Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 45. - 48. ( 1. november - 30. november 2015).                     Sidst opdateret 02 december 2015 08:01:38 

 

  


          Hvinand Holckenhavn Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 30. november 2015.                                      Solopgang: 08:17 Solnedgang: 15:55

Svendborgsund ved Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 160 FU, Havørn 2 AD FU (svævende i lang tid ved Horseskovbugten/Saksenborg)
Rudkøbing, Vejle:
Hellig Ibis 1 R. Tommy Post Jensen
Holckenhavn inderfjord + remisse v for godset: Hvinand 5 FU, Lille lappedykker 20 FU, Toppet lappedykker 3 FU, Blishøne 100+ FU, Hættemåge 10 FU (1 ringmærket), Gråand 75 R, Skarv 5 FU, Grønirisk 50 FU, Stillits 15 FU, Blåmejse 4 FU, Grågås 200 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Trente Mølle: Lille lappedykker  1 AD. Leif H. Sørensen
Syltemaden Ådal: Blå bredtæge 1 R Læs om arten. Mogens Skov Andersen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hav øst for Thurø: Pibeand 130 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 32 R, Bjergirisk 5 R. Arne Bruun
Rudkøbing Vejle (09:30-10:55):
Hellig Ibis (SU) 1 FU . Ole Bo Olsen
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Espe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Sallinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Heden: Rød Glente 8 FU. Per Rasmussen
Nørre Søby: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Brockdorff enge: Vibe 100 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Sortand 200 R, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 30 R, Storspove 12 R. Ella Mikkelsen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Skarv 300 R, Gravand 9 R, Gråand 20 R, Hvinand 50 R, Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 2 R, Storspove 5 R, Grønirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Tårnfalk 1 FU, Blishøne 600 R. Ella Mikkelsen
Nordskov (Hindsholm): Sjagger 100 R. Ella Mikkelsen
Scheelenborg Skov + Gods: Tårnfalk 2 FU. Ella Mikkelsen
Vågebakken (F.H.): Knopsvane 2 R, Bramgås 100 R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 120 R, Sjagger 200 R, Vindrossel 10 R. Ella Mikkelsen
Voldtofte: Grågås 240 FU. Kirsten Pedersen
Hårby Made: Skarv 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 FU, Pibeand 8 FU, Musvåge 2 FU, Blishøne 3 FU, Hættemåge 8 FU, Sølvmåge 2 R, Ringdue 4 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 SY, Solsort 4 FU, Sjagger 30 FU, Vindrossel 1 FU, Musvit 1 FU, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Allike 23 R, Råge 2 FU, Ravn 4 R, Stillits 2 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD FU. Jens Bækkelund


         Hellig ibis Foto: Tommy Post Jensen

Søndag den 29. november 2015.                                      Solopgang: 08:15 Solnedgang: 15:56

Rudkøbing, Vejle, Bøgebjerggård (11.00): Hellig Ibis 1 R (fløj 11.30).Tommy Post Jensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rudkøbing Vejle:
Hellig Ibis (SU) 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skov SV for Vantinge (14:45 - 16:15):
Rød Glente 41 R, Musvåge 3 R, Ravn 6 R. Kell Grønborg
Stenløse: Sjagger 111 OF. Kell Grønborg
Nørreballe Nor: Grågås 1100 R, Bramgås 320 R, Blå Kærhøg 2 R, Musvåge 2 R. Nis Rattenborg
Ormstrup: Grågås 430 R, Bramgås 190 R. Nis Rattenborg
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 2000 FU, Toppet Skallesluger 23 FU, Musvåge 1 R, Stenvender 6 FU, Sølvmåge 50 FU, Gærdesmutte 3 R, Solsort 10 FU, Sjagger 2 R, Vindrossel 8 FU, Sortkrage 9 FU. Eske Morthensen, Erik Danielsen, Kurt Kaack Hansen
Slambassinet (Odense): Vindrossel 5 OF, Skægmejse 6, Bjergirisk 35 R. Evald Mehlsen
Aulby: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Aleks lund
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Tårnfalk 1 FU. Aleks lund
Koelbjerg: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Aleks lund
Korsebjerg Skov: Musvåge 1 OF. Aleks lund
Lund s.f.Motorvej Voldby: Tårnfalk 1 FU. Aleks lund
Middelfart, Industrikvarter: Musvåge 1 FU. Aleks lund
Mose v/Hvidkærvej, Odense (Kiilsmade): Musvåge 1 FU. Aleks lund
Rønninge: Musvåge 1 R. Aleks lund
Rørup: Musvåge 1 R. Aleks lund
Tietgenbyen: Musvåge 1 FU. Aleks lund
Ullerslev: Spurvehøg 1 FU. Aleks lund
Vejrup Skov: Rød Glente 1 FU. Aleks lund
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Hvidklire 1 R. Jens Bækkelund


          Sølvhejre

Lørdag den 28. november 2015.                                      Solopgang: 08:13 Solnedgang: 15:57

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 18 FU, Hvinand 26 FU
Nakkebølle Fjord: Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 6 R,
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 12 R, Sangsvane 4 OF, Pibeand 20 R, Krikand 30 R, Gråand 20 R, Troldand 200 R, Lille Skallesluger 18 R, Stor Skallesluger 36 R, Havørn 2 AD R
Tangå og Purreskoven (13:00): Ringdue 4 R, Solsort 4 FU R, Skovspurv 5 R, Grønsisken 4 FU, Grønirisk 10 FU, Kvækerfinke 2 FU, Bogfinke 2 FU, Blåmejse 4 FU, Dompap 3 FU, Spætmejse 2 FU, Knopsvane 3 FU, Skarv 8 R, Ederfugl 15 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Sjagger 20 R, Vindrossel 5 R, Misteldrossel 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 48 R, Pibeand 10 R, Gråand 30 R, Toppet Skallesluger 35 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 2 R, Stær 10 OF. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Pibeand 50 R, Ederfugl 600 R, Sortand 50 R, Stor Skallesluger 1 NV. Arne Bruun
Keldsnor: Grågås 710 R. Nis Rattenborg
Søndenbro: Bramgås 2400 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 R. Nis Rattenborg
Bjørnø: Grågås 50 FU, Bramgås 120 FU. Jacob Sterup
Digerne (Bjørnø): Storspove 5 FU. Jacob Sterup
Dyreborg Vig: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 31 2K+ FU, Gravand 7 FU, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 12 FU, Rødben 35 FU, Hættemåge 40 FU, Sølvmåge 140 FU, Svartbag 4 R, Gråkrage 10 FU. Jacob Sterup
Knold Nor: Lille Lappedykker 30 FU, Skarv 5 R, Knopsvane 38 , Troldand 40 R, Hvinand 7 R, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 730 R, Rødhals 2 R. Jacob Sterup
Sinebjerg: Sortkrage 1 R. Jacob Sterup
Sydf. Øhav: Lyø Krog: Toppet Lappedykker 1 R, Svartbag 35 FU. Jacob Sterup  
Broby Skov: Grågås 67 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 4 R, Sangsvane 17 R, Grågås 13 R, Pibeand 21 R, Gråand 12 FU, Vibe 112 R, Stormmåge 163 FU, Stær 4 FU. Leif Kristensen
Lærkedal/Naturskole (Nr.Broby): Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Ringdue 4 OF, Ringdue 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 6 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 FU, Skovskade 1 FU, Bogfinke 2 R, Bogfinke/Kvækerfinke 60 R. Leif Kristensen
Præsteskov (Broby): Musvåge 1 OF. Leif Kristensen
Skov SV for Vantinge:
Rød Glente 29 R. Kell Grønborg
Gyldensteen: Engsøen: Blå Kærhøg 1 BR FU, Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1000 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Blisgås 55 R, Vandrefalk 1 F AD R, Vibe 42 R. Jens Bækkelund
Harritslev: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


           Stor tornskade Foto: Leif Kristensen

Fredag den 27. november 2015.                                      Solopgang: 08:12 Solnedgang: 15:58

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Nørreballe Nor: Blisgås 5 R, Grågås 100 R, Bramgås 800 R. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 200 R, Bramgås 700 OF, Bramgås 300 R, Havørn 2 OF, Skægmejse 4 FU. Leif Bisschop-Larsen
Påø Enge (våde): Grågås 440 R, Bramgås 100 R. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 1 R, Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 R. Poul Vesterlund Pedersen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 7 FU, Pibeand 78 R, Gråand 29 R, Skeand 13 R, Troldand 233 R, Hvinand 6 FU, Lille Skallesluger 2 M R, Musvåge 1 OF, Blishøne 5 FU. Leif Kristensen
Bollelung: Musvåge 9 R. Leif Kristensen
Bredholt: Knopsvane 2 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 5 FU, Ringdue 4 R, Solsort 8 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Gråkrage 3 OF, Ravn 2 OF, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 1 OF, Skarv 15 R, Fiskehejre 10 R, Sangsvane 9 R, Grågås 13 R, Bramgås 300 R, Pibeand 40 R, Krikand 25 R, Gråand 200 R, Spidsand 10 R, Dykand sp. (Aythya sp.) 500 R, Musvåge 2 FU, Fjeldvåge 1 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Hættemåge 5 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 3 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Musvit 2 R, Råge 6 FU, Stær 8 FU. Gunnar Jørgensen
Hellebjergdam: Musvåge 1 FU T, Ringdue 2 OF, Allike 9 FU, Råge 8 FU, Gråkrage 51 FU, Grønirisk 1 FU. Leif Kristensen
Hågerup Å vest for Hågerup: Knopsvane 23 R, Knarand 52 R, Gråand 1 R, Taffeland 1 R, Troldand 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 21 FU, Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 1 R, Allike 43 OF, Gråkrage 4 FU, Gråkrage 2 R, Gulspurv 3 R. Leif Kristensen
Lyndelse: Husskade 3 FU, Allike 13 FU, Råge 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Knopsvane 1 R, Sangsvane 2 FU, Grågås 220 R, Gråand 15 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 1 FU, Hættemåge 1 FU, Sølvmåge 10 FU, Ringdue 37 OF, Solsort 1 FU, Fuglekonge 1 FU T, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 2 FU, Gråkrage 5 FU, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 2 R. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Knopsvane 6 FU, Havørn 1 R, Musvåge 1 R, Vibe 21 R, Hættemåge 8 FU, Stormmåge 3 R, Husskade 3 FU, Gråkrage 3 FU, Gråkrage 1 R, Stær 8 FU, Grønirisk 1 R, Sollerup:Solsort 6 FU, Sjagger 22 OF, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 1 FU, Gråkrage 8 FU, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Vejrup Skov: Rød Glente 1 FU. Thomas Vikstrøm
Indslev: Grågås 3 OF. Leif Frederiksen
Langeskov: Fjeldvåge 1 FU. Leif Frederiksen


           Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 26. november 2015.                                      Solopgang: 08:10 Solnedgang: 16:00

Søby Monnet: Grågås 100 FU R, Bramgås 300 R FU, Storspove 75 R FU OF, Sjagger 200+ OF, Ringdue 50 FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Skov SV for Vantinge:
Rød Glente 28 R. Poul Brugs Rasmussen

           Den nye ø Foto: Arne Bruun

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Søby Monnet, Tåsinge: Grågås 100 OF, Bramgås 300 OF, Knortegås 11 R, Storspove 31 FU, Gransanger 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Sørup Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 80 R, Blishøne 1 R. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Lille Skallesluger 4 R. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 5 R, Grågås 120 R, Pibeand 150 R, Troldand 440 R, Bjergand 2 R, Hvinand 100 R, Lille Skallesluger 13 R, Stor Skallesluger 45 R, Havørn 1 OF, Vandrikse 1 R, Isfugl 1 R (A what. En næsten 40 meter lang ø med birke og elletræer et par hundrede meter nord for nordenden af skoven syd for. Har vist revet sig løs nede fra sydvest !). Arne Bruun
Vester Hæsinge, matrikelobs: Fasan 1 FU, Ringdue 1 FU, Ringdue 1 OF, Rødhals 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Gråspurv 5 FU, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 22 R, Havørn 2 AD R. Leif Kristensen
Nørresø: Toppet Lappedykker 10 FU, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 7 FU, Gråand 34 R, Troldand 65 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 93 FU, Stor Flagspætte 3 R, Stor Flagspætte 1 FU T, Solsort 3 R, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 7 FU, Spætmejse 10 R, Træløber 1 FU, Gråkrage 1 OF, Ravn 1 R, Bogfinke 22 FU, Bogfinke 2 T, Stillits 7 FU, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Skov SV for Vantinge
: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 6 ,
Rød Glente 28 R NAT, Musvåge 1 OF, Musvåge 2 R, Fasan 1 R, Hættemåge 5 OF, Stormmåge 8 OF, Ringdue 19 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 T, Solsort 1 R, Sjagger 12 OF, Allike 8 OF, Gråkrage 2 OF, Gråkrage 11 R, Ravn 2 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Lindeskov v/Ørbæk
(08:00 - 09:30): Grønspætte 1 FU (Meget aktiv i området mellem Magelund Voldsted og Lindeskov). Hans Rytter
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 450 R, Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 R, Hjejle 900 R, Vibe 250 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 2 F R. Kresten Madsen
Skaboeshuse: Grønspætte 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Soldatermade: Havørn 2 AD OF. Carsten Moth Iversen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Vandrefalk 1 JUV FU T, Bjergirisk 16 R. Carsten Moth Iversen
Helnæs Made: Sangsvane 10 R, Blisgås 26 R, Bramgås 3000 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Hjejle 16 OF, Vibe 120 R, Storspove 16 R, Ravn 2 OF, Stær 60 R. Carsten Moth Iversen
Helnæs Made: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 9 FU, Grågås 325 FU, Bramgås 3200 FU, Pibeand 15 FU, Krikand 12 R, Gråand 35 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 175 R, Storspove 21 FU, Sølvmåge 45 R, Svartbag 1 R, Husskade 6 R, Råge 75 R, Gråkrage 20 R. Niels Andersen
Klinte Strand: Fjeldvåge 1 FU. Keld Skytte Petersen
Flyvesandet: Vandrefalk 1 AD R. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 AD R NØ, Havørn 1 1K OF. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Sangsvane 9 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 3000 FU, Dobbeltbekkasin 1 R. Kurt Due Johansen  
Gyldensteen: Langø: Blisgås 25 R, Bramgås 1900 FU. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Skarv 92 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 10 R, Vandrefalk 1 AD R, Strandskade 32 R, Storspove 64 R. Jens Bækkelund


          Gransanger november

Onsdag den 25. november 2015.                                      Solopgang: 08:08 Solnedgang: 16:01

Lundeborg, havnen (14:00): Hættemåge 8 R FU, Svartbag 2 R, Sølvmåge 6 R, Skarv 4 R, Grågås 18 OF SV. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Bramgås 42 R. Niels Andersen
Munke Mose: Isfugl 1 R. Kurt Due Johansen
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 58 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 10 R, Musvit 10 R, Skovskade 1 R, Husskade 1 OF, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Dompap 1 R. Anton Herrig Liebermann
Fruens Bøge: Skarv 5 R, Knopsvane 1 R, Gråand 21 R, Grønbenet Rørhøne 8 R, Blishøne 14 R, Hættemåge 141 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Halemejse 5 R, Allike 4 R, Gråkrage 4 R. Anton Herrig Liebermann
Bispeenge: Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 110 R, Gravand 3 R, Pibeand 28 R, Krikand 30 R, Gråand 7 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 8 R, Vibe 1 R, Hættemåge 200 R, Svartbag 1 R, Ringdue 42 R, Solsort 2 R, Skægmejse 23 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 3 R, Husskade 2 R, Gråkrage 7 R, Stær 1 R, Grønirisk 1 R, Stillits 2 R, Rørspurv 2 FU. Ella Mikkelsen
Sanderum: Spurvehøg 1 R, Ringdue 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 40 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 6 R, Træløber 1 R, Husskade 2 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 1 R, Dompap 2 R. Ella Mikkelsen 
Nyborg: Silkehale 45 OF. Jens-Gert Hansen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Svaleklire 1 FU. Jens Friis-Walsted
Søndersø (Nordfyn): Solsort 5 FU, Fuglekonge 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Råge 50 OF, Skovspurv 10 R, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 7 R. Anders Nielsen


            Skægmejse

Tirsdag den 24. november 2015.                                      Solopgang: 08:06 Solnedgang: 16:02

Lundeborg, matriklen: Gråspurv/skovspurv 20 FU, Blåmejse 2 FU, Solsort 6 FU, Ringdue 4 FU, Sølvmåge 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 FU T, Gråand 11 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 2 FU, Ringdue 1 R, Ringdue 1 FU, Solsort 3 FU, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 1 R, Bogfinke 2 FU. Leif Kristensen
Faaborg (13:22 - ): Havørn 1 OF (Lavt over Odensevej). Jacob Sterup
Faaborg: Havørn 1 T. Per Damgaard Poulsen
Storebælt ud for Skaboeshuse: Nordisk Lappedykker 1 FU. Kurt Kaack Hansen


          Dværgmåge Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 23. november 2015.                                      Solopgang: 08:04 Solnedgang: 16:03

Løkkeby Enge: Stor tornskade 1 FU. Jan Stener Jørgensen
Holckenhavn p. pladsen ved broen
(10:00): Lille lappedykker 20 FU, Toppet lappedykker 5 FU, Fiskehejre 2 R, Blishøne 50 FU, Hvinand 2 FU, Gråand 50 FU R. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn enge (10:30): Rødben 5 FU, Gråkrage 20 FU, Dværgmåge 1 FU, Ringdue 30 FU R, Grågås 12 FU, Bramgås 75 OF SV. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved færgehavn (11:00): Grønirisk 6 FU, Solsort 4 FU, Skarv 35 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R. Sortgrå ryle 0. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Nyborg slot – voldgrav: Stillits 6 FU, Grønsisken 3 FU, Musvit 2 FU, Blishøne 12 FU, Hættemåge 10 FU, Gråand 8 FU, Grønirisk 3 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense, Svendborg: Agerhøne 6 R. Niels Andersen
Noret, Tåsinge: Knopsvane 9 , Sangsvane 1 AD R, Grågås 450 R, Canadagås 15 R, Bramgås 1000 R, Pibeand 4 R, Knarand 5 R, Krikand 30 R, Gråand 25 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 11 R, Isfugl 1 R. Jacob Sterup
Monnet, Tåsinge: Vandrefalk 1 R. Jacob Sterup  
Ollerup: Grågås 625 FU. Niels Andersen
Nevre: Bramgås 2300 FU. Lars Ole Gjesing
Vodrup Klint: Blå Kærhøg 1 BR NV. Lars Ole Gjesing
Lillebælt SV f/Søby (Omr.07): Sangsvane 15 SV. Lars Ole Gjesing
Birkholm: Havørn 1 R. Jacob Sterup
Dejrø: Bramgås 250 FU. Jacob Sterup
Lindelse Nor: Havørn 1 R. Jacob Sterup
Mejlholm: Havørn 1 R. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Rødkilde Enge: Knopsvane 32 , Sangsvane 15 AD R. Jacob Sterup
Sallinge: Blå Kærhøg 1 R. Ella Mikkelsen
Svanninge Bakker: Havørn 1 OF. Ella Mikkelsen
Hvedholm (Horne): Sangsvane 7 OF, Grågås 1 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Solsort 3 R, Halemejse 19 R, Musvit 2 R, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Allike 14 R. Bent Jakobsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 R, Skarv 31 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 7 R, Blisgås 5 R, Grågås 114 R, Bramgås 400 R, Pibeand 120 R, Krikand 36 R, Gråand 140 R, Spidsand 3 R, Taffeland 82 R, Troldand 1800 R, Bjergand 58 R, Hvinand 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 FU, Blishøne 2 R, Hjejle 30 R, Almindelig Ryle 20 R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 120 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 R, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 2 R, Solsort 4 R, Vindrossel 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Råge 40 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Bogfinke 2 R. Ella Mikkelsen
Vindinge Å, E20-Vindinge: Tårnfalk 1 FU. Palle Bo Larsen
Bredbjerg: Silkehale 5 R. Flemming G. Andersen  
Voldtofte: Musvåge 1 R, Vibe 40 SV, Sjagger 30 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 4 R, Knopsvane 56 R, Gråand 8 FU, Toppet Skallesluger 17 FU, Havørn 1 FU, Blishøne 1600 FU, Engpiber 1 FU, Bjergirisk 14 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 5 OF, Fiskehejre 1 FU, Sangsvane 12 R, Blisgås 2 R, Grågås 650 FU, Bramgås 400 R, Gravand 5 R, Pibeand 215 FU, Knarand 4 FU, Krikand 150 R, Gråand 65 FU, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 4 R, Hjejle 500 R, Vibe 350 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Storspove 34 FU, Hættemåge 70 FU, Stormmåge 14 FU, Sølvmåge 32 FU, Svartbag 2 FU, Ringdue 18 R, Husskade 1 R, Allike 14 OF, Sortkrage 3 R, Gråkrage 54 FU, Ravn 1 FU, Stær 150 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 11 FU, Pibeand 38 FU, Knarand 8 FU. Gunhild Brink
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 7 R, Knopsvane 36 FU, Sangsvane 21 R, Blisgås 77 R, Grågås 124 R, Pibeand 92 R, Knarand 45 FU, Krikand 635 R, Gråand 771 R, Spidsand 4 R, Skeand 20 FU, Taffeland 19 R, Troldand 341 FU, Hvinand 12 FU, Blishøne 407 FU, Sølvmåge 1 R, Engpiber 1 R. Kurt Due Johansen 
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 13 FU, Hvinand 54 FU, Strandskade 4 FU, Storspove 2 FU. Gunhild Brink
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 10 FU, Skarv 3 R, Knopsvane 3 R, Grågås 40 FU, Canadagås 2 OF, Gråand 45 R, Ederfugl 3 R, Hvinand 115 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Stor Skallesluger 1 FU, Strandskade 1 R, Storspove 7 FU, Hættemåge 12 FU, Sølvmåge 14 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Blisgås 54 FU, Grågås 30 FU, Bramgås 440 FU, Gråand 4 R, Storspove 14 FU, Hættemåge 9 FU, Stormmåge 4 FU, Sølvmåge 6 FU, Sanglærke 1 R, Gråkrage 6 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 6 R, Blisgås 244 FU, Grågås 785 FU, Bramgås 3050 FU, Pibeand 700 R, Krikand 210 R, Gråand 50 R, Storspove 18 T. Kurt Due Johansen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 14 FU, Storspove 26 FU. Kurt Due Johansen


           Grågås

Søndag den 22. november 2015.                                      Solopgang: 08:03 Solnedgang: 16:04

Langeland, Pæregård (13:30): Stor tornskade 1 FU, Fjeldvåge 1 FU. Jan Stener Jørgensen
Lundeborg, matriklen
: Spurvehøg 1 R F. Poul Brugs Rasmussen
Kogtved, matriklen: Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 FU, Solsort 8 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 2 R, Skovspurv 6 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Bund: Hvinand 10 R, Musvåge 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 96 R, Pibeand 78 R. Arne Bruun
Hennetved: Blisgås 110 R, Grågås 1870 R, Bramgås 660 R, Havørn 3. Nis Rattenborg


             Spurvehøg      Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 21. november 2015.                                      Solopgang: 08:01 Solnedgang: 16:06

