Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 39. - 44. ( 1. oktober - 31. oktober 2023).                     Sidst opdateret 07 november 2023 08:46:08 

 

 

 

Tirsdag den 31. oktober 2023              Solopgang: 07:19 Solnedgang: 16:43

Stabolt, Tåsinge: Bramgås 1000+ R. Henning Steen Hansen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Beldringe: Sjagger 500 T. Ella Mikkelsen
Duered:
Rød Glente 44 R NAT, Ravn 10 R. Leif Bisschop-Larsen
Flyvesandet: Snespurv 10 R. Maria Rasmussen
Gultved:
Rød Glente 61 R NAT . Per Rasmussen
Magleby Nor: Sanglærke 80 R. Søren Bøgelund
Stenløseskoven: Sølvhejre 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rød Glente 2 R. Søren Bøgelund
Vejlen, Tåsinge: Knarand 26 FU, Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen


  

Mandag den 30. oktober 2023              Solopgang: 07:17 Solnedgang: 16:45

Vejlen, Tåsinge: Blå kærhøg 2 FU, Skægmejse 2 R, Dobbeltbekkasin 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge: Blå kærhøg 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Strammelse: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Søby, Monnetvej: Mørkbuget knortegås 35 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Lunkebugten (11.30): Rødben 28 OF FU R, Knopsvane 100 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vemmenæs: Fiskehejre 1 R, Gråand 2 R, Knopsvane 2 R, Sølvmåge 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Skeand 150 R, Toppet Lappedykker 58 R,
Sølvhejre 23 FU. Carsten Skou
Dovns Klint: Huldue 6 TF, Sort Glente/Rød Glente 1 1K T FU. Morten Müller
Dovns Klint: Halemejse 20 OF, Tornirisk 60 OF. Flemming Johansen
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 2100 R. Jens David Kofoed Mogensen
Føns Vang: Grågås 500 R, Sølvhejre 4 R. Ralph Qwinten
Glisholm Sø: Isfugl 1 OF. Anthony M. Carter
Gulstav: Skovsneppe 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Sølvhejre 2 FU. Morten Müller
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 43 R, Knarand 163 R, Pibeand 1180 R, Gråand 585 R, Spidsand 21 FU, Krikand 325 R, Vibe 505 R, Sortklire 13 R, Havørn 2 IMM FU. Jens Bækkelund 
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 206 R. Jens David Kofoed Mogensen
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 620 R. Jens Bækkelund
Magleby Nor: Tajgasædgås 5 R
, Vandrefalk 1 1K R . Morten Müller
Nakkebølle Inddæmning: Pibeand 350 R, Blå Kærhøg 1 F FU. Carsten Skou
Nordenbro:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU. Ingrid Stegmann
Odense Å v/Brobyværk: Rød Glente 2 OF. David Damgaard Dysager
Revninge: Agerhøne 10 R. Søren Louis Rasmussen
Siø: Bramgås 3900 FU, Tundrasædgås 1 FU, Pibeand 760 FU, Krikand 170 FU. Ole Goldschmidt
Surskov: Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 2 FU
. Arne Christensen
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU . Susanne Rørdam Skov
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU. Morten Müller
Ørnehøj-området (Gulstav): Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Grønirisk 100 R. Ralph Qwinten


  

Søndag den 29. oktober 2023              Solopgang: 07:15 Solnedgang: 16:47

Rudkøbing: Havørn 1 OF, Silkehale 50 R. Leif Sørensen [Facebook]
Rudkøbing
: Silkehale 40 R. Erik Thomsen
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen)
: Rødstrubet Lom 1 FU, Tejst 2 FU, Alk 5 FU
, Dværgmåge 1 FU. Lars Kirk
Knudshoved Færgehavn: Sølvhejre 1 OF, Sortgrå Ryle 5 R, Spurvehøg 1 OF, Skærpiber 4 R. Lars Kirk

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU. Niels Selck
Dovns Klint: Spurvehøg 13 S, Vandrefalk 1 AD SV, Blåmejse 50 T, Hedelærke 3 S. Morten Müller
Flyvesandet: Stor Tornskade 1 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 2000 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Sortklire 13 FU. Jens Bækkelund
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Dværgmåge 1 FU. Lars Kirk 
Højrup v/Hillerslev: Rød Glente 2 OF. Lilly Sørensen
Knudshoved Færgehavn: Sølvhejre 1 OF, Sortgrå Ryle 5 R. Lars Kirk 
Lindø + vade v/Jersore: Toppet Skallesluger 105 R, Strandskade 60 R, Storspove 118 FU, Blå Kærhøg 1 M FU, Blå Kærhøg 1 BR S. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nordenhuse: Silkehale 26 FU. Kurt Kaack Hansen
Rudkøbing: Silkehale 50 R. Leif Sørensen
Rudkøbing: Silkehale 37 R. Søren Sørensen
Rudkøbing: Silkehale 52 R. Stoffer Jaeger
Rudkøbing Havn: Silkehale 92 R
Pierre Bentzen
Rudkøbing Havn: Silkehale 65 FU. Morten Müller
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Sule 3 OF. Jørn Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 FU, Dværgfalk 1 OF. Morten Kristiansen
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 3 OF
. Arne Christensen
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU . Stoffer Jaeger
Vindeby (Tåsinge): Mosehornugle 1 OF. Jens-Gert Hansen


Lørdag den 28. oktober 2023              Solopgang: 08:13 Solnedgang: 17:50

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 400 SV, Knarand 4 R
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 1 R, Blå kærhøg 2 FU, Sølvhejre 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Horseskov: Ringdue 800 R, Spurvehøg 2 R, Rød Glente 1 R
Hesselagergård: Musvåge 2 FU, Stær 300 FU OF, Fasan 100 FU (klar til jagt), Vindrossel 20 FU, Solsort 15 FU, Bogfinke 10 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 126 T, Huldue 35 T, Ringdue 10700 T, Sortstrubet Lom 1 T, Hedelærke 8 T, Sjagger 530 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2100 T. Frank Jensen-Hammer
Fyns Hoved: Silkehale 52 T. Esben Eriksen
Gulstav Vesterskov: Havørn 3 OF. Søren G. Nielsen
Jersore: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Lørup Hede: Rød Glente 4 FU. Benjamin Bech
Rudkøbing: Silkehale 60 R. Søren Sørensen
Skanseodde/Vindeby Nor: Isfugl 1 R, Ringdrossel 1 M R. Jens-Gert Hansen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Havørn 2 R T. Ole Henrik Scharff
Stjovl: Bramgås 2500 R. Leif Sørensen
Stjovl: Bramgås 1300 FU. Leif Kristensen
Strandenge SV f/Skovhuse: Isfugl 1 FU. Sanne Lykke Dalgaard
Søgård Mose (Langeland): Sjagger 350 S. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødstjert 1 F R. Allan Østergaard
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU. Leif Kristensen
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU . Søren G. Nielsen
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyknæbbet (ssp. caryocatactes) 1 R. Benjamin Bech
Østereng, Bogense: Fiskehejre 25 R. Jens Bækkelund


DOF- nyheder:
             GUIDE: Nye fuglekiggere kan begynde her
             Invitation til bogreception
             Sortmejsen er på stikkerne blandt nåle


  

Fredag den 27. oktober 2023              Solopgang: 08:11 Solnedgang: 17:52

Stjovl: Bramgås 1500 R, Rødhalset Gås 1 R  . Lars Kirk
Hesselagergård
: Gransanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Vesteregn:
Nøddekrige 1 R (En lille flok ornitologer hold stand ved Nøddekrigeren i dag, vi ventede og ventede. Og så sidder den inde i en hasselnøddebusk og sover. Det meste af formiddagen sov den, kun fremme i 4 – 5 minutter og spiste Havtornebær, tilbage til pinden og sove videre, måske der er en rus i bærrene). Erik Thomsen
Vesteregn:
Nøddekrige 1 R . Stoffer Jaeger

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Bramgås 5890 T, Spidsand 31 T,
Huldue 2500 T, Ringdue 86300 T, Rødstrubet Lom 6 T, Skarv 1300 R, Blå Kærhøg 4 T, Spurvehøg 53 T, Rød Glente 10 T, Musvåge 46 T, Allike 5780 T, Blåmejse 130 T, Hedelærke 50 T, Misteldrossel 12 T, Bjergvipstjert 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 3500 T. Frank Jensen-Hammer
Fænø: Havørn 2 R. Kjeld Lund
Lindholm, Nyborg: Stor Tornskade 1 R. Peter Pelle Clausen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU. Sanne Lykke Dalgaard
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Dværgfalk 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Skaboeshuse: Sjagger 450 FU. Kurt Kaack Hansen
Skanseodde/Vindeby Nor: Isfugl 1 R, Ringdrossel 1 BR R [Jens-Gert Hansen
Sortemosen (Sydfyn): Ravn 5 OF. Morten Kristiansen
Stjovl: Bramgås 1500 R,
Rødhalset Gås 1 R . Lars Kirk
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 R. Sanne Lykke Dalgaard
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 R . Flemming Agner Jørgensen
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU (Sover efter at have spist havtorn. Sidder i busk mellem nr. 17 og 19.). Michael L.J. Glentedal
Øksenrade Skov: Sølvhejre 1 OF. Per C. Pedersen


Torsdag den 26. oktober 2023            Solopgang: 08:09 Solnedgang: 17:54

Monnet, Tåsinge: Havørn 2 R, Sølvhejre 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Spodsbjerg
: Dværgmåge 2 FU. Erik Thomsen
Sdr. Højrup
: Rødhals 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 28 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Dovns Klint: Ringdue 39400 T, Blå Kærhøg 5 T, Havørn 2 OF, Rød Glente 4 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 8600 T. Frank Jensen-Hammer 
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Føns Vang: Sølvhejre 6 R. Tom Tjørnum
Gulstav: Blå Kærhøg 1 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Blå Kærhøg 1 OF, Rød Glente 2 OF, Hedelærke 15 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Mursejler 1 OF, Mosehornugle 2 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 10 R, Havørn 2 FU. Tom Tjørnum
Magleby Nor: Bramgås 3000 FU, Blisgås 105 FU. Søren Bøgelund
Nordenbro: Rød Glente 4 OF. Bo Gregersen
Nyborg Slot: Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R. Morten Kristiansen 
Vesteregn:
Nøddekrige 1 FU. Kristina Svendsen
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU. Morten Kristiansen
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU. Bo Gregersen
Ørnehøj-området (Gulstav): Sølvhejre 1 R, Stor Tornskade 1 R. Søren Bøgelund


