Drejø


Tilbage til oversigt Tilbage til Fuglesiden

Fugletårnet ved Nørresø, DREJØ. Indviet 1. juni 1997. 45 KB (Foto 20/9-97)

Drejø er en dobbelt-ø. Drejø og Skoven er forbundet med Drejet. Drejø er lav og omgivet af diger, hvorimod
Skoven har højeste punkt ved 17m o.h. Øen er 5 km lang og 2 km på det bredeste sted.
Fugleområderne er: Mejlshoved ved Drejet, Nørresø og Søndersø.
Alle områderne er strandengsområder med rørskov og åbne vandoverflader.
Mejlhoved har sølvmågekoloni samt alm. strandengsfugle som rødben, strandskade, blishøne og vibe.
Rørhøgen yngler her og ligeledes ved Søndersø og Nørresø.
Nørresø-området har først fornylig fået hævet vandstanden, hvilket har betydet, at det er blevet et virkeligt
godt fugleområde. Fugletårnet, der ligger syd for søen, giver gode oversigtsforhold.

Drejoekort.JPG (38kb) "Lånt" fra Drejø Beboerforening

Praktiske oplysninger kan findes på Drejøs hjemmeside
Færgen HØJESTENE: Tlf.: 62233085 (mandag til fredag 8.00-12.00)

Padder: Grøn frø (Rana esculenta), Stor vandsalamander (Triturus cristatus),
Lille vandsalamander (Triturus vulgaris), Grønbroget tudse (Bufo viridis).
Krybdyr: Snog (Natrix natrix).

Fuglearkivet: 1997 -2001:

 
 

Drejø (Operation kyst) Lørdag den 3. november.2001 kl.12:00-14:30
Grågås 4, Gråand 18, Ringdue 8, Fiskehejre 8, Pibeand 25, Knopsvane 88, Gærdesmutte 3, Toppet skallesluger 45,  Hvinand 16, Hjejle 380, Fjeldvåge 2, Musvåge 1, Troldand 18, Taffeland 6, Lille lappedykker 1, Grønirisk 1, Gråstrubet lappedykker 1 juv, Musvit 6, Blishøne 4, Ederfugle 40, Skærpiber 7, Skovsneppe 1.

    Lyse variationer af dådyr på Drejø den 3. november 2001  

Drejø  Nørresø Lørdag den 8. sep.2001 kl. 9:00-13:45
Rørhøg 2 juv Fou, Fiskehejre 2, Mudderklire 2 r, Taffeland 6, Lille lappedykker 6, Bynkefugl 1, Grønirisk 6, Knarand 3, Hvidklire 1, Gråstrubet lappedykker 1 juv, Tårnfalk 1, Hvid vipstjert 1, Landsvale+, Digesval+, Bysvale +, Blishøne +. "HO", EEE

                             Panorama set fra Nørresøs fugletårn den 23. juli 2001.
                          Panoramabillede fra Nørresø d. 23/7. (85 kb)

Drejø  Gammel Havn  Lørdag den 8. sep.2001 kl. 9:00-13:45
Hvidklire 2, Rødben 3, Knopsvane 36, Sort svane 1."HO", EEE

Drejø  Langesodde Lørdag den 8. sep.2001 kl. 9:00-13:45
Blishøne 200, Knopsvane 40, Hvidklire 1, Fiskehejre 2, Toppet skallesluger 8, Hvid vipstjert 1. "HO", EEE

Drejø  Sydøstkysten Lørdag den 8. sep.2001 kl. 9:00-13:45
Skarv 18, Stenpikker 2. "HO", EEE

Drejø  Nørresø Fredag den 7. sep.2001 kl. 15:00-17:45
Rørhøg 2 juv Fou, Rørsanger 1 sy, Ringdue 4, Fiskehejre 1, Stor regnspove 1Ts, Mudderklire 1 r, Stær 200, Taffeland 5, Gråand 6, Skeand 8, Lille lappedykker 1, Vandrikse 1 (hørt), Krikand 1.

Drejø  Grydholm Fredag den 7. sep.2001 kl. 15:00-17:45
Knopsvane 42, Toppet skallesluger 30, Skarv 150.

