Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 23. - 27. ( 1. juni - 30. juni 2008).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:44 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 


       Blishøner

Mandag den 30. juni 2008.

Nørreballe Nor: Blisgås 1 R, Brushøne 16 R, Svaleklire 6, Tinksmed 7 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 3 R. Nis Rattenborg
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Skeand 30 R, Skeand hun med 5 pull, Knarand 10 FU, Troldand 15 R, Taffeland 15 R, Blishøne 500 FU, Skarv 4 R, Lille Lappedykker 5 FU, Hættemåge 200 FU, Tårnfalk 2 FU, Mursejler 30 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Kerteminde Havn: Sildemåge 1. Bo K. Stephensen

Slambassinet Strandager (13:30): Lille Præstekrave 1 R, Mudderklire 5 FU, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (21:15-22:15): Skestork 1 FU, Strandskade 103 R, Lille Regnspove 3 R, Stor Regnspove 86 R, Sortklire 10 FU, Hvidklire 21 FU. Ib Hellesen
Ølundgårds Inddæmning (10:30-12:00): Skestork 1 R, Nilgås 1 R, Knarand 7 FU, Stor Regnspove 78 R, Hvidklire 21 FU, Dværgmåge 1 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Slambassinet: Lille Præstekrave 1 R, Svaleklire 2 OF, Mudderklire 5 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Skestork 1 R, Nilgås 1 R, Gravand 94 R, Knarand 7 FU, Krikand 80 FU, Skeand 3 FU, Toppet Skallesluger 25 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 220 FU, Strandskade 48 R, Brushane 14 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 78 R, Sortklire 8 R, Hvidklire 21 R, Dværgmåge 1 FU. Dieter Maaszen


       Landsvale, Gulstav

Søndag den 29. juni 2008.

Fredmosen: Rørdrum 1 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 2 R, Knarand 1 R, Hvepsevåge 3 AD S, Rørhøg 7, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 32 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 R, Digesvale 40 R, Bysvale 15 R, Savisanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Knopsvane 2 R, Gravand 12 R, Krikand 5 R, Skeand 6 R, Klyde 62 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 8 R, Storspove 6 R, Sortklire 1 R, Rødben 8 R, Mudderklire 3 R, Splitterne 2 R, Digesvale 700 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor
: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, 1 ad med blåt halsbånd XE19 Knopsvane 2 R, Grågås 102 R, Gravand 2 R, Skeand 1 R, Blishøne 36 R, Vibe 63 R, Kærsanger 1 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor
: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grå Gås sp. 6 R, Gråand 3 R, Taffeland 4 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 165 R, Vibe 36 R, Storspove 7 SV, Hættemåge 19 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 1 R, Digesvale 50 R, Rørsanger 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 3 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 66 R, Gravand 2 R, Pibeand 6 R, Knarand 49 R, Krikand 11 R, Gråand 20 R, Skeand 7 R, Taffeland 86 R, Troldand 64 R, Hvepsevåge 1 AD R, Blishøne 780 R, Strandskade 8 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 32 R, Brushane 8 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 24, Sanglærke 4 R, Gul Vipstjert 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Rørdrum 1 R (Set ved pumpehuset). Hanne, Henrik Mørup-Petersen
Ristinge
: Dværgterne 1 OF, Træløber 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Espe
: Rød Glente 1 (fløj 10-20 m fra traktoren, mens jeg vendte hø), Tårnfalk 1, Musvåge 2. Erik Petersen fra  [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
(08:30-11:50): Hvepsevåge 1 OF, Lille Præstekrave 3 FU. Gunnar Jørgensen
Østerø Sø (15:00-16:30): Odinshane 1 R AD hun, Dværgterne 3 R. Per Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning (10:40-12:00): Skestork 1 R AD (10:45), Nilgås 1 OF, Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 81 R, Dværgmåge 1 FU, Dværgterne 1 FU. Kim Mogensen, Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6, Grågås 150 R, Gravand 41, Knarand 3 R, Krikand 3 R, Gråand 78, Skeand 3 R, Taffeland 4 R, Troldand 7 R, Hvinand 1 F FU, Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 M OF, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 3, Blishøne 27 R, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 89 R, Sortklire 6 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 3 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 41, Svartbag 7, Fjordterne 1 FU, Ringdue 5 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 6 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 12 FU, Skovpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 6, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 OF, Solsort 5, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 2 OF, Gråkrage 3 FU, Stær 3 FU, Bogfinke 1 OF, Grønirisk 2 OF, Stillits 2 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Ølundgårds Inddæmning: Skestork 1 AD R, Nilgås 1 R, Knarand 2 FU, Strandskade 47 R, Klyde 10 R, Brushane 13 FU, Storspove 81 R, Hvidklire 1 FU, Lille regnspove 1 R, Dværgmåge 1 FU, Dværgterne 1 FU. Kim Mogensen, Dieter Maaszen

       Havørneklo fra Brændegaard Sø


      Sølvmaageyngel, Iholm d. 28. juni 2008

Lørdag den 28. juni 2008.

Iholm: Skarv 12 R, Ederfugl 60 R, Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 12 , Stormmåge 200 YF, Sølvmåge 80 YF, Svartbag 4 YF, Bogfinke 1 SY
Nørreballe Nor
: Klyde 18  R, Knarand 48 R, Sortklire 2 R, Brushane 2 R, Svaleklire 9 R, Tinksmed 8 R. Nis Rattenborg
Kelds Nor
: Klyde 62 R + 3x2 Pull, Sortklire 3 R, Tinksmed 3 R, Svaleklire 22 R. Nis Rattenborg
Ristinge
: Dværgterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Tarup
(23:00): Vagtel 1 SY (Smedebakken/Torpegårdsvej i kornmarken. Spillet frem med mobilen...). Per Rasmussen
Tarup/Davinde
(03:00 - 04:00): Vagtel 1 SY. Jacob Sterup, Hans Rytter
Ølundgårds inddæmning (16:45-17:15): Skestork 1 R, Rustand 1 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (14:30-15:45): Gravand 355 R, Klyde 124 R, Rødben 136 FU. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Tarup (Årslev)
(03:00 - 03:30): Vagtel 1 SY (Hørt fra Tarup Vandmølle, sad et sted sydvest for denne). Hans Rytter, Jacob Sterup
Tarup Grusgrave(03:00 - 08:00): Fiskeørn 1 R, Isfugl 1 R HØ, Korttået Træløber 1 SY. Hans Rytter, Jacob Sterup
Fogense Enge (Lillestrand): Dobbeltbekkasin 3 SY (Vestre enge). Jens Bækkelund
Ølundgårds Inddæmning: Skestork 1 4K FU (forsvandt fra området kl. 20.20), Rustand 1 F R. Per Damsgaard-Sørensen


      Digesvale

Fredag den 27. juni 2008.

Sundet, Faaborg (21:15): Stær 500 R ( Mini-sort sol)
Sundet, Faaborg
(6:00-7:00): Taffeland 15 R ( 5 pull ), Troldand 30 R, Skeand 20 FU, Knarand 10 ( 7 pull )
Gråand 40 FU ( et kuld ), Toppet Skallesluger 2 R, Knopsvane 10 FU, Grågås 40 FU, Blishøne 550 R/FU, Toppet Lappedykker 35 FU ( 5 kuld ), Gråstrubet Lappedykker 45 FU ( ad+juv, 5 kuld ), Lille Lappedykker 4 FU ( min en rugende ), Sorthalset Lappedykker min 30 FU, Grønbenet Rørhøne 7 FU, Fiskehejre 2 FU, Hættemåge 300 FU ( 10 juv ), Svartbag 1 R, Strandskade 3 FU, Vibe 2 FU ( et kuld ), Rørsanger 3 SY, Kærsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Mursejler 75 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Klinte Holme (23:10-23:15): Engsnarre 1 SY. Jens Bækklund
Middelfartvej ved Indslev. (13:40): Ravn 1 OF. John Kirema Jørstrøm


       

Torsdag den 26. juni 2008.

Svendborg, matriklen (07:00): Gærdesanger 1  FU AD + 1 1K
Espe: Tårnfalk 2, Musvåge 1, Gulbug 1, Munk 1, Landsvale 4, Mursejler 1.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (10:00-11:00): Skeand 47 R, Skeand hun med 5 pull, Krikand 2 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 550 FU, Musvåge 1 FU, Kærsanger 2 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Ølundgårds Inddæmning (08:50-10:00): Skestork 1 R (8:55), Nilgås 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Dværgmåge 1 FU JUV. Dieter Maaszen 

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 3 FU, Skestork 1 R, Grågås 350 FU, Nilgås 1 R, Gravand 51 R, Knarand 1 FU, Krikand 10 FU, Toppet Skallesluger 20 R, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 20 R, Lille Præstekrave 2 FU, Brushane 5 FU, Storspove 41 R, Sortklire 6 FU, Dværgmåge 1 R, Hættemåge 110 FU. Dieter Maaszen
Nørreby: Grågås 152 R (Nørreby Hals.), Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Tyrkerdue 1 R. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 18/6-2008:                    
           Vandrefalk spiddet af stær

           Udbygning af vej truer 300 fuglearter i Rumænien


           Landsvaler fra et vandhul på Taasinge. Foto: Tom Willestofte

Onsdag den 25. juni 2008.

Vejlen, Taasinge: Klyde 17 R, Hvidklire 2 R. Tom Willestofte
Espe
: Tårnfalk 2, Spætmejse 2 (blev mobbet af Skovspurv, når den kom for tæt på redekassen).  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Dyreborg
(9:00-10:00): Blishøne 70 FU, Gråand 5 R, Gravand 22 ( 8 pull ), Toppet Skallesluger 10 FU, Knopsvane 6 FU ( 3 pull ), Hættemåge 25 FU, Stommåge 10 FU, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Havterne 10 FU/R, Fiskehejre 3 FU, Stor Regnspove 4 R, Strandskade 8 FU, Vibe 40 R, Musvåge 1 FU, Digesvale 25 FU, Landsvale 10 FU, Stær 10 FU, Tornsanger 1 SY, Tornirisk 5 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Ølundgårds Inddæmning
(03:15-05:45): Skestork 1 R (Ikke yngledragt), Knarand 8 R, Tinksmed 6 OF. Michael Højgaard Hansen
Firtalsstranden
(03:45-04:30): Klyde 25 R. Michael Højgaard Hansen
Hofmannsgave (03:00-03:10): Skovhornugle 1 HØ. Michael Højgaard Hansen
Hasmark (02:40-02:50): Vagtel 1 SY. Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet (01:30-01:40): Skovhornugle 1 HØ. Michael Højgaard Hansen
Nr. Nærå Strand (Ved møllen) (01:15-01:30): Sivsanger 1 SY. Michael Højgaard Hansen
Holmene (00:25-00:50): Engsnarre 2 SY (Ved pumpestationen). Michael Højgaard Hansen
Røjle Bygade 102: Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Wedelsborg, Husby Strand (15:20-15:50): Skestork 3 R. Ib Hellesen
Wedelsborg, Husby Strand (11:40): Skestork 3 R. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Nørre Broby
: Rød Glente 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen

           Hættemåge 1K       Foto: Kurt Due Johansen  


         Havterne

Tirsdag den 24. juni 2008.

