Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra: [marts 2003] [april 2003][maj 2003][juni 2003][juli 2003][august 2003][september 2003][oktober 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 45 - 48. (1. november - 30. november 2003).      Sidst opdateret 01 december 2003 23:54:47 

Via [DofCall] [De sidste 25] 

Ryttervej, Svendborg Søndag 30. november 2003. 
Tårnfalk 5 R, Silkehale 165 R. Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


Hvidkilde Sø Søndag 30. november 2003. 
Toppet Lappedykker 5 R, Krikand 8 R, Troldand 6680 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 8 R. Arne Bruun
Kl 9:00
Skarv 6 R, Grågås 18 R, Gråand 120 R, Troldand 2000 R, Grønsisken 14 R.yellow_u.gif (1028 bytes)


Nakkebølle Inddæmning Søndag 30. november 2003. 
Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 2 R, Pibeand 4 R, Krikand 120 R, Gråand 30 R, Taffeland 10 R, Troldand 20 R, Blå Kærhøg 1 R (Hun/juv.), Musvåge 3 R, Hjejle 400 R, Vibe 60 R. Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydlangeland Søndag 30. november 2003. 
Tryggelev Nor, Langeland: Pibeand 73 R, Knarand 21 R, Krikand 490 R, Gråand 235 R, Spidsand 23 R, Troldand 2625 R, Bjergand 185 R, Fjeldvåge 1 R, Vibe 115 R, Almindelig Ryle 45 R, Dobbeltbekkasin 2 R
Kelds Nor, Langeland: 
Taffeland 1485 R, Troldand 6350 R, Bjergand 120 R
Bagenkop Havn, Langeland: 
Dværgmåge 3 R 1K. Ole Goldschmidt
yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegaard Sø Søndag 30. november 2003. Kl 9:30-11:15
Grågås 18, Havørn 2 AD + 2 JUV, Krikand 120, Stor skallesluger 80, Ravn 19, Vibe 2, Fiskehejre 6 R, Almindelig ryle 1
.
Kl 9:00-10:10
Toppet Lappedykker 3 FU, Grågås 13 OF, Krikand 80 R, Stor Skallesluger 65 R, Havørn 2 R AD (Kl. 09.05), Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 FU, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 1 R, Ravn 19 FU (På mark syd for søen).
Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen

        Vibe og almindelig ryle yellow_u.gif (1028 bytes)


Strandvænget, Rantzausminde Søndag 30. november 2003. Kl 13:30
Silkehale 71 R. Niels Andersen yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Søndag 30. november 2003. Kl 11:37-12:50
Fiskehejre 6 R, Knopsvane 6 R, Pibeand 42 R, Krikand 38 R, Gråand 150 R, Spidsand 3 R, Taffeland 3 R, Troldand 1800 R, Bjergand 200 R, Hvinand 1 R han, Tårnfalk 1 R, Blishøne 200 R, Hjejle 14 R, Almindelig Ryle 1 R, Grønirisk 2 R, Bjergirisk 30 R, Rørspurv 1 R. Hans Rytter, EEEcklon
Kl 13:30-14:30
Grågås 32 OF, Pibeand 95 R, Krikand 30 R, Spidsand 1 R han, Bjergirisk 45 FU.
Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Fagsted vest for Brændegaard Sø Søndag 30. november 2003. Kl 10:25-10:45
Havørn 1 OF (10.35 fløj over mod søen), Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R han, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 1 OF.
Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Neversvej, Nårup, Tommerup Søndag 30. november 2003. Kl 12:00
Trane 30 NØ. Niels Abildtrup, Helle Hjorth [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Silke Å, brahetrolleborg Søndag 30. november 2003. Kl 8:50
Vandstær 1 R,
Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen [Dof-Fyn]
Kl 15:30
Vandstær 1 R
Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup-Davinde grusgrave Søndag 30. november 2003. Kl 9:15-12:00
Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 11 R, Grågås 29 OF, Gråand 160 R, Taffeland 22 R, Troldand 275 R, Fjeldvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 300 R, Vibe 76 R, Stor Flagspætte 3 FU, Fuglekonge 4 FU, Topmejse 1 FU, Husskade 1 R, Grønsisken 30 R.
Anthony Carter [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Nordfyn Søndag 30. november 2003. Kl 10:15-14:45
1 km Ø for Otterup (14:45): 
Sjagger 50 R, Allike 1800 R, Råge 500 R, Gulspurv 8 R.
Ølundgård Inddæmning (13:30-14:20): 
Sangsvane 50 R, Grågås 109 R, Canadagås 7 R, Bramgås 134 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Fjeldvåge 1 R, Huldue 1 R.
Fjordmarken (12:20-13:20): 
Grågås 53 R, Canadagås 3 R, Knarand 1 R han (I fjorden med Gråænder), Krikand 45 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sjagger 70 R, Skægmejse 12 R, Rørspurv 5 R, [THH]
Enebærodde (10:15-12:05): 
Gråstrubet Lappedykker 6 R (På havet), Fløjlsand 15 R (På havet), Vandrefalk 1 R AD (Lettede og trak NØ mod Fyns Hoved 11.02.), Strandhjejle 3 R, Stor Regnspove 15 R, Rødben 55 R, Bjergirisk 150 R. Tim Hesselballe
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Langelandsbroen, Langeland Lørdag 29. november 2003. 
Vandrefalk 1 R AD hun (Stationær de seneste dage). Ole Goldschmidt 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Lørdag 29. november 2003. Kl 13:30-15:00
Toppet Lappedykker 22 FU, Skarv 2 FU, Fiskehejre 22 R, Knopsvane 3 R, Grågås 1 R, Lille Skallesluger 12 FU, Stor Skallesluger 62 FU, Havørn 2 AD, Vibe 1 R. Carsten Poulsen, Erik Thomsen, EEEcklon.

        De to gamle havørne på deres sædvanlige plads yellow_u.gif (1028 bytes)


Svanninge Bakker (sydlige del) Lørdag 29. november 2003. Kl 9:45-11:00
Grønspætte 1 FU. Hildur, Per Bak
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Rolfsted Lørdag 29. november 2003. 
Silkehale 1 R. Per Rasmussen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Odense og Odense Nord Lørdag 29. november 2003. Kl 9:30-14:30
Slambassinet (mark, set fra Stige Ø) (11:15): 
Sangsvane 40 FU (+), Canadagås 7 FU. 
Stige Ø (09:30-11:15): 
Skarv 10 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 3 OF, Pibeand 125 FU, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 45 R (+), Vibe 2 R, Stor Regnspove 7 FU, Rødben 2 R, Svartbag 3 R, Snespurv 70 FU. Anthony Carter
Odense Å, Ejby Mølle (14:30): 
Vandstær 2 FU, Ella Mikkelsen
Odense Å, Kastanievej (13:50): 
Silkehale 32 R, Ella Mikkelsen
Odense Å, Dalum (13:00): 
Lille Lappedykker 2 FU, Isfugl 1 R, Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Ølund (12:00-13:00): 
Grågås 25 R, Sanglærke 2 OF. Kresten Madsen
[Dof-Fyn]
Stige Ø 
Lille Lappedykker 70, Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1, Dobbeltbekkasin 4, Rødben 6, 
Halemejse 15, Bjergirisk 60 , Dompap 9. Sune Riis Sørensen
Odense, Gråbrødre parkeringshus: 
Middelhavsmåge 1 R AD. Ole Goldschmidt
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønder Allé 87, Strib Lørdag 29. november 2003. Kl 8:55
Silkehale 12 R. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Fællesstrand, Fynshoved Lørdag 29. november 2003. 
Skarv 63 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 52 R, Pibeand 30 R, Gråand 2 R, Hvinand 205 R, Lille Skallesluger 1 R, Strandskade 19 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 31 R, Almindelig Ryle 83 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Regnspove 40 R, Sortklire 1 R, Rødben 49 R, Hættemåge 65 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 32 R, Svartbag 10 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R, Skærpiber 8 R, Gransanger 1 R, Snespurv 1 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Odensevej, Nr. Broby Fredag 28. november 2003. 
Hærfugl 1 R (Rast i en have). Kurt Kristensen
[Dof-Fyn]

        Hærfugl d. 21. april Sydvestfyn   yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Taasinge Fredag 28. november 2003. Kl 14:45+eftermiddag
Mosehornugle 1 R, Bjergirisk 600 R. Aksel Hansen yellow_u.gif (1028 bytes)


Strynø + Strynøkalv Fredag 28. november 2003. Kl 14:45+eftermiddag
Grågås 61 (Fra Storeholm). Da det var næsten mørkt hørtes endnu et gåsetræk på samme rute, Hjejle 75 R (Over Strynø Kalv + sangsvaner nord for Strynø Kalv) + en del hjejler står på markerne på Strynø, Halemejse 25 FU (+ kl 14:45 Strynø By). Jens Bech yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Rev Fredag 28. november 2003. Kl 9:30-10:40
Skarv 32, Fiskehejre 3, Sangsvane 4 AD S + Sangsvane 1 JUV S, Grågås 13 OF , Grågås 4 R, Mørkbuget Knortegås 26, Pibeand 28, Krikand 50, Gråand 80, Ederfugl 60, Toppet Skallesluger 67, Blishøne 60, Strandskade 3, Rødben 1, Svartbag 8, Stor Flagspætte 1 HØ, Sanglærke 1 R, Skærpiber 2, Korttået Træløber 1 HØ, Skovskade 3, Grønirisk 22, Dompap 8 FU, Gulspurv 6. yellow_u.gif (1028 bytes)


