Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 35. - 39. ( 1. september - 30. september 2017).                     Sidst opdateret 23 september 2017 10:37:25 

 

 

 


      

Torsdag den 21. september 2017               Solopgang: 07:01 Solnedgang: 19:19

Vejlen, Tåsinge: Fiskeørn 1 FU. Finn Skov
Dovns Klint
: Mørkbuget knortegås 3000 T, Ringdrossel 1 R, Mosehornugle 1 FU, Bynkefugl 1 R. Esben Eriksen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav:
Spurvehøg 1 M 1K RI . Ole Bo Olsen
Espe
(15:45): Grønspætte 2 OF. Bent Staugaard [Midtfyns-Naturfoto]
Kongshøj møller
: Havørn OF 1 V, Tårnfalk 3 R, Musvåger 2 R, Spurvehøge 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Rød Glente 1 SV. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Havørn 1 OF, Musvåge 40 T, Fiskeørn 3 FU, Storfalk sp. 1 FU (Ved ikke om det var jagt eller vandrefalk, men stor falk), Skægmejse 6 FU. Inger Christensen
Rudkøbing: Rød Glente 3 SV, Spurvehøg 36 SV, Musvåge 110 SV, Tårnfalk 1 OF. Nis Rattenborg
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 17:00): Spurvehøg 1 M 1K RI, Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 4 RI, Rødhals 7 RI, Rørsanger 5 RI, Havesanger 1 RI, Munk 6 RI, Gransanger 44 RI, Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 3 RI, Grønirisk 1 RI, Dompap 1 RI, Rørspurv 2 RI. Dagstotal: 78 / 13 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Dovns Klint: Knortegås 745 SV, Pibeand 95 SV, Spidsand 108 SV, Ederfugl 565 SV, Toppet Skallesluger 18 SV, Rød Glente 7 R NAT, Rød Glente 16 SV, Rørhøg 14 SV, Spurvehøg 32 SV, Musvåge 21 SV, Tårnfalk 5 SV, Dværgfalk 4 SV, Stor Præstekrave 26 SV, Hjejle 16 SV, Almindelig Ryle 14 SV, Splitterne 11 SV, Huldue 7 SV, Digesvale 23 SV, Landsvale 510 SV, Bysvale 5 SV, Skovpiber 16 SV, Engpiber 40 SV, Hvid Vipstjert 330 SV, Grønsisken 140 SV. Søren Bøgelund
Gulstav:
Sølvhejre 1 FU. Søren Bøgelund
Keldsnor: Skarv 270 FU, Sangsvane 3 FU, Grågås 400 FU, Canadagås 33 FU, Hjejle 460 FU, Vibe 70 FU, Almindelig Ryle 61 FU, Sortklire 4 FU, Hvidklire 6 FU. Søren Bøgelund
Vesteregn: Rød Glente 3 SV, Spurvehøg 5 SV, Musvåge 9 SV, Dværgfalk 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU, Rød Glente 2 S, Rørhøg 2 S, Fiskeørn 1 S, Skægmejse 5 FU. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor: Grågås 980 R, Vibe 380 R, Brushane 7 R, Hættemåge 3600 R, Rovterne 2. Nis Rattenborg
Gudbjerg: Rød Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Håstrup Bjerge: Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 FU, Skovskade 2 FU T. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 25 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 1 OF, Grågås 500 OF, Gravand 1 JUV FU, Pibeand 50 FU, Knarand 100 FU, Krikand 250 FU, Skeand 35 FU, Troldand 5 FU, Bjergand 3 FU, Vandrikse 1 R, Blishøne 100 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Storspove 1 OF, Sortklire 3 FU, Rødben 1 OF, Hvidklire 5 FU, Isfugl 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 OF, Landsvale 1 OF, Skærpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 10 FU, Gransanger 1 SY, Stillits 2 OF. Gorm Gaarde
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Hjejle 200 FU, Vibe 200 FU, Odinshane 2 FU. Gorm Gaarde
Kerteminde Havn: Splitterne 13 R. Jens Kristian Holm
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 76 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 108 R, Pibeand 169 R, Gråand 23 R, Ederfugl 94 R, Toppet Skallesluger 14 R, Spurvehøg 1 M R, Blishøne 2195 R, Strandskade 1 R, Rødben 5 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 937 R, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 624 R, Svartbag 17 R, Isfugl 1 R. Steen Lauritsen  
Å vest for Brydegård: Rød Glente 1 FU, Tårnfalk 3 R, Sanglærke 7 R, Hvid Vipstjert 4 JUV FU, Skægmejse 5 FU. Erik Busk
Agernæs: Hjejle 600 R. Erik Busk
Assens: Musvåge 10 R, Hvid Vipstjert 18 FU, Stær 100 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 50 FU. Kirsten Pedersen


        

Onsdag den 20. september 2017                Solopgang: 07:00 Solnedgang: 19:22

Kogtved, matriklen: Havørn 1 OF
Dongs Højrup
: Rød Glente 1 FU, Musvåge 6 S, Tårnfalk 1 FU
Tange å
: Storspove 3 OF S, Mørkbuget Knortegås (Bramgås?) 75 OF S. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav: Rød Glente 5 SV, Rørhøg 5 SV, Kærhøg sp. 1 SV, Musvåge 17 SV, Tårnfalk 3 SV, Dværgfalk 2 SV, Lærkefalk 1 SV, Vandrefalk 1 SV, Huldue 8 SV. Søren Bøgelund
Brændegård Sø: Havørn 1 FU, Ravn 2 OF. Leif Kristensen
Hillerslev: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 38 R, Gråand 1 YF, Isfugl 1 R. Leif Kristensen
Bilka - Odense: Sorthovedet Måge 1 OF. Martin Søgaard Nielsen
Skaboeshuse: Grågås 72 SØ, Fiskeørn 1 S. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Rød Glente 15 V, Spurvehøg 9 V, Musvåge 212 V, Dværgfalk 2 V, Bjergvipstjert 6 V. Kristoffer Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Sortklire 2 R, Engpiber 40 R, Skærpiber 4 R, Hvid Vipstjert 40 R, Tornirisk 20 R, Rørspurv 5 R. Kristoffer Hansen 
Å vest for Brydegård: Havørn 1 OF, Stor Præstekrave 4 FU, Splitterne 2 R, Engpiber 4 R, Rødhals 1 R, Stenpikker 5 R, Sumpmejse 1 R. Erik Busk


       

Tirsdag den 19. september 2017                Solopgang: 06:58 Solnedgang: 19:24

Svendborg Golfbane: Havørn 1 OF, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Ravn 2 R
Lunkebugten, stubmark
: Hjejle 75 FU, Stær 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Dovnsklint (07:50):
Markpiber 1 V. Ole Goldschmidt, Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Hvid Vipstjert 75 FU, Tornirisk 12 R. Niels Andersen
Siø Sund: Isfugl 1 OF. Nis Rattenborg
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 15:00): Skovpiber 1 RI, Gærdesmutte 11 RI, Jernspurv 8 RI, Rødhals 7 RI, Rødstjert 3 RI, Havesanger 1 RI, Munk 9 RI, Gransanger 58 RI, Løvsanger 9 RI, Fuglekonge 5 RI, Blåmejse 2 RI, Korttået Træløber 1 RI, Skovskade 1 RI, Bogfinke 1 RI. Dagstotal: 117 / 14 arter. Keldsnor Fuglestation ved JD, Hans Rytter
Lindelse: Rød Glente 1 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Rød Glente 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Hav ved Tryggelev Nor:
Sølvhejre 3 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 F OF, Musvåge 2 OF, Lærkefalk 1 OF. Jens O. Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 3 FU, Fiskeørn 3 FU. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 R, Rød Glente 5 T, Havørn 2 AD R, Blå Kærhøg 1 FU, Spurvehøg 42 T, Musvåge 8 S, Musvåge 118 V, Fiskeørn 1 FU, Fiskeørn 1 S, Lærkefalk 2 S, Vandrefalk 1 AD S, Tornirisk 60 S. Gregers Johannesen
Ørnehøj-området (Gulstav): Hvepsevåge 1 V, Rørhøg 1 T, Spurvehøg 10 T, Musvåge 26 V, Tårnfalk 3 FU, Huldue 20 S. Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor: Grågås 1150 R, Bramgås 2 R, Havørn 2 AD R, Vibe 250 R, Tinksmed 7 R, Rovterne 2 R. Leif Bisschop-Larsen 
Nørreballe Nor: Grågås 1390 R, Vibe 370 R, Rovterne 2 . Nis Rattenborg
Påø Strand: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 115 S, Mursejler 1 S. Nis Rattenborg
Tressebølle: Lærkefalk 1 OF. Henry Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R, Rød Glente 5 T, Havørn 2 AD R, Blå Kærhøg 1 FU, Spurvehøg 42 T, Musvåge 8 S, Musvåge 118 V, Fiskeørn 1 FU, Fiskeørn 1 S, Lærkefalk 2 S, Vandrefalk 1 AD S, Tornirisk 60 S. Gregers Johannesen
Vesteregn: Rød Glente 2 OF. Nis Rattenborg
Løgeskov: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Pipstorn: Stenpikker 3 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU. Kirsten Pedersen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 7 R, Grågås 450 R. Kirsten Pedersen
Alleskoven: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Nakkebølle Inddæmning: Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 54 SV, Gærdesmutte 1 SY, Løvsanger 15 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 12 R. Else Klint
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 64 R,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 4 FU, Grågås 543 R, Canadagås 36 FU, Pibeand 137 FU, Knarand 3 FU, Krikand 40 FU, Gråand 77 R, Spidsand 3 FU, Skeand 1 R, Taffeland 112 R, Troldand 129 R, Toppet Skallesluger 6 FU, Blishøne 312 FU, Stor Præstekrave 3 T, Hjejle 35 R, Vibe 40 R, Dværgryle 3 FU, Almindelig Ryle 53 FU, Brushane 2 FU, Sortklire 4 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 38 R, Stormmåge 33 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 7 R, Splitterne 1 R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Allike 1 FU, Råge 8 FU, Gråkrage 1 FU, Ravn 2 R, Stær 16 FU, Tornirisk 6 FU. Leif Kristensen
Pederstrup: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Isfugl 1 FU. Kurt Due Johansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Odinshane 2 FU. Kurt Due Johansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Hvepsevåge 2 V, Rød Glente 7 V, Musvåge 580 V, Fiskeørn 1 V, Landsvale 50 V. Martin Seeberg
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 2 FU, Rødben 5 FU S, Mudderklire 2 FU, Splitterne 1 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 35 FU, Tornirisk 15 FU. Erik Jensen
Føns Vang: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 19 R, Skarv 1 R, Knopsvane 24 R, Grågås 2 R, Knarand 2 R, Gråand 4 R, Havørn 1 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 61 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 7 R, Fjordterne 1 OF. Ib Johannes Bager
Helnæs Made: Grågås 360 FU, Skeand 51 FU, Vibe 150 R, Brushane 2 OF, Stær 900 FU. Kurt Due Johansen
Roerslev: Landsvale 200 R. Kresten Madsen
Flyvesandet: Skarv 53 R, Gravand 143 R, Strandskade 33 R, Almindelig Ryle 550 R, Storspove 118 R, Fuglekonge 15 R, Sumpmejse 2 R, Spætmejse 2 R, Lille Korsnæb 8 OF. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskeørn 1 OF. Jens Bækkelund  


       

Mandag den 18. september 2017                Solopgang: 06:56 Solnedgang: 19:27

Svendborgsund øst for Iholm: Bramgås 60 V, Canada 36 T SV
Vejlen Taasinge: Havørn 1 R, Fiskeørn 4 R. Erik Thomsen
Vejlen Taasinge: Fiskeørn 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet, Taasinge (08:00-13:00): Havørn 1 2K og 1 3K, Stenpikker 4 R, Hjejle 24 OF, Storspove 8 R, Stær 560 FU, Svale sp 600 FU, Stillits 22 R, Pibeand 86 R, Engpiber 11 R, Sanglærke R/SY, Knopsvane 189 R, Grågås 273 R, Hvidklire 3 R, Almindelig ryle 4 R, Krikand 27 R, Spurvehøg 1 OF + 1 FU, Fiskehejre 3 R, Skarv 14 R, Allike 48 OF, Dobbeltbekkasin 4 R, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Rudkøbing: Skarv 1 FU ( det tog den 5 min at få slugt fisken ). Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved: Musvåge 1000 T. Per Rasmussen

