Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 18. - 22. ( 1. maj - 31. maj 2023).                     Sidst opdateret 13 juni 2023 17:31:53 

 

 

 Onsdag den 31. maj 2023                   Solopgang: 04:47  Solnedgang: 21:44

Kogtved, matriklen (23:05): Canadagås T (flere hørt)
Svendborg Golfbane
: Gøg 1 YF SY, Blishøne 2 YF UF, Blishøne 2 FU, Rørhøg 1 M FU, Stor Flagspætte 5 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Sangdrossel 4 YF FU
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m
.: Skovsneppe 5 YF TH, Husmår 2 R, Rådyr 2 R, Stor- og lille flagemus R (ikke bestemt!)
Bøjden Nor:
Dværgterne 4 R (to par). Erik Thomsen
Tange å
: Rørsanger 1 SY, Stillits 5 R OF FU (2 Ad + 3 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 2465 T, Skestork 3 V, Fjordterne 11 T, Rød Glente 2 S, Sort Glente 1 S. Frank Jensen-Hammer
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Christian Lundsted
Gulstav:
Pirol 1 SY. Søren Bøgelund
Kasmose Skov: Grå Fluesnapper 3 R. Michael Mosebo Jensen
Klakkebjerg: Hedelærke 1 SY. Evald Mehlsen
Langelandssund u.f. Elsehoved-Vængemose: Canadagås 32 R. Arne Bruun
Munkebo: Canadagås 40 N. Peter Lillesø
Nordenhuse: Canadagås 57 NØ. Kurt Kaack Hansen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Røjle Klint: Gransanger x Løvsanger (hybrid) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Isfugl 2 FU. Flemming G. Andersen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 FU. Martin Rheinheimer 
Vejlen, Tåsinge: Canadagås 27 OF, Lille Præstekrave 4 FU, Havørn 3 R. Arne Christensen
Æbelø: Huldue 7 SY. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Ørsbjerg Skov: Skovsanger 1 SY. Evald Mehlsen

Nat-lyt natten mellem d. 30.-31. maj:
Birkum
: Kærsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Ellinge: Natugle 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Fraugde: Kærsanger 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Fyns Hoved: Gulbug 2 SY, Kærsanger 3 SY, Gærdesanger 1 S, Nattergal 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Kærsanger 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Pilsmose: Nattergal 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Rolsted: Nattergal 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Scheelenborg Skov + Gods: Sivsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Skalkendrup: Nattergal 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Sivsanger 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Vindinge v/Nyborg: Kærsanger 1 SY, Rødstjert 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Ørbæk Å v/Bynkel: Kærsanger 1 SY, Nattergal 1 SY. Martin Søgaard Nielsen


 

Tirsdag den 30. maj 2023                   Solopgang: 04:49  Solnedgang: 21:43

Svendborg, Højensvej: Gulbug 1 SY, Nattergal 1 SY. Nana Agger
Svendborg
: Gulirisk 1 SY
. Inger Christensen
Svendborg Golfbane
: Fasan 1 F med 7 Pull. Niels Egedal
Vejlen, Tåsinge: Skeand 1 F + 6 Pull. Henning Steen Hansen [Facebook]
Tarup: Dompap 1 FU. Erik Thomsen
Brændegård Sø
: Rødrygget Tornskade 2 R, Skovpiber 2 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Tange å
: Landsvale 20 R OF FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 R . Pierre Bentzen
Bøjden Nor: Canadagås 39 OF, Dværgterne 1 R, Dværgterne 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Lars Møller Andersen
Dovns Klint: Trane 6 OF. Rasmus Würgler Hansen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård (00:15 - 00:45): Vagtel 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav: Trane 8 OF, Sivsanger 3 SY. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 1 R. Anders Myrtue
Gyldensteen: Kystlagunen: Havterne 80 YF. Jens Bækkelund
Havn v/Vejlen: Lille Præstekrave 1 OF. Leif Kristensen
Havn v/Vejlen: Lille Præstekrave 1 OF. Gunnar Jørgensen
Noret , Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R, Havørn 2 OF. Gunnar Jørgensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 3 FU, Strandskade 60 R. Peter Dam-Hansen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Ringe (Nordfyn): Canadagås 38 N. Kevin Kuhlmann Clausen
Sjoen v/Dunkær: Sortstrubet Lom 4 2K R. Lars Tom-Petersen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R, Havørn 2 OF. Leif Kristensen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 5 2K NV. Lars Tom-Petersen
Åmosen v/Ollerup: Isfugl 1 OF. Jens-Gert Hansen


 

Mandag den 29. maj 2023                   Solopgang: 04:50  Solnedgang: 21:41

Kogtved, matriklen: Canadagås 12 NØ
Svendborgsund ved Iholm: Canadagås 14 Ø
Bøjden Nor: Gravand 5 R, Gøg 1 SY, Skarv 14 R, Strandskade 1 R, Klyde 10 R, Vibe 2 R, Rødben 1 R, Havterne 17 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Sanglærke 1 R, Tornsanger 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Solsort 5 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Tornirisk 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Skægmejse 1 OF. Tim Lassen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 M R. Søren G. Nielsen
Bredholm: Havørn 3 R. Stig Rubæk 
Bøjden Nor: Dværgterne 2 R. Troels Torstein
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 6 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Tim Lassen
Fakkebjerg: Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Freya Mørup-Petersen
Fredmosen: Rørdrum 2 SY,
Rørhøg 10 YF, Savisanger 2 SY, Sivsanger 4 SY, Kærsanger 6 SY. Ole Goldschmidt
Gråsten Nor: Gulbug 6 SY, Kærsanger 17 SY,
Tornsanger 41 YF SY. Lars Tom-Petersen
Harndrup: Isfugl 1 R. Conny Hartmann
Hunderup-kvarteret, Odense: Canadagås 70 N. Søren Gjaldbæk 
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF UR. Arne Bruun
Lunge Bjerge: Hedelærke 1 SY. Kim Mogensen
Middelfart, Industrikvarter: Lille Præstekrave 2 AD R. Michael Brunhøj Hansen 
Mørkemose v/Sandholt: Trane 3 FU. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Fjordterne 30 YF BR. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Rørdrum 2 SY, Dværgmåge 2 2K FU, Fjordterne 40 FU, Havørn 2 AD FU, Kærsanger 5 SY. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Havn: Canadagås 43 NV. Morten Müller
Skovhuse v/Sallinge (00:01 - 00:49):
Flodsanger 1 SY. Jan Svejgaard Jensen
Tarup Grusgrave: Sildemåge 19 R, Fjordterne 15 YF, Isfugl 1 R. Per Rasmussen


 

Søndag den 28. maj 2023                   Solopgang: 04:51  Solnedgang: 21:40

Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 4 YF, Knopsvane 22 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 55 OF, Canadagås 13 OF, Grågås 66 R, Toppet Skallesluger 1 R, Toppet Skallesluger 1 YF, Gravand 2 YF, Gravand 18 R, Taffeland 1 YF, Taffeland 1 R, Troldand 3 YF, Troldand 14 R, Atlingand 1 YF, Skeand 2 YF, Skeand 7 R, Knarand 2 YF, Knarand 6 R, Gråand 6 YF, Gråand 19 R, Krikand 4 R, Toppet Lappedykker 4 YF, Ringdue 4 YF, Gøg 2 SY, Blishøne 9 YF, Fiskehejre 7 FU, Strandskade 4 YF, Lille Præstekrave 1 YF, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 7 YF, Vibe 8 R, Rødben 2 YF, Hættemåge 5 OF, Stormmåge 21 R, Sølvmåge 24 R, Rørhøg 1 YF, Rørhøg 1 FU, Grønspætte 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 M JUV OF, Ravn 2 OF, Musvit 2 YF, Sanglærke 3 YF SY, Sivsanger 2 YF SY, Kærsanger 2 YF SY, Rørsanger 25 YF SY, Bysvale 14 FU, Landsvale 9 FU, Munk 2 YF SY, Tornsanger 6 YF SY, Gærdesmutte 1 YF SY, Stær 2 YF, Rødstjert 1 YF SY, Sangdrossel 1 YF SY, Solsort 1 YF, Gul Vipstjert 1 YF, Hvid Vipstjert 2 YF, Stillits 1 YF, Gulspurv 1 YF SY, Rørspurv 24 YF SY. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Broholm
: Blishøns 13 FU (2 par med 9 Pull (2 pull + 7 pull)). Poul Brugs Rasmussen
Vejstrup Å's udløb:
Stor skallesluger + 9 Pull (Fundet af Arne Bruun). Lars Kirk 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Nilgås 1 R, Lille Præstekrave 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor
: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Rune H Christensen
Drejet (Ærø): Canadagås 32 R
. Bjarne Jørgensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 9 R. Per Rasmussen
Gulstav: Trane 3 SV,
Pirol 2 SY . Søren Bøgelund
Holms Mose: Gråstrubet Lappedykker 50 FU, Gøg 8 FU, Vandrikse 5 SY, Rørdrum 1 SY, Kærsanger 9 SY,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Ole Goldschmidt
Hågerup: Rørdrum 1 SY. Leif Sørensen
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Skovsneppe 5 YF TH. Niels Andersen
Korsebølle: Blå Kærhøg 1 F FU. Jane Ditzel 
Lunge Bjerge: Hedelærke 1 R. Kim Mogensen
Munkebo: Havørn 2 OF. Peter Lillesø 
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Freya Mørup-Petersen
Rudkøbing Vejle: Rørdrum 1 R. Søren Sørensen
Ryslinge: Canadagås 35 OF. Jens Bækkelund
Siø: Klyde 25 YF UF, Lille Præstekrave 4 YF TH. Niels Andersen
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Sortkrage 3 R, Kærsanger 5 SY. Lars Tom-Petersen
Skovhuse v/Sallinge:
Flodsanger 1 SY. Rune H Christensen
Skovhuse v/Sallinge:
Flodsanger 1 SY. Jesper Johannes Madsen
Skovhuse v/Sallinge: Canadagås 26 OF,
Flodsanger 1 SY. Gunnar Knudesen, Gunnar Jørgensen
Snage Strand og Langelandssund ud for: Gråstrubet Lappedykker 26 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY. Peter Lillesø
Tryggelev Nor & Salme Nor: Canadagås 28 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R
. Pierre Bentzen 
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 YF, Lille Præstekrave 1 YF, Lille Præstekrave 1 R, Vandrefalk 1 M JUV OF, Rørsanger 25 YF SY, Rørspurv 24 YF SY. Poul Vestergård Rasmussen
Åmosen v/Ollerup: Skovsneppe 2 YF TH [Niels Andersen

