Tilbage til FUGLE.
Tilbage til oversigt

                                                    Strynø

Svendborgs Aktuelle Naturside byder velkommen til Ø-havets Smakkecenter: Se deres hjemmeside.

  Untitled.gif (9698 byte)


Liste over ynglefugle + Arkiv 1999 -2002:

 

 

 

Strynø  Lørdag den 27. april 2002. Kl 11:30-12:30
Knarand (Pletkær) 2, Hvidklire 3, Mørkbuget knortegås ca. 20, Spidsand 4, mange krikænder, toppet skallesluger, gravænder, skarv, knopsvane, rørspurv, engpiber, rødben, Gærdesanger 1 Sy, Løvsanger 1 Sy, Gærdesmutte 1 Sy, Musvit (yngler), Blåmejse (yngler) Stig Rubæk

Strynø Fredag (Bededag) den 26. april 2002. Kl 10:10-15:15
Husrødstjert 1 Sy, Broget fluesnapper, Gærdesanger flere, Kvækerfinke 1, Landsvaler flere. Jens Bech
Så og hørte på en gård på Nørrevej husrødstjerten synge. Senere fortalte gårdejeren mig, at den sidste år fik to kuld sammesteds. Her er altså en ny ynglefugl på Strynø, som jeg ikke havde opdaget.

Så ved en anden gård længst mod nordøst på øen ved 13-tiden en kvækerfinke, en broget fluesnapper, samt hørte adskillige steder gærdesangeren synge. Den synes nu fast etableret, ligesom landsvalerne. Men både kvækerfinke og br. fluesnapper er ikke vanlige forårsgæster her - ihvertfald så vidt jeg ved

Strynø  Onsdag den 24. april 2002.  Kl 12:00-16:00
Gærdesanger 1, Landsvale flere (årets første på øen) Jens Bech.

Fredensgade Strynø Mandag den 22. april 2002. Kl 8:45
Løvsanger 1 Sy Jens Bech

Strynø´s sydspids  Onsdag den 13. februar 2002.   
Stor regnspove 40-60, Gravand 20, Pibeand 7, Musvåge 1, Strandskade 20, Mørkbuget knortegås 20, Grågæs 5, Stær 1 (syngende), 
Endvidere: Rødben, Skarv, Toppet skallesluger Stig Rubæk

Strynø Tirsdag den 1. januar 2002
Stor regnspove 1, Dompap 3, Musvåge 2. Stig Rubæk via Jens Bech

Grevebroen Strynø: Lørdag den 29. december 2001 Kl. 12
Gravand 4, Gråand 28, Toppet lappedykker 3, Toppet skallesluger 11, Stor skallesluger 2, Skærpiber 1. 
Nord for Strynø: 
Fredag den 28. december 2001 
Gravand 6, Rødben 1. Begge Jens Bech

Først det generelle:
En flok grågæs har siden primo oktober holdt til på Strynø, hvor den har flyttet lidt rundt mellem forskellige marker, primært vest for landsbyen. I starten talte jeg flokken til ca 70, men nu er den oppe på ca 250 individer, der især fouragerer på en bestemt mark stik vest for Strynø By - en af de marker der på grund af det våde efterår aldrig blev høstet. Jeg formoder at de her lever af spildkorn og eventuelle spirer fra omgroende aks. I dag så jeg flokken på samme mark igen; der gik den sammen med et antal Spidsænder, som ikke lige var sådan at tælle inde midt mellem alle de langt større gæs, men skønsmæssigt var der mindst 25 Spidsænder. Spidsænder har der generelt været utrolig mange af i år på vandet omkring øen - måske et par hundrede stykker eller mere.

Derudover er der, som det næsten er normalt, mindst én flagspætte, der overvintrer på Strynø - sådan har det været i næsten alle år: enten en flagspætte eller en skovskade, og blot et enkelt år har der været både og. 

Både d. 25. og d. 26. har jeg ved middagstid uden for vores vindue her i Strynø By set en enkelt kvækerfinke. Den 26. endvidere en enkelt (!) silkehale. Desuden observerede jeg i dag (for første gang nogensinde her på øen) en enkelt sortmejse, ligeledes i byen, og ved 13-tiden.

Jernspurven er fast gæst ved foderbrættet og har været det hele tiden siden ynglesæsonens slutning. Der er stadig mindst to individer.

Vest for Strynø
Tirsdag den 25. december 2001
Stor skallesluger 8
Strynø By: Vintermusvåge 1
Fou., Tårnfalk 1Fou, Spurvehøg 1 t., Sjaggere 75 r.

Nord for Strynø: 
Fredag den 28. december 2001 
Grågæs 250
Fou.(se ovenfor)
Spidsænder ca 25
Fou., Sangsvaner 4 overflyvende øen (flere raster fast vest for Strynø), Hvinænder 10 r., Pibeænder 5, Sortmejse 1. Jens Bech

Strynø, Strynøs østkyst: Søndag den 4. november.2001 kl: 15:15
Spurvehøg 1 R
Bramgås > 5 Fou (ved øens NØ hjørne; større del af flokken formentlig skjult bag pynten)
Stillids > 50 Fou i tjørnebuske ved Grevebroen..Jens Bech, Strynø

Torsdag d. 25. oktober:
Strynø
kl. 16:40-17:00: Bramgås ca 65 R (en flok der uroligt flytter sig fra mark til mark) 
Onsdag d. 24. oktober:

Strynø By
kl 16:30-17:00: Dompap 2 R.
Tirsdag d. 23. oktober 2001
Strynø   kl 16:15 - 17:00: Bramgås ca 200 V
Strynø 
Kl  22:20: Sjaggere høres trækkende sydover.
Med venlig hilsen Jens Bech, Strynø

Strynø, Strynø By Søndag den 21. oktober 2001 (middagstid) 
Fuglekonger overalt i haverne, formentlig flere hundrede. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed; trækket både forår og efterår omfatter bestem også Strynø.
Landsvale: mindst 11 stk (det var hvad jeg med sikkerhed kunne tælle på én gang) fouragerende over byen. Formentlig er der flere, måske 25-30 stk.
Grågås: ca 40 stk trækkende sydpå
Hjejle: ca 40 stk lander på nybehandlet mark umiddelbart øst for Strynø By. Jens Bech, Strynø

Strynø, Strynø By Lørdag den 20. oktober 2001 
Kl. 11- 12
- 1 spurvehøg over byen
- 1 gransanger foruragerende
- ca 65 bramgæs trækkende over øen mod SV 
- fuglekonger overalt i haverne over hele byen
Kl. ca 17: 
- ca 50 bramgæs trækker mod SV
- 7-8 landsvaler fouragerer i luften over Strynø By, formentlig overnattende her
Med venlig hilsen Jens Bech, Strynø

 Mandag den 15. oktober  2001 kl. 13:15: 
Set fra Strynøfærgen  Kl 16:00-16:30 under optimale forhold (blikstille, vandet helt blankt):
- bramgås ca 375 to store kiler trækkende VSV
- knortegås > 475
- ederfugl 27
- Toppet lappedykker 1Set fra Strynøfærgen
Fredag den 12. oktober 2001 Kl 16:00-16:30
- knortegås 157
- ederfugl 12
- bysvale 6 trækkende mod syd
I Strynø By (fra min egen have)
kl ca 17:30:
- landsvale 13 trækkende mod syd
Set fra Strynøfærgen
Torsdag den 11. oktober 2001 Kl 16:00-16:30
- knortegås ca 75 Alle Jens Bech, Strynø 

Strynø ved Strynøs sydspids Søndag den 7. oktober 2001 kl 15-17
Mørkbuget knortegås 13, Bramgås 27 Tv, Engpiber 12, Landsvale 4 Ts 
Lørdag den 6. oktober 2001 Kl 10
Meget stort træk af Bramgæs (300-400?) trækker mod vest hen over Strynø, ledsaget af en flok grågæs (ca 75). Ca 100 landsvaler raster ved gård på Pletkærvej på øens sydlige del.
Mandag den 1. oktober 2001 ca.  Kl 17
Stort træk af Bramgæs - skønsmæssigt 200 eller flere - hen over Strynø By med kurs mod vest. Jens Bech

Strynø By Lørdag den 22. september 2001 (Sen eftermiddag) . 
Bysvaler enkelte, Mursejler 1. Jens Bech.

Strynø, Strynøs østkyst fra Korsvejen og ca 500 m sydpå til "Hennings Mose"  
Lørdag den 26. maj 2001kl. 15:30 - 16:30:
- fiskehejre 1
- mørkbuget knortegås 3
- ederfugl 3
- gravand 8
- krikand 2
- toppet. skallesluger 4
- blishøne ca 20 
- strandskade 2
- svartbag 1
- havterne 36
- tornsanger 2
- engpiber 2
- hvid vipstjert 1

- rørsanger 6
- rørspurv 1

Sidstnævnte to er fra kæret "Hennings Mose".