        

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge
: Lille Lappedykker 2 R, Havørn 2 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Fiskeørn 4 FU, Vibe 100 R, Hvidklire 2 R. Michael L.J. Glentedal
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 5 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 2 OF, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 4 FU, Hvidklire 2 R, Isfugl 1 R, Grønspætte 1 OF, Musvit 10 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint:
Sølvhejre 2 SV, Hvid Stork 2 S, Knortegås 1121 SV, Hvepsevåge 6 SV, Sort Glente 6 SV, Rød Glente 71 SV, Havørn 2 FU, Havørn 1 2K+ S, Rørhøg 78 SV, Blå Kærhøg 5 SV, Spurvehøg 205 SV, Musvåge 535 SV, Fiskeørn 8 SV, Tårnfalk 13 SV, Dværgfalk 9 SV, Lærkefalk 5 SV, Vandrefalk 1 SV, Storspove 8 SV, Huldue 44 SV, Hedelærke 2 SV, Digesvale 600 SV, Landsvale 4000 SV, Bysvale 100 SV, Svale sp. 1500 R NAT, Bjergvipstjert 4 SV, Lille Korsnæb 55 SV. Søren Bøgelund
Gulstav: Canadagås 55 FU, Natugle 3 TH, Ravn 3 FU. Søren Bøgelund
Keldsnor: Hjejle 900 FU. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Canadagås 8 OF, Krikand 130 R, Hvepsevåge 11 T, Rød Glente 14 T, Havørn 2 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Spurvehøg 57 T, Musvåge 153 SV, Musvåge 260 V, Fiskeørn 1 V, Bogfinke 1100 T. Gregers Johannesen
Frellesvig: Bramgås 71 SV, Spurvehøg 2 , Musvåge 4 S. Jane Ditzel 
Brændegård Sø
: Ravn 4 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 90 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Grønspætte 1 FU, Ravn 2 R. Carsten Skou
Odense Kanal: Isfugl 2 OF. Jens O. Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 200 OF, Knarand 58 R, Spidsand 16 R, Skeand 57 R, Almindelig Ryle 50 R, Sortklire 1 R, Hvid Vipstjert 31 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Grågås 400 R, Klyde 1 R, Vibe 130 R, Almindelig Ryle 250 R Storspove 70 R. Kresten Madsen
Knudshoved Færgehavn: Canadagås 16 V, Dværgfalk 1 V, Lærkefalk 1 AD V, Mudderklire 3 R, Sanglærke 2 OF, Landsvale 15 V, Engpiber 25 V, Hvid Vipstjert 5 V. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Rød Glente 9 1K V, Blå Kærhøg 1 BR V, Spurvehøg 95 V, Musvåge 1375 V, Bjergvipstjert 1 M AD T. Per Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 50 R, Grågås 600 R, Splitterne 2 R, Digesvale 10 R, Landsvale 200 FU, Bysvale 5 R, Stær 50 R. Per Rasmussen
Fyns Hoved: Fiskehejre 2 R, Ederfugl 6 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 40 R, Almindelig Kjove 2 R, Svartbag 1 R, Splitterne 2 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 2 R, Tornsanger 1 R, Blåmejse 1 R, Allike, Almindelig (monedula) 20 R, Stær 47 R, Gulspurv 1 R. Jørgen Eng Jensen
Damsbo Skove: Havørn 1 1K+ OF. Tom Giersing
Brahesborg og Brahesborg Skov: Ravn 4 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 500 R, Grågås 1000 R T, Canadagås 42 R, Bramgås 25 R, Pibeand 54 R, Knarand 6 R, Skeand 12 FU, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 30 R, Brushane 17 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Småspove 4 FU, Stenpikker 1 R, Stær 250 R NAT. Kirsten Pedersen
Torø: Isfugl 1 R. Grethe Berndt Madsen
Bogensø sommerhusområde: Grønspætte 1 R. Lars Philip Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 69 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv  1 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 147 R, Sangsvane 1 R, Pibeand 1190 FU, Knarand 108 R, Krikand 445 R, Gråand 166 R, Spidsand 91 R, Skeand 114 R, Taffeland 2 R, Troldand 53 R, Blishøne 1010 R, Vibe 70 R, Almindelig Ryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 285 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 19 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 1680 R, Canadagås 6 R, Pibeand 5 R, Krikand 8 R, Hvinand 180 R, Toppet Skallesluger 19 R, Strandskade 2 R, Vibe 230 R, Storspove 11 R, Rødben 5 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 141 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Gråand 9 R, Hættemåge 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø Plantage: Natugle 1 SY, Ravn 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 2 R, Krikand 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 R, Gråkrage 3 R. Jens Bækkelund


       

Søndag den 17. september 2017                Solopgang: 06:54 Solnedgang: 19:29

Svendborg Golfbane: Rørhøg 1 M R, Musvåge 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 R, Lille Korsnæb 1 SY
Kogtved, matriklen
: Grågås 8 NØ, Landsvale 4 FU, Bysvale 6 FU, Rødhals 1 R, Solsort 6 R, Gærdesanger 1 FU, Munk 1 F FU, Gransanger 3 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 R, Ravn 2 N, Gråspurv 8 R, Skovspurv 24 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 6 FU
Vejlen, Taasinge
(07:40): Rovterne 3 R, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Trunderup, matriklen: Fiskeørn 1 OF ( i ca. 400 meters højde fra øst mod vest), Stillits 4 OF, Hvid vipstjert 1 OF.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]   
Langå (15:30): Landsvale 50 FU R, Hvid vipstjert 25 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Bramgås 50 SV. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Isfugl 2 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 3 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 12 R, Skestork 1 R, Hvepsevåge 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 3 FU, Hvidklire 2 R, Rovterne 2 FU, Isfugl 1 R, Gransanger 1 R, Topmejse 1 R, Ravn 3 OF. Leif Sørensen
Siø: Dværgryle 2 FU, Ravn 1 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 SV, Toppet Lappedykker 1 SV, Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1385 SV,
Sølvhejre 2 S, Fiskehejre 14 S, Knopsvane 12 SV, Sangsvane 3 AD SV, Grågås 61 SV, Canadagås 2 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2870 SV, Pibeand 77 SV, Knarand 5 OF, Krikand 1 S, Spidsand 9 SV, Skeand 5 SV, Troldand 3 SV, Sortand 66 SV, Fløjlsand 1 SV, Toppet Skallesluger 18 SV, Hvepsevåge 23 1K S, Sort Glente 1 S, Rød Glente 11 1K S, Rød Glente 3 1K TF, Havørn 1 1K OF, Rørhøg 132 S, Blå Kærhøg 3 M AD S, Steppehøg 1 M 3K+ S, Spurvehøg 353 S, Musvåge 417 S, Musvåge 50 TF, Fiskeørn 20 S, Tårnfalk 65 S, Dværgfalk 16 S, Lærkefalk 5 FU, Lærkefalk 8 S, Vandrefalk 1 AD S, Strandskade 6 SV, Klyde 1 SV, Stor Præstekrave 39 SV, Hjejle 8 SV, Islandsk Ryle 7 S, Almindelig Ryle 49 SV, Storspove 4 S, Sortklire 7 T, Dværgmåge 15 SV, Hættemåge 237 SV, Splitterne 36 SV, Fjordterne 1 AD SV, Huldue 52 S, Ringdue 3 S, Digesvale 450 S, Landsvale 8500 S, Bysvale 165 S, Skovpiber 90 S, Engpiber 290 S, Skærpiber 3 S, Gul Vipstjert 165 S, Bjergvipstjert 21 S, Hvid Vipstjert 480 S, Jernspurv 35 S, Misteldrossel 2 S, Rødrygget Tornskade 1 R, Stær 18 S, Bogfinke/Kvækerfinke 45000 S, Stillits 23 S, Grønsisken 330 S, Tornirisk 85 S, Lille Korsnæb 174 S, Rørspurv 10 S. Ole Goldschmidt
Dovns Klint:
Steppehøg 1 M AD S. Arne Bruun
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 T, Fiskehejre 3 T, Knopsvane 2 T, Sangsvane 3 OF, Bramgås 30 T, Knortegås 200 T, Rørhøg 12 T, Spurvehøg 18 T, Musvåge 1 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 T, Strandskade 1 OF, Hvid Vipstjert 19 T. Leif Sørensen
Dovns Klint: Spurvehøg 5 T, Dværgfalk 1 T,Lærkefalk 1 T. Carsten Fynbo Larsen
Gulstav Mose: Rødrygget Tornskade 1 FU. Arne Bruun
Gulstav Mose: Lærkefalk 1 FU. Carsten Fynbo Larsen
Klise Nor:
Sølvhejre 1 R, Rørhøg 1 M S, Sortklire 7 R, Tinksmed 2 R. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 1 T, Hvepsevåge 211 T, Rød Glente 3 T, Havørn 5 R, Rørhøg 19 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 116 T, Musvåge 38 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 11 T, Lærkefalk 1 SV, Engpiber 185 S, Gul Vipstjert 30 T, Hvid Vipstjert 28 T, Stenpikker 10 R, Bogfinke 7850 S. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 16 R, Hvepsevåge 6 1K S, Rød Glente 2 1K S, Rørhøg 1 R, Rørhøg 2 S, Spurvehøg 5 S, Musvåge 12 S, Tårnfalk 1 R, Dværgfalk 1 S, Vibe 135 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 M S, Svaleklire 2 S, Rovterne 3 FU, Stær 1000 R NAT. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU,Havørn 1 OF,Rørhøg 1 FU. Carsten Fynbo Larsen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Lille Korsnæb 10 V. Per Rasmussen*
Hillerslev: Rød Glente 3 OF. Leif Bisschop-Larsen
Hårby: Havørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Kværndrup Vænge: Trane 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Eventyrhaven: Grønbenet Rørhøne 11 R, Spætmejse 2 R. Anders Wiig Nielsen
Odense Kanal: Hvidklire 1 R, Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Seden Strand: Skarv 15 R, Knopsvane 1150 FU, Blishøne 1000 FU. Kurt Due Johansen
Nyborg Slot: Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen 
Vigelsø: Vandrefalk 1 AD R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Rødrygget Tornskade 1 F R. Jens O. Hansen
Lindø + vade v/Jersore: Hættemåge 520 R. Jens Bækkelund
Dræet: Storspove 110 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 60 FU, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 650 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 10 R, Gravand 69 FU, Krikand 4 R, Gråand 68 R, Toppet Skallesluger 44 FU, Havørn 2 AD R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 20 FU, Strandskade 50 FU, Klyde 75 FU, Hjejle 1400 R, Strandhjejle 8 FU, Vibe 150 R, Almindelig Ryle 4950 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU T, Storspove 401 FU T, Hvidklire 1 R, Hættemåge 695 FU, Stormmåge, Almindelig (canus) 15 R, Sølvmåge 745 R, Svartbag 1 R. Kurt Due Johansen
Helnæs Fyr og havet ud for: Gul Vipstjert 1 R, Tornirisk 110 R T. Carsten Skou
Helnæs Made: Fiskehejre 6 R, Grågås 1300 R, Canadagås 20 R, Bramgås 4 R, Havørn 1 OF, Tårnfalk 2 R, Dværgfalk 1 JUV FU, Hjejle 300 R, Vibe 600 R, Hvidklire 1 R, Stenpikker 10 R, Stær 900 R. Carsten Skou
Helnæs Made:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 10 R, Grågås 2300 R, Canadagås 48 R, Bramgås 8 R, Pibeand 35 R, Krikand 400 R, Gråand 100 R, Skeand 90 R, Hvepsevåge 5 S, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 1 OF, Våge sp. 4 OF, Tårnfalk 4 FU, Hjejle 400 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 700 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Småspove 7 R, Storspove 48 R, Hvidklire 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Reservatet: Lille Lappedykker 26 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 180 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 35 R, Grågås 750 R, Pibeand 800 R, Knarand 25 R, Krikand 120 R, Gråand 300 R, Spidsand 30 R, Skeand 20 R, Ederfugl 35 R, Toppet Skallesluger 10 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 250 R, Hjejle 300 R, Vibe 140 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 6 R, Splitterne 2 R, Stær 120 R. Erling Krabbe


