* Gamle obs * Vejret * Vejr-Svg * Vind * Naturen nu * Fotoalbum 1 2 * * Fugle i felten * Cif * Blåvand * Gedser * Pandion* Skagen Fuglestation * FF
* Århus * Old DOFFYN * UK * DE * Ornitho * NL* * Skåne * Falsterbo RI * Bornholm + 2 Christiansø * * Club300  * BMS * [Søg på Snatur]

*Dagens nyheder Webmaster: Erhardt  E Ecklon Send en mail til Snatur.dk                                                                        Sidst opdateret 09-07-2020 16:29:15*

 

Via meldesystemer: Beskeder på Birdcall.dk  -   Seneste 50 på BirdAlarm BMS *                       

              Høgeørn i DK lige nu. Club300
              Grønspætte med unger ses flere steder på Fyn
              Vil du levere fotos til en bog om Arreskov sø?
              Øerne omkring Fyn Fredningsstyrelsen 1977. Niels Andersen, Bent Staugaard, H.Rasmussen
              Birdingplaces.eu + Add birdingplaces and win! fx Gulstav
              ØrneTV + Fiskeørn + 2 + UgleTV + Stork 1+ 2 + Tårnfalk + Kongeørn + Holland
              Steen Winkel har guidebøger til salg.
              Aktive bidragsydere på Fyn 2020 + (2019) + (2018).
              DOF BirdLife - Publikationsdatabase + Das Magazin Seeadlerschutz Schlei Fyn blev finere
              Vejret   +    Lynkort  +   Webcam 1 døgn eller 30 dage"
+ MOSAiC.

Torsdag den 9. juli 2020                            Solopgang: 04:51 Solnedgang: 21:54

Broholm: Hvid vipstjert 4 FU (2 AD + 2 1K), Grønspætte 1 OF, Knopsvane 7 FU (2 AD + 5 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 1K YF . Bent Juhler
Bispeenge: Knarand 30 R, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 17 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU, Dværgterne 3 R. Leif Kristensen
Gyldensteen: Langø Plantage: Isfugl 3 OF. Lars Jørn Olsen
Keldsnor: Grågås 620 R, Gravand 237 T, Sortstrubet Lom 2 SV, Strandskade 143 T, Småspove 5 T, Tejst 6 R, Fjordterne 24 T. Frank Jensen-Hammer
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF, Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Fjordterne 55 . Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Lille Præstekrave 1 AD FU, Fjordterne 11 FU,
Pungmejse 4 FU (En flok på fire småfugle kom flyvende forbi mig og gik ned i rørskoven ved digesøen. Det lugtede lidt af Pungmejser, så jeg fulgte efter, og da jeg nærmede mig, hørte jeg et Pungmejsekald, og de fire fugle fløj over på den modsatte side af søen, hvor tre af dem satte sig synligt. Alle tre var ungfugle. Har de ynglet i Tryggelev Nor? NBJ så en han 1/5 i år, hvilket er første forårsobs. fra noret i mange år (siden 1990, hvis alt er indtastet i DOFbasen). Så måske. Langt væk fra kommer de i hvert fald ikke), Skægmejse 1 R. Jacob Sterup
Ungersbjerg Skov: Ravn 3 OF. Jens Bjerg   

   

Onsdag den 8. juli 2020                             Solopgang: 04:50 Solnedgang: 21:55

Purreskoven: Bogfinke 2 R, Digitalis R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Klyde 28 AD FU, Dværgterne 2 FU, Dværgterne 1 YF BR. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 30 R. Anders Nielsen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Jacob Sterup
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 50 R, Sorthalset Lappedykker 26 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås 35 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Krumnæbbet Ryle 13 FU. Jens Bækkelund
Hjallese: Ravn 3 FU. Martin Rheinheimer 
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 R, Krumnæbbet Ryle 7 AD R, Fjordterne 8 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Grågås 640 R, Strandskade 76 T, Lille Præstekrave 2 R, Småspove 16 T, Lille Kobbersneppe 103 T, Mudderklire 24 T, Fjordterne 28 T. Frank Jensen-Hammer 
Klise Nor: Grågås 520 R. Nis Rattenborg
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Fjordterne 55 R, Havørn 2 SUB OF. Nis Rattenborg
Rødme Svinehaver: Grå Fluesnapper 3 YF. Arne Bruun 
Søby (Ærø), Nørremark: Vagtel 1 SY. Niels Munch Kofoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Skægmejse 1 R. Jakob Engelhard
Universitetet, Odense: Agerhøne 3 R, Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Fjordterne 6 FU, Skægmejse 2 R. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Grågås 560 R, Mursejler 300 FU, Klyde 30 R, Lille Præstekrave 2 R, Skægmejse 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vitsø: Canadagås 30 R, Skestork 3 R. Michael L.J. Glentedal

