Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 31. - 35. ( 1. august - 31. august 2022).                     Sidst opdateret 10 august 2022 07:18:47 

 

 


 

Søndag den 7. august 2022          Solopgang: 05:37 Solnedgang: 21:09

Svendborg Golfbane: Musvåge 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sangdrossel 1 OF

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 FU. Stoffer Jaeger
Føns Vang: Toppet Lappedykker 69 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Fjordterne 6 R, Digesvale 580 R. Nis Rattenborg
Grusgrave v/Birkum: Grågås 875 R. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Isfugl 1 R. Claus Dalskov
Karlsmosen, Egeskov: Bysvale 110 FU. Palle Bo Larsen
Magleby Nor: Rødrygget Tornskade 3 . Michael Aggerbeck
Marinaen i Middelfart: Kaspisk Måge 1 JUV R
. Michael Brunhøj Hansen
Mågeøerne: Stor Kobbersneppe 1 R, Stenvender 6 R. Peter Thomasen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 782 R, Skeand 15 R, Blishøne 590 FU, Sølvhejre 6 FU, Havørn 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Grågås 700 FU, Rovterne 1 FU, Havørn 3 FU. Ole Goldschmidt
Revsøre: Stenvender 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Grå Fluesnapper 4 FU. Gregers Johannesen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 12 R, Rovterne 4 R. Michael Aggerbeck
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 R, Rovterne 4 R. Peder Jacobsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Canadagås 55 FU, Canadagås x Grågås (hybrid) 4 FU, Grågås 1190 FU,
Rødhovedet And 1 F FU, Knarand 97 FU, Vandrikse 6 SY, Sølvhejre 12 FU, Tinksmed 43 FU, Rødrygget Tornskade 9 FU, Skægmejse 3 FU. Ole Goldschmidt
Tusindårsskoven: Hvid Vipstjert 50 T FU. Ella Mikkelsen
Ørnehøj-området (Gulstav):
Karmindompap 1 BR FU. Michael Aggerbeck
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 45 FU, Krumnæbbet Ryle 9 FU, Fjordterne/Havterne 32 R. Kurt Kaack Hansen


 

Lørdag den 6. august 2022           Solopgang: 05:35 Solnedgang: 21:11

Svendborgsund ved Iholm: Fjordterne 8 V

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 OF. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 OF. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Grågås 530 R, Klyde 31 FU, Stor Præstekrave 57 R, Stenvender 1 FU, Dværgterne 5 FU, Duehøg 1 OF. Leif Kristensen
Gulstav: Canadagås 27 NØ. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 39 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Sølvhejre 1 R. Jens Zeeberg
Gyldensteen: Engsøen: Dobbeltbekkasin 40 FU. Jens O. Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1110 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Sølvhejre 5 R,
Silkehejre 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Brushane 22 R, Temmincksryle 5 R, Dværgryle 6 R, Dobbeltbekkasin 92 R, Sortklire 19 R, Hvidklire 23 R, Tinksmed 54 R. Nis Rattenborg 
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 3 , Lærkefalk 1 OF, Ravn 19 R. Palle Bo Larsen
Mågeøerne: Strandskade 135 R, Stor Præstekrave 65 R, Storspove 82 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Islandsk Ryle 19 R, Splitterne 79 R. Nis Rattenborg 
Neverkær: Havørn 5 OF, Rød Glente 2 OF. David Damgaard Dysager
Røjle Klint:
Sildemåge 100 FU, Rovterne 1 AD T , Fjordterne 76 SV. Michael Brunhøj Hansen 
Æbelø: Almindelig Kjove 1 T, Havørn 2 OF. Jens Zeeberg
Æbelø Holm: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Jens Zeeberg
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 5 R, Storspove 145 R. Henrik Kalckar Hansen


 

Fredag den 5. august 2022           Solopgang: 05:33 Solnedgang: 21:13

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Kaspisk Måge 1 JUV R
. Michael Brunhøj Hansen
Bispeenge: Lille Præstekrave 5 FU, Dobbeltbekkasin 21 FU. Gunhild Brink
Bøjden Nor: Fiskehejre 31 R. Stoffer Jaeger
Dømmestrup: Trane 3 R. Anne Veber Døssing
Gulstav: Fiskeørn 1 SV. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 FU, Skestork 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 56 FU, Tinksmed 37 FU, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Canadagås 50 R. Jens Bækkelund
Kattekilde: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Keldsnor: Grågås 600 R, Stor Præstekrave 20 R, Almindelig Kjove 2 T, Fjordterne 12 T. Frank Jensen-Hammer
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 6 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Tolshave v/Søllinge: Havørn 2 OF. Per Rasmussen


 

Torsdag den 4. august 2022          Solopgang: 05:31 Solnedgang: 21:15

Svendborgsund ved Iholm: Mudderklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Allike 2 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Øresvin 1 R
Tangeskoven
: Gulspurv 4 R, Rødstjert 3 FU, Blåmejes 2 FU, Musvit 5 FU, Munk 1 R, Musvåge 1 OF, Træløber 1 FU, Hare FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Knopsvane 220 R, Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Grågås 600 R, Fiskehejre 26 FU, Klyde 34 FU, Hjejle 300 R, Stor Præstekrave 93 R Dværgterne 3 FU, Grå Fluesnapper 3 FU. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Duehøg 1 OF. Flemming Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 45 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 4 FU. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Lille Præstekrave 2 R. Magnus Taagaard
Gyldensteen: Engsøen: Tinksmed 10 FU. Tom Tjørnum 
Høbbet: Rødrygget Tornskade 6 FU. Leif Kristensen
Høbbet: Rødrygget Tornskade 6 JUV FU
. Gunnar Jørgensen
Klise Nor: Knarand 40 R. Claus Dalskov
Seden Strand: Knopsvane 1000 R. Anders Myrtue
Sjoen v/Dunkær: Rødrygget Tornskade 4 YF UF. Lars Tom-Petersen
Tarup (Årslev): Agerhøne 9 YF UF. Per Rasmussen
Tranekær Slot m/borgsø: Sølvhejre 1 R. Kurt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 F R, Sølvhejre 7 R, Rovterne 3 OF. Asger Sværke
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 F R. Kristian Tikjøb Olsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 F R , Sølvhejre 1 R NØ, Rovterne 4 FU. Claus Dalskov
Vejsnæs: Skovspurv 50 R. Lars Tom-Petersen


 

Onsdag den 3. august 2022           Solopgang: 05:30 Solnedgang: 21:17

Svendborgsund ved Iholm: Dværgmåge 1 AD T,  Øresvin 1 R
Svendborg Golfbane
: Rød Glente 2 FU T
Vejlen, Tåsinge
: Fiskehejre 6 R, Mudderklire 2 OF, Rovterne 1 FU, Havørn 1 R, Halemejse 10 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Havørn 2 AD + 1 1K FU
. Erik Thomsen
Lundeborg
(08:15): Havterne 29 OF V(et meget sjældent syn på disse kanter). Poul Brugs Rasmussen
Broholm
: Blishøne 4 FU R (2 AD + 2 PULL - Så kom årets 2. kuld til verden, foreløbig har jeg set 2 kyllinger, men der kan sagtens gemme sig flere under deres mor).
Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Allested: Trane 4 OF. Niels Lund
Bispeenge: Lille Præstekrave 4 FU. Gunhild Brink
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Leif Sørensen
Drætlingen v/Drættegrund: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Grågås 540 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Lille Præstekrave 3 R, Fjordterne 7 R, Havørn 4 , Vandrefalk 1 AD R. Nis Rattenborg
Gardersø: Trane 3 YF . Nis Rattenborg
Gråsten Nor: Tårnfalk 6 FU. Lars Tom-Petersen 
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 45 R, Sølvhejre 2 FU, Skestork 1 R, Brushane 22 FU, Temmincksryle 1 FU, Tinksmed 17 FU. Jens Bækkelund
Høbbet: Rødrygget Tornskade 4 FU. Leif Kristensen
Keldsnor: Grågås 620 R, Fjordterne 35 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Grågås 550 R, Rovterne 1 R, Tornirisk 80 FU. Leif Bisschop-Larsen 
Lundeborg: Fjordterne 31 SV. Preben Berg
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R. Kurt Jensen 
Purreskov: Grønspætte 2 R, Isfugl 1 R. Preben Berg
Røjle Klint: Sildemåge, Nordsøsildemåge (ssp. intermedius) 10 ,  Fjordterne 91 SV. Michael Brunhøj Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Dværgterne 1 R, Rovterne 4 R. Kurt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 7 R, Rovterne 3 FU. Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 FU. Leif Sørensen 
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 1 FU. Jan Kiel
Østerø Sø (Knudshoved): Lille Præstekrave 1 R. Rune Rosenborg Rasmussen 


