Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 44. - 48. ( 1. november - 30. november 2018).                     Sidst opdateret 20 november 2018 18:50:35 

 

 


    

Søndag den 18. november 2018                    Solopgang: 07:55 Solnedgang: 16:10

Broholm: Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Rød Glente 2 OF. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egensedybet: Havørn 1 IMM R, Vandrefalk 1 R. Ella Mikkelsen
Emtekær Nor: Pibesvane 6 , Grågås 1000 R, Bramgås 500 OF, Hvinand 150 R, Toppet Skallesluger 60 R, Bjergirisk 100 R. DOF-Fyntur med 6 deltagere, Michael Mosebo Jensen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Grønspætte 1 R. DOF-Fyntur med 6 deltagere, Michael Mosebo Jensen
Espe Skov (nord for Espe): Havørn 2 AD OF. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knopsvane 3 R, Grågås 10 OF, Bramgås 18 OF, Gravand 5 R, Pibeand 50 R, Krikand 300 FU, Gråand 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 22 OF, Storspove 52 FU, Hættemåge 200 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 5 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Allike 8 OF, Gråkrage 5 OF. Martin Høj Hansen
Fjordmarken: Sædgås 15 R, Bramgås 1400 R, Blå Kærhøg 1 1K R, Isfugl 1 R. Morten Møller Hansen 
Gudme Sø: Fiskehejre 3 FU, Musvåge 1 FU, Isfugl 1 FU, Fuglekonge 2 FU, Spætmejse 2 FU. Erik Jensen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Havlit 60 FU. Henrik Mørup-Petersen
Harndrup: Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 2 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 2 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 3 FU, Gulspurv 1 FU. Conny Hartmann
Hessum: Hjejle 9 OF, Storspove 5 OF, Ringdue 30 OF, Sjagger 5 OF. Martin Høj Hansen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 3 , Vandrefalk 2 R. DOF-Fyntur med 6 deltagere, Michael Mosebo Jensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 27 FU, Pibeand 70 FU, Gråand 60 FU, Toppet Skallesluger 2 FU. Peter Lillesø
Kohave v/Skovmøllevej: Havørn 3 OF. Kurt Due Johansen
Lammesø: Storspove 17 OF. Martin Høj Hansen
Odense Å, Brobyværk - Nr. Broby: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Rantzausminde: Tornirisk 100 R. Jens-Gert Hansen 
Ravnebanke Skov: Fiskehejre 2 OF, Musvåge 2 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 4 R, Fuglekonge 15 R, Halemejse 5 R, Sumpmejse 2 R, Topmejse 1 R, Spætmejse 5 R, Træløber 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 3 R, Bogfinke 11 R, Grønsisken 1 R, Dompap 2 R, Kernebider 1 R. Jens Friis-Walsted
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Sortand 300 R, Rød Glente 2 OF. Henrik Mørup-Petersen, Freya Mørup-Petersen
Sanderum: Allike 900 Ø. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1000 OF, Bramgås 600 SV, Havørn 3 OF, Stor Tornskade 1 R. Gregers Johannesen
Tybrind Vig: Grågås 500 R, Bjergand 50 R. DOF-Fyntur med 6 deltagere, Michael Mosebo Jense
Vester Hæsinge: Tyrkerdue 3 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 1 FU, Gråspurv 5 FU, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 1 FU, Kvækerfinke 1 FU. Leif Kristensen
Øksendrup: Sangsvane 15 R. Peter Pelle Clausen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 4 R, Grågås 10 FU, Musvåge 1 R, Storspove 167 R, Sølvmåge 7 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 5 R, Sjagger 100 R, Vindrossel 4 R, Gråkrage 4 FU, Grønirisk 1 R, Gulspurv 25 R. Niels Bomholt Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 R, Sangsvane 1 R, Bramgås 18 R, Gravand 4 R, Pibeand 30 R, Krikand 500 R, Tårnfalk 1 R,  Vandrefalk 1 R, Fasan 3 R, Vibe 22 R, Storspove 75 R, Hedelærke 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 R, Sjagger 1 R, Allike 4 R, Gråkrage 3 R,  Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 6 R,  Stillits 1 R,Gulspurv 8 R. Erik Agertoft
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 2 R, Hjejle 2 OF, Storspove 22 OF. Martin Høj Hansen


      

Lørdag den 17. november 2018                      Solopgang: 07:53 Solnedgang: 16:11

Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 8 R, Knopsvane 10 R, Ederfugl 60 R, Hvinand 16 R, Hættemåge 18 R, Svartbag 2 AD R
Svendborg Golfbane
: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Hættemåge 40 R, Råge 30 R, Ravn 2 R
Havbølle
: Grønsisken 1 R, Nordlig Halemejse 8 FU, Skovskade 2 R,
Stor Flamingo 1 FU, Vandrefalk
2 R. Jan Sørensen
Syd for Vantinge v. Sallinge Å:
Rød Glente 35 R NAT. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Hesselagergård, voldgraven
(10:00):Hvinand 1 FU, Grågås 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Pibeand 2 R. Erik Thomsen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Havørn 1 AD R. Bjarne Golles
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Knopsvane 7 OF, Havørn 2 FU, Musvåge 1 FU, Fasan 3 M FU, Isfugl 1 FU, Gærdesmutte 3 FU, Solsort 6 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 FU, Råge 16 OF, Gråkrage 13 FU, Grønirisk 6 FU. Martin Rheinheimer
Brændegård Sø:
Sølvhejre 4 R, Havørn 2 JUV R. Bjarne Golles
Bøjden Nor: Skarv 24 R, Fiskehejre 7 FU, Grågås 300 R, Bramgås 400 FU, Pibeand 150 FU, Krikand 100 FU, Gråand 120 R, Spidsand 50 R, Taffeland 200 R, Troldand 1200 R, Bjergand 100 R, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 45 R, Vibe 60 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 22 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 3 R, Ringdue 45 R, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 OF, Bogfinke 2 R, Grønirisk 30 FU, Stillits 8 FU. Martin Rheinheimer
Elmelund: Musvåge 2 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blisgås 6 R, Grågås 156 R Tårnfalk 1 FU, Stær 18 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Havørn 1 IMM TF, Ringdue 1630 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 70 SØ. Morten Müller
Flyvesandet: Havørn 1 FU, Grønspætte 1 R NAT, Topmejse 9 FU, Stor Korsnæb 10 FU. Kent Mossin 
Grusgrave v/Birkum: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 400 R, Knarand 35 R, Krikand 50 R, Gråand 75 R, Skeand 3 R, Taffeland 30 R, Troldand 100 R, Hvinand 3 R, Vibe 185 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Per Rasmussen
Gulstav: Rød Glente 1 1K T. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Knarand 39 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov: Skovsneppe 2 R. Ole Goldschmidt
Holckenhavn Fjord:Havørn 2 R. Leif Sørensen 
Harndrup: Solsort 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Husskade 2 FU. Conny Hartmann
Holckenhavn Bugt/strandeng: Fiskehejre 20 OF. Jens Bjerg
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 27 FU, Pibeand 22 FU, Gråand 60 FU, Blishøne 10 FU. Peter Lillesø
Kohave v/Skovmøllevej: Kernebider 1 FU. Kurt Due Johansen
Keldsnor: Svartbag 65 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Svartbag 55 R. Ole Goldschmidt
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Lindelse: Rød Glente 1 S. Morten Müller
Monnet, Tåsinge:
Sølvhejre 2 R, Bramgås 850 FU. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Grågås 1500 FU,Bramgås 3500 FU,Troldand 1800 R,Skægmejse 1 FU,Havørn 2 OF. John Stokholm Jensen
Nørreballe Nor: Bramgås 5900 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Bramgås 600 FU, Taffeland 160 R. Morten Müller
Nørresø v/Brahetrolleborg: Musvåge 8 R. Leif Sørensen
Rudkøbing: Rød Glente 1 S. Morten Müller 
Rødkilde Gods v/Ulbølle: Havørn 2 AD R, Ringdue 2 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 6 R, Sjagger 7 R, Vindrossel 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 1 R, Stillits 5 R, Gulspurv 8 R. Niels Bomholt Jensen
Sø på Stige Ø syd: Lille Lappedykker 42 FU, Grågås 30 OF, Bramgås 250 OF, Pibeand 170 R, Musvåge 1 OF, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 150 R. Tue Brix
Søby Monnet, Tåsinge:
Sølvhejre 1 R, Bramgås 2500 R. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot: Knarand 20 R, Krikand 575 R. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Knarand 47 R, Krikand 370 R, Skeand 64 R, Troldand 1800 R, Bjergand 62 R, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 OF, Bramgås 1500 OF, Rød Glente 2 OF,  Havørn 2 AD OF, Blå Kærhøg 1 R, Stor Tornskade 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 5000 R, Pibeand 450 R, Skeand 45 R, Troldand 2300 R. John Stokholm Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Blå Kærhøg 1 F OF. Anders Vedel
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 310 FU. Leif Bisschop-Larsen 


