Som lovet en mindre beskrivelse af Damkliren i dag:

Egentlig var jeg blevet lidt skuffet over antallet af vadefugle ved Husby Strand, og over at ingen af de mange fouragerende svaler havde særligt udprægede eksotiske træk og var så småt på vej væk, da jeg alligevel kom i tanke om, at der jo godt kunne gemme sig noget "nede i krogen". Det havde der jo gjort før, og der var jo ikke langt til årsdagen for det første hit på lokaliteten - en Stylteløber fundet af Kurt Due Johansen. En spinkel vadefugl med en mørk tynd syl af et næb og lange ben, der ikke syntes meget kraftigere, kom løbende i ivrig jagt på fødeemner blot 150 m fra hegnet, hvor jeg stod. Den kunne godt give samme indtryk som nævnte vadefugl må have givet. Dog var den mere afbalanceret. Man kan også sige det på en anden måde: Den lignede meget en Damklire i sommerdragt med sorte pletter på ryg og vinger og fine prikker på hals og forbryst. Kun en svag øjenbrynsstribe kunne anes. Benene så dog ikke ud til at adskille sig i farve fra næbbet. Da den stillede sig pædagogisk op ad en Brushøne kunne det bekræftes, at den ikke var større end den og desuden slankere. Et eller andet tilsyneladende farligt fik den på vingerne, hvor den så endte med at tage en æresrunde og fremvise sin lange hvide rygkile og benene, der ragede et godt stykke ud bag halen. Et relativt monster af en Hvidklire kom til og fuldendte studiet. Klokken var 10, og Damkliren er i skrivende stund meldt til 17.30.
Hvis man tænker på at besøge lokaliteten, skal man køre ned ad Husby Strandvej, en grusvej, der går vestpå lige nord for Wedellsborg, Vestfyn. Fra P-pladsen går man mod syd, og det er vigtigt her at gå neden for diget på strandsiden og så langsomt krybe op ad det, da fuglene står relativt tæt på og let går på vingerne. Fuglen gik ved den anden (store) sø, man når til 500 m nede. 
Mvh
Michael Mosebo Jensen