Strynø. Strynøs sydvestkyst fra "Ørnen" til Møllen:
Lørdag den 26. maj 2001 kl 17:00 - 18:00:: 
- fiskehejre  1
- gravand  10
- toppet skallesluger ca 15
- blishøne ca  30
- strandskade 3
- rødben 2
- havterne ca 20
- engpiber 5
- tornsanger 3
- gærdesanger 1
- rørsanger 3
- rørspurv 2

- plus (begge ruter) det sædvanlige, som ikke taltes: måger, knopsvaner m.m.
Med venlig hilsen Jens Bech  

Strynø Mandag den 9. april 2001 
havterner (2 stk) 
Fredag den 27. april 2001 
Land- og bysvaler to stk af hver, Mørkbuget knortegås ca 300, Ederfugl ca 250 + Ederfugl hun med 8 ællinger (farvandet mellem Langeland, Strynø og Tåsinge)
Søndag den 29.april 2001
Mørkbuget knortegås ca 250 fouragerende tæt ind under østkysten af Strynø Kalv Med venlig hilsen Jens Bech  

Strynø Mandag den 9. april 2001.
Havterne 4 Poul Rasmussen og Bent Staugaard Nielsen 

Strynø Søndag den 11. marts 2001 Jens Bech, Strynø:
Her til aften og sidst på eftermiddagen har sangdroslen sunget i haverne i Strynø By. Med venlig hilsen Jens Bech 

Strynø 3. marts 2001, kl. 12.30 - 14.30: Jens Bech, Strynø:
Strynøs S- og SV-kyst. Letskyet sol, vind NØ 4-5 sek/m, ca 0 grader.

- skarv 42
- fiskehejre 1
- knopsvane 65
- sangsvane 8
- grågås 10
- gråand ca 80
- spidsand 4
- pibeand 22
- krikand ca 30 
- gravand 38
- bjergand11
- troldand 8
- hvinand ca 45
- toppet skallesluger ca 45 
- stor skallesluger 12
- blishøne ca150
- rødben 6
- svartbag14
- skærpiber1
- råge 57

Strynø
25. februar 2001, kl. 11 - 13: Jens Bech, Strynø:
Strynøs S- og SV-kyst. Sol, jævn vind SV, 0-1 grad.

- knopsvane 150
- grågås 10
- gravand 36
- gråand ca 80
- hvinand 20
- blishøne ca 300
- toppet skallesluger 25
- stor skallesluger 15
- rødben 1
- musvåge (fouragerende på død blishøne) 1
- fiskehejre1

Strynø
27. januar 2001, kl. 12.30 - 15.00: Jens Bech, Strynø:
Strynøs kyst, nordlige halvdel (fra møllen til Grevebroen). Skyet sol, 2-4 grader, vind øst 5-6 sek/m.

- knopsvane (V og N for øen, mellem Strynø og Bredholm) ca 300
- sangsvane (ved V-kysten) 6 
- sangsvane (fouragerende på mark N for Grevebroen) 128
- grågås ( do.) 14
- knortegås, mørkbuget (på mark ved møllen) 10
- gravand 2
- gråand ca 40
- pibeand ca 75
- hvinand ca 250
- blishøne 175
- toppet skallesluger 225
- stor skallesluger 18
- troldand 28
- tårnfalk 1
- rødben 2
- svartbag 17
- skarv ca 50
- bjergirisk 1 Jens Bech
Se arkiv

DOF-DK  475040 Strynø Lørdag den 13. januar 2001 kl. 11.30 - 13: 
Strynøs sydlige kyst fra Grevebroen til Møllen. Letskyet sol, svag vind NV, ca nul grader:

- skarv 30
- knopsvane 105
- sangsvane 30
- gravand 2
- spidsand 2 (begge hanner) + måske 4 - usikker obs. langt ude i modlys)
- troldand 10
- hvinand ca 50
- toppet skallesluger ca 75 
- stor skallesluger 2
- rødben 5
- skærpiber 6 Jens Bech