    

Fredag den 16. november 2018                      Solopgang: 07:52 Solnedgang: 16:16

Svendborgsund ved Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 190 V
Svendborg Golfbane: Bramgås 80 V, Fasan 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 12 R, Vindrossel 8 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 R, Ravn 1 R, Skovspurv 2 R,
Søby Monnet (10:30): Bramgås 1000+ FU, Grågås 100+ FU, Storspove 12 OF FU. Poul Brugs Rasmussen
Hou Nordstrand (Langeland): Sortgrå Ryle 2 FU, Stenvender 5 FU. Finn Skov
Nørre Sø: Havørn 1 1K FU, Stillits AD 10 FU, Hvinand 15+ AD R FU, Gråand 50+ AD R FU, Knopsvane 12 FU R, Skarv50+ AD FU R. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Silke Å/Brahetrolleborg: Vandstær AD FU. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Ringe Sø:
Sølvhejre AD RTommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk] 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gravand 9 FU, Gråand 16 R, Svømmeand sp. 1200 R, Havørn 1 AD OF, Havørn 2 JUV R, Tårnfalk 2 FU, Storspove 6 FU, Bogfinke 9 FU, Bogfinke/Kvækerfinke 21 OF, Stillits 11 R. Kell Grønborg
Flemløse: Rød Glente 1 FU. Ib Petersen
Føns Vang: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 20 R,
Sølvhejre 5 R, Fiskehejre 12 R, Havørn 3 R, Tårnfalk 2 OF, Isfugl 1 R, Sjagger 100 R. Bent Carstensen
Gamborg Fjord: Tårnfalk 1 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 10 R, Bogfinke 5 R, Stillits 8 R, Bjergirisk 5 R. Bent Carstensen
Glamsbjerg: Musvåge 1 FU. Ib Petersen
Glamsbjerg Hegn: Spurvehøg 1 FU, Stor Flagspætte 1 M FU, Sumpmejse 8 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 FU. Ib Petersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 1 R, Gravand 7 R, Toppet Skallesluger 12 FU, Blishøne 500 FU. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Made: Fiskehejre 1 R, Blisgås 3 R, Grågås 110 R, Bramgås 6 R, Bramgås 50 OF, Gravand 15 R, Pibeand 140 FU, Knarand 2 R, Krikand 185 R, Skeand 49 R, Musvåge 4 R, Vandrefalk 1 AD R, Hjejle 15 OF, Vibe 122 R, Almindelig Ryle 5 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 8 R, Ringdue 1 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 1 R, Musvit 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 26 R, Stær 60 FU, Grønirisk 2 FU, Stillits 1 OF, Stor Gråsisken 5 OF, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs, Halen: Havørn 1 IMM R, Vibe 10 R, Storspove 8 R. Niels Bomholt Jensen
Hou Nordstrand (Langeland): Strandskade 1 R, Sortgrå Ryle 2 FU, Stenvender 5 FU, Engpiber 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Grønirisk 7 FU, Snespurv 11 R, Gulspurv 2 R. Susanne Rørdam Skov
Juelsberg:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Musvåge 4 R, Agerhøne 12 FU, Ringdue 230 FU, Silkehale 14 FU, Solsort 12 FU, Sangdrossel 12 FU, Vindrossel 5 FU, Halemejse 9 FU, Musvit 14 FU, Skovskade 2 FU, Ravn 2 R. Kurt Kaack Hansen 
Kohave v/Skovmøllevej: Havørn 1 AD OF. Kurt Due Johansen
Kræmmerhaven: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Langelandsbælt u.f. Hou Fyr: Ederfugl 500 FU. Susanne Rørdam Skov
Lettebækken, Bellinge: Bjergvipstjert 1 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Lumby Middelgrund: Skarv 24 OF, Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 1 R, Grågås 50 R, Bramgås 1000 R, Pibeand 19 R, Gråand 16 R, Toppet Skallesluger 2 OF, Almindelig Ryle 3 SV, Storspove 10 R, Hvidklire 1 FU, Allike 10 T. Peter Lillesø
Lyndelse: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Mågeøerne: Sølvhejre 1 FU. Kurt Due Johansen
Vester Hæsinge: Tyrkerdue 7 R. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Grågås 16 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 FU, Vandrefalk 1 FU, Sjagger 12 FU. Kell Grønborg


    

Torsdag den 15. november 2018                      Solopgang: 07:50 Solnedgang: 16:14

Svendborg Golfbane: Knopsvane 2 N, Rødhals 2 R, Solsort 12 R, Sjagger 8 R, Bogfinke 6 FU, Stillits 2 R, Kernebider 1 R
Thurø By m.m.: Lille Lappedykker 18 R
Brændegaard sø: Havørn 1 R, Vandrefalk 1 R. Erik Thomsen
Purreskoven: Bramgås 200 OF SV, Rødhals 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 2 FU, Bogfinke 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Sort Egern 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Helnæs Made: Agerhøne 2 R, Bramgås 70 OF, Dobbeltbekkasin 2 T, Mosehornugle 2 FU, Skærpiber 3 FU. Aske Keiser-Nielsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agernæs Havn: Sølvmåge 10 R, Engpiber 25 FU, Skærpiber 1 FU. Kirsten Pedersen
Bregnør Bugt: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 200 R, Pibeand 120 R, Ederfugl 110 R, Hvinand 26 R, Toppet Skallesluger 9 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 18 FU, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 200 FU, Storspove 62 FU, Hættemåge 400 FU. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R. Bjarne Golles
Brændeskov by: Bramgås 470 SV, Havørn 1 AD OF, Ravn 12 R, Gråspurv 85 R, Dompap 6 R. Søren Bøgelund
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Musvåge 2 R, Musvåge 1 OF, Sumpmejse 1 FU, Musvit 1 R. Leif Kristensen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Fiskehejre 1 R, Gråand 4 R, Musvåge 1 R, Musvit 1 R. Ella Mikkelsen
Dømmestrup: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 1 R. Niels Andersen
Eriks Hale (Ærøs Hale): Hvid Vipstjert 2 R, Bjergirisk 18 R. Arne Bruun
Feddet v/Brydegård: Tårnfalk 3 FU, Sanglærke 2 R, Engpiber 30 T FU, Husskade 2 R, Gulspurv 3 R. Kirsten Pedersen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Skarv 230 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 8 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 FU, Gravand 11 FU, Pibeand 150 R, Hvinand 7 R, Toppet Skallesluger 46 R, Strandskade 81 FU, Hjejle 400 R, Almindelig Ryle 4 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 40 FU, Rødben 14 FU, Hættemåge 500 R, Gråkrage 8 R. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Skarv 30 R,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 8 R, Sangsvane 7 R, Krikand 20 R, Troldand 7 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 1 FU, Isfugl 1 FU, Ravn 4 OF. Bent Carstensen
Gudme Sø: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 3 FU, Knarand 1 M FU, Sjagger 3 FU, Vindrossel 8 FU, Skovskade 1 FU, Ravn 2 FU, Bogfinke 5 FU, Dompap 2 FU. Erik Jensen
Gudsgave m.m. (Ærø): Bramgås 1800 R. Arne Bruun
Jøvet (F.H.): Rødhals 2 SY, Solsort 1 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen Gods: Bramgås 2500 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 2 FU. Jens Bækkelund
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Grågås 600 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 550 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 12 R, Knopsvane 38 FU, Grågås 325 R, Pibeand 41 FU, Toppet Skallesluger 31 FU, Blishøne 450 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 1 R, Grågås 38 R, Pibeand 56 FU, Krikand 30 R, Gråand 15 R, Skeand 16 R, Havørn 1 R, Hjejle 600 R, Vibe 46 FU, Ringdue 4 R, Engpiber 8 FU, Rødhals 1 R, Husskade 2 FU, Gråkrage 20 R, Stær 22 FU, Skovspurv 5 FU, Gulspurv 8 R. Kirsten Pedersen
Helnæs: Marker nord for Maden: Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 R, Vibe 23 OF, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Husby Strand, Wedellsborg: Grågås 10 R, Bramgås 20 OF, Ederfugl 8 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 400 OF, Sanglærke 1 R, Bjergirisk 3 R, Gulspurv 4 R. Bent Carstensen
Kalvehave v/Sandholt: Ringdue 2 R, Solsort 1 R, Spætmejse 1 FU, Skovskade 2 R, Dompap 2 FU. Leif Kristensen
Langholm v/Marstal: Ederfugl 3800 R. Arne Bruun
Lillebælt SV f/Søby (Omr.07): Ederfugl 1050 R, Havlit 8 R, Sortand 600 R. Arne Bruun
Lillebælt syd for Torø: Toppet Lappedykker 1 R, Sangsvane 6 OF, Ederfugl 35 FU, Strandskade 1 FU, Hættemåge 80 R, Sølvmåge 30 R, Solsort 4 R, Gulspurv 2 FU. Kirsten Pedersen
Lindeskov v/Ørbæk: Grønspætte 1 R. Hans Rytter
Lindsbjerg (Ærø): Bramgås 1800 FU. Arne Bruun
Marstal Havn: Lille Lappedykker 30 R, Blishøne 720 R. Arne Bruun
Nordskov (Hindsholm): Sjagger 60 FU. Ella Mikkelsen
Nydam (V. Hæsinge): Skarv 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 230 R, Knarand 2 R, Gråand 37 R, Ringdue 43 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 5 FU, Sjagger 1 R, Blåmejse 3 FU, Skovskade 2 FU, Husskade 1 FU, Gråkrage 3 R, Skovspurv 3 R, Grønsisken 12 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 4 R. Leif Kristensen
Nyhuse v/Assens: Musvåge 2 FU, Ringdue 15 R, Saltofte:Musvåge 2 FU. Kirsten Pedersen
Sandholt: Gråand 12 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 3 FU, Ringdue 6 OF. Leif Kristensen
Nyhuse v/Assens: Musvåge 2 FU, Ringdue 15 R. Kirsten Pedersen
Saltofte: Musvåge 2 FU. Kirsten Pedersen 
Skaboeshuse: Fiskehejre 2 OF, Spurvehøg 2 R, Musvåge 3 FU, Hættemåge 210 FU, Stormmåge 120 FU, Engpiber 13 FU, Silkehale 6 FU, Vindrossel 14 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 19 FU, Skovspurv 9 FU. Kurt Kaack Hansen
Skibhusskoven (Sandhusskoven): Bjergvipstjert 1 R. Jens Friis-Walsted
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 FU. Jens Kristian Holm
Svendborg: Spurvehøg 1 OF. Pierre Bentzen
Sønderby Bjerge: Grågås 186 FU, Bramgås 110 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 4 R, Sølvmåge 30 R, Måge sp. 250 R, Sanglærke 1 R, Sjagger 75 OF, Allike 50 FU, Råge 45 FU, Gråkrage 15 FU. Kirsten Pedersen
Thurø By m.m.: Lille Lappedykker 20 R. Pierre Bentzen
Thurø Rev: Skarv 15 R, Fiskehejre 1 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 45 R, Pibeand 25 R, Krikand 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 25 R, Strandskade 3 FU, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 1 R, Ringdue 25 OF, Råge 15 FU, Gråkrage 7 R, Grønirisk 25 R. Pierre Bentzen
Torø Vig: Lille Lappedykker 23 FU, Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 16 R, Fiskehejre 1 FU, Ederfugl 23 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 17 FU, Storspove 3 FU, Hættemåge 300 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 16 R, Gråkrage 7 FU. Kirsten Pedersen 
Tranekær: Rød Glente 1 S. Claus Dalskov
Tårup Inddæmmede Strand: Grågås 3000 R. Ella Mikkelsen
Vester Hæsinge: Gærdesmutte 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 4 R, Spætmejse 2 FU, Skovspurv 2 R. Leif Kristensen
Vitsø: Bramgås 800 R, Havørn 1 AD R, Ravn 1 R. Arne Bruun
Øgårdshave v/Sandholt: Lille Lappedykker 3 FU,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Åkrog Bugt: Ederfugl 250 R. Kirsten Pedersen