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 300 V, Ederfugl 140 R, Hvinand 60 R, Svartbag 1 AD R
Horseskov: Vandrefalk 1 R
Noret, Tåsinge: Grågås 400 R, Bramgås 4000 R
Ny Gesinge: Bramgås 500 R
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 14 R, Sangsvane 6 R, Knarand 6 R, Troldand 50 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Blå Kærhøg 1 M AD FU, Spurvehøg 2 R, Musvåge 3 R, Blishøne 60 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Ringdue 110 R, Sjagger 120 R
Lundeborg, matriklen: Spurvehøg 1 R M. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Vandrefalk 1 1K NØ. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø By m.m.
: Bramgås 200 SV, Silkehale 25 R. Arne Bruun
Thurø Rev
: Grågås 66 R, Tårnfalk 1 R, Snespurv 3 R. Arne Bruun
Vesteregn
: Blisgås 32 R, Grågås 330 R, Bramgås 710 R, Rød Glente 2 R, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 1 R, Musvåge 7 R, Tårnfalk 1 R, Agerhøne 2 R, Hjejle 310 OF, Mosehornugle 1 R. Nis Rattenborg
Vester Hæsinge: Spurvehøg 1 R. Leif Kristensen
Illumø: Havørn 1 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Knopsvane 1 AD R, Krikand 15 R, Gråand 20 R, Fasan 3 R, Blishøne 1 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Fiskehejre 1 R. Jacob Sterup
Odense: Silkehale 2 R. Esben Eriksen
Vigelsø: Havørn 2 AD R. Anders Vedel 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Vibe 370 R, Storspove 120 R, Stillits 22 R. Kresten Madsen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sangsvane 4 R, Bramgås 275 R, Vibe 250 R, Almindelig Ryle 110 R, Storspove 105 R, Sjagger 300 R. Kresten Madsen
Slipshavn Enge: Rødben 2 FU, Hættemåge 6 FU, Sølvmåge 5 FU, Svartbag 2 R, Ringdue 9 OF, Solsort 3 FU, Gråkrage 17 FU, Grønirisk 4 R. Søren G. Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 10 FU, Skarv 50 R, Fiskehejre 11 R, Grågås 15 FU, Knortegås, Mørkbuget(bernicla) 3 FU, Pibeand 70 FU, Sortand 8 OF, Toppet Skallesluger 3 FU, Storspove 1 FU, Solsort 15 FU, Musvit 1 R, Bogfinke 1 FU. Søren G. Nielsen
Agernæs: Ravn 1 FU. Jacob Sterup
Agernæs Havn: Sølvmåge 24 R, Svartbag 3 3K+ R. Jacob Sterup
Vejle Grave (Agernæs): Knopsvane 2 AD R. Jacob Sterup
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 24 2K+ R, Gravand 22 R, Pibeand 1 FU, Toppet Skallesluger 20 R, Blishøne 1900 R. Jacob Sterup
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Toppet Lappedykker 3 R, Knopsvane 125 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 25 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 15 R, Svartbag 2 AD R. Jacob Sterup
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Lille Lappedykker 9 R. Jacob Sterup
Helnæs Made: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 3 2K+ R, Sangsvane 7 AD FU, Blisgås 40 FU, Grågås 1290 FU, Bramgås 270 FU, Gravand 23 FU, Pibeand 280 FU, Knarand 27 R, Krikand 330 FU, Gråand 60 FU, Spidsand 1 M FU, Skeand 4 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 50 R, Vibe 100 R, Storspove 37 FU, Hættemåge 25 FU, Stormmåge 1 FU, Sølvmåge 3 R, Svartbag 11 R, Sjagger 100 OF, Husskade 1 R, Råge 8 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 55 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 3 FU, Ravn 2 R. Jacob Sterup
Helnæs, Halen: Knopsvane 2 AD R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 FU. Jacob Sterup


              Grågås  Foto: Leif Kristensen

Fredag den 20. november 2015.                                      Solopgang: 07:59 Solnedgang: 16:07

Svendborgsund ved Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 12 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 16 FU, Ederfugl 80 FU, Ederfugl 140 R, Hvinand 3 OF
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Ringdue 24 R, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 12 R, Blåmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Grønirisk 6 R,
Tankefuld: Råge 80 R
Lundeborg (10:00 – 12:00): Grågæs 300+ OF S (mange småflokke). Poul Brugs Rasmussen
Nyborg Private Realskole: Isfugl 1 R (på afveje i fysiklokalet). Rikke Storm Jørgensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Grågås 97 R, Bramgås 365 SV, Pibeand 1 R, Gråand 35 R, Toppet Skallesluger 15 R, Sanglærke 4 R, Snespurv 8 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Grågås 50 R, Pibeand 120 R, Krikand 7 R, Ederfugl 500 R, Sortand 30 R, Fløjlsand 11 R. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Lille Skallesluger 3 BR R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 27 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 13 R, Sangsvane 6 S, Grågås 80 R, Bramgås 225 R, Gravand 3 R, Pibeand 6 R, Knarand 13 R, Krikand 90 R, Gråand 210 R, Skeand 226 R, Taffeland 2 R, Troldand 330 R, Bjergand 23 R, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 1K R, Musvåge 4 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 2 R, Vibe 68 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 1 R, Engpiber 27 R, Skærpiber 2 R,
Bjergpiber 1 R, Skægmejse 16 R, Stær 250 R, Rørspurv 4 R. Ole Goldschmidt
Svanninge Bakker: Grågås 15 SV, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 50 R, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 3 FU, Rødhals 2 SY, Vindrossel 25 T R, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 20 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 2 FU, Stor Tornskade 1 FU, Bogfinke 10 FU, Grønsisken 10 T, Stor Gråsisken 5 T, Dompap 5 FU. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 23 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 6 FU, Sangsvane 5 FU, Blisgås 13 R, Grågås 233 R, Bramgås 1050 R, Pibeand 80 FU, Gråand 153 R, Spidsand 2 FU, Taffeland 73 R, Troldand 209 T, Bjergand 18 R, Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 3 R, Musvåge 1 R, Vibe 18 R, Almindelig Ryle 4 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 7 FU, Vindrossel 1 R, Drossel sp. 6 FU, Råge 21 FU, Gråkrage 3 FU, Skovspurv 5 T, Bogfinke 2 FU. Leif Kristensen
Knold Nor: Lille Lappedykker 22 FU, Knopsvane 13 FU, Hvinand 7 FU, Blishøne 460 FU, Gråkrage 3 R. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Stillits 55 R. Evald Mehlsen
Skov SV for Vantinge: Knopsvane 3 FU, Grågås 22 OF,
Rød Glente 32 R NAT , Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Hættemåge 56 FU, Hættemåge 2 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 12 OF, Ringdue 15 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Husskade 1 R, Allike 5 OF, Råge 2 OF, Gråkrage 4 R, Ravn 1 OF, Ravn 1 R, Grønsisken 4 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Vandløb v/Boltinggård (Skovbæk Å): Stor Gråsisken 1 OF. Evald Mehlsen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Munk 1 F FU, Kernebider 3 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Isfugl 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Blandskov (Ravnholt): Grågås 58 OF, Bramgås 52 OF, Hvinand 4 OF, Musvåge 10 R, Ringdue 3 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 3 R, Sjagger 2 R, Fuglekonge 9 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 12 FU, Sumpmejse 4 FU, Sortmejse 1 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 8 R, Spætmejse 4 FU, Skovskade 4 R, Gråkrage 7 FU, Bogfinke 2 R, Dompap 3 R, Gulspurv 3 FU. Else Klint
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 R. Ole Bo Olsen
Tommerup: Natugle 1 R. Helle Suadicani
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Grågås 60 SV, Snespurv 15 SV. Thomas Varto Nielsen
Bogense: Grågås 320 FU, Bramgås 85 FU, Pibeand 6 FU, Krikand 14 FU, Gråand 100 FU, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 5 FU, Rødben 30 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Pibesvane 2 FU, Sangsvane 4 OF, Knarand 309 FU, Spidsand 35 FU, Skeand 105 FU, Misteldrossel 7 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Pibesvane 2 AD R, Sangsvane 8 AD R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sangsvane 8 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Pibeand 128 FU, Krikand 85 R, Gråand 42 R, Strandskade 4 R, Storspove 33 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund 
Gyldensteen: Langø: Grågås 1 R, Pibeand 200 FU, Gråand 80 FU, Storspove 1 R. Kurt Due Johansen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 14 R (Læs mere...). Kurt Due Johansen
Orestrand: Bramgås 1050 FU. Kurt Due Johansen


           Blishøne

Torsdag den 19. november 2015.                                      Solopgang: 07:57 Solnedgang: 16:09

Svendborg Golfbane: Blishøne 2 FU, Blishøne 2 R, Hættemåge 500 R, Stormmåge 20 R, Solsort 18 R, Sjagger 40 FU, Bogfinke 2 R, Dompap 2 R
Ny Klingstrup, Vejstrup å (11:30): Bjergvipstjert 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Voldtofte
: Rød Glente 1 FU. Erik Damm
Søndersø (Nordfyn): Råge 320 OF. Anders Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 3 R, Grågås 300 R, Bramgås 3 R. Leif Kristensen
Veflinge: Kaspisk Måge 1 1K R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Engsøen: Spidsand 38 R, Vandrefalk 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Pibeand 162 R, Krikand 60 R, Gråand 128 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Storspove 7 R. Jens Bækkelund


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 10/11 - 2015:
              BEVAR DE DANSKE ENGE: Skriv under for enge uden gift og gødning
              Regeringens gift-planer truer Danmarks enge


              Gråspurv han      Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 18. november 2015.                                      Solopgang: 07:55 Solnedgang: 16:10

Lundeborg, matriklen (11:30): Gråspurv 10 FU R, Skovspurv 8 FU R, Solsort 6 FU, Gærdesmutte 1 FU, Ringdue 4 FU, Grågås 25 OF S. Poul Brugs Rasmussen
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen
: Tårnfalk 1 FU Tårnfalk 1 R
Odense motorvej Vest: Musvåge 2 FU

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Havørn 1 OF. Arne Bruun
Nevre Strand: Hvinand 20 R, Blishøne 2000 R. Arne Bruun
Stokkeby Nor: Grågås 160 FU, Canadagås 2 FU, Bramgås 720 FU, Vibe 85 R. Arne Bruun
Ærøskøbing: Blishøne 300 R. Arne Bruun
Heden: Rød Glente 2 OF. Freddy Hansen
Grusgrave v/Birkum: Havørn 1 AD FU. Henrik Kalckar Hansen
Tommerup: Tyrkerdue 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Halemejse 2 FU, Kragefugl sp. 500 OF. Helle Suadicani
Kogsbølle: Tyrkerdue 8 R. Evald Mehlsen
Kongshøj Mølle: Vandstær 1 R. Evald Mehlsen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 152 R NAT. Dieter Maaszen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Lom sp. 1 NV, Sule 1 1K FU, Alkefugl sp. 60 FU. Jens-Gert Hansen
Barløseborg Golfbane: Sjagger 35 OF. Villy-Erik Schødts
Flyvesandet: Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 F AD FU, Mosehornugle 1 R. Keld Skytte Petersen
Langesø Gods + Langesø: Isfugl 1 R. Keld Skytte Petersen


             Toppet skallesluger Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 17. november 2015.                                      Solopgang: 07:53 Solnedgang: 16:12

Svendborg Golfbane: Musvåge 1 R, Blishøne 2 FU, Blishøne 2 R, Hættemåge 80 FU, Ringdue 200 OF, Solsort 8 R, Sjagger 20 OF, Allike 120 NØ, Grønsisken 12 FU
Salme Nor: Vandrefalk 1 R . Ole Bo Olesen
Arreskov sø
: Husrødstjert 1 M R. Erik Ehmsen
Lundeborg strand: Toppet skallesluger 2 FU, Sjagger 30 OF S, Musvåge 2 OF V. Poul Brugs Rasmussen
Sulkendrup Mølle: Egern 1. Lotte Sørensen
Enebærodde: Storspove 1, Strandskade 7. Keld Mortensen
Lysemose, Nyborg: Fiskehejre 1 R. Karen Thingsgaard
Solbakken, Nordfyn kommune: Agerhøne 1. Keld Mortensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Sofielund, Svendborg: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Lehnskov/Fredskov: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Bøgebjerglund Sø: Knarand 10 R, Troldand 10 R. Per Damgaard Poulsen
Faaborg Fjord: Toppet Lappedykker 30 FU, Skarv 30 R, Knopsvane 125 FU, Grågås 50 SV, Bramgås 30 T, Knortegås 30 FU, Pibeand 35 FU, Gråand 25 FU, Ederfugl 170 FU, Hvinand 20 FU, Toppet Skallesluger 50 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 850 FU, Vibe 3 R, Hættemåge 100 FU, Stormmåge 10 FU, Sølvmåge 30 FU, Svartbag 10 FU, Engpiber 5 SV, Sjagger 50 FU, Stor Gråsisken 10 SV. Per Damgaard Poulsen
Kongshøj Mølle: Sangsvane 4 OF, Bjergvipstjert 1 R, Sjagger 150 FU. Eske Frank Morthensen
Lillemølle (Ørbæk Å): Musvåge 1 OF, Isfugl 1 M FU. Eske Frank Morthensen
Klinte Strand: Blisgås 96 FU, Grågås 200 FU, Bramgås 220 FU. Kurt Due Johansen
Orestrand: Bramgås 1500 FU. Kurt Due Johansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Vandrefalk 1 F AD R, Hjejle 2500 R. Jens Bækkelund
Tårup: Grønspætte 1 AD R. Evald Mehlsen  
Agernæs: Fiskehejre 1 OF, Bramgås 160 FU, Fasan 1 FU. Leif Kristensen
Helnæs Made: Skarv 1 OF, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 FU, Grågås 410 FU, Bramgås 592 FU, Gravand 7 FU, Pibeand 194 FU, Knarand 24 FU, Krikand 129 FU, Gråand 76 FU, Troldand 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 4 FU, Hjejle 510 R, Vibe 160 R, Husskade 4 FU, Råge 4 FU, Gråkrage 13 FU, Stær 28 FU. Leif Kristensen
Grindløse: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen: Engsøen: Pibesvane 20 V, Hvidklire 1 R. Søren Gjaldbæk
Jersore: Vandrefalk 1 AD R. Søren Gjaldbæk
Mågeøerne: Vandrefalk 1 AD R, Islandsk Ryle 9 R. Søren Gjaldbæk
Bogense: Rødben 50 FU. Jens Bækkelund