Drejø  Gammel Havn  Fredag den 7. sep.2001 kl. 15:00-17:45
Hvidklire 4, Rødben 2, Knopsvane 48 + 2 pull, Sort svane 1.

Drejø  Langesodde Fredag den 7. sep.2001 kl. 15:00-17:45
Agerhøne 2, Blishøne 200, Svartbag 1, Grågås 60, Vibe 2, Tårnfalk 1, Knopsvane 36, Hvidklire 1, Fiskehejre 1, Gråand 20, Taffeland 2, Hvid vipstjert 1.

Drejø  Skoven Lørdag den 28. juli 2001
Digesvalekoloni 100-200, Ederfugl 30

Drejø  Nørresø Mandag den 23. juli 2001
Gråstrubet lappedykker 26 + 8 Pull, Grågås 12, Vibe 1, Blishøne 20, Rørhøg 1 han
+ 3 juv, Rørsanger 1 sy, Tinksmed 1, Hvidklire 1, Ringdue 2, Fiskehejre 3.

                                         Panorama set fra Nørresøs fugletårn den 23. juli 2001.
                                     Panoramabillede fra Nørresø d. 23/7. (85 kb)

Drejø  Nørresø Tirsdag den 1.maj 2001
Gråstrubet lappedykker 9 par, Grågåa 36, Vibe 2 par, Strandskade 2 par, Troldand 110, Gråand 1 par, Blishøne 4 par, Havterne 6 par, Rørhøg 1 han.
DOF-DK  : 479745 Drejø   Onsdag den 8. november 2000
Havørn 1 ad hun Den kom fra vest og fløj mod Taasinge. Senere vendte den tilbage til Drejø og fløj mod syd. Erik Ehmsen
Lørdag den 4. november 2000 kl 8:45 - 12:00
Gråstrubet lappedykker 30, Knortegås 20, Ederfugl 16, Grågås 90, Knopsvane 100, Skarv 200, Blishøne 500, Toppet skallesluger 40, Hvinand 16, Gråand 12.

Grågås og Blishøns på østkysten af Drejø den 4, november 2000. EE-foto
Et lille udsnit af grågæssene og blishønsene på Drejøs østkyst. Lørdag d. 4. nov. 00.

Nørresø: 
Blishøne 40, Lille lappedykker 2, Troldand 10, Musvåge 1, Fiskehejre 3, Gråkrage 6, Ringdue 14 Ts, Sanglærke Ts
Mjelshoved: 
Blishøne 300, Gråand 10, Gravand 4, Svartbag 6, Bjergirisk 500, Stor regnspove 2, Knortegås 42, Bramgås 26, Grågås 6, Sanglærke 10 Tsv, Engpiber 4, Tårnfalk 2, Allike 30, Grønirisk 30 Tsv, Ederfugl 500, Fiskehejre 2, Krikand 60, Kvækerfinke 40, Vibe 2.
Se også lokalitetsbeskrivelsen + arkiv.

  DOF-DK  : 479745 Drejø  Nørresø Torsdag den 29. juni 2000
Nilgås 1 (også set den 22. juni af Erik Ehmsen )

Alopchon aegyptiacus NILGÅS ved Nørresø på Drejø. Undskyld billedkvaliteten Sony digitalzoom :-( EE-foto
Alopchon aegyptiacus NILGÅS ved Nørresø på Drejø. 
Undskyld billedkvaliteten. Sony digitalzoom :-( EE-foto

