Lille Vandsalamander (Tritus vulgaris)

BACK

I Danmark findes den overalt, bortset fra Rømø, Fanø og Læsø.
Den er hyppigst på god jordbund, hvor den findes i 40-60% af alle
vandhuller, og sjældnest på dårlig jord i Midtjylland, hvor den kun
findes i ca. 4 % af vandhullerne.

Lille Vandsalamander er meget almindelig omkring Svendborg; men er
ikke fundet på mange af øerne i Ø-havet. I løbet af juni/juli
går arten i land.


17. januar 2001 © Ecklon
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon