Tilbage

            Springfrø, Rana dalmatina
N: Springfrosk, S: Långbensgroda, FK Hyppysammakko, GB: Agile frog, D: Springfrosch, F: Grenouille agile

Rana dalmatina, Springfrø han

 
Forekomst

Springfrøen er udbredt i Mellem og Sydeuropa, mod vest til Bretagne, mod øst til Karpaterne. I Tyskland findes den i højlandet, mod nord til Harzen. Nord herfor findes kun enkelte, spredte forekomster, bl.a. ved Lüneburg og på Darss og Rügen ved Østersøens sydkyst.
Sydskandinavien udgør en nordlig forpost, isoleret fra resten af artens udbredelse. I Danmark findes den i landets sydøstlige dele. Der findes ingen sikre oplysninger om forekomst i Jylland, men den findes på Endelave ud for Jyllands østkyst, og har været på Fænø i Lillebælt tæt ved Jylland. 1969 blev den udsat nord for Hillerød, hvor den siden da har bredt sig. Den er den eneste art af brune frøer på Bornholm. 
I Skåne findes den kun i eet område, nemlig ved sydenden af Linderødsåsen syd og vest for Kivik, hvor den yngler i ca. 100 vandhuller. Den er udbredt i det meste af Blekinge og videre nordpå til Skåggenås nord for Kalmar, samt Øland. Nordspidsen af Øland er artens absolutte nordgrænse. I hele Sydsverige kendes i alt ca. 550 vandhuller, hvor springfrøen
lægger æg; men i en stor del af disse har den næppe ynglesucces. Artens udbredelse i Danmark og Sverige har næsten ikke ændret sig i løbet af 1900-tallet, bortset fra, at den muligvis er forsvundet fra Fænø og dele af Skånes østkyst. 

  [Forekomst ]   [Beskrivelse ]    [Æg ]  [Larver ]    [Stemmen ]      [Levested & Levested ]
   [Årsrytme ]   [Registrering ]  [Forplantning ]  [Føde ] [Fjender ]  [Menneskets påvirkning ]

Tilbage                                      [Tilbage til Padder & Krybdyr i Danmark ]


17. januar 2001 . © EE
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm
This site was created with 100% recycled electrons.