Tilbage til FUGLE.

Valdemars Slot
Arkiv for fugle set ved Valdemars Slot
479485 Søen ved Valdemars Slot, Tåsinge Lørdag den 27. marts 1999
Vibe 4 par, Grågås 6 par, Fiskehejre 3, Blishøne 8 par, Gravand 6, Sortkrage 1, Hvid vipstjert 1, Dobbelt bekkasin 1..
Botanik

479485 Søen ved Valdemars Slot, TåsingeTirsdag den 16. marts 1999
Grågås 7 par, Vibe 3 par, Gråand 18 par, Blishøne 12 par, Fiskehejre 8, Sortkrage 1,
Krikand 2, Musvåge 1 par, Tårnfalk 1 par.

Tilbage til FUGLE.


08 jul 2014
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm
This site was created with 100% recycled electrons.