Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 26. - 31. ( 1. juli - 31. juli 2023).                     Sidst opdateret 06 august 2023 17:20:24 

 

 


 

Mandag den 31. juli 2023             Solopgang: 05:24  Solnedgang: 21:23

Svendborgsund ved Iholm: Toppet Skallesluger 1 F YF UF, Strandskade 10 V, Strandskade 14 V, Almindelig Ryle 9 V, Almindelig Ryle 10 V, Mudderklire 2 R, Fjordterne 2 V, Fjordterne 3 V, Fjordterne 5 V, Fjordterne 12 V, Fjordterne 12 V, Havterne 2 V
Tange å
: Bogfinke 2 R, Gransanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Islandsk Ryle 28 AD SV, Fjordterne 8 1K SV, Fjordterne 18 AD R, Fjordterne 21 AD SV, Ravn 3 OF. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Knopsvane 213 FU, Trane 4 FU, Rovterne 2 R, Rovterne 2 FU, Fjordterne 24 R, Havørn 2 AD OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 24 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Stenvender 1 FU, Dværgterne 1 FU, Dværgterne 1 JUV R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Stenvender 1 FU, Dværgterne 2 FU. Pierre Bentzen
Føns Vang: Lille Lappedykker 38 R, Toppet Lappedykker 148 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 28 R. Nis Rattenborg
Føns Vang: Fjordterne 7 YF UF, Rød Glente 2 FU. Erik Busk
Gudbjerg: Isfugl 2 YF BR. Maja Pilegaard
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 107 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Trane 8 R, Fiskehejre 66 R, Sølvhejre 8 R, Skestork 1 JUV R, Brushane 26 R, Krumnæbbet Ryle 5 AD R, Temmincksryle 3 AD R, Sortklire 19 R, Hvidklire 36 R, Tinksmed 28 R, Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Husby Strand, Wedellsborg: Atlingand 8 YF UF. Erik Busk
Nyborg: Fiskeørn 1 S. Søren Bøgelund
Nyhave v/Holstenshus: Rød Glente 2 OF. Kristina Svendsen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 4 AD FU, Fjordterne 5 FU SV. Henrik Mørup-Petersen
Vigelsø: Havørn 2 R NAT. Linda Sørensen
Østerø Sø (Knudshoved): Krumnæbbet Ryle 5 FU, Fjordterne 32 R. Kurt Kaack Hansen


 

Søndag den 30. juli 2023             Solopgang: 05:22  Solnedgang: 21:25

Svendborgsund ved Iholm: Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 70 R, Almindelig Ryle 6 V, Fjordterne 16 V, Fjordterne 34 V , Hvepsevåge 1 R, Rørhøg 2 1K YF UF
Strandeng v/Horseskov: Fiskehejre 1 FU, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Storspove 1 FU, Mudderklire 2 FU, Hvidklire 1 FU
Høbbet
: Rød glente 1 OF, Hvepsevåge 1 FU (på hvepse), Duehøg 1 R (ved rede), Grå fluesnapper 3 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 1 OF, Fiskehejre 10 R, Vibe 40 OF, Rørhøg 4 OF, Havørn 1 R, Rød Glente 8 FU, Tårnfalk 2 R, Ravn 2 R, Tornirisk 4 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Hesselagergård: Solsort 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Strandskade 104 V, Strandhjejle 38 AD SV, Lille Kobbersneppe 243 SV, Fjordterne 20 AD SV. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Lille Præstekrave 1 OF, Lille Præstekrave 1 FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 7 FU, Havørn 2 IMM OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 FU,  Havørn 4 R. Christian Vemmelund Helligsø
Gulstav: Rovterne 2 OF, Kernebider 7 OF. Michael Bjerregaard  
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 914 R, Skeand 12 R, Lille Lappedykker 48 R, Fiskehejre 28 R, Sølvhejre 5 R, Silkehejre 1 FU. Hans Knakkergaard
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås 42 R. Hans Knakkergaard
Kerteminde: Sølvhejre 1 OF. Bo K. Stephensen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 8 FU. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 R, Rovterne 2 TH. Freya Mørup-Petersen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 3 FU. Christian Vemmelund Helligsø
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Småspove 14 R, Fjordterne 7 SV, Fjordterne/Havterne 514 SV, Gærdesanger 12 R. Lars Tom-Petersen 
Spodsbjerg (Langeland): Havørn 2 AD OF. Erik Røjgaard
Stokkeby: Canadagås x Bramgås (hybrid) 1 R. Lars Tom-Petersen 
Sybergland: Temmincksryle 3 FU. Maria Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 7 R, Fjordterne 16 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 FU. Per Rasmussen
Vejstrup v/Svendborg: Rød Glente 2 OF. Ella Mikkelsen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Storspove 103 R. Hans Knakkergaard


 

Lørdag den 29. juli 2023              Solopgang: 05:20  Solnedgang: 21:27

Sørup v/Svendborg: Rød Glente 2 FU
Thurø Rev: Småspove 5 SV, Lille Kobbersneppe 1 SV, Islandsk Ryle 1 SV, Sandløber 2 FU, Alk 1 T. Lars Kirk
Ollerup, Åmosen: Musvåge 1 R. Peder Skou
Vormark: Mursejler 25 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Trane 4 R, Havørn 6 R. Flemming Johansen
Flyvesandet: Stenvender 1 FU, Grønspætte 2 FU. Karen Koefoed
Gyldensteen: Engsøen: Trane 4 R, Sølvhejre 3 FU, Skestork 1 R. Jens Bækkelund
Langelands Golfklub v/Bukkemose: Rørdrum 1 R. Jan Eriksen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R, Rød Glente 6 OF, Ravn 10 R. Leif Sørensen
Lumby Middelgrund: Storspove 70 FU. Peter Lillesø
Munkebo: Havterne 94 SV. Peter Lillesø
Siø: Lille Præstekrave 5 1K FU. Morten Müller
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 2 R. Maria Rasmussen
Thurø Rev: Stor Præstekrave 28 SV, Småspove 5 SV, Krumnæbbet Ryle 5 SV, Sandløber 1 T FU, Almindelig Ryle 769 SV, Dværgryle/Temmincksryle 1 SV, Fjordterne/Havterne 418 SV. Arne Bruun
Thurø Rev: Småspove 5 SV, Sandløber 2 FU. Lars Kirk
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 9 R. Martin Rheinheimer
Vejlby Fed Sommerhusområde: Strandskade 313 V, Strandhjejle 32 AD SV, Småspove 8 SV, Stenvender 1 SV, Islandsk Ryle 15 SV, Fjordterne/Havterne 154 SV. Michael Brunhøj Hansen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R. Bo Gregersen 
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Rød Glente 4 R. Leif Sørensen


 

