Retur til www.Snatur.dk

                   "Gamle nyheder"                                                                                                                                      Sidst opdateret 31-12-2023 11:18:32*

        

                                  

 

                            Monnetbogen

             Eller ved boghandlerne i Svendborg, Apollo Books, Brugsen i Landet, Tåsinge Museum

                 

 

                                   

 

                                          Niles Andersen har lavet en rapport over ynglefugle ved Lehnskov, Svendborg. Den kan hentes her.

                    Ny bog om Monnet lavet af Aksel Hansen og Poul Rasmussen. Se link til hvor bogen kan skaffes og læs artikelen som snatur har fået tilladelse til at bringe. Tak til Bjarne Gregersen

                     Denne Spurveugle er fotograferet d. 12. marts 2006 ved Hareskov på Nordsjælland. Vær med til at finde den på Fyn!
 
            

              Fugleglæde 2. Stillits. Af Niels Andersen Dof Fyn
              Viben forsvandt som ynglefugl for øjnene af fynsk ornitolog. Af Jan Skriver DOF
              Tirsdagsanalyse uge 50. Af Jens Peter Bech Dof Fyn
              Højsæson for fugle klædt i diskrete gråtonede vinterdragter. Af Jan Skriver Dof Fyn
              Urørt skov: Store forandringer på vej i 52 statsskove. Naturstyrelsen
              Boligbirding - efteråret 2023 - tid til slutspurt. Af Søren Gjaldbæk Dof Fyn
              Svag fremgang for skarven i Danmark. Af Jan Skriver DOF + Rapporten Danmarks ynglebestand af skarver i 2023 fra DCE
              Vinterpunkttælling. Dof Fyn
             Hejremanden er død

             Tirsdagsanalysen - uge 49. Af Søren Gjaldbæk Dof Fyn
             Borgerforslag om stop for udledningen af kvælstof. Gylle.dk
             "Skyd på naturen" (slut 20. december 2023). Naturama og Fjord&Bælt
             Besøg af Eremitibis på Ærø. Af Søren Gjaldbæk Dof Fyn
             Stillehavslommen i Hanstholm – yderligere fokus på kendetegnene. Henrik Haaning Nielsen
             Dværgterner slår rekord ved Blåvand. Dof-sydvest
              Eremitibiser i DK i øjeblikket! + The reintroduction of the Northern Bald Ibis in Europe + FAA           
             Skovsnepperne kommer frem efter kulde og sne. Af Jan Skriver DOF
             Silkehale, der er mange lige nu. Af Søren Gjaldbæk Dof Fyn
             En Stillehavslom gik under radaren i Hanstholm – men så kom Brian forbi… Henrik Haaning Nielsen Netfugl
             Tirsdagsanalyse - uge 48. Af Freya G. Mørup-Petersen Dof Fyn
              Store Mosse webcam
             Trækfugle på afveje burde være i Nordafrika. FAA
              Islandske rødben er tilbage ved Lunkebugten. Foto: Erik Thomsen.
              Karismatisk fugl er vendt hjem efter 80 års fravær. DN
              60 år gammel fugledrøm i opfyldelse for Flemming Byskov. TVS
              Referat af DOF Fyns tur til Vadehavet den 26. november 2023. Af Ellen Nielsen Dof Fyn
              Nyt om silkehalen: Forsker har forsøgt at sætte formel på fugles invasioner. Af Jan Skriver DOF
              I fuglenes tjeneste. Af Jens Gregersen Gylle.dk
             Tirsdagsanalysen - uge 47. Af Jens Peter Bech Dof Fyn
              De lukkede og slukkede - 2023. Af Søren Gjaldbæk Dof Fyn
              Silkehale forekomster 2. halvår 2023 på Fyn. Snatur
              Møde i DOF Fyns bestyrelse den 1. november 2023. Dof Fyn
              Cape May - om efteråret.Henrik Böhmer, David Manstrup Netfugl
              Tirsdagsanalysen - uge 47. Af Anton Markvard Dof Fyn
              Om de GPS-mærkede glenter, uge 46. Per Rasmussen
              Caféaften i aften om en rundtur i det sydøstlige Brasilien, juli 2023. Af Michael Mosebo Jensen DofFyn
              Dværgmåge. Af Søren Gjaldbæk Dof Fyn
              Konsekvenser af stormfloden ved Tryggelev Nor. Af Henrik Mørup Petersen Dof Fyn
              Fuglemalerier på Tåsinge: "Åbne atelier døre" d. 18.-19. nov. begge dage fra kl 11:00-17:00. + DOF Fyn +