Nat-lyt natten mellem d. 27.-28. maj:
Abildskov v/Nr. Broby
: Nattergal 1 SY, Rødstjert 3 SY. Martin Søgaard Nielsen
Bramstrup Hovedgård: Kærsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Dyrehave (Nørre Søby): Nattergal 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Dærup: Nattergal 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Flemløse Grave: Nattergal 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Gammellung (Broby): Nattergal 2 SY, Rødstjert 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Gummerup v/Glamsbjerg: Sanglærke 2 SY, Kærsanger 1 SY, n Nattergal 2 SY, Rødstjert 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Hestehave v/Gelskov: Gøg 1 SY, Natugle 1 R, Kærsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Hovlung: Gulbug 1 SY, Nattergal 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Kærum v/Assens: Nattergal 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Nakkebølle Inddæmning: Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Nattergal 1 SY. Michael Bjerregaard
Nørre Broby: Nattergal 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Onsebakke: Nattergal 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Kærsanger 2 SY, Nattergal 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Skovhuse v/Sallinge:
Flodsanger 1 SY , Nattergal 3 SY. Martin Søgaard Nielsen
Stigmose: Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Sundet, Faaborg: Kærsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY. Michael Bjerregaard
Tvedshave: Nattergal 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Ulbølle: Gøg 1 SY, Rødstjert 3 SY. Michael Bjerregaard
Voldbro v/Assens: Nattergal 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Volderslev: Nattergal 2 SY. Martin Søgaard Nielsen


Lørdag den 27. maj 2023                    Solopgang: 04:52  Solnedgang: 21:39

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 948 Ø.
Svendborg Golfbane
:
Pirol 1 R. Niels Aage Christoffersen
Skarø
: Knortegås, Mørkbuget (ssp, bernicla) 8 Ø, Grågås 6 YF, Gravand 4 R, Knarand 1 R, Gråand 1 F YF UF, Gråand 2 YF UF, Ringdue 4 R, Blishøne 1 R, Vibe 6 YF, Rødben 4 YF, Hættemåge 20 YF, Rørhøg 4 YF, Tårnfalk 1 FU, Hvid Vipstjert 4 R,
Skarø Kalveodde: Grågås 4 R, Fasan 1 R, Klyde 4 YF AA, Vibe 6 YF, Rødben 4 YF,
Skarø Rev: Bramgås 1 DØD, Grågås 12 R, Gravand 18 R, Gråand 2 R, Fiskehejre 1 FU, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 10 FU, Vibe 16 R, Rødben 1 R, Stormmåge 1 YF, Sølvmåge 1 YF, Tårnfalk 1 FU, Stær 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Tornirisk 3 R (gummibåd fra havnen i land + 4 personer!)
Bøjden Nor
: Taffeland 2 R (par), Havterne 2 R, Fiskehejre 1 R. Erik Thomsen
Tange å
: Gøg 2 OF R, Tornsanger 2 R SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg)
: Lille Præstekrave 1 R. Arne Bruun
Brændegård Sø
: Nilgås 2 R, Lille Præstekrave 2 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Nilgås 2 R, Lille Præstekrave 2 R. Rune H Christensen
Bøjden Nor: Dværgterne 4 R. Troels Torstein
Bøjden Nor: Dværgterne 3 FU. Arne Christensen
Dovns Klint: Lille Kobbersneppe 115 T, Fjordterne 23 T. Frank Jensen-Hammer
Eskebjerghave (Hjortholm Skov): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Freya Mørup-Petersen 
Fakkebjerg: Sortstrubet Bynkefugl 3 FU. Ole Goldschmidt
Fakkebjerg: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Tejst 7 R. Anders Myrtue
Fællesstrand (inkl. Tornen): Dværgterne 2 R. Peter Lillesø
Faaborg: Knortegås 100 SØ. Per Damgaard Poulsen
Grusgrave v/Davinde: Lille Præstekrave 2 YF K. Per Rasmussen
Gulstav: Hvepsevåge 12 AD NØ, Havørn 2 IMM OF, Rødrygget Tornskade 3 FU. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov: Canadagås 25 N. Carsten Skou
Henninge Nor: Atlingand 2 R. Erik Overlund
Henninge Nor: Atlingand 3 M FU, Rørdrum 2 FU, Rørdrum 3 SY, Havørn 3 AD OF, Skægmejse 3 FU. Ole Goldschmidt
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 SY, Skovsanger 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Keldsnor: Hvepsevåge 12 NØ. Jakob Sunesen  
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Tejst 5 R. Per Aarkrog
Lunden (Sydlangeland): Gøg 5 YF SY. Carsten Skou
Lunge Bjerge: Hedelærke 1 SY. Kim Mogensen
Morud Skov: Rød Glente 2 R. Maria Rasmussen
Morud Skov: Rød Glente 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 R. Karen Koefoed
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Nor (Ristinge Mose): Skovhornugle 1 FU, Mosehornugle 1 R N, Kærsanger 5 SY,
Nattergal 18 SY. Freya Mørup-Petersen
Siø: Lille Præstekrave 2 R. Carsten Skou
Skrækkenborg: Vagtel 1 R. Bo K. Stephensen
Snaremose Sø: Atlingand 1 M FU. Ole Goldschmidt
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 110 NØ. Niels Andersen
Tangmosen: Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Thurø By m.m.: Knortegås 110 Ø. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Skægmejse 1 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1000 Ø, Rørdrum 4 SY, Islandsk Ryle 300 Ø, Rødrygget Tornskade 3 FU,
Savisanger 1 SY, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY, Sortstrubet Bynkefugl 3 FU. Ole Goldschmidt
Tved Nørremark: Rød Glente 6 FU. Leif Bisschop-Larsen
Vejsnæs Nakke: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 460 Ø. Lars Tom-Petersen
Ørnehøj-området (Gulstav):
Karmindompap 1 SY. Søren Bøgelund
Ørnehøj-området (Gulstav):
Karmindompap 1 SY. Søren G. Nielsen


 

Fredag den 26. maj 2023                    Solopgang: 04:53  Solnedgang: 21:37

Thurø, Flagebakken: Skovhornugle 1 FU . Lars Kirk
Siø: Ederfugl 13 + 33 Pull, Stommåge 1 R, Gravand 2 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Tange å
: Gransanger 1 FU, Tornsanger 1 SY, Stillits 2 FU, Ringdue 2 R + 10 OF, Blåmejse 4 FU, Gøg 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Gyldensteen: Engsøen
: Klyde 25 R. Tom Tjørnum
Lammehave v/Ringe
: Rød Glente 2 2K FU. Per Rasmussen
Middelfart, Industrikvarter: Lille Præstekrave 1 AD R. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 TH, Rovterne 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Staurby Skov: Munk 10 SY. Michael Brunhøj Hansen
Thurø By m.m. Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 160 T, Skovhornugle 1 FU. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Skovhornugle 1 FU
. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 4 R. Leif Bisschop-Larsen


 

Torsdag den 25. maj 2023                  Solopgang: 04:55  Solnedgang: 21:35

Siø: Rørhøg 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Stjoul: Ederfugl 1 R + 4 Pull. Erik Thomsen
Vejlen, Tåsinge: Sivsanger 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Søby, Tåsinge: Sanglærke 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Vårø: Havørn 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Brændegård Sø
: Trane 2 YF + 2 Pull, Skestork 4 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Tange å
: Stillits 5 FU (2 AD + 3 1K), Tornsanger 1 SY, Sangdrossel 1 R, Grågås 6 OF, Blåmejse 4 FU, Tornirisk 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøsøre
: Havterne 1 R. Lars Kirk

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brydevang (Svendborg): Gulirisk 2 YF SY (Jeg har hørt dens sisiilisissili lyd i lang tid ....14 dage ca...også i 2022. Den sidder fx i det høje birketræ, men flytter sig rundt. Video med lyd lagt ud på dofFyn fb side i dag og der godkendt
). Inger Christensen
Brændegård Sø: Sorthalset Lappedykker 3 FU, Skestork 4 R, Lille Præstekrave 1 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Skestork 4 R. Leif Sørensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Christian Lundsted
Føns Vang: Lille Præstekrave 1 YF. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav:
Pirol 1 OF. Søren Bøgelund
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl:
Alk 600 R, Lomvie 150 R. Michael Mosebo Jensen
Løkkeby Enge: Rørdrum 2 SY. Ole Goldschmidt
Sollerup: Havørn 2 OF. Carsten Skou
Thurø By m.m.: Skovhornugle 1 FU. Arne Bruun 
Tranekær:
Hvid Stork 1 S. Søren Sørensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 3 M R. Søren G. Nielsen


 

Onsdag den 24. maj 2023                  Solopgang: 04:56  Solnedgang: 21:34

Brændegård Sø: Musvåge 1 R, Bynkefugl 2 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Brændegård Sø
: Nilgås 2 , Lille Præstekrave 2 YF TH
Svanninge Bakker: Skovsanger 1 YF SY