Obs fra Strynø mellem den 20.-27. december fra Jens Bech, Strynø:
DOF-DK  475040 Strynø
Onsdag 20. dec. 2000 kl. 09.00, fra Strynøfærgen:
- knortegås (mørkb.): 4
- ederfugl 18
Søndag 24. dec. 2000 kl. 12, Strynø Færgebro og omliggende vande:
- stor skallesluger: 6
- hvinand (i havnen): 10
Mandag 25. dec. 2000 kl. 12-15; Strynøs sydspids og vestkyst. Letskyet, NØ-lig
brise, minus 1 grad:
- skarv ca 40
- knopsvane ca 150 
- sangsvane 12
- grågås 5
- knortegås (fouragerende på mark) 1
- gravand (1 svækket, døende) 14
- gråand ca 60
- pibeand ca 50
- hvinand ca 75
- toppet skallesluger 35
- stor skallesluger 5
- spurvehøg 1
- strandskade 1
- hjejle 35
- rødben 7
- dobbeltbekkasin 2
- svartbag 10
- skærpiber 3
- bjergirisk (over Vogterholm) ca 75
- fuglekonge (i Strynø By) 6
Tirsdag 26. dec. 2000 kl 12.30 - 14.00; Strynøs NØ- og N-kyst (fra Grevebroen til
Nørrestænge). Halv- til helskyet, NØ ca 6 sek/m, -1 grad:
- skarv ca 10
- knopsvane 190
- gravand 4
- gråand ca 50
- pibeand 85
- stor skallesluger 4
- toppet skallesluger 8
- rødben 4
Onsdag 27. dec. 2000 kl. 11; Strynø By:
- silkehale 7 
DOF-DK  475040 Strynø, Strynø By  Mandag den 9. oktober 2000 kl. 14.30
Tornirisk ca 250 rastende i træer ved kirken. Jens.Bech
DOF-DK  475040
Strynø,, Strynøs sydvestkyst Søndag den 8. oktober 2000 kl. 15.00
Blå kærhøg 1, trækkende sydpå langs kysten. Jens.Bech
DOF-DK  475040
Strynø, kysten rundt langs Strynøs sydlige halvdel: Lørdag d. 7. okt. 2000 kl. 14.30 - 16.00
Rørspurv, spredte flokke samlet på træk, ialt ca 150 stk, Engpiber 10, Skærpiber 4, Stenpikker 4, Stillids 8, Stær 100, Hjejle ca 350 (samlet flok på mark), Vibe ca 175 (samlet flok flyttende lidt omkring), Rødben 2, Hvidklire 1, Knortegås, mørkb.: 50 (+ måske 200 liggende på vandet nær Langeland), Gravand 2, Krikand 60, Gråand 50. Jens.Bech
DOF-DK  475040 Strynø  Mandag d. 10.april; Strynøs østkyst mellem færgebroen og Korsvejens østende:
Gråand: 14, Pibeand: 4, Krikand: 6, Knopsvane: 18, Toppet skallesluger: 30, Blishøne: 8, Edderfugl ca 150 (langt ude), Stor regnspove 26 (de har været her 3-4 uger, måske fouragerer 50-75 på øens marker), Engpiber 2:
Gulspurv 1 syngende i trætop ved kystnært kær. Som tidligere skrevet er gulspurven ikke ynglende på Strynø, og da jeg i fjor så en ca på denne tid i vores nabohave (indberettet 1999), var det første gang i 30 år jeg så gulspurven her på øen. Nu var det altså anden gang. Det er formentlig rastende skandinaviske trækgæster, som åbenbart er begyndt at gøre ophold her i de senere år. 
Gransangeren har sunget i et par uger nu, som det jo er helt normalt.
Ifølge to troværdige men ikke specielt fuglekyndige vidner er der for 8-10 dage siden set "to storkestore fugle, grå, med noget rødt ved hovedet" flyvende med fremstrakt hals lavt over den nordøstlige del af Strynø med retning mod Langeland (Henninge Nor?). Det lyder unægtelig som traner. Modtaget fra Jens.Bech

Lørdag d. 8.4. kl. 11.30 - 12.15., Strynøs østkyst (iagttagelser fra færgebroen):
Mørkbuget knortegås: En flok på ca 250 liggende syd for færgebroen ind under land. Har ligget der gennem en uge eller to, går jævnlig på land på den tilstødende mark for at fouragere. I alt ca 1.500 Knortegæs har jeg inden for de seneste par uger flere gange talt fra færgen på dage, hvor vandet er tilstrækkelig blegt til at se fuglene.
Edderfugl: 500-600, Troldand: 16, Gråand: 36, Knopsvane: 29, Toppet skallesluger: Ca 50, Stor skallesluger: 6, Pibeand: 8, Fiskehejre: 1, Havterne: 6 (årets første obs!)
Samme dag, kl. 15.20: 2 marsvin langsomt på vej nordpå ca 500 m ud for færgebroen. . Modtaget fra Jens.Bech
DOF-DK  475040 Strynø  Onsdag den 29. marts 2000.
Ravn fouragerende - ligesom fiskehejre og rørhøg, der benytter Strynø som fourageringsområde. Modtaget fra Jens.Bech
Søndag den 20. februar 2000.