Svanninge Bakker Fredag 28. november 2003. Kl 9:30-10:45
Grønspætte 1 FOU ( Hørt og set på nært hold. Syd for Baronessens Hvilehjem )
Stor Flagspætte 1 FOU, Spætmejse 1 FOU, Fuglekonge 10 FOU, Ringdue 30 T
Stor Tornskade 1 FOU ( Lerbjerg ), Skovskade 2 FOU, Hedelærke 4 SV. 
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Karlsmose, Egeskov, Kværndrup Fredag 28. november 2003. Kl 13:15-14:40
Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 24 FU, Sangsvane 29 FU, Canadagås 24 R, Blishøne 11 FU, Vibe 130 OF. Eskild Nielsen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Mullerup Skov Fredag 28. november 2003. Kl 8:30-09:00
Musvåge 2 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Sjagger 1 R, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 2 FU, Ravn 2 OF. Torben Møller
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bispeeng, Odense Fredag 28. november 2003. Kl 11:30-14:00
Fiskehejre 12 R, Pibeand 2 R, Krikand 40 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Isfugl 2 R (I N-enden ), Engpiber 1 R, Bjergpiber 7 R, Skægmejse 2 R, Bjergirisk 4 R, Rørspurv 3 R.
Brunflagermus 6 FU Tim Hesselballe [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Odense Å v. Dalumvej Fredag 28. november 2003. Kl 13:00-13:01
Isfugl 1 FU (Fløj modstrøms). Aage Wichmann
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Kogtved, Svendborg Torsdag 27. november 2003. Kl 9:05
Topmejse 1 Fu, Silkehale 200+ OF. yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Grusgrave Torsdag 27. november 2003. 
Blå Kærhøg 1 FU hun (Nok den samme som 23/11). Per Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Torsdag 27. november 2003. Kl 8:15
Gransanger 1 R. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Torsdag 27. november 2003. Kl 11:00-12:00
Knarand 21 FOU, Skeand 3 FOU, Grønsisken 60 FOU, Gråsisken 5 FOU, Kernebider 1 T.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Nyt på SydforFyn: 
                              Flere ø-reservater skal sikre rigt fugleliv i Øhavet
yellow_u.gif (1028 bytes)


Nyt på Birdwatch:
                              Bevaringsstatus for fuglearter
yellow_u.gif (1028 bytes)


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                             Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljøministeriet.
                             Høringssvar vedr. revision af naturbeskyttelsesloven og skovloven.

                            
Stenvender trak fra Canada til Nordjylland
                             Nyt lokal-initiativ.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Brobyværk Onsdag 26. november 2003. Kl 10:00
Hærfugl 1 R (Sad på gårdsplads 2-3 m fra vinduet). Bodil Madsen [Dof-Fyn]yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Onsdag 26. november 2003. Kl 11:00-12:00
Knarand 10 FU, Troldand 1500 R (+), Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 R, Vindrossel 1 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Rudkøbing -Langelandsbroen Tirsdag 25. november 2003. 
Vandrefalk 1 Ad Hun, Silkehale 28 + 48. 
Vandrefalken ved Langelandsbroen har nu været fast i 6 dage - det er en gammel hun - den ses fortrinsvis siddende tre steder på broen - på toppen af søndre brobue (over kassen), på toppen af den vestlige gennemsejlingspille - på sydsiden (altså under vognbanen) og modsvarende på toppen af den østlige gennemsejlingspille - på nordsiden (ligeledes under vognbanen) hvor den sad i dag fra kl 10.30 til 15.50 kun afbrudt af et par flyveture over Siø, hvor den af og til sidder på sømærket ved den gamle færgebro. 
Desuden i Rudkøbing ved Skudehavnen to flokke af Silkehaler 28 + 84. Nis Rattenborg
yellow_u.gif (1028 bytes)


Svanninge Bakker (nord for restaurant Skovlyst) Tirsdag 25. november 2003.
Grønspætte 1 R (set og hørt). Per Bak [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund ved Iholm Tirsdag 25. november 2003. Kl 15:20
Fiskehejre 23, Lille lappedykker 42, Ederfugl  26, Mørkbuget knortegås 24, Hvinand 6, Svartbag 4, Toppet skallesluger 6, Skarv 26, Blishøne 60, Knopsvane 40. yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurødæmningen, Thurø Tirsdag 25. november 2003. Kl 14:15
Lille lappedykker 18. yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Skole, Thurø Tirsdag 25. november 2003. Kl 12:00
Sangsvane 16 OF. 

        Sangsvane ved Monnet (Arkiv) yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Tirsdag 25. november 2003. Kl 11:00-12:30
Troldand 1200 R, Taffeland 100 R, Skeand 5 FOU, Knarand 10 FOU, Krikand 10 FOU, Gråand 50 FOU, Blishøne 200 FOU, Toppet Lappedykker 2 FOU, Grønbenet Rørhøne 2 FOU, Grønsisken 40 FOU, Gråsisken Nordlig 1 R, Stillits 20 FOU, Vindrossel 1 R, Sjagger 5 R, Engpiber 1 R. .  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydlangeland Mandag 24. november 2003. Kl 9:40-12:00
Dovns Klint:
Ederfugl 800 , Havlit 3 V, Hvinand 30.
Fakkebjerg:
Silkehale 200R, Sjagger 120FU, Vindrossel 60FU.
Gulstav :
Grågås 48 SV, Tårnfalk 1FU, Gulspurv 8.
Keldsnor:
Skarv 60, Grågås 120R, Bramgås 48R, Pibeand 130, Skeand 16, Taffeland 1000,
Troldand 1200, Spurvehøg 2FU, Musvåge 1FU, Hjejle 26R , Dobbeltbekkasin 1. 
Lindelse:
Silkehale 16

         Karakterfuglen i disse dage yellow_u.gif (1028 bytes)


Storeholm + Havet omkr Mandag 24. november 2003. Kl 12:15-14:15
Skarv 400R, Knopsvane 80FU, Grågås 24R , Grågås 32 SV, Mørkbuget Knortegås 4FU, Gravand 90R , Pibeand 300 , Spidsand 200R , Skeand 20R , Ederfugl 60FU
Hvinand 20FU, Toppet Skallesluger 12FU, Fjeldvåge 1R , Tårnfalk 1FU, Blishøne 300R , Hjejle 500 OF , Strandhjejle 1R , Islandsk Ryle 12R, Almindelig Ryle 80FU, Dobbeltbekkasin 3FU, Lille Kobbersneppe 2FU, Stor Regnspove 4FU, Rødben 14R , Stenvender 2R , Sanglærke 1R, Skærpiber 2R, Grønirisk 12FU, Stillits 3R, Bjergirisk 120FU.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Hvidkilde Sø Mandag 24. november 2003. Kl 9:15
Troldand 2000 yellow_u.gif (1028 bytes)


Faaborg Fjord, Faaborg Mandag 24. november 2003. Kl 9:30-11:30
Pibeand 415 FOU, Gravand 4 FOU, Gråand 60 FOU, Ederfugl 680 FOU, Troldand 10 R, Hvinand 80 FOU, Knortegås 155 FOU, Grågås 43 SV, Blishøne 5000 FOU
Toppet Lappedykker 11 FOU, Lille Lappedykker 75 FOU, Toppet Skallesluger 40 FOU, Knopsvane 384 FOU, Skarv 15 FOU/R, Sølvmåge 50 R, Hættemåge 110 R, Stormmåge 15 R, Rødben 1 FOU, Vibe 60 R, Hjejle 20 R, Fiskehejre 1 R, Vindrossel 3 T, Sjagger 5 T, Hedelærke 1 T, Sanglærke 5 T, Engpiber 3 T. 
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Odense Å (å mellem Brobyværk og Hillerslev) Mandag 24. november 2003. Kl 12:30
Vandstær 1 R. Peder Blommegård [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Odense, Assistens Kirkegård Mandag 24. november 2003. Kl 15:50
Silkehale 5 R. Anthony Carter [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


DOF/Fugleværnsfonden:
                              Byg en sivhytte til Skægmejsen.

