Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra:
[november 2004][december 2004][januar 2005]
[januar 2004][februar 2004][marts 2004][april 2004][maj 2004][Juni 2004][Juli 2004][august 2004][september 2004][oktober 2004]
[marts 2003]
[april 2003][maj 2003][juni 2003][juli 2003][august 2003][september 2003][oktober 2003][november 2003][december 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 5. - 9. (1. februar - 28. februar 2005).               Sidst opdateret 06 januar 2006 16:17:43 

Via [DofCall] [De sidste 100] 

        Havørn AD mod NØ, Ulbølle

Mandag den 28. februar 2005:

Monnet, Taasinge (14:00 - 15:15): Knopsvane 40 R, Grågås 28 R, Gravand 8 R, Blå Kærhøg 1 han R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 1400 R, Strandskade 4 R, Engpiber 1 R, Bjergirisk 4 R.
Vornæs Skov (plantagen), Taasinge (14:15): Sjagger 800 R
Stjovl Knude, Taasinge: Fjeldvåge 1 FU
Ulbølle
(11:45): Havørn 1 AD NØ
Hvidkilde Sø (08:00): Blisgås 2 R, Grågås 525 R, Bramgås 1 R
Hundstrup (08:15): Tyrkerdue 20 R
Mullerup Skov (13:30): Duehøg 1 R han, Træløber 1 FU. Torben Møller
Silkeå (11:15): Vandstær 1 R
Arreskov Sø
(11:00): Havørn 1 R
Espe:
Ravn 2, Allike 50, Råge 30, Gråkrage 7, Musvåge 2, Tårnfalk 1, Ringdue 75, Hættemåge 2, Stor Flagspætte 2, Rødhals 1, Sjagger 20, Solsort 5, Musvit 4, Blåmejse 3, Sumpmejse 1, Skovspurv 12, Bogfinke 7, Kvækerfinke 2, Grønirisk 6, Grønsisken 3, Gulspurv 2. Erhardt Ecklon, Bent Staugaard
Digerne, Bjørnø
(09:15): Skarv 36 R. Jacob Sterup Andersen
Faaborg Fjord (09:05 - 09:30): Lille Lappedykker 105 R, Skarv 50 R, Stor Skallesluger 6 R, Stær 3 R. Jacob Sterup Andersen
Dyreborg Strand/Horne Land (9:30-10:40): Ederfugl min 500 FOU ( på havet ), Hvinand min 30 FOU ( på havet ), Gråand 130 FOU, Gravand 10 FOU, Pibeand 6 FOU, Knopsvane 15 FOU, Grågås 20 R ( Lyø ), Lille Lappedykker 80 FOU, Toppet Lappedykker 5 FOU, Toppet Skallesluger 10 FOU, Hættemåge 120 FOU, Sølvmåge 50 FOU, Stor Regnspove 15 FOU, Rødben 6 FOU, Strandskade 22 FOU, Gråkrage 25 FOU, Engpiber 10 FOU ( Bjernevej ), Sjagger 15 FOU ( Bjernevej ), Sanglærke 70 FOU ( Dyreborgvej ), Stær 20 FOU/SY ( Bjernevej ), Ringdue 100 R ( Sinebjergskov ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Horne Mølleå Enge (08:30 - 08:55): Skarv 1 V, Knopsvane 10 R, Sangsvane 2 AD R, Grågås 244 R, Pibeand 1 han R, Krikand 65 R, Gråand 18 R, Musvåge 1 R, Sanglærke 100 R, Sjagger 2 OF, Råge 100 R, Gråkrage 10 R, Skovspurv 2 Sy, Hare 2 R, Rådyr 8 R. Jacob Sterup Andersen
Odense, Assistenskirkegården (08:55): Fjeldvåge 1 R. Anthony Carter
Odense, Assistenskirkegård (08:50): Kernebider 21 R. Dieter Maaszen
Bogense, Strandvej(Rød Pumpehus) (11:10): Stor Tornskade 1 FU. Aage Wichmann, Dieter Maaszen
Fogense,Mark (10:40): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Aage Wichmann, Dieter Maaszen
Ringe Å, Nordfyn (13:00): Pibesvane 1 FU (Mellem,Sang og Knopsv.). Aage Wichmann, Dieter Maaszen
Jersore (12:00): Gulspurv 80 OF. Aage Wichmann, Dieter Maaszen
Bogense Mågeøerne (11:20): Lysbuget Knortegås 30 FU. Aage Wichmann, Dieter Maaszen


         Halemejse

Søndag den 27. februar 2005:

Vornæs, Taasinge (13:30): Sjagger 3500 R (Anslået antal! Planteskolen øst for Vornæs Skov), Vindrossel 500 R (Anslået antal! Planteskolen øst for Vornæs Skov). DOF Fyn tur
Taasinge, Vornæsvej (13:00): Sjagger 3500 FU (Anslået), Vindrossel 500 FU (Anslået). Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Noret, Tåsinge (12:30): Sædgås 4 R, Blisgås 17 R, Grågås 600 R (Anslået...),  Canadagås 7 R. DOF Fyn tur
Tåsinge, Gammel Vornæsvej (12:25): Sædgås 4 FU, Blisgås 6 FU, Grågås 600 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Vejlen,Taasinge (11:40): Blå Kærhøg 1 FU han, Skægmejse 7 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Vejlen,Taasinge (11:30): Blå Kærhøg 1 R AD han, Skægmejse 7 R (+). DOF Fyn tur
Monnetvej, Tåsinge (11:15): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Monnet, Taasinge (09:00-11:00): Blå Kærhøg 1 FU hun, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 1400 R. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Monnet, Taasinge (08:50-11:00): Blå Kærhøg 2 R (Brune), Fjeldvåge 1 R, Blishøne 1400 R (Ved Knuden),  Grågås 7 R, Bjergand 1 han R, Hvinand 100 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 3 R, Engpiber 3 R. DOF Fyn tur
Vejlen, Mark (08:40): Sangsvane 120 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Vejlen, Taasinge (08:30): Skægmejse 3 HØ. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 1 R, Troldand 1500 R, Bjergand 2000 R, Lille Skallesluger 10 R
Horne By: Sanglærke 120 R
Skovvej, Espe:
Spurvehøg 1, Stillits 15, Grønsisken 5, Blåmejse 2, Musvit 6, Sumpmejse 2, Kvækerfinke 4, Bogfinke 10, Grønirisk 15, Musvåge 1 OF. Bent Staugaard
Tarup, Odense NV
(17:25): Silkehale 35 R. Gregers Johannesen
Faaborg Fjord: Skarv 40 R. Jacob Sterup Andersen
Tarup Grusgrave: Troldand 1100 R, Grågås 4 R, Taffeland 10 R, Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 2 R. Per Rasmussen
Helnæs Made: Sangsvane 106 R. Jacob Sterup Andersen
Seden Strand (15:20-18:30): Blå Kærhøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Hættemåge 4000 R (Overnatning), Stormmåge 1800 R (Overnatning), Allike 1600 R. Tim Hesselballe
Odense Havn (15:00): Middelhavsmåge 1 R 2K. Tim Hesselballe
Seden Strand (15:20-18:30): Blå Kærhøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Hættemåge 4000 R (Overnatning), Stormmåge 1800 R (Overnatning), Allike 1600 R. Tim Hesselballe
Nørreby (15:15): Sangsvane 165 R. Jens Bækkelund
Skåstrup Frihed, Bogense: Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund
Højby, Ny Motorvej (15:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Torø Huse (14:45): Vandrefalk 1 FU. Maria og Anton. Kristoffer Egelund Jørgensen
Gerskov (14:30): Sangsvane 130 R. Gregers Johannesen
Mellem Erik Bøghs sti og skovsøen (14:00-15:00): Mandarinand 11 R, Isfugl 2 R (Samtidig), Træløber 1 R. Per Havlit og Sebastian, Mogens Elnif Thomsen


       Sjagger en oplevelse i disse dage

Lørdag den 26. februar 2005:

Mullerup Skov (09:30-12:30): Duehøg 1 R, Vandstær 1 R, Træløber 2 R, Ravn 2 OF. Torben Møller
Bækkehave, Taasinge
(09:10): Knopsvane 10 R, Grågås 525 R, Sanglærke 8 R
Monnet, Taasinge (fra Vårø havn) (10:30): Gravand 26 R, Pibeand 18 R, Musvåge 1 R, Musvåge 1 NØ, Fjeldvåge 2 R, Strandskade 6 R
Monnet, Taasinge (16:30-17:00): Havørn 1 OF JUV (Skræmte 70-80 knop- og sangsvaner op fra marken ved skoven). Jan Stener Jørgensen
Noret, Taasinge (09:35): Blisgås 2 R, Grågås 90 R
Vejlen, Taasinge (09:38 - 10:10): Sangsvane 110 R, Troldand 200 R, Sjagger 250 OF, Skægmejse 3 R, Rørspurv 2 R
Vornæs Skov (Plantagen), Taasinge (09:15 - 09:30): Musvåge 1 R, Sjagger 3000 R, Vindrossel 50 R, Stær 18 R
Vårø, Taasinge (10:25): Knopsvane 42 R (Stadig 20CT), Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU
      Knopsvane 20CT
Skovvej, Espe
: Ravn 2, Musvåge 3
Arreskov Sø (16:20): Grågås 22 R, Stor Skallesluger 6 R, Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 R, Sjagger 16 R
Silkeå (16:32): Vandstær 1 R
Bøjden Nor (14:30 - 14:50): Canadagås 4 R, Pibeand 30 R, Taffeland 150 R, Troldand 1500 R, Bjergand 2000 R, Engpiber 10 R
Horne Mølleå Enge, Faaborg (15:00): Sangsvane 40 R, Grågås 25 R, Gravand 8 R, Krikand 44 R, Gråand 26 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R, Stær 30 R
Millinge (15:15): Silkehale 1 R
Svanninge Bakker (15:20 - 16:00): Misteldrossel 1 R, Halemejse 18 R
Faaborg Fjord
(9:00-10:15): Ederfugl 400 FOU, Hvinand 50 FOU, Gråand 50 FOU, Gravand 5 FOU, Knopsvane 50 FOU, Toppet Skallesluger 70 FOU, Stor Skallesluger 15 FOU, Toppet Lappedykker 60 FOU, Lille Lappedykker 65 FOU, Blishøne 600 FOU, Skarv 110 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Fårevejle, Rudkøbing
(11:00 - 11:30): Sort Svane 2 R, Sangsvane 300, Knopsvane 75. Peder Rasmussen
Nr. Åby
(09:00-09:20): Grågås 650 R, Huldue 2 R. Michael Mosebo Jensen
Hindsgavl Batteriplantage, Middelfart: Kvækerfinke 300, Kernebider 2 Kjeld Lund
Føns (16:30): Blå Kærhøg 3 R. Lars Lindskrog Christiansen
Odense Å, Skovsøen (11:45): Mandarinand 13 R, Grønbenet Rørhøne 14 FU. Dieter Maaszen
Odense Å, Erik Bøghs Sti (12:10): Isfugl 1 R. Gregers Johannesen
Odense Havn (09:30): Middelhavsmåge 1 R 2K. Tim Hesselballe
Odense Universitet (16:25-18:30): Isfugl 1 R hun (I å ved golfbanen), Allike 28000 R (Til overnatning), Råge 7000 R (Til overnatning), Gråkrage 1000 R (Til overnatning). Tim Hesselballe
Gyldensteens enge (07:00-07:15): Fjeldvåge 1 OF, Mosehornugle 1 R. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (11:00): Lysbuget Knortegås 37 R (Min.). Michael Højgård Hansen
Jersore (10:40): Bramgås 1 R (Sammen med 300 grågæs). . Edda Riiser, Eske Frank Morthensen, Michael Højgård Hansen
Nærå Strand /Agernæs Flak (fra Nørreby Hals) (10:20-10:40): Pibeand 200 R, Strandskade 180 R, Stor Regnspove 285 R. . Edda Riiser, Eske Frank Morthensen, Michael Højgård Hansen
Kørup, Roerslev (09:30-09:40): Sangsvane 150 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl), Vandrefalk 1 FU AD (Gik efter sanglærker), Sanglærke 600 FU. . Edda Riiser, Eske Frank Morthensen, Michael Højgård Hansen
Mark SV for Klinte (09:25): Sangsvane 180 R. . Edda Riiser, Eske Frank Morthensen, Michael Højgård Hansen
Flyvesandet: Gravand 175 FU, Almindelig Ryle 250 FU. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen, Michael Højgård Hansen
Klinte strand (09:25): Fjeldvåge 1 R. . Edda Riiser, Eske Frank Morthensen, Michael Højgård Hansen
Klinte, vest for vejen til Nørreby (12:15-12:20): Sangsvane 144 R. Kai Grønbæk
Flyvesandet (11:10-11:30): Stor Regnspove 184 R. Kai Grønbæk
Anderup, Slettens landevej (12:30-13:00): Sjagger 300 V. Kai Grønbæk