   

Onsdag den 14. november 2018                      Solopgang: 07:48 Solnedgang: 16:16

Hesselager: Stillits 6 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 2 FU, Solsort 4 FU, Topmejse 1 FU, Grønsisken 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet
(10:35-10:45): Sejler sp 1. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens: Sjagger 150 R. Kirsten Pedersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 31 R, Skarv 42 R,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 IMM R, Krikand 350 R, Gråand 1 R, Spidsand 5 FU, Skeand 130 R, Stor Skallesluger 21 FU, Rød Glente 2 FU, Havørn 1 AD R, Havørn 1 IMM OF, Spurvehøg 1 M OF, Musvåge 1 OF, Fasan 5 FU, Vibe 80 R, Hættemåge 35 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 1 R, Svartbag 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Allike 8 OF, Gråkrage 1 FU, Ravn 1 R, Bogfinke 2 FU, Bogfinke/Kvækerfinke 5 SV, Grønsisken 8 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Caroline Amalielund: Fiskehejre 1 OF, Gråand 34 R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Hættemåge 45 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 7 R, Solsort 7 R, Sjagger 40 OF, Vindrossel 10 R, Musvit 6 R, Allike 1 R, Råge 2 R, Gråkrage 3 R, Dompap 2 F R. Pierre Bentzen
Dræet: Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen Gods: Hjejle 800 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Skarv 5 R, Fiskehejre 19 R, Knopsvane 2 R, Grågås 16 R, Bramgås 300 R, Gravand 9 R, Pibeand 83 R, Knarand 117 R, Krikand 797 R, Gråand 366 R, Spidsand 4 R, Skeand 20 FU, Taffeland 19 R, Troldand 56 R, Lille Skallesluger 6 F R, Havørn 4 FU, Hjejle 120 R, Vibe 986 R, Almindelig Ryle 660 FU, Storspove 13 FU, Hvidklire 1 R, Hættemåge 320 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 32 R, Skarv 1 R, Pibeand 6 R, Gråand 54 R, Troldand 6 R, Ederfugl 1 R, Hvinand 198 R, Toppet Skallesluger 32 FU, Strandskade 2 R, Storspove 17 R, Rødben 17 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 37 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Bramgås 360 R, Pibeand 263 FU, Krikand 350 R, Gråand 6 R, Skeand 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 R, Storspove 7 FU, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Hjallese: Gråand 2 FU, Sølvmåge 3 OF, Ringdue 6 R, Solsort 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Husskade 13 R, Allike 8 OF, Råge 4 OF, Dompap 1 FU. Martin Rheinheimer
Juelsberg Skove: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Rødhals 3 FU, Solsort 15 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 12 FU, Musvit 21 FU, Spætmejse 3 FU, Træløber/Korttået Træløber 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Tårnfalk 1 FU, Skærpiber 1 FU, Snespurv 1 FU. Erik Jensen
Lundager v/Assens: Spurvehøg 1 FU, Sjagger 20 FU. Kirsten Pedersen
Lyndelse: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Agerhøne 12 FU, Sjagger 300 OF. Kurt Kaack Hansen 
Universitetet, Odense: Sølvmåge 1 OF, Solsort 3 FU, Musvit 1 FU, Husskade 2 FU, Råge 3 OF, Gråkrage 4 R. Martin Rheinheimer


   

Tirsdag den 13. november 2018                      Solopgang: 07:46 Solnedgang: 16:18

Svendborg Golfbane: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Musvåge 1 SV, Fasan 2 R, Hættemåge 400 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 16 R, Allike 30 SV, Ravn 1 R, Bogfinke 20 R, Grønsisken 30 R
Thurødæmningen: Lille Lappedykker 22 R
Lunkebugten, Taasinge: Hvidklire 2 FU, Storspove 5 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø:
Sølvhejre 5 FU, Sangsvane 22 FU. Leif Kristensen
Egensedybet: Skarv 11 R, Grågås 31 R, Pibeand 160 R, Gråand 110 R, Strandskade 11 FU, Vibe 120 R, Almindelig Ryle 200 R, Lille Kobbersneppe 76 FU, Storspove 156 R, Hættemåge 400 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 4 R, Ringdue 100 SV, Gråkrage 18 FU. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Bramgås 150 OF, Spurvehøg 1 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 4 R, Sjagger 300 R, Topmejse 1 R, Musvit 1 R. Ella Mikkelsen
Fremmelev v/Otterup: Rød Glente 1 OF. Sten Pedersen
Gudbjerg: Rød Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gudme Sø: Fiskehejre 3 FU, Rødhals 2 FU, Vindrossel 8 FU, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Ravn 1 FU, Ravn 4 OF, Bogfinke 4 FU, Stor Gråsisken 16 FU, Dompap 4 FU. Erik Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Hasmark Mose (Vestermose): Havørn 1 IMM OF. Ella Mikkelsen
Hofmansgave: Musvåge 1 R, Fasan 5 R, Råge 200 FU, Bogfinke 50 FU, Grønirisk 5 R. Ella Mikkelsen
Kattegat ved Enebærodde: Toppet Lappedykker 9 R, Ederfugl 180 R, Sortand 10 R, Toppet Skallesluger 21 R, Alk 4 V. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Havørn 1 4K R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Hjejle 190 R, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 14 R, Sortklire 4 R, Skærpiber 2 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 4 R. Nis Rattenborg
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 95 FU, Knortegås 32 R, Pibeand 23 FU, Gråand 39 R, Ederfugl 8 FU, Hvinand 25 FU, Toppet Skallesluger 24 FU, Rødben, Islandsk (robusta) 31 FU, Hvidklire 3 FU. Susanne Rørdam Skov
Nørresø v/Brahetrolleborg: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 30 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 10 R, Knarand 146 R, Skeand 6 R, Taffeland 32 R, Troldand 60 R, Hvinand 1 R, Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Blishøne 75 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Fuglekonge 7 FU, Halemejse 6 R, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 7 FU, Bogfinke 2 R, Stillits 5 R. Niels Bomholt Jensen
Sanderum: Vindrossel 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Allike 1000 NØ, Dompap 4 R. Ella Mikkelsen
Signekær v/Haarby: Rød Glente 1 OF, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Sølvmåge 15 OF, Ringdue 40 OF, Stor Flagspætte 3 R, Halemejse 12 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Skovskade 1 R, Allike 1 OF, Råge 3 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 OF. Niels Andersen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Musvåge 1 FU, Ringdue 2 R, Solsort 4 FU, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 1 R. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Bjergvipstjert 3 R. Simon S. Christiansen
Tullebølle: Blå Kærhøg 1 S. Hans-Henrik Wienberg
Vesteregn: Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Vibe 45 R, Engpiber 15 R. Nis Rattenborg


  

Mandag den 12. november 2018                      Solopgang: 07:44 Solnedgang: 16:19

Svendborg Golfbane: Fasan 3 M R, Hættemåge 200 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 12 R, Sjagger 40 FU, Spætmejse 1 R, Gråkrage 4 R, Grønsisken 16 FU
Tange å
: Storspove 1 FU OF, Grønirisk 45 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ringe sø (10:30):
Sølvhejre 1 RTommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop: Pibesvane 4 SV, Rød Glente 1 SV, Vandrefalk 1 SV, Husrødstjert 1 R, Misteldrossel 12 SV, Gråspurv 35 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 40 SV, Snespurv 5 SV. Søren Bøgelund
Brændegård Sø:
Sølvhejre 1 R, Vibe 21 R. Leif Kristensen
Fyns Hoved: Gravand 3 R, Stor Skallesluger 6 R, Strandskade 25 R, Storspove 7 R, Hvidklire 4 R. Joan Laursen 
Hjallese: Gråand 6 FU, Hættemåge 4 FU, Sølvmåge 3 OF, Ringdue 6 OF, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 12 FU, Musvit 4 FU, Husskade 4 FU, Allike 3 FU, Råge 6 FU, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 26 FU. Martin Rheinheimer
Keldsnor: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 120 R, Fiskehejre 1 FU, Pibeand 110 FU, Krikand 3 R, Gråand 6 R, Skeand 16 FU, Taffeland 7 R, Troldand 30 R, Hjejle 110 R, Almindelig Ryle 34 FU, Sortklire 4 FU, Hættemåge 1 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 10 R, Engpiber 5 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 1 FU, Bjergirisk 44 FU. Niels Bomholt Jensen
Kohave v/Skovmøllevej: Havørn 1 OF. Kurt Due Johansen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Fiskehejre 5 R, Stor Skallesluger 9 R, Havørn 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 3 FU, Ravn 1 SY. Leif Kristensen
Rath: Rødhals 1 SY, Husrødstjert 1 R, Skovspurv 10 FU, Gulspurv 10 FU. Niels Bomholt Jensen
Skaboeshuse: Rød Glente 2 R, Sjagger 230 FU, Skovskade 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Pibeand 190 R, Krikand 320 R, Spurvehøg 1 M R, Musvåge 2 R, Hjejle 25 R, Vibe 270 R, Almindelig Ryle 65 R,
Enkeltbekkasin 2 FU, Dobbeltbekkasin 19 R, Skægmejse 3 R, Stær 30 R. Nis Rattenborg
Universitetet, Odense: Fasan 1 FU, Ringdue 3 OF, Rødhals 1 FU, Solsort 1 R, Musvit 1 FU, Gråkrage 3 FU. Martin Rheinheimer
Vester Hæsinge: Rødhals 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 FU, Gråspurv 8 FU, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen 
 


     

Søndag den 11. november 2018                      Solopgang: 07:42 Solnedgang: 16:21

Silke å: Vandstær 1 R. Finn Skov
Brændegaard sø
: Krikand 43 R. Erik Thomsen
Lundeborg, matriklen
(15:30): Musvit 4 FU R, Spætmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Gulspurv 1 FU, Grønirisk 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

     

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Allested: Vindrossel 3 R. Morten Krog
Bissebjerg, Tåsinge: Havørn 1 IMM OF, Enkeltbekkasin 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 12 OF. Jens-Gert Hansen
Bissebjerg, Tåsinge: Gravand 6 R, Enkeltbekkasin 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 3 R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 10 FU,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 R, Krikand 540 R, Skeand 26 R, Stor Skallesluger 11 FU, Havørn 1 AD R, Vibe 24 R, Almindelig Ryle 12 R, Hættemåge 40 FU, Svartbag 1 R, Ringdue 17 OF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 18 FU, Skarv 14 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 12 R, Pibeand 12 R, Krikand 525 R, Gråand 19 R, Skeand 26 R, Stor Skallesluger 18 FU, Rød Glente 2 FU,  Havørn 1 JUV FU, Musvåge 2 FU, Fasan 50 R, Vibe 16 R, Hættemåge 36 R, Svartbag 1 R, Musvit 3 R, Allike 14 OF. Mikael Kristensen 
Bøjden By: Dompap, Lille (europaea) 3 M FU. Erik Damm
Caroline Amalielund: Fiskehejre 1 R, Gråand 30 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Hættemåge 25 FU, Vandstær 1 FU. Niels Andersen
Gulstav: Enkeltbekkasin 1 R , Silkehale 8 TF. Esben Eriksen
Keldsnor: Pibeand 250 R, Skeand 12 R, Hjejle 150 R, Sortklire 1 R. Esben Eriksen  
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 30 FU, Pibeand 42 FU, Gråand 61 FU. Peter Lillesø
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 1 R, Sangsvane 4 OF, Gravand 1 R, Krikand 45 OF, Gråand 36 R, Rød Glente 1 FU, Musvåge 3 FU, Fasan 86 R, Ringdue 15 OF, Ringdue 3 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 7 R, Sjagger 200 FU, Halemejse 8 FU, Blåmejse 1 R, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 7 FU, Træløber 3 FU, Gråkrage 3 R, Ravn 45 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 6 R. Pierre Bentzen
Monnet, Tåsinge:
Sølvhejre 1 R, Spidsand 4 R, Hvinand 9 R, Havørn 1 IMM R, Strandhjejle 15 R, Almindelig Ryle 12 R. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Havørn 1 IMM OF, Dværgmåge 2 R. Nis Rattenborg
Ringe: Rød Glente 2 FU. Pierre Bentzen
Ringe Sø:
Sølvhejre 1 FU. Michael Højgård Hansen
Siø: Hjejle 1500 R, Vibe 142 R. Esben Eriksen
Sulkendrup: Grønspætte 1 F FU. Lotte Mejer Sørensen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 35 T R, Knarand 10 R, Krikand 4 R, Skeand 35 R, Havørn 1 AD OF, Svartbag 1 R, Solsort 1 R, Halemejse 4 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Husskade 2 R, Bogfinke 3 R, Grønsisken 3 R, Dompap 1 R. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Solsort 1 R, Fuglekonge 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Huse: Musvåge 1 OF, Ringdue 30 R, Solsort 4 R, Sjagger 50 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt Jensen
Søby Monnet, Tåsinge: Grågås 60 R, Bramgås 3500 FU, Storspove 20 R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 2 R, Knarand 150 R, Krikand 140 R, Skeand 8 R, Taffeland 180 R, Troldand 840 R, Toppet Skallesluger 20 R, Blishøne 440 R, Vibe 140 R. Arne Bruun
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 R. Per Rasmussen
Tommerup: Natugle 2 SY. Niels Erik Simonsen
Vejlen, Tåsinge: Gravand 1 R, Krikand 1 R. Arne Bruun
Vesteregn: Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R, Vibe 240 R, Stær 65 R. Nis Rattenborg
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Pibeand 200 FU, Skeand 4 FU, Vibe 400 FU, Sjagger 11 FU. Gunhild Brink