 

Onsdag den 25. oktober 2023            Solopgang: 08:07  Solnedgang: 17:56

Kogtved, matriklen: Bramgås 26 SV, Bramgås 40 SV, Grønsisken 30 OF
Vesteregnen, Stenbækvej:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 R.  Solberg Jensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sølvhejre 1 R. Erik Overlund
Brændegård Sø: Sølvhejre 23 R. Bo Gregersen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 27 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Bårdesø: Bramgås 5000 FU. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Spidsand 13 T, Huldue 29 T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 159 T, Rød Glente 2 T, Rød Glente 9 OF, Dværgfalk 2 T, Stor Tornskade 1 R, Allike 5610 T, Hedelærke 13 T, Bogfinke/Kvækerfinke 5600 T, Stillits 60 T, Grønsisken 820 T. Frank Jensen-Hammer
Flyvesandet: Sølvhejre 1 OF, Sule 3 V, Hjejle 2000 SØ, Grønirisk 400 S. Ella Mikkelsen
Gulstav: Dværgfalk 1 T. Finn Abildtrup Dalgaard
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Stor Tornskade 1 FU
. Niels Andersen
Klæsø Nor: Taffeland 150 R. Auroura Epoke Dalsgård
Knudshoved Færgehavn: Sortkrage 5 FU, Skærpiber 5 FU. Kurt Kaack Hansen
Morud:
Steppehøg 1 S. Anton Markvard
Nærå Strand/Agernæs Flak:
Hjejle 10000 R, avørn 2 OF. Ella Mikkelsen
Thurø Rev: Pibeand 283 FU, Krikand 156 FU, Grønirisk 150 FU. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Skægmejse 60 FU. Niels Selck


 

Tirsdag den 24. oktober 2023            Solopgang: 08:05  Solnedgang: 17:58

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 534 T, Bramgås 11020 T, Huldue 63 T, Ringdue 49100 T, Blå Kærhøg 6 T, Spurvehøg 67 T, Rød Glente 8 T, Dværgfalk 1 T, Allike 1470 T, Bogfinke/Kvækerfinke 16000 T, Tornirisk 120 T, Stor Korsnæb 1 T, Stillits 200 T, Grønsisken 260 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Føns Vang: Bramgås 2160 R, Grågås 580 R, Sølvhejre 14 R, Havørn 2 AD R, Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Påø: Sule 2 FU. Søren Bøgelund
Rath: Blå Kærhøg 1 M FU. Søren Bøgelund
Røjle By: Bramgås 1280 SV. Michael Mosebo Jensen
Storebælt ud for Skaboeshuse: Sule 2 S. Jørn Knudsen
Vejrup v/Indslev: Rød Glente 2 R. Nis Rattenborg
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 2 FU
. Pierre Bentzen 
Vesteregn:Bramgås 1000 FU,
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU . Leif Kristensen
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU. Claus Dalskov
Vesteregn: Bramgås 1500 FU, Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 R. Morten Müller
Vesteregn: Nøddekrige 1 FU
. Jane Ditzel
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 1060 T, Ringdue 2200 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 17 T, Rød Glente 11 T, Dværgfalk 2 T, Allike 2000 OF, Sjagger 350 OF, Bjergvipstjert 1 OF. Søren Bøgelund


 

Mandag den 23. oktober 2023            Solopgang: 08:02  Solnedgang: 18:01

Vejlen, Tåsinge:Sølvhejre 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Stjoul
: Bramgås 150 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Stjoul havn: Knortegås 3 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Vesteregn, Stenbækvej:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU . Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Bramgås 1900 OF, Grågås 800 R, Spidsand 55 FU, Lille Lappedykker 33 FU, Sølvhejre 1 FU, Sandløber 1 FU. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 11 S, Rød Glente 4 SV. Morten Müller
Fakkemose: Blå Kærhøg 1 1K FU. Morten Müller
Gulstav: Blå Kærhøg 1 BR FU. Morten Müller
Gulstav: Huldue 4 T, Blå Kærhøg 4 T, Rød Glente 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R. Tom Tjørnum
Keldsnor: Hjejle 250 OF, Blå Kærhøg 2 BR S. Morten Müller
Keldsnor: Sortgrå Ryle 1 FU
. Arne Christensen
Keldsnor: Bramgås 2000 R, Skeand 30 R, Stor Præstekrave 20 R, Sortgrå Ryle 1 R, Blå Kærhøg 1 BR T, Rød Glente 4 OF. Leif Bisschop-Larsen
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Stor Tornskade 1 FU. Susanne Pouplier
Knudshoved Færgehavn: Sule 3 FU, Rød Glente 7 V, Musvåge 152 V, Allike 950 V. Henrik Mørup-Petersen
Odense Kanal: Isfugl 1 R, Vandrefalk 1 R. Jens O. Hansen
Rath: Rød Glente 2 SV. Morten Müller
Skanseodde/Vindeby Nor: Enkeltbekkasin 1 R. Jens-Gert Hansen
Vejlen, Tåsinge: Krikand 225 R, Sølvhejre 2 FU, Hjejle 450 OF, Vandrefalk 1 OF. Niels Andersen
Vesteregn: Rød Glente 2 OF,
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 R. Leif Sørensen
Vesteregn:
Nøddekrige 1 FU. Christian Pedersen
Vesteregn: Rød Glente 2 OF,
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU . Pierre Bentzen
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU , Tornirisk 58 FU. Arne Christensen 
Æbelø: Stenvender 1 R, Sortgrå Ryle 1 FU,
Slørugle 1 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Blå Kærhøg 1 FU. Jens Bækkelund
Ørbæk: Musvåge 39 SV. Hans Rytter 


 

Søndag den 22. oktober 2023            Solopgang: 08:00  Solnedgang: 18:03

Vesteregn, Stenbækvej: Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU . Kurt Kaack Hansen
Vesteregnen, Stenbækvej
:
Nøddekrige 1 FU . Bente Holmgaard Larsen
Lundeborg
: Canadagås 15 OF, Skarv 10 FU, Mørkbuget knortegås 75+ OF, Ederfugl 25 FU, Bramgås 100+ OF. Poul Brugs Rasmussen
Hou: Ederfugl 1000+ R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Trane 72 S. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Skeand 25 FU, Knarand 110 FU, Toppet Lappedykker 50 FU, Huldue 4 OF, Trane 3 OF, Sølvhejre 23 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden By: Blå Kærhøg 1 F OF. Esben Aagaard
Bøjden Nor: Bramgås 3000 R, Grågås 1000 R, Sølvhejre 7 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Tajgasædgås/Tundrasædgås 12 S, Ringdue 3500 S, Blå Kærhøg 3 BR S, Spurvehøg 25 TF, Blå Kærhøg 3 BR S, Havørn 2 S, Dværgfalk 1 S, Blåmejse 150 S, Hedelærke 18 S. Morten Müller
Dovns Klint: Huldue 30 S, Ringdue 10000 T, Spurvehøg 15 OF, Havørn 2 T, Dværgfalk 1 S. Carsten Skou
Egebjerggård Storskov: Grønspætte 2 R. Henrik Kingo Andersen
Egeskov Slot og park: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Rød Glente 3 FU. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Sølvhejre 10 R, Havørn 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 3 FU, Spurvehøg 30 FU, Rød Glente 4 T, Hedelærke 1 OF. Carsten Skou
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU. Morten Müller
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1200 R, Blisgås 50 R, Skeand 15 R, Knarand 30 R, Pibeand 1000 R, Spidsand 30 R, Havørn 4 R, Vandrefalk 1 OF. Henrik Kingo Andersen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Hav syd for Thurø: Dværgmåge 2 R. Arne Bruun
Hav u.f. Nørreskoven-Vemmenæs: Rødstrubet Lom 5 SV, Dværgmåge 3 AD FU, Blå Kærhøg 1 M SV, Sanglærke 50 SV. Arne Bruun
Inddæmning (marker) Agernæs-Gyngstrup: Bramgås 3000 R. Henrik Kingo Andersen
Knudshoved Færgehavn: Mosehornugle 1 R. Maria Rasmussen
Lumby Middelgrund: Toppet Skallesluger 478 FU, Storspove 114 FU, Havørn 2 R. Peter Lillesø
Monnet, Tåsinge: Knortegås 140 R, Bramgås 1000 R, Sølvhejre 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Spidsand 50 R, Strandskade 70 R, Hjejle 5000 R, Lille Kobbersneppe 50 FU, Blå Kærhøg 1 R. Henrik Kingo Andersen
Rath: Tajgasædgås/Tundrasædgås 7 FU. Morten Müller 
Røjle By: Stor Korsnæb 1 M S. Michael Mosebo Jensen
Thurø By m.m.: Pibesvane 2 SV. Flemming Hansen
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU . Kurt Kaack Hansen
Vesteregn:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 1 FU. Carsten Skou
Vognsbjerg: Tajgasædgås 67 R, Hættemåge 800 R, Dværgmåge 69 R Sorthovedet Måge 2 JUV R. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Maria Rasmussen


 

Lørdag den 21. oktober 2023            Solopgang: 07:58  Solnedgang: 18:05

Søgård mose: Trane 60 R . Ole Bo Olsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 2 OF. Anders Larsen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 4 3K+ R. Freddy Hansen
Flyvesandet: Stor Tornskade 1 R. Anton Ræbild Jensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 4 R. Flemming Johansen
Grusgrave v/Birkum: Pibeand 260 R, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Gulstav: Trane 105 OF, Blå Kærhøg 1 T, Dværgfalk 3 T. Søren Bøgelund
Hellemose Skov: Trane 5 OF. Anders Larsen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 69 R, Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Keldsnor:
Enkeltbekkasin 2 R, Almindelig Kjove 1 R, Dværgmåge 31 FU. Søren Bøgelund
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Pibeand 250 FU, Skægmejse 1 R. Peter Lillesø
Kerteminde Havn: Isfugl 1 R. Benjamin Bech
Søllinge: Ravn 3 OF. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Nøddekrige 1 FU. Søren Bøgelund
Thurø Rev: Rødstrubet Lom 10 SV, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 7 S,
Mallemuk 1 SV, Sule 1 IMM S, Sortgrå Ryle 1 R, Enkeltbekkasin 1 R, Dværgmåge 18 S, Dværgfalk 1 S. Arne Bruun