      Spurvehøg fra matriklen

Fredag den 25. februar 2005:

Monnet, Tåsinge (17:00-18:15): Blå Kærhøg 1 FU hun, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 R han (Satte sig på tue (til overnatning?)). Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Tåsinge
(09:45-12:15): Sangsvane 115 R, Gravand 4 R, Grågås 116 R, Mørkbuget knortegås 2 R, Krikand 4 R, Troldand 300 R, Rørspurv 3 R, Sjagger 18 R, Tårnfalk 1 R, Gulspurv 1 SY. Torben Møller
Mullerup Skov (15:50): Vandstær 1 R, Træløber 1 FU. Torben Møller
Bagenkop Havn (11:10 - 14:50): Lille Lappedykker 4 R, Skarv 60 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 750 R, Svartbag 65 R, Skærpiber 22 R. Jacob Sterup
Helle Nor (11:05): Blishøne 25 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor (10:20 - 10:55): Knopsvane 2 AD R, Blisgås 12 AD R, Blisgås 2 2K R, Grågås 69 R, Pibeand 160 R, Krikand 10 R, Gråand 205 R, Spidsand 56 R, Taffeland 40 R, Troldand 80 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 20 R, Hættemåge 1 2K R, Stormmåge 10 R, Sanglærke 100 R, Sjagger 100 R. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg (11:00-12:15): Blå Kærhøg 1 FOU ( hunfarvet ), Musvåge 2 FOU, Tårnfalk 2 FOU, Stillits 10 FOU, Dobbeltbekkasin min 7 FOU, Grågås 9 R, Pibeand 2 FOU, Blishøne 600 FOU, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 30 R, Stormmåge 10 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Grævlingevænget, Nyborg: Stillits 26 FU. Tine + Jesper, Eske Frank Morthensen
Haarby: Blå Kærhøg 2 ad fou, Kernebider 1 ad fou. Martin Jensen
Stige Ø, Odense (14:00): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Assistens Kirkegård (09:25): Kernebider 22 FU. Dieter Maaszen
Odense, Erik Bøghs Sti (08:50): Isfugl 1 FU. Dieter Maaszen
Odense Havn (08:40-08:50): Middelhavsmåge 1 R 2K (Samme fugl som 24-27/1. Se foto i galleriet.). Tim Hesselballe
Odense Å, Skovsøen (08:30): Mandarinand 11 R. Dieter Maaszen


     Stæresang på Taasinge den 24. februar 05

Torsdag den 24. februar 2005:

Kidholm v/Thurø: Skarv 160, Strandskade 15, Vibe 5, Rødben 1. Arne Bruun
Thurø Rev: Pibeand 60, Krikand 45. Arne Bruun
Høje Bøge
(09:50): Bogfinke/Kvækerfinke 300 R
Bjerreby, Taasinge (11:40): Sjagger 120 R
Bækkehave, Taasinge (10:05): Knopsvane 26 R, Grågås 80 R
Monnet, Taasinge (11:15 - 11:30): Knopsvane 130 R, Gravand 6 R, Pibeand 30 R, Gråand 26 R, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 4 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 500 R, Sanglærke 6 R
Noret, Taasinge (10:55): Blisgås 2 R, Grågås 550 R
Skovballe havn, Taasinge (11:00): Toppet Lappedykker 80 R, Sangsvane 2 R, Gravand 36 R, Pibeand 120 R, Krikand 120 R, Ederfugl 400 R, Hvinand 80 R, Toppet Skallesluger 60 R, Stor Skallesluger 28 R
Vejlen, Taasinge (10:15 - 10:50): Knopsvane 20 R, Sangsvane 120 R, Grågås 90 R, Gravand 2 R, Gråand 12 R, Troldand 450 R, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R, Musvåge 2 R, Skægmejse 5 R
Vornæs Skov, Taasinge (10:10): Sjagger 200 R
Vårø, Taasinge (11:10): Stær 2 SY
Mullerup Skov (10:45-12:15): Vandstær 1 R, Træløber 1 FU, Ravn 2 R, Stillits 36 R. Torben Møller
Lunde, Stenstrup (13:00): Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Svanninge Bakker: Grønspætte 1. Arne Bruun
Sundet, Faaborg (11:00-12:00): Stor Skallesluger 4 R, Toppet Skallesluger 1 R, Lille Skallesluger 4 FOU, Grågås 2 R, Krikand 2 R, Taffeland 20 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødhals 4 FOU, Jernspurv 1 FOU, Engpiber 3 FOU, Vindrossel 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Kongebroskoven
(14:30): Grønspætte 1 SY. Lars Lindskrog Christiansen
Assistens Kirkegård, Odense (11:15): Kernebider 7 R. Gregers Johannesen
Assistens Kirkegård, Odense (13:00-13:45): Kernebider 61 R. Søren Gjaldbæk
Odense,  Assistens Kirkegård (12:10): Kernebider 28 R. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose (12:25): Grønbenet Rørhøne 12 FU. Dieter Maaszen
Odense.Å, Skovsøen (11:00): Mandarinand 11 R  , Grønbenet Rørhøne 11 FU. Dieter Maaszen
Odense Å, Skovsøen til Erik Bøghs Sti: Mandarinand 13 R (6 par plus en hun) , Isfugl 1 R. Søren Gjaldbæk
Odense Å (15:00): Mandarinand 14 R (7 par)  . Anton, Kristoffer Egelund Jørgensen


      Grønsisken

Onsdag den 23. februar 2005:

Hvidkilde Sø (16:15 - 17:00): Blisgås 2 R, Bramgås 1 R, Grågås 525 R, Taffeland 20 R, Troldand 300 R, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 4 R, Ringdue 30 R, Spætmejse 2 R, Kvækerfinke 80 R, Gulspurv 26 R
       Grågæs og 1 Bramgås

Svendborgsund
(8:00): Sjagger 20 Ø
Svendborg (foderbræt-obs): Grønsisken 1, Dompap 4, Musvit 3, Blåmejse 1, Grønirisk 1
Skovvej, Espe: Stillits 25, Grønsisken 2, Grønirisk 40, Skovspurv 12, Bogfinke 10, Kvækerfinke 3, Solsort 2, Dompap 2, Musvit 3, Blåmejse 2, Sumpmejse 2 (alle på foderbræt). Bent Staugaard
Sundet, Faaborg (11:00-12:00): Sumpmejse 2 FOU, Spætmejse 1 SY, Stor Flagspætte 1 SY, Engpiber 5 FOU, Musvåge 1 FOU, Dobbeltbekkasin 4 FOU, Pibeand 1 FOU, Troldand 700 R, Blishøne 600 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense Å, Skovsøen til Zoo: Mandarinand 5 R , Isfugl 1 R (Ved Zoo), Vandstær 2 R (Erik Bøghs Sti). Søren Gjaldbæk
Jernbanegade, Odense (17:45): Tyrkerdue 22 R (Overnattende i to træer). Tim Hesselballe
Fruens Bøge: Mandarinand 13 R (7 hun + 6 han) . Tim Hesselballe


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                      Flere gæs og ænder i Tryggelev Nor efter naturgenopretning                                
                      Vejrfugle vender om
                      Skarverne får lov at blive på Fugleøen
                      Slinger hos sløruglen                             
                      Ugens fugl er kragen


      Vinterferie billede

Tirsdag den 22. februar 2005:

Mullerup Skov (11:00-12:00): Duehøg 1 R hun, Fjeldvåge 1 OF, Vandstær 1 R (Ringm. menes Norsk), Ravn 2 OF. Torben Møller
Granlyvej, Espe
(8:40): Rød Glente 1. Annette Stadil
Skovvej, Espe:
Stillits 26, Grønsisken 2, Grønirisk 10, Skovspurv 2, Bogfinke 3, Solsort 1, Musvit 3, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, (på foderbræt). Bent Staugaard
Sundet, Faaborg
(10:45-11:45): Blishøne 550 FOU, Grågås 10 FOU, Knopsvane 80 FOU, Krikand 5 FOU, Gråand 35 FOU/R, Troldand 700 R, Hvinand 1 FOU, Dobbeltbekkasin 2 FOU, Fiskehejre 1 R, Musvåge 3 FOU, Dompap 5 FOU/SY, Silkehale min 1 T ( Faaborg ), Sjagger 20 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Hessum Brandstation (15:25): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Gregers Johannesen
Gerskov (14:15): Sangsvane 220 R. Gregers Johannesen
Assistens Kirkegård, Odense (12:10): Kernebider 26 R. Ella Mikkelsen
Odense Å, V OB s/ Baner (11:50): Grønbenet Rørhøne 12 FU, Grønsisken 80 FU. Ella Mikkelsen


      Toplærke på Netto, Hirshals

Mandag den 21. februar 2005:

