Retur til www.Snatur.dk               

      Spurveugle i typisk dagaktiv jagtpositur i toppen af en gran.


Hvem finder den første Spurveugle (Glaucidium passerinum) på Fyn & øer?

Torsdag den. 29. december finder Egon Iversen en Spurveugle i Lindet Skov, Sønderjylland Se kort Folder
Er den kommet over Fyn?

Det er nu der skal findes spurveugler på Fyn.

Der er for alvor kommet Spurveugler på Dof-basen. Siden d. 14. oktober, hvor den første Spurveugle dukkede op ved Falsterbo og indtil nu har vi ventet på at de første ugler skulle findes på det nordøstlige Sjælland. Uglerne smutter over Øresund, hvor det er smallest. Det sker med års mellemrum at spurveugler fra Skandinavien trækker mod sydvest og bliver set i Danmark, men aldrig i store antal. Vinteren 1999/2000 blev mindst 40 spurveugler konstateret her i landet og efterfølgende blev den ene spurveugle efter den anden fundet primært i Nordsjælland. Det samme er ved at ske nu. Den første ugle blev d. 11. oktober 2011 fundet i Helsinge og indbragt til Nærum Vildtplejestation, hvor den blev ringmærket d. 11/10 2011. To dage senere blev den sluppet i et skovområde på Nordsjælland. I den forløbne weekend 5./6. november 2011 er Spurveuglen blevet eftersøgt på Nordsjælland og i lørdags blev den første hørt og fundet søndag. Her mandag morgen d. 7. november er der flere fund af Spurveugler på Nordsjælland. Derfor skal vi her på øen også fokusere og lytte efter miniuglen.

Hvornår skal man lede/lytte?

Spurveuglen er den af vores sjældnere ugler, der i vinterområdet regelmæssigt lader sig høre for at opretholde og forsvare sit vinterterritorium. Måske er det forklaringen på at de er ret stationære og ofte lader sig høre. Det bedste tidspunkt at lytte efter Spurveuglen er tidligt om morgenen før det bliver lyst i tidsrummet 05:00-07:00. At Spurveuglen er mest stemmeaktiv om morgenen er den erfaring vi fik ved sidste invasion i 1999/2000. Næstbedst er det først på aftenen efter skumringen kl 17:00-19:00.
Hør stemmen
På dette link kan du vælge mellem flere stemmer - hør flere stemmer

Den er aktiv hele dagen men især i skumringen. Den overnatter i spættehuler/redekasser om natten.
Den lever først og fremmest af småfugle, som den spotter siddende frit fremme fx i grantoppe. Biotopen er nåle- og blandingsskov med spættehuller, lysninger, hvor der er mange småfugle. Fuglene der ses i Dk fanger mus. Det er de foreløbige oplysninger fra Rude skov  2011. Se foto på Dofbasen
Meget tyder på at Spurveuglen foruden stemmen bliver opdaget på ophidsede småfugle. Et andet trick er at bruge afspilning af stemmen, som Spurveuglen reagerer på!

Kommentar til biotop af Esben Eriksen [Langelands Fugle]:

Det var min erfaring efter seneste invasion, hvor jeg havde held til at se 6 spurveugle på Sjælland, at det er en god idé at lede efter arten i områder, der er lidt fugtige. Det er ofte her der er mange døde træer og dermed spættehuller. Det er ikke min opfattelse at arten er afhængig af gran, men gerne lavtliggende blandskov.

Læs beretninger fra fund af Spurveuglen fra Dof-Basen:
Søndag d. 13. januar blev en Spurveugle hørt i Solbjerg Plantage ved Esbjerg og genhørt mandag d. 16. januar
Nu fundet i Lindet Skov senest d. 12. januar 2012 Sønderjylland.   Se hvor           
Mandag d. 9. januar 2012 nyt om Tokkekøb Hegn Folder Se Kort Læs tråd på Netfugl
Rådvad til Strandmøllen Se videoen lavet af Rasmus Strack Video d. 8. nov  Jægersborg Dyrehave (Mathilde-broen) folder
Rude skov, København Se fundstedet på et billede...  Det er taget fra denne folder Rude Skov folder     Google Map
Rude Skov d. 7. november  med denne stemme
Ullerup Skov, Hundested

Læs flere noter på Dof-Basen

Links:
Bestemmelse af Spurveugle
Fugle og Natur
Sperlingskauz
Danmarks ugler

Eurasian Pygmy Owl - Glaucidium passerinum.
Video og fotos

Tråd 1 på Netfugl
Tråd 2 på Netfugl

Retur til www.Snatur.dk