Hjortø logo

Hjortø
Tilbage til oversigt
Tilbage til FUGLE.

Der er så stille på Hjortø    Fyns Amtsavis d. 15. august 2009

Med kun 90 ha er Hjortø en af de mindste øer i Det Sydfynske Øhav , der beboet. Der er 11 fastboende. Øens højeste punkt er på 2m, derfor er hele øen omgivet af diger. En gåtur rundt på øen understreger virkelig, at man er til ø´s; overalt har man udsigt til vand.

Historie.

Hjortø er med i kong Valdemars opgørelse over kronens ejendom fra 1231. Den er opført som "Jordø"; den var ubeboet og blev brugt til opdræt af heste. Midt i 1600-tallet kom øen under Skovsgård ved Humble på Langeland, og senere igen kom den til at høre under Valdemars Slot på Tåsinge. Hjortø har en såkaldt "Skæbnebog", hvor man kan læse om vigtige begivenheder på øen flere hundrede år tilbage. Her berettes blandt andet om de store oversvømmelser i 1872 og 1874, hvor øen blev helt væk i vand, dyrene druknede og afgrøder og redskaber skyllede i vandet. I flere år herefter kunne den salthærgede jord ikke dyrkes, og det var herefter, at beboerne opførte et nyt dige, grundigt armeret med kampesten. I starten af 90-erne har der været digebrud mod sydvest og så sent som 1995 var øene oversvømmet. det kniber for den lille befolkning at få tilskud til digesikring. I 1917 slog lynet ned i landsbyen midt på øen; det meste af den gamle by brændte ned og Hjortø-beboerne benyttede lejligheden til at flytte husene nærmere til markerne, selvom de dog stadig former en by. Husene er rødstenshuse/gårde og stråtagene blev erstattet af eternittage. Befolkningstallet var på sit højeste i 1930 med omkring et halvt hundrede mennesker. En folketælling i 1911 talte 64 indbyggere. I dag er tallet en halv snes, som ernærer sig ved landbrug og fiskeri. Der er stadig dyrkede marker, og græsengene bruges til fåreavl. Skolen blev nedlagt i 1977. I dag er der ingen skolesøgende børn på øen, selvom yngste øbo er 2 år. Forbindelsen til Svendborg bliver vedligeholdt med færgen "Hjortøboen" fra 1977, som dagligt sejler til Svendborg og tilbage igen. Siden 1909 har øen således haft færge- eller postforbindelse. Tidligere foregik det ved, at Postbåden sejlede ud til Højesteneløbet, hvor postsæk og passagerer i farten blev lempet ind ad en lem i siden af Ærøfærgen. Sådan gjorde man indtil 1970, hvor øen kom under Svendborg Kommune. Færgeplaner var der ikke taget højde for og Jørgen Greve måtte selv tage affære og begyndte at sejle til fastlandet; mens man ventede på en ordentlig færgeordning. Nu passer Carsten Rasmussen færgeforbindelsen.

Natur.
D. 30.november 97 er Horsekær blevet renset for mudder. Det skulle forbedre ynglemulighederne for frøerne.
Padder: Springfrø (Rana dalamtina), Grønbroget tudse [ kvæk ] (Bufo viridis), Grøn frø (Rana esculenta), Klokkefrø (Bombina bombina).

Fugle.
Ynglefugle: Knopsvane, Gravand, Gråand, Knarand, Spidsand, Skeand, Toppet skallesluger, Rørhøg, Tårnfalk, Blishøne, Strandskade, Vibe, Rødben, Stor præstekrave, Svartbag, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Havterne, Ringdue, Sanglærke, Landsvale, Musvit, Sangdrossel, Solsort, Gærdesanger, Tornsanger, Løvsanger, Engpiber, Hvid vipstjert, Gul vipstjert, Stær, Tornirisk, Rørspurv, Gråspurv, Skovspurv, Gulbug, Rørsanger, Bogfinke, Fasan.

Forår.
Fugle: Stor regnspove, Alm ryle, Hedehjejler, Strandhjejler, Grågås, Knortegås, Sangsvaner, Fiskehejre.

