Tilbage til www.snatur.dk.

Sydlangeland
Arkiv for fugle set på Sydlangeland 
Se også DOFs beskrivelse af Gulstav og Tryggelev Nor

[ Se kort fra Skov- og Naturstyrelsen ] [Spidsnudet frø i Gulstav d. 19/3-00]
Dovns Klint Fakkebjerg Keldsnor Søgaard Mose Tryggelev Nor
 
 

 

  Hvidbrynet løvsanger ringmærket af Kelds Nor Fuglestation

Tryggelev Nor  Onsdag den 1. maj 2002. Kl 10:30
Rørdrum 1 HØ, Dværgmåge 2 R (1 AD + 1 2K), Tornsanger 1 SY. Tim H Hansen
[Dof-Fyn]
Sydlangeland  Søndag den 28. april 2002.  Kl 6:00-13:00
Piledybet, Ristinge Kl 11:00
Rørdrum 1 (Hørt 25 - 28/4), Rørhøg 1 YF. Henrik Mørup-Petersen
 
Ristinge Hale og Storeholm (12:15-13:00): 
Rødstrubet Lom 1 S, Mørkbuget Knortegås 19 R, Knarand 1 HAN R, Klyde 52 R (+), Almindelig Ryle 2000 R (+), Stor Regnspove 6 R, Hvidklire 5 R, Sildemåge 1 R, Havterne 20 R (+), Dværgterne 3 R, Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter
Tryggelev Nor (9:55-11:20):
Sortstrubet Lom 1 S (over havet), Gråstrubet Lappedykker 6 R (på havet), Knarand 5 R, Spidsand 3 R, Atlingand 1 HAN R, Skeand 9 R, Havlit 1 HAN S, Sortklire 15 R, Dværgmåge 5 AD T, Skægmejse 6 HAN R (+), Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter
Keldsnor, Sydlangeland (9:05): 
Rørdrum 1 HØ, Vandrikse 1 HØ, Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter
Klisenor, Sydlangeland (8:45): 
Knarand 2 R (par), Atlingand 1 HAN R,Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter
Fredmosen, Sædballe (8:05-8:40): 
Rørdrum 1 HØ, Rørhøg 1 YP, Vandrikse 2 HØ, Skægmejse 1 HØ,Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter
Heden, Magleby, Sydlangeland (8:00): 
Atlingand 2 R (par), Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter
Dovnsklint, Sydlangeland (6:00-7:00): Lom sp. 4 SØ, Sortand 56 T, Rørhøg 2 R (par), Dværgmåge 4 AD SØ, Tim H. Hansen, Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter
Kl ?
Gulstav Mose:
Rørdrum 1 (Fløj højt fra Kelds Nor til Gulstav Mose), Henrik Mørup-Petersen
[Dof-Fyn] 
Sydlangeland  Lørdag den 27. april 2002.  Kl 8:30-18:00
Tryggelev Nor (17:00-18:00): 
Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 5 FU, Grågås 10 R, Grågås 8 1K R, Gravand 4 FU, Krikand 8 FU, Gråand 26 R, Skeand 6 R, Taffeland 4 R, Troldand 150 R, Rørhøg 2 HAN FU, Sortklire 8 FU, Sanglærke 2 HØ, Digesvale 200 FU, Landsvale 20 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stenpikker 1 R, Løvsanger 2 SY, Rørspurv 1 R, 
Klise Nor (16:30): 
Musvåge 2 R (den ene meget lys), Jernspurv 1 SY, Gærdesanger 1 SY, 
Søgård Mose (13:00): 
Gråstrubet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2, Gravand 2 FU, Rørhøg 2 HAN FU, Blishøne 30 FU, Dværgmåge 1, Munk 1 SY, Stær 30 OF, Tornirisk 2 R, Rørspurv 3 OF,
Gulstav Mose (11:30-12:30): 
Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 10 R, Grågås 8 1K R, Taffeland 6 R, Troldand 4 R, Rørhøg 2 FU (par), Vibe 2 OF, Rødben 1 OF, Bynkefugl 1 HAN R, Munk 3 R, Stillits 8 R, Gulspurv 5 SY, Rørspurv 3 R, 
Kelsnor, Langeland (8:50-10:30):
 Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 40, Knopsvane 7 FU, Grågås 30 FU, Bramgås 1 FU, Taffeland 50 R, Troldand 200 R, Hvinand 10 FU, Toppet Skallesluger 5 OF, Rørhøg 1 HAN FU, Musvåge 1 OF, Vibe 2 OF, Sildemåge 4 R, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 2 SY, Spætmejse 1 HØ, Gulspurv 5 SY,
Dovns Klint (8:30): 
Ederfugl 100 FU, Havlit 8 FU, Digesvale 51 FU, Landsvale 30 FU  Ella Mikkelsen
[Dof-Fyn] 
Tryggelev Nor Søndag den 21. april 2002. Kl  15-18
Nordisk Lappedykker
8 på havet 3+1 ud for Salme Nor og 4 ud for Tryggelev Nor, Dværgmåger 22 indtrækkende  og 1 Hvepsevåge !!
I Noret bla.  Rørdrum 2 paukende, Kanadagås 1, Blisgås 1 og stadig 1 Lille.Skallesluger hun.  Nis Rattenborg
Rudkøbing kirke Rudkøbing Fredag den 19. april 2002.Kl 12:00
Husrødstjert 1 Sy Jens Bech
Fårevejle Langeland Tirsdag den 30. oktober 2001 kl. 11:00-13:00
Sangsvane 13, Mørkbuget knortegås 8, Musvåge 3, Fjeldvåge 1 T, Duehøg 1 T, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Agerhøne 35, Vibe 40, Dobbeltbekkasin 2, Ringdue 56, Sanglærke 80, Sjagger 400, Misteldrossel 1, Vindrossel 4, Sangdrossel 1, Korttået Træløber 1 Nis Rattenborg 
[ DOF-FYN
Rudkøbing  Søndag den 28. oktober 2001. 
Silkehale 1065 sydvest, Silkehale 350 rast, Vandrefalk 1 ad rast Ole Goldschmidt

Sydlangeland, Dovns Klint / Gulstav  Søndag den 28. oktober 2001. Kl 7:40-11:30
Spurvehøg 66, Musvåge 108, Stær 40, Stillits 39, Knortegås 4 Tv, Ederfugl 200 V, Dobbeltbekkasin 1, Pibeand 42, Bogfinke (+ kværkerfinke)1500 S, Allike S 180, Dompap 40 S, Sjagger 500 S, Ringdue 1400, Fjeldvåge 2, Misteldrossel 3, Tårnfalk 3 R, Fuglekonge 10-20, Rød glente 10 R ( 6 samtidig over Gulstav Mose) + 1 ved Nordenbro + 1 ved Magleby. (+ Stort antal ubestemte småfugle trak igennem! )

    10 røde glenter til formiddag ved Dovns og Gulstav

Sydlangeland, Keldsnor  Søndag den 28. oktober 2001. 
Vibe 60, Grågås 120, Skarv 400, Pibeand 200, Klyde 3, Spidsand 2, Hjejle 40, Skeand 8, Troldand 200, Toppet lappedykker 4, Lille lappedykker 1. (Talt fra Østre Gulstav)

