Tilbage til Herp. siden
Tilbage til Skarø
Tilbage til fugle
Tilbage til frøoversigt

[Øen: Skarø]

Optagelsen af Strandtudserne er gjort med diktafon den 22. april 1999 på Skarø Rev.

Strandtudse, stor vandsalamander og grønbroget fra Skarø (13755 bytes) EE-foto
2 x Strandtudse, Stor vandsalamander og Grønbroget tudse