Ulbølle, Langemarken (22:30): Skovhornugle 2 FU. Niels Bomholt
Odense C, Fisketorvet
(12:10): Hvid Stork 2 SØ (Skruede sig op i termikken over sydøstlige Odense og trak sydøst over). Kell Grønborg
Ølundsgårds Inddæmning (08:45-10:05): Skestork 1 R (8:50), Klyde 28 FU, Sortklire 11 FU, Rødben 36 FU, Dværgmåge 1 FU JUV. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 14, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 14 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 4 R, Grågås 6, Gravand 12, Gråand 36, Taffeland 24 R, Troldand 37 R, Ederfugl 3 F R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 6 R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 143, Strandskade 8, Klyde 13 R, Stor Præstekrave 11 R, Hjejle 1 FU, Vibe 7 R, Sortklire 1 FU, Rødben 5 R, Hættemåge 29, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Splitterne 1 FU, Havterne 10, Ringdue 2 R, Sanglærke 7, Digesvale 27 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 11, Hvid Vipstjert 14, Gærdesmutte 3 YF SY, Solsort 3 R, Gulbug 1 YF SY, Gærdesanger 1 YF SY, Tornsanger 6, Havesanger 2 YF SY, Munk 1 YF SY, Gransanger 3 YF SY, Musvit 3 FU, Stær 7 OF, Bogfinke 3, Grønirisk 7, Stillits 7 R, Tornirisk 8 R, Gulspurv 3 YF SY, Rørspurv 5. Gunnar Jørgensen
Ølundgårds Inddæmning: Skestork 1 R, Gravand 89 R, Strandskade 44 R, Klyde 28 FU, Brushane 7 FU, Sortklire 13 FU, Rødben 36 FU, Dværgmåge 1 JUV FU, Hvid Vipstjert 17 FU. Dieter Maaszen


           Tårnfalk Foto: Erik Thomsen

Mandag den 23. juni 2008.

Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Ederfugl 1 YF med 10 Pull
Ølundgårds Inddæmning: Skestork 1 2k, Grågås 130, Knarand 16, Skeand 8, Krikand 40, Gråand 60, Sortklire 9, Hvidklire 8, Tinksmed 7, Brushane 10, Hættemåge 2 1k, Dværgmåge 1 2k, Havterne 6. Kurt Due Johansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 205 FU. Jens Bækkelund
Ullerup: Ravn 2 T. Jens Bækkelund


        Skægmejse på fourageringstogt Vejlen Taasinge

Søndag den 22. juni 2008.

Vejlen, Taasinge: Lille Lappedykker 1 R HØ, Gråand 1 YF (med pull ), Rørhøg 1 FU, Klyde 6 R, Brushane 1 M R, Dværgterne 1 FU, Landsvale 20 R, Bysvale 16 R, Rørsanger 3 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY, Skægmejse 6 FU, Stær 60 R, Rørspurv 3 SY
Vester Åby, Brændegaardsvej
(18:55): Lille præstekrave 1 Han. Nis Rattenborg
Brændegård Sø
(07:50-10:30): Knarand 6 R, Lille Præstekrave 5 FU. Gunnar Jørgensen
Espe
: Tårnfalk 4 (ungerne har forladt reden).  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Ølundgårds Inddæmning
(15:00-15:45): Skestork 1 R (15:20), Knarand 11 FU, Sortklire 10 FU, Dværgmåge 1 FU JUV. Dieter Maaszen
Mellem Holmene og Holme Mølle
(00:50-01:15): Engsnarre 3 SY, Græshoppesanger 1 SY. Henrik Andersen
Ullerup (00:05-00:15): Vagtel 1 SY. Henrik Andersen
Hårby Å, mellem Køng og Hårby (23:30): Græshoppesanger 1 SY. Thomas og Ib Hellesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 400 R, Knopsvane 8, Grågås 503, Gravand 24, Knarand 6 R, Gråand 32 R, Skeand 2 F R, Taffeland 2 R, Troldand 3 R, Hvinand 3 R, Blishøne 43, Strandskade 3 FU, Lille Præstekrave 5 FU, Vibe 27 R, Sortklire 1 FU, Hættemåge 3 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 38, Svartbag 7, Ringdue 2, Gøg 2 SY, Mursejler 2 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 5 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 6, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 5, Gråkrage 8, Stær 1 OF, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 OF, Stillits 2 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Skarv 1, Fiskehejre 3, Ederfugl 14. Kristian Angelo
Voldby, Nordvestfyn:  Rød Glente 1 FU (langs motorvej). Jens Elm Sørensen 

          1 af tre skestorke ved Husby Strand, som er ringmærket i Holland den 21. maj 2007 på reden.


           Rød glente overflyver terrassen mit under morgenmaden

Lørdag den 21. juni 2008.

Svendborg (matriklen) (08:50): Rød glente 1 OF NØ (Det ligner lige den glente, jeg havde over matriklen i går, med lidt hak i vingerne. Hilsen Niels Bomholt 
Jeg havde en Glente i Krarup i onsdags – med hak i højre vinge – det ligner også denne. Så den er noget omkring flyvende. Hilsen Lilly Sørensen )
Gulstav mose
: Skægmejse 2 FU 1K (Tossede rundt). Søren Bøgelund, Kirsten Halkjær Lund, Henrik Kalckar Hansen, Eske Frank Morthensen
Fredmosen, Sydlangeland: Rørdrum 1 OF, Rørhøg 5 OF (2 ad (han+hun + 3 store \"børn\"). Kirsten Halkjær Lund, Henrik Kalckar Hansen, Eske Frank Morthensen
Åbent land/Brolykke strand: Engsnarre 1 SY. Bo K. Stephensen
Nord for Ringe: Rød Glente 1.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe: Hvepsevåge 1, Tårnfalk 2.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Særslev (02:15-02:20): Vagtel 2 SY. Thomas og Ib Hellesen
Vester Egense Mark, sf. Jersore (01:30): Vagtel 1 SY. Thomas og Ib Hellesen
Mellem Holme Mølle og Holmene (00:45-01:10): Engsnarre 4 SY (Med sikkerhed fire fugle). Thomas og Ib Hellesen
Mellem Nørre Nærå og Klinte (00:05-00:40): Vagtel 2 SY (2-3), Græshoppesanger 1 SY. Thomas og Ib Hellesen
Holmene (21:50-22:15): Engsnarre 3 SY (Startede 21.57. Den ene konstant. I mrådet bag og ved siden af pumpehuset.). Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Nørre Nærå By
: Vagtel 2 SY (Mellem Nørre Nærå og Klinte 2-3), Engsnarre 4 SY (Mellem Holme Mølle og Holmene vest for Nørre Nærå By), Græshoppesanger 1 SY (Mellem Nørre Nærå og Klinte). Thomas og Ib Hellesen
Særslev: Vagtel 2 SY (Vester Egense Mark, sf. Jersore). Thomas og Ib Hellesen
Vester Egense: Vagtel 1 SY (Vester Egense Mark, sf. Jersore). Thomas og Ib Hellesen


         Fiskehejre i kamp. Foto Eriks Thomsen

Fredag den 20. juni 2008.

Christiansminde: Vandrikse 1 R HØ
Ulbølle
(10:00): Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt
Tåsinge Vejle
: Dværgterne 1 FU, Skægmejse 2 OF. Kirsten Halkjær Lund, Henrik Kalckar Hansen, Eske Frank Morthensen
Sydlangeland
: Skovhornugle 1 R.  Eske Frank Morthensen, Dof-fyns bestyrelse
Gulstav mose
: Rørdrum 1 R Eske Frank Morthensen, Dof-fyns bestyrelse
Espe
: Ravn 1.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Karlsmose, Egeskov
(15:00): Lille Præstekrave 5 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Sollerup
(14:30): Blishøne 1000 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Brændegårds Sø
(11:45): Lille Præstekrave 2 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning
(10:00-11:15): Toppet Lappedykker 80 FU, Sorthalset Lappedykker 21 FU, Bramgås 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Sundet, Faaborg
(10:15-11:30): Gråstrubet Lappedykker 30 R/FU, Skeand 15 FU/R, Gråand 35 FU/R, Taffeland 30 R ( et kuld, 5 ), Blishøne 550 FU, Grønbenet Rørhøne min 5 FU, Grågås 100 R, Skarv 3 R, Sølvmåge 3 R, Tornsanger 6 ( et kuld, 5 ), Mursejler 50 FU, Digesvale 150 FU, Musvåge 2 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand
: Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 25 R, Gravand 34 R, Krikand 6 R, Gråand 47 R, Skeand 2 R, Blishøne 16 R, Klyde 17 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 7 R, Rødben 11 R, Havterne 1 R. Jens Bækkelund
Jerstrup Gård + Sø: Grå Fluesnapper 1 FU. Jens Bækkelund


         Hvidskægget terne over Gulstav Mose d. 3. juni 2008

Torsdag den 19. juni 2008.

Sydlangeland: Slørugle 1 YF (1 ynglepar - sidste kendte ynglepar på Langeland var i 1978). Søren Bøgelund
Nørreballe Nor (21:00): Sortklire 6 R, Knarand 52 R, Brushane 3 R. Nis Rattenborg
Sundet, Faaborg
(9:45-11:00): Skeand 35 FU/R, Knarand 10 FU/R, Gråand 35 R/FU, Taffeland 15 R, Troldand 30 R, Grågås 100 R, Gråstrubet Lappedykker 20 FU, Sorthalset Lappedykker 50 FU/R ( flere juv ), Blishøne 550 FU, Stor Regnspove 2 V.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Norup
(07:30): Blå Kærhøg 1 OF han. Kresten Madsen
Krængerup skovdistrikt: Ravn 3 OF. Kell Grønborg
Ørsbjerg Skovvej (11:30): Misteldrossel 1 FU. Frits Thomsen
Rendebjerg Skov (11:05): Rødrygget Tornskade 1 R han. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Mågeøerne: Nilgås 2 AD R, Storspove 2 FU. Jacob Sterup


            Nilgæssene har holdt til i nogle måneder ved Mågeøerne, Bogense

Onsdag den 18. juni 2008.