  

Tirsdag den 7. juli 2020                             Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:56

Hesselagergård:  Munk 4 FU, Solsort 6 FU, Sangdrossel 1 FU, 22 plettet mariehøne 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Grågås 130 OF, Huldue 2 OF, Trane 2 OF, Hvepsevåge 2 OF, Rørhøg 1 OF, Havørn 1 OF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 OF, Ravn 4 OF, Bysvale 2 FU. Leif Sørensen
Tarup: Stor flagspætte 1 FU. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 R, Krumnæbbet Ryle 6 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Småspove 6 T, Lille Kobbersneppe 352 T, Svaleklire 5 T, Fjordterne 10 R, Fjordterne 5 T. Frank Jensen-Hammer
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Lydinge Mølle: Lille Præstekrave 3 R. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 FU, Havørn 2 AD R, Skægmejse 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 AD R, Fjordterne 31 . Jakob Engelhard
Nørreballe Nor: Fjordterne 82 . Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Storspove 96 R. Nis Rattenborg
Rudkøbing Havn: Vandrefalk 1 3K+ S. Morten Müller
Siø: Lille Præstekrave 3 . Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 2 AD R, Fjordterne 6 AD FU, Skægmejse 2 R. Jakob Engelhard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Fjordterne 6 R, Rovterne 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 AD FU, Fjordterne 5 AD FU. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fjordterne 6 R. Nis Rattenborg

Observationer fra tidligere.... 

DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 3/07 - 2020:
               Elhegn redder koloni af kystfugle fra sultne ræve

              
Hegn kan sikre truede eng- og kystfugles ynglesucces
               Miljøministeren gennemfører forbud mod pløjning og gødskning af beskyttede enge
               Bestanden af broget fluesnapper er mere end halveret i Danmark

       
                                 Svendborgsund ved Iholm. Webcam i fuld størrelse Tryk her...

                       

                                               DOF¨s lokalafdelinger i Danmark

               

                                                      Blev medlem på Sydfynsnatur


                                          Søg info på Svendborgs Aktuelle Naturside 

   Brug Dofbasen og dine Fugleobs ses her!   Efter Lok. - Efter Art.      Sidste 30 dages obs på Fyn
 