Lindelse, Langeland (15:10): Sjagger 200 FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor v/Bruns Banke (15:10): Rørdrum 1 R (Flyvende over siv), Lille Skallesluger 6 R, Svartbag 110 R, Stær 1 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor (13:50-15:00): Rørdrum 1 R, Troldand 1200 R, Fiskehejre 1 R, Hvinand 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 120 R. Ella Mikkelsen
Dovns Klint (11:00-11:45): Ederfugl 300 R, Havlit 8 R, Sanglærke 4 Sy, Sjagger 200 FU. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor
(10:50-11:50): Ederfugl 300 FOU ( ph ), Sortand 45 FOU ( på havet ), Havlit 6 FOU ( på havet ), Bjergand 3500 R, Troldand 300 R, Hvinand min 10 R, Pibeand 23 FOU, Gråand 70 FOU/R, Knopsvane 10 FOU, Sangsvane 30 FOU, Grågås 23 ( 18 T ), Blishøne 100 FOU, Strandskade 4 R, Rødben 5 FOU, Sanglærke 6 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Ølundgaard (11:00-12:00): Sjagger 157 R. Gregers Johannesen
Slambassinet (10:15): Fjeldvåge 1 R. Gregers Johannesen
Strandager: Sangsvane 105 R. Gregers Johannesen
Odense, Assistens Kirkegård (09:35): Kernebider 8 R. Dieter Maaszen
Odense, Erik Bøghs,Sti (09:05): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense Å, Skovsøen (09:00): Mandarinand 9 R  . Dieter Maaszen
Mågeøerne (15:45-16:00): Blisgås 9 R, Lysbuget Knortegås 40 R, Almindelig Ryle 250 R. Jens Bækkelund


       Sortand

Søndag den 20. februar 2005:

Ny Gesinge: Jernspurv 1. Poul Rasmussen
Monnet, Tåsinge
(16:00): Fjeldvåge 1 FU. Jan Stener Jørgensen
Monnet, Tåsinge
(10:50-11:40): Sangsvane 130 R, Vandrefalk 1 R. Ella Mikkelsen
Karlsmosen, Egeskov
: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 R, Grågås 41 R, Gråand 30 R, Musvåge 3 R, Blishøne 300 R, Sanglærke 6 T, Engpiber 5 R, Sjagger 65 R, Musvit 1 R, Gråkrage 20 R. Hans Rytter
Sollerup(15:30-17:00): Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Stor Skallesluger 8 OF, Havørn 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 2 R, Solsort 4 R, Sjagger 480 R, Halemejse 7 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Træløber 1 R, Krage 1 R, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 15 R, Grønirisk 2 R, Stillits 10 R, Grønsisken 4 R, Gulspurv 7 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Arreskov Sø, nordlige ende (11:45-12:05): Træløber 1 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Silke Å, v Brahetrolleborg (11:30): Vandstær 1 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Bøjden Nor (13:15-15:20): Taffeland 300 R, Troldand 2000 R, Bjergand 7500 R, Hybrid Fugl 2 R AD han (2 Bjergand X Troldand). Bente Christensen, Tim Hesselballe
Knudshoved Færgehavn: Sanglærke 3 TI, Silkehale 11 FU, Sjagger 75 R, Stor Gråsisken 2 FU. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave : Troldand 1500 R, Stor Skallesluger 8 R, Vibe 1 R, Ringdue 100 R. Per Rasmussen
Maden, Helnæs (16:10-17:45): Blå Kærhøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Ringdue 1600 R, Mosehornugle 4 R (Svære at tælle - nok 5-7!), Ravn 1 R, Hybrid Fugl 1 R (Sort X Gråkrage). Bente Christensen, Tim Hesselballe
Ølund,Fugletårn (11:40-12:15): Pibeand 160 FU, Stor Regnspove 86 FU, Sjagger 250 FU. Dieter Maaszen
Hessum (11:00): Pibesvane 1 FU (Mellem,Sang og Knopsv.). Dieter Maaszen
Grønløkken, Bogense (10:45): Sjagger 250 OF). Michael Højgård Hansen
Odense Kanal,Pumpestation (10:25): Lille Lappedykker 80 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (10:10): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Tarup-Davinde grusgrave (08:15-11:45): Fjeldvåge 1 R. Anthony Carter
Fogense enge (17:15): Mosehornugle 1 R. Jens Bækkelund
Bogense (13:15): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Ejby (15:20): Fjeldvåge 1 OF. Torben S. Hvass
Revninge (14:00-15:00): Stillits 30 R. Søren L. Rasmussen


       Halemejse

Lørdag den 19. februar 2005:

Svendborgsund ved Iholm (16:00): Lille Lappedykker 26 R, Knopsvane 24 R, Mørkbuget Knortegås 19 R, Gravand 2 R, Ederfugl 40 R, Hvinand 14 R, Blishøne 200 R, Strandskade 7 R, Svartbag 4 R
Lundby, Taasinge
(10:10): Silkehale 28 R
Mullerup Skov, Gudbjerg: Vandstær 1 R (Ringmærket med metalring og turkisfarvet plasticring). Torben Møller, Hans Rytter
Storeholm + Havet omkr, Sydlangeland: Grågås 1 R (anskudt), Pibeand 42 R, Krikand 36 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 16 R, Rødben 8 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 26 R, Skærpiber 1 R
Skovvej, Espe: Grønsisken 1, Dompap 1, Ringdue 5. Bent Staugaard
Fønsvang (16:30): Sædgås 151 R. Lars Lindskrog Christiansen
Fogense enge (11:50): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Jens Bækkelund
Fogense enge (16:30-17:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Mosehornugle 3 FU, Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Nørreby Hals (13:10-14:15): Gravand 112 FU, Gråand 540 FU, Strandskade 82 FU, Stor Regnspove 164 R, Bomlærke 28 R. Ella Mikkelsen
Jersore Mark (12:20): Sangsvane 277 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Sjagger 160 R, Gulspurv 60 R. Ella Mikkelsen
Lindø v/Æbelø (12:10): Strandskade 52 FU. Ella Mikkelsen
Jersore v/Bogense (11:30): Sangsvane 129 R (17 juv.). Ella Mikkelsen
Gyldensteen, Bogense (11:20): Sanglærke 50 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne, Bogense (09:45-11:00): Lysbuget Knortegås 38 R, Almindelig Ryle 300 FU. Ella Mikkelsen
Odense, Assistens Kirkegård (14:30): Kernebider 9 R. Dieter Maaszen
Odense Å, Skovsøen (12:10): Mandarinand 9 R . Dieter Maaszen
Slambassinet (12:10-13:40): Mosehornugle 1 R (Sydvestlige hjørne af det gamle bassin), Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård: Hvinand 308 R (I fjorden), Fjeldvåge 1 R, Stor Regnspove 52 R, Sjagger 238 R. Søren Gjaldbæk
Hessum (Nord for): Pibesvane 1 R (Med 12 Sangsvaner og 30 Knopsvaner). Søren Gjaldbæk
Gersø: Blå Kærhøg 1 R AD, Sjagger 150 R. Søren Gjaldbæk
Gerskov: Sangsvane 157 R, Sjagger 180 R, Ravn 1 R, Grønsisken 130 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand: Blisgås 4 NØ, Pibeand 300 R (En fejlfarvet - ensfarvet i en grålig udgave af issestriben på en han). Søren Gjaldbæk
Dørholm Bugt: Spidsand 32 R, Rødben 84 R. Søren Gjaldbæk


        Kom til Taasinge så skal du se Sjaggere :-)

Fredag den 18. februar 2005:

Bækkehave, Taasinge (14:15 - 14:25): Knopsvane 9 R, Sangsvane 3 R, Grågås 120 R, Sanglærke 90 R
Noret, Taasinge (14:30): Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 80 R, Gravand 2 R, Gråand 40 R, Blishøne 12 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sjagger 110 R.
Ny Gesinge, Taasinge (15:30): Silkehale 80 R, Sjagger 2000 R, Skovspurv 26 R
Vejlen, Taasinge (14:40): Sangsvane 220 R, Grågås 60 R, Gravand 2 R, Krikand 8 R, Strandskade 2 R, Sjagger 200 R
Vornæs Skov, Taasinge (14:35): Sjagger 1500 R
Mullerup Skov
(10:45-12:30): Fjeldvåge 1 R, Skovsneppe 1 OF, Vandstær 1 R (Den ringmærkede), Træløber 2 FU, Ravn 2 R, Tornirisk 2 R, Gråsisken 55 OF, Dompap 12 FU, Stillits 4 FU, Kvækerfinke 4 FU, Sjagger 6 FU, Spætmejse 2 FU, Musvåge 2 OF,
Sumpmejse 6 FU, Sortmejse 1 FU, Grønsisken 67 R, Grønirisk 11 FU, Skovskade 2
OF, Tårnfalk 1 FU, Spurvehøg 1 FU. Torben Møller
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Vandrefalk 1 FOU ( søen, Prices Have, Sundbakker ), Tårnfalk 1 FOU ( mobbede vandrefalk ), Engpiber 20 FOU, Sjagger 20 T, Vindrossel 2 T, Isfugl 1 R, Fiskehejre 1 R, Troldand 300 R, Taffeland 30 R, Bjergand min 1 R, Gråand 25 R/FOU, Krikand 3 R, Knopsvane 100 FOU/R, Blishøne 300 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bøjden Nor (15:50-16:50): Bjergand 3200 R ( Begyndende udflyvning ), Troldand 300 R, Taffeland 80 R, Gråand 40 R/FOU, Knopsvane 15 FOU, Sangsvane 30 FOU, Grågås 10 FOU, Lille Skallesluger 5 FOU, Blishøne 50 FOU, Svartbag 10 R, Tårnfalk 1 FOU, Engpiber 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Haarby: Skarv 1 OF, Blå Kærhøg 1 hun fou, Stor Skallesluger 1 hun - 3 hanner. Martin Jensen
Odense, Assistens Kirkegård (10:30): Kernebider 23 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Odense.Å, Skovsøen (09:40): Mandarinand 10 R, Grønbenet Rørhøne 11 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Odense Å, Skovsøen til OB (09:15-11:00): Mandarinand 2 R, Isfugl 1 R (Erik Bøghs sti), Korttået Træløber 18 R (Min.), Grønsisken 124 R, Lille Gråsisken 4 R (Med Grønsisken), Kernebider 7 R (Skovsøen, 3 R, 4 OF). Søren Gjaldbæk
Roerslev (13:40): Ravn 2 R. Michael Højgård Hansen, Marianne Weber
Flyvesandet (11:00-13:20): Fjeldvåge 1 OF, Silkehale 30 R, Ravn 1 FU, Lille Korsnæb 25 OF. Michael Højgård Hansen, Marianne Weber
Egeby (10:30): Sanglærke 500 R, Dompap 10 R (Kl. 13.30). Michael Højgård Hansen, Marianne Weber


         Alm. træløber

Torsdag den 17. februar 2005:

Bøjden Nor (09:55 - 10:40): Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 14 R, Gråand 6 R, Taffeland 150 R, Troldand 3000 R, Bjergand 3000 R, Hvinand 16 R, Lille Skallesluger 9 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 60 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Engpiber 50 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø (13:45): Musvåge 1R
Silke å  (11.59): Vandstær 1R. Jim Th. Hansen
Silke å  (16:00): Vandstær 1R

    
    Vandstær uden ring!          Foto: Jim Th. Hansen, Canon 20D - Canon 300mm 2.8 L + Kenko 1.6 ekstender