   

Lørdag den 10. november 2018                        Solopgang: 07:40 Solnedgang: 16:23

Svendborg Golfbane: Fiskehejre 2 SV, Musvåge 2 R, Ringdue 60 SV, Solsort 8 R, Vindrossel 14 R, Grønsisken 16 FU
Vejlen, Taasinge: Blå kærhøg 1 FU (hunfarvet). Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 5 FU, Spætmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Gærdesmutte 1 FU, Grå/ skovspurv 20 FU, Allike 4 FU, Ringdue 4 FU, Sølvmåge 6 FU. (De spiser mange Solsikkefrø som kan købes hos Harald Nyborg i denne uge for kr. 49,- for 10 kg.- det er meget billigt). Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Spidsand 8 FU. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 7 R, Grågås 6 R, Bramgås 2 OF, Krikand 81 R, Gråand 280 R, Spidsand 23 R, Skeand 2 R, Havørn 1 FU, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 OF, Hjejle 411 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 8 OF, Vibe 21 R, Almindelig Ryle 22 R, Stormmåge 31 FU, Allike 24 FU, Råge 27 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 6 OF, Bogfinke 5 R, Grønirisk 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 2 OF, Taffeland 108 FU, Troldand 450 FU, Hjejle 400 FU, Strandhjejle 1 FU T, Almindelig Ryle 12 FU, Rødhals 1 R, Bogfinke 2 F R, Grønirisk 1 R T. Ole Tønder
Christiansminde: Vindrossel 15 R. Joakim Dybbroe
Dræet:
Havørn 7 R. Jens Bækkelund
Eget Skov (Gulstav): Fuglekonge 60 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Korttået Træløber 1 R, Dompap 4 R. Søren Bøgelund
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Blå Kærhøg 1 FU. Kirsten Pedersen
Føns By: Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 2 R, Sølvhejre 5 FU, Bramgås 34 OF, Pibeand 10 FU, Knarand 13 FU, Krikand 8 R, Gråand 28 FU, Vibe 11 R, Brushane 1 FU. Kirsten Pedersen 
Føns Vang: Toppet Lappedykker 2 FU,
Sølvhejre 4 FU, Fiskehejre 9 FU, Pibeand 5 FU, Knarand 12 FU, Taffeland 1 FU, Hvinand 1 FU, Havørn 1 AD R, Husskade 2 FU. Ralph Qwinten
Gamborg Fjord: Toppet Lappedykker 27 FU, Knopsvane 7 FU, Krikand 37 R, Hvinand 21 FU, Toppet Skallesluger 43 FU. Ralph Qwinten
Gardersø:
Sølvhejre 1 FU. Kirsten Pedersen
Grusgrave v/Birkum: Knarand 86 R, Dobbeltbekkasin 31 FU, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Gulstav: Fjeldvåge 1 R, Strandhjejle 1 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Spurvehøg 1 R, Skovsneppe 1 OF, Skægmejse 1 R, Stor Tornskade 1 OF, Skovskade 2 R. Nis Rattenborg
Gudme Sø: Havørn 2 AD FU, Gærdesmutte 1 FU, Sjagger 100 FU. Erik Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Blå Kærhøg 1 FU. Kirsten Pedersen
Keldsnor: Havørn 1 4K R, Hjejle 680 R, Vibe 15 R, Storspove 2 OF, Skærpiber 1 R. Nis Rattenborg
Kohave v/Skovmøllevej: Rød Glente 1 FU. Kurt Due Johansen
Nyborg Fjord: Knopsvane 9 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 24 FU, Pibeand 30 R, Hvinand 2 FU, Rødben 2 R. Ralph Qwinten
Siø: Fiskehejre 1 OF, Gråand 24 R, Tårnfalk 1 OF, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 18 R, Råge 150 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 7 R. Pierre Bentzen
Slipshavn Enge: Tårnfalk 1 FU, Bjergirisk 7 FU. Ralph Qwinten
Strandsø vest f/Ørnehøj/Fønssk: Blå Kærhøg 1 FU. Kirsten Pedersen
Svanninge Nørremark: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Søgård Mose (Langeland): Spurvehøg 2 R, Musvåge 1 R, Skovskade 9 R, Allike 220 R, Råge 420 R, Stær 140 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Musvåge 4 R, Hjejle 3 R, Vibe 25 R, Skægmejse 3 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Rød Glente 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 6 R, Hjejle 35 R, Vibe 220 R, Husskade 5 R, Stær 65 R. Nis Rattenborg
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 11 FU, Pibeand 160 FU, Spidsand 4 FU, Taffeland 32 R, Troldand 162 R, Storspove 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 9 FU, Grønirisk 1 R, Dompap 1 R. Ralph Qwinten


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 19/10 - 2018:
              Havørne har ynglet med udsigt til København

              Træt af altid kun at se andre folks fotos af spændende fugle?


    

Fredag den 9. November 2018                          Solopgang: 07:38 Solnedgang: 16:25

Søby Monnet, Tåsinge: Bramgæs 2000?+ OF R FU. Poul Brugs Rasmussen
Udflyttervej, Taasinge: Storspove 17 FU. Poul Brugs Rasmussen
Valdemars slotsøen:
Sølvhejre 1 FU, Krikand 25 FU, Grågås 50 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Broby Sø: Grønspætte 1 R, Skægmejse 2 FU. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 2 OF, Havørn 1 R, Vandrefalk 1 OF. Leif Sørensen
Enghaven - Fønsskov:
Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Michael Mosebo Jensen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Grønbenet Rørhøne 18 R. Jacob Sterup
Føns Vang:
Sølvhejre 2 R, Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 30 FU, Toppet Lappedykker 50 FU, Knopsvane 200 FU, Knortegås 110 FU, Toppet Skallesluger 50 FU, Blishøne 1200 FU. Per Damgaard Poulsen
Gardersø:
Sølvhejre 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gardersø:
Sølvhejre 1 FU. Mads Syndergaard
Gudme Sø: Isfugl 1 FU Stor Flagspætte 2 FU Gærdesmutte 2 FU Rødhals 4 SY Fuglekonge 4 FU Bogfinke 5 FU, Grønirisk 3 FU. Erik Jensen
Gulstav: Bramgås 1000 OF. Frank Jensen-Hammer
Hundstrup Å (Hundstrup - Gundestrup Mølle): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 1 AD R, Duehøg 1 F 1K R, Vandrefalk 1 1K R, Hjejle 250 R. Michael Mosebo Jensen
Sundet - Faaborg: Skeand 185 FU. Per Damgaard Poulsen
Thurø Rev: Grågås 1 R, Bramgås 40 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 FU, Pibeand 20 R, Krikand 30 R, Tårnfalk 1 FU, Engpiber 5 FU, Skærpiber 2 FU, Korttået Træløber 1 M TH, Grønirisk 50 FU, Bjergirisk 50 FU. Jens Kirkeby
Ulbølle: Stor Gråsisken 30 FU, Dompap 1 FU. Niels Bomholt Jensen


    

Torsdag den 8. November 2018                         Solopgang: 07:35 Solnedgang: 16:27

Vejlen, Taasinge: Hvidklire 3 R, Krikand 165 R. Poul Vestergaard  Rasmussen
Ny Gesinge
: Bramgås 2376 R. Poul Vestergaard  Rasmussen
Silke å: Bjergvipstjert 1 R. Finn Skov
Lundeborg, Ny camping: Solsort 6 FU, Bramgås 100 OF S, Husskade 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Firtalsstrand & Mellemstykket: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Bramgås 15 FU, Gravand 1 FU, Pibeand 80 FU, Krikand 950 R, Gråand 75 R, Spidsand 1 FU, Skeand 8 FU, Taffeland 16 R, Troldand 7 R, Spurvehøg 1 FU, Vandrefalk 1 OF, Vibe 450 R, Almindelig Ryle 5 FU, Storspove 140 FU, Hættemåge 85 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 10 OF, Rødhals 2 R, Solsort 4 FU, Sjagger 30 FU, Musvit 6 R, Skovskade 2 FU, Husskade 2 R, Allike 25 OF, Gråkrage 8 FU, Bogfinke 25 FU, Stillits 35 R, Lille Korsnæb 4 OF, Gulspurv 7 FU. Per Quaade
Gudme Sø: Fiskehejre 3 FU, Sjagger 6 FU, Vindrossel 8 FU, Fuglekonge 2 FU, Bogfinke/Kvækerfinke 40 FU, Grønirisk 5 FU. Erik Jensen
Gyldensteen: Reservatet: Vandrefalk 2 AD R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Hestehave v/Sønder Nærå: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Højbjerg v/Langesø: Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 OF. Evald Mehlsen
Lammesø: Grågås 20 FU, Bramgås 275 R, Blå Kærhøg 1 F AD FU, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 AD R, Storspove 45 FU, Søllvmåge 16 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 10 FU, Vindrossel 15 FU, Gråkrage 20 R, Bogfinke 20 FU. Per Quaade
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 1 FU, Havørn 1 JUV FU, Musvåge 2 FU, Sjagger 150 FU, Ravn 2 FU. Per Quaade 
Skaboeshuse: Bramgås 186 SV, Grønspætte 1 M FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 6 FU, Rødhals 8 R, Solsort 20 FU, Sangdrossel 23 FU, Vindrossel 56 FU, Fuglekonge 6 FU, Snespurv 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 OF. Evald Mehlsen