              Blå toner i Ejby Ådal. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Tirsdagsanalysen - uge 45. Af Claus Dalskov Dof Fyn
              Nyt om de Røde glenter med GPS-sendere. Per Rasmussen
              Ø-undersøgelsen, og hvad der kom ud af den. Af Niels Andersen og Leif Bisschop-Larsen Dof Fyn
              Vandstæren er kommet - også til Odense. Af Søren Gjaldbæk Dof Fyn
              Finderberetning: Brun Sule ved Rømødæmningen. Ursula Burmann, Morten Bentzon Hansen
              Tag på fuglestation!Af Anton Markvard Dof Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 44. Af Freya Mørup Petersen Dof Fyn
              Hvornår kommer en ny "Fugle i felten"                  
              Efterårsringmærkning ved Svendborg. Af Peter Teglhøj Dof Fyn
              Boligbirding - efteråret 2023 - status godt og vel halvvejs. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Keldsnor Fuglestation, 2023. Hans Rytter Dof Fyn 
              Referat fra møde i DOF Fyns bestyrelse den 19. september 2023
              Tirsdagsanalysen - uge 43. Af Anton Markvard Dof Fyn
              Keldsnor Fuglestation, uge 42-43. Hans Rytter Dof Fyn
              Møde i Naturpolitisk Udvalg den 10. oktober 2023. Dof Fyn
              Find en sø. SDU + Sø-kort + Data
              Knortegås. Af Søren Gjaldbæk Dof Fyn
              Finderberetning: Amerikansk Blå Kærhøg i Vejlerne. Ny art for landet!. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Nøddekrige på Vesteregn. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn + Video fra Bente Holmgaard Larsen
              Hjortø:Mange års arbejde med Klokkefrø kan være ødelagt af stormfloden + EB
              Ny indtastningsapp til DOFbasen
              Tirsdagsanalysen - uge 42. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Tryggelev Nor: Digegennembrud
              Ugens update på de GPS-mærkede glenter. Per Rasmussen
              Massedød blandt rider på fuglefjelde i Nordnorge. Jan Skriver Netfugl
              Tag med på felttræf! Anders Wiig Nielsen Netfugl
              Tirsdagsanalysen - uge 41. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Guide: Fem efterårsfugle med kurs mod vinteren. DOF
              Keldsnor Fuglestation, uge 40-41. Hans Rytter Dof Fyn
              Dværgcanadagås. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Fuglebingo: Spil dig til mere viden om fuglene. Af Anton Gundersen Lihn DOF
              Tirsdagsanalyse - uge 40. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Referat fra DOF Fyns tur til Falsterbo, 22.-24. september. Af Ellen Nielsen DOF Fyn
              Polsk besøg i Spodsbjerg Havn. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Stor suledag på Flyvesandet. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Rapport fra DOF Fyn på Fjordens Dag. Tekst Børge Langkilde Rasmussen DOF Fyn
              Tirsdagsanalyse - uge 39. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              EuroBirdPortal: Hvidbrynet Løvsanger. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Prognose for uge 40 og 41. Af Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Finder Report: Putative Eastern Yellow Viptail (Alaskavipstjert) i Skagen. Simon Kiesé Netfugl
              Hvid(brystet) præstekrave i Bøjden Nor. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Skarv med ringnummer F571 fra Keldsnor den 8. september 2023. Henning Steen Hansen
              Meld ind om finsk, gps-mærket Storspove ved Gyldensten-området til Jacob Sterup + DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 38. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Septembers lys over Skarø, Hjortø og Drejø. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Strandhjejle med farveringe aflæst i Bøjden Nor. Af Søren Gjaldbæk
              Christinedalsbækken - en lille naturperle midt i Svendborg
              Referat fra møde i DOF Fyns bestyrelse den 9. august 2023
              Tirsdagsanalysen - uge 37. Af Freya Mørup-Petersen DOF Fyn
              Ringmærket Sorthovedet Måge ved McDonalds. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Havørne året 2023 i DOF Fyn. Af Torben Hvass DOF Fyn
              Vigelsø 2022. Naturovervågningsrapport Fugle. Udarbejdet af Kurt Due Johansen til DOF                
              De hvidbrystede præstekraver indtager Margrethe Kog. Naturstyrelsen + rapporten
              Prognose uge nr 37, 38 og 39. Af Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Hjælp til Danmarks mest nuttede dyr. Vildt Naturligt DR
              Tirsdagsanalysen - uge 36. Anton Markvard DOF Fyn
              Tyrkerdue - status. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 35. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Keldsnor Fuglestation, uge 34-35. Hans Rytter DOF Fyn
              Lunget, CES - 2023. Tekst: Michael Højgaard og Hans Rytter DOF Fyn
              Svendborgs Råger. Nedturen fortsætter. Af Niels Andersen DOF Fyn + Rapporten 2023
              Verdens største terne har nu etableret kolonier i Danmark. Af Kjeld Hansen Gylle.dk
              Mærkning af fynske glenter med GPS-sendere. Af Per Rasmussen DOF Fyn
              Det sydfynske øhav – masser af mennesker presser naturen. Af Ian Heilmann Gylle.dk + SVB-ugeavis
              Referat fra DOF Fyn tur til Tryggelev Nor den 20. august 2023. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 34. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Gensyn med Dværgterne. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              På tornskadejagt i Sibirien. Af Lilly Sørensen og Niels Bomholt Jensen DOF Fyn
              Har du fundet en kikkert i fugleskjulet Vejlen Tåsinge?
              Boligbirding: Resultat forår og status efterår. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Duehale og Bredpande er som nat og dag. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              CES Svendborg 2023 – samlet oversigt. Af Peter Teglhøj DOF Fyn
              Rovternen etablerer større kolonier i Danmark. DOF
              Referat fra bestyrelsesmøde for DOF Fyn den 28. juni 2023. DOF Fyn
              Keldsnor Fuglestation, uge 32-33. Hans Rytter DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 33. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Fugletræk på Sydlangeland efterår 2020-22.Af Frank Jensen-Hammer DOF Fyn
              Rovfugles træk over havet skal afsløres ved hjælp af GPS. Jan Skriver DOF
              Massiv opbakning fra danskerne til første årlig pindsvineoptælling. WWF
              Status over ynglende havørne i Sydvestjylland 2023. Karin Gustausen DOF SYDVEST
              Mursejler. Af Søren Gjaldbæk Foto: Erik Thomsen Dof Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 32. Af Anton Markvard DOF Fyn
              Den er bare så nuttet - og det er lidt af en sensation, at den kommer til Fyn. FAA
              Lunde i Faaborg Havn. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Vi tæller Pindsvin
              Musvåge skudt på Fyn: Politiet svigter endnu engang en dræbt rovfugl. Anton Gundersen Lihn DOF
              Lyntest af kendetegn for Atlantisk og Scopoli's skråpe. Jan Lindgaard Rasmussen Club300
              Keldsnor Fuglestation, uge 30-31. Hans Rytter RG FYN DOF Fyn
              Se igen: Naturtid: Arreskov Sø. DR.DK
              Opfindelse støvsuger DNA fra luften og finder over 60 dyrearter i dansk skov. DR.DK
              Oprindelsen af genindvandrede Havørne i Danmark belyst med farveringe. K.Skelmose/ O. F. Larsen
              Webcam: Fiskeørn (slukket af stormen) + Stork 1 (Læs mere ) + Sort stork
              Første genfund af Lille Stormsvale mærket i Danmark. Simon Sigaard Christiansen Netfugl
              Kæmpe havfugle-hotspot bliver 100 procent beskyttet DOF
              Ryler med englevinger. Af: Ian Heilmann
              Keldsnor Fuglestation åbner nettene til den 30. sæson. DOF Fyn
              4 planter du kan sanke på stranden i sommerferien. DN
              Miljøstyrelsen overvåger 200 dyr og planter, der kan blive invasive. Samvirke + Miljøstyrelsen
              Cistussanger - dag to
              Ekstrem tørke har startet en krig om vand i Spanien. DR.dk
              Nedtur for Danmarks store måger. Af Jan Skriver DOF
              Nationalpark Magasin: Ny sø en magnet for fuglen, Nyt liv til sjældne eng- og vadefugle m.m
              Naturklumme: Fluesnappere. Af: Ian Heilmann Ugeavisen
              Storstilet naturgenopretningsplan er stemt igennem EU-Parlamentet
              Forbud ophævet: Kvæg og får på græs sikrer engfuglenes levesteder. af Jan Skriver DOF
              Set i Felten, 2. kvartal 2023. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Er det slut med havørne på Ærø?
              Efter frugtbare år går hættemågen tilbage på grund af fugleinfluenza. Af Jan Skriver DOF
              Lille ugle, stor sensation: Europas mindste ugle yngler i år for første gang i Danmark. Af Jan Skriver DOF
              100 havørner funnet drept av vindtur­biner på Smøla. Faktisk.NO
              En trist historie. Erik Ehmsen
              God sommer. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Prognose for juli. Af Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Fugletræk på Sydlangeland forår 2023.Af Frank Jensen-Hammer DOF Fyn
              Fotografering af fugle i flugt. Erik Thomsen
              Tåsinges første glenteunger ringmærket. Tekst og foto: Poul Vestergård Rasmussen
              Boligbirding efterår 2023 (FYN-skema)* + efterår 2022 +
Kort + Forår 2021 + efterår 2021 + Månedske. 2021 + dyr efterår