Fredag den 28. juli 2023              Solopgang: 05:19  Solnedgang: 21:29

Kogtved, matriklen: Gærdesanger 1 R, Rødstjert 1 R, Storplettet Perlemorsommerfugl 1 R
Skarø
: Fiskeørn 1 T. Erik Ehmsen
Keldsnor
: Digesvale 2000 R. Erik Thomsen
Hesselagergård
: Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Rovterne 1 AD FU. Jakob Sunesen
Brændegård Sø: Trane 4 OF, Havørn 3 R, Rød Glente 2 OF. Bent Juhler
Brændegård Sø: Rød Glente 2 OF. Niels Andersen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU, Dværgterne 3 R. Gunnar Jørgensen
Ejby (Vestfyn): Skovhornugle 1 1K R, Jørgen Lund Bjerregaard
Espe: Vagtel 1 SY. Niels Andersen
Fiskerup Skov: Havørn 4 IMM OF,
Rødrygget Tornskade 38 YF UF, Ravn 4 R, Grå Fluesnapper 7 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Forreste Tvedeløkke (Ravnholt): Rød Glente 5 R NAT. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 55 R, Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Havørn 2 AD OF. Bo Levesen
Hågerup Å vest for Hågerup: Skægmejse 3 1K R. Jakob Sunesen
Keldsnor: Strandskade 54 T, Stenvender 2 T, Fjordterne/Havterne 87 T. Frank Jensen-Hammer
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Marstal Havn: Strandskade 55 SV. Christian Vemmelund Helligsø
Middelfart: Rørdrum 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Munkebo: Havterne 30 SV. Peter Lillesø
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 2 TH, Fjordterne 6 FU. Freya Mørup-Petersen
Olde Mark: Blå Kærhøg 1 BR OF, Rødrygget Tornskade 5 YF UF,  Digesvale 300 YF BR. Lars Tom-Petersen
Oure: Fjordterne 11 V. Jacob Sterup
Ringe Sø: Hættemåge 1000 FU. Niels Andersen
Silkeå vest for gl. jernbane: Græshoppesanger 1 SY. Jakob Sunesen
Siø: Lille Præstekrave 4 FU. Bo Gregersen
Skaboeshuse: Tornsanger 32 FU. Kurt Kaack Hansen
Thurø Rev: Småspove 6 SV, Fjordterne/Havterne 50 SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 14 R, Sølvhejre 7 R, Rovterne 1 FU, Skægmejse 8 R. Bo Gregersen
Østrig: Rødrygget Tornskade 3 1K FU. Jane Ditzel


 

Torsdag den 27. juli 2023             Solopgang: 05:17  Solnedgang: 21:30

Svendborgsund ved Iholm: Fjordterne 16 SV
Lundeborg, matriklen: Kejserkåbe 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård:Gærdesanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Småspove 11 SV, Fjordterne 6 1K R, Fjordterne 9 AD SV, Fjordterne 52 AD R, Havørn 2 AD OF. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Trane 3 OF, Rovterne 1 FU, Havørn 11 R. Jens Rasmussen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Jens Rasmussen
Bøjden Nor: Fiskeørn 1 S
. Stoffer Jaeger
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 FU, Skestork 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Trane 5 R, Fiskehejre 30 R, Sølvhejre 4 R. Tom Tjørnum 
Høbbet: Rødrygget Tornskade 9 YF, Ravn 3 R. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Sortand 114 T, Strandskade 66 T, Lille Præstekrave 1 T, Stenvender 3 T, Dværgterne 14 T, Sortterne 4 T, Fjordterne/Havterne 436 T, Digesvale 454 T. Frank Jensen-Hammer
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU, Rovterne 1 1K R, Rovterne 3 AD FU, Fjordterne 24 FU. Henrik Mørup-Petersen
Siø: Lille Præstekrave 4 FU. Claus Dalskov
Skaboeshuse: Småspove 9 V, Grønspætte 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Småspove 13 R, Gærdesanger 24 R. Lars Tom-Petersen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 5 FU, Rovterne 2 FU. Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Rød Glente 2 OF. Christian Svenstrup
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 3 R. Christian Vemmelund Helligsø
Vitsø: Taffeland 120 R, Sorthalset Lappedykker 22 R. Lars Tom-Petersen


 

Onsdag den 26. juli 2023             Solopgang: 05:15  Solnedgang: 21:32

Lundeborg, matriklen: Gråkrage 1 R, Sortkrage 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Agerhøne 2 R, Fiskehejre 4 R, Vibe 50 R, Rørhøg 2 R, Rød Glente 2 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 FU.  Leif Sørensen [Facebook]
Hesselagergård
: Rødhals 1 R JUV. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Stenvender 4 AD SV, Islandsk Ryle 14 AD SV, Fjordterne 16 AD R. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 OF, Rovterne 2 AD R, Fjordterne 9 R, Havørn 3 IMM OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Rovterne 3 FU, Havørn 7 R. Henrik Mørup-Petersen
Båring Vig: Fjordterne/Havterne 150 FU. Michael Brunhøj Hansen
Græsholm v/Drejø: Skestork 5 R. Christian Vemmelund Helligsø
Gyldensteen: Engsøen: Trane 5 R, Sølvhejre 1 R. Anders Myrtue
Høbbet: Duehøg 1 OF, Havørn 2 OF, Rødrygget Tornskade 8 YF. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Sortand 845 T,
Strandskade 650 T, Strandhjejle 21 T, Stenvender 2 T, Almindelig Ryle 977 T, Dværgmåge 1 T, Dværgterne 14 T, Fjordterne/Havterne 1071 T, Splitterne 47 T, Digesvale 467 T. Frank Jensen-Hammer 
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Olde Mark: Rødrygget Tornskade 4 YF. Niels Munch Kofoed
Siø: Lille Præstekrave 2 1K FU. Morten Müller
Sjoen v/Dunkær: Rødrygget Tornskade 8 YF. Niels Munch Kofoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 FU, Lille Præstekrave 5 R, Dværgterne 2 FU, Rovterne 3 R, Rødrygget Tornskade 4 R, Skægmejse 9 R, Sortstrubet Bynkefugl 3 R. Michael L.J. Glentedal
Urehoved: Dværgterne 1 AD FU. Lars Tom-Petersen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU. Arne Christensen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 43 FU, Småspove 7 FU, Krumnæbbet Ryle 13 FU, Fjordterne/Havterne 55 R, Splitterne 132 R. Kurt Kaack Hansen


 