Tange å: Dompap 1 FU, Stillits 1 OF, Gransanger 2 R, Tornsanger 1 SY, Gøg 1 OF, Gravand 2 OF. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 3 FU, Skægmejse 3 R, Blåhals 1 SY. Peter Lillesø
Botofte Skovmose: Skeand 13 FU, Knarand 65 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Rørdrum 2 SY, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 700 FU, Hættemåge 700 FU, Fjordterne 10 FU, Havørn 2 AD FU,
Pirol 1 SY, Skægmejse 1 OF, Kærsanger 9 SY. Ole Goldschmidt
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU, Dværgterne 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 8950 T, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 5260 T, Bramgås 4210 T, Sortstrubet Lom 1 T, Almindelig Kjove 1 AD LF T, Fjordterne 42 T, Rød Glente 2 SV. Frank Jensen-Hammer 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 100 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Tejst 8 R. Christian Lundsted
Henninge Nor: Rørdrum 1 SY. Erik Overlund
Hou Nordstrand (Langeland):
Pirol 1 SY. Allan Østergaard
Møllemade/Ellemose: Rød Glente 2 FU
. Michael Brunhøj Hansen  
Nakkebølle Inddæmning: Skægmejse 3 JUV FU, Kærsanger 10 SY. Niels Bomholt Jensen
Nordskov (Hindsholm): Havørn 2 MF OF. Richard Hansen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 R. Lars Andersen
Røjle By: Bjergvipstjert 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Staurby Skov: Skovhornugle 1 1K YF. Michael Brunhøj Hansen
Sundet, Faaborg: Skægmejse 1 FU, Kærsanger 5 SY. Per Damgaard Poulsen
Svanninge Bakker:Skovsanger 1 SY, Skovsanger 1 SY. Leif Kristensen
Sø ved Vigerøvej, Dræby Fed: Lille Præstekrave 1 FU. Peter Lillesø
Tangmosen: Skægmejse 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Tarup (Odense): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 500 NØ. Anders Myrtue  
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 4 TH. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 FU
, Lille Præstekrave 2 FU. Arne Christensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 2 OF. Ella Mikkelsen
Åmosen v/Ollerup: Skovsneppe 3 OF. Niels Bomholt Jensen


 

Tirsdag den 23. maj 2023                  Solopgang: 04:58  Solnedgang: 21:32

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 600 Ø
Lundeborg
(10:00): Mursejler 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn inderfjord (P pladsen )
: Gravand 1 par + 13 ællinger. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 4 R. Anders Myrtue
Dallund Sø:
Pirol 1 SY. Anders Nielsen
Dovns Klint: Knortegås 110 Ø. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 720 T, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 7390 T, Sule 1 AD T, Lille Kobbersneppe 140 T, Lille Kobbersneppe 930 T, Almindelig Kjove 1 MF T, Sortterne 1 T, Fjordterne 17 T, Fjordterne 56 T, Hvepsevåge 6 T. Frank Jensen-Hammer
Ejby/Kindstrup Mose:
Nattergal 11 SY. Michael Mosebo Jensen  
Fakkebjerg: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 R. Jakob Sunesen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 700 R. Jens Bækkelund
Heden (Midtfyn): Rød Glente 2 FU. Peter Lillesø
Horseskov: Ravn 4 R. Arne Christensen
Siø: Knarand 57 FU, Lille Præstekrave 1 R, Lille Præstekrave 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Atlingand 1 M R, Knarand 54 R, Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Søgård (Langeland):
Pirol 1 SY, Karmindompap 1 SY. Søren Bøgelund


 

Mandag den 22. maj 2023                  Solopgang: 04:59  Solnedgang: 21:31

Kogtved, matriklen: Stormmåge 1 YF BR , Bysvale 8 YF BR
Bjørnemosegård (Svendborg): Lille Præstekrave 1 R, Rørhøg 1 M FU. Lars Kirk
Skårupøre Sund: Lille Kobbersneppe 135 Ø. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Sivsanger 1 SY. Lars Kirk
Åmosen v/Ollerup: Havørn 2 AD FU
Brændegård Sø: Knopsvane 30 R, Grågås 40 R, Knarand 8 R, Gøg 2 R, Strandskade 2 R, Rørhøg 2 OF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 OF, Skovskade 2 R, Allike 12 R, Hvid Vipstjert 5 R, Stillits 4 R, Rørspurv 2 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Slipshavn: Splitterne 3 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn: Fjordterne 1 R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Lille Præstekrave 1 R. Lars Kirk
Brændegård Sø: Nilgås 2 R, Lille Præstekrave 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Dværgterne 3 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Dværgmåge 5 T. Frank Jensen-Hammer
Ejby/Kindstrup Mose: Nattergal 7 SY. Erik Busk
Fyns Hoved: Natravn 1 SY, Vendehals 1 SY, Kærsanger 7 SY, Grå Fluesnapper 3 R. Esben Eriksen  
Fyns Hoved: Tejst 7 R, Rødrygget Tornskade 7 R. Per Rasmussen
Føns Vang: Lille Præstekrave 1 YF. Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 52 R. Ralph Qwinten
Føns Vang: Lille Præstekrave 1 R. Erik Busk
Gulstav: Gulbug 5 SY
. Pierre Bentzen
Nørre Søby: Trane 5 OF. Sandra Døssing
Peløkke: Hvepsevåge 5 N. Erik Overlund
Skårupøre Sund: Lille Kobbersneppe 135 Ø. Lars Kirk
Svanninge Bakker: Skovsanger 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Ravn 4 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortterne 2 AD SDR FU
. Pierre Bentzen
Ulbølle: Natugle 3 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Skestork 10 OF. Søren Bøgelund 


 

Søndag den 21. maj 2023                  Solopgang: 05:01  Solnedgang: 21:29

Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 R . Erik Thomsen
Bøjden Nor
: Knopsvane 4 R, Skarv 20 R, Strandskade 3 R, Klyde 26 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 90 R, Havterne 11 R, Tornsanger 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Lundeborg, Ny Camping
: Hvid vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 YF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agedrup:
Sydlig Nattergal 1 SY . Lene Munk Jensen vis Ole Henrik Scharff
Bøjden Nor: Atlingand 2 R, Dværgterne 2 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Klyde 26 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Atlingand 1 FU, Dværgterne 4 R. Leif Kristensen
Fakkebjerg: Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Jakob Sunesen
Frellesvig: Trane 4 OF. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Bjergvipstjert 1 R. Lars Andersen 
Gulstav: Hvepsevåge 7 NØ, Rød Glente 2 TF, Sort Glente 1 TF, Sort Glente 1 S, Rødrygget Tornskade 4 FU,
Karmindompap 1 SY. Ole Goldschmidt 
Gulstav Mose: Sort Glente 1 OF. Jakob Sunesen
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 26 R. Karen Koefoed
Havet mellem Bagenkop og Gulstav: Sortstrubet Lom 1 Ø. Ole Goldschmidt
Lundeborg Skov (Bjergeskov): Digesvale 300 YF. Peter Pelle Clausen 
Lunge Bjerge: Bjergvipstjert 1 OF. Kim Mogensen
Melby (Nordfyn): Vagtel 1 SY, Vagtel 4 SY. Martin Søgaard Nielsen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 R, Sortterne 1 FU, Fjordterne 30 YF BR. Freya Mørup-Petersen
Piledybet:
Pirol 1 SY. Freya Mørup-Petersen
Rostrup v/Skamby: Skovhornugle 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Sanderum: Lille Præstekrave 2 YF AA. Ella Mikkelsen
Siø: Atlingand 1 M R, Klyde 24 YF, Lille Præstekrave 2 R. Arne Bruun
Skovs Højrup (Odense): Skovhornugle 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Slipshavn Enge: Bjergvipstjert 1 R. Søren Leth-Nissen
Staurby Skov: Fiskeørn 1 T. Asger Sværke
Søndenbro: Sort Glente 1 N. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 R T, Skægmejse 5 R. Kirsten Halkjær Lund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortterne 2 FU. Jakob Sunesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødrygget Tornskade 5 FU, Sortstrubet Bynkefugl 6 YF. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen
Æbelø: Stenvender 5 FU. Jens Bækkelund
Ørsted Grave: Vagtel 2 R. Carsten Moth Iversen


 

Lørdag den 20. maj 2023                  Solopgang: 05:02  Solnedgang: 21:27

Lundeborg, matriklen (08:05): Mursejler 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Tange å: Sangdrossel 1 R YF, Hare 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor:
Kærløber 2 FU , Dværgterne 2 YF, Dværgterne 2 R,Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R. Leif Kristensen
Bøjden Nor:
Kærløber 2 R . Gunnar Knudsen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 10 R, Dværgterne 1 FU. Leif Sørensen
Fakkebjerg: Hvepsevåge 5 N, Lærkefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 3 FU. Maria Rasmussen
Kerteminde: Rød Glente 2 OF. Bo K. Stephensen
Piledybet: Rørdrum 1 TH, Skovsneppe 1 TH. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 R. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 4 FU. Karen Koefoed
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 4 FU. Maria Rasmussen


 

Fredag den 19. maj 2023                  Solopgang: 05:04  Solnedgang: 21:26

Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 2 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Hesselagergård
: Sanglærke 4 R SY, Vibe 3 FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjerreby: Sort Glente 1 OF. Ulrik Jensen
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Trane 6 OF, Fjordterne 6 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Trane 4 FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU. Morten Müller 
Fakkebjerg: Hvepsevåge 5 N. Freya Mørup-Petersen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 5 FU. Birgit Andersen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 8 FU, Hættemåge 2000 YF. Viktor Bendiksen
Gulstav: Trane 4 OF. Karen Koefoed
Jøvet ved Fyns Hoved: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Lunden (Sydlangeland): Tejst 5 R. Freya Mørup-Petersen
Lunge Bjerge: Skovsneppe 1 SY. Kim Mogensen
Monnet, Tåsinge:
Havørn 8 R. Arne Christensen
Siø: Lille Præstekrave 2 FU. Karen Koefoed
Skovby Nymark: Lille Præstekrave 1 R. Jens Bækkelund
Sollerup: Skovsneppe 1 OF. Gunnar Jørgensen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD OF. Viktor Bendiksen 
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov: Mosehornugle 1 R. Kim Mogensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 TH,
Savisanger 1 SY, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 SY,
Savisanger 1 SY. Michael L.J. Glentedal
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 6 R, Lille Præstekrave 1 R. Aske Keiser-Nielsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Hvepsevåge 14 N. Freya Mørup-Petersen
Ørnehøj-området (Gulstav): Trane 6 T,
Hvepsevåge 21 T, Biæder 7 S. Søren Bøgelund


DOF- nyheder:
              Skagen Fuglefestival står for døren - Kom med! D.18.-20- maj
             
Ny forskning: Landbruget er hovedårsag til fuglenes tilbagegang
              Havfugle, formidling og krydsild - DOF talte fuglenes sag på Naturmødet
              Fuglenes Dag søndag den 28. maj med sang på morgenkvisten + alle arrangementerne her
              Sidste etape af forårets fugletræk er snart over os


 

Torsdag den 18. maj 2023                  Solopgang: 05:05  Solnedgang: 21:24

Gulstav: Biæder 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Bøjden Nor: Knopsvane 6 R, Gravand 2 R, Ringdue 5 R, Gøg 1 SY, Strandskade 4 R, Klyde 16 R, Rødben 1 R, Svartbag 1 OF, Havterne 6 R, Tårnfalk 1 OF, Musvit 1 R, Sanglærke 1 R, Tornsanger 5 R, Rødstjert 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R, Skovspurv 5 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stillits 4 R, Gulspurv 3 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Tange å: Sangdrossel 1 R, Tornsanger 1SY. Poul Brugs Rasmussen
Tarup mellem grusgravene: Stor flagspætte 1 R, Skovskade 1 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY . Michael Brunhøj Hansen
Brockdorff enge: Vagtel 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Leif Sørensen
Dovns Klint (04:50 - 13:00): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 104 T,
Bramgås 123820 T (Timetal: (v) vest om Langelands sydspids hhv. (s) syd om 4.50-5: 0 5-6: 40 (s) 6-7: 2000 (v) + 1130 (s) 7-8: 750 (v) + 2400 (s) 8-9: 1320 (v) + 1070 (s) 9-10: 4820 (v) + 15210 (s) 10-11: 33000 (v) + 38900 (s) 11-12: 19200 (v) + 2200 (s) 12-13: 1400 (v) + 380 (s) Absolut minimum. Klar overbelastning af observatør kapacitet især 10-11), Rørhøg 13 S, Sort Glente 1 S, Biæder 1 S. Frank Jensen-Hammer
Espe Skov (nord for Espe): Trane 4 OF. Gunnar Jørgensen
Fakkebjerg: Bramgås 10000 Ø, Sortstrubet Bynkefugl 2 YF FU. Freya Mørup-Petersen
Fredmosen: Trane 3 OF, Rørdrum 1 TH. Freya Mørup-Petersen
Fredmosen: Rørdrum 1 R. Morten Müller 
Føns Vang: Lille Præstekrave 3 YF TH. Ralph Qwinten
Gulstav:
Biæder 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Havet ud for Keldsnor: Tejst 5 R. Jan Sørensen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Duehøg 1 R. Per Damgaard Poulsen
Hou Nordstrand (Langeland): Bramgås 1500 N, Gærdesanger 16 YF TH. Jens Rasmussen
Lumby: Sortsvane 2 R. Conny Hartmann
Middelfart, Industrikvarter: Lille Præstekrave 1 AD R, Temmincksryle 1 R, Husrødstjert 3 SY. Michael Brunhøj Hansen
Møllemade/Ellemose: Græshoppesanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Neverkær:
Hvid Stork 1 OF. Anders Myrtue 
Nyborg Fjord: Stenvender 2 R, Dværgterne 1 FU. Ralph Qwinten
Ristinge Strand/Sommerhusomr.:
Biæder 2 OF. Michael L.J. Glentedal
Rudkøbing Havn: Bramgås 2650 NØ. Morten Müller
Siø: Bramgås 3200 Ø. Martin Seeberg
Slipshavn Enge: Dværgterne 1 FU. Hanne Kapala
Tangmosen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Vejsnæs:
Biæder 1 R T. Martin Søgaard Thomsen
Vejsnæs Nakke: Knortegås 120 T, Bramgås 6550 T. Aske Keiser-Nielsen


 

Onsdag den 17. maj 2023                   Solopgang: 05:07  Solnedgang: 21:22

Bjørnemosegård, Svendborg: Tinksmed 4 FU, Lille præstekrave 1 FU, Gråand 8 R FU, Grågås 7 R, Vibe 3 FU, Landsavle 8 FU, Bysvale 6 FU, Blishøne 15 FU R, Rørhøg OF, Hvid vipstjert 1 FU, Stær 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vejlen, Tåsinge:Vibe 2 + 3 Pull
. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Vårø: Havørn 3 R (den ene er ringmærket af Kim Skelmose). Henning Steen Hansen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Dværgterne 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU. Maria Rasmussen
Dovns Klint (04:45 - 11:55):
Bramgås 15060 T (Timetal: 4.45-5: 100 5-6: 120 6-7: 850 7-8: 1300 8-9: 190 9-10: 4900 10-11: 6680 11-11.55: 900 Størstedelen meget langt mod syd), Hvid Stork 2 OF, Rørhøg 19 S, Rød Glente 3 OF, Sort Glente 1 OF, Sort Glente 1 S, Sort Glente 1 V, Dværgfalk 1 NØ, Bjergvipstjert 1 NV. Frank Jensen-Hammer
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Fakkebjerg:
Hvid Stork 1 TF, Rød Glente 12 TF, Sort Glente 5 T. Sebastian Klein
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 TH. Michael Mosebo Jensen
Kajbjerg Skov: Vagtel 1 M SY (Hørt dagligt x flere gennem 1 uge) . Erik Højkjær Larsen
Klakkebjerg: Hedelærke 2 TH. Evald Mehlsen 
Køllenbjerg Mose v/Heden: Rød Glente 2 R. Lilly Sørensen
Nørreballe Nor: Knarand 29 FU, Fjordterne 39 R, Digesvale 200 FU. Morten Müller
Piledybet: Rørdrum 1 SY, Skovsneppe 1 TH. Henrik Mørup-Petersen
Staurby Skov: Sildemåge, Nordsøsildemåge (ssp. intermedius) 12 4K+ R, Munk 19 SY. Michael Brunhøj Hansen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 3 AD YF TH. Per Rasmussen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 FU. Martin Rheinheimer
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 1 FU. Michael L.J. Glentedal
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 R. Lasse Birch Højrup


 

Tirsdag den 16. maj 2023                    Solopgang: 05:09  Solnedgang: 21:21

Åmosen, Ollerup: Trane 2 HØ. Peder Skou
Skårup
: Tyrkerdue 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Caroline Amalievej: Brun sandspringer 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Landsvale 2000 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R. Erik Ehmsen
Dovns Klint:
Bramgås 17720 T, Sortstrubet Lom 4 T, Almindelig Kjove 2 T. Frank Jensen-Hammer
Fogense Enge (Lillestrand): Atlingand 1 R. Anders Myrtue
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 1 AD R, Hættemåge 2000 YF, Sorthovedet Måge 1 4K+ TH. Jacob Sterup
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 F YF. Kjeld Lund
Nørre Aaby: Rød Glente 2 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Fjordterne 21 R, Fjordterne 24 FU, Digesvale 900 FU. Morten Müller
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Skovsanger 1 SY. Claus Dalskov
Sofielund: Gulirisk 1 FU. Erling Sevald
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Isfugl 1 R. Flemming G. Andersen
Sybergland: Nilgås 1 R. Anton Ræbild Jensen
Sybergland: Nilgås 1 R. Peter Lillesø 
Søen, Valdemarsslot: Lille Præstekrave 2 FU. Arne Christensen 
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 FU. Martin Rheinheimer
Vindinge Å ved udløb: Græshoppesanger 1 YF SY. Per Rasmussen


 

Mandag den 15. maj 2023                   Solopgang: 05:10  Solnedgang: 21:19

Vejlen, Tåsinge:Gøg 1 R, Nattergal 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Ny Gesinge, matriklen: Stor flagspætte 1 FU, Stær 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Vårø
: Havørn 6 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Bjerreby
: Havørn 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Siø
(15.05): Gravand 24 R, Brushane 1 R, Gul vipstjert 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Bøjden Nor
: Bynkefugl 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Lundeborg
: Bramgås 1000+ OF NØ. Poul Brugs Rasmussen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 HØ, Havesanger 1 R . Ole Bo Olsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor
: Dværgterne 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Allan Steensen
Ditlevgårde: Skægmejse 1 R. Auroura Epoke Dalsgård
Dovns Klint: Bramgås 1890 Ø, Sule 1 AD R . Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Bramgås 11760 T, Sortstrubet Lom 3 Ø, Sølvhejre 6 SØ, Sule 1 AD Ø, Sildemåge 10 T, Sortterne 1 AD Ø, Fjordterne 31 T . Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 1 R . Søren G. Nielsen
Fakkebjerg: Sortstrubet Bynkefugl 2 FU . Ole Goldschmidt
Fjællebro Gods og agerland:
Vagtel 3 R . Palle Bo Larsen
Fænø: Havørn 3 YF UR, Ravn 7 R . Erik Busk 
Gudbjerg Mark: Bramgås 1800 NØ. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 900 R, Klyde 28 YF BR. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen Grågås 668 R, Klyde 62 YF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Havterne 95 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 35 R, Fjordterne 5 R. Allan Steensen
Gyldensteen: Reservatet: Lille Kobbersneppe 60 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 F R, Sortspætte 1 M R. Michael Brunhøj Hansen
Keldsnor: Sort Glente 1 N . Morten Müller 
Kirkendrup: Bramgås 1050 OF. Henrik Kingo Andersen
Kohave v/Tornbjerg: Ravn 6 R . Michael L.J. Glentedal
Korinth: Lærkefalk 1 FU. Jakob Sunesen
Langeskov: Bramgås 2700 Ø. Kirsten Halkjær Lund
Longelse Bondegårdsskov: Grønspætte 2 R. Erik Overlund
Nørreballe Nor: Dværgmåge 65 FU . Ole Goldschmidt 
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Isfugl 1 R. Freya Mørup-Petersen
Stige Ø: Mosehornugle 1 FU . Viktor Bendiksen
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sortterne 1 R . Anders Myrtue 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 4400 T, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R . Michael Mosebo Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 1 R . Anders Myrtue 
Ørnehøj-området (Gulstav): Sort Glente 1 OF. Claus Dalskov


 

Søndag den 14. maj 2023                    Solopgang: 05:12  Solnedgang: 21:17

Fakkebjerg: Dværgørn / Skrigeørn 1 TF . Freya Mørup-Petersen
Gulstav:
Pirol 1 R, Hvid Stork 1 OF. Hans Ægidius
Søgård Mose
(08:00):
Sort Ibis 1 FU., Trane 2 R. Morten Müller
Vormark (Langmosegård): Rørhøg 2 YF B. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Trane 10 OF, Hvepsevåge 16 OF. Stoffer Jaeger
Bøjden Nor: Trane 7 OF. Flemming Johansen 
Fakkebjerg: Hvepsevåge 6 N, Havørn 6 OF, Rød Glente 6 OF, Sortstrubet Bynkefugl 2 YF FU. Freya Mørup-Petersen
Fakkebjerg: Trane 4 FU,
Hvid Stork 1 AD OF, Sort Ibis 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Morten Müller
Fakkebjerg: Havørn 6 OF, Rød Glente 6 OF, Sortstrubet Bynkefugl 2 YF TH . Carsten Skou
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 1 M R, Klyde 22 AD R. Kristoffer Hansen 
Fjællebro Gods og agerland: Havørn 2 JUV R. Gunnar Jørgensen
Fredmosen: Rørdrum 1 SY. Søren G. Nielsen
Fredmosen: Rørdrum 1 R. Morten Müller
Fyns Hoved: Tejst 6 R. Maria Rasmussen
Fyns Hoved: Skovsanger 1 SY. Peter Lillesø
Gulstav:
Sort Ibis 1 OF. Morten Müller
Gulstav:
Hvid Stork 1 OF . Carsten Skou
Gulstav Mose:
Hvid Stork 1 AD OF, Pirol 1 BR R. Morten Müller
Gulstav Østerskov: Munk 10 SY. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Trane 6 R . Anders Vedel 
Hestehave (Valdemarsslot): Grønspætte 2 SY. Morten Kristiansen
Hågerup Å vest for Hågerup: Rørdrum 1 SY . Jakob Sunesen 
Knudshoved Færgehavn: Tejst 8 SDR FU, Hvepsevåge 5 T. Hanne Kapala
Lindelse: Lærkefalk 1 OF . Jan Sørensen
Lunge Bjerge: Hedelærke 1 SY. Kim Mogensen
Middelfart, Industrikvarter: Lille Præstekrave 1 AD R. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 2K FU, Fjordterne 26 R. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Sortterne 1 FU, Fjordterne 42 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Havørn 2 OF. Claus Dalskov
Piledybet: Rørdrum 1 TH. Freya Mørup-Petersen
Siø: Atlingand 1 M SDR FU. Niels Selck
Siø: Atlingand 1 R, Skeand 16 R, Klyde 26 YF BR. Niels Andersen
Siø: Atlingand 1 R, Lille Præstekrave 2 R. Søren G. Nielsen
Siø: Atlingand 2 FU, Knarand 30 R, Klyde 32 YF BR, Lille Præstekrave 3 R . Carsten Skou 
Slambassinet (Odense): Blåhals 1 SY. Kristoffer Hansen
Snaremose Sø: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 YF SY . Jan Sørensen
Svendborg: Husrødstjert 1 M SY. Søren Peter Pinnerup
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Bramgås 1045 NØ. Søren Peter Pinnerup
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 1200 NØ. Niels Andersen
Sybergland: Bramgås 1000 NØ. Jens Peter Bech
Sydfynske Øhav øst for Svelmø: Knortegås 103 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Atlingand 2 M FU. Kristoffer Hansen
Søen, Valdemarsslot: Lille Præstekrave 1 R. Niels Andersen 
Søgård Mose (Langeland): Havørn 2 OF, Rød Glente 2 OF. Søren G. Nielsen
Søgård Mose (Langeland): Trane 3 FU,
Sort Ibis 1 FU. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor (06:04):
Plettet Rørvagtel 1 SY, Sort Ibis 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 M FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU . Carsten Skou
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 R. Arne Christensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 11 M R, Knarand 104 FU. Kristoffer Hansen 
Ørnehøj-området (Gulstav):
Hvid Stork 1 OF, Sort Ibis 1 OF, Pirol 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 R. Per Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv, Storskarv (ssp. carbo) 14 R. Søren Peter Pinnerup 


  

Lørdag den 13. maj 2023                    Solopgang: 05:14  Solnedgang: 21:15

Tryggelev Nor , nordenden /09:14): Sort Ibis 1 R . Allan Østergaard
Bøjden Nor: Knopsvane 5 R, Bramgås 45 R, Gravand 3 R, Strandskade 3 R, Klyde 20 R, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 110 R, Stormmåge 43 R, Havterne 10 R, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Engpiber 1 R, Tornirisk 5 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Tange å: Spurvehøg M 1R. Poul Brugs Rasmussen
Glorup gods: Hvid fasan 1 R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 R. Rasmus Würgler Hansen
Bredstens Bjerg v/Søgård: Fiskeørn 1 OF. Anton Markvard
Dyrup: Ravn 5 R. Poul Bjerager 
Fakkebjerg: Rød Glente 3 OF, Lærkefalk 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Freya Mørup-Petersen
Fakkebjerg: Sortstrubet Bynkefugl 1 SY. Ole Goldschmidt 
Brockdorff Skov: Hedelærke 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Bøjden Nor: Klyde 20 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU, Dværgterne 4 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Dværgterne 3 FU, Dværgterne 3 R. Gunnar Jørgensen
Fredmosen: Lærkefalk 1 FU. Anton Markvard 
Fredmosen: Rørdrum 1 SY. Freya Mørup-Petersen
Fyns Hoved: Tejst 8 R, Grå Fluesnapper 3 R. Dennis Falkenstrøm
Fyns Hoved: Rød Glente 2 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Søren G. Nielsen
Gulstav: Rød Glente 3 OF, Sort Glente 2 NØ, Ravn 3 OF. Ole Goldschmidt 
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 F R. Kjeld Lund
Holstenshus Slotspark: Skovsneppe 1 SY, Skovsneppe 1 RI. Gunnar Knudsen
Lunden (Sydlangeland): Tejst 13 R. Anton Markvard
Middelfart: Vagtel 1 M T, Pomeransfugl 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Morud: Fiskeørn 1 R
. Hans Peter Utoft
Møllemade/Ellemose: Græshoppesanger 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Nordskov Enge (Enghave): Gul Vipstjert 33 N. Martin Søgaard Nielsen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 8 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 28 R. Anton Markvard
Nørreballe Nor: Fjordterne 26 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Lille Præstekrave 4 FU, Dværgmåge 80 FU, Fjordterne 65 FU, Havørn 3 AD OF, Dværgfalk 1 NØ. Ole Goldschmidt
Piledybet: Rørdrum 1 TH, Fiskeørn 1 N. Freya Mørup-Petersen
Salby: Trane 4 NV. Benjamin Bech
Siø: Klyde 25 R. Poul Bjerager
Svendborg: Gulirisk 1 OF. Uffe B. Nielsen  
Sybergland: Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 8 FU. Britta Merete Larsen
Sybergland: Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 2 FU. Jens Peter Bech
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 184 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R,
Sort Ibis 1 FU. Anton Markvard
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sort Ibis 1 R. Allan Østergaard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 30 R,
Sort Ibis 1 FU, Sølvhejre 1 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R, Sølvhejre 1 R,
Sort Ibis 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Henrik Kingo Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sort Ibis 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sort Ibis 1 FU . Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sort Ibis 1 FU . Arne Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 41 FU, Trane 4 S, Rørdrum 3 SY, Rørdrum 3 OF, Sølvhejre 1 FU:
Sort Ibis 1 FU, Fjordterne 8 FU, Fiskeørn 1 NØ, Skægmejse 7 FU, Sortstrubet Bynkefugl 4 YF. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sort Ibis 1 FU. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 33 R, Rørdrum 1 R, Sølvhejre 1 R,
Sort Ibis 1 FU, Skægmejse 3 R. Niels Bomholt Jensen
Tårup (Hindsholm):
Hvid Stork 1 S. Jens Peter Bech
Vindinge Å ved udløb: Blå Kærhøg 1 BR OF. Peter Pelle Clausen
Ørnehøj-området (Gulstav): Rødrygget Tornskade 4 FU. Freya Mørup-Petersen 
Årslev (Midtfyn):
Gulirisk 1 R. Vagn Anker Jensen


 

Fredag den 12. maj 2023                    Solopgang: 05:16  Solnedgang: 21:13

Ny Gesinge: Havørn 2 K3 OF, Rød glente 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vejstrup, Højskolevej
: Bysvale 4 YF, Landsvale 2 FU, Gravand 2 FU, Hvid vipstjert 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Lille Præstekrave 1 R. Niels Andersen
Blandskov (Ravnholt): Skovsneppe 1 R. Palle Bo Larsen 
Bredholm: Havørn 8 R
. Stig Rubæk
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Klyde 27 R. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Reservatet: Trane 3 FU. Jens Bækkelund
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 FU. Stoffer Jaeger
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 2 FU . Arne Christensen
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 R. Leif Sørensen
Langesø: Sjormarken/Møllemarken:
Aftenfalk 1 OF. Anton Markvard 
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 OF, Rørdrum 1 SY. Birgit Andersen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 TH, Dværgmåge 21 FU, Fjordterne 12 FU, Fjordterne 30 YF BR, Rød Glente 6 N. Freya Mørup-Petersen
Odense Å v/Sankt Klemens: Isfugl 2 R. Morten Holm 
Piledybet: Rørdrum 1 TH, Havørn 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Siø: Atlingand 1 M R. Claus Dalskov
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Vendehals 1 R, Ravn 3 R. Evald Mehlsen 
Svendborg:
Lille Skrigeørn 2 S. Ole Goldschmidt
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Lærkefalk 1 OF. Per Rasmussen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 252 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 225 FU. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 R,
Savisanger 1 SY, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 R. Claus Dalskov
Vindinge Å ved udløb: Græshoppesanger 1 SY. Peter Pelle Clausen


 

