Tilbage til Herp. Fænologi
Tilbage til Svendborgs Aktuelle Naturside.
Tilbage til Skovsgaard

Skovsgaard, Hennetved Langeland.

Kortet vise besøgte huller og antallet af ægklumper
af springfrø, Rana dalmatina den 20. marts 1999.
Antallet er skrevet med rødt.
             Se [ totaltælling ]

Ægklumper af Dalmatina (springfrø) foråret 1999 ved Skovsgaard

Lundstedet er Natur og Ungdoms lejrsted/feltstation,
Påøvej 7, 5900 Rudkøbing Tlf.: 62571805.

Lundstedet set fra Konabbe Skov (12 kb) Marts 1999

Lundstedets have kan bruges som primitiv lejrplads, hvor man kan overnatte max. to døgn midt i den herligste natur.I forbindelse med arrangementer/brug kontakt Natur & Ungdom [Hjemmeside]

Tilbage til Herp. Fænologi
Tilbage til Svendborgs Aktuelle Naturside.
Tilbage til Skovsgaard

05 februar, 2004