[Tilbage]

Herpetologisk Fænologi 2000

Læs her obs fra: [ januar og februar] [april] [maj] [juni[juli] [august] [september]  
[ Direkte til Fænologi-oversigten ]
                                                                                 
Siden er sidst opdateret: 05. februar 2004     
        Skriv til Herpetologisiden her.           [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

MARTS:

Ja, så er de her, markfirbenene. På vej til havet ved Voderup Klinter sås 2 juvenile markfirben. De lå på kanten af deres huller og fortrak lynhurtigt ved min ankomst. Desuden sås den første oliebille, så nu er det forår ! Hilsen Kim. Modtaget den 31. marts

Ps. hvorfor har jeg problemer med at komme ind på din herpetologiside ? Jeg havde den ellers liggende som foretrukne, men nu åbner den kun op til en tom side. 

Prøv denne URL: http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/herpfaeno.html og tilføj bogmærke/foretrukne igen eller brug
http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm, hvor du vælger [Herpetologisk fænologi]. 

Siden er blevet delt op i 3: 


  Nyt fra Sverige 30/3: Nu är Butsnudet Frø igång på alvar med kvækk i många dammar runt Helsingborg. Många äggklumpar sågs också. Hälsningar Lasse Bergendorf. yellow_u.gif (1028 bytes)


 Alm firben er ved at vågne under træstykket i klitten ved Lønstrup. En ad. manglede (er måske kravlet ud af hiet) 3 juv lå stadigt sammenkrøllede i går vh Bjarke Modtaget den 30. marts 00.yellow_u.gif (1028 bytes)


Spidssnudet frø.(Rana arvalis) 
Egtved Kommune: Oversvømmede hedekær mellem Almstok Huse og skydebane i Frederikshåb Plt. Flere kvækkende kor, et enkelt på ca. 30 frøer. 3 helt nylagte ægklumper fundet. Kendt lokalitet. 29.-3. Per Delphin og Marian Würtz Jensen. Modtaget den 30. marts 00.
yellow_u.gif (1028 bytes)


26. marts: Butsnudet frø (Rana  Temporaria)  flere steder aktiv i Brobæk Mose ved Gentofte Sø, dog ingen yngleaktivitet. Thomas Vikstrøm Modtaget den 30. marts 00.yellow_u.gif (1028 bytes)


I dag, 29. marts, ved 13-tiden fandt vi så endelig årets første Hugorm(-e) i "Kliplev Mose" - beliggende 1 km. nordøst for Kliplev. Et stk. hun og et stk. han. Næste samme sted så vi et stk. Almindeligt Firben. Solen bager fra en skyfri himmel og Gransangeren er (netop??) ankommet.

Søndag 26. marts om aftenen ca. 20.30 bemærkede jeg vandring af padder (frøer/tudser, færre end fem eks.) på vejen mellem Aabenraa og Røllum (Syd for Aabenraa) Det regnede og var mildt i vejret. Jeg kunne desværre ikke komme til at standse for en nærmere bestemmelse af de vandrende dyr. Senere samme aften (ca. 22.30) fandt jeg på samme hovedvejsstrækning rester af syv ihjelkørte padder. Tre stk. Skrubtudse, to stk. Butsnudet Frø + to stk. ubestemmelige rester af skind, kød og indvolde, der dog overvejende sandsynligt stammede fra Butsnudet Frø. Mange venlige solskinsforårshilsner Lars Jørgen Grønbjerg (LJG) yellow_u.gif (1028 bytes)


Tirsdag den 28. marts besøgte jeg efter anvisning af Torben Pouplier en lokalitet i Slæbæk Skov nord for Svendborg. Her var der mange ferejer (Eubranchipus grubii) i vandhullet. Senere samme dag  et besøg ved to huller i en lille skov kaldet "Broerne", hvor der i begge huller var Ferejer. Foruden Ferejer var der 3 ægklumper af Springfrø (Rana dalmatina) og en ægmasse af butsnudet frø (Rana  Temporaria) bestående af ca 8 ægklumper. 1 død han af Butsnudet lå i hullet. Mvh Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


Fereje/vårkrebs


Fereje/vårkrebs fra Sofielund

Ferejelokaliteten i Sofielund Skoven den 27. marts 00.
Lokaliteten i Sofielund skoven, Svendborg 27.3.00.