                              Billeder yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Bund, Thurø Søndag 23. november 2003. 
Lille Lappedykker 42 R, Skarv 375 R (Til overntning Kidholm), Fiskehejre 38 R (Kidholm), Knopsvane 81 R, Pibeand 30 R, Troldand 4 R, Hvinand 7 R, Musvåge 1 R, Blishøne 1425 R, Strandskade 5 R (Kidholm), Vibe 35 R (Kidholm), Rødben 1 R. Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndervej 107, Thurø Søndag 23. november 2003. 
Silkehale 15 R. Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


Dronningemaen, Svendborg Søndag 23. november 2003. Kl 15:20
Silkehale 26. yellow_u.gif (1028 bytes)


Hvidkilde Sø Søndag 23. november 2003. Kl 15:05
Troldand 2500. yellow_u.gif (1028 bytes)


Nakkebølle Inddæmning Søndag 23. november 2003. Kl 14:00-14:30
Vibe 60, Fiskehejre 3, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Gråand 40, Stær 12. yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Tåsinge Søndag 23. november 2003. Kl 7:55-11:00
Knopsvane 90, Sangsvane 5, Grågås 32, Bramgås 1, Gravand 76, Pibeand 80, Krikand 24, Spidsand 4, Toppet Skallesluger 12, Spurvehøg 1, Fjeldvåge 1, Vandrefalk 1 JUV Fou, Hjejle 30, Sanglærke 6 SV, Skærpiber 6, Stær 8, Grønirisk 4, Bjergirisk 250. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen, Aksel Hansen, EEEcklon 
Kl 7:55-09:15

Vandrefalk 1 R (Senere N), Bjerglærke 1 R. Tommy Kaae, Hans Rytter [Dof-Fyn]
Kl 
Vandrefalk 1 OF JUV hun, Hjejle 9 OF, Bjergirisk 200 FU (+). Edda Riiser, Eske Frank Morthensen  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Langelandsbroen Søndag 23. november 2003. Kl 12:54-13:00
Vandrefalk 1 R (Fløj senere Ø). Erik Thomsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegårdsø Søndag 23. november 2003. Kl 14:26 - 14:47 
Toppet Lappedykker 8 Vinterdragt R, Fiskehejre 43 R, Krikand 8, Stor Skallesluger 35 FU, Havørn 1 AD R, Havørn 1 R, Musvåge 1 AD, Tårnfalk 1, Fasan 50 FU, Vibe 40 R, Halemejse 22 Rune Bisp Christensen [Dof-basen]
Kl 8:45-10:45

Toppet Lappedykker 15 R, Skarv 7 R, Fiskehejre 30 R, Sangsvane 27 OF (1 R i søen), Krikand 500 R, Gråand 200 R, Spidsand 2 R (1 han + 1 hun), Taffeland 25 R, Troldand 10 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 4 R (2 han + 2 hun), Stor Skallesluger 115 R, Havørn 5 R (2 ad + 3 juv), Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 235 R, Svartbag 8 R, Ringdue 30 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Ravn 5 OF. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard [Dof-Fyn]
Kl 10:15-11:00

Stor Skallesluger 112 R, Havørn 5 R (2adr, 3 juv.), Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen [Dof-Fyn]
Kl 

Toppet Lappedykker 25 R (+), Stor Skallesluger 80 R (+), Havørn 3 R (2 ad + 1 juv), Duehøg 1 OF hun, Musvåge 5 R, Vibe 100 R, Ravn 1 OF. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen 
[Dof-Fyn]
Kl 
Lille Skallesluger 7 , Stor Skallesluger 172, Havørn 4 (2 ad + 2 K1. De 2 ad + ene unge på øen. Hunnen set fange fisk). Bjarne Golles [Dof-basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Søndag 23. november 2003.  Kl 12:00-14:00
Musvåge 4 FU, Sjagger 220 FU, Skovskade 2 R, Ravn 2 OF, Grønsisken 62 FU. Ella Mikkelsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Silkeå, Brahetrolleborg Søndag 23. november 2003. Kl 10:00
Vandstær 1 FU.  Ella Mikkelsen [Dof-Fyn]
Vandstær 1 R. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen  [Dof-Fyn]
Kl 9:30
Bjergvipstjert 2 R, Vandstær 1 R. Hans Pindstrup, Tommy Kaae, Bjørn og Hans Rytter [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Egeløkke Strand, Langeland Søndag 23. november 2003. Kl 14:00-16:00
Fiskehejre 1 R JUV, Knopsvane 4 R (2 juv), Ederfugl 50 R (500 m fra kysten), Hvinand 4 FU (2H/FU 100m fra strand), Musvåge 1 R, Gråkrage 20 R. Niels Christian Roe [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Helnæs Made Søndag 23. november 2003. Kl 11:15
Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 2 FU, Stor Tornskade 1 R. Torben S. Hvass [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand Søndag 23. november 2003. Kl 12:00-15:00
Knopsvane 2 R, Pibeand 15 R, Gråand 300 R, Taffeland 15 R, Blå Kærhøg 1 FU AD hun, Musvåge 6 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 FU AD (Jagtede Hjejler), Hjejle 250 R, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 10 R, Skovspurv 10 R, Gulspurv 6 R. Bent Carstensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Hindsholm Søndag 23. november 2003. 
Scheelenborg Enge (Dalby Bugt): 
Pibesvane 1 R AD, Pibesvane 2 R 1K, Sangsvane 20 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen, 
Horseklint, Fynshoved: 
Rødstrubet Lom 2 N, Grågås 14 N, Grågås 70 V, Havlit 1 N, Sortand 550 R, Sortgrå Ryle 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Stenvender 1 R, Skærpiber 1 R, Vindrossel 4 R, Snespurv 44 V. Mogens Ribo Petersen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Odense Søndag 23. november 2003. Kl 15:45
Odense Å, Dalum (15:45): Lille Lappedykker 1 FU, Musvåge 1 R, Vandstær 2 FU, Sumpmejse 1 FU. Ella Mikkelsen [Dof-Fyn]
Kl 
Dalum Kloster 
Silkehale 10 R Morten Møller Hansen [Dof-basen]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Nordfyn Søndag 23. november 2003. Kl 10:20-13:30
Jersore Mark (13:30): 
Knopsvane 6 R, Sangsvane 2 R, Blisgås 51 R, Grågås 240 R, Tårnfalk 1 R, Sjagger 130 OF. Rudi Semrau Jensen
Flyvesandet (10:30-11:30): 
Grågås 28 OF, Hjejle 3000 R, Stor Flagspætte 2 R, Fuglekonge 5 FU, Topmejse 4 FU, Sortmejse 3 R, Træløber 2 R. Anthony Carter
Krogsbølle (10:20): 
Sangsvane 23 R. Anthony Carter
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Hvidkilde Sø Lørdag 22. november 2003. Kl 15:00-15:45
Toppet lappedykker 14, Hvinand 10, Stor skallesluger 6 Han + 5 Hun, Skarv 4, Troldand 1500, Taffeland 40, Stor flagspætte 1.

       Troldand yellow_u.gif (1028 bytes)


Melby Tåsinge Lørdag 22. november 2003. Kl 11:30
Silkehale 32 R. Poul Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund ved Iholm Lørdag 22. november 2003. Kl 10:20-16:00
Ederfugl 64, Toppet skallesluger 8, Blishøne 150, Knopsvane 60, Mørkbuget Knortegås 9 Fu. yellow_u.gif (1028 bytes)


Lundeborg Havn Lørdag 22. november 2003. Kl 12:00
Isfugl 2 R. Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Odense Å Dalum Lørdag 22. november 2003. Kl 10:00-11:30
Vandstær 1 FU, Gærdesmutte 2, Fuglekonge 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 1 FU. Kell Grønborg. [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund ved Skansen Fredag 21. november 2003. Kl 9:15
Skarv ca. 60 (Fællesfisker) yellow_u.gif (1028 bytes)


Strandvænget, Svendborg Fredag 21. november 2003. Kl 9:29-09:52
Silkehale 43 R. Niels Andersen yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Taasinge Fredag 21. november 2003. Kl 8:20 - 09:35
Fiskehejre 3 R, Knopsvane 34, Pibeand 55 Fu, Havørn (08:56) 1 JUV Fu, Fjeldvåge 1 Fu, Hjejle 40, Svartbag 2, Sjagger 3, Bjergirisk 120 Fu. Rune Bisp Christensen [Dof-basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge Fredag 21. november 2003. Kl 10:00 - 10:35
Grågås 40 Fu, Gravand 2 Fu, Skægmejse 6 Fu, Gulspurv 1. Rune Bisp Christensen [Dof-basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vindeby Fredag 21. november 2003. Kl 7:00 - 07:30
Natugle 2 R (kun hørt). Rune Bisp Christensen [Dof-basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Fredag 21. november 2003. Kl 11:15-12:15
Skeand 12 FOU, Krikand 2 FOU, Knarand 11 FOU, Stillits 15 FOU, Grønsisken 10 FOU, Korttået Træløber 1 FOU, Engpiber 1 R, Ringdue 10 T, Musvåge 1 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                              Overvågning af de 200 vigtigste fuglelokaliteter
                             
Redningsprojekt for storken stopper
                             
Endnu en dansk naturskandale: Værnengene
yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø (midt på øen) Torsdag 20. november 2003. Kl 15:00
Silkehale 44. Camilla Strandberg yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Torsdag 20. november 2003. Kl 10:45-11:45
Knarand 11 FOU, Skeand 8 FOU, Gråand 50 FOU, Troldand 1000 R, Taffeland min 120 R, Knopsvane 18 FOU, Grønbenet Rørhøne 3 FOU, Blishøne 200 FOU, Skarv 1 FOU, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 20 R, Tårnfalk 1 R, Dompap 5 FOU, Rødhals 2 SY, Jernspurv 1 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Dalumpapirfabrik Torsdag 20. november 2003. Kl 9:00-10:30
Vandstær 4 R (Heraf en syngende). Henrik K. Hansen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Frøbjerg Bavnehøj Torsdag 20. november 2003. Kl 9:00
Musvåge 1 R, Sjagger 42 FU, Kernebider 1 FU. Ella Mikkelsen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Langeskov, Nonnebostien Torsdag 20. november 2003. Kl 8:10-09:30
Knopsvane 1 R 1K, Gråand 12 R, Duehøg 1 Ø, Fasan 11 FU, Sumpmejse 5 FU, Blåmejse 14 FU, Musvit 10 FU, Skovskade 1 R, Bogfinke 8 FU, Grønsisken 28 FU, Tornirisk 2 FU, Dompap 3 FU. Kell Grønborg
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Skole, Thurø Onsdag 19. november 2003. Kl 9:15
Silkehale 52.

