Firmaprofil

Amphi Consult er et biologisk rådgivningsfirma, der har taget navn efter frøerne, tudserne og salamandrene, tilsammen de såkaldte amphibier.

Som amphibierne lever et dobbeltliv - et i vandet og et på land - kan vi tilbyde biologisk rådgivning på disse to væsentligt forskellige lokaliteter.

Amphi Consult har gennem en årrække rådgivet især amterne, men også private foretagender såvel som staten og kommunale instanser har vi rådgivet angående amphibierne.

Vi har gennem en årrække oparbejdet stor erfaring med nygravning og restaurering af vandhuller, ligesom vi har erfaring med afværgehegning i forbindelse med større anlægsprojekter.

Igennem de seneste år, har vi også udført opgaver af bredere karakter, f.eks. botanisk og entomologisk bedømmelse af stillestående ferske vande.

Foruden rådgivning stiller vi op med foredrag, og vi kan også tilbyde længerevarende kurser om padder, vandhulspleje og vandhulsøkologi m.v.


Return to Amphi Consult´s homepage

[ Home | Profile | Products | Projects | Contacts ]

Last revised 09 maj 2007 18:54:24

Mail comments to: Webmaster Copyright © 1997 E.Ecklon

DENMARK