Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 9. - 14. ( 1. marts - 31. marts 2014).                     Sidst opdateret 01 april 2014 22:44:48 

 

 

             Hvid vipstjert Foto: Hans Villum Christensen

Mandag den 31. marts 2014                                           Solopgang: 06:52 Solnedgang: 19:53

Vejlen, Tåsinge: Gravand 8 FU, Krikand 8 R, Spidsand 6 R, Troldand 250 R, Strandskade 2 R, Klyde 7 FU, Rørspurv 2 SY
Vornæs Skov: Fiskehejre 30 YF BR, Fasan 1 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 3 TH, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 1 M R, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 3 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 6 R, Spætmejse 3 SY, Træløber 1 R, Korttået Træløber 2 SY, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Dompap 2 R, Gulspurv 2 SY
Lundeborg, Ny Camping
(11:00 - 15:30): Sangdrossel 1 SY, Halemejse (europaeus) 1 FU, Sølvmåge 1 FU, Grønirisk 2 FU, Ringdue 2 FU, Solsort 2 FU, Gråspurv 6 FU, Dompap 2 FU, Halemejse 1 FU, Musvit 2 FU, Blåmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Faaborg (11:50-12:00):
Sivsanger 1 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Grusgrave v/Birkum: Toppet Lappedykker 4 R, Grågås 2 YF BR, Grågås 60 R, Gravand 4 R, Troldand 12 R, Hvinand 2 R, Blishøne 6 R, Strandskade 4 R, Vibe 8 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 12 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Gulspurv 1 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense, Svendborg: Hættemåge 100 FU, Musvit 1 YF, Gråspurv 20 R. Carsten Skou
Åbyskov: Grønspætte 1 TH. Niels Andersen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 25 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 5 SDR R, Knopsvane 2 AD R, Gravand 2 R, Knarand 13 FU, Skeand 6 FU, Taffeland 49 R, Grønbenet Rørhøne 5 R. Jacob Sterup
Ferritslev: Hvinand 2 YF P. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 56 R, Gravand 4 R, Gråand 2 R, Taffeland 2 R, Troldand 46 R, Hvinand 1 OF, Blishøne 10 FU, Strandskade 12 R, Hættemåge 142 R, Stormmåge 41 R, Sølvmåge 3 R, Gransanger 1 SY, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen 
Håstrup: Lille Lappedykker 2 SY, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 29 R, Grågås 3 YF BR, Gråand 3 OF, Gråand 1 R, Taffeland 8 R, Troldand 5 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 2 FU, Sanglærke 2 SY, Jernspurv 4 R, Rødhals 1 R, Solsort 5 R, Gransanger 1 FU, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 2 OF, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Stor Flagspætte 1 FU, Stor Flagspætte 2 R, Rødhals 2 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Musvit 2 SY, Musvit 2 FU, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 8 R, Blishøne 6 TH, Vindrossel 7 FU. Leif Kristensen
Odense Jernbaneterræn: Landsvale 1 FU. Heidi Vibe Frederiksen
Kærum Mose v/Assens: Sangdrossel 2 SY. Kirsten Pedersen
Langø Plantage: Vibe 1 R, Natugle 1 SY, Stor Flagspætte 1 TH, Sanglærke 4 SY, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 4 SY, Rødhals 15 R, Gransanger 9 SY, Sortmejse 2 SY, Skovskade 2 R, Stær 15 OF, Gulspurv 7 R, Rørspurv 1 M R. Jan Holm Jensen
Strib: Stillits 2 SY. Erik Busk


        Gulspurv Foto Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 30. marts 2014                                           Solopgang: 06:55 Solnedgang: 19:51

Svendborgsundbroen (14:05):  Trane 20 T Ø, Rød glente 1 T Ø. Morten Kristiansen
Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 1 R, Trane 23 T (13:30). Poul Vestergaard Rasmussen
Vesteregn: Fiskeørn 1 T N (12:15), Trane 9 T N (11:50). Esben Eriksen
Lundeborg, Ny Camping (09:30): Gulspurv 5 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Husskade 2, Ringdue 4, Solsort 4, Sangdrossel 1, Allike 6, Råge 10, Gråkrage 2, Hvid Vipstjert 1, Bogfinke 3, Spætmejse 3, Skovspurv 10, Gulspurv 2, Knopsvane 2, Gråand 2, Blishøne 2, Fiskehejre 1, Nældens Takvinge 1, Citronsommerfugl 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Østerøsø - Knudshoved: Lille Præstekrave 1 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 81 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 11 AD R, Knarand 14 R, Krikand 3 R Skeand 4 R, Toppet Skallesluger 7 R. Jacob Sterup
Havn v/Vejlen: Knopsvane 5 R, Gravand 4 R, Krikand 28 R, Blishøne 31 R, Rødben 1 R, Hættemåge 16 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 YF P, Skarv 2 OF, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 10 R, Grågås 19 R, Gravand 23 R, Knarand 2 R, Krikand 117 R, Gråand 53 R, Spidsand 11 R, Troldand 712 R, Havørn 1 3K OF, Rørhøg 1 M OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 SY, Trane 23 T, Strandskade 4 R, Klyde 49 R, Vibe 13 R, Storspove 76 R, Hættemåge 1381 R, Stormmåge 143 R, Sølvmåge 57 R, Svartbag 1 R, Ringdue 45 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 3 SY, Halemejse 2 R, Gråkrage 8 R, Ravn 1 OF, Ravn 2 R, Rørspurv 3 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vornæs Skov: Grønspætte 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Siø: Grågås x Bramgås (hybrid) 1 R, Bramgås 9 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 115 FU. Jacob Sterup
Rudkøbing Vejle: Atlingand 1 M R. Morten Müller
Snaremose Sø: Havørn 1 2K R, Vandrefalk 1 2K R. Søren Gjaldbæ, Michael Mosebo Jensen
Snøde - By: Trane 9 N. Morten Müller
Dovns Klint:
Hvid Stork 1 AD S , Bramgås 770 SV, Ederfugl 10030 Ø, Havlit 100 R, Havlit 225 Ø, Hvinand  223 Ø, Toppet Skallesluger 63 Ø, Trane 1 Ø, Hedelærke 1 S, Sanglærke 57 Ø, Tornirisk 51 Ø, Rørspurv 24 Ø. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Vesteregn: Fiskeørn 1 NØ, Vandrefalk 1 2K S, Trane 11 NØ. Esben Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Blisgås 17 Ø. . Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Hou Nordstrand: Rød Glente 4 NØ, Spurvehøg 17 NØ, Fiskeørn 2 NØ. Morten Müller
Rødkilde Enge: Fiskehejre 1 FU, Gravand 1 OF, Blå Kærhøg 1 F FU, Blishøne 1 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 8 FU, Stormmåge 250 FU, Sølvmåge 2 R, Huldue 1 SY, Ringdue 6 R, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 R, Solsort 7 R, Sjagger 30 OF, Sangdrossel 6 R, Vindrossel 3 R, Gransanger 3 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit 7 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 2 FU, Allike 6 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 R, Bogfinke 7 SY, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Sibirien: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Sollerup: Havørn 1 AD OF, Isfugl 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Arreskov Sø: Knarand 16 R, Havørn 1 AD OF. Britta Merete Larsen
Jordløse Bakker: Musvåge 4 OF, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 1 SY, Solsort 2 OF, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Sortmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Musvit 2 OF, Skovskade 2 OF, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 5 OF. Villy-Erik Schødts
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 5 OF, Grågås 10 R, Gravand 18 FU, Krikand 31 FU, Gråand 4 FU, Atlingand 2 R, Skeand 1 R, Blishøne 6 FU, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 49 R, Brushane 10 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 145 R, Stormmåge 15 R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 3 SY, Solsort 2 R, Gråkrage 2 FU, Stær 2 FU T. Leif Kristensen
Årslev: Bramgås 700 T. Poul Vestergård Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 YF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 TH. Jacob Sterup
Grusgrave v/Birkum: Havørn 1 AD OF, Sorthovedet Måge 2. Søren G. Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Havørn 1 M AD FU , Sorthovedet Måge 2 YF P. Kai Nissen
Kalvehave v/Rolsted: Duehøg 1 R. Per Rasmussen
Kohave v/Tornbjerg: Grønspætte 1 R. Michael L.J. Glentedal
Korkendrup : Havørn 1 2K+ OF. Per Rasmussen
Kølstrup: Rød Glente 1 OF. Steen Lauritsen
Torup Kohave: Blå Kærhøg 1 F OF. Michael L.J. Glentedal
Kerteminde: Husrødstjert 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Tårup Inddæmmede Strand: Rørhøg 1 F R. Lars Philip Nørtoft
Fyns Hoved: Rødhals 100 R, Ringdrossel 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Vågebakken (F.H.): Hjejle 500 R. Kirsten Halkjær Lund
Kærum Å (Assens): Grønsisken 30 FU. Kirsten Pedersen
Assens Havn: Stær 25 SY. Kirsten Pedersen
Staurby Mose: Rørspurv 1 SY. Erik Busk
Stavrby Skov: Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 3 SY, Spætmejse, Lysbuget (europaea) 1 SY. Erik Busk


         Blåstjert

Lørdag den 29. marts 2014                                           Solopgang: 05:58 Solnedgang: 18:49

Ny Gesinge: Ravn 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Storspove 70 R (mark vest for Vejlegården). Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skovsbo v/Svendborg: Solsort 5 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 YF B, Husskade 2 YF B, Skovspurv 2 R. Carsten Skou
Monnet - Tåsinge: Toppet Skallesluger 4 R, Mosehornugle 1 FU, Gransanger 1 R. Carsten Skou
Vejlen - Tåsinge: Musvåge 1 OF. Carsten Skou
Søen, Valdemarsslot: Knarand 8 FU. Carsten Skou
Thurø By m.m.: Rød Glente 1 Ø, Ravn 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 FU, Gravand 9 R, Pibeand 44 R, Krikand 20 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Engpiber 1 YF SY, Stær 25 R. Arne Bruun
Hav nord for Bagenkop: Hvinand 260 R, Stor Præstekrave 1 R. Jacob Sterup
Helle Nor: Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Knopsvane 2 AD YF, Knarand 8 FU, Gråand 2 R. Jacob Sterup
Klise Nor: oppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Knopsvane 4 AD R, Grågås 13 R, Gravand 10 R, Pibeand 11 FU, Knarand 2 R, Krikand 8 FU, Gråand 8 R, Taffeland 15 FU, Troldand 13 FU, Blishøne 12 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 5 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 55 R, Stormmåge 75 R, Sølvmåge 220 R, Svartbag 4 R, Gransanger 4 R. Jacob Sterup 
Magleby Nor: Knopsvane 47 FU, Sangsvane 4. Jacob Sterup
Tullebølle: Jernspurv 2 FU, Grønirisk 7 FU, Stillits 3 SY, Dompap 2 SY. Hans-Henrik Wienberg
Brændeskov by: Gråstrubet Lappedykker 6 YF TH, Grågås 1 YF BR, Grønbenet Rørhøne 1 R. Arne Bruun
Sortemosen: Knopsvane 4 R, Grågås 13 R, Gravand 13 R, Pibeand 44 R, Knarand 7 R, Krikand 287 FU, Skeand 13 R, Blishøne 4 R, Vibe 4 R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 80 R. Arne Bruun
Sibirien: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen 
Egsmarken v/Ringe: Sildemåge 2 FU. Palle Bo Larsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 7 R, Gravand 8 R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 69 R, Spidsand 3 R, Atlingand 2 R, Skeand 4 R, Troldand 7 R, Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 2K FU, Strandskade 3 R, Vibe 20 R, Brushane 9 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Hættemåge 325 R, Stormmåge 175 R, Ravn 1 OF. Henrik Kalckar Hansen
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 1 M R, Havørn 2 IMM R, Tårnfalk 1 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Gravand 9 R, Pibeand 60 R, Krikand 23 R, Spidsand 12 , Taffeland 30 R, Troldand 110 R, Bjergand 6 R, Rødben 2 R. Erik Ehmsen 
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 YF , Hættemåge 50 YF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Havørn 1 2K+ OF. Per Rasmussen
Årslev: Landsvale 1 OF. Peter Teglhøj
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Vandrefalk 1 Ø. Torben Skytte Hvass
Østerøsø - Knudshoved: Lille Præstekrave 1 R. Jens-Gert Hansen
Gamborg By: Musvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Nørre Aaby: Gråand 6 R, Blishøne 3 R, Solsort 4 R, Gransanger 1 SY. Thomas Varto Nielsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 2 R, Sangsvane 40 R, Gravand 2 R, Knarand 2 R. Elsebeth Gludsted
Mariendal-kysten: Hjejle 650 T, Vibe 4 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 75 R, Ringdue 5 R, Sanglærke 5 SY, Stær 50 OF, Gulspurv 2 SY. Kirsten Pedersen
Varbjerg: Skarv 1 FU, Gravand 2 OF, Gråand 7 R, Strandskade 2 R, Svartbag 1 OF, Ringdue 4 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Gråkrage 2 OF, Gulspurv 4 R. Villy-Erik Schødts
Katrinebjerg Skov: Fasan 2 R, Ringdue 4 SY, Stor Flagspætte 3 TH, Sanglærke 2 SY, Sumpmejse 2 FU, Musvit 2 SY, Spætmejse 1 SY, Husskade 2 R, Gråkrage 6 FU, Bogfinke 3 SY, Grønsisken 16 FU, Gulspurv 2 FU. Willy Schrøder Andersen
Langø v. Gyldensteen: Havørn 1 AD OF. Lars Peter Hansen
Langø v. Gyldensteen: Vibe 2 R, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 2 R. Niels Bomholt Jensen
Langø Plantage: Musvåge 3 OF, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Langø Plantage: Grågås 2 OF, Havørn 1 OF, Vibe 3 OF, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 2 SY, Gransanger 4 SY. Gunnar Jørgensen
Engsøen ved Gyldensteen: Grågås 6 FU, Knarand 10 FU, Skeand 2 FU, Blishøne 20 FU, Vibe 2 R. Niels Bomholt Jensen
Hav ud for Gyldensteens Inddæmning: Ederfugl 10 R, Toppet Skallesluger 2 R. Niels Bomholt Jensen
Kystlagunen ved Gyldensteen: Sanglærke 4 SY. Niels Bomholt Jensen
Lunde v/Otterup: Bomlærke 1 R. Gunnar Jørgensen


         Engpiber   Foto: Hans Villum Christensen

Fredag den 28. marts 2014                                           Solopgang: 06:00 Solnedgang: 18:47

Vejlen, Tåsinge: Hjejle 150 R, Ravn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg (16:00): Mørkbuget Knortegås 40 S. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen (07:00): Stor flagspætte 2 FU, Spurvehøg 1 FU M (09:00), Musvit 2 YP. Poul Brugs Rasmussen
Ballen: Engpiber 2 R. Hans Villum Christensen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Gransanger 1, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 3, Musvit 2, Solsort 2, Hvid Vipstjert 1. Rødt Egern 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sundet, Faaborg (11:50-12:40): Sorthalset Lappedykker 4 FU, Lille Lappedykker 2 SY, Toppet Lappedykker 16 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 8 FU/R, Skarv 10 FU/R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 30 FU/R, Gravand 2 FU, Gråand 10 FU/R, Knarand 8 R, Skeand 8 R, Krikand 4 FU, Taffeland 30 FU/R, Troldand 150 R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 30 FU/R, Hættemåge 100 FU/R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor: Grågås 20 R, Gravand 6 R, Pibeand 110 R, Krikand 30 R, Gråand 26 R, Spidsand 16 R, Taffeland 10 R, Bjergand 360 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 4 R, Rødben 1 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 12 R, Hvid Vipstjert 2 R, Tornirisk 6 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dyreborg Skov: Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Ravn 2 OF, Gulspurv 10 OF,
Pileværling (SU) 0 FU T ( (08:35-08:40) Tror sgu jeg har smidt en pileværling væk, kom gående med min hund i morges ved 8.30 tiden tæt ved dyreborg skov, bare en kort tur, da jeg skulle i fitness center, og desværre uden kikkert. På vejen tilbage langs en frugtplantage bliver jeg opmærksom på et kort kraftigt kald, som jeg ikke mindes at have hørt før, jeg får samtidigt øje på fuglen oppe i et træ cirka 20 meter fra mig, den er ret rolig, men jeg kan ikke rigtigt se noget på grund af lysforholdene dog så meget at jeg kunne se at det var en værling, der er mange gulspurve også i området, men det var i alt fald ikke en sådan. Den flyver så over i et andet træ 100 meter væk, og jeg kommer derover hvor den sidder og igen på 10-15 meters afstand og ikke særligt godt lysforhold, kalder fuglen med et skarpt og for mig relative kraftigt ziit eller noget i den retning, et kald som jeg som sagt ikke har hørt før. Jeg opdager at fuglen har en relativ lys bræmme over øjet især bagi, den har lidt rejst fejr på hovedet, og virker ret mørk på ryggen, jeg kunne ikke fornemme andet end lys underside på fuglen i det dårlige lys Størrelse lidt større end dværgværling.Jeg kunne ikke få fuglen til at være andet end højst sandsynlig pileværling, men har je set alt for lidt til 100% at være sikker på det. Den flyver væk imod vest desværre Noget møg, jeg har eftersøgt den een time uden held, og prøver igen i eftermiddag). Freddy Hansen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 22 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 4 R , Skarv 4 R, Skarv 2 FU, Grågås 22 R, Knarand 4 FU, Gråand 12 FU, Skeand 8 FU, Taffeland 20 R, Troldand 146 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Gråkrage 2 FU. Leif Kristensen
Fruens Bøge: Mandarinand 3 , Grønbenet Rørhøne 4 R NAT, Gærdesmutte 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 3 FU, Skovskade 6 FU, Grønsisken 17 FU. Jens Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 65 R, Spidsand 32 R, Atlingand 2 R (1 par), Skeand 126 R, Rørhøg 1 M OF, Hjejle 50 R, Brushane 3 M R. Kresten Madsen
Nyborg: Splitterne 5 OF. Jens-Gert Hansen
Brændekilde: Rød Glente 1 FU. Søren G. Nielsen
Brændholt Skov: Grågås 2 OF, Fasan 1 R, Hættemåge 30 OF, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 1 SY, Ringdue 2 R, Sanglærke 5 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Solsort 1 SY, Husskade 1 R, Allike 1 OF, Gråkrage 5 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 30 OF. Ella Mikkelsen
Elverud Skov: Fiskehejre 1 OF, Grågås 2 OF, Ringdue 1 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 8 R, Bogfinke 1 SY, Bogfinke 200 NØ, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Travn Skov: Musvåge 2 R, Blishøne 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Spætmejse 2 SY, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Skarv 5 FU, Knopsvane 12 FU, Gravand 6 FU, Pibeand 40 FU, Gråand 7 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 56 FU, Strandskade 6 FU, Rødben 18 FU, Sorthovedet Måge 2 AD FU, Hættemåge 300 FU, Stormmåge 80 FU, Ringdue 5 OF, Musvit 1 SY, Gråkrage 4 FU, Grønirisk 2 R,
Rørspurv 7 FU. Lars Peter Hansen
Assens: Spurvehøg 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 DØD. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 9 FU, Knopsvane 7 R, Grågås 6 R, Gravand 21 R, Knarand 2 R, Krikand 34 R, Gråand 30 FU, Taffeland 6 R, Troldand 37 R, Fasan 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 22 FU, Hættemåge 25 FU, Sanglærke 2 SY, Engpiber 2 R, Solsort 3 T, Musvit 3 SY, Allike 2 R, Gråkrage 2 R, Gulspurv 6 R, Rørspurv 3 M SY, Rørspurv 1 R. Kirsten Pedersen
Lillebælt ud for Assens: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 7 FU, Skarv 16 R, Troldand 2 R, Ederfugl 2000 R, Sortand 13 R, Fløjlsand 6 FU, Svartbag 2 R. Kirsten Pedersen


         Grønsisken

Torsdag den 27. marts 2014                                           Solopgang: 06:03 Solnedgang: 18:45

Kogtved, matriklen: Ringdue 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 R, Solsort 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Husskade 2 R, Grønirisk 4 TH, Stillits 2 R, Grønsisken 3 FU
Lundeborg, matriklen
(13:00): Grønirisk 4 FU R, Gråspurv 6 (samler til rede), Rødhals 1 R, Solsort 4 FU, Knopsvane 3 FU, Gråsisken 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Valdemarsgade: Munk 1 SY, Grønsisken 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Vesterskov: Halemejse 3 FU. Jan Holm Jensen
Gulstav Østerskov: Musvåge 2 R, Sortkrage 1 R, Ravn 1 OF, Lille Korsnæb 19 OF. Jan Holm Jensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Krikand 80 R, Vibe 55 R, Hvid Vipstjert 6 R. Jan Holm Jensen
Søgård Mose (Langeland): Tornirisk 25 R, Gulspurv 22 R, Rørspurv 17 R. Morten Müller
Tranekær: Rødhals 1 R, Husrødstjert 1 F R, Ravn 2 OF. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 TH, Rød Glente 1 N, Havørn 1 IMM N, Rørhøg 1 M AD N, Musvåge 3 N, Skægmejse 1 R. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor (Natlyt): Rørdrum 1 SY, Vandrikse 2 R. Jacob Sterup 
Hou Nordstrand: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 2 R, Skarv 31 Ø, Knopsvane 2 OF, Bramgås 26 Ø, Gravand 4 R, Gråand 2 R, Ederfugl 250 FU, Ederfugl 140 Ø, Sortand 30 FU, Sortand 12 Ø, Toppet Skallesluger 9 Ø, Strandskade 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 7 FU, Stormmåge 3 Ø, Sølvmåge 92 FU, Svartbag 3 R, Huldue 1 N, Ringdue 2 R, Sanglærke 7 N, Engpiber 5 NØ, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 12 FU, Rødhals 2 R, Solsort 4 R, Gråkrage 5 R, Stær 11 NØ, Bogfinke 15 NØ, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 1 R,
Rørspurv 2 NØ. Morten Müller
Tullebølle: Jernspurv 1 FU, Stillits 2 FU, Dompap 3 FU. Hans-Henrik Wienberg
Frellesvig: Trane 1 FU, Stor Flagspætte 4 , Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 12 FU, Musvit 9 FU, Stær 8 FU, Bogfinke 13 , Grønirisk 12 FU, Grønsisken 2 F FU, Dompap 2. Jane Ditzel
Lohals: Silkehale 9 R. Morten Müller
Mølleskov v/Skjoldemose: Grågås 5 YF BR, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 3 R, Svaleklire 1 FU, Ringdue 18 FU, Stor Flagspætte 1 F FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 7 R, Gransanger 5 SY, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 4 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 6 SY, Blåmejse 7 FU, Musvit 9 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 7 FU, Bogfinke 4 R, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 1 SY, Dompap 4 R. Niels Bomholt Jensen
Skjoldemose: Grågås 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Sanglærke 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 4 R, Sortmejse 2 FU, Allike 4 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 2 R, Stillits 1 SY, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Ringe, ved IBF-betonfabrikStegshavevej 30: Husrødstjert 1 OF (Har været der i årevis). Per Rasmussen
Brændegård Sø: Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Kirkendrup Skov: Silkehale 57 R. Finn Just Christensen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 FU. Helle Hjorth
Odense: Hvid Vipstjert 1 FU, Gransanger 2 SY, Spætmejse 1 SY. Hans Christensen
Stige Ø: Rørhøg 1 M 1K+ FU. Kai Nissen 
Søby Sø (Nr. Søby): Kernebider 3 FU. Jens Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gravand 75 FU, Pibeand 35 FU, Knarand 7 FU, Krikand 30 FU, Toppet Skallesluger 4 R, Klyde 54 FU, Storspove 13 FU. Dieter Maaszen
Højskov m.m. (Østrup Skov): Fasan 2 FU, Ringdue 35 R, Stor Flagspætte 2 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 4 SY, Gransanger 2 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 8 SY, Spætmejse 5 SY, Bogfinke 7 FU, Dompap 2 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 54 FU, Bramgås 650 OF, Gravand 17 FU, Pibeand 135 FU, Knarand 8 FU, Krikand 25 FU, Spidsand 4 FU, Skeand 31 FU, Musvåge 1 FU, Hjejle 450 R, Storspove 20 FU. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Skarv 36 R, Ederfugl 85 FU, Sortand 28 FU, Sortand 430 SØ, Fløjlsand 46 SØ, Toppet Skallesluger 15 FU, Tejst 5 FU. Kirsten Pedersen
Knudshoved Færgehavn: Ederfugl 8 R, Toppet Skallesluger 8 FU T, Hvid Vipstjert 1 FU, Gråkrage 2 OF. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Gravand 6 FU, Ederfugl 32 FU, Hvinand 7 FU, Agerhøne 2 FU, Gærdesmutte 3 FU, Jernspurv 5 FU, Rødhals 6 FU, Ravn 2 OF, Bogfinke 33 R, Kvækerfinke 9 R, Grønirisk 12 FU, Gulspurv 26 FU. Kurt Kaack Hansen
Slipshavn Enge: Grågås 6 FU, Gråand 2 FU, Spidsand 1 F FU, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 2 FU, Gråkrage 1 FU. Leif Kristensen
Slipshavn Skov: Huldue 4 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 2 TH, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 SY. Leif Kristensen
Broby Sø: Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 150 R, Gravand 2 R, Gråand 17 R, Troldand 14 R, Musvåge 1 FU, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Hættemåge 250 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 21 R, Svartbag 2 R, Ringdue 5 R, Gærdesmutte 2 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 9 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 R. Finn Just Christensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 4 FU. Helle Suadicani
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Strandskade 3 R, Rødben 1 R. Helle Suadicani
Helnæs Made: Knopsvane 8 FU, Gravand 26 FU, Klyde 2 FU, Hjejle 600 R, Brushane 7 FU, Rødben 1 FU, Rødben 1 OF, Sanglærke 3 FU, Sanglærke 17 SY, Engpiber 2 FU, Stær 250 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 R. Helle Suadicani
Helnæs, havet ud for Maden: Knopsvane 2 FU, Sortand 46 R. Helle Suadicani
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Stor Flagspætte 1 M FU, Solsort 2 FU, Gransanger 1 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 10 FU, Bogfinke 4 FU. Søren G. Nielsen
Hårby Å v/udløb (Skovgrave): Stor Skallesluger 2 R,
Kobbelskov m.m.: Grønspætte 1 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 1 SY. Helle Suadicani
Svinø v/Gamborg: Toppet Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 11 FU, Gravand 2 FU, Krikand 6 FU, Gråand 2 FU, Hvinand 18 FU, Stor Skallesluger 3 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 3 FU, Svartbag 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Gransanger 1 FU, Husskade 1 FU. Søren G. Nielsen
Vejle: Silkehale 1 R. Michael Bjerregaard 
Tommerup Teglværk: Rød Glente 1 OF. Helle Suadicani
Emtekær Nor: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 FU, Gravand 7 R, Krikand 10 R, Gråand 4 R, Atlingand 2 R, Toppet Skallesluger 3 R, Musvåge 1 OF, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 3 OF, Vibe 2 R, Storspove 8 R, Rødben 2 R, Sanglærke 7 OF, Stær 14 OF, Gulspurv 2 OF. Villy-Erik Schødts
Barløse: Rørhøg 1 OF. Villy-Erik Schødts
Helnæs Made: Havørn 1 2K+ FU, Rørhøg 1 M FU. Tom Giersing
Skåstrup Strand Sommerhusområde: Sule 1 AD FU N, Grågås 1 N, Gravand 2 N, Ederfugl 30 R, Sortand 7 N, Fløjlsand 1 M R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 10 R, Strandskade 2 R. Jens Friis-Walsted
Engsøen ved Gyldensteen: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 20 R, Gravand 3 R, Pibeand 30 FU, Krikand 95 R, Gråand 5 R, Skeand 6 R, Blishøne 29 R, Strandskade 2 R, Vibe 5 R, Hættemåge 90 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 6 R, Sanglærke 4 SY, Gråkrage 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Blisgås 42 FU, Grågås 44 R, Bramgås 120 V, Gravand 4 R, Pibeand 9 R, Krikand 44 R, Gråand 4 R, Strandskade 2 R, Klyde 12 R, Vibe 2 R, Sølvmåge 12 R, Sanglærke 2 SY, Allike 4 R, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 5 R, Stær 30 FU. Jens Bækkelund
Kystlagunen ved Gyldensteen: Knopsvane 1 R, Grågås 27 R, Gravand 11 R, Gråand 4 R, Troldand 2 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 5 R, Storspove 2 FU, Hættemåge 160 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 33 R, Sanglærke 12 SY, Husskade 1 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2 R. Jens Bækkelund
Langø v. Gyldensteen: Grågås 8 R, Gravand 2 R, Vibe 6 R, Stormmåge 2 R, Sanglærke 2 SY. Jens Bækkelund  


         Bogfinke   Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 26. marts 2014                                           Solopgang: 06:05 Solnedgang: 18:43

Svendborg, Engene: Gråand 3 R, Blishøne 1 R, Grønspætte 1 R, Sangdrossel 3 SY, Dompap 1 SY.
Strandeng v/Horseskov: Knopsvane 12 R, Grågås 2 R, Gravand 6 R, Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 2 R, Sølvmåge 14 R, Ringdue 4 R.
Svendborgsund ved Iholm: Skarv 150 , Blishøne 60 R.
Vejlen, Tåsinge
(08:45): Klyde 52 R, Storspove 39 R (mark sydvest for). Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen (10:30): Dompap 2 FU M+F, Jernspurv 2 FU (sjældent at se to på en gang), Ringdue 2 FU, Skov + gråspurv 8 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Bogfinke 2 FU, Rødhals 1 FU, Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Faaborg (10:00-10:05): Havørn 1 T (06:50-07:00), Vandrefalk 1 NØ (15:30-15:35). Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Grågås 120 R. Ella Mikkelsen
Gulstav: Grågås 25 R, Måge sp. 200 R, Stær 15 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Gravand 6 R, Knarand 7 R, Gråand 13 R, Taffeland 3 R, Toppet Skallesluger 7 R, Rørhøg 1 BR FU, Vandrikse 1 R, Blishøne 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Ringdue 5 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 R, Råge 7 OF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov: Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov: Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 14 R, Knopsvane 5 V, Grågås 35 Ø, Ederfugl 500 R, Havlit 97 R, Toppet Skallesluger 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Skarv 50 R, Knopsvane 2 R, Grågås 15 R, Gravand 2 R, Pibeand 40 R, Troldand 12 R, Rørhøg 1 R, Klyde 2 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 1 DØD, Svartbag 5 R, Hvid Vipstjert 3 R, Stær 5 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov: Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov: Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Hannebjerg Mose: Knopsvane 1 R, Grågås 14 R, Troldand 12 R, Blishøne 4 R, Måge sp. 100 R, Sanglærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Helle Nor: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 1 R, Blishøne 3 R. Ella Mikkelsen
Hennetved: Solsort 1 R, Grønirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Klise Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Taffeland 8 R, Troldand 18 R, Blishøne 2 R, Vibe 6 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 1 R, Stær 4 R. Ella Mikkelsen
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 3 R, Taffeland 20 R, Troldand 1000 R, Bjergand 3 R, Blishøne 40 R, Sølvmåge 8 R. Ella Mikkelsen
Lindelse Nor: Knopsvane 4 R, Grågås 30 R, Gravand 10 R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Gråand 2 R, Strandskade 4 R, Storspove 8 R, Rødben 2 R, Svartbag 8 R. Ella Mikkelsen
Magleby Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 24 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Grågås 90 R, Gravand 16 R, Pibeand 90 R, Krikand 14 R, Taffeland 100 R, Troldand 700 R, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Klyde 17 R, Vibe 24 R, Rødben 2 R, Hættemåge 200 R, Svartbag 5 R, Sanglærke 3 SY, Råge 40 R, Ravn 2 R, Stær 64 FU. Ella Mikkelsen
Påø Enge (våde): Fiskehejre 1 R, Grågås 12 OF, Grågås 2 R, Gravand 6 R, Gråand 4 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Sanglærke 1 SY, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Skovsgård: Musvåge 1 R, Ringdue 3 R. Ella Mikkelsen
Snaremose Sø: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 24 R, Pibeand 54 R, Knarand 4 R, Krikand 16 R, Skeand 2 R, Blishøne 14 R, Vibe 4 R, Måge sp. 75 R, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Allike 8 R, Grønirisk 2 SY. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 140 R, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 8 R, Grågås 45 R, Bramgås 40 OF, Gravand 20 R, Pibeand 22 R, Knarand 2 R, Krikand 20 R, Gråand 14 R, Spidsand 1 R, Skeand 23 R, Troldand 380 R, Bjergand 5 R, Sortand 50 R, Hvinand 65 R, Lille Skallesluger 2 , Musvåge 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 12 R, Strandskade 2 R, Vibe 60 OF, Vibe 20 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 5 R, Rødhals 1 SY, Skægmejse 3 R, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 30 OF, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Hou Nordstrand: Knopsvane 11 FU, Gravand 2 R, Havlit 2 FU, Sortand 33 FU, Hvinand 3 FU, Stor Skallesluger 1 OF, Fasan 8 FU, Vibe 7 OF, Stor Flagspætte 2 TH, Sanglærke 16 TH, Hvid Vipstjert 45 FU, Rødhals 2 FU, Gransanger 3 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 12 FU, Grønsisken 5 FU, Gulspurv 6 FU N. Jens Rasmussen
Botofte Strand: Toppet Lappedykker 8 R, Pibeand 2 FU, Krikand 4 R, Skeand 3 R, Blå Kærhøg 1 R. Jens Rasmussen
Tullebølle: Trane 1 FU. Jens Rasmussen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.) (10:30 - 11:30): Fiskehejre 2 YF BR (granbeplantningen, hvor fiskehejrene havde reder er fældet. Der er stadig en enkelt beboet rede i et nærliggende løvtræ), Ringdue 4 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 3 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 3 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 YF TH, Bogfinke 6 SY, Dompap 1 R. Niels Bomholt Jensen  
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 23 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 2 , Knopsvane 12 AD R, Gravand 2 R, Knarand 17 R, Krikand 12 FU, Skeand 18 R, Taffeland 33 R, Strandskade 2 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 2 AD R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 1 SY. Jacob Sterup
Klingstrup Skov: Grågås 1 YF BR, Blishøne 2 R, Skovsneppe 2 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 1 SY, Gulspurv 6 R. Jan Holm Jensen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 12 R, Taffeland 2 R, Troldand 19 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 4 R, Stor Flagspætte 2 R, Gransanger 2 SY, Halemejse 2 R, Sumpmejse 1 SY, Spætmejse 2 R. Jan Holm Jensen
Kirkendrup Skov: Trane 4 N, Silkehale 60 R. Finn Just Christensen
Odense Å v/Sankt Klemens: Svaleklire 1 FU. Kell Grønborg
Slipshavn Enge: Grågås 8 FU, Gravand 2 R, Krikand 12 FU, Gråand 2 FU, Fasan 1 SY, Strandskade 3 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 1 R, Rødben 4 FU, Hættemåge 75 FU, Stormmåge 10 FU, Sølvmåge 23 FU, Svartbag 2 R, Ringdue 5 FU, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Gråkrage 15 FU, Bogfinke 1 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen 
Barløse: Ringdue 2 YF B, Tyrkerdue 1 FU, Solsort 2 YF B, Sortmejse 2 FU, Skovspurv 2 FU, Grønirisk 6 FU, Grønsisken 1 FU, Dompap 2 FU. Villy-Erik Schødts
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Grågås 3 OF, Krikand 4 R, Musvåge 1 OF, Ringdue 4 OF, Grønspætte 2 SY, Stor Flagspætte 1 OF, Solsort 4 OF, Sangdrossel 2 SY, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 R, Skovskade 2 TH, Gråkrage 2 OF, Ravn 2 OF, Bogfinke 4 SY, Bogfinke/Kvækerfinke 22 OF, Dompap 2 OF. Villy-Erik Schødts

Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Rørhøg 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Voldtofte: Musvåge 5 R, Ravn 4 TH. Kirsten Pedersen
Kystlagunen ved Gyldensteen: Havørn 1 OF. Jens Bækkelund


           Stillits

Tirsdag den 25. marts 2014                                           Solopgang: 06:08 Solnedgang: 18:41

Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 60 R, Fiskehejre 8 R, Grågås 3 YF BR, Gravand 26 R, Knarand 12 R, Krikand 8 R, Gråand 14 R, Skeand 2 R, Troldand 200 R, Toppet Skallesluger 16 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 20 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 240 R, Sølvmåge 4 R, Huldue 1 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Jernspurv 1 SY, Gransanger 1 R, Allike 16 R, Rørspurv 4 R
Vejlen, Tåsinge:
Blisgås 26 R, Gravand 18 R, Spidsand 6 R, Skeand 4 , Troldand 300 R, Bjergand 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 8 R, Strandskade 6 R, Klyde 42 R, Vibe 8 R, Storspove 1 R, Rødben 7 FU, Hættemåge 40 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Musvit 1 SY, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 1 SY
Noret, Tåsinge:
Fiskehejre 5 R, Grågås 6 R, Gravand 2 R, Krikand 10 R, Gråand 2 R, Vibe 4 R
Ballen
: Toppet skallesluger 8 R. Hans Villum Christensen
Lundeborg Ny Camping
(09:30 - 10:30): Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Stær 30 OF N, Allike 40 OF N, Gulspurv 6 FU, Tornirisk 2 R (M+F årets første). Poul Brugs Rasmussen
Faaborg Yderfjord (10:10-10:30): Toppet Lappedykker 15 FU/R, Skarv 20 R, Knopsvane 15 FU, Gravand 8 FU/R, Ederfugl 1000 FU/R, Toppet Skallesluger 30 FU/R, Blishøne 120 FU, Strandskade 2 FU/R, Vibe 2 FU/R, Stær 10 FU/R, Rørspurv 1 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bøgebjerglund Sø (10:00-10:05): Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 FU/R, Grågås 2 R, Krikand 2 R, Troldand 38 R, Blishøne 4 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 12 YF TH, Gråstrubet Lappedykker 14 YF TH, Skarv 125 R, Fiskehejre 15 R, Knopsvane 8 R, Grågås 50 R, Knarand 12 R, Gråand 14 R, Skeand 2 R, Taffeland 15 R, Troldand 675 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 60 R, Strandskade 1 R, Vibe 2 OF, Hættemåge 400 YF BR, Ringdue 4 R, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 R, Allike 10 R, Gråkrage 6 R. Niels Andersen
Ravnebjerg Skov: Musvåge 7 OF, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 3 SY, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 3 SY, Sumpmejse 4 SY, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 4 SY, Spætmejse 2 R, Skovskade 6 OF, Ravn 1 R, Bogfinke 3 SY, Kernebider 2 R. Jan Holm Jensen
Slæbæk Skov: Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 4 SY, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 2 R, Sumpmejse 3 SY, Sortmejse 2 SY, Musvit 4 SY, Spætmejse 2 R, Skovskade 2 R, Bogfinke 4 SY, Kernebider 1 OF. Jan Holm Jensen
Nørreballe Nor: Pibeand 90 FU, Bjergand 1000 R, Klyde 54 R. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Havørn 1 JUV OF, Natugle 1 R, Ravn 1 OF. Henrik Mørup-Petersen  
Botofte Skovmose: Gråstrubet Lappedykker 6 , Skarv 16 FU, Fiskehejre 11 FU, Knopsvane 13 FU, Grågås 32 FU, Havørn 1 OF, Sanglærke 9 SY, Sangdrossel 2 SY, Husskade 3 YF B, Grønsisken 15 FU. Jane Ditzel
Frellesvig: Musvåge 2 FU, Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 1 FU, Stor Flagspætte 4 , Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 5 , Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 11 FU (En meget lys. Havde også besøg af en sådan sidste år ), Musvit 9 FU, Stær 5 FU, Gråspurv 21 , Skovspurv 32 FU, Bogfinke 14 FU, Grønirisk 12 FU, Grønsisken 2 F FU, Dompap 2. Jane Ditzel
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Ederfugl 3 FU, Toppet Skallesluger 8 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 12 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 10 R, Gravand 6 FU, Pibeand 113 FU, Gråand 31 R, Spidsand 18 R, Taffeland 17 R, Bjergand 377 R, Strandskade 4 FU, Klyde 7 FU, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 12 R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 2 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 28 R, Stormmåge 29 R, Sølvmåge 3 R, Sanglærke 1 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Gulspurv 3 R. Leif Kristensen
Damsbo Skove: Musvåge 1 LF OF, Ringdue 2 R, Rødhals 2 FU, Sangdrossel 3 FU, Gransanger 1 SY, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 FU, Ravn 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Grøftebjerg v/Vissenbjerg: Rød Glente 1 R. Svend Aage Linderström
Hellebjergdam: Grågås 5 FU, Pibeand 24 FU, Krikand 6 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 FU, Grågås 44 R, Gravand 20 FU, Krikand 22 R, Gråand 10 R, Spidsand 2 FU, Troldand 2 R, Blishøne 5 FU, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 6 R, Vibe 43 R, Brushane 2 FU, Hættemåge 23 R, Stormmåge 11 R, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Gråkrage 7 FU, Stær 15 OF, Stær 8 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Emilielund (Ravnholt):
Lille Flagspætte 1 SY. Karl Top
Geels Å (Østerg.-Nissekrogen): Musvåge 2 OF, Ringdue 3 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Gransanger 2 SY, Blåmejse 4 R, Musvit 7 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 4 R, Dompap 1 R. Steen Lauritsen
Geelskov v/Hundslev: Fiskehejre 1 OF, Fasan 1 R, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 3 SY, Fuglekonge 4 FU, Halemejse 4 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 11 R, Musvit 10 R, Spætmejse 3 FU, Skovskade 2 R, Allike 2 R, Bogfinke 8 R, Kvækerfinke 2 R, Dompap 3 R, Gulspurv 3 R. Steen Lauritsen
Stærmose (Tommerup): Gravand 3 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Musvit 3 FU, Bogfinke 1 FU, Stillits 1 FU. Søren G. Nielsen
Broby Sø: Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Grågås 135 R, Krikand 8 R, Taffeland 2 R, Troldand 7 R, Spurvehøg 2 FU, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 7 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 7 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 FU, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Husskade 5 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 6 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Dompap 2 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 SY. Finn Just Christensen
Mose v/Julsgård: Gråand 2 R, Troldand 4 R, Blishøne 2 R. Christian A. Jensen
Render: Musvåge 1 FU, Ravn 1 FU. Søren G. Nielsen
Ulriksholm Skove: Grønspætte 1 SY. Steen Lauritsen
Ejby Mølle: Isfugl 1 FU. G. Antonio Obando-Calderón
Skaboeshuse: Havørn 1 OF, Duehøg 1 F N R, Grønspætte 1 SY, Bogfinke 2400 N. Kurt Kaack Hansen
Teglværkskoven: Spurvehøg 1 TF, Musvåge 2 OF, Ringdue 26 OF, Stor Flagspætte 5 TH, Blåmejse 6 TH, Musvit 9 TH, Spætmejse 3 TH, Korttået Træløber 2 TH, Ravn 2 OF. Kurt Kaack Hansen
Holckenhavn Gods: Grønspætte 1 R. Lotte Knudsen
Kommunekemi: Husskade 6 R. Thomas Varto Nielsen
Lindholm, Nyborg: Strandskade 2 R. Thomas Varto Nielsen
Nyborg: Grågås 2 OF. Svend Aage Linderström 
Slipshavn Enge: Krikand 8 R, Strandskade 2 R, Storspove 1 R, Rødben 2 R. Thomas Varto Nielsen
Østerøsø - Knudshoved: Gravand 10 R, Krikand 5 R, Gransanger 1 SY. Thomas Varto Nielsen 
Lindeskov v/Ørbæk: Grønspætte 1 R. Hans Rytter 
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Knarand 2 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY. Gunnar Jørgensen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 7 FU, Knopsvane 12 R, Blisgås 4 FU, Grågås 96 FU, Gravand 30 R, Pibeand 34 FU, Krikand 162 R, Gråand 20 R, Spidsand 2 FU, Skeand 4 R, Taffeland 3 R, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 AD R, Blishøne 26 FU, Strandskade 7 FU, Klyde 12 FU,
Lille Præstekrave 1 FU (Fyns først i år!), Hjejle 540 FU, Vibe 124 FU, Brushane 28 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 14 FU, Hættemåge 150 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 21 R, Svartbag 1 R, Ringdue 7 R, Sanglærke 31 SY, Engpiber 9 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 SY, Halemejse 2 FU, Musvit 1 SY, Husskade 4 FU, Gråkrage 8 FU, Stær 210 FU, Bogfinke 1 R, Stillits 12 OF, Tornirisk 9 OF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs, havet ud for Maden: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 4 R, Knopsvane 3 R, Pibeand 5 R, Ederfugl 13 R, Havlit 1 R, Sortand 20 R, Toppet Skallesluger 3 R. Niels Bomholt Jensen
Sarup Sø: Ravn 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Spurvehøg 1 OF. Gunnar Jørgensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Lomvie 1 R, Alk 2 R, Stor Flagspætte 3 R, Spætmejse 3 R. Thomas Varto Nielsen
Voldby: Hjejle 140 OF. Thomas Varto Nielsen
Middelfart, Industrikvarter: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 YF B, Grågås 11 R, Grågås 3 OF, Krikand 2 R, Gråand 8 R, Troldand 5 R, Musvåge 2 OF, Blishøne 9 FU, Ringdue 4 OF, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 TH, Stor Flagspætte 3 OF, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 2 FU, Skovskade 3 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 2 OF, Bogfinke 4 SY, Dompap 3 OF. Villy-Erik Schødts
Æbelø: Skarv 25 R, Havørn 1 OF, Musvåge 2 R, Vandrikse 1 SY, Stor Præstekrave 2 R, Huldue 4 SY, Sangdrossel 1 SY, Ravn 2 YF TH. Jens Bækkelund


  DOF's aktuelle nyhedsbrev d 5/03 - 2014:
             Så er der æg i havørne-reden                Havørnewebcam
             Danmarks bestand af sanglærker mere end halveret


          Nathejre

Mandag den 24. marts 2014                                           Solopgang: 06:10 Solnedgang: 18:39

Lundeborg Ny Camping: Grønirisk 2 R ((et par) bygger rede i en Nobelisgran). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rudkøbing: Havørn 4 OF. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Morten Müller
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 16 R, Bjergand 800 R. Ella Mikkelsen
Sandholt: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Sundet - Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Knarand 10 R, Skeand 17 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD OF. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Havørn 1 R. Erik Ehmsen 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 FU. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Sule 1 4K+ V, Rødtoppet Fuglekonge 1 M R. Søren Gjaldbæk
Snave/Mårhøj: Rød Glente 1 N. Jan Holm Jensen 
Lillemølle (Ørbæk Å): Bjergvipstjert 2 FU. Michael Højgård Hansen
Østergård-Hovedgård: Stor Flagspætte 8 R. Steen Lauritsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R, Trane 2 YF BR, Lille Flagspætte 1 TH. Per Rasmussen
Kirkendrup Skov: Silkehale 60 R. Finn Just Christensen
Græsholm syd for Bågø: Ederfugl 1600 FU. Kirsten Pedersen
Lillebælt ud for Assens: Ederfugl 3400 R. Kirsten Pedersen
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Fløjlsand 42 FU. Kirsten Pedersen


            Hvid stork Bøllemosen Foto: Palle Bo Larsen

Søndag den 23. marts 2014                                           Solopgang: 06:13 Solnedgang: 18:37

Lundeborg Ny Camping (09:00): Grønirisk 2 R ((et par) bygger rede i en Nobelisgran). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rårud Skov: Sildemåge 1 R. Jan Holm Jensen
Siø: Blisgås 14 R, Grågås 200 R, Bramgås 740 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 90 R, Knarand 4 R, Strandskade 20 R, Vibe 20 R, Sanglærke 20 SY. Ole Goldschmidt
Strynø: Fiskehejre 1 OF, Bramgås 1500 FU , Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 TH, Tyrkerdue 1 SY, Sjagger 5 R, Vindrossel 7 R, Fuglekonge 2 R, Stillits 2 R. Stig Rubæk
Sydf. Øhav øst for Strynø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 10 R, Knopsvane 2 R, Bramgås 120 OF, Knortegås 20 R, Pibeand 6 R, Gråand 6 R, Troldand 1 R, Ederfugl 1000 R, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 30 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 2 R. Vagn Højkjær Larsen
Tullebølle: Havørn 1 AD OF. Morten Müller
Kragelund Skov: Musvåge 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 R, Spætmejse 1 SY. Vagn Højkjær Larsen
Rødme Svinehaver:
Hvid Stork 1 OF. Per M. Jensen
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gravand 22 R, Pibeand 1 R, Krikand 8 R, Gråand 4 R, Atlingand 4 , Troldand 19 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 6 R, Strandskade 2 FU, Hættemåge 500 R, Stormmåge 800 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 30 FU. Palle Bo Larsen
Bøllemosen (10:45 - 11:45):
Hvid Stork 1 AD R ( 11:10-11:20 Den kom fra nord og rastede kortvarigt på marken inden den lettede og fløj mod SV. ), Havørn 1 AD OF, Vibe 12 FU, Sanglærke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Palle Bo Larsen 
Jordløse Bakker: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 5 OF, Gravand 2 OF, Gråand 4 R, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 5 FU, Ringdue 1 OF, Ringdue 5 R, Ringdue 5 SY, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 4 TH, Solsort 4 R, Solsort 1 SY, Vindrossel 8 R, Halemejse 4 FU, Musvit 4 FU, Musvit 2 SY, Skovskade 2 R, Gråkrage 7 OF, Gråkrage 1 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 2 R, Bogfinke 5 SY. Leif Kristensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Fiskehejre 3 R, Grågås 10 R, Gravand 2 R, Knarand 6 M R, Krikand 21 FU, Taffeland 3 M R, Dobbeltbekkasin 4 OF, Hættemåge 18 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Skarv 6 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 AD R, Pibeand 85 FU, Krikand 35 R, Spidsand 10 R, Taffeland x Troldand (hybrid) 1 M R, Klyde 1 R, Hjejle 12 R, Rødben, Almindelig (totanus) 3 R. Jacob Sterup
Grusgrave v/Birkum: Hvinand 5 TH, Stor Skallesluger 1 M AD R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Gråstrubet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 AD R, Grågås 45 R, Gravand 2 R, Pibeand 55 FU, Krikand 55 FU, Gråand 5 R, Troldand 13 R, Blishøne 7 R, Vibe 8 R, Stær 8 FU. Jacob Sterup
Køllenbjerg Mose v/Heden: Rød Glente 1 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 350 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 10 R, Grågås 12 R, Gravand 65 FU, Knarand 9 R, Krikand 34 R, Gråand 40 R, Skeand 11 R, Taffeland 13 R, Troldand 103 R, Hvinand 91 FU, Lille Skallesluger 1 M R, Duehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 9 R, Strandskade 2 FU, Vibe 16 R, Hættemåge 70 R, Stormmåge 75 R, Sølvmåge 110 R, Svartbag 5 R, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Allike 6 OF, Gråkrage 5 OF, Ravn 4 OF, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 SY, Grønsisken 14 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Ryslinge: Kvækerfinke 4 FU. Palle Bo Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 1 SY, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 5 AD R, Taffeland 20 R, Troldand 10 R, Havørn 1 AD FU, Spurvehøg 2 NØ, Musvåge 4 YF TH, Trane 2 YF BR, Vibe 10 R, Sjagger 7 R, Vindrossel 1 R, Korttået Træløber 3 FU, Ravn 1 R, Kernebider 2 R. Jacob Sterup
Sollerup: Trane 1 FU, Vibe 6 YF. Jacob Sterup
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Hvid Vipstjert 30 FU. Kirsten Halkjær Lund
Rolsted: Grågås 150 R. Jesper Johannes Madsen
Æble Skov: Grønspætte 1 TH, Ravn 3 FU. Vicky Knudsen
Æble Skov: Grønspætte 1 SY,  Stor Flagspætte 2 YF K, Jernspurv 1 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 1 SY, Træløber 2 YF TH, Ravn 3 R. Jesper Johannes Madsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen):
Hvid Stork 1 NØ (12:45-12:55). Ivan Sejer Beck
Teglværkskoven: Grønspætte 1 TH. Hjalte Kjærby 
Nordskov (Hindsholm): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Blishøne 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 3 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 6 FU, Gråkrage 2 OF, Gråspurv 7 R, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 8 R, Grønirisk 9 R, Lille Gråsisken 1 FU, Dompap 2 FU. Preben Nielsen
Kalvehave: Grågås 2 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 9 T, Vibe 1 R, Ringdue 300 R, Stor Flagspætte 4 R, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 5 SY, Halemejse 2 R, Sumpmejse 2 SY, Spætmejse 3 SY, Træløber 1 FU, Skovskade 4 R, Gråkrage 5 R, Bogfinke 12 R, Stillits 27 R, Dompap 1 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 R. Lars Philip Nørtoft
Odense Å v/Sankt Klemens: Sangdrossel 1 SY, Træløber, Nordlig (familiaris) 1 FU. Kell Grønborg
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Isfugl 1 OF. Gunnar Jørgensen
Hjallese: Sildemåge 2 AD R. Kristoffer Hansen
Holluf Pile: Krikand 8 R, Blishøne 2 YF B, Strandskade 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 TH, Gransanger 6 SY, Korttået Træløber 1 SY. Kristoffer Hansen
Hollufgård/Glisholm: Gråstrubet Lappedykker 1 AD R, Knopsvane 2 R, Krikand 28 R, Troldand 1 M R, Blishøne 12 R, Vibe 3 R, Grønspætte 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 3 SY, Sortmejse 1 R, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 4 R, Ravn 3 OF. Kristoffer Hansen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 1 R, Musvåge 6 TH, Tårnfalk 2 YF TH, Ringdue 12 YF SY, Stor Flagspætte 2 TH, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 4 YF SY, Sjagger 150 OF, Sangdrossel 4 SY, Halemejse 2 YF B, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 TH, Spætmejse 1 FU, Ravn 2 YF BR, Stær 25 OF, Grønirisk 4 SY, Dompap 2 YF SY, Gulspurv 2 SY. Per Quaade
Kajbjerg Skov: Grønspætte 2 R. Lotte Mejer Sørensen
Kogsbølle: Spætmejse 1 SY. Lotte Mejer Sørensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 14 R, Knopsvane 4 R, Grågås 60 R, Gravand 21 R, Krikand 12 R, Spidsand 1 R, Skeand 4 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD FU, Duehøg 1 F AD OF, Strandskade 2 R, Vibe 36 R, Brushane 2 FU, Rødben 1 FU, Engpiber 3 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 20 R. Henrik Kalckar Hansen
Aarupvej, Orte: Hvid Vipstjert 3 FU, Fuglekonge 1 SY, Sortmejse 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Barløse: Stillits 1 FU. Villy-Erik Schødts
Kongebroskoven: Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 2 R. Erik Busk
Strib: Halemejse 2 R. Erik Busk
Travn Skov: Knopsvane 2 R, Grågås 4 OF, Musvåge 2 R, Fasan 3 R, Blishøne 3 R, Hættemåge 11 OF, Sildemåge 2 R, Ringdue 6 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 1 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Sandager Mølle + Dam: Sortkrage 1 R. Gunnar Jørgensen
Enebærodde: Skarv 46 FU, Gravand 10 FU, Pibeand 24 FU, Ederfugl 22 FU, Strandskade 15 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 7 FU, Storspove 8 FU, Rødben 4 FU, Sanglærke 4 OF, Stillits 12 OF, Dompap 2 SY, Gulspurv 8 SY. Gunhild Brink
Gyldensteen Gods: Gråand 3 OF, Musvåge 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 3 FU, Vindrossel 5 FU, Gransanger 1 SY, Halemejse 6 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 2 FU, Allike 2 OF, Gulspurv 1 FU. Suzette Frydensberg
Engsøen ved Gyldensteen: Knopsvane 6 R, Blisgås 150 R, Gravand 4 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 35 R, Strandskade 1 R, Vibe 1 OF, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Gråkrage 3 OF, Bomlærke 4 OF. Gunnar Jørgensen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Strandskade 4 R, Klyde 14 FU, Vibe 5 R, Storspove 9 FU. Gunnar Jørgensen
Langø Plantage: Fasan 2 R, Gærdesmutte 3 SY, Gransanger 3 SY, Topmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Langø v. Gyldensteen: Knopsvane 2 R, Grågås 25 R, Bramgås 200 OF, Tårnfalk 1 FU, Vibe 1 OF, Sanglærke 1 SY, Engpiber 2 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Allike 4 OF, Bogfinke 5 R. Gunnar Jørgensen
Hav ud for Gyldensteens Inddæmning: Bramgås 130 OF. Dieter Maaszen
Kystlagunen ved Gyldensten: Blisgås 160 FU, Knarand 2 FU, Skeand 3 FU, Rørhøg 1 FU, Klyde 9 FU, Storspove 9 FU. Dieter Maaszen
Kystlagunen ved Gyldensten: Rørhøg 1 F OF. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Bramgås 54 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 25 FU, Gravand 10 FU, Strandskade 40 FU, Klyde 2 R, Storspove 1 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 350 FU, Sølvmåge 900 R, Svartbag 37 FU, Snespurv 1 FU. Dieter Maaszen


        

Lørdag den 22. marts 2014                                           Solopgang: 06:15 Solnedgang: 18:35

Vejlen, Taasinge: Fjeldvåge 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping (10:00): Grønirisk 10 FU, Grønsisken 5 FU, Stillits 5 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hønsehavens Grusgrav (15:00): Gravand 18 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 7 FU, Vibe 7 R, Strandskade4 R, Skarv 1 OF, Pibeand 2 FU, Stær 1 R, Måger SP 100, Troldand 18 FU, Gråstrubet lappedykker 2 FU, Gråand 2 FU, Krikand 2 FU, Blishøne 6 FU, Gråkrage 2 OF. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Blishøne 2, Gråand 2, Sangdrossel 1, Husskade 1, Spætmejse 1, Fiskehejre 2. Stor Vandkalv 3, Nældens Takvinge 2. Lille Vandsalamander 3, Stor Vandsalamander 1, Butsnudet Frø har lagt æg. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor: Bramgås 110 FU, Troldand 2000 R, Bjergand 920 R, Hættemåge 1000 R, Stormmåge 1150 R. Morten Müller
Strynø: Bramgås 1500 R. Stig Rubæk
Vogterholm: Bramgås 150 R. Stig Rubæk
Sydf. Øhav syd for Strynø: Bramgås 150 OF, Spidsand 10 OF. Stig Rubæk
Bøjden Nor: Knortegås, Lysbuget (hrota) 12 FU, Spidsand 11 FU, Bjergand 100 FU. Søren G. Nielsen 
Aarupvej, Orte:
Hvid Stork 1 OF (12:39 - Lagde an til landing ved Skydebjerg. Tabt af syne lavt bag et par huse og ikke genfundet), Lille Gråsisken 34 OF. Jørgen Lund Bjerregaard
Emilielund (Ravnholt): Trane 1 FU. Heidi Vibe Frederiksen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 FU, Træløber 3 FU. Dennis just Christensen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Grønspætte 1 R. Bo K. Stephensen
Nyhave v/Juulskov: Skovsneppe 1 R. Michael Højgård Hansen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 1 OF. Per Quaade
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Isfugl 1 SY. Michael Højgård Hansen
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 OF, Grågås 10 OF, Grågås 2 R, Troldand 2 R, Hvinand 2 OF, Fasan 2 R, Blishøne 4 R, Vibe 1 OF, Hættemåge 3 R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 3 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 14 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 8 R, Stillits 4 R, Dompap 1 R, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Østergård-Hovedgård: Grønspætte 1 SY. Steen Lauritsen
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Gråand 5 R, Musvåge 4 OF, Blishøne 2 R, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 R, Sangdrossel 2 SY, Fuglekonge 2 FU, Blåmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Skovskade 1 OF, Allike 2 OF, Gråkrage 3 OF, Ravn 1 OF, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 1 OF. Villy-Erik Schødts
Mesinge: Kernebider 2 FU. Ebbe Munk Andersen
Sanderum: Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY. Ella Mikkelsen
Kirkendrup Skov: Silkehale 60 R. Finn Just Christensen
Kirkendrup Skov: Silkehale 60 R. Dennis just Christensen
Skarris Odde: Havørn 1 R. Kirsten Pedersen


            Toppet skallesluger Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 21. marts 2014                                           Solopgang: 06:18 Solnedgang: 18:33

Vejlen, Taasinge: Klyde 12 R, Spidsand 9 R, Storspove 22 R, Krikand 113 R, Troldand 285 R, Skeand 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge: Spurvehøg 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Åmosen, Ollerup
: Havørn 1 OF (Den kom i retning fra Hvidkilde sø og fløj nok mod den vestlige ende af mosen). Peder Skou  [Apollo Books]
Lundeborg, Ny Camping (09:00): Rødhals 1 FU, Sangdrossel 2 OF, Grønirisk 4 FU, Stillits 5 FU. Poul Brugs Rasmussen
Grønneskov, Nordlige ende: Grønspætte 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

Espe, matriklen: Grågås 2, Blishøne 3, Gråand 2, Skarv 2, Ringdue 4, Allike 10, Råge 5, Husskade 1, Gråkrage 2, Sangdrossel 1, Solsort 2, Musvit 1, Sumpmejse 1, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1, Bogfinke 4, Skovspurv 7. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund: Vindrossel 5 R, Gransanger 1 SY, Spætmejse 2 R, Bogfinke/Kvækerfinke 20 R, Dompap 1 SY. Jan Holm Jensen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 2 YF TH, Krikand 113 R, Spidsand 9 R, Skeand 2 R, Klyde 12 R, Storspove 22 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tullebølle: Grønsisken 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Strynø: Skarv 2 OF, Grågås 2 R, Bramgås 1500 R, Fasan 2 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 50 R, Ringdue 7 R, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 12 SY, Sangdrossel 2 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 10 SY, Allike 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 75 SY, Bogfinke 7 R. Stig Rubæk
Sydf. Øhav syd for Strynø: Knopsvane 35 R, Gravand 2 R, Gråand 2 R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 4 R. Stig Rubæk
Sydf. Øhav øst for Strynø: Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Knortegås 18 R, Gråand 4 R, Ederfugl 1000 R, Toppet Skallesluger 16 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 4 R. Stig Rubæk
Hundstrup: Rød Glente 2 YF B. Lilly Sørensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 36 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 32 FU, Troldand 250 FU, Lille Skallesluger 5 , Musvåge 1 OF, Blishøne 34 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Bogfinke 2 SY, Grønsisken 36 FU T, Dompap 2 FU. Lars Peter Hansen
Sollerup: Skarv 5 OF, Fiskehejre 4 OF, Grågås 44 FU, Havørn 1 3K+ OF, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 4 FU, Trane 1 AD OF, Vibe 12 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Ringdue 6 OF, Natugle 1 SY, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 TH, Sangdrossel 2 SY, Halemejse 2 FU, Sortmejse 1 SY, Musvit 5 FU, Sortkrage/Gråkrage 5 FU, Bogfinke 3 SY, Grønsisken 40 FU, Gulspurv 3 FU. Lars Peter Hansen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Grågås 17 R, Gråand 1 R, Blishøne 2 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Lille Lappedykker 1 SY, Gråand 2 R, Blishøne 1 FU. Leif Kristensen
Svanninge: Natugle 2 R, Vindrossel 10 R. Jacob Sterup
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 FU. Dieter Maaszen
Baunebjerg, Svanninge: Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Sangdrossel 4 SY, Gransanger 1 SY, Sortmejse 1 SY, Gråkrage 2 R. Jacob Sterup
Ørbæk: Sildemåge 1 FU. Hans Rytter
Hjulby Mose: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 9 FU, Knopsvane 3 FU, Grågås 32 FU, Gravand 2 FU, Knarand 4 FU, Gråand 9 FU, Skeand 2 FU, Troldand 26 FU, Spurvehøg 1 T, Musvåge 2 FU, Fasan 2 R, Blishøne 69 FU, Strandskade 2 FU, Skovsneppe 1 FU, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 12 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 6 OF, Engpiber 2 R, Gærdesmutte 3 FU, Jernspurv 6 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 6 FU, Sangdrossel 13 FU, Gransanger 2 R, Halemejse 6 OF, Musvit 6 FU, Skovskade 2 FU, Allike 2 R, Råge 6 R, Gråkrage 12 FU, Stær 63 T, Bogfinke 52 T, Grønirisk 22 FU, Stillits 2 R, Dompap 2 FU, Gulspurv 22 FU. Kurt Kaack Hansen
Lammesø: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 11 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 YF P , Skarv 1 FU, Grågås 300 OF, Gravand 4 FU, Pibeand 81 FU, Knarand 5 FU, Krikand 20 FU, Taffeland 3 FU, Troldand 80 FU, Strandskade 6 FU, Rørspurv 1 M R. Søren G. Nielsen
Render: Gulspurv 20 FU. Søren G. Nielsen
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Hvid Vipstjert 1 FU N, Sumpmejse 3 FU. Jens Rasmussen
Grønnemose: Rød Glente 1 OF. Leif Schack-Nielsen
Hjallese: Råge 50 R . Svend Aage Linderström
Hjulby Mose: Grågås 2 OF . Svend Aage Linderström
Indslev: Grågås 2 R . Svend Aage Linderström
Knudshoved Færgehavn: Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R . Svend Aage Linderström
Langeskov: Råge 50 R . Svend Aage Linderström
Middelfart, Industrikvarter: Tårnfalk 1 R . Svend Aage Linderström
Vejrup (Odense V): Tårnfalk 1 R . Svend Aage Linderström
Østerskov (Årup): Musvåge 1 R . Svend Aage Linderström
Åsum: Stormmåge 100 R . Svend Aage Linderström
Barløse, matriklen: Solsort 1 OF, Sangdrossel 1 SY, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Husskade 2 OF, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 6 FU, Dompap 2 FU. Villy-Erik Schødts
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 2 FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 58 R, Gravand 25 FU, Spidsand 1 FU, Toppet Skallesluger 14 FU, Strandskade 28 FU, Klyde 6 R, Lille Kobbersneppe 6 R, Storspove 14 FU, Hættemåge 226 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 5 R, Hvid Vipstjert 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Knopsvane 6 R, Grågås 25 FU, Gravand 17 R, Krikand 10 R, Gråand 6 R, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Hjejle 400 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 54 R, Ringdue 3 OF, Engpiber 5 FU, Gråkrage 5 FU, Stær 20 FU. Kirsten Pedersen
Aborg Mark: Sølvmåge 600 FU, Allike 30 FU, Gulspurv 25 FU. Kirsten Pedersen
Aborg Strand: Rørhøg 2 FU, Bogfinke 20 FU, Gulspurv 15 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 50 OF. Kirsten Pedersen


            Tranedag på Fyn

Torsdag den 20. marts 2014 (Jævndøgn)                      Solopgang: 06:21 Solnedgang: 18:31

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R
Horseskov
: Trane 6 NØ (ca 15:00), Trane 6 NØ (16:00). Malene Lykke
Siø: Blisgås 60 R, Grågås 120 R, Bramgås 500 R, Vibe 18 R, Sanglærke 20 R, Stær 30 R
Fredmosen: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 40 R, Gråand 4 R, Troldand 12 R, Musvåge 3 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 16 R, Trane 12 N, Engpiber 4 R, Rørspurv 1 R
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 22 R, Knarand 8 R, Krikand 14 R, Gråand 8 R, Musvåge 3 N, Dværgfalk 1 T, Vandrikse 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Sjagger 10 R, Skægmejse 1 R, Stær 80 R 
Gulstav Vesterskov: Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 SY
Gulstav Østerskov: Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 R, Gransanger 1 SY, Lille Korsnæb 1 OF, Gulspurv 1 R
Hennetved Haver: Fasan 1 R, Stor Flagspætte 1 TH, Blåmejse 1 R
Slipshavn Enge og Inderfjord (10:00 - 10:30): Toppet skallesluger 1 R, Rødben 3 R, Strandskade 2 R, Sølvmåge 8 FU, Hættemåge 6 FU, Sanglærke 4 SY, Engpiber 3 R, Krikand 8 OF, Ringdue 6 OF, Hvid Vipstjert 1 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen - Tåsinge: Sangsvane 1 R, Krikand 78 R, Klyde 8 R, Storspove 42 R. Poul Vestergård Rasmussen
Monnet - Tåsinge: Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 35 OF, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 71 R, Grågås 11 R, Bramgås 105 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 38 R, Pibeand 178 R, Krikand 10 R, Gråand 71 R, Spidsand 37 R, Ederfugl 651 SØ, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 78 R, Strandskade 36 R, Stor Præstekrave 11 R, Hjejle 21 OF, Vibe 8 OF, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 10 R, Hættemåge 1019 R, Stormmåge 154 R, Sølvmåge 253 R, Svartbag 7 R, Ringdue 1 YF P, Sanglærke 98 YF SY, Engpiber 72 R, Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 13 R, Stær 22 R, Bogfinke 1 YF SY, Tornirisk 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tved: Sumpmejse 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Råge 2 YF BR, Stær 8 R, Gråspurv 1 SY, Skovspurv 1 SY, Dompap 1 SY. Jan Holm Jensen
Slæbæk Skov: Musvåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 2 TH, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 7 SY, Fuglekonge 1 SY, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 9 R, Skovskade 2 R, Gråkrage 3 R, Skovspurv 1 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 R. Jan Holm Jensen
Hønsehave Grusgravssø: Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Gravand 18 R, Pibeand 2 R, Krikand 2 R, Gråand 2 R, Troldand 18 R, Vibe 8 YF TH, Sanglærke 1 YF SY, Hvid Vipstjert 2 R. Niels Andersen
Bøllemosen: Vibe 20 YF TH. Niels Andersen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 SY, Skarv 54 N, Grågås 90 FU, Pibeand 45 FU, Krikand 30 FU, Gråand 12 FU, Taffeland 4 R, Troldand 5 R, Ederfugl 500 Ø. Morten Müller 
Tuemose v/Tranekær: Træløber 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tullebølle: Musvåge 1 OF, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 FU, Stillits 5 SY. Hans-Henrik Wienberg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9 R, Bramgås 1500 FU, Gravand 15 R, Knarand 29 FU, Krikand 56 FU, Gråand 25 FU, Spidsand 18 FU, Skeand 30 FU, Troldand 180 FU, Hvinand 36 FU, Lille Skallesluger 5 R, Havørn 1 IMM FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 M FU, Strandskade 4 R, Vibe 40 FU, Almindelig Ryle 3 R, Ringdue 6 FU, Sanglærke 4 R, Skægmejse 1 R, Husskade 1 R, Allike 1 N, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 3 FU. Morten Müller 
Hou Nordstrand (09:30 - 13:40): Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 40 N, Grågås 1 TF, Gravand 2 R, Gråand 6 R, Ederfugl 850 R, Sortand 15 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Spurvehøg 2 TF, Musvåge 21 TF, Trane 46 N (9 kl 9.40 + 9 kl.11.40 + 28 kl. 13.20),Strandskade 1 R, Skovsneppe 1 R, Hættemåge 60 N, Ringdue 4350 N, Stor Flagspætte 1 FU, Hedelærke 1 TF, Sanglærke 10 R, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 12 TF, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 26 R, Rødhals 14 FU, Solsort 34 FU, Sjagger 25 TF, Sangdrossel 3 R, Vindrossel 20 FU, Misteldrossel 20 T, Gransanger 8 FU, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 6 FU, Blåmejse 4 TF, Musvit 6 FU, Musvit 6 TF, Allike 40 N, Råge 1 OF, Gråkrage 30 R, Ravn 2 OF, Stær 12 R, Bogfinke 90 TF, Kvækerfinke 3 TF, Grønirisk 6 R, Stillits 1 R, Grønsisken 5 R, Tornirisk 9 TF, Lille Korsnæb 6 TF, Dompap 5 R, Rørspurv 5 R. Niels Bomholt Jensen
Øster Stigtehave: Kernebider 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Gråstrubet Lappedykker 9 FU, Fiskehejre 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Vibe 5 FU, Sanglærke 4 SY, Gærdesmutte 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Stillits 4 FU, Rørspurv 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Rårud Skov: Musvåge 1 OF, Ringdue 52 R, Stor Flagspætte 1 TH, Gærdesmutte 7 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 6 SY, Solsort 10 R, Sangdrossel 17 SY, Fuglekonge 4 R, Sumpmejse 3 R, Sortmejse 2 SY, Gråkrage 4 R, Bogfinke 13 R, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 2 R. Jan Holm Jensen
Arreskov Sø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 9 R, Knopsvane 6 R, Grågås 4 OF, Grågås 65 R, Pibeand 149 FU, Gråand 16 R, Troldand 183 R, Hvinand 6 FU, Lille Skallesluger 5 R, Blishøne 18 FU, Strandskade 2 R, Rørspurv 1 SY. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 1 R, Taffeland 6 R, Troldand 4 R, Stor Skallesluger 4 R, Vibe 3 R, Hvid Vipstjert 2 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 FU, Grågås 80 FU, Gravand 22 FU, Krikand 40 FU, Gråand 22 FU, Spidsand 2 FU, Skeand 3 R, Havørn 1 OF, Musvåge 1 R, Blishøne 6 FU, Strandskade 2 R, Vibe 52 FU, Brushane 1 FU, Sanglærke 3 SY, Gråkrage 3 FU, Stær 10 OF. Søren G. Nielsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Musvåge 34 NØ. Per Rasmussen
Hakkehave: Ravn 2 YF BR. Per Rasmussen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Rødhals 1 SY. Leif Kristensen
Sollerup: Lille Lappedykker 1 T, Skarv 2 OF, Grågås 29 OF, Grågås 14 R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 1 R, Blishøne 2 FU, Trane 1 FU, Trane 1 OF, Vibe 4 TH, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 3 SY, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 1 FU, Gråkrage 5 FU, Bogfinke 1 R, Bogfinke 2 SY, Grønsisken 12 FU, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Kirkendrup Skov: Grågås 2 OF, Gråand 1 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1 FU, Skovsneppe 1 R, Hættemåge 2 OF, Sølvmåge 1 R, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 OF, Silkehale 48 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 4 , Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Husskade 5 FU, Allike 2 OF, Råge 1 OF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 R. Finn Just Christensen
Lundegård: Knopsvane 1 FU, Tårnfalk 1 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 4 SY, Råge 2 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY. Søren G. Nielsen
Ravnholt: Toppet Lappedykker 4 FU, Knopsvane 4 FU, Pibeand 2 FU, Troldand 27 FU, Fasan 12 FU, Strandskade 2 R, Vibe 36 FU, Spætmejse 2 FU, Ravn 2 OF, Gulspurv 3 TH. Jens Rasmussen
Æble Skov: Grønspætte 1 SY. Michael Højgård Hansen
Odense Å v/Sankt Klemens: Bjergvipstjert 1 FU. Kell Grønborg
Seden Strand: Knopsvane 600 FU, Blishøne 400 FU. Dieter Maaszen
Middelfart (09:30): Havørn 1 NV (VUC Middelfart Ø. Hougvej 101). Michael Mosebo Jensen
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 1 OF, Grågås 4 OF, Grågås 14 R, Gråand 8 R, Musvåge 3 OF, Blishøne 5 R, Ringdue 4 OF, Grønspætte 1 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Solsort 3 OF, Sangdrossel 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 OF, Ravn 6 OF, Bogfinke 6 SY, Gulspurv 1 R. Villy-Erik Schødts
Brunshuse: Hvid Vipstjert 5 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Havørn 1 AD R, Strandskade 16 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 6 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Storspove 16 FU. Kirsten Pedersen


           Hvid vipstjert

Onsdag den 19. marts 2014                                            Solopgang: 06:23 Solnedgang: 18:29

Svendborg, Engene: Gråand 4 R, Grønspætte 1 TH, Sangdrossel 1 SY, Halemejse 1 R, Butsnudet frø 10-20 YP , Springfrø 1 HØ, Lille vandsalamander 3 R, Stor vandsalamander 1 R.
Kogtved: Ringdue 2 R, Tyrkerdue 1 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 6 R, Husskade 2 YF B, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 1 M SY, Grønirisk 2 R, Stillits 2 R, Dompap 2
Strandeng v/Horseskov
: Knopsvane 26 R, Grågås 4 R, Gravand 2 R, Toppet Skallesluger 8 R
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Toppet Lappedykker 1 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 22 R, Ederfugl 120 FU, Strandskade 1 R, Hættemåge 16 R, Stormmåge 4 R
Vejlen
: Mørkbuget knortegås 28 FU (ud for havnen), Vibe 26 R, Rødben 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Noret :(13:25): Ravn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge :(13:40): Stillits 42 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Egebjerggaard Storskov: Skovsneppe 3 R.Aksel Christensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense: Skarv 3 OF, Knopsvane 7 FU, Sangsvane 1 FU, Grågås 175 FU, Gravand 2 R, Gråand 4 R, Tårnfalk 1 YF BR, Vibe 6 FU, Hættemåge 300 FU, Stormmåge 250 FU, Sølvmåge 25 FU, Ringdue 10 SY, Sanglærke 15 SY, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 8 R, Sangdrossel 2 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 6 SY, Husskade 6 YF BR, Allike 10 R, Råge 50 FU, Gråkrage 10 FU, Bogfinke 5 SY, Grønirisk 3 SY, Grønsisken 25 FU, Dompap 2 R, Kernebider 2 R, Gulspurv 8 SY. Niels Andersen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 FU, Spidsand 1 OF, Rødben 2 R. Arne Bruun 
Grængesbjerg Have: Sangdrossel 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Ulbølle: Hvid Vipstjert 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Mynderup Hestehave: Blisgås 3 NØ, Grågås 7 NØ, Musvåge 1 OF, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 6 R, Sangdrossel 2 R, Sumpmejse 4 FU, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 7 SY, Musvit 7 FU, Spætmejse 2 FU, Bogfinke 4 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 3 R, Gravand 6 R, Pibeand 8 FU, Gråand 7 FU, Taffeland 4 R, Troldand 2 R, Stor Skallesluger 6 R, Musvåge 1 R, Blishøne 2 FU, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Grønspætte 1 SY. Leif Kristensen
Krarup: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 10, Gravand 25 R, Spidsand 2 R, Havørn 1 3K R, Brushane 2 FU. Jacob Sterup 
Tangmosen:
Rørhøg 1 R. Erik Busk
Sulkendrup: Halemejse 2 FU. Lotte Mejer Sørensen
Dømmestrup: Rød Glente 1 OF. Anne Veber Døssing
Kirkendrup Skov: Gråand 3 R, Fasan 1 FU, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 3 FU, Silkehale 48 R, Jernspurv 3 R, Rødhals 1 FU, Solsort 8 FU, Sangdrossel 2 SY, Vindrossel 2 R, Gransanger 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 FU, Træløber 1 FU, Gråkrage 5 FU, Stær 1 SY, Bogfinke 7 FU, Dompap 1 R, Gulspurv 6 R. Finn Just Christensen
Brockdorff enge: Knopsvane 32 R, Blisgås 40 FU, Grågås 200 FU, Sanglærke 4 SY. Ella Mikkelsen
Bøgebjerg Strand / Romsø Sund nord: Gravand 3 R, Ederfugl 200 R, Toppet Skallesluger 12 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 2 R, Sanglærke 5 SY, Skærpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gråkrage 10 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Lom sp. 1 Ø, Sule 8 FU, Skarv 10 R, Knopsvane 2 R, Grågås 4 T, Gravand 2 R, Pibeand 10 R, Krikand 4 R, Gråand 4 R, Ederfugl 70 R, Sortand 14 V, Sortand 4 Ø, Fløjlsand 6 V, Fløjlsand 2 Ø, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 16 R, Toppet Skallesluger 4 V, Musvåge 10 TF, Blishøne 6 R, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 6 V, Lille Kobbersneppe 53 R, Storspove 3 R, Hættemåge 14 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 FU, Ride 1 R, Splitterne 2 V, Alk 1 V, Tejst 1 Ø, Ringdue 3 R, Sanglærke 11 T, Engpiber 12 T, Hvid Vipstjert 4 T, Solsort 8 R, Vindrossel 1 R, Halemejse 6 T, Husskade 1 R, Gråkrage 10 R, Stær 15 R, Bogfinke 120 NØ, Grønirisk 2 T, Stillits 1 T, Tornirisk 4 T, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Hverringe Skove: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R. Ella Mikkelsen
Måle: Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 10 FU, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Måle Strand / Romsø Sund syd: Skarv 1 R, Knopsvane 11 R, Grågås 3 R, Gravand 2 R, Gråand 2 R, Ederfugl 12 R, Sortand 21 R, Toppet Skallesluger 3 R, Musvåge 1 T, Strandskade 1 R, Vibe 9 R, Sølvmåge 11 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 7 R, Stær 20 R. Ella Mikkelsen
Nordskov Enge (Enghave): Gråand 6 R, Ederfugl 30 R, Sortand 8 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 12 R, Musvåge 2 T, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 3 R, Blåmejse 1 R, Stær 1 R, Bogfinke 110 T, Lille Gråsisken 1 R, Lille Korsnæb 10 T. Ella Mikkelsen
Stavrby Skov: Solsort 5 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken (F.H.): Knopsvane 5 R, Blisgås 46 R, Grågås 110 R, Hjejle 400 R, Vibe 40 R, Sanglærke 6 SY. Ella Mikkelsen
Kongebroskoven (07:45 - 08:30): Skovsneppe 1 R, Stor Flagspætte 1 TH, Gærdesmutte 4 SY, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY (Aktivt syngende fra granbevoksning på østsiden af Indevejen, ikke langt fra Slengeriksvej, hvor en skovsti går ind mod højre), Topmejse 1 SY, Spætmejse 2 R, Træløber 1 SY, Ravn 1 R. Jacob Sterup
Føns Vang: Toppet Lappedykker 38 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 85 R, Knopsvane 55 R, Knarand 22 FU, Krikand 2 R, Skeand 1 M FU, Klyde 6 R. Jacob Sterup
Flyvesandet (08:15 - 08:45): Grønspætte 1 SY. Sten Pedersen
Engsøen ved Gyldensteen: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


          

Tirsdag den 18. marts 2014                                             Solopgang: 06:26 Solnedgang: 18:27

Vejlen: Mørkbuget knortegås 65 FU (ud for havnen), Krikand 125 R, Storspove 30 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Åmosen, Ollerup
: Havørn 1 OF (forsvandt over Ollerup Kirke). Peder Skou  [Apollo Books]
Grasten, Thurø: Halemejser 2 FU (ved mejsekuglerne). Annegrethe Duerlund
Lundeborg Ny Camping (10:00): Stillits 6 FU, Grønirisk 4 FU, Spurvehøg 2 R M+F. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egsmade: Knopsvane 15 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 60 R, Hvid Vipstjert 2 R NAT, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 4 SY, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Krikand 125 R, Storspove 30 R. Poul Vestergård Rasmussen
Åmosen: Grågås 10 FU, Krikand 78 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 11 FU, Vibe 33 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Engpiber 1 S, Solsort 1 T. Niels Bomholt Jensen
Tullebølle: Spurvehøg 1 FU, Ringdue 4 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 TH, Skovspurv 7 FU, Grønirisk 6 FU, Grønsisken 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Hundstrup: Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen
Ærtebjerg/Tågeholm: Musvåge 1 NØ, Musvåge 1 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 7 R, Sjagger 22 R, Sangdrossel 1 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 6 SY, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R, Stær 2 R, Bogfinke 4 FU, Gulspurv 15 FU. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 2 S, Toppet Lappedykker 32 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Skarv 4 R, Knopsvane 12 R, Grågås 25 R, Knarand 17 FU, Krikand 9 FU, Skeand 14 R, Taffeland 33 R, Troldand 390 R, Hvinand 1 FU, Havørn 1 AD OF, Blishøne 25 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 350 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 1 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 S, Bogfinke 1 S, Grønsisken 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bakker: Musvåge 3 Ø, Jernspurv 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 SY, Skovskade 2 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Gråand 2 R, Musvåge 1 OF, Ringdue 3 OF, Ringdue 5 SY, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Sumpmejse 1 SY, Musvit 2 FU, Musvit 3 SY, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 2 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 5 R, Dompap 4 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Jernspurv 1 FU, Solsort 1 FU, Musvit 2 FU, Gråspurv 8 FU, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 6 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 1 R, Grønsisken 1 FU, Kernebider 1 R. Leif Kristensen
Viemose v/Gammel Stenderup: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 47 FU T, Gråand 1 M R, Troldand 5 R, Blishøne 6 FU, Ringdue 3 YF, Musvit 1 SY. Leif Kristensen
Bøsøre: Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 7 R. Arne Bruun
Klintholm: Gråstrubet Lappedykker 5 YF TH, Dobbeltbekkasin 2 R, Jernspurv 2 YF SY. Arne Bruun 
Lunget, Ørbæk: Gransanger 1 SY. Michael Højgård Hansen
Broby Sø: Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 100 FU, Grågås 64 R, Gravand 1 R, Knarand 2 R, Krikand 18 R, Gråand 10 R, Taffeland 4 R, Troldand 14 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 8 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 2 FU, Gråkrage 1 FU, Lille Gråsisken 6 FU. Finn Just Christensen
Odense Å v/Sankt Klemens: Bjergvipstjert 2 R. Kell Grønborg 
Knudshoved Færgehavn: Skærpiber 2 R, Jernspurv 6 SY, Misteldrossel 5 NV. Jens-Gert Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Bjergvipstjert 1 OF, Solsort 10 T, Sangdrossel 4 T, Gransanger 1 R, Bogfinke 40 T, Dompap 6 T, Rørspurv 20 T. Jens-Gert Hansen
Teglværkskoven: Sule 1 OF, Grønspætte 1 M SY. Hjalte Kjærby
Bovense: Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Skovspurv 10 R. Thomas Varto Nielsen
Lindholm, Nyborg: Stær 15 R. Thomas Varto Nielsen
Skalkendrup: Hvid Vipstjert 1 R. Thomas Varto Nielsen
Strib: Sangdrossel 1 SY. Erik Busk
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 10 FU, Grågås 100 FU, Gravand 116 FU, Pibeand 80 FU, Knarand 2 FU, Krikand 55 FU, Troldand 40 FU, Havørn 1 AD OF, Blishøne 40 FU, Klyde 82 R, Storspove 23 FU, Stær 110 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Bramgås 1150 FU, Gravand 64 FU, Pibeand 165 FU, Knarand 12 FU, Krikand 35 FU, Spidsand 20 FU, Skeand 18 FU, Troldand 25 FU, Klyde 2 R. Dieter Maaszen
Svinekrog/Slettemose Skov: Grågås 3 OF, Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Hættemåge 120 OF, Sølvmåge 6 OF, Ringdue 9 R, Ringdue 8 SY, Stor Flagspætte 2 SY, Sanglærke 1 OF, Gærdesmutte 4 R, Gærdesmutte 13 SY, Jernspurv 3 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 10 R, Solsort 3 SY, Sangdrossel 3 R, Sangdrossel 9 SY, Fuglekonge 6 R, Fuglekonge 4 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 3 R, Sumpmejse 3 R, Sumpmejse 2 SY, Topmejse 1 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 9 R, Blåmejse 4 SY, Musvit 10 R, Musvit 5 SY, Spætmejse 2 SY, Træløber 1 R, Træløber 3 SY, Skovskade 3 R, Allike 4 R, Gråkrage 19 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 13 R, Bogfinke 16 SY, Grønsisken 12 R, Dompap 1 SY, Gulspurv 12 R, Gulspurv 8 SY. Jens Friis-Walsted
Bro Frihed: Gråand 10 , Musvåge 1 R, Sølvmåge 3 OF, Ringdue 5 R, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 3 R, Stor Flagspætte 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 R, Gærdesmutte 6 SY, Solsort 5 R, Sangdrossel 4 SY, Misteldrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 2 R, Sumpmejse 4 R, Topmejse 2 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 5 R, Musvit 7 SY, Spætmejse 5 R, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 3 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 115 R, Bogfinke 6 SY, Kvækerfinke 25 R, Grønirisk 2 R, Grønsisken 1 R, Dompap 1 SY, Gulspurv 2 R, Gulspurv 6 SY. Jens Friis-Walsted
Hårslev: Ravn 1 OF. Jens Friis-Walsted
Svinekrog/Slettemose Skov: Grågås 3 OF, Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Hættemåge 120 OF, Sølvmåge 6 OF, Ringdue 9 R, Ringdue 8 SY, Stor Flagspætte 2 SY, Sanglærke 1 OF, Gærdesmutte 4 R, Gærdesmutte 13 SY, Jernspurv 3 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 10 R, Solsort 3 SY, Sangdrossel 3 R, Sangdrossel 9 SY, Fuglekonge 6 R, Fuglekonge 4 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 3 R, Sumpmejse 3 R, Sumpmejse 2 SY, Topmejse 1 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 9 R, Blåmejse 4 SY, Musvit 10 R, Musvit 5 SY, Spætmejse 2 SY, Træløber 1 R, Træløber 3 SY, Skovskade 3 R, Allike 4 R, Gråkrage 19 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 13 R, Bogfinke 16 SY, Grønsisken 12 R, Dompap 1 SY, Gulspurv 12 R, Gulspurv 8 SY. Jens Friis-Walsted


           Lille gråsisken   Foto: Hans Villum Christensen

Mandag den 17. marts 2014                                             Solopgang: 06:28 Solnedgang: 18:25

Ny Gesinge: Tyrkerdue 1 R (matriklen). Poul Vestergaard Rasmussen
Vornæs Skov (12:18): Grønspætte 1 KA. Poul Vestergaard Rasmussen
Stige ø (Sorte Husene) (11:00): Sangsvane 150 FU, Knopsvane 300 FU, Blishøne 1000 FU+? , Gravand 12 FU, Pibeand 18 FU R, Strandskade 15 R, Gråand 10 FU, Måger Sp. 100, Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ravnholt (14:30): Dådyr 50+ FU R (mange flotte fuldskufler imellem). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Stær 50, Musvåge 1, Spætmejse 1, Sangdrossel 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:20-10:20): Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 4 FU/R, Knopsvane 4 FU, Grågås 4 FU, Gravand 28 FU/R, Gråand 15 FU/R, Spidsand 2 FU, Pibeand 10 FU/R, Ederfugl 650 R, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 20 R, Blishøne 45 FU, Strandskade 8 FU, Stor Regnspove 11 FU, Rødben 1 FU/R, Hættemåge 45 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 5 R, Engpiber 4 T, Hvid Vipstjert 2 FU/R, Stær 1 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Flintholm Hestehave: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Posen: Fiskehejre 2 OF, Grågås 18 OF, Pibeand 22 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 1 FU, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R, Musvit 1 SY, Husskade 1 R, Bogfinke 2 R. Leif Kristensen
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Knopsvane 1 R, Pibeand 37 R, Gråand 2 R, Taffeland 2 R, Troldand 189 R, Stor Skallesluger 6 R, Havørn 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 2 FU, Hættemåge 122 R, Stormmåge 98 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 2 OF, Ringdue 1 R, Gærdesmutte 1 TH, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 1 R, Sumpmejse 1 FU, Sumpmejse 1 SY, Musvit 1 FU, Musvit 4 R, Spætmejse 4 , Bogfinke 1 FU, Bogfinke 9 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Ringdue 1 OF, Solsort 14 FU, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 2 R, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 3 R, Bogfinke 3 SY, Dompap 3 R, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (13:40 - ):Hvid Vipstjert 2 OF,
Gransanger 1 SY (Den første i år). Per Rasmussen
Fruens Bøge: Skarv 1 OF, Mandarinand 5 , Gråand 24 R, Troldand 8 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Blishøne 7 R, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 21 R, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 3 SY, Solsort 1 R, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 8 SY, Spætmejse 2 SY, Skovskade 1 R, Allike 30 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Skaboeshuse: Toppet Lappedykker 16 FU, Sule 8 FU, Skarv 6 FU, Fiskehejre 4 FU, Gravand 4 FU, Gråand 6 FU, Ederfugl 23 FU, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Spurvehøg 1 FU, Hættemåge 200 FU, Stormmåge 6 FU, Sølvmåge 32 FU, Svartbag 16 FU, Ringdue 53 N, Tyrkerdue 6 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 6 FU, Jernspurv 3 FU, Solsort 12 FU, Sangdrossel 1 FU, Halemejse 3 R, Blåmejse 6 FU, Musvit 6 FU, Stær 200 N. Kurt Kaack Hansen
Fyns Hoved: Sortstrubet Lom 1 NV, Toppet Lappedykker 1 R, Sule 6 NV, Skarv 20 FU, Knopsvane 4 R, Knortegås 2 N, Gravand 1 R, Krikand 5 FU, Troldand 2 R, Ederfugl 70 R, Sortand 80 NV, Fløjlsand 16 NV, Hvinand 3 FU, Toppet Skallesluger 15 R, Blishøne 7 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 10 N, Rødben 1 R, Hættemåge 40 FU, Stormmåge 25 FU, Sølvmåge 10 FU, Svartbag 2 OF, Ride 1 N, Tejst 3 , Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 2 T, Solsort 3 FU, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Allike 3 T, Gråkrage 7 FU, Stær 2 OF, Grønsisken 1 N, Tornirisk 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand/Tornen: Gravand 19 R, Pibeand 5 FU, Hvinand 5 FU, Strandskade 10 R, Stor Præstekrave 4 R, Almindelig Ryle 45 R, Lille Kobbersneppe 12 R, Rødben 2 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 2 R, Stær 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Vågebakken (F.H.): Knopsvane 5 FU, Blisgås 6 FU, Grågås 22 FU, Vibe 8 R, Ringdue 3 FU, Sanglærke 3 SY, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt Jensen
Strib: Hvid Vipstjert 2 R. Erik Busk
Favrskov Bjerge: Gråand 14 R, Musvåge 1 OF, Ringdue 3 OF, Blåmejse 1 FU, Skovskade 2 OF, Gråkrage 6 OF, Ravn 4 OF, Skovspurv 5 R, Bogfinke 7 OF. Villy-Erik Schødts


            Stor gråsisken Foto: Hans Villum Christensen

Søndag den 16. marts 2014                                             Solopgang: 06:31 Solnedgang: 18:23

Svendborg, Poulinelund: Stor gråsiksen 6 R, Grønsisken 12 R. Hans Villum Christensen
Svendborg, Pløjeholmen
(10:30): Grønsisken 6 R FU, Stillits 1 R, Gulspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Strandeng v/Horseskov: Gravand 2 FU, Gråand 2 R, Strandskade 2 R, Storspove 1 R, Hættemåge 60 FU, Sølvmåge 8 R, Gråkrage 3 R
Espe, matriklen: Tyrkerdue 2, Sangdrossel 1 SY. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Espe: Rød Glente 1 (jagtede krage). Jakob Kristensen [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund: Hættemåge 50 R, Sølvmåge 15 R, Gærdesmutte 3 SY, Sumpmejse 1 SY, Musvit 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Tullebølle: Jernspurv 1 SY, Blåmejse 2 YF B, Musvit 4 YF B, Ravn 2 OF, Grønirisk 8 SY. Hans-Henrik Wienberg
Brændeskov (skoven): Havørn 3 AD OF. Jan Holm Jensen
Sandholt: Blå Kærhøg 1 BR OF. Leif Kristensen
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 1 R, Taffeland 9 R, Blishøne 10 R, Vibe 2 R. Jacob Sterup
Hellebjergdam: Grågås 10 R, Gravand 4 FU, Pibeand 12 FU, Krikand 8 FU, Vibe 2 R, Allike 35 R, Gråkrage 30 R. Jacob Sterup
Køllenbjerg Mose v/Heden: Trane 2 FU. Thomas Andersen 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 17 R, Gravand 24 R, Krikand 30 R, Gråand 4 R, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 81 R, Brushane 2 FU, Stær 80 FU. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 2 FU, Grågås 25 FU, Gravand 23 FU, Knarand 1 FU, Krikand 33 FU, Gråand 13 FU, Skeand 1 M FU, Blå Kærhøg 1 M FU, Blishøne 1 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 55 FU, Brushane 1 FU, Sølvmåge 3 FU, Sanglærke 3 SY, Husskade 2 FU, Gråkrage 15 FU, Stær 15 FU. Søren G. Nielsen
Lundegård: Knopsvane 2 FU, Grågås 2 FU, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 4 FU. Søren G. Nielsen
Nørre Broby: Gråand 4 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 5 FU, Hættemåge 22 R, Ringdue 10 FU, Husskade 1 R, Stær 40 FU. Søren G. Nielsen
Verninge grave: Gravand 2 FU, Blishøne 1 FU, Sølvmåge 3 OF, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 FU, Musvit 2 SY, Råge 1 OF. Søren G. Nielsen
Munke Mose: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 AD R, Grønbenet Rørhøne 10 R, Hættemåge 110 FU, Stormmåge 3 R. Jacob Sterup
Odense Å v/Brobyværk: Gråand 5 R, Blishøne 1 R. Jacob Sterup 
Bøgebjerg Strand / Romsø Sund nord: Sule 1 AD R, Strandskade 4 R, Skærpiber 1 R. Jacob Sterup
Fruens Bøge: Hættemåge 330 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 8 R. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 15 R, Klyde 84 R, Lille Kobbersneppe 18 R, Storspove 228 R. Anders Vedel
Hofmansgave: Storspove 110 R. Anders Vedel
Klinten ved Lundsgård: Havørn 1 T. Niels Peter Utzon
Ølundgårds Inddæmning: Bramgås 1300 R. Anders Vedel
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 56 FU, Bramgås 150 FU, Gravand 10 FU, Pibeand 8 FU, Krikand 23 FU, Taffeland 7 FU, Troldand 33 FU, Strandskade 6 FU. Gunhild Brink
Egense Fjord: Ederfugl 130 FU, Spætmejse 2 FU, Grønirisk 4 FU. Gunhild Brink
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 5 V, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 1 Ø, Gråstrubet Lappedykker 3 V, Sule 4 AD R, Sule 4 AD V, Knopsvane 4 AD R, Grågås 2 V, Krikand 4 R, Ederfugl 145 V, Sortand 2980 V,
Fløjlsand 740 V, Stor Skallesluger 1 M AD V, Storspove 1 R, Sildemåge 2 AD FU, Sildemåge 2 AD V, Alk 1 V, Tejst 4 R, Tejst 4 V, Hvid Vipstjert 1 NØ, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 4 R,
Lille Korsnæb/Stor Korsnæb 7 TF. Jacob Sterup
Fællesstrand/Tornen: Skarv 120 R, Knopsvane 3 R, Strandskade 19 R, Almindelig Ryle 7 R, Svartbag 10 R, Skærpiber 3 R, Hvid Vipstjert 7 FU, Rørspurv 2 R. Jacob Sterup
Horseklint: Sule 2 AD FU, Sule 1 AD NV. Jacob Sterup
Øksnehave: Grågås 35 FU. Jacob Sterup
Skaboeshuse: Toppet Lappedykker 6 FU, Sule 12 FU, Ederfugl 48 FU, Sortand 32 FU, Toppet Skallesluger 9 FU, Spurvehøg 1 FU, Stor Præstekrave 1 N, Hættemåge 72 FU, Stormmåge 63 FU, Sølvmåge 81 FU, Svartbag 8 FU, Splitterne 1 NØ, Tejst 2 N, Ringdue 64 N, Tyrkerdue 3 FU, Sanglærke 22 FU N, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 2 FU, Jernspurv 2 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 4 FU, Sangdrossel 2 FU, Stillits 8 NØ, Gulspurv 32 FU, Rørspurv 2 TF. Kurt Kaack Hansen
Dyrbjerg Klint: Sule 2 AD FU T. Steen Lauritsen
Æble Skov: Dompap 1 R. Aurin Ræder
Hagenskov Slotsmølle: Vindrossel 6 FU, Gransanger 1 SY, Grønsisken 40 FU, Kernebider 12 FU. Thomas Kampmann
Fænø Sund
: Skarv 1 FU, Gråand 2 OF, Fasan 1 FU, Hættemåge 37 FU, Gråkrage 5 FU. Aleks lund
Kirkendrup Skov
: Silkehale 8 R. Finn Just Christensen
Engsøen ved Gyldensteen: Knopsvane 4 R, Grågås 65 FU, Pibeand 95 FU. Jens Bækkelund
Kystlagunen ved Gyldensten: Tårnfalk 1 FU. Jens Bækkelund
Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 10 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 FU. Jens Bækkelund


           Sorthalset lappedykker er retur ved Valdemar Slot  

Lørdag den 15. marts 2014                                             Solopgang: 06:33 Solnedgang: 18:21

Nørreskov (Tåsinge): Grågås 1 YF BR, Gråand 2 R
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 60 R, Fiskehejre 19 R, Knopsvane 8 R, Knarand 6 R, Krikand 4 R, Toppet Skallesluger 17 R, Blishøne 36 R, Strandskade 2 R, Vibe 12 R
Purreskoven, Skovfogedhuset
(13:00 - 14:00): Musvåge 1 , Rødhals 1 FU, Jernspurv 1 FU, Grønsisken 4 FU, Gråsisken 6 FU, Stillits 6 FU, Grønirisk 2 FU, Musvit 4 FU, Blåmejse 3 FU, Bogfinke 4 FU, Solsort 4 R, Halemejse 2 (samler til rede), Gulspurv 2 FU, Stær 6 OF, Dompap 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Agernæs (10:00): Sildemåge 2 R (på nysået mark). Aksel Christensen
Bederslev (12:00): Sildemåge 1 R (på nysået mark). Aksel Christensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Tårnfalk 3 R. Arne Bruun
Havn v/Vejlen: Gravand 18 R. Carsten Skou
Vejlen - Tåsinge: Taffeland 200 R, Troldand 700 R. Carsten Skou
Monnet - Tåsinge: Engpiber 5 SY. Carsten Skou
Søen, Valdemarsslot: Fiskehejre 20 R. Carsten Skou
Siø: Blisgås 128 FU, Grågås 91 FU, Bramgås 330 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 OF. Morten Müller
Gulstav Mose: Grågås 80 FU, Pibeand 70 FU, Knarand 2 FU, Gråand 20 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 6 FU, Vibe 1 R, Sølvmåge 50 FU, Musvit 2 SY, Husskade 1 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 8 FU, Grønirisk 2 OF, Stillits 7 FU, Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Skarv 4 OF, Ederfugl 50 FU, Havlit 30 VDR FU. Søren G. Nielsen
Havet ud for Keldsnor: Ederfugl 300 FU, Havlit 108 VDR FU, Strandskade 2 R. Søren G. Nielsen
Søgård Pyt: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Grågås 40 FU, Gravand 2 OF, Pibeand 20 FU, Skeand 8 FU, Taffeland 12 FU, Troldand 15 FU, Musvåge 1 OF, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Stillits 1 OF. Søren G. Nielsen
Holmegård/Langelandsfortet: Ravn 2 OF. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Rørdrum 1 SY, Knopsvane 6 R, Grågås 35 R, Bramgås 1000 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 OF, Gravand 23 FU, Knarand 8 FU, Krikand 26 R, Skeand 19 FU, Taffeland 9 R, Troldand 350 R, Bjergand 5 R, Hvinand 28 FU, Lille Skallesluger 1 M R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 35 FU, Strandskade 1 FU, Sanglærke 2 SY, Rødhals 1 FU, Musvit 1 SY, Bogfinke 3 FU, Rørspurv 2 R. Helle Suadicani
Vesteregn: Blisgås 1 FU, Bramgås 1700 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Strandskade 5 R, Klyde 44 R, Stor Præstekrave 2 R. Helle Suadicani
Sandholt: Stor Skallesluger 2 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Krikand 10 R, Hvinand 50 R, Vibe 80 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 1 R, Skeand 2 R, Troldand 200 R, Bjergand 900 R, Lille Skallesluger 2 R. Carsten Skou 
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Havørn 1 AD OF. Henrik Mørup-Petersen
Lundsgård (m/Holmeskov & Tværbæk Lund): Rød Glente 1 N. Niels Peter Utzon
Lundsgård (m/Holmeskov & Tværbæk Lund): Huldue 1 R Bo K. Stephensen 
Ravnholt: Havørn 1 AD R. Per Rasmussen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 F OF. Torben Skytte Hvass
Strarup Skov: Ravn 1 YF BR. Per Rasmussen
Ørbæk: Havørn 1 NØ. Hans Rytter
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 F OF. Torben Skytte Hvass
Holmstrup: Hvid Vipstjert 1 R Thomas Varto Nielsen
Kirkendrup Skov: Silkehale 5 R
Ladegårdskov, mose syd for: Musvåge 1 R Thomas Varto Nielsen
Mose v/Lille Kådekilde: Musvåge 1 R Thomas Varto Nielsen
Odense Eventyr Golf: Råge 90 R Thomas Varto Nielsen
Skaboeshuse: Toppet Lappedykker 8 FU, Sule 3 FU, Ederfugl 32 FU, Sortand 2 FU T, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 3 R, Hættemåge 120 FU, Stormmåge 43 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 FU, Jernspurv 2 SY, Rødhals 3 FU, Musvit 11 FU, Husskade 5 FU, Allike 52 FU, Råge 12 R, Gråkrage 4 R, Gråspurv 6 R, Skovspurv 22 R, Bogfinke 12 R, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 12 FU, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 47 R. Kurt Kaack Hansen
Broby Sø: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 91 R, Grågås 150 FU, Gråand 4 R, Taffeland 4 R, Troldand 16 R, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 8 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 22 R, Sølvmåge 2 R, Musvit 2 SY, Grønirisk 1 FU. Finn Just Christensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 2 R, Krikand 9 FU, Spidsand 4 FU, Skeand 4 FU, Rød Glente 1 FU, Strandskade 2 R, Brushane 2 FU. Helle Suadicani
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Gråand 2 OF, Musvåge 2 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Solsort 2 R, Halemejse 1 FU, Musvit 2 FU, Ravn 3 OF, Bogfinke 3 R. Villy-Erik Schødts
Hagenskov Slotsmølle: Grågås 2 R, Gråand 2 YF AA, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 YF TH, Skovsneppe 1 YF TH, Ringdue 4 YF TH, Stor Flagspætte 3 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 3 SY, Sjagger 15 FU, Sangdrossel 3 SY, Vindrossel 1 SY, Halemejse 2 R, Sumpmejse 2 SY, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 4 SY, Musvit 4 SY, Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 2 FU, Skovskade 2 FU, Ravn 1 R, Stær 3 R, Bogfinke 2 R, Stillits 8 R, Dompap 4 FU, Kernebider 7 FU, Gulspurv 2 R. Thomas Kampmann
Helnæs Made: Knopsvane 1 R, Blisgås 40 R, Grågås 20 R, Gravand 22 R, Pibeand 6 R, Krikand 120 FU, Vandrefalk 1 R, Hjejle 300 R, Vibe 28 R, Husskade 2 R, Gråkrage 35 R, Stær 60 FU. Erik Busk
Å vest for Brydegård: Sanglærke 5 SY, Rørspurv 1 SY. Erik Busk


        Stær Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 14. marts 2014                                             Solopgang: 06:36 Solnedgang: 18:19

Espe, matriklen: Musvåge 1, Hvid Vipstjert 1 (årets første på matriklen), Stillits 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet - Tåsinge: Knopsvane 17 R, Pibesvane 1 R, Sangsvane 47 R, Bramgås 62 OF, Gravand 37 R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 2 R, Stor Præstekrave 6 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Sanglærke 50 SY, Engpiber 13 R, Stær 8 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Gravand 13 R, Spidsand 17 R, Strandskade 11 R, Vibe 3 R, Storspove 51 R, Ringdue 80 OF, Sjagger 25 R. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 70 R, Fiskehejre 16 R, Grågås 110 R, Knarand 11 R, Krikand 27 R, Toppet Skallesluger 15 R, Vibe 4 R. Peder Rasmussen
Havn v/Vejlen: Gravand 5 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Storspove 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sangdrossel 1 SY, Stær 2 R. Peder Rasmussen
Landet: Skovsneppe 1 OF. Henrik Knudsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 3, Skærpiber 2 R. Henrik Knudsen
Gulstav Mose: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R. Henrik Knudsen
Gulstav: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 104 R, Bramgås 130 OF, Gravand 2 OF, Pibeand 65 FU, Krikand 16 FU, Lille Skallesluger 2 R, Musvåge 2 R, Blishøne 7 R, Trane 1 FU, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 5  SY, Engpiber 7 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 11 FU, Musvit 4 FU, Skovskade 1 FU, Husskade 2 FU, Gråkrage 4 FU, Ravn 1 OF, Stær 1 R, Bogfinke 9 SY, Grønirisk 1 R, Stillits 1 OF, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Klæsø Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 12 FU, Troldand 1900 R, Bjergand 3 R, Sjagger 80 R, Stær 7 R. Niels Bomholt Jensen
Snaremose Sø: Grågås 4 FU, Gravand 2 R, Pibeand 24 FU, Krikand 22 FU, Blishøne 1 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sølvmåge 2 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 1 R, Blisgås 1 FU, Grågås 40 FU, Bramgås 850 FU, Gravand 24 R, Knarand 37 FU, Krikand 33 FU, Spidsand 1 M FU, Skeand 32 FU, Taffeland 4 R, Troldand 240 R, Bjergand 3 R, Hvinand 38 FU, Lille Skallesluger 4 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 33 R, Strandskade 3 R, Vibe 2 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 40 R, Sangdrossel 1 R, Skægmejse 1 R, Råge 10 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 1 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Lindelse: Silkehale 20 R . Henrik Knudsen
Hønsehave Grusgravssø: Gravand 21 R, Pibeand 2 R, Troldand 20 R, Hvinand 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 7 R. Arne Bruun
Sortemosen: Knopsvane 13 R, Sangsvane 2 R, Gravand 18 R, Pibeand 45 R, Knarand 2 R, Krikand 160 R, Stær 110 R. Arne Bruun 
Sundet, Faaborg: Skarv 4 R, Gravand 2 R, Knarand 14 R, Skeand 11 R. Jacob Sterup
Hågerup: Rød Glente 1 R, Musvåge 1 R. Michael Bjerregaard
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 14 R, Gravand 25 R, Strandskade 1 R, Vibe 62 R, Rødben 2 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Spidsand 4 R, Brushane 2 R. Arne Bruun
Fruens Bøge: Mandarinand 3. Ella Mikkelsen
Munke Mose: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Hættemåge 60 R, Korttået Træløber 1 SY. Ella Mikkelsen  
Barløse: Sangdrossel 1 SY. Villy-Erik Schødts
Assens: Stor Flagspætte 2 FU, Sangdrossel 1 SY. Kirsten Pedersen
Kystlagunen ved Gyldensten: Havørn 1 AD OF, Tårnfalk 1 FU. Jens Bækkelund 


        Sortand M Svendborgsund

Torsdag den 13. marts 2014                                             Solopgang: 06:38 Solnedgang: 18:17

Sønderhjørne (06:30-10:00): Toppet Lappedykker 9 SØ, Skarv 5 FU, Fiskehejre 5 NØ, Knopsvane 2 SØ, Sangsvane 12 NØ, Grågås 10 Ø, Bramgås 4 SØ, Gravand 1 V, Pibeand 4 SØ, Bjergand 7 SØ, Ederfugl 1900 SØ, Sortand 220 SØ, Havlit 3 FU/R, Toppet Skallesluger 16 T, Musvåge 3 NØ, Hættemåge 10 NØ, Stormmåge 5 T, Svartbag 2 FU/R, Splitterne 1 SØ, Alk 8 SØ, Ringdue 10 T, Sanglærke 5 T, Engpiber 4 NØ, Hvid Vipstjert 2 NØ, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 1 SY, Sjagger 40 FU/R, Sangdrossel 1 SY, Halemejse 2 FU, Skovskade 1 FU/R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 T, Stær 5 R, Bogfinke 10 T, Kvækerfinke 2 T, Stillits 5 R, Grønsisken 30 T, Tornirisk 6 T, Dompap 2 R, Kernebider 1 T, Gulspurv 6 FU/R, Rørspurv 1 R, Hare 1 R, Marsvin 4 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Christiansminde: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Egense: Pibesvane 25 NØ, Blisgås 21 NØ. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 3 R, Rørdrum 2 SY, Knopsvane 4 R, Grågås 62 R, Grågås 19 NØ, Bramgås 850 R, Gravand 32 R, Pibeand 6 R, Knarand 49 R, Krikand 210 R, Gråand 95 R, Spidsand 2 R, Atlingand 1 M AD R, Skeand 49 R, Taffeland 12 R, Troldand 410 R, Bjergand 26 R, Hvinand 90 R, Lille Skallesluger 8 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 2K R, Vandrikse 3 SY, Blishøne 38 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 110 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 6 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 R, Skægmejse 4 R, Sortmejse 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 11 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor: Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Ederfugl 600 R, Sortand 280 R, Toppet Skallesluger 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 11 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 8 R, Gravand 4 R, Pibeand 270 R, Knarand 6 R, Krikand 20 R, Gråand 6 R, Taffeland 30 R, Troldand 2330 R, Bjergand 4210 R, Hvinand 130 R, Musvåge 2 R, Strandskade 6 R, Klyde 27 R, Vibe 18 R, Stillits 6 R, Bjergirisk 55 R. Ole Goldschmidt  
Rudkøbing (13:15):
Trane 36 NØ. Ole Goldschmidt
Frellesvig: Musvåge 1 AD FU,
Trane 32 N. Jane Ditzel
Flådet (Tranekær): Musvåge 4 OF, Trane 2. Jane Ditzel
Stengade Sø: Fiskehejre 3 OF, Musvåge 4 OF, Ravn 1 OF. Jane Ditzel 
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 AD R, Havørn 1 FU, Ravn 5 OF. Jane Ditzel
Sundet - Faaborg: Toppet Lappedykker 26 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Knopsvane 2 R, Grågås 55 FU, Knarand 13 R, Skeand 10 FU, Tårnfalk 2 R, Strandskade 2 R. Jacob Sterup
Sundet - Faaborg: Hvid Vipstjert 2. Lars Bonne Rasmussen
Mose v/Svanningevej: Grønspætte 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge: Pibesvane/Sangsvane 40 Ø, Musvåge 36 NØ, Natugle 1 R. Jacob Sterup
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 15 OF, Grågås 6 FU, Grågås 8 OF, Pibeand 13 FU, Krikand 2 FU, Gråand 2 FU, Taffeland 3 FU, Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 FU, Fasan 3 FU, Blishøne 12 FU, Vibe 8 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 4 R, Ringdue 15 OF, Stor Flagspætte 3 R, Sanglærke 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Sortmejse 2 FU, Musvit 2 SY, Musvit 5 FU, Spætmejse 5 R, Skovskade 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 3 FU, Ravn 1 R, Bogfinke 15 SY, Bogfinke 4 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 5 R, Gulspurv 5 FU, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 FU, Rørspurv 2 R. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt:
Pibesvane 66 NØ, Lille Flagspætte 1 R . Henrik Knudsen
Aarupvej, Orte: Sangdrossel 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Højskov m.m. (Østrup Skov): Musvåge 3 TH, Ringdue 2 TH, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 FU, Gransanger 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 TH, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 TH, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 2 FU, Grønirisk 2 FU, Dompap 1 R. Dieter Maaszen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Silkehale 8 OF, Rørspurv 2 R. Thomas Varto Nielsen
Køllenbjerg Mose v/Heden: Trane 2 FU, Jernspurv 2 FU, Fuglekonge 2 R. Thomas Andersen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Natugle 1 SY. Palle Bo Larsen
Magelund Voldsted og Gammelbæk: Natugle 1 SY. Palle Bo Larsen
Munke Mose: Knopsvane 2 R, Troldand 11 FU, Sorthovedet Måge 1 R. Heidi Vibe Frederiksen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Gråand 6 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 SY, Spætmejse 1 FU, Gråkrage 2 R, Grønsisken 1 R. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Grågås 52 NØ, Musvåge 26 NØ, Tårnfalk 2 FU, Ringdue 322 NØ, Jernspurv 9 FU, Rødhals 6 FU, Sangdrossel 4 FU, Allike 233 N, Grønirisk 32 FU, Gulspurv 23 FU,
Rørspurv 6 FU. Kurt Kaack Hansen
Snarup Have: Natugle 1 SY. Palle Bo Larsen
Bispeenge: Grågås 19 FU, Gravand 20 FU, Pibeand 29 FU, Krikand 35 FU, Strandskade 3 FU, Vibe 16 FU. Gunhild Brink
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 TH, Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 2 R, Grågås 120 FU, Gravand 71 FU, Pibeand 20 FU, Knarand 2 FU, Krikand 35 FU, Klyde 35 FU, Vibe 9 FU, Ringdue 2 TH, Husskade 1 TH, Gråkrage 4 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Knopsvane 24 FU, Grågås 10 FU, Bramgås 870 R, Gravand 9 FU, Pibeand 50 FU, Knarand 14 FU, Krikand 115 FU, Gråand 19 FU, Spidsand 3 FU, Skeand 13 FU, Troldand 33 FU, Vandrefalk 1 AD R, Fasan 1 R, Blishøne 25 FU,
Strandskade 5 FU, Hjejle 80 OF, Hættemåge 550 FU, Svartbag 2 R, Sanglærke 3 SY, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Husskade 2 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 OF, Gulspurv 2 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 36 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 120 R, Knopsvane 19 FU, Blisgås 103 R, Grågås 24 R, Bramgås 8 R, Gravand 32 R, Pibeand 13 R, Knarand 12 R, Krikand 16 R, Gråand 24 R, Taffeland 10 R, Troldand 73 R, Hvinand 48 R, Lille Skallesluger 2 FU, Havørn 2 JUV R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 150 FU, Strandskade 7 R, Klyde 5 R, Vibe 1 R, Hættemåge 500 FU, Stormmåge 35 FU, Sølvmåge 30 R, Svartbag 4 R. Kirsten Pedersen
Egholm v/Bågø: Ederfugl 3000 R, Alk 3 OF. Mads Syndergaard
Sommerodde (Bågø): Grågås 350 R, Sortand 4 OF, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 6 R, Storspove 45 R. Mads Syndergaard
Engsøen ved Gyldensteen: Fiskehejre 2 R, Grågås 105 R, Bramgås 11 R, Knarand 4 R, Gråand 156 R, Spidsand 4 FU, Skeand 2 R, Blishøne 8 R, Vibe 1 R, Sølvmåge 4 R, Sanglærke 2 SY, Grønirisk 1 SY. Jens Bækkelund 
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 8 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 148 FU, Grågås 48 R, Gravand 13 R, Krikand 33 R, Gråand 3 R, Strandskade 4 R, Klyde 28 FU, Hjejle 45 R, Vibe 75 R, Sølvmåge 180 R, Sanglærke 2 SY, Stær 5 FU, Rørspurv 2 SY. Jens Bækkelund
Kystlagunen ved Gyldensten: Skarv 1 R, Grågås 32 FU, Gravand 16 R, Pibeand 1 R, Krikand 34 R, Gråand 14 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 FU, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Hættemåge 226 R, Sølvmåge 14 R, Sanglærke 16 SY, Råge 4 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 11 R, Stær 4 R. Jens Bækkelund
Langø v. Gyldensteen: Grågås 28 R, Gravand 14 R, Skeand 2 FU, Musvåge 1 R, Vibe 7 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 15 R, Sanglærke 4 SY, Gråkrage 22 R. Jens Bækkelund


        Rød glente Foto: Leif Kristensen

Onsdag den 12. marts 2014                                             Solopgang: 06:41 Solnedgang: 18:15

Gulstav, Gulstavvej 14: Rødhovedet and 1 R. Søren Bøgelund
Prices Have, Faaborg: Blåmejse 4 JUV, Bogfinke 4 AD SY, Gærdesmutte 1 SY, Korttået Træløber
2 SY, Musvit  6  SY, Spætmejse 2 HØ, Stor Flagspætte 1,   Sumpmejse 1 SY. Gunnar Knudsen
Sundet, Faaborg: Gravand 2 AD, Gråstrubet Lappedykker 6, Knarand 8 AD, Lille Lappedykker 1 HØ, Skeand 10,
Sorthalset Lappedykker 2 FU, Strandskade 2 AD, Toppet Lappedykker 8 AD, Vandrikse 1 AD HØ. Gunnar Knudsen
Espe, matriklen: Allike 23, Råge 10, Gråkrage 2, Grønsisken 7, Stillits 4, Gulspurv 3. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Rødben, Islandsk (robusta) 10 FU. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Siø
: Blisgås 18 R, Canadagås 1 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav
:
Rødhovedet And 1 F FU. Søren Bøgelund
Gulstav: Bramgås 19 Ø, Spurvehøg 2 N, Musvåge 18 N, Musvåge 1 R, Engpiber 5 R, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 T, Solsort 8 R, Sjagger 1 R, Skægmejse 5 R, Ravn 1 OF, Stillits 1 R, Grønsisken 2 R, Grønsisken 10 S, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 T, Gulspurv 9 R, Rørspurv 3 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Klise Nor: Knopsvane 4 R, Pibesvane 9 , Pibesvane 2 AD R, Bramgås 21 R, Gravand 3 R, Pibeand 15 R, Troldand 20 R, Hjejle 300 OF, Sølvmåge 50 R, Svartbag 3 R, Fuglekonge 1 R, Korttået Træløber 1 SY. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Lille Skallesluger 3 R, Klyde 4 R, Sildemåge 1 AD R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Søgård Mose (Langeland): Gråstrubet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 32 R, Grågås 12 R, Gravand 2 R, Pibeand 100 R, Krikand 9 R, Gråand 2 R, Taffeland 16 R, Musvåge 1 R, Blishøne 6 R, Strandskade 1 R, Vibe 40 R, Hættemåge 13 R, Stormmåge 4 R, Bogfinke 1 R, Stillits 1 SY, Grønsisken 2 R, Dompap 2 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 FU, Skarv 5 FU, Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Grågås 70 FU, Gravand 4 FU, Gråand 9 FU, Taffeland 5 FU, Troldand 30 FU, Musvåge 2 OF, Blishøne 40 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 55 R NAT, Ringdue 100 R NAT, Sanglærke 2 SY, Husskade 4 FU, Allike 20 OF, Råge 15 FU, Gråkrage 4 FU, Ravn 1 OF. Hans-Henrik Wienberg
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Sangsvane 4 2K FU, Grågås 11 FU, Taffeland 3 R, Rød Glente 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 9 FU, Vibe 7 R, Ringdue 26 FU, Ringdue 1 YF,
Skovspurv 3 FU, Bogfinke 5 FU, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 3 R. Leif Kristensen
Hellebjergdam: Grågås 7 FU, Pibeand 4 FU, Krikand 3 FU, Gråand 17 R, Vibe 2 R, Gråkrage 9 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bakker: Tårnfalk 1 R, Ringdue 1 R, Ringdue 2 SY, Grønspætte 1 SY, Solsort 3 FU, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 2 FU, Spætmejse 1 R, Råge 4 FU, Råge 7 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 R, Bogfinke 3 SY. Leif Kristensen
Svanninge: Grønspætte 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 TH, Sumpmejse 1 SY, Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 1 FU, Kernebider 1 R. Jacob Sterup
Moseskov v/Svanninge: Stor Flagspætte 1 TH, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 1 R, Råge 100 YF, Kernebider 1 OF. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 25 FU, Knarand 4 R, Skeand 2 R, Hvinand 33 FU, Musvåge 1 OF, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Vibe 28 R, Svartbag 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Allike 6 OF, Gråkrage 3 OF, Gulspurv 4 OF. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 22 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 5 R, Blisgås 95 R, Grågås 100 R, Pibeand 10 R, Knarand 8 R, Krikand 5 R, Taffeland 10 R, Troldand 850 R, Bjergand 1800 R, Hvinand 60 R, Lille Skallesluger 10 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Ringdue 2 R, Halemejse 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 1 FU, Ravn 2 TH, Bogfinke 4 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Sangsvane 4 2K FU, Grågås 11 FU, Gråand 2 FU, Taffeland 3 R, Rød Glente 1 OF, Blå Kærhøg 1 BR FU, Fasan 2 R, Blishøne 9 FU, Vibe 7 R, Ringdue 26 FU, Ringdue 1 YF, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 5 FU, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 3 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 FU, Grågås 24 FU, Gravand 17 FU, Krikand 10 FU, Gråand 11 FU, Spidsand 3 FU, Skeand 1 M FU, Troldand 4 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Blishøne 3 FU, Strandskade 1 R, Vibe 140 FU, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 SY, Solsort 1 R, Stær 8 OF, Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Broby Sø: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 90 FU, Grågås 56 R, Gråand 8 R, Taffeland 4 R, Troldand 18 R, Musvåge 2 FU, Blishøne 14 FU, Sangdrossel 1 SY, Musvit 5 FU, Husskade 3 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2 FU, Gulspurv 1 R. Finn Just Christensen 
Fyns Hoved: Tejst 1 FU. Jens Kristian Holm
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Fasan 2 R, Hættemåge 1 OF, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 3 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Solsort 1 SY, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 6 R, Allike 3 R, Gråkrage 5 R, Bogfinke 1 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 R, Dompap 3 R. Ella Mikkelsen
Fællesstrand/Tornen: Splitterne 3 R. Jens Kristian Holm
Fællesstrand/Tornen: Skarv 110 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 8 R, Pibeand 2 R, Gråand 6 R, Skeand 6 R, Hvinand 23 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 12 R, Stor Præstekrave 6 FU, Almindelig Ryle 25 R, Lille Kobbersneppe 39 R, Storspove 61 R, Sølvmåge 27 R, Svartbag 7 R, Splitterne 6 R, Gærdesmutte 1 R, Gråkrage 10 R, Grønirisk 1 T. Ella Mikkelsen
Horseklint: Skarv 2 R, Sangsvane 8 R, Sangsvane 12 T, Grågås 4 T, Ederfugl 208 R, Sortand 26 R, Toppet Skallesluger 2 R, Vibe 6 NØ, Huldue 1 NØ, Hedelærke 4 N, Sanglærke 4 T, Bjergvipstjert 1 NØ, Hvid Vipstjert 3 N, Jernspurv 1 T, Misteldrossel 3 N, Misteldrossel 6 TF, Allike 39 NØ, Stær 7 T, Bogfinke 6 T, Stillits 6 NV, Grønsisken 2 N, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 22 NØ, Lille Korsnæb 29 NØ, Rørspurv 5 N. Ella Mikkelsen
Klinten/Mejlø: Skarv 3 R, Ederfugl 50 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Sølvmåge 20 R. Ella Mikkelsen
Lillestrand/Korshavn (FE08): Storspove 1 R. Ella Mikkelsen
Martofte: Tyrkerdue 1 R. Ella Mikkelsen
Scheelenborg Skov + Gods: Knopsvane 15 FU, Fasan 3 R, Ringdue 10 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken (F.H.): Blisgås 8 R, Grågås 56 R. Ella Mikkelsen
Bogensø: Grågås 13 R, Gråand 2 R, Blishøne 1 R, Vibe 2 R, Ringdue 1 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Bregnør Bugt: Knopsvane 2 R, Storspove 10 FU. Ella Mikkelsen
Dalby Bugt: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Ederfugl 6 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 12 R, Strandskade 1 R, Vibe 25 R, Hættemåge 100 R. Ella Mikkelsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 54 FU, Gravand 13 FU, Pibeand 12 FU, Krikand 6 FU, Gråand 37 FU, Spidsand 8 R, Bjergand 8 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Strandskade 21 FU, Klyde 7 R, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 2 R, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 29 FU, Hættemåge 130 FU, Stormmåge 27 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Blisgås 37 FU, Grågås 45 R, Bramgås 360 FU, Gravand 14 R, Krikand 60 R, Gråand 32 R, Musvåge 1 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 320 R, Vibe 70 R, Sanglærke 18 R, Engpiber 14 FU, Husskade 3 R, Gråkrage 40 FU. Kirsten Pedersen
Hav Ø f/Æbelø Holm: Ederfugl 350 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Lille Lappedykker 4 R, Havørn 1 OF, Huldue 2 SY, Skovhornugle 1 R, Sangdrossel 1 SY, Ravn 1 YF BR. Jens Bækkelund


        Lille flagspætte Foto: Claus Dalskov

Tirsdag den 11. marts 2014                                             Solopgang: 06:43 Solnedgang: 18:13

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Sortand 1 M R, Ravn 1 OF
Kogtved, matrikel: Jernspurv 1 R, Rødhals 1 FU, Solsort 6 FU, Musvit 4 FU, Skovspurv 4 FU, Grønirisk 4 FU

Ny Gesinge
: Blå kærhøg 1 FU (Hun-farvet), Blisgås 89 OF (matriklen). Poul Vestergaard Rasmussen
Emilielund (Ravnholt): Musvåge 4, Grågås 100+, Vibe 13, Spætmejse 1, Stor Flagspætte 1,
Lille flagspætte 1 R, Korttået Træløber 1,Gærdesmutte 1 SY, Bogfinke 3 SY + 5 R. Claus Dalskov
Holstenshuus, Diernæs (10:30-11:30): Gråstrubet Lappedykker 2 FU/R, Grågås 40 FU/R, Troldand 2 R, Duehøg 1 R (revirflugt), Spurvehøg 3 T, Musvåge 6 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 4 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 60 NØ, Huldue 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Korttået Træløber 4 SY, Allike 30 NØ, Stær 2 T, Kernebider 3 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Juelsberg: Blishøne 2 R
Regstrup: Grønirisk 1 SY
Skaboeshuse: Rødhals 1 R, Husskade 1 OF

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vornæs Skov: Grønspætte 1 SY. Henrik Knudsen
Thurø By m.m.: Tårnfalk 1 M R, Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 62 R SØ, Pibeand 62 R, Krikand 25 R, Strandskade 4 R, Vibe 5 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Fiskehejre 10 YF BR. Arne Bruun
Gulstav Mose: Blisgås 3 R, Pibeand 75 R, Skægmejse 1 R. Jan Holm Jensen
Keldsnor: Gransanger 1 R. Jan Holm Jensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Blå Kærhøg 1 FU. Jan Holm Jensen
Lunden: Stor Flagspætte 1 TH, Stær 2 SY. Jan Holm Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor (09:00 - 14:30): Lille Lappedykker 1 M FU, Toppet Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Rørdrum 3 SY (3 hørt hvoraf 1 set), Blisgås 38 FU, Bramgås 1000 OF,
Pibeand 10 FU, Knarand 4 FU, Krikand 2 FU, Skeand 12 FU, Hvinand 20 FU, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 56 FU, Stær 4 OF, Rørspurv 2 FU. Lissi Strøjer
Tranekær: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Kvækerfinke 3 FU, Stillits 5 FU. Claus Dalskov
Hou Nordstrand: Skarv 16 NØ, Knopsvane 7 R, Gravand 5 Ø, Gråand 2 N, Ederfugl 20 Ø, Ederfugl 400 FU, Havlit 1 R, Sortand 20 FU, Sortand 8 Ø, Fløjlsand 2 Ø, Toppet Skallesluger 8 FU, Stor Skallesluger 2 Ø, Spurvehøg 1 TF, Strandskade 1 FU, Vibe 1 N, Almindelig Ryle 8 FU, Stenvender 5 FU, Hættemåge 55 N, Splitterne 3 Ø, Ringdue 2 OF, Sanglærke 41 NØ, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 N, Solsort 1 R, Allike 28 N, Gråkrage 2 R, Stær 25 N, Bogfinke 30 N, Bogfinke/Kvækerfinke 31 N, Grønirisk 4 N. Morten Müller
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 2 SY, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Fiskehejre 4 FU, Bramgås 1 FU, Nilgås 2 R, Blå Kærhøg 1 F AD FU. Morten Müller
Sandholt: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Køllenbjerg Mose v/Heden: Musvåge 2 FU, Trane 2 FU, Sjagger 400 R, Halemejse 4 R, Ravn 2 R. Thomas Andersen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 25 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Skarv 3 R, Knopsvane 5 R, Grågås 86 R, Gravand 2 R, Knarand 19 R, Krikand 2 R,  Gråand 10 R, Skeand 10 FU,  Taffeland 30 R,  Troldand 534 R,  Bjergand 1 M R,  Grønbenet Rørhøne 1 FU,  Strandskade 2 R,  Vibe 1 R,  Hættemåge 50 YF. Jacob Sterup
Emilielund (Ravnholt): Gråstrubet Lappedykker 2 TH, Troldand 3 R, Musvåge 4 OF, Vibe 13 OF, Svartbag 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU,
Lille Flagspætte 1 TH, Blåmejse 2 TH, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Bogfinke 3 SY. Claus Dalskov
Emilielund (Ravnholt): Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 3 OF, Grågås 12 OF, Troldand 2 R, Musvåge 4 OF, Fasan 4 R, Vibe 1 R, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 2 R, Lille Flagspætte 1 M FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Sjagger 10 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 3 SY, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 3 SY, Allike 2 OF, Gråkrage 4 OF, Skovspurv 3 R, Bogfinke 7 SY, Grønsisken 2 OF, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Lydinge Haver: Havørn 1 2K R. Michael Bjerregaard
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 1 R, Gravand 2 FU T, Ederfugl 6 R, Toppet Skallesluger 1 R, Sortgrå Ryle 7 R, Sølvmåge 4 R. Leif Kristensen
Nyborg Fjord: Knopsvane 5 FU, Toppet Skallesluger 1 T, Stor Præstekrave 1 FU, Rødben 2 FU, Svartbag 3 R. Leif Kristensen
Slipshavn Enge: Grågås 4 R, Gravand 2 R, Gråand 9 R, Strandskade 2 OF, Hættemåge 2 R, Grønspætte 1 SY, Sanglærke 1 SY, Sanglærke 1 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 5 R. Leif Kristensen
Slipshavn Skov: Huldue 4 R, Ringdue 2 YF, Solsort 3 R, Blåmejse 6 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 3 FU, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 10 R, Knopsvane 5 R, Grågås 9 R, Gravand 5 R, Pibeand 22 FU, Gråand 6 R, Troldand 3 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 4 FU T, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Båring Vig: Toppet Skallesluger 6 R. Willy Schrøder Andersen
Karlsskov: Fasan 1 R, Ringdue 5 SY, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 2 R, Spætmejse 4 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 5 R, Bogfinke 5 SY, Grønsisken 12 FU T. Willy Schrøder Andersen
Katrinebjerg Skov: Ringdue 2 SY, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 1 R, Bogfinke 7 R. Willy Schrøder Andersen
Lillebælt ud for Assens: Ederfugl 8000 FU. Kirsten Pedersen
Assens: Stor Flagspætte 1 R. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 14 TH, Knopsvane 4 R, Gravand 6 FU, Pibeand 15 R, Knarand 2 R, Krikand 50 FU, Gråand 34 R, Taffeland 11 R, Troldand 16 FU, Vandrikse 1 R, Blishøne 15 R. Kirsten Pedersen


         Engpiber

Mandag den 10. marts 2014                                             Solopgang: 06:46 Solnedgang: 18:11

Kogtved: Jernspurv 1 FU, Jernspurv 1 SY, Dompap 2 R
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 R, Ederfugl 230 R
Engene: Grønspætte 1 SY,

Vejlen, Taasing
e: Havørn 1 R 2K, Blisgås 97 R, Fiskehejre 35 R, Troldand 3000 R, Rørspurv 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Thurø, Søndervej: Springfrø 1 Ægklump. Ole Ryge Petersen
Thurø, Søndervej 107: Status: Over 100 Lille salamander i søen og nok over 50 i dammen. 7. marts regnede det 2 mm først på aftenen – og der kom da også gang i springfrøerne – ku’ tælle 16 hanner i søen og 2 i dammen. Men kun 1 ægklump blev det til og det er fortsat status. Den først skrubtudse viste sig den 7. marts. Arne Bruun
Birkholm: Knopsvane 18 R, Bramgås 200 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 21 FU, Gravand 18 R, Pibeand 20 R, Krikand 22 R, Gråand 12 R, Ederfugl 60 R, Toppet Skallesluger 16 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 6 R, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 230 R, Vibe 20 R, Vibe 12 T, Almindelig Ryle 6 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Ringdue 4 SY, Sanglærke 12 R, Engpiber 6 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Musvit 3 R, Gråkrage 6 R, Stær 22 R, Bogfinke 4 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 4 SY, Stillits 3 R, Rørspurv 3 SY
Højestene Løb (Omr.26): Toppet Lappedykker 6 FU, Ederfugl 200 R, Hvinand 20 R
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 22 FU,
Store Egholm: Grågås 18 R, Knortegås 40 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 8 R
Espe, matriklen: Sangsvane 10, Fiskehejre 1, Stor Flagspætte 3, Musvåge 3. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Bystævnevej, Bøjden (10:50-11:10): Musvåge 10 NØ, Hedelærke 1 R, Sanglærke 10 FU/R, Allike 50 NØ, Gulspurv 4 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor + havet syd (09:05-10:40): Skarv 5 FU/R, Knopsvane 4 FU, Sangsvane 11 FU, Grågås 15 FU/R, Gravand 6 FU/R, Gråand 70 FU/R, Spidsand 6 FU/R, Pibeand 70 FU/R, Krikand 15 FU/R, Taffeland 15 R, Bjergand 800 R, Troldand 210 R, Ederfugl 50 R, Sortand 1 R, Havlit 2 R, Hvinand 10 FU, Toppet Skallesluger 20 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 5 FU, Blishøne 10 FU, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 10 FU/R, Hjejle 75 R, Vibe 6 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 100 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 15 FU/R, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 1 NØ, Bjergirisk 10 FU, Rørspurv 1 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Landevej (08:55-09:05): Sanglærke 10 SY, Sangdrossel 1 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Vest (08:40-08:45): Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Halemejse 2 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg (08:25-08:30): Sangsvane 60 Ø. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Munke Mose, Odense (13:25): Sorthovedet måge 1 R (set kortvarigt ved Havhesten). Kristoffer Hansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg
: Hvid Vipstjert 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Caroline Amalielund, Svendborg
: Ringdue 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 R, Rødhals 3 SY, Halemejse 2 R, Sumpmejse 2 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 1 SY, Bogfinke 2 SY, Kvækerfinke 1 R, Dompap 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Christiansminde
: Lille Lappedykker 3 YF SY, Troldand 20 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 5 R. Arne Bruun
Ollerup (09:35 - )
: Agerhøne 2 R (Højen ved Søbakkerne). Niels Andersen
Gesinge
: Natugle 1 SY. Henrik Knudsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 R (Fortsat en fast 3k/2.vinter i Bagenkop havn). Henrik Knudsen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY,
Bramgås 5000 R. Henrik Knudsen
Rudkøbing: Havørn 1 OF, Trane 3 N. Morten Müller
Rudkøbing Løb m.m.: Pibesvane 20 N. Morten Müller
Arreskov Sø: Krikand 60 T FU, Lille Skallesluger 11 R, Stor Skallesluger 2, Sanglærke 2 SY, Ravn 2 YF. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 2 R. Erik Ehmsen 
Trente Mølle m.m.: Fiskehejre 2 OF, Grågås 2 OF, Gråand 2 R, Musvåge 2 OF, Blishøne 1 FU, Ringdue 2 R, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 3 FU, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 R, Solsort 6 FU, Sangdrossel 1 SY, Halemejse 2 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 4 R, Musvit 1 SY, Træløber 1 FU, Træløber 2 SY, Skovskade 2 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 2 R, Bogfinke 11 SY, Dompap 3 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 2 FU, Gulspurv 2 R, Gulspurv 2 SY. Leif Kristensen
Svanninge Bakker: Grønspætte 2 R, Sortmejse 1 SY, Ravn 2 OF. Freddy Hansen
Kerteminde: Sangdrossel 1 FU. Niels Aage Madsen
Kildemose, Ryslinge: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 2 R, Gråand 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 3 R, Ravn 5 R, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 3 R, Grønirisk 5 R, Dompap 3 R, Kernebider 2 R. Karl Top
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Knopsvane 5 R, Grågås 75 R, Gråand 20 R, Troldand 2 R, Blishøne 3 R, Trane 2 R, Vibe 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Halemejse 4 R, Blåmejse 2 R, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R. Karl Top
Emilielund (Ravnholt): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Troldand 3 R, Musvåge 2 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 3 R , Træløber 2 FU, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 5 FU, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Lille Gråsisken 3 R. Jens-Gert Hansen
Rynkeby Hestehave: Ravn 2 YF BR. Per Rasmussen
Korkendrup : Hvid Vipstjert 1 R. Per Rasmussen
Munke Mose: Sorthovedet Måge 1 AD R, Bjergvipstjert 1 R. Kristoffer Hansen
Strarup Skov: Ravn 2 YF TH. Per Rasmussen
Ullerslev: Havørn 1 OF. Per Rasmussen 
Skaboeshuse: Pibesvane 83 Ø, Grågås 69 NØ, Ederfugl 25 FU, Toppet Skallesluger 32 FU, Havørn 1 AD OF, Musvåge 127 NØ, Agerhøne 2 FU, Strandskade 3 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Ringdue 782 NØ, Grønspætte 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Jernspurv 6 FU, Rødhals 3 FU, Sangdrossel 4 FU, Gransanger 1 FU, Halemejse 2 FU, Allike 1200 NØ, Ravn 3 YF P, Stær 253 NØ, Bogfinke 133 N, Grønirisk 30 FU, Stillits 6 FU, Dompap 9 FU, Rørspurv 12 NØ. Kurt Kaack Hansen
Teglværkskoven: Havørn 1 2K S, Misteldrossel 1 N. Eske Frank Morthensen
Kalvehave v/Rolsted: Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen 
Kalvehave v/Rolsted (10:45): Grønspætte 1 R (Hørt. I haven til Langebjerggård, nf.Kalvehave. Flyver derfra mod v. til Hestehave). Per Damsgaard-Sørensen
Aarupvej, Orte: Ringdue 2 SY, Sanglærke 3 SY, Gærdesmutte 1 SY, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Skovspurv 11 FU, Bogfinke 4 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Hessum: Musvåge 5 OF. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 7 , Grågås 116 R, Bramgås 79 R, Gravand 67 R, Pibeand 124 R, Knarand 10 R, Krikand 17 R, Gråand 18 R, Taffeland 4 R, Troldand 230 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 48 R, Strandskade 4 R, Klyde 30 R, Vibe 12 R, Sølvmåge 10 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Sjagger 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 12 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 12 FU, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 116 R, Bramgås 148 FU, Gravand 80 FU, Pibeand 84 FU, Knarand 6 FU, Krikand 55 FU, Gråand 8 FU, Taffeland 10 R, Troldand 180 FU, Musvåge 1 FU, Fasan 1 M R, Blishøne 17 FU, Strandskade 6 FU, Klyde 36 FU, Vibe 6 FU, Storspove 24 FU, Hættemåge 150 FU, Solsort 2 R, Husskade 2 FU, Stær 10 OF. Jens O. Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Toppet Lappedykker 1 SDR R, Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 22 R, Knopsvane 39 FU, Grågås 30 FU, Bramgås 20 FU, Gravand 70 FU, Pibeand 75 FU, Knarand 10 FU, Krikand 100 FU, Gråand 6 FU, Spidsand 10 FU, Skeand 9 FU, Fasan 1 F R, Blishøne 10 FU, Strandskade 2 R, Vibe 40 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 110 FU. Jens O. Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 22 R, Grågås 46 R, Gravand 104 R, Knarand 20 R, Krikand 114 R, Spidsand 12 R, Skeand 18 R, Troldand 60 R, Blishøne 30 R, Strandskade 2 R, Vibe 16 R, Hættemåge 400 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 5 SY, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Musvit 2 R, Gråkrage 10 R, Stær 150 FU, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Østrup: Tyrkerdue 1 R, Engpiber 12 FU, Gulspurv 1 R, Bomlærke 1 SY. Ella Mikkelsen 
Klinten/Mejlø: Tejst 10 YF P. Dieter Maaszen
Lillestrand/Korshavn (FE08): Stor Præstekrave 3 R. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Knopsvane 2 R Tejst 6 FU Hvid Vipstjert 1 FU Rødhals 1 R Gulspurv 1 R. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Knopsvane 2 R, Gråand 2 R, Troldand 2 R, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 14 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 6 R, Vibe 4 NV, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 6 SY, Engpiber 3 FU, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 3 R, Solsort 7 R, Vindrossel 1 R, Husskade 2 R, Allike 19 TF, Gråkrage 8 R, Stær 24 TF, Bogfinke 6 R, Gulspurv 6 R. Steen Lauritsen
Øksnehave: Sangsvane 23 R, Blisgås 120 FU, Grågås 190 FU, Vibe 3 R, Sanglærke 4 SY. Steen Lauritsen 
Fællesstrand/Tornen: Strandskade 11 FU Almindelig Ryle 40 FU Lille Kobbersneppe 16 R Storspove 19 R. Dieter Maaszen
Horseklint: Skarv 100 R Bramgås 10 OF Musvåge 8 OF Hvid Vipstjert 1 OF Allike 155 OF. Dieter Maaszen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Knopsvane 26 R, Sangsvane 2 R, Gravand 16 R, Gråand 18 R, Spidsand 5 R, Toppet Skallesluger 12 FU, Blishøne 55 FU, Strandskade 18 R, Klyde 5 R, Vibe 8 R, Storspove 32 R
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 2 R, Blisgås 44 FU, Grågås 50 FU, Grågås 400 OF, Bramgås 480 FU, Bramgås 600 OF, Gravand 18 R, Pibeand 14 R, Krikand 80 R, Gråand 25 R, Spidsand 6 R, Troldand 4 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Blishøne 13 R, Strandskade 2 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 500 T, Hjejle 95 T R, Vibe 58 R, Hættemåge 180 R, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 8 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 26 R, Engpiber 9 FU, Gråkrage 34 FU, Stær 85 FU, Bogfinke 2 R, Gulspurv 3 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Skarv 6 R, Knopsvane 4 R, Pibeand 62 R, Ederfugl 46 FU, Sortand 8 R, Lille Skallesluger 2 M FU, Toppet Skallesluger 7 FU. Kirsten Pedersen
Kystlagunen ved Gyldensten: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


           Blisgæs

Søndag den 9. marts 2014                                             Solopgang: 06:48 Solnedgang: 18:09

Monnet (DOFFyntur): Snespurv 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge: Dagpåfugleøje1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Thurø Rev: Springfrø 28 ægklumper. Arne Bruun
Lundeborg, Ny Camping (10:00-11:00): Stær 2 OF ( de første dette forår), Stillits 3 FU, Lille Gråsisken 4 FU, Grønirisk 6 FU, Solsort 4 R. Nældens Takvinge 4 FU (på Krokus). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Natugle 1, Stor Flagspætte 1, Musvåge 1, Gråand 2, Blishøne 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Østerskov (Thurø): Hvid Vipstjert 1 OF,
Gransanger 1 SY (årets første syngende), Fuglekonge 1 SY. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Skarv 4 OF, Grågås 8 OF, Bramgås 56 OF, Gravand 13 R, Pibeand 17 R, Spidsand 12 R, Hvinand 4 FU, Toppet Skallesluger 6 OF, Musvåge 1 OF, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 18 R, Stor Præstekrave 3 OF, Storspove 4 FU, Ringdue 2 R, Sanglærke 20 SY, Engpiber 9 R, Musvit 1 OF, Gråkrage 16 R, Stær 1 R, Gråspurv 1 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 1 SY, Snespurv 1 M R, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Vornæs Skov: Sangdrossel 1 OF. Gunnar Jørgensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 54 R, Gravand 120 FU, Pibeand 46 FU, Strandskade 8 R, Vibe 3 R, Storspove 1 R. Jacob Sterup
Nørreskov (Tåsinge): Ravn 2 OF. Jacob Sterup
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 VDR SY, Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 28 R, Skarv 58 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 10 AD R, Grågås 70 FU, Knarand 15 FU, Krikand 4 R, Taffeland 35 R, Troldand 1000 R, Bjergand 15 R, Toppet Skallesluger 13 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 70 R, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Hættemåge 150 YF, Svartbag 1 2K R, Svartbag 4 AD OF, Natugle 1 SY, Sortkrage 1 FU. Jacob Sterup
Rudkøbing: Trane 4 NØ. Lissi Strøjer
Siø: Blisgås 120 FU, Pibeand 6 FU, Knarand 4 FU, Vibe 20 R, Stormmåge 40 YF. Jacob Sterup
Spodsbjerg: Ravn 3 R. Jacob Sterup
Tranekær Slot m/borgsø: Korttået Træløber 1 SY. Jacob Sterup
Løkkeby Enge: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 6 AD R, Grågås 4 R, Gravand 11 R, Pibeand 7 FU, Krikand 3 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 8 R, Hættemåge 70 R. Jacob Sterup
Øster Prisskov: Duehøg 1 F AD R. Jacob Sterup
Hou Nordstrand (06:00 - 12:00): Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 16 FU, Grågås 38 N, Gravand 2 N, Ederfugl 350 FU, Stor Skallesluger 4 FU, Musvåge 7 N, Strandskade 4 FU N, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 9 N, Vibe 16 N, Almindelig Ryle 12 R, Stenvender 2 R, Huldue 2 N, Ringdue 130 N, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 14 N, Rødhals 1 FU, Misteldrossel 13 N, Halemejse 4 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 25 FU, Træløber 1 FU, Ravn 4 N, Stær 22 R, Grønirisk 2 FU, Stillits 1 T, Dompap 3 FU, Gulspurv 11 FU, Rørspurv 3 FU N. Jens Rasmussen
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 9 R, Taffeland 4 FU, Sortand 1 R. Jens Rasmussen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Skarv 5 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 19 , Grågås 90 R, Pibeand 4 FU, Knarand 10 R, Krikand 1 R, Skeand 1 M R, Taffeland 15 R, Troldand 15 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Hættemåge 80 YF TH, Hvid Vipstjert 1 R, Silkehale 1 R, Ravn 1 OF, Stær 50 FU. Jacob Sterup
Hou Nordstrand: Skarv 20 NØ, Fiskehejre 1 N, Fiskehejre 1 V, Fiskehejre 2 Ø, Knopsvane 6 AD R, Knopsvane 2 AD Ø, Sangsvane 30 NØ, Blisgås 2 NØ, Grågås 61 N, Bramgås 38 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 NØ, Gravand 3 NØ, Gravand 2 R, Ederfugl 155 NØ, Ederfugl 2000 R, Havlit 2 R, Sortand 150 R, Fløjlsand 7 R, Hvinand 6 SV, Toppet Skallesluger 8 NØ, Stor Skallesluger 1 M NØ, Musvåge 7 TF,  Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 SY, Hjejle 9 TF, Vibe 15 R, Vibe 1 Ø, Sortgrå Ryle 9 FU, Stenvender 2 R, Hættemåge 15 NØ, Stormmåge 5 NØ, Huldue 2 TF, Ringdue 720 N, Sanglærke 25 N, Engpiber 5 N, Skærpiber 1 N, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 7 N, Misteldrossel 15 NV, Halemejse 6 R, Sumpmejse 4 R, Allike 5 N, Sortkrage 2 R, Ravn 4 TF, Stær 14 N, Grønirisk 5 N, Grønsisken 10 N, Tornirisk 4 R, Lille Korsnæb 10 N, Kernebider 1 OF, Snespurv 1 R. Jacob Sterup 
Tullebølle: Gærdesmutte 1 FU, Blåmejse 2 TH, Musvit 4 FU, Grønirisk 4 SY, Stillits 1 SY. Hans-Henrik Wienberg
Sollerup: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 1 R, Grågås 43 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 2 FU, Vibe 2 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Gråkrage 10 FU, Gulspurv 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Arreskov Sø: Grågås 130 FU, Canadagås 1 FU, Bramgås 1 FU, Pibeand 370 FU, Skeand 5 R, Hvinand 7 R, Havørn 3 R, Musvåge 16 R, Trane 2 FU, Strandskade 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Nørre Lyndelse: Rød Glente 1 FU. Henrik Kalckar Hansen 
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 R, Træløber 1 FU. Freddy Hansen
Sortemosen: Havørn 1 R . Niels Andersen
Emilielund (Ravnholt) (11:55 - 12:50):
Lille Flagspætte 1 M TH (Ivrigt trommende og skrigende). Niels Andersen
Lindkær v/Ravnholt: Grågås 200 FU, Trane 1 R. Niels Andersen
Ravnholt: Havørn 1 AD OF. Niels Andersen
Brændholt Bjerg: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 7 R, Musvåge 3 R, Blishøne 3 R, Hættemåge 3 R, Ringdue 10 R, Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Sjagger 100 FU, Halemejse 2 R, Sumpmejse 2 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 1 SY, Musvit 1 R, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 2 R, Husskade 3 R, Allike 60 R, Gråkrage 42 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 3 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Dompap 1 R, Gulspurv 5 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Brændholt Skov: Musvåge 3 R, Solsort 1 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Korttået Træløber 1 R. Ella Mikkelsen
Elverud Skov: Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Sanglærke 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Vissenbjerg: Rød Glente 1 OF. Troels Torstein
Seden Strand: Canadagås 1 R, Spidsand 1 M R, Havørn 1 3K+ V, Klyde 7 FU, Sildemåge 1 AD R. Kristoffer Hansen
Stængholm Enge: Knarand 6 R, Krikand 40 R, Rød Glente 1 FU, Spurvehøg 1 R, Fasan 1 R, Stor Præstekrave 6 R, Gulspurv 2 SY. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Grågås 122 FU, Bramgås 400 FU, Pibeand 145 FU, Knarand 2 FU, Krikand 20 R, Troldand 4 FU, Havørn 1 AD OF, Klyde 13 FU, Hættemåge 450 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Klyde 3 R. Kurt G. Holm
Fjordmarken: Bramgås 150 SØ NAT, Musvåge 4 R. Kurt G. Holm
Fjordmarken: Grågås 160 FU, Bramgås 240 FU, Vibe 60 OF, Ringdue 450 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 20 FU, Grågås 109 FU, Bramgås 43 FU, Nilgås 1 R, Gravand 35 FU, Pibeand 50 FU, Krikand 15 FU, Spidsand 2 FU, Troldand 14 FU, Blishøne 30 FU, Hjejle 500 R, Hættemåge 450 R, Husskade 1 R. Dieter Maaszen
Leammer: Havørn 1 OF. Gregers Johannesen
Leammer: Havørn 1 JUV FU. Kurt G. Holm
Bogensø: Trane 1 OF. Dieter Maaszen 
Nyborg: Havørn 1 AD V. Jens-Gert Hansen
Aarupvej, Orte: Korttået Træløber 1 SY, Stær 2 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 2 R, Musvåge 2 OF, Blishøne 1 T, Grønspætte 1 SY, Halemejse 6 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Skovskade 3 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 3 OF, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 4 OF. Villy-Erik Schødts
Klakkebjerg: Musvåge 4 R, Grønspætte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 R, Spætmejse 4 SY, Korttået Træløber 4 FU, Ravn 1 R, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 2 R, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Mørkemose: Blisgås 26 OF, Grågås 210 OF, Bramgås 45 OF, Musvåge 2 R, Halemejse 2 FU, Skovspurv 6 FU. Kirsten Pedersen
Neverkær: Sangsvane 10 R, Grågås 10 R, Bramgås 42 R, Pibeand 31 R, Krikand 54 R, Gråand 30 R, Spidsand 6 R, Musvåge 3 R, Vibe 54 R, Hættemåge 80 R, Sølvmåge 6 R, Sanglærke 8 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 8 R, Stillits 10 FU. Kirsten Pedersen
Skydebjerg: Sangsvane 107 FU, Sanglærke 4 SY, Stillits 5 FU. Kirsten Pedersen


        Dompap han

Lørdag den 8. marts 2014                                             Solopgang: 06:51 Solnedgang: 18:07

Grasten, Thurø: Stær 1 R (ses i havens høje træer), Spætmejse 1 FU (ved mejsekuglerne). Annegrethe Duerlund
Gulstav Vesterskov (13:35-?): Rødtoppet fuglekonge 1 FU (i det vestligste krat ud mod engen). Brian Odd Nielsen, Anders Odd Wulf Nielsen
Purreskoven
(10:00): Lille korsnæb 4 FU, Grønsisken 6 FU, Bogfinke 4 FU, Skovspurv 6 FU, Musvåge 1 OF, Ringdue 15 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Landet, Tinghaveskoven (07:45 - ): Grønspætte 1 T (Hørt ivrigt kaldende). Henrik Knudsen
Søen, Valdemarsslot:
Pibesvane 185 NØ, Lille Skallesluger 1 BR R, Havørn 2 , Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Vandrikse 1 R, Halemejse 10 R. Henrik Knudsen
Skovsbo v/Svendborg: Havørn 1 AD OF. Niels Andersen
Thurø By m.m.: Tårnfalk 1 M TH, Grønspætte 1 TH, Ravn 2 OF. Arne Bruun
Rudkøbing Vejle: Grågås 32 R, Gravand 2 R, Pibeand 210 R, Knarand 2 R, Krikand 130 R, Gråand 72 R, Havørn 1 AD OF, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 72 R, Vibe 3 R, Hættemåge 42 R, Stormmåge 48 R, Sølvmåge 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Sumpmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 6 R, Ravn 2 OF, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Bramgås 1500 R, Klyde 10 R. Brian Odd Nielsen, Anders Odd Wulf Nielsen
Gulstav: Bramgås 8 R, Pibeand 7 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Vibe 13 V, Sølvmåge 47 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 1 R. Brian Odd Nielsen, Anders Odd Wulf Nielsen
Gulstav Vesterskov: Solsort 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Brian Odd Nielsen, Anders Odd Wulf Nielsen
Botofte Skovmose: Gråstrubet Lappedykker 6 YF TH, Blisgås 32 FU, Bramgås 1 FU, Knarand 8 FU, Krikand 9 FU, Spidsand 2 FU. Morten Müller
Ulbølle: Jernspurv 1 FU, Stær 1 SY. Niels Bomholt Jensen 
Nydam: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Ringe: Rød Glente 3 TH. Per Rasmussen
Digerne (Bjørnø): Storspove 23 R. Jacob Sterup
Dyreborg Skov: Fiskehejre 10 YF, Stor Flagspætte 7 R, Gærdesmutte 15 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 2 R, Sumpmejse 3 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 10 R, Musvit 30 R, Spætmejse 3 R, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 2 SY, Råge 50 YF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 5 R, Ravn 1 R, Bogfinke 30 R, Kvækerfinke 10 FU, Gulspurv 2 SY. Jacob Sterup
Dyreborg Vig: Skarv 5 R, Knopsvane 7 FU, Gravand 10 R, Pibeand 6 R, Ederfugl 200 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 24 R, Blishøne 10 R, Strandskade 30 FU, Rødben 13 FU, Sølvmåge 50 R, Svartbag 1 R. Jacob Sterup
Knold Nor: Lille Lappedykker 12 R, Gravand 11 R, Pibeand 19 R, Gråand 5 R, Troldand 50 R, Hvinand 1R, Blishøne 20 R, Hættemåge 7 FU, Svartbag 2 R, Rørspurv 1 SY. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 145 R, Fiskehejre 2 OF, Blisgås 38 OF, Grågås 18 R, Gravand 83 FU, Knarand 4 OF, Krikand 41 R, Lille Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 3 OF, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Vibe 20 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 29 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Allike 4 OF, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Emilielund (Ravnholt): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Grågås 30 OF, Havørn 2 IMM R, Musvåge 1 R, Fasan 5 R, Trane 1 R, Vibe 1 OF, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Solsort 1 R, Halemejse 3 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 2 SY, Træløber 2 FU, Korttået Træløber 3 SY, Gråkrage 4 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 18 FU. Gunnar Jørgensen
Ravnholt: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Ravnholt: Havørn 1 IMM NØ, Duehøg 1 R, Musvåge 15 NØ, Våge sp. 4 NØ, Tårnfalk 1 FU, Allike 22 NØ. Palle Bo Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Grågås 200 R, Gråand 10 R, Musvåge 1 OF, Stormmåge 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 6 R. Vagn Højkjær Larsen 
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Ravn 1 TH. Palle Bo Larsen
Bjørnemose (Ravnholt): Fuglekonge 1 SY, Sortmejse 4 FU, Sortmejse 1 SY, Stillits 3 FU, Lille Korsnæb 8. Palle Bo Larsen
Vindinge Å, E20-Vindinge: Musvåge 11 SØ. Karlo Jeppesen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Skarv 1 OF, Gravand 2 FU, Gråand 12 FU, Ederfugl 5 FU, Strandskade 2 FU, Gråkrage 2 FU. Karlo Jeppesen
Sønderskov v/Ferritslev: Fasan 5 R, Solsort 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 13 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 5 R. Vagn Højkjær Larsen
Kajbjerg Skov: Fiskehejre 20 R, Fasan 4 R, Blishøne 1 R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 2 R, Jernspurv 2 SY, Solsort 4 R, Blåmejse 1 R, Musvit 12 R, Spætmejse 4 SY, Bogfinke 20 R, Dompap 1 R. Vagn Højkjær Larsen
Kobbermosen v/Lykkesholm: Toppet Lappedykker 1 R, Grågås 50 R, Gråand 14 R, Stor Skallesluger 9 R, Musvåge 2 OF, Blishøne 3 R, Blåmejse 1 R. Vagn Højkjær Larsen
Kogsbølle: Spurvehøg 1 OF, Tyrkerdue 2 R. Vagn Højkjær Larsen
Kragelund Skov: Natugle 3 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 1 R, Gråkrage 2 R. Vagn Højkjær Larsen
Slude: Gravand 2 R, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 5 R, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Ringdue 4 TH, Stor Flagspætte 1 SY, Sanglærke 15 SY, Gærdesmutte 5 R, Solsort 2 R, Allike 25 OF, Gråkrage 7 R, Bogfinke 15 SY, Gulspurv 8 SY. Vagn Højkjær Larsen
Villumstrup: Råge 50 FU. Vagn Højkjær Larsen
Juelsberg Skove: Huldue 1 OF. Eske Frank Morthensen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Grønspætte 2 SY. Hjalte Kjærby
Horseklint (06:40-10:15): Sangsvane 139 NV, Huldue 4 NV, Hedelærke 8 NV, Sanglærke 120 NV, Bjergvipstjert 2 NV, Jernspurv 57 NV, Misteldrossel 5 NV, Blåmejse 49 NV, Tornirisk 4 NV, Lille Korsnæb 63 NV, Rørspurv 37 NV. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 4 R, Grågås 140 R, Bramgås 90 R, Gravand 59 R, Pibeand 54 R, Knarand 14 R, Krikand 56 R, Gråand 12 R, Troldand 220 R, Musvåge 2 R, Blishøne 55 R, Strandskade 6 R, Klyde 14 R, Vibe 46 R, Lille Kobbersneppe 24 R, Storspove 14 R, Hættemåge 600 R, Ringdue 10 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Gråkrage 6 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 10 R, Sangsvane 17 R, Grågås 36 R, Bramgås 45 FU, Gravand 106 R, Pibeand 120 R, Krikand 80 R, Gråand 42 R, Spidsand 7 R, Troldand 30 R, Blishøne 20 R, Hjejle 200 R, Vibe 6 R, Hættemåge 200 R, Sanglærke 1 SY, Stær 10 R. Ella Mikkelsen 
Assens: Musvåge 5 NØ. Kirsten Pedersen
Barløse: Musvåge 2 OF, Stær 1 SY. Villy-Erik Schødts
Aborg Minde: Skarv 2 OF, Knopsvane 2 FU, Pibeand 35 OF, Gråand 23 R, Skeand 2 R, Ederfugl 170 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 7 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 2 OF, Sølvmåge 32 R, Sanglærke 3 SY, Solsort 1 SY, Gråkrage 6 OF, Bogfinke 2 R, Gulspurv 3 R. Villy-Erik Schødts


         Snegås Drejø

Fredag den 7. marts 2014                                             Solopgang: 06:53 Solnedgang: 18:05

Sofielund, Svendborg (Atlas): Ringdue 4 R, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Musvit 2 SY, Træløber 1 SY, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 SY, Ferejer mange (Læs mere på bloggen...)
Vornæs skov
: Grønspætte 1 R KA, Vindrossel 35. Poul Vestergaard Rasmussen
Vornæs: Skrubtudse 8-10 T (vandrer). Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, Udflyttervej: Skrubtudse 1 T (vandrer). Poul Vestergaard Rasmussen
Drejø: Knopsvane 4 R, Sangsvane 6 R, Grågås 40 R, Snegås 1 FU, Bramgås 12 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Gråand 2 R, Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Blishøne 2 R, Gråspurv 4 R, Bogfinke 1 SY
Drejø - Broløkke: Grågås 4 R, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Strandskade 2 R, Sanglærke 4 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 1 R, Husskade 2 R, Allike 30 OF, Gråkrage 4 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 1 SY
Drejø - Færgemolen: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 R, Blishøne 8 R
Drejø - Høllehoved: Bramgås 9 R, Fjeldvåge 1 FU, Sanglærke 2 SY, Stær 1 R, Grønirisk 6 R, Gulspurv 1 SY
Drejø - Mejlhoved Odde: Bramgås 80 R, Pibeand 300 R, Krikand 80 R, Taffeland 8 R, Ederfugl 200 R, Strandskade 2 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 40 R, Engpiber 4 R, Stær 9 R
Drejø Drejet: Knopsvane 30 R, Sangsvane 4 R, Gravand 10 R, Pibeand 40 R, Gråand 30 R, Toppet Skallesluger 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R
Drejø Enge v/Mejlhoved: Fiskehejre 3 R, Grågås 14 R, Pibeand 26 R, Gråand 12 R, Taffeland 8 R, Blishøne 8 R, Vibe 6 R, Sanglærke 4 R
Drejø Knappen: Musvåge 6 NØ,
Drejø Langesodde: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 46 R, Gravand 8 R, Pibeand 30 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 80 R
Drejø Nørresø: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Blisgås 54 R, Grågås 60 R, Snegås 1 R, Gravand 2 R, Pibeand 22 R, Krikand 16 R, Gråand 6 R, Taffeland 10 R, Troldand 300 R, Bjergand 30 R, Hvinand 2 R, Musvåge 1 R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 16 R, Strandskade 2 R, Ringdue 4 R, Gulspurv 1 SY
Drejø Søndersø m/enge: Grågås 80 R, Strandskade 2 R
Drejø Tørvegr.s/for Skoven: Tårnfalk 2 R, Blishøne 1 R, Ringdue 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 6 R, Blåmejse 1 SY, Musvit 3 R, Gråkrage 2 FU, Gråspurv 8 R, Bogfinke 2 SY, Bogfinke 6 R, Grønirisk 1 SY
Broholm voldgrav (12:00): Troldand 7 FU.Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø, Bollelung: Ravn 2. Morten DD Hansen
Bredholt: Korttået Træløber 1. Morten DD Hansen
Høbbet: Vindrossel 1. Morten DD Hansen
Iglesø i Gærup: Silkehale 18. Morten DD Hansen
Kiilsmade, Odense: Spurvehøg 1. Morten DD Hansen
Nybo Mose: Fiskehejre 2, Ravn 1. Morten DD Hansen
Nørre Lyndelse: Sjagger 50. Morten DD Hansen
Prøjsen: Musvåge 10 OF Aksel Jørgensen
Skelskov Huse: Bogfinke 2 AD FU, Grønsisken 1 AD FU, Jernspurv 1 FU, Kernebider 1 FU, Musvåge 16 TI.  Søren Pedersen
Skovhaverne: Korttået Træløber 2, Musvåge 3, Trane 2. Morten DD Hansen
Staldmade: Knarand 4. Morten DD Hansen
Svanninge Bakker: Bogfinke 4, Grønspætte 1, Misteldrossel 1, Sortmejse 2, Spætmejse 1. Morten DD Hansen
Tangkrog: Jernspurv 1. Morten DD Hansen
Teglgård Næs: Troldand 150. Morten DD Hansen
Tillebro: Havørn 5. Morten DD Hansen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:40-10:50): Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 10 R, Fiskehejre 1 FU/R, Grågås 2 FU, Gravand 31 FU, Gråand 20 FU, Pibeand 10 FU, Troldand 50 R, Ederfugl 1200 FU/R, Hvinand 5 FU/R, Hvinand 15 FU, Toppet Skallesluger 15 FU, Blishøne 60 FU, Strandskade 38 FU, Stor Regnspove 22 FU, Rødben 13 FU, Hættemåge 25 FU/R, Sølvmåge 30 FU/R, Svartbag 7 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 7 FU, Skarv 18 R, Knopsvane 3 R, Blisgås 38 FU, Grågås 140 FU, Bramgås 27 FU, Bramgås 2000 OF, Gravand 6 FU, Pibeand 220 FU, Knarand 8 FU, Krikand 9 FU, Gråand 12 FU, Troldand 2200 FU, Bjergand 2400 R, Hvinand 65 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 7 FU, Klyde 18 R, Vibe 48 FU, Hættemåge 75 FU, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 17 FU, Svartbag 4 FU, Sanglærke 1 R, Råge 30 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 2 FU, Gulspurv 1 SY. Morten Müller
Tranekær: Musvåge 3 N, Stor Flagspætte 2 TH, Hvid Vipstjert 1 OF, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Bogfinke 1 SY. Morten Müller
Faaborg: Grågås 30 NØ, Hvid Vipstjert 1 NØ, Allike 110 NØ. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 6 AD R, Sangsvane 12 , Grågås 10 FU, Gravand 10 R, Pibeand 105 FU, Krikand 26 R, Gråand 162 R, Spidsand 13 R, Taffeland 25 R, Taffeland x Troldand (hybrid) 1 M R, Troldand 330 R, Bjergand 1040 R, Hvinand 8 FU, Toppet Skallesluger 7 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 19 FU, Strandskade 6 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 3 R, Hættemåge 4 FU, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 4K R, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 2 R, Stillits 14 FU, Snespurv 4 FU, Gulspurv 1 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Fiskehejre 7 R, Knopsvane 4 FU, Sangsvane 10 FU, Spidsand 13 FU, Hvinand 10 FU, Strandskade 5 FU, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 4 R, Sanglærke 2 FU, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 FU, Snespurv 3 FU, Gulspurv 1 R. Helle Suadicani
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 16 R, Gråand 9 R, Ederfugl 4 R, Toppet Skallesluger 7 FU, Blishøne 46 R, Strandskade 5 FU, Stor Præstekrave 3 R, Hættemåge 75 FU, Stormmåge 7 FU, Sølvmåge 24 R, Gråkrage 2 R. Helle Suadicani
Hammerdam (Svanninge Bakker): Fiskehejre 1 FU, Blisgås 3 , Grågås 30 FU, Gråand 13 R, Musvåge 1 R, Blishøne 3 R, Gråkrage 2 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Sjagger 80 R. Helle Suadicani 
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 20 R, Pibeand 40 R, Krikand 20 R, Gråand 5 R, Troldand 5 R, Agerhøne 2 R, Blishøne 5 R, Vibe 1 SY, Husskade 1 R. Jacob Sterup
Emilielund (Ravnholt) (09:15 - 14:30): Duehøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Huldue 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU,
Lille Flagspætte 1 M FU (Efter mange timer blev den set,da korttået træløber skulle bestemmes.Så FU den tæt på dem. Uden en Lyd !), Rødhals 2 FU, Halemejse 5 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 6 R, Korttået Træløber 3 FU, Bogfinke 20 FU, Grønsisken 15 FU, Dompap 5 FU, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 10 R, Grågås 75 R, Gravand 16 R, Gråand 16 R, Havørn 2 AD OF, Musvåge 2 OF, Blishøne 6 R, Trane 1 OF, Vibe 32 OF, Ringdue 6 R, Solsort 4 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 8 FU, Ravn 3 OF, Bogfinke 4 R. Kirsten Pedersen
Tårup Strand: Blå Kærhøg 1 F R. Lars Philip Nørtoft 
Højby: Stormmåge 10 R. Michael Køie Poulsen
Langeskov: Tårnfalk 1 FU. Michael Køie Poulsen
Middelfart, Industrikvarter: Fjeldvåge 1 FU. Erik Busk
Nyborg Strand: Musvåge 4 SØ. Hjalte Kjærby
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 FU. Evald Mehlsen
Snøde - By: Ravn 2 FU. Morten Müller
Svanedam: Rød Glente 1 S, Musvåge 2 S.Hjalte Kjærby
Brobyværk: Solsort 3 M ML YF B, Munk 2 FU, Grønirisk 2 F FU. Kirsten Tommerup
Helnæs Made: Havørn 1 2K+ FU, Blå Kærhøg 1 F FU. Tom Giersing
Odense Havn: Vandrefalk 1 AD OF. Torben Skytte Hvass
Bispeenge: Fiskehejre 2 FU, Pibeand 27 FU, Vibe 19 FU, Sølvmåge 300 FU, Stær 8 FU. Gunhild Brink 
Helnæs Made: Havørn 1 2K+ FU, Blå Kærhøg 1 F FU. Tom Giersing
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Jernspurv 1 SY. Jørn Vinther Sørensen
Strib: Ederfugl 1800 R. Peter Hvenegaard
Strib: Natugle 1 SY, Misteldrossel 1 SY. Erik Busk
Hasmark: Musvåge 2 Ø, Ringdue 371 Ø, Allike 452 Ø, Råge 7 Ø, Stær 14 Ø, Lille Korsnæb 6 R. Jan Holm Jensen


         Syngende Gærdesmutte

Torsdag den 6. marts 2014                                             Solopgang: 06:56 Solnedgang: 18:03

Rårud Skov  (Atlas): Gråand 2 , Musvåge 1 TH, Blåmejse 1 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Dompap 2 R, Ferejer mange (Læs mere på bloggen...)
Slæbæk: Tårnfalk 1 FU
Slæbæk Skov (Atlas): Musvåge 2 OF, Ringdue 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Spætmejse 2 R, Gråkrage 2 R, Ferejer mange (Læs mere på bloggen...).
Nevre (14:35): Havørn 2 OF . Sven Dall

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Grågås 650 R. Niels Andersen
Rudkøbing: Trane 2 NØ. Ole Goldschmidt
Barager Nebbe: Sangsvane 170 R, Gravand 28 R, Pibeand 35 R, Krikand 55 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 63 R, Splitterne 1 R. Ole Goldschmidt
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 4 OF, Grågås 2 R, Gråand 4 R, Taffeland 1 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 10 FU, Vibe 4 TH, Hættemåge 3 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 40 FU, Ringdue 110 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 3 SY, Solsort 1 FU, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 38 FU, Bogfinke 3 SY, Kvækerfinke 10 FU. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 21 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sangsvane 2 OF, Taffeland 4 R, Troldand 155 R, Hvinand 4 FU, Lille Skallesluger 8 R, Blishøne 15 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 37 R, Musvåge 2 OF, Blishøne 1 FU, Trane 2 OF, Ringdue 1 SY, Solsort 2 R, Grønsisken 1 R. Leif Kristensen
Bredholt: Knopsvane 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 1 FU, Sølvmåge 1 R, Solsort 4 FU, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 2 R, Gråspurv 1 R, Skovspurv 8 R, Bogfinke 2 R. Leif Kristensen
Bommerlund: Grågås 8 OF, Gråand 2 R, Troldand 1 R, Blishøne 2 FU, Ringdue 1 R, Ringdue 1 SY, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 R, Sangsvane 12 , Grågås 10 R, Gravand 4 R, Pibeand 27 R, Gråand 16 R, Spidsand 16 R, Taffeland 32 R, Troldand 300 R, Bjergand 200 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 T, Tårnfalk 1 R, Strandskade 4 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 6 R, Hættemåge 14 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Musvit 2 R, Råge 10 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 5 FU, Bogfinke 2 R, Stillits 14 FU, Snespurv 10 FU . Ella Mikkelsen
Dyreborg Skov: Natugle 1 R. Jacob Sterup
Krarup: Musvåge 10 Ø. Niels Bomholt Jensen
Emilielund (Ravnholt): Huldue 1 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 FU,
Lille Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 7 R, Halemejse 6 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 5 FU, Bogfinke 2 R, Stillits 1 R, Grønsisken 30 FU, Gulspurv 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Davinde: Fjeldvåge 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Krarup: Musvåge 10 Ø. Niels Bomholt Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 95 FU, Gravand 2 R, Taffeland 9 R, Troldand 18 R, Havørn 2 AD OF, Blishøne 8 R, Trane 2 FU, Vibe 152 R, Gråkrage 4 R. Niels Bomholt Jensen
Ravnholt: Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Blandskov (Ravnholt): Natugle 2 SY. Palle Bo Larsen  
Elverud Skov: Ravn 1 OF. Ella Mikkelsen
Neverkær: Sangsvane 6 R, Blisgås 120 R, Grågås 78 R, Bramgås 100 R, Pibeand 18 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 3 R, Sanglærke 3 SY. Ella Mikkelsen
Travn Skov: Taffeland 4 R, Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Blishøne 2 R, Ringdue 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Skovskade 1 R. Ella Mikkelsen
Ørsted: Allike 300 R, Stillits 15 FU. Ella Mikkelsen
Østerskov (Årup): Ringdue 4 R, Sumpmejse 1 SY, Topmejse 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 1 R, Dompap 1 SY. Ella Mikkelsen
Tommerup: Musvåge 1 OF, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 FU. Helle Suadicani
Avnslev: Hættemåge 60 R. Thomas Varto Nielsen
Flødstrup: Råge 30 R, Stær 1 R. Thomas Varto Nielsen
Hjulby: Sanglærke 1 SY. Thomas Varto Nielsen
Kavslunde Å: Enge v/Rørbæk: Grågås 15 R, Gråand 25 R, Hættemåge 200 R. Thomas Varto Nielsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Hættemåge 400 R, Sølvmåge 250 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 10 R, Sortgrå Ryle 2 FU. Thomas Varto Nielsen
Ladby: Ringdue 15 R. Thomas Varto Nielsen
Nyborg Slot: Gråand 60 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 4 R. Thomas Varto Nielsen
Revninge: Allike 40 R, Råge 30 R. Thomas Varto Nielsen
Ullerslev: Grønirisk 6 R. Thomas Varto Nielsen
Æble Skov: Sangdrossel 1 SY. Jens-Gert Hansen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum) (14:30 - ): Mandarinand 5 FU (3 HUN +2 HAN). Dieter Maaszen
Barløse: Stær 6 R. Villy-Erik Schødts
Hasmark: Sangsvane 25 Ø, Musvåge 69 Ø, Ringdue 585 Ø, Stor Flagspætte 1 TH, Sanglærke 10 Ø, Blåmejse 1 SY, Musvit 1 SY, Allike 119 Ø, Råge 8 T, Gråkrage 1 Ø, Ravn 1 OF, Bogfinke 26 Ø, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 9 T, Lille Korsnæb 9 OF, Dompap 1 SY. Jan Holm Jensen  R, Sangsvane 1 R, Grågås 1 R, Gravand 13 R, Krikand 4 R, Blishøne 1 R, Vibe 90 R, Hættemåge 11 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 1 SY, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Sortemosen: Knopsvane 4 FU, Sangsvane 1 FU, Gravand 11 FU, Blishøne 1 FU, Vibe 90 OF. Dieter Maaszen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 3 OF, Gravand 24 FU, Krikand 4 FU, Spidsand 7 FU, Vibe 154 R, Sølvmåge 61 R, Stær 2 FU, Stær 2 OF. Leif Kristensen
Sollerup: Misteldrossel 1 SY. Leif Kristensen
Enemærket (Svanninge) (21:00 - 21:15): Sortand 3 T (Nattræk), Natugle 1 SY. Jacob Sterup 
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 30 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 3 AD R, Grågås 6 R, Knarand 14 FU, Skeand 2 FU, Taffeland 33 R, Troldand 415 R. Jacob Sterup
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Spurvehøg 1 M AD FU, Sanglærke 1 SY. Jens Gregersen
Kerteminde: Ringdue 2 TH, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Musvit 2 SY, Skovspurv 5 R, Bogfinke 1 SY. Jens Gregersen
Geelskov v/Hundslev:
Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 5 R, Spætmejse 2 FU, Skovskade 1 R, Ravn 4 OF, Bogfinke 8 FU, Kvækerfinke 18 FU, Kernebider 4 R. Steen Lauritsen
Kværndrup
: Grågås 2 R, Vibe 3 TH. Jens Gregersen
Årslev: Musvåge 1 R. Jens Gregersen
Åsum: Musvåge 1 R. Jens Gregersen
Ørslev Bjerge (14:00 - 16:00): Grønspætte 1 SY (I træerne ud til markerne i den sydvestlige del af skoven. Vest for vejen Fuglmosegyden. Hørt flere gange og set i flugt.). Lars Andersen
Barløse: Stor Flagspætte 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 4 FU, Husskade 2 OF, Allike 6 OF, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 7 FU, Grønirisk 5 FU, Grønsisken 2 FU, Dompap 2 FU, Kernebider 1 M R. Villy-Erik Schødts
Tragten, sydvestlige del: Ederfugl 700 R. Willy Schrøder Andersen
Bogensø: Vibe 2 SY. Vivian Risør Neidel
Fællesskov: Natugle 2 SY. Jens Bækkelund
Jersore: Tårnfalk 1 FU. Jens Bækkelund


        Mosehornugle Skarø Rev marts 2014

Onsdag den 5. marts 2014                                             Solopgang: 06:58 Solnedgang: 18:01

Svendborgsund (23:20): Sortand 1? (Træk hør stemmen...), Strandskade 1? HØ, Knortegås 1? HØ
Engene, Svendborg (Atlas)
: Fasan 2 R, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 6 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 6 R, Sangdrossel 2 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 4 R, Musvit 8 R, Spætmejse 3 R, Træløber 1 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 R
Kogtved: Jernspurv 1 SY, Musvit 1 SY,
Svendborgsund ved Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 54 FU
Søby Monnet (Knudevejlen): Spidsand  23 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Skarø (Atlas): Fiskehejre 4 R, Knopsvane 22 R, Grågås 120 R, Bramgås 800 R, Gravand 32 R, Pibeand 80 R, Krikand 30 R, Gråand 24 R, Spidsand 1 M R, Toppet Skallesluger 48 R, Stor Skallesluger 10 R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 250 FU, Strandskade 8 R, Klyde 2 R, Hjejle 60 OF, Hjejle 20 R, Vibe 66 R, Vibe 8 YF TH, Storspove 1 DØD, Storspove 3 R, Ringdue 6 R, Mosehornugle 6 R, Sanglærke 4 R, Sanglærke 4 SY, Engpiber 22 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Musvit 6 R, Musvit 3 SY, Gråkrage 8 R, Stær 14 R, Gråspurv 24 R, Skovspurv 12 R, Bogfinke 3 SY
Øhavet: Skarø Nord: Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 3 R, Ederfugl 200 R,
Lundeborg, Ny Camping (10:00): Dompap 5 R (2 M+3 FM) FU (på blommeknopper), Spurvehøg 1 R M (13:00). Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:15-12:06): Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 14 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 6 FU/R, Skarv 5 FU/R, Fiskehejre 3 FU/R, Knopsvane 4 FU, Grågås 45 FU/R, Gravand 2 R, Gråand 10 FU/R, Knarand 12 FU/R, Skeand 2 FU, Taffeland 30 R, Troldand 350 R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 20 FU/R, Dobbeltbekkasin 5 R, Hættemåge 60 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 10 R, Rørspurv 1 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund, Svendborg: Skovsneppe 1 R, Kernebider 3 R. Jan Holm Jensen
Thurø By m.m.: Sortand 50 T (Massivt træk i natten). Arne Bruun 
Noret, Tåsinge: Fiskehejre 2 FU, Blisgås 50 OF, Grågås 70 FU, Bramgås 70 OF, Gravand 1 R, Pibeand 26 FU, Knarand 2 R, Krikand 52 FU, Spidsand 1 R, Blishøne 3 FU, Hvid Vipstjert 1 R. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 4 R, Grågås 120 R, Gravand 4 R, Knarand 4 R, Krikand 10 FU, Spidsand 3 R, Taffeland 18 R, Troldand 1690 R, Bjergand 10 R, Hvinand 1 F FU, Musvåge 1 R, Blishøne 3 FU, Strandskade 1 R, Vibe 3 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 140 R, Sølvmåge 30 R, Solsort 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Stillits 1 OF, Grønsisken 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Frellesvig: Musvåge 4 , Trane 2 OF, Sølvmåge 18 FU, Ringdue 2 AD FU, Tyrkerdue 2 AD FU, Stor Flagspætte 5, Sanglærke 2 AD SY, Rødhals 2 AD FU, Sumpmejse 2 AD FU, Blåmejse 14 AD FU, Musvit 13 AD FU, Allike 2 AD FU, Gråkrage 4 AD FU, Stær 2 AD FU, Gråspurv 17 AD FU, Skovspurv 35 AD FU, Kvækerfinke 2 M AD FU, Stillits 5 AD FU, Grønsisken 11 , Lille Gråsisken 1 AD FU, Dompap 3 , Kernebider 1 M AD FU. Jane Ditzel
Emilielund (Ravnholt): Grågås 12 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Trane 1 R, Stor Flagspætte 2 R,
Lille Flagspætte 1 FU , Solsort 1 R, Halemejse 4 R, Musvit 2 R, Bogfinke 12 R. Ella Mikkelsen
Emilielund (Ravnholt):
Lille Flagspætte 1 FU. Dieter Maaszen
Sortemosen: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 DØD, Knopsvane 5


          

Tirsdag den 4. marts 2014                                             Solopgang: 07:01 Solnedgang: 17:59

Engene, Svendborg: Ringdue 1 SY, Jernspurv 1 SY, Spætmejse 1 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY, Springfrø 7 ægklumper (Læs mere... )
Noret, Tåsinge: Krikand 26 R, Gråand 8 R, Vibe 30 R
Sofielund, Svendborg: Duehøg 1 OF
Strammelse: Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 2 SY, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 8 R, Blåmejse 4 R, Musvit 10 R, Husskade 1 R, Gråkrage 4 R, Gråspurv 40 R, Skovspurv 10 SY, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 6 SY,
Vejlen, Tåsinge: Grågås 4 R, Grågås 12 OF, Gravand 1 R, Gråand 16 R, Troldand 300 R, Musvåge 1 R, Blishøne 6 TH, Vibe 8 TH, Ringdue 1 SY, Sjagger 60 R, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 2 SY

Strammelse, Taasinge
:(06:20): Løvsanger 1 SY (Ekstremt tidligt). Henrik Knudsen
Hjortø: Sangsvane 1 DØD, Blisgås 6 R, Grågås 40 R, Gravand 4 R, Krikand 2 R, Gråand 12 R, Spidsand 2 R, Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 2 R, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 45 R, Vibe 8 R, Vibe 16 OF, Mosehornugle 2 FU, Sanglærke 4 SY, Engpiber 3 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 4 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 8 R, Bogfinke 1 SY, Bogfinke 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Edmund Ecklon
Hjortø Hale: Sangsvane 16 R, Blisgås 26 OF, Grågås 26 R, Gravand 16 R, Pibeand 22 R, Krikand 12 R, Spidsand 18 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Storspove 22 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Edmund Ecklon
Højestene Løb (Omr.26): Ederfugl 200 R, Hvinand 16 R, Havørn 1 2K+ OF. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Edmund Ecklon
Lundeborg, Ny Camping: Ringdue 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Faaborg Fjord (09:45-11:30): Lille Lappedykker 35 FU/R, Toppet Lappedykker 55 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 7 FU/R, Skarv 40 R, Knopsvane 25 FU/R, Gravand 4 FU, Gråand 10 FU/R, Troldand 30 R, Ederfugl 1550 FU/R, Hvinand 30 FU/R, Stor Skallesluger 8 FU/R, Toppet Skallesluger 50 FU/R, Musvåge 1 FU, Blishøne 270 FU/R, Strandskade 6 FU/R, Vibe 6 FU/R, Hættemåge 55 FU/R, Stormmåge 50 R (i koloni), Sølvmåge 15 FU/R, Svartbag 4 FU/R, Engpiber 2 T, Stillits 10 FU/R, Tornirisk 1 T, Rørspurv 2 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Strammelse
(06:30 - ):
Løvsanger 1 SY (Det er godt nok det mest sindsyge fænologiske jeg har oplevet. I den lille by Strammelse på Strammelse gade og hvor Tuegyde mødes, hørt jeg vel den tidligste Løvs synge hertil morgen. Jeg var ude på min morgenmotion da jeg hørte den. Sangen var jo artstypisk, med de melodiske og vedmodige faldende lyde. Sangen har en blødhed, som en blød kvindehånd på en kind. Smuk oplevelse). Henrik Knudsen
Hjortø: Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 BR FU, Stor Præstekrave 5 R, Mosehornugle 2 FU. Erhardt E Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Egense, Svendborg: Grågås 30 R, Gråand 2 R, Tårnfalk 1 R, Agerhøne 2 R, Fasan 1 R, Hættemåge 10 FU, Stormmåge 125 FU, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 35 FU, Ringdue 8 R, Sanglærke 12 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 15 R, Blåmejse 2 SY, Musvit 5 SY, Allike 15 R, Råge 50 FU, Gråkrage 15 R, Ravn 2 OF, Gråspurv 4 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 8 SY, Grønirisk 3 SY, Gulspurv 8 SY. Niels Andersen
Thurø Rev: Fiskehejre 6 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Gravand 18 R, Pibeand 125 R, Krikand 15 R, Strandskade 4 R, Vibe 3 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 1 R, Snespurv 3 R. Arne Bruun
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 3 OF, Alk 1 OF. Jens O. Hansen
Stengade Sø: Blå Kærhøg 1 M AD OF. Morten Müller
Rudkøbing Løb m.m.: Skarv 45 FU, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 760 FU, Gravand 2 FU, Ederfugl 5500 FU, Hvinand 14 FU, Toppet Skallesluger 59 FU, Stor Skallesluger 8 FU. Morten Müller
Tullebølle: Dompap 2 SY. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 2 SY, Skarv 5 FU,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 21 FU, Blisgås 12 FU, Grågås 190 FU, Knarand 10 FU, Krikand 5 FU, Gråand 11 FU, Taffeland 21 FU, Troldand 27 FU, Havørn 1 M AD FU, Musvåge 2 R, Blishøne 39 FU, Vibe 40 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 20 FU, Ringdue 60 OF, Sanglærke 1 SY, Engpiber 1 R, Jernspurv 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 70 OF, Husskade 4 FU, Gråkrage 5 FU, Stor Gråsisken 4 R, Rørspurv 1 FU. Morten Müller
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Skarv 5 FU,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 11 FU, Grågås 150 FU, Gravand 2 FU, Knarand 14 FU, Krikand 4 FU, Gråand 30 FU, Taffeland 19 FU, Troldand 40 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Havørn 1 FU, Musvåge 2 FU, Blishøne 60 FU, Strandskade 5 FU, Vibe 4 FU, Ringdue 150 R T, Sanglærke 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Sjagger 40 OF, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Husskade 2 FU, Gråkrage 12 FU, Stær 7 OF, Bogfinke 50 FU, Kvækerfinke 80 FU, Gulspurv 20 FU, Rørspurv 30 FU. Hans-Henrik Wienberg
Sortemosen: Knopsvane 10 FU, Sangsvane 1 FU, Grågås 30 FU, Gravand 8 FU, Pibeand 300 FU, Knarand 12 R, Skeand 4 FU, Havørn 1 IMM R, Vibe 30 FU, Stormmåge 100 FU, Sanglærke 1 SY, Jernspurv 1 SY, Gråkrage 10 FU. Hans Rytter
Sortemosen: Blisgås 90 R, Grågås 110 R, Pibeand 25 R, Krikand 10 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Vibe 63 R, Brushane 1 R. Arne Bruun
Svanninge Bakker: Ringdue 2 R, Solsort 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Ringdue 20 OF, Stor Flagspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 TH, Solsort 1 R, Solsort 2 FU, Misteldrossel 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 R, Gråkrage 3 R, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 2 FU, Ravn 1 R, Ravn 2 OF, Bogfinke 5 SY, Gulspurv 2 SY, Gulspurv 3 T. Leif Kristensen
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Grågås 4 R, Gråand 6 R. Jacob Sterup
Mose v/Svanningevej: Sangdrossel 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge: Tyrkerdue 1 SY, Jernspurv 1 SY. Jacob Sterup
Sø ved Krogsbjergvej, Faaborg: Gråand 2 R, Troldand 2 R, Blishøne 3 R, Gråkrage 1 R, Dompap 1 F R. Jacob Sterup
Arreskov Sø: Blisgås 7 R, Pibeand 427 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Bramgås 3 R, Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen 
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 63 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gravand 69 FU, Krikand 16 R, Gråand 164 R, Taffeland 23 R, Troldand 130 R, Hvinand 32 FU, Lille Skallesluger 3 R, Havørn 2 AD R, Havørn 2 JUV OF, Fasan 7 R, Blishøne 13 R, Strandskade 2 R, Vibe 32 R, Sølvmåge 28 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 2 R, Spætmejse 1 SY, Allike 9 OF, Gråkrage 4 FU, Ravn 5 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 4 R, Grønsisken 60 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 SY, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Emilielund (Ravnholt): Grågås 18 R, Krikand 4 R, Gråand 12 R, Taffeland 3 R, Troldand 5 R, Havørn 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Ringdue 2 R, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 1 M R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 5 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 FU, Sumpmejse 2 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Spætmejse 2 SY, Træløber 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 12 R, Stillits 8 FU, Dompap 1 R, Gulspurv 5 R. Ella Mikkelsen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Grågås 52 FU, Gravand 7 R, Krikand 2 R, Gråand 2 R, Troldand 9 R, Musvåge 1 R, Blishøne 4 R, Vibe 7 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 4 R, Sanglærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Ravnholt: Fiskehejre 1 OF, Sjagger 200 R. Ella Mikkelsen
Kobbermosen v/Lykkesholm: Stor Skallesluger 22 FU. Hans Rytter
Broby Sø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 186 R, Krikand 2 R, Gråand 5 R, Taffeland 4 R, Troldand 7 FU, Gærdesmutte 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 6 FU, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 FU, Dompap 2 R. Finn Just Christensen
Brobyværk: Stor Flagspætte 1 FU, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 4 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 4 YF P, Spætmejse 2 TH, Bogfinke 2 FU, Dompap 4 M VDR TH. Kirsten Tommerup
Odense: Tyrkerdue 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Kirkendrup Skov: Stor Flagspætte 4 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU, Træløber 2 SY, Skovskade 2 FU, Stor Gråsisken 5 FU, Lille Korsnæb 8 FU. Finn Just Christensen
Revninge: Grønspætte 1 TH. Søren Louis Rasmussen
Ulriksholm Skove: Havørn 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Sjagger 80 FU, Munk 1 M R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 R, Spætmejse 2 FU, Skovskade 1 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 6 R. Steen Lauritsen
Østergård-Hovedgård: Fasan 2 M R, Vibe 1 R, Ringdue 150 R, Grønspætte 1 YF SY, Sanglærke 1 YF SY, Sjagger 6 FU, Vindrossel 3 FU, Skovskade 5 R, Husskade 5 R, Dompap 1 M R, Gulspurv 2 R. Steen Lauritsen
Rulleskov v/Krengerup: Gulspurv 4 R. Helle Suadicani
Krengerup Gods: Stor Flagspætte 1 FU, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Kærum Å (Assens): Stor Flagspætte 3 FU, Grønsisken 20 FU. Kirsten Pedersen
Tommerup: Gærdesmutte 1 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU. Helle Suadicani
Føns Vang: Toppet Lappedykker 33 FU, Skarv 84 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 15 FU, Grågås 20 FU, Gravand 29 FU, Knarand 14 FU, Taffeland 20 FU, Troldand 37 FU, Hvinand 20 FU, Lille Skallesluger 2 FU, Blishøne 23 FU, Hættemåge 220 FU, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 45 FU, Ringdue 120 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 23 R, Skarv 84 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 15 R, Grågås 20 R, Gravand 38 R, Knarand 14 R, Taffeland 20 R, Troldand 37 R, Hvinand 20 R, Lille Skallesluger 2 R, Hættemåge 220 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 45 R, Ringdue 120 R, Musvit 1 R. Willy Schrøder Andersen
Husby Strand, Wedellsborg: Skarv 5 R, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Pibeand 220 R, Knarand 2 R, Krikand 20 R, Taffeland 4 R, Troldand 15 R, Lille Skallesluger 4 R, Havørn 2 4K OF, Vibe 230 R, Stær 25 FU. Willy Schrøder Andersen
Wedellsborg Gods: Musvåge 2 OF. Willy Schrøder Andersen
Wedellsborg, Lystskov: Gråand 25 R, Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 3 R, Misteldrossel 1 SY, Musvit 2 FU, Spætmejse 3 SY, Ravn 13 OF, Bogfinke 2 SY, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 15 FU. Willy Schrøder Andersen
Ørslev Bjerge: Grønspætte 1 SY, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 1 TH, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 3 R, Bogfinke 3 SY, Lille Korsnæb 5 R. Willy Schrøder Andersen
Harritslevgård Møllebæk: Vandstær 1 R. Jens Bækkelund


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 28/02 - 2014:
             Havørne-tv er tilbage                Havørnewebcam
             1000 frivillige kortlægger Danmarks fugle
             Danskerne spejdede efter ørne i blæst og bygevejr


           Strandskade Hvidklide sø

Mandag den 3. marts 2014                                             Solopgang: 07:03 Solnedgang: 17:57

Noret, Taasinge:(12:00): Vibe 33 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hvidkilde: Blå kærhøg 1 FU. Anne-Dorte Schjerning Rasmussen
Hvidkilde Sø: Grågås 400 R Havørn 1 2K+ R 
Lundeborg: Spurvehøg 1 R F. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Sort Egern 1, Rødt Egern 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Lindkær, Ravnholt:
Lille Flagspætte 1 , Grønspætte 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Ravnholt: Havørn 1, Vibe 75. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Brockdorff enge: Pibesvane 1 R
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Huldue 4 TF
Vågebakken (F.H.): Rød Glente 1 FU

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund: Silkehale 30 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 2K R (Den første jeg ser i havnen siden dec. 2013, trods mange besøg). Henrik Knudsen
Bøjden Nor: Spidsand 15 R, Bjergand 1480 R. Leif Kristensen 
Svendborg, Valdemarsgade: Havørn 1 2K+ V, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 SY, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 SY, Grønsisken 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Sandholt: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Blisgås 42 OF. Leif Kristensen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 180 R NAT. Dieter Maaszen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Havørn 2 AD LF R NAT. Per Michael Nielsen
Helnæs Made: Pibeand 366 FU, Vandrefalk 1 AD R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Havørn 2 AD R. Kirsten Pedersen
Hækkebølle: Blå Kærhøg 1 BR FU. Kirsten Pedersen
Kirkendrup Skov: Silkehale 43 FU. Dieter Maaszen
Næsbyhoved-Broby: Silkehale 56 R. Finn Just Christensen


        Hættemåge

Søndag den 2. marts 2014                                             Solopgang: 07:06 Solnedgang: 17:55

Kogtved, matriklen: Grønspætte 1 TH (07:40), Solsort 4 FU, Gråspurv 40 R NAT, Grønirisk 1 SY,
Tankefuld: Råge 400 YF B (Niels Andersen's rågetælling 2013)
Hallindskoven: Sortand 1 T (Sortandetrækket begyndte i nat!). Esben Eriksen
Grasten, Thurø: Munk 1 FU M. Annegrethe Duerlund
Monnet: Vandrefalk 1 R M, Blå kærhøg 1 FU. DN-tur ved Poul Rasmussen
Hønsehave, grusgrav (14:00): Sangsvane 13 FU, Knopsvane 2 FU, Gråand 1 OF, Troldand 10 FU, Vibe 16 OF R, Rødben 2 OF R, Grågås 12 R, Gravand 29 FU, Fiskehejre 1 OF, Ringdue 500+ OF, Måger sp. 100 R, Strandskade 1 R, Taffeland 1 R, Gråkrage 6 R, Råge 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Fruens Bøge: Gråand 20 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 8 R, Hættemåge 120 R, Hættemåge 1 RI (Hvid plast SPK (sort skrift)), Sølvmåge 2 R, Musvit 4 R, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 R, Gråkrage 6 R
Munke Mose: Knopsvane 2 R, Gråand 40 R, Troldand 14 R, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 14 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 12 R, Stor Flagspætte 1 SY, Solsort 2 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Husskade 1 R, Allike 14 FU, Bogfinke 4 R

           Grønspætter på Fyn 2014

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund: Vindrossel 20 R. Carsten Skou
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Havørn 3 AD OF, Korttået Træløber 1 SY. Esben Eriksen
Egense, Svendborg: Grågås 18 R, Gravand 2 R, Hættemåge 45 FU, Stormmåge 350 FU, Sølvmåge 25 FU, Ringdue 12 SY, Sanglærke 10 SY, Solsort 10 R, Sjagger 15 FU, Musvit 6 SY, Husskade 4 R, Allike 12 FU, Råge 60 FU, Gråkrage 10 FU, Ravn 1 OF, Grønirisk 2 SY, Stillits 2 FU, Gulspurv 8 R. Niels Andersen
Monnet, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 BR FU, Vandrefalk 1 R. Kirsten Pedersen
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 32 R. Kirsten Pedersen
Thurø By m.m.: Natugle 1 YF SY, Grønspætte 1 TH, Silkehale 35 OF, Dompap 4 R. Arne Bruun
Ollerup Sø: Toppet Lappedykker 4 YF TH, Grågås 6 R, Troldand 150 R, Lille Skallesluger 4 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 10 R. Niels Andersen
Åmosen, Ollerup: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12 FU, Grågås 90 R, Krikand 22 R, Blishøne 25 R, Vibe 21 TH, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 35 R, Husskade 2 R, Råge 50 R. Niels Andersen
Strynø: Grågås 16 R, Bramgås 200 R, Havørn 1 JUV FU, Musvåge 1 R, Sanglærke 10 R, Solsort 5 R, Blåmejse 7 R, Musvit 5 R, Stær 5 R, Skovspurv 25 R, Bogfinke 8 R. Helle og Stig Rubæk
Bjerreby: Knopsvane 5 R, Sangsvane 11 R. Børge Langkilde Rasmussen, Peter O. H. Oxholm, Helle Suadicani
Siø: Knarand 2 R, Vibe 78 OF. Esben Eriksen
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Blisgås 25 R, Grågås 50 R, Bramgås 1087 R, Taffeland 100 R, Troldand 2300 R, Bjergand 7 R. Esben Eriksen
Snaremose Sø: Pibeand 27 R, Knarand 6 R, Krikand 37 R, Spidsand 2 R. Esben Eriksen
Fakkebjerg: Sanglærke 1 SY, Gulspurv 2 R. Børge Langkilde Rasmussen, Peter O. H. Oxholm, Helle Suadicani
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv 3 OF, Knopsvane 1 R, Blisgås 73 OF, Grågås 37 FU, Bramgås 6 FU, Pibeand 125 FU, Knarand 2 R, Blishøne 4 FU, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Sølvmåge 36 R, Stær 2 FU, Grønirisk 1 FU, Gulspurv 1 SY. Børge Langkilde Rasmussen, Peter O. H. Oxholm, Helle Suadicani
Vesteregn:
Bramgås 3600 R, Troldand 1250 R. Helle Suadicani
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 13 R, Knopsvane 3 R, Blisgås 23 OF, Grågås 120 FU, Bramgås 320 OF, Gravand 17 FU, Pibeand 150 R, Knarand 4 FU, Taffeland 100 R, Troldand 2500 R, Bjergand 800 R, Hvinand 265 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Strandskade 8 FU, Klyde 10 R, Vibe 5 FU, Vibe 75 OF, Sanglærke 4 FU, Solsort 2 FU, Musvit 1 FU, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 1 FU, Gulspurv 3 SY. Børge Langkilde Rasmussen, Peter O. H. Oxholm, Helle Suadicani
Sortemosen: Knopsvane 10 R, Sangsvane 1 2K R, Grågås 44 R, Gravand 18 R, Pibeand 1 R, Krikand 1 R, Gråand 2 R, Havørn 1 AD OF, Vibe 32 R, Natugle 1 SY. Arne Bruun
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 3 R, Sangdrossel 1 OF, Fuglekonge 8 FU, Halemejse 4 FU, Spætmejse 6 R, Træløber 1 FU, Stær 4 YF. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Ravn 2 YF BR. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Gråand 6 R, Blishøne 3 R, Sumpmejse 1 R, Lille Korsnæb 2 OF. Jacob Sterup
Moser ved Dalkildegård (Svanninge): Gråstrubet Lappedykker 2 YF TH, Fiskehejre 1 R, Gråand 8 R, Blishøne 4 R, Sølvmåge 1 AD R, Halemejse 4 FU, Bogfinke 1 R, Grønsisken 3 FU, Dompap 1 R. Jacob Sterup
Nydam: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 R, Musvåge 2 OF, Ringdue 5 OF, Solsort 2 R, Halemejse 2 FU, Skovspurv 4 R, Gulspurv 1 OF, Gulspurv 31 R. Leif Kristensen
Sandholt: Rød Glente 2 OF, Ravn 1 R, Gulspurv 12 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Grågås 2 OF, Ringdue 2 OF, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Gråkrage 4 FU. Leif Kristensen
Alleskoven: Kernebider 5 FU. Per Damgaard Poulsen
Lindkær v/Ravnholt (11:00 - 13:00):
Lille Flagspætte 1 FU (Set og hørt kortvarigt), Halemejse 2 R, Træløber 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 R, Tårnfalk 1 OF. Vibeke Hansen
Storskov v/Sibirien: Musvåge 9 OF, Grønspætte 2 R, Sortmejse 1 FU, Spætmejse 2 R, Ravn 2 OF, Stillits 4 R, Gulspurv 1 R. Vibeke Hansen  
Firtalsstrand & Mellemstykket: Fiskehejre 1 OF, Grågås 240 R, Bramgås 28 FU, Gravand 40 FU, Pibeand 20 FU, Knarand 11 FU, Lille Skallesluger 2 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Klyde 4 FU. Finn Just Christensen, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Vandrefalk 1 R. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning: Sangsvane 100 R, Gravand 61 FU, Pibeand 70 FU, Knarand 6 FU, Krikand 80 R, Gråand 54 FU, Spidsand 5 FU, Skeand 3 R, Troldand 4 FU, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 FU, Vandrefalk 1 R, Strandskade 1 R, Vibe 210 R, Storspove 1 FU, Stormmåge 4 R. Finn Just Christensen, Dieter Maaszen 
Kirkendrup Skov: Silkehale 53 R.Finn Just Christensen
Kirkendrup Skov: Silkehale 53 R.Dieter Maaszen
Bredbjerg: Ravn 3 OF. Flemming G. Andersen
Vædehule Skov, Langesø: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Musvåge 2 R, Vibe 2 OF, Ringdue 15 R, Sanglærke 4 SY, Musvit 2 R, Skovskade 3 R, Gråkrage 1 R, Gråspurv 1 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 20 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 4 R, Grønirisk 1 SY, Dompap 1 SY, Gulspurv 30 R. Ella Mikkelsen
Gadsbølle: Grågås 2 R, Musvåge 1 R, Ringdue 60 OF, Sortmejse 1 R, Husskade 3 R. Ella Mikkelsen
Himmelstrup Skov: Gråand 12 R, Musvåge 1 OF, Sjagger 500 R, Husskade 1 R, Ravn 3 R, Grønirisk 1 SY. Ella Mikkelsen
Kildebjerg Rasteplads S: Tårnfalk 1 R. Ella Mikkelsen
Koelbjerg: Grågås 35 OF, Grågås 6 R, Musvåge 1 OF, Vibe 18 OF, Sanglærke 2 SY. Ella Mikkelsen
Mose/sø SV for Rugård: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Gravand 2 R, Taffeland 2 R, Troldand 14 R, Blishøne 1 R. Ella Mikkelsen
Travn Skov: Lille Lappedykker 2 R, Grågås 2 R, Gråand 2 R, Troldand 7 R, Musvåge 2 R, Blishøne 2 R, Vibe 2 OF, Ringdue 40 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R, Halemejse 1 R, Musvit 2 SY, Allike 8 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 SY, Dompap 2 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Troldand 1 M R, Blishøne 46 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Letmose Skov (Sellebjerg): Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Fuglekonge 3 SY. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Knudshoved Færgehavn: Musvåge 15 TF, Fjeldvåge 1 TF, Sortgrå Ryle 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Husrødstjert 1 M SY (På remissebygningen). Eske Frank Morthensen
Østerøsø, Knudshoved: Rørspurv 2 R. Tommy Kaae
Teglværkskoven: Blisgås 4 SØ, Musvåge 110 TF. Eske Frank Morthensen 
Skaboeshuse (13:00 - 14:15): Blisgås 4 OF, Grågås 2 OF, Gravand 6 OF, Toppet Skallesluger 5 OF, Musvåge 237 TF (Største skrue på 100 fugle. Forsøgte udtræk over Storebælt, men vendte retur pga. tåge), Agerhøne 2 FU, Vibe 66 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Ravn 2 FU, Dompap 4 FU, Rørspurv 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Nyborg Strand: Rød Glente 1 N. Hjalte Kjærby
Juelsberg Skove: Ravn 2 OF. Hjalte Kjærby 
Nordskov (Hindsholm): Ringdue 1 R, Tyrkerdue 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 6 R, Blåmejse 4 R, Musvit 7 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 OF, Gråspurv 19 R, Skovspurv 14 R, Kvækerfinke 5 R, Grønirisk 7 R, Dompap 4 FU, Kernebider 2 FU. Preben Nielsen
Kobbelskov m.m.: Grønspætte 1 SY. Thomas Kampmann
Smørhaver: Fjeldvåge 1 FU. Thomas Kampmann 
Føns Vang: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Grågås 80 R, Gravand 38 R, Taffeland 8 R, Troldand 20 R, Hvinand 12 R, Lille Skallesluger 3 R, Strandskade 3 R. Erik Busk
Helnæs Made: Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 F FU. Tom Giersing
Barløse: Spurvehøg 1 FU. Villy-Erik Schødts
Guldbjerg: Spurvehøg 1 FU, Vibe 20 OF. Jens Bækkelund


        Toppet skallesluger Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 1. marts 2014                                             Solopgang: 07:08 Solnedgang: 17:53

Kogtved, matriklen: Jernspurv 1 SY
Skårupøre Strandvej (15:00): Toppet skallesluger 3 F + 8 M (travlt kurtiserende). Poul Brugs Rasmussen

Ny Gesinge
(09:25): Stær 4 SY. Poul Rasmussen
Ny Gesinge: Blå Kærhøg 1 BR FU
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 TH, Grågås 2 R, Gravand 12 OF, Troldand 300 R, Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Blåmejse 2 R
Vornæs Skov: Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Ringdue 2 OF, Ringdue 2 SY, Grønspætte 1 TH, Stor Flagspætte 2 SY, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 6 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 4 R, Skovspurv 20 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Dompap 2 SY, Gulspurv 4 R, Gulspurv 2 SY
Broholm, Hesselagergård (10:00): Musvåge 2 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Munke Mose, Odense C.(15:05):
Sorthovedet måge 1 AD R. Kristoffer Hansen
Nyborg: Silkehale 10 AD R. Jens Skau
Slipshavn Skov: Grønspætte 1 KA. Erik Jensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tankefuld, matriklen (12:40 - ): Grønspætte 1 R (Det blev en kort morfar,den sad lige uden for vinduet og kaldte.Fløj så tilbage mod Engene) Kirsten og Peder Rasmussen
Christiansminde, Svendborg: Troldand 17 R, Stor Flagspætte 1 YF TH, Spætmejse 1 R. Jacob Sterup
Ortemølle (Hvidkilde): Grågås 130 FU, Blishøne 2 R, Vandstær 1 R. Jacob Sterup
Åmosen: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 AD FU, Sangsvane 2 , Grågås 90 R, Krikand 30 FU, Gråand 10 R, Blishøne 13 R, Vibe 8 YF TH, Husskade 2 R, Allike 10 R, Råge 10 R, Gråkrage 2 R. Jacob Sterup 
Ny Gesinge: Grågås 350 R. Poul Vestergård Rasmussen
Bagenkop: Tyrkerdue 1 SY, Gråspurv 2 SY. Jacob Sterup
Bagenkop Havn: Skarv 10 R, Knopsvane 1 AD R, Troldand 1 M R, Sølvmåge 100 R, Svartbag 25 R (Gul
HA130 aflæst), Skærpiber 2 R, Tornirisk 1 OF (Årets første på Fyn). Jacob Sterup
Dovns Klint: Knopsvane 2 AD V, Sortand 6 Ø. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 YF TH, Knopsvane 2 AD R, Grågås 30 R, Bramgås 120 OF, Pibeand 70 FU, Knarand 2 R, Krikand 11 R, Gærdesmutte 2 R, Grønsisken 5 FU, Rørspurv 1 SY. Jacob Sterup
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Ederfugl 700 R, Havlit 40 R, Sortand 5 R. Jacob Sterup 
Gulstav Østerskov: Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Fuglekonge 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 1 SY, Lille Korsnæb 2 OF. Jacob Sterup
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 YF TH, Knopsvane 2 AD R, Grågås 6 R, Pibeand 7 FU, Gråand 2 R, Blishøne 3 R. Jacob Sterup
Gulstav, pyt N f/fugletårn: Grågås 8 R, Krikand 2 R. Jacob Sterup
Søgård Pyt: Lille Lappedykker 1 YF SY, Gråstrubet Lappedykker 4 YF TH, Taffeland 14 R, Troldand 5 R, Blishøne 10 R. Jacob Sterup
Klise Nor: Vandrikse 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY [Jacob Sterup]
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 1 R, Rørspurv 1 SY. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Klyde 8 R. Jens Chr. Bay
Strynø: Skarv 20 R, Knopsvane 10 R, Grågås 25 R, Knortegås 1000 R, Gravand 5 R, Pibeand 50 R, Gråand 25 R, Spidsand 2 R, Hvinand 25 R, Toppet Skallesluger 20 R, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Hjejle 6 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 5 R, Sanglærke 30 SY, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv 1 FU, Solsort 10  R, Blåmejse 5 R, Musvit 10 R, Gråkrage 3 R, Skovspurv 15 R, Bogfinke 5 R,
Rørspurv 1 SY. Stig Rubæk
Svanninge: Natugle 2 YF TH. Jacob Sterup
Øster Hæsinge: Havørn 1 JUV OF. Torben Skytte Hvass
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 2 AD R, Grågås 2 R, Gravand 85 FU, Havørn 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 53 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 2 AD R. Jacob Sterup
Nørresø: Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 130 YF B, Troldand 120 FU, Hvinand 8 FU, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 40 FU, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 FU, Sjagger 40 OF, Halemejse 4 FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 2 FU, Blåmejse 1 SY, Musvit 6 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Bogfinke 3 FU, Grønsisken 6 FU. Helle Suadicani
Sortemosen: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Blisgås 45 R, Grågås 30 OF, Grågås 60 R, Gravand 12 R, Pibeand 10 R, Krikand 4 R, Gråand 6 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Vibe 40 R, Hættemåge 8 R, Ringdue 24 R, Sanglærke 3 R, Råge 12 R, Gråkrage 13 R. Peder Rasmussen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Musvåge 2 R, Ringdue 6 SY, Natugle 1 TH, Stor Flagspætte 1 FU, Stor Flagspætte 1 TH, Solsort 2 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU, Sumpmejse 4 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Musvit 4 SY, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 FU, Korttået Træløber 2 SY, Gråkrage 4 R,
Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 3 R, Grønirisk 4 R, Stillits 2 FU, Grønsisken 2 FU, Dompap 1 R, Kernebider 2 R, Gulspurv 10 R. Palle Bo Larsen
Ryslinge: Sumpmejse 1 SY, Sortmejse 1 FU. Palle Bo Larsen
Tommerup: Musvåge 2 OF. Helle Suadicani 
Fruens Bøge: Skarv 1 R, Gråand 11 R, Troldand 2 R, Spurvehøg 1 OF, Hættemåge 20 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 56 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 R, Korttået Træløber 1 SY. Ella Mikkelsen
Odense: Skovsneppe 1 OF. Leif Novrup
Seden Strand: Pibesvane 4 AD R, Gravand 48 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Stor Præstekrave 1 OF. Kristoffer Hansen
Enge v/Odense Ås udløb: Vandrefalk 1 AD OF, Vandrikse 2 R, Korttået Træløber 4 SY, Gulspurv 4 SY, Rørspurv 1 SY, Rørspurv 4 R. Kristoffer Hansen
Munke Mose:
Sorthovedet Måge 1 AD ODR FU, Stor Flagspætte 3 R. Kristoffer Hansen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Fiskehejre 1 R, Gråand 7 R, Blishøne 8 R, Vibe 1 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Husskade 1 R, Allike 8 R, Råge 37 FU, Gråkrage 1 R, Skovspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Næsbyhoved-Broby, Ved Bogensevej: Silkehale 13 R. Finn Just Christensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 110 FU, Bramgås 14 FU, Gravand 48 FU, Pibeand 60 FU, Knarand 19 FU, Troldand 130 FU, Klyde 2 R, Vibe 2 FU, Kragefugl sp. 60 FU, Stær 25 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Blisgås 70 R, Gravand 148 FU, Pibeand 20 FU, Krikand 36 FU, Spidsand 9 FU, Hjejle 260 R, Vibe 110 FU. Dieter Maaszen
Hessum: Sangsvane 206 FU. Dieter Maaszen
Fjordmarken: Grågås 220 FU. Dieter Maaszen
Kirkendrup Skov: Ringdue 4 R, Silkehale 36 R, Husskade 8 R, Gråkrage 3 R, Grønirisk 1 SY. Ella Mikkelsen
Holckenhavn Fjord: Troldand 120 FU. Karlo Jeppesen
Lillemølle (Ørbæk Å): Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Karlo Jeppesen 
Assens: Topmejse 2 FU, Grønirisk 21 R. Kirsten Pedersen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Gråand 1 M FU, Ringdue 3 OF, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 6 FU, Lille Korsnæb 6 FU , Kernebider 11 FU. Flemming Toxværd
Kærum Å (Assens): Stor Flagspætte 5 FU. Kirsten Pedersen
Hagenskov: Gråand 2 R, Stær 1 R, Kernebider 4 R. Thomas Kampmann
Hagenskov Slotsmølle: Fuglekonge 2 FU, Sortmejse 2 FU. Thomas Kampmann
Soldatermade: Musvåge 2 FU, Vandrikse 1 R. Thomas Kampmann
Brunshuse: Toppet Skallesluger 16 FU, Tårnfalk 1 R, Tyrkerdue 2 R, Silkehale 2 FU, Solsort 2 R, Blåmejse 3 R, Stær 12 R, Grønirisk 7 R, Stillits 5 R, Dompap 2 FU, Gulspurv 2 FU. Claus Lindskov Møller
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Gravand 41 FU, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 23 R, Blishøne 20 FU, Strandskade 7 R, Måge sp. 260 R. Leif Kristensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Havørn 1 3K ML R N. Per Michael Nielsen  
Helnæs Made: Grågås 29 FU, Bramgås 220 R, Gravand 15 FU, Pibeand 476 FU, Musvåge 1 R, Vibe 30 OF, Vibe 184 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 1 R, Sanglærke 8 SY, Engpiber 4 FU, Gråkrage 8 FU, Stær 3 FU, Stær 4 R. Leif Kristensen
Helnæs, havet ud for Maden: Ederfugl 61 FU, Sortand 41 FU. Leif Kristensen
Wedellsborg Gods: Knopsvane 2 R, Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 2 TH, Sanglærke 1 SY, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 3 SY. Villy-Erik Schødts
Wedellsborg, Lystskov: Gråand 4 OF, Musvåge 1 OF, Ringdue 6 OF, Stor Flagspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 2 FU, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 6 OF, Ravn 4 OF, Bogfinke 9 OF, Bogfinke 2 SY, Kvækerfinke 23 OF. Villy-Erik Schødts
Wedellsborg, Storskov: Skarv 5 R, Fiskehejre 1 OF, Ederfugl 48 R, Hvinand 11 R, Duehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Ringdue 7 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 SY, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 OF, Spætmejse 1 SY, Allike 3 OF, Gråkrage 4 OF, Ravn 6 OF, Bogfinke 9 OF, Bogfinke 5 SY. Villy-Erik Schødts


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

01 apr 2014
This page is part af: Http://www.Snatur.dk