          Jernspurv Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 16. november 2015.                                      Solopgang: 07:48 Solnedgang: 16:12

Lundeborg, Ny Camping (10:00): Jernspurv 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Toppet skallesluger 2 OF + 2 FU, Skarv 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Svendborg Golfbane: Skarv 6 OF, Grågås 18 OF, Blishøne 2 FU, Blishøne 2 R, Ringdue 2 R, Sjagger 60 R
Frellesvig: Skovspurv 50 FU, Gråspurv 20 FU, Tyrkerdue 20 FU . Jane Ditzel
Præstebro, Vantinge:
Rød Glente 13 R NAT . Ole Grønqvist

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vester Skerninge
: Bjergvipstjert 1 R . Arne Bruun
Skov SV for Vantinge (07:10 - 08:20):
Rød Glente 12 OF (Fra nattesæde. Første set kl 7.31 (NØ) sidste kl 8.12 (SV) Retning Vest var ikke synlig fra min position, så en del er nok fløjet uset denne vej af gårdsdagens 37 stk). Carsten Moth Iversen
Brændholt Skov: Rød Glente 1 FU. Henrik Kingo Andersen
Elmelund: Skarv 1 R, Grågås 2 R, Gråand 3 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Musvåge 3 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 100 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 500 R, Vindrossel 14 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Skovskade 2 R, Husskade 3 R, Allike 50 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 5 R, Stillits 100 R. Ella Mikkelsen
Broby Sø: Knarand 23 R, Skeand 2 R, Ravn 1 R. Finn Just Christensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 4 R, Knopsvane 60 R, Grågås 113 R, Pibeand 112 R, Knarand 242 R, Krikand 355 R, Gråand 625 R, Spidsand 8 R, Skeand 69 R, Taffeland 22 R, Troldand 135 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Blishøne 540 R, Vibe 102 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 50 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 1 R,  Skarv 1 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 2 R, Grågås 30 R, Gråand 81 R, Hvinand 94 R, Toppet Skallesluger 21 R, Strandskade 1 R, Vibe 157 R, Storspove 39 FU, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Pibeand 95 FU, Krikand 40 FU, Gråand 55 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 R, Grågås 340 R, Bramgås 4 R, Pibeand 200 R, Krikand 15 R, Gråand 29 R, Havørn 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Vandrefalk 1 M R, Isfugl 1 R, Skægmejse 2 R. Jens Bækkelund


             Toppet skallesluger

Søndag den 15. november 2015.                                      Solopgang: 07:49 Solnedgang: 16:15

Christiansminde søen: Isfugl 1 R. Susanne og Finn Skov
Monnet, Tåsinge
: Fiskehejre 6 R, Knopsvane 200 R, Grågås 60 R, Bramgås 90 OF, Bramgås 300 V, Knortegås 1 R, Gravand 4 FU, Gravand 6 R, Pibeand 60 R, Gråand 20 R, Ederfugl 1 R, Hvinand 38 R, Toppet Skallesluger 28 R, Tårnfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 1 OF, Storspove 12 R, Gråkrage 16 R
Gesinge
: Bramgås 600 FU
Hjortø: Hjejle 400 R
Purreskoven
(12:30): Dompap 2 FU (et par), Bogfinke 4 FU, Grågås 2 flokke (24 + 18) OF S. Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved: Knortegås 2 FU, Stenvender 1 R. Michael Larsen Hansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hav øst for Thurø: Bramgås 110 SV. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 15 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 18 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Grågås 1 R, Bramgås 57 R, Pibeand 171 R, Knarand 4 R, Krikand 35 R, Gråand 20 R, Skeand 16 R, Taffeland 475 R, Troldand 725 R, Hvinand 9 R, Lille Skallesluger 1 R, Musvåge 4 R, Blishøne 15 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 300 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Pibesvane 2 SV. Esben Eriksen
Vesteregn: Stor Gråsisken 70 R. Esben Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 19 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 29 R, Bramgås 340 R, Pibeand 16 R, Krikand 170 R, Gråand 46 R, Spidsand 12 R, Skeand 26 R, Taffeland 195 R, Troldand 1120 R, Bjergand 72 R, Hvinand 8 R, Blå Kærhøg 1 1K R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 1 R, Vibe 28 R, Sølvmåge 40 R, Engpiber 1 R, Skærpiber 6 R, Rødhals 5 R, Sangdrossel 2 R, Skægmejse 24 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Hou Frankeklint: Spurvehøg 1 FU, Snespurv 1 R. Hans-Henrik Wienberg
Steensgård Gods (Lohals): Duehøg 1 OF. Hans-Henrik Wienberg
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 AD R, Vandrefalk 1 1K FU. Hans Ægidius
Brændegård Sø: Blå Kærhøg 1 1K R Duehøg 1 F AD R. Hans Ægidius  
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 2 R, Grågås 6 OF, Bramgås 1 OF, Blå Kærhøg 2 BR FU, Spurvehøg 1 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Sjagger 400 R, Stær 30 R. Arne Bruun
Skov SV for Vantinge (15:00 - 16:45):
Rød Glente 37 R (til nat. Kom flest en efter en og ellers 5-7 ad gangen . Sidste ankomst var 1640, hvor 8 kredsede sammen over skoven uden at lande. (disse 8 er evt gengangere og er IKKE talt med som nye). De 37 er altså minimumsta). Carsten Moth Iversen
Ryslinge: Stær 1 R. Palle Bo Larsen
Ryslinge: Tyrkerdue 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 5 R. Palle Nielsen
Vandløb v/Boltinggård (Skovbæk Å): Stor Flagspætte 2 R, Halemejse 2 R, Spætmejse 1 R, Ravn 1 R, Bogfinke 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 R, Gulspurv 1 R. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 300 OF, Gravand 10 R, Pibeand 25 R, Knarand 90 R, Krikand 50 R, Skeand 25 R, Taffeland 40 R, Troldand 25 R, Lille Skallesluger 2 BR R, Vibe 300 R, Almindelig Ryle 50 R, Storspove 125 R. Jan Kiel
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Grågås 250 R, Bramgås 2800 R, Gravand 33 R, Pibeand 80 R, Knarand 3 R, Krikand 150 R, Spidsand 10 R, Skeand 10 R, Lille Skallesluger 1 F OF, Strandskade 1 R, Hjejle 2 R, Vibe 400 R, Almindelig Ryle 235 R, Storspove 128 R, Stær 85 R, Rørspurv 1 R. Morten Møller Hansen 
Nyborg: Silkehale 1 OF. Jens-Gert Hansen
Horseklint: Fløjlsand 2 R, Strandskade 7 R, Strandhjejle 3 R, Islandsk Ryle 2 R, Almindelig Ryle 25 R, Alk 4 R, Mosehornugle 1 R, Silkehale 8 FU. Klaus Laursen
Fyns Hoved: Bjergirisk 50 FU. Klaus Laursen
Tommerup: Rødhals 2 SY, Kragefugl sp. 500 OF. Helle Suadicani
Barløse: Topmejse 2 FU. Villy-Erik Schødts
Eskør Inddæmning (Hybæk): Blisgås 1 R, Vandrikse 2 R, Skægmejse 2 R. Dof-Fyn med 11 deltager, Michael Mosebo Jensen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Skægmejse 2 R. Finn Just Christensen 
Helnæs Made: Bramgås 3000 R, Musvåge 4 R, Vandrefalk 1 AD R, Hjejle 1000 R, Vibe 150 R, Dobbeltbekkasin 9 R,
Mosehornugle 5 R. Dof-Fyn med 11 deltager, Michael Mosebo Jensen
Helnæs Made: Blisgås 50 R, Bramgås 3000 R, Krikand 500 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 1000 R, Mosehornugle 5 R. Finn Just Christensen
Husby Strand, Wedellsborg: Bjergirisk 25 R, Snespurv 1 OF. Finn Just Christensen
Husby Strand, Wedellsborg: Bjergirisk 50 R, Snespurv 1 S. Dof-Fyn med 11 deltager, Michael Mosebo Jensen
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 7 R, Havlit 2 R, Sortand 50 R, Toppet Skallesluger 30 R. Dof-Fyn med 11 deltager, Michael Mosebo Jensen
Emtekær Nor: Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 OF, Gravand 5 R, Storspove 12 R, Snespurv 1 R. Villy-Erik Schødts
Flyvesandet: Grønspætte 1 F R. Hans Skotte Møller
Gyldensteen: Langø: Bramgås 550 FU, Pibeand 35 FU, Gråand 20 FU, Sanglærke 8 R, Engpiber 5 R, Gulspurv 5 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø Plantage: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund


           Skovspurv Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 14. november 2015.                                      Solopgang: 07:47 Solnedgang: 16:16

Strandeng v/Horseskov: Fiskehejre 10 R, Hvinand 58 R
Svendborgsund ved Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 140 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Ederfugl 160 R, Toppet Skallesluger 12 R
Sortemosen: Havørn 2 AD R. Morten Kristiansen
Purreskoven (10:00): Grønirisk 5, FU, Bogfinke 2 FU, Grønsisken 25 FU, Spætmejse 2 FU, Skovspurv 10 FU, Musvåge 1 OF, Musvit 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skårupøre Sund
: Havørn 2 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.
: Vibe 35 R, Grønspætte 1 FU. Arne Bruun
Thurø Rev
: Grågås 79 R, Pibeand 140 R, Krikand 70 R, Gråand 47 R, Spurvehøg 1 V, Fasan 10 R, Vibe 7 R V, Sanglærke 3 R, Lille Korsnæb/Stor Korsnæb 1 R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Havørn 1 1K+ OF. Bjarne Golles
Gammelskov: Musvåge 2 FU. Leif Kristensen
Sallinge Å (Findinge - Dahls Mølle): Sjagger 7 FU. Helle Suadicani
Skov SV for Vantinge: Grågås 40 OF,
Rød Glente 23 R NAT, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 FU, Fasan 1 FU, Ravn 2 OF. Helle Suadicani
Skov SV for Vantinge: Fiskehejre 1 OF, Grågås 39 OF,
Rød Glente 23 R NAT, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Hættemåge 41 OF, Ringdue 21 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 200 OF, Vindrossel 23 S, Husskade 1 R, Allike 4 R, Råge 17 OF, Gråkrage 2 OF, Gråkrage 1 R, Ravn 2 OF, Grønirisk 1 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 2 R. Per Rasmussen  
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 FU, Grågås 350 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 150 R, Stormmåge 50 FU, Sjagger 30 FU. Søren G. Nielsen
Odense Å v/Bellinge: Lille Lappedykker 2 FU, Grønbenet Rørhøne 3 R, Isfugl 1 OF, Solsort 20 FU, Spætmejse Mørkbuget (caesia) 1 FU. Søren G. Nielsen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Vandstær 1 R. Søren Gjaldbæk
Roerslev: Sjagger 200 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 155 R, Spidsand 14 R, Skeand 22 R, Strandhjejle 3 R, Almindelig Ryle 50 R, Storspove 50 R, Sjagger 22 R, Stillits 18 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Vandrefalk 1 R, Hjejle 1100 R, Vibe 760 R, Almindelig Ryle 300 R, Storspove 70 R. Kresten Madsen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Fiskehejre 1 R, Duehøg 1 AD OF, Musvåge 11 R, Ringdue 15 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 20 R, Solsort 7 , Sjagger 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Musvit 1 F 1K RI, Husskade 1 R, Ravn 2 OF, Skovspurv 3 1K RI, Stillits 20 R, Gulspurv 6 R. Jens Friis-Walsted
Røjle Klint: Rødstrubet Lom 1 V, Alk 2 Ø. Michael Mosebo Jensen
Hav N & NV for Flyvesandet: Lom sp. 1 V, Ederfugl 400 R, Sortand 150 R, Toppet Skallesluger 8 V, Sanglærke 1 OF. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Pibeand 100 R, Knarand 3 R, Spidsand 10 FU, Skeand 50 R NAT, Havørn 1 AD FU, Vandrefalk 2 FU, Almindelig Ryle 5 OF, Dobbeltbekkasin 1 R, Sanglærke 3 OF, Ravn 2 R. David B. Collinge
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Tårnfalk 1 M R, Vandrefalk 1 R, Almindelig Ryle 3 R, Storspove 8 R, Stær 50 OF, Bjergirisk 25 OF. David B. Collinge
Gyldensteen: Langø: Hjejle 8 SV, Storspove 31 FU, Rødhals 2 SY, Solsort 10 FU, Sjagger 10 FU, Sangdrossel 1 FU, Vindrossel 4 FU, Kvækerfinke 2 FU, Dompap 1 F FU. David B. Collinge