Sangsvaner ca 55, Grågæs 80, Mørkbuget, Knortegæs 35 (tidligt ifølge Jens Bechs 31 årig erfaring på Strynø) Modtaget fra Jens.Bech
Mandag den 23. august 1999
Mellem Rudkøbing og Strynø kom der en Alm. Kjove tæt forbi færgen.
Vel nok et sjældent syn i det Sydfynske Øhav.
Modtaget fra
Bent Staugård Nielsen og Poul Rasmussen
475040 Strynø, Søndag den 28. marts 1999
SENSATION (omend af ret lokal karakter)!!!!!
Efter i 30 år aldrig nogensinde at have set gulspurv på Strynø, har jeg
idag kl 18.40 set en syngende han i Strynø By (nærmere betegnet nabohave
til min egen). Hannen fik snart selskab af en hun, hvormed den indledte en
hidsig parringsflugt. Ny ynglefugl på øen??
Østkysten og vandet nord for Grevebroen
Lørdag den 27. marts 1999
Mørkbuget knortegås 6, Knopsvane 8, Gravand 14, Knarand 2, Pibeand 1, Strandskade 4, Engpiber1,
Fuglekonge 16, Hvid vipstjert 2.
D. 18. marts om morgenen hørtes sangdroslen for første gang i år på øen.
Fredag den. 26. marts ved færgebroen, kl 16.00   - 16.45:
Mørkb. knortegås 8, Gravand 12, Stor skallesluger 6, Topppet skallesluger ca. 75Jens Bech.
475040 Strynø, østkysten og vandet nord for Grevebroen kl 13:15-14:00 Søndag den 21. marts 1999
Gråand 12, Gravand 12, Knortegås (mørkb.) 16, Toppet skallesluger ca 100, Stor skallesluger 4,
Strandskade 6, Stor regnspove 51, Rørspurv  3.
Jens Bech.
475040 Strynø Mark nordøst for Strynø By : Mandag 8 marts 12:15.
Sangsvaner 72 fouragende på vintersæd
Lørdag den 13. februar 1999 kl. 14:15 i Strynø By (ved  mit hus)
Skovspurv 2, Grønirisk 15, Bogfinke 12, Kværkerfinke 1, Sjagger 15, Vindrossel 1.
Tirsdag den 16. februar 1999 kl. 16:45 Strynø Havn
Troldand ca. 275, Blishøne 45, Stor skallesluger 94 Jens Bech
Lørdag den 30. januar 1999 kl. 14:20 Strynø Havn
Stor skallesluger 28, Toppet skallesluger 50, Knopsvane 39, Troldand 2,
Hvinand 18, Skarv 5.
Jens Bech
Torsdag den 28. januar 1999 kl. 16:30 Strynø Havn:
Stor skallesluger 68, Toppet skallesluger 65, Hættemåge 228 (stor flok på vandet tæt ud for havnen)
Knopsvane 36.
Jens Bech
: Strynø :Tirsdag den 26. januar 1999 kl. 11:20
Strynø Mølle (vestkysten):
Hvinand:12 stk, Spidsand:1 stk, Toppet skallesluger: 25 stk,
Knopsvane: ca 45 stk, heraf en del ved Strynø Kalvs Ø-kyst,
Grågås: 6 stk flyvende over Strynø Kalv

Søn
dag den 24. januar 1999 kl. 15:50
Knopsvane 20, Pibeand 12 Strynøs SV-kyst
Kl 16.00 ved Strynøs sydspids ("Hagestenene"):
Gråand: 65 stk, Knopsvane: 4 stk, Sangsvane:12 stk,Skarv:   3 stk
Tp. skallesluger: 18 stk

