Skovsgård, Langeland.

[ ARKIVET ] [ Udlejning af Påøgård ] [Botanik] [Dalmatina tælling 20 marts 99]  [Lundstedet]  [Totaltælling Springfrø 97-01]

Forrige


Lørdag. 26. december 1998: Skovstien .

Skålstenen ligger syd for Ellens Bjerg. 
Start turen fra P-pladsen i Konabbe skov. Følg afmærkningen gennem skoven. Stien
passerer forbi en skibssætning, og derfra kan man vælge at gå til Skålstenen   samt til
en bænk, hvor man har en meget smuk udsigt over den sydlige del af Påø enge.
Herfra er det muligt at iagttage fuglelivet på engene.

skaalstenen.JPG (44305 bytes)

Danmarks Naturfond arvede Skovsgaard i 1979, der administreres af DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING.
"
Søstien:
Fra parkeringspladsen i Konabbe Skov fører vejen ud af skoven og over den lille dæmning ("Ivars Bro). Herfra har man
en god mulighed for at iagttage søens fugleliv.
Søen blev dannet efter at Danmarks Naturfond i 1987, gennem en opstemning, hævede vandspejlet 90 cm. Meget hurtigt
fandt fuglene sig til rette i det nye vådområde, og 1991 ynglede der 24 forskellige fuglearter. På grund af den lave vanddybde,
er søen under tilgroning. Dette har medført en reduktion af antallet af fuglearter- men til gengæld er området nu et eldorado for
for springfrøer og grønne frøer.
På højre side af vejen ses et gammelt stengærde, der nu er frilagt efter at have været overvokset af buske og brombær. Fra vejen
kan man komme ind på stien, der følger sydsiden af det levende hegn op til Rebjerg, hvor der er en flot udsigt over marker, skov, søer
enge, og hav. Fra Rebjerg går stien ned over bækken og gennem en låge ind i den nyplantede skov: Heerups Lund. Herfra kan man
følge skovvejen i Konabbe Skov tilbage til parkeringspladsen."

"
Eng- og strandstien:
For enden af Kågårdsvej er det tilladt at parkere. Her ved stranden er der borde og bænke, og vekslende partier af sand- og stenstrand
giver fine muligheder for såvel badeliv som havfiskeri.
Hvis man følger strandvejen mod syd, passeres slusen, der af vander Påø enge. I vinterhalvåret stoppes pumpen, og i perioder med
med højvande i havet kan Påøbækken gå over sine bredder - til gavn for de flokke af trækfugle, der raster på de oversvømmede enge.
Efter slusen går trampestien langs sydsiden af Påøbækken og følger kanten af engene til Påøgård. Flere steder er der en fin udsigt over
engene: Gravænder, Viber, Knopsvaner, Gråænder, Blishøns og Strandskader er der næsten altid -men også Bekkasin, Rødben, Fiskehejre,
Grågæs og Tårnfalk ses hyppigt.
Stien går op over hatbakken Påøbjerg, hvorfra der er en enestående udsigt over enge, skove, marker, hegn og hav. Bag Påøgården ses
Påø Skov, der har sin oprindelse i det overdrev, der i 1700-tallet omfattede hele Påø. På Påøbjerg går stien over engene til Konabbe Skov.
Herfra følges "Skovstien" til Ivars Bro, hvorefter stien følger engens nordside tilbage til stranden".
(Ovenstående tekst er afskrift af folderen
SKOVSGAARD, NATUR.)

Gøgeurter ved Påø den 12. juni 1999. Maj og Plettet.  (26kb) EE-Foto.
På søndag den 13. juni 1999 var det De Vilde Blomsters Dag. Det er Dansk Botanisk Forening, der er initiativtager, og der blev holdt ekskursioner under kyndig ledelse mange steder i landet bl a her ved Skovsgaard ledet af Jens Hæstrup.

Fuglearkivet: 1997- 2001.

 
 
 
Lundstedet, Skovsgaard Søndag den 26. august 2001
Stillits 8 juv + 1 Ad
SKOVSGAARD, Påø-enge. DN Langeland Tirsdag den 1.maj 2001
Gråstrubet lappedykker 2(par),Tårnfalk 1 ad.han med bytte ved falkekasse, Musvåge 3 ad, Gravand 16 par, Strandskade 2, Hvid vipstjert 4, Rørhøg 1 ad.han, Vibe 3, Landsvale 12, Guldspurv 6, Fjordterne 2 (par).3 rådyr, 1 hare.  Torben Møller/TMØ 
Langfredag den 13. april 2001.
Stenpikkere
Erik Ehmsen  

SKOVSGAARD, Påø-enge. DN Langeland Langfredag den 13. april 2001.
Sortklire 1, Enkeltbekkasin 1, Gravand 16 par, Grågås 3 par, Rørhøg 1 par, Knopsvane 2 par, Krikand 13, Vibe 4 par, Blishøne 12 par, Hvid vipstjert 1 par + 6 r, Gråand 6 par, Grønbenet rørhøne 2 par, Stær 20, Dobbeltbekkasin 12, Gråkrage 6, Strandskade 1 par, Rørspurv 2 par + 1 r, Fiskehejre 4, Musvåge 3 Tr n, Halemejse 1 par, Alm Træløber 2, Vindrossel 6.  EEE

       Rørhøg han over søen.
Botanik:
Martsviol, Anemone, Hulrodet lærkespore og Storblomstret kodriver.
Fauna: Harer, Rådyr (opsats halv fejet), Spor fra Grævling
Lundstedet: Nye vinduer
[Springfrøtælling 2001].

