Tilbage

Bingelurt. den 27. marts  (28kb) EE-foto

Bingelurt (Mercuriális perénnis) er karakterplanten lige i øjeblikket.
Planten er særbo. Denne er en han-plante. Planten er giftig. Den vokser
på god muldbund i skyggefulde løvskove, hvilket gælder for skoven ved
Valdemar Slot søen.

                       
                     06 juli 2001 14:01:34

Tilbage