NATUR OG UNGDOMS FORÅRSUNDERSØGELSE 1996
TILBAGE
OVERSIGTSRAPPORT

Undersøgelsen bygger på oplysninger fra de indsendte skemaer. Desuden vejr- og fugleobservationer fra Tipperne og Langli Feltstationer; Tak til DMU og DMI.

Rapporten er udarbejdet af Natur og Ungdoms Forårsgruppe: Martin Hesselsøe og Britt Bjerre. Forårsskemaer og yderligere oplysninger fås fra Natur og Ungdom, Klostermøllevej 48 A, 8660 Skanderborg, Tlf: 75 78 25 66.

I lighed med foregående år har Forårsgruppen sendt folderen "Find Forårstegn i Naturen" til medlemmer, skoleklasser, biblioteker og andre interesserede. I folderen er der et billede og en lille beskrivelse af 15 kendte og sikre forårsbebudere. Bagerst i folderen er der et skema, hvor årets første iagttagelser noteres.

Natur og Ungdom har opfordret alle til at kigge after forårstegn og derved være med i undersøgelsen, og her er så resultatet af årets observationer.

Det er helt tydeligt, at foråret kom sent over hele landet. Den lange periode med frost i februar og marts, og den megen sne gjorde, at de tidlige planter som Følfod og Martsviol og de første insekter – mariehønsene og sommerfuglen Nældens Takvinge havde en fremkomst forsinket en måned i forhold til sidste år. Derimod er Humlebien måske knapt så temperaturfølsom – i hvert fald var dens fremkomst ikke tidligere sidste år.

Til sammenligning med resultaterne af årets fugleiagttagelser bringer vi her observationer fra Langli Fuglestation ved Esbjerg. Her sker et omhyggeligt dagligt registreringsarbejde, der er forudsætning for at kunne opdage eventuelle ændringer i fuglenes trækmønster og årsrytme.

Med hensyn til trækfuglene er det tydeligt ud fra observationerne fra Langli, at der er en del, der overvintrer i landet; dette gælder Vibe, Sanglærke, Stær og Hvid vipstjert. For disse arter indledes trækket sidst i februar, selvom der har været enkelte observationer tidligere. Det er fugle, der trækker sydfra i Europa eller fra Nordafrika, og deres træk er meget afhængigt af vejret, de vil ofte flyve sydpå igen, hvis der kommer en uventet kuldeperiode. Således overvintrer Stæren i det sydlige England og i Holland, Viben i SydEuropa og NordAfrika, men Sanglærken kan ses i landet hele vinteren, da den kommer som vintergæst fra det øvrige Skandinavien.

Sanglærkerne iagttages i februar og har derefter en stor stigning sidst i februar og igen en stor stigning omkring d. 25. marts.

Det ses, at der er enkelte fugle, der overvintrer selv i en kold vinter som den sidste, og at den egentlige forårsbebuder er, når de store flokke melder deres ankomst. De sikre tegn er syngende fugle og parringsflugt; dette er ikke til at tage fejl af, om det så er en fugl, der har overvintret eller ej.

På vejrdataene fra DMI ses, at ugemiddeltemperaturen først i uge 14, d.v.s. i april kommer over 1 grads varme. Fra sidst i januar til midt i februar er der 3 uger med middeltemperaturer på 3-7 graders frost.

Sanglærke første fugl 8. januar antal: 3
  Forårstræk indledt 20. februar 72
  første syngende 27. februar >20
Stær første fugl 19. januar 4
  forårstræk indledt 26. februar 14
Vibe første fugl 9. antal 1
  forårstræk indledt 27. februar 59
Hvid vipstjert forårstræk indledt 21. marts 1
Landsvale forårstræk indledt 20. april 1

 

  januar       februar        
Uge 1 2 3 4 5 6 7 8 9
temp. -3,2 1,4 -0,8 -3,9 -3,6 -6,3 -0,5 -4,0 -0,9

 

marts       april       maj    
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-0,3 -0,6 0,7 0,8 3,1 3,1 9,9 9,6 7,o 7,6 8,2

Kilde: Vr Vedsted vejrstation, DMI, Middeætemperaturer

Hvid Anemone har normalt en fremkomst en månedstid før bøgens løvspring, da dens niche er at udnytte det rigelige lys i skovbunden inden bøgens kronetag lukker for lyset. I år havde anemonerne kun 14 dages forspring, da de første dukkede frem midt i marts. Bøgens udspring svinger generelt meget lidt fra år til år, da det er betinget af længden af dagslys. De første forårsplanter er generelt nogle, der lever i flere år, og som har en slags rodknolde som "madpakke", så de kan gro og blomstre tidligere end alle de andre.

Undersøgelsen bygger desværre kun på ca. 170 skemaer. Vi sender mange flere ud, men får dem ikke tilbage. Vi håber dog, at flere har været brugt; men bare ikke er blevet sendt. Vi vil gerne takke alle, der har deltaget i undersøgelsen. Vi håber I har haft fornøjelse af det, og at I vil være med igen til næste år.