             Silkehale i Lille Gård Thurø Skole yellow_u.gif (1028 bytes)


Ørsted, nær Krengerup Onsdag 19. november 2003. Kl 12:00
Sjagger 150 R. Niels Andersen yellow_u.gif (1028 bytes)


Myrehøjvej, Svendborg Tirsdag 18. november 2003. Kl 14:15
Silkehale 40.

        Silkehale ved Myrehøjvej, Svendborg d. 18. nov. 03. yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Tirsdag 18. november 2003. Kl 12:15-13:00
Knarand 11 FOU, Skeand 6 FOU, Stor Skallesluger 2 FOU, Sjagger 20 T, Kernebider 1 T, Stillits 10 FOU, Stor Flagspætte 1 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønder Allé 87, Strib Tirsdag 18. november 2003. Kl 9:30
Kernebider 1 R. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Odense Å, v/Havhesten Tirsdag 18. november 2003. Kl 9:30
Fiskehejre 1 FU, Vandstær 1 FU. Rudi Semrau Jensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Fyns Hoved-området Tirsdag 18. november 2003. Kl 7:40-11:00
Strandhjejle 4 R, Islandsk Ryle 17 R, Sortgrå Ryle 3 R (Tornen), Stor Regnspove 60 R, Rødben 40 R, Skærpiber 6 R, Rødhals 25 R (Fyns Hoved), Solsort 40 R (Fyns Hoved), Sangdrossel 5 R (Fyns Hoved), Gransanger 1 R (Horseklint), Rødtoppet Fuglekonge 1 R (Sømærkevej 67), Bjergirisk 90 R, Snespurv 19 R (Fyns Hoved). Tim Hesselballe [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


         yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Tirsdag 18. november 2003. Kl 12:15-13:00
Knarand 11 FOU, Skeand 6 FOU, Stor Skallesluger 2 FOU, Sjagger 20 T, Kernebider 1 T, Stillits 10 FOU, Stor Flagspætte 1 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønder Allé 87, Strib Tirsdag 18. november 2003. Kl 9:30
Kernebider 1 R. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Fyns Hoved-området Tirsdag 18. november 2003. Kl 7:40-11:00
Strandhjejle 4 R, Islandsk Ryle 17 R, Sortgrå Ryle 3 R (Tornen), Stor Regnspove 60 R, Rødben 40 R, Skærpiber 6 R, Rødhals 25 R (Fyns Hoved), Solsort 40 R (Fyns Hoved), Sangdrossel 5 R (Fyns Hoved), Gransanger 1 R (Horseklint), Rødtoppet Fuglekonge 1 R (Sømærkevej 67), Bjergirisk 90 R, Snespurv 19 R (Fyns Hoved). Tim Hesselballe [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Skovballe Havn, Taasinge Mandag 17. november 2003. Kl 10:45
Knopsvane 90, Grågås 8, Pibeand 40
yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge Mandag 17. november 2003. Kl 11:00-11:30
Fiskehejre 2, Knopsvane 3, Sangsvane 4, Grågås 36, Gravand 10, Krikand 12, 
Troldand 12, Vibe 3, Skægmejse 5.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Tåsinge Mandag 17. november 2003. Kl 9:15-10:40
Fiskehejre 3, Knopsvane 350, Sangsvane 6 , Grågås 6, Gravand 66, Pibeand 160, Gråand 120, Spidsand 10, Hvinand 80 , Toppet Skallesluger 12 , Fjeldvåge 1 Fu, Tårnfalk 1 , Dværgfalk 1 Sv, Blishøne 300 , Hjejle 60 Of, Stor Regnspove 2, Svartbag 6, Skærpiber 7, Bjergirisk 60

       Sangsvaner, Monnet yellow_u.gif (1028 bytes)


Åløkkeskoven, Odense Mandag 17. november 2003. Kl 15:30
Trane 30 S. (Fra Vejlerne ?). Henrik Mørup-Petersen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Mandag 17. november 2003. Kl 9:45-10:00
Havørn 2 R AD (Raster på øen), Per Damsgaard-Sørensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Helnæs Mandag 17. november 2003. Kl 15:30
Helnæs made (12:30-14:00): 
Pibeand 57 R, Krikand 74 R, Gråand 65 R, Hjejle 17 R, Vibe 99 R
Helnæs: flødebøtten (12:00-12:20): 
Strandhjejle 5 FU, Almindelig Ryle 44 FU, Stor Regnspove 5 FU, Rødben 2 FU, Bjergirisk 30
Helnæs: Tårnfalk 2 R, Sjagger 75 FU, Per Damsgaard-Sørensen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Grusgrave Mandag 17. november 2003. Kl 11:00-13:30
Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Gråand 100 R, Taffeland 3 R, Troldand 85 R, Stor Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 300 R, Hjejle 13 N, Vibe 40 S, Isfugl 1 R, Engpiber 1 R, Stillits 6 R, Kernebider 1 R. Per Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Mandag 17. november 2003. Kl 8:50-10:50
Alk/Lomvie 2 V, Sortstrubet Lom 1 SØ, Ederfugl 100 SØ, Havlit 2 V, Sortand 7 SØ, Troldand 1200 R, Bjergand min 60 R, Taffeland 100 R, Pibeand 20 FOU, krikand 25 FOU, Spidsand 12 FOU, Gråand 200 R/FOU, Blishøne 50 FOU, Bramgås 1 R, Grågås 2 V, Almindelig Ryle 3 FOU, Sølvmåge 50 R, Svartbag 1 R, Dværgmåge 2 V, Allike 20 SV, Sjagger 50 SV, Bjergirisk 70 FOU, Grønirisk 20 FOU, Engpiber 3 R, Stær 13 SV, Musvåge 4 R, Tårnfalk 2 FOU  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Stærmosegårdsvej, Odense Mandag 17. november 2003. Kl 9:00
Silkehale 40 R. Anders Vedel [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


       En gråand - er mit svar. Erhardt
       Erik Ehmsen har modtaget dette billede af en and og viber
       ved Brændegaard Sø og fotografen vil gerne vide, hvilken and det er.
       Send svaret til Erik Ehmsen eller Snatur.dk  
yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Tåsinge Søndag 16. november 2003. Kl 11:30-13:35
Fiskehejre 12 R, Knopsvane 130 R, Grågås 55 R, Mørkbuget Knortegås 2 R, Gravand 75 R, Pibeand 115 R, Krikand 45 R, Gråand 425 R, Ederfugl 9 Ø, Hvinand 140 R, Toppet Skallesluger 6 R, Havørn 1 R (Juv, på sten i havet ud for Langeodde), Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandhjejle 2 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Stor Regnspove 1 OF, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 1 OF, Skærpiber 4 R, Allike 200 R (I lille granlund mod nord), Råge 12 OF, Gråkrage 50 R, Stillits 1 OF, Bjergirisk 350 FU (To flokke med ca 300 og 50 i flok ind fra syd). Niels Andersen
Kl
Mørkbuget Knortegås 5 R, Havørn 1 R JUV, Tårnfalk 1 R, Stor Regnspove 3 R, Bogfinke 3 R, Tornirisk 3 R, Bjergirisk 150 R (Min.). Mogens Ribo Petersen, Bente Christensen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Hvidkilde Sø Søndag 16. november 2003. 
Knarand 2 R, Taffeland 500 R, Troldand 3500 R, Lille Skallesluger 6 R (1 han). Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Rev, Thurø Søndag 16. november 2003. Kl 15:00-16:00
Knopsvane 6, Krikand 2, Gråand 60, Ederfugl 1000, Strandskade 2, Rødben 1, Svartbag 10, Sanglærke 2 , Allike 300 , Råge 40 , Gråkrage 50 , Grønirisk 8.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Nakkebølle Inddæmning + Fjord Søndag 16. november 2003. 
Gravand 3 R, Krikand 69 R, Spidsand 2 R, Troldand 3 R, Blå Kærhøg 1 R (Hun/juv), Musvåge 3 R, Hjejle 950 R
Nakkebølle Fjord: Troldand 400 R, Blishøne 600 R Arne Bruun
yellow_u.gif (1028 bytes)


