Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra:[januar 2004][februar 2004][marts 2004][april 2004][maj 2004][Juni 2004][Juli 2004]
[november 2003][december 2003]
[marts 2003]
[april 2003][maj 2003][juni 2003][juli 2003][august 2003][september 2003][oktober 2003][november 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 32 - 36. (1. august - 30. august 2004).               Sidst opdateret 02 september 2004 06:22:32 

Via [DofCall] [De sidste 100] 

         Søby- Monnet (højvande)

Tirsdag den 31. august 2004:

Gulstav (09:30-13:00):  Hvepsevåge 20 S, rørhøg 3 R, rørhøg 1 SV, Spurvehøg 11 S, Musvåge 2 TF, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 1R, Grønbenet rørhøne 1 R Blishøne 3 R, Stor Præstekrave 5 SV, Mursejler 10 SV, Stor Flagspætte 1 r, Digesvale 15 r, Landsvale 35 r,
Bysvale 4 R, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 197 R Jernspurv 2 R, rødhals 1 R rødstjert 5 R,
Gulbug 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 6 R, Havesanger 1 R, Munk 2 R, Løvsanger 2 R, Broget Fluesnapper 1 R, Blåmejse 1 R, Krage 2 R, Skovspurv 8 R, Grønirisk 6R, Stillits 2 R, Tornirisk 5 R. Niels Bomholt
Monnet, Taasinge:
Knopsvane 400 R
Søby Monnet, Taasinge
: Gravand 2 R, Pibeand 13 R, Krikand 200 R, Skeand 7 R,
Tårnfalk 1 R, Strandhjejle 5 R, Vibe 200R, Islandsk ryle 15 R, Almindelig ryle 40 R,
Stor regnspove 18 R, Landsvale 300 R, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 5 R, Tornirisk 60 R
Søby Monnet:
Stenpikker 3, Stor regnspove 4 Fu, Strandhjejle 8, Rødben 4,
Splitterne 2. Torben Møller
Vejlen, Tåsinge:
Rørhøg 1 Fu, Taffeland 2 R, Krikand 30 Fu, Dobbeltbekkasin
15 Fu, Knarand 4 R, Atlingand 2 R, Grågås 350+ OF, Rødben 1 R, Almindelig
ryle 12 R, Hjejle 86 OF, Lille lappedykker 2 Fu. Torben Møller
Fredmosen
(10:15-15:45): Hvepsevåge 65 S, Spurvehøg 2 S. Poul rasmussen, Bent Staugaard

Thurødæmningen (østside)
(15:00): Lille lappedykker 12.
Karlsmosen, Egeskov:
Grågås 3, Gråand 100, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1. Eskild Nielsen
Tarup, på pløjemark lige syd for byen
(17:00): Hjejle 500 R. Per rasmussen
Slambassinet, Strandager, Odense Fjord
(19:00): Sandløber 4 Fu, Dværgryle 30 Fu, Odinshane 3 Fu. DOF Fyn\'s vadeFuglekursus v/ Flemming Byskov
Slambassinet
(18:50-19:40): Stor Præstekrave 32 R, Sandløber 4 R, Brushane 12 R, Almindelig ryle 90, Dværgryle 30 R, Odinshane 3 R. Kell Grønborg
Slambassinet, Odense Fjord (17:10-19:30): Lille Lappedykker 4 FU, Gravand 54 FU, Krikand 12 R, Skeand 1 hun R, Taffeland 3 R, Rørhøg 1 han FU, Klyde 32 FU , Stor Præstekrave 16 FU , Vibe 32 R, Sandløber 2 FU , Dværgryle 26 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Brushane 9 R , Sortklire 2 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 OF, Mudderklire 3 FU, Odinshane 3 FU, Digesvale 250 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Stillits 4 OF. Ella Mikkelsen
Slambassinet, Strandager
(17:50-20:00): Stor Præstekrave 20 FU, Sandløber 2 FU, Dværgryle 28 FU, Krumnæbbet Ryle 10 FU, Mudderklire 5 FU, Odinshane 3 FU. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Fogense Pynt/Fogense Ø, Bogense:
Skarv 12 R, Stor Præstekrave 3 FU, Rødben 15 FU, Stenvender 2 FU, Hættemåge 20 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 1 R, Splitterne 15 R, Havterne 2 FU, Ringdue 2, Sanglærke 2 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 3 FU, Gråkrage 2, Grønirisk 5 FU, Stillits 10 FU, Rørspurv 1. Michael Højgård Hansen
Ølundgårds Inddæmning
(16:00): Skestork 1 Fu (Set fra Fugletårnet). Kurt Due Johansen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(9:15-10:30): rørhøg 1 1k SV, Spurvehøg 6 SV, Musvåge 3 SV, Landsvale 60 SV, Gul Vipstjert 12 SV, Skovpiber 15 SV, Bogfinke 10 SV, Tornsanger min 10 FOU, Havesanger 2 FOU, Munk 1 FOU, rødstjert 2 FOU, Tornirisk min 50 FOU ( Horne Land ).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


        Strandskade

Mandag den 30. august 2004:

Fredmosen nr 27 (15:20-15:35): Hvepsevåge 182 S. Poul rasmussen, Bent Staugaard
Strynø (19:05): Havørn 1 R. Torben, Anton, Oskar, Bente Christensen
Ulbølle  (16:50): Fiskeørn 1 Trækkende mod syd-sydvest. Michael Bjerregaard
Brændegård Sø (11:45): Indisk Gås 1 R, Havørn 2 R. Erik Thomsen
Mullerup Skov (7:15): Sangdrossel 3 Fu, Gransanger 1 R, Grå fluesnapper 2 Fu, Gærdesanger 1 Fu, rødhals 4 Fu, Stor flagspætte 1 HØ, Skovskade 2. Torben Møller
Slambassinet: Knopsvane 1390 R (I fjorden), Blishøne 370 R (I fjorden), Stor Præstekrave 28 R, Dværgryle 20 R, Mudderklire 12 R, Odinshane 2 R1K, Digesvale 270 R, Stillits 28 R. Søren Gjaldbæk
Bøjden Nor (8:50-10:50) :Hvidklire 10 FOU, Sortklire 4 FOU, Rødben 3 FOU, Hjejle 120 R, Strandhjejle 1 FOU, Mudderklire 3 FOU, Dobbeltbekkasin 1 R, Almindelig ryle 5 FOU, Islandsk ryle 4 FOU, Vibe 50 R, Stor Præstekrave 6 FOU, Hættemåge 70 R, Svartbag 1 R, Gråand 80 FOU, Spidsand 1 FOU, Krikand 6 FOU, Taffeland 30 R, Troldand 120 R, Hvinand 3 R, Knopsvane 5 FOU, Blishøne 110 FOU, Lille Lappedykker 5 FOU, Toppet Lappedykker 1 FOU, Skarv 16 R, Fiskehejre 9 FOU, Landsvale min 40 SV.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


        Silkehejre

Søndag den 29. august 2004:

Monnet, Taasinge :Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 5 R, Krikand 28 R, Spidsand 1 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 120 R, Strandhjejle 10 R, Vibe 30 R, Islandsk Ryle 3 R, Almindelig Ryle 4 R, Stor Regnspove 26 R, Rødben 16 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 8 R, Digesvale 4 R, Landsvale 26 R, Bysvale 2 R, Engpiber 45 R, Gul Vipstjert 15 R, Hvid Vipstjert 4 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 14 R,
Tornsanger 1 R, Stær 450 R, Stillits 3 R, Tornirisk 7 R. Niels Bomholt
Dovnsklint
(06:30-10:15): Hvepsevåge 9 S, Fiskeørn 1 SV, Fjordterne 16 V, Skovpiber 88 S, Gul Vipstjert 179 S, Bjergvipstjert 2 S. Freddy S Hansen, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor:
Knarand 7 R, Vibe 250 R, Brushane 77 R, Skovsneppe 1 R, Skægmejse 8 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Lunkebugt:
Hættemåge 1800 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Keldsnor:
Rørdrum 1 R, Canadagås 4 R, Lille Præstekrave 2 R, Sandløber 2 R, Dværgryle 3 R, Lille Regnspove 1 R, Dværgmåge 5 R (3 ad, 2 1k), Sortterne 1 R, Vendehals 1 R, Pungmejse 1 R. Freddy S Hansen, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Fakkebjerg:
Hedehøg 1 R 1K. Freddy S Hansen, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 R. Freddy S Hansen, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Juels Sø ved Nyborg
(12:10): Isfugl 1 FU. Rudi Semrau Jensen,Dieter Maaszen
Gyldensteen (11:15-11:15): Rød Glente 1. Jens Bækkelund
Æbelø (09:00-14:00): Hvepsevåge 1 SV, Sandløber 7 R, Almindelig Kjove 1 R, Ravn 4 OF. Lars Philip Nørtoft
Asperup (09:45): Hvepsevåge 1
Knudshoved (08:00-16:00): Hvepsevåge 3 TI, Rørhøg 6 TI, Hedehøg 1 SV AD (Kl. 15.05), Fiskeørn 1 TI. Eske Morthensen, Per Rasmussen
Strandsøer & Eng v/St.Stegø, Bogense: Lille Lappedykker 3 F, Gråand 8 OF, Musvåge 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 3 FU, Mudderklire 1 R, Ringdue 5 R, Isfugl 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Skærpiber 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 1 FU, Tornsanger 6 FU, Gransanger 5 FU, Blåmejse 4 FU, Skovskade 3 R, Rørspurv 3 FU. Michael Højgård Hansen
Hofmansgave, rensningsanlæg (16:45-17:45): Almindelig Ryle 240 R, Rødben 77 R, Hvidklire 14 R. Kristoffer Egelund Jørgensen
Slambassinet (16:00-18:00): Lille Præstekrave 2 FU, Dværgryle 31 FU, Odinshane 2 FU. Ole Bent Olesen
Strib (04:25): Lille Regnspove 1 T. Michael Mosebo Jensen
Keldsnor Fuglestation: fx Gulstav: Vendehals 1 RI, Pungmejse 1 RI. Dagstotal (alle arter) 85 ringm. Sæsontotal t.o.m. 27/8 1288. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder


  Dværgryle

Lørdag den 28. august 2004:

Dovns Klint (06:30 - 10:45): Pibeand 10 V, Spidsand 1 V, Ederfugl 110 V, Hvinand 3 V, Hvepsevåge 24 V, Rørhøg 1 S, Spurvehøg 13 S, Strandskade 10 V, Dværgryle 1 S, Almindelig Ryle 3 S, Brushane 6 S, Splitterne 3 V, Fjordterne 6 V, Mursejler 8 S, Skovpiber 17 S, Gul Vipstjert 274 S, Hvid Vipstjert 22 V, Lille Korsnæb 4 S. Ole Goldschmidt, EEEcklon
Fakkebjerg (09:30 - 09:50): Hedehøg 1 R, Tornirisk 90 R. Ole Goldschmidt, EEEcklon
Keldsnor (10:55 - 11:30): Skarv 80 R, Canadagås 4 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Gravand 8 R, Stor Præstekrave 18 R, Hvepsevåge 3 V, Hjejle 9 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 250 R, Islandsk Ryle 2 R, Sandløber 3 R, Dværgryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 18 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Dværgmåge 4 AD R, Dværgmåge 2 JUV R, Splitterne 1 R, Digesvale 500 FU, Gul Vipstjert 30 R, Tornirisk 80 R, Sortterne 1 JUV FU.
Silke Å, Brahetrolleborg (14:00): Bjergvipstjert 1 FU. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø (09:00-13:40): Skeand 138 R, Havørn 1 R 1K, Havørn 2 R AD, Duehøg 1 OF, Fiskeørn 2 FU, Vibe 450. Ella Mikkelsen
Grævlingevænget 66, Nyborg: Hvepsevåge 1 S 1K. Eske Frank Morthensen
Juelsberg marker (09:00-11:00): Hvepsevåge 2 S 1K. Eske Frank Morthensen
Slambassinet (16:00): Stor Præstekrave 43 R, Dværgryle 1 R, Odinshane 2 R. Kristoffer Egelund Jørgensen
Slambassinet (17:20-18:30): Stor Præstekrave 42 R, Dværgryle 31 R, Krumnæbbet Ryle 34 R, Svaleklire 5 R, Mudderklire 13 R, Odinshane 2 R 1K, Stillits 46 R. Søren Gjaldbæk

       Krumnæbbet ryle
Ølund (14:30-15:30): Stor Regnspove 153 R. Kristoffer Egelund Jørgensen
Bogense (08:30 - 08:40): Sortklire 1. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne, Bogense (06:00 - 08:15): Skarv 24, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2, Grågås 35, Gravand 4, Pibeand 14, Ederfugl 5, Strandskade 30, Stor Præstekrave 20, Hjejle 1600 R, Strandhjejle 14 FU, Vibe 125, Islandsk Ryle 20, Sandløber 1, Almindelig Ryle 35, Lille Kobbersneppe 8, Stor Regnspove 11, Rødben 50, Hvidklire 10, Mudderklire 2, Stenvender 2, Splitterne 1, Hvid Vipstjert 1, Stær 25. Michael Højgård Hansen
Strandsøer & Eng v/St.Stegø, Bogense (06:00 - 06:10): Musvåge 1, Tårnfalk 1, Grønbenet Rørhøne 1, Svaleklire 1. Michael Højgård Hansen
Keldsnor Fuglestation: fx Landsvale 4 RI, Rørsanger 6  RI, Fiskeørn 3 SV, Fiskeørn (16:10) 1 TF. Dagstotal (alle arter) 16 ringm. Sæsontotal t.o.m. 27/8 1203. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder


     Hvepsevågens dag

               Hvepsevågens Dag på FYN v/ ESM & PRA - Se træktal fra Falsterbo

Fredag den 27. august 2004:

Silke Å, Brahetrolleborg (16:10): Bjergvipstjert 1 R. Erik Danielsen
Stjovl
: Vibe 120 R
Tryggelev Nor
(18:30 - 19:30): Toppet Lappedykker 8 R, Grågås 250 R, Krikand 90 R, Skeand 30 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Vibe 400 R, Islandsk Ryle 8 R, Almindelig Ryle 40 R, Brushane 12 R, Hvidklire 3 R, Sortterne 1 R, Hvid Vipstjert 16 R, Stær 300 R.
Vejlen Tåsinge
: Grågås 583 R, Gør 1 OF. Poul Rasmussen
Rudkøbing (10:30): Vandrefalk 1 S AD
. Ole Goldschmidt
Skaarupsund, Svendborg
(08:05): Isfugl 1 R (Ved "Færgelandingen")
Mullerup Skov (7.00): Musvåge 4 ( 2 ad + 2 juv.), Dompap 2, Grå fluesnapper 1,
Sangdrossel 2 FU, Natugle 1 HØ. Torben Møller
Keldsnor Fuglestation: fx Rørsanger 3 RI, Havesanger 3 RI, Løvsanger 12 RI. (26 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 1187). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Sundet, Faaborg (8:30-9:15): Dobbeltbekkasin min 15 R, Krikand 3 FOU, Knarand min 12 FOU, Skeand min 10 FOU, Hættemåge min 300 R, Fiskehejre 1 R, Landsvale 100 FOU, Mursejler 5 FOU. 
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

     Kanadagæs kommet meget tidligt i år.

 

       Odinshaner på Fyn - her Keldsnor
         Se endnu et billede


Torsdag den 26. august 2004:

Sundet, Faaborg (20:00-21:00): Lærkefalk 1 FOU ( jagtede svaler og insekter ), Dobbeltbekkasin min 5 T, Landsvale 200 R, Knarand 13 FOU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Vornæs
: Stenpikker 2, Bynkefugl 1. Poul Rasmussen
Fakkebjerg (15:20): Rød Glente 1 R

      Fakkebjerg Rød Glente
Gulstav (16:40): Hvepsevåge 12 S.
Gulstav (15:15-17:00): Tårnfalk 9 S, Spurvehøg 1 S, Hvepsevåge 17 S AD, Rød Glente 1 TF 2K, Rørhøg 8 S 1K, Fiskeørn 2 S, Fiskeørn 1 S AD, Fiskeørn 1 FU (Fangede fisk i Gulstav Mose), Tårnfalk 9 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor, Langeland (16:00-17:00): Vibe 186, Tinksmed 1, Dværgryle 6, Alm. Ryle 17, Db Bek 4, Mudderklire 5, Isl. Ryle 2, Hjejle 7, St. Præst 8, Canadagås 4, Pibeand 6. Ole Goldschmidt
Keldsnor (15:45 - 16:30): Skarv 36 R, Canadagås 4 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Spurvehøg 1 R, Stor Præstekrave 22 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 46 R, Islandsk Ryle 3 R, Sandløber 5 R, Dværgryle 3 R, Kærløber 1 R, Svartbag 16 R, Gul Vipstjert 8 R, Hvid Vipstjert 16 R
Arreskov Sø: Dværgmåge 7, Sortterne 1, Fjordterne 2, Dværgterne 1, Havørn 2 AD + 1 JUV. Erik Ehmsen
Fredmosen
(08:30-11:40): Hvepsevåge 158 S, Fiskeørn 1 S. Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Brændegaards Sø (10:00-12:00): Havørn 2 OF AD, Duehøg 2 OF (Mobbet af spurvehøg), Vibe 400 R (Min.). Torben Møller
Husby Strand (09:15-09:50): Dobbeltbekkasin 25 R. Michael Mosebo Jensen
Slambassinet (08:30-10:00): Dværgryle 5 R, Odinshane 1 R. Henrik K. Hansen
Slambassinet (16:00-17:30): Dværgryle 25 R, Krumnæbbet Ryle 33 R, Odinshane 1 R 1K (Trak mod Stige Ø 17.00).Tim Hesselballe, Bente Christensen, Søren Gjaldbæk
Slambassinet (19:00-20:30): Knarand 4 R, Tårnfalk 2 FU, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 42 R, Vibe 110 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 22 R, Almindelig Ryle 75 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Rødben 7 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 2 R, Odinshane 1 JUV FU. Kell Grønborg

       Slambassin Odinshane. Foto: Kell Grønborg
Keldsnor Fuglestation :Hvepsevåge 35 , Fiskeørn (12:12) 2 S, Græshoppesanger 1 Ri, Rørsanger 10 Ri, Løvsanger 20 Ri. Ole Tønder
Karlsmosen, Egeskov: Fiskehejre 28, Grågås 10, Blishøne 300, Vibe 25, Dobbeltbekkasin 12. Eskild Nielsen
Sundet, Faaborg (11:15-12:00): Blishøne min 800 FOU, Grønbenet Rørhøne min 16 FOU, Hættemåge 330 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvid Vipstjert 20 FOU, Mursejler 5 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


        Splitterne

Onsdag den 25. august 2004:

Thurø Rev (18:15 - 19:20): Skarv 16 R, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Mudderklire 3 R, Svartbag 14 R, Splitterne 8 R, Sanglærke 2 R, Hvid Vipstjert 12 R, Stenpikker 6 R, Grønirisk 6 R, Rørspurv 3 R
Gulstav Mose
(17:00): Fiskeørn 1 R. Ole Tønder
Tarup, Årslev: Hjejle 125. Per Rasmussen
Tarup-Davinde Grusgrave:
Tårnfalk 1, Troldand 35, Toppet Lappedykker 5, Taffeland 4, Knopsvane 2 ad, Dobbeltbekkasin 1, Blishøne 40. G. Antonio Obando
Slambassin
(15:00-16:10): Dværgryle 6 R, Odinshane 1 R. Thomas Siig Kristensen
Sundet
(6:00-7:00): Skeand 30 FOU, Knarand min 12 FOU, Troldand 30 R, Dobbeltbekkasin 10 FOU, Stær 2000 R, Landsvale min 500 R, Skovpiber 3 SV.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (11:00-12:00): Hvidklire 5 FOU, Sortklire 3 FOU, Mudderklire 2 FOU, Hjejle 120 R, Vibe 60 FOU, Stenvender 1 FOU, Islandsk Ryle 4 FOU, Splitterne 20 R, Hvepsevåge 30 SV, Tårnfalk 1 FOU, Gul Vipstjert 30 FOU + 10 SV ( Horne Land ), Stenpikker 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Keldsnor Fuglestation
: fx Løvsanger 14 RI, Tornsanger 7 RI. (39 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 1104). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Ny stor rydning ved Tryggelev Nor
                                  Forsøg med færdsel i engfuglenes reservat   
                                  Nyt om Hvepsevågens Dag      Også på FYN v/ ESM & PRA
                                  Oplev rovfugletrækket på Amager
                                  Dansk stormmåge europamester i alder
                                 
Ugens fugl er Rørsanger


      Islandske ryler

Tirsdag den 24. august 2004:

