* Gamle obs * Vejret * Vejr-Svg * Vind * Naturen nu * Fotoalbum 1 2 * * Fugle i felten * Cif * Blåvand * Gedser * Pandion* Skagen Fuglestation * FF
* Århus * Old DOFFYN * UK * DE * Ornitho * NL* * Skåne * Falsterbo RI * Bornholm + 2 Christiansø * * Club300  * BMS * [Søg på Snatur]

*Dagens nyheder Webmaster: Erhardt  E Ecklon Send en mail til Snatur.dk                                                                        Sidst opdateret 18-10-2019 22:24:45*

 

Via meldesystemer: Beskeder på Birdcall.dk  -   Seneste 50 på BirdAlarm BMS *             

              Keldsnor Fuglestation, 18/10-2019. Jacob Sterup DOF FYN
              Overvågning af ulve i Danmark via vildtkameraer fra november 2018 til oktober 2019. Ulveatlas.dk
              Tirsdagsanalysen uge 41. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Ny natur på Knudshoved Odde, Sydsjælland
              "Fotografen og nuet" i Nowhuset i Tullebølle - 10. oktober. Esben Eriksen DOF FYN
              Nordisk lappedykker, Strynø. Steen Winkel
              Fugl 2019. Johannes Larsen Museet september - januar
              Naturen i Danmark - videoserie på you tube.
              Regler om hold af hjemmehørende rovfugle i fangenskab lempes ikke
              Aktive bidragsydere på Fyn 2019+   (2018).
              Følg GPS-havørnens bevægelser
              Vejret   +    Lynkort  +   Webcam 1 døgn eller 30 dage"
.
              Tidligere nyheder...

Fredag den 18. oktober 2019              Solopgang: 07:52 Solnedgang: 18:12

Gulstav: Rød glente 2 T, Blisgås 7 T. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Ringdue 4 FU R, Allike 2 FU, Husskade 2 R, Bramgås 30 OF SV, Gærdesmutte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Svartbag 120 R. Jacob Sterup
Bjergkammer: Mosehornugle 1 FU. Mikael Kristensen
Brændegård Sø: Skeand 50 FU, Knarand 35 R. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Knortegås 385 T, Bramgås 1660 T, Blisgås 638 T, Ederfugl 2600 T, Spidsand 21 T, Huldue 150 T, Ringdue 2100 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 114 T, Rød Glente 3 T, Musvåge 30 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 OF, Allike 6420 T, Hedelærke 27 T, Sanglærke 55 T, Vindrossel 105 T, Engpiber 280 T, Bjergvipstjert 5 T, Bogfinke/Kvækerfinke 59400 T, Tornirisk 60 T, Stillits 96 T, Grønsisken 500 T, Rørspurv 60 T. Frank Jensen-Hammer
Flyvesandet: Grønspætte 2 FU. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Havørn 2 R. Leo Bøjlesen
Faaborg: Vandrefalk 1 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1470 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Natugle 3 SY- Søren Bøgelund
Gulstav: Kernebider 17 T. Jacob Sterup
Gulstav: Blisgås 140 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2000 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen:  Sortsvane1 R, Sølvhejre 1 FU, Hjejle 650 R, Vibe 500 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 600 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Bramgås 2000 R, Grågås 3000 R, Hjejle 400 R Havørn 3 . Kirsten Pedersen
Hovlung: Fiskeørn 1 FU. Leif Sørensen
Monnet - Tåsinge: Knopsvane 220 R, Bramgås 1200 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 3 R. Leif Bisschop-Larsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 111 FU, Hjejle 250 SV, Storspove 181 FU, Lille Kobbersneppe 60 FU, Almindelig Ryle 3000 FU. Ella Mikkelsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rødtoppet Fuglekonge 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Bramgås 1450 T, Blisgås 210 T, Huldue 12 T, Storspove 55 OF, Stor Tornskade 1 T, Sanglærke 275 T, Bjergvipstjert 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2400 T. Gregers Johannesen
Søren Bilds Strand: Sølvhejre 2 OF. Tom Giersing
Thurø Rev: Blisgås 84 SV, Spidsand 27 SV. Arne Bruun

   

Torsdag den 17. oktober 2019              Solopgang: 07:50 Solnedgang: 18:15

Lundeborg, havn: Hættemåge 15 R FU, Sølvmåge 12 R FU, Svartbag 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dovns Klint: Huldue 6 T, Sortstrubet Lom 1 T, Spurvehøg 220 T, Rød Glente 2 T, Dværgfalk 1 T, Allike 2420 T, Hedelærke 11 T, Bjergvipstjert 3 T, Tornirisk 70 T, Lapværling 1 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 24 FU, Sølvhejre 1 FU, Hjejle 500 R. Lars Falck
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Storspove 50 FU. Lars Falck
Siø: Bramgås 2140 R, Grågås 670 R, Havørn 2 R, Vandrefalk 2 R. Nis Rattenborg
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 M AD VDR FU. Stig Rubæk
Søgård Mose (Langeland): Krikand 210 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 R. Gregers Johannesen
Vesteregn: Dværgfalk 1 R, Hedelærke 35 R. Nis Rattenborg

   

Onsdag den 16. oktober 2019              Solopgang: 07:48 Solnedgang: 18:17

Vejlen, Taasinge: Sølvhejre 1 R, Knarand 2 R, Hvidklire 2 R, Havørn 1 OF. Morten Kristiansen
Holckenhavn vejbroen: Toppet lappedykker 2 AD + 1 1K FU, Grågås 500+ FU, Blishøne 75 FU, Gråand 12 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Fiskehejre 1 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 75 R, Kaspisk Måge 3 , Svartbag 90 R, Skærpiber 3 R, Hvid Vipstjert 5 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø:
Sølvhejre 3 FU. Michael Bjerregaard
Espe: Ringdue 1 OF, Allike 4 OF, Råge 1 OF, Sanglærke 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Vindrossel 2 OF, Solsort 1 R, Skovspurv 14 FU, Skovspurv 6 R. Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gulstav: Skovhornugle 1 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Sortklire 9 R. Jacob Sterup
Lyseng: Havørn 1 JUV OF. Jørgen Staun
Strynø: Bramgås 1200 FU. Stig Rubæk
Thurø Rev: Grågås 190 R, Pibeand 90 R, Krikand 105 R, Fasan 9 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Skovspurv 6 R, Skærpiber 3 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1400 OF, Havørn 1 IMM OF, Vandrefalk 1 AD R. Gregers Johannesen
Øster Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Peter Lillesø
Østerø Sø (Knudshoved): Knopsvane 13 R, Bramgås 65 R, Grågås 80 R, Fiskehejre 3 R, Strandskade 2 R, Strandhjejle 3 FU, Hættemåge 22 R, Skovskade 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 2 R, Sanglærke 1 R, Gransanger 2 R, Solsort 5 FU, Engpiber 4 R, Bogfinke 8 FU. Ella Mikkelsen

   