Landet Taasinge: Hvepsevåge 1 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Søgaard Mose
: Sortklire 19 R. Nis Rattenborg
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 20 R, Med Pull Knopsvane 2 YF, Grågås 160 R, Gråand 20 R, Troldand 16 R, Hvinand 2 R, Blishøne 80 R, Strandskade 2 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 1 SY.
Brændegaard Sø
(16:45): Bramgås 2 R. Erik Danielsen
Brændegård Sø
(14:10-15:30): Bramgås 2 R, Knarand 11 R, Duehøg 1 OF, Lille Præstekrave 1 R, Ravn 1 OF. Ella Mikkelsen
Arreskov Sø
(12:00-13:30): Toppet Lappedykker 52 R, Rørdrum 1 HØ, Blishøne 1600 R, Ravn 2 OF. Ella Mikkelsen
Sollerup
(10:40): Ravn 3 OF. Ella Mikkelsen
Heden
(10:20): Rød Glente 1 OF. Ella Mikkelsen
Krarup by
(12:45): Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen
Espe
: Kærsanger 1.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge
(8:45-11:00): Hvepsevåge 1 ( revirflugt ), Tårnfalk 2 FU, Natugle 1 R ( juv ), Rødrygget Tornskade 1 FU, Skovskade 1 FU, Misteldrossel 1 FU, Sangdrossel 4 SY/FU, Gulbug 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 5 SY, Tornsanger 6 SY, Løvsanger 4 SY, Gransanger 3 SY, Skovpiber 4 SY, Tornirsk 2 FU, Stor Flagspætte 6 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 2 SY.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Føns Vang
: Sorthalset Lappedykker 14 R, Lille Præstekrave 2 R, Sivsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Fiskholm: Sorthovedet Måge 3 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Fredmosen: Rørhøg 2, Gøg 1 KA, Nattergal 1 SY, Rødstjert 1 FU, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 3 SY, Musvit 2 FU, Rørspurv 3 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 42 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 62 R, Gravand 13 R, Krikand 3 R, Taffeland 12 R, Blishøne 28 R, Klyde 18 R, Vibe 4 R, Gul Vipstjert 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 12 , Fiskehejre 2 R, Knopsvane 65 , Grågås 70 R, Gravand 3 R, Pibeand 1 R, Knarand 10 R, Gråand 23 R, Skeand 7 R, Taffeland 27 R, Troldand 41 R, Blishøne 410 R, Strandskade 3 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 3 R, Fjordterne 4 R, Dværgterne 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Havterne 2 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 , Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 144 R, Bramgås 2 R, Gravand 10 , Pibeand 4 R, Knarand 6 R, Gråand 60 R, Skeand 17 R, Taffeland 4 R, Blishøne 340 R, Vibe 3 R, Mursejler 4 OF, Rørsanger 5 SY, Gulbug 1 SY, Sortkrage 1 R, Tornirisk 2 FU, Rørspurv 3 SY. Per Damsgaard-Sørensen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 5/6-2008:                    
           Mose på Sydlangeland er magnet for sjældne fugle
           Bedre afgræsning af enge og overdrev i Tryggelev Nor
           Håndsrækning til de truede engfugle
           Rovdyrfri yngleøer og våde enge baner vejen for skestorken
           Skestorken sætter rekord i frugtbarhed


           Sorthalset lappedykker

Tirsdag den 17. juni 2008.

Snarup (16:15): Rød glente 1 R. Nis Rattenborg
Sollerup (20:00-22:15): Rørdrum 1 HØ, Skovsneppe 3 SY, Nattergal 5 SY, Græshoppesanger 3 SY, Rødrygget Tornskade 1 R han. Niels Bomholt
Brændegård Sø (10:20-10:40): Knarand 8 R, Lille Præstekrave 5 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 12 R, Knopsvane 1 YF (Med 3 Pull ), Grågås 1000 R, Gravand 38, Skeand 26 R, Lille Præstekrave 10 YF P (mange!), Vibe 16 R, Mursejler 6 FU, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY
Espe
: Kærsanger 1, Stor Flagspætte 2 JUV, Musvåge 1.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet - Faaborg
: Gråstrubet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 26 R (4 par med Pull + ), Knarand 6 R, Skeand 4 R, Taffeland 16 R, Troldand 20 R, Blishøne 400 R, Gøg 1 SY, Kærsanger 2 SY
Vester Aaby: Rørhøg 1 F FU (FUragerede nord for Vester Aaby halvvejs mod Brændegaard Sø- havde kurs mod SV)
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 12 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 6 R, Gravand 28 R (2 par med ca 18 Pull ), Gråand 1 F YF (10 Pull ), Taffeland 28 R, Troldand 30 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 80 R, Strandskade 4 R, 3 Pull Klyde 10 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 10 R, Sortklire 2 R, Rødben 8 R, Svartbag 1 R, Havterne 6 R, Hvid Vipstjert 4 R, Rørsanger 2 SY, Rørspurv 1 SY
Bøjden Nor
(9:15-10:50): Klyde 8 FU ( 3 pull ), Rødben 8 FU, Sortklire 3 FU, Stor Præstekrave 10 ( en pull+ ), Vibe 10 FU/R, Strandskade 8 FU/R, Knarand 2 FU, Krikand 2 FU, Gråand 25 FU, Gravand 30 FU ( 18 pull ), Troldand 25 R, Taffeland 12 R, Toppet Skallesluger 3 R, Knopsvane 6 FU ( en pull ), Grågås 3 FU, Blishøne 75 FU, Lille Lappedykker 12 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 8 R, Hættemåge 30 FU ( 8 pull+ ), Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Stormmåge 8 R, Havterne 6 FU, Fiskehejre 6 FU, Stær 20 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Engpiber 5 FU/SY, Landsvale 10 FU, Havesanger 1 SY, Musvåge 2 FU  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg
Skt Klemens sydlige enge: Fiskeørn 1 S (Trak langs åen, musende indimellem). Helle Olesen, Henrik Kalckar Hansen
Husby Strand / Wedellsborg
(12:10): Ravn 2 R. Frits Thomsen
Håre Mose (11:20): Ravn 6 R. Frits Thomsen
Ølundgårdsinddæmning (09:15-09:25): Drosselrørsanger 1 SY (Lige ud parkeringspladsen, skulker!). Henrik Kalckar Hansen
Flyvesandet (09:45-10:30): Gravand 291 FU, Strandskade 60 FU. Dieter Maaszen
Bederslev (08:55): Bomlærke 1 SY. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 15, Skarv 4 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 7 R, Grågås 4, Gravand 37, Gråand 21, Taffeland 18 R, Troldand 38 R, Ederfugl 3 F R, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 2 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 57, Strandskade 5 R, Klyde 11, Stor Præstekrave 12, Vibe 5 R, Storspove 8 SV, Rødben 8 FU, Hættemåge 65, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 8 OF, Svartbag 1 R, Havterne 6 FU, Ringdue 4 R, Gøg 1 YF SY, Mursejler 3 FU, Sanglærke 8 , Digesvale 4 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 6 , Hvid Vipstjert 5 , Gærdesmutte 3 YF SY, Solsort 4 R, Rørsanger 3 , Gulbug 1 YF SY, Tornsanger 5 YF SY, Havesanger 2 YF SY, Gransanger 2 YF SY, Skægmejse 3 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 1 R HØ, Stær 35 OF, Bogfinke 3 , Grønirisk 5 OF, Stillits 2 FU, Tornirisk 10 R, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 4 YF SY. Gunnar Jørgensen

             Toppet lappedykker. Tekst og foto: Erik Thomsen


              Rørhøgeparret fra Gulstav Mose, hannen har lige afleveret byttedyret blishøne- eller rørhøneunge til hunnen. Hunnen er begyndt i dag (15. juni) at jage selv på længere ture, ungerne er ikke hele tiden under overvågning. Foto: Erik Thomsen

Mandag den 16. juni 2008.

Svendborg Havn: Husrødstjert 1 SY
Gulstav Mose
(17:00): Karmindompap 2 SY, Lærkefalk 1 R, Vandrikse 2 KA, Rørdrum 1 R. Nis Rattenborg
Skovballe, Taasinge
(13:40): Kærnebider 1.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe: Kærsanger 1, Stillits 2, Musvåge 1.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(10:45-11:50): Taffeland 15 ( et kuld, 5 ), Troldand 20 R, Knarand 10 ( et kuld, 8 ), Skeand 10 R, Gråand 35 R, Grågås 100 FU, Gråstrubet Lappedykker 18 R/FU, Vandrikse 1 SY, Blishøne 500 FU, Fiskehejre 2 FU, Mursejler 60 FU, Digesvale 150 FU, Isfugl 1 FU, Gøg 1 SY, Musvåge 1 FU  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Enge v/Kulsagergård (Avernakø)
: Rørhøg 1 M FU. Jacob Sterup
Hellebjergdam
: Tårnfalk 3 1K. Lilly Sørensen
Ølundgård
(08:30-09:00): Drosselrørsanger 1 SY. Søren Gjaldbæk
Bredbjerg (12:55-12:58): Rød Glente 1 OF (Fortsatte i sydlig retning.). Kurt Gamborg Holm

              Tårnfalkeunger            Foto: Lilly Sørensen


               Drosselrørsanger sy ved vigepladsen, Ølunds Inddæmning

Søndag den 15. juni 2008. De vilde blomsters Dag

Gulstav Mose (21:00): Lille rørvagtel 1 SY, Plettet rørvagtel 1 KA (et enkelt fløjt), Karmindompap 2 SY, Lærkefalk 1 R. Nis Rattenborg
Brændegård sø
(07:45-09:45): Havlit 1 R AD hun (Samme som THH så i Arreskov sø torsdag ?), Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 R 2K, Lille Præstekrave 6 R (Min.). Lars Bonne Rasmussen
Brændegård Sø (10:10-11:50): Knarand 7 R, Lille Præstekrave 2 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor (06:30-09:50): Skægmejse 3 R. Gunnar Jørgensen
Tarup Grusgrave: Sorthovedet Måge 1 OF AD (Mangler en svingfjer i højrehånd), Isfugl 2 FU. Jacob Sterup, Per Rasmussen
Espe, Granly: Rød Glente 1 (16:30), Bysvaler ved at bygge rede under udhæng og Landsvaler i stalden. Erik Petersen.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Ølundgård (10:30-11:30): Lille Præstekrave 2 FU JUV, Dværgmåge 1 FU, Drosselrørsanger 1 SY JUV. Kell Grønborg
Ølundgårds Inddæmning: Sortklire 5 SDR R, Dværgmåge 1 JUV FU, Drosselrørsanger 1 SY ( Ved vigepladsen på Lammesøvejen)
Nr. Nærå Strand (09:15-11:30): Huldue 1 R, Burfugl 1 R (Sort svane). Tim Hesselballe
Nordfyn: Slørugle 2 YP (4 og 5 pull. Det gamle pars unger ca. 3 uger, mens det nye næsten nyklækket.). Aksel Christensen, Per Rasmussen


         Canadagæs Arreskov Sø Foto: Kell Grønborg

Lørdag den 14. juni 2008.