Gamle nyheder: Arkiv
              Set i Felten andet kvartal 2020. Haaning Pandion
              Boligbirding, slutstilling. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Hemmeligholdt rapport: Placering af enorm vindmøllepark i konflikt med vigtigt fugleområde
              The Steppe Eagle (Aquila nipalensis) On Tour
              Mursejler ved Nyborg slot. Foto og tekst Erik Thomsen
              Bestyrelsesmøde i DOF Fyn 24.06.2020
              Boligbirding 2020 på Fyn - 23 deltagere * + DK-kort + Deltagere DK
+ FYN + Microbirding
              Tirsdagsanlysen - Uge 26. Esben Eriksen DOF-FYN
              Første fund af Argusblåfugl på Fyn i mere end 30 år. Naturbasen
              Isfugl - hvad påvirker bestandens størrelse. Mads Syndergaard. DOF-FYN
              Det billige skidt - juni 2020. Vicky & Sebastian
              Prikladet perikon skal plukkes lige nu! Poul Brugs Rasmussen
              Samarbejde om at hjælpe Viben. Niels Andersen DOF-FYN
              P-forhold ved Brændegård Sø Leif Bisschop-Larsen og Henrik Kalckar Hansen, DOF-Fyn
              Forårsankomster for udvalgte arter 2020. Søren Gjaldbæk.
              Tirsdagsanalysen uge 25. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Svendborgs Råger. Opdatering 2020. Niels Andersen DOF-FYN
              Dramatisk kollaps for danske sommerfugle
              Klyde skyller æg! - hvorfor? Foto og tekst, Erik Thomsen
              Tilskud til formidling fra Friluftsrådet. Søren Gjaldbæk
              Feltbestemmelse af Lille Sejler. Haaning Pandion
              Høslet samler rovfuglene. Tekst og foto Poul Brugs Rasmussen
              Spontantælling 3 lørdag. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Forårstrækket 2020. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - Uge 24. Esben Eriksen DOF-FYN
              Hvidskægget terne ved Nørreballe Nor. Niels Larsen
              Tårnfalke på Østfyn. Poul Brugs Rasmussen
              DOF-Fyns kasseprojekt for Stor Skallesluger. Opdatering 2020. Niels Andersen DOF-FYN
              Parkeringspladser ved Brændegård Sø. DOF-FYN
              Boligbirding, status før slutspurten. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Søby Monnet og Kongshøj Mølle d. 11. juni 2020.
              Havørnestatus, juni 2020. Lilly Sørensen DOF-FYN
              The UK's barn owls are growing in number – and for once it's thanks to humans
              Ud i Naturen, Clima Bombina. Knudshoved Odde. TV2Øst
              Europas sydligste Tejst-koloni. Esben Eriksen. DOF-FYN
              Vandrefalke, det fynske ynglepar. Foto: Erik Thomsen
              Køer flytter ind i Sofielund - Skov. FAA
              Sybergland er et eldorado for fugle og naturinteresserede mennesker. FAA
              Tirsdagsanalysen uge 23. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Feltbestemmelse af Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) om foråret
              Spontantælling 2 - resultat. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Husk dagens spontantælling i dag, lørdag den 6. juni mellem 09.00 - 10.00. DOF-FYN
              Sorthalsede Lappedykkere ”slår til”! Kurt Due Johansen DOF-FYN
              Se Vandrefalkeungerne før de flyver. Esben Eriksen DOF-FYN
              Spontantælling lørdag den 6. juni. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - Uge 22. Esben Eriksen DOF-Fyn
              Har fuglene noen framtid i jordbrukslandskapet? Birdlife.no
              DOF Fyns nattergaletur. Tekst: Merry Sunke Larsen, Fotos: Jens Kjær Larsen DOF-FYN
              Overvågning af dværgterne og hvidbrystet præstekrave. Martin Iversen DOF-SYD
              Ringmærkning i ØrneTV-reden 2020  + ØrneTV
              Splitternerne har forladt Siø. Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Vitsø Nor 2020. Kurt Due Johansen
              Katastrofe for både Vejlen, Taasinge og Siø - for lidt vand! Tekst og foto: Poul Brugs Rasmussen
              En punkttæller beretter. Anne Veber Døssing og Sandra Døssing DOF-FYN
              Fisk, havpattedyr og nu reptiler i Sundet. Steen Winkel
              Tirsdagsanalysen uge 21. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Spontantælling. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              De første kuld er flyveklare.Erik Thomsen
              Stylteløbere lukker sti ved Nørreballe Nor. Esben Eriksen DOF-FYN
              Makabre fund i Vornæs Skov!
              God ynglefertilitet hos knopsvaner på Østfyn. Foto Poul Brugs
              Vigelsø, naturovervågningsrapport 2019. Kurt Due Johansen
              Punkttælling 2.0. Lørdag d 23 maj. Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Groft hærværk mod sydfynsk fugleområde
              Bestyrelsesreferat DOF Fyn d. 12. 05. 2020
              SKARVEN Danmark, 1943 Tranekær ver. II.
              Boligbirding - running score. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Er skrueaks uddød i Danmark?               Thurø Rev            
              Vil du tjekke vinden så prøv Earth
              "Det tabte Land.dk" Fortællinger om vådområder på FYN
              Snatur på Facebook - også en måde at kontakte Snatur                  Snatur-gruppen
              Husk at indberette insekter fra Fyn på www.fynskeinsekter.dk Se nyeste obs!
              Farvemærkede havørne    
              Se flere nyheder her