ARKIV: 1997, 1998, 1999, 2000,2001:

 
 
 
Hjortø  Onsdag den 10. april 2002 Kl. 13:00-16:00
Grågås 25 FU, Bramgås 22 V, Knortegås 27 FU, Gravand 22, Pibeand 80 FU, Krikand 47 FU, Gråand 10, Spidsand 10 (5 par), Skeand 6 (3 par), Rørhøg 1 HUN, Musvåge 1, Fjeldvåge 3, Klyde 2, Hjejle 120 R, Vibe 45 (15 ynglepar skønnet), Sortgrå ryle 4, Almindelig ryle 150, Stor regnspove 1, Stenvender 10, Splitterne 12. Poul Henrik Harritz [Dof-Fyn]
Hjortø Tirsdag den 26. juni 2001 Kl 9:30 - 13:00.
Knopsvane 200 r + 2 par, Toppet skallesluger 26, Edderfugl 26, Grågås 2, Gravand 8, Havterne 9 par + 1 juv, Fiskehejre 4 FOU, Rødben 6, Strandskade 30, Vibe 12, Engpiber 6 par, Sanglærke 16 par, Blishøne 13 par + 42r, Gråand 8 + 1 hun 4 Pull, Rørhøg 1 par, Rørsanger 3 par, Rørspurv 4 par, Tornsanger 4 par, Hvid vipstjert 2 par, Gråspurv 6 par, Stær 120 r, Musvit 1, Guldbug 1 sy, Bysvale 40-60, Svartbag 4 par + 6 Pull, Skarv 18, Stormmåge 6 par, Sølvmåge 4 par, Ringdue 2 par, Gråkrage 3 par, Dværgterne 1 Fou, Tornirisk 3, Svaleklire 2, Tinksmed 1, Brushøne 8, Stor præstekrave 2.
Se også lokalitetsbeskrivelsen + Fuglearkiv. 
 
        Bysvale ved Ætenshule. Hjortø den 26. juni 01  
Hjortø Lørdag den 9. juni 2001 Kl 7:00 -11:30.
Knopsvane 57 r , Toppet skallesluger 6 par, Edderfugl 26, Knarand 1 par, Skeand 3 hanner m pull, Gravand 9 par, Havterne 4 par, Fiskehejre 3 FOU, Rødben 30 par, Strandskade 16 par + 1 pull, Vibe 16 par, Engpiber 6 par, Sanglærke 16 par, Blishøne 13 par + Pull, Gråand 3 han, Rørhøg 1 par måske 2 par + 2 hun, Rørsanger 4 par, Rørspurv 6 par, Tornsanger 4 par, Hvid vipstjert 2 par, Gråspurv 6 par, Stær 60 r, Svartbag 5 par, Hættemåge 10, Stormmåge 8 par, Sølvmåge 14 par, Ringdue 2 par, Gråkrage 3 par.
Se også lokalitetsbeskrivelsen + Fuglearkiv. 

                    Unge af Strandskade ved Hjortø Havn den 9. juni 01. EE-foto

Hjortø Tirsdag den 26. juni 2001 Kl 9:30 - 13:00. bl. a
Musevikke, Torskemund, Alm. Katost, Læge-Jordrøg,

                               Læge-Jordrøg fra Sydkkysten ved Kappelvej, Hjortø d. 26. juni 01.

                                             Musevikke og Torskemund fra Hjortø d. 26. juni 01

Hjortø Søndag den 27. maj 01 Kl 8:00 - 11:00.
Knopsvane 60 r + 3 hunner på rede + 2 par, Toppet skallesluger 14 par, Edderfugl 20 hunner m Pull, Knarand 1 par, Skeand 3 hanner, Atlingand 1 han FOU, Grågas 6 OF, Gravand 1 par m 12 Pul + 10 par, Havterne 3 par, Fiskehejre 3 FOU, Rødben 24 par, Strandskade 14 par, Vibe 16 par + 3 Pull, Engpiber 6 par, Sanglærke 16 par, Blishøne 13 par + Pull, Gråand 3 par, Rørhøg 1 par, Rørsanger 3 par, Rørspurv 4 par, Tornsanger 4 par, Hvid vipstjert 2 par, Gråspurv 6 par, Stær 3 par + 20 r, Stenpikker 1 r, Svartbag 4 par, Knortegås 14 r, Skarv 6, Hættemåge 10, Stormmåge 6 par, Sølvmåge 4 par + 12 r, Ringdue 2 par, Gråkrage 3 par.
Se også lokalitetsbeskrivelsen + Fuglearkiv. 

Hjortø Mandag den 14. maj 2001 
Rødben 8 par, Vibe 9 par, Sanglærke 12 par, Strandskade 8 par, Havterne 2, Blishøne 6 par, Tornirisk 1 sy, Hvid vipstjert 1 par, Rørhøg 1 par. 