              Endelig… Kasseprojekt Stor Skallesluger, tilsynsrapport 2023. Af Niels Andersen DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 25. Af Anton Markvard DOF Fyn
              GPS-sendere på 9 Rød Glente unger på Fyn. Per Rasmussen LIFE-Eurokiteprojektet
              Repræsentantskabsmøde, Rebild April 2023 - Referat. Af Palle Rosendahl Larsen DOF Fyn
              Forårsankomster 2023. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Høgeørn på Sydlangeland. Af Freya Mørup-Petersen DOF Fyn
              Boligbirding forår 2023 - afslutningen nærmer sig. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Skagen Fuglestations Årsskrift 2022. Simon Sigaard Christiansen Netfugl
              Tirsdagsanalyse - uge 24. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Stor ros til vores bog ”Kystfuglene omkring Fyn”. Af Niels Bomholt DOF Fyn
              ID udfordringen: Aquila. Klaus Malling Olsen Netfugl
              DOF Fyn i drama på årets dyrskue! Af Jan Hansen
              Finderberetning: Lille Gulbug ved Møns Fyr. Daniel Palm Eskildsen Netfugl
              De Vilde Blomsters Dag i dag d 18. juni 2023. DBF
              Artsrige vejkanter – i krydsild DN Ugeavisen Svendborg
              Tur til Sprogø?!?. Peter Pelle + AvisDK
              Tirsdagsanalysen - uge 23. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Det står skidt til med kystfuglene på Fyn. FAA (Kræver måske abonnement!)
              Forstyrrelse af Havørn. Af Erik Thomsen
              Fem minutter lange fugletællinger giver ny fugleviden. Af Jan Skriver DOF
              Referat fra tur til Gyldensteen Strand lørdag den 3. juni 2023. Af Kurt G. Holm DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 22. Af Claus Dalskov DOF FYN
              GPS-mærket ulvs adfærd analyseret. Ulveatlas.dk
              "Kystfuglene omkring Fyn" Johannes Larsen Museet i dag kl 16-18 d. 6. juni 2023. DOF Fyn
              Bjergløvsanger på Jøvet. Af Søren Gjaldbæk - den falske finder DOF Fyn
              Slimede 'turister' vandrer i dagevis for at komme til Ærøskøbing FAA
              Tag på aftenobs eller natlyt. Af Freya Mørup-Petersen DOF Fyn
              Fugleinfluenza kræver massedød i kolonier af hættemåger. Af Jan Skriver DOF
              Naturklumme: Fyns kystfugle i fokus. Ian Heilmann Svendborg ugeavis
              Tur til Gyldensteen Strand, lørdag den 3. juni 2023. DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 21. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Ny suppleant i DOF Fyns Bestyrelse. Af Arnbjørn Jens Aamund Jørgensen DOF Fyn
              Referat fra nattergaletur til Sollerup, tirsdag den 16. maj 2023. Af Gunhild Brink DOF Fyn
              Find Foråret. Statens Naturhistoriske Museum          April / maj
              Tirsdagsanalysen uge 20. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Referat udvalgsmøde i Naturpolitisk Udvalg 9. maj 2023 Dof Fyn
              Alle verdens fem lomarter blev set i Skagen i dag! Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Nyhedsbrev fra Projekt Hedehøg, 16. maj 2023. DOF Sønderjylland
              Natpunkttælling. Af Jens Peter Bech DOF Fyn             
              Tirsdagsanalyse - uge 19. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Prognose for uge 20 og 21. Af Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Sats på Anholt! - Turberetning. Emil Skovgaard Brandtoft Netfugl
              Hvid stork i Svendborg lørdag d. 13. maj 2023. Tv2Fyn
              Fransk klyde på besøg i Bøjden Nor. Af Niels Bomholt Jensen DOF Fyn
              Tur til Tarup-Davinde med DOF Fyn, søndag den 7. maj 2023. Af Kim O. Gradel DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 18. Af Anton Markvard DOF Fyn
              Sidste nyt om DOF-Fyns ø-undersøgelse. Glæd dig til bogen. Af Niels Andersen DOF Fyn
              Rødtoppede Fuglekonger i Morud Skov - Velsagtens Fyns bedste lokalitet for arten. Af Anton Markvard DOF Fyn
              Tårnenes Dag i Gulstav Mose den 6. maj 2023. Af Michael Mosebo Jensen DOF Fyn
              Friluftsaktiviteter overalt presser dyr i vigtige naturområder
              Tirsdagsanalysen - uge 17. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Prognose for uge 18 og 19. Af Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Motorsavs-episode meldt til ministerium. FAA
              Punkttælling – Sen yngletid – kunne det være noget for dig? Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Redekassser til mursejleren på skoler i Svendborg
              Boligbirding - to tredjedele henne. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 16. Af Anton Markvard DOF Fyn
              Fiskeørn Enebærodde-Fyns Hoved. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Papegøjen fra Amerika – og andre berømte danske FEJLOBS. Af Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              De første orkidéer i forårsskoven. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget. Andreas Bruun Kristensen Netfugl
              Referat fra DOF Fyns tur til Nakkebølle søn. d 16. april. Af Michael Bjerregaard
              Tirsdagsanalyse - uge 15. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Prognose for uge 16 og 17. Af Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Udmattet Havørn på kysten af Vårø Knude. Poul Vestergaard Rasmussen
              Statsejede plejekreaturer kan sikre sjældne engfugle. Af Jan Skriver DOF
              Bali og Java efterår 2022- Jørgen Jensen, Erik Danielsen, Lilly Sørensen (fotos) og Niels Bomholt (tekst)
              Ukendt Land. Af Lars Tom-Petersen Club300
              Vis hensyn: Spurveuglen yngler nu i Danmark. Naturstyrelsen
              Ørneklubben på påsketur til Ærø. Af Michael Bjerregaard DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 14. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              To bramgæs fra Salme Nor med farvede ringe aflæst d. 7. april 2023. Erik Thomsen
              Endnu en aflæsning af ringe denne gang en Bramgås ved Bøjden. Foto og info: Leif Sørensen
              Set i Felten, 1. kvartal 2023. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Polsk ryle aflæst på Thurø. Af Lars Kirk DOF Fyn
              Prognose for uge 14 og 15.Af Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Lær at kende en rovfuglerede. Af Per Rasmussen DOF Fyn
              Nu blomstrer Marts-violen. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Det sker lige nu i naturen på Langeland - sole på skrænten DN
              Tirsdagsanalysen - uge 13. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Referat fra møde i Naturpolitisk Udvalg 21. februar 2023. DOF Fyn
              Når virkeligheden overgår fantasien
              Sjældne fugle spottet på FYN. TV2Fyn
              Så er der igen "uro i jernet". Alex S Frich Friggens Blog
              Helt særlig fugl har fundet til Fyn for første gang: Fuglekiggere strømmede til for selv at se. Kerteminde Ugeavis
              Tirsdagsanalyse - uge 12. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Længe leve lommekameraer og Sortstrubet Jernspurv. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Birdies og fuglesang på golfbanen. Af Jan Skriver DOF
              Sortstrubet Bynkefugl - en art i fremgang. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Ny koordinator for den fynske Havørnegruppe. Af Torben Hvass DOF Fyn
              En sjælden gæst østfra. FAA + Club300 + TV2
              Carl Christian Toftes blog  +  tegning        
              Redekasser til vandstære skal øge Danmarks ynglebestand DOF 
              Prognose uge 12 og 13 (20.mar.- 2 apr.). Af Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk
              Dialogmøde med Naturstyrelsen d. 9. marts og DOF Fyn, referat + Frivilligdag på Storeholm
              Sortstrubet Jernspurv i Vollsmose - ny art for landet. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 11. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Finderberetning. Lille Bjergand i Sybergland, 18. marts 2023. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Får 40 millioner kroner til stort naturprojekt.
              Referat fra DOF Fyns tur til Monnet den 12. marts 2023. Af Karen Koefoed DOF Fyn
              Moniteringsplan 2023 på Skagen Fuglestation. Simon Sigaard Christiansen
              Strandenge i store problemer. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Tirsdagsanalysen - uge 10. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Punkttælling - de tidlige ynglefugle - bliv punkttæller. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Vanvid med vindmøller højere end Eiffeltårnet ved Vadehavet. Jan Skriver DOF
              Fugletræk på Sydlangeland forår 2020-2022. Af Frank jensen-Hammer DOF Fyn
              Natur-tv for natteravne:DOF’s UgleTV. Af Jan Skriver DOF
              Tirsdagsanalysen - uge 9. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Vandstæretællingen 2023. Nina R. Larsen DOF Sydøstjylland
              Gulstav Mose/ Tryggelev Nor - Åbent Tårn i dag søndag 5. marts 2023 kl. 10:00. Fugleværnsfonden
              Ørnenes dag på Fyn var i år også børnenes dag. Af Michael Bjerregaard DOF Fyn
              Vinterbotanik. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              ØrneTV slukket i 2023-sæsonen: Havørne flyttet. DOF
              Tirsdagsanalysen - uge 8. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Er du interesseret I ringmærkning af fugle? Jesper Johannes Madsen Ringmærkerforeningen
              Boligbirding - status februar. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Resultat från inventeringen av kungsörn i Sverige 2022. NRM
