Tilbage

            Fynboer ved Vejlerne

Thy: Fredag 19. maj - 21. maj

lørdag den 20 maj 2000 
søndag den 21. maj 2000

Fugleliste:

Stor regnspove, Rød glente, Tornsanger, Havesanger, Hvid vipstjert, vibe, Stær, Ringdue, Landsvale, Bysvale, Krikand, Gråkrage, Solsort, Råge, Kornværling, Gravand, Gråand, Knopsvane, Engpiber, Blishøne, Rørspurv, Fiskehejre, Hvinand, Gråand, Skarv, Gråspurv, Fiskeørn m. hornfisk, Musvåge, Husskade, Rørsanger, Digesvale, Fjordterne, Strandskade, Gøg, Sølvmåge, Toppet lappedykker, Tornirisk, Mudderklire, Rødben, Klyde, Hættemåge, Stor præstekrave, Grågås, Rørhøg, Toppet skallesluger, Skeand, Dværgterne, Alm hjejle, Stormmåge, Taffeland, Pibeand, Gulspurv, Dobbeltbekkasin, Løvsanger, Blåmejse, Gærdesanger, Gærdesmutte, Atlingand, Misteldrossel, Musvit, Rørdrum, Mursejler, Hvid stork, Svartbag, Kærsanger, Hvidklire, Knarand, Stor kobbersneppe, Bogfinke, Trane (19), Sivsanger, Brushane, Stillits, Sorthalset lappedykker, Gråstrubet lappedykker, Sortterne (min 30), Vandrikse, Skægmejse, Sangdrossel, Rødhals, Gransanger, Fuglekonge, Jernspurv, Ride, Mallemuk, Lomvie, Sule, Sortand, Havterne, Ederfugl, Tyrkerdue, Gulbug, Sortmejse, Stor flagspætte, Skovpiber, Skovsanger, Grønsisken, Topmejse, Kernebider, Fuglekonge, Plettet rørvagtel (5).Lørdag den 20. maj 2000:

Pirol, Grønspætte, Munk, Ravn, Grønirisk, 

(Agerø) Lysbuget Knortegås, Vandrefalk, Gul vipstjert, Stenpikker, Strandhjejle, Skovspurv, Agerhøne

Tårnfalk, Husrødstjert, BynkeFugl, Sortstrubet bynkefugl (1 Par), Dværgmåge.

Søndag den 21. maj 2000:

Skovskade, Gråsisken, Lille kobbersneppe, Splitterne, Stenvender, Hvidvinget måge, Sumpmejse, 

Skjern:

Dværgfalk, Pomeransfugl.

Randbøldal:

Isfugl, Bjergvipstjert, Spætmejse, Spurvehøg.


ride.jpg (41315 byte) 
Rider på Bulbjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger, Poul, Hans, Bent  og Aksel
 Tved plantage

Padder og krybdyr:

Strandtudse, Butsnudet, Spidssnudet frø, Markfirben

   

        Markfirben ved fyret, Hanstholm den 20. maj
        Markfirben 
19 traner ved Krap-tårnet, 
4 rørdrum i "skrue", 
Mallemuk og 
Sule ved Bulbjerg (fredag)

Kærfnokurt, Guldskæl mangeløv, Kambregne, Alm ulvefod, Femradet ulvefod, Otteradet ulvefod, Liden ulvefod, Tredelt egebregne, Kattefod.
Gul nykkeltunge


Fnokurt er rødliste art
Fnokurt ved     Kogleaks

På tur:
Aksel Hansen, Poul Rasmussen, Bent Staugaard, Hans Rytter og Erhardt Ecklon 
Se også [Skagen 2001]
Opdateret 06. juli 2001 06-07-01 14:01:26

Tilbage