Rørhøg 2 hun + 1 han, Gråstrubet lappedykker min. 32 + pul, Toppet skallesluger 1 par, Gravand 2 par, Fiskehejre 2, Rødben 1 par, Vibe 4, Blishøne 40, Rørsanger 1 han sy, Strandskade 2, Ringdue 2, Ederfugl 4 hun + 24 pul, Knopsvane m. gult halsbånd YA24?, Hættemåge 40 R, Taffeland 2 hun, Musvåge 1.
(Mejlhoved)  Torsdag den 29. juni 2000 kl. 10:00 - 12:30
Skeand 6, Gråstrubet lappedykker 12 + pul, Rørspurv 3 par, Vibe 2 par, Rødben 4 par, Troldand 4, Strandskade 3 par + 22, Blishøne 20, Grågås 8 par med pul, Fiskehejre 3, Gråkrage 8, Gravand 6, Knarand 1 hun + pul, Krikand 14,  Engpiber 3 par, Sanglærke 9 par, Stær 40, Hvis vipstjert 2 par, Gråand  28, Rørhøg 1 par, Tårnfalk 2 par, Sølvmåge 60 par + pul, Stormmåge 20 par, Hættemåge ca 250, Svartbag 8 - 12 par, Brushøne 1 han, Hvidklire 3 R + 5 Tr v, Tinksmed 1 R, Stor regnspove 4 Tr v, Alm ryle 26 + 8 R, Stor præstekrave 2 par, Havterne 2, Splitterne 2 Tr v, Gærdesanger 1 sy, Tornsanger 1 sy, Toppet skallesluger 6 par, Knopsvane 60, Skarv 14, Digesvalekolonier med 20 og 40 par (klinten på Skoven).

  DOF-DK  : 479745 Drejø  (Mejlhoved) Onsdag den 22. juni 2000
Gråstrubet lappedykker 12 ad 2 pul
Nørresø: Gråstrubet lappedykker 44 ad 6 pul, Ægyptisk gås 2 iagttagelser. Erik Ehmsen
Lørdag den 3. juni 2000
Troldand 1 par, Rørhøg 1 par, Gråstrubet lappedykker 14 par (2 par  med pul), Toppet skallesluger 1 par, Gravand 1 par, Fiskehejre 4, Grågås 1 med 4 pul, Rødben 2 par, Vibe 4 par, Blishøne 36, Rørspurv 6 par, Rørsanger 1 han sy, Strandskade 2 par, Ringdue 6, Gråkrage 4, Landsvale  ca 10, Bysvale ca 10, Stær 20-40.
(Mejlhoved)  Mandag den 15. maj 2000
Troldand 6-8, Taffeland 6, Skeand 4 hanner, Gråstrubet lappedykker 3 par, Rørspurv 3 par, Vibe 9 par, Rødben 4 par, Strandskade 3 par, Blishøne 16 par, Grågås 8 par med pul + 10, Fiskehejre 3, Gråkrage 2, Gravand 6, Knarand 1, Engpiber 3 par, Sanglærke 9 par, Stær 12, Hvis vipstjert 2 par, Gråand 8 par + 6 han + 2 hun, Rørhøg 1 han, Tårnfalk 1 par, Sølvmåge 57 par, Stormmåge 20 par, Hættemåge ca 500, Svartbag 2 par, Pibeand 2 han + 1 hun, Gøg 1, Gærdesanger 1 sy, Tornsanger 1 sy, Toppet skallesluger 6 par, Knopsvane 60, Skarv 14.
  DOF-DK  : 479745 Drejø Søndag den 2. april 1999
Troldand ca. 500, Bjergand ca. 500, Skeand 4 hanner + 1 par, Krikand 14, Gråstrubet lappedykker 8 par, Rørspurv 3 par, Vibe 8 par, Rødben 3 par, Alm hjejle 200, Dobbeltbekkasin 5, Strandskade 3 par, Blishøne ca. 10 par, Grågås 2 par, Fiskehejre 1, Gråkrage 2, Gravand 8, Knarand 1 par, Hvinand 1 par, Ringdue 1 par, Engpiber 1 par, Sanglærke 3 par, Vindrossel 2, Stær 4, Hvis vipstjert 2 par.
: 479745 Drejø, Nørresø. Lørdag den 28. august 1999
Gråstrubet lappedykker 4, Fiskehejre 7, Gråand 12, Hvid vipstjert 4, Blishøne 26, Ringdue 6, Landsvale, Muddeklire 2, Svaleklire 2, Hvidklire 2, Rødben 8, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Krikand 8, Skeand 1 hun, Grønbenet rørhøne 1, Brushøne 6
: 479745 Drejø, Nørresø. Søndag den 1. august 1999
Gråstrubet lappedykker 8 par + juv., Grågås 20, Rørhøg 1 hun, Vibe 4, Fiskehejre 6, Gråand 8, Hvid vipstjert 1, Blishøne 40,   Rørspurv 1,  Ringdue 3, Landsvale, Bysvale, Stær 12, Rørsanger 1 sy, Muddeklire 1.

: 479745 Drejø, Nørresø. Søndag den 16. maj 1999

     Nørresø, Drejø den 2. maj 1999 (14kb) EE-foto

Gråstrubet lappedykker min. 13 par + 1 hun på rede, Grågås 15 + hun m. pul, Troldand 4, Rørhøg 1 par, Gravand 6 par, Vibe 3 par, Knopsvane 1 par +2 hun på rede, Havlit kurtiserer troldand, Fiskehejre 6, Gråand 3 par + 2 hun m. 20 pul, Hvid vipstjert 1 par, Blishøne 4 par + 4 hun m. pul, , Knarand 1 par, Hvidklire 1, Rødben 2 par, Rørspurv 2 par, Strandskade 3 par, Ringdue 2 par, Tornsanger 1,Taffeland 3 par, Landsvale, Bysvale, Stær, Bogfinke, Musvit, Gøg
Drejø, Søndersø
Gråstrubet lappedykke 3 par, Gravand 4 par, Vibe 3 par, Strandskade 4 par, Rørspurv 2 par, Gøg 1, Fiskehejre 3, Stær 6, Rødben 1 par, Grågås 11.

Søndag den 2. maj 1999
Gråstrubet lappedykker min. 13 par, Grågås 38 + 1 med blåt halsbånd:EE?, Troldand 40, Rørhøg 1 par, Gravand 6 par, Vibe 3 par, Knopsvane 1 par, Bjergand 2 par, Fiskehejre 6, Gråand 5 par, Hvid vipstjert 1 par, Blishøne 4 par, Knarand 2 par, Hvidklire 1, Rødben 2 par, Rørspurv 1 han, Strandskade 3 par, Hjejler 200, Ringdue 2 par.
479745 Drejø, Nørresø. Tirsdag den 27. april 1999
Hvid Stork i hvert fald 4-6/4, og der var nogen, der også har set landbenet halset fugl de sidste dage (se)
Tirsdag den 20. april 1999
Vintervåge1, Rørhøg 1par, Knarand 5, Gråstrubet lappedykker 18, Troldand 390, Grågås 11 heraf 1 med blå halsring kunne ikke aflæse den.
Søndersø:
Tirsdag den 27. april 1999 Trane flyve til Søndersø.
Tirsdag den 20. april 1999
Rørhøg 1 par, Knarand 2, Krikand 1 par
Drejet:
Hættemåge stor koloni, Krikand 1 par, Spidsand 1 par, Skeand 1 par, Taffeland 2 par, Grågås 4 kuld 6-8 i hvert
Leifs mose i skoven:
Rørhøg 1 par, og et par skeænder i lille vandhul.
På havet:
Knortegås 140 og 1 marsvin Svendborg Natur & Miljø skole (Erik Ehmsen)
Søndag den 2. august 1998.
Grågås 2, Gråstrubet lappedykker 8 par+pul, Blishøne 60 + pul, Gråkrage 2,
Rørhøg 1 par + juv, Hvidklire 2, Mudderklire 2, Stær, Bysvale, Landsvale, Hættemåge 18.
: 479745 Drejø, Nørresø.  Onsdag 8. juli 1998.
Grågås 30, Vibe 4 par, Rødben 1 par, Gråstrubet lappedykker 8 par+pul,
Blishøne 60 + pul, Strandskade 1 par, Gråkrage 2, Rørhøg 1 par + juv, Rørsanger 2 par,
Rørspurv 1 par, Hvidklire 1, Knopsvane 2 + pul, Stær, Bysvale, Landsvale, Hættemåge 8.
: 479745 Drejø, Nørresø.  Søndag 31. maj 1998.
Knarand 1par+1(han), Skeand 4 (han), Grågås 2 par+pul, Vibe 4 par, Rødben 1 par,
Gråstrubet lappedykker 8 par
+1ryger+pul, Fiskehejre 2, Gravand 4 par, Gråand 2 par + pul,
Blishøne 28 + 2par med pul, Strandskade 3 par, Gråkrage 4, Rørhøg 1 par, Rørsanger 2 par,
Rørspurv 1 par, Stær, Bysvale, Landsvale, Hættemåge 8.
479745 Drejø, Søndersø.
Rørhøg 1par, Vibe 3 par. Splitterne 2 ved kysten.
: 479745 Drejø, Nørresø.  Lørdag 25. april 1998.
Troldand 60, Knarand 1 par, Skeand 1 par, Grågås 2 par, Vibe 4 par, Rødben 1 par,
Taffeland 4, Gråstrubet lappedykker 8 par
, Fiskehejre 2, Krikand 2 par , Gravand 4 par,
Blishøne 4 par.