      

Lørdag den 16. september 2017                Solopgang: 06:52 Solnedgang: 19:32

Svendborgsund øst for Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 14 V, Mudderklire 2 R, Gørdesanger 1 FU
Ny Gesinge
, matriklen (07:30): Rovterne 2 OF (Ny matrikelart). Poul Vestergaard Rasmussen
Dovns klint: Lærkefalk 1 FU . Ole Bo Olsen
Oure gadekær: Gråand 4 FU, Grønbenet rørhøne 2 AD FU + 4 1K FU + 5 PULL FU, Troldand 1K 7 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hav øst for Thurø: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 220 SV, Grågås 7 SØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 66 SV, Pibeand 50 SV, Spidsand 66 SV, Sortand 20 S, Toppet Skallesluger 4 S, Rørhøg 1 F V, Almindelig Ryle 50 SV, Lille Kobbersneppe 1 SV, Almindelig Kjove 1 SV, Splitterne 22 SV, Landsvale 1 SØ. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Vibe 45 OF, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Strandskade 6 R SV, Stor Præstekrave 6 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Landsvale 1 FU, Stenpikker 1 R, Løvsanger 1 FU. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Landsvale 20 FU, Topmejse 1 R, Dompap 2 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Skovpiber 2 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 2 RI, Rødstjert 2 RI, Solsort 1 RI, Rørsanger 10 RI, Gulbug 1 1K RI, Gærdesanger 5 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 4 RI, Munk 13 RI, Gransanger 66 RI, Løvsanger 9 RI, Broget Fluesnapper 2 RI, Blåmejse 1 RI, Træløber 1 RI, Grønirisk 1 RI, Dompap 2 RI. Dagstotal 126 / 18 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter og Jacob Sterup
Bagenkop: Stormmåge 400 FU, Sølvmåge 90 FU. Jacob Sterup
Bagenkop Havn: Skarv 35 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 70 V, Rørhøg 1 SV, Mudderklire 1 R, Kaspisk Måge 1 4K+ R, Svartbag 25 R, Husrødstjert 9 R, Stenpikker 2 R. Jacob Sterup
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 T, Skarv 866 T, Knopsvane 2 T, Grågås 9 T, Canadagås 18 T, Knortegås 1315 T, Pibeand 88 T, Krikand 24 T, Spidsand 359 T, Skeand 1 T, Ederfugl 60 T, Sortand 205 T, Toppet Skallesluger 6 T, Hvepsevåge 16 T, Rød Glente 1 T, Rørhøg 34 T, Spurvehøg 133 T, Musvåge 2 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 16 T, Dværgfalk 2 T, Lærkefalk 1 T, Hjejle 2 T, Islandsk Ryle 5 T, Almindelig Ryle 1 T, Brushane 7 T, Almindelig Kjove 1 1K T, Hættemåge 2 T, Splitterne 24 T, Fjordterne 5 T, Digesvale 20 T, Landsvale 600 T, Skovpiber 28 T, Engpiber 28 T, Gul Vipstjert 68 T, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 110 T, Bogfinke 30 T, Stillits 77 T, Grønsisken 160 T, Tornirisk 2 T, Lille Korsnæb 77 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Skarv 145 T,Canadagås 18 T,Hvepsevåge 4 T,Rørhøg 7 T,Spurvehøg 28 T,Tårnfalk 4 T, Bysvale 15 T. Leif Sørensen
Gulstav Østerskov: Musvit 5 R, Træløber 1 R. Leif Sørensen
Gulstav: Fiskeørn 1 S, Stenpikker 5 R. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 1 R, Knarand 5 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 2K+ R. Jacob Sterup
Keldsnor: Hjejle 400 R, Vibe 100 R. Jacob Sterup
Klise Nor: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 7 R, Knopsvane 9 , Grågås 6 R, Pibeand 6 FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Skarv 12 R, Grågås 600 R, Havørn 1 IMM R, Vibe 5 R, Brushane 35 R, Bynkefugl 1 R. Jacob Sterup
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K R, Svartbag 30 R, Splitterne 1 OF. Jacob Sterup
Søgård Pyt: Dværgfalk 1 S. Jacob Sterup
Ristingehalvøen, Hesselbjerg Vandværk: Grågås 650 OF, Hvepsevåge 2 S, Rød Glente 1 R, Havørn 1 2K R, Rørhøg 6 S, Gul Vipstjert 65 S, Bjergvipstjert 3 S, Bogfinke 1550 S. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor, nordenden:
Sølvhejre 2 R, Havørn 1 OF, Lærkefalk 2 S, Bogfinke 3350 S, Grønsisken 50 S. Gregers Johannesen
Urehoved: Krikand 50 R, Dværgfalk 1 OF, Mudderklire 4 R. Torben Johannesen
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 2 FU, Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 9 FU, Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 36 FU, Skarv 18 OF, Skarv 36 FU, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 13 FU, Knopsvane 16 , Grågås 11 OF, Grågås 8 R, Pibeand 12 FU, Pibeand 12 R, Knarand 36 FU, Knarand 46 FU, Krikand 35 FU, Krikand 70 R, Gråand 41 FU, Gråand 50 R, Spidsand 1 FU, Spidsand 1 F R, Skeand 8 FU, Taffeland 18 R, Troldand 110 FU, Hvinand 2 R, Havørn 3 , Havørn 1 1K OF, Rørhøg 1 F OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 FU, Musvåge 2 OF, Fiskeørn 1 OF, Fasan 2 FU, Blishøne 6 R, Vibe 140 R, Dobbeltbekkasin 18 OF, Dobbeltbekkasin 7 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 2 R, Ringdue 3 OF, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 35 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 OF, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 OF, Musvit 3 FU, Musvit 1 R, Skovskade 1 OF, Allike 10 OF, Gråkrage 3 OF, Gråkrage 1 R, Ravn 11 FU, Ravn 8 OF, Ravn 1 R, Stær 11 OF, Stær 1 R, Bogfinke 22 OF, Grønirisk 2 OF, Stillits 1 OF, Grønsisken 26 OF, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 9 FU, Skarv 36 FU, Skarv 18 OF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 13 FU, Pibeand 12 FU, Knarand 36 FU, Krikand 35 FU, Gråand 41 FU, Spidsand 1 FU, Skeand 10 FU, Taffeland 18 R, Troldand 110 FU, Hvinand 3 FU, Havørn 1 OF, Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 F OF, Musvåge 2 OF, Fiskeørn 1 OF, Blishøne 6 FU, Vibe 156 R, Dobbeltbekkasin 18 OF, Dobbeltbekkasin 7 R, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 2 R, Ringdue 4 OF, Landsvale 2 FU, Bysvale 32 OF, Hvid Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 OF, Allike 8 OF, Ravn 11 FU, Ravn 5 OF, Stær 11 OF, Stær 1 R, Grønsisken 20 OF. Leif Kristensen
Fiskerup Skov: Musvåge 1 R, Stillits 2 FU. Leif Kristensen
Lyndelse: Tyrkerdue 2 FU. Leif Kristensen
Nybo Mose: Musvåge 1 R, Ravn 3 R. Leif Kristensen
Sandholt: Toppet Lappedykker 1 1K R,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 F FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Trane 2 FU, Ringdue 4 FU, Ravn 6 FU. Leif Kristensen
Skarris Odde: Havørn 1 FU, Blishøne 400 R, Mudderklire 2 R. Michael L.J. Glentedal
Nyborg Strand: Knopsvane 2 R, Ederfugl 6 R, Svartbag 1 AD R, Splitterne 2 R, Gransanger 1 R. Svend Aage Linderström
Hjulby Mose: Grågås 1 OF. Svend Aage Linderström
Gyldensteen Gods: Grågås 660 R, Snegås 3 R, Canadagås 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Hjejle 1100 R. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 465 R, Canadagås 40 R, Pibeand 26 R, Krikand 10 R, Gråand 22 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Strandskade 38 R. Jens Bækkelund


       

Fredag den 15. september 2017                Solopgang: 06:50 Solnedgang: 19:39

Lundeborg, Ny Camping: Stenpikker 1 R (Det er første gang jeg ser en sådan her på matriklen). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 11:30): Jernspurv 2 RI, Rødhals 12 RI, Rødstjert 1 RI, Rørsanger 3 RI, Havesanger 1 RI, Munk 5 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 2 RI, Grå Fluesnapper 1 RI, Broget Fluesnapper 2 RI, Musvit 2 RI, Korttået Træløber 1 RI, Dompap 1 RI. Dagstotal: 34 / 13 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Skarv 188 SV, Grågås 41 SV, Canadagås 30 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 49 SV, Pibeand 110 SV, Krikand 1 SV, Spidsand 45 SV, Sortand 16 SV, Toppet Skallesluger 3 SV, Hvepsevåge 93 SV, Rød Glente 1 SV, Rørhøg 101 SV, Blå Kærhøg 1 BR SV, Spurvehøg 69 SV, Musvåge 11 SV,
Fiskeørn 22 SV, Tårnfalk 59 SV, Dværgfalk 1 SV, Lærkefalk 1 R, Lærkefalk 1 SV, Trane 6 SV, Stor Præstekrave 6 SV, Vibe 53 SV, Dværgmåge 1 1K SV, Splitterne 4 SV, Havterne 6 SV, Huldue 1 SV, Digesvale 39 SV, Landsvale 1930 SV, Bysvale 140 SV, Skovpiber 133 SV, Engpiber 30 SV, Gul Vipstjert 185 SV, Bjergvipstjert 7 SV, Hvid Vipstjert 150 SV, Jernspurv 6 SV, Grønirisk 38 SV, Grønsisken 120 SV, Tornirisk 26 SV, Hvidvinget Korsnæb 2 FU, Lille Korsnæb 8 FU, Rørspurv 7 SV. Søren Bøgelund
Tranekær: Havørn 1 OF, Duehøg 1 T. Hans-Henrik Wienberg
Vitsø: Lille Lappedykker 15 R, Toppet Lappedykker 3 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Skarv 200 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 300 R, Pibeand 15 R, Krikand 65 R, Gråand 70 R, Taffeland 50 R, Troldand 100 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 3 T, Blishøne 12 R, Vibe 70 R, Almindelig Ryle 2 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Landsvale 150 OF, Bysvale 200 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Stenpikker 2 R, Sortkrage 2 OF, Gråkrage 5 R, Stær 100 R, Gulspurv 7 R. Torben Johannesen 
Brændegård Sø: Havørn 1 1K+ R,  Ravn 13 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bakker: Havørn 2 OF. Leif Kristensen
Hellemose Skov: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Fjord: Isfugl 2 FU. Leif Kristensen
Seden Strand: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 S, Fiskeørn 1 S. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Havørn 2 AD R. Kurt Due Johansen
Kajbjerg Skov: Havørn 1 AD OF. Peter Pelle Clausen
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Stenpikker 1 R. Evald Mehlsen
Lumby Inddæmmede Strand: Mursejler 1 S. Kurt Due Johansen
Kasmose Skov: Sule 24 R, Sule 47 V, Skarv 9 S, Fiskehejre 1 V, Grågås 1 S, Pibeand 30 SØ, Pibeand 239 V, Krikand 11 V, Sortand 76 V, Sortand 210 Ø, Toppet Skallesluger 4 V, Hvepsevåge 1 S, Tårnfalk 1 S, Almindelig Ryle 70 V, Hvidklire 1 S, Ride 5 AD V, Splitterne 7 V, Splitterne 4 Ø, Fjordterne 7 V, Digesvale 32 S, Landsvale 182 S, Bysvale 19 S, Skovpiber 21 S, Hvid Vipstjert 2 S, Korttået Træløber 2 R, Ravn 1 R, Tornirisk 3 S. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 3 AD OF, Rørhøg 1 F JUV FU, Musvåge 3 OF, Fiskeørn 1 FU T, Vandrefalk 1 M JUV FU, Mudderklire 1 AD FU. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 AD OF, Rørhøg 2 R, Vandrefalk 1 FU, Brushane 8 R, Stor Flagspætte 4 R, Munk 1 R, Gransanger 3 SY. Sven Wemmelund