Jens Bech
: Strynø :Søndag den 17. januar 1999
Kl. 12.05 - 12.30, Strynø, østkysten mellem Grevebroen og Næbben (øensNØ-pynt):
Stor skallesluger, 15-20 stk langt ude på vandet (ca 800 m fra kysten),Toppet skallesluger  ca 30 stk
spredt på vandet langt ude, Knopsvane 24 stk, heraf 9 juv alle inden for 100 m fra kysten,
Sangsvane 4 stk ca 50 m fra kysten, Gravand 1 stk flyvende sydpå langs kysten.
Kl. 12.45  mark på øens NV-del ved Korsvejen:

Sjagger, flok på ca 250 i og ved levende hegn.
Kl. 13.00  mellem Strynøs NV-pynt (Hundsøre Odde) og holmene Vogterholm og Bondeholm:

Knopsvane 37 stk på vandet samt på og ved holmenes kyster, Sangsvane 16 stk på vandet
mellem Hundsøre Odde og Vogterholm, Canadagås 57 stk i tæt flok ved sydvestpynten af Bondeholm.

Kl. 13.15 - 13.40, mellem Strynøs vestkyst (nord for møllen) og Strynø Kalv:
Knopsvane, mindst 230 stk, de fleste på kysten af Strynø Kalv, ca 30-40,andre på vandet.
Mindst yderligere 50 svaner ved kysten af Bredholm kunne ikke nærmere artsbestemmes.
Sangsvane 26 stk enkeltvis og i småflokke på vandet, Pibeand, flok på > 50 flyvende
ca 600 m fra kysten, Hvinand 16 stk på vandet langt ude, Stor skallesluger 18-20 stk.
Toppet skallesluger, 13 stk
Jens Bech
Lør
dag den 9. januar 1999.
Mørkbuget knortegås 2 (300m syd for Strynø havn), Gråand 45 (100 m syd for havnen)
Toppet lappedykker 20-25 (syd for havnen), Stor skallesluger (begge køn) 45-50,
Bjergirisk 35-40 ca. 200 m syd for Grevebroen.
Jens Bech


Liste over ynglende og rastende fugle på og omkring Strynø 1993-98

- observeret af Jens Bech, Fredensgade 13, Strynø, 5900 Rudkøbing

Tlf. : 62 515 515 Mobil: 30 43 17 35 E-mail: jens.bech@adr.dk

Observationerne omfatter, hvor ikke andet er angivet, Strynø med de til Strynø sogn hørende øer og holme: Strynø Kalv, Vogterholm, Bondeholm, Grensholm, Bredholm, Buddiken og Græsholm. Antalsangivelserne beror i langt de fleste tilfælde på skøn og må derfor betragtes som meget omtrentlige, mere som angivelser af fuglenes relative hyppighed i området end som eksakte bestandsangivelser. For (en del af) holmene plus Strynø Kalv foreligger der jo Poul Henriks udmærkede tællinger gennem mange år, der sikkert kan korrigere visse af tallene i nedenstående liste. Jeg kommer principielt ikke på holmene i yngletiden.

Derimod er der mig bekendt ikke lavet nogen opgørelse over småfuglebestanden, siden jeg selv indberettede til Atlasprojekt m.m. i sin tid. Det skulle listen her gerne rette op på. Der er vel ingen særlig sensationelle fænomener i bestanden på Strynø, hvor det måske mere er de negative faktorer der vækker opmærksomhed - bl.a. sådan noget som det totale fravær af gulspurv på øen , jfr. Steen Asbirks undersøgelser i sin tid på Sejerø. Også den fuldstændige mangel på "fastboende" rovfugle på Strynø og holmene er ganske karakteristisk.