Tirsdag den 15. oktober 2019              Solopgang: 07:46 Solnedgang: 18:20

Lundeborg (10:00): Bramgås 1000+ T, Mørkbuget knortegås 200 S, Pibeand 25 S, Ederfugl 12 OF, Marsvin 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Holmdrup Mose: Knopsvane 2 R, Grågås 1 R (er stadig sammen med deres adopterede grågås), Toppet lappedykker 1 R. Lars Kirk
Elsehoved: Skovspurv 1 R, Tårnfalk 1 R. Lars Kirk
Fyns hoved: Stor tornskade 1 R, Havørn 1 2k R, Blå kærhøg 2 R, Bjergvipstjert 1 R, Hedelærke 1 R, Husskade 8 R, Bramgås 3500 SV, Marsvin 4 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 4K+ R, Svartbag 62 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Bramgås 1450 SV, Skeand 70 R, Krikand 200 R,
Sølvhejre 8 FU, Spurvehøg 11 SV, Havørn 3 JUV OF, Rød Glente 4 SV, Musvåge 80 SV, Ravn 8 R. Per Quaade 
Dovns Klint: Knortegås 570 T, Bramgås 2210 T, Ederfugl 2300 T, Huldue 332 T, Ringdue 12000 T, Spurvehøg 119 T, Rød Glente 12 T, Musvåge 46 T, Dværgfalk 1 T, Allike 2600 T, Hedelærke 42 T, Misteldrossel 20 T, Engpiber 430 T, Bjergvipstjert 3 T, Bogfinke/Kvækerfinke 47200 T, Tornirisk 50 T, Rørspurv 35 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint:  Rød Glente 13 R,Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Egensedybet: Strandhjejle 31 FU, Hjejle 250 R, Hættemåge 500 R, Vandrefalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Elsehoved: Skovspurv 100 R. Lars Kirk
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 34 FU, Knarand 145 FU, Pibeand 550 FU, Spidsand 11 FU, Krikand 360 R. Kirsten Pedersen
Fyns Hoved: Bramgås 3500 OF, Blå Kærhøg 2 T, Stor Tornskade 1 FU, Hedelærke 1 OF, Bjergvipstjert 1 T. Poul Vestergård Rasmussen
Gulstav: Rødtoppet Fuglekonge 6 R. Jacob Sterup
Gulstav: Bjergvipstjert 3 R. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Spurvehøg 15 S, Rød Glente 16 TF. Pierre Bentzen
Gulstav: Blå Kærhøg 2 BR FU, Rød Glente 11 T. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Grågås 1000 R, Skeand 45 R, Pibeand 1000 R, Gråand 2000 R, Krikand 200 R, Sølvhejre 1 R. Peter Lange
Hav øst for Thurø: Bramgås 3800 T. Arne Bruun
Helletofte: Due sp. 2300 S. Arne Bruun
Hofmansgave: Huldue 5 R. Kirsten Pedersen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Isfugl 1 FU. Peder Rasmussen
Monnet - Tåsinge: Bramgås 7250 R, Grågås 900 R, Spidsand 32 FU, Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 AD R, Engpiber 100 FU. Peder Rasmussen
Ny Bjerreby (Tåsinge): Hættemåge 1500 R. Peder Rasmussen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Musvåge 25 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Bramgås 2900 T, Huldue 21 T, Ringdue 1400 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 19 T, Havørn 2 IMM OF, Rød Glente 2 R, Sanglærke 335 T, Bogfinke/Kvækerfinke 3600 T. Gregers Johannesen
Siø: Bramgås 1550 R, Grågås 800 R, Måge sp. 1000 R. Peder Rasmussen 
Skårupøre Sund: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen):
Alpesejler (SU) 1 FU . Henrik Mikkelsen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen):
Alpesejler (SU) 1 OF. Jørgen Munck
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen):
Alpesejler (SU) 1 FU. Frank Desting
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen):
Alpesejler (SU) 1 FU. Leif Frederiksen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Stor Tornskade 1 R. Ole Henrik Scharff 
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD VDR FU. Steen Winkel
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Isfugl 3 R. Arne Bruun
Teglværkskoven: Rød Glente 2 S. Jørn Knudsen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 230 SV, Ederfugl 1300 R, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 21 T, Dværgmåge 1 AD V, Blå Kærhøg 3 BR T, Spurvehøg 10 S, Dværgfalk 1 S, Sanglærke 250 SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 90 SV, Stor Tornskade 1 R. Gregers Johannesen
Æbelø Holm: Stenvender 15 FU, Sortgrå Ryle 1 FU, Sandløber 1 FU. Jens Bækkelund

   