Svanninge Bakker
(14:45 - 15:45): Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Vindrossel 8 R, Halemejse 8 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 16 R, Musvit 12 R, Træløber 2 R, Skovskade 6 R.
Faaborg Fjord (09:15 - 09:40): Lille Lappedykker 94 R, Skarv 46 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (14:00 - 14:30): Knopsvane 4R, Grågås 300R, Pibeand 160R, Krikand 140R, Gråand 110R, Musvåge 1R, Dobbeltbekkasin 15R, Sanglærke 120R, Sjagger 6R, Allike 90R, Stær 5R
Horne Mølleå Enge (10:50 - 11:15): Knopsvane 31 AD R, Knopsvane 4 2K R, Sangsvane 1 2K R, Grågås 280 R, Pibeand 60 R, Krikand 65 R, Gråand 90 R, Musvåge 2 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 75 FU, Solsort 1 R, Sjagger 1 R, Husskade 3 R, Råge 5 R, Ravn (10:52) 1 TS, Stær 4 R, Rådyr 20 R. Jacob Sterup
Svanninge Bakker
( 9:30-11:30): Stor Tornskade 1 FOU ( Lerbjerg ), Skovskade 3 FOU, Ravn 2 T ( Lerbjerg ), Sjagger 15 T, Topmejse 2 FOU, Stor Flagspætte 3 FOU, Grønsisken min 120 FOU, Lille Korsnæb 10 FOU, Musvåge 2 FOU, Duehøg 1 kredsende ( Lerbjerg ), Tårnfalk 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Anderup, Odense N (i æbleplantage):
Solsort 40 R, Sjagger 320 R. Tim Hesselballe
Dalum Papirfabrik
(09:15-09:30): Vandstær 2 FU. Henrik K. Hansen
Firtalstranden
(09:15-09:30): Blisgås 8 R AD, Sangsvane 29, Grågås 284. Henrik K. Hansen
Stige Ø (12:00): Mosehornugle 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Bågø Kolonihaver
(18:15): Skovhornugle 1 R. Søren Gjaldbæk
Stige Ø
(16:15-17:30): Lille Lappedykker 170 R (De 40 ved å-udløbet), Blå Kærhøg 1 R 2K, Fjeldvåge 1 R, Bjergirisk 100 R. Søren Gjaldbæk
Bogense,Gyldensteensv, Fælledvej
(13:00): Stor Tornskade 1 FU. Dieter Maaszen
Bogense Mågeøerne (11:50): Lysbuget Knortegås 72 FU, Snespurv 120 FU. Dieter Maaszen
Bogense, Marina Sumpområde (10:50): Enkeltbekkasin 1 FU. Dieter Maaszen
Fogense Mark (09:30): Blå Kærhøg 1 FU, Sanglærke 250 FU. Dieter Maaszen
Bogense, Strandvej (Rød Pumpehus) (08:55): Fjeldvåge 1 OF, Stor Tornskade 1 FU, Dompap 13 FU. Dieter Maaszen
Fogense enge (16:30-16:45): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Mosehornugle 4 FU. Jens Bækkelund
Æbelø Holm (13:30-14:00): Mosehornugle 4 R, Ravn 1 S. Jens Bækkelund


          Bramgås

Onsdag den 16. februar 2005:

Christiansminde (15:00): Stor Flagspætte 2 R, Spætmejse 1 R, Grønsisken 200 OF
Svendborg, Tankefuldvej (17:10): Silkehale 60 R.
Thurø Skole, Thurø (7:40): Kvækerfinke 80 OF
Ny Gesinge, Taasinge: Sjagger 4000 - 5000 (ved frugtplantage), Silkehale 200. Bent Staugaard
Ny Gesinge, Taasinge: Silkehale 75 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Åmosen, Ollerup (16:00 - 17:00): Knopsvane 40 R, Sangsvane 8 R, Gråand 12 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R, Stor Flagspætte 3 R, Husskade 2 R
Sørup
(9.40): Vandrefalk 1 SV. Arne Bruun
Mullerup Skov
(11:15-13:10): Fjeldvåge 1 R, Vandstær 1 R (Ringmærket turkis plastic øverst+metal ring  første obs. i Mullerup), Dompap 10 FU. Peder Rasmussen, Torben Møller
Sundet, Faaborg (12:15): Isfugl 1 R, Sjagger 20 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Faaborg Fjord, Faaborg (9:15-10:45): Ederfugl 1880 FOU, Hvinand 60 FOU, Troldand 20 R, Gravand 4 FOU, Gråand 80 FOU, Knopsvane 50 FOU, Toppet Skallesluger 50 FOU, Stor Skallesluger 5 FOU, Blishøne 1200 FOU, Toppet Lappedykker 45 FOU, Lille Lappedykker 55 FOU, Skarv 120 R/FOU, Vibe 1 T, Engpiber 3 T, Skærpiber 1 FOU, Sjagger 50 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Tarup Grusgrave: Gærdesmutte 2 FU, Jernspurv 1, Skovskade 1 OF, Husskade 2 OF, Allike 2 OF, Råge 5 OF, Gråkrage 3FU, Gråspurv 3FU, Skovspurv 5FU, Grønirisk 10FU, Grønsisken 3FU, Dompap 3 FU. Per Rasmussen
Brobyværk (11:45): Enkeltbekkasin 1 R. Peder Blommegård
Odense, Bågø Kolonihaver (17:50-18:10): Skovhornugle 4 R. Helle Hjorth
Bispeeng (09:40-11:15): Bjergpiber 5 R (+ 26 Engpibere, men hver for sig), Gransanger 2 R. Tim Hesselballe
Odense, Assistens Kirkegård (09:35): Kernebider 7 R. Dieter Maaszen
Odense Å, Skovsøen (09:05): Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Odense, Erik Bøghs Sti (09:00): Mandarinand 10 FU. Dieter Maaszen
Tåstrup: Stillits 34 R, Bjergirisk 100 R. Søren Gjaldbæk
Søndersø ved Dallundvej: Sanglærke 229 R, Bjergirisk 130 R. Søren Gjaldbæk
Lunde: Sanglærke 99 R, Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk
Lumby: Stillits 70 R. Søren Gjaldbæk
Klintebjerg: Ravn 3 R. Søren Gjaldbæk
Gerskov: Pibesvane 1 R AD, Sangsvane 188 R, Sanglærke 60 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (14:00-14:30): Sangsvane 163 R, Blisgås 3 R (1 AD, 2 2k), Grågås 527 R, Pibeand 347 R. Søren Gjaldbæk
Stige Ø, v/ den gamle losseplads (11:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Rudi Semrau Jensen
Bogense (12:10): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen / Ålebæk (12:00): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund 
Jersore (11:15-11:30): Stor Regnspove 60 R, Sangsvane 65 R
Grågås 460 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (10:00-10:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Musvåge 2 R, Ringdue 80 R
Ræv 1 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne (09:50): Lysbuget Knortegås 35 R. Jens Bækkelund
Fogense enge (16:30-16:45): Mosehornugle 6 FU. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                 Voldsom jagt på blishøns i fuglebeskyttelsesområde
                                 Viben kommer på tinge                               
                                
Ugens fugl er kongeørnen


                          Sildemåge
                           Sildemågen ligner en fra Gambøt 2004 . Stort billede

Tirsdag den 15. februar 2005:

Bækkehave, Taasinge (16:40): Knopsvane 28 R, Sanglærke 9 R, Silkehale 180 R, Sjagger 30 R
Strammelse, Taasinge (16:05): Sjagger 200 R

Christiansminde
(15:00-): Sildemåge 1 R (2 år i træk)
Sundet, Faaborg
(9:00-9:15): Sjagger 25 FOU, Solsort 10 FOU, Silkehale 1 FOU, Kernebider 1 FOU, Kvækerfinke 3 FOU, Bogfinke 6 FOU, Grønsisken 25 FOU, Grønirisk 20 FOU, Skovspurv 10 FOU, Gråspurv 10 FOU, Ringdue 2 FOU, Tyrkerdue 3 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Skovvej, Espe: Stor Flagspætte 1 han, Stillits 9, Kvækerfinke 8, Bogfinke 10, Skovspurv 12, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Musvit 4, Grønirisk 30, Grønsisken 1, Dompap 2 (på foderbræt). Bent Staugaard
Knudshoved Færgehavn, Nyborg: Skarv 6 OF, Hættemåge 180 R, Stormmåge 120 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 5 R, Sanglærke 4 R. Rune Bisp Christensen
Erik Bøghs Sti (14:00): Vandstær 2 R. Morten Kristiansen
Odense Å, Erik Bøghs Sti til Tietgens Alle (13:15-13:35): Mandarinand 4 R hun, Mandarinand 2 R han, Vandstær 1 R, Træløber 2 FU. Anthony Carter
Odense, Assistens Kirkegård (11:55): Kernebider 7 R. Dieter Maaszen
Fruens Bøge Skov, Sorgenfri bækken (10:00): Vandstær 1 FU. Aage Wichmann
Odense, Erik Bøghs Sti (09:15): Mandarinand 7 R, Vandstær 2 FU. Dieter Maaszen
Bogense, Huggetvej (11:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Sanglærke 80 R. Jens Bækkelund


       Blisgås

Mandag den 14. februar 2005:

Svendborg, Strandvej (16:00): Silkehale 35 R. Jan Stener Jørgensen
Noret, Taasinge
(08:40): Blisgås 4 R, Grågås 40 R
Bækkehave, Taasinge
(08:28): Blisgås 4 R, Grågås 550 R, Sanglærke 250 R
Søby
(08:50): Sanglærke 80 R
Silke å, Brahetrolleborg:
Vandstær 1. Bent Staugaard
Skovvej, Espe:
Spurvehøg 1 (på foderbræt) Birgit Nielsen
Havgaard, Sdr Longelse
(11:55): Sangsvane 500 R, Grågås 350 R, Sanglærke 6 R
Dovns Klint (11:00 - 11:30): Skarv 40 R, Ederfugl 3000 R, Havlit 32 R, Hvinand 6 R, Sølvmåge 36 R, Svartbag 12 R
Fårevejle (09:10): Knopsvane 20 R, Sort Svane 2 R, Sangsvane 130 R, Musvåge 1 R
Gulstav (11:40): Sjagger 150 R
Hav ved Tryggelev Nor : Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 200 R, Sortand 12 R
Klise Nor (10:50): Grågås 60 R, Gulspurv 130 R
Nørreballe Nor (09:30): Grågås 150 R, Pibeand 200 R, Gråand 300 R, Spidsand 32 R, Vibe 34 R, Sanglærke 4 R
Vesteregn (10:40): Blisgås 10 R, Grågås 90 R, Grå Gås sp. (Grågås x Indisk gås? ) 1 R
Sundet, Faaborg (11:15-12:15): Vindrossel 30 V, Sjagger 10 T, Rødhals 3 FOU, Korttået Træløber 1 SY, Sanglærke 2 T, Fiskehejre 1 FOU, Troldand 500 R, Pibeand 1 FOU, Knopsvane 105 FOU, Blishøne 550 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense Å, Erik Bøghs sti (11:00-11:05): Mandarinand 9 R, Isfugl 1 R, Vandstær 1 R. Søren Gjaldbæk
Odense Å, Erik Bøghs sti (13:00): Mandarinand 8 R, Vandstær 1 FU. Henrik M Hestbech
Ølund (13:40): Blisgås 1 FU (Mellem 160 Grågæs). Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Bederslev (13:00): Misteldrossel 3 R. Tim Hesselballe
Marker øst f Nr. Nærå Strand (12:45): Blå Kærhøg 1 R, Sanglærke 500 R. Tim Hesselballe
Agernæs (10:00): Sanglærke 300 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Krogsbølle, Mark (09:50): Sanglærke 135 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Flyvesandet (08:45-12:30): Sortstrubet Lom 3 V, Havlit 30 R, Sortand 1200 R, Fløjlsand 150 R, Sorthovedet Måge 1 Ø AD (Kl. 09.58, vinterdragt), Ride 72 V (40 ad. + 32 2k), Lomvie 4 R, Alk 3 R. Tim Hesselballe
Flyvesandet (10:30): Gravand 111 FU, Stor Regnspove 200 R. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Fogense enge (11:00): Sanglærke 55 R, Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Bogense: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