Elsehoved Søndag 16. november 2003. Kl 14:00
Snespurv 1 R. Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsundbroen Søndag 16. november 2003. 
Silkehale 45 FU. Morten Kristiansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Søndag 16. november 2003. Kl 9:15-10:30
Toppet Lappedykker 11 R, Fiskehejre 28 R, Pibeand 1 R, Krikand 500 FU, Gråand 120 R, Taffeland 8 R, Hvinand 2 FU, Lille Skallesluger 6 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 78 FU, Havørn 3 R (2 adr. 1 juv.), Musvåge 2 FU, Vibe 86 R, Ravn 2 OF. Kell Grønborg, Ella Mikkelsen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Balslev ved Ejby Søndag 16. november 2003. Kl 12:15-12:30
Ravn 11 FU. Bent Carstensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand Søndag 16. november 2003. Kl 10:30-12:00
Fiskehejre 11 R, Pibeand 20 R, Krikand 10 R, Musvåge 4 R, Hjejle 15 R, Skovspurv 20 R, Stillits 4 R, Gulspurv 15 R. Bent Carstensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vestfyn Søndag 16. november 2003. Kl 8:15-10:30
Helnæs Mølle (08:15): 
Havørn 1 SV. Lystfisker
Helnæs Made (08:10-10:30): 
Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R AD, Mosehornugle 2 R, Stor Tornskade 1 R, Snespurv 7 R, Toppet Lappedykker 2 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Krikand 5 R, Gråand 50 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 100 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Svartbag 20 S, Svartbag 10 R, Skærpiber 4 R, Sangdrossel 2 R

        Stor tornskade ved holdepladsen på stranden, Helnæs Made yellow_u.gif (1028 bytes)


Tressebølle Strand, Langeland Søndag 16. november 2003. Kl 14:00-15:00
Stor Skallesluger 1 FU han, Stor Skallesluger 1 FU JUV, Svartbag 1 R AD, Svartbag 1 R JUV, Gærdesmutte 1 R, Gråkrage 1 R. Niels Christian Roe
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brobyværk Vandmølle Søndag 16. november 2003. Kl 7:35
Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 1 R.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Østfyn Søndag 16. november 2003.
Sulkendrup Mølle: 
Vandstær 1 FU
Strandvænget, Nyborg: 
Rødstrubet Lom 2 S, Sortstrubet Lom 1 S, Toppet Lappedykker 13 R, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Ederfugl 100 R (+), Havlit 1 N, Sortand 75 R (+), Toppet Skallesluger 11 R
Kongshøj Mølle: 
Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 2 FU, 
Juelsberg Gods: 
Silkehale 35 OF. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Odense Søndag 16. november 2003. Kl 8:15-12:00
Munke Mose (14:15): 
Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø (11:00-12:00): 
Lille Lappedykker 200 FU (Ca., åmundingen + Gl. Kanal), Spidsand 1 OF, Havørn 1 R AD (Vikkelsø), Blå Kærhøg 1 FU hun, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 S, Tårnfalk 1 FU, Rødben 21 FU. Anders Myrtue
Skjoldborgsvej, Odense (10:00): 
Topmejse 1 R. Bent Juhler
Hollufgård (09:05-09:45): Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Grønsisken 15 R. Anthony Carter
Stenløse (08:15): 
Vindrossel 8 FU, Kell Grønborg
yellow_u.gif (1028 bytes)


Ejby Mølle Søndag 16. november 2003. Kl 9:15-10:30
Vandstær 1 FU.
Dieter Maaszen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


      Vejlens fugleskjul er altid et besøg værd!

Henninge Nor, Langeland Lørdag 15. november 2003. Kl 13:15-14:35
Toppet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 39 R, Gravand 3 R, Krikand 18 R, Gråand 20 R, Toppet Skallesluger 10 R, Stor Skallesluger 2 R (1 par), Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 1 R, Ringdue 20 R, Vindrossel 6 R, Skovspurv 18 R, Grønirisk 12 R, Gulspurv 8 R
yellow_u.gif (1028 bytes)


Siø Lørdag 15. november 2003. Kl 15:30
Hjejle 40 R yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Lørdag 15. november 2003. 
Havørn 4 FU (2 unger blev fodret af 1 ad), Svartbag 3 R, Ravn 6 OF. Henrik K. Hansen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup Lørdag 15. november 2003. Kl 13:00
Knopsvane 22 R, Sangsvane 27 R (Heraf 3 JUV), Gråand 8 R (+), Skeand 2 R, Vibe 25 R, Stormmåge 150 R (+). Hans Rytter
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup-Davinde (ved Ørbækvej) Lørdag 15. november 2003. Kl 8:20-10:00
Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 1 OF, Knopsvane 3 R, Grågås 167 R, Gråand 16 R, Taffeland 10 R, Troldand 198 R, Toppet Skallesluger 1 R han, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Blishøne 30 R, Hjejle 300 R, Rødhals 1 R, Sumpmejse 1 R, Nordlig Gråsisken 5 FU, Dompap 3 FU. Anthony Carter
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Krarupvej v. Hundstrup Fredag 14. november 2003. 
Musvåge 3 R, Ravn 1 R. Arne Bruun
yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Rev, Thurø Fredag 14. november 2003. Kl 14:55-16:10
Skarv 20 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 2 R AD, Sangsvane 2 R JUV, Pibeand 4 R, Krikand 4 R, Gråand 60 R, Ederfugl 1000 R (Skønnet antal), Toppet Skallesluger 12 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R, Rødben 1 R, Svartbag 6 R, Skærpiber 1 R, Sjagger 200 OF, Allike 90 R, Råge 40 R, Gråkrage 20 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 8 R, Gulspurv 3 R
yellow_u.gif (1028 bytes)


         Taffeland han - Vejeln Taasinge (Arkiv 12. nov 03) yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Fredag 14. november 2003. Kl 10:45-11:25
Krikand 350 R, Lille Skallesluger 16 R, Havørn 5 R (2 ad. & 3 unge - alle på øen), Vibe 140 R, Ravn 4 R. Lars Bonne Rasmussen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Fredag 14. november 2003. Kl 10:45-11:45
Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 1 FU, Knarand 12 FU, Gråand 30 FU, Skeand 7 R, Taffeland 160 R, Troldand 700 R, Stor Skallesluger 2 FU, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Blishøne 200 FU, Hættemåge 100 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 20 R  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Lohals, Langeland Fredag 14. november 2003. Kl 9:30-10:10
Sølvmåge 5 OF, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 15 FU, Husskade 1 R, Råge 1 OF, Gråspurv 10 FU, Bogfinke 2 FU.
Niels Christian Roe [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Silke å, Brahetrolleborg Torsdag 13. november 2003.
Vandstær 1 R. Finn Eriksen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø dæmningen, Thurø Torsdag 13. november 2003 Kl 14:10
Lille lappedykker 32
yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund ved Iholm Torsdag 13. november 2003 Kl 8:00
Mørkbuget knortegås 36 Fu
yellow_u.gif (1028 bytes)


          Troldand hun - ofte bliver de fejlbestemt til Bjergand hun! yellow_u.gif (1028 bytes)


Nakkebølle Torsdag 13. november 2003 
Hjejle 600 R, Vibe 100 R. Finn Eriksen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Torsdag 13. november 2003
Havørn 4 R (2ad. + 2 unge.). Finn Eriksen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Faaborg Fjord Torsdag 13. november 2003 Kl 9:15-11:00
Blishøne 3000 Fu, Ederfugl 400 Fu, Pibeand min 280 Fu, Krikand 5 Fu, Mørkbuget Knortegås 80 Fu, Knopsvane 320 Fu, Skarv 15 Fu, Lille Lappedykker min 20 Fu, Toppet Skallesluger 20 Fu, Rødben 16 Fu, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Spurvehøg 1 R, Engpiber 2 R, Grønirisk 45 Fu, Silkehale 4 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


           Taffeland han Vejlen Taasinge d. 12. nov. 03.

