Retur til www.Snatur.dk                                 

  Rekordforekomst af Suler
                           af Michael Mosebo Jensen

                                  
                      

NV-vind er den optimale vindretning for Fyns forpost i Kattegat, og med lidt held dukker der nogle af de fugle frem, som ellers kun bliver meldt på Vestkysten og ved Sjællands nordkyst. Så indfinder man sig ”bag busken” og sidder stille og venter med en kop i hånden eller begynder febrilskt at tælle Sortænder eller Ederfugle på nordgående fourageringstræk. Det var imidlertid ikke nødvendigt i dag, 16.8., hvor 4 forventningsfulde fynboere mødte op ved solopgang. Bare det at der kunne ses 5 Suler på én gang var et særsyn for Fyn – og det blev ved og ved. De kom i en strid strøm ud af Storebælt, nogle af dem samledes så på en særlig god fiskeplads mellem den røde og den grønne bøje. Der var 8, så var der 10 – det blev op til 18, som styrtede på hovedet i bølgerne derude, alt imens vi skulle holde dem adskilt fra de nye, der til stadighed kom sydfra. Ingen af os havde vist haft mere end 15 på Horseklint før, så dette, vidste vi, var helt specielt. OK, vi kendte alle sammen til en gamle rekord fra 80´erne, ikke præcist; men det var vist noget med 109 eller 114 eller noget lignende uhyrligt. Jeg har brugt mange timer bag den forjættede busk uden på noget tidspunkt at føle, at jeg bevægede mig bare i nærheden af den rekord! Efterhånden begyndte den dog at blive mindre tåget og fortabt i fortiden. Jeg sagde det endda til Hans, som imidlertid slog det hen med den faldende frekvens. Kl. 10.30 var vi lige nået over de 100, da den gamle rekordholder MRP med frue (KHL) uanmeldt mødte op! Han kunne uden forberedelse stadfæste tallet til 109, 4. okt. 1986. Der fulgte nu en rituel mobningsseance; men da det blev klart for enhver efter endnu en halv time, at rekorden virkelig stod for fald, hjalp vi hverandre til et slutresultat på 141 kl. 14.05. En herlig lokalpatriotisk følelse bredte sig – især efter at tre af os dagen forinden havde været fejlplaceret i timevis på Den jyske Vestkyst og noteret………4 Suler!!!

                                     Suler mod nordvest

                                     FSH, RYT, MMJ

Retur til www.Snatur.dk