Vejlen, Taasinge (08:00): Falk sp 1 FU ("sort falk"). Arne Fransen via Poul Rasmussen
Gulstav Mose (07:30-10:15):
Lille rørvagtel 1 SY, Karmindompap 2 SY, Lærkefalk 1 R. Susanne Overgaard Petersen, Kurt Bredal Christensen
Gudbjerg (matriklen) (04:00-12:00): Hvepsevåge 2 YF, Vagtel 1 SY. Bisschop-Larsen
Arreskov sø v/ avlsgården (10:15-11:30): Toppet Lappedykker 62 FU, Canadagås 36 R, Lille Præstekrave 1 FU, Ravn 3 OF. Kell Grønborg
Bispeengen (20:30): Skægmejse 1 R. Tim Hesselballe
Ølundgård (08:00-09:30): Drosselrørsanger 1 SY (Lige ved asfaltvejen). Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bøjden By: Fiskerihavnen Fjordterne 3 FU, Fiskerihavnen Havterne 4 FU. Freddy S. Hansen
Bøjden Nor:  Amerikansk Skarveand 1 M AD FU (I den østlige sø), Fjordterne 2 FU, Havterne 3 FU, Dværgterne 1 FU, Ravn 2 FU, Tornirisk 20 FU, Rørspurv 1 M R. Freddy S. Hansen


       Foto: Tom Willestofte

Fredag den 13. juni 2008.

Vejlen, Taasinge (morgen): Sortklire 6 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Sortklire 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 4 FU. Tom Willestofte
Gulstav Mose
(11:30-17:15): Lærkefalk 1 FU (en lærkefalk i Gulstav Mose på jagt efter guldsmede, et fantastisk skue og se hvordan den kunne jage og fange guldsmede, - en i hver fanger mens den åd af dem), Rørhøg 1 par YF. Erik Thomsen
Søgårdsvej
(10:30-10:45): Lærkefalk 1 FU. Claus Dalskov
Nørreballe Nor
: Sortklire 1 R (I yngledragt). Nis Rattenborg
Snarup
(16:10): Rød Glente 1, Musvåge 1 Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe
(19:00): Rød Glente 1 Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(10:40-11:40): Gravand 1 R, Skeand 30 R/FU, Gråand 35 R/FU, Knarand 5 ( et kuld, 9 ), Troldand 15 R, Taffeland 8 R, Blishøne 550 FU, Svartbag 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Digesvale 110 FU
Bysvale 30 FU, Landsvale 30 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense å ved Havegårdsvej (12:30-12:45): Græshoppesanger 1 R (Set syngende i rørskoven). Jan Bøhrk
Ølundgårds Inddæmning: Drosselrørsanger 1 SY (ved asfaltvejen Ølund-Lammesø), Rød glente 1. Kurt Due Johansen
Ølundgård inddæmning (20:30-21:15): Pibeand 1 R han (Eklipsedragt). Ib Hellesen
Agernæs \"Skyttehuset\" (07:45): Lærkefalk 1 OF AD. Aksel Christensen
Gyldensteens enge (20:15): Engsnarre 1 SY. Jens Christensen, Aksel Christensen
Østerøsø: Klyde 37 R, Dværgterne 4 R. Søren Gjaldbæk

        Lærkefalk fouragerer på Guldsmede over Gulstav Mose.     Foto: Erik Thomsen


         Sort stork

Torsdag den 12. juni 2008.

Svendborg, Kogtvedvej (07:20): Rødstjert 1 Han SY
Thurø Skole
: Sortkrage 1 FU
Påø, Skovsgaard
(15:30):
Sort stork 1 OF (den er eftersøgt af flere , men ikke genfundet). Nis Rattenborg
Nørreballe Sø: Dværgterne 3 R. Nis Rattenborg
Dovns Klint
(20:00): Alk 1 V. Nis Rattenborg
Arreskov Sø, Solleruptårnet
(18:00-20:00): Rørdrum 1 SY, Havlit 1 R hun (Ny art for søen. Hurra!), Rød Glente 1 R, Havørn 1 R AD. Tim Hesselballe
Galgebakken ved Espe (08:00): Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen
Svanninge Bakker/Bjerge
(8:55-10:30): Rødrygget Tornskade 2 ( et par ), Lille Korsnæb 2 R, Dompap 2 FU, Lille Gråsisken 2 SY, Bogfinke 5 SY, Skovpiber 4 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Munk 4 SY, Løvsanger 5 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 3 SY, Rødstjert 3 SY, Tornsanger 5 SY, Sangdrossel 2 SY, Solsort 10 FU, Gulspurv 4 FU, Træløber 2 FU ad ( et kuld ), Musvit min 6 ( 3 kuld ), Spætmejse 6 FU ( et kuld ), Stor Flagspætte 3 FU, Halemejse 6 FU ( et kuld ), Fuglekonge 4 FU, Ringdue 5 FU, Musvåge 1 FU..  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Røjle Bygade 102 (16:55-17:00): Ravn 6 OF
Fyns Hoved (06:15-09:30): Rødstrubet Lom 1 V, Islandsk Ryle 12 V, Lomvie 1 R, Tejst 1 R. Søren Gjaldbæk
Røjle Bygade 102 (16:55-17:00): Ravn 6 OF. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Langeskov: Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY. Freddy S. Hansen


         Dogmefoto af Rosenbrystet tornskade (optaget af Henrik knudsen - rip fra video)
                                          Se video af fuglen optaget af Henrik Knudsen

Onsdag den 11. juni 2008.

Nørreballe Nor (17:30): Odinshane 1 R, Bramgås 1 R. Nis Rattenborg
Gulstav Mose
(04:55-05:10):
Lille Rørvagtel 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav Mose (18:50): Rørdrum 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor (04:20-04:30): Mørkbuget Knortegås 1 R, Pibeand 4 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Jacob Sterup
Sortemosen, Lakkendrup (19:00-20:30): Lille Præstekrave 11 FU, Ravn 1 R. Poul Brugs, Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg (10:45-11:40): Gravand 1 ad FU ( et kuld, 1 ), Knarand min 14 FU ( et kuld, 9 ), Skeand 12 FU, Taffeland hun med 2 pull, Blishøne 500 FU, Hvid Vipstjert 10 FU ( på algeøer )
Mursejler 10 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled ) (10:30-11:00): Gravand 310 R, Klyde 54 R. Jens Bækkelund, Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Fakkemose: Gøg 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Kærsanger 1 SY, Gransanger 1 SY. Jacob Sterup
Fakkemose: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 2, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 M R, Strandskade 1 R, Hættemåge 1 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 1 FU, Solsort 1 SY, Kærsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 174 R, Krikand 2 R, Gråand 1 R, Rørhøg 3 , Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 8 , Strandskade 2 R, Vibe 5 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 FU, Ringdue 1 R, Gøg 1 KA, Mursejler 3 FU, Digesvale 50 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 R, Gråkrage 4 R, Stær 10 FU, Rørspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Rørhøg 1 M AD FU,
Lille Rørvagtel 1 SY (Kun hørt et par gange). Jacob Sterup
Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Pibeand 4, Krikand 2 R, Klyde 11 AD R, Stor Kobbersneppe 1 R . Jacob Sterup
Fakkebjerg: Fiskehejre 5 R, Grågås 22 R, Rørhøg 1 M R, Tårnfalk 1 R, Landsvale 1 FU, Tornsanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gråkrage 5 R, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Konabbe Skov: Musvåge 1 OF. Ella Mikkelsen
Lunden: Vibe 1 R, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Musvit 4 SY, Stær 24 FU, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Påø: Spætmejse 1 SY. Ella Mikkelsen
Påø Enge (tørre): Mursejler 1 FU, Digesvale 1 FU, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Påø Enge (våde): Fiskehejre 1 R, Nattergal 1 SY. Ella Mikkelsen
Påø Strand: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 1 R, Gravand 2 S, Gråand 7 R, Ederfugl 9 R, Toppet Skallesluger 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 4 R, Splitterne 1 FU. Ella Mikkelsen
Skovsgård: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gråand 15 R, Blishøne 4 R, Ringdue 6 R, Munk 1 SY, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Tved: Husrødstjert 3. Peder Rasmussen
Sortemosen: Skarv 5 OF, Fiskehejre 5 OF, Grågås 3 OF, Krikand 9 FU, Gråand 14 FU, Skeand 1 M R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 1 R, Fasan 2 R HØ, Lille Præstekrave 11 FU, Vibe 25 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Rødben 2 FU, Hættemåge 53 FU, Stormmåge 2 OF, Ringdue 4 OF, Gøg 2 , Stor Flagspætte 2 OF, Sanglærke 3 , Landsvale 8 FU, Skovpiber 1 SY, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 21 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 4 , Sangdrossel 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gråkrage 5 R, Ravn 1 R, Stær 100 FU, Gråspurv 2 OF, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Poul Brugs, Gunnar Jørgensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sort Svane 1 R, Gravand 310 R, Krikand 12 T, Klyde 54 R. Jens Bækkelund, Aksel Christensen
 

        Rosenbrystet tornskade  


           Flodsanger

Tirsdag den 10. juni 2008.

Fakkemosen, , Sydlangeland (20:35-22:17): Rosenbrystet Tornskade 1 R . Jacob Sterup
Fakkemosen, Sydlangeland
(10:00): Rørhøg 2 YF, Gøg 1 SY,
Rosenbrystet Tornskade 1 R (se hvor...)
Fakkemosen, Sydlangeland (18:20):
Rosenbrystet Tornskade 1 R (Vestenden af Fakkemosen). Henrik Knudsen
Gulstav Mose
: Lille Lappedykker 2 R, Med Pull Toppet Lappedykker 2 YF, Med Pull Gråstrubet Lappedykker 8 YF, kom fra Keldsnor kl 11:25 - fløj nord på kl 12:30 Rørdrum 1 FU, Fiskehejre 6 R, med 4 pull Knopsvane 2 R, 3 Pull Gråand 1 F YF, Rørhøg 2 YF,
Lille Rørvagtel 1 KA (Få kald), Gøg 3 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 3 SY, Tornsanger 2 SY, Stær 40 R, Karmindompap 1 SY ( Den røde han)
Gulstav Mose
(18:15):
Lille Rørvagtel 1 HØ. Søren Bøgelund
Keldsnor
: Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 24 R, Knopsvane 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 8 R, Skeand 2 R, Taffeland 60 R, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 2 R, Klyde 16 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 1 TI, Vibe 1 YF, Gul Vipstjert 2 R, 2 juvenile Hvid Vipstjert 1 YF, Stær 60 R
Midtfyn:
(18:00 -?):  Grønbenet Rørhøne 1 KA, Gøg 1 SY, Flodsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY . (Se FugleogNatur.dk)
Knold Nor/Strand, Dyreborg
(9:15-10:00): Stor Regnspove 1 FU, Strandskade 22 FU, Vibe 60 R, Gravand 20 FU, Gråand 10 FU, Gråand 2 pull ( fanget i ruse, en død ), Toppet Skallesluger 12 FU, Knopsvane 2 FU, Havterne 12 FU, Hættemåge 25 FU, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 2 R, Stormmåge 10 FU, Blishøne 70 FU, Fiskehejre 8 FU, Stær 50 FU, Digesvale 20 FU, Tornirsk 5 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Espe:Rød Glente 1 FU, Svaleklire 1 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bispeenge (08:00-09:00): Lille Præstekrave 3 FU AD. Henrik Kalckar Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bøjden Nor
: Skarv 12 FU, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 4 , Grågås 6 , Gravand 9 FU, Krikand 3 FU, Gråand 6 FU, Taffeland 35 FU, Troldand 63 FU, Toppet Skallesluger 1 FU, Blishøne 66 FU, Strandskade 5 FU, Klyde 3 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 50 FU, Havterne 3 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 6 FU

Aarupvej, Orte: Stor Flagspætte 3 FU, 2 AD + familie Musvit 5 FU. Heidi Lund Bjerregaard

        Gulbug ved Gulstav Mose d. 10 juni 2008


        Atlingænder med gråand ved Føns Vang den 5. juni 2008

Mandag den 9. juni 2008.