Mandag den 14. oktober 2019              Solopgang: 07:44 Solnedgang: 18:22

Siø: Bramgås 2000+ FU R OF, Grågås 200 FU, Mørkbuget Knortegås 35 OF + 25 FU, Havørn 1 OF, Musvåge 4 FU, Tårnfalk 1 Musende FU. Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 , Bjergvipstjert 1 R. Jacob Sterup
Dovns Klint: Knortegås 320 T, Ederfugl 1240 T, Huldue 82 T, Spurvehøg 95 T, Rød Glente 8 T, Tårnfalk 8 T, Dværgfalk 2 T, Allike 500 T, Hedelærke 90 T, Sanglærke 107 T, Engpiber 190 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 71 T, Bogfinke/Kvækerfinke 33400 T, Tornirisk 470 T, Rørspurv 50 T. Frank Jensen-Hammer 
Flyvesandet: Grønspætte 2 R, Topmejse 6 R. Leif Sørensen
Faaborg: Dværgfalk 1 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Stor Tornskade 1 R. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Knarand 27 FU. Jacob Sterup
Gulstav Østerskov:
Hvidbrynet Løvsanger 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 R. Torbjørn Eriksen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Skeand 180 R, Knarand 97 R, Spidsand 17 R, Krikand 1035 R, Sølvhejre 1 FU, Hjejle 350 R, Vibe 572 R, Havørn 2 AD R, Vandrefalk 1 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 710 R, Vandrefalk 1 AD R. Jens Bækkelund
Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 418 SV, Hjejle 560 R, Hættemåge 800 R NAT . Jacob Sterup
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Kidholm v/Thurø: Skarv 500 R NAT, Svartbag 55 R NAT. Arne Bruun
Lundager v/Assens: Skovhornugle 1 R. Kirsten Pedersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Toppet Lappedykker 82 R, Spurvehøg 11 T, Rød Glente 8 NV, Musvåge 45 NV. Henrik Mørup-Petersen
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD VDR FU . Steen Winkel
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 475 R, Knarand 100 FU. Niels Andersen
Thurøsund/Pilekrogen: Toppet Skallesluger 94 R. Arne Bruun
Ørnehøj-området (Gulstav): Knortegås 170 T, Bramgås 1410 T, Enkeltbekkasin 1 R, Hedelærke 7 OF, Ringdrossel 1 R. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 325 FU, Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 S. Jørn Knudsen

  

Søndag den 13. oktober 2019              Solopgang: 07:42 Solnedgang: 18:25

Thurø By m.m.: Musvåge 1 R, Grønspætte 1 R, Ravn 2 OF, Stær 6 R, Vindrossel 50 OF. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 5 R, Bramgås 80 S, Canadagås 1 R, Grågås 72 R, Pibeand 15 SV, Pibeand 50 R, Spidsand 2 FU, Spidsand 3 SV, Krikand 30 R, Fiskehejre 2 R, Strandhjejle 1 OF, Hjejle 20 S, Tårnfalk 1 R, Skovspurv 2 R, Snespurv 1 BR R. Arne Bruun
Thurø Rev: Snespurv 1 R. Lars Kirk
Hesselagergård: Ravn 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Gulstav
: Blå Kærhøg 1 T. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Aborg Skydeterræn m.m.: Skægmejse 2 R. Kirsten Pedersen
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 R, Bjergvipstjert 1 FU. Erik Ehmsen
Dovns Klint: Knortegås 470 T, Spidsand 10 T, Blå Kærhøg 1 T, Mosehornugle 1 R, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 12 T, Sanglærke 55 T,
Landsvale 562 T, Misteldrossel 40 T, Vindrossel 14000 T, Sjagger 2500 T, Ringdrossel 2 T, Engpiber 470 T, Hvid Vipstjert 176 T, Bogfinke/Kvækerfinke 72000 T, Tornirisk 2700 T, Stillits 58 T, Grønsisken 1100 T, Rørspurv 90 T. Frank Jensen-Hammer
Emtekær Nor: Lille Lappedykker 46 FU, Hedelærke 2 T. Kirsten Pedersen
Fogense Enge (Lillestrand): Krikand 100 R. Peter Lange
Gulstav: Blå Kærhøg 1 T, Stor Tornskade 1 OF, Hedelærke 6 T, Ringdrossel 3 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Dværgfalk 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Gulstav: Hedelærke 4 T, Vindrossel 500 T, Ringdrossel 2 R. Jacob Sterup
Rantzausminde: Grønspætte 2 R, Husrødstjert 3 R, Vindrossel 500 R. Jens-Gert Hansen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Tullebølle: Bjergvipstjert 1 T. Jan Sørensen
Vester Aaby: Vindrossel 450 SØ. Else Klint
Vestermade Rev: Pibeand 400 FU. Peter Lillesø
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Krikand 130 R, Hjejle 7000 R, Vibe 510 R, Vandrefalk 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Vandrefalk 1 R. Anders Vedel
Ørnehøj-området (Gulstav): Dværgfalk 1 T, Stor Tornskade 2 R. Søren Bøgelund