              Kan jeg få hjælp til at tjekke en måge i Kongens Have, Odense? Erik Ehmsen
              Nødråb fra Sydals: Kirkeugler synger på sidste vers. TVS
              Tirsdagsanalysen - uge 7. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Blisgås. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Referat fra bestyrelsesmøde DOF Fyn 9. februar 2023. Af Palle Rosendahl Larsen DOF Fyn
              Med Grenen om bagbord på vej mod fuglefjeldene. Af Jan Skriver DOF
              Vinterfugleferie. Af Esben Eriksen DOF Fyn
             Vandrefalk på bytur. Af Ian Heilmann Gylle.DK
             Tirsdagsanalyse uge 6. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Oplev Topskarvtrækket i Skagen. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Referat fra DOF Fyn tur til Stige Ø den 5. februar 2023. Af Hanne-Luise DOF Fyn
              Min besøgsven Tårnfalken. Af Jane Ditzel DOF Fyn
              Fremgang for Danmarks flagspætter. Af Jan Skriver DOF             
              Vandstæretælling 2023 er startet! DOF Sydøstjylland - Hvem samler den op på Fyn?
              Ørnene på Tåsinge er ved at være klar til næste sæson
              Referat af DOF Fyns generalforsamling den 6. februar 2023. Af Michael Mosebo Jensen DOF Fyn
              Referat Repræsentantskabsmøde Dalum November 2022. Af Palle Rosendahl Larsen DOF Fyn
              Sats på Anholt! Netfugl 
              Tirsdagsanalysen - uge 5. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Referat af langtur til... Kongens Mose og omegn 29. januar 2023. Af Kristoffer Hansen DOF Fyn
              Det fynske fugleår 2022. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Gulstav og Tryggelev Nor - Åbent Tårn. Søndag 5. februar kl. 10 - 15
              Fuglene får et godt levested i nyt naturreservat i Midtjylland
              Feltudvalgets årskalender 2023. Anders Wiig Nielsen Netfugl
              Rekordmange grågæs i Danmark. Af Jan Skriver DOF
              Sjove svampe i vinterskove. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Tirsdagsanalysen - uge 4. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Rederne gøres klar til sæson 2023. "Storke i DK"
              Referat fra bestyrelsesmøde den 14. december 2022. Af Palle Rosendahl Larsen DOF Fyn
              Boligbirding - Vinder af efterårets konkurrence. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 3. Af Esben Eriksen Dof Fyn
              Truede og sårbare engfugle får over 100 hektar større naturområde i Tøndermarsken
               Lokalt referat fra DOF Repræsentantskabsmøde November 2022. Af Niels Bomholt
               Caféaften om ture til Island og Alaska - et referat. Af Michael Mosebo Jensen DOF Fyn
               En sørejse fra Vancouver i Canada til Nome i Alaska Fotos Lilly Sørensen, tekst Niels Bomholt + Se også
              Tirsdagsanalysen – uge 2. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Gærdesmutte i svalerede. Foto Thomas Gulmark
              Cayugaand i Munke Mose. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn 
              Danmarksrekord af røde glenter i en grøn vinter. Af Jan Skriver DOF + DOF Fyn Per Rasmussen + TV2ØST
              Birding uden filter 4. Rasmus og Sebastian Club300
              Boligbirding - foråret 2023. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Fokus på røde rovfugle i en grøn vinter. Af Jan Skriver DOF + DOF Fyn + Udvidet tælling? + Mere end 10 i 2022
              Slørugleunger på vingerne i vintermørket. Af Jan Skriver DOF
              Set i felten, 4. kvartal 2022. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Tyrkerdue - husk at registrere den. Af Erik Ehmsen DOF Fyn
              Tirsdagsanalyse - uge 1. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Årsresultatet 2022 for flest fuglearter på golfbanerne
              Himalayasanger - en finderberetning. Af Torbjørn Eriksen DOF Fyn
              Sortgrå ryle i sigte: Havnemolernes skridsikre vadefugl skal tælles lørdag 7/1. Af Jan Skriver DOF
              Afrunding af nytårsbirdrace 2023. Af Kristoffer Hansen DOF Fyn
              Nytårsbirdrace 2023 - afgørelsen. Emil Skovgaard Brandtoft Netfugl             
              Nytårsbirdrace. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn Nytårsbirdrace 2023. Morten Bentzon Hansen Netfugl + Club300
              Så er det snart tid til en ny omgang Boligbirding! Luise Ekberg Dofnordsj             
              Tælling af pibesvaner i Sønderjylland 2022. DOF Søj + Pibesvanens trækmønster
              Hjernekassen på P1 om Fugle. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Fugleinfluenza har krævet ungedød hos Danmarks havørne. Af Jan Skriver DOF
              Boligbirding Fyn efterår 2022. Af Palle Rosendahl DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen – uge 50. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Her står DOF-Fyns ø-undersøgelse lige nu. Af Niels Andersen DOF Fyn
              Tæl Pibesvaner - i weekenden 17. og 18. december. DOF Vestjylland
              Stor donation til DOF Fyns Ø-undersøgelse. Af Henrik Kalckar DOF Fyn
              Hættemåge på besøg fra Sankt Petersborg og Estland. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Trafikdræbte dyr til rovfugle
              Ulv GPS-mærket for første gang i Danmark. Ulveatlas.dk
              Tirsdagsanalysen - uge 49. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Næstbedste år for Humes nogensinde - endda med et vinterfund. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              De gps-mærkede høgeørne. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Referat fra DOF Fyns tur til søerne den 4. december. Af Niels Bomholt DOF Fyn
              Ørnedræberne. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn + Se udsendelserne på DR.TV
              Kongeørnen har svært ved at få fremgang i Danmark. Af Jan Skriver DOF
              Stenpikker Knudshoved Færgehavn torsdag den 8. december 2022. Foto: Leif J Kristensen + DOF Fyn
              Skarven er i tilbagegang i sine danske kolonier. Af Jan Skriver DOF + Skarven elsket og hadet. Naturfilm.info
              De lukkede og slukkede 2022. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Solsorte fra Blåvand Fuglestation viser vejen
              Dyr og planter er ikke forsvundet i så højt et tempo, som siden dinosaurerne uddøde. Dr.dk
              Tirsdagsanalysen - uge 48. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Referat fra ekskursion i Ørneklubben den 12. november. Af Børge L. Rasmussen DOF Fyn
              Vindrossel ringmærket i Lindved - genmeldt fra Frankrig. Af Hans Rytter DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 47. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Biodiversitetsrådet: Danmark har langt fra nok beskyttet natur til at vende tab til fremgang: Rapporten
              Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget. Andreas Bruun Kristensen. Netfugl.dk
              Forårshumør i november. Ian Heilmann Gylle.DK
              Referat fra DOF Fyns tur til vadehavet. Af Karen Koefoed DOF Fyn
              Kongeørn i nærkontakt med drone, der skulle tælle harer. Af Jan Skriver DOF
              Det grønne råd - Langeland Kommune. Af Henrik Mørup-Petersen DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 46. DOF Fyn
              Referat af Cafeaften om Peru. Af Niels Bomholt Jensen. DOF Fyn
              Referat - Bestyrelsesmøde den 2. november `22
              Fugleinfluenza overvågning. Af Hans Rytter DOF Fyn
              Havets grønne enge skal tilbage som knortegåsens græsgange. Af Jan Skriver DOF
              Politiet skal have dyredetektiver. af Anton Gundersen Lihn DOF
              Tirsdagsanalysen – uge 45. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Vintertid er (også) glentetid. Af Per Rasmussen DOF Fyn
              Hvorfor var skraldespande langs Rute 9 pludselig fyldt med døde dyr? FAA
              Influx - Prognosen er gråsejler! Søren Haaning Nielsen Netfugl
              En fjerbold med hale. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Lunt efterår og sydlige vinde giver sene svaler i Danmark. Af Jan Skriver DOF
              Keldsnor Fuglestation, sæson 2022. Af Hans Rytter DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 44. Af Freya Mørup-Petersen DOF Fyn
              DOF-Fyns Ø-undersøgelse. Status oktober 2022.Leif Bisschop-Larsen DOF Fyn
              Så er der stort rykind af silkehaler af Jan Skriver DOF
              Råger henter maden på Langeland. Tekst og foto: Poul Brugs, Lundeborg
              Landmandssønnen Niels Andersen er blevet vibernes vogter- FAA
              Amerikansk Spætmejse nord for Hamborg. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Nordfyn er stadig hjejleland nummer 1 på Fyn om efteråret. Af Kurt Due Johansen DOF Fyn
              KNF 16/10 - 31/10 2022. Af Hans Rytter DOF Fyn
              Fugl sætter rekord med 13.560 kilometer i ét træk. Videnskab.dk
              Tirsdagsanalysen - uge 43. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Skiftende regeringers gode og dårlige gerninger for naturen siden 2001. Se listen her! Af Hans Meltofte DOF
              Havørn og bramgås ved Bøjden Nor. Tekst og foto: Erik Thomsen
              Gråsejler på Fyns Hoved. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Rødhalset Gås på Tåsinge. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Alverdens bynkefugle. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Øresundsbron dæmper lyset for at redde trækfugle fra at flyve i døden. Af Jan Skriver DOF