Svendborg: Husrødstjert 1 SY (Valsemøllen), Kærsanger 3 SY (Christiansminde kl 7:25)
Gulstav
(15:30):
Biæder 1 R (15.30-38 landede i Vesterskov), Lille Rørvagtel 1 R HØ, Karmindompap 3 R. Esben Eriksen
Gulstav Mose (09:35-11:00): Rørdrum 2 OF, Lille Rørvagtel 1 HØ, Karmindompap 1 R. Børge L. Rasmussen, Dieter Maaszen
Ringe, Nord (17:10): Rød Glente 1 FU. Børge L. Rasmussen, Dieter Maaszen
Vester Hæsinge, Sandholt (10:10): Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen.
Sundet, Faaborg
(6:00-7:00): Knarand 10 ( et kuld, 9 ), Gråand 30 FU/R ( et kuld, 8 ), Skeand 15 FU, Troldand 40 R, Taffeland 20 R, Grågås 110 R, Knopsvane 12 ( 4 kuld ), Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 500 FU, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Sorthalset Lappedykker 80 ( 25 kuld ), Toppet Lappedykker 15 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 15 FU/R, Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 2 FU, Hættemåge 450 ( Mange kuld ), Vibe 12 FU, Fiskehejre 2 FU, Kærsanger 7 SY, Musvåge 1 ( i hættemågekoloni )..  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Ølundgård Inddæmning (15:55-18:00): Strandskade 74 R. Ella Mikkelsen
Mellem Holmene og Holme Mølle (23:40-23:55): Engsnarre 3 SY (Måske 4, ivrigt crexende), Græshoppesanger 1 SY. Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Faaborg: Husrødstjert 2 SY (Nørregade 4 + Adelgade 16). Jacob Sterup
Gulstav Mose: Rørdrum 2 OF, Rørhøg 3 OF, Vandrikse 1 SY,
Lille Rørvagtel 1 SY, Karmindompap 1 SY. Børge L. Rasmussen, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 10, Grågås 18 R, Gravand 92, Knarand 2 R, Krikand 14 R, Skeand 16 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 262 R, Strandskade 74 R, Klyde 1 R, Hjejle 1 R, Vibe 71 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 10 R, Hættemåge 278 R, Sølvmåge 17 R, Havterne 4 FU, Ringdue 1 R, Gøg 1 KA, Sanglærke 1 SY, Digesvale 2 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Gråkrage 6 R, Stær 96 R, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Østrup: Musvåge 1 OF. Ella Mikkelsen
 


       Fiskehejre OF Gulstav Mose

Søndag den 8. juni 2008.

Holmegård, Flygtningecentret Sydlangeland (21:45): Hvid stork 11 R (Gået til rast på tagene på Holmegård...) Hærfugl 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Sydlangeland
:
Lille Rørvagtel 1 R HØ, Hvid stork 11 R, Havørn 1 R, Lærkefalk 2 FU, Blå kærhøg 1 R, Pungmejse 1 R. Finn Eriksen, Thorbjørn Eriksen
Sydlangeland, Fakkemosevej
(20:00): Hvid stork 10 R. Lokal via Jacob Sterup
Fakkemosen, Sydlangeland
(10:15): Hvid Stork 11 R. Søren Bøgelund
Vesteregn, Langeland
(15:30):Sort glente 1 NNV. Nis Rattenborg
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 1 R HØ, Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Fiskehejre 6 R, Rørhøg 3,
Lille Rørvagtel 1 R HØ (Se hvor...). (Hør/hent stemmen Her) , Gulbug 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M KA
Lundemosen: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 1 M OF, Blishøne 6 R, Gul Vipstjert 1 R, Stær 12 R
Brændegård Sø
(10:10-11:50): Grågås 1000 R, Bramgås 7 R, Knarand 13 R, Lille Præstekrave 2 FU, Dværgmåge 2 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor (06:15-09:45): Lille Præstekrave 1 FU. Gunnar Jørgensen
Brobyværk: Bjergvipstjert 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Årslev, Lundsmark/Ibjergvej (20:15): Bomlærke 1 SY. Per Rasmussen
Odense SØ:
Flodsanger 1 SY Læs mere.... Art Ynggis
Dyrhøjvej v, Bogensevej sf. Ørsted (23:40): Græshoppesanger 1 SY. Thomas og Ib Hellesen
Moselundvej/Degnegyden v. Ørsted (23:15): Vagtel 1 SY. Thomas og Ib Hellesen
Ølundgårds Inddæmning (20:35-21:45): Dværgmåge 2 R 2K, Drosselrørsanger 1 SY (Hørt fra fugletårnet.),. Thomas og Ib Hellesen
Firtalsstrand (09:00): Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (07:40-08:30): Knarand 6 FU, Skeand 41 FU. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Sort glente 1 S (14:35), Rød glente 1 NØ (13:30). Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Fynshoved (11:50-18:30): Hvid Stork 7 S (Fløj lavt over sommerhusområdet - 10-20 meter - hvorefter de kredsede ned mod Nordskov. Forsvandt herefter mod syd - formentlig i retning af Carsten Hauchs Vænge 4....:-)), Sort Glente 1 S (Kl 14.35). Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Æbelø (11:30): Pirol 1 FU han (Fløj ca. 10 gange frem og tilbage mellem træerne ved bredden og søen, hvor den fangede insekter.). Anne Rud, Torstein Danielsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Marstal Havn
: I Ederfugl 200 YF UF (incl. min 12 kuld unger på vandet lige øst for havnen), Husrødstjert 1 SY. Lars Tom-Petersen
Gulstav Mose
: Rørhøg 3 YF (Par + yderligere en gammel hun, som var inde over og derefter forsvandt i højderne. )
Lille Rørvagtel 1 SY (Hørt svagt 6-7 gange.)  (Se hvor...). (Hør/hent stemmen Her), Rødrygget Tornskade 1 M R. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø
: Skarv 400 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10, Grågås 1000 R, Bramgås 7 R, Gravand 40, Knarand 13 R, Gråand 71 R, Skeand 4 R, Taffeland 78 R, Troldand 33 R, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 87 R, , Strandskade 5, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 23 R, Dværgmåge 2, Hættemåge 10 R, Stormmåge 7 FU, Sølvmåge 28 R, Svartbag 8, Fjordterne 4 R, Ringdue 1 OF, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 2 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 8, Gærdesmutte 1 SY, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY, Blåmejse 1 FU, Skovskade 1 OF, Allike 7 FU, Gråkrage 2 R, Stær 30 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 8, Skarv 10 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 19, Grågås 4, Gravand 34, Knarand 1 R, Krikand 4 FU, Gråand 36, Skeand 1 M R, Taffeland 31 R, Troldand 38 R, Toppet Skallesluger 4 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 76 R, Strandskade 6 R, Klyde 15, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 11 R, Vibe 11, Rødben 13, Hættemåge 87, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 7 R, Splitterne 1 R, Havterne 4 FU, Ringdue 4 OF, Gøg 1 SY, Sanglærke 7 SY, Digesvale 17, Landsvale 12 FU, Bysvale 4 FU, Skovpiber 1 YF SY, Engpiber 15, Hvid Vipstjert 11, Gærdesmutte 1 YF SY, Jernspurv 1 YF SY, Solsort 2 R, Rørsanger 5, Gulbug 2 YF SY, Gærdesanger 1 YF SY, Tornsanger 8, Havesanger 2 YF SY, Gransanger 3 YF SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 1 R HØ, Stær 69, Bogfinke 2, Grønirisk 4, Stillits 2, Tornirisk 12 R, Gulspurv 3 YF SY, Rørspurv 3 YF SY. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand: Knarand 3 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 6 FU, Krikand 31 FU, Skeand 41 FU, Rørhøg 1 F AD OF, Sortklire 2 FU. Dieter Maaszen
Dalby: Rørhøg 2 FU (Området ved Frederikslundsvej. Han og hun FUragerende på
skift over kornmarkerne.), Nattergal 2 SY, Gulbug 2 SY. Preben Bach   


          Rørhøg fouragerer over engene på Hjortø

Lørdag den 7. juni 2008.

