Tilbage til frø-oversigten
Tilbage til Herp.fænologi

       Grønbroget tudse Bufo viridis 

Grønbroget tudse. EE-foto

 

Grønbroget tudse mangler i Jylland, men findes på de større øer og mange af de mindre. Den har især været meget almindelig på Endelave, på øerne i Det Sydfynske Øhav, i Smålandshavet, på Lolland-Falster-Møn, og i Københavns-området, men i mange af disse egne er den gået stærkt tilbage eller endog helt uddød (Endelave). På Bornholm har den været vidt udbredt, men er gået stærkt tilbage.
(Kilde: Nordens  padder og krybdyr, Kåre Fog o.a., Gads forlag) Læs også NHF

[TOP]

2000:

Verden er af lave: Den regnfulde nat mellem 10.-11. december hopper en håndfuld grønbrogede rundt i gadelygteskæret på Birkholm! Hilsner Poul H

Nyt fra Strynø
De grønbrogede tudser (Bufo viridis) synes at fortsætte deres fremgang i år. De har kvækket i ganske stort tal (måske 30-50 stk) i "Mosen" på øens østkyst ca 600 m nord for færgelejet, samt i kystnært vandhul og grøfter ved øens sydspids - måske 25 stk. Dertil kommer et par stykker i "Pigernes vandhul" ved vestlige udkant af byen, samt nogle få i et vandhul nær kysten vest herfor. Der ses mange tudser fremme i landsbyens drivhuse på varme eller solrige dage. Her graver de sig ned og overvintrer. Med venlig hilsen Jens.Bech

I juni 2000 så jeg kun 1 strandtudse på Skarø ud af de ca. 15 grønbrogede jeg så i løbet af en nat. Den målte 11 cm. Modtaget fra Jesper Weiss Jensen den 15. dec. 2000

Bøjden Nor på Horne Land. Gunnar Knudsen, Fåborg har lavet lydoptagelser. Gunnar har tidligere på foråret optaget strandtudser i den sydvestlige del af Noret, hvor han også kunne optage lyden af en Grønbroget tudse (Bufo viridis).. Den grønbrogede tudse er den første, der registreret i området. Erhardt  torsdag den 22. juni

Onsdag den 21. juni.
Strynø Kalv: Mange haletudser i 4 vandhuller af Grønbroget tudse (Bufo viridis).  Lars Briggs Amphi Consult

Tirsdag den 20. juni på årets varmeste dag.
Halmø: Grønbroget tudse  (Bufo viridis) haletudser. 
Stor Egholm: Haletudser af Grønbroget Tudse. Lars, Riinu Rannap og Ilona Lepik

Søndag den 18. juni. Grønbroget tudse havde yngel i 4 vandhuller på Korshavn og 2 på Avernakø.  Ved midnatstid blev der set 10 grønbrogede tudser (Bufo viridis) på vejen på Korshavn. Tudserne havde alle størrelser, hvilket tyder på ynglesucces også sidste år. Lars Briggs. Modtaget den 19. juni

Knolden ved Fåborg  nyforvandlet grønbroget tudse (Bufo viridis). Stadig mange haletudser af begge arter i oversvømmelserne. Modtaget fra Lars Briggs  Amphi Consult den 18. juni

En tur på Monnet, Sydfyn i går d. 3-6-00. Grønbroget tudse (Bufo viridis)1 sy. Modtaget fra Poul Rasmussen  den 4. juni

Gunnar Knudsen havde en enkelt grønbroget tudse (Bufo viridis) i Bøjden (Fyn). Modtaget den 17. maj via Erik Ehmsen

Mandag 15. maj. 
Birkholm: Grønbroget tudse (Bufo viridis) ca 20-30 hanner, 3 par i amplexus, nylagte ægsnore 
  Erhardt

Grønbroget tudse i amplexus Birkholm den 15 maj 2000. viridis15maj00.jpg (17703 byte) EE-foto        

Fra Sprogø 12/5 kan det meldes, at de grønbrogede tudsers (Bufo viridis) antal ved vandhullerne tilsyneladende er i aftagen. Undertegnede gennemfører i år mærkning af dyrene (PIT-mærker) som led i evalueringen af Storebæltsforbindelsens effekt på bestanden. Genfangst til næste forår skal forhåbentlig vise, hvor stor bestanden er nu hvor anlægsarbejderne er helt afsluttet og der er etableret naturpleje med får. Hvor min ledsager og jeg ved besøg i midten af april og begyndelsen af maj kunne fange omkring 125-190 dyr pr. besøg, var der i går kun 68 dyr, og der var næsten ingen kvækning. Det kan være det hjælper, hvis vi får noget regn. Med venlig hilsen. John Frisenvænge.

