[Tilbage til FUGLE] [SPRINGFRØ 2000] [Herpetologisk Fænologi 2000 ] [Springfrø]

Springfrøvandhuller omkring Svendborg 2000.

Springfrøhuller omkring Svendborg

                      Kendte springfrø-vandhuller ved Svendborg:

           Kender du et vandhul med ynglende springfrø er du meget velkommen til
           at maile eller skrive direkte [
direkte ] og fortælle, hvor hullet er.
           Derefter vil jeg plotte "dit" vandhul ind på kortet. Fra midten af marts og et stykke
           ind i april er det specielt let at konstatere springfrøerne i vandhullerne. Se billedet
           [ på denne side] der viser hvad og hvor du skal se efter ægklumperne.
           De ligger enkeltvis og i overfladen og du kan selv undersøge
           om der skulle være springfrøer i dit vandhul.
           Læs mere om springfrøer [her]
                              
                                          Springfrøens udbredelse i DK

Springfrølokaliteter (27kb)
        Læs om Springfrø Rana dalmatina
 

 


                            Sidst opdateret den 05 februar, 2004
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm
This site was created with 100% recycled electrons.