Monnet Tåsinge (17:30-18:10): Havørn 1 FU AD. Poul Rasmussen
Brændegaard sø
: Havørn 1 AD, Fiskeørn 1 (morgen og eftermiddag). Erik Ehmsen
Bøjden Nor
(18:00-20:15):  Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 8 R
Fiskehejre 5 R, Knopsvane 3 R, Gråand 10 R, Taffeland 25 R, Troldand 30 R, Hvinand 3 R,
Tårnfalk 2 R, Blishøne 22 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 130 R, Vibe 20 R, Islandsk Ryle 6,  FU, Kærløber 1 FU, Dobbeltbekkasin 23 FU, Lille Regnspove 1 HØ, Sortklire 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 12 FU, Tinksmed 1, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 12 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Splitterne 5 R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Stenpikker 1 R, Gråkrage 1 FU. Flemming Byskov, Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor
(17:30-20:00): Kærløber 1 R, Dobbeltbekkasin 23 R, Lille Regnspove 1 HØ. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor
(18:00-20:15): Kærløber 1 R, Dobbeltbekkasin 20 R, Lille Regnspove 1 HØ. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Gislev:
Sjagger 2 R. Jacob Sterup
Nyborg:
Mudderklire 1 R, Husrødstjert 3 R. Morten Møller Hansen
Grusgrave v/Tarup-Davinde:
Lille Lappedykker 1, Toppet Lappedykker 20, Gråstrubet Lappedykker 1, Taffeland 10, Troldand 70, Troldand 2 (2 YP), Vibe 2 OF, Digesvale 20 FU. Morten Møller Hansen
Keldsnor
(11:00-12:00): Mørkbuget Knortegås 1 R, Dværgryle 12 R, Kærløber 1 R 1K, Dobbeltbekkasin 20 R. Søren Gjaldbæk
Keldsnor (14.45-15.50): Kærløber 1 1k, Odinshane 1, Dværgryle 11, Islandsk Ryle 18, Sandløber 1, Krumnæbbet. Ryle 1 ad + 3 1k, Fiskeørn 1 syd + 1 rast (til syd?), Rørhøg 1 1k rast + 1 ad hun syd. Ole Goldschmidt
Dovnsklint (06:30-10:00): Fiskeørn 9 SV, Dværgfalk 1 S AD, Dværgmåge 4 V (2 AD, 2 1K), Gul Vipstjert 599 S. Niels Larsen, Søren Gjaldbæk
Harritslevgård Møllebæk, Bogense: Hvepsevåge 1 AD SV. Michael Højgård Hansen
Sundet (10:30-11:30): Skeand 35 FOU, Knarand min 12 FOU, Troldand 30 R, Taffeland 20 R, Dobbeltbekkasin 7 FOU, Brushane 3 R, Fiskehejre 1 R, Tårnfalk 1 FOU, Korttået Træløber 2 FOU, Hvid Vipstjert 20 FOU..
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Keldsnor Fuglestation: fx Løvsanger 7 RI, Broget Fluesnapper 1 RI. (8 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 1065). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder

       Odinshane, Keldsnor
         Se endnu et billede


Mandag den 23. august 2004:

Vejlen Taasinge (19:10): Dværgryle 1 R, Dobbeltbekkasin 68 R, Stær 1800 (til overnatning). Poul Rasmussen
Monnet , Taasinge
(15.00-16.30): Knopsvane 1000 R, Fiskeørn 1 JUV SV, Tårnfalk 1 R, Trane 2 SV, Dobbeltbekkasin 2 OF, Stor Regnspove 3 R, Rødben 6 R, Hvidklire 2 R, Engpiber 22 R, Gul Vipstjert 22 R, Stenpikker 12 R

        Traner over "Månen"
Rudkøbing
(13:15): Aftenfalk 1 S 2K.Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge, Langeland: Dobbeltbekkasin 50 R (+), Græshoppesanger 1 SY, Atlingand 6 R. Ole Goldschmidt
Bøjden Nor
(6:40-7:40): Hjejle 100 R, Vibe 70 R, Hvidklire 6 FOU, Rødben 4 FOU, Sortklire 1 FOU, Krumnæbbet Ryle 1 FOU, Islandsk Ryle 6 FOU, Almndelig Ryle 5 FOU, Dobbeltbekkasin 6 FOU, Stor Præstekrave 5 FOU, Mudderklire 6 FOU, Fiskehejre 5 FOU, Troldand 50 R, Taffeland 30 R, Hvinand 2 FOU, Gråand 65 FOU, Knopsvane 5 FOU, Toppet Lappedykker 1 FOU, Lille Lappedykker 7 FOU, Blishøne 105 FOU, Vandrikse 3 FOU ( 1 juv ), Skarv 3 FOU, Hættemåge 95 R, Splitterne 2 FOU, Agerhøne 2 SY, Engpiber 5 FOU, Skovpiber 10 SV, Tornirisk 60 FOU, Hvid Vipstjert 30 FOU, Gul Vipstjert 2 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Keldsnor (9.00-11.30): Skarv 80 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Pibeand 8 R, Rørhøg 1 1K S, Spurvehøg 1 R, Stor Præstekrave 18 R, Hjejle 14 R, Vibe 300 R, Islandsk Ryle 27 R, Sandløber 1 R, Dværgryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Almindelig Ryle 18 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 21 R, Lille Regnspove 1 R, Rødben 16 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 5 R,
Mudderklire 8 R, Stenvender 1 JUV R, Odinshane 1 R, Splitterne 2 R, Gul Vipstjert 26 R, Hvid Vipstjert 40 R, Tornsanger 3 R, Stær 200 R, Grønirisk 12 R, Tornirisk 300 R.

Keldsnor Fuglestation: fx Løvsanger 15 RI, Tornsanger 12 RI, Vendehals 1 RI, Skægmejse 1 RI. (66 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 1057). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Keldsnor Fuglestation (14.45): Stor vasapapegøje 1 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Lunden, Langeland (14:15-14:30): Steppehøg 1 NV 1K. Ole Tønder, Niels Larsen
Helnæs Made (10:45-11:40): Grågås 940 R, Temmincksryle 4 R, Stenpikker 14 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand (09:00-09:40): Dobbeltbekkasin 26 R. Michael Mosebo Jensen


      Monnet i dag

Søndag den 22. august 2004:

Brændegård Sø : Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 18 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 150 R, Krikand 25 R, Gråand 35 R, Skeand 100 FU, Taffeland 3 R, Troldand 85 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 3 OF, Duehøg 2 OF, Musvåge 4 OF, Fiskeørn 1 OF, Vandrefalk 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 10 R, Vibe 40 R, Mudderklire 5 OF, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 HØ, Digesvale 10 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 30 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 2 R, Halemejse 8 OF, Musvit 4 HØ, Gråkrage 2 OF, Stær 10 OF, Bogfinke 4 FU, Tornirisk 2 OF. Erik Thomsen, Gunnar Jørgensen
Monnet - Tåsinge: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 16 R, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 878 R, Grågås 51 OF, Gravand 11 R, Pibeand 2 R, Krikand 142 R, Gråand 87 R, Ederfugl 6 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 AD R, Tårnfalk 1 JUV R, Blishøne 312 R, Stor Præstekrave 5 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 69 R, Islandsk Ryle 28 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 20 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Stor Regnspove 35 R, Rødben 12 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 2 R, Stenvender 1 R, Hættemåge 141 R, Sølvmåge 198 R, Svartbag 4 AD R, Svartbag 1 han JUV R, Fjordterne 1 OF, Sanglærke 29 R, Digesvale 16 R, Landsvale 44 OF, Engpiber 57 R, Hvid Vipstjert 3 R, Råge 25 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 14 R, Stær 27 R, Tornirisk 2 R. Poul Rasmussen
Dovns Klint : Ederfugl 24 V, Spurvehøg 2 S, Musvåge 1 S, Musvåge 2 V, Tårnfalk 1 S,
Mudderklire 2 V, Splitterne 8 V, Mursejler 1 S, Gul Vipstjert 14 S. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg: Spurvehøg 3 V, Musvåge 8 V. Ella Mikkelsen
Æbelø Holm: Sandløber 1 R, Stenvender 2 R. Jens Bækkelund
Keldsnor Fuglestation: fx Rørsanger 5. (10 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 991). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder


Lørdag den 21. august 2004:

Lindkær, Ravnholt (19:45-20:15): Svaleklire 12 R. Per Rasmussen
Gulstav Mose, Fugletårn
(10:25-11:00): Krikand 6 R, Rørhøg 1 hun FU, Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 1 OF, Rødrygget Tornskade 3 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor
: Skarv 156 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 2 R, Rørhøg 1 hun FU, Spurvehøg 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Hjejle 8 R, Vibe 82 R, Dobbeltbekkasin 5 FU, Mudderklire 2 R, Splitterne 2 R, Digesvale 50 R, Bysvale 4 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Gråkrage 15 R, Stær 80 FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor:
Mørkbuget Knortegås 1 R, Fiskeørn 1 TF, Dværgryle 2 R 1K, Stenvender 1 R, Sortterne 1 R 1K. Tim Hesselballe
Dovns Klint
(06:20-10:00): Ederfugl 31 V, Toppet Skallesluger 2 V, Spurvehøg 2 FU
Tårnfalk 2 R, Stor Præstekrave 2 V, Almindelig Ryle 4 V, Stenvender 12 S, Mursejler 18 S, Digesvale 30 FU, Engpiber 8 S, Løvsanger 6 R, Halemejse 1 R, Stær 60 S,
Grønsisken 12 S. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg
: Rørhøg 2 V, Musvåge 2 V. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor
(15:15): Rørdrum 1 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 440 R, Skeand 20 R, Rørhøg 2 hun FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 430 R, Brushane 12 R, Hvidklire 2 FU, Havterne 1 FU, Digesvale 40 FU, Engpiber 4 R, Skægmejse 2 R. . Ella Mikkelsen
Bogense
: Stenvender 3 R. Jens Bækkelund
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 125 R, Krikand 20 R, Gråand 30 R, Skeand 110 FU, Taffeland 3 R, Troldand 12 R, Hvepsevåge 1 OF, Duehøg 1 OF, Vandrefalk 1 FU, Fasan 12 FU, Blishøne 10 R, Vibe 80 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 R, Ringdue 2 HØ, Stor Flagspætte 1 HØ, Digesvale 10 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 30 FU, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 6 FU, Musvit 4 FU, Allike 10 OF, Gråkrage 2 OF, Stær 40 OF, Bogfinke 20 FU, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Båring Vig: Mudderklire 14 R, Splitterne 4 R. Gerner Majlandt
Odense Å, Odense: Aftenfalk (15:10) 1 han T. Jan Bolding Kristensen
Sundet, Faaborg (6:00-7:00): Knarand 23 FOU, Skeand 15 FOU, Krikand 1 FOU, Atlingand 1 FOU, Taffeland 25 FOU, Knopsvane 10 ad FOU ( 5 kuld 24 pull ), Grågås 50 NV, Skarv 1 FOU, Blishøne 850 FOU, Vandrikse 1 FOU, Grønbenet Rørhøne min 10 FOU, Gråstrubet Lappedykker 5 FOU, Stær 2200 R ( jaget op af spurvehøg ), Rørsanger 10 ( 2 kuld ), Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper min 2 FOU ( et kuld ), Skovpiber min 5 SV..
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Keldsnor Fuglestation: fx Løvsanger 16 RI, Gulbug 7 RI. (50 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 981). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder


    Mørkbuget knortegås Kelds Nor

Fredag den 20. august 2004:

Arreskov Sø: Lærkefalk 1. Erik Ehmsen
Brændegaard Sø:
Sortterne 1. Erik Ehmsen
Lindkær v/Ravnholt:
Krikand 120 FU, Rørhøg 2 FU, Musvåge 7 R. Per Rasmussen
Knold Nor/Strand
( Dyreborg ) (6:40-7:50): Islandsk Ryle 3 FOU, Almindelig Ryle 8 FOU, Stor Præstekrave 3 FOU, Dobbeltbekkasin 5 FOU, Mudderklire 1 FOU, Hvidklire 10 FOU, Rødben 12 FOU, Stor Regnspove 1 FOU, Strandhjejle 3 FOU, Vibe 70 FOU, Gravand 2 FOU, Toppet Skallesluger hun med 12 pull, Blishøne min 100 FOU, Lille Lappedykker min 10 FOU, Skarv 25 R, Fiskehejre 2 FOU, Hættemåge 120 FOU, Sølvmåge 70 R, Havterne 1 SV, Havesanger 1 FOU, Hvid Vipstjert 10 FOU, Stær 70 FOU
. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Keldsnor Fuglestation: fx Løvsanger 6 RI, Tornsanger 3 RI. (13 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 931). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder


     Sortkrage

Torsdag den 19. august 2004:

Thurødæmningen (13:15): Sortkrage 1 R
Keldsnor:
Skarv 96, Mørkbuget Knortegås 1, Gravand 12, Lille Præstekrave 2, Stor Præstekrave 6, Hjejle 14, Dværgryle 3, Almindelig Ryle 8, Brushane 4, Lille Kobbersneppe 1, Mudderklire 4, Stenvender 1 JUV, Sildemåge 1, Sølvmåge 1, Svartbag 72, Gul Vipstjert 6, Hvid Vipstjert 18.
Løkkeby Enge:
Krikand 12, Brushane 4, Dobbeltbekkasin 6
Tryggelev Nor:
Lille Lappedykker 10, Grågås 60, Knarand 38, Krikand 110, Gråand 60, Atlingand 3, Skeand 18, Hvinand 1, Rørhøg 1, Blishøne 200, Lille Præstekrave 4, Vibe 20, Temmincksryle 1, Brushane 6, Sortklire 4, Hvidklire 2, Mudderklire 6, Fjordterne 1, Skægmejse 1
Thurø Rev
(10:00-10:45): Splitterne 2 FU
Svanninge Bakker
(9:30-11:00): Trækobs. : Hvepsevåge 2 juv FOU ( set på jorden ), Musvåge 14 SV, Tårnfalk 1 ad han V, Mursejler min 20 SV, Landsvale min 30 SV, Skovskade 1 FOU, Korttået Træløber min 4 hørt, Fuglekonge 10 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Gyldensteen (10:00): Rød Glente 1 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne, Bogense: Strandskade 37 R, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 850 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 18 R, Islandsk Ryle 21 R, Almindelig Ryle 25 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 2 R, Rødben 5 R, Hættemåge 350 R. Jens Bækkelund
Keldsnor Fuglestation: fx Gul vipstjert 1 RI,  Husrødstjert 1 RI. (4 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 918). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Hvepseedderkopper ved Stubbe Sø   
                                  Hvepsevågens Dag
                                  Adopter et reservat
                                  Landslejr i Blåvand
                                  Ny verdensomspændende fugledatabase
                                 
Ugens fugl er Hvid stork


      Stenpikker Monnet

Onsdag den 18. august 2004:

Sundet, Faaborg (8:30-9:50): Knarand min 12 FOU, Vandrikse 1 SY, Taffeland 30 FOU, Skarv 1 FOU, Grå Fluesnapper min 4 FOU ( et kuld ), Gøg 2 juv, Stillits 10 FOU, Hvid Vipstjert 25 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Jersore, Bogense
(06:50 - 07:25): Fiskehejre 3, Krikand 10, Gråand 25, Tårnfalk 1, Hjejle 40 Fou, Vibe 6, Islandsk Ryle 45, Krumnæbbet Ryle 5, Almindelig Ryle 10, Lille Kobbersneppe 2 Fou, Stor Regnspove 3, Rødben 20, Hvidklire 18. Michael Højgård Hansen
Keldsnor Fuglestation: fx Løvsanger 8 RI,  Tornsanger 9 RI, Gærdesanger 8 RI, Skovpiber 1 1K RI, Rødhals 1 1K RI, Rødstjert 1 han 1K RI, Sivsanger 1 2K+ RI, Kærsanger 1 1K RI, Rørsanger 3 1K RI, Gulbug 2 1K RI,  Munk 6 1K RI, Gransanger 1 1K RI, Blåmejse 2 1K RI. (44 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 914). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder og Jacob Sterup
Bagenkop Havn : Skarv 6 R, Sølvmåge 75 R, Svartbag 8 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Skarv 137 R, Fiskehejre 1 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Gravand 2 R, Krikand 20 R, Ederfugl (12:33) 18 SV, Hvinand 31 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 10 R, Vibe 145 R, Islandsk Ryle 1 1K R, Sandløber 1 R, Dværgryle 3 R, Almindelig Ryle 20 R, Brushane 2 1K R, Dobbeltbekkasin 24 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 2 R, Tinksmed 8 R, Mudderklire 8 R, Dværgmåge (11:20) 3 NØ, Hættemåge 45 R, Svartbag 60 R, Fjordterne 2 AD R, Stær 20 R,. Jacob Sterup
Søgård Mose: Lille Lappedykker 2 (1-1 YP), Skarv 3 R, Fiskehejre 5 R, Knarand 3 R, Krikand 5 R, Gråand 25 R, Atlingand 2 R, Skeand 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 10 R, Vibe 130 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 20 R, Sortklire 2 R, Tinksmed 1 R, Stillits 4 R. Jacob Sterup
Søgård Pyt : Lille Lappedykker 2 (1-1 YP). Jacob Sterup
Tryggelev Nor : Lille Lappedykker 22 R, Lille Lappedykker 0 (2-2 YP), Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 8 R, Knopsvane 13 R, Grågås 530 R, Knarand 7 R, Rørhøg 1 1K R, Vandrikse 1 HØ, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 150 R, Brushane 10 R, Tinksmed 25 R, Splitterne 1 R, Fjordterne 1 AD R,Sortterne 1 1K FU, Skægmejse 7 Hø. Jacob Sterup
Slambassinet, Sandager (19:00-20:30): Dværgryle 2 FU. Rudi Semrau Jensen


     Bynkefugl

Tirsdag den 17. august 2004:

Svanninge Bakker (16:30): Grønspætte 1 OF. Freddy S. Hansen
Arreskov Sø
: Sortterne 2, Lærkefalk 1. Erik Ehmsen
Søby
(19:05): Bynkefugl 6 R
Søby Monnet, Taasinge (18:00 - 19:00): Krikand 32 R, Gråand 22 R, Skeand 1 R, Rørhøg 1 JUV R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 12 R, Stor Regnspove 9 R, Rødben 12 R, Hvidklire 6 R, ,Engpiber 2 R, Stenpikker 4 R, Stær 40 R
Lindkær, Ravnholt
(19:00-20:15): Duehøg 1 OF, Dobbeltbekkasin 20 FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 20 FU. Per Rasmussen
Sundet, Faaborg
(6:00-7:00) : Gøg 2 juv ( opfostret af rørsanger ), Stær 2000 R, Skeand 20 FOU, Gråand 70 FOU, Knarand 2 FOU, Krikand 1 FOU, Atlingand 1 FOU, Troldand 15 R ( min 3 kuld ), Taffeland 25 FOU, Vandrikse 1 SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Vigelsø (09:00-12:00): Krikand 150 R, Gråand 20 R, Skeand 10 R, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 3 R, Agerhøne 2 R, Klyde 25 R, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 800 R, Vibe 200 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 30 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Lille Kobbersneppe 21 R, Rødben 4 R, Hvidklire 21 R, Tinksmed 9 R, Mudderklire 6 R. Anders Vedel , Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen
Bogense: Sandløber 1 Rastende. Jens Bækkelund
Strandsøer & Eng v/St.Stegø, Bogense: Rørhøg 1 (1-1 YP). Jens Bækkelund
Ålebæk, Bogense: Rørhøg 1 (1-1 YP). Jens Bækkelund
Keldsnor Fuglestation: fx Rørsanger 7 RI,  Tornsanger 7 RI (35 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 870), Pungmejse 1 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder


      Efterårs-mosaikguldsmed

Mandag den 16. august 2004:

Vejlen, Taasinge (18:15-19:20): Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 40 R, Krikand 46 R, Gråand 18 R, Rørhøg 4 R, Blishøne 50 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 36 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 1 R, Hvid Vipstjert 5 R, Rørsanger 2 R, Stær 60 R
Dovns Klint
(08:05): Rovterne 1 S. Søren Gjaldbæk
Tryggelev nor: Dværgterne 2 R, Sortterne 1 R. Ivan Sejer Beck
Keldsnor: Knortegås 1 R, Dværgryle 3 R, Brushane 29 R, Dobbeltbekkasin 27 R, Lille Regnspove 1 R, Gul Vipstjert 30 R (Min), Tornirisk 200 R. Ivan Sejer Beck, Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose: Pungmejse 1 R. Søren Gjaldbæk
Husby Strand
(08:50-09:40): Grågås 120 R, Duehøg 1 R 1K, Temmincksryle 1 R, Brushane 20 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 5 R. Michael Mosebo Jensen
Østerøsø, Knudshoved: Pibeand 2 R, Knarand 1 R, Krikand 3 R, Gråand 24 R, Taffeland 3 R, Troldand 2 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 OF AD hun, Vibe 20 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3 FU, Splitterne 2 R, Rørsanger 4 R, Skovspurv 21 FU, Rørspurv 6 R. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Bøjden Nor (8:50-10:50): Hvidklire 9 FOU, Sortklire 3 FOU, Rødben 2 FOU, Dobbeltbekkasin 10 FOU, Dværgryle 2 FOU, Almindelig Ryle 15 FOU, Islandsk Ryle 1 FOU, Sandløber 1 FOU, Stenvender 1 juv FOU, Mudderklire 6 FOU, Stor Præstekrave 10 FOU ( 4 pull ), Hjejle 60 R, Vibe 15 R, Gråand 90 FOU, Gråand hun med 7 pull, Troldand 10 FOU, Hvinand 2 FOU, Lille Lappedykker 2 FOU, Toppet Lappedykker 3 FOU, Blishøne 58 FOU, Skarv 30 R, Knopsvane 3 FOU, Fiskehejre 11 FOU, Hættemåge 140 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Splitterne 7 R, Havterne 6 R, Gul Vipstjert 1 T, Tornirisk 20 FOU, Skovpiber 2 SV.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Keldsnor Fuglestation: Vendehals 1 RI, Bynkefugl 1 RI, Løvsanger 15 RI (42 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 835). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder


Søndag den 15. august 2004:

Tryggelev Nor (6.15-6.40: Lille Lappedykker 22 R, Krikand 32 R, Skeand 28 R, Taffeland 5 R, Spurvehøg 1 Fou, Vibe 60 R, Mudderklire 6 R, Gøg 1 JUV R, Skægmejse 3 R
Tryggelev Nor (13:00): Sortterne 2 FU 1K. Erik Danielsen, Hans Rytter
Tryggelev Nor (13:30-15:15): Lille Lappedykker 23 R,Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 19 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 13 R, Grågås 160 R, Knarand 5 R, Krikand 110 R, Spidsand 3 R, Skeand 26 R, Taffeland 1 R, Hvinand 2 R, Rørhøg 1 JUV R, Blishøne 410 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 138 R, Dværgryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Stor Regnspove 1 OF, Sortklire 6 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 10 R, Hættemåge 63 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 3 R, Fjordterne 2 R, Dværgterne 3 R, Sortterne 2 R, Landsvale 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 10 R, Tornirisk 1 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor (13:00-13:30): Lille Lappedykker 21 R, Toppet Lappedykker 17 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 13 R (1 par m 11 juv), Grågås 220 R, Knarand 2 R, Krikand 50 R, Spidsand 3 R, Skeand 7 R, Blishøne 170 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 2 OF, Rødben 1 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 2 R, Dværgterne 3 R, Sortterne 2 R 1K. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose, Sydlangeland (10:30): Pungmejse 1 HØ. Erik Danielsen, Niels Bomholt, EEEcklon, Hans Rytter
Gulstav Mose (16:30): Rørdrum 1 R (Fløj med snog/ål til unger), Rørhøg 1 R han, Rødrygget Tornskade 3 R. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav (Sydlangeland, Fyn): Rørdrum 1 R, Fiskehejre 2 R, Pibeand 1 R, Krikand 61 R, Rørhøg 1 JUV R, Spurvehøg 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 4 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3 R, Gøg 1 R, Sanglærke 8 R,
Digesvale 20 R, Landsvale 5 R, Skovpiber 1 R, Engpiber 4 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Bynkefugl 2 R, Kærsanger 2 R, Tornsanger 4 R, Havesanger 1 R, Løvsanger 4 R, Rødrygget Tornskade 8 R, Råge 20 R, Krage 15 R, Stær 13 R, Stillits 1 R, Lille Korsnæb 6 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Gulstav (09:10-12:45): Rørdrum 1 R (Flyvende), Krikand 110 R, Gøg 1 R, Skovpiber 1 R, Bynkefugl 2 R, Rødrygget Tornskade 8 R (2 par + unger). Niels Bomholt
Dovnsklint, Sydlangeland (06:30-10:00): Lærkefalk 1 SV, Fjordterne 21 SV, Sortterne 4 SV, Sortstrubet lom 1 V. Erik Danielsen, Freddy S. Hansen, EEEcklon, Hans Rytter
Dovns Klint : Sortstrubet Lom 1 SV, Pibeand 9 SV, Sortterne 3 1K . Rasmus Strack

   Sortstrubet lom trak forbi Dovns Klint
Bøjden Nor (10:45-13:15): Stor Præstekrave 20 FU, Stor Præstekrave 1 YP (+ 2 1K), Hjejle 36 R, Sandløber 3 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 1 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 2 FU, Stenvender 2 FU, Splitterne 18 R, Havterne 2 R. Ella Mikkelsen
Bispeeng
(08:00-09:00): Dobbeltbekkasin 30 R. Bent Juhler
Slambassinet,Strandager (11:10-12:05): Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Klyde 5 FU, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Brushane 37 FU, Lille Kobbersneppe 1 R, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 16 FU, Sildemåge 2 R, Hvid Vipstjert 2 FU. Dieter Maaszen
Keldsnor (15:00-15:30): Skarv 130 R, Grågås 50 R, Knortegås 1 R, Knarand 2 R, Spurvehøg 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 120 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 30 R, Brushane 5 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 2 R, Stenvender 1 R, Engpiber 10 R, Gul Vipstjert 20 R, Hvid Vipstjert 20 R, Tornirisk 50 R. Leif Bisschop-Larsen

     Mørkbuget knortegås har opholdt sig i noret i sommer
Keldsnor Fuglestation: Jernspurv 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 3 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Tornsanger 11 RI, Skovsanger 1 RI, Gransanger 11 RI, Løvsanger 15 R (30 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 793).  Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm Jensen og Ole Tønder
Brændegård Sø (09:15-11:00): Havørn 1 OF AD, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 200 R, Gravand 6, Krikand 25 R, Gråand 65 R, Skeand 50 FU, Taffeland 40 R, Troldand 30 R, Musvåge 2 OF, Fasan 6 R, Blishøne 15 R, Vibe 32 R, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 FU, Ringdue 2 OF, Landsvale 4 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Musvit 2 R, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 OF, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen. Gunnar Jørgensen


    Strandtudse fra 2003

Lørdag den 14. august 2004: 

Tryggelev Nor (16:55): Silkehejre 1 R. KJ, RS
Espe (11:00): Svaleklire 1 Fou. Bent Staugaard
Bøjden Nor (12:25-14:10): Hjejle 33 R, Strandhjejle 1 FU, Islandsk Ryle 3 FU, Temmincksryle 2 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 5 FU, Splitterne 10 R, Havterne 3 R, Stenpikker 1 R, Tornirisk 1 R. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Arreskov Sø (11:45-12:05): Havørn 1 OF AD (Kl. 12.00). Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Nakkebølle Inddæmning (09:55-10:50): Grågås 550 R, Rørhøg 1 FU AD hun, Musvåge 1 R, Vandrikse 1 R, Brushane 2 FU, Rødben 3 R, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU, Havterne 2 FU, Skovskade 2 OF. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Nakkebølle Fjord (09:30-09:50): Toppet Skallesluger 43 R, Rørsanger 5 FU. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Brændegård Sø (08:20-09:30): Skeand 95 R, Rørhøg 1 FU AD hun, Musvåge 1 OF, Brushane 2 OF, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 4 FU, Rørsanger 4 FU, Tornsanger 1 FU, Stillits 2 FU. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Arreskov Sø v/godset (07:10-08:00): Lille Lappedykker 8 FU, Vibe 140 R, Brushane 1 FU, Mudderklire 3 FU. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen.
Keldsnor Fuglestation: Rørdrum 1 R, Havørn 1 TF, Kærsanger 5 RI, Gærdesanger 5 RI, Tornsanger 6 RI, Pungmejse 1 R (31 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 763). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Slambassinet (17:50-19:10): Lille Lappedykker 1 R, Atlingand 4 R, Skeand 6 R, Troldand 1 YP (6 ællinger), Klyde 8 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 30 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 9 R, Almindelig Ryle 26 R, Brushane 28 R, Rødben 1 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 8 R, Mudderklire 18 R. Gregers Johannesen


   Regn - regn - regn

Fredag den 13. august 2004: 

Vejlen Tåsinge (13:15): Fiskeørn 1 FU. Poul Rasmussen
Gislev
: Gulbug 1 HØ, Halemejse 5 HØ, Kernebider (10:08) 2 R. Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation: Rørsanger 13 RI (37 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 732). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Bøjden Nor (16:00-16:50) :  Alle tal er minimumstal. Sandløber 2 FOU, Mudderklire 5 FOU, Tinksmed 2 FOU, Hvidklire 6 FOU, Rødben 4 FOU, Sortklire 1 FOU, Stor Præstekrave 20 FOU, Strandhjejle 3 FOU, Strandskade 2 FOU, Lille Kobbersneppe 1 FOU, Islandsk Ryle 3 FOU, Almindelig Ryle 15 FOU, Dobbeltbekkasin 3 FOU, Vibe 10 FOU, Splitterne 7 R, Stenpikker 2 FOU, Hvid Vipstjert 10 FOU ( en meget mørk ), Bjergand 1 R, Skarv 25 R. .
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

   Mudderklire rast på Iholm 

Torsdag den 12. august 2004: 

Iholm (18:00 - 19:20): Skarv 24 R, Strandskade 2 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 28 R, Svartbag 4 (2-2 YP), Ringdue 1 HØ, Solsort 1 R
Gulstav Mose, Sydlangeland
(14:50): Lærkefalk 1 S. Tim Hesselballe, Thomas Hellesen, Michael Mosebo, Hans Rytter
Bagenkop
(14:25): Tejst 1 S. Søren Bøgelund
Dovnsklint, Sydlangeland
(06:00-07:45): Lærkefalk 1 SV. Freddy S. Hansen, Michael Mosebo, Hans Rytter
Harsmark, Sydlangeland
(09:30-10:00): Engpiber 5 R, Husrødstjert 1 han R, Stenpikker 1 R. Hans Rytter
Søgård
(08:05-09:00): Lille Regnspove 1 OF. Hans Rytter
Lindkær v/Ravnholt
(09:10 - 10:05) : Lille Lappedykker 7, Lille Lappedykker 0 (1-2 YP), Fiskehejre 7, Krikand 40, Troldand 1, Havørn 1 AD, Rørhøg 1 1K, Musvåge 2, Grønbenet Rørhøne 1 1K, Stor Præstekrave 1 AD, Vibe 14, Brushane 2 1K, Dobbeltbekkasin 40, Sortklire 1 AD, Hvidklire 1, Svaleklire 7, Tinksmed 10, Mudderklire 1, Hættemåge 1, Sølvmåge 1 AD OF, Landsvale 80, Hvid Vipstjert 10, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 2. Jacob Sterup
Gislev: Stormmåge (17:15) 400 Fou, Topmejse 1 R. Jacob Sterup
Knold Nor/Strand (9:00-10:00) : Hvidklire 8 FOU, Mudderklire 2 FOU, Dobbeltbekkasin 2 FOU, Vibe 20 FOU, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 30 R, Fiskehejre 1 FOU, Skarv 20 R, Gråand 2 FOU, Toppet Skallesluger 11 FOU, Blishøne 150 FOU, Lille Lappedykker 15 FOU, Tårnfalk 1 FOU, Rørhøg 1 juv FOU, Stær 100 FOU, Skovpiber 1 SV).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Keldsnor Fuglestation: Græshoppesanger 1 RI, Kærsanger 21 RI, Rørsanger 22 RI (132 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 695). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder


Onsdag den 11. august 2004: 

Keldsnor, Bruuns Banke (15:00): Vendehals 1 R. Thomas Hellesen, Andreas Bruun Kristensen, Hans Rytter
Lindkær, Ravnholt (19:00-20:00): Grågås 70 R, Krikand 125 R, Brushane 8 R. Per Rasmussen
Klæsøgårde, Sydlangeland (14:45): Havørn 1 OF AD. Bent Staugaard
Gulstav Mose, Langeland (10:30): Vandrefalk 1 R, Stor Kobbersneppe 1 Ø. Tim Hesselballe, Andreas Bruun Kristensen, Freddy S. Hansen, Hans Rytter
Keldsnor Fuglestation: Kærsanger 6 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 5 RI, Rørsanger 1 RI, Tornsanger 1 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 4 RI, Blåmejse 2 RI. (37 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 563). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Keldsnor: Temmincksryle 1 R. Tim Hesselballe, Andreas Bruun Kristensen, Freddy S. Hansen, Hans Rytter
Sundet, Faaborg (6:00-7:00) : Skeand min 36 FOU, Knarand 2 FOU, Sorthalset Lappedykker 1 juv FOU, Blishøne min 800 FOU, Fiskehejre 2 FOU, Stær min 2000 R, Stillits 30 FOU, Stor Regnspove 1 T.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bogense : Hættemåge 800 R. jens Bækkelund
Gyldenstens Enge, Bogense: Grågås 350 R, Rørhøg 3 (1-1 YP), Ravn 4 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne (12:00 - 13:00): Strandskade 50 FU, Hjejle 150 R, Vibe 40 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Rødben 2 FU, Mudderklire 3 FU, Stenvender 3 FU, Stær 50 FU. Michael Højgård Hansen


  Gulspurvunge

Tirsdag den 10. august 2004:  

Rudkøbing Vejle (07:45): Sort Stork 4 R. Gunnar Stæhr via Hans Rytter
Løkkeby Enge
(20.00-21.00): Atlingand 14, Skeand 23, Spidsand 4, Pibeand 5, Gråand 86, Krikand 81, Blishøne 760, Grønbenet rørhøne 5, Fiskehejre 13, Brushane 7, Sortklire 5, Tinksmed 21, Vibe 9, Dobbeltbekkasin 129, Mudderklire 7, Stor Kobbersneppe 1, Svaleklire 1, Hvidklire 6, Gravand 14, Vandrikse 1 ad, Lille Lappedykker 29, Landsvale 800, Digesvale 100, Bysvale 30, Rørhøg 1 2k hun. Ole Goldschmidt
Hvidkilde Sø
(17.50-18.25): Toppet Lappedykker 42 R, Troldand 2 (2-4 YP), Fiskeørn 1 R, Huldue 2 HØ, Isfugl 2 R (kaldende - sandsynligvis ungfugle), Stor Flagspætte 1 HØ
Vejlen Tåsinge
: Dobbeltbekkasin 42 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R. Poul Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning
(12:00): Dobbeltbekkasin 78 R. Niels Bomholt
Ulbølle (10:00): Lille Korsnæb 2 OF. Niels Bomholt
Brændegård Sø
(08:00-08:30): Sortterne 1 R 1K. Lars Bonne Rasmussen
Lindkær, Ravnholt (19:00-20:20): Lille Lappedykker 1 YP, Krikand 50 R, Fiskeørn 1 OF (Kl. 19.20), Stor Præstekrave 1 R, Vibe 50 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 70 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 15 R, Tinksmed 30 R, Mudderklire 2 R. Per Rasmussen
Lohals Skiften Kirke (13:20-13:25): Mursejler 10 FU, Landsvale 50 FU (Generelt betydeligt flere i år), Bysvale 30 FU (Generelt flere i år). Niels Christian Roe
Mågeøerne/Stegø (08:15-08:45): Skarv 100 R (Ca.), Knopsvane 3 R, Sort Svane 1 R, Grågås 15 R, Gravand 5 R, Ederfugl 2 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 HØ, Strandskade 50 R (Ca.), Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 80 R (Anslået), Strandhjejle 1 R, Vibe 40 R, Lille Kobbersneppe 8 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Stenvender 2 R, Sildemåge 1 R, Svartbag 8 R, Splitterne 2 R, Mursejler 2 R, Digesvale 1 R, Tornsanger 2 R, Træløber 1 R, Stær 40 R (Ca.), Gulspurv 1 R. Michael Højgård Hansen
Odense Havn (18:10): Husrødstjert 1 R. Kell Grønborg
Dovnsklint, Sydlangeland (06:50-09:50): Rørhøg 1 SV JUV, Temmincksryle 2 Ø, Karmindompap 2 T. Freddy S. Hansen, Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk, Andreas Bruun Kristensen, Hans Rytter
Keldsnor Fuglestation: Sivsanger 12 RI, Rørsanger 16 RI, Gærdesanger 13 RI, Tornsanger 2 RI, Skægmejse 6 RI (97 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 526). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Gulstav, Langeland: Rørdrum 1 R, Havørn 1 NV (12.35), Rørhøg 5 SV, Temmincksryle 2 Ø, Stenvender 4 SØ, Bynkefugl 2 R, Sjagger 1 R, Broget Fluesnapper 1 R, Pungmejse 2 R, Karmindompap 1 TF. Ole Tønder, Tim Hesselballe, Andreas Bruun Kristensen, Thomas Hellesen
Bøjden Nor (6:40-7:40) :Stor Præstekrave 37 FOU, Sandløber 1 FOU, Islandsk Ryle 3 FOU, Krumnæbbet Ryle 3 FOU, Almindelig Ryle 25 FOU, Dværgryle 2 FOU, Hvidklire 6 FOU, Sortklire 2 FOU, Rødben 8 FOU, Mudderklire 6 FOU, Dobbeltbekkasin 2 FOU, Vibe 25 R, Vandrikse 1 ad FOU, Taffeland 1 R
Troldand 10 FOU, Hvinand 2 R, Gråand 85 FOU, Gravand 4 FOU, Knopsvane 3 FOU, Blishøne 40 FOU, Lille Lappedykker 3 FOU, Toppet Lappedykker 1 R, Havterne 4 R, Splitterne 6 R.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


      Fiskeørne trækker igennem i disse dage

Mandag den 9. august 2004:

Gulstav: Fiskeørn 1 SV, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 3 R, Pungmejse 1 HØ, Tårnfalk 1 R
Keldsnor: Skarv 80 R, Grågås 150 R, Spurvehøg 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 12 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3 R, Gul Vipstjert 9 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stær 90 R, Tornirisk 16 R, Mørkbuget knortegås 1 R.
Gulstav, Sydlangeland: Rørdrum 1 R, Mørkbuget Knortegås 1 R ((Keldsnor)), Rørhøg 3 R, Fiskeørn 2 T, Markpiber 2 T, Bynkefugl 1, Pungmejse 3 R 1K, Lille Korsnæb 36 TF. Thomas Hellesen, Andreas Bruun Kristensen, Tim Hesselballe
Gulstav, Sydlangeland
(10:26): Markpiber 1 OF (Mod syd). Thomas Hellesen

Dovns Klint
(6.56-07.01): Markpiber TF (fløj ud mod Kelds Nor, kan stadig være i området). Tim Hesselballe m. fl
Gislev (17:17): Kernebider 6 R. Jacob Sterup
Søgård Mose (19:00 - 20:15):Lille Lappedykker 2, Grågås 5, Gråand 30, Taffeland 2, Troldand 5, Dobbeltbekkasin. Gert Fahlberg
Bøjden Nor : (20:45-21:30): Islandsk Ryle 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 2 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Hjejle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Hvidklire 3 FU, Havterne 2 R JUV, Havterne 1 R AD. Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg (5:45-6:45):Troldand 5 hun med 8,6,5,5,2 pull, Skeand 50 FOU ( 9 juv ), Vandrikse 1 FOU, Hættemåge 220 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 2 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Vibe 2 FOU, Fiskehejre 3 FOU, Musvåge 1 FOU, Stær min 2000 R.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Brændegård Sø (08:45-11:30): Grågås 200 R, Skeand 50 FU, Troldand 10 FU, Hvepsevåge 1 R, Havørn 1 FU AD, Rørhøg 2 FU (1 1k), Musvåge 2 FU, Vandrefalk 1 R (Mobbet af sølvmåger), Sortklire 5 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 2 FU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Jersore/Ejlinge: Fiskehejre 4 R, Gravand 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Agerhøne 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 250 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 1 R, Lille Kobbersneppe 12 R, Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 5 R, Hvidklire 16 R, Engpiber 15 R, Tornsanger 1 R, Stær 10 R. Michael Højgård Hansen
Egensedybet, Odense Fjord (19:15-19:40): Kærløber 1 R (Ved rensningsanlæget). Martin S. Nielsen
Vigelsø, Odense Fjord: Strandskade 10 R, Klyde 75 R, Stor Præstekrave 160 R, Hjejle 20 R, Strandhjejle 5 R, Vibe 100 R, Islandsk Ryle 15 R, Sandløber 2 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Almindelig Ryle 400 R, Brushane 70 R, Dobbeltbekkasin 140 R, Lille Kobbersneppe 15 R, Sortklire 1 R, Rødben 40 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 50 R, Mudderklire 60 R, Stenvender 1 R. Kurt Due Johansen
Keldsnor Fuglestation: Ingen ringmærkning i går!