Hjelmshoved, nordøst for Hjortø i det sydfynske øhav: 10 -15 grønbrogede tudser (Bufo viridis) i dag tirsdag den 9. maj. Erhardt

Grønbroget tudse (Bufo viridis) larver fundet Sprogø 5/5. Med venlig hilsen John Frisenvænge. Modtaget den 6. maj

Knolden ved Fåborg, Fyn den 4. maj: Kvækkende hanner af Grønbroget tudse (Bufo viridis) 28 stk i to vandhuller/oversvømmelser 
Øst for Fåborg ved Nab:1 Grønbroget tudse (Bufo viridis) i  vandhul på sydkysten. Modtaget fra Lars Briggs

Birkholm den 4. maj Kl 21:30-22:30: 
Stor Egholm: 10 -15 hanner af Grønbroget tudse (Bufo viridis) "fløjter" i vandingshullet. Erhardt

Tirsdag den 2. maj. Det sydfynske Øhav:
Odden min. 3 ægsnore fra 3 hunner af Grønbroget tudse (Bufo viridis). En enkelt død hun i vandhullet.  
Stor Egholm min. 2 ægsnore fra 2 hunner af Grønbroget tudse (Bufo viridis) . Erhardt

Mandag den 1. - 2. maj Kl 22:00 -01:30: Birkholm Grønbroget tudse (Bufo viridis) kvækkede. Klækkede ægsnore af Grønbroget tudse og samtidig helt nylagte ægsnore af Grønbroget tudse (Bufo viridis). Flere af de Grønbrogede tudser (Bufo viridis) er hakket ihjel af fugle? Bagkroppen mangler, men dyrene lever stadig. Rigtig mange Grønbroget tudse (Bufo viridis) vandrer overalt på øen og Frede og Morten fortæller, at padderne er blevet en plage. 
Senere samme nat Grønbroget tudse (Bufo viridis) ved Søby-Monnet ca 15 hanner.  Lars Briggs og Erhardt

Desuden hørte jeg grønbroget tudse (Bufo viridis) i Vejlen, Taasinge lørdag morgen.  Poul Rasmussen. Modtaget den 2. maj

[Skarø] den 30 april kl 21:30 -23:00. Grønbroget tudse (Bufo viridis): 4 stk 2-3årig på vejen ved gadekæret. Lars Briggs og Erhardt

Tælling af kvækkende Grønbroget tudser (Bufo viridis) den 26. april på den vestlige del af Avernakø: 91. Samme nat tælling af  Grønbroget tudser (Bufo viridis) 261. Lars Briggs

[Skarø] den 23. april kl 21:30 - 22:45:
Grønbroget tudse (Bufo viridis): 1 trafikdræbt 2-årig, 1 2-årig på vandring + 1 3 årig ligeledes. Erhardt

Sydtåsinge og vesttåsinge lørdag den 22. april kl 22:00 -23:00 i øsende regnvejr var der stor vandringensaktivitet af Skrubtudse, Grøn frø, Springfrø og Grønbroget tudse (Bufo viridis) . Flest dyr sås ved Vejlen (Skrubtudse, grøn frø), Skovballe (Skrubtudse, grøn frø) Monnetvej (Grøn frø, skrubtudse, grønbroget tudse),  og Søby (Skrubtudse, grønbroget tudse, springfrø). Mark Verbruggen,  Rik Kleinsmit, Jens Nørregaard, Lars Briggs og Erhardt

Korshavn og Avernakø æg af Grønbroget tudse (Bufo viridis) på Korshavn. Mark Verbruggen,  Rik Kleinsmit, Jens Nørregaard, Lars Briggs og Erhardt.

Natten mellem den 21/22 april. Grønbroget tudse (Bufo viridis) Monnet, Taasinge: ca 50, 80 og 30 i tre forskellige vandhuller og oversvømmelser. Ca 15 par i amplexus, et enkelt par lagde æg ved 24:30-tiden. Grønbroget tudse (Bufo viridis) "fløjten" fra Søby Monnet, flere hanner set på vejen.
Vejlen, Taasinge 1 grønbroget tudse. Mvh Erhardt

Nattelyttetur på Tåsinge onsdag den 19. april kl. 00:00-01:00: Grønbroget tudse (Bufo viridis): Monnetvej 2 hanner + "fløjten fra Monnet". Mvh Erhardt