Observationer fra tidligere.... 

DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 10/10 - 2019:
               Bogudsalg i bøgeskovene: Fede tider forude for finkefugle          
              
23.620 ederfugle blev talt i Danmark              
               Bestil Fugleåret 2018
 

                                  
                                              Webcam i fuld størrelse Tryk her...

               

                                                      Blev medlem på Sydfynsnatur


                                          Søg info på Svendborgs Aktuelle Naturside 

   Brug Dofbasen og dine Fugleobs ses her!   Efter Lok. - Efter Art.      Sidste 30 dages obs på Fyn
 

Gamle nyheder: Arkiv
              Korsnæb? Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Ringduer i hopetall på EuroBirdwatch
              Keldsnor Fuglestation. 10/10 på 2019. Hans Rytter DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 40 (30. sept.- 6. okt.). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation fejrede Trækfuglene. Bjerregaard & Eriksen DOF FYN
              Tur til Helnæs den 2. oktober. Kirsten Pedersen DOF FYN
              Amerikansk fyrretæge fundet ved Lundeborg. Poul Brugs Rasmussen  
              Keldsnor Fuglestation, 5/10-2019. Hans Rytter DOF FYN
              DOF Fyntur til Skåne, 20.-22. september. Merry Sunke Larsen DOF FYN + Rapport
              Fotos modtaget midt-uge i uge 40. fra Midt-fyn.
              "Natur & Ungdom blev min skæbne". Niels Riis
              Keldsnor Fuglestation, 2/10-2019. Michael Bjerregaard DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation. Opdatering 30/9 på 2019. Hans Rytter DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 39 d. 23.-29. sept. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Sybergland – et nyt naturområde i Kerteminde Kommune. Ivan Sejer Beck DOF FYN
              Flydeskjulet ved Tryggelev Nor. Erik Thomsen
              Vandrefalk på pølserov. Esben Eriksen DOF FYN
              Guide til andefugles køn og alder (Lidt nørdet)
              Ringmærkningstur med Keldsnor Fuglestation. Jane Ditzel DOF FYN
              Havørnetræf ved Brændegaard Sø. Erik Thomsen
              Vandrikse ved Nakkebølle Fjord. Bent Staugaard
              Vandrefalk i pleje hos Søren
              Rovfugletræk ved Knudshoved. Per Rasmussen DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 25/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 38 (d. 16. - 22. sept.). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Hvid Gærdesanger ringmærket ved Svendborg. Hans Rytter. Foto: Peter Teglhøj DOF FYN
              Hollandsk gæst i Bøjden Nor. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 24/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Fyns Hoved i nordvestkuling. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Vandfugletælling den 21.- 22. september 2019. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 23/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Tyskland vedtager storstilet plan, der skal beskytte insekterne. Gylle.dk
              Danmarks MEST nuttede dyr?! // Hasselmus. Svanning Bjerge
              Tirsdagsanalysen uge 37 (2.sept.-8.sept). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 19/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Danske fugle ulovligt til salg i Den Blå Avis!
              Ung steppehøg opholder sig fire dage ved Davinde, Midtfyn
              Ravne ved Skovballe. Poul Vestergaard Rasmussen
              Klar til Steppehøge? Esben Eriksen DOF FYN
              Sortvinget Braksvale-bonanza ved Ballum Sluse. Jørn Vinther Sørensen Club300
              Keldsnor Fuglestation, 14/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Stadig nedgang i antallet af skarver i Danmark. Kjeld Hansen Gylle.dk
              Det gamle færgeleje. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Nye boliger til Mursejler. Peter Pelle DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 36 (d. 2. sep. - 8. sep.). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Fuglemanden. TV2-Nord
              Keldsnor Fuglestation, 9/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Hvepsevågens dag. Esben Eriksen DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 8/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
             Vandrefalkene på Fynsværket - fortsat. Torben Hvass DOF FYN
              Er skrueaks uddød i Danmark?               Thurø Rev            
              Vil du tjekke vinden så prøv Earth
              "Det tabte Land.dk" Fortællinger om vådområder på FYN
              Snatur på Facebook - også en måde at kontakte Snatur                  Snatur-gruppen
              Husk at indberette insekter fra Fyn på www.fynskeinsekter.dk Se nyeste obs!
              Farvemærkede havørne    
              Se flere nyheder her