              Foredrag med Hans Meltofte - referat. Af Jens Bækkelund DOF Fyn
              Rødhalset gås ved Stjovl havn, Tåsinge fundet af Lars Kirk
              Nyt håb for agerlandsfuglene: Sådan laver du som landmand fuglevenlig brak. DOF
              Skiftende regeringers gode og dårlige gerninger for naturen siden 2001. Se listen her! Af Hans Meltofte DOF
              Afrunding - Felttræf 2022. Anders Wiig Nielsen Netfugl
              Danmarks fugle gennem to århundreder. Hans Meltofte tirsdag d 25. okt kl. 19.00 på Dalum Landbrugsskole + DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen – uge 42. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Det grønne Råd Odense Kommune. Af Kurt Due Johansen DOF Fyn
              Vild dansk havørn sætter aldersrekord. Af Kjeld Hansen Gylle.dk
              Tirsdagsanalysen - uge 41. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Gulhovedet sanger, Agger. Foto Leif Sørensen + PP i dag?
              Tur til Agger? + Gulhovedet Sanger i Agger! Club300 + Fotos + Gul Sanger TVMV + Set af
              FELTTRÆF - uge 42 2022. Anders Wiig Nielsen Netfugl
              Nonnestenpikker - ny art for Fyn. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Keldsnor fuglestation 1/10 - 15/10 2022. Af Hans Rytter DOF Fyn
              Farveorgie i svamperiget. Ian Heilmann. Ugeavisen Svendborg
              Rapport fra DOF Fyns tur til Helnæs. Af Ib Bager DOF Fyn
              Set i Felten, tredje kvartal 2022. Henrik Haaning Nielsen Netfugl.dk
              Musvåge rekord. Af Niels Bomholt DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 40. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Ny rekord: Flere end 100 fuglearter på dansk bane. Golf.dk
              Mærkning af trækfugle i CES området, Svendborg, efteråret 2022. Af Peter Teglhøj DOF Fyn          
              Forgiftede havørne, Tåsinge. Poul Vestergård Rasmussen
              Finsk Rovterne var på besøg i Vejlen. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 39. Af Freya G. Mørup-Petersen DOF Fyn
              Strandtudsen er tæt på at uddø på Helnæs TV2Fyn            
              Referat af bestyrelsesmøde i DOF Fyn den 20. september 2022
              Keldsnor Fuglestation. 16/9 - 30/9 2022. Af Hans Rytter DOF Fyn
              De fynske Havørne 2022. Af Lilly Sørensen DOF Fyn
              Naturklumme: "September og den dybe tid". Ian Heilmann Ugeavisen
              Ung rovterne tanker op i slutningen af august ved Vejlen på Tåsinge på vej til Vestafrika
              Èn fugl i hånden er bedre end ti på taget. Af Jane Ditzel DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 38. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Trekantsdrama ved sortspættebolig i Tisvilde Hegn. Bo Thyge Johansen Netfugl
              Husrødstjert på besøg i Ny Gesinge. Foto og tekst Poul V. Rasmussen
              Fyns tredje Nathejre godkendt af SU. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Tirsdagsanalyse - uge 37. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Trækfugle på Langeland. Vildt Naturligt DR
              Fugle og pesticider – hvad ved vi, og hvordan kan denne viden bruges? Af Kjeld Hansen Gylle.dk
              Vinderen af DOF Fyn Boligbirding forår 2022 er fundet. Tekst Palle Rosendahl / Kirsten Damgaard DOF Fyn
              Hedder det Rødnakket Svale eller Rødrygget Svale? Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Fjordens Dag - sådan gik det. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              KNF 1/9 - 15/9 2022. Af Hans Rytter DOF Fyn
              Hvor er der Tyrkerduer i Fåborg-Midtfyn kommune? Giv info til Erik Ehmsen
              Hvad døde hornuglen af? Per Rasmussen DOF Fyn
              Flere fugle ved Vest Stadil Fjord. DOF Vestjylland. Jens Ballegaard TV-Vestjylland
              Tirsdagsanalyse - uge 36. Af Freya Mørup-Petersen DOF Fyn
              Ynglefuglemærkning - Fynske resultater, 2022. Af Hans Rytter DOF Fyn
              Nyt belgisk studie af fasaners prædation på krybdyr. Henrik Bringsøe Gylle.dk
              Mere om Dværgternen fra Djævleøen. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Fjordens Dag søndag d. 11. september 22 10.00-16.00. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn + program
              Havørne-bonanza ved Vejlen Tåsinge. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Vejlen, Tåsinge er nyt havørnecentrum? Poul V. Rasmussen, Bent Staugaard
              Tirsdagsanalysen – uge 35. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Overnatningsplads for Sølvhejrer. Af Freya G. Mørup-Petersen
              Biæderen, som ynglefugl i Danmark og Sverige. Jesper Tofft & Hans-Valentin Bastian DOF Sønderjylland
             15 havørne på det nordvestlige Tåsinge. Poul V. Rasmussen
              Finsk rovterne mellem de 16 ved Vejlen, Tåsinge i dag d. 29. august 2022 er ringmærket.
              Keldsnor Fuglestation 16/8 - 31/8 2022. Hans Rytter DOF Fyn
              Aftenfalke fra Østeuropa. Simon S. Christiansen Netfugl
              DOF-Fyns Ø- undersøgelse. Status august 2022. Niels Andersen DOF Fyn
              Naturklumme: Leverurt – en ualmindelig skønhed. Ian Heilmann
              Mærkning af vagtler i DK.Simon Sigaard Christiansen Netfugl
              Det grønne råd Faaborg – Midtfyn. Af Karl Top DOF Fyn
             Tirsdagsanalysen - uge 34. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Nekrolog. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Møde i Naturpolitisk udvalg den 1. august 2022. DOF Fyn
              Vadefugle i Keldsnor. Fotos: Erik Thomsen, tekst: Søren Gjaldbæk. DOF Fyn
              Den tyske Fiskeørn ved Brændegård Sø. Leif Sørensen
              SkOF offentliggør sjældne ynglefugle. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Fugletur til Gyldensteen strand den 20. august 2022. Af Jens Bækkelund DOF Fyn
              Eske Mortensen 1960 - 2022. Club300
             Tirsdagsanalysen - uge 33. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Bøjden Nor søndag den 21. august 2022. Erik Thomsen
              Referat: Møde i Naturpolitisk Udvalg den 8. juni 2022. DOF Fyn
              Boligbirding 2022 Forår - Opstart efterår. Af Palle Rosendahl Larsen DOF Fyn
              Molslinjen sender firben på hotel, mens man udvider vejen fra Sjællands Odde
              Tusindvis af døde stinkende fisk skvulper rundt i fuglereservat FFA (kræver abonnement)
              Naturklumme: Grøftekanterne – smånatur i klemme. Ian Heilmann Ugeavisen Svendborg
              Ung havørn fra Brændegård sø er flyttet til Sverige. Info Erik Thomsen + DOF Fyn
              Har Biodiversitetsrådet rådgivet miljøministeren om den seneste jagttidsbekendtgørelse? Kjeld Hansen Gylle.dk
              KNF 1/8 - 15/8 2022 - 18.8.2022. Hans Rytter DOF Fyn
              Fugletur til Gyldensten Strand lørdag den 20. august 2022 DOF Fyn. Tilmelding Jens Bækkelund
              Tirsdagsanalysen – uge 32. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Naturens ultimative flyvere. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Delle-show august 2022 ved Iholm. Foto: Leif Sørensen
              Fiskeørn + Smedagerstork + Sort stork (Estland)
              Operation Skawfugl. 29/30/31 juli og 12/13/14 august. Netfugl (Lille stormsvale!
)
              Delle sender marsvin på flyvetur. TV2FYN
              Havørnepar og ungen. Tekst og foto: Erik Thomsen       
              Sent kuld ved Broholm. Tekst og Foto Poul Brugs Rasmussen
              Keldsnor Fuglestation åbner efterårssæsonen. Hans Rytter DOF Fyn
              Nye boliger til mursejlerne i Nyborg. Foto og tekst Peter Pelle
              Mursejlerne i Nyborg. Af Peter Teglhøj og Hans Rytter DOF Fyn
              Børnehave ved Brændegård Sø. Juli 2022. Tekst og foto: Leif Sørensen
              Årsrapporten fra Punkttællingsprogrammet 1975-2021
              Fornemt besøg ved Bøjden Nor. Foto Erik Thomsen
              Der graves igen tæt på digesvalekolonien i grusgraven på Caroline Amalievej, Lundeborg. Juli 2022
              Berejst Sorthovedet Måge fra Sprogø. Hans Rytter DOF Fyn
              Set i Felten, andet kvartal 2022. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              OPFORDRING til at deltage i gåsetælling i starten af august!. AU.dk + projekt  + tælling + plakat
              Boligmangel i Nyborg - Mursejlere. Erik Thomsen Opdateret d. 30. juni 2022.
              Rødme Svinehaver på De Vilde Blomsters Dag 19. juni 2022 under kyndig ledelse af Ian Heilmann
              Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget. Anders Odd Wulff Nielsen Netfugl
              Måren -Mange elsker fugle. Aleks. DOF-Sønderjylland
              Sortterneprojektet i det vestjyske satser på succes i 2022 :-). DOF VESTJYLLAND
              God sommer. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Hjælp til Christiansøs Videnskabelige Feltstations fortsatte eksistens. Netfugl
              Turreferat fra turen til Vejlerne 22.-24. april 2022. Niels Bomholt DOF Fyn
              Fyns første Slangeørn 28. juni 2022. Af Emil Skovgaard Brandtoft DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 25. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Ynglesucces forbedres af et afgrødematch. Jesper Leegaard. DOF Sønderjylland
              Dværgterne fra djævleøen. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Forårsankomster 2022. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Det grønne råd - Svendborg Kommune. Af Niels Andersen. DOF Fyn
             
Naturstyrelsen, nyheder juni 2022
              Nyt fra bestyrelsen den 16. juni 2022. Dof Fyn
              Fugleinfluenza truer fynske Splitterner. Af Esben Eriksen
              Tirsdagsanalysen – uge 24. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Ø-undersøgelsen – Ny yngleart på småøerne. Af Lilly Sørensen DOF Fyn
              De Vilde Blomsters Dag 2022 - søndag den 19. juni 2022 + kort + Naturklummen Ian Heilmann
              Romsø med DOF Fyn den 12. juni 2022. Af Glenstrup, Baark og Laursen, DOF Fyn
              Svendborgs Råger. Af Niels Andersen DOF Fyn
              Naturhistorier fra Bornholm EKKO
              Tirsdagsanalysen - uge 23. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Tag med Niels og Leif på fugleoptælling
              Vigelsø 2021 Naturovervågningsrapport. Kurt Due Johansen
              Boligbirding forår 2022 - Status og slutspurt. Af Palle Rosendahl DOF Fyn
              Omkringfarende Trane. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Lille Rørsanger i Skagen. Simon Sigaard Christiansen Netfugl
              Tirsdagsanalysen - uge 22. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Bestyrelsesmøde i DOF Fyn d. 4.5.2022
              Lille Tårnfalk i Skagen – After Party. Knud Pedersen Netfugl
              En vild oplevelse. Af Tina Kierkegaard DOF Fyn
              Gåsegrib ved Ravnholt i Lindkær Mose
              Tirsdagsanalysen - uge 21. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Delle på besøg hos Babette
              CES Svendborg 3. periode (19/5-22). Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter & Peter Teglhøj
              Kasseprojekt Stor Skallesluger, tilsynsrapport 2022. Af Niels Andersen DOF Fyn
              DOF Fyns 50 års jubilæumstur til Sydvestjylland. Lene Parkø DOF Fyn
              CES-Svendborg 2. periode (10/5-22). Af Bjerregaard, Rytter & Teglhøj DOF Fyn
              Den store finale. Af Freya Mørup-Petersen DOF Fyn
              Fuglemorgen ved Tange Å
              Halsmærket Grågås på Lyø. Af Niels Bomholt og Lilly Sørensen DOF Fyn
              Spændende ejendom i Karlsmosen er til salg. Tekst af Henrik Kalckar, fotos af Reka Nielsen DOF Fyn
              DOF Fyns Jubilæumstur til Sydvestjylland lørdag d. 21. maj 2022.
              Sort ibis fra Sybergland - er den nu på Amager? Nyd Leif Sørensens foto.
              Ynglefugle vrimler over det hele i øjeblikket. Poul Brugs Rasmussen
              Fynsk ringmærket Stormmåge aflæst i Solvychegodsk!Af Hans rytter DOF Fyn
              Ynglefugletælling Vejlen Tåsinge den 23. maj 2022. Poul Vestergård Rasmussen
              Det Grønne Råd - Middelfart Kommune. Af Ib Bager DOF Fyn
              Vilde ørnedage i Skagen. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Referat fra Repræsentantskabsmøde april 2022. DOF
              Skagen Fuglestation Årsskrift 2021
              Havørn fundet skudt på Lolland. DOF.dk
              Tirsdagsanalysen – uge 20. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Rapport fra nattergaleturen til Sollerup den 17. maj 2022. LIlly Sørensen DOF Fyn
              Skovbryn og hasselmus. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Ko-færgen er reddet - Henriks køer kom alligevel på ø-ferie. FAA            
              Makisanger - En finderberetning af Bent Jakobsen. Netfugl
              Tirsdagsanalysen – uge 19. Af Jens Peter Bech. DOF- Fyn (Med flotte fotos!)
              Svaler og Hornfisk. Af Peter Teglhøj og Hans Rytter DOF Fyn
              Broholmsskarven. Tekst og foto, Poul Brugs Rasmussen
              DOF Fyn på Tarup-Davinde-dagen 30.april 2022. Af Børge Langkilde Rasmussen, Jette S. Gandrup.
              Goddag - jeg ringer om en Sort Ibis. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Sort Ibis - et Bededagsferieprojekt? Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Stenvendere kan være svære at se. Af Leif Bisschop-Larsen DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 18. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Engen er nu gyldengul af tunge kabbelejer. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              DOF Fyn 50 år i dag (9.maj). Af Niels Andersen DOF Fyn
             Tårnenes Dag: Nr 1 Gulstav Mose med 97 arter.
              Fugleiagttagelse og fuglebeskyttelse bør gå ”hånd i hånd”. Af Kurt Due Johansen DOF Fyn
              Den Blå Glente kommer! Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Fynsk Havterne med mange kilometer i vingerne. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Sybergland et vadefuglemekka. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen – uge 17. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Uhyre sjælden fugl fundet død. TV2ØST + Club300-Stendrossel ved Borreby Mose
              CES-Svendborg 1. periode (1/5-22). Af Michael Bjerregaard & Peter Teglhøj
              Knap 16 årig havterne ved Bøjden Nor. Tekst og Foto Erik Thomsen
              Turrapport fra Nakkebølle Inddæmning 10. april 2022. Michael Bjerregaard DOF Fyn
              Det Grønne Råd - Nyborg Kommune. Af Peter Pelle DOF FYN
              Åbent Hus i dag på Keldsnor Fuglestation, 1/5-2022. DOF Fyn
              Forår med gæslinger og ankomster.
              HJÆLP! DOF Fyns Formidlingsgruppe søger hjælpere til d. 30/4. Af Børge Langkilde Rasmussen DOF Fyn + mere
             Tirsdagsanalysen - uge 16. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Nyt fra bestyrelsen den 2. april 2022. DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen uge 15. Af Per Rasmussen DOF Fyn
              Sidste udkald: Tur til Vejlerne 22-24 april 2022. Af Niels Bomholt DOF Fyn
              Vestlige Kenya. 20/11 – 4/12 2021. Lilly Sørensen (fotos) og Niels Bomholt (tekst)
              Traner Hornborgasjön webcam 1 + 2 + statistik
              Langtids-påskeprognose. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 14. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Dialogmøde DOF Fyn, Naturstyrelsen Fyn og Miljøstyrelsen Fyn. Af Henrik Kalckar DOF Fyn + Referat
              Tysk Havørn på Siø. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Set i Felten, første kvartal 2022. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Klimaændringer giver arktiske gæs medvind om vinteren. Jan Skriver DOF
              Forårstur til Fyns Hoved. Tekst og fotos: Karen Koefoed DOF Fyn
              Foråret kører på hestekræfter. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Nyhedsbrev fra DKU. Henrik Böhmer Netfugl
              Tirsdagsanalysen - uge 13. Af Hanne Lauritzen DOF Fyn
              Sortbrynet albatros filmet nordøst for Skagen i lørdags
              Russisk Bligås i Neverkær. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Prærietrane ved Tranekær fundet af Claus Dalskov.
              Boligtilbuddet til Stor Skallesluger udvides atter. Af Niels Andersen Dof Fyn
              20 spørgsmål til Lars Tom-Petersen (Ærø/Randers). Jan Lindgaard Rasmussen Club300
              Kig godt efter benene på vinterens snespurve. Jan Skriver DOF
              Rørhøgen ved Bjørnemosegård af Lars Kirk
              Belize - en tropisk corona-korridor i aften kl 19:00. Allis Nielsen og Michael Mosebo Jensen
              Tirsdagsanalysen - uge 12. Af Claus Dalskov Dof Fyn
              Møde i Naturpolitisk Udvalg, den 28. februar 2022. DOF Fyn
              Mår angriber stor hornugle: Det er helt vildt
              Lille Vildmose - vild; men kæmpe stor. Poul Vestergård Rasmussen
              Tirsdagsanalysen - uge 11. Af Freya G. Mørup-Petersen DOF Fyn
              Stedfast Svartbag. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Vandfugletælling 12.-20. marts 2022. DOF-basen + DOF Fyn
              Lidt fra Ørnens Dag den 27. februar 2022. Jette Gandrup DOF Fyn
              Danmarks ældste slørugle druknet i drikketrug. Jan Skriver DOF
              Fynsk ringmærket Musvåge aflæst i Västra Götaland. Hans Rytter DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 10. Af Hanne Lauritzen DOF Fyn
              Ø-Undersøgelsen - Referat af møde. Af Lene Parkø DOF Fyn + Niels Andersens powerpoint
              Tre trækdage med Traner? Esben Eriksen DOF Fyn (d. 11.-13. marts) + Hjælp til Zello Træktal fre/lør/søn
              Projekt Pibesvane + kort
              Se på fugle - på Hovedet. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Sjagger er ved at få yngledragt. Fotos Erik Thomsen
              Den sorte ibis ved Ribe – adult eller 2K? Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Fugleovervågning I Tarup-Davinde. Henrik Kalckar DOF Fyn
              Sidste weekend denne vinter den 25. - 27. februar 2022. Snatur-bloggen
              Tirsdagsanalysen - Uge 9. Af Freya G. Mørup-Petersen DOF-Fyn
              Referat generalforsamling DOF Fyn 2022 + grupper og udvalgs indlæg
              Skarveanden fra Sundet - de (måske) sidste ord! Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 8. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Fotos af døde lunder efterlyses. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Forvaltningsplan for Skarv. Marts 2022.
              Forårstrækket i gang? - Horseklint den 26. februar. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Fugle på Sydfyn en vinterdag i februar. Snatur-bloggen             
              Træk Sydlangeland forår 2021. Af Frank Jensen-Hammer DOF Fyn
              Referat fra Naturpolitisk Udvalg 7. dec. 2021. DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - Uge 7. Jens Peter Bech DOF Fyn  
              Unge sortterner med mørke flanker. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Det Grønne Råd, Assens Kommune. Mads Syndergaard DOF Fyn
              En lille beretning om vinter-punkttælling. Lene Parkø DOF Fyn
              Hvidhovedet and - ny art for landet. Rasmus Strack Club300
              Ole Goldschmidt med sin "Fuldtræffer" pin! Netfugl - Tillykke
              Sibirisk Gransanger i Tryggelev Nor. Freya Mørup-Petersen DOF Fyn
              Referat Tur til Stige Ø, søndag den 6. februar 2022. Per Toft Johansen og Henrik Kingo DOF Fyn
              Finderberetning: Hvidhovedet And i Selsø, Sjælland. Anders Wiig Nielsen Netfugl
             Tirsdagsanalysen - Uge 6. Forfatter ? (Søren Gjaldbæk?) DOf FYN
              Solsortesang – tjyp-tjyp. tjyp.tjyp.tjyp. Ian Heilmann Gylle.dk
              Bramgås på besøg fra den russiske ø Kolguev. Freya Mørup-Petersen DOF Fyn
              Årets Dof-fynboer(e) 2022. + Referat af DOF Fyns generalforsamling 22 + Hæderstalen
              Tirsdagsanalysen - uge 5' Af Hanne Lauritzen DOF FYN
              Naturgave er en fantastisk nyhed for sortternerne i NP Vadehavet
              Populære fugle i sidste uge. Snatur-bloggen
              Skarven gik tilbage i Danmark i 2021. Jan Skriver DOF
              Dresseri ederfugl - det andet fund for WP. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Fugleåret 2021. Af Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Fynsk sortspætte. Syndergaard. Bloggen Feathered Beauty
