Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 14. - 18. ( 1. april - 30. april 2018).                     Sidst opdateret 19 april 2018 06:33:47 

 

 

  


     

Mandag den 16. april 2018                 Solopgang: 06:12 Solnedgang: 20:24

Taasinge, Bregninge Bakke (15:10): Vandrefalk 1 AD T N. Jan Stener Jørgensen
Botofte Skovmose
: Rørdrum 1 SY, Rørhøg i F FU (14:00). Jan Stener Jørgensen
Tullebølle
: Fiskeørn 2 T N (14:30). Jan Stener Jørgensen
Sdr Longelse
: (14:45) Musvåge 2 T N, Spurvehøg 4 T N, Rørhøg 2 T N. Jan Stener Jørgensen
Lundeborg, matriklen
: Sjagger 5 R, Vindrossel 3 R. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Natugle 1 R. Erik Thomsen

      

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 4 SY, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Knopsvane 5 R, Grågås 14 R, Knarand 3 R, Krikand 14 R, Gråand 5 OF, Gråand 17 R, Skeand 5 R, Taffeland 22 R, Troldand 28 R, Rørhøg 2 , Spurvehøg 1 OF, Vandrikse 1 R, Blishøne 15 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Gærdesanger 3 SY, Gransanger 7 R, Skægmejse 2 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 5 SY, Bogfinke 2 R, Stillits 2 FU, Lille Gråsisken 4 FU, Dompap 1 FU, Gulspurv 7 R. Kirsten Pedersen
Bispeenge: Skægmejse 6 OF. Gunnar Jørgensen
Bjørnemosegård (Svendborg): Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Bleget: Rød Glente 1 YF BR. Per Rasmussen
Broby Sø: Lille Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Vibe 3 R,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY, Skægmejse 1 R. Finn Just Christensen
Brændholt Bjerg: Rød Glente 2 OF, Havørn 1 AD R, Rørhøg 6 OF, Spurvehøg 3 OF, Musvåge 20 OF, Fiskeørn 2 NØ, Ravn 1 R. Esben Eriksen
Brændholt Skov: Rød Glente 2 R. Ella Mikkelsen 
Christiansminde: Gærdesanger 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Diernæs v/Faaborg: Rød Glente 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Sølvhejre 1 FU, Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Søren G. Nielsen
Espe Tingskov: Ravn 3 YF UR. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 35 R, Krikand 112 R, Atlingand 2 R, Skeand 21 R, Lille Skallesluger 14 R, Klyde 46 R, Hættemåge 570 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Knarand 18 R, Atlingand 2 R, Skeand 10 R, Klyde 45 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1100 FU, Krikand 225 R, Skeand 40 R, Vandrefalk 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 63 R. Jens Bækkelund
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 18 R, Atlingand 1 M R, Skeand 13 R, Sorthovedet Måge 1 R. Kresten Madsen 
Frellesvig:
Hærfugl 1 FU. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Knarand 2 R, Gærdesanger 1 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 100 R. Lars Philip Nielsen
Faaborg: Gærdesanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 R. Finn Just Christensen
Gudbjerg: Trane 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Henninge Nor: Fiskeørn 1 N. Jan Sørensen 
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Katrinebjerg Skov: Natugle 1 R. Erik Busk
Kirkendrup Skov: Tårnfalk 1 R, Jernspurv 1 SY, Gransanger 6 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 3 SY, Spætmejse 1 SY, Træløber 2 SY, Bogfinke 2 SY. Finn Just Christensen
Nordskov (Hindsholm): Rød Glente 4 T, Musvåge 4 TF. Lars Philip Nielsen
Lindelse: Rørhøg 5 N, Spurvehøg 26 N, Fiskeørn 5 N. Jan Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 FU, Træløber 4 FU, Ravn 8 R. Pierre Bentzen
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Skarv 1 FU, Skarv 3 R, Knopsvane 3 R, Grågås 2 OF, Grågås 1 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Hættemåge 11 FU, Sølvmåge 7 R, Splitterne 1 FU, Splitterne 5 T. Susanne Rørdam Skov
Hav ved Tryggelev Nor: Sortand 245 R. Niels Bomholt Jensen
Hestehave v/Gelskov: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Hollufgård/Glisholm: Grønspætte 1 SY. Aage Wichmann
Kejrup Skov: Grønspætte 1 SY. Steen Lauritsen
Klise Nor: Skægmejse 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nordskov (Hindsholm): Rød Glente 4 T. Lars Philip Nielsen
Otterup: Havørn 1 OF. Kresten Madsen
Rudkøbing: Havørn 1 AD OF, Rørhøg 6 NØ, Spurvehøg 19 NØ, Musvåge 56 NØ, Fiskeørn 4 NØ, Vandrefalk 1 M AD OF. Nis Rattenborg
Snarup Have: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn):
Hvid Stork 1 OF. Helene Demant Waldhorn
Tryggelev Nor & Salme Nor: Nilgås 1 R, Knarand 18 FU, Atlingand 1 R, Skeand 51 R, Troldand x Bjergand (hybrid) 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M SY. Niels Bomholt Jensen
Vitsø: Rørsanger 2 TH, Gærdesanger 10 TH. Michael Larsen
Østerskov (Thurø): Skovsneppe 1 YF SY [Arne Bruun] 
Åmosen v/Ollerup: Rørdrum 2 SY,
Silkehejre 1 Ø, Blå Kærhøg 2 FU. Rasmus Reiter


        

Søndag den 15. april 2018                 Solopgang: 06:15 Solnedgang: 20:22

Svendborgsund øst for Iholm: Splitterne 4 R (ankomst i Sundet)
Taasinge, Vejlen (12:30): Lille Præstekrave 1 R (kom flyvende fra N og rastede kortvarigt ud for den lille havn ved dæmningen - stak så mod SØ, Stor Regnspove 12 (3+9) OF, Gransanger 2 SY, Rørspurv 6 FU SY. Jan Stener Jørgensen
Taasinge, Vejlen: Rørhøg 1 FU, Grågås 2 R. Finn Skov
Langeland, Lysens Eng (14:45-15:30): Havørn 1 (2-3K) R (Sad stoisk i regnen i toppen af en høj gran i et hegn syd for mosen - mobbet af krager i hele perioden). Jan Stener Jørgensen
Dovns Klint:
Smålommer 180 (heraf 137 rødstrubede), Alm Kjove 5, Dværgmåge 14, Rød/Sort Glente 3 (stor afstand)Fiskeørn 2, Rødtoppet Fuglekonge 2, Ringdrossel 8, Dværgfalk 1, Tejst 2. Kristoffer Hansen, Esben Eriksen
Lakkendrup, Ørbækvej/Kilenvej (Lakkendrup smeden):
Hvid stork 1 FU RI ( ensom majestæt i regnvejr - dag 5 i området ). Poul Brugs Rasmussen
Lakkendrup
:
Hvid Stork 1 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand
: Sorthovedet måge 2 R. Martin Strømkjær
Flyvesandet
: (08:20): Rødtoppet fuglekonge 1 SY. DOF Fyns Fuglestemmekursus ved Børge l Rasmussen og Niels Bomholt Jensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Splitterne 3 FU (ankomst i Sundet). Susanne Rørdam Skov
Baghave Huse: Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Musvit 1 SY, Gråkrage 1 R. Henrik Gerner Baark
Bogense Fredskov: Grønspætte 1 SY. Jens Bækkelund
Bøjden Nor: Bramgås 1000 FU, Spidsand 24 FU, Hjejle 400 FU. Søren G. Nielsen
Dovns Klint:
Rødstrubet Lom 137 Ø, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 35 Ø, Sortstrubet Lom 8 Ø, Gråstrubet Lappedykker 1 Ø, Krikand 6 Ø, Ederfugl 2500 Ø, Sort Glente/Rød Glente 3 N, Rørhøg 1 T, Spurvehøg 5 T, Fiskeørn 2 T, Dværgfalk 1 N, Stor Præstekrave 1 OF, Almindelig Kjove 5 MF Ø, Dværgmåge 14 AD Ø, Gul Vipstjert 1 OF. Esben Eriksen, Kristoffer Hansen
Egebjerggård Storskov: Fiskeørn 1 V, Grønspætte 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Egebjerggård Storskov:  Fiskeørn 1 OF,Grønspætte 2 R,Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Kirsten Pedersen 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Storspove 1 FU, Rødben 2 FU. Søren G. Nielsen
Frellesvig: Stor Flagspætte 7 , Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Sjagger 300 FU, Stær 100 FU, Stillits 2 FU, Dompap 6 , Kernebider 2 . Jane Ditzel
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 2 M FU, Havørn 1 FU, Blå Kærhøg 1 F OF, Sorthovedet Måge 2 TH . Martin Strømkjær
Firtalsstrand & Mellemstykket:  Sorthalset Lappedykker 12 R,Atlingand 2 ,Sorthovedet Måge 1 R. Stefan Andersen
Flyvesandet: Grønspætte 1 R. Kirsten Pedersen
Flægen v/Tybrind: Mosehornugle 1 FU. Kirsten Pedersen
Frellesvig: Rød Glente 1 OF, Trane 1 FU, Sjagger 300 FU. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Fiskeørn 1 OF. Jens O. Hansen
Føns Vang: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 12 FU, Bramgås 65 OF, Gravand 6 FU, Knarand 12 FU, Krikand 33 FU, Troldand 30 FU, Sortand 3 R, Hvinand 44 FU, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Ravn 1 OF, Gulspurv 3 FU, Rørspurv 1 R. Ralph Qwinten
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Knopsvane 2 FU, Sortand 22 FU. Ralph Qwinten
Gulstav:
Ringdrossel 8 R, Sangdrossel 50 R, Munk 5 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 R. Esben Eriksen, Kristoffer Hansen
Gammel Dyrehave m.m.: Duehøg 1 M AD OF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 AD R, Hættemåge 1200 YF. Per Rasmussen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Rødtoppet Fuglekonge 2 . Per Rasmussen
Hagenskov Slotsmølle: Grønspætte 2 SY. Thomas Kampmann
Hav nord for Flyvesandet: Toppet Skallesluger 82 R. Niels Bomholt Jensen
Hav ved Tryggelev Nor: Gråstrubet Lappedykker 25 R. Henrik Mørup-Petersen
Hav ved Tryggelev Nor: Gråstrubet Lappedykker 49 R. Kristoffer Hansen 
Nyborg Fjord: Gravand 4 FU, Toppet Skallesluger 10 R, Strandskade 2 R, Almindelig Ryle 1 VDR FU, Rødben 14 FU. Ralph Qwinten
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 50 R. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Havørn 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 FU. Søren G. Nielsen
Ryslinge: Grønspætte 1 FU. Palle Bo Larsen
Skaboeshuse: Ringdrossel 1 M FU. Kurt Kaack Hansen
Sortemosen (Sydfyn):
Hvid Stork 1 FU. Leif Sørensen
Skovsgård: Kernebider 1 OF. Jan Sørensen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 1 FU, Grågås 10 FU, Pibeand 3 FU, Krikand 7 FU, Strandskade 2 R, Sanglærke 1SY, Engpiber 11 TH, Hvid Vipstjert 2 FU, Stenpikker 1 FU, Gærdesanger 1 FU, Gransanger 2 FU, Stær 9 R. Ralph Qwinten
Sulkendrup: Rød Glente 1 OF. Lotte Mejer Sørensen
Øksenrade Skov: Fiskehejre 1 OF, Ringdue 3 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 SY, Spætmejse 1 SY, Bogfinke 3 SY. Henrik Gerner Baark
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 158 FU, Pibeand 20 FU, Krikand 12 R, Trane 1 R N, Strandskade 24  FU, Vibe 5 TH, Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 6 SY. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 YF SY, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Nis Rattenborg
Vitsø:
Sølvhejre 6 FU. Børge Ingolf Andersen
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 1 R. Kirsten Pedersen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 40 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 26 R, Pibeand 41 R, Krikand 4 FU, Troldand 17 R, Strandskade 5 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 2 FU, Splitterne 3 R, Jernspurv 1 SY, Rørspurv 2 R. Ralph Qwinten
Æbelø: Fiskeørn 1 R. Jens Bækkelund