    

Onsdag den 7. November 2018                         Solopgang: 07:33 Solnedgang: 16:28

Kogtved: Lille Korsnæb 7 R. Bendt Eriksen
Nørreskoven
: Grønspætte 1 R. Morten Kristiansen
Strynø: Rød glente 1 OF, Fiskehejre 1 R. Steen Winkel

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Knopsvane 2 R, Krikand 8 R, Gråand 27 R, Skeand 9 R, Blishøne 6 R, Ringdue 4 R, Rødhals 14 FU, Solsort 6 FU, Sjagger 7 R, Sangdrossel/Vindrossel 16 OF, Blåmejse 4 R, Musvit 3 R, Husskade 1 R, Allike 10 OF, Gråkrage 4 R, Stær 18 R, Dompap 1 R. Kirsten Pedersen
Bagenkop: Blisgås 45 V, Bramgås 170 SV, Vandrefalk 1 FU, Husrødstjert 1 SY, Snespurv 12 OF. Søren Bøgelund
Bispeenge: Fiskehejre 2 FU, Pibeand 42 FU, Krikand 23 FU, Vibe 18 FU. Gunhild Brink
Billeshave: Kvækerfinke 1 R. Erik Busk
Bøjden Nor: Skarv 10 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 2 R, Grågås 60 FU, Bramgås 600 FU, Gravand 5 FU, Pibeand 200 FU, Knarand 6 FU, Krikand 200 FU, Gråand 200 R, Spidsand 62 FU, Taffeland 200 R, Troldand 800 R, Havørn 1 AD FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 T, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 5 FU, Hjejle 600 R, Strandhjejle 1 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 15 R, Sanglærke 3 T, Engpiber 15 FU, Skærpiber 2 FU, Bjergpiber 2 FU, Gærdesmutte 2 FU, Skægmejse 2 FU, Allike 20 TF, Råge 15 FU, Ravn 1 FU, Stær 30 FU, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 3 FU, Bjergirisk 100 FU, Lapværling 1 OF, Rørspurv 1 R. Per Damgaard Poulsen 
Christiansminde: Gærdesmutte 2 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 R, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 2 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 12 FU, Stillits 3 FU. Susanne Rørdam Skov
Grusgrave v/Birkum: Havørn 1 AD R. Per Rasmussen
Hjallese: Gråand 1 FU, Hættemåge 3 FU, Ringdue 12 R, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 10 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 14 FU, Spætmejse 1 FU, Husskade 2 FU, Allike 4 FU, Råge 6 FU, Gråkrage 1 FU, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 1 FU. Martin Rheinheimer
Knudshoved Færgehavn
: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 4 R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 3 R, Alk 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 FU, Musvit 1 R, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 OF, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Sortgrå Ryle 4 FU, Hættemåge 3 OF, Sølvmåge 3 R, Rødhals 3 R, Solsort 1 R, Snespurv 11 R. Pierre Bentzen
Gudme Sø: Fiskehejre 4 FU, Musvåge 1 FU, Rødhals 3 FU, Sjagger 5 FU, Vindrossel 8 FU, Ravn 2 OF, Gulirisk 1 M FU (Jagede en lille flok småfugle op i et træ (ca. 25m væk) og den her sad i toppen og kunne ses meget fint. Den var kraftig gul på brystet og den markante øjenstribe sås også fint sammen med de sorte længde striber. Der var yderlig 2 andre i flokken som lignede hunner men så dem ikke så godt som hannen. Gik tilbage til mit hus (ca. 150m) efter mit kamara men de var væk og jeg så dem ikke igen. Ved godt at det er meget sent at se sådan en fætter men jeg kan jo kun fortælle hvad jeg så). Erik Jensen
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R, Blisgås 42 R, Bramgås 2300 R, Skægmejse 4 R, Halemejse 12 R. Gregers Johannesen 
Silkeå: Vandstær 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 FU, Musvit 1 R, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Silkeå: Tårnfalk 1 R, Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU. Kirsten Pedersen
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 8 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 13 R, Rødben 2 R, Gråkrage 5 R. Ella Mikkelsen 
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 5 FU, Skarv 6 R, Knortegås 9 R, Gråand 12 R, Toppet Skallesluger 8 FU, Hættemåge 21 FU, Sølvmåge 7 R, Svartbag 1 R. Susanne Rørdam Skov

Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R.  Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 1 R, Bramgås 1 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 9 R, Pibeand 40 R, Krikand 30 R, Gråand 20 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 20 R, Hjejle 1 T, Almindelig Ryle 1 R, Grønspætte 1 FU, Bogfinke 10 R, Grønirisk 80 FU, Stillits 2 FU, Bjergirisk 40 FU. Arne Bruun
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 41 R, Fiskehejre 8 R, Grågås 7 R, Pibeand 300 R, Krikand 17 R, Spidsand 4 R, Taffeland 43 R, Troldand 150 R, Storspove 1 R, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 18 R, Solsort 4 R, Husskade 2 R, Gråkrage 8 R, Bogfinke 4 R. Ella Mikkelsen


  

Tirsdag den 6. November 2018                         Solopgang: 07:31 Solnedgang: 16:30

Lundeborg, matriklen: Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Allested: Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Skovspurv 4 FU. Niels Lund
Brahesborg og Brahesborg Skov: Gråand 50 R, Havørn 1 R, Ringdue 24 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 2 R, Fuglekonge 14 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 4 R, Skovskade 1 FU, Grønirisk 3 R. Kirsten Pedersen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R. Torben Skytte Hvass
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 2 R, Troldand 1 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Hættemåge 15 R, Solsort 4 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Skovskade 3 R, Allike 55 FU, Råge 11 R. Ella Mikkelsen
Føns Vang:
Sølvhejre 4 R, Fiskehejre 14 R, Grågås 30 R, Pibeand 4 R, Krikand 30 R, Havørn 2 R, asan 4 R, Almindelig Ryle 52 R, Rødben 2 R, Husskade 4 R, Allike 4 R. Bent Carstensen
Gudme Sø: Stor Flagspætte 1 FU, Vindrossel 10 FU, Fuglekonge 3 FU, Spætmejse 2 FU. Erik Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Ravn 2 R, Gulspurv 5 R. Bent Carstensen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 4 R, Knortegås 1 R, Ederfugl 2 R, Sortgrå Ryle 2 R, Alk 1 FU, Ringdue 17 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 10 R, Sangdrossel 1 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Snespurv 8 R. Niels Bomholt Jensen 
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Grønbenet Rørhøne 2 FU, Vandstær 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 SY, Gransanger 1 R, Skovskade 1 R, Allike 11 R. Ella Mikkelsen
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Fiskehejre 2 OF. Jan Sørensen
Skaboeshuse: Grønspætte 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 3 FU, Fuglekonge 5 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 1 R, Træløber 1 FU. Leif Kristensen
Tarup (Odense): Hættemåge 11 OF, Ringdue 21 OF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R NAT, Husskade 1 OF, Allike 1 FU, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 FU. Jan Sørensen
Thurø By m.m.: Spurvehøg 1 OF. Arne Bruun 
Universitetet - Odense: Grønirisk 25 FU. Martin Rheinheimer
Vesteregn: Rød Glente 2 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 5 R, Fjeldvåge 1 R, Hjejle 65 R, Vibe 45 R, Stær 35 R. Nis Rattenborg
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 22 R, Fiskehejre 4 R, Pibeand 230 R, Taffeland 14 R, Troldand 22 R, Almindelig Ryle 3 R, Storspove 1 R, Rødben 14 R, Stenvender 6 T R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 8 R, Engpiber 2 R, Skærpiber 3 R, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 4 R, Solsort 15 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 16 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 2 FU, Gråkrage 3 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 10 R, Bjergirisk 14 FU. Niels Bomholt Jensen


