Strandtudse Bufo calamita

Bufo calamita, strandtudse, Skarø den 22. april 1999 (18783 bytes) EE®foto
Bufo calamita (strandtudse), Skarø d. 22. april 1999

Tilbage
Tilbage til Herpetologisk fænologi-siden
Tilbage til Skarø

2000:

Tirsdag den 20. juni på årets varmeste dag.
Halmø: Strandtudser (Bufo calamita) i alle størrelser dog kun fra i år 30 stk talt. Lars, Riinu Rannap og Ilona Lepik


Søndag den 18. juni er der konstateret Strandtudse (Bufo calamita) ynglesucces i 1 vandhuller på Korshavn og i 0 vandhuller på Avernakø.  Ved midnatstid blev der set ca 10 strandtudser (Bufo calamita)  på vejen på Korshavn. Tudserne havde alle størrelser, hvilket tyder på ynglesucces også sidste år. Lars Briggs. Modtaget den 19. juni.

I juni 2000 så jeg kun 1 strandtudse på Skarø ud af de ca. 15 grønbrogede jeg så i løbet af en nat. Den målte 11 cm. Modtaget fra Jesper Weiss Jensen den 15. dec. 2000

Bjørnø ved Fåborg. Mange nyforvandlede strandtudser (Bufo calamita) talt 70.  Strandtudserne kvækkede ca 10 - 15.   Lars, Riinu Rannap og Ilona Lepik og Erhardt den 18. juni 2000.

Strandtudseyngel fra Bjørnø den 18 juni 2000. EE-foto


Gunnar Knudsen havde en enkelt grønbroget tudse (Bufo viridis) i Bøjden (Fyn) og en del Strandtudser .(Bufo calamita)! Modtaget den 17. maj via Erik Ehmsen.

Knolden ved Fåborg, Fyn den 4. maj: Strandtudser (Bufo calamita)  20 stk i to vandhuller/oversvømmelser. 
Øst for Fåborg ved Nab: 10 kvækkende hanner af Strandtudser (Bufo calamita) i to vandhuller på sydkysten. Modtaget fra Lars Briggs

Tælling af kvækkende Strandtudser (Bufo calamita) den 26. april på den vestlige del af Avernakø: 3 stk . Samme nat tælling Strandtudser (Bufo calamita) 143. Lars Briggs

[Skarø] den 23. april kl 21:30 - 22:45:
Strandtudse (Bufo calamita): 3-5 hanner kvækker på Revet. [ynglelokaliteten]

Strandtudserne (Bufo calamita) er begyndt. Kl. 04 i morges hørte jeg ca. 10 kvække v. Fællesstrand, Fyns Hoved. Mange hilsner Lars Hansen. Modtaget den 22.april

Strandtudserne (Bufo calamita) på Rud ved Føns på vestfyn kvækker! 
Hørt onsdag den 18/4 ca kl: 21:00 Venlig Hilsen Dennis Hansen. Modtaget den 19. april

Obs fra mandag nat den 17. april 2000 FYN:
Standengen ved Svelmø Ebbevej: Min 2 strandtudse hanner
Fåborg Fjords østkyst: Min. 5 strandtudse hanner.
Knolden: Min. strandtudse 10 Hanner
Bjørnø: Stort kor af strandtudser hørt fra Sisserhoved på Fyn ca. 1 km fra Bjørnøs vestende

1999:
Strandtudser kvækkede livligt på Fyns Hoved lørdag den 24. april.
Strandtudser har kvækket på Skarø den 22. april. 
[ Hør lydoptagelse fra Skarø ]

Strandtudseægsnore fotograferet på Fyns Hoved(19619 bytes) EE®foto
Ægsnore af Bufo calamita (Strandtudse) Fyns Hoved

1998:
Strandtudsen har haft kvækkekor på Monnet, Sydtaasinge og Skarø.
Den har ikke kvækket på Thurø, Birkholm og Hjortø i dette år. :-(

1997:
Strandtudsen er lettest at finde om natten, hvor den kvækker højt. Det gør den især på lune, vindstille nætter, når vandet er blevet varmt nok. Den har kvækket i en uges tid nu.(skrevet 2/5-97.) På det lidt "uskarpe billed" ovenfor ses en strandtudse han, der kvækkede på Skarø. Omkring Svendborg er der få lokaliteter med Strandtudser, som har været i rivende tilbagegang i mange år. Det skyldes, at den i området yngler på kraftigt afgræssede strandenge, og sådanne enge findes næsten ikke mere ved Svendborg. De fleste strandenge har for høj vegetation! På Skarø kan den ikke yngle på strandengene, fordi strandengene har været oversvømmet med saltvand efter digebrud. Tidligere har der været mange strandtudser på øen, men arten er truet på øen, hvis ikke diget bliver repareret.

Den 1. maj kvækkende Strandtudse på Skarø; men kun 1 han.
Strandtudserne kvækker d. 26. april 97 på Helnæs, Sydvestfyn

Der har ikke været ynglesucces på Skarø i 97. Der er ikke hørt eller set strandtudser på Thurø og Birkholm. På Hjortø er der hørt 2 hanner.
Monnet har ikke haft yngel i 97. Derfor, er du på "nettet" og læser dette, så er jeg meget interesseret i dine iagttagelser.


Skriv endelig til mig, hvis du finder strandtudser i 2001.


05 feb 2004 © E.E.Ecklon
This page is part af: www.snatur.dk
This site was created with 100% recycled electrons.