April                                                                                     Forår

 

April måned  i år starter med sne. I begyndelsen af april kommer varmen fra øst og temperaturen sniger sig fra 0° til over 20 ° grader. Forårsmåneden hvor mange fugle vender tilbage. Sanglærkerne synger, solsorten ruger og havørnene ruger i rederne i det Sydfynske område. Lige nu er de på plads i rederne på minimum 4 steder omkring Svendborg. Selv på Ærø er havørnen begyndt at bygge rede.

Kalenderen siger forår; men naturen opleves anderledes. Trækket er gået i stå og fuglene bruger tiden på at søge føde i stedet for at fortsætte nordpå. Når der sker et skift i vejrliget vil der myldre med lærker, viber, stære, præstekraver, som er håbet op syd for os! Glæd dig til medio marts måned, hvor vejret formodentlig mildnes. 

  

.

 

 


 

.

 

 

 

  

 

 

   Jagtfalk  

 

        

 

                                                                                                                                                                                                                    
Mvh
Erhardt Ecklon
Sidst opdateret 01. april 2018