    

Mandag den 5. November 2018                         Solopgang: 07:29 Solnedgang: 16:32

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brockdorff Skov
: Dobbeltbekkasin 1 R, Ravn 4 R. Lars Philip Nielsen
Gudme Sø: Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 3 SY, Vindrossel 3 FU, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 6 FU, Bogfinke 4 FU. Erik Jensen
Gulstav: Fiskehejre 1 R, Bramgås 30 OF, Pibeand 35 T R, Knarand 13 R, Krikand 7 R, Skeand 2 R, Lille Skallesluger 1 R, Rød Glente 2 TF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 R, Ringdue 200 TF, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 3 R, Solsort 6 R, Sjagger 30 R, Sangdrossel 2 R, Fuglekonge 8 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU, Halemejse 6 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 2 R, Korttået Træløber 1 FU, Allike 90 TF, Gråkrage 3 R, Stær 130 OF,
Bogfinke 3 R. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 14 FU, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 1 R, Grågås 33 R, Gravand 42 FU, Pibeand 141 FU, Knarand 169 FU, Krikand 1523 R, Gråand 451 R, Spidsand 18 FU, Skeand 64 FU, Taffeland 35 R, Troldand 190 R, Hvinand 20 FU, Lille Skallesluger 1 F R, Vibe 65 R, Almindelig Ryle 143 FU, Stor Kobbersneppe 2 FU, Storspove 1 FU, Sortklire 1 R, Hvidklire 5 R, Hættemåge 240 R, Sølvmåge 280 R, Allike 20 FU, Gråkrage 35 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Grågås 420 R, Bramgås 10 R, Pibeand 6 R, Gråand 134 R, Spidsand 2 R, Troldand 1 R, Hvinand 473 FU, Toppet Skallesluger 130 FU, Strandskade 2 R, Almindelig Ryle 5 R, Storspove 5 R, Rødben 1 R, Hættemåge 63 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 15 R, Gråkrage 5 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Pibeand 50 FU, Krikand 60 FU, Gråand 12 R, Havørn 2 AD OF, Gråkrage 10 FU, Stær 9 FU. Kurt Due Johansen 
Knudshoved Færgehavn: Snespurv 5 R. Peter Pelle Clausen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Bjergvipstjert 1 R. Peter Pelle Clausen
Siø: Fiskehejre 17 R, Mosehornugle 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Musvåge 1 R, Ringdue 6 R, Solsort 4 FU, Skovskade 1 R. Leif Kristensen
Tommerup: Tyrkerdue 2 R, Kernebider 1 FU. Niels Erik Simonsen
Trente Mølle m.m.: Gærdesmutte 1 FU, Solsort 2 FU T, Fuglekonge 4 FU, Halemejse 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 5 FU, Spætmejse 1 FU, Spætmejse 2 R, Træløber 2 FU, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 2 R. Leif Kristensen


  

Søndag den 4. November 2018                         Solopgang: 07:27 Solnedgang: 16:34

Brændegaard Sø: Havørn 1 1K R (ungen fra i 2018). Erik Thomsen
Stige Ø
: Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Esben Eriksen
Stige Ø
: Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Kristoffer Hansen
Broholm (10:00): Sjagger 50 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, stranden: Mørkbuget Knortegås 8 T. Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bårdesø
: Sangsvane 110 R, Bramgås 3000 R. Ella Mikkelsen
Enge v/Odense Ås udløb:
Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Flyvesandet: Grønspætte 1 FU, Topmejse 5 FU. Ella Mikkelsen
Gudbjerg: Havørn 1 2K+ R, Ravn 41 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gudme Sø: Fiskehejre 4 FU, Sjagger 23 OF, Vindrossel 9 FU, Ravn 4 OF. Erik Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 700 R, Havørn 2 IMM OF, Vandrefalk 2 OF. Anders Vedel
Holckenhavn Fjord: Grågås 600 R, Havørn 2 R. Eske Frank Morthensen
Hvidkilde Sø:
Sølvhejre 2 R. Arne Bruun
Juelsberg:
Sølvhejre 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Klakkebjerg: Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Evald Mehlsen
Knudshoved Færgehavn
: Skarv 8 OF, Skarv 65 R, Bramgås 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Sortgrå Ryle 2 FU (ankomst), Sølvmåge 7 FU,. Sølvmåge 24 R, Svartbag 4 R, Skærpiber 1 FU, Gråkrage 5 FU. Aleks Lund
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Musvåge 1 R. Aleks Lund
Munkebo: Bramgås 500 T. Peter Lillesø
Nærå Strand/Agernæs Flak: Spidsand 60 R, Havørn 2 R, Hjejle 2000 R, Almindelig Ryle 4000 R, Storspove 140 R. Ella Mikkelsen
Nørreby: Bramgås 1200 R. Ella Mikkelsen
Odense Kanal: Lille Lappedykker 21 R. Jacob Sterup
Seden Strand: Lille Lappedykker 85 R, Knopsvane 500 R, Blishøne 2000 R. Jacob Sterup
Seden Strand:
Sølvhejre 1 FU, Blishøne 2000 R. Ella Mikkelsen
Skaboeshuse:
Sølvhejre 1 FU, Enkeltbekkasin 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Stige Ø: Hvidbrynet Løvsanger 1 FU. Jacob Sterup
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Grønspætte 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU. Morten Müller
Vigelsø: Bramgås 900 FU, Havørn 2 AD R, Hjejle 300 R. Jacob Sterup 
 


  

Lørdag den 3. November 2018                           Solopgang: 07:25 Solnedgang: 16:36

Lundeborg, matriklen: Stær 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assistens Kirkegård, Odense: Lille Gråsisken 2 T. Evald Mehlsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 19 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 182 R, Bramgås 520 FU, Bramgås 16 OF, Gravand 2 R, Pibeand 310 FU, Krikand 111 FU, Gråand 24 R, Spidsand 7 R, Skeand 5 R, Taffeland 135 R, Troldand 580 R, Bjergand 4 R, Toppet Skallesluger 4 T, Musvåge 1 R, Hjejle 265 R, Vibe 28 R, Almindelig Ryle 26 FU, Almindelig Ryle 72 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Hættemåge 21 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 OF, Engpiber 1 R, Solsort 4 FU, Vindrossel 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU, Ravn 2 OF, Stær 6 R, Bogfinke 6 FU, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 R, Stillits 3 FU, Bjergirisk 80 FU, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Ederfugl 2000 R, Rød Glente 1 TF, Hedelærke 6 T, Skærpiber 6 T. Michael Mosebo Jensen
Dræet: Havørn 1 R. Tom Giersing
Enge v/Odense Ås udløb: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen 
Espe: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet: Havørn 2 FU, Halemejse 20 FU. Inger Christensen 
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 1500 FU. Jens Bækkelund
Føns Vang:
Sølvhejre 9 R, Hvinand 150 R, Havørn 2 AD R, Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Bramgås 570 T, Rød Glente 1 TF, Trane 9 TF, Natugle 3 R, Hedelærke 11 T, Skærpiber 8 T, Sjagger 360 T, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Stor Tornskade 1 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov: Skovsneppe 1 R. Michael Mosebo Jensen 
Gyldensteen Gods: Bjergvipstjert 1 R. Jens Bækkelund
Hav ved Tryggelev Nor: Sortand 140 R. Michael Mosebo Jensen
Helnæs: Marker nord for Maden: Bramgås 1000 R, Bramgås 2500 Ø. Erik Busk
Hessum: Rød Glente 1 FU. Jens Bækkelund
Hestehave (Tranekær): Rød Glente 1 S. Claus Dalskov
Keldsnor: Bramgås 600 R. Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Bramgås 700 FU,  Havørn 1 AD R. Søren Bøgelund
Klise Nor: Bjergpiber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Lumby Middelgrund: Storspove 64 FU, Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 2 FU. Tom Giersing
Nørreballe Nor: Bramgås 4500 R, Vandrefalk 1 F AD R, Trane 9 S. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Vandrefalk 1 F AD R. Michael Mosebo Jensen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 R. Michael Mosebo Jensen
Seden Strand:
Sølvhejre 1 VDR FU . Kristoffer Hansen
Siø: Havørn 1 AD OF. Ole Goldschmidt
Skaboeshuse: Agerhøne 18 FU, Grønspætte 1 FU, Silkehale 25 S. Kurt Kaack Hansen
Slambassinet (Odense): Skægmejse 6 R. Evald Mehlsen
Stige Ø: Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Kristoffer Hansen
Svanninge Bakker: Rødtoppet Fuglekonge 5 FU, Stor Tornskade 1 R, Sortkrage 4 R. Martin Rheinheimer
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Dværgmåge 1 R. Niels Andersen
Thurø Rev: Krikand 120 R, Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Tommerup: Stor Flagspætte 1 R. Niels Erik Simonsen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 800 R, Knarand 15 R, Skeand 10 R, Skægmejse 15 R. Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2000 R, Rød Glente 1 T, Huldue 11 T, Skægmejse 10 R. Gregers Johannesen
Æbelø Holm: Havørn 1 OF. Tom Giersing


