[Tilbage til FUGLE] [SPRINGFRØ 1997] [Herpetologisk Fænologi 2000 ]

SPRINGFRØ Rana dalmatina (GB: Agile frog, D: Springfrosch, N: Springfrosk, S: Långbensgroda)

                 2000

I Nørreskovshullet, Tåsinge kunne der den 15. april tælles 590 ægklumper af Springfrø (Rana dalmatina)  [Se foto af hullet]


Gulstav-mose, Sydlangeland den 19. marts ca. 30 ægklumper af Springfrø.


Æggene af springfrø lå sammen med 
spidsnudet frø


I Nørreskovshullet, Tåsinge kunne der den 13. marts tælles 45 ægklumper af Springfrø (Rana dalmatina) og ved kysten med nord 10 ægklumper i "Kystskovhullet" ligeledes af Rana dalmatina


Dette års første ægklumper af Rana Dalmatina, Springfrø kunne findes i 4 vandhuller på Thurø den 5. marts 2000. Nogle af ægklumperne var lagt nogle dage før denne dato.

Klik på billedet for fuld størrelse. Billed af ægklumper og to vandhuller på Thurø fra den 5. marts 2000 (66511 byte) EE-Foto


   1999

Tirsdag den 13.april blev der talt 497 ægklumper i Nørreskoven, Tåsinge lagt af Rana dalmatina (springfrø). De fleste ægklumper var en til to uger gamle og larverne var tæt på at klække.


De første springfrøæg er fundet den 6. marts ved Amalielystskoven, Hvidkilde.

mark.JPG (13425 bytes)


1998

Springfrøerne har startet æglægning meget tidligt i år:
De første æg er fundet på Thurø den
22. februar 98.
Springfrøs kvækkelyd hører du i baggrunden.

Taasinge:
Kysthullet ved Valdemar Slot, Tåsinge lørdag den 28. marts 1998:
Springfrø har lagt
148 ægklumper i hullet i skovkanten. Blishønepar yngler ligeledes..
Det "
BEDSTE HUL" i Nørreskoven, Taasinge lørdag den 28. marts 1998:
I dette hul har springfrø lagt
246 ægklumper; men der er langt til 650 fra 1997.
Grågås, Gråand og Blishøne yngler ligeledes i hullet. Erhardt Ecklon.
Svendborg:
Thurø Rev den 14. marts 1998:
Springfrø (sandsynligvis p.gr.a. tidspunkt.) 10 ægklumper i hullet i skovkanten på engen.
Smørmosen den 14. marts 1998:
Kiggede efter frøæg i den lille sø lige nord for campingpladsen; men uden resultat. Har ellers set haletudser der tidligere; men de er truede af udsatte ænder.
Vandhul lige nord for sidevej til St. Byhavevej, (lige nord for skoven kaldet St. byhave i ved Byparken Svendborg NØ) den 16. marts 1998
10 ægklumper og i hvert fald 2 af dem sad fast om grene et stykke nede, så mon ikke det er springfrøer. I efteråret rensede jeg med frivilliges hjælp vandhullet for gl. gulvtæpper og lign. og fjernede træer og buske på sydsiden. Meddelt af
Arne Bruun

Det kunne være interessant at bruge Internettet til at konstatere om Atlasunder-
søgelsens resultat er dækkende.
kortet herunder er fund af SPRINGFRØ markeret med
rødt:

Udbredelsen af springfrø

Vil DU være med til at kortlægge udbredelsen af arten, så
så er det lige nu det skal være. Springfrø er meget nem at
kortlægge lige nu, fordi arten lægger æggene som den første
frø i Danmark, og de lægges oftest i små vandhuller i nærheden
af bredden 15-20 cm under overfladen fæstnet til grene eller
plantestængler. Se billeder fra 1997 eks 1 eller eks. 2 årets bedste.

De er altså meget nemme at registrere!


Ser du æg lagt på denne måde, så mail til mig, hvorefter jeg vil
lave et nyt kort med dine iagttagelser indtegnet.
Det mest spændende ville være, hvis du finder den uden for
de "røde områder". Du kan være sikker på kun at finde springfrø-
æg til midt i marts, hvor Butsnudet og Spidsnudet lægger deres
æg; men de gør det i store plamager.


HVAD SIDEN HER UDVIKLER SIG TIL AFHÆNGER BLANDT ANDET AF DIG!
YDERLIGERE INFORMATION:
erhardt.ecklon@skolekom.dk

Sidst opdateret den 02 april, 2013