Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 9. - 13. ( 1. marts - 31. marts 2018).                     Sidst opdateret 22 marts 2018 06:42:36 

 

 

 


     

Mandag den 19. marts 2018                Solopgang: 06:23 Solnedgang: 18:29

Noret, Tåsinge: Grågås 2 R, Hvid vipstjert 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Skovballe, Tåsinge
: Sangdrossel 1 R,  Krikand 34 R, Vibe 8 R, Sjagger 23 R, Stær 69 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Vindeby, Tåsinge
: Rød glente 1 OF. Asger Rasmussen
Langeland Hou + Spodsbjerg
: Strandskade 14 OF, Stor præstekrave 7 R, Gulspurv 1 R. Finn Skov
Højbolund (Svanninge)
: Grønspætte 1 SY
Svanninge Bakker: Trane 2 Ø
Slipshavn inderfjord
(10:00): Gravand 25 FU, Stor Præstekrave 9 FU (det er ikke hverdag vi ser så mange på én gang), Alm. Ryle 4 FU, Hættemåge 45 FU, Lille Lappedykker 10 FU. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn (11:00): Dådhjort 45 FU (deraf var de 2 Albinoer). Poul Brugs Rasmussen

      

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Havørn 1 OF. Niels Andersen
Egense v/Svendborg: Blisgås 31 R, Grågås 86 R (En farveringmærket med halsmærke 7 75 - Læs mere...), Vibe 6 R, Sjagger 3 OF. Niels Andersen
Skårupøre Sund: Havørn 1 JUV V. Arne Bruun
Ny Bjerreby (Tåsinge):
Trane 25 OF. Ulrik Jensen  
Vemmenæs: Grønspætte 1 R. Susanne Rørdam Skov
Gulstav Mose:
Sangdrossel 22 R, Misteldrossel 15 R. Leif Sørensen
Hjortholm (Eskebjerghave) (16:30):
Trane 26 N. Malte og Magnus Bruun
Nørreballe Nor: Bramgås 1200 R. Leif Sørensen
Vindeby (Langeland): Trane 15 N. Carsten Friager
Stenstrup (Sydfyn): Rød Glente 1 OF. Erik Ehmsen
Hvidkilde Sø: Havørn 1 YF BR. Arne Bruun
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Havørn 2 AD OF. Tom Giersing
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 16 R, Havørn 1 R. Carsten Skou
Arreskov Sø: Havørn 3, Havørn 1 AD YF, Havørn 3 IMM OF. Erik Ehmsen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Duehøg 1 SY. Leif Kristensen
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 SY. Evald Mehlsen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Duehøg 1 F AD OF. Evald Mehlsen
Bøjden Nor: Rød Glente 1 NØ. Erik Ehmsen
Karlsmosen, Egeskov: Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Kværndrup: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 YF BR, Trane 3 FU. Karl Top
Stige Ø: Lille Lappedykker 30 FU, Spidsand 10 FU, Havørn 1 FU. Torben Skytte Hvass
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 F FU. Kurt Due Johansen 
Egensedybet: Sangsvane 130 R, Havørn 1 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 AD R. Kresten Madsen
Hofmansgave: Grønspætte 1 SY. Kurt Due Johansen
Lindø + vade v/Jersore: Bramgås 600 R. Kurt Due Johansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 124 FU. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Lille Lappedykker 55 R, Bramgås 1500 OF, Pibeand 1700 R, Spidsand 78 R, Troldand 1000 R, Havørn 3 R, Blå Kærhøg 1 R. Gregers Johannesen
Slipshavn Enge:
Stor Præstekrave 21 FU. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Havørn 1 N. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Taffeland 112 R. Ella Mikkelsen
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 FU. Jens Kristian Holm
Kohave v/Skovmøllevej: Rød Glente 1 OF. Kurt Due Johansen
Høsletbækken: Havørn 1 AD R,Ravn 4 R. Kurt Due Johansen
Høsletbækken: Havørn 1 4K+ R,  Ravn 6 . Nis Rattenborg
Enebærodde: Havørn 1 AD R, Grønspætte 2 R. Keld Skytte Petersen  
Helnæs Made: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 2K OF. Carsten Moth Iversen
Lillebælt syd for Bågø (Bågø Flak m.m.): Ederfugl 1800 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Sangsvane 413 R NAT, Bramgås 600 R NAT. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 22 R. Aage Wichmann
Gyldensteen: Engsøen: Sangsvane 130 R, Knarand 15 R, Knarand 12 R, Lille Skallesluger 26 R, Havørn 3 IMM FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Knarand 15 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Blisgås 150 R, Bramgås 2100 FU, Skeand 12 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Blisgås 105 R. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 16/03 - 2018:
              Sibirisk kulde giver nedtur for gærdesmutten

              Video: Tæt på vindrossel
              Danske kongeørne jager en varieret kost med klare livretter


     

Søndag den 18. marts 2018                Solopgang: 06:26 Solnedgang: 18:27

Thurø, Søndervej: Stær 1 SY. Ole Ryge Petersen
Skovballe havn, græsmark 500m øst for
(10:30-11:00): Vibe 6 FU, Sjagger 8 FU, Sangdrossel 10 FU, Stær 50 FU, Stillits 6 FU, Solsort 8 FU, Hvid vipstjert 10 FU, Bramgås 1000+ FU. Poul Brugs Rasmussen
Ny Gesinge, Udflyttervej: Sanglærke 40 FU OF. Poul Brugs Rasmussen
Vornæs (12:15): Vandrefalk 1 AD FU (jagtede en drossel ind over skoven). Jan Stener Jørgensen
Landet: Sangsvane 400 R
Taasinge: Hvid vipstjert 8 R, Stær 26 R, Sjagger 1 R. Finn Skov
Hou Nordstrand: Stor præstekrave 2 R. Hans-Henrik Wienberg
Trunderup: Skovsneppe 1 FU, Musvåge 2 OF + R
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Havørn 1 IMM OF. Susanne Rørdam Skov
Christiansminde: Munk 1 F FU. Susanne Rørdam Skov
Thurø Rev: Hættemåge 800 R. Arne Bruun
Søby (Tåsinge): Bramgås 3500 R. Poul Vestergård Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Havørn 1 AD R. Ole Goldschmidt
Siø: Bramgås 800 R, Havørn 1 AD R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Ole Goldschmidt
Fårevejle: Sangsvane 285 R, Blisgås 95 R, Havørn 1 2K R. Ole Goldschmidt
Hennetved Haver: Havørn 1 AD R. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Blå Kærhøg 1 R, Storspove 75 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 900 OF, Pibeand 390 R, Troldand 1300 R, Lille Skallesluger 31 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 860 R, Lille Skallesluger 52 R. Nis Rattenborg
Bukkemose Strand (KA46): Kernebider 10 FU. Steen Winkel
Stengade Sø: Trane 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Vejstrup Å (Nyborgvej (vej 163) til udløb): Grønspætte 1 R, Vandstær 1 R. Carsten Skou
Vejstrup Å (Holmdrup Mose til Nyborgvej (vej 163)): Bjergvipstjert 1 R. Arne Bruun
Gudbjerg: Havørn 1 2K+ R. Leif Bisschop-Larsen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Havørn 2 AD R. Ole Goldschmidt  
Torpeløkke: Havørn 2 2K OF. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Bramgås 800 FU. Søren G. Nielsen   
Lindkær v/Ravnholt: Trane 2 R, Ravn 4 R. Per Rasmussen
Nørre Broby: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Søren G. Nielsen 
Verninge: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Havørn 2 YF BR. Per Rasmussen
Kohave v/Tornbjerg: Havørn 1 AD OF. Jens Bjerg
Brylle Mark: Rød Glente 1 OF. Niels Erik Simonsen
Gammelskov: Havørn 1 AD OF. Søren G. Nielsen
Hedvigslund kolonihaver: Havørn 1 AD OF. Torstein Danielsen
Øksendrup: Havørn 1 AD R. Ole Goldschmidt 
Østerø Sø (Knudshoved): Taffeland 110 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Pibeand 250 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Rød Glente 1 NØ. Ella Mikkelsen
Nyborg Strand: Gås sp. 2000 T, Hættemåge 1000 FU. Ella Mikkelsen
Skaboeshuse: Havørn 1 AD S, Hættemåge 800 FU, Silkehale 32 N. Kurt Kaack Hansen
Storebælt ud for Skaboeshuse: Sortand 600 FU. Kurt Kaack Hansen
Dalby: Rød Glente 3 OF. Brian Martinsen 
Næsbyhoved-Broby: Sildemåge 1 OF. Finn Just Christensen
Andebølle: Rød Glente 1 OF. Henrik Böhmer
Andebølle: Rød Glente 1 OF. Andreas Winding Mønsted 
Grynborg Skov: Gråkrage 2 R. Henrik Böhmer
Mose v/Hvidkærvej, Odense (Kiilsmade): Musvåge 1 R. Henrik Böhmer
Skallebølle: Stormmåge 20 OF, Sølvmåge 10 OF, Solsort 1 R, Gulspurv 1 R. Henrik Böhmer
Åkrog Bugt: Bjergand 1500 FU, Ederfugl 1000 FU, Sortand 600 FU. Kirsten Pedersen
Fænø Sund: Isfugl 1 R. Kjeld Lund
Hagenskov Slotsmølle: Tyrkerdue 2 R, Bjergvipstjert 1 R, Sjagger 8 R. Thomas Kampmann
Flyvesandet: Almindelig Ryle 500 R, Storspove 280 R. Kresten Madsen


      

Lørdag den 17. marts 2018                Solopgang: 06:28 Solnedgang: 18:25

Tryggelev Nor: Splitterne 2 R, Sangdrossel 2 R, Hvid vipstjert 1 R, Tornirisk 2 R. Torbjørn Eriksen
Purreskoven: Dompap 4 FU R, Bogfinke 4 FU, Stillits 2 FU, Fuglekonge 1 FU, Stillits 4 FU, Jernspurv 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Strandskade 1 FU, Gravand 5 FU, Gråkrage 4 FU R, Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bispeenge, Odense: Rørhøg 1 R. Esben Eriksen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Enkeltbekkasin 1 R. Susanne Rørdam Skov
Caroline Amalielund: Gråand 30 R, Troldand 1 F R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 12 R, Ringdue 32 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 15 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Råge 6 OF, Bogfinke 2 R. Pierre Bentzen
Høje Bøge Skov (Svendborg): Spurvehøg 1 DØD. Nis Rattenborg
Ny Bjerreby (Tåsinge): Blisgås 10 R, Grågås 110 R, Bramgås 10 R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R. Nis Rattenborg
Siø: Bramgås 440 R, Musvåge 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev By: Havørn 1 SUB OF. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 5400 R. Nis Rattenborg
Hav ved Tryggelev Nor: Splitterne 2 T, Hvid Vipstjert 1 R. Torbjørn Eriksen 
Vesteregn: Misteldrossel 11 R. Nis Rattenborg
Gammel Stenderup: Jernspurv 1 R, Halemejse 3 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 3 FU, Bogfinke 2 R, Dompap 5 R. Leif Kristensen
Haveskov v/Sandholt: Musvåge 1 R, Sjagger 110 FU, Stær 180 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Kernebider 1 FU. Leif Kristensen
Viemose v/Gammel Stenderup: Grågås 68 FU. Leif Kristensen
Øgårdshave v/Sandholt: Vibe 22 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Knopsvane 5 R, Grågås 14 R, Bramgås 120 OF, Gravand 8 R, Pibeand 8 R, Knarand 2 R, Krikand 14 R, Spidsand 18 R, Taffeland 65 R, Troldand 420 R, Bjergand 15 R, Hvinand 3 R, Havørn 1 AD FU, Musvåge 1 R, Blishøne 6 R, Strandskade 1 R, Hjejle 6 FU, Vibe 42 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 1 R, Sanglærke 1 R, Solsort 6 FU, Sjagger 50 FU, Sangdrossel 4 FU, Ravn 1 R, Stær 10 FU. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 6 FU, Gravand 6 FU, Knarand 2 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 30 FU, Vibe 30 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Sølvmåge 1 FU, Sjagger 50 OF, Stær 2 OF. Søren G. Nielsen
Lundegård: Skarv 3 OF, Grågås 26 FU, Bramgås 6 R, Krikand 31 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 7 FU, Vibe 12 FU, Hættemåge 2 FU, Sølvmåge 2 FU, Solsort 4 FU, Sjagger 40 FU, Vindrossel 3 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 1 FU, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 2 FU, Gulspurv 3 FU. Søren G. Nielsen
Ryslinge: Vibe 1 R. Palle Nielsen
Fjellerup v/Ryslinge: Vibe 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R. Palle Nielsen
Sulkendrup: Jernspurv 2 FU. Lotte Mejer Sørensen
Tårup Strand: Ederfugl 5 R. Lotte Mejer Sørensen
Ullerslev (Østfyn): Rød Glente 1 NØ. Kurt Kaack Hansen
Vollsmose: Blå Kærhøg 1 Ø. Kristoffer Hansen
Broby Sø: Havørn 1 FU. Finn Just Christensen
Bremerskov: Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Elmelund: Grågås 4 R, Ringdue 80 R, Husskade 5 R, Allike 25 OF, Råge 11 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Skovsbo v/Rynkeby (Kerteminde): Hvid Vipstjert 1 R. Ella Mikkelsen
Urup Dam: Knopsvane 2 R, Grågås 40 R, Musvåge 1 R, Vibe 10 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stormmåge 1 R, Ringdue 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Sjagger 40 FU, Sangdrossel 1 FU, Vindrossel 3 FU, Misteldrossel 3 FU, Halemejse 12 FU, Husskade 2 R, Allike 60 R, Råge 8 R, Gråkrage 4 FU. Ella Mikkelsen
Urup v/Rynkeby: Sangsvane 62 R, Grågås 22 R, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 80 FU. Ella Mikkelsen
Gislev: Spurvehøg 1 OF. Evald Mehlsen
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Fjeldvåge 1 FU. Evald Mehlsen
Kajbjerg Skov: Misteldrossel 1 TF. Evald Mehlsen
Noret v/Holckenhavn: Tårnfalk 1 OF, Vibe 18 R, Sanglærke 30 FU. Evald Mehlsen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Knopsvane 2 OF, Grågås 11 OF, Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 2 R, Solsort 4 R, Sjagger 40 R, Blåmejse 2 R, Gråkrage 7 R, Stær 3 R, Bogfinke 5 R, Gulspurv 1 R. Jens Friis-Walsted
Hagenskov Slotsmølle: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 OF, Vibe 1 OF, Ringdue 15 R, Natugle 1 R, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 4 FU, Vindrossel 4 R, Misteldrossel 3 R, Halemejse 6 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 2 SY, Allike 2 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Stær 100 R, Bogfinke 2 FU, Grønsisken 100 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 2 SY. Thomas Kampmann
Assens: Strandskade 1 FU. Kirsten Pedersen
Åkrog Bugt: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gravand 2 R, Bjergand 1200 R, Sortand 650 R. Jacob Sterup
Agernæs Havn: Hvid Vipstjert 2 R. Jacob Sterup  
Røjle By: Dobbeltbekkasin 1 R, Engpiber 3 R. Michael Mosebo Jensen


      

Fredag den 16. marts 2018                Solopgang: 06:31 Solnedgang: 18:23

Svendborgsund omkring Iholm: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 24 R, Ederfugl 450 R, Toppet Skallesluger 12 R
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 28 R, Grågås 16 FU, Knarand 42 R, Taffeland 26 R, Troldand 300 R
Bjerreby: Sanglærke 40 R
Lundby: Sanglærke 200 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge: Hjejle 40 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 6 R, Sanglærke 8 R
Ny Gesinge: Sangsvane 201 R, Sanglærke 200 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 16 R, Sangsvane 240 R, Klyde 3 R
Noret, Tåsinge: Grågås 22 FU, Pibeand 8 R, Krikand 18 R, Spidsand 2 R, Solsort 18 R, Sjagger 40 R, Stær 12 R
Søby Monnet: Bramgås 3500. Poul Vestergård Rasmussen
Skovballe, eng øst for: Storspove 54 R, Stær 38 R, Pibeand 46 R, Strandskade 2 R, Stor pærstekrave 2 R, Vibe 6 R, Husskade 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Bissebjerg, Tåsinge: Gravand 2 R, Krikand 16 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Sangdrossel 1 R, Stær 18 FU
Siø (13:00): Havørn 1 R. Jan Stener Jørgensen
Bøllemosen: Grågås 500+, Bramgås 50 FU, Blisgås 20 FU, Sangsvane 100, Knopsvane 8, Gravand 25 FU, Vibe 30 FU OF, Måger SP. 300 FU OF, Ringdue 2000+ FU R (mange flokke), Stillits 25 FU, Stær 50 FU, Sjagger 100 FU, Kragefugle SP.100+, Husskade 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle nor: Lille skallesluger 4 R, Stor skallesluger 4 R. Erik Thomsen
Nordfyns Gymnasium (12:45): Havørn 1 AD S (Ny for matriklen). Søren Gjaldbæk

      

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Kernebider 1 R. Niels Andersen
Havet ud for Keldsnor: Ederfugl 900 R, Havlit 30 R, Sortand 2 R. Nis Rattenborg
Snaremose Sø: Blisgås 55 R, Grågås 60 R, Bramgås 3100 R, Pibeand 110 R, Krikand 35 R, Spidsand 4 R, Havørn 1 SUB R, Musvåge 2 R, Vibe 12 R, Huldue 3 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 45 R, Bramgås 1300 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Splitterne 7 R, Misteldrossel 1 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Grågås 80 R, Bramgås 900 R, Havørn 1 AD OF. Nis Rattenborg
Stoense: Vibe 22 R. Henry Nielsen
Ulbølle: Ringdue 2 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Jernspurv 1 FU, Solsort 4 FU, Halemejse 3 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 23 FU, Bogfinke 2 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 5 FU, Grønsisken 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skarv 4 R, Knopsvane 6 FU, Gravand 6 FU, Pibeand 80 FU, Troldand 10 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 55 FU. Helle Suadicani
Lundegård: Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 6 R, Bramgås 6 R, Musvåge 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 6 FU, Vibe 2 R. Helle Suadicani
Gudbjerg: Agerhøne 2 FU, Vibe 31 FU, Skovsneppe 1 R, Sjagger 110 FU, Sangdrossel 3 FU, Stær 85 FU. Leif Bisschop-Larsen
Ørbæk: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Knopsvane 2 AD R. Jacob Sterup
Assistens Kirkegård, Odense: Natugle 1 OF. Evald Mehlsen
Munke Mose: Kernebider 1 R. Jacob Sterup
Odense Kanal: Lille Lappedykker 10 FU, Fiskehejre 1 FU, Stor Skallesluger 4 FU. Gunhild Brink
Omr. G1, Od.Fj. (Galtehoved-Roholm): Svartbag 7 R. Hans Knakkergaard
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knopsvane 6 R, Grågås 46 R, Spidsand 6 R, Taffeland 4 R, Troldand 59 R, Blishøne 50 R. Hans Knakkergaard
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Knopsvane 6 R, Grågås 25 R, Gråand 12 R, Taffeland 7 R, Troldand 100 R, Musvåge 1 R, Blishøne 54 R, Vibe 76 R. Hans Knakkergaard
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 800 FU,Vibe 210 R, Stær 100 FU. Jens Bækkelund
Nyborg Slot: Sildemåge 3 R. Peter Pelle Clausen
Nyborg Fjord: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 FU. Helle Suadicani
Slipshavn Enge: Fiskehejre 5 R, Knarand 16 FU, Gråand 2 FU, Engpiber 1 FU. Helle Suadicani
Langeskov: Råge 100 R. Svend Aage Linderström
Lillebælt (Snævringen): Knopsvane 2 R. Svend Aage Linderström
Skallebølle: Musvåge 2 R. Svend Aage Linderström
Harndrup, matriklen: Grågås 8 R NAT, Gråand 6 R NAT, Fasan 1 FU, Sildemåge 2 R NAT, Ringdue 1 FU, Jernspurv 1 FU, Solsort 3 FU, Halemejse 5 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 3 FU, Skovspurv 11 FU, Bogfinke 8 FU, Kvækerfinke 4 FU, Stillits 4 FU, Grønsisken 15 FU, Dompap 6 FU, Gulspurv 2 FU. Conny Hartmann
Føns Vang: Skarv 3 R, Troldand 8 FU, Hvinand 6 FU, Lille Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 3 R, Hvid Vipstjert 1 FU. Helle Suadicani
Husby Strand, Wedellsborg: Blå Kærhøg 1 FU. Helle Suadicani
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Stor Præstekrave 1 R. Leif Kristensen
Helnæs Made: Grågås 8 R, Bramgås 34 R, Gravand 4 R, Hjejle 38 FU, Vibe 48 FU, Sortkrage 2 FU, Stær 77 R. Leif Kristensen
Helnæs: Marker nord for Maden: Grågås 64 R, Bramgås 90 R. Leif Kristensen
Ørritslev: Rød Glente 1 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen Gods: Bramgås 2500 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 IMM R, Vibe 25 R. Jens Bækkelund   


   

Torsdag den 15. marts 2018                Solopgang: 06:33 Solnedgang: 18:21

Vejlen, Taasinge: Rørhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 1 FU. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Søby, Monnet: Sangsvane 8 R, Bramgås 3500. Poul Vestergård Rasmussen
Gravvænge (13:45): Trane 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 R AD, Gravand 2 R  Knarand 4 R , Lille skallesluger 2 R F, Lille skallesluger 2 R M. Finn Skov
Krarup Nordegn: Rød Glente 1 R. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Lindkær, Ravnholt: Havørn 1 R, Stor tornskade 1 R, Ravn 3 R. Morten Kristiansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Rørhøg 1 FU. Søren Gjaldbæk

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausminde: Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 20 FU. Tom Giersing
Caroline Amalielund: Gråand 13 R, Troldand 4 FU, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 7 R, Ringdue 5 R, Gærdesmutte 3 SY, Solsort 7 R, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 20 FU, Spætmejse 3 R, Husskade 1 R, Råge 101 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY. Troels Guldager Nielsen
Søby Monnet, Tåsinge: Bramgås 3500 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 1 F R. Poul Vestergård Rasmussen
Stengade Sø: Trane 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Åsø Skov: Ravn 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Ballen: Rød Glente 1 OF. Asger Rasmussen
Haveskov v/Sandholt: Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 R, Ringdue 9 R, Stor Flagspætte 1 R, Musvit 2 R, Ravn 1 OF, Grønirisk 2 R, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Kalvehave v/Sandholt: Musvåge 1 OF, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 FU, Blåmejse 1 FU, Spætmejse 1 R, Dompap 2 R. Leif Kristensen
Lyndelse: Grågås 14 FU, Fasan 1 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Sjagger 12 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Gråkrage 3 FU, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Knopsvane 2 FU, Grågås 3 R, Gråand 9 R, Taffeland 4 R, Blishøne 3 R, Bogfinke 2 R,
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Øgårdshave v/Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 FU T, Grågås 2 FU, Vibe 7 R, Sjagger 62 FU. Leif Kristensen
Trunderup: Rød Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Odense Å v/Sankt Klemens: Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 32 FU. Kell Grønborg
Bispeenge: Rød Glente 1 OF. Gunhild Brink
Juelsberg Skove:
Hvid Stork 2 R. Peter Pelle Clausen
Skaboeshuse: Solsort 23 FU, Sangdrossel 8 FU, Misteldrossel 5 FU. Kurt Kaack Hansen
Bovense: Sjagger 60 R. Ella Mikkelsen
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Ederfugl 30 R, Sortand 36 R, Toppet Skallesluger 6 R. Ella Mikkelsen
Hjulby Mose: Blå Kærhøg 1 F FU. Ella Mikkelsen
Kissendrup v/Nyborg: Knopsvane 2 R, Sangsvane 20 R, Grågås 4 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 73 R, Musvåge 1 T, Solsort 3 R, Husskade 2 R, Stær 4 FU. Ella Mikkelsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Knopsvane 1 R, Gråand 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 6 R, Hættemåge 2 R. Ella Mikkelsen
Nordenhuse: Sjagger 300 FU. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Knarand 21 R, Gråand 6 R, Rød Glente 1 Ø, Hættemåge 18 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 4 FU, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Fiskehejre 2 R, Ringdue 100 R. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 56 R, Grågås 2 R, Gravand 18 R, Pibeand 200 R, Krikand 28 R, Gråand 26 R, Taffeland 14 R, Troldand 40 R, Strandskade 3 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 4 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Husskade 4 R, Gråkrage 6 R. Ella Mikkelsen
Kohave v/Skovmøllevej: Kernebider 6 FU. Kurt Due Johansen
Orestrand: Sangsvane 70 FU. Jens Bækkelund
Vester Egense: Pibesvane 1 FU, Sangsvane 250 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 6 FU, Knopsvane 12 R, Sangsvane 8 FU, Bramgås 80 OF, Pibeand 29 FU, Knarand 24 FU, Hvinand 60 FU, Lille Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 2 FU. Karin Abildgaard


    

Onsdag den 14. marts 2018                Solopgang: 06:36 Solnedgang: 18:19

Svendborgsund øst for Iholm: Toppet Lappedykker 1 FU, Bramgås 40 Ø, Ederfugl 400 R
Søen, Valdermarsslot
: Sorthalset lappedykker 2 R, Lille skallesluger 9 R, Knarand 33 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Troldand 3000 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Siø
: Vibe 1 YF TH
Fredmosen
: Blisgås 20 OF, Grågås 120 OF, Grågås 20 R, Bramgås 60 OF, Havørn 4 OF
Nørreballe By (Langeland)
: Grågås 60 R, Bramgås 300 R
Broholm (10:00): Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 20 FU R, Vibe 45 OF FU R. Poul Brugs Rasmussen

     

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Vandstær 2 FU, Sangdrossel 1 SY. Steen Winkel
Christiansminde: Blisgås 82 NØ, Musvåge 5 N, Hvid Vipstjert 1 OF, Jernspurv 1 SY, Bogfinke 2 SY, Kvækerfinke 7 FU, Grønsisken 12 FU, Dompap 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Rantzausminde: Bramgås 300 T NAT, Hvid Vipstjert 1 R. Jens-Gert Hansen
Vindeby (Tåsinge): Trane 2 OF. Jens-Gert Hansen
Vitsø: Havørn 2 FU. Michael Larsen  
Sortemosen (Sydfyn): Pibeand 75 FU, Krikand 12 FU, Hvid Vipstjert 1 FU T. Hans Rytter
Mose v/Svanningevej: Sangdrossel 1 SY. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Bramgås 600 R, Spidsand 37 FU. Per Damgaard Poulsen
Horne By: Havørn 1 OF. Per Damgaard Poulsen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Leif Sørensen  
Grusgrave v/Davinde: Havørn 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 2 R, Ravn 21 R. Pierre Bentzen 
Hjallese: Hættemåge 19 FU, Musvit 2 FU. Martin Rheinheimer
Universitetet, Odense: Tårnfalk 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Spætmejse 1 FU, Husskade 5 FU. Martin Rheinheimer
Bispeenge: Bjergpiber 1 R. Kristoffer Hansen
Lumby Inddæmmede Strand: Havørn 1 IMM OF. Kristoffer Hansen
Bremerskov: Havørn 1 AD R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Fraugde: Havørn 1 OF. Ella Mikkelsen
Langeskov: Havørn 1 IMM OF. Ella Mikkelsen
Mose SV for Bremerskov: Sangsvane 350 R, Grågås 2 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 2 R, Allike 120 R. Ella Mikkelsen
Urup Dam: Grågås 310 R, Gravand 7 R, Gråand 3 R, Musvåge 6 T, Vibe 66 R, Stær 20 FU. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Pibeand 950 R. Kristoffer Hansen
Slambassinet (Odense): Knarand 26 R. Kristoffer Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Blisgås 55 R, Bramgås 2000 R, Knarand 58 R, Krikand 131 R, Spidsand 31 R, Skeand 14 R, Storspove 51 R. Kristoffer Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 6 FU. Keld Skytte Petersen
Skaboeshuse: Blisgås 6 OF, Bramgås 400 NØ, Musvåge 3 R, Hvid Vipstjert 3 R, Silkehale 32 FU, Rødhals 8 FU, Solsort 24 FU, Sangdrossel 6 FU, Skovskade 1 FU, Bogfinke 800 NØ. Kurt Kaack Hansen
Ørsted Grave: Blisgås 4 OF, Hvid Vipstjert 1 OF. Carsten Moth Iversen
Glamsbjerg: Grønspætte 1 SY. Erik Damm
Hjærup: Sangsvane 126 FU. Kirsten Pedersen
Mygind v/Assens: Havørn 1 OF. Kirsten Pedersen
Neverkær: Havørn 2 AD OF. Kirsten Pedersen
Bladstrup v/Otterup: Rød Glente 1 R. Gregers Johannesen 
Nærå Strand/Agernæs Flak: Blisgås 134 OF, Bramgås 1225 OF, Spidsand 254 R, Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 AD R, Strandskade 182 R, Stor Præstekrave 6 R, Almindelig Ryle 350 R, Storspove 410 R, Grønspætte 2 R, Hvid Vipstjert 1 R. Gregers Johannesen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Rød Glente 1 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 M AD FU. Keld Skytte Petersen
Flyvesandet: Grønspætte 1 SY. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 OF, Trane 1 NØ. Jens Bækkelund


  DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 8/03 - 2018:
              GPS-havørnen Elna døde af fugleinfluenza

              Mange troldfugle set i kulde og sne
              ØrneTV på vingerne igen


     

Tirsdag den 13. marts 2018                Solopgang: 06:38 Solnedgang: 18:17

Kogtved, matriklen: Jernspurv 1 SY, Bogfinke 1 SY
Bøjden Nor:
Klyde 7 R. Erik Ehmsen
Tange å
(11:00): Sjagger 200 + FU R (heraf 1 leucistisk, har jeg aldrig mødt før), Stær 300 + FU, Bogfinke 2 FU, Dompap 2 FU, Skovspurv 12 FU, Hvid vipstjert 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Dompap 1 R, Jernspurv 1 R. Erik Thomsen

          

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense v/Svendborg: Hvid Vipstjert 1 FU. Niels Andersen
Skårup Skovmølle & Rubjerg Skov: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Trane 2 SV. Troels Guldager Nielsen
Skårupøre Sund: Gravand 2 R, Pibeand 13 R, Hvinand 3 R. Leif Sørensen
Hvidkilde Sø: Stor Skallesluger 6 R, Havørn 1 YF BR. Arne Bruun
Vejstrup v/Svendborg: Kvækerfinke 4 R, Stillits 15 R. Leif Sørensen
Gudbjerg: Kernebider 9 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Grønspætte 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Frellesvig: Knopsvane 3 OF, Sangsvane 3 FU, Grågås 8 FU, Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 1 F FU, Musvåge 3 MF FU, Ravn 1 OF, Grønsisken 4 FU. Jane Ditzel
Strandeng ved Svelmø Ebbevej: Grågås 125 R, Bramgås 310 R, Gravand 11 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Storspove 16 FU, Sanglærke 3 NØ. Else Klint
Sibirien:
Trane 18 FU. Søren Louis Rasmussen
Vester Hæsinge: Stor Skallesluger 2 R, Rød Glente 1 R, Musvåge 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 FU, Blåmejse 1 FU, Bogfinke 7 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 2 R, Stillits 3 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 30 FU, Gulspurv 6 R. Leif Kristensen . Leif Kristensen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 3 SY, Solsort 4 FU, Musvit 6 SY, Musvit 9 FU, Spætmejse 2 R, Skovskade 3 R, Ravn 2 R, Bogfinke 10 SY, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Jordløse Bakker: Blisgås 25 OF, Grønspætte 1 SY. Kurt Due Johansen
Ravnebanke Skov: Hjejle 13 R. Kurt Due Johansen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Brenderup (Østfyn): Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Urup Dam:
Hvid Stork 2 R (oplysning fra den lokale Folmer Rasmussen). Kurt Due Johansen
Ryslinge: Rød Glente 1 R, Ravn 12 R. Karl Top
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 R. Peter Pelle Clausen   
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Skaboeshuse: Blisgås 1 OF, Bramgås 360 N, Havørn 1 2K+ N, Vibe 21 NØ, Hedelærke 17 FU, Solsort 24 FU, Bogfinke 32 FU, Stillits 12 FU. Kurt Kaack Hansen
Broby Sø: Grågås 70 R, Gråand 11 R, Taffeland 1 R, Troldand 8 R, Fasan 1 R, Vandrikse 2 R, Ringdue 1 SY, Musvit 4 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Finn Just Christensen
Bredbjerg: Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 FU. Flemming G. Andersen
Agernæs Havn: Svartbag 8 R, Hvid Vipstjert 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 4 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 52 FU, Gravand 33 FU, Pibeand 9 FU, Gråand 14 FU, Spidsand 3 FU, Hvinand 35 FU, Toppet Skallesluger 34 FU, Stor Skallesluger 3 M FU, Strandskade 36 FU, Rødben, Islandsk (robusta) 1 FU, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 3 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Grågås 16 R, Bramgås 800 R, Gravand 37 FU, Pibeand 200 FU, Krikand 200 FU, Gråand 30 FU, Spidsand 18 FU, Skeand 4 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 7 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Hjejle 140 R, Hjejle 100 T FU, Vibe 52 R, Almindelig Ryle 45 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 30 R, Engpiber 34 FU, Allike 3 R, Gråkrage 30 FU, Stær 180 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Musvåge 1 FU. Kirsten Pedersen
Nyhuse v/Assens: Musvåge 2 R. Kirsten Pedersen
Åkrog Bugt: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 25 R, Gravand 2 FU, Troldand 250 FU, Troldand/Bjergand 1000 R, Bjergand 1500 FU, Ederfugl 4000 FU, Sortand 500 FU, Svartbag 10 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 120 FU, Gravand 33 R, Tårnfalk 1 FU. Jens Bækkelund


   

Mandag den 12. marts 2018                Solopgang: 06:41 Solnedgang: 18:15

Svendborgsund øst for Iholm: Blisgås 30 OF, Grågås 200 OF, Bramgås 60 OF
Svendborg Golfbane
: Grågås 80 NØ, Spurvehøg 1 FU, Sjagger 40 R, Musvit 2 SY, Stær 16 R, Bogfinke 3 SY, Dompap 1 SY
Noret, Taasinge: Krikand 1 R M. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Musvåge 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matrikel: Bogfinke 4 FU, Gulspurv 6 FU, Dompap 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Vandstær 1 R, Korttået Træløber 1 SY. Steen Winkel
Rantzausminde: Blisgås 70 Ø. Jens-Gert Hansen
Vindeby (Tåsinge): Trane 7 OF. Steen Winkel
Skårup Skovmølle & Rubjerg Skov: Musvåge 2 R, Grønspætte 1 R, Spætmejse 4 FU. Troels Guldager Nielsen
Frellesvig: Rød Glente 1 OF. Jane Ditzel
Arreskov Sø: Pibeand 52 R, Stor Flagspætte 1 TH. Erik Ehmsen
Bredholt v/Arreskov Sø: Fiskehejre 1 DØD, Solsort 11 FU, Musvit 2 SY, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 SY, Bogfinke 8 SY, Dompap 1 R, Gulspurv 3 R, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Hellebjergdam: Grågås 14 FU, Gråand 14 FU, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Blåmejse 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Sanglærke 3 SY, Bogfinke 20 FU T. Leif Kristensen
Sollerup: Trane 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Bogfinke 7 SY, Bogfinke 4 R, Grønsisken 30 FU, Dompap 3 R, Gulspurv 5 R, Gulspurv 2 SY. Leif Kristensen
Allested: Vibe 21 OF, Hvid Vipstjert 1 R. Michael Bjerregaard
Brylle: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Solsort 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 6 FU. Søren G. Nielsen
Eventyrhaven: Stor Gråsisken 40 FU. Evald Mehlsen
Lundsgård (m/Holmeskov & Tværbæk Lund): Tårnfalk 1 R. Evald Mehlsen
Rynkeby: Jernspurv 2 SY. Evald Mehlsen
Odense Å v/Sankt Klemens: Ravn 4 R. Kell Grønborg
Elmelund: Grågås 4 OF, Gråand 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 6 R, Ringdue 26 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 3 SY, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 8 FU, Blåmejse 6 R, Musvit 8 R, Spætmejse 2 R, Husskade 6 R, Allike 4 OF, Gråkrage 4 R, Bogfinke 10 FU, Grønsisken 6 FU, Stor Gråsisken 50 FU, Dompap 3 , Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen 
Kohave v/Skovmøllevej: Sangdrossel 1 R. Kurt Due Johansen
Sulkendrup: Fasan 1 R. Lotte Mejer Sørensen
Margård Skov: Huldue 2 SY, Korttået Træløber 1 SY. Finn Just Christensen
Skaboeshuse: Skarv 68 R, Sølvmåge 200 R, Sanglærke 4 FU, Skærpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 13 FU, Jernspurv 3 FU, Rødhals 8 FU, Solsort 26 FU, Sjagger 26 FU, Sangdrossel 6 FU, Stillits 6 FU, Gulspurv 6 FU, Rørspurv 7 FU. Kurt Kaack Hansen
Glamsbjerg: Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 2 R, Ravn 1 R. Erik Damm
Glamsbjerg Hegn: Grønspætte 1 SY. Erik Damm
Å vest for Brydegård: Grønspætte 1 SY, Engpiber 1 R. Erik Busk
Aborg: Ringdue 8 R, Tyrkerdue 2 R, Sanglærke 1 SY, Sjagger 25 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 4 SY, Husskade 2 YF B, Allike 20 FU, Gråspurv 7 FU, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 10 FU, Stillits 6 FU. Kirsten Pedersen
Aborg Mark: Musvåge 1 FU, Sanglærke 5 SY, Gulspurv 6 R. Kirsten Pedersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Blisgås 5 OF, Grågås 8 FU, Gråand 38 R, Troldand 4 R, Musvåge 2 FU, Musvåge 3 FU, Ringdue 15 R, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 FU, Sanglærke 1 SY, Fuglekonge 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 3 SY, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 1 FU, Bogfinke 6 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 FU, Dompap 2 FU. Kirsten Pedersen
Lundager v/Assens: Vibe 2 R, Sanglærke 5 SY, Sjagger 3 FU. Kirsten Pedersen
Mariendal-kysten (Assens): Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 4 SY, Husskade 2 FU, Ravn 1 FU. Kirsten Pedersen


      

Søndag den 11. marts 2018                Solopgang: 06:43 Solnedgang: 18:13

Svendborgsund øst for Iholm: Vibe 2 Ø
Hellev, Taasinge
: Trane 5 FU (kunne kun se fem i den tætte tåge)
Hellev, Taasinge
: Trane 7 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Purreskoven
: Kvækerfinke 2 FU, Bogfinke 4 FU, Solsort 4 FU, Spætmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Blåmejse 6 `FU, Dompap 2 FU, Ringdue 4 FU R, Musvåge 1 R, Rødhals 1R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund
: Vandstær 1 R. Troels Guldager Nielsen
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 1 R, Stær 12 OF. Arne Bruun
Rudkøbing: Trane 2 NØ. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 OF, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 1 R, Grågås 200 R, Gravand 3 R, Pibeand 20 R, Knarand 30 R, Gråand 250 R, Troldand 2000 R, Hvinand 40 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 250 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 1 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 3 SY, Råge 2 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 4 R, Rørspurv 2 R. Pierre Bentzen
Ristingehalvøen: Havørn 2 R. Ole Goldschmidt
Svanninge: Spurvehøg 1 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Jernspurv 1 SY. Jacob Sterup  
Sallinge: Sanglærke 1 SY. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 4 FU, Grågås 1 R, Grågås 2 OF, Gravand 3 R, Pibeand 24 R, Krikand 7 R, Gråand 53 R, Spidsand 4 R, Musvåge 3 R, Blishøne 2 R, Vibe 4 R, Hættemåge 53 R, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 1 R, Sanglærke 1 SY, Gråkrage 10 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 5 FU, Grågås 15 FU, Pibeand 80 FU, Krikand 35 FU, Gråand 70 FU, Spidsand 3 FU, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 2 R, Blishøne 50 FU, Vibe 80 FU, Hættemåge 30 FU, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 FU, Sanglærke 1 SY, Blåmejse 1 R, Råge 150 FU, Gråkrage 15 FU, Gulspurv 2 R. Søren G. Nielsen
Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Grågås 8 FU, Stormmåge 7 FU, Ringdue 3 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 1 FU, Halemejse 6 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Husskade 1 FU, Bogfinke 10 FU, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 10 FU. Søren G. Nielsen
Odense Kanal: Lille Lappedykker 31 R, Stor Skallesluger 9 R. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Skægmejse 2 R. Evald Mehlsen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 4 R. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1 OF, Lille Skallesluger 4. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gravand 124 R, Skeand 15 R, Vibe 6 R, Storspove 1 R, Sanglærke 2 R, Blåmejse 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gravand 124 R, Knarand 14 R, Spidsand 11 R, Skeand 15 R, Vibe 6 R. Kristoffer Hansen
Egensedybet: Sangsvane 20 R, Gravand 212 R, Storspove 3 R. Kristoffer Hansen
Egensedybet: Sangsvane 20 R, Gravand 210 R, Hvinand 5 OF, Strandskade 2 R, Storspove 3 R. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Musvåge 1 R, Fuglekonge 2 R, Topmejse 1 R, Stær 4 T, Bogfinke 3 OF, Grønirisk 1 R. Ella Mikkelsen  
Nærå Strand/Agernæs Flak: Spidsand 120 R. Kristoffer Hansen
Flyvesandet: Grønspætte 1 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 2 R. Ella Mikkelsen
Højskov m.m. (Østrup Skov): Sangsvane 180 R. Ella Mikkelsen
Margård Skov: Skovsneppe 1 FU, Ravn 2 FU. Martin Strømkjær
Lillemølle (Ørbæk Å): Spætmejse 1 R. Lotte Mejer Sørensen
Sulkendrup: Grågås 4 R, Agerhøne 2 OF, Ringdue 2 FU, Bogfinke 1 FU, Stillits 2 OF. Lotte Mejer Sørensen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Musvåge 1 OF, Blishøne 1 R. Lotte Mejer Sørensen
Pavebæk (syd for Middelfartvej): Grågås 35 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R, Hjejle 4 R, Vibe 78 R, Sumpmejse 6 R, Dompap 8 R, Gulspurv 8 R. Nis Rattenborg
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Lille Lappedykker 15 FU, Skarv 10 R, Skarv 8 FU, Knopsvane 14 FU, Sangsvane 7 FU, Grågås 18 R, Gravand 11 FU, Pibeand 3 R, Troldand 20 FU, Hvinand 8 FU, Stor Skallesluger 1 M FU, Havørn 1 OF, Strandskade 2 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 30 FU, Svartbag 4 FU, Gråkrage 10 FU. Kirsten Pedersen
Hårby Made: Knopsvane 5 R, Grågås 5 FU, Gravand 1 FU, Pibeand 160 FU, Krikand 13 R, Gråand 16 FU, Troldand 78 FU, Stor Skallesluger 1 FU, Strandskade 1 FU, Musvit 3 R, Råge 4 FU, Gråkrage 5 FU, Gulspurv 2 SY. Kirsten Pedersen 
Hårby Å: Lille Lappedykker 2 FU, Musvåge 1 R, Ringdue 5 R, Blåmejse 2 SY, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 1 R, Grønsisken 25 FU. Kirsten Pedersen
Hårby Å v/udløb (Skovgrave): Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 FU. Kirsten Pedersen
Strandby v/Hårby: Gråspurv 15 FU. Kirsten Pedersen
Strandeng syd f/Nabben: Fasan 2 R, Sanglærke 2 SY, Blåmejse 2 SY, Husskade 1 R, Bogfinke 2 SY, Bjergirisk 20 FU, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Strandby v/Hårby: Gråspurv 15 FU. Kirsten Pedersen


    

Lørdag den 10. marts 2018                Solopgang: 06:46 Solnedgang: 18:11

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 18 Ø, Gravand 12 Ø
Hellemose: Havørn 1 ung OF, Rød Glente 1 FU. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Lydinge Mølle: Havørn 2 OF. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Lydinge Mølle Vej (tæt på Egneborgvej): Rød Glente 1 FU. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Hesselager, Fruens Alle: Stillits 20 FU R, Grønirisk 2 FU, Grønsisken 1 FU, Bogfinke 2 FU, Kvækerfinke 2 FU, Musvit 2 FU, Blåmejse 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Sjagger 1 FU, Ringdue 2 FU, Allike 6 FU R.

  

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Munk 1 F FU. Joakim Dybbroe
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Grønspætte 1 SY, Råge 32 R, Lille Korsnæb/Stor Korsnæb 14 R. Susanne Rørdam Skov
Thurø Rev: Knortegås 5 T, Stor Præstekrave 4 R, Grønspætte 1 R, Sanglærke 40 T, Sanglærke 2 YF, Skærpiber 1 R. Carsten Skou
Dagsmosen: Musvåge 1 FU, Stillits 10 FU. Jan Sørensen
Gulstav: Bramgås 1000 R, Duehøg 1 R. Søren Bøgelund
Magleby (Langeland): Grågås 400 R. Søren Bøgelund
Nordenbro: Grågås 700 R. Søren Bøgelund
Magleby Nor: Grågås 1100 R, Bramgås 1100 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Fiskehejre 1 R, Pibeand 65 R, Krikand 15 R, Havørn 1 M 4K R, Sjagger 90 R, Ravn 2 R, Stær 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Vibe 35 R, Sjagger 60 R, Stær 15 R. Nis Rattenborg
Vindeby Udflyttere: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 32 S, Gråand 2 FU, Sortand 4 S, Vibe 2 FU, Hættemåge 5 FU, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 1 OF, Gråkrage 1 R. Jan Sørensen
Stengade Sø: Trane 2 R. Troels Guldager Nielsen
Tullebølle: Spurvehøg 1 R, Ringdue 5 FU, Tyrkerdue 5 FU, Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 FU, Solsort 10 FU, Sangdrossel 1 SY, Halemejse 2 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 4 TH, Gråspurv 6 FU, Skovspurv 10 FU, Gulspurv 3 R. Hans-Henrik Wienberg
Gudbjerg: Hjejle 30 FU, Vibe 8 FU, Sanglærke 3 SY, Sjagger 80 FU, Stær 40 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Havørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Strandeng ved Svelmø Ebbevej: Grågås 109 FU, Bramgås 242 FU, Gravand 4 FU, Knarand 5 FU, Gråand 5 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Hættemåge 7 FU, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 18 R, Sanglærke 5 T, Råge 4 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 58 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 3 FU, Stær 9 R, Bogfinke 1 R. Else Klint
Svelmø Flak (vest for Svelmø): Knopsvane 2 R, Pibeand 50 R, Krikand 6 R, Gråand 38 R, Hvinand 8 R, Stor Skallesluger 2 M FU, Stor Skallesluger 2 F R, Strandskade 3 R, Storspove 1 R. Else Klint 
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Skarv 1 OF, Knopsvane 14 R, Blisgås 17 R, Grågås 19 R, Gravand 1 R, Pibeand 56 R, Knarand 2 R, Krikand 53 R, Gråand 69 R, Spidsand 3 FU, Troldand 149 R, Fasan 1 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 4 R, Sanglærke 2 SY. Leif Kristensen
Bøjden By: Tårnfalk 1 R, Husskade 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 FU, Grågås 7 FU, Bramgås 1600 R, Gravand 1 R, Pibeand 13 FU, Knarand 1 R, Krikand 27 FU, Gråand 18 FU, Spidsand 9 FU, Taffeland 151 R, Troldand 540 R, Bjergand 5 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 1 R, Tårnfalk 2 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 33 R, Almindelig Ryle 21 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 1 R, Sanglærke 1 SY, Solsort 5 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 SY, Allike 4 FU, Råge 9 FU, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 1 SY, Bogfinke 1 R. Leif Kristensen
Egsmarken (Horne Sommerland): Sjagger 12 R, Stillits 16 FU. Leif Kristensen
Svanninge: Natugle 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 SY. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 OF, Grønspætte 2 R, Ravn 4 R. Per Rasmussen
Ravnholt (Midtfyn): Stor Tornskade 1 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Havørn 1 AD FU. Per Rasmussen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 1 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Huldue 2 SY, Ringdue 75 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 10 NØ, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 12 FU, Misteldrossel 2 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 8 FU, Musvit 7 FU, Spætmejse 6 FU, Skovskade 2 R, Husskade 2 OF, Allike 25 OF, Råge 50 OF, Gråkrage 8 R, Ravn 2 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 24 FU, Grønirisk 4 R, Dompap 4 R, Gulspurv 16 R. Per Quaade
Fjellerup v/Ryslinge: Rødhals 2 R, Stær 2 R, Kvækerfinke 6 R. Palle Nielsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Michael L.J. Glentedal
Stige Ø: Havørn 1 R. Michael L.J. Glentedal
Kirkendrup Skov: Sangdrossel 1 R. Finn Just Christensen
Risinge Hoved: Grågås 350 R, Bramgås 400 R. Evald Mehlsen
Nordenhuse: Rød Glente 1 FU N. Evald Mehlsen
Præsteskov v/Nordenhuse: Misteldrossel 1 R. Evald Mehlsen
Bovense: Sanglærke 40 R. Evald Mehlsen
Vestermade: Blå Kærhøg 1 M T. Bo K. Stephensen
Langemosen v/Måle: Grønspætte 1 R. Bo K. Stephensen
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Lundager v/Assens: Dompap 5 FU. Kirsten Pedersen
Tommerup: Stor Flagspætte 1 R, Grønsisken 15 R. Niels Erik Simonsen
Billeshave: Halemejse 6 FU, Råge 100 R, Stillits 2 R. Erik Busk
Røjle Mose: Vindrossel 1 R. Erik Busk 
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 14 R. Finn Just Christensen
Vester Egense: Sangsvane 200 FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Havørn 1 AD R, Stor Præstekrave 1 R, Huldue 1 SY. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Havørn 2 IMM FU. Jens Bækkelund


         

Fredag den 9. marts 2018                Solopgang: 06:48 Solnedgang: 18:09

Skovsbo v/Svendborg: Rød Glente 1 NØ
Lundeborg, matriklen
: Stær 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Skedeslung v/Åstrup: Musvåge 3 NØ, Vibe 2 R
Vester Aaby: Silkehale 1 R
Brændegård Sø: Trane 1 R. Erik Thomsen
Arreskov sø: Toppet skallesluger 1 R M. Erik Ehmsen
Hou Nordstrand (11:45-13:45): Rød glente 18 NØ, Musvåge 6 NØ. Ole Bo Olsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Blisgås 2 R, Grågås 220 R, Musvåge 2 R, Vibe 3 N, Stormmåge 3 OF, Ringdue 15 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 7 R, Solsort 5 R, Sjagger 2 R, Misteldrossel 1 SY, Blåmejse 4 R, Spætmejse 1 SY, Allike 2 R, Råge 15 R, Gråkrage 6 R, Stær 1 R, Gråspurv 8 R, Skovspurv 12 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 6 R, Gulspurv 3 SY. Niels Andersen
Egense v/Svendborg: Musvåge 1 R, Vibe 11 N, Sanglærke 8 R, Husskade 3 YF B, Kvækerfinke 15 FU, Stillits 2 FU, Grønsisken 1 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 3 SY. Niels Andersen 
Hav syd for Thurø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 20 R, Pibeand 5 R, Sortand 10 R, Fløjlsand 10 R, Hvinand 40 R, Lille Skallesluger 11 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 30 FU, Ederfugl 150 R, Sortand 25 R, Musvåge 1 NØ. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Bramgås 120 Ø, Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 SY, Sjagger 45 FU, Vindrossel 1 R, Halemejse 4 FU, Stær 8 R, Stær 2 SY, Stillits 2 SY, Dompap 3 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Gravand 3 R, Pibeand 64 R, Krikand 17 R, Gråand 25 R, Strandskade 29 R, Stor Præstekrave 5 R, Rødben 2 FU, Sanglærke 3 SY, Engpiber 1 R, Skærpiber 1 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Frellesvig: Vibe 3 FU. Jane Ditzel
Brændegård Sø: Hvinand 10 FU, Lille Skallesluger 1 F FU, Havørn 1 R, Trane 1 R. Mads Syndergaard
Sundet, Faaborg: Våge sp. 39 N. Mads Syndergaard
Sønder Højrup: Stillits 1 R, Gulspurv 2 R. Leif Sørensen
Kildemose v/Ryslinge: Rød Glente 1 R, Musvåge 3 FU, Ravn 16 FU. Karl Top
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Skarv 3 FU, Fiskehejre 2 R, Gråand 128 FU, Troldand 2 FU, Musvåge 2 FU, Grønbenet Rørhøne 26 FU, Blishøne 20 FU, Hættemåge 135 FU, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 28 R, Gærdesmutte 4 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Husskade 1 FU, Allike 5 FU, Gråkrage 28 FU. Martin Rheinheimer
Hjallese: Ringdue 1 R, Solsort 1 FU, Husskade 1 OF, Allike 10 R, Råge 21 R, Gråkrage 1 R. Martin Rheinheimer
Hunderup Skov (Sejerskov): Blåmejse 2 FU, Spætmejse 2 FU, Grønirisk 10 FU. Martin Rheinheimer 
Fyns Hoved: Fiskehejre 5 FU, Ederfugl 220 FU, Hvinand 90 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Stor Skallesluger 21 FU, Strandskade 4 OF, Storspove 10 FU. Gunhild Brink
Lillestrand/Korshavn (FE08): Musvåge 1 FU. Gunhild Brink
Martofte: Sangsvane 34 FU, Grågås 120 FU, Vibe 11 OF. Gunhild Brink
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 R. Eske Frank Morthensen 
Holckenhavn Bugt/strandeng: Knopsvane 2 AD R, Dompap 1 M FU. Kristian Angelo-Nielsen
Kongshøj Mølle: Skovsneppe 1 FU T. Eske Frank Morthensen
Nyborg: Musvåge 52 N. Peter Pelle Clausen
Skovparken, Nyborg: Skovsneppe 1 R, Silkehale 1 FU, Solsort 9 FU, Sjagger 12 FU, Kvækerfinke 4 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 FU, Dompap 2 FU. Eske Frank Morthensen
Slipshavn Enge: Skovsneppe 2 FU T. Eske Frank Morthensen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Huldue 5 FU, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 2 SY, Ravn 1 R. Eske Frank Morthensen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 19 R, Taffeland 97 R, Troldand 105 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R. Eske Frank Morthensen
Stavids Å v/Margård: Korttået Træløber 1 FU. Martin Strømkjær
Tragten, sydvestlige del: Ederfugl 500 R. Erik Busk
Feddet v/Brydegård: Dobbeltbekkasin 2 R, Sanglærke 1 SY, Engpiber 1 R, Skovspurv 3 FU, Gulspurv 1 SY, Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 1 R, Musvit 3 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 11 FU, Gravand 19 FU, Pibeand 11 FU, Gråand 5 FU, Spidsand 7 FU, Hvinand 6 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Havørn 1 R, Strandskade 18 FU, Storspove 5 FU, Rødben 2 FU, Sølvmåge 5 R, Svartbag 4 R. Kirsten Pedersen
Kærum v/Assens: Musvåge 1 R. Kirsten Pedersen
Nyhuse v/Assens: Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 FU, Ringdue 6 R, Sanglærke 1 SY, Sjagger 4 FU, Musvit 4 FU, Gråkrage 5 R, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Saltofte: Hættemåge 10 OF, Klippedue (Tamdue) 5 FU, Ringdue 7 R, Tyrkerdue 2 FU, Sanglærke 5 SY, Solsort 7 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 6 R, Husskade 2 R, Gråspurv 11 R, Skovspurv 4 FU, Gulspurv 5 FU. Kirsten Pedersen
Sønderby Bjerge: Musvåge 2 FU, Fasan 2 FU, Sanglærke 0 R, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Torø Banke m.m.: Skarv 3 FU, Gravand 4 FU, Ederfugl 20 FU, Ederfugl 12 M OF, Sortand 17 FU, Hvinand 11 FU, Toppet Skallesluger 13 FU, Tårnfalk 1 OF, Hættemåge 25 FU, Sølvmåge 15 FU. Kirsten Pedersen
Åkrog Bugt: Knopsvane 4 FU, Grågås 56 OF, Ederfugl 3000 FU, Sortand 55 R, Hvinand 15 FU, Toppet Skallesluger 16 FU, Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 30 FU. Kirsten Pedersen


       

Torsdag den 8. marts 2018                Solopgang: 06:51 Solnedgang: 18:07

Ristinge, Piledybet: Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Sortmejse 1 R, Kvækerfinke 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Grønsisken 1 R, Gulspurv 1 R, Rødhals 1 R, Dompap 1 R, Ringdue 1 R, Stor flagspætte 1 R, Sjagger 1 R, Fasan 1 R, Rådyr 1 R. Leif Rasmussen
Tullebølle, Blegholm
: Trane 2 R . Jane Ditzel
Trunderup, matriklen
: Sjagger 70 FU (på en hel pose æbler ved foderhuset i haven - der var trængsel og store slagsmål mellem fuglene - sikke en oplevelse), Kvækerfinke 2 FU F + M, Grønirisk 3 FU, Gråspurv/Skovspurv 50+ FU, Rødhals 1 FU, Blåmejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 3 FU
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Kværndrup Øst, villakvarter
: Sangdrossel 1 SY HØ
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lundeborg, matriklen
(08:30): Sjagger 100 FU, Kernebider 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Odense Fjord, Odense Å´s udløb: Lille lappedykker 30 R. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg
: Grågås 525 R. Niels Andersen
Rantzausminde
: Blisgås 30 V. Jens-Gert Hansen
Tullebølle
: Trane 2 R. Jane Ditzel
Vester Hæsinge: Ringdue 7 R, Tyrkerdue 2 R, Sjagger 41 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 R, Spætmejse 1 FU, Allike 8 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 4 FU, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 1 R, Grønsisken 5 FU, Dompap 1 R, Kernebider 5 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Søbo Sø:
råand 90 R, Troldand 110 R, Blishøne 8 R, Ringdue 70 R, Solsort 4 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Musvit 1 OF, Musvit 2 R, Musvit 1 SY, Spætmejse 2 FU, Spætmejse 2 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 4 R, Bogfinke 3 SY, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 1 FU, Gulspurv 26 R. Leif Kristensen
Posen:
Grågås 76 FU, Gråand 2 FU, Trane 4 R T, Ringdue 45 R, Solsort 8 FU, Musvit 4 R, Musvit 3 SY, Skovskade 1 R, Allike 7 R, Gråkrage 5 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 8 R. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Evald Mehlsen 
Kildemose v/Ryslinge
: Rød Glente 1 R. Karl Top
Sallinge Å (Findinge - Dahls Mølle): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Findinge: Fjeldvåge 1 R. Evald Mehlsen
Højrup v/Hillerslev: Vibe 14 R Ø. Evald Mehlsen
Lydinge Haver: Spurvehøg 1 R. Evald Mehlsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 10 FU, Skarv 2 FU, Musvåge 1 OF, Blishøne 2 R, Hættemåge 7 R, Ringdue 3 R, Solsort 2 R, Sjagger 1 R, Skovskade 1 FU, Dompap 7 R. Pierre Bentzen
Bellinge: Ringdue 350 R, Allike 200 R, Råge 250 R, Bjergirisk 200 R. Jens Friis-Walsted
Odense: Jernspurv 1 SY. Evald Mehlsen
Enebærodde
: Mosehornugle 1 AD R. Keld Skytte Petersen
Bårdesø: Rød Glente 1 AD N. Keld Skytte Petersen  
Aarupvej, Orte
: Ringdue 4 FU, Tyrkerdue 13 R, Sanglærke 1 OF, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Korttået Træløber 1 FU, Gråkrage 3 R, Skovspurv 8 FU, Grønirisk 6 R, Dompap 2 FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Ørsted Grave: Musvåge 2 FU, Sanglærke 5 SY, Halemejse 2 R, Ravn 2 OF, Grønsisken 20 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 120 FU, Gulspurv 1 R. Carsten Moth Iversen
Assens: Vibe 2 R, Sjagger 28 FU, Grønsisken 30 FU. Kirsten Pedersen
Lillebælt syd for Torø: Skarv 5 R, Ederfugl 1500 R, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Sølvmåge 10 FU. Kirsten Pedersen
Noret v/Torøhuse: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 2 OF, Gravand 12 FU, Krikand 1 FU, Gråand 13 FU, Troldand 8 FU, Hvinand 3 FU, Blishøne 31 FU, Strandskade 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Storspove 11 FU, Rødben, Islandsk (robusta) 2 FU, Hættemåge 28 FU, Stormmåge 8 FU, Sølvmåge 15 FU, Ringdue 4 R, Allike 3 FU. Kirsten Pedersen
Torø: Lille Lappedykker 3 FU, Grågås 1 OF, Gravand 4 OF, Gråand 2 R, Hvinand 3 OF, Storspove 3 R, Engpiber 3 R. Kirsten Pedersen
Torø Huse: Ringdue 6 R, Solsort 3 R, Sjagger 3 FU, Musvit 4 R, Allike 5 R, Skovspurv 10 FU. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 12 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 2 R, Knopsvane 2 FU, Gravand 7 FU, Gråand 7 R, Hvinand 4 FU, Blishøne 80 FU, Storspove 3 FU, Hættemåge 5 FU, Sølvmåge 15 FU, Svartbag 3 R. Kirsten Pedersen
Røjle Mose: Vandrikse 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 3 SY, Sumpmejse 1 SY, Spætmejse 1 FU, Ravn 2 OF, Stillits 2 FU, Grønsisken 3 FU. Erik Busk
Strib: Munk 1 M FU. Peter Hvenegaard
Billeshave: Ringdue 45 R, Skovskade 2 R. Erik Busk
Gyldensteen: Kystlagunen: Stor Præstekrave 2 R. Jens Bækkelund


       

Onsdag den 7. marts 2018                Solopgang: 06:53 Solnedgang: 18:05

Ristinge Hale: Stor Præstekrave 2 R . Jan Nielsen
Hesselagergård
: Misteldrossel 1 FU, Solsort 6 FU, Musvåge 1 OF, Ringdue 300 R OF. Poul Brugs Rasmussen
Åstrup (Sydfyn): Vibe 1 OF

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gudbjerg: Kernebider 6 FU. Leif Bisschop-Larsen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskehejre 3 R, Sangsvane 175 FU, Blisgås 8 FU, Grågås 65 FU, Havørn 2 YF, Musvåge 1 R, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 2 TH, Solsort 7 M FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Musvit 2 SY, Gråkrage 4 R, Ravn 1 R, Bogfinke 1 SY, Grønsisken 17 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 FU, Dompap 2 R. Else Klint
Vester Hæsinge: Jernspurv 1 FU, Grønsisken 2 FU. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 1 R, Grågås 3 OF, Gråand 80 R, Troldand 1 R, Musvåge 3 R, Fasan 23 R, Blishøne 60 R, Ringdue 7 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 9 R, Sjagger 120 R, Halemejse 4 R, Blåmejse 9 R, Musvit 7 R, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 3 R, Stor Tornskade 2 R, Skovskade 1 TH, Gråkrage 34 FU, Ravn 7 R, Bogfinke 3 R, Grønsisken 7 FU, Gulspurv 1 R. Pierre Bentzen
Espeskov v/Havndrup: Ravn 18 FU. Per Rasmussen
Heden (Midtfyn): Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Hillerslev: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Nørre Søby: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Vandstær 1 R. Per Rasmussen
Vantinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Hjallese: Ringdue 2 OF, Sjagger 30 FU, Gråkrage 4 FU. Martin Rheinheimer
Elmelund: Musvåge 2 TH, Sanglærke 5 R. Aage Wichmann
Universitetet, Odense
: Gråand 14 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 6 FU. Martin Rheinheimer
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 16 R, Skarv 9 FU, Stor Skallesluger 2 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 1 R. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Gravand 5 R, Pibeand 2500 R, Spidsand 16 R, Taffeland 110 R, Troldand 3500 R, Hvinand 90 R, Havørn 1 R, Blishøne 2500 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 F R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Sanglærke 1 SY, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R. Ella Mikkelsen
Dræby Fed: Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 OF. Michael L.J. Glentedal
Broby Sø: Ringdue 5 OF, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Musvit 3 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 R, Gulspurv 1 SY. Finn Just Christensen
Kirkendrup Skov: Fiskehejre 1 OF, Grågås 12 OF, Musvåge 1 R, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 14 OF, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 2 SY, Solsort 1 FU, Sjagger 3 OF, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 SY, Skovskade 2 FU, Allike 7 OF, Råge 4 OF, Gråkrage 4 R, Dompap 1 SY, Gulspurv 3 SY. Finn Just Christensen
Nyborg: Gråmåge 0 R . Jakob Engelhard
Skaboeshuse: Havørn 1 2K+ R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Stormmåge 200 FU, Sølvmåge 500 FU, Sanglærke 2 NØ, Sjagger 120 FU, Kvækerfinke 6 FU, Stillits 9 FU. Kurt Kaack Hansen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 8 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 2 R, Gråkrage 5 R, Bogfinke 1 SY. Svend Anker Schwebs
Lundager v/Assens:  Sanglærke 3 SY, Grønirisk 16 FU, Dompap 4 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 17 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 11 FU, Skeand 4 M R, Strandskade 10 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø Plantage: Havørn 1 OF. Jens Bækkelund


     

Tirsdag den 6. marts 2018                Solopgang: 06:56 Solnedgang: 18:03

Egense v/Svendborg: Blisgås 6 R, Grågås 300 R
Tankefuld
: Spurvehøg 1 R. Gitte Schmidt Kjær
Kogtved
: Bramgås 120 V, Dompap 2
Stenodden, Taasinge
: Havørn 2 R, Duehøg 1 R, Stor præstekrave 2 R, 35 lækre grønsisken 35 R, Bjergand 1 R (anskudt), Sanglærke 1 SY. Carsten Krog Pedersen
Hou Nordstrand
: Stor præstekrave 1 R. Finn Skov
Botofte Skovmose
: Havørn 1 R, Musvåge 1 R. Finn Skov
Spodsbjerg
: Bramgås 36 T , Skarv 6 R , Hættemåge 20 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 7 R. Finn Skov
Søgaard
: Sortstrubet bynkefugl 1 R M
, Vibe 1 R. Jan Nielsen
Hammerdam (Svanninge Bakker)
: Blå Kærhøg 1 BR FU
Moser ved Dalkildegård (Svanninge)
: Musvåge 3 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R
Silkeå
: Vandstær 1 FU
Lundeborg
: Sjagger 30 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård: Fiskehejre 1 R. Poul Brugs Rasmussen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg, matriklen: Vindrossel 1 R. Pierre Bentzen
Skovsbo v/Svendborg: Grågås 24 R, Musvåge 1 R, Vibe 1 R, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 3 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 15 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 20 N, Solsort 10 R, Munk 1 SY, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 4 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 R, Husskade 2 R, Råge 15 R, Gråkrage 10 R, Gråspurv 10 R, Skovspurv 7 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 3 SY. Niels Andersen
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 1 R, Ravn 1 OF. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 2 R. Arne Bruun
Kulepile: Spurvehøg 1 M FU. Jan Sørensen
Rudkøbing: Gråspurv 15 FU. Jan Sørensen
Spodsbjerg (Langeland): Trane 2 V, Ringdue 4 FU, Tyrkerdue 1 FU. Jan Sørensen
Spodsbjerg Havn: Skarv 24 R, Knopsvane 1 FU, Gråand 21 R, Blishøne 22 FU, Svartbag 1 FU. Jan Sørensen
Vestergårds Mose/Kædeby Mose: Musvåge 1 FU, Fasan 3 M FU, Gråkrage 1 FU. Jan Sørensen
Flådet (Tranekær): Rød Glente 1 OF. Susanne Rørdam Skov
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Grågås 22 OF, Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Musvit 3 SY, Spætmejse 3 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 3 FU, Bogfinke 1 SY, Grønsisken 1 FU, Stor Gråsisken 2 FU, Lille Korsnæb 2 FU. Leif Kristensen
Haveskov v/Sandholt: Grågås 7 OF, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 SY, Spætmejse 2 R, Skovspurv 9 R, Grønsisken 5 FU, Stor Gråsisken 7 FU. Leif Kristensen
Hovedskov v/Sandholt: Ravn 1 R. Leif Kristensen
Kalvehave v/Sandholt: Grågås 1 OF, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 TH, Solsort 1 R, Halemejse 1 R, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Musvit 1 SY, Bogfinke 1 SY, Dompap 1 FU, Dompap 1 SY, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Sandholt: Gråand 2 R, Bogfinke 6 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Øgårdshave v/Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 FU, Gråand 26 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 4 FU, Sjagger 73 FU, Gråkrage 2 FU, Ravn 2 FU. Leif Kristensen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Heden (Midtfyn): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 15 R, Havørn 2 R, Musvåge 3 R. Leif Sørensen
Tarup Grusgrave: Blishøne 20 R, Stillits 20 R. Leif Sørensen
Freltofte: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Universitetet, Odense: Ringdue 5 OF, Rødhals 1 R, Husskade 4 R, Råge 100 OF, Stillits 9 FU. Martin Rheinheimer
Hjallese: Musvåge 1 OF, Ringdue 23 OF, Solsort 5 R, Sjagger 30 FU, Råge 70 OF, Gråkrage 1 R, Grønirisk 2 R. Martin Rheinheimer
Enge v/Odense Ås udløb: Lille Lappedykker 14 FU, Knopsvane 11 FU, Spidsand 1 FU, Havørn 1 FU, Blishøne 100 FU. Gunhild Brink
Noret v/Holckenhavn: Havørn 1 1K+ OF, Sanglærke 3 R V, Gulspurv 40 R. Evald Mehlsen
Nyhave v/Davinde: Blisgås 7 FU T, Grågås 500 FU, Bramgås 1 R. Evald Mehlsen
Kajbjerg Skov: Musvåge 5 R, Fasan 2 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 4 TH, Gærdesmutte 2 R, Solsort 13 R, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Spætmejse 4 R, Korttået Træløber 2 R, Skovskade 2 TH, Gråkrage 4 R, Bogfinke 15 R, Dompap 1 R, Gulspurv 2 R. Evald Mehlsen  
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Gravand 1 OF, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 5 R, Bjergvipstjert 1 T, Solsort 6 R, Fuglekonge 1 F R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 10 R, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 5 R, Skovskade 3 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 R, Bogfinke 3 R. Svend Anker Schwebs
Å vest for Brydegård: Stor Præstekrave 5 OF, Hættemåge 20 R, Sjagger 30 R. Erik Busk
Bogensø Enge: Strandskade 2 TH, Sanglærke 2 SY. Vivian Risør Neidel
Hersnap: Sanglærke 5 T. Vivian Risør Neidel
Balslev: Knopsvane 6 R, Sangsvane 120 R. Ella Mikkelsen
Emtekær Mose: Sangsvane 180 R. Ella Mikkelsen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Grågås 2 R. Ella Mikkelsen
Flægen v/Tybrind: Fasan 1 R. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Knopsvane 2 R, Grågås 10 R, Gråand 4 R, Taffeland 9 R, Troldand 115 R, Blishøne 110 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 4 R, Sanglærke 2 SY, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Gamborg Fjord: Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 3 R, Sjagger 40 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Skarv 3 OF, Gravand 1 OF, Toppet Skallesluger 1 OF, Strandskade 1 OF, Rødben 2 OF, Sølvmåge 12 OF, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 4 R, Sanglærke 1 SY, Bjergvipstjert 1 OF, Jernspurv 2 R, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 5 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 7 FU, Spætmejse 4 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Husby Strand, Wedellsborg: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Musvåge 1 R, Ringdue 1 R. Ella Mikkelsen
Kongebroskoven: Fasan 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 1 R, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 SY, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen 
Wedellsborg Gods: Havørn 1 AD OF, Stor Flagspætte 1 R, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Assens: Musvit 4 R, Allike 50 FU, Råge 30 FU, Bogfinke 5 R, Dompap 4 R. Kirsten Pedersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Musvåge 1 FU, Ringdue 20 R, Sjagger 12 FU. Kirsten Pedersen
Damlavet, mose syd for: Grågås 40 R, Musvåge 1 FU, Ringdue 100 R. Kirsten Pedersen
Frøbjerg Banker: Musvåge 1 FU, Ringdue 25 R. Kirsten Pedersen
Ladegård Mark, moser nord for: Grågås 35 OF, Musvåge 1 FU, Sanglærke 2 FU, Sjagger 8 FU. Kirsten Pedersen
Ladegård Mark, moser syd for: Blisgås 43 FU, Grågås 700 FU, Musvåge 2 FU, Fjeldvåge 1 FU, Ringdue 1000 R, Sanglærke 1 SY, Allike 70 FU, Gråkrage 30 R. Kirsten Pedersen
Orte: Grågås 12 OF, Grågås 15 R, Ringdue 50 R, Gulspurv 3 R. Kirsten Pedersen
Ålsmosen: Grågås 15 R, Gråand 48 R, Blishøne 28 R, Ringdue 50 R, Stor Flagspætte 1 R, Bogfinke 6 FU, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Aarupvej, Orte: Grågås 85 R, Musvåge 2 FU, Ringdue 5 R, Sanglærke 2 SY, Solsort 4 FU, Sjagger 4 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 1 R, Gulspurv 5 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 2/03 - 2018:
              Fugle flygter fra sibirisk kulde

              VIDEO: Nøddekrige vender blade i skovbunden
              Velkommen som medlemmer i DOF for kun 100 kroner


     

Mandag den 5. marts 2018                Solopgang: 06:58 Solnedgang: 18:01

Kogtved, matriklen: Ringdue 2 R, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 1 DØD
Svendborg, Caroline Amalielund: Grønbenet Rørhøne 4 FU, Hættemåge 30 R, Gærdesmutte 4 R, Jernspurv 1 FU, Solsort 8 R, Vindrossel 2 FU, Blåmejse 8 R, Musvit 12 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 R, Kvækerfinke 12 FU, Grønsisken 20 FU
Thurø Rev: Knopsvane 12 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 36 R, Gravand 2 FU, Krikand 2 R, Gråand 12 R, Hvinand 14 R, Toppet Skallesluger 6 R, Fasan 9 R, Strandskade 8 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 4 R, Sanglærke 6 R, Skærpiber 4 FU, Sjagger 2 FU, Gråkrage 6 FU,
Østerskov (Thurø): Stor Flagspætte 2 YF TH, Gærdesmutte 3 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 1 R, Dompap 2 R, Gulspurv 1 M R
Hellemosen, Brahetrolleborg: Vibe 2, Dobbeltbekkasin 4 FU , Rød Glente 1 (FU på død Gråand). Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Lundeborg: Sjagger 30 FU, Solsort 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausminde, havnen: Troldand 430 R. Jens-Gert Hansen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 4300 OF, Sanglærke 33 OF. Jens-Gert Hansen
Vejstrup Å (Holmdrup Mose til Nyborgvej (vej 163)): Vandstær 2 R. Torben Christiansen
Arreskov Sø: Havørn 1 YF, Vandrefalk 1 R. Erik Ehmsen
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 1 FU,
Højrup v/Hillerslev: Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 1 OF. Leif Kristensen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Skarv 3 R, Knopsvane 19 R, Sangsvane 11 OF, Sangsvane 56 R, Grågås 16 R, Gråand 3 FU, Musvåge 1 OF, Musvåge 3 FU, Blishøne 200 FU, Ringdue 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 1 R, Solsort 15 FU, Sjagger 1 FU, Musvit 4 FU, Musvit 1 SY, Spætmejse 3 R, Spætmejse 1 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Gråand 7 FU, Vandstær 1 FU, Solsort 1 FU, Musvit 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 15 FU. Else Klint
Nakkebølle Inddæmning: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 11 R, Sangsvane 117 , Grågås 48 R, Gråand 21 R, Troldand 6 R, Stor Skallesluger 1 R, Havørn 2 YF BR, Havørn 1 IMM R, Musvåge 2 R, Fasan 4 FU, Vandrikse 1 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Hættemåge 75 R, Sølvmåge 22 R, Stor Flagspætte 2 TH, Solsort 2 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 T, Gråkrage 6 FU, Ravn 2 R, Stær 4 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 4 FU, Grønsisken 2 FU, Stor Gråsisken 3 FU, Dompap 1 R. Else Klint
Espe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Sallinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Universitetet, Odense: Stor Flagspætte 2 FU. Martin Rheinheimer 
Kohave v/Skovmøllevej: Grønspætte 1 FU. Kurt Due Johansen
Røjerup Sø: Musvit 1 SY. Thomas Varto Nielsen
Dybmose: Musvåge 1 R. Eigil Larsen
Hakkehave: Musvåge 1 R. Eigil Larsen
Hegnet v/Grønnemose: Musvåge 3 R. Eigil Larsen
Højme: Musvåge 1 R. Eigil Larsen
Indslev: Musvåge 1 R. Eigil Larsen
Middelfart: Tyrkerdue 2 R. Eigil Larsen
Skallebølle: Musvåge 1 R. Eigil Larsen
Skov v/Lindved Å, Lindved: Musvåge 1 R. Eigil Larsen
Hagenskov Slotsmølle: Vandrikse 2 FU, Allike 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 R. Thomas Kampmann
Holmen/Løgsmose: Musvåge 2 R, Ringdue 30 FU, Allike 50 R. Kirsten Pedersen
Balslev: Sangsvane 14 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Langø: Natugle 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 17 R, Sangsvane 93 R, Bramgås 600 OF, Krikand 18 R, Gråand 95 R, Lille Skallesluger 11 R, Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Blishøne 114 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 47 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Gråand 26 R, Havørn 1 IMM R, Strandskade 1 R, Gråkrage 9 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 12 FU, Gravand 2 R, Pibeand 50 FU, Skeand 4 R, Havørn 1 OF, Storspove 3 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 1 R, Råge 5 R, Gråkrage 35 R. Peter Holm 
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Grågås 67 R, Gråand 10 R, Tårnfalk 1 R, Gråkrage 10 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 24 FU, Pibeand 20 R, Knarand 20 R, Gråand 30 R, Stor Skallesluger 2 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 4 R, Vandrikse 1 FU, Blishøne 50 R, Skovsneppe 2 R, Rødben 1 FU, Sølvmåge 25 R, Ringdue 8 OF, Gærdesmutte 5 FU, Solsort 4 R, Sjagger 45 FU, Blåmejse 20 FU, Musvit 4 FU, Råge 8 R, Gråkrage 40 R, Dompap 1 R. Peter Holm


     

Søndag den 4. marts 2018                Solopgang: 07:01 Solnedgang: 17:59

Svendborgsund ved Iholm: Gravand 2 R, Troldand 40 OF, Ederfugl 250 R
Svendborg, matriklen
: Kernebider 1 R , Rødhals 1 R . Finn Skov
Siø: Bramgås 6000 R, Strandskade 2 R, Stor skallesluger 14 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Rudkøbing havn
: Blishøne 35 R, Troldand 4 R, Toppet skallesluger 34 R, Skarv 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Drejø
: Stær 8 FU . ‎Niels Kristian Mortensen‎
Purreskoven
: Træløber 1 FU, Spætmejse 2 FU, Stor flagspætte 1 FU, Dompap 2 FU, Sjagger 6 FU, Solsort 8 FU, Rødhals 1 FU, Jernspurv 1 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 4 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 6 FU, Sumpmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen‎ 
Langeland
: Alk 1 DØD . Gitte Ibsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Munk 1 M FU (dag 4). Niels Andersen
Svendborg: Skarv 3 OF. Pierre Bentzen
Thurø By m.m.: Grågås 235 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Knopsvane 10 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 53 R, Pibeand 21 R, Krikand 2 R, Gråand 5 R, Strandskade 1 R, Sortgrå Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Sanglærke 5 R, Skærpiber 3 R. Arne Bruun
Landet: Korttået Træløber 1 R. Henrik Knudsen
Skovballe: Havørn 2 AD R, Skovsneppe 4 FU. Leif Bisschop-Larsen
Bagenkop Havn: Sortgrå Ryle 5 R. Søren Bøgelund
Gulstav: Havørn 2 JUV R, Skovsneppe 1 R. Søren Bøgelund
Havet mellem Bagenkop og Gulstav: Ederfugl 2670 R, Havlit 360 R. Søren Bøgelund
Piledybet: Enkeltbekkasin 1 R, Skovsneppe 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Hou Nordstrand (Langeland): Skarv 14 R, Fiskehejre 1 OF, Ederfugl 2500 FU, Sortand 30 FU, Sortgrå Ryle 8 FU, Stenvender 6 FU, Hættemåge 25 FU, Stormmåge 20 FU, Sølvmåge 200 FU, Svartbag 6 FU, Ringdue 2 OF, Rødhals 1 FU, Solsort 2 R, Sjagger 12 FU, Allike 5 OF, Råge 6 OF, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 18 OF, Grønirisk 4 FU, Gulspurv 2 R. Morten Müller
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Musvåge 1 R, Solsort 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 4 SY, Lille Korsnæb 6 FU, Dompap 4 FU. Leif Kristensen
Skov nord for Østrup (Trente Mølle): Stor Flagspætte 1 R, Solsort 6 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Grønsisken 38 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 21 FU. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Stor Flagspætte 1 R, Sortmejse 1 FU, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 R, Bogfinke 1 FU, Grønsisken 21 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 FU. Leif Kristensen Vester Hæsinge:Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Lillemølle (Ørbæk Å): Vandstær 1 R. Evald Mehlsen
Ravnholt (Midtfyn): Sanglærke 3 R. Evald Mehlsen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Rød Glente 1 FU. Evald Mehlsen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 4 R, Grågås 5 OF, Gråand 20 R, Havørn 1 R, Musvåge 2 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 25 R, Blishøne 50 R, Ringdue 8 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 9 R, Sjagger 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 FU, Gråkrage 30 OF, Ravn 18 R, Grønsisken 1 R, Lille Gråsisken 1 R. Pierre Bentzen
Stige Ø: Lille Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 6 R, Spidsand 60 R, Taffeland 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Stige Ø: Havørn 6 FU. Steen Sillerslev 
Seden Strand: Pibeand 1100 R, Spidsand 80 R, Lille Skallesluger 14 R, Havørn 1 2K R, Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 1 AD R. Gregers Johannesen
Egense Fjord: Fiskehejre 1 R. Ella Mikkelsen
Egensedybet: Grågås 1000 OF, Bramgås 2000 OF, Gråand 300 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knopsvane 4 R, Sangsvane 30 R, Blisgås 16 OF, Troldand 1 R, Musvåge 3 R, Blishøne 100 FU, Storspove 5 FU, Solsort 1 FU, Sjagger 60 FU, Vindrossel 1 FU, Stær 26 FU, Stillits 2 R. Ella Mikkelsen
Fjordmarken: Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 10 OF, Grågås 19 OF, Gråand 5 R, Musvåge 1 R, Fasan 2 FU, Blishøne 9 FU, Ringdue 40 R, Allike 2000 FU, Ravn 3 OF. Ella Mikkelsen
Hessum: Sangsvane 200 R, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 12 R. Ella Mikkelsen
Hofmansgave: Rødhals 1 FU, Skovskade 1 R, Bogfinke 50 FU, Kvækerfinke 50 FU. Ella Mikkelsen
Ørritslev: Sangsvane 50 R, Blisgås 12 R, Grågås 600 R, Sanglærke 16 SY. Ella Mikkelsen
Kerteminde: Misteldrossel 1 R. Bo K. Stephensen
Christianlund, Nyborg: Solsort 5 R, Sangdrossel 2 FU, Vindrossel 20 R. Evald Mehlsen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 45 R, Pibeand 14 R, Krikand 1 R, Sortgrå Ryle 3 R. Jacob Sterup
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 22 R, Gravand 9 R, Ravn 1 R. Jacob Sterup
Østerø Sø (Knudshoved): Gravand 15 R, Taffeland 217 R, Troldand 415 R, Bjergand 1 M R, Strandskade 1 R, Sølvmåge 15 R, Solsort 8 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 FU. Jacob Sterup
Kohave v/Skovmøllevej: Grønspætte 1 FU. Kurt Due Johansen
Aarupvej, Orte: Blisgås 2 R, Grågås 39 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 1 FU, Tyrkerdue 8 FU, Stor Flagspætte 1 TH, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 FU, Sjagger 12 FU, Sumpmejse 2 SY, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Husskade 2 FU, Råge 9 FU, Gråkrage 4 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 2 SY, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 4 SY, Lille Korsnæb 2 OF. Jørgen Lund Bjerregaard
Føns Vang: Havørn 1 OF. Helle Regitze Boesen
Hattebækken: Enkeltbekkasin 2 R. Mikael Kristensen
Hagenskov Slotsmølle: Fiskehejre 1 FU, Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 2 TH, Fasan 2 R, Vandrikse 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Skovsneppe 2 R, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 3 OF, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 3 TH, Gærdesmutte 3 FU, Rødhals 3 FU, Solsort 6 FU, Sumpmejse 3 SY, Blåmejse 4 SY, Musvit 6 SY, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Skovskade 1 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 2 FU, Grønsisken 15 FU, Dompap 3 FU, Kernebider 2 R, Gulspurv 1 R. Thomas Kampmann
Soldatermade: Dobbeltbekkasin 2 R, Sjagger 15 FU, Vindrossel 1 FU. Thomas Kampmann 
Å vest for Brydegård: Fiskehejre 2 R, Gravand 1 R, Tårnfalk 1 FU, Dobbeltbekkasin 5 R, Sanglærke 4 SY, Gråkrage 2 R, Stær 150 R, Grønirisk 15 R. Erik Busk
Åkrog Bugt: Taffeland 9 R, Troldand 30 R, Bjergand 1500 R, Ederfugl 400 R, Sortand 200 R, Hvinand 3 R. Erik Busk
Lundager v/Assens: Sjagger 22 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Sortgrå Ryle 2 R. Mikael Kristensen
Helnæs Made: Dobbeltbekkasin 1 R. Mikael Kristensen
Helnæs Made: Stær 70 FU. Tom Giersing
Harritslev Fælled: Bramgås 600 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Tårnfalk 1 R, Kvækerfinke 12 FU. Jens Bækkelund


    

Lørdag den 3. marts 2018                Solopgang: 07:03 Solnedgang: 17:57

Svendborgsund ved Iholm: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 16 R, Grågås 2 R, Stor Skallesluger 4
Dovns klint
: Sortand 1 R, Havlit 1 R. Erik Thomsen
Hesselagergård, voldgraven
: Krikand 1 par FU, Gravand 1 FU, Fiskehejre 1 R, Gråand 10 R, Grønbenet rørhøne 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Grønbenet Rørhøne 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Sjagger 1 R, Sumpmejse 1 R, Spætmejse 2 R, Bogfinke 1 R. Carsten Skou
Caroline Amalielund: Gråand 30 R, Musvåge 1 FU, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 1 R, Skovsneppe 1 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 9 R, Gærdesmutte 1 R. Pierre Bentzen 
Lehnskov/Fredskov: Musvåge 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 5 FU, Gråspurv 6 FU, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 6 FU, Grønirisk 5 FU, Dompap 2 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Thurø By m.m.: Grågås 70 FU. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 46 R, Pibeand 28 R, Krikand 12 R, Gråand 60 R, Strandskade 5 FU, Rødben 2 R. Arne Bruun 
Nørreballe Nor: Blisgås 235 R, Sangdrossel 1 R. Ole Goldschmidt
Hvidkilde Sø: Havørn 1 YF BR. Arne Bruun
Arreskov Sø: Rød Glente 1 OF. Arne Bruun
Brændegård Sø: Blå Kærhøg 1 M R. Arne Bruun
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 48 R. Arne Bruun
Skålholm: Lille Skallesluger 7 R, Stor Skallesluger 12 R. Arne Bruun
Faaborg: Engpiber 1 FU, Munk 1 M FU. Per Damgaard Poulsen 
Nydam (V. Hæsinge): Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 FU, Grågås 2 OF, Krikand 4 R, Gråand 62 R, Fasan 2 R, Blishøne 6 R, Ringdue 13 R, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 2 FU, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 16 FU, Skovspurv 11 R, Bogfinke 1 R, Dompap 1 R, Gulspurv 2 FU, Gulspurv 1 R, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 2 R. Leif Sørensen
Skånemosen (vest for Håstrup): Sangsvane 6 OF, Grågås 7 OF, Havørn 1 AD FU, Musvåge 3 R, Ringdue 16 R, Stor Flagspætte 3 TH, Gærdesmutte 1 R, Solsort 8 FU, Sjagger 14 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 14 FU, Sortmejse 6 FU, Musvit 7 FU, Spætmejse 2 R, Gråkrage 9 R, Bogfinke 11 FU, Kvækerfinke 8 FU, Dompap 6 SY, Gulspurv 8 R. Mikael Kristensen
Stige Ø:
Havørn 8 JUV FU. Torben Skytte Hvass
Stige Ø: Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Bjergirisk 14 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Pibeand 1800 R, Spidsand 65 R, Lille Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 55 R,
Havørn 6 R, Blå Kærhøg 1 R. Gregers Johannesen
Odense Kanal: Lille Lappedykker 14 FU, Stor Skallesluger 6 FU. Gunhild Brink
Odense Kanal: Stor Skallesluger 4 FU. Jens O. Hansen 
Sønder Højrup: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Kernebider 6 FU. Per Rasmussen
Lammehave Skov: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Kohave v/Skovmøllevej: Grønspætte 1 FU. Kurt Due Johansen  
Udby: Råge 100 FU. Ralph Qwinten
Stavre Skov/Stavreshoved: Gulspurv 15 FU. Evald Mehlsen
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 1 R, Gravand 3 FU, Krikand 1 M R, Taffeland 85 R, Troldand 440 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R, Gærdesmutte 2 FU. Ralph Qwinten
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 4 R, Pibeand 4 R, Krikand 1 R, Tårnfalk 1 R, Sortgrå Ryle 8 FU. Ralph Qwinten
Måle Strand / Romsø Sund syd: Havørn 2 1K+ FU, Ravn 2 OF. Evald Mehlsen
Føns Vang: Knopsvane 12 R, Sangsvane 14 R, Taffeland 8 R, Troldand 90 R, Havørn 1 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 M FU, Blishøne 33 FU, Ringdue 150 R, Sjagger 8 OF. Ralph Qwinten
Gamborg Fjord: Hvinand 6 FU, Isfugl 1 R. Ralph Qwinten
Harndrup: Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 14 FU, Halemejse 4 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 1 FU Skovspurv 11 FU. Conny Hartmann


      

Fredag den 2. marts 2018                Solopgang: 07:06 Solnedgang: 17:55

Svendborgsund ved Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 120 FU, Grågås 2 OF, Ederfugl 40 R, Hvinand 24 R, Stor Skallesluger 3 , Havørn 1 AD FU, Strandskade 1 R
Svendborg, Trappebækken: Isfugl 1 DØD. Erik Ehmsen
Rantzausminde: Bramgås 3000 OF
Svendborg Golfbane: Musvåge 1 R
Amalielyst: Skovsneppe 1 FU, Solsort 8 R, Vindrossel 40 FU, Musvit 16 R, Spætmejse 1 R, Allike 40 R, Gråkrage 16 R, Ravn 2 R, Kvækerfinke 12 R
Ny Gesinge: Bramgås 2000 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hvidkilde Sø: Krikand 30 R, Gråand 8 R,
Brændegaard sø: Havørn 4 FU (på svanekadaver - spist efter nogle timer), Ravn 3 FU. Erik Thomsen
Lundeborg, matriklen (10:00): Sjagger 3 FU (meget sjældne gæster, har holdt til her siden i går), Solsort 6 FU, Gulspurv 6 FU, Skov/gråspurv 20 FU, Rødhals 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Allike 2 FU. Poul Brugs

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense v/Svendborg: Bramgås 1050 R. Niels Andersen
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Sangsvane 71 R, Gravand 16 R, Pibeand 20 R, Krikand 8 R, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 3 R. Arne Bruun
Rudkøbing Løb m.m.: Vandrefalk 1 2K OF. Ole Goldschmidt 
Gudbjerg: Skovsneppe 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Svanninge: Rød Glente 1 FU. Jacob Sterup
Skånemosen (vest for Håstrup): Rød Glente 1 FU. Mikael Kristensen
Sønder Højrup: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Kohave v/Tornbjerg: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Sjagger 46 FU, Vindrossel 12 FU, Fuglekonge 3 FU, Spætmejse 2 FU. Jens Bjerg
Korup v/Odense: Isfugl 1 R. Sten Pedersen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 8 FU. Jens Kristian Holm
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 2 FU. Jens Kristian Holm
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 1 FU. Aage Wichmann 
Stige Ø:
Havørn 6 FU . Torben Skytte Hvass
Stige Ø: Stor Skallesluger 24 FU. Jens Kristian Holm
Seden Strand:
Havørn 8 FU. Jens Kristian Holm
Egensedybet: Grågås 400 R, Bramgås 2 R, Gråand 500 R, Blå Kærhøg 2 . Ella Mikkelsen
Elmelund: Tårnfalk 1 R, Husskade 1 R. Ella Mikkelsen
Fjordmarken: Grågås 46 R, Musvåge 2 R, Ringdue 200 R, Solsort 2 R, Allike 1600 R. Ella Mikkelsen
Hessum: Sangsvane 120 R. Ella Mikkelsen
Leammer: Havørn 2 , Musvåge 2 R, Råge 40 R. Ella Mikkelsen
Ørritslev: Knopsvane 4 R, Sangsvane 120 R, Grågås 400 R, Allike 400 R, Råge 100 R. Ella Mikkelsen
Broby Sø: Blisgås 6 R, Grågås 11 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 5 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 4 R, Husskade 1 R. Finn Just Christensen
Skaboeshuse: Fiskehejre 1 OF, Musvåge 2 R T, Tårnfalk 2 R NAT, Skovsneppe 1 FU, Ringdue 4 FU, Gærdesmutte 2 FU, Solsort 4 M FU, Musvit 2 FU, Husskade 2 FU. Karsten Skygge Andersen
Tommerup: Silkehale 33 R , Grønirisk 2 R, Dompap 1 M AD FU. Niels Erik Simonsen
Stavrby Skov: Skovsneppe 1 R. Erik Busk
Flyvesandet: Grønspætte 1 F AD FU. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 AD OF, Havørn 2 IMM FU T, Blå Kærhøg 1 F AD FU V, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 F AD FU. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 10 FU, Stor Skallesluger 6 , Havørn 1 IMM OF. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Langø: Blå Kærhøg 1 F AD OF, Tårnfalk 1 F AD FU. Keld Skytte Petersen
Bogense Havn: Lille Lappedykker 7 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 12 R. Jens Bækkelund 


      

Torsdag den 1. marts 2018                Solopgang: 07:08 Solnedgang: 17:53

Iholm: Havørn 1 FU
Lindelse Kirke
(09:15): Vandrefalk 1 OF F. Poul Vestergaard Rasmussen
Purreskoven (10:00): Gråsisken 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Fruens Bøge: Grønbenet rørhøne 1 FU, Rødhals 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Munk 1 M FU. Niels Andersen
Rudkøbing Havn: Snespurv 1 FU. Steen Winkel
Siø Sund: Stor Skallesluger 2 FU, Havørn 1 OF. Steen Winkel
Strynø: Toppet Lappedykker 5 FU, Troldand 300 FU, Toppet Skallesluger 12 FU, Stor Skallesluger 4 FU, Blishøne 170 FU, Hættemåge 50 FU, Skærpiber 1 FU, Sjagger 15 OF. Steen Winkel
Faaborg Havn: Skarv 2 FU, Taffeland 43 R, Troldand 300 R, Toppet Skallesluger 1 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 1 R, Sjagger 1 R. Leif Kristensen
Hårby (Sydvestfyn): Tårnfalk 1 OF. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Musvåge 1 R, Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Gråspurv 11 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 4 FU. Leif Kristensen
Viemose v/Gammel Stenderup: Grågås 160 R, Havørn 2 OF. Leif Kristensen
Sønder Højrup: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Faaborg: Munk 1 M FU. Per Damgaard Poulsen
Bellinge: Rødhals 1 FU, Sjagger 40 FU, Dompap 3 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Heden (Midtfyn): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Hjallese: Musvåge 1 R, Ringdue 4 OF, Sjagger 20 FU, Råge 180 OF. Martin Rheinheimer
Universitetet, Odense: Musvåge 3 FU, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Råge 3 FU, Grønirisk 1 R. Martin Rheinheimer 
Blommenslyst: Tårnfalk 1 R. Eigil Larsen
Ejby: Tårnfalk 1 R. Eigil Larsen
Fraugde: Musvåge 1 R. Eigil Larsen 
Tommerup: Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Blåmejse 1 FU, Husskade 1 R. Niels Erik Simonsen
Kohave v/Skovmøllevej: Kernebider 1 FU. Kurt Due Johansen
Næsbyhoved-Broby: Fasan 1 FU, Ringdue 1 FU, Tyrkerdue 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 5 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Skovskade 1 FU, Allike 8 OF, Skovspurv 1 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 8 FU, Grønirisk 5 FU, Stillits 2 FU, Dompap 2 FU, Kernebider 2 FU. Finn Just Christensen
Otterup: Skovsneppe 1 OF. Kresten Madsen
Holckenhavn Fjord: Knopsvane 6 R, Gråand 25 R, Stor Skallesluger 1 R, Blishøne 10 R. Leif Sørensen
Juelsberg Skove: Musvåge 1 R. Eigil Larsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Musvåge 1 R. Eigil Larsen
Kølstrup: Agerhøne 1 R. Steen Lauritsen
Risinge Hoved: Grågås 400 R. Evald Mehlsen
Storebælt nord for Vestbroen: Vandrefalk 1 OF. Eigil Larsen
Teglværkskoven: Solsort 4 R, Vindrossel 15 R, Spætmejse 1 R, Husskade 2 R, Kvækerfinke 20 R. Leif Sørensen
Urup v/Rynkeby: Sangsvane 200 R. Evald Mehlsen
Middelfart: Fasan 1 M R. Børge K Stavensø


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 25/01 - 2018:
             
Ørnene skal tælles over hele Danmark i weekenden
              Hjælp ådselgribbe i Kaukasus
              Video: Vandrikse er en sjælden oplevelse


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

22 mar 2018
This page is part af: Http://www.Snatur.dk