Svendborg - Sydlangeland Søndag den 28. oktober 2001.  Kl 6:55-7:40
Tårnfalk 1 Bregninge
Tårnfalk 1 Syd for Bregninge
Tårnfalk 1 Øst for Lundby
Tårnfalk 1 Statene
Tårnfalk 1 Kædeby
Langeland Langelandsbroen: Søndag den 28. oktober 2001 kl 12:15
Vandrefalk  1 AD Fou
Sydlangeland Gulstav Mose  Lørdag den 27. oktober 2001 kl.12:00-14:00
Duehøg 1 R, Musvåge 14 T, Spurvehøg 3 T, Dompap 2 R, Stillits 20 FU, Fuglekonge 50 FU, Sjagger 25 FU, Blå Kærhøg 1 HUN FU, Fiskeørn 1 FU (dykker i søen bag fugletårnet), Fjeldvåge 1 T, Skovskade 2 FU, [ELM Jørgen]
[ DOF-FYN ]
Rath ved Keldsnor, Sydlangeland  Onsdag den 24. oktober 2001 Kl 15:30
Hjejle 41 R, Vibe 100 R, Almindelig Ryle 4 R Jacob Sterup Andersen 
[ DOF-FYN ]
Keldsnor, Sydlangeland  Onsdag den 24. oktober 2001 Kl 14:25-15:20
Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 74 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 9 R, Pibesvane 27 R (23 AD + 4 1K), Sangsvane 6 AD R, Blisgås 1 AD R, Mørkbuget Knortegås 5 R (1 AD + 4 1K), Klyde 4 R, Hjejle 2 R, Almindelig Ryle 17 R, Sortklire 6 R, Dværgmåge 1 AD SV, Jacob Sterup Andersen
[ DOF-FYN ]

Sydlangeland  Dovnsklint Søndag den 21. oktober 2001. Kl 7:45-11:40
Mørkbuget Knortegås 64 V, Ederfugl 1600 T, Musvåge 23 T, Rød Glente 2 TF , Fjeldvåge 2 , Landsvale 15, Ringdue 115 SV, Sjagger 40, Bramgås 262 V, Toppet skallesluger 12 V, Hvid vipstjert 4, Bogfinke 340, Vandrefalk 1, Stær 120, Knopsvane 3 V, Sangsvane 2 Ø, Tornirisk 106, Fuglekonge 10 -20 min R, Misteldrossel 7, Allike 60 TF, Rørspurv 3 R, Pibeand 60 R, Krikand 6 R, Blå kærhøg 1 han + 1 brun, Dværgfalk 1 S, Gråsisken 50, Stillits 16, Dobbeltbekkasin 1, Spurvehøg 12 S, Lille korsnæb 25, Bjergvipstjert 4
 

           Søndag den 21/10 2001. Dette kan blive en helt anden tur end d. 9. september, som havde samme titel. Er der en herlig efterårsstorm fra SV er det Blåvand, der trækker, er den i NV giver Horseklint helt sikkert et afkast, man ellers ikke ser på Fyn. Svag SV er ideel for at holde øje med Musvåger og andre rovfugle ved Storebælt, ved SØ går turen til Sydlangeland for masser af Bramgæs, småfugle, rovfugle og - leder Flemming Byskov.
           Valget faldt på Dovns Klint. DOF-FYN tur i sydøstlig hård
           vind søndag den 21. oktober 2001. 

Sydlangeland  Dovnsklint Lørdag den 20. oktober 2001 
Rød glente 43, Spurvehøg 176, Musvåge 740, Storpiber 1, Bjergvipstjert 3, Landsvale 1, Bysvale 1, Ringdue 10000, Fjeldvåge 5. Morten Müller via FLB.
Sydlangeland  Mandag den 15. oktober  2001
Dovns Klint: Kl  7:10 - 13:55 
Hærfugl - 1 rast Gulstavvej

Gul Vipstjert - 1 rast Gulstavvej
Lærkefalk 1 syd 7,25
Misteldrossel 33 syd
Sjagger 202 syd
Vindrossel 124 syd
Blå Kærhøg 1 1k syd
Huldue 51 syd
Landsvale 31 syd
Bjergvipstjert 3 syd
Hedelærke 8 syd
Bramgås 370 sydvest
Rød Glente 1 1k syd 9,17 + 3 1k rast
Skærpiber 4 syd
Rørhøg 1 1k syd
Dværgfalk 2 syd
Skovpiber 1 syd
Musvåge 195 syd
Mørkbuget knortegås 428 sydvest
Tårnfalk 5 syd
Pibesvane 11 ad sydvest + 1 ad til rast i Keldsnor 
Spurvehøg 83 syd

Bagenkop - Lindelse Kl 13:55 - 15:15
Musvåge 488 syd
Spurvehøg 13
Fjeldvåge 1 syd

Rudkøbing:
Musvåge 146 syd
Tårnfalk 1 syd
Knortegås 130 sydvest
Spurvehøg 4 syd.  Alle Ole Goldschmidt 
Sydlangeland  Dovnsklint Søndag den 14. oktober 2001 Kl 11:40-16:00
Mørkbuget Knortegås 885 V, Ederfugl 1570 T, Musvåge 25 TF, Hedelærke 4 S, Rød Glente 1 TF (12:20), Lærkefalk 1 S (12:30), Lærkefalk 1 R, Fjeldvåge 3 TF, Landsvale 4 S, Huldue 5 TF, Ringdue 315 SV, Sjagger 200 TF, Bogfinke/Kvækerfinke 50 TF, Bjergirisk 3 R, Erik Danielsen Hans Rytter Birte Sørensen Ella og Jørgen, DOF Efterårslejr
[ DOF-FYN
Sydlangeland  Fredag den 12. oktober 2001 Kl 7:45-16:30
Dovnsklint og Gulstav Mose
Kl 7:45-9:30
Landsvale 15 FU, Engpiber 45 SV, Ederfugl 12 SØ, Ederfugl 91 V, Grønsisken 120 SV, Lærkefalk 1 SV (08:37), Dværgfalk 1 S (08:40), Mørkbuget Knortegås 40 V, Bogfinke/Kvækerfinke 100 SV, Sjagger 50 SV, Grønirisk 15 TF,Tårnfalk 4 R, Spurvehøg 1 R, Misteldrossel 7 R, Halemejse 7 R, Gransanger 2 R Hans Rytter
[ DOF-FYN ]
Gulstav Mose og Gulstav Vesterskov 
Kl 9:40-12:30
Huldue 1 R, Pibeand 32 R, Gråand 16 R, Misteldrossel 1 R, Sjagger 200 R, Vindrossel 200 R, Spurvehøg 2 R, Knortegås 3 R (på havet), Landsvale 3 R Hans Rytter
[ DOF-FYN ]
Dovnsklint Kl 12:30-14:00
Knortegås 14 V, Lærkefalk 1 1K S (12:50), Dværgfalk 1 S (
13:02), Spurvehøg 14 S, Bogfinke/Kvækerfinke 893 S, Grønsisken 40 S, Tornirisk 80 S, Engpiber 72 S, Rørhøg 1 S, Bjergvipstjert 2 S, Musvåge 1 S, Musvåge 4 TF.Hans Rytter [ DOF-FYN ]
Fakkebjerg Kl 15:00
Musvåge 13 SV, Landsvale 11 FU Hans Rytter
[ DOF-FYN ]
Keldsnor Kl 16:00-16:30
Klyde 4 R, Dværgfalk 1 SV (
16:25), Mørkbuget Knortegås 82 V Hans Rytter [ DOF-FYN ]
Sydlangeland, Dovns Klint Onsdag den 10. oktober 2001 kl 9:00-11:00 
Knortegås 600 T, Bramgås 70 T, Grågås 10 T, Ederfugl 400 T, Musvåge 20 T, Spurvehøg 30 T, Rørhøg 1 R, Lærkefalk 2 R, Tårnfalk 10 T (5 trækk. + 5 rast), Fiskeørn 1 FU (Fiskeforsøg i Gulstav Mose), Skægmejse 2 T, Bogfinke 5000 T (skønnet tal), Kvækerfinke 1 T (Enk. bl. Bogfinker), Grønsisken 100 T (skøn), Bjergirisk 20 T. Leif Bisschop-Larsen
[ DOF-FYN ]
Sydlangeland, Dovns Klint Tirsdag den 9. oktober 2001 kl 8:30-14:30 hård sydlig blæst
Knortegås 78 T, Ederfugl 80 R, Rød Glente 3 TF, Musvåge 35 TF, Rørhøg 2 R, Blå Kærhøg 1 TF, Spurvehøg 50 (40 træk + 10 rst.), Lærkefalk 7 (3 træk + 3 rst), Tårnfalk 8 (5 træk + 3 rst), Dværgfalk 1 T, Stor Regnspove 1 T, Huldue 10 T, Hedelærke 2 R, Landsvale 50 T, Bjergvipstjert 2 T Niels Bomholt Jensen

Tryggelev Nor Tirsdag den 9. oktober 2001 Kl15:00-16:00
Knarand 28, Brushane 40, Niels Bomholt Jensen 
 

Sydlangeland, Dovns Klint Søndag den 7. oktober 2001 kl 7:03-14:30
Spurvehøg 368, Dværgfalk 14, Tårnfalk 46, Lærkefalk 3, Hvepsevåge 1 1k, Hedelærke 67, Misteldrossel 79, Huldue 193, Finke sp 158640, Grønsisken 2110, Engpiber 1505, Gul vipstjert 1, Bjergvipstjert 11, Tornirisk 930, Skovpiber 6, Stillits 130, Skærpiber 5, Landsvale 1645, Digesvale 2, Bysvale 7, Stor tornskade 1 Ole Goldschmidt
Sydlangeland, Dovns Klint Lørdag den 6. oktober 2001 Kl 7:15-10:30
Gul Vipstjert 1 S, Splitterne 3 V, Almindelig Ryle 3 V, Knopsvane 3 S, Råge 59 S, Allike 76 S, Gråkrage 11 S, Hjejle 46 SV, Sortand 22 V, Laplandsværling 1 S, Tornirisk 74 S, Dværgfalk 5 S, Sortmejse 27 S, Pibeand 70 V, Blå Kærhøg 2 S, Stær 59 SV, Sanglærke 18 S, Grågås 65 V, Skarv 150 V, Bjergvipstjert 2 SØ, Hvid Vipstjert 70 S, Spurvehøg 92 S, Landsvale 164 S, Ederfugl 3090 V, Musvåge 92 SV, Knortegås 99 V, Bramgås 283 V, Spidsand 50 V, Huldue 32 SV, Ringdue 840 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 4970 S, Engpiber 971 S, Sjagger 29 SV, Stillits 146 S, Skovpiber 10 S, Tårnfalk 3 SV, Misteldrossel 7 S, Søren Gjaldbæk, Hans Rytter, Bent Staugaard Nielsen, Michael Mosebo Jensen,  Erik Danielsen, Claus Dalskov, Niels Larsen + 5
Sydlangeland, Tryggelev Nor Tirsdag den 2. oktober 2001 Kl 10:30 -12:30:
Stenpikker 1, Grågås 432, Bogfinke 2049 S, Engpiber 147 S, Grønsisken 159 S, Troldand 449, Lille lappedykker 13, Krikand 124, Knarand 10, Dobbeltbekkasin 1, Vibe 51, Taffeland 18, Toppet lappedykker 7, Blå kærhøg 1 brun, Tårnfalk 1, Rørhøg 1, Hjejle 8, Alm. ryle 1, Pibeand 32, Gråand 57, Gravand 3, Skarv 12, Landsvale83 S, Hættemåge 825, Knopsvane 17, Stær 280, Grønirisk 62, Spurvehøg 2, Terne 1 sp 
Ristinge hale
Kl 13:15 
Misteldrossel 1 S. Vibe 80.
Storeholm
Kl 13:05
Hjejle 6500, Skarv 750. Poul Rasmussen

Sydlangeland, Dovns Klint Onsdag den 26. september 2001 Kl 6:30-13:20  
Vandrefalk 1 AD HAN S (6.53 trak m. bytte), Rødstrubet Lom 1 SV, Sortstrubet Lom 2 SV, Lom sp. 2 SV, Skærpiber 2 S, Rørhøg 2 S, Almindelig Ryle 9 SV, Hedelærke 6 TF, Rød Glente 4 TF, Sortand 29 SV, Ederfugl 5900 SV, Hvepsevåge 1 TF (Haleløs), Dværgmåge 18 AD SV, Hvid Vipstjert 64 S, Bogfinke 550 S, Dobbeltbekkasin 2 SV, Stor Regnspove 1 SV, Skovpiber 17 S, Grågås 53 SV, Musvåge 93 S, Spidsand 256 SV, Spurvehøg 42 S, Pibeand 128 SV, Troldand 11 SV, Bramgås 819 SV, Tårnfalk 14 SV, Lærkefalk 4 1K S, Dværgfalk 2 S, Dværgfalk 1 R, Skarv 83 S, Landsvale 179 S, Engpiber 152 S,.  Michael Mosebo Jensen, Poul Rasmussen.

   Fakkebjerg søndag den 23. september 2001.

Sydlangeland, Fakkebjerg Onsdag den 26. september 2001 Kl 12:10-12:45  
Rød glente 1, Rørhøg 2, tårnfalk 2, Spurvehøg 3, Bramgås 55.
Desuden 197 musvåger trækkende og i skruer ind over Bagenkop og op til Ristinge.  Michael Mosebo Jensen, Poul Rasmussen. 

Sydlangeland, Gulstav Tirsdag den 25. september 2001 
Kl 11:15-15:00 NØ 5 let regn
Blisgås 7 N, Bramgås 470 SV, Knortegås mindst 1240 SV, Pibeand 58 SV, Ederfugl SV, Hvepsevåge 2, Musvåge 2, Rørhøg 2, Spurvehøg 6, Lærkefalk 2 s, Dværgfalk 1, Tårnfalk 4, Stenpikker 5, Sangdrossel 74 rst, Misteldrossel 13, Rødstjert 11 rst, Rødhals 17 rst, Broget Fluesnapper 1, Bogfinke 150 NØ, Grønsisken 80,
Tryggelev Nor Kl 9:30-10:45 Regn
Bramgås 278 trk + 13 rst, Sortklire 1, Sangdrossel 50 rst + Sivsanger 1, Gærdesanger 2 (ret sent for begge arter)  Niels Bomholt Jensen 
(Iøvrigt læste jeg på nettet, at der var trukket en Rødhalset Gås ved Falsterbo kl 10 sammen med Bramgæs, 20 minutter senere var den set på Stevns. Jeg havde kl ca 12.30 en flok Bramgæs med en lille gås imellem Niels Bomholt Jensen  )
Nørreballe, Langeland Søndag den 23. september 2001. Kl 7:45-7:55
Musvåge 16 R (fangede orme? på mark)
Nord for Kelds Nor på mark
Grågås 200 R, Stenpikker R.

Sydlangeland, Dovns Klint Søndag den 23. september 2001 . 
Kl 7:55-9:00

Spurvehøg 21, Hvid vipstjert 53, Grønsisken 62 , Landsvale 440, Digesvale 153, Stillits 16, Musvåge 1 (kl 8:15), Ederfugl 164 Tv, Pibeand 80, Rødstjert 1, r, Tårnfalk 2 r, Skarv 7 Tv, Tornirisk 28 Ts, Skeand 1 Tv, Bogfinke/kvækkerfinke 200, Vandrefalk 1 (
Kl 8:25), Stær 30, Misteldrossel 1, Vindrossel 6, Blå kærhøg 1 brun.
Kl 9:00-10:00
Spurvehøg 11, Hvid vipstjert 35, Ederfugl 142, Tårnfalk 1 Ts, Stillits 4 Ts, Skarv 45 Tv, Bogfinke/kvækerfinke 220, Landsvale 16, Musvåge 10, Rød glente (Kl 9:35) Sanglærke 2, Toppet skallesluger 3 Tv, Mørkbuget knortegås 26.
 