              Isfugl  Foto: Finn Skov

Fredag den 13. november 2015.                                      Solopgang: 07:45 Solnedgang: 16:18

Christiansminde søen: Isfugl 1 R. Susanne og Finn Skov
Svendborg Golfbane
: Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 M R, Blishøne 2 FU, Blishøne 2 R, Solsort 8 R, Sjagger 120 OF, Vindrossel 6 OF, Ravn 2 R
Lundeborg, havnen
: Skarv 4 FU, Svartbag 3 R, Sølvmåge 20 R FU, Hætte måge 6 R, Ederfugl 25 + 12 FU. Poul Brugs Rasmussen
Skov SV for Vantinge (15:25-16:05):
Rød glente 30+ R NAT (røde glenter ankomme og sætte sig i skoven ved Vantinge. Flere flokke på samme tid med 7-9 pr. flok + andre flokke på 4-5 stykker + enkeltvis og parvis. Megen leg i luften - fin sol men meget blæsende). Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Hættemåge 1500 FU, Stormmåge 1200 FU, Sortkrage 1 FU, Ravn 1 OF. Niels Andersen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 14 V, Rødstrubet Lom 3 Ø, Grågås 47 T, Bramgås 48 T, Knortegås 11 T, Gråand 3 T, Spidsand 8 T, Skeand 7 T, Ederfugl 5000 R, Ederfugl 10300 T, Havlit 200 T, Sortand 80 T, Fløjlsand 1 T, Hvinand 11 T, Toppet Skallesluger 33 T, Havørn 2 OF, Blå Kærhøg 1 BR T, Spurvehøg 23 T, Musvåge 2 T, Tårnfalk 3 T, Vandrefalk 1 TF, Vibe 1 T, Almindelig Ryle 6 T, Hættemåge 37 T, Ride 1 1K V, Alk 1 V, Huldue 1 T, Sanglærke 7 T, Engpiber 46 T, Skærpiber 1 T, Sjagger 232 T, Halemejse 8 TF, Allike 250 T, Stær 21 T, Bogfinke/Kvækerfinke 4300 T, Grønirisk 64 T, Stillits 37 T, Grønsisken 60 T, Bjergirisk 25 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 15 T, Lille Korsnæb 2 T, Rørspurv 2 T. Frank Jensen-Hammer
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 31 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 9 FU,
Sølvhejre 2 FU, Taffeland 9 R, Troldand 58 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 2 R, Havørn 1 OF, Sjagger 185 T, Blåmejse 4 FU, Spætmejse 2 FU. Leif Kristensen
Faaborg: Stor Gråsisken 30 FU. Per Damgaard Poulsen
Sundet - Faaborg: Knarand 36 R, Skeand 3 R, Sjagger 150 FU, Vindrossel 10 FU, Stær 10 FU. Per Damgaard Poulsen 
Svanninge Bakker: Musvåge 3 FU, Ringdue 50 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 3 FU, Sjagger 50 FU, Vindrossel 10 FU, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 20 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 10 FU, Spætmejse 2 FU, Skovskade 2 FU, Bogfinke 25 FU, Stor Gråsisken 10 FU. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 6 FU, Skarv 32 R, Knopsvane 4 FU, Sangsvane 7 FU, Blisgås 4 FU, Grågås 292 R, Bramgås 560 FU, Pibeand 156 R, Gråand 102 R, Spidsand 8 R, Skeand 2 FU, Taffeland 106 R, Troldand 446 R, Bjergand 5 R, Toppet Skallesluger 2 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 1 FU, Hættemåge 82 R, Stormmåge 47 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 5 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: gråand 2 FU, Gærdesmutte 1 TH. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 0 R, Gærdesmutte 2 FU, Blåmejse 3 FU. Søren G. Nielsen
Boltinge: Havørn 1 IMM R, Måge sp. 100 R, Ringdue 60 OF, Allike 2 R. Gunnar Jørgensen
Fruens Bøge: Vandstær 1 F 1K RI. Jan Holm Jensen, Hans Rytter

Østerø Sø (Knudshoved): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Almindelig Ryle 2 R, Enkeltbekkasin 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Lars Hansen


            Rød glente Vantinge Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 12. november 2015.                                      Solopgang: 07:43 Solnedgang: 16:20

Svendborg Golfbane: Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 R, Vindrossel 1 OF
Overnatningsskoven mellem Vantinge og Espe (15:00- 16:00):
Rød glente 10 OF, Grågås 22 OF, Musvåge 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Nyborg Færgehavn: Skærpiber 1 FU, Sortgrå Ryle 2 FU, Snespurv 2 FU .
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Østerø Sø: Bjergirisk 50+ FU, Enkeltbekkasin 1 OF (kort næb i forhold til dobbeltbekkasin og i forhold til fuglens hoved - men fuglens størrelse var kun lidt mindre end dobbeltbekkasinen - så måske tager jeg fejl - men den er obset af Lars Hansen med 4 styk i går onsdag).
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

              Rød glente Vantinge Foto: Bent Staugaard

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Engene
: Grønspætte 1 R. Niels Andersen
Thurø By m.m.
: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Sømark Skov
: Knopsvane 14 FU, Sangsvane 2 FU. Leif Kristensen
Hågerup Å vest for Hågerup
: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 16 FU T, Sangsvane 16 FU T, Gråand 6 R, Blishøne 2 FU. Leif Kristensen
Boltinge Mølle (Sallinge Å)
: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 240 R, Taffeland 22 R, Troldand 43 R, Hvinand 1 OF, Havørn 2 AD R, Musvåge 2 OF, Gråkrage 4 OF, Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø
: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 1 R, Grågås 250 R, Taffeland 50 R, Troldand 50 R, Hvinand 5 R, Havørn 2 AD R, Vibe 15 R, Ravn 2 OF. Gorm Gaarde
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 7 R, Skarv 20 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 10 FU, Sangsvane 6 FU, Blisgås 7 FU, Grågås 400 FU, Bramgås 700 FU, Pibeand 150 FU, Krikand 50 FU, Gråand 100 FU, Skeand 20 FU, Taffeland 200 FU, Troldand 300 FU, Bjergand 30 FU, Ederfugl 20 R, Stor Skallesluger 1 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 1 OF, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 25 R, Engpiber 2 FU, Stillits 1 OF, Bjergirisk 40 FU. Gorm Gaarde
Skov SV for Vantinge: Grågås 55 OF,
Rød Glente 28 R NAT, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Fasan 1 R, Stormmåge 3 OF, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 1 OF, Allike 17 OF, Råge 20 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 6 R, Gulspurv 1 R. Bent Stugaard, Gunnar Jørgensen
Vantinge: Rød Glente 5 R, Hjejle 150 OF. Per Rasmussen
Kirkelung: Rød Glente 4 FU. Evald Mehlsen
Odense Å v/Brobyværk
: Bjergvipstjert 1 R. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 2 FU. Søren G. Nielsen 
Sallinge Lunde
: Rød Glente 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Tarup Grusgrave: Blå Kærhøg 1 R. Per Rasmussen
Kølstrup: Rød Glente 1 OF. Steen Lauritsen
Bispeenge: Fiskehejre 1 FU, Grågås 7 FU, Pibeand 77 FU, Krikand 37 FU, Skeand 2 FU, Troldand 4 FU. Gunhild Brink   
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Grågås 200 FU, Gravand 2 R, Pibeand 120 FU, Knarand 38 FU, Krikand 160 FU, Gråand 80 FU, Spidsand 10 FU, Skeand 47 FU, Troldand 14 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R, Vibe 138 R, Almindelig Ryle 19 FU, Storspove 111 FU, Sortklire 3 R, Hættemåge 350 R, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 1 R, Solsort 7 FU, Sjagger 148 FU, Vindrossel 2 FU, Stær 130 OF, Gulspurv 2 R. Kell Grønborg
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning
: Grågås 320 R, Pibeand 120 R, Krikand 500 R, Havørn 1 AD FU, Vandrefalk 1 M AD R, Hjejle 4500 R, Vibe 520 R, Almindelig Ryle 400 FU, Sortklire 13 FU. Kell Grønborg
Horseklint
: Rødstrubet Lom 9 N, Sortstrubet Lom 2 N, Sule 1 AD S, Alk 362 N, Lomvie/Alk 122 N, Lapværling 2 V. Mogens Ribo Petersen
Emtekær Nor: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 5 FU, Grågås 7 FU, Gravand 7 FU, Hvinand 32 FU, Musvåge 1 FU, Storspove 29 FU. Helle Suadicani
Feddet v/Sandager (Assens): Fiskehejre 2 FU, Grågås 9 R, Musvåge 1 FU. Helle Suadicani
Flægen v/Tybrind: Grågås 250 R. Helle Suadicani
Orelund Skov: Sjagger 20 OF, Bogfinke 1 FU. Helle Suadicani
Orte: Solsort 1 FU, Sjagger 32 FU, Bogfinke 1 FU. Helle Suadicani
Båring Vig
: Strandskade 2 FU, Rødben 1 FU, Alk 1 FU. Søren G. Nielsen


            Vindrossel Gudme Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 11. november 2015.                                      Solopgang: 07:41 Solnedgang: 16:22

Kogtved, matriklen: Grønirisk 12 FU,
Strandeng v/Horseskov: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R,
Svendborgsund øst for Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 180 FU, Ederfugl 140 FU
Hedeskov/Fruensvænge (Kirkebyskovene): Halemejse 6 FU, Musvit 2 FU, Dompap 2 R
Gudme (09:45): Vindrossel 3 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vester Skerninge
: Bjergvipstjert 1 R. Arne Bruun
Tranderup Mark: Grågås 200 FU, Bramgås 6000 FU.Lars Hansen 
Sydf. Øhav: Rødlok:
Skarv 6 FU, Ederfugl 3 R, Hvinand 20 FU, Toppet Skallesluger 16 R, Hættemåge 60 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R. Niels Bomholt Jensen
Søren Bilds Strand:
Fiskehejre 1 R, Havørn 1 AD OF, Ringdue 30 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 170 TF, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 6 FU, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 2 R, Stillits 3 OF, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Knold Nor: Toppet Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 100 FU, Grågås 17 SV, Pibeand 4 FU, Gråand 5 FU, Ederfugl 30 T, Toppet Skallesluger 25 FU, Blishøne 450 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Storspove 1 FU, Rødben 30 FU, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 10 FU, Engpiber 2 FU, Vindrossel 2 R, Allike 40 FU, Råge 20 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 10 FU, Grønirisk 20 FU. Per Damgaard Poulsen
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 25 FU, Knopsvane 40 FU, Knortegås 50 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Blishøne 750 FU, Vibe 1 R, Sjagger 60 SV, Vindrossel 5 SV. Per Damgaard Poulsen
Vantinge (16:00 - 16:20):
Rød Glente 13 R SV (Lå længe og kredsede over området. Ved solnedgang fløj de mod overnatningspladsen. ). Holger Henriksen, Per Rasmussen
Boelsbro, strandenge syd for: Enkeltbekkasin 1 R, Engpiber 1 R, Jernspurv 2 R. Kurt Due Johansen
Kildemose, Ryslinge: Rød Glente 2 FU. Karl Top
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 AD FU, Musvåge 2 OF, Vandrefalk 1 R, Hjejle 1500 FU, Almindelig Ryle 200 FU. Jens O. Hansen
Horseklint: Ederfugl 900 R, Sortand 700 R, Fløjlsand 50 N, Ride 1 AD SV, Lomvie 5 N, Alk 210 N, Lomvie/Alk 101 N, Tejst 11 N, Snespurv 8 V. Mogens Ribo Petersen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 34 R, Ederfugl 1 R, Stenvender 1 FU , Skærpiber 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 58 FU, Bjergirisk 35 R, Snespurv 3 FU . Ella Mikkelsen
Nyborg Fjord: Knopsvane 6 R, Toppet Skallesluger 4 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Husskade 3 R, Gråkrage 12 R, Bogfinke 4 R. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved):
Enkeltbekkasin 4 R. Lars Hansen 
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 84 R, Fiskehejre 9 R, Gravand 1 R, Pibeand 110 R, Krikand 6 R, Gråand 18 R, Taffeland 12 R, Troldand 160 R, Fasan 12 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 3 R, Husskade 2 R. Ella Mikkelsen
Agernæs: Fiskehejre 3 R, Bramgås 380 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 1500 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Toppet Lappedykker 2 FU, Blisgås 1 R, Bramgås 18 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 FU, Pibeand 64 FU, Gråand 4 FU, Skeand 18 R, Toppet Skallesluger 4 FU, Vibe 14 R, Almindelig Ryle 2 FU, Storspove 3 FU, Hættemåge 10 FU, Svartbag 2 R, Bjergirisk 3 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Sædgås 9 FU, Grågås 350 R, Bramgås 430 R, Gravand 2 FU, Pibeand 48 FU, Knarand 31 FU, Krikand 33 FU, Gråand 25 R, Skeand 19 FU, Vandrefalk 1 R, Blishøne 8 R, Hjejle 1500 R, Vibe 200 R, Storspove 1 R, Hættemåge 200 OF, Hættemåge 70 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 R, Engpiber 1 R, Gråkrage 35 R, Ravn 1 R, Stær 20 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Bramgås 155 R, Gråand 2 R, Vibe 20 OF, Vibe 78 R, Stær 12 R. Kirsten Pedersen
Åkrog Bugt: Ederfugl 26 FU. Kirsten Pedersen 
Gyldensteen: Reservatet
: Skægmejse 2 R. Jens Bækkelund