       Sanglærkerne dominerede i dag

Søndag den 13. februar 2005:

Svendborgsund ved Iholm (7:55): Skarv 110 FU, Svartbag 6 FU
Bækkehave, Taasinge (11:20 - 11:25): Blisgås 9 R, Grågås 550 R, Sanglærke 250 R+

        Lille udsnit af de mange sanglærker

Monnet , Taasinge (08:30 - 10:40): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 60 R, Sangsvane 26 R, Grågås 28 R, Gravand 33 R, Pibeand 130 R, Gråand 80 R, Ederfugl 300 R, Hvinand 120 R,
Toppet Skallesluger 26 R, Stor Skallesluger 6 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R,
Strandskade 24 R, Stor Regnspove 6 R, Sanglærke 9 R, Skærpiber 2 R, Sjagger 14 R, Dompap 3 R
Vejlen, Taasinge (10:55 - 11:15): Knopsvane 20 R, Sangsvane 120 R, Grågås 50 R, Gravand 2 R, Troldand 300 R, Sanglærke 5 OF
Vårø, Taasinge (08:25):Knopsvane 110 R, Sangsvane 10 R, Sanglærke 6 R
Silke å, Brahetrolleborg: Vandstær 2. Erik Ehmsen
Skovvej, Espe: Stillits 5, Dompap 10 (7 han + 3 hun), Grønsisken 1, Grønirisk 50, Kvækerfinke 2, Bogfinke 15,Rødhals 1, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Musvit 6, Solsort 4, Skovspurv 7 (alle på foderpladsen), Tårnfalk 1 overflyvende (fik alle småfuglene til at forsvinde fra haven for en kort stund). Bent Staugaard
Skovvej Espe (13:00): Tornirisk 1 FU. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Stor skallesluger 8 Han,  Lille skallesluger 3 Han, Gråand 6, Sjagger 10. Erik Ehmsen
Sønderhjørne (12:30): Sjagger 1000 FU. Freddy S. Hansen
Dyreborg Skov: Kvækerfinke 100 FU. Freddy S. Hansen
Maden Helnæs (15:00-16:40): Blå Kærhøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Sandløber 1 R,  Fiskehejre 1 R, Grågås 200 R, Gravand 3 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 4 R, Hjejle 1 R, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 10 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 42 R, Sjagger 28 R, Krage 1 R, Stær 5 R, Bjergirisk 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Jordløse (14:35): Sanglærke 110 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Damsbo Skov (14:00): Kvækerfinke 60 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Knudshoved (14:50): Ride 2 R AD. Tim Hesselballe
Nyborg Strand (14:00): Ride 1 N 2K. Tim Hesselballe
Selleberg Sø, Marslev: Lille Skallesluger 10 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Odense, Erik Bøghs Sti (11:10): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Fogense Enge, Bogense: Tårnfalk 1 R, Almindelig Ryle 30 R, Stor Regnspove 12 R, Sanglærke 20 R, Husskade 2 R, Stær 28 R. Jens Bækkelund


         Canadagæs ved Landet  

Lørdag den 12. februar 2005:  

Landet, Taasinge (10:55): Sangsvane 28 R, Canadagås 10 R
Siø (09:30): Sangsvane 18 R, Grågås 6 R, Sanglærke 2 R
Svendborg (fuglebrætobs): Dompap 3, Rødhals 1, Jernspurv 1, Grønirisk 6, Bogfinke 2.

         Jernspurv

Nr Lyndelse
: Agerhøne 7. Erik Ehmsen
Skovvej, Espe: Stillits 5, Dompap 8 (6 han + 2 hun), Grønsisken 1, Grønirisk 40, Musvit 3, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Kvækerfinke 1, Bogfinke 7, Solsort 4, Rødhals 1 (alle på foderpladsen). Bent Staugaard
Sundet, Faaborg (11:15-11:45): Troldand 500 R ( skønnet ), Taffeland min 20 R, Gråand 40 R ( skønnet ), Blishøne 500 R ( skønnet ), Knopsvane 110 FOU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Flyvesandet, Fugletårnet (10:45-12:30): Strandskade 72 R, Stor Regnspove 120 R. Ella Mikkelsen 


           Havørneparret, Arreskov sø

Fredag den 11. februar 2005:

Svendborg, sygehuset (16:00): Silkehale 35 OF (Meget larmende). Jan Stener Jørgensen
Heldager Mose
(13:30): Stor Tornskade 1 FU. Knud Mortensen
Vejlen, Tåsinge
: Vibe 2 OF, Dobbeltbekkasin 6 R, Sanglærke 2 OF. Bent Staugaard
Skovvej, Espe:
Musvåge 1, Tårnfalk 1. Bent Staugaard
Brændegård Sø
(15:15 - 15:20): Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 1 R, Hættemåge 1500 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 16 R
Nakkebølle Inddæmning (14:00 - 15:00): Grågås 550 R, Canadagås 6 R, Krikand 22 R, Gråand 120 R, Spidsand 2 R, Troldand 1500 R, Hvinand 12 R, Lille Skallesluger 34 R, Vibe 14 R, Huldue 4 R, Ringdue 600 R, Piber sp. 1 R
Silkeå (16:50): Vandstær 1 R
Sollerup/Arreskov Sø (15:45 - 16:40): Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 13 R, Gråand 40 R, Taffeland 60 R, Troldand 600 R, Hvinand 2 R, Lille Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 33 R, Havørn 2 R, Duehøg 2 R, Vandrikse 1 HØ, Sjagger 60 R, Dompap 2 R
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup
(16:00-16:35): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Hans Rytter
Horne Land ( nord for Horne )
(9:30-10:00): Grågås min 120 FOU, Sangsvane 40 FOU, Knopsvane 20 FOU, Musvåge 4 R ( en næsten hvid ), Sanglærke min 10 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Horne Næs ( Horne Land )
(15:10-15:30): Stor Tornskade 1 FOU, Bomlærke 1 R, Musvåge 2 ( parringsforsøg ). / Erik, Bøjden. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
 Maden, Helnæs
(13:00): Blisgås 1 R (Midt i grågåseflok), Bramgås 6 R, Blå Kærhøg 1 FU (Hun), Fjeldvåge 1 R, Mosehornugle 6 FU. Carsten Moth Iversen
Odense Å Skovsøen til Erik Bøghs Sti
: Mandarinand 7 R hun, Mandarinand 7 R han, Træløber 2 FU. Anthony Carter
Selleberg Sø, Marslev: Lille Skallesluger 18 R. Mogens Ribo Petersen
Tårup inddæmmede strand (13:50): Pibesvane 1 R (Fuglen fra Vestermade), Sangsvane 288 R (Fuglene som overnatter ved Vestermade). Søren Gjaldbæk
Bogensø (13:30): Fjeldvåge 1 R, Huldue 13 R. Søren Gjaldbæk
Horseklint (08:45-12:00): Rødstrubet Lom 18 N, Sortstrubet Lom 3 N, Sortand 1500 R (De 224 N), Fløjlsand 46 N, Stor Regnspove 57 R, Lomvie/Alk 39 N, Huldue 8 N, Ringdue 624 N, Sanglærke 528 N, Misteldrossel 1 TF. Søren Gjaldbæk
Vestermade (07:30-07:40): Pibesvane 1 R, Sangsvane 287 R, Pibeand 160 R, Stor Regnspove 80 R. Søren Gjaldbæk
Kærby Fed: Pibeand 278 R, Fjeldvåge 1 R AD. Søren Gjaldbæk
Kertinge Nor: Blishøne 1363 R. Søren Gjaldbæk
Fogense enge (16:00): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund

        Dværggås
                     Dværggås fotograferet d. 11. februar ved Siltoft af Erik Thomsen
     


   Her sidder vandrefalken ofte på Langelandsbroen.       Foto: Erik Thomsen

Torsdag den 10. februar 2005:

Søby Strandvej, Tåsinge (15:00): Sangsvane 100 R, Fjeldvåge 1 OF, Musvåge 1 OF, Pibeand 8 R, Stor regnspove 1 FU, Taffeland 1 R, Tårnfalk 1 FU, Knopsvane 100 R på marken, Sjagger 50 FU. Peder Rasmussen, Torben Møller
Vejlen, Tåsinge (13:30): Grågås 750 R (V. Søren Lolks vej), Blå Kærhøg 2 OF (Brune), Dobbeltbekkasin 1 OF, Troldand 35 R, Bjergand 10 R, Taffeland 1 r, Gravand
2 R, Knortegås 10 R, Canadagås 2 R, Sangsvane 38, Knopsvane 5. Peder Rasmussen, Torben Møller
Vejlen, Taasinge
: Grågås 60 R, Sjagger 200 R
Barager Nebbe, Langeland: Sangsvane 450 R, Grågås 250 R, Gravand 6 R, Strandskade 8 R, Vibe 2 R, Sandløber 5 R, Rødben 8 R, Svartbag 52 R, Sanglærke 12 R.
Løkkeby Enge: Knopsvane 4 R, Grågås 18 R, Gravand 1 R, Pibeand 80 R, Gråand 40 R, Lille Skallesluger 1 han R, Musvåge 2 R, Blishøne 200 R
Spodsbjerg, Langeland: Sandløber 1 R
Ringe Sø: Gravand 1, Gråand 50, Blishøne 40, Hættemåge 25. Bent Staugaard
Sundet, Faaborg (12:00-12:30): Pibeand 1 FOU, Krikand 2 FOU, Gråand 40 FOU, Troldand 180 R, Taffeland 60 R, Knopsvane 105 FOU, Blishøne 500 FOU, Fiskehejre 1 R, Musvåge 2 FOU, Tårnfalk 1 FOU, Grønsisken 20 FOU, Stillits 10 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Næsbyhoved Skov (11:30): Isfugl 1 R (I den lille kanal i skovens vestkant. Tim Hesselballe


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                 Projekt Ørn af Erik Ehmsen (PDF-fil)
                                 Skandaløst ringe olieberedskab                                 
                                 Finke fløj fra Kina til Skandinavien
                                 Ugens fugl er kvækerfinken


       Troldænder Strynø          Foto: Bent Staugaard

Onsdag den 9. februar 2005:

Arreskov Sø: Havørn 2 Ad (Yngleadfærd). Erik Ehmsen
Strynø Havn
(15:00): Troldand 3000, Bjergand 25, Taffeland 35. Bent Staugaard
Faaborg Fjord
: Skarv 33 R, Taffeland 2 han R, Troldand 72 R, Bjergand 1 han R, Stor Skallesluger 1 han R, Sanglærke 1 T. Jacob Sterup
Horne Mølleå + enge, Faaborg: Knopsvane 70 R, Sangsvane 40 AD R, Sangsvane 8 2K R, Grågås 290 R, Canadagås 4 R, Pibeand 0 R, Krikand 185 R, Gråand 36 R, Musvåge 3 R, Vibe 14 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Sanglærke 3 T, Husskade 10 R, Råge 50 R, Gråkrage 13 R, Stær 8 R, Gulspurv 1 OF, Rådyr 20 R. Jacob Sterup
Svanninge: Sanglærke 1 T. Jacob Sterup
Holstenshuus (9:45-10:15): Stor Tornskade 1 FOU, Lille Korsnæb min 5 FOU, Dompap min 10 FOU, Spætmejse 8 SY, Sanglærke 6 V, Musvåge 4 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sundet, Faaborg (11:45-12:00): Isfugl 1 R, Dobbeltbekkasin 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Wedellsborg
(09:30): Sangsvane 122 R. Michael Mosebo Jensen
Fønsskov (08:40-08:50): Sangsvane 112 R, Grågås 530 R, Huldue 8 R. Michael Mosebo Jensen
Staurby, Vestfyn (08:30): Misteldrossel 2 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteens enge (11:30-12:00): Vandrefalk 1 R AD. Jens Bækkelund
Fogense enge: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Odense Å v skovsøen (12:50): Mandarinand 7 R han, Mandarinand 7 R hun. Henrik M Hestbech
Odense Å v OB (12:37-12:40): Isfugl 1 FU (Fiskefangst observeret). Henrik M Hestbech
Odense Å, broen v Tietgensalle (12:35): Isfugl 1 OF. Henrik M Hestbech
Odense, Skovsøen (11:10): Mandarinand 13 R, Grønbenet Rørhøne 10 FU. Dieter Maaszen
Odense, Erik Bøghs Sti (10:55): Isfugl 1 FU. Dieter Maaszen
Fruens Bøge Skov, Sorgenfri bækken (09:45-10:00): Isfugl 1 R. Aage Wichmann


        Ederfugl han

Tirsdag den 8. februar 2005:

Strynø (08:30 - 15:00): Troldand 400 R (v. havnen), Knopsvane 50 FU (på marker mod syd), Sangsvane 85 FU (på marker mod syd), Knortegås 250 FU (på marker mod syd). Bent Staugaard

            Mørkbuget knortegås, Strynø     Foto: Bent Staugaard
Svendborg havn
(07:35): Kragefugl sp. 1500 NØ
Noret, Taasinge (16:15): Blisgås 3 R, Grågås 500 R
Strammelse, Taasinge (16:55): Sjagger 150 R
Vejlen, Taasinge (16:30): Sangsvane 140 R, Grågås 20 R
Fiskerup Skov (13:00-15:15): Stor Flagspætte 5 R, Halemejse 18 R, Træløber 3 R, Lille Korsnæb 10 SY. Niels Bomholt
Langelandsbroen (07:30): Vandrefalk 1 R. Søren Gjaldbæk
Vesteregn: Sædgås 1 R (Skov), Blisgås 18 R. Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor: Blisgås 13 R, Troldand 1700 R, Skægmejse 3 R. Søren Gjaldbæk
Skovsøen, Odense: Mandarinand 14 R. Søren Gjaldbæk
Ristinge Hale: Spidsand 30 R. Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor: Pibeand 170 R, Sanglærke 60 R. Søren Gjaldbæk
Nørre Longelse: Pibesvane 2 R. Søren Gjaldbæk
Keldsnor: Pibeand 238 R, Lille Skallesluger 9 R. Søren Gjaldbæk
Fakkebjerg: Blisgås 2 R, Bramgås 1 R. Søren Gjaldbæk
Dovns Klint: Ederfugl 3000 R, Havlit 26 R. Søren Gjaldbæk
Mullerup Skov (10:45): Ravn 2 OF, Lille Korsnæb 26 R. Torben Møller
Svanninge Bakker (10:00-11:30): Vindrossel 50 R, Sjagger 2 R, Lille Korsnæb 2 ( 1 SY. Par ? ), Kernebider 1 R, Bogfinke 20 FOU, Kvækerfinke 3 R, Grønsisken 60 FOU, Dompap 10 FOU/SY, Stor Flagspætte 3 FOU, Sumpmejse 2 SY, Sortmejse 3 SY, Musvit 10 FOU, Blåmejse 10 FOU, Halemejse 5 FOU, Skovskade 2 FOU, Musvåge 1 FOU, Grågås 30 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Tarup-Davinde grusgrave (08:40-12:50): Troldand 1166 R, Fjeldvåge 1 R, Burfugl 1 R (Moskusand). Anthony Carter
Odense, Sdr. Boulevard (14:25): Kernebider 6 OF. Dieter Maaszen
Odense, Skovsøen (14:10): Mandarinand 9 R, Grønbenet Rørhøne 12 FU. Dieter Maaszen
Odense, Erik Bøghs Sti (14:00): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Fogense (13:00): Lysbuget Knortegås 65 R (På vandet). Jens Bækkelund
Skåstrup (10:00): Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Eskildstrup (09:50): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Jens Bækkelund
Bogense Vestre enge (08:15): Blå Kærhøg 1 R han. Jens Bækkelund


        Skærpiber

Mandag den 7. februar 2005:

Hvidkilde Sø: Grågås 500 R (1 mrk H TE), Gråand 60 R, Taffeland 60 R, Troldand 400 R, Hvinand 18 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Flagspætte 2 R

        To ringmærkede grågæs

Bøjden Nor
(10:50-11:50): Alk/Lomvie 1 T ( på havet ), Sortand 5 R ( på havet ), Ederfugl min 500 R/FOU ( ph ), Hvinand 20 FOU, Troldand 700 R, Bjergand 2300 R, Pibeand 60 FOU, Gråand 70 FOU/R, Gravand 3 FOU, Grågås 28 FOU, Canadagås 4 FOU, Knopsvane 30 FOU, Sangsvane 30 FOU, Toppet Lappedykker min 10 FOU ( på havet ), Lille Lappedykker 10 FOU, Blishøne 50 FOU, Rødben 1 FOU, Vibe 1 FOU, Musvåge 1 FOU, Tårnfalk 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Skovvej, Espe:
Dompap 5 (4 han + 1 hun). Birgit Nielsen
Fyns Hoved:
Grågås 7 OF, Ederfugl 250 R, Sortand 80 R, Tejst 1 R, Sanglærke 2 OF,
Skærpiber 2 R.
Fællesstrand/Tornen:
Skarv 90 R, Gravand 36 R, Pibeand 120 R, Krikand 6 R, Gråand 160 R, Ederfugl 26 R, Hvinand 18 R, Strandskade 60 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 48 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Stor Regnspove 110 R, Rødben 52 R, Svartbag 6 R
Tårup Inddæmmede Strand:
Sangsvane 400 R
Ullerslev:
Huldue 1 OF
Sundet, Faaborg
(13:15): Isfugl 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]Maden.
Helnæs (12:30-14:30): Fjeldvåge 1 R, Mosehornugle 1 R, Ravn 2 R. Peter Madsen, Gunnar Knudsen
Gelsted (15:46-15:50): Ravn 3 V (Højlydte og legende). Claus Boe Tøndering
Odense, Skovsøen (12:20): Mandarinand 13 R, Grønbenet Rørhøne 23 FU, . Dieter Maaszen
Odense, Erik Bøghs Sti (12:10): Grønbenet Rørhøne 10 FU, Isfugl 1 R. Dieter Maaszen
Odense Å, Erik Bøghs Sti (10:45-10:45): Isfugl 1 R. Aage Wichmann
Odense Å, OB\'s klubhus: Isfugl 1 R. Gregers Johannesen
Odense Å (16:30): Mandarinand 13 R,  Isfugl 1 R (Ved OB\'s klubhus). Søren Gjaldbæk
Rostrup: Bomlærke 2 R. Søren Gjaldbæk
Roerslev, Nordfyn: Bomlærke 2 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet: Sangsvane 437 R, Strandskade 52 R, Stor Regnspove 196 R, Ringdue 900 R, Skovhornugle 4 R, Misteldrossel 1 R, Snespurv 1 R. Søren Gjaldbæk
Egeby: Sjagger 800 R. Søren Gjaldbæk
Bogense Vestre enge (17:00): Mosehornugle 3 FU. Jens Bækkelund


        Skeænder Tryggelev Nor

Søndag den 6. februar 2005:

Monnet, Taasinge (11:30-13:30): Sangsvane 120 FU, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 OF, Blishøne 500 R, Knopsvane 160 FU, Grågås 22 R, Gravand 10 R, Pibeand 35 R, Gråand 110 R, Spidsand 2 R, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 8 R, Almindelig Ryle 15 R, Stor Regnspove 20 R. EM, Leif Bisschop-Larsen
Monnet Tåsinge
(15:30-17:00): Fjeldvåge 1 R, Knopsvane 160, Knopsvane 15 R, Sangsvane 3 R, Gravand 27 R, Pibeand 64 R, Spidsand 3 R, Hvinand 39 R, Stor Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 520 R, Strandskade 6 R, Stor Regnspove 27 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Krage 10 R . Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Bjerreby, Tåsinge
(16:15): Sjagger 141 R. Erik Danielsen, Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter
V. Skerninge Lindekildevej
(17:20): Sangsvane 106 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ulbølle:
Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Fuglekonge 2 R, Sumpmejse 1 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Bogfinke 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Svendborgsund ved Iholm
(16:00): Lille Lappedykker 32 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 20 R, Ederfugl 90 R, Fløjlsand 1 R, Blishøne 40 R, Strandskade 4 R, Almindelig Ryle 1 R, Svartbag 2 R
Nørresø, Brahetrolleborg
(13:00): Duehøg 1 FU (Forsøger at slå ringdue). Per Damsgaard-Sørensen
Sollerup/Arreskov
(10:00-11:30): Sjagger 250 R, Træløber 1 R. Birte Sørensen
Odensevej /sollerupvej:
Stor Tornskade 1 R. Birte Sørensen
Sundet, Faaborg
(09:30): Isfugl 1 R. Gunnar Knudsen
Bagenkop Havn
(11:00): Lille Lappedykker 1 R, Svartbag 40 R
Dovns Klint (07:55 - 09:45):Sortstrubet Lom 3 V, Lom sp. 4 V, Sangsvane 8 V, Blisgås 7 OF, Pibeand 4 V, Ederfugl 2000 R, Havlit 58 R, Sortand 12 V, Hvinand 2 V, Toppet Skallesluger 9 V, Stor Skallesluger 1 V
Gulstav (09:45 - 10:00): Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Pibeand 45 R
Keldsnor (09:45 - 10:00): Skarv 40 R, Grågås 28 R, Taffeland 16 R, Troldand 20 R, Lille Skallesluger 1 R, Svartbag 58 R
Havgård, Longelse (15:45): Sangsvane 515 R. Erik Danielsen, Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter
Tybrind (15:30): Ravn 2 R ( i parringsflugt). Jens Bækkelund
Barager-Næbbe Revler, Langeland (15:15): Svartbag 54 R, Knopsvane 50 R, Grågås 200 R, Canadagås 2 R, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 3 R, Rødben 1 R. Erik Danielsen, Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter
Snaremose, Henninge (14:45): Grønbenet Rørhøne 14 R, Knopsvane 15 R, Pibeand 14 R, Krikand 1 R, Spidsand 13 R, Tårnfalk 1 R, Sortkrage 1 R. Erik Danielsen, Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter
Langelandsbroen (7:15): Vandrefalk 1 FU
Nordenbro (12:35): Grågås 300 R
Tryggelev Nor (11:35 - 12:30): Gravand 4 R, Krikand 4 R, Spidsand 5 R, Skeand 3 R, Troldand 250 R, Bjergand 80 R, Lille Skallesluger 1 hun R, Sortkrage 1 R
Nørreballe Nor: Sangsvane 13 R, Pibeand 208 R, Gråand 307 R, Spidsand 44 R, Taffeland 27 R, Troldand 39 R, Musvåge 5 R, Vibe 15 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 10 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Musvit 1 R, Sortkrage 5 R. Erik Danielsen, Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter
Vesteregn (11:15 - 11:30): Blisgås 36 R, Grågås 305 R
Tarup Grusgrave:
Sangsvane 9 OF, Agerhøne 10 R. Per Rasmussen
Fyns Hoved
(11:45): Fjeldvåge 1 FU, Rødben 25 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Tårup
(08:50): Sjagger 300 OF. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Kærby Fed
(08:10): Pibeand 600 FU, Hvinand 250 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Hættemåge 300 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Sdr. Nærå
(08:00): Allike 500 S. Michael Højgård Hansen
Bogense Vestre enge (10:15): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Stige Ø, Seden Strand, Odense Å: Lille Lappedykker 65 R, Blå Kærhøg 1 R. Gregers Johannesen
Marker vest for Slambassinet (13:30): Fjeldvåge 1 FU. Helle Olesen, Henrik K. Hansen
Viggelsø (14:00): Fjeldvåge 1 FU. Henrik K. Hansen