Hjelmshoved: Knopsvane 4 R, Ederfugl 60 R, Rørhøg 2 M FU (Fløj mod Drejø - den ene med Mosegris i fangerne), Klyde 8 R, Hættemåge 20 YF, Stormmåge 80 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 8 YF, Havterne 12 YF
Hjortø
: Fiskehejre 6 FU, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 YF, Rødben 4 R , Dværgterne 1 YF, Skovhornugle 1 YF, Mosehornugle 2 R (set af Anders Svendsen d. 6. juni), Engpiber 6 YF, Hvid Vipstjert 3 YF, Gulbug 1 SY, Tornirisk 8 R
Nakkebølle Inddæmning
(10:45-13:00): Sorthalset Lappedykker 5 R, Knarand 29 R, Atlingand 8 R, Trane 1 NV, Lille Præstekrave 3 R, Dværgmåge 3 R, Fjordterne 10 R, Sortterne 1 FU. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning
: Bomlærke 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Kirkeby: Lille Præstekrave 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Keldsnor
(12:30): Klyde 27 R, Gulirisk 1 SY (Fyrhaven - OHG*). Søren Gjaldbæk
Lunden (11:00): Pirol 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Gulstav (10:00): Rød Glente 1 R,
Lille Rørvagtel 1 R, Karmindompap 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Dovnsklint (06:30-09:30): Bramgås 2 SV, Hedehøg 1 S 2K han, Lomvie/Alk 2 Ø, Bjergvipstjert 1 T, Pirol 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R han, Lille Korsnæb 10 TF, Karmindompap 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Lundeborg (9:30): canadagås 50 R derefter Ø. Poul Brugs
Skovsbo park ved Rynkeby: Huldue 1 SY. Bo K. Stephensen
Æbelø: Stenvender 1 R (På Brådet), Pirol 2 SY, Rødrygget Tornskade 2 R (1 par). Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Strandskade 3 R, I reservatet, også 12 turister her Stor Præstekrave 1 R, Yngel måske svært pgra. tørken Vibe 5 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Natugle 2 PUL YF. Arne Bruun
Sjoen v/Dunkær, Ærø: Vagtel 1 SY. Lars Tom-Petersen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Hvepsevåge 1 OF, Natugle 1 R. Arne Bruun
Sortemosen: Fiskehejre 10 FU, Strandskade 1 FU, Vibe 82 FU, Svaleklire 2 FU. Arne Bruun
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Fjordterne 2 FU. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 23 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 28 R, Grågås 100 R, Gravand 26 R, Knarand 30 R, Krikand 10 R, Atlingand 8 R, Skeand 20 R, Taffeland 13 R, Troldand 50 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 6 R, Rørhøg 1 F R, Musvåge 2 R, + Blishøne 200 R, Trane 1 NV, Lille Præstekrave 3 R, Vibe 17 R, Svaleklire 1 R, Dværgmåge 3 2K R, Fjordterne 7 YF R, Sortterne 1 FU, Isfugl 1 R, Landsvale 3 R, Bysvale 4 R, Hvid Vipstjert 2 R, Kærsanger 2 R, Rørsanger 2 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 8 FU, Rørspurv 5 R. Niels Bomholt


         Parringspil hos Lille præstekrave, Føns Vang d. 5. juni 2008

Fredag den 6. juni 2008.

Vårø Knude (20:10): Mosehornugle 1 NV. Poul Rasmussen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 46 FU, Toppet Skallesluger 6 R
Gulstav Mose
(18:35 - ):
Lille Rørvagtel 1 HØ. Per Poulsen
Gulstav Mose
(10:00 - ):
Lille Rørvagtel 1 HØ, Karmindompap 1 R, Pirol 1 R. Søren Bøgelund, Bodil og Hans Rytter
Gulstav Mose
: Rørhøg 1 M FU,
Lille Rørvagtel 1 SY, Karmindompap 2. Mogens Erlandsen
Gulstav Mose (06:30-10:00):
Lille Rørvagtel 1 SY, Karmindompap 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav
: Rød glente 3 S. Søren Bøgelund, Bodil og Hans Rytter
Tryggelev Nor
(15:15-18:00): Knarand 8 R, Skægmejse 1 R, Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov
(10:50-12:00): Karmindompap 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav vesterskov
(07:00-07:45): Pirol 1 SY, Karmindompap 3 SY (2 han og 1 hun). Ella Mikkelsen
Søgaard Mose
: Trane 1 R. Søren Bøgelund, Bodil og Hans Rytter
Rudkøbing
(11:00): Hvid stork 1 SØ. Ole Goldschmidt
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 12 R, Knopsvane 2 R, Grågås 300 R, Nilgås 2 R, Rødhovedet And 1 F AD R (midt på søen), Troldand 6 R, Blishøne 80 R, Strandskade 4 R
Hvidkilde SØ
(06:15): Grågås 400 R, Blishøne 75 R, Troldand 50 R, Rødhovedet and 1 Hun, Toppet lappedykker 24 R, Strandskade 4 R, Toppet skallesluger 3 R, Gråand 20 R, Krikand 3 R, Knopsvane 4 R, Nilgås 2 R, Isfugl 2 R, Huldue 2 R. Erik Danielsen
Espe
: Tårnfalk 1, Musvåge 2, Vibe 2, Stær 30, Stillits 1, Løvsanger 1, Tornsanger 1, Gulbug 1, Havesanger 1, Munk 1, Blåmejse 2, Musvit 2, Gærdesmutte 2, Gulspurv 2, Sangdrossel 1, Solsort 7, Skovspurv 20, Landsvale 4, Bysvale 3, Mursejler 1, Ringdue 4, Gråkrage 4, Allike 5, Husskade 1, Gøg 1, Hvid Vipstjert 4. Blå Libel 3, Almindelig Vandnymfe 4. Lille Vandsalamander 15 unger, Skrubtudse 1, Haletudser mange, både med og uden ben + små Skrubtudser. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Knudshoved
(04:30-06:20): Lille Præstekrave 1 Ø, Kvækerfinke 1 R. Tim Hesselballe
Ølund (12:00-12:30): Sølvhejre 1 R. Sten Pedersen
Føns Vang (11:00-13:00): Toppet Lappedykker 55 FU, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Klyde 25 FU, Lille Præstekrave 3 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang: Skeand 32 R, Lille Præstekrave 3 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand (17:10-18:00): Ravn 5 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand (08:30-10:00): Skestork 3 R, Ravn 6 R. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Canadagås 14 NNØ, Havterne 3 FU. Peder Rasmussen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 46 FU, Toppet Skallesluger 6 R
Gulstav Mose: Rørhøg 2 FU,
Lille Rørvagtel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Halemejse 4 FU Claus Kobberø
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 12, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6, Grågås 136, Gråand 6 R, Taffeland 7 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU, Lille
Rørvagtel 1 SY, Blishøne 10 , Strandskade 1 R, Vibe 4 R, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 R, Ringdue 1 R, Gøg 2 KA, Mursejler 2 FU, Sanglærke 3 SY, Digesvale 60 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 3 R, Stær 5 R, Grønirisk 2 R, Karmindompap 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov: Gærdesmutte 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Pirol 1 SY, Bogfinke 1 SY, Karmindompap 3 SY, Dompap 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov: Hvepsevåge 1 OF, Pirol 1 SY ( Både set og hørt (udfarvet han). Der var meget sandsynligt 2 stk, da de blev hørt i hver sin ende af skoven ved lysningen.), Karmindompap 1 R HØ. Claus Kobberø
Gulstav Østerskov: Ringdue 1 R, Gøg 1 KA, Solsort 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 55 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 , Gravand 4 R, Blishøne 28 R. Ella Mikkelsen
Lindelse: Rørhøg 1 M FU. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 14 , Skarv 7 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 15 R, Grågås 24 R, Gravand 6 , Knarand 8 R, Krikand 3 R, Gråand 27 R, Spidsand 5 FU, Skeand 4 R, Taffeland 8 R, Troldand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 266 R, Strandskade 2 R, Vibe 15 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 13 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 FU, Gøg 1 KA, Mursejler 4 FU, Sanglærke 3 SY, Digesvale 8 FU, Landsvale 1 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 1 R, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 1 SY, Skægmejse 1 R, Råge 9 FU, Gråkrage 4 R, Ravn 2 R, Stær 8 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 3 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Sortemosen: Fiskehejre 13 FU, Gravand 4 R, Rød Glente 1 FU, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 12 FU, Tårnfalk 1 YF FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 50 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 1 R, Svaleklire 13 FU, Tinksmed 5 FU, Hættemåge 50 R, 1 par Gøg 2 SY, Mursejler 12 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 6 FU, mange var juv Hvid Vipstjert 40 FU, Nattergal 3 SY, Tornsanger 2 SY, en del juv. Stær 100 FU. Peder Rasmussen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 55 FU, Gråstrubet Lappedykker 20 FU, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Skeand 23 R, Klyde 25 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Koloni Hættemåge 700 R. Dieter Maaszen
Husby Strand, Wedellsborg: Fiskehejre 6 FU, Skestork 3 R, Skeand 14 R, Musvåge 1 R, Klyde 2 FU, Svaleklire 2 FU, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 4 R, Kærsanger 1 SY, Ravn 6 R, Rørspurv 1 R. Dieter Maaszen
Skjoldnæs Fyr: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 N, Knopsvane 21, [Snegås] 1 NØ (Tidspunkt ca, da jeg var uden ur/mobil. Trak tæt forbi, spidsen af Skjoldnæs sammen med 4 bramgæs. Så vidt jeg kunne, se var det en ren snegås i mørk fase. ), Bramgås 5 NØ, Rørhøg 1 M FU, Svaleklire 1 R, Lomvie 4 SØ, Alk 16 , Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 M YF TH (En han varslede under hele opholdet fra uslået fugtigt område midt på golfbanen. ), Kærsanger 6 SY, Gulbug 12 SY, Tornsanger 21 SY, Bomlærke 4 SY ( 3 mellem Haven og golfbanen + 1 lige Ø for Haven. ). Lars Tom-Petersen


         1 ud af tre skestorke ved Husby Strand
          Større billede

Torsdag den 5. juni 2008.