     

Torsdag den 14. september 2017                Solopgang: 06:48 Solnedgang: 19:37

Lundeborg, matriklen: Grå/skovspurv 25 R FU, Sumpmejse 2 FU, Tyrkerdue 4 FU (ses igen ofte her i byen, var fraværende i mange år). Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet (08:45-10:45)
:
Sule 35 (30 4K+), Ride 1 1K. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav: Hvepsevåge 2 SV, Havørn 1 3K FU, Fiskeørn 1 SV, Dværgfalk 1 SV, Mursejler 1 SV, Hedelærke 3 SV, Gul Vipstjert 26 FU, Gul Vipstjert 160 SV. Søren Bøgelund
Faaborg: Vandrefalk 1 SV, Svaleklire 1 SV. Per Damgaard Poulsen
Nydam: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Gråand 74 R, Troldand 1 R, Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 OF, Blishøne 6 FU, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gransanger 2 FU, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 2 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 1 JUV R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 7 FU, Gråand 3 FU, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 FU, Blishøne 2 FU, Allike 2 R. Leif Kristensen
Knold Nor: Toppet Skallesluger 15 FU. Leif Kristensen
Gestelev: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Heden: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Herringe: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Seden Strand: Vandrefalk 1 S. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Havørn 1 1K R. Kurt Due Johansen
Nyborg Strand: Skarv 2 FU, Sølvmåge 2 R, Splitterne 2 R, Ringdue 4 FU, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gråkrage 2 FU. Jan W. Badura 
Sybergland: Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 20 R, Grågås 100 T, Pibeand 320 FU, Knarand 4 R, Krikand 240 R, Gråand 40 R, Skeand 20 FU, Blishøne 310 FU, Svale sp. 1270 FU, Skovpiber 1 T, Gul Vipstjert 2 T. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Blisgås 1 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 18 FU, Canadagås 50 FU, Canadagås 25 T FU, Pibeand 600 FU, Spidsand 56 FU, Fiskeørn 1 FU, Brushane 29 FU, Sortklire 11 FU, Hvidklire 7 FU. Kirsten Pedersen 


       

Onsdag den 13. september 2017                Solopgang: 06:46 Solnedgang: 19:40

Vejlen, Tåsinge: Rovterne 3 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Bøjden Nor:
Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Havet ud for Keldsnor: Spurvehøg 5 TF, Stenvender 2 V, Almindelig Kjove 2 , Dværgmåge 2 JUV V, Splitterne 7 V, Digesvale 120 SV, Landsvale 370 SV, Hvid Vipstjert 110 SV. Nis Rattenborg
Keldsnor: Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 580 R, Vibe 120 R, Almindelig Ryle 21 R, Brushane 13 R, Rødben 2 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 1 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Spurvehøg 2 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 7 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Havørn 1 2K R, Havørn 1 3K R V, Spurvehøg 2 R, Fiskeørn 2 , Vibe 390 R, Brushane 16 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R, Rovterne 2 , Digesvale 310 R, Landsvale 130 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 1K+ R, Spurvehøg 2 R SV, Vibe 190 R, Brushane 7 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Rovterne 2 . Nis Rattenborg
Nybølle: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Bøjden Nor:
Sølvhejre 1 R, Pibeand 53 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Præstekrave 1 1K FU, Hjejle 6 , Vibe 70 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 55 FU, Sortklire 2 ODR FU, Hvidklire 5 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 75 R, Bjergirisk 50 FU. Hanne Kapala
Stige Ø: Tinksmed 5 R. Evald Mehlsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 124 FU, Toppet Lappedykker 6 R Skarv 2 R, Knopsvane 163 FU Sangsvane 1 AD R Grågås 140 R Canadagås 4 R Pibeand 1730 FU Knarand 171 FU Krikand 884 R Gråand 825 FU Spidsand 178 FU Skeand 297 FU Taffeland 7 R Troldand 30 R Havørn 1 AD R Rørhøg 2 FU Blishøne 2560 FU Vibe 280 R Almindelig Ryle 15 FU Brushane 16 FU Dobbeltbekkasin 1 R Storspove 1 R Sortklire 4 FU Hvidklire 2 FU Hættemåge 25 FU Sølvmåge 1 R Digesvale 885 FU Landsvale 130 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 1 R Skarv 2 R Grågås 165 R Gråand 48 R Ederfugl 1 R Hvinand 9 FU Toppet Skallesluger 21 R Strandskade 4 R Vibe 118 R Storspove 9 FU Hættemåge 1 R Sølvmåge 100 R Gråkrage 3 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R Pibeand 370 FU Krikand 1420 FU Almindelig Ryle 5 FU Rødben 1 FU Landsvale 10 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Dobbeltbekkasin 5 R. Jens Bækkelund


     

Tirsdag den 12. september 2017                Solopgang: 06:45 Solnedgang: 19:42

Vejlen, Tåsinge: Fiskeørn 1 FU, Rovterne 1 FU. Finn Skov
Vejlen, Tåsinge
: Rovterne 1 FU. Erik Thomsen
Dovns Klint
(11:00):
Steppehøg 1 S . Jan Nielsen
Tryggelev Nor
: Havørn 1 1K OF , Fiskeørn 1 R, Rørhøg 1 1K R, Vibe 450 R, Kanadagås 35 R, Spurvehøg 1 S. Claus Dalskov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge
: Hvepsevåge 1 R, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 R, Fiskeørn 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Rovterne 1 FU. Finn og Susanne Rørdam Skov
Vejlen, Tåsinge
: Fiskehejre 3 OF, Krikand 20 R, Gråand 10 R,Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 OF, Spurvehøg 2 OF, Fiskeørn 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Rovterne 2 FU, Isfugl 1 OF, Sumpmejse 1 R. Leif Sørensen
Dovns Klint
: Hvepsevåge 8 S, Rørhøg 1 OF, Lærkefalk 1 OF. Ole Bo Olsen
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 22 R, Grågås 310 R, Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 380 R, Brushane 19 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R, Dværgmåge 1 JUV R, Rovterne 2. Nis Rattenborg
Søgård (Langeland)
: Hvepsevåge 4 OF, Fiskeørn 1 OF. Ole Bo Olsen
Nakkebølle Inddæmning
: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 20 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 118 FU, Pibeand 48 FU, Knarand 38 FU, Krikand 1 R, Spidsand 1 R, Skeand 305 FU, Taffeland 128 R, Troldand 83 R, Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 1K FU, Spurvehøg 1 R, Blishøne 1000 FU, Odinshane 1 FU, Hættemåge 200 R, Stormmåge 6 R, Digesvale 80 FU, Tornsanger 1 FU, Gransanger 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 3 R, Stillits 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Sundet , Faaborg
: Hvepsevåge 17 V. Gunnar Knudsen
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 7 FU,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 17 R, Grågås 262 R, Canadagås 22 R, Pibeand 99 FU, Krikand 14 FU, Gråand 83 R, Spidsand 7 FU, Skeand 3 FU, Taffeland 37 R, Troldand 158 R, Hjejle 11 R, Sandløber 1 FU, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 138 FU, Storspove 1 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 1 FU, Sølvmåge 24 R, Ringdue 1 OF, Hvid Vipstjert 11 FU, Musvit 1 R, Stær 22 FU, Tornirisk 31 FU. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt
: Havørn 2 R, Duehøg 1 R, Trane 1 R, Vibe 75 R, Ravn 10 R. Peter Pelle Clausen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R. Søren G. Nielsen
Stenløse: Havørn 1 AD FU N. Anni Osther 
Gyldensteen: Engsøen
: Lille Lappedykker 8 FU, Rørhøg 2 BR FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 7 FU. Kirsten Pedersen 


       

Mandag den 11. september 2017                Solopgang: 06:43 Solnedgang: 19:45

Kogtved, matriklen (09:23): Havørn 1 V
Ærø (20:45): Natravn 1 R. Kim Bang Jensen
Lundeborg, matriklen (10:30): Fiskeørn 1 OF S. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg)
: Fiskehejre 1 OF, Havørn 1 JUV OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Isfugl 1 FU, Rødstjert 1 R, Solsort 1 FU, Gransanger 3 R, Skægmejse 5 R, Allike 11 OF, Stillits 7 FU. Susanne Rørdam Skov
Vejlen, Tåsinge: Spurvehøg 1 F FU, Fjeldvåge 1 FU, Fiskeørn 3 FU, Isfugl 1 FU. Jørgen Riddersholm
Monnet, Tåsinge: Havørn 1 JUV OF, Spurvehøg 1 F S FU, Spurvehøg 1 F T, Tårnfalk 1 FU, Lærkefalk 2 S FU. Jørgen Riddersholm
Dovns Klint
: Hvepsevåge 16 TF, Hvepsevåge 6 TF. Ole Bo Olsen
Gulstav
: Hvepsevåge 9 S, Rørhøg 6 S, Spurvehøg 8 S, Musvåge 13 S, Fiskeørn 1 FU S, Vandrefalk 1 S, Mursejler 16 S. Søren Bøgelund
Keldsnor
: Skægmejse 16 FU. Søren Bøgelund
Søgård Mose (Langeland)
:
Sølvhejre 2 FU, Fiskeørn 1 FU S. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 R. Ole Bo Olsen 
Stenhus Løkker
: Musvåge 3 OF, Landsvale 3 OF, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 4 FU, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 2 R, Musvit 1 R, Lille Korsnæb 15 R. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Lille Lappedykker 36 R, Toppet Lappedykker 3 R, Knarand 8 R, Skeand 18 R, Rørhøg 2 OF. Kresten Madsen
Ølsted v/Broby: Rød Glente 1 FU, Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Hjulby Sø: Havørn 1 AD FU. Kurt Kaack Hansen 
Nyborg Slot
: Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Skaboeshuse
: Fiskeørn 1 S. Kurt Kaack Hansen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 2 FU, Grågås 288 OF, Gravand 3 R, Almindelig Ryle 2 FU, Hættemåge 12 FU, Stormmåge 1 FU, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Splitterne 8 R, Landsvale 2 FU, Gråkrage 2 R. Leif Kristensen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 8 FU, Skarv 1 OF, Knopsvane 3 R, Krikand 110 R, Gråand 30 OF,vGråand 44 R, Troldand 1 R, Blishøne 31 FU, Mudderklire 2 T FU, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 10 R, Digesvale 4 FU, Landsvale 22 FU, Solsort 2 R, Gransanger 1 R, Musvit 2 R. Kirsten Pedersen
Kærum Mose v/Assens: Hjejle 55 R. Kirsten Pedersen 


    