Vejlen, Taasinge Onsdag 12. november 2003 Kl 14:30-15:30
Sangsvane 2 R, Sangsvane 36 SØ, Grågås 19 R, Gravand 1 R, Krikand 12 R, Taffeland 80 R, Troldand 1000 R, Skægmejse 1 HØ (flere hørt ved fugleskjulet). yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Onsdag 12. november 2003 Kl 15:00-15:25
Havørn 3 R (2ad. + 1 ung). Finn Eriksen
[Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne ( Horne Land ) Onsdag 12. november 2003 Kl 7:15-11:00
Allike 170 SV, Råge 20 SV, Vindrossel 10 TF, Sjagger 240 TF, Engpiber 3 SV, Stillits 30 SV, Grønsisken 80 SV, Bog/Kvækerfinke 740 SV, Grønirisk 105 SV, Gråsisken 10 SV, Stær 55 SV, Tornirisk 5 SV, Silkehale 62 SV, Vibe 8 SV, Huldue 2 SV, Ringdue 1060 SV, Sanglærke 16 SV, Hedelærke 5 SV, Spurvehøg 2 SV, Musvåge 5 SV, Grågås 51 SV, Dværgmåge 3 SØ, Fløjlsand 1 SØ, Sortand 17 SØ, Ederfugl 510 SØ, Toppet Skallesluger 10 SØ, Sortstrubet Lom 1 SØ.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund v. Vindeby Tirsdag 11. november 2003 Kl 15:10
Havørn 1 NV AD.
Morten Kristiansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund ved Iholm Tirsdag 11. november 2003 Kl 15:30
Lille lappedykker 46,
Mørkbuget knortegås 12, Fiskehejre 26, Hvinand 12, Blishøne 250, Ederfugl 30, Svartbag 2, Knopsvane 60. yellow_u.gif (1028 bytes)


Nakkebølle Inddæmning Tirsdag 11. november 2003 Kl 14:00-15:00
Blå Kærhøg 2 R, Isfugl 1 R. Gunnar Jørgensen, Finn Eriksen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Tirsdag 11. november 2003 Kl 15:30
Havørn 4 R (2 ad. + 2 unge). Gunnar Jørgensen, Finn Eriksen
[Dof-Fyn]
Kl 8:45-09:30

Lille Skallesluger 9 R, Havørn 4 R (2 ad. + 2 unge), Ravn 10 R. Gunnar Jørgensen, Lars Bonne Rasmussen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Knudshoved Tirsdag 11. november 2003 Kl 8:45-12:15
Sangsvane 4 S, Stor Skallesluger 10 S, Blå Kærhøg 1 TI 1K, Spurvehøg 1 TI, Skærpiber 1 R, Silkehale 30 R, Stor Tornskade 1 R (Ved Fyrtårnet). Per Rasmussen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Vandmølle Tirsdag 11. november 2003 
Isfugl 1 FU. Per Rasmussen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Tirsdag 11. november 2003 Kl 11:00-12:30
Grågås 50 SV, Knarand 20 FU, Sjagger 60 R, Misteldrossel 1 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Holstenshuus, Diernæs Tirsdag 11. november 2003 Kl 9:30-10:30
Spurvehøg 2 T, Musvåge 6 R, Tårnfalk 1 FU, Vindrossel 30 FU, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 15 FU, Topmejse 1 FU, Skovskade 2 FU, Husskade 2 FU, Dompap 5 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Taasinge Mandag 10. november 2003 Kl 14:30-16:15
Fiskehejre 3 R, Knopsvane 90 R, Sangsvane 2 R, Gravand 37 R, Pibeand 90 R, Krikand 20 R, Gråand 80 R, Spidsand 2 R, Toppet Skallesluger 6 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Almindelig Ryle 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Regnspove 1 R, Engpiber 4 R, Skærpiber 1 R, Sjagger 120 R, Bjergirisk 150 R (3 flokke).

         Almindelig ryle, Monnet den 10. nov. 03.  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Mandag 10. november 2003 Kl 10:45-12:00
Skovsneppe 1 R ( Prices Have ), Stor Flagspætte 1 FOU, Vindrossel 10 FU, Sjagger 5 FU, Grønsisken 30 FU, Troldand 700 R, Taffeland 130 R, Knarand 18 FOU, Skeand 10 FU, Krikand 8 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Langeland Søndag 9. november 2003. 
Spodsbjerg Havn, Langeland: 
Skærpiber 7 R.
Fårevejle, Langeland: 
Knopsvane 16 R, Sangsvane 51 R AD, Blisgås 20 R (Minimum), Grågås 1450 R. Ole Goldschmidt
yellow_u.gif (1028 bytes)


Siø Søndag 9. november 2003. 
Grågås 74, Hjejle 1660. Ole Goldschmidt yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegaard Sø Søndag 9. november 2003. Kl 8:15-09:15
Lille Skallesluger 1 R hun, Havørn 5 R (2 ad+3 yngre fugle, sandsynligvis 2 1k og 1 2-3k), Vandrefalk 1 R AD han (Forsøgte at jage lidt over søen, men kredsede derefter i ca. 10 min. over søen), Ravn 15 R (Fløj primært rundt lige syd for søen over skoven). Martin Kviesgaard [Dofbasen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Søndag 9. november 2003. Kl 13:15-14:30
Fiskehejre 16 Fu, Knopsvane 4 1K Fu, Knopsvane 6 AD Fu, Sangsvane 14 AD Fu , Pibeand 175 Fu, Krikand 55 Fu , Gråand 64 Fu , Taffeland 28 Fu , Troldand 54 Fu , Bjergand 19 Fu , Blishøne 129 Fu, Hættemåge 2 Fu , Sølvmåge 18 Fu , Svartbag 1 Fu. Palle Jørgensen [Dofbasen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Mullerup Skov Søndag 9. november 2003. Kl 14:00
Duehøg 1 R, Musvåge 2 R, Ravn 2 R. Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn]

       Skovhornugle, Flyvesandet
       Kan du finde den :-) ? yellow_u.gif (1028 bytes)


Strandvænget, Nyborg Søndag 9. november 2003. Kl 8:00-09:30
Sortstrubet Lom 1 S, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sangsvane 10 TI, Gråand 18 S, Troldand 11 S, Bjergand 17 S, Ederfugl 150 R (Incl FU-træk), Havlit 35 S, Sortand 76 S, Hvinand 161 S, Toppet Skallesluger 43 S, Stor Skallesluger 4 S. Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Østerøsø, Knudshoved Søndag 9. november 2003. Kl 11:10-12:00
Skarv 8 OF, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 170 FU, Pibeand 60 R, Spidsand 1 R, Troldand 30 R, Hvinand 5 OF, Svartbag 2 R, Sortkrage 2 FU. Anthony Carter  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Langeland Lørdag 8. november 2003. 
Klise Nor, Langeland: 
Middelhavsmåge 1 R AD, Skægmejse 1 R AD han.
Kelds Nor, Langeland: 
Skarv 130 R, Blisgås 16 R, Grågås 370 R, Bramgås 53 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Pibeand 250 R, Skeand 12 R, Hjejle 55 R, Vibe 95 R.
Dovns Klint, Langeland: 
Bramgås 62 SV, Ederfugl 1500 SV, Ederfugl 3500 R, Stor Skallesluger 1 SV, Blå Kærhøg 1 SØ (Hun/JUV), Spurvehøg 4 S. Ole Goldschmidt
yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Lørdag 8. november 2003. Kl 13:40
Havørn 4 R - 2 AD + 2 juv. Martin Søgaard [Dof-Fyn]
Kl 10:15-12:15

Toppet Lappedykker 50 R (+), Grågås 3 R, Pibeand 4 R, Skeand 11 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 4 R hun, Stor Skallesluger 50 R (+), Havørn 4 R (2 ad + 2 juv, rastende og fouragerende), Musvåge 5 R (Een meget lys), Tårnfalk 1 FU, Strandskade 4 R, Vibe 150 R (+), Almindelig Ryle 4 R, Ravn 11 R (Overflyvende og legende i den SØ del af søen). Hans Rytter, Freddy S. Hansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Stat-ene, Lindelse Lørdag 8. november 2003. Kl 11:00
Havørn 1 Ø AD Henrik Mørup-Petersen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Lørdag 8. november 2003. 
Thurø Rev: 
Fiskehejre 1 R, Sangsvane 7 R (2 ad og 5 juv), Gravand 2 R, Pibeand 2 R, Krikand 12 R, Gråand 8 R, Blå Kærhøg 1 R (Hun/juv), Tårnfalk 1 R (Juv. han), Strandskade 2 R, Rødben 1 R, Sanglærke 1 R.
Thurø Bund: 
Knopsvane 64 R, Krikand 12 R, Gråand 90 R, Blishøne 730 R, Vibe 17 R (Kidholm). Arne Bruun

       Troldænder Sundet Faaborg yellow_u.gif (1028 bytes)


Freltofte, Midtfyn Lørdag 8. november 2003 Kl 15:00-15:45
Musvåge 2 R, Allike 300 R, Råge 100 R. Per Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Lørdag 8. november 2003 Kl 15:00-15:45
Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 1 R, Knopsvane 12 R, Knarand 12 R, Skeand 6 R, Taffeland 60 R, Troldand 500 R, Blishøne 250 R, Sjagger 20 OF.
 Kl 10:45-12:15

Skarv 1 FU, Knarand 12 FU, Krikand 10 FU, Spidsand 1 T, Skeand 10 R, Sjagger 60 R, Vindrossel 30 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
Kl 9:55-10:40
Knarand 10 R, Silkehale 2 OF, Nordlig Gråsisken 2 R. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vestfyn Lørdag 8. november 2003 Kl 15:00-15:45
Jordløse (14:30): 
Sjagger 300 R
Emtekær, Vestfyn (13:30): 
Sangsvane 15 R AD, Sangsvane 5 R JUV, Hjejle 30 R.
Husby Strand, Vestfyn (12:00-13:10): 
Knopsvane 4 R, Grågås 120 OF, Pibeand 40 R, Taffeland 16 R, Troldand 20 R, Lille Skallesluger 1 R hun, Tårnfalk 1 FU, Vibe 18 R, Almindelig Ryle 22 R, Engpiber 3 R, Skærpiber 1 R, Sjagger 200 R, Vindrossel 10 R, Bjergirisk 20
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Fredag 7. november 2003. Kl 12:00-12:15
Vandstær 1 R (Søbredden ved stemmeværk).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
Kl 9:30-10:15
Silkehale 1 OF, Skægmejse 2 R han. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Langelandsbroen Fredag 7. november 2003. Kl 7:35
Vandrefalk ad hun.
Sidder på bropillen under vejbanen på Langelandsbroen. Ole Goldschmidt yellow_u.gif (1028 bytes)