Torsdag den 11. maj 2023                  Solopgang: 05:18  Solnedgang: 21:12

Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 M R. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Tange å
: Landsvale 40 R (20 Par OF FU R samle til rede. Nu er de fleste på plads igen
i hestestalden, efter den lange farefulde tur fra Sydafrika. ) Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
: Gravand 4 R, Klyde 11 R, Stor Præstekrave 8 R, Almindelig Ryle 32 R, Mudderklire 2 R, Rødben 4 R, Dværgterne 4 FU, Havterne 12 R, Sanglærke 4 R, Landsvale 20 OF, Tornsanger 1 R, Engpiber 2 R, Tornirisk 14 R.  Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 3 R, Blåhals 2 SY. Karen Koefoed
Brændegård Sø: Nilgås 1 FU, Atlingand 1 M FU, Knarand 28 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Dværgterne 4 FU. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Birgit Andersen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 5 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Fjordterne 6 FU, Havørn 2 FU. Kristina Svendsen
Grusgrave v/Davinde: Sorthalset Lappedykker 5 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Havørn 2 FU, Rød Glente 2 FU, Isfugl 1 R. Sanne Lykke Dalgaard
Grusgrave v/Davinde: Rød Glente 2 FU, Isfugl 1 FU. Kristina Svendsen
Middelfart, Industrikvarter: Lille Præstekrave 2 AD R. Michael Brunhøj Hansen
Morud:
Hvid Stork 1 FU. Anton Markvard
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Sandløber 2 R. Leif Rasmussen
Rudkøbing Vejle: Sort Glente 1 AD T. Morten Müller
Siø: Gravand 255 FU, Atlingand 1 M FU, Skeand 26 FU, Knarand 56 FU, Klyde 20 FU, Lille Præstekrave 8 FU. Ole Goldschmidt
Staurby v/Middelfart: Vandrefalk 1 FU. Erik Busk
Storelung: Lærkefalk 1 FU. Viktor Bendiksen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Thurø By m.m.:
Biæder 8 OF. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Temmincksryle 4 OF, Rovterne 1 OF. Morten Müller
Urup Dam:
Hvid Stork 1 R. Benjamin Bech
Vejlby v/Middelfart: Græshoppesanger 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Vejlby v/Middelfart: Græshoppesanger 1 SY. Erik Busk
Vejle Lung: Skovsneppe 6 OF, Nattergal 13 R. Poul Bjerager


 

Onsdag den 10. maj 2023                  Solopgang: 05:20  Solnedgang: 21:10

Ny Gesinge: Rovterne 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Siø
: Sort glente T, Musvåge 1 T. Henning Steen Hansen [Facebook]
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU (Hundestejle) (Der er ingen klyder, dværgterner eller Rødben i Noret i dag). Erik Thomsen
Slipshavn inderfjord:
Stenvender 25 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Blå Kærhøg 1 OF. Per Møller Jensen
Bispeenge: Lille Præstekrave 4 R, Temmincksryle 2 R. Anders Myrtue
Bispeenge: Lille Præstekrave 4 FU, Temmincksryle 2 R, Blåhals 1 SY. Maria Rasmussen
Bjørnemosegård (Svendborg): Lille Præstekrave 2 FU,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Niels Andersen
Bredbjerg:
Hvid Stork 1 FU. Søren G. Nielsen
Egensedybet: Bramgås 3200 OF. Michael L.J. Glentedal
Enemærket v/Holstenshus: Trane 3 NØ, Skovsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Tinksmed 21 R
. Stoffer Jaeger
Fakkebjerg: Rustand 1 OF. Morten Müller
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 2600 R, Atlingand 2 FU, Skeand 12 R, Havørn 2 R. Michael L.J. Glentedal 
Fyns Hoved: Tårnfalk 5 NØ, Ringdrossel 1 F R. Esben Eriksen
Føns Vang: Skeand 10 M R, Toppet Lappedykker 56 AD R, Sorthalset Lappedykker 1 AD R, Lille Præstekrave 2 AD R, Hættemåge 500 R, Dværgmåge 1 3K+ R., Digesvale 600 FU. Michael Brunhøj Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 1 R, Sølvhejre 4 R, Klyde 25 R. Tom Tjørnum
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 M FU . Pierre Bentzen
Husby Strand, Wedellsborg: Atlingand 2 R. Erik Busk
Hvidkilde Sø: Hedelærke 1 S. Jens-Gert Hansen
Lillestrand/Korshavn (FE08): Lille Kobbersneppe 150 R. Esben Eriksen
Lindelse: Lærkefalk 1 FU. Morten Müller
Lundsbjerg Skov & Lunden v/Hverringe: Ravn 4 R. Evald Mehlsen 
Morud: Hvid Stork 1 FU. Anton Markvard
Morud Skov: Rødtoppet Fuglekonge 4 SY. Anton Markvard
Nordskov Enge (Enghave): Sort Glente 1 2K SØ,
Flodsanger 1 SY. Esben Eriksen
Ny Gesinge: Rovterne 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 2 2K FU, Dværgmåge 3 AD FU, Fjordterne 26 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Rørdrum 3 SY, Dværgmåge 16 FU, Sortterne 8 FU, Digesvale 800 FU. Ole Goldschmidt 
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Isfugl 1 R. Flemming G. Andersen
Sundet, Faaborg: Fiskeørn 1 OF. Per Damgaard Poulsen
Sybergland: Nilgås 1 R, Dværgmåge 2 R. Mogens Ribo Petersen
Sybergland: Sortterne 1 R. Ivan Sejer Beck
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 378 FU. Arne Bruun 
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 378 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 59 FU, Rørdrum 2 FU, Rørdrum 4 SY, Sølvhejre 1 FU, Lærkefalk 1 FU, Skægmejse 2 SY,
Savisanger 1 SY, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Rørdrum 1 SY. Ole Goldschmidt


 

Tirsdag den 9. maj 2023                     Solopgang: 05:22 Solnedgang: 21:08

Noret, Tåsinge: Grågås 1 YF UF, Grågås 92 R, Gravand 2 YF, Gravand 10 R, Knarand 1 R, Gråand 1 YF, Gråand 8 R, Krikand 2 R, Blishøne 4 YF, Vibe 2 YF. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 4 YF, Knopsvane 16 R, Bramgås 230 OF, Grågås 4 YF UF, Grågås 86 R, Toppet Skallesluger 4 OF, Gravand 3 YF, Gravand 28 R, Troldand 47 R, Atlingand 2 YF, Skeand 2 YF, Skeand 6 R, Knarand 3 R, Gråand 4 YF, Gråand 13 R, Krikand 8 R, Lille Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 1 YF, Toppet Lappedykker 2 YF, Blishøne 11 YF, Fiskehejre 3 R, Strandskade 3 YF, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 1 YF, Vibe 4 YF, Vibe 4 R, Brushane 1 R, Rødben 2 YF, Tinksmed 2 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 17 R, Sølvmåge 27 R, Rørhøg 1 YF, Havørn 1 2K+ R, Grønspætte 1 TH, Ravn 1 OF, Sanglærke 3 YF SY, Skægmejse 4 R, Rørsanger 3 YF SY, Bysvale 2 FU, Landsvale 21 FU, Digesvale 1 FU, Gransanger 1 YF, Gærdesmutte 1 YF SY, Rødstjert 1 YF SY, Hvid Vipstjert 1 YF, Stillits 1 YF, Gulspurv 1 YF SY, Rørspurv 5 YF. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Brændegård Sø
: Nilgås 2 OF, Sorthalset Lappedykker 2 R, Gøg 1 OF, Rørhøg 2 OF.  Leif Sørensen [Facebook]
Slipshavn inderfjord
: Splitterne 1 R (ringmærket), Dværgterne 2 FU R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 3 FU, Skægmejse 2 FU. Christian Lundsted
Bjørnemosegård (Svendborg): Lille Præstekrave 2 FU. Asger Rasmussen 
Bredbjerg:
Hvid Stork 1 FU. Anton Markvard
Brændegård Sø: Nilgås 2 OF, Sorthalset Lappedykker 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sorthalset Lappedykker 3 FU, Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 1 R. Mikael Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R, Dværgterne 2 FU, Fiskeørn 1 R. Mikael Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU, Dværgterne 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 R. Niels Bomholt Jensen
Egense v/Svendborg: Rød Glente 2 OF. Niels Andersen
Erhvervsområde Øst, Nyborg: Turteldue 1 OF (Fløj over industriområdet. Mere gumpetung end tyrkerdue med lang hale, tilbagebøjede afrunde vinger, brun vingeoverside og mørke vingespidser. Har overvejet muligheden for tamdue, men passede ikke i silhuet. Den havde kurs mod en skov bag området). Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Gul Vipstjert 68 R. Jørgen Hjorth Jensen
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 M R, Sortspætte 1 F R. Michael Brunhøj Hansen
Langesø: Blæsbjerg/Horsehave/Møllegård Skov:
Hvid Stork 1 R. Gregers Johannesen  
Lindelse Nor: Trane 14 OF. Søren Bøgelund
Lindved Frugtplantage: Trane 10 OF. Lars Andersen
Middelfart: Vagtel 1 M T. Michael Brunhøj Hansen
Middelfart, Industrikvarter: Lille Præstekrave 1 AD R. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Gøg 5 SY, Rørdrum 5 SY, Dværgmåge 53 FU, Sortterne 4 FU, Gærdesanger 10 SY. Ole Goldschmidt
Revsøre: Rød Glente 4 R. Peter Pelle Clausen
Siø: Atlingand 1 M R, Skeand 17 FU, Knarand 38 FU, Klyde 25 YF BR. Morten Müller 
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Isfugl 1 R. Flemming G. Andersen
Sybergland: Nilgås 1 R, Stenpikker 25 FU, Gul Vipstjert 31 R. Karen Koefoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 4 SY, Tinksmed 27 FU. Ole Goldschmidt
Vejle Lung:
Nattergal 11 R. Poul Bjerager 
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 YF, Lille Præstekrave 1 YF, Skægmejse 4 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 2000 FU. Jens Bækkelund
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Mandag den 8. maj 2023                     Solopgang: 05:24 Solnedgang: 21:06

