Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 9. - 13. ( 1. marts - 31. marts 2023).                     Sidst opdateret 22 marts 2023 20:02:43 

 

 


 

Lørdag den 18. marts 2023                 Solopgang: 06:26 Solnedgang: 18:27

Kogtved, matriklen: Sangsvane 12 NØ, Bramgås 18 OF, Grønspætte 1 R
Thurø: Hvis vipstjert 1 R, Gulspurv 1 R. Lars Kirk
Tryggelev Nor: Stor tornskade 1 R
. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav Østerskov: Korttået træløber 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselagergård: Hvid vipstjert 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Fyns Hoved: Tejst 14 R, Hedelærke 1 N, Sortstrubet Bynkefugl 3 M R
. Esben Eriksen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 FU. Lars Kirk
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Michael Mosebo Jensen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Hedelærke 1 NV, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Michael Brunhøj Hansen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Broby Sø: Blisgås 150 R. Henrik Kingo Andersen
Broløkke Strand: Skægmejse 3 R. Benjamin Bech
Brændegård Sø: Nilgås 1 R, Sølvhejre 2 FU. Henning Thesbjerg
Bøjden Nor: Bramgås 2000 FU, Bjergand 64 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 1500 FU, Sølvhejre 1 R, Hjejle 350 R. Søren G. Nielsen
Dalby: Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Bo K. Stephensen
Dovns Klint: Huldue 9 R, Kaspisk Måge 1 2K R, Hedelærke 6 T, Bjergvipstjert 1 T. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Blisgås 494 T, Sortand 140 Ø, Toppet Skallesluger 86 Ø, Toppet Skallesluger 58 V, Spidsand 41 T, Huldue 18 T, Rødstrubet Lom 7 T, Hedelærke 7 T, Sanglærke 80 T. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Blisgås 60 OF. Gunnar Jørgensen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 400 FU, Spidsand 22 FU, Krikand 200 FU. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Tejst 14 R, Hedelærke 1 N, Sortstrubet Bynkefugl 3 M R. Esben Eriksen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Sortstrubet Bynkefugl 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Sortgrå Ryle 3 R. Kristoffer Hansen 
Grusgrave v/Birkum: Blisgås 560 R, Hættemåge 1300 R. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 800 R, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1000 OF, Blisgås 500 R. Else Dupont
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1500 R. Else Dupont
Helnæs Made: Spidsand 22 R, Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs, havet ud for Maden: Toppet Skallesluger 54 R, Gråstrubet Lappedykker 51 R. Niels Bomholt Jensen
Hestehaveskoven v/Harritslev: Skovsneppe 1 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 R. Kurt Jensen
Horseklint: Huldue 91 T, Ringdue 1680 T, Sølvhejre 1 N, Sule 1 AD N, Allike 880 T, Hedelærke 70 T, Sanglærke 301 T, Sortstrubet Bynkefugl 3 M R, Misteldrossel 67 T, Jernspurv 51 T, Bjergvipstjert 11 T, Hvid Vipstjert 86 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2640 N, Kernebider 7 T, Tornirisk 145 N, Stor Korsnæb 2 N, Grønsisken 375 N, Rørspurv 106 N. Kristoffer Hansen
Keldsnor: Skeand 30 FU. Jacob Sterup 
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Asger Sværke
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R
. Helle Andersen
Krogsbølle:
Hvid Stork 1 R. Jesper Leegaard
Lindved Frugtplantage: Vindrossel 120 SY. Lars Andersen 
Mesinge: Skovsneppe 1 R. Bo K. Stephensen
Møllemade/Ellemose: Hedelærke 1 NV. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 OF. Kristina Svendsen
Nordskov Enge (Enghave): Huldue 6 NØ, Rørdrum 1 R, Sølvhejre 1 NØ, Storspove 100 R, Havørn 2 R, Grønspætte 2 R, Hedelærke 6 NØ, Sanglærke 313 NØ, Misteldrossel 12 T, Bjergvipstjert 1 R, Rørspurv 42 NØ. Esben Eriksen
Noret, Tåsinge: Blisgås 110 R. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Blisgås 360 R, Bjergand 339 R, Rørdrum 1 YF SY. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Blisgås (ssp. albifrons) 200 R, Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Pæregård: Trane 3 TH, Trane 5 N. Claus Dalskov
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Skovsneppe 1 R. Claus Dalskov
Ristinge Hale: Kaspisk Måge 1 3K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Blisgås 88 SØ. Kurt Kaack Hansen
Slipshavn Enge: Mosehornugle 1 R
. Helle Andersen 
Snaremose Sø: Blisgås 235 FU, Skeand 12 FU. Morten Müller 
Sortemosen (Sydfyn): Indisk Gås 1 R, Blisgås 550 R, Spidsand 15 FU, Krikand 193 FU, Sølvhejre 1 R, Hættemåge 2200 R. Arne Bruun
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rød Glente 2 TF. Jan Stener Jørgensen
Strynø: Bramgås 1500 FU. Stig Rubæk
Sulkendrup: Trane 5 NØ. Jørn Knudsen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Musvåge 32 Ø. Jørn Knudsen 
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R , Skovhornugle 1 R. Jens Peter Bech
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R , Skovhornugle 1 R . Benjamin Bech
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R. Jesper Johannes Madsen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R. Alex Sand Frich
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 M FU. Kristoffer Hansen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R . Oliver Christian Gram
Sø ved Præstevænget, Faldsled: Grønspætte 2 FU. Stoffer Jaeger
Søholm Gods: Blisgås 254 R, Ringdue 1230 T, Trane 39 T, Havørn 2 R, Rød Glente 13 T, Hedelærke 31 T, Misteldrossel 23 T. Bøje Nielsen
Thurø Rev: Skovsneppe 1 R. Arne Bruun
Vitsø: Sortkrage 3 R. Torben Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R, Sølvhejre 1 R, Skægmejse 1 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 R
. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlby v/Middelfart: Kernebider 9 R. Michael Brunhøj Hansen
Vornæs Skov: Grønspætte 2 TH. Niels Andersen
Vornæs Skov: Grønspætte 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Øksnehave: Ringdue 1000 R. Bo K. Stephensen


 

Fredag den 17. marts 2023                 Solopgang: 06:26 Solnedgang: 18:25

Svendborg Golfbane: Grønspætte 1 R, Springfrø 2 YF UR (2 ægklumper)
Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 80 OF, Ederfugl 210 R, Gravand 4 R, Toppet Lappedykker 3 R, Blishøne 8 FU, Fiskehejre 2 FU
Horseskov: Stor Flagspætte 1 R
Brændegård Sø
: Havørn 2 R. (Hannen kom tilbage til reden i dag over middag, satte sig i reden ved siden af hunnen, ingen gensynsglæde. Håbet er om de kan nå og lægge æg i år, eller det er for sent, - tiden vil vise det). Erik Thomsen
Bøsøre
: Gråkrage 1 R, Sortkrage 1 R. Lars Kirk
Vormark
: Sangsvane 1 R. Lars Kirk
Lundeborg, havet
: Sortand 12 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 2 R. Morten Müller
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Dovns Klint:
Kongeederfugl 1 AD PRA Ø. Frank Jensen-Hammer
Eskildstrup v/Ringe: Trane 7 OF. Per Rasmussen
Fjellerup v/Ryslinge: Trane 50 OF. Palle Nielsen
Fogense Enge (Lillestrand): Trane 9 R NØ. Jens David Kofoed Mogensen
Fyns Hoved: Blå Kærhøg 1 F FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 M R. Esben Eriksen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Blå Kærhøg 1 F FU. Jens Kristian Holm
Great Northern Golf: Trane 3 N. Peter Lillesø
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R, Blisgås 200 R, Sølvhejre 6 R, Havørn 3 R. Tom Tjørnum 
Havndrup: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Heden (Midtfyn): Rød Glente 2 R. Martin Søgaard Nielsen 
Hunderup-kvarteret, Odense: Hedelærke 1 NØ. Søren Gjaldbæk
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk
Høje v/Stenstrup: Trane 3 NØ. Claus Dalskov
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Jens Kristian Holm
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Jesper Johannes Madsen 
Nordskov (Hindsholm): Huldue 98 NØ, Ringdue 1700 NØ, Blå Kærhøg 1 BR R, Havørn 2 AD OF, Rød Glente 5 SØ, Musvåge 405 SØ,
Misteldrossel 74 R, Misteldrossel 158 T, Bjergvipstjert 1 NØ Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 YF SY. Jacob Sterup
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 R. Claus Dalskov
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rørdrum 2 SY, Havørn 2 OF. Michael L.J. Glentedal 
Røjle By: Hedelærke 1 Ø. Michael Mosebo Jensen
Salby: Trane 3 OF. Benjamin Bech
Strynø: Spidsand 25 R, Vandrefalk 1 JUV S. Stig Rubæk  
Sybergland:
Rørspurv 100 R. Mogens Ribo Petersen
Vågebakken (F.H.): Huldue 4 R, Trane 4 NØ, Blå Kærhøg 1 M R, Mosehornugle 1 R, Sanglærke 70 R, Sortstrubet Bynkefugl 3 R. Esben Eriksen
Vågebakken (F.H.): Havørn 2 AD R. Jens Kristian Holm
Åmosen v/Ollerup: Blisgås 185 R, Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Åsum: Rød Glente 2 OF. Michael L.J. Glentedal


 

Torsdag den 16. marts 2023                 Solopgang: 06:31 Solnedgang: 18:23

Svendborg Golfbane: Blishøne 2 R, Grønspætte 1 R, Bogfinke 1 YF SY, Springfrø 13 æg i 2 vandhuller , Springfrø 0 i 3 vandhuller
Holmdrup/Skårup: Hvid vipstjert 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 1 R (Havørn hun fra Brændegård Sø, har ikke påbegyndt rugningen i år endnu, så der kommer ingen unger i år. Hunnen spejder efter hannen der ikke set i 13 dage). Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 F OF. Karen Kusk
Bøgebjerg Skov (Vester Åby): Trane 8 OF. Carsten Skou
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU
. Flemming Johansen 
Dovns Klint: Blisgås 347 T, Sortand 808 T, Rødstrubet Lom 10 Ø. Frank Jensen-Hammer
Frellesvig: Trane 6 N
. Jane Ditzel 
Gulstav: Bramgås 4000 OF. Frank Jensen-Hammer
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF BR. Arne Bruun
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Stor Tornskade 1 R. Niels Andersen 
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Bjarne Hove-Jensen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Gøran Jakobsen
Mesinge: Trane 16 OF. Benjamin Bech
Møllemade/Ellemose: Huldue 3 OF, Blå Kærhøg 1 F AD R. Michael Brunhøj Hansen
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Klyde 64 R. Aksel Christensen
Skaboeshuse: Grønspætte 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 765 R, Hættemåge 3000 R. Niels Andersen 
Tommerup: Havørn 2 OF. Niels Erik Simonsen
Vornæs Skov: Grønspætte 2 FU. Stig Rubæk


 

Onsdag den 15. marts 2023                 Solopgang: 06:34 Solnedgang: 18:21

Kogtved, matriklen: Grågås 16 NØ, Musvåge 9 Ø, Grønspætte 1 R
Stenstrup, lergravsøen: Grågås 25 FU, Gråand 12 FU, Blishøne 20 FU , Vibe 1 R, Allike 6 FU, Knarand 2 FU, Rød glente 1 OF. Jette og Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 R NØ. Jan Stener Jørgensen
Dovns Klint: Sortand 617 T, Rødstrubet Lom 6 T, Rød Glente 2 OF, Vandrefalk 1 OF. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 485 FU. Leif Kristensen
Gulstav: Havørn 2 OF. Søren Bøgelund
Harritslev Fælled: Blisgås 160 FU. Jens Bækkelund
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Peder Jacobsen
Knudshoved Færgehavn:Sortgrå Ryle 5 FU, Søkonge 1 FU. Jørn Knudsen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Pierre Bentzen
Møllemade/Ellemose: Trane 3 OF, Blå Kærhøg 1 BR R, Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Nordskov (Hindsholm): Havørn 2 R, Rød Glente 2 R. Tony Ottesen 
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Skovsneppe 1 R. Claus Dalskov
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Grønspætte 2 SY. Jørn Knudsen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Blå Kærhøg 1 FU. Karen Koefoed
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Tørringe: Sangsvane 285 R. Michael Bjerregaard
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 4200 FU, Blå Kærhøg 1 M N, Rød Glente 7 N. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Vandrefalk 1 OF. Jørn Knudsen 


 

Tirsdag den 14. marts 2023                 Solopgang: 06:36 Solnedgang: 18:19

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 60 Ø
Svendborg Golfbane: Knopsvane 3 R, Blishøne 4 R, Spurvehøg 1 R, Rød Glente 1 FU, Musvåge 4 Ø, Grønspætte 1 R, Spætmejse 1 YF SY,

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Lars Møller Andersen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Hedelærke 1 N. Mogens Ribo Petersen
Føns Vang: Blisgås 65 R, Hvinand 105 R. Nis Rattenborg
Gardersø: Skestork 1 AD R, Isfugl 1 R. Nis Rattenborg
Horseklint: Huldue 5 N, Misteldrossel 15 TF. Mogens Ribo Petersen
Kalovnshuse: Rød Glente 10 R NAT, Sort Glente 1 R NAT, Ravn 20 R. Leif Sørensen
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Rød Glente 2 OF. Benjamin Bech
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt Jensen
Rud, Ålehoved: Krikand 125 R. Nis Rattenborg  
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 2 FU. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Grønspætte 3 SY, Sangdrossel 22 FU. Kurt Kaack Hansen
Snaremose Sø: Blisgås 92 R. Jan Sørensen 
Staurby Skov: Skovsneppe 1 R. Erik Busk
Søen, Valdemarsslot: Isfugl 1 R. Arne Christensen
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Øksenrade Skov:
Sortspætte 2 R . Michael Brunhøj Hansen


 

Mandag den 13. marts 2023                 Solopgang: 06:39 Solnedgang: 18:17

Kogtved: Grønspætte 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 50 FU. Jørn Knudsen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 2 R. David Damgaard Dysager
Slipshavn Enge: Agerhøne 4 R. Jørn Knudsen
Urup Dam: Trane 3 R. Kirsten Halkjær Lund


 

Søndag den 12. marts 2023                 Solopgang: 06:41 Solnedgang: 18:15

Vejlen, Tåsinge: Blisgås 114, Klyde 8 R, Vibe 80 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge: Bramgås 1800 R. Poul Vestergård Rasmussen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Grågås 30 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 21 R. Morten Müller
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Ravn 3 YF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Sortand 113 T, Toppet Skallesluger 107 Ø, Sule 1 2K Ø. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Krikand 200 FU, Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Flødstrup: Bynkefugl 1 F FU (Sortrubet ?). Ole Kjær
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 70 FU. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Sommerhusområdet:
Stor Kobbersneppe 13 R. Carsten Skou 
Grusgrave v/Birkum: Blisgås 173 R, Sorthovedet Måge 1 R (ankomst). Henrik Kalckar Hansen
Grusgrave v/Birkum: Blisgås 594 R. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 3000 OF. Gunhild Brink
Hjallese: Hedelærke 1 T. Joshua Haahr
Hjallese: Hedelærke 1 T. Joakim Matthiesen
Holckenhavn Fjord: Blishøne 500 R. Jørn Knudsen 
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Arne Bruun
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Thyge Enevoldsen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU
. Jesper Møller
Monnet, Tåsinge: Snespurv 13 FU. Jakob Sunesen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 44 FU, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR OF. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Havørn 6 . Claus Dalskov
Munkebo Multipark: Enkeltbekkasin 2 R. Peter Lillesø
Ny Gesinge: Bramgås 1800 R. Poul Vestergård Rasmussen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Storspove 200 R, Almindelig Ryle 1000 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Bramgås 1600 R, Lille Skallesluger 10 R, Bjergand 150 R, Sølvhejre 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Nørreballe Nor: Blisgås 380 FU, Lille Skallesluger 11 FU, Rørdrum 3 SY. Ole Goldschmidt 
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Snaremose Sø: Knarand 104 FU. Ole Goldschmidt
Stjovl: Bramgås 1000 OF. Peder Rasmussen  

Vejlen, Tåsinge: Blisgås 114 R. Poul Vestergård Rasmussen
Øksenrade Skov:
Sortspætte 1 M R. Michael Brunhøj Hansen


 

Lørdag den 11. marts 2023                  Solopgang: 06:44 Solnedgang: 18:13

Ny Gesinge: Hjejle 200 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Bækkehave m.m. (Tåsinge)
: Bramgås 3000 R
Revsøre: Sortgrå ryle 1 R, Stenvender 8 R, Rødben 1 R, Almindelig ryle 13 R. Lars Kirk

Lunget (Ørbæk): Knopsvane 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Blishøne 2 R. Leif Sørensen [Facebook]

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte: Havørn 3 JUV OF. Claus Dalskov
Broby Sø: Skægmejse 1 R. Karen Koefoed
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 4 R. Jens Bækkelund
Kalovnshuse: Rød Glente 10 R, Sort Glente 1 R NAT, Ravn 20 OF. Leif Sørensen
Kirkeby: Havørn 2 IMM OF. Erik Ehmsen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Joakim Matthiesen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Jens Muff Hansen
Krumstrup v/Ringe: Rød Glente 2 OF. Palle Bo Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 25 R, Sølvhejre 4 R, Enkeltbekkasin 1 R, Ravn 3 OF. Flemming Hansen
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 BR OF, Isfugl 1 R, Ravn 3 OF. Michael Brunhøj Hansen
Nordskov Enge (Enghave): Havørn 2 R, Grønspætte 2 R. Esben Eriksen
Ravnholt (Midtfyn): Blisgås 200 R, Duehøg 1 OF, Havørn 2 OF, Rød Glente 3 OF, Ravn 12 R. Henrik Mørup-Petersen
Rudkøbing Havn: Isfugl 1 FU. Ole Goldschmidt
Skaboeshuse: Havørn 2 AD NØ, Havørn 2 T, Grønspætte 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Snaremose Sø: Pibesvane 3 AD R NAT. Jan Sørensen
Strarup Skov: Rød Glente 2 OF. Palle Bo Larsen
Vågebakken (F.H.): Kortnæbbet Gås 2 R, Blå Kærhøg 2 , Ravn 6 OF, Bomlærke 10 R, Rørspurv 30 R. Esben Eriksen


 

Fredag den 10. marts 2023                  Solopgang: 06:46 Solnedgang: 18:11

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 90 R, Hvinand 40 R, Toppet Lappedykker 1 R, Blishøne 26 R, Strandskade 5 R, Øresvin 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Bramgås 2000 FU
, Sølvhejre 1 FU . Leif Kristensen
Egense v/Svendborg: Blå Kærhøg 1 BR OF. Niels Andersen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Rørhøne (Grønbenet) 12 R, Isfugl 1 R. Tim Lassen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Isfugl 1 OF. Vibeke Hansen 
Jordløse By: Rød Glente 2 FU T, Ravn 23 FU. Søren Bøgelund
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 400 R (I går var der ca. 400 blisgæs på mågeøen. Men her til morgen er hættemågerne kommet og indtaget øen. Så er det forår!) Henrik Kalckar Hansen
Kalovnshuse: Sort Glente 1 FU
, Ravn 32 FU. Stoffer Jaeger
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Per Aarkrog
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Vibeke Hansen 
Kragholm Huse: Blisgås 140 FU. Erik Overlund
Rudkøbing Havn: Isfugl 1 R. Erik Overlund
Søllinge: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen 
Vejlen, Tåsinge: Klyde 9 FU
. Pierre Bentzen


 

Torsdag den 9. marts 2023                  Solopgang: 06:49 Solnedgang: 18:09

Ny Gesinge: Bramgås 14 R, Grågås 15 R, Blisgås 41 R. Lars Kirk
Broholm
: Sjagger 50 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hindsgavl:
Sortspætte 1 YF . Tony Ottesen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Blisgås 2700 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Erik Ehmsen
Fogense Pynt/Fogense Ø: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 3 FU. Jens David Kofoed Mogensen
Hjallese: Spætmejse, Lysbuget (ssp. europaea) 2 R. Morten Holm
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Duehøg 1 R. Per Damgaard Poulsen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF BR. Arne Bruun
Industriområde V - Nyborg: Sølvhejre 2 S. Hans Rytter
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Rød Glente 2 OF, Isfugl 1 R. Jørn Knudsen
Røjleskov/Røjle Nyhave: Bjergvipstjert 1 R. Erik Busk
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Søby Sø (Nr. Søby): Sort Glente 1 OF. Susanne Hansen
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen 
Viemose v/Gammel Stenderup: Blisgås 388 FU. Leif Kristensen


 

Onsdag den 8. marts 2023                  Solopgang: 06:51 Solnedgang: 18:08

Havn / v Vejlen: Krikand 1 R. Lars Kirk
Hesselagergård
: Havørn 1 OF, Musvåge 6 OF, Rød Glente 2 OF. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Blisgås 1850 R. Jakob Sunesen
Botofte Skovmose: Rørdrum 2 SY, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Stener Jørgensen
Brockdorff Skov: Huldue 9 NØ. Esben Eriksen
Dovns Klint: Sortand 355 Ø, Rødstrubet Lom 25 T. Frank Jensen-Hammer
Fyns Hoved: Tejst 18 R, Bjergpiber 1 R, Skærpiber 6 R. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Sortgrå Ryle 6 R. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Havørn 2 AD R, Havørn 2 2K+ TF. Esben Eriksen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1000 R, Blisgås 600 R, Lille Skallesluger 32 FU, Pibeand 550 FU,
Sølvhejre 13 FU, Havørn 3 OF. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 R, Havørn 7 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 8 R
. Lars Jørn Olsen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 42 R, Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Hverringe Gods og agerland: Blå Kærhøg 1 BR R. Esben Eriksen
Højnæs (Kerteminde Fjord): Blå Kærhøg 1 BR R. Esben Eriksen  
Kalovnshuse: Rød Glente 4 OF. Stoffer Jaeger
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Sanne Lykke Dalgaard
Marstal Bugt ud for Ristinge: Toppet Lappedykker 124 FU,
Nordisk Lappedykker 2 FU. Ole Goldschmidt 
Martofte: Rød Glente 2 NØ. Esben Eriksen
Monnet, Tåsinge:
Snespurv 22 R. Carsten Skou 
Måle Strand / Romsø Sund syd: Havørn 2 AD OF, Havørn 2 R. Esben Eriksen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 28 FU. Else Klint
Nakkebølle Inddæmning: Rød Glente 2 R. Else Klint
Neverkær: Sølvhejre 3 FU. Gunner Munk
Nørreballe Nor: Bramgås 2500 FU, Blisgås 220 FU, Bjergand 660 FU, Rørdrum 2 SY, Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt 
Nørrevænge: Skovsneppe 1 R. Claus Dalskov
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 2 R. David Damgaard Dysager
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Ole Goldschmidt
Ravnholt (Midtfyn): Blisgås 250 R. Karl Top  
Rudkøbing: Blisgås 200 FU. Erik Overlund
Rudkøbing Vejle: Blisgås 192 FU. Morten Müller
Røjle Klint: Sortand 130 R. Michael Brunhøj Hansen  
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 R. Gregers Johannesen
Snapind Skov: Isfugl 1 R. Sten Pedersen
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 3400 FU, Knarand 32 FU, Vandrikse 6 SY, Sølvhejre 2 FU, Rørhøg 1 F AD FU. Ole Goldschmidt
Vester Skerninge: Sølvhejre 2 V. Arne Bruun


 

Tirsdag den 7. marts 2023                  Solopgang: 06:54 Solnedgang: 18:05

Hesselagergård (14:00): Grønbenet rørhøne 2 FU, Stor skallesluger 14 FU, Knopsvane 2 FU, Troldand 2 FU, Blishøne 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 10 R, Sølvhejre 4 R. Tom Tjørnum
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Arne Bruun
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R
. Jørn Knudsen
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 14 R, Isfugl 1 FU. Stoffer Jaeger
Vitsø: Bramgås 2500 R, Skeand 24 R. Niels Munch Kofoed


 

Mandag den 6. marts 2023                  Solopgang: 06:56 Solnedgang: 18:03

Monnet, Tåsinge: Knopsvane 80 R, Bramgås 60 NV, Grågås 6 R, Toppet Skallesluger 18 R, Gravand 60 R, Pibeand 140 R, Gråand 30 R, Spidsand 50 R, Krikand 80 R, Fiskehejre 1 R, Sølvhejre 1 R, Strandskade 8 R, Vibe 2 R, Storspove 6 R, Havørn 1 R, Vandrefalk 1 R NV, Sanglærke 16 YF TH, Gærdesmutte 1 R, Engpiber 30 R, Skærpiber 1 R, Snespurv 8 FU
Skovballe Have: Musvåge 2 R, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 1 YF TH, Ravn 2 YF B
Fyns Hoved: Sortstrubet bynkefugl 1 R
. Anton Jensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 5 R. Leif Sørensen
Fiskerup Skov: Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt Jensen
Føns Vang: Blisgås 119 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 3000 R, Blisgås 400 R, Havørn 2 IMM R. Jens Bækkelund 
Havndrup: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Håstrup v/Faaborg: Ravn 110 R NAT. Niels Bomholt Jensen 
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Sanne Lykke Dalgaard
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 125 FU, Storspove 230 R. Jens Bækkelund
Løkkeby Enge: Blå Kærhøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 8 R NAT, Sort Glente 1 2K R NAT. Niels Bomholt Jensen
Nybølle v/Hillerslev: Havørn 2 OF. Leif Kristensen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 2 FU. Henrik Mørup-Petersen  
Odense Å, Brobyværk - Nr. Broby: Sølvhejre 1 OF. David Damgaard Dysager
Påø Strand og Langelandsbælt ud for: Havørn 2 OF. Jan Sørensen 
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 FU. Vibeke Hansen
Snaremose Sø: Sangsvane 238 R NAT. Jan Sørensen
Søen, Valdemarsslot: Isfugl 1 R. Arne Christensen
Vitsø: Bramgås 2800 R, Skeand 24 R. Niels Munch Kofoed
Vomme Sø: Havørn 2 YF BR. Per Rasmussen 
Væde: Dværgfalk 1 OF. Anton Markvard
Åløkkeskoven: Isfugl 1 R. Gregers Johannesen


 

Søndag den 5. marts 2023                  Solopgang: 06:59 Solnedgang: 18:01

Kogtved: Spurvehøg 1 R
Christiansminde: Hættemåge 2 R. Lars Kirk
Slæbæk Skov: Stor Flagspætte 2 YF TH, Blåmejse 4 R, Musvit 6 R, Forårsferejer 12 R

Svendborg Golfbane: Knopsvane 2 R, Grønspætte 1 R, Stær 1 R, Sjagger 40 FU, Springfrø æg 0
Skårup
: Rød glente 2 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Musvåge 1 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Knopsvane 25 R, Gravand 2 R, Sølvhejre 2 R, Musvåge 1 R. Leif Sørensen
Mullerup: Rød glente 1 OF. Lars Kirk

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 5 R, Stor Tornskade 1 FU. Erik Ehmsen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 20 FU. Jan Sørensen
Botofte Skovmose: Blisgås 295 FU, Rørdrum 1 SY, Blå Kærhøg 1 2K FU. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Blisgås 80 R, Sølvhejre 3 FU. Martin Rheinheimer
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Sjagger 455 R. Vibbe Damm
Bøjden Nor: Bramgås 1200 FU. Martin Rheinheimer 
Egsmarken (Horne Sommerland): Bramgås 2250 T, Sortkrage 8 OF. Vibbe Damm
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 2000 OF. Asger Sværke
Firtalsstrand & Mellemstykket: Blisgås 200 R, Blå Kærhøg 1 BR OF. Henrik Mørup-Petersen  
Fjællebroen: Blisgås 80 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Fraugde-Kærby: Rød Glente 3 OF. Lars Bardtrum
Frellesvig: Rød Glente 2 FU, Gråspurv/Skovspurv 70 FU. Jane Ditzel 
Fyns Hoved: Havørn 2 FU, Bjergpiber 1 R. Benjamin Bech
Fyns Hoved: Bjergpiber 1 FU, Skærpiber 8 FU. Jens Peter Bech
Fællesstrand (inkl. Tornen): Havørn 2 R. Jens Peter Bech
Gråsten Nor: Bramgås 1500 R, Vandrefalk 1 OF. Niels Munch Kofoed 
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 13 R, Havørn 2 OF. Erik Busk
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 2500 R. Jens Bækkelund
Jøvet ved Fyns Hoved: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R
. Jens Peter Bech
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Michael Nørfelt
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Leif Sørensen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Lise Hannesdatter Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Lars Bardtrum
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU
. Peter Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Tommy Olsen
Kragholm Huse: Blisgås 100 FU. Erik Overlund
Langagermosen: Ravn 4 R. Ella Mikkelsen
Løkkeby Enge: Blisgås 57 FU. Ole Goldschmidt
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Bjerglærke 2 FU, Skærpiber 5 FU. Jan Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen 
Nakkebølle Inddæmning: Blisgås 280 R. Niels Bomholt Jensen
Nordskov (Hindsholm): Havørn 5 AD OF. Richard Hansen
Stokkeby Nor: Pibeand 282 R, Spidsand 14 R. Niels Munch Kofoed
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 5 FU. Ole Goldschmidt
Tranekær: Havørn 3 R. Ole Goldschmidt
Urup Dam: Blisgås 400 R, Rød Glente 2 OF, Ravn 6 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 3000 FU, Havørn 3 OF. Henrik Mørup-Petersen
Ålebæk v/Gyldensteen: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


 

Lørdag den 4. marts 2023                  Solopgang: 07:01 Solnedgang: 17:59

Svendborg: Troldand 45 R, Toppet Lappedykker 1 R, Isfugl 1 R. Lars Kirk
Kogtved
: Grønspætte 1 R
Ny Gesinge
: Grønspætte 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R, Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Blisgås 1001 R, Sølvhejre 1 R, Skægmejse 1 R. Inger Klit
Arreskov Sø: Træløber 3 R. Vibbe Damm
Barager Nebbe/Næbbe Revler:
Sandløber 19 OF. Niels Bomholt Jensen
Boltinggårdsskov: Rød Glente 3 R NAT. Per Rasmussen
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 F FU, Skægmejse 1 M R. Niels Bomholt Jensen 
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Duehøg 1 OF, Havørn 2 R, Rød Glente 3 FU. Britta Merete Larsen
Bøjden Nor: Bramgås 2000 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bramgås 1200 OF,  Bramgås 1220 T, Sølvhejre 1 OF, Havørn 2 R. Vibbe Damm
Bøjden Nor: Bramgås 2300 OF, Bramgås 2500 R. Inger Klit
Christiansminde: Blå Kærhøg 1 OF. Lars Kirk
Egsmarken (Horne Sommerland): Sjagger 500 R. Vibbe Damm
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Spidsand 10 R, Sølvhejre 1 R. Inger Klit
Frellesvig: Rød Glente 2 OF. Jan Sørensen
Fyns Hoved: Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU. Christian Lundsted 
Fyns Hoved: Bjergpiber 1 FU
. Kristoffer Hansen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Sortgrå Ryle 2 R, Havørn 2 AD R. Kristoffer Hansen
Graftebjerg (Skoven): Gråstrubet Lappedykker 30 R, Stor Tornskade 1 R. Esben Eriksen 
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 450 R, Sølvhejre 15 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1200 R, Sølvhejre 3 R, Blå Kærhøg 1 R, Havørn 2 OF. Jens O. Hansen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1200 FU. Jens Bækkelund
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Havlit 55 FU, Sortand 180 FU. Ole Goldschmidt
Horseklint: Hedelærke 2 T, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R
. Kristoffer Hansen
Klinte Strand: Blisgås 500 FU. Jens Bækkelund
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Jørgen Madsen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Jette Lindgaard
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Bjarne Goddik
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Peter Christiansen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Søren Peter Pinnerup
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Martin Rheinheimer
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Jan W. Badura 
Langemosen v/Måle: Havørn 3 . Kristoffer Hansen
Lillebælt SV f/Søby (Omr.07): Sortand 150 R. Niels Munch Kofoed 
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Kurt Quist Larsen
Lunge Bjerge: Trane 3 OF. Kim Mogensen
Nordskov (Hindsholm): Havørn 2 R. Richard Hansen
Nordskov Enge (Enghave): Grågås 1000 OF, Havørn 2 AD MF OF. Richard Hansen
Nørreballe Nor: Bramgås 5500 OF, Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 2 FU, Havørn 7 OF. Ole Goldschmidt
Svendborg: Isfugl 1 R. Lars Kirk 
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Vesteregn: Stor Tornskade 1 R
. Pierre Bentzen
Vitsø: Bramgås 1500 R, Skeand 14 R, Skovsneppe 1 R. Niels Munch Kofoed


 

Fredag den 3. marts 2023                  Solopgang: 07:04 Solnedgang: 17:57

Havn v/Vejlen: Havørn 1 OF. Lars Kirk
Svendborg Golfbane
: Knopsvane 2 R, Blisgås 30 NØ, Blishøne 2 R, Ravn 1 R, Musvit 2 R
Broholm
: Stor Skallesluger 2 FU, Troldand 20 R, Gråand 1 R, Blishøne 3 R, Fiskehejre 1 FU, Råge 15 FU, Solsort 2 FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Ravnholt (Midtfyn): Blisgås 3 OF. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Allested: Kortnæbbet Gås 4 R, Havørn 2 OF. Vibbe Damm
Bammeskov: Blisgås 55 R. Claus Dalskov
Botofte Skovmose:, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Havørn 2 OF. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Kortnæbbet Gås 2 OF, Sølvhejre 3 R. Vibbe Damm
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 585 FU, Spidsand 11 FU, Sølvhejre 3 FU. Leif Kristensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Gyldensteen: Langø: Skeand 18 R,
Sortspætte 1 R. Inger Klit
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Fænø: Huldue 6 SY, Duehøg 1 R, Havørn 2 AD YF BR, Skovhornugle 1 R, Ravn 4 OF. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 1146 R, Lille Skallesluger 19 R, Sølvhejre 7 R. Inger Klit
Havndrup: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 48 FU. Jens Kristian Holm
Holms Mose: Sølvhejre 1 FU. Jane Ditzel
Kirkendrup: Kernebider 5 FU. Henrik Kingo Andersen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Jens Kristian Holm
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Gustav Juel
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Michael Christian Linde
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU
. Jan Svejgaard Jensen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Ingrid Scheel Døssing
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Heine Birkebo Ravnholt
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Brian Ytzen Juhl
Knudshoved Færgehavn:
Søkonge 1 FU. Jan Kiel
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Anne-Marie Bech  
Lundegård: Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 1 OF. Leif Kristensen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 27 R, Sølvhejre 1 R, Snespurv 14 R.Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 F AD R, Lapværling 1 R. Michael Mosebo Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Michael Bjerregaard
Neverkær: Sølvhejre 3 FU. Gunner Munk
Nørreballe Nor: Bramgås 4900 R, Blisgås 210 R, Rørdrum 1 R, Sølvhejre 1 R. Michael L.J. Glentedal
Ravnholt (Midtfyn): Blisgås 126 FU. Karl Top
Siø: Bramgås 1400 R. Lars Kirk
Søby (Tåsinge): Blå Kærhøg 1 F OF. Niels Bomholt Jensen 
Tangkrog: Havørn 2 R. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 R. Michael L.J. Glentedal


 

Torsdag den 2. marts 2023                 Solopgang: 07:06 Solnedgang: 17:55

Søen, Valdemarsslot: Isfugl 1 R, Ræv 1 R . Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreskoven, Tåsinge
: Grønsisken 1 R
. Poul Vestergaard Rasmussen
Faaborg Golfklub
: Blisgås 60 N, Grønspætte 2 YF SY, Stor Flagspætte 5 YF TH, Blåmejse 1 R, Jernspurv 1 YF SY, Gulspurv 1 YF SY
Odense, Munkemose: Hættemåge 2 R (ringmærket V83X- V92Y). Henning Steen Hansen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Blisgås 1550 R. Erik Ehmsen
Egeskov agerland: Rød Glente 2 FU. Palle Bo Larsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Splitterne 1 N. Mogens Ribo Petersen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Vandrefalk 1 F AD R. Mogens Ribo Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 5000 R, Blisgås 1200 R, Lille Skallesluger 36 FU, Sølvhejre 7 FU. Martin Rheinheimer
Hav ved Tryggelev Nor: Sortand 150 FU,
Nordisk Lappedykker 1 FU. Ole Goldschmidt
Håstrup v/Faaborg: Rød Glente 7 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Stoffer Jaeger
Jersore: Storspove 100 FU. Martin Rheinheimer
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Holger Daugaard
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 2 R NAT. Palle Bo Larsen 
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 FU. Erik Busk
Nørreballe Nor: Bramgås 2000 FU. Jane Ditzel
Nørreballe Nor: Bramgås 4500 FU, Bjergand 830 R. Ole Goldschmidt
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Jens-Gert Hansen
Ravnholt (Midtfyn): Blisgås 134 FU. Palle Bo Larsen
Rudkøbing Havn: Isfugl 1 FU. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Grønspætte 2 SY, Dværgfalk 1 NØ. Kurt Kaack Hansen
Skovsbo v/Svendborg: Blisgås 87 OF. Niels Andersen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Grønspætte 2 SY. Peter Pelle Clausen
Tommerup: Bjergvipstjert 1 FU. Niels Erik Simonsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 SY, Sølvhejre 1 FU. Jane Ditzel
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rørdrum 5 SY, Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt
Vester Hæsinge: Blisgås 285 NV. Leif Kristensen
Æbelø: Skovsneppe 1 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


 

Onsdag den 1. marts 2023                 Solopgang: 07:09 Solnedgang: 17:53

Kogtved: Grønspætte 1 R
Engene: Grønspætte 1 R, Springfrø 2 ægklumper
Svendborg Golfbane: Bramgås 26 OF, Fasan 4 R , Fasan 6 R, Ringdue 1 R, Ringdue 6 R, Blishøne 2 R, Havørn 1 OF, Musvåge 2 R , Musvåge 2 R, Grønspætte 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 YF B, Spætmejse 1 SY, Solsort 8 R, Sjagger 40 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjergkammer: Isfugl 1 R. Stoffer Jaeger
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Erik Overlund
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Blå Kærhøg 1 OF. Bo Gregersen
Gyldensteen: Engsøen:
Rødhalset Gås 1 R T, Blisgås 500 R. Sten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 4 R, Havørn 2 R. Tom Tjørnum
Hellebjergdam: Trane 3 R. Stoffer Jaeger
Horne By: Blå Kærhøg 1 M OF. Stoffer Jaeger
Hågerup Å (Karlsmosen - Sundsgård): Rød Glente 2 OF. John Christensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Toppet Skallesluger 86 FU, Toppet Lappedykker 150 FU. Peter Lillesø 
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU
. Viktor Bendiksen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU
. Christian Lundsted
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Claus Havn Sørensen
Løjtved v/Stenstrup: Blå Kærhøg 1 F AD OF
. John Christensen
Rødme Svinehaver: Rød Glente 2 R. Inger Christensen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Tommerup: Rød Glente 3 OF. Niels Erik Simonsen
Vigelsø: Havørn 2 R. Jens Bækkelund 


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

22 mar 2023
This page is part af: Http://www.Snatur.dk