  Toppede skalleslugere ved Roklubben Svendborg yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge Fredag 7. november 2003. Kl 14:50-15:20
Sangsvane 32 R, Grågås 2 FU, Bjergand 12 R. Anthony Carter [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Tryggelev Nor, Langeland Fredag 7. november 2003. Kl 12:30-13:50
Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12 R (4 AD, 8 JUV), Grågås 100 R, Knarand 4 R, Krikand 38 R, Spidsand 5 R, Taffeland 33 R, Troldand 600 R (+), Ederfugl 7 R (Ph), Fjeldvåge 1 FU, Agerhøne 3 R, Svartbag 5 R, Grønirisk 20 FU Anthony Carter [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne ( Horne Land ) Fredag 7. november 2003. Kl 7:00-10:00
Skarv 35 SV, Grågås 18 SV, Blå Kærhøg 1 SV (Brun), Spurvehøg 4 SV, Hættemåge 50 SV, Ringdue 950 SV, Hedelærke 15 SV, Sanglærke 17 SV, Engpiber 16 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 3 SV, Silkehale 3 SV, Sjagger 600 SV, Vindrossel 14 SV, Misteldrossel 1 SV, Blåmejse 10 TF, Allike 900 SV, Råge 15 SV, Stær 70 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 330 SV, Grønirisk 50 SV, Grønsisken 60 SV, Tornirisk 6 SV, Bjergirisk 2 SV, Gulspurv 10 SV, Rørspurv 5 SV.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Tryggelev Nor Torsdag 6. november 2003. Kl 7:45
Rørdrum 1, Pibesvane 2 R, Grågås 550 Fou, Stor Tornskade 1 Fou. Søren Ferdinand Hansen [Dofbasen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Rudkøbing Torsdag 6. november 2003. Kl 7:45
Vandrefalk ad hun.
Ole Goldschmidt yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Mose Torsdag 6. november 2003. Kl 13:30 - 13:45
Nøddekrige 1. Allan Gudio Nielsen [Dofbasen]

        Nøddekrige Østerskov (Arkiv) yellow_u.gif (1028 bytes)


Hvidkilde Sø Torsdag 6. november 2003. Kl 14:15-15:50
Toppet Lappedykker 26 R, Skarv 16 R, Fiskehejre 8 R, Gråand 120 R, Taffeland 200 R, Troldand 3000 R, Hvinand 30 R, Spurvehøg 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Sjagger 150 R, Grønsisken 12 FU
yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Taasinge Torsdag 6. november 2003. Kl 8:55-09:55
Fiskehejre 2 R, Blisgås 13 S (Of), Gravand 3 R, Pibeand 120 R, Krikand 4 R, Gråand 40 R, Toppet Skallesluger 22 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 6 R, Skærpiber 1 R, Sjagger 250 R
yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge Torsdag 6. november 2003. Kl 8:15-08:45
Fiskehejre 1 R, Sangsvane 12 FU, Grågås 2 R (Skadet!), Gravand 3 R, Krikand 12 R, Gråand 8 R, Hættemåge 80 R, Ringdue 2 R, Sjagger 80 R, Vindrossel 20 R, Skægmejse 8 R
yellow_u.gif (1028 bytes)


         Ved Hvidkilde sø yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne ( Horne Land ) Torsdag 6. november 2003. Kl 7:00-10:30
Vindrossel 70 SV, Sangdrossel 1 TF, Sjagger 1150 SV, Misteldrossel 3 SV, Bog/Kvækerfinke 1170 SV, Grønirisk 70 SV, Dompap 17 SV, Grønsisken 100 SV, Gråsisken 10 SV, Engpiber 16 SV, Ringdue 3540 SV, Huldue 7 SV, Stær 220 SV, Råge 10 SV, Allike 860 SV, Hedelærke 6 SV, Sanglærke 50 SV, Gulspurv 9 SV
Rørspurv 2 SV, Blåmejse 25 TF, Bjergirisk 10 SV, Tornirisk 12 SV, Grågås 30 SV, Hjejle 30 SV, Vibe 5 SV, Spurvehøg 5 SV, Musvåge 2 SV, Alk/Lomvie 10 SØ.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


         Havørn ved Brændegaard yellow_u.gif (1028 bytes)


Nyt fra SydForFyn:
                             
Terner forsvinder fra Øhavet
yellow_u.gif (1028 bytes)


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                              Sydlig nattergal fra Tipperne til England
                             
Skestorke døde på Azorerne

                              Kongeørn på kassen
                              Ministerbesøg hos stærene
                              Verdensrekord af bramgæs (kunne også opleves på Langeland)
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skyttealleen, Ravnholt Onsdag 5. november 2003. Kl 9:00 
Stor Tornskade 1 R (300-400 N for slottet). Hans Rytter [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovnsklint, Langeland Onsdag 5. november 2003. 
Bjergvipstjert 1 V, Silkehale 48 TF, Sjagger 800 TF, Rørspurv 1 V. Søren Gjaldbæk [Dof-Fyn]

   Hjejle, Kelds Nor (Arkiv) yellow_u.gif (1028 bytes)


Lohals Langeland Onsdag 5. november 2003. Kl 10:00-10:20
Musvit 10 FU, Bogfinke 1 FU , Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 1 FU hun.
Niels Christian Roe [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Onsdag 5. november 2003. Kl 9:00-12:00
Vindrossel min 50 R, Grønsisken 60 FOU, Hedelærke 4 SV, Knarand 18 FOU, Blishøne 200 FOU.
Faaborg:
Sjagger 60 V, Vindrossel 100 V, Grønsisken 30 T.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Langelandsbroen Tirsdag 4. november 2003. 
Vandrefalk 1 ad hun rast og fouragerende. Sandsynligvis den fugl, der har holdt til gennem de sidste 6 år. Ole Goldschmidt
yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Tirsdag 4. november 2003. 
Blå kærhøg 1 (brun)
. Erik Ehmsen yellow_u.gif (1028 bytes)


Christiansmindestien ved roklubben, Svendborg Tirsdag 4. november 2003. Kl 7:30
Isfugl. Fouragerer langs kysten

        Ederfugle ved Sundet yellow_u.gif (1028 bytes)


Vestfyn Tirsdag 4. november 2003. Kl 8:15
Husby Strand (09:00-10:00): 
Pibeand 24 R, Krikand 5 R, Blå Kærhøg 1 R AD han, Hjejle 350 R, Vibe 120 R, Almindelig Ryle 12 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Snespurv 1 R.
Tybrind Vig (08:20-09:00): Snespurv 1 R.
Eskør (08:15): 
Blå Kærhøg 1 R AD hun, Dobbeltbekkasin 1 R. Michael Mosebo Jensen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Basbjerg, Snøde Langeland Tirsdag 4. november 2003. Kl 13:00-14:00
Sjagger 30 R (Har set mange store flokke idag), Husskade 1 V (Ses ikke ofte her), Niels Christian Roe. [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Tirsdag 4. november 2003. Kl 11:00-12:30
Taffeland 400 R, Troldand 1000 R, Skeand 10 FOU, Knarand 13 FOU, Krikand 5 FOU, Grønbenet Rørhøne 3 FOU, Lille Lappedykker 2 FOU, Toppet Lappedykker 3 FOU, Knopsvane 15 FOU, Dobbeltbekkasin 1 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Langelandsbroen Mandag 3. november 2003. Kl 15:05
Vandrefalk 1 R. Nis Rattenborg yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund ved Iholm Mandag 3. november 2003. Kl 15:30-16:00
Knopsvane 69, Mørkbuget knortegås 32, Lille lappedykker 34, Hvinand 14, Svartbag 6, Ederfugl 26, Blishøne 250, Fiskehejre 18, Gråkrage 12, Sølvmåge 14, Hættemåge 150. yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Taasinge Mandag 3. november 2003. Kl 10:50-12:05
Knopsvane 120 R, Sangsvane 3 FU, Mørkbuget Knortegås 8 FU, Pibeand 160 FU, Spidsand 6 FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Engpiber 12 R, Engpiber 9 OF, Fuglekonge 6 FU, Blåmejse 3 FU, Bogfinke 8 R, Bjergirisk 150 FU. yellow_u.gif (1028 bytes)


       Bramgæs - Kelds Nor d. 2. november 03.

