Tilbage

                              [ Læs om turen ] [Læs om Ferejer] [ Deltag i debatten ]

 

Søndag den 9. april. 

Musene og motorvejen.

Mødestedet og turområdet.

Kortet viser området nord for Svendborg med det følsomme område.

Søndag den 9. april mødtes 30 mennesker for at se den mulige linjeføring af motorvejen nord for Svendborg. Turen var arrangeret af Grøn Guide med hjælp af Niels Riis og Helle Vilhelmsen. På turen rundt i terrænet blev der fundet æg af Springfrø (Rana dalmatina) (Niels) og fortalt om Hasselmus (Helle). 
                                                Se fundene på kortet herunder:

Springfrøfund den 9. april 2000
      Springfrøæg, vandsalamander blev set på turen.
      Hasselmuslokalitet blev vist.  [top]

Mulig linjeføring af motorvejen
                         Den mulige linjeføring hen over bl a  springfrølokalitet.  [top]

Sprinfrøægklump midt på den mulige motorvejs linjeføring!
      Her kommer motorvejen 
Herunder ses vandhullet med æg.

Motorvejen følger nuværende højspændingsledninger.
Motorvejens linjeføring vil måske komme til at følge de nuværende højspændingsledninger. Billedet er taget med blik mod syd.  [top]

[Deltag i debatten]

 

Turen søndag den 9. april.
 
kunne også hedde:

Ferejerne og motorvejen.

Fereje fra Slæbæk Skov, marts 2000. EE-foto 
             Foto: E.Ecklon: e-ecklon@post3.tele.dk 
[top]


Siden 70-erne har det været kendt af meget få personer,
 at der i Slæbæk Skov findes en organisme, 
der hører til gruppen af krebsdyr kaldet 
de større gællefødder (Branchiopoda) 
repræsenteret af ferejen (Eubranchipus grubii). 
Ferejen hører til en ældgammel gruppe af krebsdyr 
og er således "en levende forstening".

Ferejen kan i deres voksne stadier ikke forveksles 
med nogen andre dyr i den hjemlige fauna. 
Hunner af Eubranchipus grubii kan blive indtil 33 mm lange, 
men hanner (billedet) bliver indtil 22,4 mm lang 
og let genkendelige på de kraftige frontalvedhæng. 
Dyrene er rødgule til mørkerøde 
og benene har ofte et grønligt skær. 

  Mest udbredt er Eubranchipus grubii, 
som opnår sine største bestande i de om 
foråret indtil 1 meter dybe vandsamlinger i lysåbne løvskove - 
fx i Hareskoven nordvest for København og i Ulvshale Skov på Møn. 
Bestande kendes desuden fra en række andre skove 
i Nord og Midsjælland, samt på Fyn (3 steder ved Svendborg) 
og Bogø.

Zoologisk Museum i København gennemfører i øjeblikket 
et projekt om større gællefødders udbredelse 
og status i Danmark. 
Det sker, fordi disse dyr efterhånden kun 
har forholdvis få egnede levesteder herhjemme 
og fordi de samtidig er særdeles 
sårbare i vort gennemkultiverede land. 
Ud over at arterne formentlig alle er mere 
eller mindre sjældne, så optræder de tit ustabilt.

[ Læs også ]

Fund af fereje kan sendes til Zoologisk Museum:

Jakob Damgaard,
Zoologisk Institut,
Afdeling for Evolutionsbiologi,
Universitetsparken 15,
2100 Kbh. Ø
Tlf.: 35 32 13 14
Fax 35 32 13 00
E-mail: jdamgaard@zi.ku.dk  

 [top]

Tilbage