Forrige eller www.snatur.dk

                                  Fynboer på Toppen

                                             Skagen: 

Fredag 11. maj - 13. maj 2001. Skagen i Bededagene.

Se også [Fugletræk på Skagen v. Rolf]

Pool, Bent. Hans og Erhardt
      Atling and han Ellekrattet Skagen den 13. maj 01
Fugleliste:

Fredag den 11. maj 01. Bededag

Fiskeørn 20, Musvåge 196, Spurvehøg 31, Blå kærhøg 6, Gul vipstjert 9, Kongeørn 2, Kernebider 4, Lille korsnæb 16, Sjagger 135, Lærkefalk 34, Sildemåge 2, Rødstrubet lom 48, Tårnfalk 41, Sortstrubet lom 3, Hedehøg 2, Fjeldvåge 5, Ringdue 6, Mursejler 7, Rørhøg 14, Dværgfalk 25, Hvepsevåge 2, Vandrefalk 6, Trane 8, Grønirisk 2, Grønsisken 4.
(Ornitologer 100).

En super dag vejrmæssigt og med mange trækkende fugle på begge sider af Flagbakken. På et tidspunkt om eftermiddagen var der samlet minimum 100 ornitologer på klittoppen. På Storklit og Sandmilen sås ligeledes mange ornitologer. 
Naturbutikken havde demonstration af udstyr mit i flokken.


Lørdag den 12. maj 2001:

Nordstrand + Grenen (5:00 - 13:00)
Splitterne 15, Musvåge 42, Tornsanger 1, Stor præstekrave 4 + 2 r, Alk/Lomvie 8 Tn, Alk 1, Sortstrubet lom 1, Sortænder 56, Ride 1, Alm ryle 11, Spurvehøg 2, Huskade 14, Skeand 2, Toppet skallesluger 1, Gravand 10, Vandrikse 1, Gråkrage 1, Hvidklire 2, Rødstrubet lom 1, Gul vipstjert 11, Engpiber 15, Blå kærhøg 1 hun, Rødrygget svale 1, Rørhøg 5, Dværgfalk 2, Rørspurv 5, Gråsisken hørt, Sjagger 200, Tornirisk 22, Sort krage 1, Vandrefalk 3, Spurvehøg 10, Mursejler 2, Fiskeørn 3, Alm kjove 2.

          Grenen

Vippefyret:
Blåhals 1 han Sy, Rødrygget tornskade 1 hun.

Sandmilen (13:30 - 17:00)
Ravn 2, Hedehøg 1 han + 1 hun, Traner 4, Sortmejse 1 Sy, Lærkefalk 1, Fiskeørn 2.

Strandtudse fra Grenen maj 01

Søndag den 13. maj 2000

Grenen, Ellekrattet, Damsted Klit og Sandmilen ( 5:30 - 10:00):

Landsvale 50, Gråsisken 1, Stenpikker 6, Lærkefalk, Atlingand 3 han, Lille lappedykker 1, Spurvehøg 1, Vinddrossel 2, Splitterne 3, Rødrygget tornskade 1, Dværgfalk 1, Tårnfalk 1, Hedelærke 2, Gøg 2, Skovpiber, Sortmejse.

Havgus'en lagde en dæmper på trækket.

 

             Flagbakken den 11. maj 01.   

 
          Nordstranden lørdag den 12. maj 2001. kl  5.30 

   Flokken på Grenen

 

 

 

 

 

 

 

 

Padder og krybdyr:

Markfirben han + hun: 
Sandmilen, Grenen, Flagbakken.
Strandtudse han, hun + æg:
Grenen 1 lokalitet.
Sandmilen 3 lokaliteter
Råbjerg syd for Råbjerg Mile
Lille vandsalamander
Damsted Klit, Skagen
Spidssnudet frø:
Råbjerg syd for Råbjerg Mile

 


      Strandtudseæg fra Grenen, Skagen den 12 maj 01. EE-foto    
        
PATTEDYR:

2 spættede sæler + 1 død, Lækat 1 krydser Sandormevejen           
                                       Spættet sæl på Grenen 1 ud af tre.

Tofte Sø Søndag den 13. maj 2000

Knarand 1 par,  Pibeand 1 han, Grågås 10, Troldand 1 par, Musvåge 1, Gravand 1 par, Knopsvane 1 par, Rørhøg 1, Bynkefugl 1, Skarv, Hættemåge (koloni), Blishøne 1, Løvsanger, Regnspove.
 [Thy-lejren 2000]
På tur:
Poul Rasmussen, Bent Staugaard, Hans Rytter og Erhardt Ecklon
Opdateret 14. maj 2001 14-05-01 14:46:50

Forrige