Vejlen Tåsinge (14:30): Rørdrum 1 OF, Skægmejse 1 R. Aksel Christensen, Jens Bækkelund
Dovns Klint
(10:05):
Biæder 1 R (Set over skoven - eftersøgt men ikke set siden - kan fortsat være i området). Lars Jensen
Nørreballe Nor, Langeland (12:30): Skeand 31 R. Kirsten Halkjær Lund
Gulstav mose (10:15-11:45):
Lille Rørvagtel 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R. Aksel Christensen, Jens Bækkelund
Gulstav Mose (17:00 -):
Lille Rørvagtel 1 HØ, Karmindompap 1 SY. Klaus Malling Olsen, Søren Brinch, Lars Borremark, Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Gulstav Mose (07:50-09:15): Rørdrum 1 OF,
Lille Rørvagtel 1 HØ, Karmindompap 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav Mose (06:00-09:00): Rørdrum 2 R,
Lille Rørvagtel 1 SY, Svaleklire 5 R, Karmindompap 2 SY. Ivan Sejer Beck
Nørreballe Nor
(18:30): Mandarinand 2 R. . Klaus Malling Olsen, Søren Brinch, Henrik Knudsen
Nørreballe Nor
(07:40): Sorthalset lappedykker 1 par R, Sildemåge 1 R, Mandarinand m ring 1 R. Nis Rattenborg
Bøjden Nor (8:50-10:50): Klyde 8 ( et kuld 2, to rugende ), Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 15 FU, Rødben 10 FU, Vibe 6 FU, Strandskade 6 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 40 ( flere kuld ), Svartbag 1 R, Havterne 4 FU, Knarand 1 FU, Krikand 7 R, Gråand 20 R/FU, Gravand 25 FU ( et kuld 20 ), Troldand 10 R, Taffeland 10 R, Ederfugl 3 ( på havet ), Knopsvane 6 FU, Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Blishøne 40 FU, Fiskehejre 10 R, Gulbug 3 SY, Havesanger 2 SY, Musvit 2 FU, Bogfinke 4 SY, Gøg 1 R, Digesvale 20 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Tarup/Davinde (13:00-17:00): Hvepsevåge 1 R, Fiskeørn 1 OF, Lille Præstekrave 1 R, [MET, BIR, Fototur med naturskolen, 6 deltagere]
Midtfyn: Slørugle 1 YP (Første kendt YP på Midtfyn i nyere tid - men uglerne var kun nået til æggene. De er noget sent på den, men det er også et helt nystartet par.). Per Rasmussen
Ølundgård inddæmningen (15:00-17:30): Sølvhejre 1 FU. Ole Bent Olesen
Ølundgaard Inddæmning (05:15-08:00): Gråstrubet Lappedykker 30 R (+), Sølvhejre 1 R (Set fra fugletårnet), Knarand 40 R (+), Skeand 65 R (+). Henrik Andersen
Hessum: Bomlærke 1 SY. Henrik Andersen
Føns Vang: Krikand 2 R, Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 2 YF, Svaleklire 3 R
Husby Strand, Wedellsborg: Skestork 3 R , Atlingand 2 M R, Klyde 4 R, Kærsanger 2 SY
Flyvesandet (10:10-11:30): Silkehejre 1 FU (10:40), Splitterne 26 R, Misteldrossel 1 FU. Dieter Maaszen
Hjadstrup (09:45): Bomlærke 1 R. Dieter Maaszen
Bederslev (09:20): Bomlærke 1 R. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Musvåge 1 Ø, Bysvale 4 FU SY, han og hun Gråspurv 2 FU, Dompap 1 M FU, Gulspurv 2 FU. Kjeld Korsholm
Gulstav Østerskov
:
Biæder 1 OF (Fløj nogle runder umiddelbart nord for skoven og tog retning
mod Dovns Klint i roligt tempo. Yderliger eftersøgning gav ikke noget indtil kl. 11.30). Lars Jensen
Gulstav Mose
: Rørdrum 2 OF, Rørhøg 2,
Lille Rørvagtel 1 SY, Svaleklire 3 OF, Nattergal 2 SY, Kærsanger 2 SY, Gulbug 3 SY, Rødrygget Tornskade 1 R, Karmindompap 2 SY, Kernebider 2 OF. Freddy S. Hansen
Espe
: Musvåge 1 OF, Vibe 2 R, Ringdue 4, Sanglærke 9, Digesvale 14 FU, Landsvale 16 FU, Bysvale 2 OF, Skovpiber 1 SY, Engpiber 2 OF, Hvid Vipstjert 3 OF, Gærdesmutte 3 SY, Solsort 6, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 7, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 R HØ, Musvit 2 , Husskade 1 OF, Allike 1 R HØ, Råge 1 OF, Gråkrage 7 OF, Stær 6, Gråspurv 1 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 4, Grønirisk 4, Tornirisk 4, Gulspurv 3. Gunnar Jørgensen
Vindinge Å ved udløb: Nattergal 3 SY, Græshoppesanger 2 SY, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 2 SY. Per Rasmussen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Canadagås 1 FU, Atlingand 2 R, Sortterne 3 R, Hvid Vipstjert 10 FU, Rødstjert 1 M YF FU. Heidi Lund Bjerregaard
Husby Strand, Wedellsborg:  Skestork 0 (Eftersøgt frem til pumpehuset.), Rørhøg 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU. Heidi Lund Bjerregaard
Bederslev: Bomlærke 1 R. Dieter Maaszen
Flyvesandet: Silkehejre 1 AD FU, Strandskade 21 FU, Strandhjejle 1 FU, Splitterne 26 R, Bysvale 1 FU, Misteldrossel 1 FU. Dieter Maaszen
Hjadstrup: Bomlærke 1 R. Dieter Maaszen


       Hvidskægget terne Gulstav Mose d. 3. juni 2008

Onsdag den 4. juni 2008.

Svendborg: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 Ø (Ved Iholm 19:30), Husrødstjert 1 SY (Jessens Mole 7:30)
Vejlen, Taasinge
(16:10): Havørn 1 4-5K. Poul Rasmussen
Gulstav Mose
(17.15 -?):
Hvidskægget Terne 1 FU. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Gulstav Mose
(06:30-08:30): Rørdrum 1 HØ,
Lille Rørvagtel 1 SY (Kl. 8.15), Hvidskægget Terne 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose
(4.30-7.30-?):
Lille Rørvagtel 1 SY, Hvidskægget Terne 1 FU, Karmindompap 3 SY. Crtj tnb sbp bn+4
Gulstav Østerskov (08:30-10:45): Fjeldvåge 1 OF, Pirol 1 SY, Karmindompap 2 SY. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor (11:20-14:00): Skægmejse 3 R, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg (11:30-12:00): Blishøne 400 FU, Skeand 12 FU/R, Knarand 6 FU, Taffeland 20 R, Troldand 25 R, Toppet Lappedykker 25 FU/R, Skarv 1 R, Svartbag 1 R, Vibe 3 FU, Gulbug 1 SY, Kærsanger 4 SY, Gærdesmutte 2 SY, Munk 2 SY, Husskade 2 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Slambassinet, Strandager (10:00-10:40): Klyde 25 FU, Lille Præstekrave 5 FU. Dieter Maaszen
Ølundgård inddæmning (20:40-21:15): Sølvhejre 1 FU, Dværgmåge 2 FU 2K. Ib Hellesen
Husby Strand (17:00-18:00): Skestork 3 FU AD, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand (11:10-11:35): Skestork 3 FU AD (Den ene med gul ring). Frits Thomsen
Føns Vang: Knarand 6 R, Lille Præstekrave 5 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen, Taasinge
: Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 10 FU, Grågås 15 R, Gravand 8 R, Krikand 2 M FU, Gråand 6 , Skeand 13 , Taffeland 3 R, Troldand 11 ,
Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 50 FU, Strandskade 1 R, Vibe 13 , Hættemåge 4 R, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 4 OF, Landsvale 12 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Solsort 2 FU, Kærsanger 1 SY, Munk 1 SY, Skægmejse 3 OF, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Sortkrage 1 OF, Stær 8 FU, Grønirisk 1 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 4. Svend Erik Jessen
Gulstav Mose
: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Rørdrum 1 KA, Fiskehejre 2 R, Grågås 45 , Gravand 3 R, Gråand 6 R, Taffeland 3 R, Rørhøg 2 YP, kl. 8.15
Lille Rørvagtel 1 SY, Blishøne 7 , Vibe 3 R, kl. 7.30 Hvidskægget Terne 1 FU, Gøg 3 KA, Digesvale 6 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 5 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Allike 5 R, Gråkrage 2 R, Stær 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov
: Rørhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Ringdue 1 KA, Gøg 1 R, Digesvale 3 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Pirol 1 SY, Bogfinke 1 SY, Karmindompap 2 SY, Gulspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Keldsnor
: Sølvmåge 1 FU, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8, Grågås 200 R, Gravand 2 R, Knarand 4 R, Gråand 13, Skeand 1 M R, Strandskade 2 R, Klyde 7 , Vibe 6 R, Rødben 3 FU, Havterne 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 4 , Stær 1 FU. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 28 R, Grågås 23 R, Gravand 7 , Gråand 8 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 183 R, Strandskade 3 R, Vibe 5 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 FU, Mursejler 4 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 12 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Skægmejse 3 R, Musvit 3 SY, Gråkrage 3 R, Ravn 1 R, Stær 4 FU, Bogfinke 2 SY, Rørspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Slambassinet
: Klyde 25 FU, Lille Præstekrave 5 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 4 FU, Atlingand 3 FU, Skeand 35 FU, Rørhøg 1 M AD OF, Blishøne 700 FU, Rødben 20 FU, Mudderklire 3 FU. Dieter Maaszen


      Hvidskægget terne R i Gulstav Mose

Tirsdag den 3. juni 2008.

Gulstav Mose (20:45-22:15): Lille Rørvagtel 1 SY, Hvidskægget Terne 1 R. Christian Joost Broxgaard
Gulstav Mose
(20:30):
Hvidskægget Terne 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose
(18:30-19:10):
Hvidskægget Terne 1 R (R på pæl ude i mosen det meste af tiden). Erhardt Ecklon, Martin Thomsen, Per Rasmussen
Gulstav Mose
(12:35-14:00):
Hvidskægget Terne 1 R (Efter at have været væk i 2 timer opdagede Gjalbæk den igen kl. 12.35.Fløj nordpå cirka 13.50, muligvis i området.). Søren Gjaldbæk, Freddy S. Hansen
Gulstav Mose (07:15-08:00):
Lille Rørvagtel 1 R, Hvidskægget Terne 1 R Erik Danielsen, Søren Bøgelund, Børge L Rasmussen, Christian Hjorth
Gulstav (05:00-14:30): Hvid Stork 4 SV (10.12. Havde rastet ved Påø tidligere på dagen i følge Christian Hjorth), Hvepsevåge 1 N (11.13),
Lille Rørvagtel 1 SY (Ganzen Tag), Hvidskægget Terne 1 R (On and off), Rødrygget Tornskade 1 R han, Karmindompap 4 SY (1 Vesterskov, 1 Østerskov, 1 Keldsnor, 1 mosen). Søren Gjaldbæk
Lunden: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Søren Gjaldbæk
Rudkøbing (13:15): Hvid Stork 7 S. Søren Bøgelund
Sundet, Faaborg (10:50-12:10): Skeand 12 FU/R, Knarand 6 R/FU, Grågås 100 FU/R, Fiskehejre 1, Vibe 4, Kærsanger 7 SY, Gulbug 1 SY, Musvåge 1 ( i hættemågekoloni ).  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Espe: Rød Glente 2 (19:00), Musvåge 2, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1. Hvid Vipstjert 2 AD + 3 JUV, Stor Flagspætte 1, Stillits 1, Vibe 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Findinge: Rørhøg 1 han. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Boltinggårdsskov: Grønspætte 1. Læs mere på Midtfyns Natur. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Marslev (08:10-08:15): Rød Glente 1 OF 2K. Niels Peter Utzon
Bispeenge (08:00-09:00): Skægmejse 2 FU. Henrik Kalckar Hansen
Husby Strand: Lille Præstekrave 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Lille Præstekrave 2 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Rødme Svinehaver
: Havørn 1 JUV N, Lærkefalk 1 Ø. Arne Bruun
Gulstav Mose
:
Hvidskægget Terne (SU) 1 R. Erik Danielsen
Gulstav Mose: Efter at have været væk i over 2 timer, genfandt Søren
Gjaldbæk den heldigvis.
Hvidskægget Terne (SU) 1 FU . Freddy S. Hansen
Urup Dam: Skovhornugle 1 AD FU, Nattergal 7 SY. Kirsten Halkjær Lund


         Karmindompap ung Han

Mandag den 2. juni 2008.