         Mørkbuget Knortegås trækker tæt under Dovns Klint. Søndag den 23. september 01.  

Kl 10:00-11:00
Spurvehøg 26, Ederfugl 82, Pibeand 45, Grønsisken 18, Bogfinke/kvækerfinke 80, Musvåge 122, Hvid vipstjert 16, Tårnfalk 4 Ts, Grågås 12 Ts, Landsvale 75, Skægmejse 1 Ts, Skarv 8, Digesvale 60, Grønirisk 40, Bysvale 10.
Kl 11:00-11:40
Spurvehøg 18, Grønsisken 10, Digesvale 40, Hvid vipstjert 6, Musvåge 110, Huldue 1, Landsvale 70, Skovpiber 2, Grågås 12 R.

Sydlangeland, Fakkebjerg Søndag den 23. september 2001 . 
Kl 12:00-12:40

Spurvehøg 2, Musvåge 100,  Hvid vipstjert 6, Landsvale 40, Digesvale 20.

Total: Musvåge 343, Spurvehøg 76.

Sydlangeland, Lunden Søndag den 23. september 2001 . 
Dværgmåge 15, Dværgfalk 1, Ederfugl 700, Mørkbuget knortegås 31, Rørhøg 1. Erik Danielsen.
Sydlangeland, Dovns Klint Lørdag den 22. september 2001 . 
Glente 2 Ts, Lærkefalk 1 Fu på Admiral, Vandrefalk 1 Ts, Musvåge 50 Ts. Niels Riis.
Pæregård Strand, Langeland Fredag den 21. september 2001
Splitterne 1 ad., vinterdragt. Jens Bech
Lunden, Langeland Torsdag den 20. september 2001 Kl11.20-13:00
Rødstrubet Lom 1 S, Spidsand 15 S, Knortegås 62 S, Dværgmåge 56 S (18 1K + 38 ad), Ederfugl 680 S, Blå Kærhøg 1 S (brun), Rørhøg 2 S, Dværgfalk 1 V (senere R Fakkemosen), Hvepsevåge 1 S
[ DOF-FYN ] Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Vesteregn Langeland Torsdag den 20. september 2001 Kl 6.30-11 
Gravand 2 S, Krikand 8 S, Lom sp. 1 S, Rødstrubet Lom 1 S, Rørhøg 4 SØ, Brushane 3 S, Grågås 9 S, Skeand 3 S, Rørspurv 13 S, Pibeand 2 S, Vibe 18 S, Stor Flagspætte 1 S, Almindelig Ryle 35 S, Spidsand 14 SØ, Troldand 5 S, Taffeland 9 S, Gul Vipstjert 14 S, Dobbeltbekkasin 6 SØ, Sjagger 2 S, Tornirisk 66 SØ, Sanglærke 4 S, Hjejle 30 SØ, Stær 95 S, Hvid Vipstjert 37 S, Mursejler 4 S, Grønsisken 146 SØ, Tårnfalk 13 S, Bogfinke 1470 S, Engpiber 222 SØ, Bysvale 13 S, Huldue 12 S, Sortklire 7 S, Spurvehøg 23 S, Skovpiber 56 S, MMJ SG
[ DOF-FYN ] Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Hov Fyr, Nordlangeland Søndag den 16. september 2001 (10:20-16:00) Spurvehøg 338 T (indtræk), Musvåge 282 T (indtræk - svag vind fra N - god sigt), Rørhøg 3 T (indtræk), Rød Glente 3 T (indtræk), Hvepsevåge 2 T (indtræk), Fiskeørn 1 T (indtræk), Tårnfalk 8 T (indtræk) HAVØRN 1 indtræk .[JHJ]
Sydlangeland, Dovns Klint Søndag den 16. september 2001 . Kl 9:15-12:00
Spurvehøg 15, Hvepsevåge 1, Stær 7, Hvid vipstjert 39, Fiskeørn 2 T, Bjergvipstjert 3 r, Grønsisken 87, Bysvale 20, Landsvale 500, Digesvale 20, Stillits 18, Fiskehejre 2, Knortegås 92 Tv, Dværgmåge 5 Tv, Musvåge 10, Svartbag 2 Tv, Grønirisk 8, Ederfugl 46, Dobbeltbekkasin 1, Grågås 2, Pibeand 22, Bynkefugl 1, Fjordterne 1 Juv Tv, Sortand 2 Tv, Rødstjert 6 r, Strandskade 6 Tv, Fiskeørn 2 Tv.
Rørdrum 1 r højt i rørene i Gulstav Mose. Erik Danielsen, Arne Bruun, EEE
Langeland Langelandsbroen: Søndag den 16. september 2001 . Kl 8:45
Vandrefalk  1 Ad størrelsen tydede på en hun. Arne Bruun
Langeland Tryggelev Nor Søndag den 16. september 2001 
Lille lappedykker 10 rast ud for tårnet og en ad. med 3 nye pull. i et af vandhullerne på vejen derud. 
Derudover bla. Knarand min. 10, Spidsand 8, Rørhøg 1, Musvåge 2, Vibe 120, Brushane 13, Hvidklire 1, Sortklire 1, Fjordterne 1 ad, Vandrikse min. 2, Skægmejse min. 4, Stenpikker 1.  Arne Bruun
Lørdag Kaspisk måge Larus argentatus cachinnans 1k -0850 500mS Bagenkop fløj mod havn THH [Læs også 1, 2, 3, 4 ]
Sydlangeland, Kelsnor Fyr Onsdag den 29. august 2001 . Kl 1200-1345
Grågæs 1000+, Markpiber 1, Alm.ryle 75, Stenpikker 2, Edderfugl, Musvåge 1, Knarand 26.
Tryggelev Nor
Spidsand 12, Duehøg 1, Lille lappedykker 6, Rørhøg 1, Gråstrubet lappedykker 6, Troldand 18, Rørspurv 10, Rødben 2, Toppet lappedykker 8, Grågås 1 ??, Skeand 12, Alm.ryle 60, Grønbenet rørhøne 2 + 1 juv. Hilsen TMØ 

Sydlangeland, Dovns Klint Søndag den 26. august 2001 . Kl 10:30-13:45
Spurvehøg 22, Hvepsevåge 51, Islandsk Ryle 3 Tø, Stær 20, Rørhøg 1, Hvid vipstjert 25, Fiskeørn 5 Tr + 1 R, Gul vipstjert 15, Tårnfalk 2, Strandhjejle 7, Rødben 1, Mursejler 26.

      Hvepsevåge trækker ud ved Dovns Klint den 26. aug. 01.  

