Tilbage

PIROLER EFTERLYSES!

Hør Pirolen her. Hør pirol.

Højsommeren er nær, og Pirolerne har for længst indfundet sig på deres  faste pladser.

Gode spørgsmål som vi ikke kender svarene på. Sidste år blev der kun indsendt 3  yngleobservationer til Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle! Selvom  Pirolen stille og roligt er gået tilbage her i landet gennem mange år, så  kan det vist ikke passe, at situationen er så ringe. Det ville være rart  om vi i år kan modtage lidt flere observationer. Jeg vil derfor gerne  opfordre til, at der kigges ekstra godt efter Piroler på egnede  lokaliteter i det sydlige og østlige Danmark i 1999. Spred meget gerne   denne efterlysning til så mange som muligt. Alle dine egne oplysninger såvel som oplysninger du har modtaget fra anden side bedes indsendt til  undertegnede inden 1. september. Oplys venligst lokalitet (så nøjagtigt  som muligt - evt. på kort), antal fugle, adfærd og observatør. Hvis du har eftersøgt arten uden held på tidligere ynglelokaliteter, vil jeg også  gerne have oplyst hvor. Sådanne "negative registreringer" er også værdifulde, men rapporteres sjældent. 
På forhånd mange tak for din hjælp!>
Hilsen Michael Grell
Projektmedarbejder & koordinator for Pirol
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Michael Borch Grell
Fag- og projektmedarbejder
Research officer
E-mail: michael.grell@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening
Vesterbrogade 138-140
DK-1620 Copenhagen V
DOF E-mail: DOF@DOF.DK
Phone :   (+ 45) 33 31 44 04
Fax :       (+ 45) 33 31 24 35
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tilbage