Svendborgområdets bedste
Springfrøvandhul i 1997 (April).
BACK [TILBAGE TIL 1998]

Efter et meget beskedent år 1996 tegner 1997, som et af de bedste yngleår i mange år.
Hullet i Nørreskoven ved Valdemarsslot blev ryddet for store træer i starten af 80-erne
og i dag er det, det bedste ynglehul. Skovhullet er et vigtigt basisvandhul for arten. Ligeledes
har hullet stor betydning for Skrubtudse (Bufo bufo).

Over 650 ægklumper, hvilket svarer til lige så mange hunfrøer, er på nuværende tidspunkt
aflagt i hullet. I de andre år har det maximale antal ægklumper været omkring 200; men
1996 blev et meget dårligt år.

Hullet er fotograferet mod sydvest den 4. april 1997 og har ca. en størrelse på omkring 600 kvadratmeter.
I denne ende nærmest fotografen yngler Skrubtudserne.

Karakteristisk måde for SPRINGFRØ at lægge æggene på.
Æggenes typiske placering få centimeter under overfladen, fæstnet omkring vandplanter.
Ca. 16 ægklumper kan tælles på dette billed, så kære computerfreak, nu er tiden inde
til, at du rejser dig fra skærmen og kigger i vandhullerne i nærheden af, hvor du bor, for
at se efter ægklumper af Springfrø. Der er ingen, der helt sikkert ved, hvor og hvormange
steder Springfrøerne lever. Du har hele april måned til at kontrolle om arten findes, der
hvor du bor. Senere vil geleklumpen ligge i overfladen og kan sikkert stadig ses et stykke
ind i maj måned. Størst chancer for finde æg har du på Fyn, sydlige Sjælland, Lolland-Falster,
Møn, Langeland, Endelave, Ærø, Tåsinge og Bornholm + ved Hillerød.

DU KAN VÆRE MED TIL AT FINDE ARTEN I JYLLAND!
Skriv til mig med dine nye iagttagelser: 
erhardt.ecklon@skolekom.dk

02-04-13.