1997.

DOF: 479745 Drejø, Lørdag 20. september 97.
Sølvmåge 12, Hættemåge 80, Vibe 2, Rødben 2, Blishøne 6,
Gråkrage 12, Gravand 2, Skeand 1, Knopsvane 60, Rørhøg 1, Tårnfalk 1
Toppet skallesluger 1 hun (afledeadfærd), Skarv 20, Fiskehejre 3, Land-, Digesvale,
Stær, Musvit, Tornirisk 200, engpiber 4, Hvid vipstjert 6.
DOF: 749750 Drejø.
Drejet+Mejlshoved. Søndag 15. juni 97.
Sølvmåge 90par, Stormmåge 20par, Svartbag 3par, Grågås 20par med pullus,
Hættemåge 20par, Havterne 6par, Gråstrubet lappedykker 2par, Vibe 6par,
Rødben 6par, Klyde 5par m. pul, Blishøne 4par, Gråkrage 4par, Strandskade 8par,
Gråand 2par+1hun m pul, Gravand 12par, Skeand 9 hanner+hun m. pul,
Knopsvane 3par+60, Rørhøg 1par, Tårnfalk 1par, Sanglærke 8par, Rørspurve 6par,
Toppet skallesluger 4par, Skarv 10, Fiskehejre 3, By-, Land-, Digesvale,
Mursejler, Stær, Musvit, Tornirisk, tornsanger, engpiber 4par.
Høllehoved: Søndag 15.juni 97.
Grågås 12, Gråand 1Hun med pul.,Strandskade 4par, Gravand 4par, Vibe 6par, Taffeland
2 hun m pul, Blishøne 3par med pul., Gråstrubet lappedykker 4par+ 4par m. pul,
Hvid vipstjert 2par, Gul vipstjert 1par, Rørhøg 1par, Tornsanger 1han siy, Rørsanger 2par,
Knopsvane på rede, stær
DOF: 479745 Drejø (resten af øen)
Rørhøg 2par, Knopsvaner 80, Sort svane 1, Gravand 8 par, Toppet skallesluger 6par,
Havterne 6par, gulbug, gærdesanger, solsort, Ringdue 4par.
DOF: 749750 Drejø, Drejet+Mejlshoved. Lørdag 31. maj 97.
Sølvmåge 70par, Stormmåge 20par, Svartbag 3par, Grågås 20par med pullus,
Hættemåge 20par, Havterne 6par, Gråstrubet lappedykker 2par, Vibe 6par,
Rødben 2par, Klyde 5par, Blishøne 4par, Gråkrage 4par, Strandskade 8par,
Gråand 3par, Gravand 12par, Skeand 6 hanner, Troldand 1par, Knarand 2par,
Knopsvane 3par+60, Rørhøg 1par, Tårnfalk 1par, Sanglærke 8par, Rørspurve 6par,
Toppet skallesluger 4par, Skarv 40, Musvåge 1, Fiskehejre 3, By-, Land-, Digesvale,
Mursejler, Stær, Musvit, Tornirisk.
Høllehoved:Lørdag 31. maj 97.
Grågås 12, Gråand 1Hun med pul.,Strandskade 4par, Gravand 8par, Vibe 6par, Taffeland 6,
Troldand 1par, Blishøne 3par med pul., Gråstrubet lappedykker 4par, Hvid vipstjert 2par,
Gul vipstjert 1par, Tornsanger 1han siy, Rørsanger 2par, Knopsvane på rede.

Nyt FUGLETÅRN indviet 1. juni 97. ved NØRRESØ.

Nørresø. Drejø 20. september. 1997 set fra Fugletårnet. Udsigt mod nordøst. 28 KB. EE-foto

 


11 jul 2011
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon
This site was created with 100% recycled electrons.