Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 18. - 22. ( 1. maj - 31. maj 2018).                     Sidst opdateret 21 maj 2018 06:45:44 

 

 

 

 

 


     

Fredag den 18. maj 2018                 Solopgang: 05:05 Solnedgang: 21:24

Svendborg, matriklen (05:45): Bramgås 400 Ø. Jan Stener Jørgensen
Svendborgsund øst for Iholm
: Bramgås 1190 T Ø
Ærø, Nevrestien: Gul vipstjert 3 R YF. Kim Bang Jensen
Ærø, Kragnæsvej v. Kragnæs: Gul vipstjert 2 R YF. Kim Bang Jensen
Espe, matriklen: Bramgås 600 T NØ (08:00), Bramgås 500 T NØ (10:30), Bramgås 2000 T NØ (19:10), Bramgås 1500 T NØ (19:11), Bramgås 900 T NØ (19:50), Bramgås 300 T NØ (20:05), Bramgås 600 T NØ (20:07), Bramgås 350 T NØ (20:13), Bramgås 110 T NØ (20:30). Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Bramgås 1300 Ø, Atlingand 3 M R. Ella Mikkelsen
Fiskeholm: Sorthovedet Måge 1 R. Kirsten Pedersen
Flemløse: Rød Glente 1 FU. Kirsten Pedersen
Hvidkilde Sø: Havørn 3 YF. Arne Bruun
Skovsbo v/Svendborg: Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Sundet, Faaborg: Græshoppesanger 1 SY,
Flodsanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen 
Sollerup: Skovsanger 1 YF SY. Evald Mehlsen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovsanger 1 YF SY. Evald Mehlsen
Svendborg: Bramgås 500 Ø. Arne Bruun
Vestermade Rev: Havterne 45 R. Michael L.J. Glentedal


    

Torsdag den 17. maj 2018                 Solopgang: 05:07 Solnedgang: 21:23

Siø: Skestork 1 FU. Niels Bomholt
Tange å
: Stær 6 FU R, Tornirisk 6 FU (samler til rede), Tornsanger 2 (Samler til rede og bruger de fineste bløde materialer, nemlig frøuld fra gråpil), Bysvale 5 par FU, Bygger rede, Landsvale 25 + par, bygger rede, Digesvale 6 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup, matriklen: Grønspætte 1 SY, Bysvale 2 YF, Tornsanger 2 YF
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 72 R. Kirsten Pedersen
Brahesborg og Brahesborg Skov
: Havørn 2 YF, Ravn 3 R. Kirsten Pedersen
Bøjden Nor
: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 6 FU, Skarv 16 R, Knopsvane 3 FU, Grågås 60 FU, Bramgås 12 FU, Gravand 6 FU, Gråand 6 FU, Atlingand 3 FU, Taffeland 3 M FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 5 FU, Klyde 6 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Hjejle 2 R, Vibe 3 FU, Vibe 3 TH, Almindelig Ryle 6 FU, Rødben 2 FU, Splitterne 8 YF BR, Havterne 6 FU, Ringdue 3 OF, Gøg 1 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 18 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 3 SY, Munk 2 SY, Stillits 1 SY. John Toft Kristensen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 30 R, Fiskehejre 3 R, Bramgås 12 R, Gravand 16 R, Atlingand 2 R, Taffeland 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Klyde 20 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 2 R, Almindelig Ryle 3 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 12 R, Havterne 8 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Jernspurv 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 4 SY, Munk 3 SY, Stillits 4 R. Erik Bisballe Jensen
Dovns Klint: Digesvale 100 FU. Martin Rheinheimer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 14 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skestork 1 FU, Atlingand 2 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 12 R. Leif Sørensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 FU. Troels Guldager Nielsen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Sivsanger 3 YF SY. Evald Mehlsen
Klise Nor: Atlingand 1 M R. Niels Bomholt Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 132 FU, Havørn 1 R, Rørhøg 2 OF, Fjordterne 2 R, Gøg 2 SY, Ravn 11 OF. Kell Grønborg
Lund s.f.Motorvej Voldby:
Hvid Stork 2 OF. John Toft Kristensen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 11 YF, Skarv 2 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 20 YF, Grågås 180 YF UF, Gravand 11 R, Knarand 6 R, Skeand 2 M R, Taffeland 7 R, Troldand 6 R, Blishøne 18 FU, Strandskade 6 R, Klyde 16 YF BR, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 5 R, Temmincksryle 5 FU, Rødben 3 FU, Mudderklire 1 R, Stenvender 3 FU, Hættemåge 50 YF, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Fjordterne 42 YF BR, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 7 SY, Landsvale 2 FU, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 R, Solsort 1 R, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 4 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 1 FU, Blåmejse 1 FU T, Råge 10 OF, Stær 18 R, Stillits 1 OF, Tornirisk 4 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 4 SY. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 9 R, Grågås 55 R, Gravand 5 R, Knarand 3 FU, Skeand 2 R, Strandskade 4 R, Klyde 6 FU, Vibe 21 R, Rødben 1 R, Fjordterne 5 FU, Stær 30 FU, Tornirisk 4 R. Troels Guldager Nielsen
Odense Kanal: Vandrefalk 1 OF. Jens O. Hansen
Odense: Fiskehejre 1 OF, Tårnfalk 1 R. Heidi Quist
Siø: Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Skarv 16 R, Fiskehejre 1 R, Skestork 1 FU, Knopsvane 5 R, Grågås 115 YF UF, Gravand 10 R, Pibeand 5 R, Knarand 11 FU, Skeand 6 R, Taffeland 8 R, Troldand 2 R, Ederfugl 17 YF UF, Hvinand 1 M FU, Toppet Skallesluger 5 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 39 FU, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 7 R, Rødben 5 FU, Hvidklire 1 FU, Dværgmåge 1 AD R, Hættemåge 530 YF BR, Stormmåge 20 YF, Sølvmåge 30 YF, Splitterne 35 YF BR, Sanglærke 1 R, Digesvale 10 FU, Landsvale 2 FU, Gråkrage 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Skårup v/Svendborg: Grønspætte 1 FU. Jacob Zarlang
Sollerup: Skovsneppe 4 SY, Nattergal 7 SY. Kirsten Pedersen
Sundet, Faaborg: Havørn 2 AD OF, Skovsneppe 1 OF,
Græshoppesanger 2 SY (Lokalitet), Flodsanger 1 SY(Lokalitet). Gunnar Knudsen
Thurø By m.m.: Vendehals 1 SY, Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fjordterne 9 FU. Pierre Bentzen
Vigelsø: Havørn 1 OF. Jens O. Hansen


     

Onsdag den 16. maj 2018                 Solopgang: 05:08 Solnedgang: 21:21

Kogtved, matriklen: Stormmåge, Almindelig (canus) 1 YF BR
Svendborg: Bramgås 6000 NØ
Svendborgsund øst for Iholm: Bramgås 860
Gulstav, vesterskov:(08:38 - ?):
Lille fluesnapper 1 SY (lokaliteten). Kristoffer Hansen
Faaborg, Prices Have: Gøg 1 SY, Gærdesmutte 3 SY, Solsort 4 SY, Græshoppesanger 1 SY , Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Stær 3 YF FU
Tange å: Tornsanger 4 (2 par) FU (bygger rede), SY, Bramgås 1000+ (Flere stor flokke drager mod nord). Poul Brugs Rasmussen
Saltofte: Trane 2 R. Grethe Berndt Madsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændeskov by: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R. Erling Kock Jensen
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 M R. Ivan Sejer Beck
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Bramgås 16 R, Trane 6 OF,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 SDR R. Kurt Willumsen
Bøjden Nor: Bramgås 16 R, Skeand 1 R,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 FU, Hjejle 4 R. Niels Aage Madsen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 32 R, Knopsvane 4 FU, Knopsvane 4 YF BR, Grågås 180 FU, Bramgås 10 FU, Gravand 20 FU, Gråand 12 FU, Atlingand 2 FU, Taffeland 6 R, Troldand 10 R, Bjergand 1 M R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 10 R, Rørhøg 1 M AD T, Spurvehøg 1 T, Musvåge 1 T, Fiskeørn 1 OF, Blishøne 6 FU, Blishøne 2 YF BR, Strandskade 6 YF, Klyde 8 YF, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 8 YF,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 AD SDR FU, Hjejle 5 R, Vibe 10 YF, Almindelig Ryle 10 FU, Rødben 6 YF, Hættemåge 50 R, Hættemåge 350 YF, Stormmåge 40 YF, Sølvmåge 4 R, Sølvmåge 2 YF, Svartbag 2 R, Splitterne 10 YF, Havterne 20 YF, Engpiber 2 YF SY, Gul Vipstjert 1 FU, Havesanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 R NAT, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 20 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 30 FU, Bramgås 20 FU, Gravand 30 FU, Gråand 8 FU, Atlingand 2 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Hvepsevåge 1 OF, Blishøne 1 FU, Strandskade 1 R, Klyde 7 FU, Lille Præstekrave 2 OF, Stor Præstekrave 2 FU,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R, Hjejle 2 R, Vibe 6 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 100 FU, Stormmåge 50 FU, Splitterne 1 R, Havterne 11 FU, Ringdue 2 OF, Sanglærke 2 SY, Landsvale 20 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 FU, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Bogfinke 1 FU, Stillits 2 R, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 2 SY. Søren G. Nielsen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthovedet Måge 2 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 6 YF, Sorthalset Lappedykker 12 YF, Skarv 3 OF. Pierre Bentzen
Faaborg: Bramgås 700 Ø. Per Damgaard Poulsen 
Fyns Hoved: Blishøne 1 YF UF. Steen Kryger
Faaborg: Bramgås 700 Ø. Per Damgaard Poulsen
Hvedholm (Horne): Gulbug 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 2 Ø, Bramgås 3160 Ø, Knortegås 100 Ø, Hvepsevåge 6 N, Rød Glente 4 N, Rørhøg 2 2K S, Rørhøg 1 2K T, Tårnfalk 1 N, Dværgfalk 1 BR N, Lærkefalk 1 N R, Mudderklire 5 R, Fjordterne/Havterne 15 Ø, Gul Vipstjert 5 N, Lille Fluesnapper 1 SY. Kristoffer Hansen
Nordskov Enge (Enghave): Knopsvane 2 YF BR, Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 2 R, Vibe 1 R, Gul Vipstjert 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Tornirisk 1 SY. Steen Kryger
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 AD R, Stor Præstekrave 2 AD R, Stor Præstekrave 1 AD YF TH, Temmincksryle 1 FU, Fjordterne 21 R,
Nørreballe Nor:
Temmincksryle 16 R . Ole Goldschmidt
Tarup (Odense): Bramgås 1850 NØ. Gregers Johannesen
Tarup (Årslev): Havesanger 1 SY. Per Rasmussen
Ulbølle: Bramgås 650 Ø. Lilly Sørensen
Rudkøbing: Bramgås 8200 NØ, Havørn 2 OF. Ole Goldschmidt
Pugesø v/Fyns Hoved: Hvepsevåge 1 N, Dværgterne 1 FU. Steen Kryger
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Skovsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Michael Bjerregaard
Stubberup (Hindsholm): Rørhøg 1 M OF. Steen Kryger
Universitetet - Odense: Stillits 1 OF. Martin Rheinheimer
Vågebakken (F.H.): Knopsvane 2 YF BR, Agerhøne 2 R. Steen Kryger
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Knopsvane 4 YF, Gråand 4 R, Blishøne 2 R, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Stillits 1 R. Pierre Bentzen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 3 FU, Strandskade 2 FU, Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Tinksmed 1 OF, Dværgterne 2 FU. Erik Jensen


       

Tirsdag den 15. maj 2018                 Solopgang: 05:10 Solnedgang: 21:19

Sundet, Faaborg (05:20): Flodsanger 1 SY. LBR
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 1 FU. Jan Nielsen
Bøjden Nor (13:29): 
Amerikansk Hjejle (SU) 1 AD FU, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 2 R. TM, KL, Klaus Malling Olsen
Bøjden Nor: Klyde 2 YF BR, Havterne 4 YF BR, Hættemåge 4 YF BR, Splitterne 1 FU, Strandskade 1 R. Finn Skov
Lundeborg: Blåmejse 2 AD (fodrer flittigt unger). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøgebjerg Skov (Hindsholm)
: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor
: Grågås 10 R, Bramgås 460 R, Gravand 18 R, Pibeand 4 R,Gråand 18 R, Skeand 2 R, Troldand 6 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 7 FU T, Klyde 5 FU, Stor Præstekrave 4 FU,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 M R,
Hjejle 6 R, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 11 FU, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 2 FU, Hættemåge 120 R, Splitterne 2 R, Fjordterne 7 R, Stær 2 R. Kell Grønborg
Bøjden Nor: Klyde 3 R, Lille Præstekrave 2 R,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 AD FU, Hjejle 3 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 15 R, Splitterne 5 R, Havterne 10 R. Per Rasmussen 
Bøjden Nor: Klyde 12 AD YF BR, Hættemåge 176 YF BR, Splitterne 10 AD YF BR, Havterne 12 AD YF BR. Søren Ring Ibsen
Bøjden Nor: Atlingand 1 M R,Lille Præstekrave 2 TH,Amerikansk Hjejle (SU) 1 AD SDR R. Michael Mosebo Jensen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 1 OF,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 M R, Fjordterne 5 FU. Susanne Rørdam Skov
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 R,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 FU. Kis Boel Guldmann
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 AD FU . Kjeld Lund
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 FU. Jan Jensen
Dalby: Rød Glente 1 TH. Aage Wichmann
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 6 R, Atlingand 1 R,
Hvidvinget Terne 1 FU . Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Hvidvinget Terne 1 FU. Henrik Kingo Andersen
Fiskeholm: Trane 5 OF. Peter Pelle Clausen
Fyns Hoved: Bramgås 1800 NØ, Tornsanger 35 SY. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 R, Sorthovedet Måge 2 YF BR, Hættemåge 1000 YF, Fjordterne 6 YF. Per Rasmussen  
Hillerslev: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Kerteminde: Bramgås 1880 . Steen Kryger
Kildemose v/Ryslinge: Bramgås 900 NØ. Karl Top
Rødkilde Skov/Damskov v/Sibirien: Skovsanger 1 YF SY. Evald Mehlsen
Rårud Skov: Rød Glente 2 FU. Pierre Bentzen
Mølleskov v/Hverringe: Huldue 1 SY. Steen Kryger
Siø: Bramgås 800 Ø, Sorthovedet Måge 1 2K R, Sorthovedet Måge 2 3K+ YF BR, Hættemåge 650 YF BR. Jacob Sterup
Snarup Have: Skovsanger 2 YF SY. Evald Mehlsen
Sanderum: Bramgås 900 NØ. Ella Mikkelsen
Strib: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2000 Ø. Peter Hvenegaard
Svanninge: Bramgås 2000 SØ. Jacob Sterup
Tarup (Odense): Bramgås 2500 NØ. Gregers Johannesen
Thurø By m.m.: Bramgås 11400 Ø, Vendehals 1 SY. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Vendehals 1 R. Jens-Gert Hansen
Vigelsø:
Sort Glente 1 Ø, Rød Glente 1 NØ, Havørn 1 2K R. Gregers Johannesen 
Universitetet - Odense: Grågås 250 OF. Martin Rheinheimer
Å vest for Brydegård: Skægmejse 2 FU. Erik Busk


    

Mandag den 14. maj 2018                 Solopgang: 05:12 Solnedgang: 21:17

Søby, Taasinge (11:30): Rød glente 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 3
Åmosen, Ollerup: Isfugl 1 R, Rørdrum 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Langelands Fortet
:(10:30):  Sort glente 1 N. Hans Ægidius
Bøjden Nor
:
Amerikansk Hjejle 1 R. Jørgen Munck
Lundeborg, Ny Camping (06:30): Gærdesmutte 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.
: Gøg 1 SY, Vendehals 1 SY. Arne Bruun
Bøjden Nor: Bramgås 800 R,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 SDR R. John Jensen
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 AD SDR FU. Jørgen Munck
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 FU. Søren Louis Rasmussen
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R . Kenneth Nielsen
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 AD SDR FU. Freddy Hansen
Bøjden Nor: Bramgås 1200 R,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 FU,Temmincksryle 1 R. Carsten Skou
Bøjden Nor: Bramgås 800 R,Lille Præstekrave 1 FU,Amerikansk Hjejle (SU) 1 SDR FU. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg:
Hvid Stork 2 T, Hvepsevåge 5 T, Sort Glente 1 T, Rød Glente 4 T, Havørn 1 FU, Trane 2 T. Kresten Madsen
Fakkebjerg:
Sort Glente 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Fakkebjerg:
Sort Glente 1 OF, Steppehøg/Hedehøg 1 BR OF. Jens-Gert Hansen
Flintholm Hestehave: Trane 1 FU. Lilly Sørensen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Jens-Gert Hansen
Lunge Bjerge: Rødtoppet Fuglekonge 2 YF SY. Evald Mehlsen
Rudkøbing: Hvid Stork 1 S. Jens-Gert Hansen
Storskov v/Sibirien: Havørn 2 IMM OF, Skovsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg (05:45 - 05:50):
Flodsanger 1 SY (Tydelig rytmisk/cyklisk græshoppesangerlignende sang i kortere sekvenser end græshoppesanger. Fuglen opholdt sig i en pilebusk i et moseagtigt område ved sundsøen. I øvrigt i det samme område, hvor der også for nogle år siden holdt en flodsanger til - Se lokalitet... ). Per Damgaard Poulsen 


    

Søndag den 13. maj 2018                 Solopgang: 05:14 Solnedgang: 21:16

Magleby Kirke (12:25 - ): Lille skrigeørn 1 OF (trak nordpå 13:00). Ole Goldschmidt
Gulstav
(12:00 - ): Lille skrigeørn 2 OF (de var trækforsøgende og fløj tilbage for at kredse over Fakkemosen - nu over Vesterskov, Gulstav - derefter trukket nordpå langs vestkysten mod Tryggelev Nor ), Sort glente 4 OF, Hvid stork 1 R.  Torbjørn Eriksen
Bøjden Nor
:
Amerikansk Hjejle 1 R. Erik Thomsen
Bøjden Nor
(09:25): Klyde 8 FU,
Pomeransfugl 1 FU Amerikansk Hjejle (SU) 1 FU (Sidder på marken syd for - se stedet...). Mikael Kristensen
Tange å
(06:30): Tornsanger 2 R SY (årets første jeg ser derude). Poul Brugs Rasmussen
Ølundgård (15:00-15:30):
Brushane 73 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Sortklire 1 R, Atlingand 5 R, Sildemåge 1 R, Sorthovedet Måge 2 R, Sorthalset Lappedykker 35 R. Fødselaren Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brenderup Vænge: Rød Glente 1 FU T. Karlo Jeppesen
Bøjden Nor: Gravand 8 R, Strandskade 2 R, Klyde 6 FU, Stor Præstekrave 2 R,
Pomeransfugl 1 R, Amerikansk Hjejle (SU) 1 R, Hjejle 15 R, Almindelig Ryle 34 R, Rødben 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Tornirisk 1 R. Mikael Kristensen
Bøjden Nor:
Pomeransfugl 1 R, Amerikansk Hjejle (SU) 1 R. Michael L.J. Glentedal
Bøjden Nor:
Pomeransfugl 1 FU, Amerikansk Hjejle (SU) 1 SDR FU. Kurt Kaack Hansen
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R. Jens-Gert Hansen
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R. Anders Wiig Nielsen
Bøjden Nor: Bramgås 500 R,
Pomeransfugl 1 AD R, Amerikansk Hjejle (SU) 1 AD SDR R. Lars Jensen Kruse
Bøjden Nor: Bramgås 1200 R,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 SDR R. Michael Køie Poulsen
Bøjden Nor:
Pomeransfugl 1 R, Amerikansk Hjejle (SU) 1 FU . Per Poulsen
Bøjden Nor:
Pomeransfugl 1 R, Amerikansk Hjejle (SU) 1 SDR R. Ole Sørensen
Bøjden Nor:
Pomeransfugl 1 R, Amerikansk Hjejle (SU) 1 R. Jens O. Hansen
Bøjden Nor: Pomeransfugl 0 R,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 FU . Søren G. Nielsen
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 SDR FU. Jørn Vinther Sørensen
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Digesvale 120 FU. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Hvepsevåge 25 Ø, Rød Glente 1 SV. Kristoffer Hansen
Fakkebjerg:
Hvid Stork 1 OF, Sort Glente 4 T, Rød Glente 3 T, Havørn 1 IMM OF, Lille Skrigeørn 2 T . Ella Mikkelsen
Fakkebjerg:
Hvid Stork 1 OF, Rød Glente 2 OF, Sort Glente 4 OF, Lille Skrigeørn 2 OF. Henrik Kingo Andersen
Fakkebjerg:
Hvid Stork 1 N, Hvepsevåge 5 N, Sort Glente 5 N, Havørn 1 R. Jørn Vinther Sørensen
Fakkebjerg: Hvepsevåge 5 N, Sort Glente 3 FU. Lars Jensen Kruse
Fakkebjerg:
Lille Skrigeørn 2 OF . Ole Bo Olsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 17 R, Atlingand 1 M R, Sorthovedet Måge 2 4K+ YF BR, Hættemåge 2000 YF, Kaspisk Måge 1 2K R. Jacob Sterup  
Fredmosen: Rørdrum 1 TH, Taffeland 2 R, Rørhøg 2 FU, Vandrikse 1 TH, Fjordterne 2 FU, Gøg 2 SY, Mursejler 1 N, Nattergal 5 SY, Rødstjert 1 SY, Skægmejse 1 FU. Henrik Kingo Andersen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 TH, Rørhøg 2 FU, Fjordterne 2 FU,,
Savisanger 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Gulstav Vesterskov: Pirol 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov: Hvepsevåge 1 R, Sort Glente 4 R, Rød Glente 2 R, Havørn 1 OF, Musvåge 2 R, Grå Fluesnapper 3 FU, Kernebider 2 FU. Henrik Kingo Andersen
Hagenskov Slotsmølle: Knopsvane 1 R, Misteldrossel 1 SY, Råge 8 R. Thomas Kampmann
Kohave v/Skovmøllevej: Kernebider 2 M FU. Kurt Due Johansen
Hennetved Haver: Rød Glente 1 OF. Jan Sørensen
Karskov: Ravn 4 1K YF. Jan Sørensen
Lindelse:
Hvid Stork 1 OF. Jan Sørensen
Roerslev v/Nr. Aaby: Solsort 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 SY. Bent Jakobsen
Mågeøerne: Havterne 30 YF. Jacob Sterup
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Havørn 2 AD OF, Lille Præstekrave 2 R. Jens Friis-Walsted
Sortemosen (Sydfyn): Trane 1 R. Arne Bruun 
Sulkendrup: Grønspætte 1 SY. Lotte Mejer Sørensen
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 1 AD YF, Havørn 1 PUL YF UR. Kirsten Pedersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 10 R. Jacob Sterup
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 FU. Pierre Bentzen


    

Lørdag den 12. maj 2018                 Solopgang: 05:16 Solnedgang: 21:14

Magleby, Nor (10:58): Slangeørn 1 FU.(FU over Magleby Nor - går ned og ikke set mere!) Torbjørn Eriksen
Gulstav Mose
:
Hvid stork 1 R. Hans Rytter
Gulstav Mose
:
Savisanger 1 SY. Esben Eriksen
Dovns Klint
(06:26): Aftenfalk 1 T S. Esben Eriksen
Søgaard
(06:16): Hvid stork 1 T. Esben Eriksen
Hjulby sø: Agerhøne 1 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor
: Skarv 35 R, Knopsvane 2 R, Gravand 6 R, Skeand 2 R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 4 YF UF, Klyde 21 R,
Pomeransfugl 1 R, Amerikansk Hjejle (SU) 1 SDR R, Hjejle 14 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 15 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 5 R, Hættemåge 60 R, Stormmåge 1 R, Splitterne 14 R, Havterne 6 FU, Stær 8 R. Troels Guldager Nielsen
Bøjden Nor: Klyde 8 FU,
Pomeransfugl 1 FU Amerikansk Hjejle (SU) 1 FU, Hjejle 19 FU, Almindelig Ryle 17 FU. Hans Henrik Bay
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Havørn 1 FU, Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Aage Wichmann
Fiskerup Skov: Skovpiber 1 YF SY. Evald Mehlsen
Hundstrup: Grønspætte 1 YF SY. Evald Mehlsen
Hågerup Å vest for Hågerup: Nattergal 4 YF SY, Kærsanger 1 YF SY, Havesanger 1 YF SY. Evald Mehlsen
Lammehave/Kostenborg: Skovsanger 1 YF SY. Evald Mehlsen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 2 R, Gravand 2 R, Gråand 5 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 6 R, Skovpiber 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Havesanger 1 R, Munk 2 R. Jens Friis-Walsted
Silkeå vest for gl. jernbane: Nattergal 2 YF SY. Evald Mehlsen


    

Fredag den 11. maj 2018                 Solopgang: 05:17 Solnedgang: 21:12

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 1390 T Ø
Fakkebjerg
(13:09): Hvid stork 1 R. Torbjørn Eriksen, Esben Eriksen
Søgaard
(14:03 ): Sort glente 1 T, Rød glente 3 T. Esben Eriksen
Gulstav Mose
(08:59- ):
Lille fluesnapper 1 SY (lokalitet). Hans Ægidius
Kværndrup, A9 (10:51): Rød glente 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å: Stor flagspætte 1 FU, Gulspurv 2 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg (11:30): Trane 2 OF (sjælden spændende gæster). Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
:(18:01): 
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R. Brødrene Eriksen
Bøjden Nor
:(14:05): 
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R. Jesper Johannes Madsen
Bøjden Nor
(06:58- ):
Amerikansk hjejle 1 R. Peter Leth Olsen, Svend Erik Petersen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor
: Klyde 21 R,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R, Temmincksryle 4 FU. Kirsten Pedersen
Bøjden Nor
:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R. Svend Erik Petersen
Bøjden Nor
:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 M AD FU. Peter Leth Olsen
Bøjden Nor
: Lille Præstekrave 2 R,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 M FU. Bent Carstensen
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R. Pierre Bentzen
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 M AD SDR R, Temmincksryle 3 R. Leif Bisschop-Larsen
Fakkebjerg:
Hvid Stork 1 OF, Rød Glente 3 OF, Havørn 2 OF, Ravn 4 OF. Carsten Skou 
Frellesvig
: Bramgås 3000 NØ. Jane Ditzel
Fællesstrand (inkl. Tornen): Dværgterne 3 R. Klaus Homøe
Gudbjerg: Rød Glente 2 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 SY,
Savisanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Rørdrum 1 TH. Carsten Skou
Gulstav Østerskov: Skovsanger 2 SY,
Lille Fluesnapper 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Langø: Nilgås 1 R. Jens Bækkelund
Hagenskov Slotsmølle: Rød Glente 1 R. Thomas Kampmann
Holmehave: Rød Glente 1 FU. Aleks Lund
Keldsnor:
Hvid Stork 1 TF, Sort Glente 4 S, Rød Glente 11 S, Havørn 1 2K TF, Havørn 1 3K S, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 11 S, Trane 2 AD TF, Ravn 3 OF. Ole Goldschmidt
Kertedalen:
Skovsanger 3 YF SY. Evald Mehlsen
Kerteminde: Hvepsevåge 10 N, Klaus Homøe
Klakkebjerg: Hedelærke 1 YF SY,
Skovsanger 3 YF SY. Evald Mehlsen
Munkebo (09:55): Havørn 1 AD OF (Kredsede over Munkebo Syd, fløj herefter i lav højde retning N). Peter Lillesø
Neverkær: Vandrefalk 1 JUV R. Evald Mehlsen
Neverkær: Skovsneppe 1 OF, 
Nattergal 11 SY, Græshoppesanger 2 SY. Jens Friis-Walsted
Rudkøbing:
Bramgås 11600 NØ. Ole Goldschmidt
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 950 Ø. Niels Andersen
Sødinge v/Ringe: Trane 4 OF. Kirsten Larsen
Ørsbjerg Skov: Skovsanger 1 YF SY. Evald Mehlsen
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 1 R, Dværgterne 2 YF P. Steen Lauritsen


     

Torsdag den 10. maj 2018                 Solopgang: 05:19 Solnedgang: 21:10

Monnet, Tåsinge: Sangdrossel 2 SY, Kærsanger r 1 SY, Solsort 3 SY, Gærdesanger 2 SY, Gulspurv 2 SY, Rødhals 1 SY, Bogfinke 1 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 5 SY, Hvid vipstjert 1 YF, Gråand 4 YF - 7 R, Sølvmåge 38 R, Strandskader 14 YF, Gravand 4 YF -15 R, Ringdue 1 R, Knopsvane 43 R,Engpiber 73 YF, Bramgås 3972 (østtræk i småflokke), Havørn 1 AD FU, Havørn 3 R 2-3 K, Vibe 1 YF - 3 R,  anglærke 166 YF, Digesvale 35 YF, Stormmåge 1 R, Skarv 7 OF, dværgmåge 2 OF, Svartbag 6 R, Toppet skallesluger 3 YF - 5 R, Landsvale 9 FU, Bysvale 2 FU, Sortkrage 2 R, Allike 35 R, Grågås 64 R, Dværgryle 1 R, Storspove 26 R, Krikand 4 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blåmejse 2 R, Havterne 4 YF -3 FU, Skeand 1 YF, Fiskehejre 5 R, Stær 51 R, Hættemåge 19.
(Trist,  ikke et eneste rødben eller stor præstekrave - til gengæld masser af rævespor i sandet.). Poul Vestergård Rasmussen

Gulstav Mose
(07:28): Savisanger 1 SY. Mike Vesterskov
Lundeborg, matriklen
: Tornirisk 4 FU, Grønirisk 2 FU, Dompap 2 FU, Gråspurv 10 FU, Gærdesmutte 1
R, Ringdue 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Faaborg
: Mursejler 1 OF
Bøjden Nor
:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R, Krumnæbbet Ryle 4 FU
Bøjden Nor
(07:58):
Amerikansk hjejle 1 R (sammen med hjejler). Michael Bjerregaard, Niels Bomholt
Bøjden Nor
(06:56):
Amerikansk hjejle 1 T Ø (sammen med hjejler - vender måske tilbage). Jacob Sterup
Bøjden Nor
(06:10- ):
Amerikansk hjejle 1 R. Leif Kristensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø
: Havørn 1 AD R. Niels Bomholt Jensen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 2 SY, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Knopsvane 5 R, Knopsvane 3 YF BR, Grågås 6 R, Gravand 6 R, Skeand 3 , Taffeland 2 R, Taffeland 3 M T, Troldand 4 R, Rørhøg 1 F YF, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 2 FU, Fasan 2 R, Vandrikse 2 SY, Blishøne 8 R, Vibe 1 OF, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 4 R, Gøg 2 SY, Landsvale 12 FU, Bysvale 2 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 M FU, Sivsanger 2 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 14 SY, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 15 SY, Munk 4 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 3 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 2 R, Allike 3 R, Gråkrage 5 R, Stær 5 OF, Bogfinke 3 SY, Lille Gråsisken 1 SY, Dompap 1 R, Gulspurv 5 SY, Rørspurv 5 R. Kirsten Pedersen
Bispeenge: Knarand 2 FU, Klyde 2 FU, Vibe 5 FU, Brushane 6 FU, Rødben 1 FU, Gøg 1 SY, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Nattergal 1 SY. Gunhild Brink
Bøjden Nor
: Skeand 3 R, Toppet Skallesluger 11 R, Klyde 13 R, Stor Præstekrave 3 R,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 SDR FU , Hjejle 26 FU, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 22 FU, Brushane 4 F FU, Sanglærke 3 SY, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Grågås 2 YF, Grågås 7 PUL FU, Gravand 18 R, Skeand 3 R, Toppet Skallesluger 11 OF, Klyde 13 FU T, Stor Præstekrave 3 R,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 FU, Hjejle 21 R, Temmincksryle 4 R, Almindelig Ryle 30 FU, Brushane 4 R, Mudderklire 1 R, Nattergal 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skarv 19 R, Grågås 26 , Knarand 1 R, Atlingand 1 M FU, Skeand 4 FU, Klyde 25 YF,
Amerikansk Hjejle (SU) 1 SDR FU, Hjejle 25 FU, Temmincksryle 4 FU,Almindelig Ryle 35 FU, Brushane 4 F FU, Mudderklire 1 R, Svartbag 3 R, Gulbug 1 SY. Jacob Sterup
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R, Temmincksryle 5 R. Finn Just Christensen
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 SDR FU,  Gulbug 2 YF TH. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint:
Hvid Stork 1 OF, Sort Glente 1 T. Anders Mørup-Petersen
Espe: Ringdue 2 R, Tyrkerdue 1 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Råge 1 OF, Gråspurv 2 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 SY. Gunnar Jørgensen
Frellesvig: Bramgås 200 NØ, Spurvehøg 1 F FU, Trane 11 NØ. Jane Ditzel
Lehnskov/Fredskov: Skovsanger 1 SY. Jens-Gert Hansen
Monnet, Tåsinge: Skarv 7 OF, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 43 R, Grågås 64 R, Bramgås 3972 Ø, Gravand 15 R, Gravand 4 YF, Pibeand 1 R, Krikand 4 R, Gråand 7 R, Gråand 4 YF, Skeand 1 YF, Toppet Skallesluger 5 R, Toppet Skallesluger 3 YF, Havørn 3 2K+ R, Havørn 1 AD FU, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Strandskade 14 YF, Vibe 3 R, Vibe 1 YF, Dværgryle 1 R, Storspove 26 R, Dværgmåge 2 OF, Hættemåge 19 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 38 R, Svartbag 6 R, Havterne 3 FU, Havterne 4 YF, Ringdue 2 R, Sanglærke 166 YF, Digesvale 35 YF, Landsvale 9 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 73 YF, Hvid Vipstjert 1 YF TH, Rødhals 1 SY, Solsort 2SY, Sangdrossel 2 SY, Kærsanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 5 SY, Munk 1 SY, Blåmejse 2 R, Allike 35 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 22 OF, Stær 52 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 SY. Poul Vestergård Rasmussen 
Munkebo: Sanglærke 4 SY, Landsvale 2 R, Tornsanger 1 SY, Allike 2 OF, Råge 2 R, Gråkrage 7 R. Peter Lillesø
Nørre Lyndelse: "Snespurv 1 SY" (Nok nærmere en leucistisk gråspurv eller bogfinke! Webmaster) . Steen Krogh
Nørreballe Nor: Klyde 20 YF Henrik Mørup-Petersen
Sollerup: Knopsvane 2 R, Grågås 28 OF, Blishøne 1 R, Vibe 1 R, Gøg 2 R, Stor Flagspætte 2 YF P, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 3 R, Tornsanger 3 R, Havesanger 4 R, Munk 5 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 R, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 3 R, Bogfinke 4 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Svanninge: Havørn 1 FU, Mursejler 2 FU. Jacob Sterup
Svendborg Havn: Mursejler 1 OF. Troels Guldager Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Knarand 44 FU, Skeand 17 R, Rørhøg 2 R, Fjordterne 8 FU, Bynkefugl 1 M AD R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Ulriksholm Skove: Gråand 3 R, Fasan 3 R, Blishøne 1 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 M SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 SY, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 4 SY. Peter Lillesø
Vester Hæsinge: Spurvehøg 1 FU. Leif Kristensen
Vitsø: Atlingand 2 FU, Havørn 1 FU. Michael Larsen
Øksenrade Skov: Skarv 1 OF, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 SY, Allike 5 R, Bogfinke 2 SY. Henrik Gerner Baark 


   

Onsdag den 9. maj 2018                    Solopgang: 05:21 Solnedgang: 21:08

Søby, Taasinge: Rød glente 1 OF, Havørn 1 3K OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Bagenkop
(11:00): Hvid stork 1 OF. Eliza Jørgensen (meldt på Zello - Birding Langeland)
Lundeborg, Caroline Amalievej
: Munk 2 R (1 par), Sangdrossel 1 R, Sumpmejse 1 FU, Tårnfalk 1 OF.Poul Brugs Rasmussen
Svendborg Golfbane: Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Fiskehejre 2 SØ, Tårnfalk 1 R, Blishøne 2 YF UF, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 4 SY, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 SY
Bøjden Nor (18:10):
Amerikansk hjejle 1 R . Søren Gjaldbæk
Bøjden Nor (17:30):
Amerikansk Hjejle 1 AD SODR. Tim Hesselballe, Sigrid Kistrup Ilsøe
Bøjden Nor (14:36):
Amerikansk hjejle 1 R (mulig). Mikael Kristensen

        

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor: Skarv 19 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 51 R, Grågås 4 YF, Grågås 7 PUL FU, Bramgås 2200 FU, Gravand 6 FU, Gravand 7 R, Gråand 2 FU, Gråand 6 R, Taffeland 2 R, Troldand 16 R, Toppet Skallesluger 9 R, Blishøne 5 FU, Strandskade 2 YF, Strandskade 1 PUL R, Klyde 12 FU, Klyde 8 YF, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 25 FU, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 5 FU, Brushane 1 R, Rødben 2 FU, Svartbag 1 R, Splitterne 2 R, Splitterne 6 YF, Havterne 12 R, Landsvale 10 FU, Landsvale 2 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Råge 1 FU, Gråkrage 1 FU, Bogfinke 1 R, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R . Leif Sørensen
Bøjden Nor:
Amerikansk Hjejle (SU) 1 R . Mikael Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 2500 FU, Dværgmåge 3 R, Hættemåge 600 YF. Leif Bisschop-Larsen
Bøjden Nor: Temmincksryle 4 R. Finn Just Christensen
Bågø: Atlingand 2 R, Skovsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Hav Ø f/Æbelø Holm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 115 FU. Kurt Due Johansen 
Nyborg Slot: Mursejler 3 FU (Ankomst). Peter Pelle Clausen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandhjejle 45 FU, Almindelig Ryle 360 FU, Lille Kobbersneppe 13 FU, Storspove 10 FU, Sortterne 1 FU (Ankomst). Kurt Due Johansen 
Nørreballe Nor: Bramgås 525 OF, Hvepsevåge 3 SØ (Ankomst), Havørn 1 2K R, Klyde 25 R, Lille Præstekrave 3 R, Fjordterne 22 R. Gregers Johannesen
Slipshavn Enge: Havørn 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 30 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU. Gregers Johannesen
Odense Havn: Havesanger 2 R. Torben Skytte Hvass
Vestermose (Bågø):
Blåhals 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Åmosen v/Ollerup: Isfugl 1 R. Arne Bruun  
Aarupvej, Orte: Nattergal 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard

      

Tirsdag den 8. maj 2018                 Solopgang: 05:23 Solnedgang: 21:06

Svendborg Golfbane, 9-hulsbanen: Landsvale 8 YF TH, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY
Svendborg, matriklen
(06:45): Bramgås 500 T Ø. Jan Stener Jørgensen
Tange å: Gråspurv 6 YF (3 par), Landsvale 20 Par R FU, Strandskade 2 FU, Gravand 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor (12:33 - ? ):
Pomeransfugl 1 R (rast mellem hjejler. Svær at se), Hjejle 1? R. Niels Bomholt
Karlsmosen, Kværndrup: Havørn: 1 AD R + FU + OF, Rød Glente 1 OF, Trane 2 OF (lagde an til landing men opdagede så havørnen, som sad på et skjult rækværk/orange båd hvor tranerne ville lande - så op igen og de forsvandt mod nordvest hvor de kom fra, Gøg 3 OF + SY (3 styk samtidigt i luften i den østlige del af mosen), Nattergal 4 SY, Grågås 50+ R + FU + YF, Gravand 2 R + FU, Gråand 5 FU + OF, Knopsvane 6 R + FU, Skarv 1 OF, Vibe 8 YF (fordelt over hele mosen og markerne ned til med ca. 4 hvert sted), Munk 3 SY, Rør/Sivsanger 1 SY, Stor Flagspætte 1 FU
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Billeshave
: Mursejler 12 OF. Erik Busk
Bøjden Nor: Klyde 45 FU, Pomeransfugl 1 FU. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Pomeransfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Faaborg: Mursejler 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Rørdrum 2 SY, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 15 R, Gråand 2 R, Taffeland 10 R, Troldand 9 R, Rørhøg 1 M R, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 1 R, Rødben 1 R, Ringdue 20 Ø, Gøg 1 SY, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY,
Savisanger 1 SY, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 2 SY, Stær 6 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 3 SY, Rørspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 R,
Savisanger 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Søren Bøgelund
Hou Frankeklint: Vagtel 1 R. Henry Nielsen 
Klæsø Nor: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Lunget (Ørbæk)
: Pirol 1 M 2K SY (ankomst). Michael Højgård Hansen
Magleby (Langeland): Havørn 1 AD OF. Ella Mikkelsen
Munkebo: Havørn 1 AD OF. Peter Lillesø
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 2K R, Rørhøg 1 M FU, Sanglærke 4 SY, Skovpiber 2 R, Engpiber 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Tornsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Knarand 36 R, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 4 R, Dværgmåge 12 R, Fjordterne 20 R. Gregers Johannesen
Prises Have: Grønspætte 1 SY. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Trane 1 FU, Lille Præstekrave 1 Ø, Temmincksryle 3 FU, Tinksmed 26 FU. Niels Bomholt Jensen 
Sundet - Faaborg: Knarand 14 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Søgård (Langeland):
Pirol 1 SY. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 6 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Gregers Johannesen 
Uggerslev:
Hvid Stork 1 FU. Jens Bækkelund
Østerø Sø (Knudshoved): Bramgås 180 OF, Strandskade 6 FU, Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Hvidklire 1 FU, Stenvender 11 FU, Splitterne 2 FU, Fjordterne 1 R, Havterne 1 R, Tejst 2 FU, Sanglærke 2 FU, Engpiber 1 FU, Gærdesanger 7 FU, Sumpmejse 2 FU, Gulspurv 1 FU. Erik Jensen


      

Mandag den 7. maj 2018                 Solopgang: 05:25 Solnedgang: 21:04

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 850 T Ø, Gøg 1 HØ
Skarø
: Grågås 2 YF BR, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 M R, Vibe 6 YF TH, Tornsanger 1 SY, Stær 100 FU
Skarø Rev: Gråand 1 YF, Sortklire 1 R, Klokkefrø 1 SY (video midt p åsiden),
Lundeborg, Ny Camping
: Bramgås 115 OF NØ, Gærdesanger 2 FU, Tornirisk 6 R. Poul Brugs Rasmussen

      

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Billeshave: Rødstjert 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Erik Busk
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 106 R, Knopsvane 9 FU, Grågås 90 R, Grågås 18 YF, Grågås 49 PUL FU, Pibeand 1 R, Knarand 5 FU, Gråand 14 FU, Troldand 66 FU, Hvinand 2 M FU, Blishøne 21 FU, Lille Præstekrave 1 R, Hættemåge 5 R, Fjordterne 1 FU, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Nattergal 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 2 FU, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 SY. Leif Kristensen
Arreskov Sø:  Toppet Lappedykker 104 R,Knopsvane 8 R,Grågås 52 R, Gravand 10 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2R, Nattergal 3 SY, Rørsanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Grågås 53 R, Gravand 2 R, Skeand 3 R, Taffeland 2 R, Troldand 12 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 1 R, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 2 R, Svartbag 2 FU, Fjordterne 6 R, Gøg 1 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Skarv 20 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 30 FU, Bramgås 300 FU, Gravand 12 R, Gråand 6 R, Taffeland 1 R, Troldand 13 R, Strandskade 4 FU, Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 110 R, Vibe 9 R, Krumnæbbet Ryle 1 R (ankomst), Almindelig Ryle 8 R, Rødben 3 R, Hættemåge 210 R, Stormmåge 2 R, Svartbag 1 R, Splitterne 3 R, Havterne 23 R, Ringdue 1 FU, Sanglærke 5 R, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 R, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 R, Stær 8 R, Tornirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Vandrefalk 1 OF. Per Damgaard Poulsen
Egense v/Svendborg: Knopsvane 2 R, Gravand 5 TH, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Vibe 12 YF TH, Ringdue 5 SY, Ringdue 1 YF BR, Gøg 1 SY, Sanglærke 6 SY, Landsvale 6 OF, Bysvale 5 YF BR, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 3 SY, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R, Solsort 8 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 4 SY, Munk 3 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 SY, Husskade 2 YF BR, Allike 4 FU, Råge 35 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 16 FU, Gråspurv 6 YF P, Skovspurv 8 YF BR, Bogfinke 5 SY, Grønirisk 4 FU, Tornirisk 2 R, Gulspurv 3 SY. Niels Andersen
Eget Skov (Gulstav): Gulbug 1 SY. Søren Bøgelund
Fakkebjerg: Rød Glente 1 OF. Gregers Johannesen 
Fakkebjerg: Rød Glente 1 TF. Niels Bomholt Jensen
Faaborg: Havørn 1 AD OF. Per Damgaard Poulsen
Gudbjerg: Bramgås 600 Ø, Rød Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav:
Sort Glente 1 TF. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Bramgås 780 NØ, Rød Glente 2 R NØ, Natugle 5 R, Vendehals 1 R. Søren Bøgelund 
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Vandrikse 1 SY,
Savisanger 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Bramgås 625 OF. Gregers Johannesen 
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Gøg 2 SY, Nattergal 1 SY. Kresten Madsen
Heden (Midtfyn): Bramgås 300 NØ,
Hennetved Haver:Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 4 R, Munk 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 R, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 1 R, Ravn 1 YF TH, Bogfinke 5 R. Niels Bomholt Jensen
Hågerup Å vest for Hågerup: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Knopsvane 4 R, Grågås 18 R, Knarand 2 R, Skeand 1 M R, Troldand 4 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 5 FU, Vibe 4 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 3 SY, Landsvale 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Allike 4 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 5 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Nørre Søby: Bramgås 600 NØ. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Fjordterne 30 R. Søren Bøgelund
Silkeå vest for gl. jernbane: Knopsvane 6 FU, Grågås 42 R, Grågås 2 YF, Grågås 6 PUL FU, Gravand 2 R, Knarand 1 FU, Knarand 2 OF, Gråand 5 FU, Atlingand 2 M FU, Skeand 1 M FU, Skeand 2 OF, Havørn 1 R, Blishøne 6 FU, Vibe 5 R, Brushane 11 FU, Tinksmed 7 FU, Stormmåge 2 R, Landsvale 2 R, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 1 RI, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 2 R. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Atlingand 4 M FU. Jakob Sunesen
Skov v/Åbylund: Nattergal 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY. Leif Kristensen
Sollerup: Lille Lappedykker 1 SY, Skarv 10 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 20 R, Troldand 2 R, Fasan 1 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 1 SY, Ringdue 5 R, Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 FU, Jernspurv 1 SY, Rødhals 3 SY, Nattergal 5 SY, Solsort 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 2 R, Stær 5 FU, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Sømark Skov: Musvåge 1 FU. Leif Kristensen
Sundet - Faaborg: Nattergal 1 SY, Græshoppesanger 1 SY. Gunnar Knudsen
Thurø Rev: Rørdrum 0 SY, Strandtudse 4 YF SY. Arne Bruun
Vigelsø: Havørn 1 AD OF, Lille Præstekrave 1 R, Skovsanger 1 SY. Gunnar Jørgensen
Voldtofte: Rød Glente 1 FU. Kirsten Pedersen
Østerskov (Thurø): Skovsneppe 2 YF TH. Arne Bruun


    

Søndag den 6. maj 2018                 Solopgang: 05:27 Solnedgang: 21:03

Skarø Rev: Klyde 30 R, Klyde 29 YF, Klokkefrø 1 Kvækkende
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Digesvale 2 R, Knopsvane 1 R,Gråstrubet lappedykker 1 FU, Rødrygget tornskade 1 R M, Havterne 1 FU, Svartbag 1 R, Engpiber 1 R. Finn Skov
Ærø, Uhrehoved
: Bynkefugl 1 R. Kim Bang Jensen
Øksendrup, grusgravssøen
: Stenpikker 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Natugle 1 1K (Denne natugleunge er udruget i en Hvinandekasse på stamme hvor der sad yderligere 3 hvinandekasser hvor der rugede hvinænder i. Ungen kom ud af kassen i går kl. 22.30
Det er andet år i træk den ruger i hvinandekasse.). Erik Thomsen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 10 R. Kirsten Pedersen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Kurt Due Johansen
Bregninge (Tåsinge): Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Broby Sø: Atlingand 2 FU, Rørhøg 1 FU, Vandrikse 2 R, Vibe 1 YF BR, Gøg 1 SY,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 2 SY, Rødstjert 1 SY, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 4 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Rørspurv 1 SY. Finn Just Christensen
Egense v/Svendborg: Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Lappedykker 1 SY, Bramgås 200 NØ, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 1 R, Gøg 1 SY, Tornsanger 3 SY. Ella Mikkelsen  
Ferritslev: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 11 R, Bramgås 2030 R, Sorthovedet Måge 3 R. Kresten Madsen
Fyns Hoved: Stenpikker 9 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 R. Kurt Due Johansen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Leif Kristensen
Kildemose v/Ryslinge: Rød Glente 1 OF, Trane 3 OF. Karl Top
Kirkendrup Skov: Nattergal 2 SY. Finn Just Christensen
Sollerup: Natugle 1 R, Nattergal 1 SY. Leif Kristensen
Lindelse Nor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 100 FU. Kurt Due Johansen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 FU, Havørn 2 , Trane 6 R, Lille Præstekrave 2 FU. Palle Bo Larsen
Lundager v/Assens: Havørn 1 AD OF. Kirsten Pedersen
Mose v/Engeldrup: Rød Glente 1 OF. Jens Bækkelund
Munkebo: Havørn 1 OF. Peter Lillesø
Neverkær: Lærkefalk 1 R, Tinksmed 16 R. Jens Friis-Walsted
Nørreballe Nor: Dværgmåge 7 R, Fjordterne 18 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Fjordterne 12 FU. Leif Kristensen
Ravnholt (Midtfyn): Trane 2 OF. Palle Bo Larsen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Grønspætte 1 SY, Ravn 3 R. Palle Bo Larsen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Siø: Hættemåge 1700 YF B. Kurt Due Johansen
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 212 FU. Kurt Due Johansen
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 3 FU. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sort Glente 2 SØ, Rød Glente 1 S, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Savisanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:Skægmejse 1 FU. Leif Kristensen
Urup Dam: Ravn 27 T. Bo K. Stephensen


     

Lørdag den 5. maj 2018                 Solopgang: 05:29 Solnedgang: 21:01

Gulstav Mose (06:05): Savisanger R/SY . Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Ærø' sydkyst: Sortstrubet lom 2 R. Kim Bang Jensen
Trunderup/Kværndrup, Ikær Mose: Musvåge 4 OF, Nattergal 2 SY, Gøg 1 SY, Gulspurv 1 OF, Bogfinke 5 FU, Gråkrage 6 (heraf 1 YF med rede), Gråand 10+ FU YF, Grågås 10+ YF OF, Blishøne 2 FU, Gærdesmutte 1 OF, Aurora sommerfugl 100+, Citronsommerfugl 3, Nældesommerfugl (forårsgenerationen) 8+, Tidselsommerfugl (trækgeneration) 1 FU
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lundeborg, Caroline Amalievej: Digesvale 75 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge
: Lille Præstekrave 1 FU. Gunhild Brink
Botofte Skovmose: Havørn 1 AD R. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 Ø, Bramgås 600 R. Michael Mosebo Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M FU,
Plettet Rørvagtel 1 SY. Ella Mikkelsen
Fredmosen: Nattergal 6 SY, Græshoppesanger 1 SY, Sivsanger 4 SY. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 SY, Havørn 1 2K+ TF,
Savisanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Ivan Sejer Beck
Krengerup Gods: Duehøg 1 R, Trane 1 OF. Niels Erik Simonsen
Lindholm, Nyborg: Lille Præstekrave 1 R. Bo K. Stephensen
Lundager v/Assens: Havørn 1 R. Kirsten Pedersen
Munkebo: Havørn 3 OF. Peter Lillesø
Nørreballe Nor: Fjordterne 23 R. Michael Mosebo Jensen
Siø: Dværgmåge 1 2K R. Michael Mosebo Jensen
Siø: Hættemåge 1150 YF BR, Splitterne 26 R. Morten Müller
Strandby v/Tranekær: Trane 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Gunnar Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R. Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Knarand 44 R, Skeand 48 R,
Sort Glente 1 S, Sortstrubet Bynkefugl 2 R, Stenpikker 5 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sort Glente 1 AD S. Morten Müller
Åsø Strand: Rørdrum 1 R. Niels Bomholt Jensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Fiskehejre 1 R. Peter Lillesø
Munkebo: Gøg 1 R, Tornirisk 4 R. Peter Lillesø
Vindinge Å, E20-Vindinge: Gøg 2 SY. Karlo Jeppesen


          

Fredag den 4. maj 2018                 Solopgang: 05:31 Solnedgang: 20:59

Vejlen, Taasinge: Hvidklire 1 R, Tinksmed 4 R, Bramgås 650 Ø. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav Mose: Rørdrum TH SY FU, Sangdrossel 1 SY, Tornirisk 2 YP, Grønirisk 2 FU, Grønbenet rørhøne 3 FU, Rørspurv 5 FU, Troldand 6 R, Fiskehejre 5 TH FU, Stær 25 OF FU.
Ollerup, Åmosen: Rørdrum 1 SY, Nattergal 1 SY (Dag 2), Natugle 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Sortemosen: Havørn 1 AD R. Morten Kristiansen
Trunderup, matriklen (1. maj - 4. maj): Rød Glente 1 OF FU (Hver eneste dag!), Musvåge2 OF + R, Stenpikker 4 R + FU ( i dag på marker ved bækken/Fallevej), Stillits 2 R, Gulspurv 5 FU + R, Gransanger 2 SY, Munk 4 SY, Tornirisk 1 SY, Sanglærke 1 R YF, Gærdesmutte 2 FU (heraf 1 YF - ruger på rede i det gamle skydehus i Trunderup), Bogfinke 3 FU, Grønirisk 3 FU, Rødhals 1 FU, Jernspurv 1 FU, Musvit 3 FU, Blåmejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Gøg 1 SY (29/4 ved det gamle skydehus i Trunderup), Stor Flagspætte 1 AD M FU, Skovdue/Ringdue 4 FU + YF, Vibe 4 R, Råge20+ YF + OF, Gråkrage 4 FU, Allike 2 OF, Ravn 1 FU (1 eller flere holder af og til til ved container med en landmands døde grise, hvor disse ligger frit og åbent fremme og hvor også de andre kragefugle mæsker sig), Grågås 8 R + YF + OF, Gråand 6 FU, Troldand 2 R (1 par), Strandskade 2 R - måske YF (holder til ved motorvejen og dammene her hvert år), Blishøne 2 R, Hættemåge 8 FU, Skarv 1 OF, Græsspinder 1 (larve - tidligt på færde), Nældesommerfugl 1 M (af forårsgenerationen), Citronsommerfugl 3, Grønåret sommerfugl 2, Aurora heraf 6 - 8 5 M, Nældens Takvinge 2, Dagpåfugleøje 4
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lundeborg, matriklen: Oliebille 2 (parring). Poul Brugs Rasmussen
Tange å (06:45): Broget fluesnapper 1 R (en meget sjælden gæst her), Bramgås 150 OF NØ, Gravand 8 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø
:
Nordisk Lappedykker 2 R. Gunnar Jørgensen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 11 R. Kirsten Pedersen 
Bredland Skov
: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Broby Sø
: Skægmejse 3 R. Henrik Kingo Andersen
Brobyværk, Tørringe
:
Hvid Stork 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Knarand 19 R, Lille Præstekrave 2 OF, Fjordterne 6 FU. Gunnar Jørgensen
Damsbo Skove: Lille Præstekrave 2 R. Kirsten Pedersen
Dovns Klint: Lærkefalk 1 AD FU. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Vandrefalk 1 R. Ella Mikkelsen 
Helnæs Made: Skarv 6 R, Fiskehejre 2 OF, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 8 FU, Knopsvane 2 YF, Grågås 3 FU, Grågås 22 OF, Bramgås 27 R, Bramgås 182 OF, Gravand 4 R, Gravand 4 FU, Pibeand 7 FU, Knarand 2 R, Krikand 12 FU, Krikand 2 R, Gråand 11 FU, Spidsand 4 FU, Atlingand 1 M R, Skeand 5 FU, Skeand 2 R, Troldand 2 R, Blishøne 6 FU, Strandskade 3 R, Strandskade 2 FU, Hjejle 4 FU, Vibe 18 R, Brushane 16 FU, Dobbeltbekkasin 2 TH, Storspove 3 R, Storspove 2 FU, Rødben 1 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 3 R, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 6 R, Havterne 2 FU, Ringdue 5 R, Sanglærke 4 R, Sanglærke 15 SY, Landsvale 30 FU, Bysvale 18 FU, Engpiber 1 FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Nattergal 1 SY, Stenpikker 2 FU, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Gærdesanger 2 FU, Tornsanger 2 SY, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 3 R, Stær 32 FU, Tornirisk 12 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 R, Rørspurv 1 SY. Leif Kristensen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 5 FU, Grågås 1 YF, Grågås 8 PUL FU, Gravand 2 R, Krikand 4 FU, Gråand 5 R, Skeand 2 R, Strandskade 1 R, Klyde 1 R, Klyde 2 FU, Vibe 2 R, Brushane 2 R, Storspove 9 FU, Rødben 5 FU, Hættemåge 9 FU, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 23 R, Sanglærke 1 SY. Leif Kristensen
Helnæs, Rørmose: Grågås 15 R, Gråand 6 R, Fasan 1 R, Landsvale 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 FU, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 92 R, Grågås 9 YF UF, Bramgås 260 Ø, Gravand 5 R, Knarand 12 R, Troldand 23 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 2 YF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 11 R, Hættemåge 8 FU, Stormmåge 5 R, Fjordterne 4 FU, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 3 R, Rørsanger 3 SY, Gærdesanger 4 R, Tornsanger 4 SY, Gransanger 1 R, Blåmejse 2 R, Gråkrage 3 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Huldue 1 SY, Ringdue 4 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Munk 1 R, Gransanger 3 R, Halemejse 1 FU, Gråkrage 1 R, Ravn 1 YF TH. Niels Bomholt Jensen
Nørre Broby: Lille Præstekrave 1 R, Tinksmed 59 FU. Gunnar Jørgensen
Nørreballe Nor: Fjordterne 10 FU. Ella Mikkelsen
Nørreskov (Tåsinge): Skovsanger 1 SY. Henrik Knudsen
Seden: Grønspætte 1 R. Evald Mehlsen
Snaremose Sø: Trane 2 FU. Ella Mikkelsen
Storelung: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Sønder Højrup: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Gøg 2 SY, Nattergal 3 SY. Hans Rytter

Thurø By m.m.: Bramgås 750 Ø. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY,
Sølvhejre 1 OF, Knarand 20 R, Rovterne 1 AD FU , Skægmejse 4 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 64 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Gregers Johannesen
Vejlen - Tåsinge: Skægmejse 4 YF. Henrik Knudsen
Vårø: Havørn 1 3K R. Henrik Knudsen


         

Torsdag den 3. maj 2018                 Solopgang: 05:34 Solnedgang: 20:57

Vejlen, Taasinge: Grågås 1 F med Pull, Gul vipstjert 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav Mose
(05:00):
Savisanger R/SY (i østsiden af mosen), Rørdrum 2 TH S FU, Trane 2 OF V, Rørspurv 3 FU, Rørspurv 2 YP, Grønbenet rørhøne 3 FU, Stillits 4 FU. Jesper og Nana Agger. Nana Agger [nanaagger.dk] 
Fredmosen (11:00-14:00): Nattergal 1 SY, Løvsanger 1 FU, Gulspurv 1 SY. Jesper og Nana Agger
. Nana Agger [nanaagger.dk] 
Gulstav Mose
:
Sivsanger 1 SY. Ole Bo Olsen
Ollerup, Åmosen: Nattergal 1 SY (ankomst). Peder Skou  [Apollo Books]
Tange å: Landsvale 20 YP (mindst 10 par i fuld vigør). Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø
: Ederfugl 1 M R, Trane 1 R, Dværgmåge 7 AD FU. Jakob Sunesen
Botofte Skovmose
: Rørdrum 1 SY. Henrik Knudsen
Broby Sø
: Rørhøg 1 FU, Gøg 1 SY, Landsvale 12 FU, Bysvale 6 FU, Gærdesmutte 1 SY, Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 2 R, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 1 R, Musvit 4 R, Rørspurv 2 SY. Finn Just Christensen
Brobyværk:
Hvid Stork 2 FU. Leif Kristensen
Brobyværk:
Hvid Stork 1 R . Søren G. Nielsen
Bøgelund v/Strib: Musvåge 1 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 6 FU, Stenpikker 14 R, Husskade 2 R. Erik Busk 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gravand 2 FU, Atlingand 1 M R, Skeand 2 FU, Tinksmed 28 FU, Landsvale 22 FU, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Føns Vang: Skarv 60 YF BR, Knopsvane 134 R, Skeand 1 M R, Rørhøg 1 M FU, Svartbag 2 IMM R. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 2 OF, Rørdrum 1 TH, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 30 R, Gråand 12 R, Taffeland 6 R, Troldand 4 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 6 R, Trane 2 NØ, Sanglærke 2 SY, Digesvale 40 FU, Landsvale 20 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Råge 3 OF, Gråkrage 3 R, Stær 3 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 3 R. Pierre Bentzen 
Gyldensteen: Reservatet: Gøg 1 SY. Jens Bækkelund
Klakkebjerg: Musvåge 1 OF, Sølvmåge 10 OF, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 4 FU, Skovpiber 1 SY, Gransanger 1 R, Løvsanger 2 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 2 FU, Gråkrage 4 FU, Ravn 2 OF, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 6 R, Grønirisk 3 SY, Lille Gråsisken 2 R, Lille Korsnæb 4 R, Dompap 4 FU. Kirsten Pedersen 
Kohave v/Skovmøllevej
: Kernebider 2 FU. Kurt Due Johansen
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Køng v/Glamsbjerg: Grønspætte 1 SY. Niels Erik Simonsen
Langesø Gods + Langesø: Grønspætte 1 SY. Gregers Johannesen
Lyndelse: Vibe 2 R, Gærdesmutte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Munkebo: Knopsvane 1 R, Grågås 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 2 R, Landsvale 7 R. Peter Lillesø
Nydam (V. Hæsinge): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 34 R, Gråand 2 FU, Troldand 4 R, Rørhøg 1 FU, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 2 SY, Gransanger 2 FU, Løvsanger 2 SY, Musvit 3 FU, Lille Gråsisken 1 R, Dompap 1 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU. Søren G. Nielsen
Ringe: Bysvale 3 R, Rødstjert 1 SY. Palle Bo Larsen
Ringe Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skeand 2 R, Taffeland 2 R, Troldand 6 R, Spurvehøg 1 FU, Fjordterne 6 FU. Leif Sørensen
Ryslinge: Gærdesanger 1 SY. Palle Bo Larsen 
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 5 YF, Toppet Lappedykker 12 YF, Gråstrubet Lappedykker 23 YF, Knarand 8 R, Atlingand 1 M R, Korttået Træløber 1 YF SY. Henrik Knudsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Broget Fluesnapper 1 M AD R. Per Rasmussen
Tved v/Svendborg: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Tørringe Have (10:30 - ):
Hvid Stork 2 R (på lygtepæl). Toke Stokholm
Universitetet, Odense: Gråand 2 R, Blishøne 6 R, Hættemåge 3 OF, Ringdue 4 OF, Landsvale 2 FU, Solsort 4 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Skovskade 1 FU, Råge 6 OF, Gråkrage 2 OF. Martin Rheinheimer
Verninge:
Hvid Stork 2 OF. Niels Erik Simonsen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 1 FU, Klyde 8 FU, Mudderklire 1 FU, Splitterne 3 FU, Havterne 3 FU, Landsvale 7 FU, Engpiber 2 OF, Bynkefugl 1 M SDR FU, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY. Erik Jensen
Årslev (Midtfyn): Rødstjert 3 SY. Palle Bo Larsen 


    

Onsdag den 2. maj 2018                 Solopgang: 05:36 Solnedgang: 20:52

Gulstav Mose (05:00 - 18:00): Rørdrum 1 R, Rørspurv 1 R, Tornirisk 2 YP, Gærdesanger 2 FU, Vibe 2 OF, Gøg 1 OF, Rørhøg 2 YP, Skarv 98 OF NØ, Trane 1 OF, Grønbenet rørhøne 2 FU, Landsvale 10 YP (5 par). Jesper og Nana Agger. Nana Agger [nanaagger.dk] 
Gulstav Mose
: Gransanger 1 R. Erik Thomsen
Dovns Klint
: Digesvale 20 R, Gransanger 1 R. Erik Thomsen
Ristinge Hale:
Hvid Stork 2 OF. Jan Nielsen
Espe, 2½ km V (ad cykelstien mod Korinth)
: Vendehals 1 R. Bent Staugaard
Tange å
: Solsort 1 YP R (samler til rede). Poul Brugs Rasmussen

    

     

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø:
Dværgmåge 46 FU. Jakob Sunesen
Assistens Kirkegård (Svendborg): Grønspætte 1 SY. Morten Berg Nielsen
Bispeenge:
Blåhals 1 SY. Kristoffer Hansen
Bispeenge: Skægmejse 2 OF. Søren G. Nielsen
Brobyværk:
Hvid Stork 2 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 3 FU, Tinksmed 22 R, Tinksmed 18 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 14 R, Knarand 10 R, Atlingand 3 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket:  Gråstrubet Lappedykker 17 R, Sorthalset Lappedykker 15 R, Sorthovedet Måge 3 R. Kresten Madsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Kurt Due Johansen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 4 R, Sorthovedet Måge 2 YF BR, Hættemåge 1500 YF, Fjordterne 5 FU. Per Rasmussen
Gulstav Mose:
Hvid Stork 1 OF, Savisanger 1 SY. Ole Bo Olsen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Henrik Knudsen
Helnæs Made: Brushane 59 R. Kirsten Pedersen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Havørn 1 AD FU. Per Damgaard Poulsen
Keldsnor:
Hvid Stork 1 OF. Henrik Knudsen
Køllenbjerg Mose v/Heden: Nattergal 1 SY. Thomas Andersen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Bramgås 150 T, Tårnfalk 1 FU, Jernspurv 2 SY, Gærdesanger 1 SY. Erik Agertoft
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 155 FU, Havørn 2 AD R, Strandskade 93 FU, Hvidklire 75 FU, Sølvmåge 825 R. Kurt Due Johansen
Ringe Sø: Fjordterne 6 R. Leif Sørensen
Siø:
Dværgmåge 42 . Henrik Knudsen
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Universitetet - Odense: Havørn 2 AD R. Martin Rheinheimer
Vejlen - Tåsinge: Grønspætte 1 OF. Leif Sørensen
Vigelsø: Havørn 1 IMM R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 28 R, Sorthalset Lappedykker 16 R, Bramgås 1700 R, Knarand 48 R, Spidsand 30 R, Atlingand 1 M R, Skeand 41 R, Vandrefalk 1 2K R. Gregers Johannesen


   

Tirsdag den 1. maj 2018                 Solopgang: 05:38 Solnedgang: 20:53

Siø: Havørn 1 AD OF, Bramgås 2500 R, Splitterne 50 R, Hættemåge 3000 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav Mose
: Bramgæs 1200 R FU, Ravn 1 OF, Troldand 5 R, Munk 4 YP, Gøg 1 OF, Rørdrum 1 SY, Vibe 4 YP, Lille lappedykker 2 FU, Fiskehejre 1 FU. Jesper og Nana Agger
. Nana Agger [nanaagger.dk] 
Arreskov sø
:
Dværgmåge 68 FU. Erik Ehmsen
Broholm
: Grønbenet rørhøne 2 FU, Blishøne 6 FU R, Musvåge 1 OF, Gråand 6 FU, Sanglærke 6 FU SY. Poul Brugs Rasmussen
Tarup grusgrav: Knopsvane 2 par. Erik Thomsen
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen
: Solsort 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Gulspurv 2 SY

 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Skarv 3 FU, Grågås 51 PUL FU, Havørn 1 AD YF, Havørn 1 PUL R,
Dværgmåge 68, Fjordterne 6 FU. Erik Ehmsen
Allested: Trane 2 OF. Peter Lillesø
Bjørnemosegård (Svendborg): Gøg 1 SY, Rørsanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Borgnæs (Ærø): Dværgterne 1 FU. Michael Larsen
Broby Sø: Gøg 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Bogfinke 1 SY. Finn Just Christensen
Broløkke Strand:
Hvid Stork 2 R (Har tilsyneladende taget ophold på Langeland i de sidste 2 uger). Nils Palmqvist.)
Enge v/Odense Ås udløb: Stenpikker 4 R. Ella Mikkelsen
Espeskov v/Havndrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Gråsten Nor: Rørhøg 3 R, Tårnfalk 1 M R, Trane 3 T, Vibe 3 YF TH, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD OF, Tyrkerdue 1 R. Lars Tom-Petersen
Gulstav: Sort Glente 1 R, Lærkefalk 1 R, Gøg 1 R, Mursejler 2 NØ. Søren Bøgelund
Klintholm: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 1 R, Gråand 2 R, Hvid Vipstjert 16 FU, Gærdesanger 1 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Splitterne 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Tornirisk 4 R. Svend Aage Linderström
Kværndrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Mose/sø SV for Rugård: Toppet Lappedykker 2 YF P, Knopsvane 2 AD YF BR, Grågås 1 R, Krikand 10 R, Troldand 8 R, Landsvale 50 FU, Bysvale 50 FU, Fuglekonge 1 SY. Jacob Sterup
Munkebo: Gærdesanger 1 R, Dompap 1 M R. Peter Lillesø
Nevre: Bomlærke 1 SY. Lars Tom-Petersen
Odense:
Hvid Stork 1 FU (Ved Solskinsvej Odense SV. På eng med vandhul og heste). Gitte Pilekær
Ringe Sø: Dværgmåge 2 AD SDR FU. Henrik Knudsen
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 4 R, Grågås 2 R, Knarand 15 FU, Krikand 23 FU, Atlingand 3 FU, Skeand 3 FU, Hvidklire 1 R, Tinksmed 3 FU. Leif Kristensen
Stokkeby Nor: Bramgås 1600 R, Vibe 2 R. Lars Tom-Petersen
Ståby: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Vester Skerninge: Tornsanger 1 SY. Arne Bruun
Universitetet - Odense: Gråand 4 FU, Troldand 4 FU, Vibe 1 FU, Ringdue 1 OF, Landsvale 4 FU, Solsort 2 FU, Musvit 1 FU, Råge 1 OF, Gråkrage 2 FU. Martin Rheinheimer
Æble Skov: Rød Glente 1 OF, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

21 maj 2018
This page is part af: Http://www.Snatur.dk