  Mandag den 27. marts undersøgte jeg tre vandhuller i Sofielund skoven, Svendborg efter telefonbesked fra Torben Pouplier og fandt Fereje [Eubranchipus grubii]  i et af vandhullerne. Mvh Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


Ferejer/vårkrebs, Eubranchipus grubii, Svendborg [Læs mere om ferejen her]
Jeg har i dag, søndag den 26. marts været ude og se til 3 lokaliteter, hvor jeg tidligere har set Ferejer/vaarkrebs, og jeg kunne konstatere, at de var der alle 3 steder. De 2 lokaliteter har jeg kendt fra midt i 70-erne, hvor Kirsten Salmberg, (daværende leder af Svendborg Zoologiske Museum) blev orienteret om fundet, idet der, i den litteratur vi fandt paa daværende tidspunkt, ikke var sikre angivelser af fund paa fyn. Det ene af dagens tre findesteder, var lige ved at snyde mig. I 70-erne var der gammel bøgeskov, og vandhullet var blot en fordybning i skovbunden, helt udtørret om sommeren, men en beskeden pyt visse vintre. Nu er der gran, som jeg på Hvidkilde Skovdistrikts kort kan se, er plantet i 1980, samt en nyere grøft. Alt det til trods var der vårkrebs at finde! Med venlig hilsen Torben Pouplier, Svendborg
yellow_u.gif (1028 bytes)


Just kommet hjem efter en meget våd tur rundt til de fleste vandhuller på Skovsgård, Langeland har jeg lagt resultatet på nettet [Se tællingen ] Foruden æg kunne vi høre Springfrø (Rana dalmatina)  kvække. Stor og lille vandsalamander + vandedderkop blev ligeledes fundet. Med venlig hilsen Erhardt Ecklon. yellow_u.gif (1028 bytes)


Hej, Så har jeg hørt butsnudet frø (Rana  Temporaria) for første gang i år. Her lørdag 25 marts kl. 20.30. kvækkede 8 – 10 stk. i Dømmes Mose. Temperatur luft 5°og vand 8° Venlig hilsen Kurt. Modtaget den 25. marts 00.yellow_u.gif (1028 bytes)


Årets foreløbige status over Springfrø-ægklumper (Rana dalmatina) på det sydlige Thurø ved Svendborg [ Link] er opgjort den 25. marts 2000. Stor ynglesucces. Mild vinter ? Mvh Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


Hej En lille forårshilsen på Ærø, hvor det summer ubeskriveligt dejligt af liv. Selv om det meste af min fritid p.t. går med at opsøge havets 
ædle vildt, så får jeg da også tid til at kigge lidt efter padder og krybdyr. I går var jeg i Voderup, men på trods af dejlig lune temperaturer og læ på lokaliteten, så jeg ikke nogle markfirben. Måske er jorden stadig for kold ?
Også Skovbrynke kiggede jeg forbi. Der var masser af grønne frøer i sivene, og et enkelt kvæk hørte jeg da også, men snogene så jeg intet til. Dvs. da jeg gik tilbage langs vandhullet koncentreret om at slæbe på en træt datter og skar ind over lidt knæhøjt græs, hørte jeg en umiskendelig lyd i græsset. Men trods ihærdig søgen lykkedes det mig ikke at finde dyret. Det var intet stort eksemplar, snarere en stor unge, men da jeg jo ikke så dyret kan jeg ikke med sikkerhed sige at det var en snog, så derfor bør den heller ikke registres som sådan. Men lyden var i hvert fald god nok. Apropos snoge, så ved jeg jo godt at jeg lovede at min snoge-bog skulle udkomme før jul. Sådan gik det jo imidlertid ikke, men det var jeg ikke selv herre over. Men nu skulle den være god nok. I går (torsdag) blev bogen trykt på Trykteam i Svbg. Nu mangler den kun at blive indbundet.
Modtaget fra Kim Bang den 24. marts 00.yellow_u.gif (1028 bytes)


  Nyt fra Sverige 21/3: ca 100 butsnudede frøer spelade (kvækk) i en damm vid Åvarp öster om Helsingborg. Hälsningar Lasse Bergendorf. Modtaget den 22. marts. yellow_u.gif (1028 bytes)


Skrubtudserne (Bufo bufo)  er vågnet i Gudbjerg. 21.3.00 kunne jeg tælle 105-110 tudser på vejen mellem Gudbjerg og Lakkendrup Skov. De overlevede ikke alle sammen.
Også Springfrøerne  [Rana dalmatina] er i gang her i højlandet - for en uge siden havde jeg den første ægklump i mit vandhul. Hilsen Leif. Modtaget den 22. marts 00.
yellow_u.gif (1028 bytes)


 Lyt til de danske padder: [Stemmer] ADVARSEL:  Det er en "tung" side!yellow_u.gif (1028 bytes)


Jeg har i dag, 21-3-00, set to hugorme (Vipera berus), ved Allerød sø. Begge brune og fuldvoksne,liggende roligt i solen. Venlig hilsen M.Johnson. Uglevang 12, 2th. 3450 Allerød. Modtaget den 21. marts 00. yellow_u.gif (1028 bytes)


To stk Lille vandsalamander (Triturus vulgaris)  begge hunner set svømme i vandhul bag Marselisborg slot, Århus, Tirsdag den 21. marts 00. Modtaget fra Christian Petersen den 21. marts 00.yellow_u.gif (1028 bytes)


Hejsa
Jeg var lige ude og kikke lidt i dag. Jeg så to skovfirben (Lacerta vivipara)  solende sig på en sydvendt skråning på Mariager veteranjernbane ( i øvrigt det eneste sted hvor jeg har set sankthansorme i Danmark) samt over hundrede butsnudede (Rana  Temporaria) frøer på vandring til eller i et vandhul ved Kjellerup Hovedgård Gassum. Alle var hanner ingen hunner endnu. Venlig hilsen Søe Pedersen. Modtaget den 21. marts 00.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborg Naturskole i dag den 21, marts 00. Skrubtudserne (Bufo bufo) vandrer til ynglevandhul plus svømmer rundt i vandoverfladen af vandhullet. De kan ikke lade være med at kvække :-). Mvh Erhardt

ufo3bufo00.jpg (25569 byte)
Skrubtudse han yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborg Naturskole melder i dag den 20. marts om kvækkende Butsnudet frø  .  Modtaget fra Erik Ehmsen.yellow_u.gif (1028 bytes)


Naturvejleder ved Vejle Kommune Steen Hedrup oplyste d.17.-3., at han havde fundet 19 friske ægklumper tæt sammen i et "vandhul" på ca. 25 m (superscript: 2) 500 m stik syd for Tirsbæk Gods på nordsiden af Vejle Fjord. Jeg besøgte stedet d. 19.-3. Der var stadig samme antal ægklumper, og jeg er ret overbevist om, at det er Butsnudet frø (Rana Temporaria), da vi ikke kender spidssnudet frø fra dette område fra nyere tid. 500 m længere mod øst fandtes 1 ægklump samt en hun (?) af butsnudet frø (?)i et noget større vandhul delvist tilgroet med tagrør. Ægklumpen var mindst nogle dage gammel, men den var delvist splittet ad, sandsynligvis af det gråandepar, som blev set i hullet. Frøen lod sig ikke fange til sikker artsbestemmelse. Den var nærmest stålblå.  Med venlig hilsen Marian Würtz Jensen, Vejle. Modtaget den 20. marts 00.yellow_u.gif (1028 bytes)


Fugleværnsfondens Naturreservat, Gulstav, Sydlangeland søndag den 19. marts 2000 lige neden for fugletårnet:
Spidsnudet frø (Rana arvalis) 10 -15
og 1 C 20-30 ægklumper (se foto).[ Se kort fra Skov- og Naturstyrelsen over Sydlangeland ] over Sydlangeland ]
Springfrø (
Rana dalmatina) ca. 30 ægklumper + ihjelkørt Stor vandsalamander (Triturus cristatus) på vejen ved reservatet.

Spidsnudet frø han og hun + æg, Gulstav, Sydlangeland den 19. marts 2000 EE-FOTO (61277 byte)
Foto: E.E.Ecklon [62 Kb]yellow_u.gif (1028 bytes)


Lille Vildmose:  Hugorm  (Vipera berus) 3, lørdag den 18. marts 2000 (Jørgen Terp Laursen, Århus) set på Irania. yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydfyns eneste overdrev "Svinehaverne" i Egebjerg bakkerne nord for Svendborg lørdag den 18. marts 2000.
Henholdsvis 25 og 5 ægklumper af Springfrø [Rana dalmatina] i to vandhuller. Stor vandsalamander
(Triturus cristatus) (hun) på vandring ved det nordligste vandhul. Se Foto.

Svinehaverne nord for Svendborg den 18. marts 2000 (52302 byte) EE-foto af nordligste vandhul med foto af to forskellige ægklumper og Stor vandsalamander.                      
Foto: E.E.Ecklon [53 Kb] yellow_u.gif (1028 bytes)


Denne dejlige forårsdag fik mig til at opsøge årets første snogeobservation, men forgæves. En sådan tur er dog aldrig spildt; i stedet sås 3 grønne frøer (Rana esculenta) i Skovbrynke ved Vejsnæs, Ærø. De sad og hyggede sig i rørskoven og var nærmest sortgrønne i forsøget på at optage så megen varme som mulig. Mvh. Kim. Modtaget den 17. marts.yellow_u.gif (1028 bytes)


Bo Levesen så d. 12.-3.-00 5 ægklumper fra Springfrø på Lynger-området på Endelave. Modtaget via Marian Würtz Jensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Fra Bjarke er følgende to meddelelser modtaget den 16. marts:

Tranum skydeområde 16/3 00 3 hugorme
(Vipera berus), bla denne: 

Hugorm fra Tranum skydeområde fotograferet af Bjarke Huus Jensen med Peter A. Larsens apparat :-)  (109175 byte)
Foto: Bjark Huus Jensen  [106 Kb]yellow_u.gif (1028 bytes)

Øi. Det var dama si det tenker jeg. Nyheten er fra ifjor, men dama er vel klar med hakka allerede...... Morten Viker:

Dato: 20.04.99 
Moss Avis / Nyheter

Huggorm-jeger Hilda

Over 100 huggorm har falt for hakka til 79 år gamle Hilda Andersen fra Råde. Rekordåret var 1997. Da var fangsten 30 eksemplarer.
-- Krypdyrene kommer med det fine været. Derfor er jeg overrasket over at den første allerede er «i boks», sier Hilda Andersen og viser fram årets første fangst.
Om selve jakten forteller jegeren:
-- Jeg utstyrer meg med hakke og gummistøvler. Så går jeg rolig fremover, steg for steg, og er helt stille. Dagsrekorden er syv huggormer.
Fremgangsmåten
Når ormen er observert, hugger hun til med hakka. Dernest tråkker hun på hodet til ormen.
-- Jeg bor i et område som nærmest er å betegne som et ormebol. Men jeg er aldri redd. Likevel: Det var lite hyggelig den dagen jeg oppdaget at naboens unge satt i sandkassen sammen med en huggorm. Det kunne jo blitt en alvorlig affære, sier huggorm-jegeren.
-- Har du aldri blitt bitt selv?
-- Joda. Det skjedde for mange år siden -- mens mannen min levde, og vi var ute for å plukke blåveis. Jeg havnet på legevakten og fikk motgift. Om natten gjorde det forferdelig vondt. Benet hovnet opp.
-- Hater du huggormen?
-- Ja. De gjør utelukkende ugagn, sier Hilda.
Største fangsten
Hennes største fangst er et 120 centimeter langt eksemplar. Den ble lagt i en eske etter å ha blitt slått livløs. Men dagen etter våknet den igjen. Da måtte hun på med gummistøvlene og finne frem hakka og gjøre jobben grundigere.
-- Noen ganger må jeg bruke hakka for å få lirket dem fram far gjemmestedene. Andre ganger ligger de urørlig oppkveilet á la et wienerbrød. For et par år siden lå tre ormer side om side. Jeg tok dem alle sammen med hakka og benet, forteller Hilda.
På varme dager
Ifølge huggorm-jegeren tyter ormene frem på de varmeste dagene -- og helst rundt 14-tiden. Hun bor i et område nær Vansjø som svært ofte brukes som turområde.
-- Derfor er bare folk flest glad for det jeg gjør. Men nå har jeg operert den ene hoften, og er ikke lenger så rørlig som tidligere. Det blir kanskje litt mindre gåing langs Vansjø, men det betyr ikke at jeg har gitt opp jakten på ormen, sier den bolde jeger.

100 til 150 ormer
-- Du vet ikke nøyaktig hvor mange huggorm du har drept i årenes løp?
-- Nei, men det er over 100. Kanskje 150. I 1997 noterte jeg ned hvert eneste eksemplar jeg tok. Da stoppet det på 30. I fjor ble det noen færre. I år har jeg tatt den første ormen tidligere enn vanlig -- til tross for det kalde været. Vi får se -- flere skal det i alle fall bli, sier Hilda Andersen fra Råde. yellow_u.gif (1028 bytes)


Natur & Ungdom inviterer til tælling af springfrøægklumper i Skovsgaards vandhuller. 
Se tallene fra 1997-1999. Programmet for dagen ses herunder. 

                          Springfrøer på Skovsgaard

En tur med fokus på springfrøen der yngler på Skovsgaard i stort antal. Vi går ud i landskabet og besøger nogle af Skovsgaards mange flotte vandhuller og søer. Vi forventer at se ægklumper af forårsbebuderen springfrøen i vandhullerne. Alt afhængig af vejret vil der blive lejlighed til at se springfrøen, og hvis vi er heldige også grøn frø. Undervejs bliver der fortalt om den omfattende restaurering af vandhuller der har fundet sted på Skovsgaard. Stort set alle vandhuller på Skovsgaard er som følge af restaureringen nu koloniseret af springfrøen.

Tidspunkt: Søndag den 26. marts kl. 13-15.

Mødested: Skovsgaards hovedbygning

Medbring: Varmt tøj og gummistøvler.

Turleder: Niels Damm fra Amphi Consult

Tilmelding ikke nødvendig

N.B. Der er mulighed for at låne vores hus på Skovsgaard "Lundstedet" til overnatning hele weekenden i forbindelse med overnævnte arrangement. Det forudsætter dog forudgående tilmelding og aftale med Landskontoret.yellow_u.gif (1028 bytes)


Mandag den 13. marts talt 45 ægklumper af Springfrø (Rana dalmatina) i Nørreskovhullet ved Valdemar Slot, Tåsinge. Kysthullet i nærheden af Ambrosius Egen havde 10 ægklumper.
Samme dag var der lagt 3 ægklumper i vandhullet i Amalielystskoven, Hvidkilde. 2 hanner og 1 hun af springfrø kunne ses i vandhullet. 2 Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) sås også i hullet. Markhullet syd for skoven indeholdt 1 ægklump.  Mvh E. Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)

Springfrø hun Amalielystskoven, Hvidkilde. Bemærk trommehindens strørrelse er næsten på samme størrelse som øjet. EE-Foto


Søndag aften den 12. marts kl 22:00 kvækker min. 10 hanner af Springfrø (Rana dalmatina) i vandhullet ved Bedriftssundhedscenter, Ryttervej, Svendborg. 1 ægklump kunne tælles. Lille vandsalamander lagde æg. 2 trafikdræbte springfrøer på vejen! Mvh E. Ecklon

Springfrø han (Rana dalmatina) fotograferet den 12. marts 2000. EE-foto.
Rana dalmatina han fra vandhullet ved Bedriftssundhedscentret. 
yellow_u.gif (1028 bytes)


I vandhullet i Amalielystskoven ved Hvidkilde, Svendborg kunne i dag ses to hanner og 1 ægklump kl 18:00 den 9. marts 2000 af Springfrø (Rana dalmatina). Med venlig hilsen Erhardt Ecklon yellow_u.gif (1028 bytes)


Så er sæsonen gået ind. Jeg har i aften set årets første grønbrogede tudse. En han fundet trafikdræbt på cykelsti nær ved ynglestedet på strandengen i det sydlige Hvidovre. 
Desuden fandt jeg 4 butsnudet frø, og af skrubtudse 2 døde og 15 levende hanner og 3 par. Parrene (i amplexus) var parret under vandringen mod vandhullerne. 
Det har jo regnet kraftigt i et par dage, og i aften var temperaturen 6,9-7,6 grader. Trods den kraftige blæst er de grønbrogede lokket frem af den høje temperatur. Så det er bare ud med lygten fra nu af, venner. Med venlig hilsen  John Frisenvænge bemærk: ny e-mail adresse:  calamit@get2net.dk Modtaget den 8. marts.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Snail-Mail-adresser + E-postadresser. yellow_u.gif (1028 bytes)


Nu er det måske efterhånden ikke så interessant mere - vi er jo godt inde i marts måned - men alligevel denne lille oplysning.
Et stk. Skrubtudse - Bufo bufo - kørt ihjel på vej i Pad(de)borg 7. marts kl. ca. 23.00. Vejret blæsende, regnfuldt, temperatur vurderet til ca. 5 graders varme. Med venlig hilsen Lars Jørgen Grønbjerg (LJG). Modtaget den 8. marts.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Hej 
Ærø er atter på banen. Under dagens besøg ved Søby Skoles 2 år gamle vandhul sås to hanner af lille vandsalamander (Trituris vulgaris) i begyndende yngledragt. Modtaget fra Kim Bang den 7. marts 00.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Vidste du at Lademanns 2000 har henvisning til siden her http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/herpfaeno.html under Padder!yellow_u.gif (1028 bytes)

Fra Lademanns leksikon


Søndag morgen den 5. marts efter en nat med nattefrost - is på vandhullerne - kunne der registreres ægklumper i 4 vandhuller af Rana dalmatina, Springfrø ved Thurø Rev, Svendborg ialt 13. ægklumper. 1. ægklump i "Spejderhullet", 6. ægklumper i "Lille Skovhul", 4. ægklumper i "Kystskovhullet" og 2. ægklumper i "Stor Skovhul". [ Se kort her ] Nogle af klumperne var nogle dage gamle og andre var helt friske. Mvh Erhardt Ecklon den . 5. marts 00.yellow_u.gif (1028 bytes)

Mini-billed af æg og vandhuller på Thurø. Klik på billedet for fuld størrelse. Ægklumper fra den 5. marts 2000. EE-foto (Klik på billedet for fuld størrelse!)


På feltherpetologisk møde fortalte Kurt Jørgensen og Kåre Fog om Grøn frø-undersøgelserne i dette år (2000), og derfor kan denne webside måske have interesse: Biology af water frogs (http://evolution.genetics.washington.edu/PBhtmls/biology.html) 
se yderligere links til padder under Natur-LinkSvendborgs Aktuelle Naturside. Mvh Erhardt Ecklon 4. marts
yellow_u.gif (1028 bytes)


2 klumper af springfrø (Rana dalmatina) fundet i vandhul i Voderup. Ikke helt nylagte, måske fra omkring 1. marts  Venlig hilsen Kim. Modtaget den 4. martsyellow_u.gif (1028 bytes)


Hej feltherpetologer,
Desværre har jeg ikke rigtigt været ude at støve noget felt-nyt op i år. Til gengæld har jeg lige fået oplyst, at der faktisk tidligere har været fundet ferejer/vårkrebs i flere smådamme i skove omkring Svendborg. Det nok sandsynligt, at de stadig kan findes i sommerudtørrende smådamme i løvskove eller gamle græsarealer i området. Og så er det jo snart tiden, hvis man ved selvsyn vil opleve disse graciøse gællefødder (bortset fra at en nær slægtning kan købes som Sea-Monkeys i Kwicklys legetøjsafdeling!)
Mvh Mogens Holmen den 3. marts
yellow_u.gif (1028 bytes)  


Skrubtudse 1 fundet ihjelkørt i Hvidovre 2. marts. Modtaget fra John Frisenvænge den 2. marts.yellow_u.gif (1028 bytes)


Fra Bjarke:
I går på den første forårdag (1. marts), så jeg 1 eksemplar af Lille Vandsalamander på vandring, lidt nord for Døstrup v. Hobro. M.v.h. Tage Burholt 
yellow_u.gif (1028 bytes)


  Noget sent men nu har jeg fået skrevet et resumé af mit oplæg fra Feltherpetologiskmøde. Louise Paaschburg.

Resume af oplæg om overvitringsstrategien hos spidssnudet frø Rana arvalis.

Et speciale i miljøbiologi på RUC, skrevet af Louise Paaschburg.

Pga. af en sparsom viden omkring den spidssnudet frøs overvintringsstrategi, blev der udført undersøgelser af dens mikrohabitat, frysetolerance og energetiske forhold gennem artens vinterdvale. Alle forsøg blev udført med juvenile dyr på ca. 1½ år af farvetypen maculata

Spidssnudet frø har en stor geografisk udbredelse, i Danmark overvintrer den hovedsageligt terrestrisk og er samtidig en af de tidligst ynglende arter.

Undersøgelsen af mikrohabitatet viste at frøerne foretrak blød muld med beskyttende organisk lag, som f.eks. mos, bark eller løvfald. De var altid i kontakt med jorden, hvor de lå i små fordybninger fra ½ til 5 cm dybe. I de perioder hvor temperaturen steg nogle grader, var der enkelte individer der var aktive, men de gik i hi igen når temperaturen faldt.

Frøerne blev ikke observeret fryse i deres mikrohabitater, men underafkølede ned til –2,7°C. De større individer kunne pga. deres kraftigere muskulatur grave sig længere ned end de små.

Ned­­kølingsraten i deres mikrohabitat lå max. på 1,6°C pr.døgn. Sammenligninger af temperaturer i makro- og mikroklima viste at mikroklimaet fulgte makroklimaets temperatursvinger, dog med mindre amplituder.

Arten viste sig at være frysetolerant, dvs. at den tolererer at dele af dens ekstracellulære væske fryser til is, hvorfor blodkredsløbet ophører og organer fryses inde i omgivende is i det tidsrum frysningen varer. Alle frøer der blev nedfrosset overlevede -2°C, mellem –3 og –3,5°C overlevede ca. 50%, og en frø overlevede -4°C.

Leveren udgør det primære energidepot hos frøerne, lagret i form af glykogen. I starten af over­vintringsperioden udgjorde frøernes lever ca. 10% af deres kropsvægt, men i forbindelse med frysning af frøerne faldt vægten af leveren til mellem 5 og 6% af deres kropsvægt. De energetiske forhold under vinterdvalen blev målt i form af respiration hos frøerne ved forskellige lave tempe­ra­turer (fra +5 til -5°C). Frøer i dvale forbrugte ved 5 - 1°C 20ml ilt/ g kropsvægt/ time, mens deres ilt­forbrug næsten ophører når deres kropstemperatur ligger under frysepunktet og de en frosne. Ved optøningen sker der allerede efter en time en ti-dobling i iltforbruget, hvorefter iltfor­bruget er for­doblet i de følgede 24 timer. Dette øget iltforbrug skyldes en udskillelse af de opkoncentrerede slutprodukter fra den anoxiske metabolisme under frysning. yellow_u.gif (1028 bytes)

 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tak for 1999.
Alt hvad, der blev sendt til siden i 1998, kan hentes HER (zip-fil 220kb) og for 1999 kan hentes
HER (zip-fil 2006kb)
Var der noget du ikke fik sendt i 1998/1999 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon new_anim.gif (416 bytes) Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm /natur.htm