     

Lørdag den 14. april 2018                 Solopgang: 06:17 Solnedgang: 20:20

Kogtved, matriklen: Munk 1 M FU
Svendborg, matriklen: Kernebider 3 FU (jagtende hinanden rundt og kaldende - her og i haverne omkring), Dompap 1 par (fast på foderbrættet hver dag), Grønirisk 2-3 par, Bogfinke 2-3 par. Jan Stener Jørgensen
Lunden, Sydlangeland: Rødtoppet fuglekonge 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gudme:
Hvid stork 1 R (dag 4). Morgan Horstmann Nikolaisen
Lindved, Odense: Grønspætte 1 R. Per Sander
Bispeenge:
Sydlig blåhals 1 SY . Esben Eriksen
Blangstedgård (15:20): Sorthovedet måge 2 R. Leif Sørensen  

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 12 SY, Skægmejse 2 R. Kirsten Pedersen
Blandskov (Ravnholt): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Blangstedgård: Sorthovedet Måge 2 R. Leif Sørensen
Broby Sø: Lille Lappedykker 1 SY, Rørhøg 2 YF TH, Jernspurv 1 SY,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 2 SY, Gransanger 2 SY, Rørspurv 2 SY. Finn Just Christensen
Broby Sø:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 2 SY. Jørgen Hulbæk Christiansen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 1 R, Stor Flagspætte, Nordlig (major) 4 R, Jernspurv 2 SY, Rødhals 3 SY, Sangdrossel 7 SY, Gransanger 23 SY, Korttået Træløber 2 SY, Ravn 3 OF, Stillits 1 R, Kernebider 1 R. Paul Nilsson
Bøjden Nor: Bramgås 1300 R, Knarand 6 R, Spidsand 4 R, Atlingand 2 R, Bjergand 64 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rødben 1 R, Mudderklire 4 R (ankomst). Paul Nilsson 
Bøjden Nor: Bramgås 1300 R, Atlingand 2 R, Bjergand 64 R. Paul Nilsson
Bøjden Nor:Bramgås 2500 FU. Arne Bruun
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Atlingand 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 3 SDR Ø, Havlit 300 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 12 FU, Atlingand 2 R. Finn Just Christensen
Flyvesandet: Blå Kærhøg 1 F R, Grønspætte 1 SY. Kresten Madsen
Fyns Hoved: Ravn 5 OF. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Storspove 68 R. Niels Bomholt Jensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 R. Annette Friis
Føns Vang: Havørn 1 R. Kis Boel Guldmann
Gl. Nyby: Knarand 2 R, Gråand 4 R, Grønspætte 1 R, Sanglærke 1 R, Jernspurv 2 R, Gærdesanger 1 R, Allike 6 R, Stær 5 R, Gråspurv 8 R, Skovspurv 4 R, Stillits 1 R, Gulspurv 2 R. Annette Friis
Gulstav: Lærkefalk 1 R T (ankomst). Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 4 R,
Sølvhejre 1 FU, Knarand 35 R, Atlingand 1 M R, Skeand 45 R, Hættemåge 500 R. Peter Thomasen
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 62 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1200 R. Peter Thomasen
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 30 FU. Palle Bo Larsen
Hasmark Mose (Vestermose): Rød Glente 2 OF, Grønspætte 1 R. Kresten Madsen
Helnæs Made: Bramgås 750 R, Spidsand 12 R, Havørn 1 SUB R. Arne Bruun
Holevad: Rød Glente 1 OF. Annette Friis
Jordløse By: Ravn 35 R. Arne Bruun
Keldsnor: Steppehøg 0 BR NV. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Klise Nor:
Sølvhejre 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Lundegård: Lille Præstekrave 2 FU. Søren G. Nielsen
Lunden: Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreskov (Tåsinge): Grågås 2 OF, Fasan 40 R, Ringdue 25 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 3 R, Gransanger 5 R, Sortmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 4 R, Stær 10 R, Bogfinke 15 R, Dompap 2 R, Gulspurv 6 R. Annette Friis
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen 
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 17 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Fiskehejre 3 R, Gravand 8 R, Pibeand 5 R, Knarand 9 R, Krikand 15 R, Skeand 10 R, Troldand 420 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 20 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 450 R, Huldue 1 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 2 R, Musvit 4 R, Stær 20 R, Rørspurv 1 R. Annette Friis
Otterup Byskov: Grønspætte 1 R. Kresten Madsen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Grønspætte 1 R. Jørgen Hulbæk Christiansen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 3 R. Annette Friis
Tommerup: Råge 25 OF, Grønirisk 2 YF. Niels Erik Simonsen
Tornbjerg: Gærdesanger 1 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 14 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Ullerslev (Østfyn): Trane 2 OF. Peter Thomasen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 R. Finn Just Christensen


     

Fredag den 13. april 2018                 Solopgang: 06:20 Solnedgang: 20:18

Svendborg Havn: Hvid Vipstjert 1 R, Husrødstjert 1 R
Engene, Svendborg: Spætmejse 1 R, Springfrø 39 ægklumper, Butsnudet frø 1 kvm æg
Sofielund: Gransanger 1 SY, Springfrø 25 ægklumper
Taasinge, A9, Skovballevej/Sundbrovej (11:45): Rød Glente 1 AD FU. Jan Stener Jørgensen
Lundeborg: Bramgås 40 OF N. Poul Brugs Rasmussen
Blangstedgård
: Sorthovedet Måge 2 R AD. Kristoffer Hansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Blangstedgård: Sorthovedet Måge 2 AD SDR FU, Isfugl 1 OF, Gransanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Bleget: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Bogensø Enge: Dobbeltbekkasin 6 R. Evald Mehlsen
Broby Sø: Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M SY. Finn Just Christensen
Brændegård Sø: Knarand 6 R, Krikand 6 R, Skeand 10 R, Havørn 1 AD OF, Landsvale 15 FU. Paul Nilsson
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 3000 R, Atlingand 2 R, Sorthovedet Måge 1 R, Sortkrage 1 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 2 R,Klyde 39 R, Sorthovedet Måge 1 R. Sten Pedersen
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 35 FU, Pibeand 120 FU, Knarand 3 FU, Krikand 15 FU, Gråand 6 R, Vibe 2 R, Rødben 2 YF, Hættemåge 80 R, Stormmåge 10 R, Allike 20 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 3 R, Klyde 44 R, Vibe 2 R, Rødben 2 YF TH. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 8 R, Skeand 9 R, Klyde 59 R. Leo Bøjlesen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Skallesluger 20 R, Tårnfalk 1 FU, Sortgrå Ryle 2 R,
Stor Kobbersneppe 7 R. Leo Bøjlesen
Gyldensteen: Langø: Pibeand 50 R, Skeand 67 R. Leo Bøjlesen 
Gærup Skov: Musvåge 2 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 6 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 7 R, Sangdrossel 3 R, Misteldrossel 1 SY, Gransanger 5 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Halemejse 1 R, Sumpmejse 4 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 6 R, Spætmejse 3 T, Skovskade 3 R, Gråkrage 1 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 14 R, Kvækerfinke 5 R, Grønsisken 1 R, Dompap 3 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Made: Rørhøg 1 BR FU. Tom Giersing
Hesselager: Rørhøg 2 OF. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Fjord: Toppet Lappedykker 8 R, Knopsvane 4 R, Grågås 1 R, Gravand 6 R, Knarand 2 R, Gråand 4 R, Toppet Skallesluger 10 R, Blishøne 85 R, Strandskade 2 R, Gransanger 1 SY. Annette Friis
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 6 FU, Sangsvane 1 FU, Grågås 22 R, Gravand 2 R, Pibeand 37 FU, Knarand 8 FU, Krikand 17 FU, Gråand 2 R, Skeand 4 R, Troldand 125 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 3 R, Hættemåge 130 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 12 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Stær 35 R. Else Klint 
Kildemose v/Ryslinge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Knopsvane 2 YF, Grågås 15 FU, Knarand 14 FU, Skeand 2 FU. Karl Top
Kohave v/Skovmøllevej: Svaleklire 1 OF, Sjagger 260 R, Vindrossel 25 R, Stær 10 R. Kurt Due Johansen
Korup v/Odense: Lille Lappedykker 2 YF TH. Sten Pedersen
Krogsbølle: Rød Glente 1 OF. Kresten Madsen
Monnet, Tåsinge: Havørn 1 R, Vandrefalk 1 R. Jytte Hansen
Noret, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 25 R, Pibeand 18 R, Knarand 1 R, Krikand 65 R, Skeand 5 R, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Rødben 10 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 1 SY. Annette Friis 
Nærå Strand/Agernæs Flak: Pibeand 105 FU, Gråand 70 R, Almindelig Ryle 100 R. Kurt Due Johansen
Salbrovad: Spurvehøg 1 OF. Geoffrey Charles Preston
Scheelenborg: Noret: Rød Glente 1 FU, Musvåge 3 R. Evald Mehlsen
Skaboeshuse: Musvåge 5 N, Fiskeørn 1 N,
Lille Flagspætte 1 FU (Fuglen kommer stadigvæk dagligt på foderplads Grævlingevænget 185. I dag hørt ved rødelhegnet ved rideskolen.), Landsvale 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Snave/Mårhøj: Rørhøg 1 M AD FU. Evald Mehlsen
Sollerup: Toppet Lappedykker 4 YF P, Skarv 9 OF, Knopsvane 4 R, Troldand 6 R, Rørhøg 2 FU, Blishøne 6 R, Vibe 1 R, Stor Flagspætte 1 F FU, Sanglærke 1 R, Landsvale 1 FU, Engpiber 4 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Gransanger 3 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 2 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 2 YF BR, Bogfinke 1 SY. Else Klint 
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 6 R. Paul Nilsson
Sølung/Søen (Nr. Broby): Vibe 1 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 8 R, Engpiber 8 R, Stær 6 R. Leif Sørensen 
Tullebølle: Munk 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Vejlen, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sangsvane 3 R, Gravand 12 R, Knarand 2 R, Krikand 65 R, Troldand 1110 R, Havørn 1 R, Musvåge 1 OF, Strandskade 2 R, Klyde 14 R, Hvid Vipstjert 1 R, Skægmejse 1 R, Rørspurv 2 R. Annette Friis
Vester Aaby: Gærdesanger 1 FU. Else Klint 
Øgårdshave v/Sandholt: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Åmosen v/Ollerup: Rørdrum 1 SY. Jens-Gert Hansen
Ørbæk: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Årslev (Midtfyn): Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 1 R. Leif Sørensen 


    

Torsdag den 12. april 2018                 Solopgang: 06:22 Solnedgang: 20:16

Svendborg Golfbane: Gråstrubet Lappedykker 2 YF TH, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD OF, Blishøne 8 R, Gransanger 5 SY, Springfrø æg, Hugorm 1 R
Svendborg, Matriklen
: Munk 1M FU (gn flere timer ivrigt fou. på et udlagt æble) Gransanger 2 FU SY (Den hjemmeboende med ankomst 9.4.). Jan Stener Jørgensen
Tange å
: Strandskade 2 R, Knopsvane 12 OF, Bramgås 30 OF S, Sortkrage 1 FU, Hvid vipstjert 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge: Gravand 16 FU, Pibeand 32 FU, Troldand 2 FU, Rørhøg 1 OF, Klyde 2 FU, Vibe 5 FU, Rødben 1 FU, Landsvale 2 OF, Hvid Vipstjert 15 FU, Blåmejse 7 FU, Stær 12 FU. Gunhild Brink
Bispeenge: Skarv 5 R, Knopsvane 2 R, Grågås 40 FU, Gravand 11 FU, Pibeand 30 FU, Krikand 10 FU, Gråand 8 FU, Spidsand 2 R, Skeand 6 FU, Rørhøg 2 FU, Blishøne 5 FU, Klyde 2 R, Vibe 1 FU, Hættemåge 20 FU, Sølvmåge 5 OF, Ringdue 4 R, Sanglærke 1 FU, Engpiber 3 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Gærdesmutte 1 SY,
Blåhals 1 SY, Solsort 4 FU, Sjagger 1 OF, Gransanger 1 FU, Skægmejse 1 OF, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Husskade 2 FU, Gråkrage 8 FU, Stær 10 FU, Rørspurv 4 R. Søren G. Nielsen
Botofte Skovmose: Rød Glente 1 FU. Karen Kusk
Brahesborg og Brahesborg Skov: Grågås 2 OF, Grågås 7 R, Gravand 2 FU, Gravand 2 OF, Gråand 16 R, Troldand 15 R, Havørn 2 YF, Musvåge 3 FU, Musvåge 2 R, Fasan 4 R, Blishøne 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Hættemåge 20 OF, Sølvmåge 5 FU, Ringdue 14 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 5 R, Gransanger 3 SY, Fuglekonge 3 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 4 FU, Sumpmejse 3 R, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 11 FU, Musvit 13 R, Spætmejse 6 SY, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU, Korttået Træløber 2 FU, Skovskade 1 R, Allike 6 R, Gråkrage 14 R, Ravn 1 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 21 R, Kvækerfinke 4 FU, Grønirisk 1 SY, Dompap 5 FU, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 14 R, Knopsvane 5 R, Grågås 17 R, Bramgås 300 FU, Gravand 7 R, Pibeand 39 FU, Knarand 1 R, Krikand 15 R, Spidsand 15 FU, Taffeland 16 R, Troldand 260 R, Bjergand 65 R, Blishøne 5 R, Strandskade 7 FU, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 36 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 6 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 120 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 2 R, Splitterne 7 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 1 R, Allike 3 FU, Råge 5 FU, Gråkrage 2 FU T, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 3 FU, Knopsvane 2 R, Knopsvane 2 YF, Grågås 14 OF, Grågås 6 R, Gravand 4 R, Pibeand 43 FU, Krikand 236 FU, Spidsand 1 M FU, Atlingand 5 FU, Skeand 26 FU, Troldand 2 R, Havørn 1 FU, Rørhøg 1 F OF, Musvåge 1 R, Blishøne 12 FU, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 20 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 4 FU, Hættemåge 5 FU, Stormmåge 22 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 8 SY, Engpiber 7 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Husskade 3 FU, Ravn 1 OF, Stær 12 FU, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Sorthalset Lappedykker 20 FU, Skarv 3 OF, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 23 R, Grågås 30 FU, Bramgås 300 OF, Gravand 7 R, Pibeand 8 R, Krikand 12 FU, Gråand 11 R, Atlingand 1 FU, Skeand 3 FU, Taffeland 1 FU, Troldand 120 FU, Bjergand 1 FU, Musvåge 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 100 FU, Strandskade 2 OF, Klyde 34  R, Hættemåge 1000 R, Svartbag 5 R, Sanglærke 1 OF, Solsort 1 FU, Musvit 2 FU, Allike 4 OF, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Langø: Natugle 1 SY. Jens Bækkelund
Hav ved Tryggelev Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Knopsvane 4 R, Havlit 1 M VDR R, Rødben 1 OF. Pierre Bentzen
Gulstav: Landsvale 2 R, Rødstjert 3 R, Ringdrossel 1 FU, Løvsanger 2 SY. Søren Bøgelund 
Horne By: Agerhøne 2 R. Niels Bomholt Jensen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 3 R, Gravand 2 T, Pibeand 62 R, Knarand 3 R, Krikand 26 R, Troldand 60 R, Blishøne 3 T, Vibe 2 R, Gråkrage 1 R, Stær 15 FU. Niels Bomholt Jensen
Kildemose v/Ryslinge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Grågås 15 FU, Knarand 14 FU, Tårnfalk 2 YF, Huldue 2 FU. Karl Top
Nørreballe Nor: Skarv 40 R, Knopsvane 6 R, Grågås 8 R, Bramgås 1 R, Gravand 12 R, Pibeand 40 R, Gråand 8 R, Skeand 2 R, Troldand 20 R, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Klyde 4 R, Vibe 2 R, Rødben 1 FU, Hættemåge 120 R, Stormmåge 100 R, Svartbag 1 R. Pierre Bentzen 
Odense: Fiskeørn 1 NØ. Esben Eriksen
Odense Havn: Havørn 1 OF. Anders Vedel
Ravnebanke Skov: Jernspurv 1 SY, Fuglekonge 1 SY, Sortmejse 1 SY, Musvit 1 SY, Spætmejse 3 SY, Korttået Træløber 3 SY, Bogfinke 2 SY, Kvækerfinke 2 FU, Kernebider 2 SY, Rugård:Fiskeørn 1 NØ. Kurt Due Johansen
Skov ved Gultvedholm: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Stige Ø: Havørn 1 AD R. Kurt Due Johansen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 21 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 7 R, Gravand 8 R, Knarand 3 R, Krikand 2 R, Skeand 4 FU, Taffeland 15 R, Troldand 166 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 6 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 2 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 YF B, Musvit 1 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 2 FU, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tarup (Årslev): Gråstrubet Lappedykker 3 R, Vibe 1 R, Svaleklire 1 OF, Svartbag 1 R, Landsvale 6 FU, Bysvale 1 FU, Løvsanger 1 SY, Rørspurv 3 SY, Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Islom 3 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 25 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 19 R, Grågås 50 R, Gravand 9 R, Skeand 3 R, Taffeland 8 R, Troldand 110 R, Hvinand 7 R, Havørn 2 FU, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 50 R, Vibe 8 R, Storspove 1 OF, Rødben 2 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 3 R, Splitterne 6 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 18 SY, Hvid Vipstjert 30 T, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 DØD, Solsort 2 R, Gransanger 3 SY, Råge 2 OF, Gråkrage 5 R, Stær 70 R, Bogfinke 1 R, Rørspurv 3 R. Pierre Bentzen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 SY, Per Rasmussen
Vestermade: Rød Glente 1 N. Michael L.J. Glentedal
Vigelsø: Havørn 1 IMM R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Skarv 1 OF, Knopsvane 14 R, Grågås 8 R, Bramgås 3500 R, Gravand 2 R, Krikand 12 R, Skeand 34 FU, Troldand 30 FU, Blishøne 60 FU, Klyde 9 R, Vibe 3 R, Hættemåge 120 R, Ringdue 4 OF, Sanglærke 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Rødhals 2 FU, Musvit 3 FU, Stær 25 FU. Martin Rheinheimer 


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 6/04 - 2018:
              Stellersand blev påskens fugl
              Sent forår sender et eksplosivt tranetræk afsted mod nord

              VIDEO: DOF arbejder for skov og mennesker


   

Onsdag den 11. april 2018                 Solopgang: 06:25 Solnedgang: 20:14

Brudager, majsstubmark: Ringdue 1000? FU OF R. Poul Brugs Rasmussen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Broby Sø:
Sølvhejre 1 R, Knopsvane 2 FU, Skeand 1 R, Rørhøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Svartbag 2 R, Landsvale 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 2 FU, Rørspurv 1 R. Finn Just Christensen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 19 R, Grågås 16 R, Bramgås 900 FU, Gravand 20 R, Pibeand 19 FU, Knarand 1 M FU, Krikand 41 R, Gråand 13 R, Spidsand 2 R, Taffeland 8 R, Troldand 248 R, Bjergand 42 R, Strandskade 6 R, Klyde 9 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 32 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 21 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 R, Hættemåge 118 R, Stormmåge 60 R, Splitterne 14 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 FU, Blåmejse 1 FU, Bogfinke 3 SY. Leif Kristensen
Brænde Å ved Brænde Mølle: Bjergvipstjert 1 AD FU. Mads Syndergaard
Feddet v/Brydegård: Grønspætte 1 SY. Erik Busk
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 12 R,
Sorthalset Lappedykker 18 FU, Atlingand 4 , Skeand 18 R, Sorthovedet Måge 1 TH, Hættemåge 1200 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:  Gråstrubet Lappedykker 18 FU,
Sorthalset Lappedykker 12 FU, Bramgås 1000 FU, Atlingand 2 FU, Skeand 12 FU, Sorthovedet Måge 1 FU, Hættemåge 500 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 10 R,
Sorthalset Lappedykker 8 R. Leif Sørensen
Gudbjerg: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD OF. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Hættemåge 500 R. Karin Abildgaard 
Hjallese: Skovspurv 15 FU. Martin Rheinheimer
Højbjerg v/Langesø: Grønspætte 1 R. Gregers Johannesen 
Kohave v/Skovmøllevej: Sjagger 150 FU. Kurt Due Johansen
Kildemose v/Ryslinge: Knarand 14 FU, Rød Glente 1 OF. Karl Top
Kærum Mose v/Assens: Hættemåge 550 FU. Kirsten Pedersen
Lunget (Ørbæk): Fiskeørn 1 R, Trane 2 R. Michael Højgård Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 13 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 17 R, Grågås 21 R, Gravand 4 OF, Gravand 14 T, Pibeand 14 R, Knarand 10 R, Krikand 34 FU, Skeand 5 R, Taffeland 35 R, Troldand 710 R, Bjergand 9 R, Hvinand 18 R, Stor Skallesluger 3 R, Rød Glente 1 2K N, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 15 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 180 R, Ringdue 10 R, Digesvale 1 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 5 R, Gransanger 3 SY, Blåmejse 1 YF, Musvit 8 R, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 4 R, Stær 2 R, Bogfinke 2 R, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 4 FU, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Krikand 14 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Sortmejse 1 R. Jens Friis-Walsted
Slukefter: Grønspætte 1 R. Gregers Johannesen
Sønderby Sø: Havørn 1 OF. Tine Budde
Storebælt ud for Skaboeshuse: Sule 1 S. Kurt Kaack Hansen
Sønderby Sø: Havørn 1 OF. Tine Budde
Sønderskov v/Ferritslev: Rødtoppet Fuglekonge 3. Per Rasmussen
Sønderskov v/Ferritslev: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Finn Just Christensen
Tarup Grusgrave: Rød Glente 2 R. Per Rasmussen
Torpegård Skov: Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Vester Skerninge: Rødstjert 1 R. Arne Bruun
Øgårdshave v/Sandholt: Rørhøg 1 R. Leif Kristensen
Ørbæk: Landsvale 3 FU. Hans Rytter
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 5000 R. Ella Mikkelsen
Tommerup: Tyrkerdue 1 FU, Husskade 3 R. Niels Erik Simonsen
Åkrog Bugt: Bjergand 570 FU. Kirsten Pedersen


    

Tirsdag den 10. april 2018                 Solopgang: 06:27 Solnedgang: 20:12

Vormark, søen ved "Langmosegård": Knopsvane 2 FU, Blishøne 4 FU, Gråand 2 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Gråstrubet lappedykker 2 FU, Pibeand 2 FU, Gravand 2 Fu, Troldand 2 F, Nældens takvinge 1 FU (på Følfod), Citronsommerfugl 1 OF, Hare 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tarup, tidligere grusgrav: Grågås 1 YF (2 grågæs er gået tabt indtil nu under tragiske omstændigheder. Efter første tab var der mårhundespor til en gåserede, hvor hunnen blev taget og det sidste, der var tilbage af gåsen, var næbbet. En anden gåserede var i et træ, hvor gåseæggene blev taget af svartbag og ædt). Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bellinge: Lille Præstekrave 1 R. Jens Friis-Walsted
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY,
Sølvhejre 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Krikand 100 R, Atlingand 3 . Kirsten Pedersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 3 FU, Skeand 13 FU. Søren G. Nielsen 
Glamsbjerg: Rød Glente 1 FU. Palle Bo Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 16 R, Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 M FU, Fiskeørn 1 N, Klyde 44 R, Hættemåge 600 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 1400 R. Ella Mikkelsen
Hønsehave Grusgravssø: Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen
Håstrup Bjerge: Havørn 1 AD T. Leif Kristensen
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Mose v/Svanningevej: Skovsneppe 1 YF TH. Jacob Sterup
Nørre Søby: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Digesvale 2 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 1 FU. Lilly Sørensen
Sortemosen (Sydfyn):
Hvid Stork 1 FU. Helene Demant Waldhorn
Sortemosen (Sydfyn): Atlingand 1 M FU, Trane 1 T R, Lille Præstekrave 1 FU,
Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (yarrellii) 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Stengade Sø: Trane 1 FU. Hans-Henrik Wienberg


     

Mandag den 9. april 2018                  Solopgang: 06:30 Solnedgang: 20:10

Vornæs skov: Grønspætte 2 HØ. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping: Skarv 30 OF Ø, Allike 4 OF R, Tornirisk 8 SY R, Jernspurv 2 R SY, Solsort 10 FU, Hvid vipstjert 4 FU, Grønsisken 5 FU. Poul Brugs Rasmussen

Tarup grusgrav: Gråstrubet lappedykker 2 R. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Ella Mikkelsen
Broby Sø:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 2 SY, Skægmejse 1 SY. Finn Just Christensen
Bukkeskov: Kernebider 9 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Egebjerggård Storskov: Rødstjert 1 M R. Aksel Christensen
Enge v/Odense Ås udløb:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 R, Skægmejse 2 FU. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Krikand 168 FU, Atlingand 2 R,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 2 M SY. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 5 Ø, Småspove 1 NØ. Esben Eriksen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R, Løvsanger 1 SY,
Gulirisk 1 M R. Esben Eriksen 
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 R, Klyde 38 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Ederfugl 1100 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1000 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Gråstrubet Lappedykker 15 R, Sorthalset Lappedykker 7 R, Bramgås 2450 FU, Knarand 55 FU, Krikand 108 FU, Lille Skallesluger 12 FU, Hættemåge 562 YF. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Ederfugl 1700 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Knarand 18 R, Hvinand 121 FU, Toppet Skallesluger 93 R, Havørn 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1400 FU, Knarand 11 FU, Skeand 75 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 1200 FU, Klyde 42 R. Kurt Due Johansen
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Grønspætte 1 R. Arne Bruun 
Horseklint: Fiskeørn 1 Ø. Lars Philip Nielsen
Kildemose v/Ryslinge: Ringdrossel 1 FU. Karl Top
Kværndrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Kølstrup: Rødstjert 1 M FU. Steen Lauritsen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 98 FU, Storspove 87 FU, Sølvmåge 900 R. Kurt Due Johansen
Mågeøerne: Knarand 12 FU, Sølvmåge 1150 R. Kurt Due Johansen
Nakkebølle Inddæmning: Hvinand 610 FU. Carsten Skou
Neverkær:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M SY. Jens Friis-Walsted
Rugbjerg Skov v/Kværndrup: Grønspætte 1 OF. Niels Andersen 
Lehnskov/Fredskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Jens-Gert Hansen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Rørdrum 3 SY,
Sølvhejre 1 R, Knarand 25 R, Skeand 19 R, Bjergand 265 R. Ole Goldschmidt 
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Rantzausminde: Rød Glente 1 Ø. Jens-Gert Hansen
Rudkøbing: Fiskeørn 2 NØ. Ole Goldschmidt
Seden Strand: Knopsvane 270 R. Ella Mikkelsen
Silkeå vest for gl. jernbane: Krikand 215 FU, Atlingand 3 M FU, Skeand 33 FU, Trane 2 R. Niels Bomholt Jensen
Sortemosen (Sydfyn):
Hvid Stork 1 FU. Helene Demant Waldhorn
Stige Ø: Rød Glente 2 N. Ella Mikkelsen
Svanninge: Rødstjert 1 SY. Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Bramgås 525 R, Havørn 2 OF, Rørhøg 6 R, Bynkefugl 1 M R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Gregers Johannesen
Sundet - Faaborg: Sorthalset Lappedykker 9 FU. Per Damgaard Poulsen
Svanninge: Rødstjert 1 SY. Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Bramgås 525 R, Havørn 2 OF, Rørhøg 6 R, Bynkefugl 1 M R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Gregers Johannesen
Vesteregn: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Esben Eriksen
Vindeby (Langeland): Rødstjert 1 M FU. Carsten Friager
Åmosen v/Ollerup: Havørn 1 OF, Trane 3 NØ. Rasmus Reiter 


   

Søndag den 8. april 2018                  Solopgang: 06:32 Solnedgang: 20:08

Ny Gesinge, matriklen: Citronsommerfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø: Kanadagås R
Kværndrup A9: Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselager, Fruens Alle: Kvækerfinke 2 FU, Bogfinke 4 FU, Grønsisken 5 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2, Stillits 8 FU, Solsort 4, Tyrkerdue 2 FU, Ringdue 2 FU, Skovspurv 2 FU, Allike 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Fyns Hoved: Marsvin 6, Hugorm 1, Splitterne 4, Gransanger 5, Rødhals 11, Gråstrubet lappedykker 1 par, Ederfugl 137, Sortand 3, Skarv 7, Gravand 15, Storspove 3, Strandskade 4, Hvid vipstjert 6, Stær 25, Musvåge 2. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav: Landsvale 1 R. Søren Bøgelund
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 2 FU. Leif Sørensen
Varbjerg: Rørspurv 2 R. Flemming G. Andersen
Bøjden By:Rød Glente 1 NØ. Erik Damm
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Toppet Skallesluger 50 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Bramgås 900 R, Spidsand 24 FU, Hjejle 300 R. Gunnar Jørgensen ,
Dovns Klint: Småspove 1 Ø. Bjergvipstjert 1 S, Kernebider 5 OF. Kristoffer Hansen
Dømmestrup: Rød Glente 1 YF TH. Per Rasmussen
Espe Tingskov: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 11 R, Bramgås 500 R, Atlingand 2 R, Havørn 1 OF, Sorthovedet Måge 1 R. Kresten Madsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Gitte Nielsen Laursen
Gulstav Mose: Rød Glente 2 OF, Trane 2 N. Kristoffer Hansen
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 39 R. Kirsten Pedersen
Heden (Midtfyn): Rød Glente 2 FU. Evald Mehlsen
Helnæs Made: Havørn 1 FU. Tom Giersing
Helnæs Made: Hjejle 500 R. Henrik Kingo Andersen
Hestehave v/Gelskov: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Horseklint: Sule 1 T,
Sølvhejre 2 T, Vandrefalk 1 T. Ivan Sejer Beck
Horseklint: Sule 2 SØ, Ringdue 1015 NØ, Ringdrossel 1 V R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 238 T. Kristoffer Hansen
Hvidkilde Sø: Rød Glente 1 OF, Havørn 4 YF UR. Arne Bruun
Hågerup Å vest for Hågerup: Atlingand 1 M R. Jakob Sunesen
Kildemose v/Ryslinge: Knarand 14 FU. Karl Top
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 R. Leif Sørensen
Korinth: Fiskeørn 2 NØ. Jakob Sunesen
Lillemølle (Ørbæk Å): Grønspætte 1 SY, Ringdrossel 2 R. Anders Vedel
Lindholm v/Allested: Rød Glente 1 YF BR. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 YF. Karl Top
Lunden:
Rødtoppet Fuglekonge 3 R. Kristoffer Hansen
Middelfart: Lille Præstekrave 2 YF P. Michael Brunhøj Hansen
Millinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 12 R. Mikael Kristensen
Næsby v/Odense: Toplærke 0 SY. Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY. Gitte Nielsen Laursen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Ravnholt (Midtfyn): Rød Glente 2 OF. Finn Trapp
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 1 YF TH. Per Rasmussen
Rødme Svinehaver: Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Sandholt: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Sollerup: Trane 2 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Knarand 16 R, Krikand 157 R, Havørn 1 AD FU, Trane 1 R. Arne Bruun
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 SY. Evald Mehlsen
Thurø Rev: Knortegås 110 R. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Indisk Gås 1 R, Havørn 1 2K OF, Vandrefalk 1 V, Sortstrubet Bynkefugl 1 M AD FU. Gregers Johannesen
Ulriksholm Skove: Mosehornugle 1 T , Grønspætte 1 R. Ella Mikkelsen
Urup Dam: Grønspætte 1 FU. Ella Mikkelsen
Varbjerg: Sivsanger 1 R. Flemming G. Andersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 2 R, Vandrefalk 1 R. Kresten Madsen
Østerskov (Thurø): Skovsneppe 1 OF, Lille Korsnæb 2 FU. Jacob Zarlang
Østerskov (Thurø): Spætmejse 10 SY. Carsten Skou 


     

Lørdag den 7. april 2018                  Solopgang: 06:35 Solnedgang: 20:06

Dovns Klint: Sortand 6 R. Erik Thomsen
Lundeborg, Ny Camping
: Tornirisk 5 R SY, Jernspurv 2 R SY, Gransanger 2 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Splitterne 2 FU, Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Lille Lappedykker 1 SY, Grågås 8 R, Rørhøg 2 R, Skægmejse 7 R. Arne Bruun
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 13 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 6 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 5 R, Gravand 8 FU, Gråand 6 FU, Skeand 14 FU, Taffeland 19 R, Troldand 139 R, Vandrikse 1 R, Ringdue 3 OF, Gærdesmutte 1 SY, Skægmejse 2 OF. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Bispeenge: Skarv 60 N, Skarv 8 OF, Knopsvane 5 R, Grågås 16 R, Gravand 7 R, Krikand 1 R, Gråand 3 R, Skeand 1 R, Toppet Skallesluger 2 OF, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 FU, Blishøne 3 R, Strandskade 2 R, Vibe 10 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Ringdue 12 R, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 2 SY,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY, Solsort 2 FU, Skægmejse 12 FU, Råge 4 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 4 FU, Rørspurv 8 R. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 AD R. Kristoffer Hansen
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Spidsand 16 FU, Skeand 12 R, Hjejle 253 R. Gunnar Jørgensen
Botofte Skovmose: Sorthalset Lappedykker 2 R. Claus Dalskov
Bredland Skov: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Enebærodde: Sule 1 AD V, Huldue 3 SØ, Tornirisk 129 SØ, Rørspurv 45 SØ. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1250 R, Havørn 2 AD R. Henrik Kalckar Hansen
Grusgrav v.f. Sallinge: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 1000 YF. Per Rasmussen
Gudbjerg: Ringdrossel 3 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 2 FU, Havørn 1 AD FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1300 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Mosehornugle 1 R. Jens David Kofoed Mogensen
Hasmark Mose (Vestermose): Rød Glente 1 OF, Duehøg 1 R. Kresten Madsen
Havndrup: Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 10 R, Ravn 7 R. Per Rasmussen
Heden (Midtfyn): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Hessum: Havørn 1 JUV OF. Henrik Kalckar Hansen
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 1200 FU, Sortand 800 Ø, Blå Kærhøg 1 M AD FU. Claus Dalskov
Hou Frankeklint: Stor Flagspætte 1 YF SY, Jernspurv 1 YF SY, Blåmejse 3 R. Henry Nielsen
Horne By: Dværgfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Jordløse By: Ravn 4 FU. Kirsten Pedersen
Håstrup v/Faaborg: Rød Glente 1 OF. Kirsten Pedersen
Lindelse:  Havørn 1 OF. Jan Sørensen 
Martofte: Trane 3 T. Bo K. Stephensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Paddesø: Rød Glente 1 OF. Kurt Due Johansen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Ryslinge: Grønspætte 2 SY. Palle Bo Larsen
Rudkøbing: Havørn 1 OF. Jan Sørensen
Siø: Bramgås 1160 R. Nis Rattenborg
Strib: Rød Glente 1 NØ, Havørn 1 IMM OF. Nis Rattenborg 
Siø: Vandrefalk 1 V. Jens-Gert Hansen
Slambassinet (Odense): Havørn 1 JUV FU. Henrik Kalckar Hansen
Sundet - Faaborg: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skeand 14 FU. Mikael Kristensen
Tarup (Årslev): Lille Præstekrave 1 OF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD FU. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Bramgås 900 R, Knarand 12 R, Krikand 110 R, Skeand 20 R,
Sort Glente 1 N, Havørn 3 OF, Fiskeørn 2 N, Gul Vipstjert 1 R. Gregers Johannesen
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen 


      

Fredag den 6. april 2018                  Solopgang: 06:37 Solnedgang: 20:04

Arreskov Sø: Digesvale 1 R. Erik Ehmsen
Tange å (09:00): Gransanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Moser ved Dalkildegård (Svanninge): Havørn 1 AD OF, Springfrø 29 ægklumper i 5 vandhuller på golfbanen
Bispeenge:
Sydlig blåhals 1 SY. Kristoffer Hansen
Mellemstykket: Atlingand 2 R (Et par). Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Broby Sø: Havørn 1 FU, Skægmejse 1 R. Finn Just Christensen
Egensedybet: Havørn 3 R. Kurt Due Johansen
Fyns Hoved: Dværgfalk 1 NØ, Vandrefalk 1 R, Bjergvipstjert 1 NØ, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 R, Bramgås 11 N, Ederfugl 75 R, Sortand 12 R, Fløjlsand 4 M Ø, Toppet Skallesluger 12 R, Sanglærke 2 R, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Allike 11 R, Bogfinke 12 R, Stillits 3 R, Bjergirisk 4 R. Tommy Kaae
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 M AD R. Kurt Due Johansen
Glamsbjerg: Grønspætte 2 SY. Erik Damm
Gudbjerg: Blisgås 390 Ø. Leif Bisschop-Larsen
Hollufgård/Glisholm: Fiskeørn 1 OF. Anthony M. Carter
Helnæs Made: Spidsand 11 FU, Hjejle 300 N, Hjejle 350 R T. Kirsten Pedersen 
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 8 FU. Tommy Kaae
Knudshoved Færgehavn: Rød Glente 1 V, Sortgrå Ryle 6 FU. Ella Mikkelsen
Vester Skerninge: Havørn 1 AD OF. Niels Bomholt Jensen
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 1 R. Arne Bruun
Mændenes Løkke: Trane 9 N, Kernebider 6 SY. Niels Bomholt Jensen
Ronæs (Ærø): Havørn 1 OF . Bjarne Jørgensen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Rødtoppet Fuglekonge 1 FU . Ella Mikkelsen
Tarup (Årslev): Gransanger 1 SY. Per Rasmussen
Vissenbjerg: Havørn 1 AD OF. Søren G. Nielsen
Vollsmose: Fiskeørn 1 NV. Kristoffer Hansen
Vesteregn: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Gitte Nielsen Laursen
Åkrog Bugt: Bjergand 280 R, Sortand 340 FU. Kirsten Pedersen 


     

Torsdag den 5. april 2018                  Solopgang: 06:40 Solnedgang: 20:02

Svendbog Golfklub: Stor vandsalamander 1 Trafikdræbt
Vornæs skov
: Rød glente 1 OF, Jernspurv 1 R. Kresten Thomsen
Søby, Taasinge
: Trane 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreballe Nor
: Nilgås 1 R, Digesvale 1 OF. Jan Nielsen
Tryggelev Nor: Rørhøg 1 R, Fuglekonge 1 FU. Ole Bo Olsen
Lundeborg
: Splitterne 1 FU OF. Poul Brugs Rasmussen
Blangstedgård: Sorthovedet Måge 2 R AD. Esben Eriksen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense v/Svendborg: Havørn 1 AD OF, Sjagger 20 OF, Stær 80 OF. Niels Andersen
Skovsbo v/Svendborg, Rideskolen: Husrødstjert 1 M R. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 4 SY, Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 3 R, Gravand 10 R, Knarand 11 R, Krikand 4 R, Skeand 2 R, Taffeland 27 R, Troldand 310 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 F R, Blishøne 27 R, Hættemåge 100 YF, Landsvale 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 T, Musvit 2 R, Allike 2 YF P. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 11 R, Grågås 54 R, Gravand 8 R, Pibeand 1 R, Knarand 1 R, Krikand 15 R, Troldand 800 T, Hvinand 2 R, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 9 FU, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 25 T, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 3 FU, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Noret, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Grågås 15 R, Pibeand 25 FU, Knarand 2 T, Krikand 152 R, Skeand 8 T, Rørhøg 1 M YF B, Blishøne 14 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 1 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 2 R, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 3 R, Stillits 1 R. Niels Bomholt Jensen
Rødme Svinehaver: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 1 OF, Grønspætte 1 SY. Arne Bruun
Vester Skerninge: Husrødstjert 1 SY. Arne Bruun
Åmosen v/Ollerup: Rørdrum 1 YF SY, Rørhøg 2 OF. Arne Bruun 
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 175 R,
Sølvhejre 2 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 1 R, Grågås 36 FU, Gravand 7 R, Pibeand 38 R, Krikand 12 R, Gråand 28 R, Skeand 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 28 R, Hvinand 42 R, Lille Skallesluger 22 R, Havørn 1 SUB FU, Rørhøg 1 F AD FU, Blishøne 14 R, Strandskade 10 R, Hættemåge 94 R, Stormmåge 34 R, Sølvmåge 134 R, Svartbag 2 R, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 6 R. Mikael Kristensen
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Toppet Lappedykker 2 R, Havlit 11 R, Toppet Skallesluger 25 R, Splitterne 2 FU. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Sorthalset Lappedykker 1 FU Jacob Sterup
Hågerup: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Troldand 13 R. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Grågås 4 FU, Pibeand 13 FU, Knarand 6 FU, Krikand 83 FU, Gråand 6 FU, Spidsand 4 FU, Skeand 25 FU, Rørhøg 1 FU, Blishøne 15 FU, Trane 2 FU, Vibe 4 R, Gråkrage 2 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Ringdue 1 FU, Tyrkerdue 1 FU T, Jernspurv 1 FU, Solsort 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 4 FU, Stillits 1 FU, Grønsisken 6 FU, Dompap 2 FU. Leif Kristensen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Kværndrup: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Fangel: Trane 1 OF. Leif Sørensen
Bellinge: Fiskeørn 1 OF. Jens Friis-Walsted
Blangstedgård: Sorthovedet Måge 2 R, Vindrossel 8 R, Gransanger 1 SY. Tommy Kaae 
Blangstedgård: Sorthovedet Måge 1 R, Stor Gråsisken 260 R. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Bramgås 200 OF, Pibeand 46 R, Knarand 6 R, Krikand 62 R, Skeand 5 R, Havørn 1 2K R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Sorthovedet Måge 1 TH , Hættemåge 800 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 1 SY, Husskade 5 R, Ravn 1 OF, Stær 100 FU. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 4 R, Grågås 120 R, Bramgås 300 R, Knarand  60 R, Krikand 160 R, Skeand 14 R, Havørn 1 IMM R, Blå Kærhøg 1 M FU, Strandskade 11 R, Klyde 21 R, Storspove 86 R, Rødhals 1 SY, Ravn 2 OF, Stær 400 FU, Rørspurv 4 SY. Ella Mikkelsen
Sulkendrup: Havørn 2 OF. Lotte Mejer Sørensen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Strandskade 2 R, Sølvmåge 1 R, Hvid Vipstjert 22 R. Kristian Angelo-Nielsen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 184 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 33 R, Knopsvane 59 R, Sangsvane 3 R, Grågås 5 R, Gravand 11 R, Pibeand 64 R, Krikand 10 R, Gråand 14 R, Ederfugl 440 R, Hvinand 75 R, Toppet Skallesluger 16 R, Stor Skallesluger 18 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 534 R, Strandskade 5 R, Storspove 4 FU, Rødben 10 R, Hættemåge 131 R, Stormmåge 214 R, Sølvmåge 229 R, Svartbag 10 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R. Steen Lauritsen
Fænø Sund: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 3 FU, Grågås 2 SØ, Ederfugl 1 M R, Toppet Skallesluger 2 FU, Hættemåge 15 R, Stormmåge 1 AD R, Sølvmåge 3 , Svartbag 2 R, Splitterne 2 V. Michael Brunhøj Hansen
Øksenrade Skov: Hvid Vipstjert 2 FU, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 1 FU. Michael Brunhøj Hansen
Æbelø: Vandrefalk 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vindrossel 10 R, Misteldrossel 3 SY, Ravn 1 R. Jens Bækkelund 
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 4 FU, Gravand 6 FU, Pibeand 20 FU, Skeand 4 FU, Hvinand 6 FU, Havørn 1 FU, Grønspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 5 FU, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Skovskade 2 FU, Stillits 5 FU, Gulspurv 2 FU. Vibeke og Finn Hansen 


     

Onsdag den 4. april 2018                  Solopgang: 06:42 Solnedgang: 20:00

Svendborgsund øst for Iholm: Bramgås 40 Ø
Lehnskov
: Havørn 1 FU
. Nana Agger [nanaagger.dk
Egense v/Svendborg
: Stær 4 OF
Brændegård Sø:
Sølvhejre 1 R, Skestork 1 R. Erik Thomsen
Moser ved Dalkildegård (Svanninge): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Blishøne 2 R, Sangdrossel 1 SY
Svanninge Bakker: Havørn 1 OF, Grønspætte 1 SY, Sangdrossel 1 SY
Lundeborg, Ny Camping: Tornirisk 2 SY (et par), Jernspurv 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Horseklint (06:30-12:00): Sule 4 T, Mosehornugle 2 T, Rød glente 10 T, Musvåge 186 T, Spurvehøg 29 T, Vandrefalk 2 T, Hedelærke 12 T, Bjergvipstjert 9 T,
Misteldrossel 251 T, Huldue 20 T, Ringdue 10300 T, Ringdrossel 3 T, Hvid vipstjert 132 T. Søren Gjaldbæk

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Andemose: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Rød Glente 1 T, Rørhøg 6 T, Musvåge 2 T, Tårnfalk 4 T, Stor Præstekrave 2 R, Splitterne 2 OF, Ravn 4 OF. Helle Regitze Boesen
Bagenkop: Husrødstjert 3 SY. Søren Bøgelund
Bagenkop Fredsbjerg: Råge 800 YF. Søren Bøgelund
Bispeenge: Spidsand 2 FU, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 OF, Klyde 2 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Skægmejse 2 SY, Rørspurv 5 FU. Jens Kristian Holm
Broby Sø: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Knopsvane 1 R, Grågås 90 R, Gravand 2 R, Gråand 10 R, Taffeland 1 FU, Troldand 7 FU, Rørhøg 2 YF, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 10 FU, Strandskade 2 R, Vibe 2 OF, Stormmåge 3 R, Ringdue 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Gransanger 3 SY, Halemejse 1 FU, Musvit 2 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 FU, Rørspurv 1 R, Rørspurv 2 SY. Finn Just Christensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 150 R,
Sølvhejre 1 R, Skestork 1 R, Grågås 8 R, Gravand 6 FU, Pibeand 3 R, Skeand 8 R, Troldand 45 R, Hvinand 43 FU, Lille Skallesluger 6 FU, Stor Skallesluger 5 FU, Havørn 1 R, Havørn 1 OF, Strandskade 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Korttået Træløber 1 SY, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Brændegård Sø:
Sølvhejre 1 FU, Skestork 1 AD FU. Niels Bomholt Jensen  
Bøjden Nor: Skarv 7 R, Knopsvane 5 R, Grågås 8 R, Bramgås 1000 FU, Knortegås 18 R, Gravand 16 FU, Pibeand 24 R, Krikand 22 R, Gråand 19 R, Spidsand 18 R, Taffeland 14 R, Troldand 300 R, Ederfugl 250 OF, Toppet Skallesluger 11 R, Havørn 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 8 R, Strandskade 19 R, Klyde 13 FU, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 204 R, Vibe 24 FU, Almindelig Ryle 38 R, Rødben 1 FU, Hættemåge 78 R, Stormmåge 178 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 2 R, Ringdue 17 R, Sanglærke 7 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 1 R, Solsort 6 R, Blåmejse 5 R, Musvit 2 R, Allike 1 R, Råge 33 R, Stær 11 R, Bogfinke 4 SY, Tornirisk 7 R. Mikael Kristensen
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 500 R. Gunnar Jørgensen
Gulstav: Bramgås 1000 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 1000 OF, Havørn 1 IMM OF, Klyde 64 R. Gunnar Jørgensen 
Gyldensteen: Langø: Kvækerfinke 15 FU, Kernebider 2 FU, Rørspurv 1 R. Jens Bækkelund
Henninge: Bramgås 3000 R, Blå Kærhøg 1 M NØ. Søren Bøgelund
Horseklint: Sule 2 T, Rød Glente 8 T, Spurvehøg 25 T, Musvåge 197 T, Vandrefalk 1 F R, Huldue 7 T, Mosehornugle 2 R, Hedelærke 6 T, Bjergvipstjert 2 T, Ringdrossel 3 T, Misteldrossel 60 T, Tornirisk 50 T. Ivan Sejer Beck
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 M TH, Sangdrossel 3 M SY. Peter Hvenegaard
Hou Frankeklint: Trane 1 OF, Sangdrossel 1 YF SY, Sangdrossel 2 YF SY. Henry Nielsen
Kirkendrup Skov: Fasan 1 R, Blishøne 1 FU, Ringdue 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 1 R, Musvit 3 R, Allike 2 OF, Gråkrage 2 FU, Gulspurv 2 FU, Gulspurv 2 R. Finn Just Christensen
Kærum Å (Assens): Grønspætte 1 SY. Kirsten Pedersen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R, Trane 1 FU, Ravn 4 OF. Peder Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 1 FU, Ravn 6 R. Pierre Bentzen
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Natugle 1 R. Peter Pelle Clausen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 YF. Lilly Sørensen
Noret, Tåsinge: Krikand 115 R. Peder Rasmussen
Mose v/Hvidkærvej, Odense (Kiilsmade): Skarv 2 R, Gråand 4 M R, Blishøne 5 R, Strandskade 4 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 56 T, Ringdue 12 R, Stor Flagspætte 1 M R, Gærdesmutte 4 SY, Jernspurv 3 SY, Rødhals 3 SY, Solsort 9 FU, Sjagger 10 R, Vindrossel 40 FU, Gransanger 4 SY, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 R, Spætmejse 1 SY, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 SY, Lille Gråsisken 2 FU, Dompap 2 FU, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Ryslinge: Trane 3 NØ. Per Rasmussen
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Tårnfalk 1 R, Misteldrossel 1 R. Evald Mehlsen
Ryslinge: Trane 3 NØ. Per Rasmussen
Sandholt: Natugle 1 R. Leif Kristensen
Stevningen v/Rødskebølle: Duehøg 1 OF. Tom Giersing
Stoense Udflyttere: Trane 2 OF. Helle Regitze Boesen
Strib: Munk 2 FU. Peter Hvenegaard
Ståby: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Tullebølle: Gransanger 1 SY. Hans-Henrik Wienberg 
Røjle Mose: Duehøg 1 OF, Vandrikse 1 SY, Stor Flagspætte 2 R, Jernspurv 3 SY, Gransanger 4 SY, Spætmejse 2 FU. Erik Busk
Sibirien: Skovsneppe 2 R. Niels Bomholt Jensen
Siø: Bramgås 1200 R, Fiskeørn 1 NØ, Vandrefalk 1 N. Søren Bøgelund
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 FU. Vibeke Hansen
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 FU. Jens Kristian Holm
Stengade Skov: Havørn 1 OF, Ravn 5 FU. Hans-Henrik Wienberg
Søen, Valdemarsslot: Gråstrubet Lappedykker 14 R, Knarand 27 R. Peder Rasmussen
Thurø By m.m.: Ederfugl 70 Ø, Havørn 1 JUV OF, Spurvehøg 1 N, Tårnfalk 2 YF BR, Rødhals 2 TH, Stær 12 YF BR, Kernebider 1 OF. Arne Bruun
Øgårdshave v/Sandholt: Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 15 R, Pibeand 6 FU, Krikand 30 FU, Gråand 17 FU, Musvåge 1 OF, Vibe 9 R, Rødben 1 FU, Sølvmåge 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Gråkrage 2 FU, Ravn 1 R, Stær 1 FU T. Leif Kristensen 


       

Tirsdag den 3. april 2018                  Solopgang: 06:45 Solnedgang: 19:58

Kogtved, matriklen: Stillits 8 FU, Lille Gråsisken 3 R
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset  Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 10 R, Grågås 26 R, Gravand 16 R, Knarand 8 R, Krikand 16 R, Skeand 1 M R, Taffeland 20 R, Troldand 200 R, Toppet Skallesluger 1 F R, Rød Glente 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 60 R, Sølvmåge 12 R, Huldue 1 R, Ringdue 6 R, Solsort 6 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 2 SY, Allike 4 R
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 8 R, Bramgås 90 OF, Gravand 8 R, Krikand 16 R, Troldand 200 R, Musvåge 1 R, Fiskeørn 1 N, Tårnfalk 1 FU, Vibe 2 R
Longelse Bondegårdsskov: (13:00-14:00) Mistedrossel 8 1 FU OF SY (kaldende i flugten). Jan Stener Jørgensen
A9 Ringe (ved sydlige rasteplads) (16:00): Rørhøg 1 M FU. Jan Stener Jørgensen
Holckenhavn: Havørn 3. (2 AD R + 1 JUV. OF), Rød Glente 1 OF, Rørhøg 2 OF, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Grågås 16 R, Gravand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 6 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Vibe 3 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 35 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 35 R, Sanglærke 5 SY, Engpiber 1 R, Solsort 10 R, Allike 2 R, Råge 16 R, Gråkrage 6 R, Stær 22 OF, Gråspurv 15 R, Skovspurv 12 R, Bogfinke 7 R, Grønirisk 4 R, Gulspurv 3 R. Niels Andersen
Fårevejle: Blisgås 35 R. Nis Rattenborg
Gulstav: Atlingand 2 R, Havørn 1 AD R,
Trane 65 NØ, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 28 R, Ringdrossel 1 M R, Gransanger 2 SY, Stær 600 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 TH. Søren Bøgelund
Hav ved Tryggelev Nor: Ederfugl 120 OF. Pierre Bentzen
Ormstrup (Langeland): Blisgås 40 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 25 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 9 R, Grågås 140 R, Bramgås 2000 R, Gravand 8 R, Moskusand 1 M R, Pibeand 1 R, Knarand 9 R, Gråand 8 R, Troldand 150 R, Bjergand 80 R, Hvinand 9 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 14 R, Vibe 18 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 14 SY, Musvit 1 R, Råge 2 OF, Sortkrage 4 OF, Gråkrage 5 R, Stær 30 FU, Gulspurv 1 R. Pierre Bentzen 
Rudkøbing Vejle: Gråstrubet Lappedykker 6 YF P, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 6 R, Grågås 32 R, Gravand 30 R, Pibeand 210 R, Knarand 10 R, Krikand 340 R, Spidsand 4 R, Rød Glente 2 OF, Rørhøg 3 R, Fiskeørn 1 OF, Grønbenet Rørhøne 8 R, Blishøne 35 R, Vibe 18 YF TH, Dobbeltbekkasin 22 R, Hvid Vipstjert 8 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 3 OF. Ole Bo Olsen
Langelandssund syd for Lohals (Rødgrund m.m.): Splitterne 1 OF. Helle Regitze Boesen
Stoense Udflyttere: Rørhøg 3 OF, Jernspurv 2 SY, Sangdrossel 6 SY. Helle Regitze Boesen
Bugten øst for Ærøskøbing: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 11 OF, Grågås 4 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 550 R, Gravand 11 R, Pibeand 25 R, Gråand 24 R, Troldand 60 R, Ederfugl 700 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 15 R, Blishøne 60 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 40 R. Torben Johannesen
Ulbølle: Rørhøg 1 M FU. Lilly Sørensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 3 R, Knopsvane 4 R, Grågås 5 R, Bramgås 680 R, Gravand 8 R, Gravand 2 FU, Pibeand 8 FU, Krikand 5 R, Gråand 10 FU, Spidsand 2 R, Spidsand 2 FU, Taffeland 31 R, Troldand 342 R, Bjergand 71 R, Toppet Skallesluger 2 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Strandskade 7 R, Klyde 9 FU, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 83 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 4 R, Almindelig Ryle 31 FU, Rødben 1 FU, Rødben 1 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 2 SY, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 1 T, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Stær 4 OF, Stær 63 FU, Bogfinke 3 R, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Ulbølle: Hvid Vipstjert 1 R. Niels Bomholt Jensen
Bøgebjerg Skov (Vester Åby): Skovsneppe 1 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 2 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 4 SY, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Skovskade 2 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 R, Grønsisken 1 SY, Dompap 3 R, Kernebider 2 SY, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Duehøg 2 SY. Leif Bisschop-Larsen
Hjallese: Hættemåge 71 FU, Stormmåge 12 FU, Ringdue 17 R, Solsort 5 FU, Blåmejse 1 FU, Husskade 1 R, Allike 2 OF, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 2 OF, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 3 FU. Martin Rheinheimer
Universitetet, Odense: Grågås 6 OF, Gråand 4 R, Troldand 7 FU, Fasan 2 FU, Hættemåge 15 FU, Ringdue 3 FU, Solsort 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Husskade 5 FU, Råge 4 OF, Stillits 10 FU. Martin Rheinheimer  
Storelung: Rørhøg 1 M AD FU, Dobbeltbekkasin 5 R. Mads Syndergaard
Bredbjerg: Kernebider 4 R. Flemming G. Andersen
Brylle: Gråand 3 FU, Blishøne 2 FU, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Bogfinke 1 M R, Gulspurv 10 FU, Rørspurv 1 M R. Søren G. Nielsen
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Jernspurv 6 R, Misteldrossel 3 OF, Gransanger 2 R, Fuglekonge 80 R. Peter Pelle Clausen
Stavids Å v/Margård: Korttået Træløber 1 FU. Martin Strømkjær
Øksenrade Skov: Rød Glente 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 12 R, Stor Flagspætte 1 TH, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 3 SY, Solsort 2 SY, Solsort 10 R, Sangdrossel 1 SY, Fuglekonge 1 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 3 SY, Bogfinke 2 SY, Bogfinke 8 R, Grønsisken 5 R, Dompap 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Hagenskov Slotsmølle: Gransanger 1 SY, Grønsisken 2 FU, Kernebider 2 SY. Thomas Kampmann
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 R. Jens Bækkelund 


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 23/03 - 2018:
              Ny rapport: Derfor registrerer vi fugle