   

Fredag den 2. November 2018                           Solopgang: 07:23 Solnedgang: 16:38

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assistens Kirkegård, Odense: Spurvehøg 1 M FU. Evald Mehlsen
Bagenkop: Grågås 210 SV, Bramgås 230 SV, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD OF, Vandrefalk 1 SV, Sanglærke 160 SV, Husrødstjert 1 R, Sjagger 270 SV, Sangdrossel 18 SV, Vindrossel 28 SV, Misteldrossel 23 SV, Drossel sp. 150 SV, Husskade 24 R, Allike 380 SV, Stær 400 SV. Søren Bøgelund
Botofte Skovmose: Havørn 2 R. Hans-Henrik Wienberg
Dræet: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Rød Glente 3 OF. Lilly Sørensen
Espe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Flyvesandet: Musvåge 1 R, Ringdue 110 OF, Grønspætte 2 FU, Ravn 1 R, Stær 60 v, Bogfinke/Kvækerfinke 80 S, Grønirisk 30 FU, Snespurv 4 R. Ella Mikkelsen
Føns vang:
Sølvhejre 9 R, Fiskehejre 5 R, Sangsvane 17 R, Grågås 1000 R, Bramgås 120 R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 20 R, Almindelig Ryle 15 R. Bent Carstensen
Grusgrave v/Birkum:
Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Gudme Sø: Hættemåge 400 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sjagger 24 FU, Vindrossel 3 FU, Ravn 3 OF. Erik Jensen
Hav nord for Flyvesandet:
Nordisk Lappedykker 1 FU, Ederfugl 80 R, Havlit 2 R, Sortand 80 R, Fløjlsand 11 FU, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 42 FU, Alk 10 FU. Ella Mikkelsen
Hav øst for Thurø: Knortegås Mørkbuget (bernicla) 20 R. Arne Bruun
Kongshøj Mølle: Isfugl 1 F R, Bjergvipstjert 1 OF. Eske Frank Morthensen
Lyndelse: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 24 FU, Nordisk Lappedykker 1 FU, Skarv 25 FU, Fiskehejre 7 FU, Knopsvane 4 R, Sangsvane 5 R, Grågås 520 R, Bramgås 4 R, Pibeand 550 R, Knarand 24 R, Krikand 150 R, Spidsand 4 R, Taffeland 53 R, Troldand 80 T, Hvinand 5 R, Havørn 2 AD FU, Musvåge 1 LF R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 1K OF , Vibe 52 R, Almindelig Ryle 7 T FU, Hættemåge 200 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 11 R, Isfugl 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Gråkrage 3 R, Stillits 2 OF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 1 AD R, Vandrefalk 1 JU FU, Hjejle 3000 R. Ella Mikkelsen
Odense Kanal: Almindelig Ryle 50 T, Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Simmerbølle: Rød Glente 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Skovparken Nyborg: Silkehale 31 OF, Sjagger 95 R. Eske Frank Morthensen
Slipshavn Enge: Almindelig Ryle 13 R, Storspove 1 R, Rødben 15 R, Engpiber 2 R, Bjergvipstjert 1 OF, Gråkrage 12 R, Stær 23 R, Bjergirisk 20 R. Peter Pelle Clausen
Snarup Have: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Stige Ø:
Sølvhejre 1 FU . Jens O. Hansen
Thurø Rev: Grågås 65 R, Knortegås Mørkbuget (bernicla) 17 R, Pibeand 90 R, Krikand 30 R, Strandskade 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R. Arne Bruun 


   

Torsdag den 1. November 2018                         Solopgang: 07:21 Solnedgang: 16:40

Vejlen, Taasinge: Fjeldvåge 1 OF, Hvidklire 2 R, Vindrossel 10 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Grå/skovspurv 30 R FU; Bogfinke 2 FU, Grønirisk 3 FU, Gulspurv 3 R, Allike 6 R FU, Ringdue 10 R FU, Bramgås 9 OF S, Musvit 2 FU, Blåmejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop: Pibesvane 6 SV, Grågås 160 SV, Bramgås 490 SV, Pibeand 5 SV, Rød Glente 2 SV, Spurvehøg 8 SV, Musvåge 17 SV, Huldue 22 SV, Ringdue 2000 SV, Tyrkerdue 20 R, Sanglærke 40 SV, Skærpiber 2 SV, Husrødstjert 2 SY, Allike 1250 SV. Søren Bøgelund
Brydevang (Svendborg): Sjagger 50 FU. Inger Christensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 1 R, Havørn 4 R, Musvåge 5 OF. Leif Sørensen
Damlavet, mose syd for: Musvåge 2 R. Kirsten Pedersen
Ejby Mølle: Gråand 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Bjergvipstjert 2 R, Silkehale 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 6 R, Vindrossel 3 OF, Halemejse 2 R, Blåmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Allike 35 R, Gråkrage 2 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 OF. Jens Friis-Walsted
Frøbjerg: Musvåge 2 R. Kirsten Pedersen
Frøbjerg Banker: Rød Glente 1 FU. Kirsten Pedersen
Grusgrave v/Birkum
: Lille Lappedykker 12 R, Toppet Lappedykker 23 R, Skarv 18 R,
Sølvhejre 1 FU, Knopsvane 5 R, Grågås 20 R, Pibeand 50 R, Knarand 85 R, Krikand 50 R, Gråand 150 R, Taffeland 90 R, Troldand 100 R, Hvinand 6 R, Lille Skallesluger 2 F R, Havørn 2 AD OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 40 R, Vibe 200 R, Hættemåge 500 R, Stormmåge 100 R, Sølvmåge 20 R, Engpiber 10 R. Per Rasmussen
Gudme Sø: Bramgås 400 S, Musvåge 1 FU, Vindrossel 1 OF, Fuglekonge 2 FU. Erik Jensen
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Ederfugl 13 R. Pierre Bentzen
Posen: Fiskehejre 1 OF, Musvåge 2 FU, Ringdue 3 OF, Jernspurv 1 R, Solsort 9 FU, Vindrossel 11 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 OF, Bogfinke 1 OF, Stillits 5 R, Dompap 3 FU, Gulspurv 8 R. Leif Kristensen
Præsteskov v/Nordenhuse:  Ravn 2 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 T. Evald Mehlsen
Ravnebanke Skov: Gråand 8 R, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 12 R, Sjagger 3 R, Fuglekonge 21 R, Halemejse 2 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 3 R, Spætmejse 2 R, Træløber 1 R, Korttået Træløber 2 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 13 R, Grønsisken 6 R, Dompap 1 R, Kernebider 1 R. Jens Friis-Walsted
Røjsmose Skov: Rød Glente 1 FU, Sjagger 15 FU, Fuglekonge 4 FU, Skovskade 1 R. Kirsten Pedersen 
Stige Ø:
Sølvhejre 1 FU. Torben Skytte Hvass
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 10 FU, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Fiskehejre 1 OF, Pibeand 28 R, Gråand 47 R, Troldand 464 R, Havørn 1 AD FU, Tårnfalk 1 R, Sjagger 28 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 R, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 R. Leif Kristensen
Tarup (Odense): Knopsvane 3 OF, Hættemåge 10 R, Engpiber 1 OF. Jan Sørensen
Tarup Grusgrave: Isfugl 1 FU. Per Rasmussen
Universitetet - Odense: Råge 5000 OF. Martin Rheinheimer 
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 4 R, Fiskehejre 6 FU, Grågås 8 R, Krikand 5 R, Hvinand 5 FU, Hvidklire 4 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 1 R, Fuglekonge 2 FU, Skægmejse 1 R, Halemejse 12 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Æbelø: Havørn 6 FU, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 45 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 7 R, Pibeand 18 R, Krikand 7 R, Spurvehøg 1 FU, Fasan 1 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 3 R, Ringdue 3 R, Solsort 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 12 R, Bjergirisk 25 R. Pierre Bentzen 


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

20 nov 2018
This page is part af: Http://www.Snatur.dk