Sydlangeland, Kelds Nor Søndag den 19. august 2001 . Kl 1200-1345
Strandskade 1, Vibe, Stor Præstekrave 21, Lille Præstekrave 1, Hjejle 32, Dobbeltbekkasin 6, Lille Kobbersneppe 5, Hvidklire 3, Sortklire 3, Tinksmed 4, Svaleklire 1, Mudderklire 8, Islandsk Ryle 1, Krumnæbbet Ryle 3, Alm. Ryle 21, Dværgryle 3, Brushane 4, Klyde 6.
Gulstav
1400-1500
Fiskeørn 1, Hvepsevåge 3, Spurvehøg 2, Rørhøg 2, Tårnfalk 1, Bynkefugl 9, Gul Vipstjert 30. Hilsen Lilly og NBJ
Sydlangeland, Kelds Nor Tirsdag den 14. august 2001. Kl 16:00 - 20:30
bl.a, mange vadefugle: Strandskade 8, Vibe 112, Stor Præstekrave 23, Hjejle 13, Strandhjejle 7, Stenvender 2, Dobbeltbekkasin 3, Stor Regnspove 2, Hvidklire 2, Damklire 1 , Sortklire 6, Rødben 3, Tinksmed 1, Svaleklire 1, Mudderklire 12, Islandsk Ryle 7, Krumnæbbet Ryle 3, Alm. Ryle 18 + 61 trk. Dværgryle 1, Brushane 5, Lille Kobbersneppe 7, Klyde 7. Vandrikse 1. Hilsen NBJ
Piledybet  Fredag den 3. august 2001
Hvidklire 6
Sønderskov, Langeland Torsdag den 28. juni 2001. 
Kærnebider Poul Rasmussen
Sydlangeland  Søndag den 17. juni 2001
Dovns Klint: Sort stork 1 ad trækforsøg 9,30 til 10,00 og træk sydøst 10,05
Magleby: Aftenfalk - 2 2k han træk sydvest 10,20
Humble: Rød Glente - 1 2-3k rast Ole Goldschmidt 
Langeland Tirsdag den 29. maj 2001
Søgård Mose: Lille Præstekrave 1, Karmindompap 3 SY (i nyplantningerne ved mosen) 
Søgård:: Karmindompap 1 SY  Nis Rattenborg
Gulstav Fredag den 11. maj 2001 kl 11-13..
Rørdrum 1 set + 1 hørt, Lærkefalk 1-2, Bynkefugl 2.
Sædballe Fredmose kl 14 - 15.:
Rørdrum 1 set + 1 hørt, Rørhøg 3-4, Bynkefugl 1. Hilsen Lilly og NBJ.
Tryggelev Nor - Lammebjerg Mandag den 7.maj 2001 kl.16:00-19:30: 
Landsvale 75, Blishøns 36, Toppet lappedykker 6 (2 par), Sanglærke 4, Gravand 6 (2 par), Troldand 50, Gråstrubet lappedykker 6 (2 par), Fiskehejre 3, Strandskade 1, Havterne 2, Knarand 2 (par), Agerhøns 4, Vibe 6, Gøg (hørt), Taffeland 8, Vandrikse 1, Hvinand 4 (2 par), Jernspurv 1, Skeand 5, Grågæs 50, Musvåge 1, Rødben 2, Toppet skallesluger 1, Rørspurv 1, Skarv 1, Edderfugl 5 (1 par) + harefamilie. Mange hilsener Torben Møller/TMØ   
Næs stævningsskov ved Ormstrup, Sydlangeland Lørdag den 5 .maj 2001
Hørt Gøgen kukke ( I Slangerup kukkede gøgen allerede i torsdags d. 3 maj) set og hørt Munk (2 stk, han og hun), set 6 Silkehaler (!) samt hørt Nattergalen synge i en mose umiddelbart nord for skoven. Jens Bech
Gulstav onsdag den 2.maj 2001 Kl 15:45 
Sort stork 1 nø, Fiskeørn 2 Nø Søren Bøgelund DOF-FYN
Arreskov:  Mandag den 30.april 2001
Gul vipstjert 1 Erik Ehmsen.
Lindelse Nor, Langeland Mandag den 30.april 2001
Storkepar ved Klæsø, Lindelse Nor ifølge avisen, mandag Kilde: Fyns Amts Avis 
Langeland Søndag den 22. april 2001
Løkkeby Enge: Tinksmed 2, Svaleklire 4, Atlingand 9
Rudkøbing Vejle: Atlingand 2, Landsvale 3, Bysvale 1, Fiskeørn 1 træk Ole Goldschmidt
Lørdag den 21. april 2001.
Tryggelev Nor Gærdesanger 1 set og syng, Knarand 9 han og 6 par, Dværgfalk 2 træk Ole Goldschmidt
Onsdag den 18. april 2001.
Hedevejen Pyt:  Grågås 6 kuld - (første iagttagelser fra dette forår) Ole Goldschmidt
Langeland Mandag den 9. april 2001
Henninge Nor: Ringdrossel 3
Fredmosen: Rørdrum 1 pauker Ole Goldschmidt
Mandag den 2. april 2001
Gulstav Mose: Grågås 34, Hvid vipstjert 5, Tårnfalk 1, Sangdrossel 1 sy, Dobbeltbekkasin 4, Vandrikse 1, Sjagger 80, Rørdrum 1 pauker. 
Søgaards Pyt:
Gråstrubet 3 par, Troldand 1 par, Blishøne 18, Knopsvane 1 par, Dobbeltbekkasin 1.
Tryggelev Nor Tirsdag den 3 april. Kl 10 - 12.30 
Toppet Lappedykker 10, Gråstrubet lappedykker 14, Knopsvane 5, Grågås 25, Gravand 12, Gråand 28, Krikand 40, Pibeand 16, Knarand 10, Atlingand 1, Spidsand 4, Skeand 17, Hvinand 11, Taffeland 38, Bjergand 45, Troldand 305, Blishøne 66, Ederfugl 800 trk syd, Havørn 1, Rørhøg 1, Skægmejse 2, Husrødstjert 1.
Hilsen Lilly og Niels (NBJ)
Langeland Tirsdag den 27. marts 2001
Ristinge Hale
Sortbuget Knortegås - 1 ad i selskab med 395 mb. knortegås Ole Goldschmidt
Langeland Onsdag den 21. marts 2001.
Langelandsbroen: Vandrefalken - en gammel hun er efter næsten en uges fravær igen på plads ved Langelandsbroen - hvor den sås både igår og idag.
Rudkøbing by: Silkehaler 12- 15, Husrødstjert 1 på havnen og min. 6 Lille Lappedykker i lystbådehavnen.
Der p.t. Ravne nok til 4-6 par på Langeland
Sydlangeland: Ravn 2-3
Midtlangeland Ravn 1-2
Nordlangeland Ravn 1   Nis Rattenborg
Søndag den 18. marts 2001
Konabbe Skov, Skovsgaard: Rød Glente 1 Nnø, Halemejse 2, Kærnebider 1 
Løkkeby Strandsø:: Vibe 55, Skeand 16, Hvid vipstjert 8, Knarand 6 o.m.a.  Nis Rattenborg 
Stoense, Langland Lørdag den 17. februar 2001.
Bramgås 1. Ole Sørensen (Læs om gæs hos Bjarne Golles
Hov Nordstrand Lørdag den 17. marts 2001 (07:00-11:30): 
Ederfugl 1000 R på vandet, Hvid Vipstjert 12 N, Bog-/Kvækerfinke 3500 N, Smålom sp 2 N, Spurvehøg 1 N, Gravand 1 N, Sanglærke 56 N, Rørspurv 4 N, Splitterne 4 N, Musvåge 2 N, Rørhøg 1 hun N, Stær 24 N, Huldue 1 N, Knortegås 2 V / EDA via DOF-fyn

Langeland Lørdag den 17. marts 2001
Påø: Pibesvane 2, Hvid vipstjert  14, Gransanger 1
Rudkøbing Vejle: Hvid vipstjert  3.
Fårevejle: Hvid vipstjert  3. 
Henninge Nor: Hvid vipstjert . 10. 
Fredmosen: Hvid vipstjert 3, Bjergvipstjert. 1 NØ, Rørdrum 1, Vandrikse 2, Skægmejse 3, Grågås 59 par, Knarand 3 par. 
Hedevejen Pyt: Hvid vipstjert  2, Grågås 177, Blisgås 10, Skeand 1 par, Knarand 1 par. 
Rath: Hjejle 180. 
Keldsnor: Klyde 1, Lille Skallesluger. 8+, Alm.Ryle 45, Rørhøg 1 hun indtræk
Lundemosen: Rørhøg 1 terr. 
Gulstav Mose: Knarand 1 par, Lille lappedykker 1 par, Rørdrum 1 pauk. + 1 indflyvende fra Keldsnor. 
Havet v. Dovns
: Ederfugl 5400+ Havlit 980+
Søgårds Mose: Knarand 6 par, Skeand 4. 
Søgaards Pyt: Knarand 2 par. 
Havet v. Stenbæk: Ederfugl 11.000+ Havlit 740+
Salme Nor: Rød Glente 1. 
Tryggelev Nor: Knarand 11 par, Skeand 1 par, Bjergand 48. 
Norengen: Ravn 3. 
Nørreballe Nor: Huldue 52, Hvid vipstjert  8. Alle modtaget fra Ole Goldschmidt og Nis Rattenborg

                      Pibesvaner på Påø-enge den 17. marts 2001. EE-foto.

Sydlangeland, Fredag den 16. marts 2001.
Klæsø, oversvømmelse: Knopsvane 13, Sangsvane 1, Gravand 6, Gråand 10, Pibeand 54, Knarand 8, Strandskade 8, Vibe 10, Rødben 1, Blishøne 20.
Klæsø: Stor tornskade 1 .
Mose ved Klæsø: Grågås 94, Troldand 1.400.
Skovsgård: Kernebider 1 syngende Kurt Due Johansen.
Sydlangeland, Fredag den 9. februar 2001
Den sorte svane har huseret i området siden nytår - den er set på Fårevejle, syd for Landet, ved Tvede Skov og nu på Stjovl. - nå men grunden til at jeg skriver er at der fra en lokal er meldt om 3 storke over Ristingeområdet - formodentlig Ristinge Nor eller Humble, - beskrivelsen udelukker fx. Fiskehejre og svaner, men der kunne være tale om traner. Bare hvis du hører noget, selv er jeg desværre på vej til Sjælland i weekenden, så jeg når ikke at checke op på det.

Ellers er vandrefalken sporadisk på Langelandsbroen (senest onsdag), der har været et ryk ind af lærker, stære og grågæs på sydlangeland.

Modtaget fra  Nis Rattenborg fredag den 9. februar

DOF-DK: 48xxxx Hennetved/Fårevejle Tirsdag den 2. januar 2001. 
Sangsvane 46 heraf 4 juv
Fredag den 29. december 2000
Sangsvane 196, Sort svane 1 

DOF-DK: 48xxxx Ristinge Hale Tirsdag den 2. januar 2001. 
Sortkrage 2, Mørkbuget knortegås 5, Alm hjejle 7, Blishøne 2000, Toppet skallesluger 46, Hvinand 60, Gravand 13, Gråand 40, Fiskehejre 3, Knopsvane 60, Stor regnspove 23, Spidsand 5, Rødben 1, Pibeand 2, Sjagger 40

Knortegås ved Ristinge Hale den 2 januar 2001. EE-foto
Knortegås ved Ristinge Hale 
den 2 januar 2001. EE-foto
.

DOF-DK: 481207 Tryggelev Nor Tirsdag den 2. januar 2001. 
Grågås 30 Trs, Svartbag 2, Hvinand 3, Fiskehejre 1, Blishøne 20, Hættemåge 20, Gråand 26, Knopsvane 2 ad + 3 juv, Sølvmåge 48, Musvåge 1, Taffeland 12, Troldand 60, Gråkrage 6, Engpiber 2, Stillits 7.
Kinderballe:
Agerhøne 7

Agerhøns ved Kinderballe, Sydlangeland den 2. januar 2001. EE-foto
Agerhøns ved Kinderballe, Sydlangeland den 2. januar 2001. EE-foto

DOF-DK: : 481000 Sydlangeland,  Tirsdag den 2. januar 2001. 
Dovnsklint: 
Vindrossel: 20, Sjagger 40, Ederfugl 2000 r, Skarv 8, Sortand 4, Havlit 24, Alk 1, Troldand 10, Tårnfalk 1 r.
Keldsnor:
Pibeand 8, Taffeland 20, Troldand 500, Skarv 30, Fiskehejre 2, Gråand 30, Hvinand 10, Svartbag 6, Alm ryle 60, Lille skallesluger 2 (hun)
Bagenkop: 
Sjagger 400
Modtaget fra DOF-FYN: Alle fra den 2. januar
Langø, Lindelse Nor: Sangdrossel, Blå kærhøg 1 han / KDJ
Bogø, Lindelse Nor: Blå kærhøg 1 hun / KDJ
Storeholm: Stor Regnspove 70, Almindelig Ryle 200, Fjeldvåge 1 / KDJ
Humble: Sangsvane 29 R (24 AD + 5 JUV) / KDJ
Fårevejle: Sangsvane 4 R (1 AD + 3 JUV) / KDJ
Via IBF
21.12.
Rørhøg ad hun Søgaard og
28.12.
Landsvale 2 Bagenkop Havn begge SØREN BØGELUND via Michael Mosebo Jensen
DOF-DK: 48xxxx Ristinge Hale Lørdag den 2. december 2000 kl 10:30-11:30
Vibe 54, Bramgås ca 1000, Grågås 29, Mørkbuget knortegås 26, Alm hjejle 60, Blishøne 1500, Musvåge 1, Toppet skallesluger 22, Hvinand 18, Pibeand 8, Gravand 12, Knopsvane 80, Tårnfalk 1, Stær 1 
Se arkiv

DOF-DK: 481207 Tryggelev Nor Lørdag den 2. december 2000 kl 12:00-13:00
Vibe 160, Grågås 40, Knarand 32, Krikand 78, Spidsand 5, Sangsvane 5, Svartbag 4, Hvinand 4, Fiskehejre 2, Grønbenet rørhøne 2, Blishøne ca 100, Pibeand 2, Stormmåge 250, Hættemåge 100, Gråand 90, Knopsvane 7, Sølvmåge 20, Lille lappedykker 3, Musvåge 1, Sort svane 1, Bramgås 30 Ts.

Sort svane og viber, Tryggelev den 2. december 2000. EE-foto

DOF-DK: : 481000 Langeland, Ristinge  Søndag den 12. november 2000
Sortbuget Knortegås 1
+ de sædvanlige Grågæs, Knortegæs og Bramgæs + 8 Agerhøns. Set af  Niels Bomholt, Poul Rasmussen & Anne-Dorte Rasmussen, Jacob Sterup. Modtaget fra
Bent Staugård Nielsen.
På sandfladerne nord for Storeholm v. Ristinge Hale: Hjejle 3000, Almindelig Ryle 500, Stor Regnspove 15, Stor Kobbersneppe 7, Spidsand 75, Stor Skallesluger 1. Modtaget fra Bent Staugård Nielsen.
Storeholm: Hjejle 2500-3000, Spidsand 159, Pibeand ca.250, Bjergirisk 250, Blå kærhøg 1 brun, Alm.ryle 200, Stor regnspove 26, Mørkbuget. knortegås 26, Strandhjejle 2. Modtaget fra Poul Rasmussen
Ristinge Hale: Bjergirisk 40, Snespurv 4, Grønsisken 8. Bent Staugård Nielsen
Ristinge hale: Dværgmåge 1,  Bjergirisk 25. Modtaget fra Poul Rasmussen

DOF-DK: : 481000 Sydlangeland,  Søndag den 5. november 2000 Kl 8:15 - 11:30
Dovnsklint: (Træk)
Rødstrubet lom 1 Tv, Dværgmåge 3 ad + 2 juv, Vinddrossel: 500, Sjagger 150, Ederfugl 460, Råge 28, Allike 240, Bogfinke 600, Kvækerfinke 100, Skarv 20, Fuglekonge 3, Ringdue 500, Toppet skallesluger 13, Gråand 2, Stær 130, Pibeand 8, Bramgås 6, Misteldrossel 1, Sortand 1, Havlit 3, Grønirisk 14, Knortegås 10.
Rast og trækforsøg:
Musvåge 26, Spurvehøg 12
Keldsnor:
Pibeand 80, Taffeland 300, Troldand 100 Toppet lappedykker 12, Skarv 80, Bjergirisk 40, Fiskehejre 3, Krikand 10, Grågås 90, Gråand 30, Lille lappedykker 2, Vibe 21, Spurvehøg 2, Hvinand 18, Knortegås 1, Engpiber 6, Svartbag 12. Obset sammen med Erik Danielsen, Ollerup.