Hjortø Onsdag den 9. maj 2001 
Rødben 8 par, Vibe 9 par, Stær 16, Engpiber 3 par, Rørspurv 4 par, Sanglærke 12 par, Ringdue 2 par, Strandskade 8 par, Skeand 1 han, Havterne 2, Ederfugl 100, Blishøne 6 par, Tornirisk 6, Hvid vipstjert 1 par, Rørhøg 1 par

                                             Ætens hule Hjortø. Pejdenoret

Hjelmshoved, set 50 meter fra reservatgrænse Onsdag den 9. maj 2001 
Strandskade  8 par, Grågås 1 hun på rede uden for reservatet + 28, Mørkbuget knortegås 12, Ederfugl 2 på rede + 30 r, Klyde 4 par, Engpiber 2 par, Tornsanger 1 Sy, Svartbag 6 par, Skeand 1 han, Havterne 2 par, Knopsvane 1 på rede, Gravand 3 par, Rødben 3 par, Vibe 4 par, Sølvmåge 14 par, Stormmåge 8 par. 

Hjortø Mandag den 16. april (Anden Påskedag) 2001.
Alm hjejle 10, Rødben 8 par, Vibe 9 par, Gravand 18 par, Stær 20, Engpiber 3 par, Rørspurv 4 par, Sanglærke 12 par, Ringdue 2 par, Strandskade 8 par, Skeand 8 par, Svartbag 4 par, Mørkbuget knortegås 64 + 60, Spidsand 6 par, Knarand 1 par, Splitterne 3 par, Havterne 1, Ederfugl 1000, Blishøne 6 par, Sølvmåge 20 par, Stormmåge 14 par, Fiskehejre 3, Tornirisk 6, Skarv 6, Knopsvane 34 + 1 på rede, Musvåge 2 r, Hvid vipstjert 1 par, Toppet skallesluger 12 par, Hættemåge 20, Gråkrage 6, Grågås 3 par + 3, Rørhøg 1 par, Tårnfalk 1 par, Krikand 14, Sangsvane 1 (syg)..