OBS fra mandag nat den 17. april 2000 FYN:
På Sisserhoved (Dyreborg, Fyn) vandrede en Grønbroget tudse han godt 2 km i fugleflugtslinie fra nærmeste kendte yngledam. Modtaget fra Malgorsia og Lars Briggs. 
Amphi Consult, Forskerparken Fyn, Forskerparken 10, 5230 Odense M Tlf.: 6315 7143, Fax: 6593 2309, e-mail: briggs@amphi.spo.dk http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/AmphiC.htm

Birkholm,  Øhavet syd for Fyn, søndag den 9. april en enkelt grønbroget tudse (Bufo viridis)  på vandring. Mvh Erhardt 

Grønbroget tudse på vandring på Birkhom søndag den 9. april 00. EE-foto
Grønbroget tudse
fra Birkholm

[TOP]

1999:
Nattelyttetur på det sydlige Tåsinge, Svendborg d.8/9 maj. "Vejlen" 5 fløjtende Grønbrogede, strækningen mellem "Skovballe-Vårø" 3 fløjtende grønbrogede, 1 død (trafikdræbt)+2 hun +1 juv grønbroget på vejen
-
7/5: Olsbæk Strand, Hundige: Tre hanner af Grønbroget tudse i halvkoldt, småblæsende vejr. Ingen af dem gad at kvække. Stor klump nyklækkede haletudser fundet. Mvh Morten Vincents Modtaget den 8. maj 99.
-
Søndag den 2. maj. I fire vandhuller på Birkholm er der nyklækkede haletudser af Grønbroget tudse (Bufo viridis). Det skønnes, at der var lagt ægsnorer fra 14 hunner i hullerne. Ved flere af hullerne var der rester af grønbrogede tudser, hvor kun hovedet ikke var spist. Det er sandsynligvis fugle (sølvmåge!), der har specialiseret sig og taget denne tudseart på menukortet. På øen, Odden lå der ligeledes i år døde viridis-tudser, både sønderdelte og sol/vindtørrede. Hullet ligger midt i sølvmågekolonien.
-
Knolden ved Fåborg den 27. april. Grønbroget tudse 3 hanner.  Lars Briggs og Erhardt Ecklon.
-
Monnet + sydlige ende af  Tåsinge den 26. april. 77 grønbrogede hanner "fløjter" [ Hør lyden ]. Enkelte par i parring. Ægsnore lagt i flere huller.
-
Søndag aften den 25. april kvækker 6-8 hanner i Mogens nye hul. Hjortø. [ Hør lydoptagelsen ]
-
Den 22.april kvækker flere hanner tre forskellige steder på Hjortø. Enkelte hunner. Silke.
-
Grønbroget tudse 4 hanner i Gadekæret, Skarø og en enkelt på revet "fløjter" torsdag den 22.april.
-
Torsdag 8/4 tror jeg nok, at jeg hørte en eller to Grønbroget tudser i et lillle vandhul  i nærheden af Føns på Fyn. Dennis Hansen

[TOP]

1998:
Birkholm har overvældende ynglesucces. Befolkningen taler om en af de 7 plager :-).
På Monnet, Tåsinge har Bufo veridis haft god ynglesucces.

1997:

Den 27. april kvækkede de første på Birkholm og ligeledes 2-3 stykker den 3. maj. ( Poul-Henrik)
Den 26. april 97 var der 5 unge hanner, der kvækkede på Sydtåsinge.
Den 1. maj 97 kvækkede 16 grønbrogede tudser på Skarø i to vandhuller.
Den 18. maj yngel i 6 huller på Birkholm. (Haletudser på 1-11/2cm).
Den 15. maj ca. 30 hanner kvækker på Tåsinge. LB.
Den 15. maj over 100 døde grønbrogede tudser på Odden.
Den 31. maj kvækker to hanner i Nørresø på Drejø.
Den 2. juli mange haletudser i hullerne på Birkholm.
Haletudser af Grønbroget tudse Birkholm 18/5-97.

[TOP]
Hvis du bor i et område, hvor arten har været hørt for mange år siden, så skriv til MIG. Du kan finde arten ved at lytte efter dens kvækken [ Hør en lille stump af grønbroget tudses kvækken ] Fra slutningen af april til starten af juli kan arten høres.

Gamle lokaliteter er:
Nordspidsen af Langeland,
Henninge og Torpe-området på Midtlangeland,
Vejlen og Noret; Tåsinge

Syltemade ved Vester Skerninge


Bearbejdet den 28. februar 2007.