 

Tirsdag den 2. august 2022           Solopgang: 05:28 Solnedgang: 21:19

Svendborgsund ved Iholm: Vibe 36 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 1 V,  Øresvin 1 R
Tåsinge, Monnetvej
: Storspove 20 R. Henning Steen Hansen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 R. Henning Steen Hansen
Skovballe: Havørn 1 R AD. Henning Steen Hansen
Tangeskoven
: Guldbug 1 R FU, Jernspurv 1 R, Landsvale 15 R FU, Rødstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Stengade Skov: Stor Flagspætte 2 R, Korttået Træløber 1 FU, Gærdesmutte 1 YF SY, Rødhals 1 R
Tranekær Slot m/borgsø: Blishøne 4 R, Grå Fluesnapper 1 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Knopsvane 220 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 5 FU, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 870 R, Havørn 4 R. Leif Bisschop-Larsen
Bøjden Nor: Skestork 2 R
, Klyde 28 FU, Stor Præstekrave 34 FU, Dværgterne 2 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 26 R. Claus Dalskov 
Føns Vang: Canadagås 30 R, Havørn 2 OF. Tom Tjørnum
Keldsnor: Grågås 500 R, Småspove 7 T, Lille Kobbersneppe 150 T, Rovterne 1 R, Fjordterne 100 T. Frank Jensen-Hammer
Klise Nor: Rovterne 3 R. Jan Kiel 
Måle: Ravn 4 OF. John Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 4 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 2 R, Rødrygget Tornskade 3 YF. Jan Kiel


 

Mandag den 1. august 2022          Solopgang: 05:26 Solnedgang: 21:21

Thurø: Spurvehøg 1 FU, Landsvale 2 R (Spurvehøgen opdaget på svalens advarselskald). Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge
: Isfugl 1 R (sad ved pumperøret i morges). Thomas Gulmark

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Fakkebjerg: Havørn 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 8 R. Anders Myrtue
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Ravn 3 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Keldsnor: Lille Præstekrave 3 T, Mudderklire 28 T, Dværgmåge 2 AD T, Rovterne 4 OF, Sortterne 1 AD T, Sortterne 8 T, Fjordterne 17 T, Fjordterne 802 T. Frank Jensen-Hammer 
Klise Nor:
Damklire 1 R, Rovterne 4 FU. Henrik Mørup-Petersen
Klise Nor:
Damklire 1 R . Stoffer Jaeger
Klise Nor:
Damklire 1 FU, Rovterne 2 FU. Claus Dalskov
Nørre Lyndelse: Sortsvane 2 R NAT. Sebastian Sjøstrand
Nørreballe Nor: Rovterne 5 FU. Henrik Mørup-Petersen
Skaboeshuse: Mudderklire 26 FU. Kurt Kaack Hansen
Stige Ø:
Knopsvane 1100 R, Skestork 11 N, Strandhjejle 20 T, Havørn 3 R. Gregers Johannesen
Strynø: Rød Glente 4 V. Stig Rubæk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 3 FU. Stoffer Jaeger
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 11 R, Klyde 23 R, Lille Præstekrave 9 R. Anders Myrtue
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 29 R, Krumnæbbet Ryle 14 FU, Rovterne 1 FU
, Fjordterne 16 AD FU. Pierre Bentzen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

10 aug 2022
This page is part af: Http://www.Snatur.dk