                               Musvåger forsøg på træk den 5. nov. 00
                               "Skrue"
Slåen ved Bunkebjerg den 5. nov. 00
Slåen

DOF-DK: : 481000 Langeland, Tranekær  Fredag den 20. oktober 2000 
Musvåge 6 t s, Spurvehøg 1, Taffeland 60, Toppet lappedykker 3-4 par med pul, Gråand ca 40, Vandrikse 1, Grønbenet rørhøne + 
Rødlistearten:
Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana) Kendt fra ca. 30 lokaliteter i DK

Sumpvindelsnegl fra Tranekær Slotssø d. 20. oktober 00.

DOF-DK: : 481000 Sydlangeland, Mandag den 16. oktober
Jeg startede med en vandrefalk på Langelandsbroen.( første gang jeg har set den der).
Fra Dovns klint en del ,men det eneste interessante var 2 snespurv.
Fra Fakkebjerg blev det til ikke mindre end 7 røde glenter.
Tryggelev Nor igen 1 rød glente samt spidsand 26, knarand 22, huldue 2.
Ristinge hale : Ca. 5000 ringduer i 2 flokke af 1600 og 3400, bjergirisk 24, spidsand 36, rødben ( islandsk race )3.
Hennetved 1 rød glente.
Påø/Skovsgård 4 røde glenter.( 1 bliver moppet af 2 ravne.)
I alt 13 røde glenter ,ret fedt.
Poul Rasmussen.
Dovns Klint
Torsdag den 12. oktober
Pibesvane 5 i Keldsnor, Musvåge min. 50 trk. sydn, Rød glente min 3, spurvehøg ca. 50 trk. syd, blå kærhøg 1 han trk. syd og 1 hun Gulstav mose, Rørhøg 2 - 3, tårnfalk 1, dværgfalk 1 trk. syd, huldue 43, hedelærke 8 trk syd. Grøn Guide - Arne Bruun Ny adresse: www.svendborg.greenguide.dk Ny E-mail: svendborg@greenguide.dk
Torsdag den 12. oktober
Musvåge min 60, Rød glente min 3 måske 5, Spurvehøg min 40, Rørhøg 3, Blå kærhøg 1 hun, Dværgfalk 1, mindst 40 hulduer og 15 hedelærker Erik Ehmsen 

DOF-DK: : 481000 Langeland, Langelandsbroen  Torsdag den 12  oktober Vandrefalk hun sad på buen ved kassen. Grøn Guide - Arne Bruun Ny adresse: www.svendborg.greenguide.dk Ny E-mail: svendborg@greenguide.dk  
Torsdag den 12  oktober 
Vandrefalk 1 ad hun Erik Ehmsen 

DOF-DK: : 481000 Sydlangeland,  Fredag den 29. september
Rød glente 2, dværgfalk, fiskeørn m.m.

Tryggelev Nor var fuld af liv med bl.a.
Grågås 225, pibeand 330, lille lappedykker 32, knarand 27, rørhøg 3 1 K og meget mere.
Alle:  Grøn Guide - Arne Bruun Ny adresse: www.svendborg.greenguide.dk Ny E-mail: svendborg@greenguide.dk

DOF-DK: : 481000 Sydlangeland,  Lørdag den 23. september 2000 Kl 10:45 - 14:30
Hvepsevåge 2, Rød Glente 2, Fiskeørn 2, Musvåge ca. 250, Spurvehøg ca 40, Hvid vipstjert 20, Landsvale ca 500, Tornirisk 20, Hvidklire 1, Bogfinke 500, Pibeand 3, Dværgfalk 1, Rørhøg 6, Tårnfalk 2, Stær 60, Ringdue 10.

Musvåge og glente, Sydlangeland lørdag den 23. september 00. EE-foto
Skrue med Musvåger og en enkelt Glente ove Gulstav lørdag den 23. september.

Se arkiv 

DOF-DK: : 481000 Sydlangeland,  Søndag den 10. september 2000
Fredmose: Biæder (Stemmen kan hentes her) (Læs Dof-Fyn) (Billeder 1 & 2 fra Internettet )
Første gang kl. 10:30 hvorefter de fløj sydvest ialt 7-8stk (Duehøg 1, Spurvehøg 2)
Anden gang kl 11:35, hvor de trak sydpå mod Lunden/Dovns Fyr: 12 stk
Trejde gang Biæder min. 6 R/S (ca. 12:45) / Finn Eriksen, Hans Rytter
Fredmosen: Rørdrum 1 R - set kortvarigt flyvende, Fiskeørn 1 SV / Erik Thomsen, Ruben Nikolajsen, Hans Rytter

Biæder i luften over Fredsmosen søndag den 10. september
Tjah, det var hvad det kunne blive til! 
Biæder i luften over Fredsmosen søndag den 10. september

Dovns Klint 7:10 - 9:30:
Hvid vipstjert 50, Landsvale 731, Tornirisk 50, Hvidklire 3, Bogfinke 73, Pibeand 152, Grønsisken 12, Skeand 1, Gråand 4, Skarv 6, Splitterne 2 Tv, Spurvehøg 21, Alm ryle 12 Tv, Hvepsevåge 2, Musvåge 3, Gul vipstjert 6, Knortegås 18 Tv, Stillits 10, Rørhøg 1, Fiskeørn 1 R, Dværgfalk 1. (Se også Dof-Fyn)

DOF-DK: : 481000 Sydlangeland,  Lørdag den 2. september 2000
Hvepsevåge 240, Spurvehøg 27, Gul vipstjert 154, Rørhøg 3, Fiskeørn 2 + 1 juv, Spidsand 10, Sortklire 2, Landsvale 100, Tårnfalk 1, Lærkefalk 1, Bynkefugl 14.
DOF-DK: : 481000 Langeland, Langelandsbroen Onsdag den 30. august 2000
Så er vandrefalken tilbage på Langelandsbroen på fjerde år -
set nu på anden dag siddende på broens sydlige bue (lige over min kasse!)

29/8: 1 hun 6.30
30/8: 1 hun 6.40 

Spændende om den bliver hele vinteren.
Nis Rattenborg
DOF-DK: : 481000 Langeland, Løkkeby Enge  Onsdag den 30. august 2000
Løkkeby strandsø er nu helt død - 
Dobbeltbekkasin 18, Krikænder 32,  tamænder 6  og 8 rørhøns - og det er en totaltælling !
Nis Rattenborg
Torsdag den 24. august 2000
Den sydlige sø nærmest udtørret.
Grågås 1, krikand 12, vibe 2, dobbeltbekkasin 5, brushane 3 og sortklire 1
Grøn Guide - Arne Bruun Ny adresse: www.svendborg.greenguide.dk Ny E-mail: svendborg@greenguide.dk
Se lokalitet + Arkiv
 
Tryggelev Nor Mandag den 28. august 2000
Gul vipstjert. til overnatning 470 , Lille.Lappedykker 17 , Knarand 36 , Vandrikse 6, Plettet Rørvagtel 1, Svaleklire 9,  Tinksmed 11,  Temmincks ryle 4 og en masse andet. Nis Rattenborg

DOF-DK: : 481000 Sydlangeland Gulstav, Lørdag den 19. august 2000
Grågås 1, Rørhøg 1, Stenpikker 1, Landsvaler, Bysvaler, Digesvaler