Læs rejseberetninger:
              Fra New Foundland og Nova Scotia juli. 2018. Lilly Sørensen & Niels Bomholt
              Fra Nepal forår 2018. Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Grækenland. Stortur i dagene 7. maj – 14. maj 2018. Natur Østfyn
              Fra Antarktisk, Falklands øerne og Syd Georgien efterår 2017. Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Surinam februar 2017. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Kap Verde Øerne november 2016. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Seychellerne oktober 2016. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Columbia februar. 2016 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Ghana 13.-25. nov. 2015 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Korsika "Hvalfærgen til Korsika", juli 2015 af Arne Bruun      
              sp;      Fra Uganda d. 09/02-23/02 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra South Africa: Mpumalanga m.m. + Lesotho af Michael Mosebo
              Læs rejserapporter af Michael Mosebo Jensen på Cloudbirders.com
              fra Tanzania 2012 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt      
              fra Chile - South, Central and North 17th Feb - 6th Mar 2012. Michael Mosebo Jensen     
              fra Thailand årskiftet 12/13. Anders Odd Wulff Nielsen                
              fra Korsika 29/06 - 11/07 2012 af Arne Bruun    
              fra Madagaskar 20/11 - 6/12 2010 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt            
              fra The Philippines mm 19 feb - 7 mar 2010 af Michael Mosebo Jensen             
              fra Namibia: 3-18 oktober 2009 Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              fra Eastern Venezuela: 12 feb-3 marts 2009 Michael Mosebo Jensen   
              fra Vietnam - Feb 15 - Marts 2 2008 af Michael Mosebo Jensen
              fra Peru: Bodil Rytter, Hans Rytter, Erik Danielsen, Lilly Sørensen og Niels Bomholt       
              fra Brasilien okt- nov 07 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt                  
              fra Kyrgyzstan og Kazakhstan med Fynboer
              fra Extremadura Fotogalleri MidtfynsNatur
              fra Extremadura rejsebeskrivelse af Henrik H Søndergaard + billeder *             
              fra Costa Rica nov 2005 Lilly Sørensen og Niels Bomholt PDF-fil (650kb)               
              fra Azorerne (Erik Ehmsen) PDF-fil (312kb)
              fra Cuba marts 2005 af Michael Mosebo Jensen (768kb)
              fra Goa - Feb 19th - Mar 4th 2006 by Michael Mosebo Jensen              
              fra Goa/Indien LIS & NBJ (Lilly Sørensen & Niels Bomholt) PDF-fil (240kb)
              fra Den Arabiske Halvø MMJ (Michael Mosebo Jensen) PDF-fil (280kb)
              fra Chile LIS & NBJ (Lilly Sørensen & Niels Bomholt)
              fra Texas MMJ (Michael Mosebo Jensen)
              Find flere på Cloudbirds Netfugl