              Tirsdagsanalysen - Uge 4. Af Esben Eriksen DOF FYN
              Ringmærket Stenvender på Hou Nordstrand. Af Hans Rytter DOF FYN
              Havørn letter 3000 troldænder i Vejlen på Tåsinge
              Langtur til Sønderjylland 23. januar 2022. Claus Dalskov DOF FYN
              Virtuelt bestyrelsesmøde i DOF Fyn 12. januar 2022. DOF FYN
              Tirsdagsanalysen - Uge 3. Af Jens Peter Bech DOF FYN
              Boligbirding efterår 2021 - afrunding. Af Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Halsmærkede Grågæs ved Spodsbjerg 23. februar 2022. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Diverse havfugle - Hanstholm. Tekst og foto: Erik Thomsen
              Truet sommerfugls sidste fynske levested bliver endelig fredet. DN
              Vinterlege for vildænder i Nakkebølle Fjord. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Det Grønne Råd, Nordfyns Kommune. Af Kurt Holm. DOF FYN
              Vandstær - en fynsk vintergæst. Esben Eriksen DOF FYN
              Fugleglæde. Niels Andersen DOFFYN
              Grønspætte på Fyn. Af Erik Ehmsen
              Dansk skestork har valgt De Kanariske Øer som vinterkvarter. Jan Skriver DOF
              Hilsen fra Sydafrika. Hans Rytter DOF FYN
              To af Fyns dygtigste jægere fundet døde. Af Esben Eriksen DOF FYN
              Bestanden af skarver går tilbage. Af Kjeld Hansen Gylle.dk + Rap: DK's ynglebestand af Skarver 2021
              Ny Danmarksrekord af røde glenter. Jan Skriver DOF              Birdguides: Review of the Week: 4-9 January 2022
              Vintertælling af Røde Glenter på Fyn 2021. Af Per Rasmussen DOF FYN
              Vejkanternes natur trues af gift og gødskning. Af E. M. Bisschop-Larsen og Ian Heilmann Gylle.dk
              Vinterpunkttælling i 46 år. Af Niels Bomholt DOF FYN
              Boligbirding 2022 er i gang. Lars HH DOF Vestjylland            
              Ø-undersøgelsen 21-22 i en større sammenhæng. Leif Bisschop-Larsen DOF FYN
+ Rapport til Naturstyrelsen
              Fugle lige der hvor du bor – er de interessante? DOF FYN Facebook
              Fokus og tælling: Rød glente denne weekend 8.-9. januar. Jan Skriver DOF
              Set i Felten, fjerde kvartal 2021. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Nyt fra bestyrelsen den 15. december 2021. DOF FYN
              De lukkede og slukkede 2021. Af Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Afgørelse på jule-/nytårsgættequiz. Rune Sø Neergaard Netfugl
              Jule-/nytårsgættequiz - 2. runde. Rune Sø Neergaard Netfugl
              Sjældent syn på Langelands sydspids: Ung stork risikerer iskold død. FAA
              Opfølgning på Nytårsbirdrace 2022. Søren Haaning Nielsen. Netfugl
              Nytårsbirdrace 2022. Netfugl
              Langfart på brede vinger: Finske havørne på gæstevisit i Danmark. Jan Skriver DOF
              Svar på jule-/nytårsgættequiz - 1. runde. Rune Sø Neergaard Netfugl
              Jule-/nytårsgættequiz - 1. runde. Rune Sø Neergaard Netfugl
              Tirsdagsanalysen - Uge 50. Af Esben Eriksen DOF FYN
              Botilbud til sjældne Splitterner. Af Niels Andersen DOF FYN
              Monnet d. 2. december 2021. Tekst og foto Poul V Rasmussen
              Redningsplan for Odense Fjord!. Skriv under nu! DN Odense
              Døde Musvåger og Natugler skal undersøges DOF FYN
              Ingen ynglende biædere i 2021. Jesper Tofft DOF Sønderjylland
              Historien om den gamle ørn. Af Jesper Tofft Sønderjylland
              Morten Hilmer's webcam
              Tirsdagsanalysen - uge 49. DOF FYN
              Pibe- og Sangsvaner 12.- 13. dec. Set i weekenden: Sangsvane (i DK) + Pibesvane (i DK) på Fyn
              Usædvanligt samarbejde. Af Niels Andersen DOF FYN
             Vintermunke - opfordring til at indberette på Dof-basen! Af Per Rasmussen DOF FYN
              Birdguides: Review of the Week: 29 November-5 December 2021
              Den taksonomiske taktstok. Netfugl
              Birding uden filter 2021. Rasmus Strack & Gæst igen Sebastian Klein
+Club300
              Tirsdagsanalysen - uge 48. Af Søren Gjaldbæk DOF FYN
              DOF Fyn på tur til Arreskov Sø. Af Erik Ehmsen DOF FYN
              Fynske kystfugle skrives i mandtal. Af Niels Andersen Gylle.dk
              The Ones That Got Away. Rasmus Strack Club300
              Ynglefuglerapport Gl. Frederikskog 2021
              Jægere og ornitologer vil stoppe rovfugledrab. Gylle.dk
              Brokeback Hesselø. Søren Haaning Nielsen Netfugl
              På tur i dag søndag d. 5. december? - Sydlangeland eller Arreskov Sø?
              Milliondyrt klimaprojekt har fået et dødeligt slag øst for Langeland
              Nye fuglebeskyttelsesområder på en million hektar er udpeget DOF
              Tirsdagsanalysen - uge 47. Esben Eriksen DOF FYN
              Pigmentfejl hos Mørkbuget knortegås ved Vemmenæs. Foto: Lars Kirk
              Kan du kende 25 arter og tælle til 100 - så læs her! DOF’s Fuglestationsudvalg
              Jægere og ornitologer vil stoppe rovfugledrab DOF
              Faktablade for 36 danske dagsommerfugle. Lepidopterologisk Forening, 2021
              The Two Bird Theory. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Tirsdagsanalysen - uge 46. Af Freya Mørup Petersen DOF FYN
              Sølvhejre fra Litauen. Af Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget - november 2021. Andreas Bruun Kristensen Netfugl
              Vandstær og bonusart. Af Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Bestanden af ​​gråspurve i Europa er faldet med 247 mio. på 50 år. Af Kjeld Hansen Gylle.dk
              Munk ringmærket på Sydfyn - aflæst i Gibraltar. Hans Rytter DOF FYN
              Havørnene sætter overnatningsrekord. Morten Bentzon Hansen Netfugl + Tingdal Plantage + DOF-basen
              Stige ø - ringmærket Hættemåge? - Hvor kommer den ring fra?
              Tirsdagsanalysen - Uge 45. Af Esben Eriksen DOF FYN
              Medens vi venter på Stor korsnæb og måske Krognæb
              Nyt fra Bestyrelsesmøde i DOF Fyn 3.november 2021.
              Isabellastenpikker i Blåvand - en finderberetning. J Pedersen, D Manstrup Netfugl
              Fossekallen er ankommet ved Kongshøjmølle og Brobyværk - helt planmæssigt!
              Keldsnor Fuglestation. Analyse af fangsterne, 2021. Hans Rytter DOF FYN
              Naturpolitisk Udvalg. Referat fra møde, 13. oktober 2021. DOF Fyn
              Fuglesangen er skruet ned: Man kan høre at naturen er i krise. af Anton Gundersen Lihn DOF
              Rekord mange bramgæs ved Vejlen, Tåsinge.
              Tirsdagsanalysen - uge 44. Af Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Club300s Årskalender 2022. Club300
              Bartramsklire - historien bag landets første fund. Bentzon Netfugl
              Skån spættens gamle træer for motorsaven. Miljøstyrelsen
              NRK.no: Italienske jægere forsøgte at smugle drosler ud af Norge. Netfugl
              Tirsdagsanalysen - Uge 43. Af Esben Eriksen DOF FYN
              «Jomfrufødsel» oppdaget for første gang hos utrydningstruet kondor + SVT
             TV2 Bornholm: Flere historier om Eremitdrossel. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Eremitdrossel ringmærket på Christiansø - ny art for landet! Liebermann og Bentzon Netfugl
              + Club300
              Død Slørugle ved Refsøre - oktober 2021.
              Nye fugleøer i Føns Vang og i søen ved Husby Strand, Wedellsborg. Af Henrik Mørup-Petersen DOF FYN
              Mærkning af trækfugle i CES området – Svendborg. Af Peter Teglhøj DOF FYN
              Fugle yngler i stor stil på golfbanerne. Golf.dk
              Venter der en alkefuglerekord? Af Mogens Ribo Petersen DOF FYN
              Island i september 2021. Lilly Sørensen & Niels Bomholt
              Vibeforår i landbrugslandet 2021. ”Ørken med vilje”. Niels Andersen
              Sangsvaner ligner svaner – Pibesvaner ligner gæs. Af Esben Eriksen DOF FYN
              Slutningen af oktober måned på Tåsinge 2021
              Udmagrede alkefugle fundet døde på dansk kyststrækning. Jan Skriver DOF
              Afgørelse i sagen om forgiftede rovfugle på Tåsinge. DOF FYN
              Graver hul i Tøndermarsk-dige for at skaffe flere turister. Kjeld Hansen Gylle.dk
              Tirsdagsanalysen - uge 42. Af Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Rød Glente på Fyn 2021. Af Per Rasmussen DOF FYN
              Vibeforår i landbrugslandet 2021. Niels Andersen DOF FYN
              Ø-undersøgelsens første år - nogle foreløbige resultater. Steen Lauritsen DOF FYN
              Finderberetning af Bairdsryle. Carit Johan Xerxes Walter Netfugl
              Krognæb på vej. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Norsk genfund af Lille Stormsvale i Skagen. Simon Sigaard Christiansen Netfugl
              Landbruget har forvoldt en historisk nedtur for markens fugle og flora. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Tirsdagsanalysen - Uge 41. Af Esben Eriksen DOF FYN
              Skraldemand og skønhed: Røde glenter bruger også mundbind. af Jan Skriver DOF
              Rovternen fra Nørreballe Nor og Botofte Skovmose. Af Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Atlantisk-/ Scopolis Skråpe på Fyns Hoved. Af Esben Eriksen DOF FYN
              En, to, Tredækkere! Simon Sigaard Christiansen Netfugl
             Rapport fra DOF Fyns træktur til Dovns Klint. Af Bjarne Larsen DOF-FYN
              17 danske fuglearter er blevet mere truet i Europa. Af Anton Gundersen Lihn DOF
              Keldsnor Fuglestation, efterårssæsonen 2021. Hans Rytter DOF FYN
              Huldue yngler i stalde og lader. Af Jesper Leegaard DOF Sønderjylland
              Tirsdagsanalysen - uge 40. Af Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Kæmpestort havområde med danske fugle bliver internationalt beskyttet. DOF
              Tur til Gulstav 25.-27. september 2021. Af Karen Koefoed på DOF-FYN
              Set i Felten, tredje kvartal 2021. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Tirsdagsanalysen - Uge 39. Af Freya Mørup-Petersen DOF-FYN
              Nyt fra bestyrelsen den 21. september 2021. DOF-FYN
              Efterårsboligbirding - halvvejs. Af Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Lærkefalken – genkomst i det fynske. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Gulnæbbet gøg - historien bag landets første fund. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Birding Storstrøm. Per Schiermacker-Hansen, Simon Vikstrøm, Torben Sebro, Anders Odd Wulff Nielsen
              Storm gav suler medvind mod de indre danske farvande. Af Jan Skriver DOF
              Tirsdagsanalysen - uge 38. Af Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Keldsnor Fuglestation, efterårssæsonen 2021. Hans Rytter DOF-FYN