Tirsdag den 25. juli 2023              Solopgang: 05:14  Solnedgang: 21:34

Thurø Rev: Strandskade 16 T, Stenvender 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 30 R, Mudderklire 3 R, Dværgmåge 5 T, Fjordterne 26 T, Splitterne 3 T. Lars Kirk
Dovns Klint
: Krumnæbbet ryle 1 FU, Stenvender 2 R, Almindelig ryle 7 R
. Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor: Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Hesselagergård
: Gransanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Sortand 250 SV, Fjordterne 8 AD SV, Fjordterne/Havterne 41 AD S . Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Havørn 7 FU . Kristina Svendsen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 23 R, Krumnæbbet Ryle 13 FU, Dværgterne 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Frøbjerg: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Evald Bekker
Gulstav: Fiskeørn 1 S. Michael Bjerregaard
Hagenskov Slotsmølle:
Slørugle 1 R. Thomas Kampmann
Keldsnor: Sortand 111 T, Fiskehejre 34 T, Strandskade 162 T,  Lille Kobbersneppe 73 T, Islandsk Ryle 55 T, Krumnæbbet Ryle 10 T, Sandløber 1 T, Almindelig Ryle 1412 T, Almindelig Kjove 1 MF T, Dværgmåge 10 T, Dværgterne 10 T, Fjordterne/Havterne 517 T, Splitterne 44 T, Digesvale 465 T. Frank Jensen-Hammer
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rødrygget Tornskade 4 R . David Damgaard Dysager
Siø: Stor Kobbersneppe 1 VDR FU. Morten Müller
Stokkeby Nor: Rødrygget Tornskade 4 YF FU, Rødrygget Tornskade 4 YF UR, Rødrygget Tornskade 6 YF UF. Niels Munch Kofoed
Søndersø Skov: Rød Glente 2 FU. Anne Veber Døssing
Thurø Rev: Stenvender 4 R. Maria Rasmussen
Thurø Rev: Stenvender 2 R, Dværgmåge 5 T, Fjordterne 26 T. Lars Kirk
Universitetet , Odense: Lille Præstekrave 3 FU. Martin Rheinheimer
Urehoved: Krumnæbbet Ryle 7 AD R . Lars Tom-Petersen

Vejsnæs Nakke: Fjordterne 7 AD V, Havterne 60 SV. Lars Tom-Petersen


 

Mandag den 24. juli 2023             Solopgang: 05:12  Solnedgang: 21:35

Svendborgsund ved Iholm: Småspove 5 V, Dværgmåge 1 V, Fjordterne 5 V, Fjordterne 16 V
Brændegård Sø: Skarv 500 R 1K. Erik Thomsen
Hesselagergård: Sangdrossel 1 R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Strandhjejle 24 AD SV, Småspove 7 SV, Lille Kobbersneppe 278 AD SV, Islandsk Ryle 62 AD SV, Fjordterne 52 AD SV. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Rovterne 1 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 5 FU, Fjordterne 6 R, Havørn 3 IMM OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Rovterne 4 R, Fiskeørn 1 OF, Havørn 6 OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 OF, Havørn 6 OF. Arne Christensen
Brændegård Sø: Rovterne 3 FU, Fjordterne/Havterne 35 FU, Havørn 3 R. Carsten Skou
Fårevejle: Rødrygget Tornskade 4 YF. Erik Overlund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 29 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Fiskehejre 49 R, Sølvhejre 2 R, Skestork 1 AD FU, Skestork 1 JUV FU, Sortklire 24 R, Hvidklire 49 R, Fjordterne 6 JUV FU. Nis Rattenborg 
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 2 YF UF. Per Rasmussen
Keldsnor: Sortand 179 T, Sule 1 AD T, Strandskade 120 T, Strandhjejle 35 T, Stor Præstekrave 22 T, Lille Kobbersneppe 137 T, Stenvender 3 T, Islandsk Ryle 61 T, Krumnæbbet Ryle 15 T, Dværgmåge 1 T, Dværgterne 5 T, Sortterne 1 T, Fjordterne/Havterne 139 T, Splitterne 32 T. Frank Jensen-Hammer 
Nakkebølle Inddæmning: Taffeland 184 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Blishøne 640 R, Sølvhejre 3 R, Dværgmåge 1 AD FU, Fjordterne 7 FU. Niels Bomholt Jensen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Isfugl 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Grå Fluesnapper 6 R. Gregers Johannesen
Siø: Lille Præstekrave 2 FU. Claus Dalskov
Siø: Stor Kobbersneppe 1 FU. Arne Christensen 
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Småspove 44 R, Fjordterne 9 SV, Bysvale 130 FU, Gærdesanger 14 R. Lars Tom-Petersen
Tangmosen: Rørhøg 11 JUV YF UF. Michael Brunhøj Hansen  
Slipshavn Enge: Dværgcanadagås 1 R. Peter Pelle Clausen
Thurø Rev: Islandsk Ryle 20 FU. Niels Selck
Thurø Rev: Sorthovedet Måge 1 R, Dværgterne 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Urehoved: Stenvender 1 AD SV, Islandsk Ryle 20 SV, Dværgterne 8 AD NV, Fjordterne 16 SV. Lars Tom-Petersen
Voderup Klint: Rødrygget Tornskade 3 YF UF. Niels Munch Kofoed


 

Søndag den 23. juli 2023              Solopgang: 05:10  Solnedgang: 21:37

Svendborgsund ved Iholm: Strandskade 3 V Lille Kobbersneppe 1 V, Almindelig Ryle 18 V, Rovterne 2 V, Havterne 2 V, Havterne 3 FU,
Horseskov: Rørhøg 1 FU, Ravn 2 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Rovterne 2 FU
, Havørn 11 R . Carsten Juhl
Føns Vang: Toppet Lappedykker 106 R, Sorthalset Lappedykker 11 R, Fiskehejre 30 R, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 R, Fjordterne 29 FU, Digesvale 110 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 2 JUV R, Sorthalset Lappedykker 6 AD R, Fiskehejre 72 R, Sølvhejre 2 R, Skestork 1 AD R, Lille Præstekrave 2 R, Storspove 54 R, Stenvender 2 OF, Hvidklire 39 R, Tinksmed 12 R, Digesvale 380 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Skestork 1 AD R. Jens Bækkelund
Keldsnor: Strandhjejle 22 T, Småspove 6 T, Lille Kobbersneppe 218 T, Islandsk Ryle 173 T, Sandløber 2 T, Almindelig Kjove 1 MF T, Dværgmåge 3 T, Dværgmåge 2 T, Dværgterne 1 T, Sortterne 1 T, Fjordterne/Havterne 296 T, Fjordterne/Havterne 56 T, Splitterne 32 T. Frank Jensen-Hammer
Thurø Rev: Lille Præstekrave 1 SV, Lille Kobbersneppe 57 SV, Islandsk Ryle 77 SDR SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R NV, Rovterne 2 R. Gustav Dahlslund Leth
Ærøskøbing: Grå Fluesnapper 5 R. Lars Tom-Petersen


 

Lørdag den 22. juli 2023               Solopgang: 05:09  Solnedgang: 21:39

Svendborgsund ved Iholm: Vibe 10 V, Vibe 32 OF, Almindelig Ryle 26 V, Fjordterne 12 V, Havterne 2 V, Havterne 3 V, Havterne 3 V, Havterne 3 T, Havterne 4 V, Havterne 5 V, Havterne 6 V, Havterne 8 V, Havterne 15 V, Havterne 16 V, Havterne 20 V, Hvepsevåge 2 NV, Tårnfalk 1 NV, Digesvale 4 V
Strandeng v/Horseskov: Vibe 6 R, Ravn 2 R
Brændegård Sø
:
Havørn 14 FU. Bent Staugaard Nielsen [Facebook]
Hesselagergård
: Sanglærke 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Rovterne 2 R, Fjordterne 8 FU, Havørn 9 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 5 R, Fjordterne 5 FU, Duehøg 1 R, Havørn 2 IMM R, Havørn 2 AD R, Havørn 2 IMM FU
, Havørn 8 IMM OF . Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 11 R, Havørn 2 OF, Havørn 3 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Fjordterne 6 R, Havørn 12 FU. Niels Andersen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 OF. Flemming Johansen
Flyvesandet: Strandskade 80 FU, Lille Kobbersneppe 120 FU, Islandsk Ryle 50 FU, Islandsk Ryle 90 V, Fjordterne 30 V. Oliver Piepgras
Faaborg: Fiskeørn 1 OF. Nina Bjørn
Keldsnor: Sortand 195 T, Strandskade 79 T, Lille Kobbersneppe 169 T, Stenvender 1 T, Islandsk Ryle 182 T, Krumnæbbet Ryle 8 T, Sandløber 1 T, Tejst 10 R, Dværgmåge 5 T, Dværgterne 1 T, Sortterne 1 T, Fjordterne 89 T, Havterne 403 T, Fjordterne/Havterne 92 T, Digesvale 346 T. Frank Jensen-Hammer
Nørreballe Nor: Temmincksryle 1 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 15 FU. Henrik Mørup-Petersen
Rødme Svinehaver: Rødrygget Tornskade 5 YF UF. Carsten Skou
Siø: Lille Præstekrave 10 FU, Islandsk Ryle 12 AD FU, Krumnæbbet Ryle 5 AD FU, Temmincksryle 1 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 3 FU, Skægmejse 3 R. Arne Christensen
Urehoved: Stenvender 1 AD R, Krumnæbbet Ryle 11 AD R. Lars Tom-Petersen


 

Fredag den 21. juli 2023               Solopgang: 05:07  Solnedgang: 21:40

Hesselagergård: Munk 1 F FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 FU, Rovterne 2 AD R
, Fjordterne 5 FU, Fjordterne 5 R, Havørn 2 IMM R, Havørn 2 AD R, Havørn 4 IMM FU, Havørn 5 IMM OF . Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:  Rovterne 1 OF, Rovterne 2 R, Havørn 3 OF, Havørn 9 R. Peter de Vries
Brændegård Sø: Havørn 14 FU. Bo Gregersen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R, Havterne 419 R. Leif Kristensen
Drejø Enge v/Mejlhoved: Kærløber 1 FU. Arne Bruun
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 450 R, Krumnæbbet Ryle 8 FU. Martin Rheinheimer 
Fiskerup Skov: Ravn 3 OF. Peter de Vries
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.): Grønspætte 2 SY. Per Klit Christensen
Hjortø: Dværgterne 4 R. Fredrik Busk
Keldsnor: Sule 1 AD T, Strandskade 89 T, Strandhjejle 24 T, Småspove 10 T, Lille Kobbersneppe 68 T, Islandsk Ryle 105 T, Dværgmåge 4 T, Dværgterne 6 T, Fjordterne 18 T, Havterne 243 T, Fjordterne/Havterne 36 T, Digesvale 171 T. Frank Jensen-Hammer  
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 R, Havørn 3 R, Ravn 6 R. Leif Sørensen
Lydinge Mølle: Vagtel 1 R. Gunnar Jørgensen
Løkkeby Strand og Langelandsbælt ud for: Fjordterne 7 S. Gert Thorhauge Andersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Grå Fluesnapper 8 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU, Rovterne 2 OF, Skægmejse 8 R. Flemming Johansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 5 FU. Morten Müller


  

Torsdag den 20. juli 2023             Solopgang: 05:06  Solnedgang: 21:42

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 1 PUL YF UF, Ederfugl 2 AD YF UF, Toppet Skallesluger 1 V, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 1 FU, Almindelig Ryle 1 V, Almindelig Ryle 8 V, Dværgmåge 1 AD V, Dværgterne 2 V, Fjordterne 22 V, Havterne 34 V, Stær 16 V
Svendborg Golfbane
: Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Hvepsevåge 2 FU, Rørhøg 1 R, Rød Glente 1 FU, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Ravn 1 R, Munk 4 YF SY, Gærdesmutte 1 SY
Brændegård Sø
: Havørn 4 3K. Erik Thomsen
Brændegård Sø
: Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Lille Præstekrave 3 R, Mudderklire 4 R, Svartbag 2 R, Rovterne 2 FU, Fjordterne 12 R, Havørn 8 R, Grønspætte 1 OF, Hvid Vipstjert 20 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Hesselagergård
: Musvåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 50 R, Havørn 2 OF. Peter de Vries
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 3 R, Rovterne 2 FU, Fjordterne 12 R, Havørn 8 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 4 FU, Rovterne 1 R, Fjordterne 9 R, Havørn 3 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Rovterne 2 R Hans Olrik 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Temmincksryle 5 FU. Freya Mørup-Petersen
Keldsnor: Strandskade 371 T, Lille Kobbersneppe 127 T, Islandsk Ryle 15 T, Dværgterne 4 T, Havterne 232 T, Lærkefalk 1 AD OF, Undulat 1 T, Digesvale 218 T. Frank Jensen-Hammer
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF. Jakob Bendix Hansen
Svanninge Bakker: Ravn 3 OF Peter de Vries
Søen, Valdemarsslot: Isfugl 1 R Arne Christensen


 

Onsdag den 19. juli 2023             Solopgang: 05:04  Solnedgang: 21:43

Svendborgsund ved Iholm: Fjordterne 13 V, Havterne 9 V
Kogtved: Grønspætte 1 1K R, Grønspætte 1 AD FU, Havesanger 1 FU,
Strandenge SV f/Skovhuse: Ravn 1 R,
Nyborg, Slipshavn: Canadagæs 2 R, Dværgcanadagås 1 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Havørn 14 R. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Skestork 1 R, Dværgterne 5 R. Jan A. Østergaard
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 R. Jens Bækkelund
Keldsnor: Grågås 1200 R, Strandskade 53 T, Strandskade 53 T, Islandsk Ryle 10 T, Almindelig Ryle 501 T, Tejst 10 AD R, Dværgterne 6 T, Dværgterne 10 T, Fjordterne 76 T, Fjordterne 80 T, Havterne 51 T, Havterne 211 T, Fjordterne/Havterne 40 T, Splitterne 33 T. Frank Jensen-Hammer
Knold Nor: Fiskehejre 25 R Dværgterne 10 R. Peter de Vries
Nabben ved Strandby (Haarby): Isfugl 1 FU. Per Toft Johansen
Skovsby v/Vissenbjerg: Rød Glente 3 R. Peter Thomasen
Storeholm + øhavet nord for: Strandskade 70 R, Klyde 45 R, Stor Præstekrave 20 R, Storspove 80 R, Dværgterne 6 FU, Rovterne 1 R, Havterne 25 R, Havørn 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Lundeborg, Tange/Grønneskov: Lille Præstekrave 1 R. Peter Ruge
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer
Vindeby Udflyttere: Lille Præstekrave 3 TH. Auroura Epoke Dalsgård
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 25 R, Klyde 43 FU, Småspove 5 FU, Munk 12 SY. Kurt Kaack Hansen


 

Tirsdag den 18. juli 2023             Solopgang: 05:02  Solnedgang: 21:44

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 1 PUL YF, Knopsvane 2 AD YF UF, Ederfugl 2 F AD YF UF, Ederfugl 2 JUV YF, Svartbag 3 R, Hvepsevåge 1 NV
Svendborg Golfbane
: Fasan 2 AD YF UF, Fasan 6 1K YF, Blishøne 2 AD YF UF, Blishøne 7 1K YF, Spurvehøg 1 FU, Rød Glente 1 FU, Grønspætte 1 R, Munk 3 YF SY, Hvid Vipstjert 3 R
Strandeng v/Horseskov
: Grågås 3 R, Gråand 4 R, Strandskade 6 FU, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 1 FU, Hvidklire 2 FU, Rødben 1 R, Landsvale 6 FU
Sdr. Højrup
: Spurvehøg 1 FU (på due).  Leif Sørensen [Facebook]
Hesselagergård
: Stillits 2 FU (på kirsebær). Poul Brugs Rasmussen
Helnæs Made: Grågås 60 R, Klyde 29 R, Hjejle 26 R, Rødrygget Tornskade 3 R, Stær 350 R. Lars Kirk

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 11 R. Morten Kristiansen
Brændegård Sø: Fjordterne 6 FU, Havørn 11 R. Leif Sørensen
Enebærodde: Gulbug 5 SY. Karen Koefoed
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 52 R, Sorthalset Lappedykker 1 JUV R, Sorthalset Lappedykker 7 AD R, Fiskehejre 84 R, Sølvhejre 1 R, Skestork 1 JUV R, Lille Præstekrave 6 R, Småspove 9 OF, Storspove 57 R, Sortklire 32 R, Hvidklire 33 R, Tinksmed 28 R, Rovterne 1 AD R, Sortterne 6 R. Nis Rattenborg
Helnæs Made: Klyde 29 R, Rødrygget Tornskade 3 R. Lars Kirk
Henninge Nor: Ravn 4 OF (flere hundrede ænder er udsat i søen). Niels Bomholt Jensen
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 2 R. Erik Busk
Højby v/Odense: Fiskeørn 1 OF. Jacob Niss
Rifbjerg Nor: Sølvhejre 1 R. Jens Chr. Bay
Ristinge Hale: Dværgterne 1 R. Peter de Vries
Ristinge Klint: Digesvale 150 YF. Peter de Vries
Siø: Lille Præstekrave 3 R. Niels Bomholt Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Isfugl 1 R. Hans Rytter
Søen, Valdemarsslot: Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Storspove 100 FU. Karen Koefoed


 

Mandag den 17. juli 2023             Solopgang: 05:01  Solnedgang: 21:46

Brændegård Sø: Havørn 11 FU (igen på skarv). Erik Thomsen
Tange å
: Grønspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøgebjerglund Sommerhusområde: Sort Glente 1 OF. Niels Andersen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 4 YF. Stoffer Jaeger
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 AD R. Anders Myrtue
Føns Vang: Toppet Lappedykker 119 R, Sorthalset Lappedykker 12 R, Fjordterne 17 R. Nis Rattenborg
Hjortebjerg Huse: Vagtel 1 R. Lars Jørn Olsen
Keldsnor: Sortand 320 T, Dværgmåge 14 AD T, Dværgterne 5 T, Havterne 230 T. Frank Jensen-Hammer
Nørresø v/Brahetrolleborg: Fjordterne 6 FU. Niels Bomholt Jensen
Siø: Lille Præstekrave 4 FU. Morten Müller
Thurø Rev: Dværgterne 3 FU. Arne Bruun


 

Søndag den 16. juli 2023             Solopgang: 05:00  Solnedgang: 21:47

Svendborgsund ved Iholm: Grågås 40 R, Strandskade 2 R, Storspove 16 R, Stormmåge 11 R, Havterne 3 R
Nørreballe Nor
: Rørsanger 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Hesselagergård
: Ravn 8 OF. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:Lille Præstekrave 8 R, Fjordterne 10 FU, Havørn 9 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 1 FU, Dværgterne 2 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU. Arne Christensen
Gundestrup v/Hundstrup: Havørn 2 IMM OF. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 36 R, Sølvhejre 2 R, Skestork 2 R. Tommy Kousgaard
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 92 R, Fiskehejre 65 R, Sølvhejre 2 R, Skestork 1 AD R, Skestork 2 JUV R, Stor Kobbersneppe 1 R V, Brushane 32 R, Temmincksryle 2 R, Dværgryle 3 R, Sortklire 21 R, Hvidklire 37 R, Tinksmed 29 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Dværgmåge 5 AD T, Digesvale 181 T. Frank Jensen-Hammer 
Nakkebølle Inddæmning: Atlingand 1 R, Knarand 26 R, Sølvhejre 3 R, Digesvale 120 FU. Niels Bomholt Jensen
Rødkilde Skov/Damskov v/Sibirien: Rødrygget Tornskade 4 YF UF. Niels Bomholt Jensen


 

Lørdag den 15. juli 2023              Solopgang: 04:58  Solnedgang: 21:48

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 2 F AD YF UF, Ederfugl 2 AD YF UF,Ederfugl 4 JUV YF, Gråand 1 F YF UF, Havterne 1 JUV YF, Havterne 2 AD YF UF
Broholm
: Fireplettet libel 1 R (4 plettede libel, som jeg så på Broholm til middag, manglede en stor del af den venstre for vinge. Den fløj ganske glimrende trods sit handikap). Poul Brugs Rasmussen
Tange å
: Gærdesanger 2 FU, Gransanger 1 R, Rødstjert 3 FU, Tornsnager 2 R, Spætmejse 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Havørn 8 R. Lars Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 50 R, Fiskehejre 45 FU, Sølvhejre 2 R, Skestork 1 R, Hvidklire 25 FU, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 40 R, Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 2 R. Tom Tjørnum 
Højestene Løb (Omr.26): Dværgterne 1 OF. Arne Bruun
Lumby Inddæmmede Strand: Temmincksryle 7 FU. Pierre Bentzen
Sallinge: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen


 

Fredag den 14. juli 2023              Solopgang: 04:57  Solnedgang: 21:49

Hjortø: Knopsvane 6 R, Strandskade 2 YF AA, Svaleklire 1 FU, Svartbag 4 R, Havterne 8 R, Rørhøg 2 YF FU, Tårnfalk 1 AD YF UF, Tårnfalk 1 1K R, Landsvale 6 YF BR, Tornsanger 1 YF UF, Gråspurv 20 R, Hvid Vipstjert 12 R
Monnet, Tåsinge
: Vandrefalk 1 FU ( jagt på vibe uden held). Karsten Nielsen
Brændegård Sø
: Tårnfalk 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Tange å
: Landsvale 4 YF, Solsort 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Lille Præstekrave 1 R, Lille Præstekrave 3 FU, Havørn 2 IMM R, Havørn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 25 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU. Hans Kromann
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Grønspætte 2 SY. Jens Peter Pedersen
Gulstav: Sølvhejre 1 FU. Jens Kristian Holm
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 84 R, Fiskehejre 88 R, Sølvhejre 6 R, Silkehejre 1 R, Skestork 1 JUV R, Lille Præstekrave 6 R, Storspove 67 R, Brushane 21 R, Sortklire 19 R, Hvidklire 46 R, Tinksmed 41 R. Nis Rattenborg
Lumby Inddæmmede Strand: Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 6 R. Karen Koefoed
Lumby Inddæmmede Strand: Temmincksryle 6 R. Maria Rasmussen
Mågeøerne: Strandskade 86 R, Splitterne 30 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 5 FU, Skægmejse 9 R. Jens Kristian Holm
Vejlen, Tåsinge: Klyde 25 FU, Lille Præstekrave 4 R, Svaleklire 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Vejrup v/Indslev: Vagtel 1 F R. Nis Rattenborg
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 566 R, Klyde 30 FU, Småspove 5 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Torsdag den 13. juli 2023            Solopgang: 04:55  Solnedgang: 21:51

Svendborgsund ved Iholm: Almindelig Ryle 2 V, Almindelig Ryle 7 V, Almindelig Ryle 28 V, Stormmåge 10 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 5 V
Kogtved: Munk 1 SY, Rødstjert 1 R M, Grønspætte 1 AD YF UF, Grønspætte 1 1K FU
Horseskov: Rørhøg 2 YF FU
Tange å (06:15): Kernebider 2 R, Stor flagspætte 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Taffeland 175 R, Atlingand 1 R,Toppet Lappedykker 113 R,Lille Præstekrave 3 R, Fjordterne 13 FU, Rødrygget Tornskade 6 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Trane 3 OF, Sølvhejre 1 R, Fjordterne 8 R, Havørn 7 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Rovterne 1 AD FU. Lars Jensen Kruse
Gulstav: Sølvhejre 5 OF. Jens Kristian Holm
Keldsnor: Almindelig Kjove 1 AD LF T, Havterne 51 T. Frank Jensen-Hammer 
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Isfugl 2 FU. Flemming G. Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Rovterne 1 OF, Skægmejse 6 OF. Niels Peter Møller Jensen
Vejrup v/Indslev: Rød Glente 2 OF. Nis Rattenborg
Vindinge Å, E20-Vindinge: Grønspætte 2 FU. Karlo Jeppesen


 

Onsdag den 12. juli 2023            Solopgang: 04:54  Solnedgang: 21:52

Svendborgsund ved Iholm: Havterne 1 1K R, Havterne 2 AD YF UF, Marsvin 1 Ø
Kogtved: Munk 1 SY
Tange å: Blåmejse 2 FU, Gransanger 1 FU, Bogfinke 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 4 R. Anders Myrtue
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 FU, Dværgterne 1 FU, Dværgterne 3 R. Leif Kristensen
Egehoved Skov: Rødtoppet Fuglekonge 2 R
. Andreas Bruun Kristensen 
Gyldensteen: Engsøen: Krikand 350 FU, Fiskehejre 30 FU, Sølvhejre 1 FU, Lille Præstekrave 4 FU. Jens Muff Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 2 FU. John Brandbyge
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 69 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Sølvhejre 2 R, Lille Præstekrave 9 R, Brushane 21 R, Hvidklire 33 R, Tinksmed 34 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 R, Skestork 1 R. Jesper Brinkmann Nielsen
Gyldensteen: Reservatet: Krumnæbbet Ryle 9 FU. John Brandbyge
Gyldensteen: Reservatet: Krumnæbbet Ryle 9 FU. Jens Muff Hansen
Keldsnor: Dværgterne 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Lumby Inddæmmede Strand: Lille Præstekrave 2 PUL FU, Lille Præstekrave 4 YF UR. Ella Mikkelsen
Piledybet: Svaleklire 5 FU, Rovterne 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Siø: Lille Præstekrave 7 R, Krumnæbbet Ryle 7 R, Temmincksryle 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Sybergland: Grågås 500 R, Lille Præstekrave 6 FU, Temmincksryle 1 FU. Jens Peter Bech
Søen, Valdemarsslot: Lille Præstekrave 1 R. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 45 R, Sølvhejre 3 FU, Lille Præstekrave 1 R, Dværgterne 1 FU,
Rovterne 7 R, Rødrygget Tornskade 3 M R, Skægmejse 4 R. Niels Bomholt Jensen
 


 

Tirsdag den 11. juli 2023            Solopgang: 04:53  Solnedgang: 21:53

Brændegård Sø: Havørn 7 R (på øen), Havørn 2 R (Bevoksningen) - For tiden går det ud over Skarven hver dag, en af to må lade livet, Havørnen drukner dem. Erik Thomsen
Tange å
: Grønspætte 2 R (1 AD + 1 JUV). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Dværgterne 3 FU. Susanne Rørdam Skov
Gulstav Mose:
Hvid Stork 1 OF. Anni Osther
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 62 R, Krikand 225 R, Lille Lappedykker 38 R, Fiskehejre 45 FU, Sølvhejre 1 FU, Hvidklire 31 FU, Tinksmed 11 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Småspove 7 R. Anders Myrtue
Gyldensteen: Reservatet: Storspove 65 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Klyde 31 YF UF, Lille Præstekrave 2 R, Svaleklire 5 FU, Rødrygget Tornskade 4 YF UF, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs, Halen: Småspove 22 FU. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Strandskade 55 T, Storkjove 1 AD LF T, Dværgterne 4 T, Havterne 144 T. Frank Jensen-Hammer
Kølle Nor: Lille Præstekrave 5 FU. Freya Mørup-Petersen
Marstal: Småspove 5 SV . Andreas Bruun Kristensen
Siø: Lille Præstekrave 14 FU, Krumnæbbet Ryle 5 AD FU, Temmincksryle 1 FU. Morten Müller
Thurø Rev: Dværgmåge 4 SDR SV, Fjordterne/Havterne 80 SV. Arne Bruun
Tullebølle: Rødrygget Tornskade 5 YF UF . Hans-Henrik Wienberg
Vejlen, Tåsinge: Tinksmed 18 FU
. Pierre Bentzen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 22 R. Karen Koefoed
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 22 R. Jens Bækkelund


 