FØL FORÅRET, FIND DET, MÆRK DET, SNUS DET IND OG LAD DET SPIRE I DIG...

med venlig hilsen,

Forårsgruppen

Tidligste iagttagelser forårsundersøgelse 1996Tilbage

Dato Observatør Amt

1995

Dato Amt

Sanglærke

08.Februar Preben Thor Christensen, Ollerup; Fyn

09.Februar Jesper Hvitved Madsen, Ebeltoft; Århus

18.Februar Kalle Møller, Hammel; Århus15-Jan Sønderjylland

02-Feb Storstrøm

04-Feb Fyn

Stær

23.Januar Eva Andersen, Kalundborg; Vestsjælland

02.Februar Mikkel Kolind, Ringe; Fyn

15.Februar Hanne Køhn, Bh.kl.A, Bolderslev; Sønderjylland13-Jan Viborg

27-Jan Sønderjyl.

30-Jan Vejle

Vibe

11.Februar Lene Thorsen, 5kl Lunde Skole, Nr.Nebel; Ribe

22.Februar Gitte Bai, Åbyhøj; Århus

23.Februar Kirsten Sestoft, Århus; Århus07-Jan Sønderjyl.

12-Jan Ribe

15-Jan Sønderjyl.

Syvplettet Mariehøne

13.Februar Højvangsskolen, 5a, Horsens; Vejle

29.Februar Lise Andersen, Kolding; Vejle

01.Marts Claus Jørgensen, Odense; Fyn
24-Jan Frederiksb.

25-Jan Ribe

27-Jan Frederiksb.

Følfod

16.Marts Kalle Møller, Hammel; Århus

16.Marts NN, Årslev; Fyn

20.Marts Jesper Schmidt, Svendborg; Fyn09-Feb Fyn

10-Feb Fyn

19-Feb Vejle

Martsviol

07.Marts Klaus Damkier, Juelsminde; Vejle

15.Marts Jesper Schmidt, Svendborg; Fyn

16.Marts Kalle Møller, Hammel; Århus30-Jan Vejle

10-Feb Ribe

12-Feb Århus

Humlebi

08.Marts Julie Haae, Svendborg; Fyn

12.Marts Erik Flintholm, Sønderborg; Sønderjylland

12.Marts KFUM, Hammel; Århus
10-Mar Ribe

10-Mar Sønderjylland

10-Mar Ribe

Hvid Vipstjert

24.Februar Skolegruppen, Kastaniehuset, Velling; Ribe

29.Februar Klaus Damkier, Juelsminde; Vejle

02.Marts Rikke Hansen, Odense; Fyn25-Feb Storstrøm

05-Mar Fyn

05-Mar Fyn

Frøæg

10.Marts Mikkel Kolind, Ringe; Fyn

03.April Kirsten Sestoft, Århus; Århus

04.April Grøn kl, Thorsted Friskole, Thisted; Viborg
05-Mar Sønderjylland

12-Mar Fyn

19-Mar Viborg

Nældens Takvinge

01.Marts Svend-Erik Henriksen, Lyngby; København

02Marts Helle Olesen, Holsted; Ribe

02Marts Marie R. Nielsen, Ribe; Ribe
02-Feb Nordjylland

15-Feb Fyn

07-Mar Frederiksborg

Hvid Anemone

18.Marts Rune Larsen, Årslev; Fyn

24.Marts Kenneth Kristiansen, Børkop; Vejle

01.April NN, Årslev; Fyn
01-Mar Århus

09-Mar Frederiksborg

11-Mar Frederiksborg

Landsvale

12.Marts KFUM Hammel; Århus

31.Marts Johan B. Nielsen, Haarby; Fyn

02.April BP+4a Jyderup Kommuneskole, Jyderup; Vestsjælland
05-Mar Ringkøbing

18-Mar Vejle

03-Apr Sønderjylland

Bøg

25.Marts Kenneth Kristiansen, Børkop; Vejle

14.April Bo Møberg Christensen, Grindsted; Ribe

16.April Emil Sig Andersen; Vejle04-Apr Nordjylland

05-Apr Viborg

15-Apr Ringkøbing

Gøg

03.Marts Klaus Damkier, Juelsminde; Vejle

01.April Birgitte Hougård, Harlev; Århus

09.April Henrik Willads Skouenborg, Odense; Fyn
20-Mar Ribe

12-Apr Ringkøbing

19-Apr Storstrøm

Pindsvin

11.Februar Anders Torpegaard, Svendborg; Fyn

17.Februar Højvangsskolen 5a, Horsens; Vejle

07.Marts Rie Ejlersen Pedersen, Ringe; Fyn
07-Jan Vejle

14-Feb Viborg

15.Feb Fyn

SKEMA 1.

20 nov 1999
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon
This site was created with 100% recycled electrons.