Splitterne Pejdenoret Hjortø den 16. april 2001. Knortegæs, Sangsvane og viber Hjortø 16. april 2001.
DOF-DK  : 479755 Hjortø Søndag den 2. april 2000
Splitterne 2, Dobbeltbekkasin 3, Pibeand 12, Spidsand 3 par, Knarand 3 par, Gravand 6, Krikand 4, Toppet skallesluger 14, Strandskade 16, Svartbag 3 par, Stormmåge 3 par, Knopsvane 1 par, Grågås 3 par (rede), Mørkbuget knortegås 40, Vibe 16 par, Rødben 8 par.
  : 479755 Hjortø, Onsdag den 15. september 1999.
Fiskehejre: 2, knopsvane: 30 (omkring Halen), skarv: 15, rørhøg: 1 juv +1, tårnfalk: 1, fiskeørn: 1 Ø, grågås: 17 NØ, gråand: 9, pibeand: 3, spidsand: 2, dobbeltbekkasin: 9, almindelig ryle: 7, vibe: 1, stor regnsporve: 5, strandhjejle: 2, svartbag: 2, sølvmåge: 10, hættemåge: 8, hvid vipstjert: 27, digesvale: 50, landsvale: 110, stær: 58 S. 750 R/ fou, tornirisk: 27, engpiber: 9, ringdue: 8, gransanger: 1, gråkrage: 2, gærdesmutte: 1, musvit: 3, solsort: 1, gråspurv: 20, rørspurv: 2.  Modtaget fra "Naturblokfag på 5 årgang på Den frie Lærerskole" og Jan Sørensen.
  : 479755 Hjortø: Tirsdag den 14. september 1999
Fiskehejre: 1, knopsvane: 57 (kun de fugle som lå mellem Hjælmshoved og Halen blev talt, det samme gælder blishøne), skarv: 20, rørhøg: 1 juv, tårnfalk: 1 juv, spurvehøg: 1, gråand: 12, pibeand: 2, rødben: 1, almindelig ryle: 1, sølvmåge: 5, svartbag: 1, blishøne: 72, hvid vipstjert: 10, digesvale: 4, landsvale: 36, stær: 260, tornirisk: 16, ringdue: 5, engpiber: 17, bogfinke: 2, sanglærke: 5. Modtaget fra "Naturblokfag på 5 årgang på Den frie Lærerskole" og Jan Sørensen.
  : 479755 Hjortø, Halen Søndag den 1. august 1999.
Toppet skallesluger 4, Hættemåge 80, Sølvmåge 6, Svartbag 4, Blishøne 40, Skarv 12, Vibe 6.
  : 479755 Hjortø, Halen Søndag den 4. april 1999.
Rørhøg 1 par, Gravand  9 par, Gråand 22, Grågås 3 par, Strandskade 8, Vibe 27, Rødben 4 par,  Toppet skallesluger 16, Sanglærke 6 par, Engpiber 1 par,  Hættemåge 40, Sølvmåge 16, Stormmåge 14, Gråkrage 2,  Hvid vipstjert 2 par, Knopsvane 1 par  Rørspurv 2 par, Stær 100, Hjejler 120, Fiskehejre 2, Knortegås 22, Svartbag 6, Ryle 1, Knarand 1 par, Krikand 4, Pibeand 18, Spidsand 2 par + 3 han & 1 hun, Stor Præstekrave 3.
  : 479755 Hjortø: Tirsdag den 30. juni 1998.
Rørhøg 1 par, Gravand  8 par, Gråand 4, Grågås 12, Strandskade 10 par+4 juv, Vibe 16, Rødben 4, Blishøne 12, Toppet skallesluger 8, Sanglærke 12 par, Engpiber 4 par, Havterne 60, Hættemåge 26, Sølvmåge 8 par, Stormmåge 18, Gråkrage 6, 1, Hvid vipstjert 2 par, Knopsvane 3 par + 2 pul,  Rørsanger 1, Rørspurv 3 par, Gærdesanger, Tornsanger, Tornirisk, Bysvale, Digesvale, Landsvale, Stær.
: 401026 Højesteneløbet  Tirsdag den 30. juni 1998.
Stor regnspove 8 TTSV kl. 9.40.
: 479755 Hjortø: Søndag den 17.maj 1998.
Rørhøg 1 par, Gravand  12 par, Gråand 6 par, Grågås 2 par + 10, Strandskade 12 par,
Vibe 9 par, Rødben 6 par, Blishøne 3 par, Toppet skallesluger 4 par, Sanglærke 12 par, Engpiber 4 par, Havterne 80, Hættemåge 12, Sølvmåge 8 par, Stormmåge 18 (Enkelte ruger), Gråkrage 2, Fiskehejre 1, Stenpikker 1, Hvid vipstjert 2 par, Knopsvane 3 par, Stor regnspove 1, Mudderklire 1, Rørsanger 1, Rørspurv 3 par, Gærdesanger, Tornsanger, Tornirisk, Bysvale, Digesvale, Landsvale, Stær.
DOF: 479755 Hjortø: Lørdag den 25. april 1998.
Rørhøg 1 par, Gravand  12 par, Gråand 6 par, Pibeand 2 par, Spidsand 1 par,
Skeand 2 par, Knortegås 80, Grågås 4 par, Hede hjejle 80,  Strandskade 12 par,
Vibe 9 par, Rødben 6 par, Blishøne 3 par, Toppet skallesluger 4 par, Sanglærke 12 par, Engpiber 4 par,
Splitterne 2, Havterne 16, Hættemåge 12, Sølvmåge 8 par, Svartbag 2 par, Stormmåge 18 (Enkelte ruger),
Gråkrage 2, Fiskehejre 1, Digesvale, Landsvale, Stær.
DOF: 479755 Hjortø: Søndag den 19. april 1998.
DværgfalkTTN1, Rørhøg 1 M, Gravand  12 par, Gråand 6 par, Pibeand 1 par, Spidsand 1 par,
Skeand 2 par, Knortegås 80, (Hjelmshoved 60), Grågås 4 par, Hede hjejle 1, Strandskade 12 par,
Vibe 9 par, Rødben 6 par, Blishøne 3 par, Toppet skallesluger 1 par, Sanglærke 12 par, Engpiber 4 par,
Splitterne 8, Havterne 16, Hættemåge 12, Sølvmåge 4 par, Svartbag 2 par, Stormmåge 18 (Enkelte ruger),
Gråkrage 2, Fiskehejre 1.
DOF: 479755 Hjortø:
Den
18. maj 97:
12 par viber, 10 par rødben, 16 par strandskade,
20 par lærke, 6 par hvid vipstjert, 12 par gravand,
8 par Knopsvane, 10 par toppet skallesluger, 6 par
engpiber, 4 par gråkrage, 3 par spidsand, 2 par skeand,
6 par gråand, 2 par svartbag, 12 par blishøne, 15 alm ryle,
2 fiskehejre, 50 stær, 8 tornirisk, 1 par ringdue,
3 par stor præstekrave, 16 knortegås, 16 stormmåge,
20 sølvmåge, 40 hættemåge, Rørhøg 1par, 6 rørspurv.
Hjortø Mølle. Vartegnet for øen.

Sidestart

Læs også De Danske Småøer. SydforFyn


 

Tid:Time in Denmark Dato:Dagens dato Antal besøgende siden september 1997: [How many]

17 aug 2009
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon
This site was created with 100% recycled electrons.