Søndag den 10. september 2017                Solopgang: 06:41 Solnedgang: 19:47

Vejlen, Taasinge: Fiskeørn 1 FU, Spurvehøg 1 R. Erik Thomsen
Vejlen, Taasinge: Fiskeørn 1 FU. Finn Skov
Skovballe: Hjejle 300 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Sydlangeland, Fakkemosevej (09:50): Pomeransfugl 6 1K. Esben Eriksen
Sydlangeland, Fakkemosevej 20 (08:00 -):
Bjergløvsanger/Balkanløbsanger 1 R (i stort krat. Set ca kl. 08.00 sidde og pudse sig i et par minutter. Igen ca. 08.30 fouragerende med gransanger. Ingen billeder intet kald. Bleg sanger med. Ren hvid underside. Grøn overgump. Grønne kanter på svingfjer. Lyse tertiærkanter. Næb ret lyst i al fald ved basis. Øjenbryn kraftigst foran øjet. Fuglen meldes først nu da telefon ikke virkede. Jeg er nu tilbage ved kratet med ny anden telefon. Så ikke fuglen fra ca 08.30-10.00 Har siddet ved krat siden 11.00 uden at se andet en gransangere. Formoder dog at den er der, men stort tæt krat. ESE 53555265). Esben Eriksen
Tryggelev Nor: Havørn 2 AD R, Rørhøg 2 R. Morten Kristiansen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R (Ses raste på N.øen). Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Lundeborg (09:30): Canadagås 18 OF SV. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup, matriklen (11:45-11:50): Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 AD M OF, Musvåge 1 OF (mobbede havørnen).
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Monnet, Tåsinge: Skarv 6 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 14 R, Grågås 150 FU, Pibeand 36 R, Krikand 52 R, Spidsand 6 R, Skeand 2 R, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 2 R, Storspove 10 R, Rødben 4 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 9 R, Digesvale 2 OF, Landsvale 6 OF, Engpiber 24 R, Gul Vipstjert 11 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 4 R, Gråkrage 10 R, Stær 1200 FU, Stillits 80 FU, Tornirisk 5 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 V, Hvepsevåge 2 SV, Rørhøg 5 SV, Spurvehøg 35 SV, Fiskeørn 7 SV, Vandrefalk 1 SV, Bjergvipstjert 3 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Skarv 80 SV,  Grågås 1 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 SV, Pibeand 89 SV, Krikand 3 SV, Spidsand 98 SV, Skeand 4 SV, Taffeland 4 SV, Ederfugl 17 SV, Toppet Skallesluger 4 SV, Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 4 SV, Spurvehøg 35 S, Fiskeørn 4 S, Splitterne 7 SV, Klippedue (Tamdue) 1 SV, Digesvale 3 SV, Landsvale 66 SV, Bysvale 69 SV, Skovpiber 70 SV, Engpiber 3 SV, Gul Vipstjert 80 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 56 SV, Bogfinke 4 SV, Grønsisken 64 SV, Lille Korsnæb 4 SV. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Canadagås 12 R, Pomeransfugl 1 1K R, Krumnæbbet Ryle 1 1K R, Brushane 1 1K R, Sortklire 1 R, Stenpikker 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Rath: Dværgfalk 1 R. Arne Bruun
Fakkemose: Pomeransfugl 6 1K OF,
Bjergløvsanger/Balkanløvsanger (SU) 1 R (Fuglen blev opdaget på læsiden i en slåenbusk, hvor den sad og pudsede sig. Før jeg fik kikkert på den var forventningen, at det nok var en gærdesanger, der sad og lyste op i busken som en hvid bold. Jeg satte skop på og kunne konstatere, at det var en meget bleg phyl. Jeg bemærkede som det første, at næbbet var lyst ved basis og så afvigende ud. At fuglen havde øjenbrynstribe i et ret utegnet ansigt, som var tydligst foran øjet, men også at der var meget grønt vingen. Fuglen vendte sig ret hurtig om og sad nu med ryggen til i fuld medlys og løftede den ene vinge, hvorved en tydelig afstikkende lysegrøn overgump var markant mod en hale der synede mørk mod en noget bleggrå ryg. Mørke tertiære med lyse kanter blev også bemærket ligesom det nu var tydeligt at vingen nærmest havde et lysegrønt panel i hånden. Benede synede mørke. Grundet den store debat, der har været om afvigende gransanger i Gedser i forbindelse med deres fund, var jeg noget nervøs ved fuglen. Selvom tanken faldt på Bjergløvs, så overvejede jeg meget om det kunne være en afvigende grans/løvs. Skovsanger var jeg også omkring pga den stærk grønne farve, men det blev udelukket pga propertioner og fraværet af gult i hovedet. Herefter gav den sig til at fouragere meget ivrigt og og søgte højt op i krattet og forvandt. Obs tiden var vel ca. 2 minutter. Jeg var i den uheldige situation, at stå med en sjælden fugl uden en mobil, der virkede. Efter fuglen forsvandt ind i krattet - var jeg stadig nervøs for om det kunne passe og om det bløde efterårslys havde snydt mig. Jeg blev derfor stående og efter ca. en halv time dukkede den op igen nu helt lavt og i selskab med en gransanger til sammenligning. Den lyste markant op i forhold til gransangeren og med tydeligt grønt i vingen. tertiærkanterne var også markante igen. Overgunpe så jeg ikke i anden omgang. Men jeg har set Bjergløvsanger flere gange i Spanien og det så meget fornuftigt ud alt sammen. jeg var nu lidt i panik. Jeg løb tilbage til bilen for at få fat i et kamera og satte mig nu foran krattet i 1 1/2 time uden at jeg så noget som helst. Jeg var ret stresset over ikke at have meldt fuglen ud og besluttede kl. 10.00, at få fat i en anden telefon og få fuglen meldt ud. Kl. 11 var jeg tilbage ved krattet med strøm på ny telefon og kunne melde fuglen ud. Jeg sad yderligere tre timer ved krattet og så ingen ting og flere folk kom til. Ærgerligt at ingen andre fik fuglen at se ligesom billeder og kald ville være rare at have :-/ De angivne tidspunkter for observation er ca. da jeg var uden ur grundet tlf nedbrud). Esben Eriksen
Søgård Mose (Langeland):
Sølvhejre 1 FU, Trane 1 FU, Brushane 2 R, Sortklire 6 FU, Hvidklire 4 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Vandrefalk 1 F SV. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Canadagås 24 R, Brushane 1 1K R, Rovterne 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen 
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 12 FU, Skarv 75 R, Grågås 150 R, Canadagås 5 R, Pibeand 80 R, Krikand 25 R, Taffeland 20 R, Troldand 20 R, Toppet Skallesluger 7 R, Spurvehøg 2 FU, Blishøne 150 R, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 1 R, Vibe 35 R, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 10 R, Almindelig Ryle 75 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 4 FU, Hættemåge 150 R, Digesvale 2 R, Landsvale 50 R, Hvid Vipstjert 50 R, Stær 75 FU, Tornirisk 100 R. Mikael Kristensen
Knold Nor: Lærkefalk 1 FU. Mikael Kristensen
Brændegård Sø: Havørn 3 OF, Musvåge 1 OF. Leif Sørensen
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 1 OF, Duehøg 2 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Ravn 10 OF. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 27 , Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Knarand 17 R, Skeand 72 R, Bjergand 1 R, Brushane 1 R, Hvidklire 6 R, Digesvale 200 FU. Leif Schack-Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Knarand 11 R. Leif Schack-Nielsen
Hofmansgave: Tyrkerdue 1 SY. Leif Schack-Nielsen
Seden Strand: Krikand 110 R, Spidsand 16 R, Hvinand 75 R, Havørn 3 R, Fiskeørn 1 S, Hjejle 900 R. Gregers Johannesen 
Teglværkskoven: Pibeand 14 SV, Hvepsevåge 16 V, Fiskeørn 6 V, Lærkefalk 1 V, Vandrefalk 2 . Kristoffer Hansen
Knudshoved Færgehavn: Pibeand 63 SV, Spidsand 14 SV, Vandrefalk 1 AD V, Almindelig Ryle 2 T. Kristoffer Hansen
Langeskov: Agerhøne 4 R. Bo K. Stephensen
Moser v/Nonnebo: Rødrygget Tornskade 1 R. Bo K. Stephensen
Aborg: Hjejle 150 OF. Leif Schack-Nielsen
Gyldensteen Gods: Snegås 3 JUV FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 AD OF. Jens Bækkelund


      

Lørdag den 9. september 2017                Solopgang: 06:39 Solnedgang: 19:50

Kogtved, matriklen: Mudderklire 2 R
Vejlen, Taasinge
: Fiskeørn 1 FU, Rovterne 1 FU. Finn Skov
Bagenkop
: Trane 1 FU. Poul-Asger Olesen
Keldsnor (17:00-?): Pomeransfugl 1K. Ole Goldschmidt, Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Knarreborg Mølle, mølledammen: Gråand 3 FU, Troldand 2 FU, Grønbenet rørhøne 2 AD FU + 4 1K + 3 Pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Splitterne 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Bjørnemosegård (Svendborg): Lærkefalk 1 FU, Vandrikse 1 R, Isfugl 1 R, Landsvale 600 R NAT. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Vibe 22 Ø, Gul Vipstjert 2 SV, Rødstjert 1 R, Ravn 1 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Grågås 2 S, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 21 S, Pibeand 41 SV, Spidsand 10 SV, Skeand 1 SV, Svømmeand sp. 25 V, Fløjlsand 4 S, Vandrefalk 1 JUV NV, Islandsk Ryle 8 SV, Lille Kobbersneppe 3 SV, Rødben 7 SV, Dværgmåge 5 SV, Splitterne 2 SV. Arne Bruun
Thurø Rev: Canadagås 3 R T, Pibeand 3 FU, Krikand 2 FU, Gråand 6 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 25 R, Almindelig Ryle 6 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 3 FU, Sanglærke 3 R, Landsvale 20 FU, Engpiber 5 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Tornirisk 120 FU. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 1 R, Knarand 8 FU, Gråand 9 R, Duehøg 1 OF, Fiskeørn 1 R, Rovterne 1 FU . Finn og Susanne Rørdam Skov
Gulstav Mose: Isfugl 1 R. Ole Tønder
Gulstav: Skestork 9 SV, Rørhøg 2 SV, Fiskeørn 1 SV. Søren Bøgelund
Keldsnor: Stor Præstekrave 5 R, Pomeransfugl 1 1K R, Hjejle 400 R, Vibe 175 R, Islandsk Ryle 2 R, Brushane 7 R, Sortklire 4 R, Splitterne 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 12 R, Skeand 8 R, Fiskeørn 1 R, Vandrefalk 1 1K OF, Vibe 140 R, Dværgryle 1 R, Brushane 16 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 3 R, Digesvale 85 R, Landsvale 30 R, Bysvale 12 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 19 R, Havørn 1 AD OF, Fiskeørn 1 R, Vibe 790 R, Dværgryle 1 R, Brushane 16 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 2 R, Rovterne 2 , Fjordterne 3 R, Hvid Vipstjert 170 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Knarand 145 R, Krikand 45 R, Skeand 155 R, Havørn 2 R, Rørhøg 6  1K R, Spurvehøg 3 R, Fiskeørn 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 3 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Sortklire 2 R, Hættemåge 300 R, Stormmåge 1400 R, Rovterne 2 R, Fjordterne 2 R, Rørsanger 1 R, Skægmejse 6 R. Ole Goldschmidt
Søren Bilds Strand: Tårnfalk 3 R, Ringdue 1 R, Jernspurv 1 R, Rørsanger 4 R, Gærdesanger 3 FU, Tornsanger 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Gråspurv 1 R, Skovspurv 50 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 9 R, Gulspurv 7 FU, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 13 FU, Skarv 2 OF, Skarv 37 R, Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 19 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 600 R, Canadagås 5 R, Pibeand 2 R, Pibeand 2 OF, Krikand 3 R, Krikand 3 OF, Gråand 3 R, Spidsand 9 R, Skeand 1 R, Taffeland 200 R, Troldand 300 R, Toppet Skallesluger 6 , Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 400 R, Stor Præstekrave 15 R, Hjejle 36 R, Vibe 35 R, Sandløber 1 1K R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 115 FU, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 4 OF, Sortklire 1 FU, Hvidklire 4 R, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 27 R, Svartbag 3 , Splitterne 1 JUV FU, Ringdue 1 FU, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 SY, Landsvale 14 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 30 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 R, Musvit 1 R, Råge 45 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 14 OF, Stær 13 FU, Stillits 9 R, Tornirisk 9 OF, Tornirisk 55 FU. Gunnar Jørgensen
Ravnholt (Midtfyn):
Sølvhejre 1 OF, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 6 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 R, Vibe 40 R. Leif Sørensen  
Glorup Park m/Holmesø: Fiskeørn 1 SV. Per Rasmussen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 OF. Peter Hvenegaard
Røjle By: Ravn 2 OF. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen Gods: Snegås 3 FU, Hjejle 750 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 R, Almindelig Ryle 40 R, Brushane 6 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 2 R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Skallesluger 29 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 R, Hjejle 500 R, Vibe 350 R, Storspove 32 R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Langø Plantage: Havørn 1 AD R. Jens Bækkelund 


      

Fredag den 8. september 2017                Solopgang: 06:37 Solnedgang: 19:52

Kogtved, matriklen: Mudderklire 1 R.