          Stenvender    

Tirsdag den 10. november 2015.                                      Solopgang: 07:39 Solnedgang: 16:23

Engene, Svendborg: Ringdue 200 R,
Svendborg Golfbane: Musvåge 2 R, Blishøne 2 FU, Blishøne 2 R, Hættemåge 80 R, Ringdue 200 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 OF, Solsort 6 R, Allike 140 OF
Holckenhavn: Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 OF.Dådyr 10 R FU, (2 Hjorte og 8 Dåer). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Flintholm Hestehave: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Gråand 2 T, Musvåge 2 OF, Ringdue 2 R, Ringdue 8 OF, Grønspætte 1 R, Sumpmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 1 R, Skovskade 2 FU, Gråkrage 2 R, Bogfinke 11 FU, Kvækerfinke 2 R. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Pibeand 49 FU, Knarand 54 FU, Gråand 35 FU, Spidsand 18 FU, Skeand 36 FU, Taffeland 46 FU, Troldand 15 FU. Gunhild Brink
Flyvesandet: Havørn 1 AD OF, Tyrkerdue 3 R, Sjagger 100 R, Misteldrossel 1 R, Musvit 1 R, Bogfinke 6 R, Grønsisken 5 R. Ella Mikkelsen
Hav N & NV for Flyvesandet: Ederfugl 1000 R, Sortand 300 R, Toppet Skallesluger 2 V R, Alk 1 V R. Ella Mikkelsen
Krogsbølle: Grågås 32 R, Musvåge 1 R, Stormmåge 600 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 2 R, Knortegås 6 R, Gravand 250 R, Krikand 4 R, Gråand 400 R, Spidsand 8 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 8 R, Hjejle 300 R, Almindelig Ryle 400 R, Storspove 90 R, Rødben 1 R, Svartbag 3 R, Stær 2 R, Bjergirisk 80 FU. Ella Mikkelsen 
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Huldue 1 R. Evald Mehlsen
Håre Bjerge: Gråand 12 R, Musvåge 2 OF, Grønspætte 1 FU, Blåmejse 1 FU, Skovskade 2 OF, Ravn 3 OF, Bogfinke 15 OF. Villy-Erik Schødts
Lillebælt (Snævringen): Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Helnæs Made:
Sølvhejre 1 FU, Grågås 500 FU, Bramgås 1850 FU, Hjejle 1200 FU, Vibe 700 R, Hættemåge 300 FU, Stær 50 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Blå Kærhøg 1 BR FU, Hvidklire 5 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Pibeand 35 R, Gråand 60 R, Storspove 25 R, Sølvmåge 30 R, Stær 200 FU. Jens Bækkelund


              Snespurv Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 9. november 2015.                                      Solopgang: 07:37 Solnedgang: 16:25

Strandeng v/Horseskov: Fiskehejre 7 R, Rød Glente 1 FU, Ringdue 200 OF
Ollerup: Tårnfalk 1 FU, Sjagger 30 OF
Slipshavn og Knudshoved gl. færgehavn: Mørkbuget knortegås 1 FU, Gråkrage 25 FU, Grågås 10 OF, Snespurv 2 FU (de første jeg har set – en meget køn lille spurvefugl, de var meget tillidsfulde og vi kunne komme dem ganske nær), Skærpiber 1 R, Sortgrå Ryle 2 FU – (den ene ringmærket: Højre ben gul ring øverst, metal nederst. Venstre ben Rød ring (tekst kunne ikke læses, da ringen er meget slidt), Skarv 25 R, Sølvmåge 5 R. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovballe Have: Havørn 1 AD FU. Evald Mehlsen
Dovns Klint: Skarv 4 SV, Grågås 32 SV, Grå Gås sp. 30 SV, Bramgås 95 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 SV, Ederfugl 105 V, Ederfugl 4000 FU, Havlit 110 R, Sortand 3 SV, Hvinand 2 V, Toppet Skallesluger 8 V, Rød Glente 2 S, Rød Glente 2 TF, Blå Kærhøg 1 BR FU, Spurvehøg 9 S, Musvåge 2 TF, Vibe 3 SV, Alk 2 V, Ringdue 1850 S, Bogfinke 50 S, Bogfinke/Kvækerfinke 215 S, Stillits 3 OF. Morten Müller
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 1 R. Arne Bruun
Lindved: Isfugl 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Birkum: Grønspætte 1 FU. Finn Just Christensen
Middelfart: Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Sølvmåge 25 R. Klaus Malling Olsen
Nyborg: Huldue 2 T, Allike 30 T. Kurt M.Nielsen
Nørre Aaby: Tårnfalk 1 R. Klaus Malling Olsen
Vissenbjerg: Skarv 1 R. Klaus Malling Olsen
Årup: Tårnfalk 2 R. Klaus Malling Olsen
Agernæs: Bramgås 48 FU Fjeldvåge 1 FU Tårnfalk 1 FU Sjagger 20 FU. Kirsten Pedersen
Ebberup: Sjagger 30 FU. Kirsten Pedersen
Hagenskov: Sjagger 50 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Lille Lappedykker 1 FU Toppet Lappedykker 3 FU Skarv 18 R Fiskehejre 1 FU Knopsvane 22 R Toppet Skallesluger 12 FU Musvåge 1 FU Blishøne 700 FU Hættemåge 80 R Stormmåge 30 R Sølvmåge 20 R Svartbag 3 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Grågås 150 R Bramgås 3000 R Vandrefalk 1 FU Hjejle 1500 R Vibe 75 FU Svartbag 32 R. Kirsten Pedersen
Sarup v/Hårby: Musvåge 2 FU Ringdue 100 FU Sjagger 300 FU Bogfinke/Kvækerfinke 100 FU. Kirsten Pedersen
Egensedybet: Skarv 120 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 300 R, Bramgås 400 R, Gravand 36 R, Pibeand 60 R, Gråand 240 R, Spidsand 1 R, Hvinand 40 R, Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 6000 R, Vibe 250 R, Almindelig Ryle 20 R, Storspove 60 R, Rødben 37 FU, Hættemåge 80 R, Engpiber 2 R. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Musvåge 3 R, Ringdue 200 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Halemejse 6 R, Musvit 6 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 40 FU. Ella Mikkelsen
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Ederfugl 200 R, Fløjlsand 1 R, Toppet Skallesluger 10 R, Svartbag 1 R, Alk, Almindelig (torda) 1 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen Gods:
Rødhalset Gås 1 R. Mogens Ribo Petersen
Gyldensteen Gods: Blisgås 67 FU, Grågås 250 FU, Bramgås 10 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 15 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 65 R, Sangsvane 2 R, Blisgås 2 R, Grågås 1042 R, Pibeand 535 FU, Knarand 128 FU, Krikand 252 R, Gråand 384 FU, Spidsand 92 FU, Skeand 115 R, Taffeland 25 R, Troldand 78 R, Hvinand 1 R, Vandrefalk 2 FU, Blishøne 650 R, Vibe 1000 OF, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 167 R, Stormmåge 45 R, Sølvmåge 90 R, Sanglærke 55 R, Allike 400 R, Gråkrage 55 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 9 R, Pibeand 4 R, Gråand 83 R, Ederfugl 1 R, Hvinand 51 FU, Toppet Skallesluger 51 FU, Vibe 201 R, Storspove 22 FU, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 16 FU. Kurt Due Johansen
Bramgås 25 OF, Gråand 45 FU, Allike 10 FU, Råge 4 R, Gråkrage 4 R, Stær 50 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Blisgås 6 R, Grågås 115 T, Bramgås 5 R, Pibeand 130 R, Krikand 34 FU, Gråand 22 R, Hvinand 2 R, Strandhjejle 2 R, Allike 100 FU, Gråkrage 24 FU T. Kurt Due Johansen
Jersore:
Rødhalset Gås 1 R. Sten Pedersen
Orestrand: Kortnæbbet Gås 2 FU, Blisgås 33 FU, Grågås 60 FU, Bramgås 2514 FU,
Rødhalset Gås 1 FU. Kurt Due Johansen
Orestrand:
Rødhalset Gås 1 FU. Jens Bækkelund


  DOF's aktuelle nyhedsbrev d 24/09 - 2015:
              Klyden er i krise som dansk ynglefugl
              VIDEO: Verdens største terne fisker i Danmark


            Sølvhejre ved Nakkebølle

Søndag den 8. november 2015.                                      Solopgang: 07:35 Solnedgang: 16:27

Svendborgsund øst for Iholm: Lille Lappedykker 26 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 60 Ø, Fiskehejre 8 FU, Storspove 1 FU
Tangegård (10:00): Kvækerfinke / bogfinke 20 FU, Fiskehejre 2 FU, Sjagger 20 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Ederfugl 7 SØ, Musvåge 1 R, Vibe 50 OF, Grønspætte 1 F AD FU. Arne Bruun
Dovns Klint: Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 7 T, Musvåge 28 T, Fjeldvåge 1 T. Ole Bo Olsen
Gulstav Mose: Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 3 OF, Musvåge 8 T, Fjeldvåge 1 OF. Ole Bo Olsen
Søgård (Langeland): Musvåge 43 OF. Ole Bo Olsen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 64 R. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 15 R,
Sølvhejre 5 FU, Fiskehejre 7 R, Blisgås 8 R, Grågås 980 R, Pibeand 90 R, Knarand 14 R, Krikand 5 R, Taffeland 5 R, Troldand 110 R, Hvinand 22 R, Stor Skallesluger 1 R, Havørn 2 AD OF, Vandrikse 4 R, Skovsneppe 1 R, Isfugl 1 R, Halemejse 6 R, Sumpmejse 1 R. Arne Bruun 
Bjerne Mark: Agerhøne 14 R. Freddy Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Musvåge 4 FU, Tårnfalk 2 FU, Jernspurv 1 R. Søren G. Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Blå Kærhøg 1 BR FU. Per Rasmussen
Ravnholt: Sædgås 4 OF, Musvåge 7 R, Ravn 8 FU. Per Rasmussen
Odense Losseplads: Pibeand 225 R, Spidsand 54 R, Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 1 OF, Hjejle 450 R, Vibe 300 R, Mosehornugle 1 OF, Bjergirisk 175 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 68 FU, Spidsand 4 FU, Musvåge 1 R, Hjejle 1600 OF, Storspove 27 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Blå Kærhøg 2 BR FU, Vandrefalk 1 R, Hjejle 650 R, Almindelig Ryle 240 R, Sortklire 3 R. Henrik Kalckar Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 800 FU, Krikand 150 FU, Vandrefalk 1 R, Hjejle 650 FU, Vibe 500 FU. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Grågås 3 T, Hvinand 11 T, Toppet Skallesluger 71 T, Blå Kærhøg 1 T, Lomvie 1 R, Lomvie 4 T, Alk 1 T, Lomvie/Alk 14 T, Tejst 37 T, Tejst 14 R, Skærpiber 4 R, Grønirisk 21 R, Gulspurv 5 R. Martin Strømkjær
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 FU, Skærpiber 1 FU, Snespurv 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Hybæk: Hjejle 400 OF. Evald Mehlsen
Enebærodde: Bjergirisk 100 R. Kresten Madsen
Gyldensteen Gods: Bramgås 850 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 R, Ravn 2 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD OF, Havørn 2 1K R. Keld Skytte Petersen 
Gyldensteen: Langø: Blisgås 24 FU, Bramgås 1325 FU. Jens Bækkelund


             Rødhals Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 7. november 2015.                                      Solopgang: 07:33 Solnedgang: 16:29

