Retur til www.Snatur.dk

                         Stor Hornugle!

              Stor hornugle. Billedet er venligst udlånt af fotograf: Klaus Dichmann ©

Hvem vil være med til at finde de store hornugler på Fyn!  Læs sidste nye indlæg i Forum: Stor hornugle på Fyn?

Vi har planer om at lave et par lyttedage efter Stor hornugle i parringstiden (lige nu i perioden januar-marts) hvor man ofte kan høre artens dybe ””hoo – oh” BOOOuu - - - BOOOuu - - - BOOOuu -stemme, der kan høres op til 4 km væk.
Læs mere om stor hornugle og hør stemmen på DOFs hjemmeside: http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=07440

Den store hornugle har mange forskellige stemmer.
Den mest almindelige lyd er hannens kraftige tuden om foråret. Det er en serie ”BOOOuu”, en dyb og lidt uhyggelig tuden.
Stemmen kan forveksles med skov-hornuglens dybe "ruoo", men stor hornugle har længere pauser i serien - omkring 10 sekunder - hvor skovhornuglen kun har 2-3 sekunders pause. Skovhornuglestemmen

I 2007 er der hørt/set Stor Hornugle 2 eller 3 steder på Fyn, derfor vil vi prøve at finde ud af om der er mulighed for ynglepar i 2008. Planen er I vælger jer en lyttepost på nedenstående koordinatnet. Disse er placeret, så vi får dækket så meget af Fyn som muligt!

Lytteposten ved Arreskov sø hedder fx I-11
Vælg din lyttepost og tilmeld dig ved at sende punktet til erik@ehmsen.org eller erhardt.ecklon@skolekom.dk
så registrer vi dig og sætter dig samtidig med på maillisten.

Vi laver en mailliste, så vi kan aftale i løbet af et par dage, at den og den aften tager vi ud for at lytte.
Da arten jo kun skal bruge en ganske lille grusgrav, en hochsitz, en forladt silo, osv vil det næsten være relevant at lytte overalt på Fyn. På den måde står vi ikke alle på nakken af hinanden, der hvor arten blev hørt i 2007!
Indberet de hørte fugle (ugler og andre nataktive fugle) på DOF-basen Finder du ynglefund af sjældne fugle vælges 'Hemmelig'.

                         Her lyttes efter stor hornugle

                         Koordinatnet over lytteposter på Fyn. Vælg et punkt hvor linjerne krydser hinanden

  A B C D E F G H I J K L M N O P
1                  I 1 AVC              
2           F 2 MHH G 2 MHH     J 2 AVC K 2 SG          
3                   J 3 SG K 3 SG          
4         E 4 MHH   G 4 HEA H 4 HEA                
5     C 5 MHH       G 5 HEA H 5 HEA                
6       D 6 PRA   F 6 HEA   H 6 SG                
7       D 7 OHS E 7 OHS F 7 JLB   H 7 SG       L 7 PRA M 7 PRA      
8       D 8 OHS E 8 OHS                      
9       D 9 OHS                 M 9 RYT      
10                   J 10 BSN     M 10 BLR N 10 BLR    
11               H 11 JSA I 11 EEH       M 11 BLR N 11 BLR    
12              

H 12 JSA

  J 12 POU   L 12 JHJ M 12 EEE      
13                               P 13
CLD
14                               P 14
CLD
15                                
16                                
17                                
18                                
19                                
20                                

                       Forum
                     

Stor hornugle Bubo Bubo 

Stor hornugle (Bubo bubo) er en kæmpestor, brun ugle med mørke pletter og striber.
Den vejer normalt 2-4 kilo, og den har et vingefang på op til næsten 2 meter.

Stor hornugle er Europas største ugle. Uglen har store horn og rødgule øjne. Dens bryst har brede striber og bugen smalle.
Selve fjerdragtens grundfarve er gulbrun med brunsorte pletter på oversiden.
Stor hornugle genindvandrede til Danmark, nærmere bestemt Jylland, i 1980'erne efter at være forsvundet i slutningen  af 1800-tallet. Mennesket stod for hornuglens bortgang fra den danske natur. Arten blev bortskudt af jægere, æg blev indsamlet, unger blev indsamlet og  anvendt til krageugler, og skov- og landbrug gennemgik en lang række strukturændringer. I dag er den hyppigste dødsårsag trafikdrab samt kollision med elledninger.
Bestanden i dag er på cirka 50 par - alle i Jylland. Der ses også strejfende store hornugler fra udsætning i Sverige eller Tyskland.
Finland har en bestand på cirka 3.000 par. Sverige og Norge har en bestand på cirka 500-600 par store hornugler og Slesvig-Holsten cirka 35 par.
Uglen er en standfugl, men ungfuglene kan strejfe en del omkring.
Den store hornugle er normalt ikke kræsen i sit valg af levested. I Danmark yngler den normalt i gamle grusgrave, hvor den lægger reden nær toppen af skrænterne. Men den kan også bruge en gammel rovfuglerede, eller yngle i maskinhuse eller endda oppe i selve grusgravnings-maskinerne.
Stor hornugle lægger 2-3 æg og har en rugetid på 35 dage. Reden er normalt placeret i en fordybning i skovbunden. Den er kønsmoden når den er 1-2 år gammel. I Danmark yngler den fortrinsvis i grusgrave eller større forladte fuglereder. Efterhånden er stor hornugle også blevet mere "vant" til mennesket, og ses nu i større udstrækning i udkanten af byer.

Føden er små pattedyr og fugle. Af fugle er byttedyrene ofte ringdue, hættemåge, råge, blishøne eller krage. Pattedyrene der spises er ofte pindsvin, brun rotte eller mosegris. Uglen har bløde fjer som er forsynet med en kant af fine frynser, hvilket gør den næsten lydløs når den jager. Den kan for eksempel tage duer, krager, måger, blishøns, mus, pindsvin og frøer – stort set alt, hvad der rører sig, stort som småt. Den kan også tage andre slags ugler, som den møder i mørket.

Uglen kan se i lys der er cirka 100 gange svagere end det mennesket bruger til at orientere sig med.

Højeste, via ringmærkning registreret levealder for Stor hornugle, er 19 år.
I fangenskab, er højeste dokumenterede levealder 60 år.

Læs mere på DOF-links:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=07440

Læs om Stor hornugle hos Slørugleprojektet via Klaus Dichmann:
http://www.tytoalba.dk/ugler/stor-hornugle/

Stor Hornugle hos FugleogNatur:
http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=417

Moniteringsvejledning for Stor Hornugle i DOF's Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY):
http://www.dofbasen.dk/DATSY/datsyvejledning.php?art=07440

Ligger DU inde med oplysninger om Stor hornuglen, så kontakt DOF's koordinator for Stor hornugle:
Hans Pinstrup Dalagervej 95, 8700 Horsens tlf. 75 64 27 73. E-mail: hans.pinstrup@privat.dk.

Alle oplysninger om redefund og deres geografiske placering bliver behandlet fortroligt,
og vil indgå i Dansk Ornitologisk Forening's Projekt:
Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle, - i daglig tale kaldet DATSY. 

Retur til www.Snatur.dk