               Vidste du
               - at du kan gøre Snatur til din startside med et klik :-)
               - at der findes en liste over Hvem der har set hvad i Danmark
               - at der nok også kommer fynboer på                - Årslisten 2012  
               - at der er 2 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2011  
               - at der er 1 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2009  
               - at der er 1 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2007  
               - at der er 3 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2006        
               - at der er 4 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2005              
               - at der er mange fynboer på sidste års Top Ti - Årslisten 2004

INSEKTER og andre smådyr: [Tidligere observationer] Da/La - La/Da *

Lørdag den 31. august 2019 

Svendborg: Ahornugle 1 R. Steen Winkel

   

Mandag den 5. august 2019  

Lundeborg, Ny Camping: Aftenpåfugleøje 1 Larve. Poul Brugs Rasmussen

   

   

Tirsdag den 12. februar 2019 

Vejsnæs: Oliebille 1 R. Kim Bang Jensen

Husk at indberette www.fynskeinsekter.dk Se nyeste obs!

                                                       
                                                    Hvepseedderkoppen i DK 

BOTANIK [Tidligere observationer] [Fynsk Natur]

Torsdag den 25. april 2019

Caroline Amalielund: Skælrod (i symbiose med rødel). Steen Winkel

   

Floraen på Siø              Se floraliste fra flere øer400

SVAMPE:  [Tidligere observationer]

Torsdag den 2. maj 2019 

Caroline Amalielund, Svendborg: Spiselig morkel 1. Steen Winkel

 

PADDER/KRYBDYR: [Tidligere observationer][Padder & krybdyr på Dof-basen]

Fredag den 13. september 2019          

Søbo Sø: Snog 1 R. Leif Kristensen

  

Torsdag den 12. september 2019

Purreskoven: Skovfirben 1 R. Jette Rasmussen

 

Fredag den 26. juli 2019  

Ny Gesinge, matriklen: Snog 1 FU, Skrubtudse 1 R (havebassin). Anne-Dorte Schjerning Rasmussen

 

Lørdag den 30. marts 2019

Skovbrynke v. Vejsnæs: Snog 2 R. Kim Bang Jensen

     

Tirsdag den 19. marts 2019 

Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Hugorm 1 R. Leif Kristensen

    

Søndag den 10. marts 2019  

Østerskov (Thurø): Springfrø 5 YF (5 æg klumper - guldfiskene har snart fået dem udryttet her. I søen lige syd for 12 ægklumper og her fik vi (håber vi) fjernet alle guldfisk i sommeren 18). Arne Bruun

Lørdag den 9. marts 2019   

Thurø Rev: Springfrø 72 ægklumper. Arne Bruun

    

Mandag den 25. februar 2019 

Thurø Rev: Springfrø 4 æg (de tidligste nogensinde. webmaster). Arne Bruun

PATTEDYR: [ Tidligere observationer ]

Tirsdag den 9. juli 2019 

Thurø, Søndervej: Dværgflagermus 1 koloni . Ole Ryge Petersen

                          Se også*: [Gamle obs] * [DOF-Fyn] [Storke-link]

   
  Meldinger på Birdcall
 
                                                                                Opdateret den 18 okt 2019 22:24:45   

 

                       
 Gæstebog

 Chart.dk                                                                           Opdateret den 18. oktober 2019

real time web analytics