Mandag den 10. juli 2023            Solopgang: 04:52  Solnedgang: 21:54

Thurø: Landsvale 2 YF + 3 1K (flyveklare). Lars Kirk
Brændegård Sø
: Havørn 1 FU (på skarv). Erik Thomsen
Tange å
: Hvid vipstjert 5 FU (2 AD + 3 JUV). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Fællesstrand (inkl. Tornen)
: Småspove 5 R V, Krumnæbbet Ryle 5 R. Mogens Ribo Petersen
Keldsnor
: Grågås 600 R, Sortand 361 T, Fiskehejre 27 T, Strandskade 174 T, Småspove 19 T, Krumnæbbet Ryle 5 R, Almindelig Ryle 525 T, Almindelig Kjove 1 AD LF T, Dværgterne 7 T, Fjordterne 15 T, Havterne 143 T, Fjordterne/Havterne 34 T. Frank Jensen-Hammer
Nærå Strand/Agernæs Flak
: Almindelig Ryle 1000 FU. Peter Dam-Hansen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.
: Rovterne 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Siø:
Lille Præstekrave 16 FU, Tinksmed 34 FU. Ole Goldschmidt
Sybergland:Ristinge Strand/Sommerhusomr
.: Rovterne 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Sybergland: Fiskehejre 25 R, Krumnæbbet Ryle 10 FU. Peter Lillesø
Sybergland
: Fiskehejre 26 R, Temmincksryle 2 FU. Jens Peter Bech
Vitsø: Taffeland 130 R. Niels Munch Kofoed


 

Søndag den 9. juli 2023              Solopgang: 04:50  Solnedgang: 21:55

Vejlen, Tåsinge: Grågås 270 R, Gravand 2 YF UF, Gråand 2 YF UF, Gråand 15 FU, Ringdue 4 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 16 FU, Fiskehejre 10 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 6 R, Brushane 4 FU, Hvidklire 3 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 15 FU, Sølvmåge 3 R, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 OF, Ravn 1 OF, Gråkrage 3 FU, Musvit 2 R, Sanglærke 3 SY, Rørsanger 2 SY, Bysvale 10 OF, Landsvale 12 OF, Gransanger 1 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 2 SY, Stær 2 R, Solsort 4 R, Skovspurv 4 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 2 R, Stillits 1 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 SY, Grønbroget Tudse 1 DØD (Kørt ihjel på dæmningen). Niels Andersen
Nørre Vornæs: Grønbroget Tudse 1 DØD. Niels Andersen
Tange å
: Bogfinke 2 FU, Landsvale 20 R FU, Munk 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Præstekrave 9 FU. Jakob Sunesen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 12 R, Havørn 2 IMM R, Havørn 2 IMM OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 12 R. Jakob Sunesen
Bøjden Nor: Dværgterne 3 FU. Pierre Bentzen
Hav ved Tryggelev Nor: Fiskeørn 1 FU. Jens Muff Hansen
Husby Strand, Wedellsborg: Trane 5 R, Skestork 4 OF, Blåhals 1 R. Lars Witting 
Keldsnor: Dværgterne 4 FU. Freya Mørup-Petersen
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 95 R. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU, Fjordterne 40 FU, Havørn 2 AD FU. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Råge 500 OF. Auroura Epoke Dalsgård
Skaboeshuse: Grønspætte 2 FU, Kærsanger 5 SY. Kurt Kaack Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Skægmejse 2 R. Karen Koefoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 2 R. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Tinksmed 18 FU,  Rovterne 2 AD R. Jens Muff Hansen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 4 YF TH. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R. Niels Andersen


 

Lørdag den 8. juli 2023               Solopgang: 04:49  Solnedgang: 21:55

Vejlen, Tåsinge (fra dæmningen): Hvidklire 15 R, Grønspætte 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Thurø Rev
: Strandskade 3 YF, Hjejle 3 R, Almindelig Ryle 23 R, Rødben 2 R, Dværgterne 2 FU, Engpiber 1 R. Lars Kirk
Hjortø
: Klyde 12 YF UF, Vibe 30 R, Rødben 6 R, Havterne 6 YF FU, Rørhøg 2 YF, Bysvale 80 YF, Landsvale 20 YF, Stær 80 R, Gråspurv 20 R
Bøjden Nor
: Knopsvane 8 R, Gravand 3 R, Fiskehejre 10 R, Skarv 20 R, Strandskade 10 R, Klyde 14 R, Vibe 15 R, Storspove 1 R, Hvidklire 3 R, Rødben 3 R, Dværgterne 3 R, Havterne 3 R, Sanglærke 5 R, Bysvale 30 FU, Digesvale 1 FU, Solsort 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Tornirisk 3 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Tange å
: Stor flagspætte 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Nyborg: Mursejler 30 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brunshuse
: Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Torben Skytte Hvass
Bøjden Nor
: Dværgterne 3 R. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 55 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Fiskehejre 115 R, Silkehejre 1 AD R, Lille Præstekrave 4 R, Brushane 28 R, Hvidklire 34 R, Tinksmed 36 R. Nis Rattenborg
H.C. Andersen Golfklub v/Bogense: Småspove 17 FU. Jens Bækkelund
Keldsnor: Tejst 12 AD R, Dværgterne 2 R, Dværgterne 3 T. Frank Jensen-Hammer
Møllemade/Ellemose: Bynkefugl 5 YF UF. Erik Busk
Nærå Strand/Agernæs Flak: Dværgterne 1 FU. Peter Dam-Hansen
Romsø: Huldue 5 SY, Tejst 10 R. Henrik Hald Nørgaard
Thurø Rev: Dværgterne 2 FU. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Brushane 25 R, Svaleklire 9 R, Rovterne 1 AD FU, Fjordterne 8 FU, Skægmejse 4 FU, . Jens Muff Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 AD FU, Skægmejse 5 R. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 110 FU, Sølvhejre 1 FU, Brushane 21 FU, Svaleklire 7 FU, Tinksmed 34 FU, Dværgterne 2 FU, Fjordterne 11 FU, Havørn 4 OF, Skægmejse 14 FU,
Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Ole Goldschmidt 
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 23 R. Steffen Kronborg


 

Fredag den 7. juli 2023               Solopgang: 04:48  Solnedgang: 21:56

Thurø: Bysvale 1 YF, Landsvale 1 YF. Lars Kirk
Ny Gesinge
: Rød glente 1 OF, Fiskeørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Tange å
: Gransanger 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Dværgterne 1 JUV R, Dværgterne 2 AD R, Dværgterne 2 AD FU, Grå Fluesnapper 3 JUV R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Dværgterne 8 FU. Stoffer Jaeger
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 25 FU. Jens Bækkelund
Keldsnor: Småspove 6 T, Tejst 6 AD R, Dværgterne 3 T, Dværgterne 3 R. Frank Jensen-Hammer
Påø Strand og Langelandsbælt ud for: Lille Præstekrave 1 R T. Auroura Epoke Dalsgård
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Rødrygget Tornskade 5 M R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Freya Mørup-Petersen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 24 AD R. Andreas Bruun Kristensen 
Ørnehøj-området (Gulstav):
Sort Stork 1 FU. Søren Bøgelund


 

Torsdag den 6. juli 2023               Solopgang: 04:47  Solnedgang: 21:57

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 60 R, Storspove 1 FU, Almindelig Ryle 4 V, Almindelig Ryle 4 V, Mudderklire 2 R, Fjordterne 12 V, Havterne 1 FU, Råge 60 Ø,
Kogtved: Grønspætte 1 R,
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Rød Glente 1 R
Vejlen, Tåsinge
: Brushane 32 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 4 R, Svaleklire 2 R, Klyde 16 R, Vibe 7 R. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Tange å
: Grå fluesnapper 4 FU (2 AD+2 JUV), Mursejler 6 OF, Bogfinke 5 FU (2 AD + 3 JUV), Hare 3 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 5 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Rovterne 1 FU, Havørn 5 R. Jens Kristian Holm
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 4 FU, Dværgterne 2 FU, Dværgterne 8 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 240 R, Gråstrubet Lappedykker 17 R, Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen
Fiskerup Skov: Havørn 5 FU. Kristina Svendsen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Havterne 26 R, Splitterne 42 R. Esben Eriksen
Odense Å v/Brobyværk: Grønspætte 3 YF UF. David Damgaard Dysager
Vædeled: Ravn 5 R. Niels Bomholt Jensen


 

Onsdag den 5. juli 2023                Solopgang: 04:46  Solnedgang: 21:58

Svendborgsund ved Iholm: Almindelig Ryle 12 V, Havterne 2 YF UF .
Kogtved: Stormmåge 3 JUV R
Lundeborg, Ny Camping
: Gråspurv 6 R FU, Skovspurv 4 FU, Gærdesmutte 1 FU, Hvid vipstjert 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Rovterne 2 FU. Hans Rytter
Bøjden Nor: Skestork 1 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Dværgterne 8 FU, Grå Fluesnapper 3 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sølvhejre 1 R. Tom Tjørnum
Fyns Hoved: Sule 4 T. Esben Eriksen 
Lumby Inddæmmede Strand: Lille Præstekrave 4 YF. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 AD R, Fjordterne 55 YF. Ole Goldschmidt
Røjle Klint: Grønspætte 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Siø:
Lille Præstekrave 12 FU, Tinksmed 35 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 140 FU, Rovterne 1 AD R. Ole Goldschmidt
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgmåge 1 2K T, Sorthovedet Måge 1 AD OF, Dværgterne 4 YF. Esben Eriksen


 

Tirsdag den 4. juli 2023                Solopgang: 04:45  Solnedgang: 21:58

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 2 FU, Sortand 1 M R, Tejst 1 AD SDR R, Stormmåge 10 YF UF, Fjordterne 2 V, Landsvale 1 FU
Tange å
: Rødstjert 2 R, Blåmejse 4 FU, Gransanger 1 FU, Gulspurv 1 R, Gærdesanger 1 FU, Grønspætte 1 SY, Natugle 1 SY Gøg 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 4 R. Anders Myrtue
Brændegård Sø: Havørn 4 OF. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Havørn 5 R, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Klyde 37 R, Lille præstekrave 1 FU, Dværgterne 2 R, Dværgterne 4 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Silkehejre 1 FU, Skestork 11 OF, Havørn 2 FU. Freya Mørup-Petersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skestork 33 R T, Stor Kobbersneppe 2 R, Havørn 2 R. Jakob Lyngbo
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skestork 29 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU. Søren G. Nielsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 75 R, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 5 R. Tom Tjørnum
Profitten, Skårstrup: Digesvale 100 R. Ask Frode Jakobsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 44 R, Klyde 61 FU. Freya Mørup-Petersen


 

Mandag den 3. juli 2023                Solopgang: 04:44  Solnedgang: 21:59

Vejlen, Tåsinge: Klyde 12 R, Brushane 20 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 2 FU, Rovterne 1 FU. Claus Dalskov  [Facebook]
Brændegård Sø
: Vibe 20 R, Brushane 4 R, Tinksmed 4 R, Fjordterne 20 FU, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 4 R, Rødrygget Tornskade 2 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Broholm: Blishøne 8 FU R, (2 AD + 6 JUV. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Fjordterne 20 FU, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Havørn 3 OF, Rød Glente 2 OF. Flemming Johansen
Eriks Hale (Ærøs Hale): Dværgterne 2 R. Christian A. Jensen
Fakkebjerg: Rødrygget Tornskade 4 YF UF. Freya Mørup-Petersen
Siø: Lille Præstekrave 6 FU, Ravn 4 FU. Ole Goldschmidt 
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Isfugl 1 FU. Flemming G. Andersen
Trente Mølle m.m.: Grå Fluesnapper 3 JUV R. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Kobbersneppe 1 FU, Rovterne 1 FU. Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Brushane 20 FU, Rovterne 1 FU. Claus Dalskov


Søndag den 2. juli 2023                 Solopgang: 04:43  Solnedgang: 21:59

Kogtved, matriklen: Stormmåge 14 YF AA , Allike 2 YF, Gråspurv 1 YF, Skovspurv 2 R, Stillits 1 R, Markgræshoppe 6 R
Tange å
: Munk 1 FM FU, Rødstjert 4 FU (2 AD + 2 JUV), Gærdesmutte 1 SY, Gulbug 1 SY, Gråkrage 5 R FU (2AD + 5 JUV). Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Knarand 70 R, Lille Præstekrave 1 FU, Fjordterne 5 R, Havørn 2 AD R, Havørn 3 IMM OF, Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 20 FU, Havørn 5 R, Ravn 3 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Klyde 32 R, Lille Præstekrave 2 R, Dværgterne 2 FU. Maria Rasmussen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 13 R, Lille Præstekrave 2 FU. Karen Koefoed
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 70 R, Krikand 320 R, Trane 3 R, Lille Præstekrave 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 30 R. Tom Tjørnum
Harndrup: Grønspætte 3 FU. Conny Hartmann
Kullerup v/Nyborg: Skovhornugle 2 YF UF. Kurt Kaack Hansen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Tinksmed 20 FU, Rovterne 3 FU. Freya Mørup-Petersen
Vitsø: Rustand 2 R, Taffeland 125 R, Skeand 15 FU, Knarand 40 FU, Sorthalset Lappedykker 5 R. Christian A. Jensen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Klyde 54 R. Karen Koefoed


   

Lørdag den 1. juli 2023                  Solopgang: 04:43  Solnedgang: 22:00

Lundeborg: Gråspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 R, Rovterne 1 FU. Stoffer Jaeger

Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 R, Rovterne 1 FU, Havørn 2 OF. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 24 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Silkehejre 1 FU. David Damgaard Dysager
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Præstekrave 8 FU. Christian Lundsted
Frellesvig: Stor Flagspætte 14 FU [Jane Ditzel
Lunge Bjerge: Skovsneppe 1 OF. Kim Mogensen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R. Freya Mørup-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Klyde 36 R, Stor Kobbersneppe 5 FU. Christian Lundsted
 


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

06 aug 2023
This page is part af: Http://www.Snatur.dk