Gulstav Mose (09:00-10:00): Lille Rørvagtel 1 SY. Per Rasmussen
Gulstav Vesterskov (11:30): Lundsanger 1 SY (Venligst fremvist af HEL), Karmindompap 1 SY. Per Rasmussen
Gulstav Vesterskov (11:00): Lundsanger 1 SY. Thomas og Ib Hellesen
Sollerup (18:50-21:30): Græshoppesanger 1 SY. Gunnar Jørgensen, DOF-Fyn tur ved Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg (11:00-12:10): Blishøne 300 FU ( 20 kuld+ ), Grønbenet Rørhøne 5 ( et kuld+ ), Taffeland 15 R/FU, Troldand 25 R/FU, Gråand 35 FU/R ( et kuld ), Knopsvane 4 kuld, Sorthalset Lappedykker min 12 kuld, Gråstrubet Lappedykker min 3 kuld, Toppet Lappedykker min 2 kuld, Hættemåge 450 ( mange kuld ), Kærsanger 7 SY, Stær 20 FU, Tårnfalk 1 FU  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Espe: Gøg 1 (3:30), Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Firtalsstrand (11:15): Knarand 7 R. Peter Oxholm, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (12:55-13:45): Sølvhejre 1 FU AD. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning (09:20-10:50): Sølvhejre 1 FU (9:40), Lille Præstekrave 2 FU. Peter Oxholm, Dieter Maaszen
Føns Vang: Lille Præstekrave 2 R, Dværgmåge 7 R 2K. Michael Mosebo Jensen
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled ) (11:30): Silkehejre 1 FU, Gravand 540 R. Stefan, Aksel Christensen
Egebjerggaard parken (09:30): Misteldrossel 1 FU. Aksel Christensen
Nørreby: Bomlærke 6 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Siø
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 50 Ø, Rørhøg 1 M AD R. Stig Kjærgaard Rasmussen
Dovns Klint
: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Gravand 5 R, Ederfugl 4, Fasan 1 R, Strandskade 1 OF, Sølvmåge 1 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 10 R, Landsvale 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 100 R. Stig Kjærgaard Rasmussen
Gulstav: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 SØ, Rørhøg 1 F FU, Gøg 1 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 6 YF, Munk 2 SY, Østergulstavskov Pirol 1 KA, Vesterskov og Gulstav Mose Karmindompap 2 SY
Gulstav: Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 R, Gulspurv 1 M SY. Stig Kjærgaard Rasmussen
Gulstav Mose:
Lille Rørvagtel 1 SY . Martin Bro
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 2 R, Grågås 200 R, Gråand 6 , Taffeland 4 , Rørhøg 2 , Tårnfalk 1 M R,
Lille Rørvagtel 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 20 R, Vibe 1 R, Ringdue 15 OF, Gøg 1 M SY, Digesvale 5 R, Landsvale 1 R, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 3 SY, Blåmejse 4 R, Gråkrage 2 R, Stær 50 R, Rørspurv 2 M SY. Stig Kjærgaard Rasmussen
Gulstav Vesterskov: Ringdue 1 SY, Gærdesmutte 5 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 R, Gulbug 2 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 6 M SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 2 SY, Stær 50 R, Bogfinke 1 M SY, Karmindompap 1 M 2K SY, Gulspurv 2. Stig Kjærgaard Rasmussen
Gulstav Østerskov: Spurvehøg 1 M R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Vibe 1 R, Ringdue 1 SY, Gøg 1 M SY, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 SY, Nattergal 2 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 2 SY, Munk 3 M SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Gråkrage 2 R, Stær 5 R, Bogfinke 6 M SY, Stillits 1 R, Gulspurv 3. Stig Kjærgaard Rasmussen
Lundemosen: Fiskehejre 1 R, Vibe 1 R, Mursejler 1 R, Digesvale 10 R, Bysvale 1 R, Hvid Vipstjert 1 JUV R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Grønirisk 1 R. Stig Kjærgaard Rasmussen
Lunden: Ringdue 2 R, Gøg 2 M SY, Gærdesmutte 4 SY, Jernspurv 1 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 R, Gulbug 3 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 2 SY, Munk 7 M SY, Gransanger 3 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Korttået Træløber 2 , Pirol 1 M 2K SY, Gråkrage 2 R, Bogfinke 11 , Grønirisk 2 R, Stillits 1 R, Gulspurv 3. Stig Kjærgaard Rasmussen
Sollerup (18:50-21:30): Skarv 78 OF, Fiskehejre 1 OF, Grågås 8 OF, Taffeland 2 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R HØ, Blishøne 1 R, Dobbeltbekkasin 2 OF, Stormmåge 2 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 2 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 2 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Landsvale 4 FU, Bysvale 12 FU, Skovpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 3 SY, Nattergal 3 SY, Solsort 4 SY, Sangdrossel 1 SY, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 6 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 2 SY, Gråkrage 5 , Bogfinke 5 SY, Gulspurv 6 , Rørspurv 6 SY. Gunnar Jørgensen, DOF-Fyn tur ved Erik Ehmsen
Firtalsstrand: Gravand 53 R, Knarand 7 R, Klyde 13 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Sølvhejre 1 AD FU, Gravand 34 R, Lille Præstekrave 2 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Sølvhejre 1 AD FU. Kurt Due Johansen


        Rødrygget tornskade Han Fyns Hoved

Søndag den 1. juni 2008.

Svendborgsund ved Iholm : Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 Ø (08:00), Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 Ø (19:40)
Thurø Bund (10:30): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 75 Ø. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Tårnfalk 1 Ø, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Gulspurv 2 FU. Kjeld Korsholm
Taasinge: Besked fra Poul Rasmussen: 4 hejrefugle mindre end fiskehejre set (uden kikkert) mellem Søby - Skovballe Taasinge i går aftes ved 21-tiden - raster måske ved Søby-monnet eller ?
Gulstav Mose (20:00-?):
Lille rørvagtel SY. (Husk fuglen er mest aktiv morgen- og dagtimer). Søren Bøgelund
Gulstav Mose (7.00-?):
Lille rørvagtel SY. Esben Eriksen + flere (Se hvor...). (Hør/hent stemmen Her)
Gulstav Mose (06:30-07:30):
Lille Rørvagtel 1 SY (Er meget sang aktiv på dette tidspunkt). Henrik Kalckar Hansen
Tryggelev Nor reservatet (11:30-12:00): Rødrygget Tornskade 1 FU AD han (Yngleplads). . Henrik Kalckar Hansen
Nørreballe Nor (08:00-08:45): Dværgterne 2 FU. Henrik Kalckar Hansen
Ristinge Havn m/strandeng & nor: Havet nord for. Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R, Ederfugl 10 R, Strandskade 1 R, Rødben 1 R, Gul Vipstjert 3 YF UF (1 par). Arne Bruun
Tarup Grusgrave ( punkttælling ) (07:00-11:50): Sorthovedet Måge 1 R, Isfugl 3 R. Per Rasmussen
Espe: Tårnfalk 1, Musvåge 1, Vibe 2. Blå Libel 4, Okkergul Randøje 1, Skovrandøje 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Hollufgård: Isfugl 1 R (Lindved Å). Lars Andersen
Ølundgård, Odense Fjord (21:10- 21.50-?):
Hvidskægget terne 1 . Thomas Hellesen m. flere
Vigelsø (10:15-13:00): Klyde 116 FU. Dieter Maaszen
Løkkegravene, Søhus: Trane 1 OF. Thomas Odbjerg, Niels Andersen
Bredbjerg (12:00-13:00): Fjeldvåge 1 OF (Kredsede og musede over lokaliteten i 1 time). Laila Bøhrk, Jan Bøhrk
Husby Strand: Knarand 6 R, Lomvie 1 S, Alk 13 S, Lomvie/Alk 33 S, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 R, Knarand 5 R, Atlingand 5 R (2 hun, 3 han), Klyde 27 R, Lille Præstekrave 1 R, Sivsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Daugstrup: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Romsø (16:00-16:30): Tejst 2 OF. Niels Peter Utzon

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Mose
: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 7 , Grågås 120 R, Gravand 7 R, Rørhøg 2 YF FU, Vandrikse 1 SY,
Lille Rørvagtel 1 SY, Vibe 3 R, Svaleklire 1 FU, Gøg 4 SY, Tornsanger 3 SY, Skovskade 2 OF, Stær 50 OF. Peder Rasmussen
Gulstav Vesterskov
: Gærdesmutte 1 SY, Tornsanger 5 SY, Munk 2 SY, Løvsanger 1 SY, Karmindompap 1 SY. Peder Rasmussen
Henninge Nor
: Nattergal 3 SY, Rødrygget Tornskade 3 R. Peder Rasmussen
Keldsnor
: Fiskehejre 2 R, Gravand 18, Strandskade 5 R, Klyde 11 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 6 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 15 FU, Landsvale 4 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Stær 12 FU, Gråspurv 4 FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 4, Knopsvane 8, Knarand 5 R, Skeand 18 R, Klyde 7, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 4 R, Rødben 2 R, Fjordterne 1 R, Dværgterne 2 FU. Peder Rasmussen
Tarup Grusgrave
: Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 53 R, Gråand 9 R, Troldand 17 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R, Blishøne 12 R, Strandskade 2 R, Vibe 5 R, Sorthovedet Måge 1 R, Hættemåge 192 R, Stormmåge 28 R, Sølvmåge 12 R, Ringdue 7 R, Gøg 4 R, Mursejler 2 R, Isfugl 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 53 R, Landsvale 7 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 9 R, Nattergal 1 R, Solsort 13 R, Kærsanger 4 R, Rørsanger 6 R, Gulbug 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 9 R, Havesanger 8 R, Munk 9 R, Gransanger 4 R, Løvsanger 15 R, Grå Fluesnapper 2 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 9 R, Allike 22 R, Råge 1 R, Gråkrage 8 R, Stær 55 R, Bogfinke 5 R, Lille Gråsisken 1 R, Gulspurv 5 R. Per Rasmussen
Vestermade, Odense Fjord
: Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Strandhjejle 1 FU, Svaleklire 1 FU, Stenvender 1 FU, Gul Vipstjert 1 , Kærsanger 1 SY, Gulbug 2 SY. Bo K. Stephensen
Vigelsø
: Skarv 167 R, Gravand 91 R, Skeand 12 R, Ederfugl 400 R, Toppet Skallesluger 4 FU, Klyde 116 FU, Vibe 36 FU, Storspove 3 FU, Hættemåge 100 R, Stormmåge 200 OF, Havterne 17 FU. Dieter Maaszen
Fyns Hoved
: Tejst 2 AD FU, Gøg 1 M AD SY, Nattergal 1 M AD SY, Rødrygget Tornskade 1 M AD YF SY. Hans Ole Matthiesen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk