Noret, Taasinge

Tilbage til oversigt,
Tilbage til FUGLE.

Et 8 hektar stort eng- og rørområde på det vestlige Tåsinge. Tilhører Fyns Amt fra april 1997. Der er gode oversigtsforhold fra vejene, der omgiver
området på tre sider. Flest fugle ses her i foråret.

Herford afgræsser Noret, september 2000.

Fugleliv:
Grågås, Rørhøg, Gravand, Gråand, Blishøne, Strandskade, Rødben, Stor præstekrave, Dobbelt bekkasin, Vibe, Hvid- og gul vipstjert.
Trækfugle: Spidsand, Pibeand, Krikand, Knarand, Skeand, Atlingand, Troldand, Sangsvane, Tinksmed, Hvidklire, Brushane, Sortklire,
Svaleklire.

Ynglefugle 1998 sammentalt af Poul Rasmussen. (16.maj 1998).
Rørsanger 15 par, Rørspurv 7 par, Blishøne 9 par, Rørhøg 1 par, Vibe 8 par, Rødben 5 par,
Gråstrubet lappedykker 3 par, Vandrikse 3 par, Strandskade 3 par, Dobbelt bekkasin 1 par (1 spillende fugl),
Gravand 3 par, Klyde 2, Gråand 1 par +3, Skeand 3 han, Taffeland 2 par +9, Grågås 4 par (25 pull)+1,
Gøg 1, Hvid vipstjert 1 par, Tinksmed 5, Knopsvane 1 par, Fiskehejre 2,
(Majgøgeurt ca. 400.)

Fuglearkivet 1997 - 2002:

 

 

 

Noret, Taasinge Fredag (Bededag) den 26. april 2002. Kl 15:45 - 16:00
Atlingand 1, Krikand 4, Grågås 5 par med gæslinger + 26, Fiskehejre 5, Rødben 1, Gravand 6, Vibe 6, Stær 6, Tornirisk 1 par, Strandskade 2, Blishøne.

Noret, Taasinge Fredag den 19. april 2002. Kl 20:00 - 20:15
Skeand 16, Krikand 14, Rørhøg 1 par, Skrubtudse 2 Hørt

Noret, Taasinge Mandag den 15. april 2002. Kl. 15:30
Taffeland 11, Atlingand 2 par + 2 Han, Knarand 2 Han, Krikand 2 Hun + 36, Skeand 36, Grønbenet rørhøne 1 par + 1, Dobbeltbekkasin 24, Rødben 6, Strandskade 3 par, Fiskehejre 6, Gråstrubet lappedykker 3, Blishøne 73 ( 15 reder), Knopsvane 1, Vibe 1, Rørhøg 1 Hun, Grågås 6 par m. gæslinger + 41. Poul Rasmussen

Noret, Taasinge Søndag den 14. april 2002. Kl. 15:50 - 16:00
Skeand 20, Krikand 36, Gravand 8, Vibe 6, Blishøne 12 på rede + 18, Rødben 4, Strandskade 8, Atlingand 2 par + 5 (Jacob Zarlang), Knarand 1 par, Grågås 48, Hvid vipstjert 1, Fiskehejre 3, Rørhøg 1 Han.

Noret, Taasinge  Tirsdag den 19. februar 2002 . Kl. 16:20
Blisgås 6, Grågås 260. Bent Staugaard Nielsen

Noret, Taasinge  Mandag den 18. februar 2002  Kl.11:30
Fiskehejre 2, Grågås 160, Musvåge 1 Bent Staugaard Nielsen

Noret-Tåsinge Onsdag den 13. februar 2002 Kl 14:10   
Grågås 400, Fiskehejre 3

    Grågæssene dominerer Noret i denne tid.  

Noret-Tåsinge Søndag den 10. februar 2002. Kl 15:10
Grågås 333, Gråand 29, Sortkrage 1, Gråkrage 5, Blishøne 26, Krikand 6, Fiskehejre 4, Gravand 12, Knopsvane 6, Blisgås 2, Troldand 1. Poul Rasmussen

Noret-Tåsinge Mandag den 4. februar 2002 kl.14:10
Grågås 418, Blisgås 7, Fiskehejre 3, Krikand 7
, Kragefugl (krage/råge/allike) 800. Poul Rasmussen

Mark ved Noret Tåsinge Lørdag den 2. februar 2002. kl.10.40 Kyndelmisse
Sangsvane 14, Grågås 
60.

Noret-Tåsinge Lørdag den 2. februar 2002. kl.11.50 Kyndelmisse
Gråand 12, Gravand 5, Krikand 2, Knopsvane 8, Grågås 200, Tårnfalk 1 Fou

Tåsinge Torsdag den 31. januar 2002. kl 13:55
Noret: 
Blå kærhøg 1 brun, Fiskehejre 4.

Noret-Tåsinge Mandag den 28. januar 2002. kl.11.50
Gråand 88, Grønbenet rørhøne 1, Gravand 3, Krikand 7, Spidsand 1 Han, Knopsvane 7, Fiskehejre 1, Sangsvane 4, Grågås 7. Poul Rasmussen

Mark ved Noret Tåsinge Mandag den 28. januar 2002. kl. 12.15
Grågås 291, Blisgås 5.
Poul Rasmussen

Tåsinge Søndag den 27. januar 2002. Kl 14.45 - 15.50 
Noret og marker omk: 
Grågås 627

Noret-Tåsinge Torsdag den 24. januar 2002. kl.15:15
Grågås ca 500. Poul Rasmussen

Noret-Tåsinge Mandag den 21. januar 2002. kl. 13.05
Grågås 272, Blisgås 1, Sortkrage 1, Krikand 6, Gråand 29, Gravand 1, Fiskehejre 1. Poul Rasmussen

Noret-Tåsinge Torsdag den 17. januar 2002. kl. 13.15
Grågås 126 Poul Rasmussen

Noret-Tåsinge Tirsdag den 15. januar 2002. kl. 14:30
Sjagger 30, Fiskehejre 2, Gråand 2, Musvåge 1, Grønsisken 30

Tåsinge Søndag den 23. december 2001  
Noret  Kl: 11.45
Sangsvane 7, Canadagæs 6. ( i alt Sangsvaner 947, Canada 84 ) Poul Rasmussen

                

                      Lærkefalk Fu ved Noret den 1. okt. 01

Noret -Tåsinge Mandag den 1. oktober 2001 Kl 17:00 - 17:45
Grågås 1, Gråand 12, Fiskehejre 1, Lærkefalk 3. Sikkert de samme som Poul har set tidligere på dagen ved Vejlen :-)
Arne Bruun [Grøn Guide]
& EEE

Noret-Tåsinge Tirsdag den 18. september 2001 (13:50)
Lille lappedykker 2, Gråand 8, Fiskehejre 1 

      Lille lappedykker Noret Tåsinge  

Noret-Tåsinge Torsdag den 24. maj 2001 
Grågæs 17 + 10 par med 39 juv., Rørhøg 1 par, Gøg 2 , Blishøne 4 par , Vibe 5-6 par, Rørsanger 11 par, Gråstrubet Lappedykker 1 par , Skeand 1 par + 1, Vandrikse 2-3 par, Rørspurv 7 par, Taffeland 2 par + 1, Rødben 1 par, Strandskade 2 par, Fiskehejre 3, Tornsanger 3 par, Kærsanger 2 par, Gråand 1 par, sortkrage 1, Græshoppesanger 1 syngende og set i ca. 10 min. Poul Rasmussen  

Noret-Tåsinge Tirsdag den 15. maj 2001
Vibe 4 par, Grågås 2 par med gæslinger + 40, Gravand 2 par

Noret-Tåsinge Tirsdag den 13. marts 2001.
Strandskade 3, Gråand 27( heraf 8 par), Vibe 13, Grågås 64( heraf 13 par), Fiskehejre 1, Blishøne 13, Gråstrubet lappedykker 1, Blå kærhøg 1(brun). Poul Rasmussen
Mandag den 12. marts 2001.
Grågås 20, Fiskehejre 2. 
Sydøst for Noret: Vibe 40, Alm hjejle 26
Poul Rasmussen skrev igår: "Der er stadig problemer med olie i Noret."
Det er der stadig i dag!

             Olieforurening i kanalerne ved Noret d. 12. marts 2001.
                Olieforurening i kanalerne ved Noret d. 12. marts 2001.

Noret-Tåsinge Lørdag den 27. januar 2001  
Grågås 218, Blisgås 1. EE + Poul Rasmussen
Grågæssene i Noret den 27. januar 2001. Klokken 12:45. EE-foto.

DOF-DK  : 479520 Noret-Tåsinge Søndag den 31. december 2000
Ravn 2, Tårnfalk 1, Rådyr 3.

DOF-DK  : 479520 Noret-Tåsinge Søndag den 18. juni  2000
Strandskade 1 p, Grågås 35 + 2 reder, Hvid vipstjert 1 p, Fiskehejre 5, Gråand 3, Rørsanger 7 p, Blishøne 1 p, Rørspurv 8 p, Skægmejse 1 p (ny), Gøg 1, Atlingand 1 han, Sanglærke 1 p, Grønbenet rørhøne 1 p ,Knopsvane 1p. Modtaget fra Poul Rasmussen  

DOF-DK  : 479520 Noret-Tåsinge Søndag den 7. maj 2000
Grågås12 par med ialt 75 gæslinger, Taffeland 1 par, Knarand 1 par, Grønbenet rørhøne 1 par. Modtaget fra Poul Rasmussen  

Mandag den 24. april 2000.     
Grågås 5 par, Knopsvane 1 par, Fiskehejre 4, Taffeland 2 par+5, Gråand 3 par, Vibe 1 par, Rødben 3 par, Blishøne 7 par, Atlingand 1 par, Grønbenet rørhøne 1 par, Krikand 7, Knarand 2 par, Gravand 4. Modtaget fra Poul Rasmussen  

DOF-DK  : 479520 Noret-Tåsinge Lørdag den 22. april 2000
Vandrikse 1.
Lørdag den 15. april 2000. 
Skeand 1 par, Vibe 6 par, Grågås 6 par, Taffeland 14.

DOF-DK  : 479520 Noret-Tåsinge Mandag den 10. april 2000. Kl 16:45-17:00.
Skeand 3 par, Knopsvane 1 par, Vibe 6 par, Dobbeltbekkasin 4, Blishøne 6 par, Grågås 4 par, Strandskade 1 par.

DOF-DK  : 479520 Noret-Tåsinge Lørdag den 8. april 2000.
Knarand 2 par, Skeand 2 par. Modtaget fra Poul Rasmussen
Lørdag den 1. april 2000
Sultanhøne set to gange med en halv times mellemrum Kl 16:45 og 17:15. 

Sultanhønens opholdssted blandt Moskusænderne på kanten af grøft. Hønen er faktisk med på billedet :-)  EE-foto
Sultanhønelokalitet 

[ Læs Tims artikel fra Havrevimpen]
Rørhøg 1 han, Grågås 10, Blishøne ca 20, Skeand 1 par

Torsdag den 30. marts 2000.
Og så har jeg gud hjælpe mig genfundet sultanhønen i dag. Den gik i Noret ved den kanal som fører fra Noret under Sdr Vornæsvej til Vejlen. Det kan da være at nogle gider se kræet.  Modtaget fra Poul Rasmussen [Læs om sultanhønen

Sultanhønen fotograferet i november
Sultanhønen

Se også lokalitetsbeskrivelsen, "ynglefugle" + arkiv. 

 

DOF-DK  : 479520 Noret-Tåsinge Onsdag den 5. april 2000.
Dobbeltbekkasin 2, Grågås 8 par, Knopsvane 1 par, Krikand 4, Vibe 2 par, Knarand 1 par, Gråand 4 par. 
Lørdag den 1. april 2000
Sultanhøne set to gange med en halv times mellemrum Kl 16:45 og 17:15. 

DOF-DK  : 479520 Noret-Tåsinge + på markerne omkring Noret Søndag den 26. marts 2000.
Skeand 3 par, Strandskade 2 par, Grågås 3 par+7, Vibe 3 par +1, Gråand 7 par, Rødben 2, Knarand 1 par,  Krikand 9, Gråstrubet .lappedykker 1 par , Dobbeltbekkasin 4, Taffeland 7, Grønbenet rørhøne 1 par, Fiskehejre 1, Taffeland 5. Modtaget fra Poul Rasmussen
Se også lokalitetsbeskrivelsen, "ynglefugle" + arkiv. 

DOF-DK  : 479520 Noret-Tåsinge + på markerne omkring Noret Mandag den 13. marts 2000.
Vibe 3 par, Grågås 6 par, Gråand 4 par, Hvid vipstjert 1, Strandskade 1 par.
Mandag den 6. marts 2000.
Grågås 16, Blishøne 2, Gråand 4
  DOF-DK  : 479520 Noret-Tåsinge + på markerne omkring Noret Torsdag den 2. marts 2000.
Musvåge 2, Strandskade 2, Grågås 69 (+ 350 på mark v .noret her også 38 viber og 21 hjejler), Fiskehejre 1, Blishøne 7, Gråand 28, Krikand 2, Sangdrossel 1. Modtaget fra Poul Rasmussen  
Tirsdag den 29. februar 2000.
Blisgås 1 par, Grågås 172, Gråand 4, Fiskehejre 2, Blishøne 6, Knopsvane 4
  DOF-DK  : 479520 Noret-Tåsinge Søndag den 20. februar 2000
Grågås105, Blishøne 45, Gråand 59, Knopsvane 3, Fiskehejre 2, Gravand 9, stedets første foråsrbebuder 1 grå strubet lappedykker. Modtaget fra Poul Rasmussen  
Mandag den 14. februar 2000.
Grågås ca 80, Fiskehejre 1, gråand 2
Mandag den 7. februar 2000
Gråand 4, Grågås 7, Knopsvane 2, Blishøne 1.
Se også lokalitetsbeskrivelsen, "ynglefugle" + arkiv. 
DOF-DK  : 479520 Noret-Tåsinge Tirsdag den 4. januar 2000
Gråand 16.
Søndag den
2. januar 2000
Grønsisken ca. 100. Modtaget fra Poul Rasmussen.
DOF-DK  : 479520 Noret-Tåsinge Mandag den 27. september 1999.
Rørhøg 1 hun.
Vandrikse, Noret Torsdag den 29. april 1999 Poul Rasmussen
: 479520 Noret-Tåsinge Søndag den 11. april 1999 DOF-tur
Vibe 5 par, Grågås 6 par, Strandskade 3 par, Krikand 22, Rødben 4 par, Taffeland 15, Gråand 2 par, Blishøne 3 par, Rørhøg 1 par, Knopsvane 2 par, Skeand 1 par + 1 han, Lille lappedykker 1, Gransanger, Sangdrossel, Stillits, Skovdue.
Se også lokalitetsbeskrivelsen, "ynglefugle" + arkiv. 
Torsdag den 8. april 1999
Skeand 2 par. Poul Rasmussen
Søndag den 4. april 1999.
Vandrikse 1, Skeand 1 par Poul Rasmussen
Onsdag den 31. marts 1999
Blishøne 7 par, Strandskade 5 par, Gråand 9 par, Vibe 5 par, Grågås 9 par, Tårnfalk 1, Fiskehejre 4,
Gråstrubet lappedykker 1 par, Krikand 4, Taffeland 8, Gravand 2 par+1,  Rødben 2 par.
Poul Rasmussen
Fredag den 26. marts 1999 kl. ca. 12.18
Rørhøg 1 hun Poul Rasmussen og BSN.
479520 Noret-Tåsinge Søndag den 7. marts 1999
Blishøne 38, Grågås 75, Strandskade 4, Krikand 2, Gravand 8, Fiskehejre 2,
Gråand 18, Troldand 1, Gråstrubet lappedykker 2.
Poul Rasmussen
479520 Noret-Tåsinge Tirsdag den 2. marts 1999
Første Gråstrubet lappedykker hørt i Noret i dag. Poul Rasmussen
Søndag den 28. februar 1999.
Strandskade 2, Grågås 120, Vibe 4, Fiskehejre 1, Gråand 32, Gravand 4, Krikand 5,
Blishøne 9.
Poul Rasmussen
Onsdag den 3. februar 1999
Blå kærhøg 1
Poul Rasmussen
: 479520 Noret-Tåsinge Onsdag den 3. februar 1999
Blå kærhøg 1
Poul Rasmussen
Mandag den 21. december 1998
Sjagger 1100 (Vornæs)
Poul Rasmussen
Søndag den 22. november 1998
Sangsvane 95 på mark v. Noret.Poul Rasmussen
Fredag den 20. november 1998
Sangsvane 47, Gråand 35.
Poul Rasmussen
Lørdag d. 2. maj 1998.
Grågås 12 + 3 par  pul., Gråand 4 par, Strandskade 1 par, Gravand 4 par, Gråkrage 2,
Vibe 8 par, Blishøne 6 par , Rødben 3 par, Hvid vipstjert 1 par, Gråstrubet lappedykker 2 par,
Rørspurv 1par, Grønbenet rørhøne 1, Dobbeltbekkasin 3, Stær, Knopsvane 1 par
Noret 29-4-98: rørhøg 1 parPoul Rasmussen
DOF: 479520 Noret-Tåsinge Søndag den 19.april 1998.
Grågås 4 par, Gråand 4 par, Strandskade 3 par, Gravand 6, Gråkrage 4,
Vibe 8 par, Fiskehejre 2, Blishøne 6 par (1 ruger), Rødben 3 par, Hvid vipstjert 1 par, Gråstrubet lappedykker 2 par,
Taffeland 3, Rørspurv 1par, Skeand 5 M, 2 F, Grønbenet rørhøne 1, Dobbeltbekkasin 3, Stær.
DOF: 479520 Noret-Tåsinge Mandag den 13.april 1998.
Grågås 4 par, Gråand 4 par, Krikand 8, Strandskade 3 par, Gravand 6, Gråkrage 4,
Vibe 4 par, Fiskehejre 8, Blishøne 6 par, Rødben 3 par, Hvid vipstjert 1 par, Gråstrubet lappedykker 2 par,
Taffeland 3.

Lørdag den 11.april 1998.
Skeand 3 par, Knarand 2 par, Krikand 30, Spidsand 1 par, Gråstrubet lappedykker 3 par,
Dobbelt bekkasin 10.
Poul Rasmussen
Onsdag den 8.april 1998.
Dobbeltbekkasin ca. 20 i Noret og Vejlen
Fredag d. 27. marts 1998.
Første rørhøg, en hun i Noret i dag Poul Rasmussen
Lørdag d.21.marts 1998.
Spidsand 1 par, Krikand 8, Hvid vipstjert 2, Blishøne 9par, Gråstrubet lappedykker 2 par,
Rørspurv 1par, Gråand 16 par, Grågås 4 par, Vibe 8 par, Sanglærke 1 par, Knopsvane 1,
Gravand 2 par, Stær 3.

På markerne omkring Noret: Sangsvaner 80, Ravn 1, Sølvmåge 100, Strandskade 14, Vibe 8 par,
Hedehjejle 46.
DOF: 479520 Noret-Tåsinge Tirsdag d. 17. marts 1998.
Knarand1 par, Spidsand 1 par, Krikand 12.Poul Rasmussen.
Fredag d. 13. marts 1998.
Hvid vipstjert 2(første), Engpiber 6, Sangsvane 9,
Knopsvane 2, Gravand 22, Spidsand 7, Gråand 26, Grågås 37(heraf 9-12 par),
Grå strubet lappedykker 2, Blishøne 15, Rørspurv 1, Krikand 14, Musvåge 1,
Fiskehejre 1, Sortkrage 1.
Søndag d. 8.marts 1998.
Vibe 2par, Fiskehejre 1, Krikand 20, Grågås 9 par, Blishøne 5 par,
Knopsvane 3 par, Gravand 7 par, Gråstrubet lappedykker 2 par
(syn),
Gråand 8 par, Gråkrage 6, Hættemåge 16, Gulspurv 1 syng. han.
Marker omkring Noret: Grågås 164.
DOF: 479520 Noret-Tåsinge Søndag d. 1.marts 1998.
Vibe 36, Fiskehejre 2, Krikand 4, Grågås 6 Poul Rasmussen
DOF: 479520 Noret-Tåsinge Søndag d. 11. januar 1998.
Fiskehejre 10, Grågås 11, Musvåge 1,Tårnfalk 1.
DOF: 479520 Noret-Tåsinge
Lørdag d.27/9-97.
Musvåge 1, Ringdue 2, Dobbelt bekkasin.
DOF: 479520 Noret-Tåsinge Søndag d.8/6-97.
Skeand 1par, Gravand 4par, Grågås 6par+9gæsl., Vibe 13par,
Strandskade 4par, Blishøne 8par, Hvid vipstjert 3par, Stær 40, Gråand 4par (2par med pul.)
Rørhøg 1par, Rødben 9par, Knopsvane 1par, Gråstrubet Lappedykker 1par,
Taffeland 3, Fiskehejre 2, sanglærke 2par, Gøg 1 han,
Gråkrage 2, Gul vipstjert 1, Bynkefugle 1hun, Løvsanger 1 sy, Hættemåger 6,
Stormmåge 4, Sølvmåge 1, Tårnfalk 1, Stillits 1par, Rørspurv, Tornsanger, Gulspurv

Tid:Time in Denmark Dato:Dagens dato Antal besøgende siden september 1997: [How many]

06 jul 2002
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon
This site was created with 100% recycled electrons.