Svendborg Golfbane: Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 R, Hættemåge 40 R, Rødhals 1 R, Sjagger 40 R, Musvit 2 FU
Strandeng v/Horseskov: Lille Lappedykker 26 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 R, Ederfugl 80 R
Vornæs Skov
(14:10): Havørn JUV OF (i panik pga jagt i skoven - har set flere gang i træk 2 havørne JUV ved søen/sydlige skovsti). Bettina Gerti Groß
Ny Gesinge, matriklen: Bramgås 300 R, Fjeldvåge 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Salme Nor: Tinksmed 1 R. Ole Goldschmidt 
Tange å
(09:00): Skarv 12 FU R, Gråand 10 FU, Ederfugl 18 FU, Rødhals 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup, matriklen: Dobbeltbekkasin 6 FU (De har nu været her mindst 3 dage), Gærdesmutte 1 R.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense, Svendborg: Agerhøne 6 R. Niels Andersen
Christiansminde: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Skallesluger 3 R, Spurvehøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Isfugl 1 R, Gærdesmutte 2 R. Mads Paulsen
Hav øst for Thurø: Ederfugl 1450 R, Sortand 15 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 4 R, Grågås 21 R, Bramgås 110 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 15 R, Pibeand 115 R, Krikand 160 R, Vandrefalk 1 M AD R, Vibe 85 OF, Engpiber 15 R, Skovskade 1 R, Stær 3 R, Bjergirisk 8 R, Rørspurv 3 R. Arne Bruun
Ulbølle, matriklen: Skovhornugle 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Dyreborg Vig: Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 42 2K+ FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Toppet Skallesluger 6 R, Sølvmåge 21 R, Svartbag 4 3K+ R. Jacob Sterup
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 34 R, Knopsvane 52 2K+ FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 84 FU. Jacob Sterup
Knold Nor: Lille Lappedykker 76 R, Knopsvane 42 , Hvinand 5 R, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 480 R, Vibe 57 R, Almindelig Ryle 27 FU, Storspove 36 FU, Rødben 18 FU, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 3 R, Stær 25 R. Jacob Sterup
Sundet - Faaborg: Toppet Lappedykker 3 R, Grågås 26 R, Knarand 8 R, Gråand 11 R, Troldand 610 R, Havørn 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 3 FU, Sjagger 8 FU, Blåmejse 2 FU, Skovspurv 2 FU. Leif Kristensen
Kildemose, Ryslinge:
Sølvhejre 1 FU. Karl Top 
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Fiskehejre 1 R, Gråand 4 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 4 R, Ringdue 9 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 8 R, Musvit 9 R, Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 1 R, Husskade 2 R, Allike 1 R, Gråkrage 4 R, Skovspurv 5 R. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Pibeand 20 FU, Krikand 34 FU, Skeand 11 FU, Spurvehøg 1 OF. Gunhild Brink
Brylle: Fasan 1 M FU, Tyrkerdue 1 FU, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Husskade 2 FU, Skovspurv 15 FU, Bogfinke 1 FU. Søren G. Nielsen
Fangel: Topmejse 1 R. Timme Nyegaard
Slambassinet (Odense): Blå Kærhøg 1 F AD OF, Vandrefalk 1 1K R, Svaleklire 2 R, Bjergpiber 2 R, Skægmejse 2 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 1 VDR R, Knarand 184 R, Skeand 25 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Sortklire 14 R, Hættemåge 800 R. Kresten Madsen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 400 OF, Havørn 2 R, Hjejle 1600 R. Kresten Madsen
Holckenhavn Fjord: Grågås 400 R, Hvinand 20 R. Peter Pelle Clausen
Nyborg Havn: Skærpiber 1 R. Peter Pelle Clausen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 78 R, Fiskehejre 13 R, Grågås 30 R, Pibeand 50 R, Krikand 7 R, Gråand 22 R, Taffeland 6 R, Troldand 180 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 2 R. Peter Pelle Clausen
Røjle Mose:
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 30 R. Erik Busk
Flyvesandet: Mosehornugle 1 R. Sten Pedersen
Bredbjerg: Vindrossel 4 OF. Flemming G. Andersen
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 35 R, Grågås 815 R, Bramgås 40 R, Havørn 1 JUV R, Vibe 220 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 950 FU. Jens Bækkelund


             Arkivfoto

Fredag den 6. november 2015.                                      Solopgang: 07:31 Solnedgang: 16:31

Purreskoven, skovfogedhuset: Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Grønirisk 6 FU, Solsort 2 FU, Ringdue 6 OF, Gråkrage 4 FU, Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Storskov (Brahetrolleborg): Musvåge 1 R, Jernspurv 1 R, Halemejse 9 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 5 FU, Bogfinke 3 FU, Kvækerfinke 150 FU. Niels Bomholt Jensen
Bjernekrogen: Fiskehejre 2 FU, Sangsvane 20 FU, Grågås 60 FU, Musvåge 1 FU, Hættemåge 60 FU, Skægmejse 2 FU, Allike 120 FU, Råge 50 FU. Per Damgaard Poulsen
Grusgrave v/Birkum: Havørn 1 AD FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Henrik Kalckar Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 AD R, Spætmejse 1 R. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Knopsvane 5 , Knarand 100 FU, Spidsand 8 R, Skeand 30 FU. Jacob Sterup


             Gråspurv   Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 5. november 2015.                                      Solopgang: 07:29 Solnedgang: 16:33

Lundeborg, Ny Camping (14:30): Grå/skovspurv 12 FU, Solsort 8 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 6 FU R, Gråkrage 6 OF, Musvit 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Spodsbjerg Havn: Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Skærpiber 2 FU, Bjergpiber 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Sydf. Øhav: Rødlok: Skarv 6 R, Knopsvane 2 R, Knortegås 6 R, Ederfugl 15 R, Toppet Skallesluger 33 R, Hættemåge 20 R. Niels Bomholt Jensen
Søren Bilds Strand: Knortegås 4 FU, Blå Kærhøg 1 M S, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Rødhals 4 SY, Sjagger 6 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Råge 15 FU, Gråkrage 4 R, Skovspurv 13 R, Bogfinke 2 FU, Kvækerfinke 20 FU, Grønirisk 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Sandholt: Knopsvane 2 FU, Gråand 16 R, Blishøne 3 FU, Sølvmåge 3 R, Ringdue 7 R, Gærdesmutte 1 FU. Leif Kristensen
Espe: Natugle 1 R. Gunnar Jørgensen
Ringe: Isfugl 1 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 1 VDR R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 8 R, Grågås 4 R, Pibeand 270 R, Knarand 42 R, Krikand 72 R, Gråand 10 R, Skeand 40 R, Taffeland 42 R, Troldand 20 R, Musvåge 2 R, Blishøne 40 R, Hjejle 50 R, Vibe 200 R, Storspove 2 R, Sortklire 14 FU, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 5 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 6 R, Sjagger 30 R, Halemejse 6 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Husskade 1 R, Gråkrage 3 R, Stillits 2 R, Tornirisk 15 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Sanderum: Spurvehøg 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Knopsvane 8 R, Grågås 250 R, Bramgås 450 R, Krikand 250 R, Gråand 40 R, Havørn 1 1K R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 R, Hjejle 2000 R, Vibe 600 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 R, Sjagger 100 R, Gulspurv 5 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 1 R, Bramgås 125 R, Spidsand 4 R, Almindelig Ryle 23 R, Storspove 168 R. Annette Friis
Brunshuse: Gærdesmutte 2 R, Ravn 5 R. Kirsten Pedersen
Feddet v/Brydegård: Engpiber 4 R, Halemejse 12 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 800 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Blishøne 1200 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Fyr og havet ud for: Bramgås 350 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 6 R, Grågås 14 OF, Bramgås 40 OF, Pibeand 80 R, Knarand 27 FU, Krikand 185 R, Gråand 57 FU, Spidsand 1 FU, Skeand 4 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 FU, Blishøne 8 FU, Hjejle 800 R, Vibe 100 R, Vibe 300 T R, Almindelig Ryle 12 R, Hættemåge 25 R, Svartbag 5 R, Ringdue 5 R,
Engpiber 10 FU, Stenpikker 1 R, Gråkrage 14 FU, Stær 170 FU. Kirsten Pedersen   
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 550 R, Pibeand 60 R, Knarand 10 R, Spidsand 35 R, Skeand 57 R, Blå Kærhøg 1 R, Vibe 350 R. Annette Friis
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Skallesluger 15 R. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 1 R, Bramgås 125 R, Spidsand 4 R, Almindelig Ryle 23 R, Storspove 168 R. Annette Friis
Ørritslev: Bramgås 200 R. Annette Friis


            Toppet skallesluger    Foto: Leif Kristensen

Onsdag den 4. november 2015.                                      Solopgang: 07:27 Solnedgang: 16:35

Ny Gesinge: Blå kærhøg 1 1 FU M. Poul Vestergaard Rasmussen
Svendborg Golfbane: Bramgås 30 SV, Musvåge 1 OF, Blishøne 2 R, Blishøne 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 40 FU, Vindrossel 8 R, Korttået Træløber 1 FU, Ravn 2 R, Bogfinke 3 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 4 R, Bramgås 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 13 R, Pibeand 45 R, Krikand 25 R, Gråand 13 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 1 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 6 R, Skærpiber 1 R, Sjagger 10 R, Stær 17 R, Bjergirisk 20 R, Rørspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sibirien: Natugle 1 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 20 R, Fiskehejre 15 R, Knopsvane 15 FU, Sangsvane 4 FU, Grågås 50 FU, Bramgås 330 FU, Knortegås 1 R, Pibeand 140 FU, Krikand 85 FU, Gråand 200 FU, Spidsand 6 FU, Skeand 4 R, Taffeland 60 R, Troldand 1300 R, Bjergand 10 R, Ederfugl 10 T, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 1 1K T, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 T, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 10 FU, Hjejle 300 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 6 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 250 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 1 R, Skærpiber 5 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Sjagger 60 T, Bjergirisk 20 FU, Rørspurv 1 R. Per Damgaard Poulsen
Hvedholm (Horne): Bramgås 110 T R, Sjagger 10 R, Vindrossel 5 R. Per Damgaard Poulsen
Skov SV for Vantinge: Grågås 5 OF,
Rød Glente 19 R NAT, Musvåge 1 OF, Stormmåge 3 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 11 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 OF, Sjagger 60 Ø, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 R, Skovskade 1 OF, Husskade 1 R, Allike 5 OF, Gråkrage 3 R, Gråkrage 2 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Espe: Gulspurv 1 SY. Evald Mehlsen
Lindeskov v/Ørbæk: Grønspætte 1 M AD RI . Hans Rytter
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 60 R NAT. Dieter Maaszen
Næsbyhoved-Broby (00:13): Natugle 1 R. Finn Just Christensen
Egensedybet: Skarv 70 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 70 R, Gravand 15 R, Pibeand 90 R, Strandskade 20 FU, Hjejle 800 R NAT, Strandhjejle 1 FU, Almindelig Ryle 450 FU, Lille Kobbersneppe 13 FU, Storspove 40 FU, Rødben 6 FU. Niels Bomholt Jensen
Enebærodde: Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Engpiber 3 R, Skærpiber 3 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 3 R, Halemejse 7 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 R, Korttået Træløber 1 FU, Gråkrage 5 R, Bogfinke 1 R, Stillits 1 OF, Grønsisken 8 OF. Niels Bomholt Jensen
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Gråstrubet Lappedykker 18 FU, Skarv 20 R, Ederfugl 160 R, Sortand 8 R, Toppet Skallesluger 28 R. Niels Bomholt Jensen
Ægholm (Odense Fjord): Bjergirisk 120 FU. Niels Bomholt Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 1 R, Fiskehejre 11 R, Pibeand 258 R, Knarand 111 R, Krikand 87 R, Spidsand 3 R, Skeand 28 R, Havørn 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 470 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 36 R. Annette Friis
Knudshoved Færgehavn: Skarv 6 R, Skærpiber 2 R, Gråkrage 5 FU. Leif Kristensen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 8 R, Grønirisk 5 R, Dompap 1 R. Leif Kristensen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 5 FU, Storspove 1 FU. Leif Kristensen
Nyborg Fjord: Almindelig Ryle 7 FU, Rødben 2 FU. Leif Kristensen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 64 R, Fiskehejre 8 R, Pibeand 126 FU, Taffeland 12 FU, Troldand 153 R, Tårnfalk 2 OF, Svartbag 2 R, Grønirisk 5 R, Dompap 1 R. Leif Kristensen
Emtekær Nor: Blå Kærhøg 1 M R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 36 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 28 FU, Grågås 110 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 FU, Gravand 8 FU, Pibeand 1 R, Gråand 2 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 37 FU, Blishøne 550 FU, Storspove 5 FU, Hættemåge 6 R, Svartbag 5 R, Gærdesmutte 1 FU, Gråkrage 7 FU, Bjergirisk 15 R. Kirsten Pedersen
Helnæs By: Bramgås 900 FU, Hættemåge 150 FU, Stær 50 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 7 R, Blisgås 4 FU, Grågås 500 SV, Bramgås 700 SV, Bramgås 800 R, Pibeand 90 FU, Knarand 34 FU, Krikand 25 R, Skeand 7 FU, Havørn 1 AD FU, Dværgfalk 1 FU, Blishøne 4 R, Hjejle 1000 R, Vibe 230 FU, Storspove 1 R, Hættemåge 23 R, Ringdue 70 R, Husskade 2 FU, Allike 90 TF, Gråkrage 20 R, Stær 100 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 50 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Skarv 15 R, Knopsvane 20 FU, Blisgås 2 R, Grågås 62 OF, Grågås 35 R, Bramgås 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Pibeand 64 FU, Tårnfalk 2 FU, Engpiber 2 FU, Stær 12 R, Stillits 40 TF, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 80 SV. Kirsten Pedersen
Husby (Vestfyn): Hjejle 150 FU, Sjagger 400 FU. Kirsten Pedersen
Lundager : Solsort 16 FU, Sjagger 5 FU, Grønirisk 4 FU, Dompap 4 FU. Kirsten Pedersen
Sandager v/Assens: Musvåge 1 FU, Hjejle 350 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 170 R, Bramgås 1400 R, Spidsand 44 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 100 R, Toppet Skallesluger 60 R, Strandhjejle 3 R, Hvidklire 2 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 5 R, Sanglærke 24 R, Engpiber 10 R, Bjergirisk 3 FU, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R. Kurt Due Johansen