     Flot sort storkbillede venligst stillet til rådighed af Torben Evald

Søndag den 8. august 2004:

Drejø : Rørhøg 3 FU
Løkkeby Enge
: Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 50 FU, Sortklire 2 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 11 R, Mudderklire 1 R. Peder Rasmussen
Bammeskov, Langeland
(16:15): Spurvehøg 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 YP (Et ynglepar). Niels Andersen
Basbjerg Nordlangeland
(16:00-16:05): Vibe 100 T. Niels Christian Roe
Lindkær, Ravnholt
(16:00): Havørn 1 R AD, Duehøg 1 R. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Gulstav Mose (15:30): Lærkefalk 1 FU AD. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Kelds Nor Langeland (11:15-13:01): Mørkbuget Knortegås 1 R, Lille Præstekrave 3 FU, Hjejle 14 R, Vibe 130 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 45 R, Dobbeltbekkasin 3 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 5 FU, Splitterne 1 R, Tornirisk 50 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Tryggelev Nor, Langeland (08:15-09:15): Pibeand 1 R, Rørhøg 1 FU AD hun, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Stor Regnspove 1 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Sortterne 1 FU, Skægmejse 4 OF. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Hvidkilde Sø (07:00): Taffeland 55 R, Huldue 3 SY, Isfugl 1 R. Erik Danielsen
Æbelø: Pirol 1 R han. Jens Bækkelund
Kelds Nor: Fiskeørn 1 SØ, Temmincksryle 1 R. Martin Thomsen, Kjeld Meiling, Jens Gert, Per Rasmussen
Slambassinet: Krikand 16 R, Rørhøg 1 R AD han, Klyde 19 R, Lille Præstekrave 12 R, Stor Præstekrave 5 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Almindelig Ryle 7 R, Brushane 35 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 7 R, Tinksmed 16 R, Mudderklire 30 R. Søren Gjaldbæk
Egensedybet, Odense Fjord (19:15-19:40): Kærløber 1 R (Ved rensningsanlæget). Martin S. Nielsen
Keldsnor Fuglestation: Gulbug 5 RI, Løvsanger 5 RI (35 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 429). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder


            Sort stork korte rast i Gulstav Mose
              Første billede på Snatur taget med mobiltelefon Læs også...!

Lørdag den 7. august 2004:

Gulstav (15:50): Gulirisk 1 R (Rast kortvarigt ved Gulstavvej 20). Ole Tønder
Keldsnor Fuglestation (15:10-17:10): Sort Stork 1 R 1K (1-2k, kredsende,rastende i området.) Freddy S Hansen m. fl.
Gulstav Mose, Langeland (15:10-17:10): Sort Stork 1 (Rastende i området indtil 17.10, hvor den fortsatte mod SV).

         Sort stork trak mod SV kl 17.10
Dovns Klint (09:00): Sortstrubet Lom 1 V, Vandrefalk 1 S. Erik Danielsen, Hans Rytter, Freddy S. Hansen
Dovns Klint, Sydlangeland (06:30-09:30): Sortstrubet Lom 1 V, Skarv 49 FU, Rørdrum 1 R, Skeand 4 V, Ederfugl 240 V, Sortand 5 R, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 3 FU, Vandrefalk 1 S, Hjejle 7 V, Strandhjejle 4 V, Dobbeltbekkasin 2 OF, Hvidklire 4 OF, Splitterne 2 FU, Gøg 1 OF, Mursejler 22 FU, Digesvale 200 FU (Anslået), Bysvale 2 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 11 R, Rødrygget Tornskade 3 R, Stær 40 FU, Stillits 1 R, Tornirisk 14 FU, Gråsisken 1 S, Lille Korsnæb 8 S, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Salme Nor, Sydlangeland (18:15): Lille Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 82 R, Krikand 10 R, Gråand 80 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 40 R, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 26 FU, Tinksmed 2 FU, Stær 400 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor, Sydlangeland (13:00): Lille Lappedykker 16 R, Toppet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 R AD, Knopsvane 11 R 1K, Rørhøg 1 FU AD hun, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 1 R, Vibe 32 R, Brushane 4 R, Lille Regnspove 1 OF, Hvidklire 4 R, Sortterne 1 FU, Skægmejse 6 R. Ella Mikkelsen
Strynø Kalv (15.00): Hvidklire 1, Stor regnspove 1.
Gulstav Mose (09:30): Rørdrum 1 R. Erik Danielsen, Hans Rytter, Freddy S. Hansen
Søgaard, Langeland: Fiskeørn 1 T. Hans Rytter
Ristinge Hale (13:00-15:00): Digesvale 200 FU (Min.). Niels Christian Roe
Tarup grusgrave: Tinksmed 1 R 1K. Per Rasmussen
Karlsmosen (19:45-21:30): Skarv 1 R, Havørn 1 FU, Dobbeltbekkasin 10 FU. Kjeld Meiling, Eskild Nielsen
Sundet, Faaborg (5:55-6:55): Skeand 35 FOU ( et kuld 8 pull ), Gråand 50 FOU, Troldand 8 ( 2 hun 9,5 pull ), Taffeland 20 FOU, Sorthalset Lappedykker 1 juv FOU, Gråstrubet Lappedykker 8 FOU ( to kuld ), Knopsvane 10 ( 4 kuld 6,6,5,4 pull ), Isfugl 1 FOU, Stær min 2000 R, Landsvale 100 FOU
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

  Dobbeltbekkasin ved morgenfoderet

Strammelse (8.20): Hvepsevåge 1 SØ
Vejlen, Taasinge (07:45 - 08:15): Fiskehejre 2 R, Grågås 30 R, Krikand 12 R, Rørhøg 1 han FU, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 24 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 7 R, Tinksmed 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Løvsanger 1 SY, Stær 6 R, Stillits 2 R.
Keldsnor Fuglestation: Gulbug 9 RI, Løvsanger 8 RI (46 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 394). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder ass. af Michael Mosebo og Hans Rytter


  Hvepsevåge

Fredag den 6. august 2004:

Skovsgård (17.30-20:00): Hvepsevåge 3 (1-1 YP) , Blishøne 2 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Rørsanger 6 R, Grøn Frø 8 R.
Bøjden Nor
(19:10-21:00):Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 5 R,
Skarv 12 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 3 R, Gravand 5 R, Gråand 64 R, Taffeland 1 R, Troldand 9 R, Hvinand 3 R, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 50 R, Strandskade 4 R, Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 45 FU, Hjejle 1 R,
Vibe 50 R, Islandsk Ryle 3 R, Sandløber 3 FU, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 55 FU, Kærløber 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1 FU, Rødben 10 FU, Hvidklire 12 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 150 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Splitterne 5 R. Bent Staugaard, Erik Ehmsen, Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor
(16:00-16:30): Islandsk Ryle 1 R, Sandløber 1 R, Dværgryle 2 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Kærløber 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Tryggelev Nor, Langeland
(10:00): Sortterne 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo, Hans Rytter
Bøjden Nor
(06:40-07:40): Almindelig Ryle 30 FOU, Islandsk Ryle 3 FOU, Krumnæbbet Ryle 3 FOU, Dværgryle 2 FOU, Sandløber 1 FOU, Kærløber 1 FOU ( inderst på sandtange nærmest færgehavn ), Lille Præstekrave 2 FOU, Stor Præstekrave 37 FOU, Stor Regnspove 1 FOU, Hvidklire 6 FOU, Mudderklire 3 FOU, Rødben 7 FOU, Sortklire 1 FOU, Vibe 30 R, Dobbeltbekkasin 3 FOU, Strandskade 4 FOU, Troldand 10 R ( en hun med 5 pull. Få dage ), Vandrikse 1 ad FOU, Havterne 6 R, Splitterne 10 R.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Keldsnor Fuglestation: Kærsanger 12 RI, Gærdesanger 7 RI (39 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 348). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Røjrup Sø, Langeskov (19:45): Rødhovedet And 1 R han (Eklipse dragt, kortvarig derefter Ø), Græshoppesanger 1 SY, Rørsanger 2 SY. Inger Skrubbeltrang, Ulla & Finn Vanman, Torben Møller


Sortterne fouragerer

Torsdag den 5. august 2004:

Bøjden Nor (12:45-13:30): Lille Lappedykker 6 FU, Toppet Lappedykker 9 FU, Skarv 68 R, Knopsvane 8, Gravand 4, Taffeland 2 R, Troldand 12 R, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 40 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 31 FU, Vibe 35 R, Islandsk Ryle 2 FU, Sandløber 2 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Brushane 2 FU, Sortklire 5 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 75 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 3 R, Splitterne 12 R, Havterne 20 R. Niels Andersen
Tryggelev Nor, Langeland
(14:00): Temmincksryle 3 R, Sortterne 1 R. Michael Mosebo, Hans Rytter
Keldsnor, Sydlangeland:
Temmincksryle 1, Sorthalset lappedykker. Michael Mosebo, Hans Rytter
Keldsnor Fuglestation:
Gærdesanger 14, Tornsanger 8 RI, Korttået træløber 1 RI, Sortmejse 1 RI (39 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 309),. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Sundet, Faaborg
(10:00-11:00): Skeand 12 FOU, Troldand 8 ( 2 hun med 8,6 pull ), Blishøne 800 FOU, Vandrikse 2 FOU, Sorthalset Lappedykker 1 juv FOU, Toppet Lappedykker 12 FOU ( par med 2 pull. Få dage gamle ), Grå Fluesnapper min 1 FOU, Blåmejse min 10 FOU ( flere kuld ).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Slambassinet (09:00-11:00): Rørhøg 1 FU han, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 2 R, Klyde 7 R, Stor Præstekrave 7 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 10 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Brushane 32 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 1 FU JUV, Hvidklire 2 R, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 18 FU, Tornirisk 2 R. Henrik K. Hansen, Kell Grønborg
Lohals (11:30-11:40): Tornsanger 1 FU hun. Niels Christian Roe


   Engpiber varsler!