Læs rejseberetninger:
              Fra Brasilien, Pantanal og Amazonas. 8 - 21 oktober 2019. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
              Fra New Foundland og Nova Scotia juli. 2018. Lilly Sørensen & Niels Bomholt
              Fra Nepal forår 2018. Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Grækenland. Stortur i dagene 7. maj – 14. maj 2018. Natur Østfyn
              Fra Antarktisk, Falklands øerne og Syd Georgien efterår 2017. Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Surinam februar 2017. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Kap Verde Øerne november 2016. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Seychellerne oktober 2016. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Columbia februar. 2016 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Ghana 13.-25. nov. 2015 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Korsika "Hvalfærgen til Korsika", juli 2015 af Arne Bruun      
              Fra Uganda d. 09/02-23/02 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra South Africa: Mpumalanga m.m. + Lesotho af Michael Mosebo
              Læs rejserapporter af Michael Mosebo Jensen på Cloudbirders.com
              fra Tanzania 2012 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt      
              fra Chile - South, Central and North 17th Feb - 6th Mar 2012. Michael Mosebo Jensen     
              fra Thailand årskiftet 12/13. Anders Odd Wulff Nielsen                
              fra Korsika 29/06 - 11/07 2012 af Arne Bruun    
              fra Madagaskar 20/11 - 6/12 2010 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt            
              fra The Philippines mm 19 feb - 7 mar 2010 af Michael Mosebo Jensen             
              fra Namibia: 3-18 oktober 2009 Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              fra Eastern Venezuela: 12 feb-3 marts 2009 Michael Mosebo Jensen   
              fra Vietnam - Feb 15 - Marts 2 2008 af Michael Mosebo Jensen
              fra Peru: Bodil Rytter, Hans Rytter, Erik Danielsen, Lilly Sørensen og Niels Bomholt       
              fra Brasilien okt- nov 07 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt                  
              fra Kyrgyzstan og Kazakhstan med Fynboer
              fra Extremadura Fotogalleri MidtfynsNatur
              fra Extremadura rejsebeskrivelse af Henrik H Søndergaard + billeder *             
              fra Costa Rica nov 2005 Lilly Sørensen og Niels Bomholt PDF-fil (650kb)               
              fra Azorerne (Erik Ehmsen) PDF-fil (312kb)
              fra Cuba marts 2005 af Michael Mosebo Jensen (768kb)
              fra Goa - Feb 19th - Mar 4th 2006 by Michael Mosebo Jensen              
              fra Goa/Indien LIS & NBJ (Lilly Sørensen & Niels Bomholt) PDF-fil (240kb)
              fra Den Arabiske Halvø MMJ (Michael Mosebo Jensen) PDF-fil (280kb)
              fra Chile LIS & NBJ (Lilly Sørensen & Niels Bomholt)
              fra Texas MMJ (Michael Mosebo Jensen)
              Find flere på Cloudbirds Netfugl

               Vidste du
               - at du kan gøre Snatur til din startside med et klik :-)
               - at der findes en liste over Hvem der har set hvad i Danmark
               - at der nok også kommer fynboer på                - Årslisten 2012  
               - at der er 2 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2011  
               - at der er 1 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2009  
               - at der er 1 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2007  
               - at der er 3 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2006        
               - at der er 4 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2005              
               - at der er mange fynboer på sidste års Top Ti - Årslisten 2004

INSEKTER og andre smådyr: [Tidligere observationer] Da/La - La/Da *

Tirsdag den 26. maj 2020   

Caroline Amalieskoven: Bøgehjort 1 R. Steen Winkel

 

Husk at indberette www.fynskeinsekter.dk Se nyeste obs!

                                                       
                                                    Hvepseedderkoppen i DK 

BOTANIK [Tidligere observationer] [Fynsk Natur]

Floraen på Siø              Se floraliste fra flere øer400

SVAMPE:  [Tidligere observationer]

PADDER/KRYBDYR: [Tidligere observationer][Padder & krybdyr på Dof-basen]

Mandag den 8. juni 2020  

Stjovl gadekær: Grøn frø 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

  

Mandag den 26. maj 2020          

Svendborgsund: Snog 1 R . Steen Winkel

PATTEDYR: [ Tidligere observationer ]

                          Se også*: [Gamle obs] * [DOF-Fyn] [Storke-link]

   
  Meldinger på Birdcall
 
                                                                                Opdateret den 09 jul 2020 16:29:15   

 

                       
 Gæstebog

 Chart.dk                                                                           Opdateret den 09. juli 2020

real time web analytics