        Storblomstret kodriver, Konabbe-skov. den 13. april 2001

SKOVSGAARD, Påø-enge. DN Langeland Søndag den 1. april 2001. 
Havørn 1 Trsv (Kl 15:20), Rørhøg 1 par + 2 hanner, Grågås 12, Gråand 6 par, Gravand 30, Hvid vipstjert 6, Vibe 4 par, Grønbenet rørhøne 1 par, Blishøne 6 par + 18, Halemejse 2, Stær 20, Alm træløber 2, Fuglekonge 1, Sjagger 100, Vindrossel 40, Svaleklire 1, Spurvehøg 3 Tr n, Tårnfalk 1, Musvåge 3 par, Edderfugl 60 Trø. EEE
Botanik: Martsviol, Anemone
Fauna: Harer, Rådyr (opsats halv fejet), Spor fra Grævling
Lundstedet: Nye vinduer
Skovsgaard: Nye naturvejleder: Marianne Hjertelig velkommen :-)

[Springfrøtælling 2001].

Spor fra Grævling ved Lundstedet, Skovsgaard  

SKOVSGAARD, Påø-enge. DN Langeland Lørdag den 17. marts 2001. 
Grågås 26, Gråand 26, Gravand 22, Hvid vipstjert 12, Vibe 4 par, Gråstrubet lappedykker 2, Grønbenet rørhøne 1 par, Troldand 8, Blishøne 6 par, Halemejse 6, Stær 16, Pibesvane 2, Dobbeltbekkasin 1, Strandskade 1 par, Gråkrage 6. EEE  

                                 Pibesvaner på Påø-enge den 17. marts 2001. EE-foto. 
Botanik, [Springfrøtælling 2000].
Se også lokalitetsbeskrivelsen + arkiv.  