Bjørnemosegård: Tinksmed 1 R, Lille præstekrave 1 R. Lars Kirk
Thurø
: Stenpikker 1 R. Lars Kirk
Havn v/Vejlen
: Mursejler 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vårø
: Havørn 6 2K+ R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Siø: Skeand 1 R, Rødben 1 R, Tinksmed 1 R. Lars Kirk
Siø: Skeand 4 R (2 par), Tinksmed 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Brændegård Sø
: Nilgås 1 R, Taffeland 8 R, Skeand 15 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Gøg 1 SY, Sølvhejre 3 OF, Strandskade 1 R, Mudderklire 4 R, Rørhøg 2 OF, Rød Glente 1 OF, Tornirisk 12 OF, Rørspurv 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Tange å
: Tornirisk 6 R YF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 4 R. Leif Sørensen
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 FU,  Bysvale 100 OF. Gunhild Brink
Bogensø Enge: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Peter Lillesø
Bredbjerg:
Hvid Stork 1 R. Anton Markvard
Broby Sø: Skægmejse 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Brændegård Sø: Nilgås 1 R, Skeand 15 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Sølvhejre 3 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sorthalset Lappedykker 4 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU, Dværgterne 2 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Dværgmåge 8 R, Dværgterne 2 YF TH. Carsten Skou
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 11 T, Sortstrubet Lom 8 T, Tejst 6 T, Dværgmåge 14 T, Sildemåge 13 AD T, Dværgterne 2 T, Sortterne 39 T, Havterne 71 T, Hvepsevåge 10 T, Dværgfalk 1 T. Frank Jensen-Hammer 
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Vandrefalk 1 OF. Søren G. Nielsen
Føns Vang: Dværgmåge 35 R, Sortterne 1 R. Lars Witting
Gamborg By: Trane 5 OF. Lars Witting
Gyldensteen: Engsøen: Trane 3 R
, Sølvhejre 1 R, Klyde 25 R, Vandrefalk 1 R . Tom Tjørnum
Henninge: Dværgfalk 1 OF. Pierre Bentzen
Morud:
Hvid Stork 1 R NAT. Jesper Leegaard
Munkebjerg Skov (Faaborg): Rødtoppet Fuglekonge 2 FU. Evald Mehlsen 
Nakkebølle Inddæmning: Dværgmåge 28 R. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Dværgmåge 21 FU
, Sortterne 1 FU , Fjordterne 36 FU. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 81 FU, Sortterne 2 FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Brushane 28 FU, Dværgmåge 32 FU, Sortterne 1 FU, Fjordterne 31 FU. Morten Müller  
Skovby Nymark: Sortstrubet Bynkefugl 1 YF TH. Jens Bækkelund
Slipshavn Enge: Dværgterne 2 R. Flemming Thomasen
Tangmosen: Dværgfalk 1 FU. Erik Busk
Tørresø: Dværgmåge 8 AD SØ, Lærkefalk 1 Ø. Jakob Sunesen
Ørsted Grave: Vagtel 1 R. Carsten Moth Iversen


 

Søndag den 7. maj 2023                     Solopgang: 05:26 Solnedgang: 21:04

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 28 Ø, Sortterne 1 Ø, Havterne 8 Ø, Havterne 40 Ø
Kogtved
: Grønspætte 1 R, Bysvale 1 YF BR, Rødstjert 1 YF SY, Tornirisk 2 R
Strandeng v/Horseskov: Stor Præstekrave 1 R
Svendborg Golfbane: Grønspætte 1 R, Bysvale 2 R, Landsvale 4 R, Gærdesanger 3 YF SY, Stær 12 YF
Stjoul Havn: Ederfugl 1 F R, Ederfugl 8 M R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Søgård Mose (Langeland), skoven
:
Natravn 1 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Knopsvane 20 R, Nilgås 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Mudderklire 2 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 OF, Hvid Vipstjert 5 R
Bøjden Nor: Knopsvane 6 R, Gravand 12 R, Fiskehejre 4 R, Skarv 28 R, Strandskade 4 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 150 R, Mudderklire 3 R, Rødben 1 R, Stormmåge 30 R, Dværgterne 1 R, Havterne 3 R, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Musvit 2 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 30 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stillits 4 R.
Gulspurv 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Bøjden Nor: Gulspurv 1 R (
Vandstanden er steget 30 cm i Bøjden Nor. Alle reder er oversvømmet: Viber, Strandskade, Rødben og Klyder!) Erik Thomsen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 FU. Viktor Bendiksen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Bogensø Enge: Gråstrubet Lappedykker 10 YF P, Dværgterne 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Stenpikker 8 R. Peter Lillesø
Bredbjerg:
Hvid Stork 1 FU. Jesper Leegaard 
Broby Sø: Svaleklire 12 OF, Skægmejse 3 FU. Henrik Kingo Andersen
Brændegård Sø: Nilgås 1 R, Skeand 15 FU, Lille Præstekrave 1 OF, Lille Præstekrave 1 FU, Fjordterne 7 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Nilgås 1 R, Lille Præstekrave 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R, Fiskeørn 1 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 4 FU, Sortstrubet Lom 5 Ø, Tejst 7 Ø, Ride 1 2K Ø, Dværgmåge 40 FU, Dværgmåge 137 Ø, Sortterne 1 FU, Sortterne 9 Ø, Fjordterne 24 Ø, Fiskeørn 2 Ø, Blå Kærhøg 2 Ø,
Gulirisk 1 OF. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 4 T, Dværgmåge 25 R, Dværgmåge 220 T, Sortterne 9 T, Fjordterne 9 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Sortterne 2 FU, Fiskeørn 1 N,
Hedehøg 1 N, Lærkefalk 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Fakkebjerg: Sortterne 2 R. Benjamin Bech
Fakkebjerg: Sortstrubet Bynkefugl 1 M SY. Ole Goldschmidt
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 R, Hvepsevåge 8 Ø. Bo Levesen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Lærkefalk 3 R. Esben Eriksen 
Grusgrave v/Birkum: Lille Præstekrave 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Fjordterne 7 FU. Sanne Lykke Dalgaard
Gulstav Vesterskov: Græshoppesanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Hylken Mølle: Fiskeørn 1 OF. Kim Mogensen
Krumstrup Møllesø: Lille Præstekrave 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Morud Skov:
Skovsanger 4 SY, Rødtoppet Fuglekonge 3 SY. Lars Andersen
Møllemade/Ellemose: Bynkefugl 12 R, Stenpikker 13 R. Michael Brunhøj Hansen
Mågeøerne: Skestork 1 AD R, Lille Kobbersneppe 90 R, Almindelig Ryle 1000 R, Havterne 30 R. Jacob Sterup
Nordskov Enge (Enghave): Lærkefalk 2 OF. Per Møller Jensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 TH, Dværgmåge 28 R, Fjordterne 40 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Brushane 42 FU, Sandløber 2 FU, Dværgmåge 48 FU, Fjordterne 45 FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Dværgmåge 10 R. Claus Dalskov
Nørreballe Nor: Sortterne 2 R. Karen Koefoed
Siø: Troldand x Bjergand (hybrid) 1 M AD FU, Lille Præstekrave 6 FU, Temmincksryle 1 FU. Ole Goldschmidt
Siø:
Lille Bjergand (SU) 1 M R. Benjamin Bech
Spodsbjerg (Langeland): Havørn 2 AD YF, Rød Glente 2 OF. Søren Bøgelund
Sundet, Faaborg: Dværgmåge 1 AD FU, Digesvale 100 FU. Per Damgaard Poulsen 
Sybergland: Nilgås 1 FU. Jens Peter Bech
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 1 R, Dværgmåge 1 2K R, Sortterne 8 R. Esben Eriksen
Søgård Mose (Langeland): Sortterne 2 FU. Jens Peter Bech
Søgård Mose (Langeland): Gråstrubet Lappedykker 22 FU, Sortterne 2 FU. Ole Goldschmidt
Tangmosen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY, Bynkefugl 6 R. Michael Brunhøj Hansen 
Tangmosen: Blåhals 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Skægmejse 3 R. Karen Koefoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 R. Ole Goldschmidt 
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 FU. Martin Rheinheimer
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 1 M R. Sten Pedersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Knarand 96 FU. Bo Levesen
Åbjerg m.m. ved Søgård (Langeland):
Natravn 1 R, Skovsanger 1 FU. Ole Goldschmidt


 

Lørdag den 6. maj 2023                     Solopgang: 05:28 Solnedgang: 21:02

Ny Gesinge, matriklen: Broget fluesnapper 1 R M. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bogensø Enge: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Stenpikker 7 R. Esben Eriksen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 R. Leif Sørensen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Bynkefugl 5 R, Stenpikker 13 R. Esben Eriksen
Gyldensteen Gods: Bramgås 1500 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 35 YF. Jens Bækkelund
Klæsø Nor: Taffeland x Troldand (hybrid) 1 M FU. Ole Goldschmidt 
Langesø Gods + Langesø: Isfugl 1 OF. Kaspar Juel-Wendelin
Nørreballe Nor: Dværgmåge 6 FU, Rovterne 1 R, Fjordterne 10 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Skeand 14 FU, Knarand 36 FU, Rørdrum 1 SY, Dværgmåge 3 FU, Dværgterne 1 FU, Fjordterne 55 FU. Ole Goldschmidt
Siø: Skeand 16 FU, Knarand 36 FU, Lille Præstekrave 4 YF, Enkeltbekkasin 2 FU. Ole Goldschmidt
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Gærdesanger 18 R. Lars Tom-Petersen
Skåstrup Strand Sommerhusområde: Ringdrossel 1 M R T. Merry Sunke Larsen
Stokkeby Nor: Bramgås 4000 R. Lars Tom-Petersen
Storeholm + øhavet nord for: Havterne 30 FU. Ole Goldschmidt
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 2 R. Esben Eriksen
Sybergland: Atlingand 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Stenpikker 7 FU . Jens Peter Bech, Benjamin Bech

Søgård Mose (Langeland): Blå Kærhøg 1 F FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 TH, Dværgmåge 9 FU. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 SY, Rovterne 1 FU, Skægmejse 4 FU. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Tinksmed 19 FU. Arne Christensen


 