              Her kan en vandrefalk få hundrede tusinder af vadefugle på vingerne
              Bengalterne ynglede måske i Danmark i 2011


     

Mandag den 2. april 2018                  Solopgang: 06:47 Solnedgang: 19:55

Svendborg, matriklen (14:00): Gransanger 1 R KA (ankomst), Nældens Takvinge 1, Mariehøne 1 . Jan Stener Jørgensen
Egense v/Svendborg
: Havørn 1 AD R

Thurø
(11:15): Trane 110 T. Ole Ryge Petersen
Vornæs Skov
: Grønspætte 1 R. Dorthe S. Rasmussen
Ny Gesinge: Stær 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Åmosen, Ollerup (14:20): Trane 23 T Ø - NØ. Peder Skou  [Apollo Books]
Espe
: Rød glente 2 FU, Skovsneppe 1 R, Tårnfalk 1 R, Bjergvipstjert 2 R. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Slipshavn enge
: Krikand 15 FU, Gråand 8 FU, Knarand 2 FU, Grågås 8 FU R, Gravand 4 OF FU, Rødben 5 R OF, Stor præstekrave 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Skarv 8 OG, Bramgås 15 OF N, Ringdue 8 OF R, Gulspurv 1 R, Knopsvane 6 FU, Musvåge 6 kredsene, Husskade 2 FU, Hættemåge 15 FU, Sølvmåge 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

      

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge
: Skægmejse 3 FU. Henrik Kingo Andersen
Botofte Skovmose: Rød Glente 1 OF. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Strand og Storebælt ud for:
Trane 48 N. Inger Christensen
Botofte Strand og Storebælt ud for:
Trane 48 N. Tom Giersing
Brobyværk: Bjergvipstjert 1 FU . Vibeke Hansen
Bøgebjerg Strand / Romsø Sund nord: Havørn 1 AD T. Vivian Risør Neidel
Bøllemosen (Sydfyn): Ringdue 2000 R. Arne Bruun
Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 1 FU. Pierre Bentzen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 6 Ø, Sortstrubet Lom 8 Ø, Pibesvane 48 NØ, Blisgås 98 NØ, Ederfugl 5000 Ø, Almindelig Kjove 1 AD MF Ø, Splitterne 25 Ø. Esben Eriksen
Egensedybet: Bramgås 2000 R, Strandskade 56 R, Storspove 148 R. Ella Mikkelsen
Enebærodde:Havørn 1 IMM OF. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Krikand 100 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 4 R. Leif Sørensen
Eriks Hale (Ærøs Hale):
Trane 21 Ø. Torben Johannesen
Fakkemose: Bjerglærke 3 R. Søren Bøgelund
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 IMM OF. Keld Skytte Petersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 R, Sorthovedet Måge 1 R. Henrik Kingo Andersen
Fjordmarken: Rørhøg 5, Blå Kærhøg 1 F AD FU. Keld Skytte Petersen
Flyvesandet: Grønspætte 2 R. Kresten Madsen
Flådet (Tranekær): Rød Glente 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Glamsbjerg: Grønspætte 1 SY. Erik Damm
Grasten Fredskov: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Gulstav:
Sort Glente 1 NØ, Fiskeørn 2 NØ, Trane 780 NØ. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 TH, Skeand 15 R. Esben Eriksen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 TH. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU, Knarand 36 R, Krikand 119 R, Lille Skallesluger 13 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU, Lille Skallesluger 19 FU. Henrik Kingo Andersen
Gyldensteen: Langø: Knarand 14 FU, Skeand 24 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 580 OF, Klyde 38 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Vandrefalk 1 R, Klyde 21 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M SDR R. Jens David Kofoed Mogensen
Helnæs Made: Fiskeørn 1 FU. Kirsten Pedersen
Hessum: Sangsvane 120 R. Ella Mikkelsen
Hou Nordstrand (Langeland):
Bramgås 2067 T, Rød Glente 2 T, Duehøg 1 R, Spurvehøg 14 T, Musvåge 26 T, Fiskeørn 1 T, Huldue 9 T, Ringdue 22045 T, Bjergvipstjert 1 T, Jernspurv 57 T, Misteldrossel 15 T, Bogfinke/Kvækerfinke 16800 T, Stor Korsnæb 1 T. Erik Danielsen, Claus Dalskov, Eske Frank Morthensen 
Håstrup v/Faaborg: Rød Glente 2 OF. Leif Kristensen
Kajbjerg Skov: Grønspætte 1 SY. Hans Rytter
Kalvehave v/Rolsted: Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Klæsø Nor: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Troldand 3000 R, Havørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Konabbe Skov: Havørn 1 AD OF, Skovsneppe 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Klinte Strand: Blisgås 190 FU, Nilgås 1 FU. Jens Bækkelund
Kongebroskoven: Musvåge 52 N, Bjergvipstjert 3 N. Michael Brunhøj Hansen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 122 FU, Storspove 75 FU. Jens Bækkelund
Lohals: Trane 1 OF. Henry Nielsen
Marinaen i Middelfart: Fiskeørn 1 NØ. Anders Kristian Bærholm Frikke  
Måle: Bramgås 800 R. Ivan Sejer Beck
Nakkebølle Fjord: Rød Glente 1 OF. Carsten Skou
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 FU. Søren G. Nielsen
Påø Enge (våde): Vandrefalk 1 OF, Trane 170 N. Leif Bisschop-Larsen 
Ryslinge:
Trane 38 NØ, Grønspætte 1 SY. Palle Bo Larsen
Rønninge Søgård: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Huldue 4 R, Grønspætte 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU . Steen Lauritsen 
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 FU. Jens Kristian Holm
Sortemosen (Sydfyn): Knarand 12 R, Krikand 125 R, Skeand 26 R, Havørn 1 M FU. Arne Bruun
Steensgård Gods (Lohals): Skovsneppe 1 OF, Ringdue 1000 T. Helle Regitze Boesen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Blå Kærhøg 1 BR R. Arne Bruun
Svanninge: Havørn 1 AD OF. Jacob Sterup
Syltemade Å: Grønspætte 1 SY. Carsten Skou
Thurø By m.m.: Rød Glente 2 OF, Rød Glente 1 N, Havørn 1 V, Musvåge 32 N, Trane 3 N. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY,
Sølvhejre 1 R, Bramgås 1900 R, Skeand 15 R, Rød Glente 2 R, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 M T, Fiskeørn 2 T, Trane 213 N, Hedelærke 1 T, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R,
Sølvhejre 1 R, Pibesvane 1 R, Bramgås 1870 R, Knarand 12 R, Atlingand 2 R, Skeand 18 R, Havørn 1 SUB OF, Hvid Vipstjert 60 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R. Nis Rattenborg
Tårup v/Nyborg: Grønspætte 1 SY. Palle Bo Larsen
Vester Aaby:
Trane 62 NØ. Else Klint 
Vitsø: Sortstrubet Bynkefugl 1 F FU. Michael Larsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 14 R, Bramgås 500 R, Havørn 1 R. Henrik Kingo Andersen 
Åkrog Bugt: Bjergand 1300 FU, Ederfugl 1150 FU, Sortand 110 FU. Kirsten Pedersen


   

Søndag den 1. april 2018                  Solopgang: 06:50 Solnedgang: 19:55

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 400 R
Sdr. Vornæs, Taasinge: Gulspurv 10 R. Kresten Thomsen
Taasinge, Vejlen (14:45-15:45): Krikand 45, Musvåge 15 NV, Rørhøg 3 FU (1M , 2F), Vibe 72 FU , Dobbeltbekkasin 7 FU, Rødben 3 FU, Hvid Vipstjert 1 FU. Kathrine Stener Jørgensen, Jan Stener Jørgensen
Taasinge, Landet (16:20): Hjejle 50 NV. Jan Stener Jørgensen
Tryggelev Nor: Sortstrubet bynkefugl 1 F. Jan Nielsen
Broholm: Rørhøg 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen (09:00): Stær 45 R, Hvid vipstjert 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ørbæk (15:00): Havørn 1 OF. Tine A Jørgensen via Jan Stener Jørgensen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 102 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bjergand 370 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY,
 Sølvhejre 1 R, Bramgås 740 R T, Knarand 22 R, Krikand 110 R, Atlingand 2 R, Skeand 30 R, Fiskeørn 1 OF. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
 Sølvhejre 1 R, Bramgås 775 R,Krikand 110 R,Skeand 30 R,Havørn 1 AD FU. Gregers Johannesen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 FU. Claus Dalskov
Åsø Skov: Skovsneppe 1 R. Claus Dalskov
Åsø Strand: Rørdrum 1 SY. Jørgen Staun
Hou Nordstrand (Langeland): Sortgrå Ryle 6 FU, Stenvender 12 FU. Helle Regitze Boesen
Ærøskøbing: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 195 R. Lars Tom-Petersen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF BR. Arne Bruun
Gislev: Havørn 1 OF. Jacob Sterup 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 3 R. Henrik Kingo Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 R, Bramgås 1000 OF, Havørn 2 OF. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 10 FU, Bramgås 500 OF. Gunhild Brink
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 1000 OF. Henrik Kingo Andersen
Hofmansgave: Blå Kærhøg 1 M AD NØ. Henrik Kingo Andersen 
Sulkendrup: Rød Glente 1 OF. Lotte Mejer Sørensen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Havørn 1 OF. Richard Hansen
Juelsberg Skove: Vandrefalk 1 OF. Leif Schack-Nielsen 
Kohave v/Skovmøllevej: Stær 40 FU. Kurt Due Johansen
Flyvesandet: Havørn 1 OF, Grønspætte 2 R. Martin Strømkjær
Hav nord for Flyvesandet: Nordisk Lappedykker 0 FU. Martin Strømkjær 
Gyldensteen: Engsøen:
 Sølvhejre 1 R, Blisgås 475 R, Havørn 1 AD R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 R, Knarand 52 R, Skeand 14 R, Lille Skallesluger 12 R. Flemming Petersen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1800 OF, Skeand 30 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Knarand 10 R, Skeand 22 R. Flemming Petersen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

19 apr 2018
This page is part af: Http://www.Snatur.dk