Strandlopperurt Gulstav Sydlangeland den 19. august

: 481000 Langeland (Tullebølle) Onsdag den 28. juni kl16:00
Fiskeørn1 trak V Bent Staugaard Nielsen

: 481000 Sylten syd for Spodsbjerg Langeland  Onsdag den 14. juni
Pirol 1 sy, Dværgterne 1 par på kysten Poul Rasmussen

Torsdag den 8. juni
Engen lige syd for Tranekær, kl:16: Hvid stork 2 /FBE
fra DOF-FYn

(Langelandsbroen) Tirsdag den 30. maj kl 7:45
Knortegæs 100 trak N Bent Staugaard Nielsen
Fredag den 26. maj 2000
Knortegæs 125 trak N Poul Rasmussen  & Bent Staugaard Nielsen

Tirsdag den 16. maj

Biæder sp.1 SSØ Rudkøbing Busterrminal. Fuglen er eftersøgt onsdag den 17.  maj, men ikke fundet - 
men den har jo også hele Langeland at gemme sig på 
Nis Rattenborg

DOF-DK 481280 Tryggelev Nor Tirsdag den 23. maj 2000
Sorthalset lappedykker 1 par, Rødhovedet and 1 par, Drosselrørsanger 1s + SydligNattergal 1s (v.fugletårnet), Klyde 3, Hjejle 1 osv. Nis Rattenborg

: 481000 Langeland Søndag den 14. maj
Åsø Strand, Tranekær: Rovterne 1 N, Rød Glente 1NØ, Sort Glente 1 Ø, Hvepsevåge 2NØ. 
Tryggelev Nor: Iøvrigt er der nu 2 Rørdrum i  (= 8 på 5 lok!) 
og mindst to par Rørhøge mere igang her på Langeland - så vi er oppe på 20-22 par rørhøge!
De seneste dage har der desuden været et større influx af mursejler her. Modtaget fra
Nis Rattenborg

Tirsdag den 9. maj 2000
Spodsbjerg: Bramgås 1300 trk ø Bent Staugaard og Poul Rasmussen

: 481000 Sydlangeland Fredag den 28. april 2000
Søgårds Mose: atlingand 15, Stor.kobbersneppe 1 hun, gråsisken 9.
Keldsnor: Grågås 229 ad Gøg 1.
Fredmosen: Rørdrum 2, sivsanger 2, skægmejse 1. r Nis Rattenborg

                               Rørdrum
  På Langeland var der igår 1 maj paukende Rørdrum på fgl. lok: 
Stengade Sø 1, Henninge Nor 1, Piledybet 1, Tryggelev Nor 1 og Fredmosen 3 ! 
Nis Rattenborg
                                           Stork
 
DOF-DK xxxxxx Magleby, Langland Tirsdag den 2. maj 2000
Hvid Stork 2 Magleby Skoles sportsplads  Nis Rattenborg
DOF-DK
xxxxxx Nordenbro, Hedevejen, Langeland Mandag den 1. maj 2000 
Hvid Stork 2
Nis Rattenborg
                                          Rørhøg
Rørhøge 15-18 par igang, heraf min. 16 på Sydlangeland

: 481000 Sydlangeland Mandag den 24. april 2000
Fredmosen: savisanger 1, Rørdrum 3 paukende, lærkefalk 1, ringdrossel 1 hun, skægmejse 2. 
Tryggelev Nor: Tp.Lap 67 på havet, 210 havlit, pungmejse 1,vandrikse 3, sortklire 9,knarand 29,rørdrum 1, dværgterne 3, atlingand 12.
Klisenor: atlingand 4,lærkefalk 1, ringdrossel 1 han, mudderklire 1. 
Keldsnor: trane 1
Dovns klint hvepsevåge 2 indtræk, vendehals, halemejse. 
Gulstav Mose:pungmejse 1
Påø:kort.træløber 
Rudkøbing Vejle:skeand 14,atlingand 2. Nis Rattenborg
DOF-DK xxxxxxx Langeland,  Torsdag den 13. april 2000.
Tranekær: Fiskeørn
Hov: Rørhøg 2.
Modtaget fra Erik Ehmsen,
xxxxxx Piledybet  Tirsdag den 11. april 2000.
Rørdrum 1 paukende 
481207 Tryggelev Nor Søndag den 19. marts 2000.
Nordisk lappedykker 1 i vinterdragt, Grågås 42, Bjergand 250, Troldand 100, Taffeland 20, Blishøne 100, Knopsvane 3, Gråstrubet lappedykker 3 par + 3, Toppet lappedykker 3 par, Fiskehejre 1, Krikand 2, Hvinand 8, Spidsand 2 (han) + 1 par, Pibeand 14, Gråkrage 6, Tårnfalk 1 par, Svartbag 1, Sølvmåge 12, Strandskade 2.
På havet::
Havlit min. 60, Sortand ca. 30, Ederfugl 200-300, Toppet lappedykker 22.
: 481000 Sydlangeland, Kelds Nor Søndag den 19. marts 2000.
Hvinand 40, Lille skallesluger 3 (hun), Grågås 12, Troldand 60, Pibeand 28, Vibe 40, Strandskade 6, Blishøne 20 par, Svartbag 2, Toppet lappedykker 3 par, Ravn 1 flyver over.
: 481000 Ristinge Hale, Torsdag d. 10-02-00 kl. 9:30  
Storlom 1 Bent Staugård Nielsen
: 481000 Sydlangeland Tirsdag den 18. januar 2000.
Nørreballe v. Hesselbjerg: Hjejle 250, Vibe 120
Ristinge Hale: Storspove 15
Modtaget fra Poul Rasmussen 
: 481000 Sydlangeland, Dovns Klint Tirsdag den 19. oktober 1999.
Bramgås 600, Knortegås 50, Alm kjove 1, Dværgmåge 6, Lomvie 1, Ederfugl 1000, Ringdue 1500, Stor tornskade 1, Korsnæb 40, Toppet skallesluger 12, Hedelærke 4, Hvid vipstjert 6, Allike 400, Stillits 40, Landsvale + digesvale 10

Keldsnor 481000 Tirsdag den 19. oktober 1999.
Sortgrå ryle 3, Lille lappedykker 8, Grågås 500, Bramgås 20, Pibeand 80, Krikand 20, Skarv 250, Alm ryle 40, Strandhjejle 6, Pibesvane 7, Bjergirisk 60, Sortklire 16. 

1 sortgrå ryle sammen med to alm. ryler, Kelds Nor 19. oktober 1999. (33kb) EE-Foto-Copyright.

 

481207 Tryggelev Nor Tirsdag den 19. oktober 1999.
Lille lappedykker 10, Taffeland 60, Troldand 200, Sangsvane 11+1 med gult halsbånd 2R68 ,Grågås 500, Knarand 40, Spidsand 9, Bramgås 4, Skeand 17, Knopsvane 10 + 6 juv, Blishøne 300, Dobbelt bekkasin 1, Pibeand 120, Fiskehejre 1, Rørhøg 1 juv, Skægmejse 3.
:481488  Søgaard Mose Tirsdag den 19. oktober 1999.
Knarand 4, Spidsand 2, Pibeand 200, Vibe 1, Sortklire 1, Lille lappedykker 4, Alm ryle 28.

Søgaard Mose set fra Fakkebjerg den 19. oktober  (11328 bytes) EE-foto.

:481437 Fakkebjerg, Sydlangeland Fredag den 15. oktober 1999
Musvåge 1120, Rød glente 10, Fiskeørn 1, Fjeldvåge 4, Misteldrossel 2. Modtaget fra Poul Rasmussen

Tilbage til www.snatur.dk.


17 okt 2002
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm
This site was created with 100% recycled electrons.