Art Ynglende Rastende/fouragerende Trækkende Bemærkning
Toppet Lappedykker   50 - 150   Årligt aug-okt (måske længere) på vandet N og NV for Strynø
Lille lappedykker X     Har ynglet på Strynø i 1970'erne og 80'erne.
Skarv   200 - 500   På Strynø og omliggende holme.
Fiskehejre   1 - 5   Daglig fouragerende fra Langeland.
Sangsvane   50 - 75   Vintrene igennem på lavvandede områder V for Strynø.
Knopsvane 30 - 50 par     På Strynø og tilh. Holme.
do.   500 - 1000   Fældeflokke N & V f. Strynø
Sort svane   1 - 10   Juli 94 11 stk i farvandet mellem Strynø og St. Egholm.
Grågås 25 par ?     På Bredholm.
Knortegås, mørkb.   400 - 600    
Bramgås     200 ? Trækker hen over øen i sept./okt.
Sædgås     200 ?  
Gravand 100     På alle sognets øer og holme undt. Buddiken.
Pibeand   200 - 300   På vandet S og V f. Strynø.
Gråand 25 - 50 par      
Knarand 2 - 5 par     På Strynø 2-3 par, på Strynø Kalv 1-2 par.
Spidsand X     Har ynglet på Strynø i 1970'erne, måske også senere.
Skeand X     Har ynglet på Strynø i 1970'erne, måske også senere.
Krikand   75 - 150 ?    
Taffeland   X   I isvintre.
Troldand   100 - 300    
Bjergand   50 - 150 ?   Visse år i okt. / nov., iøvr. i isvintre.
Ederfugl 10 - 20 par     Ynglefugl gennem de sidste ca 10-15 år på holmene; siden 1998 også på selve Strynø.
Havlit   X   I isvintre, lejlighedsvis også i øvrigt.
Hvinand   200 - 500 ?    
Lille Skallesluger   X   I isvintre, lejlighedsvis også i øvrigt.
Toppet Skallesluger 50 - 75 par      
Stor skallesluger   100 - 300   Vintergæst.
Rød glente     X Ses lejlighedsvis på træk forår og efterår.
Blå kærhøg   X   Lejlighedsvis vintergæst.
Rørhøg 1 par ? 1 - 3   Har måske ynglet på Strynø, hvor den næsten daglig fouragerer fra Langeland.
Spurvehøg   1-2   Næsten fast vintergæst hele vinteren.
Hvepsevåge     X Forbitrækkende flokke ultimo maj.
Musvåge   X X Træk- og vintergæst.
Havørn   X   Set på Strynø primo september.
Tårnfalk   X X Lejlighedsvis trækgæst.
Vandrefalk   X   Set på Strynø maj 1998 og på Bredholm okt. 1998 (indrapporeteret. t. DOF Fyn)
Dværgfalk   1   Set ultimo sept. 1997 på Bredholm, længe jagende en solsort i luften.
Fasan 30 ?     Nu mindre talrig end før, ant. p.gr.a. husmårens ekspansion.
Grønbenet rørhøne 2 - 4     I vandhuller på Strynø og Strynø Kalv.
Blishøne 1 - 2     I vandhuller på Strynø og Strynø Kalv.
do.   100 - 250   Rastende om vinteren ved Strynøs V-kyst
Strandskade 50 - 75 par      
Klyde 0 - 4 par      
Stor præstekrave 2 - 8 par      
Hjejle   100 - 300   Fast efterårstrækgæst på stubharvede marker.
Strandhjejle   10 - 25   På Bredholm.
Vibe 5 - 8 par      
Stenvender   0 - 5   Ret jævnlig trækgæst på Bredholm i sept.
Islandsk ryle   0 - 15   Ret jævnlig trækgæst på Bredholm i sept.
Krumnæbbet ryle   10 - 25   Optræder jævnlig som efterårstrækgæst og tidlig vintergæst.
Alm. Ryle   25 - 75   Trækflokke ved Hagestenene (Strynøs sydspids)
Stor regnspove   50 - 150   Årligt tilbagevendende forårstrækgæst (april/maj) på markerne.
Lille kobbersneppe   10 - 30   Lejlighedsvis efterårstrækgæst v. Hagestenene.
Rødben 5 - 20 par      
Hvidklire   10 - 50 ?   Årlig trækgæst i sensommeren.
Tinksmed   X   Set på Strynø i 1980'erne, vistnok ikke senere.
Mudderklire   20 - 30 ?   Fast sensommertrækgæst ved kysterne.
Dobbeltbekkasin   5 - 10    
Hættemåge   50 - 100    
Stormmåge 25 - 75 par      
Sølvmåge 200 - 300 par      
Svartbag 20 par ?      
Sildemåge   X    
Splitterne   X   Daglig gæst sommeren igennem fra kolonier på nærliggende øer og holme.
Havterne 25 - 40 par      
Dværgterne       Ynglede indtil ca 1980, nu forsvundet.
Ringdue 10 - 25 par      