Onsdag den 4. august 2004:

Storeholm: Grågås 120 R, Strandskade 52 R, Stor Præstekrave 47 R, Hjejle 45 R, Strandhjejle 9 R, Sandløber 3 R, Almindelig Ryle 70 R, Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 90 R, Rødben 20 R, Hvidklire 8 R, Mudderklire 2 R, Gul Vipstjert 6 YF. Henrik Mørup-Petersen
Drejø syd for lystbådehavnen
(16:00-17:30): Engpiber 2, Sanglærke 6, Tornirisk 4, Landsvale 12, Almindelig ryle 1 OF, Ederfugl 6, Toppet skallesluger 1.
Carsten Hauchs Vænge 4
(00:30-00:40): Mudderklire 4 S. Søren Gjaldbæk
Keldsnor, Sydlangeland: Skægmejse 3 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Keldsnor Fuglestation: Nattergal 1 RI, Husrødstjert 1 R (I stationshaven...), Gærdesanger 9 RI (26 fugle ringmærket d.d. Årstotal: 270). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Sundet, Faaborg
(10:45-11:45): Sorthalset Lappedykker 1 FU AD (+).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor
(6:40-7:20) :Hvidklire 6 FOU, Rødben 8 FOU, Sortklire 1 FOU, Stor Præstekrave 34 FOU ( 1 pull ), Strandskade 4 FOU, Mudderklire 1 FOU, Dværgryle 1 FOU, Almindelig Ryle 15 FOU, Krumnæbbet Ryle 4 FOU, Dobbeltbekkasin 1 FOU, Vibe 30 R, Hjejle 1 FOU, Stor Regnspove 4 FOU, Gråand hun med 5 pull, Hættemåge 130 R, Splitterne 2 R, Troldand 6 R, Taffeland 1 R, Hvinand 2 R, Lille Lappedykker 5 FOU, Toppet Lappedykker 3 FOU, Vandrikse 1 ad FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Stor hornugle flyttet til storbyjunglen  
                                  Frugtbart falkeår
                                  Denne ugens fugl: Ride


    Rødrygget tornskade

Tirsdag den 3. august 2004:

Nakkebølle Inddæmning (08:00-10:00): Lille Lappedykker 27 R, Toppet Lappedykker 70 R, Gråstrubet Lappedykker 58 R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Grågås 235 R, Knarand 9 R, Krikand 34 R, Skeand 32 R, Taffeland 100 R, Troldand 76 R (+ 5 kuld unger), Hvinand 5 R, Blishøne 300 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 91 R, Brushane 10 R, Dobbeltbekkasin 20 R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 3 R, Dværgmåge 2 R, Fjordterne 2 R. Niels Bomholt
Knold Nor (16:30 - 17:30):Toppet Skallesluger 2 (2-2 YP) hun 5 + 2 Pull, Tårnfalk 1 R, Vibe 80 R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 1 R, Svartbag 2 R, Stenpikker 1 R, Fiskehejre 6.
Søgård Langeland (16:00): Rødrygget Tornskade 1 R. Niels Bomholt
Keldsnor Fuglestation: Gærdesanger 5 RI. Keldsnor Fuglestation, Ole Tønder
Keldsnor: Pungmejse 8 R. Keldsnor Fuglestation, Ole Tønder
Keldsnor (13:45-15:30): Grågås 210 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 34 R, Hjejle 14 R, Vibe 220 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Almindelig Ryle 54 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 8 R, Digesvale 250 R. Niels Bomholt
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Keldsnor Fuglestation, Ole Tønder
Lindkær, Ravnholt (20:00-20:30): Skeand 6 R, Vibe 80 R, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 30 R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 10 R. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Svaleklire 4 OF. Per Rasmussen
Sundet, Faaborg (6:00-7:00) :Sorthalset Lappedykker 1 juv FOU, Gråand 2 hun med 8,13 pull ( nye kuld ), Fiskehejre 1 FOU, Pungmejse min 2 FOU, Stær min 2000 udflyvning, Grå Fluesnapper 2 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


    Blodpletlarve på Eng-Brandbæger
        Blodpletlarven lever på bl a Eng-Brandbæger - send gerne obs til Snatur

Mandag den 2. august 2004:

Rødme Svinehaver (12:45): Rødrygget Tornskade 1 han, Ravn 1 OF. Niels Andersen
Sædballe, Langeland (16:45): Hvepsevåge 1 R. Hans Rytter, EEEcklon
Fakkebjerg, Langeland (16:00): Rødrygget Tornskade 2 R. Hans Rytter, EEEcklon
Fakkebjerg, Langeland
(09:30 - 11:10): Lille Lappedykker 8 FU, Skarv 1 OF, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 6 R, Grågås 106 R, Krikand 7 FU, Spurvehøg 1 FU, Fiskeørn 1 OF, Blishøne 37 R, Vibe 14 R, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 150 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 8 R, Ringdue 3 OF, Digesvale 4 FU, Landsvale 12 FU, Tornsanger 1 R, Gråkrage 2 OF, Stær 50 OF, Gråspurv 4 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 6 OF, Gulspurv 3 Sy. Finn Eriksen, Gunnar Jørgensen
Dovns Klint
(08:00 - 09:15): Skarv 10 OF, Fiskehejre 1 R, Grågås 12 OF, Gråand 40 R, Ederfugl 40 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 4 R, Stenvender 3 FU, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 35 FU, Svartbag 2 R, Ringdue 3 R, Gøg 1 R, Digesvale 300 R, Hvid Vipstjert 5 FU, Tornsanger 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Gråkrage 4 OF. Gunnar Jørgensen
Tryggelev Nor (
12:15 - 13:45): Lille Lappedykker 7 FU, Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 1 R, Grågås 274 R, Knarand 1 R, Krikand 1 R, Gråand 21 R, Taffeland 3 R, Troldand 3 R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 250 R, Vibe 156 R, Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 3 FU, Stor Regnspove 1 R, Sortklire 2 FU, Hvidklire 1 OF,
Mudderklire 1 FU, Hættemåge 12 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 OF, Ringdue 3 OF, Sanglærke 1 Sy, Landsvale 10 FU, Rørsanger 1 OF, Skægmejse 3 OF, Musvit 3 R, Råge 6 R, Gråkrage 5 FU, Stær 20 FU, Tornirisk 2 R, Rørspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Thurø Skole
(08:15): Gråsisken 1 Of
Tarup Grusgrave:
Lille Lappedykker 1 YP m. 2 Pull, Skeand 4 R. Per Rasmussen
Bøjden Nor
(6:40-7:40): Sortklire 1 FOU, Rødben 5 FOU, Hvidklire 12 FOU, Mudderklire 3 FOU, Tinksmed 2 FOU, Stor Præstekrave 41 FOU ( 1 pull ), Dværgryle 1 FOU, Almindelig Ryle 38 FOU, Krumnæbbet Ryle 4 FOU, Strandskade 4 FOU, Hjejle 1 R, Vibe 40 R, Toppet Lappedykker 2 FOU, Lille Lappedykker 5 FOU, Gråand 45 FOU ( hun med 8 pull ), Gravand 4 FOU ( 2 juv ), Hvinand 2 R
Skarv 6 R, Fiskehejre 10 FOU, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 10 R, Splitterne 5 R, Havterne 2 R, Rørhøg 2 FOU ( 1 juv ), Tornirisk 30 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Byggecentrum,Middelfart (06:15): Spurvehøg 1 OF. Torben S. Hvass
Hårby Å, Haarby: Isfugl 1 fou. Martin Jensen
Bogense (18:00):Hjejle 115 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (19:30 - 20:00): Grågås 170 R, Klyde 2 R, Vibe 190 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Stor Regnspove 2 R, Hvidklire 5 R. . Jens Bækkelund
Jersore (19:30): Vibe 250 R. Jens Bækkelund
Fællesstrand (07:00-08:00): Sandløber 1 R, Stenvender 1 R. Michael Mosebo Jensen

  Sandløber ses på Fyn i få antal


     Løvfrøyngel på skræppeblade - minimum 200 1K' er
                            Kom tættere på. Klik på billedet for større billede

Søndag den 1. august 2004:

Nakkebølle Inddæmning (21:00-22:00): Vandrikse 1 R JUV (Set), Dobbeltbekkasin 17 R, Dværgmåge 1 R, Sortterne 1 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø:
Blishøne 2365, Troldand 2405 + 9 kuld, Fiskeørn 1 FU, Rørhøg med 2 Juv, Mudderklire 17, Almindelig ryle 1, Dobbeltbekkasin 9, Brushane 1 Hun, Svaleklire 1, Hvidklire 1, Lille præstekrave 2, Broget fluesnapper 1. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg
(18:30-19:40): Pungmejse min 2 juv FOU ( en hørt, 2 set ), Stenpikker 1 juv FOU, Svaleklire 1 SV, Sorthalset Lappedykker 1 juv FOU, Skeand min 30 FOU.U.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Gislev
: Svaleklire (19:05) 1 V. Jacob Sterup
Keldsnor
(
21:02): Kærløber 1 R. Finn Eriksen
Hvidkilde Sø
(12:30-13:15): Toppet Lappedykker 176 R, Troldand 6 R AD, Troldand 26 R JUV, Isfugl 1 R AD, Isfugl 2 R JUV. Erik Danielsen, Freddy S. Hansen
Keldsnor
(10:00): Kærløber 1 R. Ole Goldschmidt
Søgaard, Langeland: Gulirisk 1 (Kaldende). Ole Goldschmidt
Lindkær, Ravnholt (15:15-17:20): Grågås 110 R, Krikand 25 R, Troldand 1 YP, Hvepsevåge 2 R, Havørn 1 R AD, Rørhøg 1 R AD hun, Spurvehøg 1 R, Vibe 100 R, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 5 R. Per Rasmussen
Helnæs, Halen (15:15 - 15:25): Knopsvane 24 R, Toppet Skallesluger 16 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 42 R, Rødben 10 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 1 R, Hvid Vipstjert 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Helnæs, Maden (12:10 - 15:00): Skarv 1 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 5 R, Grågås 60 R, Gravand 3 R, Krikand 19 R, Gråand 19 R, Rørhøg 1 hun R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 47 R, Hjejle 2 R, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 7 R, Brushane 2 R, Lille Regnspove 1 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 6 R, Sølvmåge 3 R, Splitterne 1 R, Ringdue 5 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 4 R, Landsvale 25 SV, Landsvale 4 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 3 R, Gærdesanger 5 R, Tornsanger 1 R, Løvsanger 1 R, Blåmejse 1 R, Krage 30 R, Sortkrage 2 R, Stær 12 R, Grønirisk 4 R, Tornirisk 13 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ulbølle (17:00): Gransanger 1 R, Blåmejse 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Firtalsstrand (10:40-11:25): Lille Lappedykker 1 FU, Rørhøg 1 FU AD hun (Med bytte), Strandskade 58 R, Brushane 3 FU, Lille Kobbersneppe 14 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet,Strandager (08:45-09:55): Klyde 17 R, Stor Præstekrave 12 FU, Vibe 24 OF, Krumnæbbet Ryle 26 FU, Brushane 19 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 26 FU, Sildemåge 3 R. Dieter Maaszen
Slambassinet: Strandskade 16 R, Klyde 17 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 15 R, Temmincksryle 9 R, Krumnæbbet Ryle 23 R, Almindelig Ryle 112 R, Brushane 27 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 37 R, Sildemåge 1 R. Søren Gjaldbæk
Keldsnor Fuglestation: Gøg 1 RI, Kærsanger 6 RI, Gærdesanger 5 RI, Løvsanger 5 RI, Kernebider 1 R. Ole Tønder


Se obs fra juli 2004 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

02 sep 2004
This page is part af: Http://www.Snatur.dk