Fredag den 5. maj 2023                     Solopgang: 05:30 Solnedgang: 21:00

Vejstrup, lille sø: Landsvale 4 YF (samler til rede), Knopsvane 1 R, Gråand 3 FU, Hvid vipstjert 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 28 R. Klint Olsen
Keldsnor: Dværgfalk 1 M AD R. Morten Müller
Langelandssund syd for Lohals (Rødgrund m.m.): Sortsvane 1 R. Pierre Bentzen  
Morud: Mandarinand 1 M FU. Anton Markvard
Siø: Skeand 12 FU, Lille Præstekrave 2 YF TH. Morten Müller
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Isfugl 2 R. Flemming G. Andersen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsneppe 1 FU. Evald Mehlsen
Sybergland: Atlingand 2 M FU. Jens Peter Bech
Sybergland: Atlingand 2 M R. Esben Eriksen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 M FU, Tinksmed 24 FU, Havørn 2 FU, Vandrefalk 1 FU. Morten Müller
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 M FU
, Lille Præstekrave 1 R, Tinksmed 21 FU. Pierre Bentzen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 4 Ø. Lars Tom-Petersen


  

Torsdag den 4. maj 2023                     Solopgang: 05:32 Solnedgang: 20:58

Monnet, Tåsinge: Knopsvane 61 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 131 R, Grågås 55 R, Ederfugl 37 R, Toppet Skallesluger 3 YF, Toppet Skallesluger 7 R, Gravand 3 YF, Gravand 16 R, Gråand 4 YF, Gråand 6 R, Spidsand 1 YF, Spidsand 9 R, Krikand 6 R, Ringdue 1 YF, Fiskehejre 9 R, Skarv 8 OF, Strandskade 18 YF, Stor Præstekrave 6 YF, Vibe 10 YF, Storspove 31 R, Mudderklire 1 R, Rødben 9 YF, Hættemåge 83 R, Dværgmåge 11 OF, Stormmåge 34 R, Sølvmåge 106 R, Svartbag 11 OF, Havterne 13 R, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 1 OF, Havørn 7 FU, Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Ravn 3 OF, Gråkrage 48 R, Blåmejse 1 YF,
Musvit 1 YF, Sanglærke 168 YF SY, Landsvale 18 FU, Digesvale 100 R, Gransanger 2 YF SY, Munk 1 YF SY, Gærdesanger 2 YF SY, Tornsanger 1 YF SY, Gærdesmutte 2 YF SY, Stær 4 R, Rødstjert 1 YF SY, Stenpikker 3 R, Engpiber 41 YF SY, Hvid Vipstjert 2 YF, Bogfinke 1 YF SY, Tornirisk 2 YF, Stillits 1 YF. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Brændegård Sø: Trane 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Nilgås 2 FU, Skeand 12 FU, Fjordterne 6 FU. Leif Kristensen
Dejrø: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 200 R. Lars Tom-Petersen 
Eskebjerg: Sortstrubet Bynkefugl 1 F R. Anders Odd Wulff Nielsen
Flyvesandet: Sandløber 4 R. Klint Olsen
Føns Vang: Lille Præstekrave 2 YF, Havørn 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 5 FU, Sorthovedet Måge 1 R, Fjordterne 10 YF B,
Løvsanger 20 SY. Christian Lundsted
Gulstav: Sortstrubet Lom 1 V, Fiskeørn 1 NV, 
Steppehøg 1 2K S . Anders Odd Wulff Nielsen
Lunden (Sydlangeland): Skovsanger 1 SY. Pierre Bentzen
Monnet, Tåsinge: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 131 R, Dværgmåge 11 OF, Havørn 7 FU, Ravn 3 OF, Sanglærke 168 YF SY, Digesvale 100 R. Poul Vestergård Rasmussen
Møllemade/Ellemose: Stenpikker 16 R. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R,  Knarand 32 FU, Fjordterne 33 FU. Niels Bomholt Jensen
Rifbjerg Nor: Skægmejse 1 FU. Jan Sørensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rørdrum 1 SY. Leif Rasmussen

Sanderum: Lille Præstekrave 2 R. Ella Mikkelsen
Sjoen v/Dunkær: Skægmejse 1 R. Lars Tom-Petersen
Skaboeshuse: Ringdrossel 1 M AD FU, Ringdrossel 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD R. Morten Kristiansen
Sydf. Øhav: Egholm Flak: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 260 R. Lars Tom-Petersen
Søen, Valdemarsslot: Lille Præstekrave 1 R. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 FU
. Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 FU. Pierre Bentzen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 3 AD R, Dværgterne 1 FU. Lars Tom-Petersen


 

Onsdag den 3. maj 2023                       Solopgang: 05:34 Solnedgang: 20:57

Tange å: Stillits 2 FU, Munk 1 FU, Rødstjert 1M FU, Stær 2 FU, Landsvale 12 FU . Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Ballen: Duehøg 1 FU. Niels Andersen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU
. Niels Peter Jørgensen
Brændegård Sø: Nilgås 2 FU, Fjordterne 7 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 V, Sule 1 AD Ø, Sort Glente 3 S. Frank Jensen-Hammer 
Fogense Enge (Lillestrand): Tinksmed 12 FU. Jens David Kofoed Mogensen
Grusgrave v/Birkum: Svaleklire 7 R, Sorthovedet Måge 4 R. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav Mose: Atlingand 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Vesterskov: Gulbug 1 SY (ankomst). Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 52 YF. Klint Olsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Fjordterne 8 R. Klint Olsen 
Hunderup Skov (Sejerskov): Skovsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Langesø: Stjernebjerg m.m.: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Anton Markvard
Lindved Frugtplantage: Fiskeørn 1 OF. Lars Andersen
Lunden (Sydlangeland): Lærkefalk 1 FU,
Savisanger 1 SY, Skovsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Søren Bøgelund
Morud Skov: Rødtoppet Fuglekonge 8 SY. Anton Markvard
Møllemade/Ellemose: Stenpikker 7 R. Erik Busk 
Pipstorn: Munk 12 SY. Niels Bomholt Jensen
Siø: Skeand 18 FU, Knarand 31 FU. Ole Goldschmidt
Søgård (Langeland): Gulirisk 1 FU. Søren Bøgelund
Søgård Mose (Langeland):
Hvid Stork 1 R. Søren Bøgelund
Tangmosen: Stenpikker 10 R. Erik Busk 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stenpikker 15 R. Allan Østergaard


  

Tirsdag den 2. maj 2023                       Solopgang: 05:36 Solnedgang: 20:55

Siø: Rødben 1 R, Lille præstekrave 3 R. Lars Kirk
Løkkeby Enge: Tornsanger 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Blåhals 1 SY, Blåhals 1 SY, Blåhals 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Dværgmåge 1 V, Dværgmåge 9 Ø, Fjordterne 5 Ø, Fjordterne 14 V. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Trane 3 OF, Lille Præstekrave 5 R, Temmincksryle 6 FU, Tinksmed 63 FU. Niels Bomholt Jensen  
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 18 R. Leif Kristensen
Fraugde: Vendehals 1 R. Jim Pedersen 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Leif Kristensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 3 FU. Leif Kristensen
Hammerdam (Svanninge Bakker): Fiskeørn 1 OF. Peter Lillesø
Hesbjerg Skov: Munk 13 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Gunnar Jørgensen
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 F R, Sortspætte 1 M R. Michael Brunhøj Hansen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF UR. Arne Bruun
Nørre Lyndelse: Havørn 3 T. Peter Lillesø
Nørreballe Nor: Bramgås 1000 R, Rørdrum 1 OF, Dværgmåge 4 AD R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 3 AD FU. Morten Müller
Rudkøbing Vejle: Havørn 2 AD FU. Erik Overlund
Siø: Lille Præstekrave 3 R. Lars Kirk
Sollerup: Skovsanger 2 SY. Evald Mehlsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Rovterne 1 OF
, Rovterne 2 R , Skægmejse 2 FU. Arne Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 AD R
Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Gregers Johannesen
Urup Dam: Tinksmed 21 R. Esben Eriksen
Vester Aaby: Trane 7 OF, Duehøg 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Vornæs Skov:
Gulirisk 2 R . Poul Vestergård Rasmussen


 

Mandag den 1. maj 2023                      Solopgang: 05:38 Solnedgang: 20:53

Tange å: Landsvale 6 OF R, Fiskehejre 1 OF, Gravand 2 FU, Bogfinke 4 FU, Natugle 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Dværgmåge 50 AD FU, Dværgmåge 17 AD FU. Jakob Sunesen
Brændegård Sø: Nilgås 2 R, Atlingand 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Nilgås 2 R
, Skeand 16 FU, Lille Præstekrave 2 R, Dværgmåge 6 FU, Fjordterne 14 R, Havørn 2 FU. Pierre Bentzen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 8 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Dværgmåge 7 AD FU. Jakob Sunesen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R, Hjejle 300 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Bramgås 1340 T, Rødstrubet Lom 12 Ø, Sortstrubet Lom 5 T, Sule 1 AD Ø,
Dværgmåge 267 T, Fjordterne 58 T. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Tinksmed 54 FU. Leif Kristensen
Fiskerup Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Lilly Sørensen
Fyns Hoved: Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Anton Ræbild Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 20 R, Rød Glente 3 FU. Tom Tjørnum 
Langelandssund syd for Lohals (Rødgrund m.m.): Bramgås 1000 N. Jane Ditzel
Langeskov v/Søllinge: Sorthovedet Måge 1 R. Per Rasmussen
Munkebo: Havørn 2 NØ. Peter Lillesø
Nakkebølle Inddæmning: Fiskeørn 2 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskeørn 1 FU. Erling Sevald
Nørreballe Nor:
Dværgmåge 265 FU. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Vendehals 1 R. Ole Goldschmidt
Skaboeshuse: Munk 11 SY. Kurt Kaack Hansen
Stoense Udflyttere: Skovhornugle 1 R. Jane Ditzel
Sybergland: Nilgås 1 R, Sølvhejre 1 OF, Havørn 2 R. Karen Koefoed
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 197 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 M AD FU, Skeand 22 FU, Knarand 36 FU, Krikand 101 FU, Rørdrum 1 R, Rørdrum 4 SY, Lille Præstekrave 1 SY, Dværgmåge 4 Ø, Rovterne 1 FU, Fjordterne 12 FU,
Savisanger 1 SY, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 TH. Ole Goldschmidt 
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 FU. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 R
. Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

13 jun 2023
This page is part af: Http://www.Snatur.dk