Gøg 1 - 3 stk     Jævnlig gæst i ynglesæsonen.
Mosehornugle   X   1 rastende på Strynø maj 1973.
Skovhornugle   X   7 opholdt sig på øen under isvinteren 1978/79.
Sneugle   X   1 opholdt sig 10-14 dage på Strynø Kalv primo februar 1990.
Mursejler   X   Fouragerer næsten dagligt over øen fra de nærliggende byer Rudkøbing og Marstal.
Stor flagspætte   1 - 2   De fleste vintre opholder der sig 1-2 flagspætter på Strynø og trækker væk inden yngletiden. Se også Skovskade.
Sanglærke 25 - 50 par      
Digesvale   X   Fouragerer ofte over Strynø fra de større øer (Langeland, Tåsinge og Ærø).
Landsvale 20 - 40 par   x Ultimo september passerer undertiden store flokke (mange hundrede) Strynø.
Bysvale Ca 150 par     Hovedsagelig i koloni på én gård.
Skærpiber   X   Sporadisk vintergæst.
Engpiber 40 - 75 par     Karakterfugl på strandenge og kyster.
Hvid vipstjert 10 - 15 par   X Primo oktober passerer større trækflokke (flere hundrede) Strynø.
Gul vipstjert 2 - 5 par   X Ynglende på Strynø og Strynø Kalv. Primo sept. har jeg et par gange set flokke på flere hundrede trække ud fra Vårø Knude og sydpå via Strynø.
Silkehale   20 - 50   Uregelmæssig vintergæst.
Gærdesmutte 10 - 20 par      
Jernspurv 5 - 10 par      
Rødhals 10 - 15 par      
Nattergal   1   Uregelmæssig trækgæst, oftest mellem 1. og 25. juni
Rødstjert 2 - 4 par      
Stenpikker   X   Årlig trækgæst i spredte flokke i sept. - okt.
Solsort 50 - 75 par      
Sjagger   50 - 100   Fast vintergæst.
Vindrossel   X   Uregelmæssig vintergæst
Sangdrossel 20 - 30 par      
Flodsanger   X   Hørt (og set) nogle dage i juni 1996 i en have på sydøstlige del af Strynø.
Rørsanger 3 - 4 par      
Kærsanger   X   Sjælden forårstrækgæst.
Gulbug 25 - 40 par X   Karakterfugl i Strynø bys havemiljø.
Havesanger 3 - 7 par X    
Gærdesanger 10 - 20 par      
Tornsanger 5 - 12 par      
Munk 2 - 4 par      
Løvsanger 8 - 20 par X   I 1998 har jeg for første gang i 30 år ikke hørt eller set ynglende løvsanger på øen. Hvorfor?
Gransanger 2 - 4 par X    
Fuglekonge   50 - 100   Fast trækgæst i spredte småflokke forår (april) og efterår (okt.).
Broget fluesnapper 1 - 2 par ? X   Usikker om ynglende.
Grå fluesnapper 1 - 2 par ? X   Usikker om ynglende.
Blåmejse 20 - 30 par      
Musvit 25 - 50 par      
Stær 30 - 50 par 200 - 500    
Skovskade   1   Visse vintre har én skovskade opholdt sig fast i Strynø By, jfr Flagspætte. Dog aldrig både en spætte og en skovskade!
Allike     X Uden for yngletiden trækker store flokke af kragefugle hen over Strynø på vej fra natkvarteret på Vårø Måne til fourageringssteder i øhavet. En del fouragerer også på Strynø.
Krage   X X
Råge   X X
Skovspurv 30 - 50 par      
Gråspurv 100 - 200 par      
Bogfinke 20 - 30 par      
Kvækerfinke   X   Uregelmæssig, fåtallig vintergæst.
Kernebider   X   Sjælden vintergæst (sidst i 1991).
Gulirisk   X   Set og hørt ved kirken en augustdag sidst i 1970'erne.
Grønirisk 3 - 5 par X   Hyppig vintergæst.
Stillids 15 - 25 par      
Dompap   X   Uregelmæssig vintergæst.
Gråsisken   25 - 75 ?   Regelmæssig trækgæst.
Bjergirisk   25 - 75 ?   Regelmæssig træk- og vintergæst på strandenge på holmene omkring Strynø.
Tornirisk 3 - 10 par      
Kornværling/

Bomlærke

  X   Ynglede muligvis i 1970'erne fåtalligt på Strynø.
Rørspurv 2 - 4 par     På Strynø og Strynø Kalv.
Snespurv   X   Uregelmæssig vintergæst.

Tilbage til FUGLE.
Tilbage til oversigt


Tid:Time in Denmark Dato:Dagens dato Antal besøgende siden januar 1999: [How many]06 jul 2002
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm
This site was created with 100% recycled electrons.