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Pibeand 3 FU, Krikand 1 R, Stor Præstekrave 12 R, Vibe 12 R, Dværgryle 1 1K R, Almindelig Ryle 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 1 R, Stenpikker 1 R. Arne Bruun
Keldsnor: Grågås 420 R, Canadagås 45 R, Bramgås 1 R, Spurvehøg 2 M R, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 980 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 410 R, Islandsk Ryle 2 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 26 R, Sortklire 7 R, Rødben 3 R, Hvidklire 5 R, Stenvender 3 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Almindelig Ryle 3 R, Tinksmed 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Spurvehøg 2 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 470 R, Brushane 5 R, Rovterne 2 , Fjordterne 1 R. Nis Rattenborg
Vester Hæsinge: Ravn 1 FU. Leif Kristensen
Højbolund (Svanninge): Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen 
Seden Strand: Havørn 2 AD T NAT. Kurt Due Johansen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 510 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 42 R, Knopsvane 37 R, Storspove 3 FU, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 7 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 2 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 32 R, Pibeand 65 FU, Gråand 110 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 R, Hjejle 500 R, Vibe 190 R, Almindelig Ryle 25 R, Storspove 51 FU, Hvidklire 2 T FU, Hættemåge 15 R, Landsvale 35 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 12 FU, Stær 200 FU, Stillits 12 FU, Stillits 4. Kirsten Pedersen
Kærum Mose v/Assens: Hjejle 40 R. Kirsten Pedersen
Strib: Småspove 1 FU. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


         

Torsdag den 7. september 2017                Solopgang: 06:35 Solnedgang: 19:55

Monnet: Havørn 1 AD, Dobbeltbekkasin 8 OF, Hvidklire 1 R, Stær 3000 R, Grågås 2200 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen: Fiskeørn 1 FU, Lille lappedykker 12 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å (14:00): Grå/Skovspurv 100+ OF R FU. (sjældent vi ser så stor en flok ). Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet (10:30-11:30): Almindelig kjove 1 1K V, Dværgmåge 4 AD V, Sandløber 2 V, Stenvender 1 V. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Vandrikse 1 R, Isfugl 1 R, Landsvale 1400 R NAT. Arne Bruun
Egsmade: Gråand 4 R, Isfugl 1 R, Landsvale 100 FU, Stær 80 SV. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Rørdrum 2 R, Rørhøg 1 JUV R, Fiskeørn 2 JUV R, Hjejle 5 R, Vibe 1140 R, Brushane 6 R, Rovterne 2 R. Nis Rattenborg
Bøjden Nor:
Sølvhejre 1 FU, Canadagås 28 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 11 R, Skarv 30 R, Grågås 250 R, Canadagås 40 R, Pibeand 46 R, Krikand 37 R, Spidsand 7 R, Skeand 2 R, Taffeland 120 R, Blishøne 300 R, Stor Præstekrave 17 R, Hjejle 1 R, Vibe 15 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 130 R, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 5 FU, Hvid Vipstjert 28 FU, Tornirisk 55 FU. Niels Bomholt Jensen
Ryslinge: Natugle 1 R. Palle Bo Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 FU, Duehøg 2 , Spurvehøg 2 OF, Musvåge 4 OF, Vibe 110 OF, Ringdue 75 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 55 FU, Bysvale 9 FU, Ravn 22 OF. Kell Grønborg
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 10 R, Landsvale 20 FU. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Knopsvane 500 R, Hvinand 30 R, Blishøne 1200 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Tårnfalk 1 FU, Vibe 9 OF, Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 6 SV, Rødben 8 R, Hvidklire 5 FU, Landsvale 40 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 50 FU, Stillits 16 FU. Ella Mikkelsen
Skallebjerg Grusgrav: Havørn 1 OF. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 76 R, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 2 R, Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 126 R, Grågås 2390 R, Snegås 3 JUV R, Canadagås 30 R, Pibeand 470 FU, Knarand 123 R, Krikand 204 R, Gråand 230 R, Spidsand 2 R, Skeand 104 FU, Troldand 36 R, Havørn 2 R,
Blishøne 1185 R, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 15 R, Almindelig Ryle 145 FU, Brushane 44 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 3 R, Hvidklire 6 FU, Landsvale 40 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 14 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 1 R, Krikand 4 R, Gråand 19 R, Ederfugl 4 R, Hvinand 62 R, Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 11 R, Hjejle 205 R, Vibe 238 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Rødben 8 R, Hættemåge 83 R, Svartbag 1 R, Landsvale 2 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Landsvale 20 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Pibeand 30 FU, Knarand 4 R, Krikand 1070 R, Gråand 11 R, Stor Præstekrave 4 R, Almindelig Ryle 60 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 25 R, Grønspætte 1 R, Stær 8 R. Jens Bækkelund


       

Onsdag den 6. september 2017                Solopgang: 06:33 Solnedgang: 19:57

Brændegaard sø: Havørn 2 FU, Grågås 1000+ . Erik Thomsen
Lundeborg, Gl. Lundeborgvej
(14:30): Hvid vipstjert 4 1K. Poul Brugs Rasmussen
Geels Å (Østerg.-Nissekrogen)
: Havørn 1 NV,
Great Northern Golf: Grågås 300 R, Spurvehøg 1 R, Landsvale 1000 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU,
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Måge 2000 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Krikand 1 R, Gråand 13 R, Spidsand 1 BR R, Stor Præstekrave 5 R, Almindelig Ryle 8 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 2 R, Stenpikker 1 R, Rødrygget Tornskade 1 1K R. Arne Bruun
Keldsnor: Fiskeørn 2 R T, Pomeransfugl 1 FU. Søren Bøgelund
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 292 FU, Knarand 12 FU, Skeand 18 FU. Leif Kristensen
Bredholt: Fiskehejre 1 OF, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Hellebjergdam: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 OF. Leif Kristensen
Sandholt: Rørhøg 1 FU, Spætmejse 1 R. Leif Kristensen
Kerteminde Havn: Splitterne 5 FU. Jens Kristian Holm
Helnæs Made: Skarv 10 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 1 R, Krikand 55 R, Havørn 1 R, Havørn 1 JUV FU, Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 600 R, Vibe 105 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 2 R, Stær 80 FU. Kurt Due Johansen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Toppet Lappedykker 2 FU, Blishøne 550 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Havørn 2 R, Landsvale 30 FU, Stenpikker 1 R. Kirsten Pedersen


      

Tirsdag den 5. september 2017                Solopgang: 06:32 Solnedgang: 20:00

Svendborgsund øst for Iholm: Mudderklire 1 R
Vejlen, Tåsinge
: Fiskeørn1 FU . Rasa Ohmann
Gulstav mose
: Havørn 1 R . Ole Bo Olsen
Keldsnor
: Rød glente 1 R, Hjejle 56 R, Almindelig ryle 1 R. Finn Skov
Botofte Skovmose
:
Sølvhejre 1 AD FU . Jane Ditzel 
Tange å
: Landsvaler 50 FU OF R, Bysvale 4 R, (Digesvalerne ses ikke længere, de er nok på vej til deres vinterkvarter), Gråkrage 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Tved: Trane 8 OF. June Petersen
Monnet, Tåsinge: Spurvehøg 1 F FU,
Kongeørn 1 AD OF. Jørgen Riddersholm
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 3 FU, Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 2 OF, Fiskeørn 2 FU, Rovterne 1 FU, Isfugl 1 OF, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Halemejse 8 OF. Leif Sørensen
Siø: Spurvehøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Lille Præstekrave 1 1K FU, Stor Præstekrave 22 FU, Vibe 2 R, Dværgryle 6 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 70 FU, Sortklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Gul Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 20 FU, Stær 250 R, Stillits 8 R. Niels Bomholt Jensen
Spodsbjerg Havn: Sildemåge 1 4K+ R, Sølvmåge 150 R, Svartbag 20 R, Splitterne 1 OF. Jacob Sterup
Bagenkop: Lille Lappedykker 4 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Bagenkop: Havørn 1 AD R. Lars Mogensen
Bagenkop Havn: Skarv 33 R, Sortklire 2 OF, Mudderklire 1 R, Kaspisk Måge 1 4K+ R, Svartbag 45 R. Jacob Sterup  
Dovns Klint: Skarv 15 FU, Spurvehøg 2 S, Digesvale 15 FU, Landsvale 5 S, Bysvale 10 S, Engpiber 5 TF, Hvid Vipstjert 3 OF, Bynkefugl 1 R, Stillits 42 OF, Lille Korsnæb 12 SV, Lille Korsnæb 5 TF. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Spurvehøg 3 SV, Stor Præstekrave 22 V, Dobbeltbekkasin 9 V, Vendehals 1 R, Svale sp. 1400 SV, Skovpiber 14 SV, Gul Vipstjert 35 SV, Jernspurv 3 SV, Bynkefugl 1 FU, Stenpikker 1 FU, Korttået Træløber 1 R, Grønsisken 34 SV, Lille Korsnæb 12 SV. Lars Mogensen
Dovns Klint: Spurvehøg 3 S. Marianne Aamann 
Gulstav: Fiskehejre 4 R, Krikand 4 R, Havørn 1 SUB OF, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 OF, Ringdue 1 R, Landsvale 8 R, Gærdesmutte 1 R, Gærdesanger 1 FU, Tornsanger 4 R, Munk 1 FU, Gransanger 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 1 FU, Gråkrage 4 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 2 R NAT. Lars Mogensen
Fakkebjerg:
Sølvhejre 2 R, Hvepsevåge 2 R, Havørn 2 R, Spurvehøg 6 SV, Musvåge 4 R, Trane 1 AD R, Hjejle 45 V, Stenpikker 1 DØD, Stenpikker 1 R, Korttået Træløber 1 R. Lars Mogensen
Keldsnor: Lille Lappedykker 7 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 5 FU, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 7 FU, Grågås 200 R, Canadagås 37 R, Bramgås 1 R, Taffeland 7 FU, Troldand 30 FU, Hvinand 2 R, Rød Glente 1 FU
, Rørhøg 1 1K FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 21 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Pomeransfugl 1 R, Hjejle 500 R, Vibe 12 FU, vibe 15 R, Islandsk Ryle 2 R, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Brushane 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 3 FU, Splitterne 2 OF, Gul Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 12 FU, Stenpikker 1 FU, Stær 150 FU, Tornirisk 13 FU. Finn og Susanne Rørdam Skov
Keldsnor: Hjejle 500 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 1K FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Svartbag 32 R, Stenpikker 1 R. Jacob Sterup 
Klise Nor: Knopsvane 8 R, Krikand 7 R, Blishøne 4 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R. Niels Bomholt Jensen
Humble:
Havørn 2 OF. Marianne Aamann
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Grågås 575 R, Knarand 52 R, Skeand 182 R, Havørn 4 R, Rørhøg 6 R, Fiskeørn 1 1K FU, Lærkefalk 1 AD S, Vibe 540 R, Rovterne 1 AD R, Gul Vipstjert 70 S, Stillits 40 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU, Spidsand 3 FU, Lærkefalk 1 FU, Rødrygget Tornskade 3. Finn og Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Musvåge 1 R, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 2 FU. Marianne Aamann
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 15 R, Fiskehejre 6 R, Vibe 195 R, Hættemåge 500 R, Stormmåge 350 R, Sølvmåge 66 R, Svartbag 1 AD R, Rovterne 2 1K R, Gul Vipstjert 2 OF. Jacob Sterup
Ristinge Hale: Skarv 35 R, Fiskehejre 1 OF, Strandskade 1 R, Lille Kobbersneppe 1 SDR R, Storspove 1 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 14 FU, Svartbag 2 R, Digesvale 1 OF, Skovspurv 15 R. Niels Bomholt Jensen
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Knopsvane 220 R. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 AD FU. Jane Ditzel 
Nakkebølle Fjord: Isfugl 2 FU,
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 4 R, Gråand 32 R, Hvinand 2 FU, Isfugl 1 FU. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Isfugl 1 FU. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Skarv 12 FU, Knarand 2 R, Havørn 1 FU, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Vibe 40 FU. Erik Ehmsen
Lammehave Skov: Musvåge 1 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 2 1K R. Kurt Due Johansen
Sønderskov v/Ferritslev: Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Hofman Bangs Holme: Skarv 100 R, Grågås 1000 R, Strandskade 25 R. Arne Lilhauge
Strib: Stor Præstekrave 1 R, Splitterne 2 FU. Erik Busk
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Natugle 1 R, Rødstjert 1 M 1K R. Michael Mosebo Jensen
Bramstrup Hovedgård: Fiskehejre 1 OF, Musvåge 1 FU, Landsvale 30 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Spætmejse 1 FU, Råge 30 FU, Gråspurv 25 FU, Bogfinke 3 FU. Kirsten Pedersen
Sortelung v/Nørre Lyndelse: Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 20 FU, Husskade 3 FU, Råge 24 FU, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 6 FU. Kirsten Pedersen 
Gyldensteen: Engsøen: Vandrefalk 1 M AD R. Merry Sunke Larsen  


 DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 25/8 - 2017:
              Slagfalk på Værnet: Ny art for landet eller endnu en burfugl?
             
Felttræf 2017 uge 42 i Skagen


       

Mandag den 4. september 2017                Solopgang: 06:30 Solnedgang: 20:02

Kogtved, matriklen: Ringdue 2 R, Gærdesanger 1 FU, Havesanger 1 FU, Musvit 1 FU, Grønirisk 6 FU,
Svendborgsund øst for Iholm: Splitterne 1 FU
Vejlen, Tåsinge: Havørn 1 R, Fiskeørn 2 FU . Erik Thomsen
Vejlen, Tåsinge: Fiskeørn 2 FU . Finn Skov
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 14 FU, Knarand 16 R, Spidsand 1 R, Rørhøg 2 1K FU, Musvåge 6 R, Fiskeørn 2 FU, Blishøne 22 FU, Rovterne 2 FU, Isfugl 1 R, Grønspætte 1 R
Åmosen, Ollerup: Dobbeltbekkasin 1 R, Gransanger 1 FU. Peder Skou  [Apollo Books]

       

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausminde
: Havørn 1 OF. Tom Giersing
Bjørnemosegård (Svendborg): Vandrikse 2 R, Isfugl 1 R, Landsvale 1000 R NAT. Arne Bruun
Bjørnemosegård (Svendborg): Landsvale 1000 R NAT. Susanne Rørdam Skov
Havn v/Vejlen: Fiskeørn 2 R . Finn Skov
Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 2 R, Musvåge 2 R, Fiskeørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 6 FU, Grågås 750 R, Pibeand 4 R, Krikand 15 R, Gråand 60 R, Skeand 2 R, Tårnfalk 2 FU, Storspove 10 FU, Hvidklire 2 FU, Rovterne 1 R, Stær 800 R, Stillits 70 FU. Leif Bisschop-Larsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Lars Mogensen
Dovns Klint: Canadagås 22 V, Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 7 SV, Spurvehøg 13 SV, Hvidklire 7 V, Fjordterne/Havterne 7 V, Huldue 5 R, Digesvale 175 SV, Landsvale 205 T, Bysvale 45 SV, Skovpiber 32 SV, Gul Vipstjert 35 SV, Stillits 55 R, Grønsisken 8 SV, Lille Korsnæb 18 R. Lars Mogensen
Gulstav Mose: Gul Vipstjert 1030 R NAT. Lars Mogensen
Keldsnor: Lille Lappedykker 22 R, Canadagås 39 R, Stor Præstekrave 9 R, Pomeransfugl 1 R, Hjejle 680 R, Vibe 440 R, Islandsk Ryle 1 1K R, Dværgryle 1 1K R, Almindelig Ryle 23 R, Brushane 16 R. Lars Mogensen  
Fakkebjerg: Havørn 1 2K+ R, Spurvehøg 3 SV, Gul Vipstjert 60 R. Lars Mogensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Grågås 650 R, Knarand 18 R, Fiskeørn 1 1K FU, Dobbeltbekkasin 12 R, Rovterne 3 R. Gregers Johannesen
Gråsten Nor: Rørhøg 1 1K SV, Spurvehøg 7 T, Musvåge 2 V, Tårnfalk 1 R, Skovpiber 2 OF, Gul Vipstjert 1 OF, Stenpikker 2 R. Lars Tom-Petersen
Heden: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Sallinge Lunde: Dværgfalk 1 SV. Niels Bomholt Jensen
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 10 FU, Gråand 8 FU, Troldand 88 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 9 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 7 OF, Skarv 42 R, Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 15 R, Knopsvane 4 R, Grågås 850 R, Canadagås 45 R, Pibeand 2 FU, Pibeand 4 R, Krikand 20 FU, Gråand 82 R, Taffeland 146 R, Troldand 140 R, Toppet Skallesluger 6 , Havørn 1 IMM OF, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 200 R, Stor Præstekrave 3 , Hjejle 90 R, Vibe 53 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 100 SY, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 7 FU, Hættemåge 13 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 8 AD R, Sølvmåge 1 IMM OF, Svartbag 4 , Splitterne 1 FU, Landsvale 7 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 13 FU, Bynkefugl 5 OF, Stenpikker 2 R, Råge 3 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 1 OF, Stær 65 FU, Stær 9 OF, Gråspurv/Skovspurv 5 R, Tornirisk 17 OF, Tornirisk 1 R. Gunnar Jørgensen
Hollufgård/Glisholm: Ravn 1 OF. Jens Gregersen
Munkebo: Havørn 1 AD R. Michael L.J. Glentedal
Vissenbjerg: Musvåge 2 R. Jens Gregersen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 58 R, Rørhøg 2 OF, Stor Præstekrave 14 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 35 R, Brushane 11 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R Isfugl 1 OF, Hvid Vipstjert 15 R, Gråkrage 26 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 3 R, Havørn 1 1K R, Stor Præstekrave 80 R, Hjejle 700 R, Vibe 300 R,  Almindelig Ryle 150 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 3 AD R, Grågås 130 FU, Knarand 2 FU, Havørn 1 1K R, Stor Præstekrave 55 FU, Vibe 300 FU, Almindelig Ryle 140 FU, Stær 110 FU. Dieter Maaszen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 19 R, Knopsvane 7 , Grågås 80 OF, Gråand 4 , Toppet Skallesluger 4 , Vibe 240 R, Rødben 1 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 90 R, Ringdue 6 R, Landsvale 10 R, Bysvale 6 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 4 , Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Allike 6 R, Gråkrage 1 R, Gråspurv 5, Skovspurv 4 R. Kristian Angelo-Nielsen 
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 90 R, Fiskehejre 13 R, Grågås 360 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 1 FU, Storspove 1 R, Stær 40 FU. Leif Bisschop-Larsen
Østerø Sø (Knudshoved): Mudderklire 5 FU, Splitterne 2 R NAT. Erik Jensen
Vissenbjerg: Musvåge 2 R. Jens Gregersen
Føns Vang: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 41 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 5 OF, Knopsvane 53 R, Knarand 28 R, Taffeland 1 R, Troldand 26 R, Havørn 2 R, Blishøne 64 R, Hættemåge 14 R, Stormmåge 66 R, Bysvale 16 OF, Gråkrage 1 R. Ib Johannes Bager


        

Søndag den 3. september 2017                Solopgang: 06:28 Solnedgang: 20:05

Vejlen, Taasinge: Fiskeørn 2 FU, Rovterne 2 FU. Finn Skov
Broholm
: Rørsanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Keldsnor: Rustand 1 R, Splitterne 5 R. Jens Jørgensen
Fyns Hoved: Almindelig kjove 1 R. Henrik Mørup-Petersen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Lærkefalk 1 FU, Landsvale 400 R NAT. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Stor Flagspætte 1 R, Rødstjert 3 FU, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 3 R, Munk 2 R, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Dompap 3 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Havørn 1 AD OF, Fiskeørn 2 S, Almindelig Kjove 1 V, Digesvale 140 FU, Landsvale 450 S, Skovspurv 60 TF. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 2 R NAT, Lærkefalk 1 R, Isfugl 1 R. Ole Tønder, Lars Mogensen
Fakkebjerg: Havørn 1 R, Duehøg 1 F 1K+ SV, Spurvehøg 16 SV, Fiskeørn 1 R, Fiskeørn 1 SV, Lærkefalk 2 FU, Lærkefalk 2 T, Landsvale 770 T, Gul Vipstjert 145 T, Lille Korsnæb 31 SV. Lars Mogensen
Keldsnor: Pomeransfugl 1 1K FU. Andreas Winding Mønsted
Søgård Mose (Langeland):
Sølvhejre 2 FU, Trane 1 AD FU. Lars Mogensen 
Nørreballe Nor: Stillits 50 FU. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 OF, Knarand 14 R, Fiskeørn 1 R, Dværgterne 2 T. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 FU, Stenpikker 10 R, Lille Korsnæb 25 OF. Gregers Johannesen
Kædeby: Havørn 1 AD OF. Ella Mikkelsen
Ristingehalvøen: Hvepsevåge 27 S, Havørn 1 IMM OF, Fiskeørn 2 S, Gul Vipstjert 80 FU. Ella Mikkelsen 
Ristingehalvøen: Grågås 550 OF, Hvepsevåge 27 T, Havørn 1 IMM OF, Fiskeørn 2 1K T, Hjejle 275 OF, Gul Vipstjert 275 R. Gregers Johannesen
Ristinge Hale
: Havørn 2 OF, Hjejle 250 OF. Carsten Skou
Frellesvig: Rød Glente 1 AD FU. Jane Ditzel 
Skjoldnæs Fyr
: Lærkefalk 1 T, Skovpiber 25 NV. Lars Tom-Petersen
Tranderup Mark:
Steppehøg 1 2K V, Ravn 4 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 17 R, Grågås 800 R, Nilgås 1 R, Knarand 35 R, Taffeland 150 R. Lars Tom-Petersen  
Brændegård Sø: Grågås 1500 R, Havørn 2, Duehøg 1 OF, Ravn 70 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor:
Sølvhejre 1 FU, Grågås 1000 R. Kirsten Pedersen
Ørbæk: Vandrefalk 1 SV. Hans Rytter 
Grusgrave v/Birkum: Grågås 1500 R, Knarand 12 R. Per Rasmussen
Hakkehave: Fiskeørn 1 SV. Per Rasmussen
Vigelsø: Havørn 1 AD R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 1 R, Havørn 1 1K R, Stor Præstekrave 22 FU, Hjejle 500 FU, Storspove 65 FU. Dieter Maaszen 
Fyns Hoved: Rød Glente 1 OF, Almindelig Kjove 3 FU . Henrik Mørup-Petersen
Scheelenborg Skov + Gods: Havørn 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 500 FU. Søren G. Nielsen
Viby Å (Gl. Assensvej til Gamborg Inderfjord): Ravn 3 R, Stillits 70 R. Michael Mosebo Jensen
Søndersø (Nordfyn): Dværgfalk 1 T. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 2200 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


     

Lørdag den 2. september 2017                Solopgang: 06:26 Solnedgang: 20:08

Vejlen, Taasinge (09:35): Fiskeørn 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Gærdesanger 2 FU, Blåmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Stor Præstekrave 2 FU, Almindelig Ryle 4 R, Lille Kobbersneppe 1 SDR FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 R, Digesvale 2 R, Landsvale 75 FU, Bysvale 2 R, Bynkefugl 1 FU, Stenpikker 1 R, Stær 2 R, Tornirisk 80 FU. Arne Bruun
Siø: Stor Præstekrave 6 R, Dværgryle 3 R, Almindelig Ryle 22 R, Mudderklire 2 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Hvepsevåge 7 V, Havørn 1 1K V, Rørhøg 3 1K V, Spurvehøg 15 V, Musvåge 3 V, Tårnfalk 2 V, Trane 15 V, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 10 R, Pomeransfugl 1 1K R, Hjejle 525 R, Vibe 315 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 15 R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 1 R, Digesvale 2000 S, Landsvale 3000 S, Bysvale 500 S. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 154 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 10 R, Grågås 1100 R, Canadagås 12 R, Pibeand 5 R, Knarand 167 R, Krikand 90 R, Gråand 115 R, Spidsand 3 R, Skeand 72 R, Taffeland 127 R, Troldand 63 R, Hvinand 9 R, Havørn 2 S, Rørhøg 1 1K V, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 545 R, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 20 R, Vibe 290 R, Dobbeltbekkasin 13 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 1000 R, Stormmåge 2000 R, Digesvale 900 R, Landsvale 50 R, Gul Vipstjert 120 R, Rørsanger 2 R, Skægmejse 17 R, Ravn 4 S, Stær 30 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Hjejle 2 R, Vibe 700 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 1 R, Gul Vipstjert 30 R, Hvid Vipstjert 75 R, Stillits 35 R. Ole Goldschmidt 
Ristingehalvøen, Hesselbjerg Vandværk (10:15 - 14:10): Grågås 550 OF, Hvepsevåge 2 R, Hvepsevåge 6 T, Rød Glente 1 R, Havørn 2 R, Rørhøg 6 R, Blå Kærhøg 1 M AD S, Spurvehøg 6 R, Spurvehøg 12 S, Fiskeørn 1 1K SV, Hjejle 265 OF. Gregers Johannesen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Lille Korsnæb 23 OF. Gregers Johannesen
Ærøskøbing: Spurvehøg 1 OF, Gul Vipstjert 3 OF. Lars Tom-Petersen 
Drejet (Ærø): Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 V, Mudderklire 1 R, Gul Vipstjert 2 OF. Lars Tom-Petersen
Lilleø v/Ærø: Canadagås 50 R, Vibe 150 R. Lars Tom-Petersen
Olde (Ærø): Spurvehøg 2 V, Musvåge 1 V, Mursejler 1 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 250 FU, Bysvale 150 FU, Gul Vipstjert 2 OF, Rødhals 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 3 R. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Rørhøg 2 R, Vandrikse 1 R, Skægmejse 2 R. Lars Tom-Petersen
Tranderup Mark: Spurvehøg 2 V, Skovpiber 2 R, Gul Vipstjert 10 R, Løvsanger 5 R. Lars Tom-Petersen
Dunkær Mark: Stenpikker 1 R. Lars Tom-Petersen
Lille Rise: Spurvehøg 1 SV, Skovpiber 2 R. Lars Tom-Petersen 
Vejsnæs: Lille Lappedykker 1 R, Spurvehøg 1 FU, Skovpiber 1 R, Gul Vipstjert 8 R, Rødstjert 2 R, Gransanger 5 R, Løvsanger 1 R, Tornirisk 70 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 2 V, Skarv 195 T, Fiskehejre 1 OF, Grågås 41 T, Canadagås 1 R, Canadagås 17 SV, Bramgås 48 T, Gås sp. 38 V, Gravand 3 V, Spidsand 20 SV, Ederfugl 75 R, Toppet Skallesluger 2 R, Spurvehøg 5 T, Hjejle 7 OF, Rødben 4 R, Stenvender 6 R, Stormmåge 1200 R, Splitterne 4 FU, Digesvale 50 T, Landsvale 200 T, Bysvale 15 V, Skovpiber 25 T, Gul Vipstjert 210 T, Hvid Vipstjert 8 R, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 1 R, Løvsanger 3 R, Sortkrage 4 R, Gråkrage 3 R, Rørspurv 1 R. Lars Tom-Petersen
Åmosen v/Ollerup: Fiskehejre 4 R, Rød Glente 1 OF, Vandrikse 2 R, Isfugl 1 R, Korttået Træløber 1 R, Ravn 1 R, Stillits 4 FU, Grønsisken 2 OF, Lille Korsnæb 4 OF. Lars Mogensen
Gudbjerg: Rød Glente 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Rød Glente 1 R. Else Klint
Svanninge: Canadagås 23 SV. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 3 OF, Fiskehejre 18 R, Grågås 450 R, Krikand 3 FU, Havørn 1 FU, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Stor Præstekrave 4 AD R, Stor Præstekrave 4 JUV FU, Hjejle 145 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 18 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 2 OF, Hvidklire 4 FU, Hvidklire 1 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 9 , Svartbag 1 AD R, Splitterne 1 JUV R, Sortterne 1 JUV FU, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 2 OF, Gul Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 9 FU, Solsort 1 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Råge 5 OF, Ravn 1 OF, Stær 120 FU, Stær 150 OF, Stillits 3 OF, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Grågås 2100 FU,Vandrefalk 1 V,Stor Præstekrave 30 FU,Hjejle 200 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 60 R, Almindelig Ryle 110 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU,Rødben 3 FU, Hvidklire 5 FU, Splitterne 2 R, Stær 200 FU. Leif Bisschop-Larsen
Bøsøre: Skarv 28 OF, Stor Præstekrave 1 OF, Isfugl 1 OF, Hvid Vipstjert 2 FU. Ralph Qwinten
Middelfart: Gråkrage 2 R. Hans Henrik Bay
Gamborg By
: Tyrkerdue 1 R. Leif Schack-Nielsen
Nærå Strand/Agernæs Flak
: Havørn 1 AD R. Leo L. Hansen
Hav nord for Flyvesandet: Almindelig Kjove 2 OF. Leo L. Hansen
Gyldensteen: Langø: Natugle 2 SY, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Tinksmed 1 R. Erik Busk
Æbelø: Ederfugl 3 R, Mudderklire 20 R, Landsvale 15 FU, Stenpikker 1 R, Musvit 2 R. Erik Busk
Æbelø Holm: Fiskehejre 1 R, Strandskade 4 OF, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 8 FU, Storspove 3 OF, Hvidklire 1 FU, Stenvender 3 R. Erik Busk


     

Fredag den 1. september 2017                Solopgang: 06:24 Solnedgang: 20:10

Keldsnor (10:43): Pomeransfugl 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Holckenhavn inderfjord: Knopsvane 7 FU (2 AD + 5 1k), Toppet skallesluger 2 Sæt (1 AD F + 3 PULL + 1 AD F + 5 1K), Blishøne 30 FU, Sølvmåge 8 FU, Hættemåge 10 FU R, Skarv 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Monnet, Tåsinge: Havørn 1 IMM ML OF, Spurvehøg 1 T, Tårnfalk 3 FU, Storspove 45 FU, Grønspætte 1 R, Stenpikker 3 FU. Jørgen Riddersholm
Spodsbjerg Havn:
Middelhavssølvmåge 1 1K R, Kaspisk Måge 1 M 1K R, Svartbag 30 R. Jacob Sterup
Gulstav: Hvepsevåge 7 T. Leif Bisschop-Larsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 4 , Svartbag 40 R, Husrødstjert 1 R, Stenpikker 3 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Fiskehejre 22 FU, Canadagås 50 FU, Stor Præstekrave 12 R, Pomeransfugl 1 1K R, Krumnæbbet Ryle 2 , Almindelig Ryle 21 FU, Sortklire 2 R, Mudderklire 20 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 5 R. Jacob Sterup 
Keldsnor: Fiskehejre 25 R, Grågås 375 R, Canadagås 30 R, Hvepsevåge 2 T, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 18 FU, Pomeransfugl 1 1K R, Hjejle 200 R, Vibe 30 R, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Brushane 1 R, Hvidklire 2 FU, Stenpikker 25 FU, Stær 200 FU. Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor: Pomeransfugl 1 R , Stenpikker 17 R , Stær 50 R NAT . Finn Skov
Keldsnor: Sortklire 6 FU. Tom Giersing
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 150 R, Sølvhejre 1 R, Knopsvane 10 FU, Grågås 300 R, Pibeand 5 FU, Knarand 80 FU, Krikand 15 FU, Gråand 30 FU, Spidsand 4 FU, Skeand 40 FU, Taffeland 220 R, Troldand 80 R, Hvepsevåge 1 OF, Fiskeørn 1 OF, Blishøne 500 FU, Vibe 300 R, Stenvender 11 FU, Skægmejse 1 R. Leif Bisschop-Larsen 
Nørreballe Nor: Havørn 1 1K+ OF. Tom Giersing
Nørreballe Nor: Havørn 1 OF, Vibe 320 R, Rovterne 2 R. Leif Bisschop-Larsen 
Ristingehalvøen: Havørn 2 OF, Fiskeørn 1 1K S, Hjejle 325 OF, Ravn 2 R. Gregers Johannesen
Drejet (Ærø): Havørn 1 JUV OF, Rørhøg 2 1K FU, Spurvehøg 4 V, Splitterne 11 FU, Gul Vipstjert 5 V, Stenpikker 3 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Fiskehejre 1 OF, Canadagås 26 SV, Bramgås 24 SV, Stor Præstekrave 1 OF, Storspove 3 T R, Rødben 1 OF, Skovpiber 7 T, Engpiber 5 R, Gul Vipstjert 7 R, Hvid Vipstjert 30 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 2 R, Stenpikker 6 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 4 R, Husskade 1 R, Skovspurv 16 R, Bogfinke 1 R, Stillits 2 R, Rørspurv 1 R. Lars Tom-Petersen
Søbygård (Ærø): Lille Lappedykker 3 R, Lille Lappedykker 4 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 2 R. Lars Tom-Petersen 
Vitsø: Sortstrubet Lom 3 OF, Sorthalset Lappedykker 15 R, Skarv 17 SV, Fiskehejre 2 R, Grågås 600 R, Nilgås 2 R, Knarand 9 R, Spidsand 12 T, Havørn 1 3K+ R, Spurvehøg 4 T, Tårnfalk 1 FU, Tårnfalk 2 T, Stor Præstekrave 4 SV, Almindelig Ryle 4 SV, Stenvender 12 R, Splitterne 1 FU, Mursejler 2 FU, Landsvale 50 V, Skovpiber 1 T, Stenpikker 5 R, Løvsanger 2 R, Skægmejse 1 R, Ravn 1 OF, Gulspurv 1 R. Lars Tom-Petersen   
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 1 R, Trane 2 FU. Hans Rytter
Vester Aaby: Trane 2 T. Else Klint
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 47 FU, Fiskehejre 2 R, Knarand 13 FU, Rørhøg 1 FU T, Tårnfalk 1 R, Vibe 33 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 295 R, Hvid Vipstjert 4 FU. Leif Kristensen
Hågerup: Lille Lappedykker 6 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 10 , Gråand 4 R, Troldand 1 R, Blishøne 34 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Fjord: Isfugl 1 R, Løvsanger 1 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 4 R, Skeand 2 FU, Taffeland 55 R, Havørn 1 OF, Isfugl 1 OF. Leif Kristensen
Sandholt: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Skarv 1 OF, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Tårnfalk 1 R, Ringdue 1 OF, Landsvale 9 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R. Leif Kristensen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 11 R, Stor Præstekrave 5 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 1 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 3 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Rødstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 3 R, Sumpmejse 1 R, Stær 10 R. Eske Frank Morthensen
Skaboeshuse: Rørhøg 1 M 2K+ SV. Eske Frank Morthensen
Gamborg Fjord: Hvidklire 2 R, Mudderklire 1 R. Leif Schack-Nielsen
Gyldensteen: Reservatet: Havørn 1 1K+ OF, Fiskeørn 1 R, Brushane 42 FU, Stenpikker 14 R. Marta Bagoly Grun 


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

23 sep 2017
This page is part af: Http://www.Snatur.dk