DOF-DK  481360 SKOVSGAARD, Påø-enge. DN Langeland.Tirsdag den 2. januar 2001.  
Grågås 7, Gråand 16, Gravand 1
Fredag den 29. december 2000 
Sjagger ca 500, Gråand 34.
DOF-DK  481360 SKOVSGAARD, Påø-enge. DN Langeland. Torsdag den 1. juni 2000.
Grågås 1 par m pul, Gråand 2 par, Vibe 3 par, Blishøne 6 par, Hvid vipstjert 3 par + juv, Stær 14, Rødben 3 par, Fiskehejre 4, Musvåge 3, Grønbenet rørhøne 2 par.
DOF-DK  481360 SKOVSGAARD, Påø-enge. DN Langeland. Søndag den 2. april 2000.
Brushøns 4,
Grågås 2, Gråand 18, Krikand 42, Vibe 18, Gravand 36, Blishøne 80, Stær 40, Hvid vipstjert 3, Dobbeltbekkasin 14, Rødben 12, Fiskehejre 4..
Søen: Troldand 4, Knopsvane 1par, Blishøne 12 par, Gråstrubet lappedykker 2 par, Lille lappedykker 1 par, Grønbenet rørhøne 2, Vandrikse 1.
DOF-DK  481360 SKOVSGAARD, Påø-enge. DN Langeland. Søndag den 26. marts 2000.
Grågås 12, Gråand 42, Pibeand 8, Krikand 25, Vibe 18, Gravand 60, Blishøne 80, Stær 40, Musvåge 1, Hvid vipstjert 6, Sanglærke 40, Dobbeltbekkasin 12, Skeand 2 par.
Søen: Troldand 8, Knopsvane 2, Blishøne 12 par, Gråstrubet lappedykker 2 par, Lille lappedykker 1 par
DOF-DK  481360 SKOVSGAARD, Påø-enge. DN Langeland. Lørdag den 11. marts 2000.
Grågås 40, Gråand 82, Knarand 6, Knortegås 1, Pibeand 14, Krikand 12, Vibe 18, Gravand 96, Blishøne 80, Stær 4, Fiskehejre 6, Musvåge 3, Hvid vipstjert 4, Sanglærke 40, Blå kærhøg 1 Brun, Halemejse 2, Sjagger 40, Knopsvane 2. 
Søen: Troldand 8, Knopsvane 2, Blishøne 12 par, Gråstrubet lappedykker 1 par.
DOF-DK  481360 SKOVSGAARD, Påø-enge. DN Langeland. Lørdag den 4. marts 2000.
Grågås 126, Gråand 26, Vibe 16, Gravand 32, Stær 4, Fiskehejre 2, Stillits 3, Musvåge 4.
Skoven: Alm træløber
481360 SKOVSGAARD, Påø-enge.Danmarks Naturfredningsforening, Langeland.Lørdag den 12. juni 1999
Svaleklire 1, Gravand 12, Stær 60, Rødben 2 par, Vibe 4 par, Fiskehejre 4, Blishøne 6 par, Gråand 9 par, Gråkrage 8, Musvåge 1 par, Tårnfalk 1.
Lørdag den 10. april 1999
Bramgås 1, Fiskeørn 1 TTN kl 15:50, Svaleklire 1, Grågås 22, Gravand 20, Dobbelt bekkasin 2, Krikand 6, Stær 60, Rødben 2 par, Vibe 4 par, Fiskehejre 4, Blishøne 6 par, Gråand 6 par, Gråkrage 8, Hvid vipstjert 6 par.
Lørdag den 20.
marts 1999
Musvåge 2, Gråkrage
12, Ringdue 4, Sanglærker 4 par; Gravand 28, Vibe 4 par, Grågås 22,
Blishøne 30, Gråand 24, Krikand 16, Fiskehejre 6.
481360 SKOVSGAARD, Eng- og Strandstien. Påø-enge.Lørdag den 26. december 1998
Danmarks Naturfredningsforening, Langeland.
Musvåge 2, Toppet lappedykker 2 (På havet), Gråkrage 2, Ringdue 26, Sjagger 16;
Skarv 12, Engpiber 12.
SKOVSGAARD, Eng- og Strandstien. Påø-enge.Søndag den 3. maj 1998.
Vibe 4 par, Gråand 3 par, Grågås 38, Rødben 4 par, Blishøne 6 par, Stær 10,
Musvåge 2 par, Gråstrubet lappedykker 2 par, Fiskehejre 4, Sølvmåge 4, Hvid vipstjert 1 par,
Gråkrage 4, Knarand 1 par, Rørhøg 1 par, Spruvehøg 1, Blå kærhøg 1 (hun) TTN, Rørhøg 2 TTN,
Hvis stork 1 TTN (kl. 12.10). Gransanger, løvsanger, munk, træløber, landsvale, digesvale.
SKOVSGAARD, Eng- og Strandstien. Påø-enge.Torsdag den 9. april 1998.
Danmarks Naturfredningsforening, Langeland.
Vibe 4 par, Strandskade 2 par, Skeand 7, Krikand 18, Gråand 6 par, Grågås 12 par,
Rødben 4 par, Blishøne 6 par, Pibeand 4, Stær 10, Sjagger 40, Musvåge 2 par,
Gråstrubet lappedykker 2 par, Troldand 4, Taffeland 4, Fiskehejre 1, Sølvmåge 20,
Hvid vipstjert 1 par.
Søndag den 5. april 1998.
HAVØRN TTØ kl. 13.40, Musvåge 4, Spurvehøg 2, Grågås 10 TTØ,
Sjagger 77, Skeand 25 (han)TTØ,
Vibe 10 par, Gråkrage 16, Blishøne 8 par, Gravand 12, Fiskehejre 4,
Gråand 14, Grågæs 2 par, Stær 20,
Rørhøg 1 par, Hvid vipstjert 3 par,
Gransanger, Sangdrossel.
SKOVSGAARD, Eng- og Strandstien. Påø-enge.Lørdag d. 21. marts 1998.
Danmarks Naturfredningsforening, Langeland.
Vibe 10 par, Gråkrage 2, Blishøne 8 par, Gravand 24, Fiskehejre 4,
Gråand 24, Grågæs 6 par, Stær 20, Krikand 8,
Blå kærhøg 1 (hun)
Eng- og Strandstien. Påø-enge.Søndag d. 11. januar 1998.
Sangsvaner 40 TTN, Vibe 2 R, Gråkrage 6, Ringdue 100, Sjagger 40 R,
Knopsvane 2, Blishøne 6, Stillits 12.
SKOVSGAARD, Eng- og Strandstien. Påø-enge.
Danmarks Naturfredningsforening, Langeland. Søndag d. 17/8-97
Blishøne 4, Gråstrubet lappedykker 2par,
Natugle 1, Gråkrage 4, Hvid vipstjert
Gulspurv, Stær, Solsort,Stillits,Bysvale, Digesvale.
SKOVSGAARD, Eng- og Strandstien. Påø-enge.
Danmarks Naturfredningsforening, Langeland.Lørdag d. 17/5-97
Gravand 10, Vibe 6 par, Gråand 2par, Grønbenet rørhøne 1par,
Blishøne 6par, Knopsvane 2par, Gråstrubet lappedykker 2par,
Skeand 1par, Gråkrage 16, Hvid vipstjert 4par,
Grågås 1par, Ravn 1, Stenpikker 2.
Gransanger, Løvsanger, Gulspurv, Stær, Solsort, Munk,
Tornsanger
Bysvale, Digesvale.

Tid:Time in Denmark Dato:Dagens dato Antal besøgende siden september 1997: [How many]

27 jan 2002
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon
This site was created with 100% recycled electrons.