             Stenpikker arkiv

Tirsdag den 3. november 2015.                                      Solopgang: 07:25 Solnedgang: 16:37

Vantinge, Præstebro (13:15): Rød glente 4 R FU i området. Morten Kristiansen
Lundeborg: Svartbag 8 FU, Sølvmåge 15 FU, Hættemåge 10 FU, Skarv 8 FU R, Grågås 60 OF NØ. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup, matriklen: Tårnfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 7 FU (ca. 100 meter neden for haven, rastede/søgte føde i afhøstet sumpet kornmark/vandfyldte traktorspor o.a).
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Lehnskov/Fredskov
: Sjagger 350 R. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Pibeand 125 R, Knarand 12 R, Skeand 108 R, Havørn 1 AD OF, Enkeltbekkasin 1 R, Ravn 2 OF. Gregers Johannesen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 30 R,
Sølvhejre 5 FU, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 9 R, Sangsvane 5 R, Grågås 70 R, Pibeand 260 R, Knarand 12 R, Krikand 8 R, Taffeland 9 R, Troldand 83 R, Hvinand 1 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 2 R, Blishøne 17 FU, Hættemåge 70 R, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 140 R, Isfugl 1 R, Gærdesmutte 4 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 1 T, Solsort 6 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Allike 40 OF, Bogfinke 2 R, Stillits 4 R, Gulspurv 7 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Grønspætte 1 R, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 5 FU, Træløber 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Trente Mølle m.m.: Gråand 1 M R, Musvåge 1 OF, Solsort 4 FU, Fuglekonge 7 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 3 FU, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 FU, Skovskade 2 R, Ravn 1 R, Bogfinke 2 FU, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 1 R. Leif Kristensen
Revninge: Grønspætte 1 R. Søren Louis Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skarv 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 FU, Pibeand 11 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 52 R, Sølvmåge 7 R, Sjagger 14 FU. Helle Suadicani
Feddet v/Brydegård: Spurvehøg 1 FU, Stor Tornskade 1 R. Helle Suadicani
Helnæs By: Musvåge 1 FU. Helle Suadicani
Helnæs Made: Blisgås 2 FU, Grågås 280 FU, Bramgås 600 R, Havørn 1 JUV R, Hjejle 600 R, Vibe 200 R, Stor Tornskade 1 FU, Ravn 1 FU. Helle Suadicani
Sø v/Præsteskov, Verninge: Moskusand 1 FU. Helle Suadicani
Verninge: Musvåge 1 FU. Helle Suadicani
Ålebæk: Isfugl 1 R. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 6 R, Knopsvane 39 R, Grågås 900 R, Bramgås 1500 R, Pibeand 245 R, Knarand 63 R, Krikand 234 R, Gråand 590 R, Spidsand 28 R, Skeand 76 R, Taffeland 7 R, Troldand 50 R, Blishøne 545 R, Vibe 200 R, Brushane 1 R, Sortklire 1 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 150 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 20 R, Sangsvane 1 R, Grågås 12 R, Gråand 128 R, Ederfugl 1 R, Hvinand 152 R, Lille Skallesluger 1 F R, Toppet Skallesluger 95 R, Strandskade 2 R, Almindelig Ryle 1 FU, Storspove 3 FU, Rødben 3 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 1 R, Råge 5 R, Gråkrage 13 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Blisgås 95 FU, Grågås 72 FU, Bramgås 260 FU, Pibeand 2 R, Gråand 2 R, Storspove 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 95 R, Krikand 25 R, Gråand 12 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Storspove 15 R, Hættemåge 2 R, Isfugl 1 R, Allike 8 R, Gråkrage 2 R, Stær 20 R. Jens Bækkelund


             Isfugl Christiansminde den 2. november 2015. Foto: Finn Skov

Mandag den 2. november 2015.                                      Solopgang: 07:23 Solnedgang: 16:39

Christiansminde: Isfugl 1 R. Susanne og Finn Skov
Lundeborg, matriklen: Spurvehøg 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Kværndrup: Stær 25 R.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ristinge Hale: Knortegås 110 R, Spidsand 18 R, Blå Kærhøg 1 R, Bjergirisk 55 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 12 R, Skeand 95 R, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 1 R, Skægmejse 4 R. Gregers Johannesen
Vesteregn: Blisgås 90 R, Grågås 730 R, Bramgås 3660 R, Rød Glente 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 5 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R. Nis Rattenborg
Faaborg: Bjergvipstjert 1 T. Per Damgaard Poulsen
Sundet - Faaborg: Fiskehejre 3 FU, Blisgås 37 R, Grågås 250 R, Knarand 4 FU, Gråand 15 R, Taffeland 6 R, Troldand 1100 R, Bjergand 10 R, Hvinand 1 FU, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 35 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 20 R, Gærdesmutte 6 FU, Rødhals 5 SY, Skægmejse 5 FU, Halemejse 10 FU, Stillits 10 FU, Grønsisken 60 FU. Per Damgaard Poulsen
Bollelung: Musvåge 2 FU, Stormmåge 260 R. Leif Kristensen
Hellebjergdam: Solsort 4 R, Ravn 1 R, Stær 18 R, Grønirisk 2 FU. Leif Kristensen
Hillerslev: Tårnfalk 1 R, Fasan 1 FU, Allike 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R. Leif Kristensen
Hågerup Å vest for Hågerup: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 6 FU, Knopsvane 6 R, Sangsvane 12 R, Knarand 21 R, Gråand 28 R, Troldand 1 R, Blishøne 22 FU, Solsort 2 R, Skovskade 1 FU, Allike 4 OF, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 4 FU, Gråkrage 5 R. Leif Kristensen
Korinth: Husskade 1 R, Allike 18 FU, Råge 9 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Ravn 1 FU. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Dobbeltbekkasin 1 R. Evald Mehlsen
Lykkesholm: Grønsisken 60 R. Evald Mehlsen
Æble Skov: Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 RI, Sjagger 11 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU T, Spætmejse 2 FU, Gråkrage 2 R, Bogfinke 2 FU, Kvækerfinke 52 FU. Else Klint
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Enkeltbekkasin 1 R. Søren Louis Rasmussen
Strib: Topmejse 1 R. Erik Busk
Søndersø (Nordfyn): Natugle 1 TH. Anders Nielsen


         Efterårets første vandstær    Foto: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 1. november 2015.                                      Solopgang: 07:21 Solnedgang: 16:41

Kogtved, matriklen: Bramgås 180 OF
Søby, Taasinge: Bramgås 3000 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Siø: Bramgås 2500+ R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lindelse Nor: Blishøne 4500 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lillemølle (Refsvindinge) (11:00): Vandstær 1 FU. (lidt mere lys havde været ønskeligt). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skårupøre Sund: Vandrikse 1 R, Strandskade 9 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 2 R. Esben Eriksen
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 4 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 14 FU, Pibeand 50 FU, Krikand 25 FU, Blå Kærhøg 1 BR R, Strandskade 4 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Dværgmåge 2 1K SV, Engpiber 15 R, Sumpmejse 1 R, Skovskade 2 R, Stær 24 FU, Bjergirisk 19 FU. Arne Bruun
Spodsbjerg Havn:
Middelhavssølvmåge 1 4K R, Skærpiber 2 FU, Bjergpiber 1 FU. Finn Just Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 7 FU, Skeand 85 FU, Taffeland 160 R, Bjergand 90 R, Skægmejse 3 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 16 R, Skarv 10 R,
Sølvhejre 5 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 11 R, Sangsvane 7 R, Grågås 1300 R, Havørn 2 AD R, Isfugl 1 OF, Skægmejse 4 R, Allike 2 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Skarv 14 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 2 , Sangsvane 3 R, Grågås 141 R, Skeand 8 R, Hvinand 7 FU, Stor Skallesluger 2 M FU, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Vibe 120 R, Ravn 1 OF. Gunnar Jørgensen
Lydinge Haver: Musvåge 2 FU, Musvåge 2 R, Stormmåge 30 R, Husskade 1 R, Ravn 4 R. Gunnar Jørgensen
Alne Nor: Skarv 10 R, Knopsvane 6 FU, Pibeand 14 R, Toppet Skallesluger/Stor Skallesluger 76 FU, Storspove 1 FU, Sortklire 2 R, Hættemåge 14 R, Sølvmåge 147 R, Svartbag 1 R. Leif Kristensen
Bollelung: Musvåge 3 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor:  Skarv 23 R, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 8 FU, Sangsvane 6 FU, Grågås 81 R, Bramgås 65 OF, Pibeand 107 FU, Krikand 13 FU, Gråand 155 FU, Spidsand 6 FU, Skeand 3 FU, Taffeland 23 R, Troldand 663 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 4 FU, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 2 R, Hættemåge 67 R, Stormmåge 97 R, Sølvmåge 52 R, Svartbag 4 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 FU, Fuglekonge 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Husskade 1 FU, Gråkrage 2 R, Stær 43 R, Skovspurv 2 R. Leif Kristensen
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 53 FU, Skarv 5 R, Knopsvane 11 FU, Blishøne 110 FU, Svartbag 3 R. Leif Kristensen
Knold Nor: Lille Lappedykker 59 FU, Knopsvane 42 FU, Gråand 5 FU, Taffeland 5 R, Troldand 1 R, Blishøne 429FU, Svartbag 3 R, Grønirisk 24 FU. Leif Kristensen
Æble Mølle (Ørbæk Å): Vandstær 1 R. Michael Højgård Hansen
Ellinge: Stormmåge 90 R, Sølvmåge 25 R, Råge 15 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Rødhals 2 R, Solsort 15 R, Fuglekonge 3 R, Blåmejse 15 R. Thomas Varto Nielsen
Pederstrup: Rødhals 1 R, Allike 5 R. Thomas Varto Nielsen
Svanninge: Gransanger 1 FU, Ravn 2 OF. Jacob Sterup
Søllinge: Blåmejse 2 R. Thomas Varto Nielsen
Sønderskov v/Ferritslev: Musvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Enkeltbekkasin 1 R, Dobbeltbekkasin 5 R. Bo K. Stephensen
Bogø (Lillestrand): Toppet Skallesluger 22 R. Kresten Madsen
Egensedybet: Havørn 1 R, Strandskade 3 R, Strandhjejle 28 R, Almindelig Ryle 300 R, Storspove 18 R, Sortklire 10 R, Rødben 21 R, Sumpmejse 2 R, Sortkrage 1 R. Kresten Madsen
Enebærodde: Toppet Skallesluger 20 FU, Blå Kærhøg 1 M AD FU. Søren G. Nielsen
Hofmansgave: Bramgås 2400 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Blå Kærhøg 1 BR OF, Vandrefalk 1 R. Kresten Madsen
Røjle Klint: Agerhøne 3 R. Erik Busk
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Hvinand 360 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 110 R. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 dec 2015
This page is part af: Http://www.Snatur.dk