Bøjden Nor Mandag 3. november 2003. Kl 10:50-11:45
Pibeand 35 FOU, Krikand min 10 FOU, Havlit 1 T ( på havet ), Sangsvane 12 FOU, Vibe 50 T, Hjejle 1 T, Sortklire 7 FOU, Fiskehejre 7 R, Sjagger 100 T, Engpiber 5 R, Allike 50 SV, Tårnfalk 1 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]yellow_u.gif (1028 bytes)


   Nøddekrige Østerskov ved Dovns Klint, Sydlangeland yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø By, Thurø Søndag 2. november 2003. Kl 13:00
Silkehale 1. Nis Rattenborg yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurødæmningen, Svendborg Søndag 2. november 2003. Kl 13:15
Lille Lappedykker 24. Nis Rattenborg yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegaard Sø Søndag 2. november 2003. 
Havørn 1 1K (Uden ring). Nis Rattenborg yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Søndag 2. november 2003. 
Havørn 1 AD han, Havørn 1 1K (Uden ring). Nis Rattenborg  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydlangeland Søndag 2. november 2003. 
Gulstav (09:00-12:30): 
Spurvehøg 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Nøddekrige 3 R, Dompap 8 R Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav området (10:00-12:00): 
Pibeand 50 R, Krikand 20 R, Spurvehøg 3 R, Tårnfalk 3 R, Skovsneppe 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Engpiber 12 R, Gransanger 1 R, Halemejse 50 R (20 i trækforsøg), Nøddekrige 1 R, Stær 400 R. Ella Maria, Rasmus og Leif Bisschop-Larsen
Gulstav-området (08:45-13:30): 
Krikand 50 R, Fjeldvåge 1 S, Vandrikse 1 R, Bjergpiber 1 R, Nøddekrige 3 R. EEEcklon, Freddy S. Hansen, Hans Rytter, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor (13:00-14:15): 
Lille Lappedykker 1 R, Grågås 75 R, Pibeand 20 R, Knarand 12 R, Krikand 70 R, Spidsand 8 R, Skeand 2 R, Troldand 45 R, Spurvehøg 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 40 R, Ræv 1. Gunnar Jørgensen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tryggelev Nor (14:00-15:00): 
Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 13 R, Knopsvane 5 R, Grågås 70 R, Gravand 3 R, Pibeand 40 R, Knarand 31 R, Krikand 20 R, Gråand 40 R, Spidsand 10 R, Skeand 1 R, Taffeland 20 R, Troldand 300 R, Bjergand 5 R, Hvinand 1 R, Blishøne 30 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 20 R, Almindelig Ryle 30 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Skærpiber 1 R, Sjagger 25 R, Skægmejse 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 10 R, Bjergirisk 23 R, Ella Maria, Rasmus og Leif Bisschop-Larsen
Fakkebjerg (10:20): 
Kortnæbbet Gås 19 V. Gunnar Jørgensen, Freddy S Hansen, Rudi Semrau Jensen, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor (09:30): 
Lille Lappedykker 2 R, Krikand 6 R, Taffeland 400 R, Troldand 1100 R, Bjergand 3 R, Ella Maria, Rasmus og Leif Bisschop-Larsen
Dovns Klint (07:35-08:45): 
Rødstrubet Lom 4 SV, Sortstrubet Lom 2 SV, Havlit 2 SV, Sortand 25 SV, Hvinand 2 SV, Toppet Skallesluger 12 SV, Spurvehøg 1 SV, Lomvie 1 SV, Engpiber 32 S, Skærpiber 2 S, Sjagger 150 TF, Allike 250 TF, Råge 30 TF, Stær 60 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 290 S, Grønirisk 27 S, Stillits 10 S, Grønsisken 40 S, Bjergirisk 15 SV, Gulspurv 9 S. EEEcklon, Freddy S. Hansen, Hans Rytter, Michael Mosebo Jensen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Langelandsbroen Søndag 2. november 2003. Kl 16:00
Vandrefalk 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt yellow_u.gif (1028 bytes)


Henninge Nor Søndag 2. november 2003. Kl 15:00-16:00
Havørn 1 R AD. EEEcklon, Lilly Sørensen, Niels Bomholt yellow_u.gif (1028 bytes)


Strynø (sydspidsen) Søndag 2. november 2003. Kl 15:00-16:30
Pibeand 6 R, Hjejle 150 R, Vibe 44 R, Sjagger 200 R (I flere mindre flokke ved Strynø B). Jens Bech yellow_u.gif (1028 bytes)


Karlsmose Søndag 2. november 2003. Kl 9:30-10:00
Knopsvane 11 R AD, Knopsvane 17 R JUV, Sangsvane 17 R, Vibe 180 R, Stormmåge 250 R. Eskild Nielsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vestfyn Søndag 2. november 2003. Kl 7:30 -15:00
Husby Strand (13:50-15:00): 
Blå Kærhøg 1 R (Brun), Vandrefalk 1 R, Hvidklire 1 R, Snespurv 1
Emtekær Nor (12:30-13:45): 
Strandhjejle 6, Bjerglærke 3 SV, Stor Tornskade 1 R
Maden, Helnæs (09:30-12:15): 
Grågås 400 SV, Fjeldvåge 1 R, Strandhjejle 1 R, Huldue 1 R, Mosehornugle 1 R, Stor Tornskade 1 R.
Helnæs Strand (07:30-09:20): 
Bjergpiber 2 R, Skærpiber 1 R, Gransanger 2 R. Tim Hesselballe, Martin S. Nielsen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Nordfyn Søndag 2. november 2003. 
Slambassinet, Strandager (08:15-10:30):
Fiskehejre 4 R, Knopsvane 1 FU, Gravand 13 R, Spidsand 2 R, Skeand 3 R, Taffeland 5 R (+), Troldand 200 R, Toppet Skallesluger 7 R (På kanalen), Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R (1 R, 1FU), Agerhøne 10 R, Vibe 250 R, Almindelig Ryle 12 FU (+), Lille Kobbersneppe 8 FU, Stor Regnspove 5 FU (Mark syd for bassinet), Sortklire 2 R, Rødben 20 R, Klippedue 4 R, Isfugl 1 R (Bag pumpehuset), Husskade 1 OF, Gråkrage 30 R, Gulspurv 7 R Anthony Carter
Flyvesandet (07:30-10:30): 
Skarv 1 OF, Ederfugl 25 FU, Hvinand 1 FU hun, Toppet Skallesluger 3 R, Musvåge 1 HØ, Strandskade 1 R, Strandhjejle 3 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 25 R, Stor Flagspætte 6 FU, Engpiber 10 OF, Gærdesmutte 10 R, Rødhals 5 R, Sjagger 40 OF, Misteldrossel 1 OF, Fuglekonge 20 FU, Halemejse 8 FU, Topmejse 20 FU, Sortmejse 15 FU, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 3 FU, Skovskade 10 FU, Gråkrage 12 R, Ravn 1 HØ, Stær 120 TI, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 20 FU, Kvækerfinke 80 R, Grønirisk 12 FU, Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Bederslev Dale (11:15-11:45): 
Sjagger 45 OF, Vindrossel 5 OF, Stor Tornskade 1 R (I stor indhegnet rydning), Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Odense Å, Dalum (10:15-12:00): Lille Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 1 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 17 FU, Blishøne 7 FU, Isfugl 1 R, Vandstær 2 FU, Rødhals 1 HØ, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 1 HØ, Grønsisken 52 FU. Ella Mikkelsen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund ved Iholm Lørdag 1. november 2003. Kl 15:30 -
Fiskehejre 12, Ederfugl 26, Mørkbuget knortegås 26, Knopsvane 79, Blishøne 350, Svartbag 2.

        Mørkbuget knortegås (Arkiv) yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Lørdag 1. november 2003. Kl 15:30
Lille Skallesluger 22 R, Havørn 2 R (1 ad +1 ung). Finn Eriksen  yellow_u.gif (1028 bytes)


Siø Lørdag 1. november 2003. Kl 12:15
Hjejle 60 R. yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydlangeland Lørdag 1. november 2003.
Gulstav Mose, Østerskov, Dovns Klint, Vesterskov (09:15-10:00): 
Tårnfalk 1 FU, Sjagger 30 R, Fuglekonge 8 FU, Halemejse 6 FU, Nøddekrige 1 HØ, Allike 20 S, Bogfinke 30 S, Dompap 4 R. EEEcklon
Kelds Nor (07:50-09:10): 
Knopsvane 8 R, Pibesvane 1 R, Grågås 22 SV, Bramgås 3 R, Pibeand 300 R, Krikand 60 R, Spidsand 4 R, Skeand 18 R, Troldand 120 R, Hvinand 2 R, Hjejle 40 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 12 R, Sortklire 9 R, Svartbag 18 R, Engpiber 4 R, Skærpiber 1 R, Bjergirisk 50 R, Rørspurv 1 R. EEEcklon
Gulstav Mose: 
Sædgås 4 OF, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Nøddekrige 1 R (Fløj senere mod NV). Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
[Dof-Fyn] 
Kl 10:45-11:25
Sjagger 60, Stær 30, Engpiber 6, Fiskehejre 2. yellow_u.gif (1028 bytes)


Lindelse, Langeland Lørdag 1. november 2003. Kl 9:40
Rød Glente 1 FU 1K. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Se obs fra den oktober 2003 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

01 dec 2003
This page is part af: Http://www.Snatur.dk