 

Fredag den 20. oktober 2023            Solopgang: 07:56  Solnedgang: 18:08

Tåsinge, matriklen (17.30): Vindrossel 3 R. Birgitte Skov Hansen
Bøjden Nor: Almindelig ryle 8 FU (Stormflod ved Bøjden Nor, vandet løber ind over diger, rylerne søger deres føde i overgangen). Erik Thomsen
Lundeborg: Knarand 55 OF, Sølvmåge 8 FU, Ederfugl 25 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Sølvhejre 7 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 M T, Blå Kærhøg 1 F AD T, Bjergvipstjert 1 T. Jens Muff Hansen
Gulstav: Blå Kærhøg 1 1K FU, Blå Kærhøg 1 F AD FU. Jens Muff Hansen
Gyldensteen Gods: Bramgås 1200 FU. Jens Bækkelund
Helnæs Fyr og havet ud for: Mosehornugle 2 R. Mads Syndergaard
Middelfart Havn: Sule 3 AD R, Sule 3 IMM R. Michael Brunhøj Hansen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Trane 13 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Trane 80 S. Michael L.J. Glentedal
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Sule 2 FU. Jørn Knudsen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 250 R, Krikand 150 R. Jørn Knudsen


 

Torsdag den 19. oktober 2023           Solopgang: 07:54  Solnedgang: 18:10

Lundeborg, Østfyn. Bramgås ? T (Natræk - mange), Mørkbuget knortegås T S (mange småflokke). Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Andebølle: Hjejle 1000 R. Jens-Gert Hansen
Bagenkop: Blå Kærhøg 1 OF. Michael L.J. Glentedal
Bredstens Bjerg v/Søgård: Stor Tornskade 1 R. John Brandbyge
Bredstens Bjerg v/Søgård: Blå Kærhøg 2 1K FU, Stor Tornskade 1 R. Jens Muff Hansen
Bøjden Nor: Sølvhejre 4 FU. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Sølvhejre 4 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Bramgås 4200 V, Ederfugl 1680 V, Skeand 20 V. Jens Muff Hansen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 900 T,
Bramgås 50170 T, Ederfugl 5050 T, Ringdue 1300 T, Rødstrubet Lom 19 T, Dværgmåge 6 T, Blå Kærhøg 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1800 T. Frank Jensen-Hammer
Faaborg: Bramgås 5680 V, Vindrossel 170 T. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 F AD FU, Blå Kærhøg 1 1K FU, Rød Glente 2 T, Bjergvipstjert 1 1K FU, Bjergvipstjert 1 AD R. Jens Muff Hansen
Gulstav: Blå Kærhøg 2 OF, Bjergvipstjert 1 R. John Brandbyge
Gulstav Mose: Skeand 18 R, Sølvhejre 1 FU. Jacob Sterup
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 M R, Blå Kærhøg 1 F OF. Alexander Dobeson
Keldsnor: Skeand 30 R, Hjejle 500 R, Sortklire 30 FU. Jacob Sterup
Lillegrund m.m. (hav nord for Fyns Hoved-området): Sortstrubet Lom 2 T, Sule 5 T. Henrik Kingo Andersen
Nørreballe Nor: Bramgås 6700 V. Jacob Sterup
Søgård Mose (Langeland): Skeand 20 FU, Knarand 124 FU, Blå Kærhøg 1 M AD OF. Jacob Sterup
Søgård Pyt: Blå Kærhøg 1 BR FU, Blå Kærhøg 1 1K FU. Jens Muff Hansen 
Thurø Rev: Bramgås 2800 SV, Dværgmåge 61 SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1200 R, Skeand 18 R, Knarand 157 FU, Krikand 115 R, Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR T, Skægmejse 3 R. Jacob Sterup
Åløkkeskoven: Bramgås 1132 SV. Esben Eriksen


  

Onsdag den 18. oktober 2023           Solopgang: 07:52  Solnedgang: 18:12

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 14 FU
Vejlen, Tåsinge
: Vandrikse 1 TH, Sølvhejre 1 R, Skægmejse 4 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R, Skægmejse 1 R. Arne Bruun
Broby Sø: Skægmejse 15 FU. Henrik Kingo Andersen
Brændegård Sø: Sølvhejre 10 R, Havørn 2 R. Søren Pedersen
Bøjden Nor: Sølvhejre 4 R. Gunnar Knudsen
Bøjden Nor: Sølvhejre 4 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1401 T, Bramgås 5890 T, Blisgås 74 T, Ederfugl 2670 T, Sortand 116 T, Toppet Skallesluger 61 T, Huldue 17 T, Ringdue 1200 T, Rødstrubet Lom 41 T, Sule 1 T, Dværgmåge 68 T, Blå Kærhøg 4 T, Spurvehøg 13 T, Rød Glente 14 T, Sort Glente 1 T,
Nøddekrige 1 OF, Allike 720 T, Hedelærke 2 T, Bjergvipstjert 2 T. Frank Jensen-Hammer 
Dovns Klint: Knortegås 270 T, Rødstrubet Lom 5 T, Blå Kærhøg 2 S, Rød Glente 2 T. Michael L.J. Glentedal
Flyvesandet: Fløjlsand 32 R, Sortstrubet Lom 1 R, Sule 24 V. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Grågås 630 R, Fiskehejre 32 R, Sølvhejre 16 R, Havørn 2 AD R, Skægmejse 2 R. Nis Rattenborg
Føns Vang: Grågås 1200 R, Blisgås 100 R, Sølvhejre 6 FU. Jens Bækkelund
Faaborg: Musvåge 58 SV, Hedelærke 1 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Lapværling 1 OF. Michael Bjerregaard
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1000 R, Grågås 500 R, Skeand 50 R, Knarand 90 R, Pibeand 1500 R, Gråand 500 R, Spidsand 40 R, Krikand 500 R, Lille Lappedykker 26 R, Sølvhejre 2 FU, Blå Kærhøg 1 M FU, Havørn 4 R. Henrik Kingo Andersen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 47 FU, Knarand 91 FU, Pibeand 3300 FU, Spidsand 18 FU, Krikand 660 FU, Sortklire 14 FU, Havørn 3 R. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 3 R, Skægmejse 10 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skægmejse 4 R. Colin Watson
Helnæs Fyr og havet ud for: Havørn 2 OF. Alexander Dobeson
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 F OF. Alexander Dobeson
Keldsnor: Islandsk Ryle 10 FU. John Brandbyge
Keldsnor: Hjejle 550 R, Islandsk Ryle 14 FU. Morten Müller 
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe:
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1100 FU. Arne Bruun
Lumby Middelgrund: Toppet Skallesluger 60 FU. Peter Lillesø
Monnet, Tåsinge: Spidsand 45 R, Sølvhejre 2 R, Dværgfalk 1 BR R, Vandrefalk 1 R, Stor Tornskade 1 FU. Arne Bruun
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rød Glente 2 S. Michael L.J. Glentedal
Rudkøbing Løb m.m.: Knortegås 145 R, Knortegås 220 OF. Søren Sørensen 
Seden Strandby: Halemejse 24 S. Kristoffer Hansen
Skovballe Have: Blå Kærhøg 1 OF, Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Skovsbo v/Svendborg: Blisgås 50 V. Carsten Skou
Småstenskrog: Blå Kærhøg 1 BR SV, Bjergvipstjert 1 SV. Kristoffer Hansen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Canadagås 127 T, Sule 7 FU, Blå Kærhøg 1 AD T, Blå Kærhøg 2 JUV T, Spurvehøg 26 T, Rød Glente 8 T, Musvåge 809 T. Jørn Knudsen
Strandeng ved Bjergegård/Vejrup Å: Blå Kærhøg 1 BR SV. Kristoffer Hansen 
Søby (Ærø): Agerhøne 11 R. Kirstine Thomasen
Søgård Mose (Langeland): Skeand 21 FU, Knarand 83 FU, Sortklire 17 FU. Morten Müller
Thurø Rev: Grønirisk 110 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2800 R, Bramgås 3500 SV, Blisgås 150 OF, Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 R, Blå Kærhøg 1 SV, Skægmejse 14 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R. Morten Kristiansen 
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 750 R, Toppet Lappedykker 240 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Skægmejse 4 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejrup v/Indslev: Blå Kærhøg 1 R. Nis Rattenborg
Åløkkeskoven: Bjergvipstjert 1 SV. Esben Eriksen


  

Tirsdag den 17. oktober 2023           Solopgang: 07:50  Solnedgang: 18:15

Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 BR R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Skovsgård
: Havørn 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 22 R. Erik Thomsen
Lundeborg, Ny Camping: Bogfinke 2 FU, Ringdue 4 FU, Solsort 6 FU, Blåmejse 2 FU, Allike 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs By (Nordfyn): Blå Kærhøg 1 BR OF. Pierre Bentzen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Isfugl 1 R. Erik Busk
Brændegård Sø:Sølvhejre 13 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 2 FU, Mudderklire 1 R. Lars Peter Hansen
Bøjden Nor: Sølvhejre 3 FU. Leif Kristensen
Båring Vig: Sule 1 OF. Jens Bækkelund
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 588 T, Bramgås 5490 T, Ederfugl 1110 T, Sortand 159 T, Toppet Skallesluger 303 T, Spidsand 11 T, Huldue 33 T, Ringdue 3500 T, Rødstrubet Lom 25 T, Sortstrubet Lom 1 T, Dværgmåge 7 T, Spurvehøg 19 T, Rød Glente 4 T, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 6 T, Sanglærke 118 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1600 T, Tornirisk 50 T, Stillits 135 T. Frank Jensen-Hammer 
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 205 V, Toppet Skallesluger 85 V, Skarv 500 R, Bjergvipstjert 2 V. Jens Muff Hansen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 110 OF. John Brandbyge
Dovns Klint: Bjergvipstjert 1 OF. Aske Bøge Ditlevsen
Dovns Klint: Knortegås 221 T, Rød Glente 2 T. Marianne Aamann
Egebjerggård Storskov: Grønspætte 2 R, Stor Korsnæb 9 OF. Henrik Kingo Andersen
Egebjerggård Storskov: Grønspætte 2 OF, Stor Korsnæb 5 FU
. Pierre Bentzen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 4 FU. Per Rasmussen
Flyvesandet: Grønspætte 2 R. Henrik Kingo Andersen
Føns Vang: Sølvhejre 2 R. Flemming Thomasen
Gulstav: Skægmejse 20 OF. John Brandbyge
Gulstav: Skægmejse 35 R. Michael L.J. Glentedal
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 40 FU, Knarand 45 R Spidsand 50 FU, Lille Lappedykker 32 FU, Blishøne 800 R, Sølvhejre 1 FU. Henrik Kingo Andersen
Hav V f/Bogense: Sule 4 FU. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Isfugl 1 R. Alexander Dobeson
Horseklint: Sule 84 N FU, Stenvender 2 V, Sortgrå Ryle 1 V, Tejst 5 N, Alexanderparakit 1 TF, Sanglærke 148 V. Mogens Ribo Petersen
Keldsnor: Hjejle 500 R. Marianne Aamann
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Isfugl 1 R, Skægmejse 4 FU. Peter Lillesø 
Klinte Strand: Huldue 46 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Henrik Kingo Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Silkehejre 1 R, Blå Kærhøg 2 BR R, Rød Glente 2 R. Marianne Aamann
Vejrup v/Indslev: Hjejle 330 R, Blå Kærhøg 1 R, Rød Glente 2 R. Nis Rattenborg
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Havørn 2 OF. Kenneth Hansen 
Åløkkeskoven: Bjergvipstjert 1 T, Stor Korsnæb 1 OF. Esben Eriksen


 

Mandag den 16. oktober 2023           Solopgang: 07:48  Solnedgang: 18:27

Ny Gesinge: Vibe 325 R, Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 1 OF, Musvåge 1 FU, Stær 3000 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Lundeborg, havet
: Toppet skallesluger 14 FU. Poul Brugs Rasmussen
Mellemhaverne og Bernstorffsminde: Blå Kærhøg 1 FU, Rød Glente 2 FU,Musvåge 6 FU. Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 12 R, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Dageløkke: Kaspisk Måge 1 AD R, Blå Kærhøg 1 F T. Aske Bøge Ditlevsen
Dovns Klint: Sule 1 1K V. Jens Muff Hansen
Dovns Klint:
Knortegås. Mørkbuget (ssp. bernicla) 5786 T, Bramgås 21640 T, Canadagås 25 T, Blisgås 109 T, Toppet Skallesluger 77 T, Huldue 10 T, Ringdue 3000 T, Rødstrubet Lom 222 T, Sortstrubet Lom 5 T, Sule 1 1K T, Dværgmåge 13 T, Blå Kærhøg 5 T, Spurvehøg 50 T, Rød Glente 29 T, Musvåge 291 T, Ravn 4 OF, Blåmejse 610 T, Hedelærke 2 T, Sanglærke 253 T, Sjagger 810 T, Bjergvipstjert 1 T, Stillits 55 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Rød Glente 4 OF. Flemming Johansen
Fynsværket. Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R
. Tom Tjørnum
Faaborg: Ringdue 1530 SV, Vindrossel 1800 SV, Sjagger 1400 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Blisgås 82 T, Rødstrubet Lom 62 T, Sortstrubet Lom 2 T, Lom sp. 12 T, Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 11 T, Spurvehøg 74 T,
Rød Glente 43 T, Sort Glente 2 T, Musvåge 310 T, Mosehornugle 1 OF, Dværgfalk 1 T, Stor Tornskade 1 R, Hedelærke 5 OF, Skægmejse 40 TF. Søren Bøgelund  
Gulstav: Bramgås 1500 T, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 3 R, Spurvehøg 23 OF, Rød Glente 3 R, Musvåge 116 T, Skægmejse 24 OF, Misteldrossel 28 OF, Vindrossel 345 OF, Jernspurv 25 OF, Bjergvipstjert 1 OF. Michael Bjerregaard 
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R, Sortklire 10 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Muff Hansen
Gulstav Mose: Sortklire 10 OF, Skægmejse 22 T. John Brandbyge
Hesselbjerg (Langeland): Blå Kærhøg 1 OF. Michael L.J. Glentedal
Holckenhavn Fjord: Hættemåge 500 T, Isfugl 1 T. Jørn Knudsen
Kogsbølle: Blå Kærhøg 1 BR R. Hans Rytter
Lindelse Nor: Grågås 1150 OF. Søren Bøgelund  
Mellemhaverne og Bernstorffsminde: Blå Kærhøg 1 FU, Rød Glente 2 FU. Leif Sørensen
Ny Gesinge: Blå Kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Ristinge Hale: Huldue 4 OF, Sølvhejre 1 FU, Tinksmed 1 OF. Morten Müller  
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Grågås 750 SV, Spidsand 32 S, Trane 4 SV, Sule 9 FU T, Rød Glente 6 V, Musvåge 26 V. Jørn Knudsen
Søby (Tåsinge):  Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen
Thurø By m.m.: Musvåge 222 V, Sanglærke 100 V. Arne Bruun
Thurø Rev: Pibeand 283 FU, Krikand 251 FU, Dværgfalk 1 V, Sanglærke 175 V. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 62 OF, Skeand 30 FU, Knarand 160 FU, Rørdrum 1 OF, Sølvhejre 1 FU, Rød Glente 3 OF, Skægmejse 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Bjergvipstjert 1 OF. John Brandbyge
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 70 R, Skeand 30 FU, Knarand 170 R, Krikand 150 R, Rørdrum 1 R, Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 1K FU, Rød Glente 3 FU, Skægmejse 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R, Bjergvipstjert 1 R. Jens Muff Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 77 R, Skeand 28 R, Knarand 175 R, Rørdrum 1 FU, Sølvhejre 3 FU, Skægmejse 7 R, Bjergvipstjert 1 R. Michael L.J. Glentedal
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 OF. Pierre Bentzen
Vejrup v/Indslev: Blå Kærhøg 1 M AD R, Rød Glente 2 SV. Nis Rattenborg


 

Søndag den 15. oktober 2023           Solopgang: 07:47  Solnedgang: 18:20

Hesselagergård: Jernspurv 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Bogfinke 4 FU, Skovspurv 20 FU, Musvåge 2 OF, Gråkrage 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet
: Knortegås 19 OF, Ederfugl 38 OF, Sortand 21 R, Toppet Skallesluger 32 OF, Pibeand 96 R, Ringdue 600 T, Sortstrubet Lom 1 T, Sule 36 V, Skarv 20 R, Strandskade 12 R, Stor Præstekrave 5 R, Stenvender 3 OF, Almindelig Ryle 34 OF, Tejst 2 R, Alk 21 V, Lomvie 1 T, Tårnfalk 2 FU, Stenpikker 1 R, Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Grønirisk 10 R. Leif Sørensen [Facebook]
Gyldensteen: Engsøen: Sortklire 7 FU, Lille lappedykker 8 FU. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Ringdue 1000 TF, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR T, Spurvehøg 54 T, Bjergvipstjert 2 TF. Jens Muff Hansen
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 OF,  Spurvehøg 14 OF. John Brandbyge
Agernæs (ved Helnæs): Lille Lappedykker 48 R, Duehøg 1 OF. Alexander Dobeson
Dageløkke: Havørn 2 OF
, Bjergvipstjert 2 T. Aske Bøge Ditlevsen
Dovns Klint: Bramgås 1320 T, Spidsand 27 T, Huldue 9 T, Ringdue 4700 T, Rødstrubet Lom 9 T, Sortstrubet Lom 2 T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 139 T, Rød Glente 16 T, Musvåge 30 T, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 30 T, Sjagger 600 T, Bjergvipstjert 3 T, Bogfinke/Kvækerfinke 7200 T, Tornirisk 150 T. Frank Jensen-Hammer
Dræet: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Elmelund: Hedelærke 1 R. Evald Mehlsen
Fakkebjerg: Rød Glente 2 OF. Niels Selck
Flyvesandet: Sortstrubet Lom 1 R, Sule 14 V, Stenvender 2 V. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Sortstrubet Lom 1 T,  Sule 36 V, Stenvender 3 OF. Leif Sørensen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Ravn 18 R. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Huldue 18 OF, Sølvhejre 3 R, Blå Kærhøg 1 R, Blå Kærhøg 2 OF, Spurvehøg 12 OF, Rød Glente 3 R, Misteldrossel 23 OF, Sjagger 400 OF, Bjergvipstjert 1 R. Michael Bjerregaard
Gulstav Mose:Sølvhejre 1 OF. John Brandbyge
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 910 R, Skeand 570 R, Knarand 910 R, Pibeand 2480 R, Gråand 930 R, Spidsand 270 R, Krikand 1190 R, Lille Lappedykker 115 R, Fiskehejre 32 R, Sølvhejre 11 R, Brushane 48 R, Sortklire 34 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Kystlagunen: Fiskehejre 38 R, Islandsk Ryle 11 R. Nis Rattenborg 
Hav nord for Flyvesandet: Fløjlsand 26 V, Sule 20 V, Stenvender 2 V,
Lunde 1 R V, Tejst 6 V. Freya Mørup-Petersen
Hav nord for Flyvesandet: Sule 21 V, Blå Kærhøg 1 OF. Palle Bo Larsen
Hav Ø f/Æbelø Holm: Sule 4 FU. Jens Bækkelund
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Sortgrå Ryle 5 R. Jørn Knudsen
Keldsnor: Skeand 15 FU, Hjejle 250 R, Dværgfalk 1 M FU. Jens Muff Hansen
Keldsnor: Skeand 15 R,  Dværgfalk 1 OF. John Brandbyge
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Sule 4 OF. Jørn Knudsen
Lindø + vade v/Jersore: Sølvhejre 7 FU. Jens Bækkelund
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 OF, Storspove 56 FU, Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 1 R. Arne Christensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 75 R, Vandrefalk 1 AD FU. Palle Bo Larsen
Ringe Sø: Grågås 750 R, Skeand 60 R. Jacob Sterup
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Sule 4 FU. Jørn Knudsen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 225 FU. Niels Andersen
Tressebølle: Stillits 100 FU. Aske Bøge Ditlevsen
Verninge Mose: Rød Glente 2 FU. Linda Sørensen
Vestermade: Blå Kærhøg 1 OF. Bo K. Stephensen
Østerø Sø (Knudshoved): Mosehornugle 1 R. Jørn Knudsen 


 

Lørdag den 14. oktober 2023           Solopgang: 07:45  Solnedgang: 18:22

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 326 T, Spidsand 20 T, Huldue 3 T, Dværgmåge 4 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 73 T, Rød Glente 3 OF, Hedelærke 2 T, Sjagger 3000 T, Engpiber 360 T, Bjergvipstjert 3 T, Tornirisk 90 T. Frank Jensen-Hammer
Flyvesandet: Sule 34 OF
, Almindelig Kjove 1 OF, Havørn 2 OF. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet: Sule 2 Ø, Sule 30 V, Havørn 2 OF. Leif Kristensen
Frellesvig: Gråspurv 60 FU . Jane Ditzel
Føns Vang: Grågås 660 R,
Sølvhejre 18 R, Havørn 2 R. Nis Rattenborg
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU. Jens Muff Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 18 R, Sølvhejre 12 R. Jens David Kofoed Mogensen
Hav Ø f/Æbelø Holm: Sule 19 FU. Jens Bækkelund
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Almindelig Kjove/Lille Kjove 1 S. Kristoffer Hansen
Lindholm, Nyborg: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen 
Munke Mose: Isfugl 1 R. Carsten Enggaard Stidsen
Nydam (V. Hæsinge): Rød Glente 2 FU. Gunnar Jørgensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sule 8 T, Sule 8 R. Jens David Kofoed Mogensen
Nørreby: Hjejle 1500 R. Jens David Kofoed Mogensen
Ommels Hoved (Trillerne): Sølvhejre 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Sule 9 OF. Jørn Knudsen
Teglværkskoven: Rødtoppet Fuglekonge 1 T. Jørn Knudsen
Østerø Sø (Knudshoved): Sortstrubet Lom 1 NV, Vandrefalk 1 IMM V. Kristoffer Hansen


  

Fredag den 13. oktober 2023           Solopgang: 07:43  Solnedgang: 18:24

Stjoul Fiskervej: Sjagger 300 R. Henning Steen Hansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Ederfugl 1100 T, Spidsand 15 T, Spurvehøg 18 T, Vindrossel 9000 T, Sjagger 16000 T, Bogfinke/Kvækerfinke 21000 T, Tornirisk 120 T. Frank Jensen-Hammer
Martofte: Bjergvipstjert 1 SV. Michael L.J. Glentedal
Røjle By: Sangdrossel 24 T. Michael Mosebo Jensen
Slipshavn Enge: Mosehornugle 1 R T. Jørn Knudsen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Sule 3 OF. Jørn Knudsen
Thurø Rev: Isfugl 1 FU. Arne Bruun


    

Torsdag den 12. oktober 2023         Solopgang: 07:41  Solnedgang: 18:27

Arreskov sø: Sølvhejre 13 R. Erik Ehmsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Sølvhejre 9 R, Havørn 3 R, Ravn 3 OF. Leif Sørensen
Bøgebjerg Skov (Vester Åby): Rød Glente 5 OF. Flemming Johansen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1564 T, Canadagås 27 T, Spidsand 71 T, Huldue 9 T, Sule 1 AD T, Blå Kærhøg 4 BR T, Spurvehøg 87 T, Rød Glente 98 T, Sort Glente 1 T, Musvåge 130 T, Dværgfalk 2 T, Blåmejse 450 T, Hedelærke 9 T, Sanglærke 65 T, Engpiber 170 T, Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2300 T, Tornirisk 320 T, Stillits 55 T. Frank Jensen-Hammer 
Flyvesandet: Sule 1 FU, Sule 9 V. Leif Kristensen
Forreste Tvedeløkke (Ravnholt): Blå Kærhøg 2 FU, Ravn 10 OF. Leif Sørensen
Faaborg: Musvåge 50 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Sort Glente 1 TF
. Claus Dalskov
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 5 R, Havørn 2 FU. Tom Tjørnum 
Horseklint: Sølvhejre 3 OF, Sule 12 FU, Almindelig Kjove 1 FU. Maria Rasmussen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Blishøne 700 R NAT, Skægmejse 2 R NAT. Peter Lillesø
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 1270 R, Pibeand 700 R. Carsten Skou 
Nyborg Strand: Huldue 8 V. Niels Kristian Bech Jensen
Røjle By: Bjergvipstjert 1 SV, Tornirisk 50 R. Michael Mosebo Jensen
Slipshavn Enge: Mosehornugle 1 R. Ivan Sejer Beck
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Sule 3 OF, Fiskeørn 1 V, Rød Glente 2 T, Musvåge 67 V
, Dværgfalk 1 M T. Jørn Knudsen
Sundet, Faaborg: Indisk Gås 1 R, Rød Glente 5 SV, Musvåge 100 SV. Per Damgaard Poulsen
Tranekær Slot m/borgsø: Fiskeørn 1 1K R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Claus Dalskov
Universitetet, Odense: Agerhøne 4 R, Hedelærke 12 R. Martin Rheinheimer 


 

Onsdag den 11. oktober 2023         Solopgang: 07:39  Solnedgang: 18:29

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 90 FU
Svendborg Golfbane
: Knopsvane 1 R, Havørn 1 R
Sørup v/Svendborg
: Rød Glente 1 FU
Bøjden Nor
: Hvidklire 1 R, Hjejle 29 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Isfugl 1 R. Erik Busk
Brændegård Sø: Havørn 2 OF. Bo Gregersen
Båring Vig: Sule 1 AD V. Michael Mosebo Jensen
Davinde: Bjergvipstjert 1 R. Per Rasmussen
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 M TF, Rød Glente 4 TF, Dværgfalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Flyvesandet: Sule 4 AD V. Ella Mikkelsen
Langeskov v/Søllinge: Rød Glente 2 FU. Leif Sørensen
Nyborg Strand: Kaspisk Måge 1 AD R. Niels Kristian Bech Jensen 
Nærå Strand/Agernæs Flak: Hjejle 6000 R. Ella Mikkelsen
Røjle By: Bjergvipstjert 2 OF. Michael Mosebo Jensen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 2K R
. Claus Dalskov
Vejlbyskov: Blå Kærhøg 1 F AD R. Michael Mosebo Jensen


 

Tirsdag den 10. oktober 2023         Solopgang: 07:37  Solnedgang: 18:32

Langelandsbælt syd for Spodsbjerg: Knortegås 52 R. Lars Kirk
Løkkeby Strand og Langelandsbælt ud for: Knortegås 37 R, Knortegås 404 S. Lars Kirk
Gudbjerg
: Tyrkerdue 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Knopsvane 35 R, Stor Skallesluger 32 R, Fiskehejre 2 R, Sølvhejre 8 R, Skarv 15 R, Havørn 4 R, Musvåge 2 OF, Hvid Vipstjert 1 R. Leif Sørensen [Facebook]
Keldsnor:
Lille Fluesnapper 1 FU . Jakob Lyngbo

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke: Hjejle 500 R. Michael Brunhøj Hansen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Spidsand 15 V, Skægmejse 2 R, Sangdrossel 31 SØ, Kernebider 12 SØ. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Skeand 95 FU, Knarand 200 FU, Krikand 350 R, Sølvhejre 10 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 8 R, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Canadagås 50 FU, Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen
Båring Vig: Sule 15 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1625 T, Bramgås 8340 T, Blisgås 704 T, Ederfugl 5170 T, Toppet Skallesluger 83 T, Spidsand 50 T, Huldue 40 T, Rødstrubet Lom 7 T, Skarv 670 T, Dværgmåge 53 T, Blå Kærhøg 4 T, Spurvehøg 41 T, Rød Glente 33 T, Musvåge 102 T, Dværgfalk 2 T, Stor Tornskade 1 T, Blåmejse 140 T, Hedelærke 75 T, Landsvale 340 T, Misteldrossel 10 T, Vindrossel 560 T, Sjagger 1040 T, Engpiber 470 T, Bjergvipstjert 3 T, Bogfinke/Kvækerfinke 18100 T, Tornirisk 60 T, Stillits 75 T. Frank Jensen-Hammer 
Dovns Klint: Dværgmåge 11 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 16 T, Rød Glente 24 T, Musvåge 42 T. Ole Sørensen
Dørholmbugten: Isfugl 1 R. Jacob Sterup
Fjordmarken: Krikand 260 R. Jacob Sterup
Gulstav: Blå Kærhøg 1 T, Rød Glente 12 T,
Lille Fluesnapper 1 FU . Arne Christensen 
Gulstav Mose: Rød Glente 5 OF, Sort Glente 1 OF. Jakob Lyngbo
Helnæs Made: Skeand 14 FU, Spidsand 12 FU, Krikand 283 R, Blå Kærhøg 1 M OF. Leif Kristensen 
Herslev (Langeland): Huldue 12 FU, Hedelærke 10 OF. Jan Sørensen
Keldsnor:
Lille Fluesnapper 1 FU. Jakob Lyngbo
Løkkeby Strand og Langelandsbælt ud for: Knortegås 404 S. Lars Kirk
Mejlø (inkl. Enø): Hjejle 500 OF, Blå Kærhøg 1 BR R. Niels Andersen
Nabben ved Strandby (Haarby): Isfugl 1 FU. Per Toft Johansen  
Røjle By: Blå Kærhøg 1 F AD T, Bjergvipstjert 2 OF. Michael Mosebo Jensen
Skaboeshuse: Grønspætte 4 FU, Sanglærke 64 SV. Kurt Kaack Hansen
Snaremose Sø: Blå Kærhøg 1 BR S. Jan Sørensen
Søbo Sø: Rød Glente 4 SV. Leif Kristensen
Sønderhjørne: Huldue 5 FU, Rød Glente 2 SV, Blåmejse 120 TF, Hedelærke 3 S, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU, Tornirisk 90 OF. Niels Bomholt Jensen
Thurø Bund: Toppet Skallesluger 54 R [Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 315 SV, Canadagås 30 SV, Spidsand 105 SV, Sule 1 S, Blå Kærhøg 2 SV, Dværgfalk 1 SV, Sanglærke 79 SV, Grønirisk 120 FU. Arne Bruun
Tornehave v/Svanninge: Rød Glente 2 OF. Flemming Johansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Canadagås 30 R, Skeand 26 R, Knarand 88 R, Sølvhejre 8 R, Blå Kærhøg 1 M T, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Ole Sørensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 70 R, Knarand 112 R, Spidsand 70 FU, Krikand 470 R, Sølvhejre 1 R, Hjejle 1300 R, Storspove 224 R, Havørn 2 AD R. Jacob Sterup


DOF- nyheder:
             Egeskoven bærer frugt til gavn for skovskader, mus og museædere
             3,5 millioner fugle lagde vejen forbi fejringen af efterårstrækket


 

Mandag den 9. oktober 2023         Solopgang: 07:35  Solnedgang: 18:34

Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 36 R, Grågås 6 OF, Taffeland 1 R, Troldand 36 R, Skeand 4 R, Knarand 77 R, Pibeand 169 R, Gråand 52 R, Spidsand 32 R, Krikand 15 R, Lille Lappedykker 29 R, Blishøne 242 R, Fiskehejre 4 R, Hættemåge 368 R, Sølvmåge 21 R, Rørhøg 1 F FU, Stenpikker 1 R, Engpiber 5 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 340 R, Troldand 155 R, Skeand 5 R, Knarand 17 R, Pibeand 11 R, Gråand 495 R, Krikand 242 R, Blishøne 8 R, Fiskehejre 8 R, Skarv 18 R, Vibe 87 R, Hættemåge 58 R, Sølvmåge 6 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Hesselagergård
: Troldand 2 FM FU, Grågås 2 FU, Blishøne 4 FU, Fiskehejre 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Sort egern 1 FU. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Canadagås 57 R, Sølvhejre 3 FU. Leif Kristensen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Rød Glente 2 V, Musvåge 82 V, Isfugl 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Rød Glente 3 R. Stig Prehn
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1279 T, Bramgås 3410 T, Blisgås 72 T, Ederfugl 7357 T, Sortand 319 T, Toppet Skallesluger 123 T, Pibeand 4480 T, Spidsand 89 T, Rødstrubet Lom 26 T, Almindelig Kjove 3 T,
Dværgmåge 607 T, Stormmåge 1000 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 12 T, Rød Glente 17 T, Stor Tornskade 1 T, Blåmejse 60 T, Hedelærke 1 T, Engpiber 190 T, Bogfinke/Kvækerfinke 3500 T, Tornirisk 50 T, Stillits 135 T. Frank Jensen-Hammer
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Dømmestrup: Rød Glente 2 R. Anne Veber Døssing 
Grusgrave v/Davinde: Musvåge 294 SV. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav: Fuglekonge 89 RI. Jesper Brinkmann Nielsen
Gulstav: Blå Kærhøg 1 F OF. Ole Sørensen
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Toppet Skallesluger 220 R. Jens Bækkelund
Hennetved: Bjergvipstjert 2 FU. Jan Sørensen
Keldsnor: Skeand 18 R, Islandsk Ryle 13 R, Sortklire 16 R, Tornirisk 75 R. Ole Sørensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Pibeand 600 FU,  Toppet Lappedykker 100 FU. Peter Lillesø 
Klise Nor: Rød Glente 5 S, Musvåge 42 S. Maria Rasmussen
Langelandsbælt syd for Spodsbjerg: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 450 FU [Erik Overlund
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 R, Bjergvipstjert 1 S. Peder-Henning Søderstjerna
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 33 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 1080 R, Skeand 10 R, Knarand 59 FU, Pibeand 710 FU, Havørn 3 R, Isfugl 1 R, Skægmejse 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Nordenbro: Bogfinke 1000 R. Ole Sørensen
Røjle By: Blå Kærhøg 1 F AD V, Musvåge 48 V, Bjergvipstjert 2 OF. Michael Mosebo Jensen
Skovsgård: Bjergvipstjert 1 R. Jan Sørensen
Skårupøre Sund:
Toppet Skallesluger/Stor Skallesluger 85 R, Isfugl 2 R. Arne Bruun
Slipshavn Enge: Rød Glente 2 OF. Jørn Knudsen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Mosehornugle 1 OF. Jørn Knudsen 
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 340 R, Krikand 242 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knarand 77 R, Spidsand 32 R, Lille Lappedykker 29 R. Poul Vestergård Rasmussen
Årslev (Midtfyn): Musvåge 60 SV. Per Rasmussen


 

Søndag den 8. oktober 2023         Solopgang: 07:33  Solnedgang: 18:37

Egsmade: Isfugl 1 R. Grethe Jørgensen
Svendborgsund ved Iholm
: Knopsvane 3 1K R, Knopsvane 8 R, Bramgås 40 V, Lille Lappedykker 6 R, Fiskehejre 6 FU
Hesselagergård
: Gransanger 1 FU, Skovspurv 25 FU, Bogfinke 2 FU, Gulspurv1 R, Dompap 2 FU, Musvåge 5 FU, Rød glente 1 OF, Tornirisk 150 + OF FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop: Fuglekonge 50 FU. Kirsten Thinggaard
Broholm: Blå Kærhøg 1 V, Rød Glente 3 V,Musvåge 106 V. Peter Pelle Clausen
Bøjden By: Duehøg 1 FU. Erik Damm
Bøjden Nor: Grågås 750 R, Pibeand 250 FU, Sølvhejre 1 R. Gunnar Jørgensen
Bøsøre: Hedelærke 2 OF. Peter Pelle Clausen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 500 R,
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 9133 T, Bramgås 38010 T, Canadagås 94 T, Ederfugl 5844 T, Toppet Skallesluger 198 T, Huldue 203 T, Ringdue 3700 T, Trane 285 T, Rødstrubet Lom 12 T, Sortstrubet Lom 1 T, Hættemåge 500 T, Stormmåge 1000 T, Blå Kærhøg 9 T, Steppehøg 1 1K T, Spurvehøg 23 T, Rød Glente 8 T, Musvåge 102 T, Mosehornugle 1 T, Dværgfalk 2 T, Stor Tornskade 1 R, Blåmejse 370 T, Hedelærke 31 T, Engpiber 300 R, Bogfinke/Kvækerfinke 6000 T. Frank Jensen-Hammer 
Dovns Klint: Blå Kærhøg 2 F S, Rød Glente 3 V. Søren G. Nielsen 
Flyvesandet: Sule 5 OF. Leif Kristensen
Fyns Hoved:  Fløjlsand 52 T, Spidsand 14 T, Rødstrubet Lom 5 T, Sortstrubet Lom 1 T, 
Sodfarvet Skråpe 1 V, Sølvhejre 2 T, Sule 18 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 R, Stor Tornskade 1 R, Bjerglærke 1 T, Bjergvipstjert 2 T, Rørspurv 27 T. Esben Eriksen
Fyns Hoved: Sule 8 OF. Niels Selck
Faaborg: Huldue 4 SV, Ringdue 1710 SV, Havørn 4 OF, Rød Glente 9 SV, Musvåge 1035 SV, Sanglærke 80 SV. Per Damgaard Poulsen
Gudbjerg Mark: Musvåge 160 SV. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Natugle 3 R, Skægmejse 4 RI,
Hvidbrynet Løvsanger 2 R, Gransanger 29 RI, Fuglekonge 145 RI, Gærdesmutte 42 RI, Rødhals 118 RI. Jesper Brinkmann Nielsen
Gulstav: Rød Glente 2 TF, Musvåge 45 TF. Carsten Skou
Gulstav: Bjergvipstjert 2 FU. Søren G. Nielsen
Gulstav Vesterskov:
Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Jakob Lyngbo
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 29 FU, Sølvhejre 10 FU, Hjejle 581 R, Havørn 3 R. Leif Kristensen
Heldagergård: Trane 61 SV, Fiskeørn 1 SV, Rød Glente 3 SV, Musvåge 50 SV, Vandrefalk 1 V. Jens-Gert Hansen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Havørn 2 OF, Rød Glente 6 S, Musvåge 362 S. Henrik Thormann
Holmdrup v/Svendborg: Blå Kærhøg 1 M FU, Musvåge 40 T. Arne Bruun
Keldsnor:
Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Jakob Lyngbo
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe: Grågås 550 R. Niels Andersen
Knudshoved Færgehavn: Rød Glente 4 T, Fjeldvåge 3 T, Musvåge 450 T. Henrik Kalckar Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Canadagås 31 V,  Trane 27 V, Trane 50 V, Lom sp. 5 OF, Sule 1 FU, Blå Kærhøg 2 V, Spurvehøg 29 V, Havørn 2 1K+ V, Rød Glente 38 V, Musvåge 2660 V, Vandrefalk 1 OF, Bjergvipstjert 1 V. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Spurvehøg 16 V, Rød Glente 29 V, Musvåge 1650 V. Ella Mikkelsen
Lindholm v/Allested: Sølvhejre 1 FU. Niels Lund
Millinge: Blå Kærhøg 1 F OF, Blå Kærhøg 1 M OF, Havørn 4 OF, Rød Glente 3 OF, Musvåge 315 SV. Michael Marcher
Monnet, Tåsinge: Grågås 1500 R,
Pibeand 1800 FU, Krikand 275 FU, Sølvhejre 11 FU, Blå Kærhøg 1 BR R, Havørn 2 OF. Niels Andersen
Neverkær: Trane 82 SV. Gunner Munk 
Seden Strand: Pibeand 1100 R, Lille Lappedykker 74 R, Havørn 2 AD FU. Jacob Sterup
Skaboeshuse: Sule 1 N, Hedelærke 4 SV. Kurt Kaack Hansen
Sybergland: Taffeland 111 R. Jens Peter Bech
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 350 R. Carsten Skou 
Søgård Mose (Langeland): Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Sønderhjørne: Blå Kærhøg 1 M AD SV, Spurvehøg 22 SV, Havørn 2 SV, Rød Glente 18 SV, Musvåge 760 SV, Hedelærke 8 SV, Bjergvipstjert 1 R. Jakob Sunesen
Thurø By m.m.: Blå Kærhøg 2 BR V, Musvåge 103 V. Arne Bruun
Thurø Rev: Krikand 100 R, Blå Kærhøg 4 V, Rød Glente 12 T, Musvåge 169 T, Grønirisk 100 R. Arne Bruun 
Tornø: Sølvhejre 2 FU. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU. Carsten Skou
Vigelsø: Pibeand 1170 R, Spidsand 55 R, Krikand 310 R, Sølvhejre 8 FU, Hjejle 5000 R. Jacob Sterup 
Vigerø Inddæmning: Storspove 63 R. Jacob Sterup


 

Lørdag den 7. oktober 2023         Solopgang: 07:31  Solnedgang: 18:39

Lundeborg, havnen: Skarv 6 R, Svartbag 2 R, Sølvmåge 20 R. Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved: Mosehornugle 1 T
. Karen Koefoed

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 8 R, Havørn 4 OF, Rød Glente 5 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Taffeland 118 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU. Niels Selck
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 4268 T, Bramgås 4895 T, Canadagås 224 T, Indisk Gås 2 T, Ederfugl 2334 T, Toppet Skallesluger 436 T, Pibeand 1080 T, Spidsand 87 T, Huldue 15 T, Ringdue 1920 T, Trane 40 T, Rødstrubet Lom 49 T, Sortstrubet Lom 5 T, Sule 1 AD T, Stormmåge 3000 T, Blå Kærhøg 10 T, Spurvehøg 94 T, Musvåge 45 T, Tårnfalk 7 T, Dværgfalk 2 T, Blåmejse 330 T, Hedelærke 7 T, Sanglærke 65 T, Landsvale 1020 T, Vindrossel 190 T, Sjagger 350 T,
Jernspurv 25 T, Engpiber 550 T, Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 9000 T, Tornirisk 200 T, Stillits 88 T. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Rød Glente 3 FU. Søren G. Nielsen
Flyvesandet: Sølvhejre 1 R, Sule 5 FU, Blå Kærhøg 1 M FU. Maria Rasmussen
Flyvesandet:
Sule 175 T. Stoffer Jaeger
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 41 T, Sule 65 N, Tejst 5 T, Dværgmåge 1 N, Dværgfalk 1 S. Benjamin Bech
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 39 NV, Sule 67 V, Almindelig Kjove 2 NV, Dværgmåge 3 NV. Jens Peter Bech
Gulstav: Sølvhejre 4 S,
Steppehøg 1 S, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Jernspurv 400 S, Bjergvipstjert 4 S. Jesper Brinkmann Nielsen
Gulstav Mose Sølvhejre 3 R, Hedelærke 6 T, Bjergvipstjert 1 T. Joshua Haahr
Gyldensteen: Langø: Havørn 2 R, Isfugl 1 R, Vandrefalk 1 OF. Stoffer Jaeger
Hav V f/Bogense: Sule 4 OF. Jens Bækkelund
Hav øst for Thurø: Blå Kærhøg 2 BR V. Arne Bruun
Holmehave: Rød Glente 2 FU. Stoffer Jaeger 

Langeskov v/Søllinge: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Lillestrand/Korshavn (FE08): Toppet Skallesluger 51 R, Pibeand 509 R, Fiskehejre 27 R, Sølvhejre 2 R. Mogens Ribo Petersen
Nyborg: Musvåge 630 V, Vandrefalk 2 V. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor: Hættemåge 3400 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Nor (Ristinge Mose): Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Ristingehalvøen: Canadagås 34 V, Ringdue 2700 V, Hjejle 2175 V, Blå Kærhøg 1 M AD V,
Steppehøg 1 M AD V, Spurvehøg 45 V, Rød Glente 8 V, Musvåge 439 V, Vandrefalk 1 M AD V, Engpiber 200 FU, Bogfinke/Kvækerfinke 3500 V, Stor Korsnæb 1 V. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Spurvehøg 20 V, Musvåge 290 V, Bjergvipstjert 3 V, Bogfinke/Kvækerfinke 6000 V. Ole Goldschmidt
Røjle By: Sangdrossel 36 T, Engpiber 374 SV. Michael Mosebo Jensen
Skovsgård: Sangdrossel 26 T, Engpiber 140 T, Bjergvipstjert 2 R. Joshua Haahr
Storebælt ud for Nordskov og Øksnehave: Sule 18 FU. Kristina Svendsen
Sybergland: Taffeland 201 R, Lille Lappedykker 28 R, Hættemåge 3700 R, Stormmåge 1400 R, Blå Kærhøg 1 BR R. Mogens Ribo Petersen
Thurø By m.m.: Rød Glente 3 V, Musvåge 113 V, Bjergvipstjert 1 V. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortklire 21 R. Joshua Haahr
Vejlby Fed Sommerhusområde: Fiskeørn 1 FU. Mads Syndergaard
Vestermade: Storspove 54 FU. Kirsten Halkjær Lund
Vindeby (Tåsinge): Blå Kærhøg 2 M V. Jens-Gert Hansen 
Vorbjerg (Ærø): Grågås 600 OF. Niels Munch Kofoed
Østerskov (Årup): Havørn 2 R. Gitte Nielsen Laursen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 27 R. Karen Koefoed


 

Fredag den 6. oktober 2023         Solopgang: 07:29  Solnedgang: 18:42

Svendborg Golfbane: Grågås 8 SV, Dobbeltbekkasin 1 R
Gyldensteen: Engsøen: Stor skallesluger 1 R, Gråand 4 R, Krikand 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Føns Vang: Sølvhejre 7 R. Nis Rattenborg
Gulstav: Blå Kærhøg 2 BR FU. Jens Kristian Holm
Hav Ø f/Æbelø Holm: Sule 5 FU. Jens Bækkelund
Sønder Åby: Sortgrå Ryle 1 R. Mads Syndergaard


 

Torsdag den 5. oktober 2023         Solopgang: 07:27  Solnedgang: 18:44

Brændegård: Havørn 2 (1 AD + 1 JUV ?) OF, Sølvhejre 9 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Tornirisk 26 R. Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet: Knortegås 16 T, Grågås 12 T, Fløjlsand 12 T, Sortand 12 OF, Toppet Skallesluger 44 T, Skeand 8 T, Pibeand 152 T, Spidsand 16 T,
Sule 152 T, Strandhjejle 4 T, Almindelig Ryle 22 T, Tejst 16 T, Splitterne 4 T, Havørn 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Skærpiber 12 R, Bjergvipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 8 R, Tornirisk 12 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 8 R, Rovterne 1 FU. Carsten Skou
Bøjden Nor: Grågås 1315 R, Taffeland 141 R, Pibeand 265 FU, Spidsand 13 FU, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Båring Vig: Sule 16 R. Michael Mosebo Jensen
Båring Vig: Sule 1 2K R, Sule 4 AD R. Michael Brunhøj Hansen
Flyvesandet: Spidsand 16 T,
Sule 152 T, Tejst 16 T, Havørn 3 OF, Skærpiber 12 R, Bjergvipstjert 1 R. Leif Sørensen
Føns Vang: Skeand 21 R, Sølvhejre 6 R. Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang: Sølvhejre 8 R,  Dværgterne 1 VDR FU. Gitte Nielsen Laursen
Føns Vang: Sølvhejre 12 R, Dværgmåge 3 AD VDR R, Isfugl 1 R. Nis Rattenborg
Gulstav: Huldue 5 T, Sølvhejre 7 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Spurvehøg 20 T. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Fiskeørn 1 V, Hedelærke 3 V. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Sølvhejre 5 R NAT. Jens Kristian Holm
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 5 FU, Havørn 3 FU. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 575 R, Knarand 32 FU, Pibeand 1720 FU, Spidsand 16 FU,
Sølvhejre 16 FU, Vibe 610 R, Havørn 3 R. Martin Rheinheimer
Kattegat ud for Hasmark Strand: Sule 4 FU, Almindelig Kjove 2 NV. Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor: Skeand 40 FU, Skarv 550 R, Stor Præstekrave 23 R, Islandsk Ryle 40 FU, Blå Kærhøg 1 BR OF. Leif Bisschop-Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Palle Bo Larsen
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 5 R, Sølvhejre 3 FU, Storspove 110 R. Jens Bækkelund
Nabben ved Strandby (Haarby): Havørn 2 FU. Per Toft Johansen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 39 R. Carsten Skou
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Skallesluger 215 R, Spidsand 16 R, Sølvhejre 1 FU, Strandskade 87 R, Strandhjejle 66 FU,
Hjejle 5000 R, Almindelig Ryle 3800 FU. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Vandrefalk 1 OF. Jens Kristian Holm 
Røjle By: Steppehøg 0 BR V. Michael Mosebo Jensen
Stavre Skov/Stavreshoved: Sule 5 FU. Christian Lundsted
Storebælt fra Lundsgård Klint til Risinge Hoved: Sule 2 R. Jørn Knudsen
Sybergland: Grågås 500 R. Jørn Knudsen
Sønderhjørne: Huldue 3 OF, Rød Glente 4 T, Musvåge 36 SV, Blåmejse 50 TF, Tornirisk 90 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 OF, Rovterne 1 R, Skægmejse 7 R. Jens Kristian Holm
Vejrup v/Indslev: Blå Kærhøg 1 JUV OF, Ravn 4 R. Nis Rattenborg
Vester Aaby: Rød Glente 2 FU
. Arne Christensen
Vigelsø: Hjejle 3000 OF, Havørn 2 AD FU. Henrik Mørup-Petersen
Østereng, Bogense: Fiskehejre 47 R. Jens Bækkelund
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 650 R, Fiskehejre 33 R. Flemming Thomasen


 

Onsdag den 4. oktober 2023         Solopgang: 07:25  Solnedgang: 18:47

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 40 R, Toppet Skallesluger 7 R, Gråand 30 R, Fiskehejre 2 R, Storspove 12 FU, Hættemåge 40 R
Bjerreby:
Hættemåge 400 FU. Lars Kirk
Lunkebugten
: Toppet skallesluger 7 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Stjoul havn: Isfugl 1 R, Stenpikker 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Lundeborg: Blå kærhøg 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Bjergirisk 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 3 R. Bo Gregersen
Dovns Klint: Pibeand 417 T. Spidsand 130 T. Huldue 55 T. Sølvhejre 6 OF. Rørhøg 14 T. Blå Kærhøg 2 T. Spurvehøg 168 T. Rød Glente 6 T. Sort Glente 1 T. Musvåge 79 T. Tårnfalk 14 T. Dværgfalk 7 T. Blåmejse 263 T. Hedelærke 31 T. Engpiber 320 T. Bogfinke/Kvækerfinke 33600 T. Frank Jensen-Hammer
Ferritslev: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Flyvesandet:
Sule 26 FU. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Sølvhejre 3 V, Sule 22 V. Peter Lillesø
Fællesstrand (inkl. Tornen): Fiskeørn 1 OF. Richard Hansen 
Gulstav Mose: Sølvhejre 4 R. Jens Kristian Holm
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 550 R, Hjejle 600 R, Havørn 6 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 5 FU, Havørn 3 FU. Tom Tjørnum
Hav V f/Bogense: Sule 12 T. Jens Bækkelund
Knudshoved Færgehavn: Sule 4 FU, Almindelig Kjove 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Monnet, Tåsinge: Pibeand 450 R, Sølvhejre 2 R. Leif Bisschop-Larsen 
Nærå Strand/Agernæs Flak: Pibeand 400 R, Strandskade 120 FU,
Hjejle 8000 R, Almindelig Ryle 3000 FU. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R. Jens Kristian Holm
Røjle By: Engpiber 338 SV. Michael Mosebo Jensen
Skaboeshuse: Fiskeørn 1 SV. Kurt Kaack Hansen
Slipshavn Enge: Rød Glente 2 OF. Jørn Knudsen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Spidsand 16 N, Sule 9 T. Jørn Knudsen
Strandeng v/Horseskov: Isfugl 1 FU
. Arne Christensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Havørn 2 OF. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Sølvhejre 20 FU, Rovterne 2 FU. Jens Kristian Holm
Universitetet, Odense: Stillits 50 FU. Martin Rheinheimer


 

Tirsdag den 3. oktober 2023         Solopgang: 07:23  Solnedgang: 18:49

Svendborg Golfbane: Knopsvane 1 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R T, Stor Flagspætte 2 R, Sangdrossel/Vindrossel 6 T
Lundeborg
: Pibeand 10 OF. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, havet ud for
: Mørkbuget knortegås 45 OF S. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Sølvhejre 12 FU, Havørn 2 OF,Havørn 2 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Grågås 500 R. Lars Møller Andersen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1070 T, Canadagås 25 T, Ederfugl 1506 T, Sortand 1036 T, Toppet Skallesluger 93 T, Pibeand 1264 T, Spidsand 41 T, Huldue 9 T, Ride 1 1K Ø, Dværgmåge 4 T, Splitterne 35 T, Blå Kærhøg 1 M T, Spurvehøg 118 T, Tårnfalk 24 T, Dværgfalk 5 T, Engpiber 100 T, Bogfinke/Kvækerfinke 71200 T, Grønsisken 360 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Canadagås 25 T, Pibeand 990 T, Ride 1 JUV T, Dværgmåge 4 T, Dværgfalk 5 T. Søren Bøgelund
Gl. Korup: Rød Glente 2 FU. Ole Henrik Scharff
Grusgrave v/Davinde: Steppehøg/Hedehøg 1 M AD OF, Isfugl 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav Mose: Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 M OF. Jens Kristian Holm
Hundstrup: Havørn 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Bjergvipstjert 3 OF. Jens Kristian Holm
Købeshoved: Dværgfalk 1 T. Auroura Epoke Dalsgård
Lindholm, Nyborg: Dværgværling 0 R. Peter Pelle Clausen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 42 R. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Rovterne 1 R. Jens Kristian Holm
Røjle By: Spidsand 19 V. Michael Mosebo Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Canadagås 35 SØ. Hans Rytter
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 2 R. Jens Kristian Holm


 

Mandag den 2. oktober 2023         Solopgang: 07:21  Solnedgang: 18:52

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 70 R, Lille Lappedykker 12 FU, Splitterne 3 FU
Lundeborg, matriklen
: Solsort 5 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 996 T, Canadagås 32 T, Toppet Skallesluger 129 T, Pibeand 2067 T, Spidsand 226 T, Huldue 35 T, Rødstrubet Lom 11 T, Dobbeltbekkasin 23 T, Dværgmåge 5 T, Fiskeørn 2 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 197 T, Rød Glente 11 T, Sort Glente 1 T, Tårnfalk 39 T, Dværgfalk 5 T, Blåmejse 634 T, Hedelærke 17 T, Misteldrossel 14 T, Bogfinke/Kvækerfinke 4600 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Spidsand 86 T, Huldue 25 T, Fiskeørn 1 T, Blå Kærhøg 1 M T, Rød Glente 8 T, Sort Glente 1 T, Tårnfalk 15 T, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 5 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Spidsand 45 SV. Morten Müller   
Dræet: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gulstav: Dværgfalk 2 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 97 R, Knarand 96 R, Pibeand 1550 R, Spidsand 46 FU, Krikand 175 R, Lille Lappedykker 108 R, Sølvhejre 2 FU, Vibe 660 R, Brushane 62 FU, Hættemåge 520 R, Havørn 2 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 154 R, Toppet Skallesluger 96 R, Knarand 25 R. Jens David Kofoed Mogensen 
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 280 R, Sølvhejre 1 FU, Stor Præstekrave 30 R, Almindelig Ryle 510 R. Jens Bækkelund
Knudshoved Færgehavn: Spidsand 24 V, Blå Kærhøg 1 BR V, Alexanderparakit 1 OF, Bjergvipstjert 8 V, Bogfinke 4920 V, Grønsisken 211 V. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Sule 6 R. Kristoffer Hansen
Svendborg: Canadagås 25 SV. Johnny Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Canadagås 33 R, Snegås 1 R
. Arne Christensen
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 139 R, Krikand 107 R. Martin Rheinheimer
Tryggelev Nor & Salme Nor: Canadagås 35 R, Sølvhejre 14 R, Rovterne 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Vejlen, Tåsinge: Spidsand 11 FU. Niels Andersen
Vejrup v/Indslev: Blå Kærhøg 1 F AD R, Rød Glente 4 R. Nis Rattenborg
Æbelø Holm: Sølvhejre 6 FU. Jens Bækkelund
Ørnehøj-området (Gulstav): Rød Glente 6 OF. Jens Kristian Holm


 

Søndag den 1. oktober 2023         Solopgang: 07:19  Solnedgang: 18:54

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 24 R, Pibeand 3 R, Lille Lappedykker 12 FU
Svendborg Golfbane: Stor Flagspætte 3 R, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 1 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 120 SV
Sdr. Højrup
: Spurvehøg 1 FU (Blåmejse). Leif Sørensen [Facebook]
Broholm: Fiskehejre 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 6 R, Havørn 2 R, Rød Glente 4 OF. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 10 R. Anders Larsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 9 R. Mette Rügler Sørensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 758 T, Canadagås 43 T, Pibeand 296 T, Spidsand 146 T, Huldue 39 T, Fiskeørn 2 T, Rørhøg 21 T, Spurvehøg 62 T, Rød Glente 13 T, Tårnfalk 17 T, Dværgfalk 6 T, Blåmejse 157 T, Hedelærke 36 T, Landsvale 510 T, Misteldrossel 45 T, Sangdrossel/Vindrossel 2470 T, Bjergvipstjert 6 T, Bogfinke/Kvækerfinke 37300 T, Tornirisk 110 T, Rørspurv 39 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Rød Glente 33 T, Hedelærke 9 T, Misteldrossel 158 T, Bjergvipstjert 1 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Spidsand 56 SV, Tårnfalk 6 S, Lærkefalk/Aftenfalk 1 S, Misteldrossel 34 S, Sangdrossel/Vindrossel 80 SV. Morten Müller
Dovns Klint: Fiskeørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 OF, Rød Glente 9 OF. Mette Rügler Sørensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Sølvhejre 1 R, Hjejle 250 R, Stor Præstekrave 28 R, Islandsk Ryle 11 R, Sandløber 4 R, Rødben 59 R, Fiskeørn 1 OF, Dværgfalk 1 OF. Kristian Tikjøb Olsen
Gulstav: Spidsand 310 T, Huldue 26 T, Fiskeørn 1 T, Rød Glente 15 T, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 28 T, Rødtoppet Fuglekonge 3 R, Misteldrossel 13 T, Sangdrossel 1020 T, Vindrossel 730 T, Ringdrossel 1 OF, Bjergvipstjert 3 T. Søren Bøgelund
Gulstav:
Gransanger 126 RI, Munk 28 RI, Rødtoppet Fuglekonge 2 RI, Ringdrossel 1 R. Jesper Brinkmann Nielsen 
Gulstav: Huldue 17 S, Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 SV, Rød Glente 9 SV, Hedelærke 8 SV, Misteldrossel 15 T. Freya Mørup-Petersen
Gulstav: Blå Kærhøg 1 M 2K+ TF. Morten Müller
Gulstav: Spidsand 205 SV, Huldue 16 T, Sølvhejre 4 OF, Fiskeørn 1 SV, Rød Glente 9 T, Hedelærke 17 TF, Misteldrossel 20 T, Sangdrossel 100 SV, Vindrossel 250 SV. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Sølvhejre 4 R, Skægmejse 2 FU. Jens Kristian Holm
Gulstav Vesterskov: Rød Glente 9 SV. Jens Kristian Holm
Gulstav Østerskov: Rød Glente 5 OF. Jens Kristian Holm
Gyldensteen: Engsøen: Trane 3 R, Vibe 850 R, Brushane 60 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Sølvhejre 1 FU. Linda Sørensen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Havørn 2 OF. Henrik Thormann 
Holckenhavn Fjord: Fiskehejre 48 FU. Leif Sørensen
Lindved Frugtplantage: Canadagås 63 OF. Lars Andersen
Lindø + vade v/Jersore: Sølvhejre 13 FU. Jens Bækkelund
Lumby Middelgrund: Toppet Skallesluger 140 FU, Hjejle 300 T. Peter Lillesø
Munkebo: Canadagås 25 SØ. Peter Lillesø
Nakkebølle Gods (søen og parken): Isfugl 1 OF. Anders Larsen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Anders Larsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Linda Sørensen 
Røjle By: Spidsand 16 V. Michael Mosebo Jensen
Skarø Rev: Hjejle 1000 OF. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 FU, Rovterne 1 FU
, Fiskeørn 1 FU , Skægmejse 3 FU. Arne Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 1 R, Skærpiber 6 R. Mette Rügler Sørensen
Vejrup v/Indslev: Hjejle 370 R, Rød Glente 2 R. Nis Rattenborg
Æbelø Holm: Toppet Skallesluger 220 FU, Blå Kærhøg 1 OF. Erik Jensen 
Ørnehøj-området (Gulstav): Huldue 35 SV,
Steppehøg 1 JUV SV, Dværgfalk 1 SV FU, Hedelærke 1 OF, Ringdrossel 1 R, Bjergvipstjert 3 OF. Freya Mørup-Petersen


DOF- nyheder:
             Lysere tider i sigte: Fremgang for de danske kongeørne
             Europas fuglekiggere tager fællesbillede af fugletræk


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

07 nov 2023
This page is part af: Http://www.Snatur.dk