    Sortand

Lørdag den 5. februar 2005:

Bøjden Havn:Gravand 6 R, Hvinand 4 R, Strandskade 1 R, Grønirisk 40 R, Stillits 4 R
Bøjden Færgehavn m.m.: Lille Lappedykker 6 R, Hvinand 40 R.
Bøjden Nor: Fiskehejre 3 R, Sangsvane 30 R, Grågås 48 R, Canadagås 4 R, Pibeand 90 R, Knarand 1 han R, Gråand 60 R, Troldand 600 R, Bjergand 2000 R, Ederfugl 500 R, Havlit 3 R, Sortand 1 R, Hvinand 40 R, Lille Skallesluger 1 R, Toppet Skallesluger 22 R, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Rødben 1 R
Gudbjerg
(16:00): Huldue 3 SV, Ravn 2 FU. Leif Bisschop-Larsen
Slambassinet, Strandager (14:10): Bjergpiber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Monnet (14:00-16:00): Snespurv 3 R (I strandkanten ved Vorø Knude).  Jan Stener Jørgensen
Jersore (10:00): Pibesvane 1 R AD. Michael Mosebo Jensen
Mullerup Skov (09:30-11:15): Sjagger 250 FU, Ravn 2 OF, Stor flagspætte 1 R, Spætmejse 2 FU, Sumpmejse 6 FU, Kvækerfinke 1 FU, Dompap 6 FU, Jernspurv 1 FU, Spurvehøg 1 R, Rødhals 4 FU. Stor skallesluger 2 R, Grågås 15 OF, Gråand 36 R, Blishøne 18 R. Torben Møller
Mullerup Skov (09:15): Lille Korsnæb 30 R. Hans Rytter
Faaborg Fjord: Skarv 70 R. Jacob Sterup
Fønsvang (16:00): Duehøg 1 R, Fjeldvåge 1 R.  Lars Lindskrog Christiansen
Flyvesandet : Toppet Lappedykker 5 R, Gravand 120 R, Gråand 300 R, Havlit 4 R, Sortand 120 R, Fløjlsand 6 R, Hvinand 80 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 40 R, Vibe 1 R, Stor Regnspove 110 R, Stormmåge 400 R, Sølvmåge 300 R, Skovhornugle 1 R, Sanglærke 12 R, Snespurv 12.
Husby Strand, Wedellsborg: Toppet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 6 R, Sangsvane 110 R, Blisgås 2 R, Grågås 80 R, Gråand 90 R, Hvinand 40 R, Musvåge 2 R, Blishøne 60 R, Vibe 14 R, Sanglærke 2 R, Sumpmejse 1 R, Ravn 2 R
Jersore: Sangsvane 290 R, Grågås 120 R, Canadagås 14 R, Bomlærke 7 R
Mågeøerne: Lysbuget Knortegås 86 R, Gravand 60 R, Gråand 300 R, Stor Skallesluger 1 R, Strandskade 110 R, Almindelig Ryle 300 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 44 R, Bjergirisk 80 R.
Nørre Nærå: Fjeldvåge 1 R
Nørreby Halse: Bomlærke 9 R
Roerslev: Sjagger 200 R
Tybrind: Sjagger 600 R
Måle Strand, Fynshoved: Mallemuk 1 DØD (Fundet død i strandkanten under \"jagt\" på oliefugle. Dødsårsag ukendt men den har vist efter sin død mødt en ræv... ), Blisgås 3 R, Bramgås 3 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Dallund (16:30): Huldue 2 R, Ringdue 3000 R. Michael Mosebo Jensen
Hessum (16:10): Sangsvane 220 R. Michael Mosebo Jensen
Slambassinet, Strandager (14:10): Lille Lappedykker 60 R, Gråand 400 R, Hvinand 150 R, Fjeldvåge 1 R, Bjergpiber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet (12:00-12:45): Stor Regnspove 107 R, Tejst 2 V, Skovhornugle 1 R, Ravn 1 R, Snespurv 14 R. Michael Mosebo Jensen
Egebjerg Storskov (11:45): Musvit 40 R. Michael Mosebo Jensen
Vesterby (11:30): Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreby Mark (11:20): Sangsvane 180 R. Michael Mosebo Jensen
Jersore (10:00): Pibesvane 1 R AD, Sangsvane 400 R, Blisgås 107 R, Grågås 650 R, Canadagås 54 R, Bramgås 1 R, Strandskade 86 R, Stor Regnspove 118 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne (09:30-09:45): Lysbuget Knortegås 70 R, Strandskade 100 R, Rødben 40 R. Michael Mosebo Jensen


       Hun isfugl Egsmaden

Fredag den 4. februar 2005:

Neergårdsmindeskoven, Thurø: Kvækerfinke 60 R
Thurø By: Sortkrage 1 R
Thurø Rev, Thurø: Skarv 80 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 R, Gravand 8 R, Pibeand 60 R, Krikand 20 R, Ederfugl 500 R, Toppet Skallesluger 10 R, Strandskade 6 R, Svartbag 4 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 9 R, Vindrossel 8 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 1 R, Grønirisk 18 R, Bjergirisk 30 R. Tårnfalk 1 R.
Eng syd for Brændegård Sø
(14:30-15:00): Stillits 30 FU. Gunnar Jørgensen
Ravnholt
(09:30-10:30): Huldue 1 R, Ringdue 650 R (+), Træløber 2 SY, Ravn 16 R (+). Hans Rytter
Ravnsmose, Ryslinge
(08:45): Lille Korsnæb 39 R (+). Hans Rytter
Skovvej, Espe:
Dompap 5 (3 hun + 2 han, med trompetlyd). Bent Staugaard
Bøjden Nor
(15:50-16:50): Bjergand 2000 R, Mosehornugle 1 R (Nord for vejdæmning). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sundet, Faaborg
(10:45-12:00): Troldand 400 R, Bjergand 5 R, Taffeland 35 R, Gråand 65 FOU, Knopsvane 130 FOU, Blishøne 700 FOU, Hættemåge 140 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 1 R, Stormmåge 10 R, Fiskehejre 2 R, Musvåge 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense Å ved OB (10:25): Isfugl 1 R. Gregers Johannesen
Tornen plus Fællesstrand: Sortand 2300 R, Hvinand 104 R, Strandskade 57 R, Strandhjejle 1 R, Stor Regnspove 59 R, Rødben 54 R, Stenvender 1 R, Skærpiber 13 R, Dompap 10 R, Snespurv 1 R. Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved: Tejst 1 R. Søren Gjaldbæk
Bøgebjerg Strand: Ederfugl 1100 R, Sortand 3000 R. Søren Gjaldbæk
Bogensø: Huldue 26 R, Stor Tornskade 1 R. Søren Gjaldbæk
Vestermade: Pibeand 150 R, Hvinand 330 R, Stor Regnspove 55 R. Søren Gjaldbæk
Tårup inddæmmede strand: Sangsvane 320 R. Søren Gjaldbæk
Kærby Fed: Sangsvane 100 R (Mark ved Fredemarksgård), Pibeand 579 R. Søren Gjaldbæk
Vigerslev, Søndersø (13:30): Råge 400 R. Michael Højgård Hansen


        Stenvender fra Blåvand

Torsdag den 3. februar 2005:

Hvidkilde Sø: Skovsædgås 3, Grågås 550, Taffeland 30, Troldand 150, Hvinand 6
Nakkebølle Inddæmning (16:00): Canadagås 25 R, Bramgås 6 R, Troldand 1000 R. Erik Danielsen
Nørresø (15:10): Stor Tornskade 1 R. Erik Danielsen
Sibirien v. Hundstrup (15:00): Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt
Stenstrup Lergrave:
Knopsvane 2, Gråand 50, Taffeland 1, Troldand 2, Blishøne 150. Bent Staugaard
Brændegård sø
(11:00): Ravn 4 OF. Kell Grønborg
Brændegård Sø:
Sangsvane 7, Ringdue 800, Ravn 2
Arreskov Sø:
Sjagger 90.
Arreskov Sø:
Havørn 2, Stor Tornskade 1 FU. Kjeld Lund
Brahetrolleborg Gods:
Sangsvane 5, Vandstær 2 FU. Kjeld Lund
Brahetrolleborg Gods:
Gulspurv 60
Silke å:
Vandstær 1
Svanninge Bakker:
Stor Flagspætte 1, Misteldrossel 1, Fuglekonge 2, Sumpmejse 3, Topmejse 3, Sortmejse 1, Råge 90, Grønsisken 20, Lille Korsnæb 1 OF
Horne Land  Vænget/Egsgyden
(9:30-11:30): Sjagger 400 FOU, Vindrossel min 5 FOU, Silkehale 10 FOU, Musvit 30 FOU/SY, Blåmejse 10 FOU, Topmejse 2 FOU, Korttået Træløber 4 FOU, Lille Korsnæb 5 FOU, Gulspurv 30 FOU, Sanglærke 2 T, Ravn 1 T, Råge 200 FOU, Grågås 13 NØ, Musvåge 8 FOU, Tårnfalk 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bøjden Nor (11:00-11:30): Bjergand 1600 R, Troldand 300 R, Pibeand 65 FOU
Spidsand 2 FOU, Canadagås 4 FOU, Rødben 1 FOU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bøjden Nor
(08:00): Bjergand 2200 R, Lille Lappedykker 6, Knopsvane 52, Sangsvane 21,
Grågås 29, Canadagås 5, Pibeand 80, Gråand 108, Taffeland 150, Troldand 1000, Hvinand 28, Lille Skallesluger 1 hun, Toppet Skallesluger 6, Vibe 2 OF, Stær 2. Kell Grønborg
Horne Næs, Egsgyden
(09:30): Sjagger 750 R (Ved æbleplantage). Kell Grønborg
Bogense Vestre enge
(13:15): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Vestre enge, Bogense (13:14): Stor Tornskade 1 R (Den så vi før dig Jens!). Marianne Weber + naturgruppen, Michael Højgård Hansen
Daleskoven, Roerslev (13:00): Ravn 1 SY. Kresten Madsen
Nærå Strand (12:15-12:45): Mørkbuget Knortegås 280 R, Snespurv 22 R. Jens Bækkelund
Æbelø Ebbevej (12:00): Vandrefalk 1 FU (Kan være genganger, jagtede rylerne uden held), Strandskade 115 R, Almindelig Ryle 300 R. Kresten Madsen
Langø Plantage (11:30-11:45): Træløber 2 FU. Kresten Madsen
Slambassinet (10:30): Fjeldvåge 1 R. Anthony Carter
Odense Å OB (13:15): Isfugl 1 FU (Skiftede ofte plads inden den fløj opstrøms). Akiko Juhler, Bent Juhler
Odense Å OB (10:30): Isfugl 1 R. Helle Olesen, Henrik K. Hansen
Jersore inddæmmede enge (10:15-12:00): Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 FU, Ravn 2 OF. Kresten Madsen
Jersore (10:00-10:15): Sangsvane 410 R (Kl. 12), Blisgås 140 R, Grågås 615 R, Bomlærke 4 SY. Kresten Madsen
Jersore (11:00-11:30): Sangsvane 315 R, Grågås 725 R, Canadagås 26 R, Strandskade 70 R, Almindelig Ryle 380 R, Stor Regnspove 153 R. Jens Bækkelund
Klinte (09:45): Bomlærke 9 SY. Kresten Madsen
Stige Ø (09:40): Fjeldvåge 1 R. Anthony Carter
Krogsbølle (09:30): Bomlærke 3 SY. Kresten Madsen
Gyldensteens enge (09:30-10:00): Blisgås 160 R, Bramgås 1 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Vandrefalk 1 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Gundstrup (09:15): Sjagger 110 R. Kresten Madsen


           Tyrkerdue

Onsdag den 2. februar 2005 'Kyndelmisse':

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 36 R, Grågås 22 R, Gravand 2 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 14 R, Stor Skallesluger 1 han R, Strandskade 2 R, Svartbag 4 R
Lundby
(10:00): Lysbuget Knortegås 6 R (På mark). Bente Christensen, Tim Hesselballe
Vejlen, Taasinge (13:40-14:50): Blisgås 14 R (3-4 2k), Lille Skallesluger 6 R, Skægmejse 4 R (V. fugletårnet). Bente Christensen, Tim Hesselballe
Monnet, Taasinge (13:00): Fjeldvåge 1 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Bjerreby, Taasinge (12:30): Silkehale 106 R, Sjagger 540 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Ny Gesinge, Taasinge:
Sjagger 600 R. Poul Rasmussen
Barager Nebbe
(10:30-11:45): Sangsvane 424 R, Sædgås 20 R (Stod i lavning og kunne ikke ses før de fløj. Lignede Tundra!! Alle 43 Sædgæs trak V efter forstyrrelse.), Sædgås 1 R (Skovsædgås sammen med Tundra. Større end disse. Mere orange på slankt næb. Hals lang og tynd. Lysere ansigt.), Tundrasædgås 22 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Mullerup Skov
(14:30): Ravn 2 OF. Torben Møller
Silke Å, Korinth
(12:00): Vandstær 1 FU. Torben Møller
Brændegaard Sø:
Havørn 2 R. Erik Ehmsen
Arreskove sø:
Duehøg 1. Erik Ehmsen
Faaborg Fjord
: Lille Lappedykker 55 R, Skarv 80 R.Jacob Sterup
Horne Mølleå + enge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 3K+ R, Sangsvane 16 AD R, Sangsvane 5 2K R, Grågås 170 R, Gravand 6 R, Pibeand 280 R, Krikand 130 R, Gråand 140 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 13 R, Dobbeltbekkasin 31 R, Hættemåge 60 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 5 R, Solsort 1 R, Gråkrage 10 R, Rådyr 18 R. Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Blå Kærhøg 1 R. Jacob Sterup
Helnæs Bugt ved Horne Strandvej ( 9:45-11:00): Bjergirisk 20 FOU, Fiskehejre 3 FOU, Strandskade 3 FOU, Blishøne 50 FOU, Gråand 63 FOU, Krikand 4 FOU, Pibeand 57 FOU, Gravand 4 FOU, Ederfugl 50 FOU, Hvinand 200 FOU, Stor Skallesluger 6 FOU, Toppet Skallesluger 74 FOU, Lille Skallesluger 5 FOU, Knopsvane 103 FOU, Sangsvane min 1 ( flok hørt ), Toppet Lappedykker 110 FOU, Skarv 40 R/FOU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sundet, Faaborg (12:00.): Isfugl 1 R. (ved søbredden, sovende ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense, Assistens Kirkegård (09:20): Kernebider 27 R. Dieter Maaszen
Odense.Å, Skovsøen (08:55): Grønbenet Rørhøne 11 FU. Dieter Maaszen
Bispeengen, Odense (14:50): Bjergpiber 2 OF. Dieter Maaszen
Flyvesandet: Nordisk Lappedykker 1 R, Gråand 530 R, Sortand 120 R, Fløjlsand 26 R, Strandskade 56 R, Almindelig Ryle 320 R, Stor Regnspove 161 R, Skovhornugle 5 R, Misteldrossel 5 R, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård: Bramgås 1 R, Pibeand 246 R, Strandhjejle 1 OF, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Roerslev: Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk
Lunde: Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Grønløkken, Bogense: Ravn 1 OF. Michael Højgård Hansen
Egeby: Sjagger 350 R. Søren Gjaldbæk
Dørholm Bugt: Fjeldvåge 1 R, Stor Regnspove 61 R, Rødben 61 R. Søren Gjaldbæk
Bogense Vestre enge (17:00): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                 Havørne i hobetal nær hovedstaden
                                 Tusindvis af fugle trues af olieudslip
                                 SF vil forbyde gift til gnavere i naturen
                                 Stormfald kan skabe spætteskove
                                 Nordlys over Vejlerne
                                
Ugens fugl er lille korsnæb


         Blisgæs og grågæs

Tirsdag den 1. februar 2005:

Spejderhytten, Skårupøre: Isfugl 1 R. Erik Danielsen
Sibirien, Hundstrup:
Stor Tornskade 1 R. Erik Danielsen
Monnet, Taasinge
(obs fra Vaarø havn) (17:00): Gravand 8 R, Hvinand 60 R, Stor Skallesluger 28 R, Vandrefalk 1 AD R, Vindrossel 2 R
Noret, Taasinge (16:20): Fiskehejre 2 R, Blisgås 12 R, Grågås 500 R, Canadagås 2 R, Krikand 16 R
Fårevejle, Langeland:
Sangsvane 155, Knopsvane 43, Sort svane 3. Aksel Hansen, Poul Rasmussen
Nørreballe Nor, Langeland:
Blå kærhøg 1 brun. Aksel Hansen, Poul Rasmussen
Løkkeby Enge:
Blå Kærhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Dobbeltbekkasin 8 R. Peder Rasmussen
Nakkebølle Fjord
(09:30): Lille Lappedykker 151 R. Erik Danielsen
Arreskov Sø:
Havørn 2 R. Erik Ehmsen
Brændegårds Sø
(16:40): Sjagger 140 R, Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R. Niels Bomholt
Brahetrolleborg mellem landbrugsskolen og Nørresø (16:20): Tornirisk 26 R. Niels Bomholt
Brahetrolleborg Gods: Fuglekonge 1 R, Kvækerfinke 2 R, Tornirisk 26 R, Dompap 3 R, Gulspurv 12 R. Niels Bomholt
Svanninge Bakker (15:00-16:10): Misteldrossel 1 R, Ringdue 9 R, Stor Flagspætte 1 R,
Solsort 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 1 R, Korttået Træløber 1 R, Krage 6 R, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 1 R, Grønsisken 10 R. Niels Bomholt
Horne Mølleå + enge: Lille Lappedykker 1 R, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 1 R, Råge 10 R. Niels Bomholt
Bøjden Nor (13:00-14:30): Knarand 1 R han, Bjergand 2420 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 15 R, Sangsvane 16 R, Grågås 26 R, Pibeand 81 R, Gråand 50 R, Taffeland 33 R, Troldand 510 R, Sortand 1 hun R, Hvinand 11 R, Lille Skallesluger 1 hun R, Toppet Skallesluger 5 R,
Blishøne 99 R, Rødben 3 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 5 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Krage 1 R. Niels Bomholt
Svanninge Bakker
(10:00-11:15): Grønspætte 1 FOU/SY ( FOU på jorden. Området syd for Skovlyst ), Stor Flagspætte 2 FOU, Dompap 5 FOU, Korttået Træløber 2 FOU, Vindrossel 5 FOU, Sjagger 1 FOU, Musvåge 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Hårby: Ravn 2, Kvækerfinke 2 FU. Martin Jensen
Fjeldsted (14:10): Duehøg 1 OF. Torben S. Hvass
Odense Å v. OB (16:25): Isfugl 1 R (Atter på plads på anløbsbroens gelænder). Gregers Johannesen
Fruens Bøge ved Erik Bøghs sti (09:20-10:10): Spætmejse 12 R, Træløber 7 FU, Vandstær 1 FU. Henrik M Hestbech
Fruens Bøge ved Erik Bøghs sti (09:30): Vandstær 1 R. Anthony Carter
Bæk v. Erik Bøghs Sti (16:20): Vandstær 1 R. Søren Gjaldbæk, Gregers Johannesen
Fruens Bøge , Erik Bøghs Sti (12:20): Vandstær 1 FU, Træløber 2 FU (+hørt). Rudi Semrau Jensen
Flyvesandet (10:15-14:00): Gråand 400 R, Stor Regnspove 220 FU, Skovhornugle 1 R, Topmejse 10 FU, Sortmejse 15 FU, Træløber 1 R. Marianne Weber, Michael Højgård Hansen
Egeby, Agernæs (10:05): Sjagger 400 OF. Marianne Weber, Michael Højgård Hansen
Nørre Nærå: Sangsvane 110 R. Marianne Weber, Michael Højgård Hansen
Fønsvang: Sædgås 136 R, Blisgås 1 R, Grågås 500 R. Lars Lindskrog Christiansen


Se obs fra januar 2005 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

06 jan 2006
This page is part af: Http://www.Snatur.dk