              Pudsig Sølvhejre i Tryggelev Nor. Af Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Fugle på Taasinge i uge 38. 20. sep.-26.sep 2021.
              Ræve på Avernakø truer ynglefuglene. Af Per Fløng DOF-FYN      
              Årets ynglende Havørne på Fyn og øerne. Af Lilly Sørensen DOF-FYN
              DOFT 115. årgang nr. 3 2021 
              Tirsdagsanalysen - uge 37. Af Per Rasmussen DOF-FYN  
              Fra vild mose til tør græsmark: Godsejer anmeldt til politiet for at dræne naturbeskyttet moseområde. A Bisgaard FAA
              Bjørnemosen fra arkivet
              Naturens dag, Svendborg– for hele familien. Ian Heilmann Gylle.DK
              Ulovlig jagt ved havnen ud for Vejlen, Tåsinge. Poul V. Rasmussen
              Ny E-bog om danske Sommerfuglelarver (Gratis) af Kjeld Brem Sørensen
              Gyldensteen Strand 2012-2020- en undersøgelse af fuglelivet. Kurt Due Johansen + Rapporten
              Præstekraver og bramgæs: Ornitologer vil have styr på de sydfynske fugle. FAA
              Norsk Fiskeørn på besøg. Af Freya Mørup-Petersen DOF-FYN
              Feltbestemmelse af storskråpe. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Lærkefalk - en art i fremgang. Af Per Rasmussen DOF-FYN
              Rørhøg på stor opgave. Erik Thomsen DOF-FYN
              Pileværling - historien bag landets første fund. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Tirsdagsanalysen - uge 36. Af Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Stribet græshoppesanger ringmærket på Christiansø. Henrik Haaning Nielsen og Morten Bentzon Hansen
              Stylteløber 2021 - sådan gik det årets par. Thomas Hellesen, Bo Kayser, Michael Fink Jørgensen
              Ornitologisk benarbejde giver ny viden om dværgternen. Jan Skriver DOF
              Ung Rosenstær på Fyns Hoved. Af Esben Eriksen DOF-FYN
              Ynglefuglemærkning - Fynske resultater, 2021. Af Peter Teglhøj m.fl. DOF-FYN
              Stadig rod i gråænderne. af Anton Gundersen Lihn DOF
              Tirsdagsanalysen - uge 35. Af: Esben Eriksen DOF-FYN
              Sjældenhed fra skoven: Snehvid huldue i nordjysk skov. af Jan Skriver DOF
              Pænt med Dværgryler i år. Af Søren Gjaldbæk Foto Erik Thomsen DOF-FYN
              Fugle og fugleture i weekenden den 4. - 5. september 2021.
              Splitterne vender hjem. Af Søren Gjaldbæk Foto: Lars Kirk DOF-FYN
              Skarv på menukortet. Af Søren Gjaldbæk. Foto: Erik Thomsen DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - uge 34. Af Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Boligbirding forår og efterår. Af Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Referat fra tur til Bøjden Nor. Af Ib Bager DOF-FYN
              Havørne ynglesæson 2021 i Sønderjylland. Preben Jensen DOF-Sønderjylland
              Hættemåge aflæst nær Moskva. Hans Rytter DOF-FYN
              Ringmærket Skestork på besøg på Ølund. Af Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Fuglefotos fra torsdag den 19. august 2021.
              Hjælp med ynglesucces – Rødrygget Tornskade. Daniel Bloche. Netfugl
              Stop udsætninger af skydefugle! DOF
              Ny fra bestyrelsesmødet i DOF Fyn d 10. august 2021
              Tirsdagsanalysen - uge 33. Af Esben Eriksen DOF-FYN
              Keldsnor Fuglestation, efterårssæsonen 2021. Hans Rytter DOF-FYN
              Naturgenopretning i Søgårds Mose. Af Henrik Mørup DOF-FYN
              "Vi var en kæmpe børneflok". Af Esben Eriksen DOF-FYN
              Engelske gøge er trukket til Afrika på nuværende tidspunkt!
              Islandsk Ryle ved Østerø Sø. Af Niels Bomholt DOF-FYN
              Ny viden om havørne: Kollektive om vinteren, solister om sommeren. Jan Skriver DOF
              Dværgskarver på vej? Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Trunderup - Blå kærhøg
              Birding København. Flere Netfugl
              Keldsnor Fuglestation, efterårssæsonen 2021. Hans Rytter DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - uge 32. Af Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Hjælp Mursejleren. DOF-FYN + Mursejlerne.dk
              Naturpolitisk Udvalg, referat 2. august 2021. DOF-Fyn
              ”Lille” præstekrave. Søren Gjaldbæk DOF-Fyn
              Skarvens fjende nr. 1 slår til. Kjeld Hansen Gylle.dk
              Ørne-TV Havørn  + Live fra storkereden i Smedager + TV-Bækmarksbro  + Fiskeørn (minus succes)
              Do we hear the SOS of the European Turtle-dove? Birdlife
              Sommerfugle-kavalkade på Thurø. af Ian Heilmann Gylle.dk
              Fin fremgang for Skestork. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Åbent havebesøg i dag onsdag d. 11. august kl 15:30 - Kom og bliv inspireret, Søndervej 107, Thurø. Vilde Svend
              Ringmærkningen styrket ved flere nye projekter og ny struktur. Jesper Johannes Madsen, Anders Tøttrup. Netfugl
              "Fjord-Kurt" frygter for fremtid: Fugle i titusindvis er forsvundet fra Odense Fjord FAA (Kræver abonnement!)
              Rovterne ved Vejlen, Taasinge. Foto Poul Vestergaard Rasmussen
              Keldsnor Fuglestation, efterårssæsonen 2021. Hans Rytter DOF-FYN
              Årsskrift: Fynskredsen 2020. Dansk Botanisk Forening
              Livsforsikringer i Vadehavet: Kystfugle yngler bag hegn i sikkerhed for sultne rovdyr
              Den elegante hybrid? Henrik Haaning Nielsen, Morten Bentzon Hansen, Sten Nielsen
              Data om den ringmærkede Blåhals fra Vejlen. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Havørne komsammen ved Brændegård Sø + Mange Havørne ved Brændegård Sø - pas på Skarver! Søren Gjaldbæk
              Frederik Nielsens eftf. indehaver Ulrik Nielsen har tænkt kreativ. Erik Thomsen + Gylle.dk
              Projekt hedehøg juli 2021. DOF-Sønderjylland
              Storkeungerne Astra og Zeneca er fundet døde i gylletank. TV2
              Danmarks tidligste nordsanger ringmærket på Blåvand Fuglestation. Henrik Haaning Nielsen, Jonas Pedersen Netfugl
              Molekyle fra fugleøjne reagerer kvantekemisk på magnetisme. Videnskab-DK
              Rødme Svindehaver. Per Rasmussen
              Nyt på "Sølv- og stormmåger placerer deres reder pudsige steder".
              Slip Haven Fri. DN
              ”Pøllebirding” anno 2021. Anders Odd Wulff Nielsen Netfugl
              Redetræ med havørneunger fældet. Ole Friis Larsen DOF
              Danmarks fisk kortlagt i lyntempo
              Folkekirkelig ”rewilding” lyser op i sydfynske Krarup. Ian Heilmann Gylle.dk
              Fugle for Alle
              Netfugl er flyvende. Anton Gundersen Lihn. Netfugl
              Derfor var kejserørnen i Skagen en 3K, ikke en 2K. Knud Pedersen og Henrik Haaning Nielsen. Netfugl
              Set i Felten, andet kvartal 2021. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              The 2021 Audubon Photography Awards: Winners and Honorable Mentions
              Uopklaret: Sag om giftdrab på fredede havørne på Tåsinge bliver skrinlagt
              Sønderjysk stork med GPS. Jesper Leegaard DOF Sønderjylland
              Rørsanger fra KNF aflæst i Afrika! Hans Rytter DOF-FYN
              Orientbraksvale ved Vidå-slusen - finderberetning. Club300         
              Orientbraksvale i Margrethe Kog - landets kun andet fund. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Fuglekig i Norden. Søren Skov, Henrik Dissing Netfugl
              Sommer i myggenes land. Henrik Dissing Netfugl
              Five great nest cams you should watch this summer. Surfbirds
              Sølvmågen er på retur efter lukningen af minkindustrien. Jan Skriver DOF
              En præsentation af en aktuel amerikansk pibeand i eclipsedragt. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Professor konkluderer: Havørn døde af at flyve ind i vindmølle. FAA
              Nyheder fra Landsvaleprojektet på Sydfyn. Peter Teglhøj DOF-FYN
              Sejr for truede gæs ved Viborg: DOF får medhold i vindmølleklage. Anton Gundersen Lihn DOF
              Projekt hedehøg juni 2021. DOF-Sønderjylland
              40 års ringmærkning på Falsterbo
              Rågekolonier på Fyn og øer minus Svendborg. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Svendborgs Råger 2021. Stabile forhold. Niels Andersen. DOF-FYN + Selve rapporten
              Rosenterne i Skagen - DKs femte fund! Jonas Pedersen Netfugl
              Nyt fra Bestyrelsesmøde i DOF Fyn 15. juni 2021. DOF-FYN
              Ø-undersøgelsen 2021-22 Næråstranden. Søren Gjaldbæk DOF-fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 24. DOF-FYN
              Action-sport kan spolere oplevelsen af Grenens unikke natur. Jan Skriver DOF
              Krager stjæler æg i skalleslugerkasserJan Blichert-Hansen DOF Storstrøm
              Fuglekolonier under pres: Ræve er flyttet ind på fugleø i Vadehavet. Jan Skriver DOF
              Ø-undersøgelsen anden runde 2021.  Poul V. Rasmussen + På DOF-FYN
              Sølv- og stormmåger placerer deres reder pudsige steder
              Vandrefalk yngler ved København for første gang i over 100 år. Anton Gundersen Lihn DOF
              Boligbirding - tid til slutspurt. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              De Vilde Blomsters Dag 2021 i dag, søndag d. 20. juni
              Skagen bliver ved og ved. Jonas Pedersen Skagen Fugelstation
              Tirsdagsanalysen - uge 23. Esben Eriksen DOF-FYN
              BirdCast - Samtaler mellem os der lytter og ser på fugle. Netfugl
              Nordlig sommer med hvidtjørn og hvide nætter. Ian Heilmann Gylle.dk
              Nat-lyt. Fugleture om natten – en særlig oplevelse. Jesper Leegaard DOF-Sønderjylland
              DOF-Fyn tur til Æbelø den 6. juni 2021. Jens Bækkelund DOF-FYN
              Fugletræk på toppen: Skagen var sagen, da varmen gav magien vinger Jan Skriver DOF
              Hvid stork i Sønderjylland status pr. 20. maj. Af Jesper Leegaard og Poul Junk
              Grå Fluesnapper - en overset fynsk ynglefugl? Foto: Poul Brugs Rasmussen. Tekst: Søren Gjaldbæk. DOF-FYN             
              EU vil have natur til vores børn og børnebørn. DOF
              Reportage fra felten - Bjørnø 30.05.21. Anja Elisabeth Petersen DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - uge 22. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Repræsentantskabsmøde i DOF. Niels Bomholt. DOF-FYN
              28 år gammel havørn har unger – igen. Max Steinar, Foto: Erik Thomsen Danmarks Jægerforbund
              Operation Overshooter 2021 - Lolland, Falster og Møn. 5.-6. juni. Anders Wiig Nielsen Netfugl
              Forslag om midlertidigt jagtforbud i områder, hvor fredede dyr dræbes.
              Bjergløvsanger!! Michaela Berdougo. Skagens Fuglestation +
              Bjergtaget i Skagen. Sebastian Klein, Jonas Pedersen Netfugl.
              DOF-Fyns kasseprojekt for Stor Skallesluger. Opdatering 2021. Niels Andersen DOF-FYN
              ’Asiatisk’ rødrygget svale i Skagen. Simon S. Christiansen, Claus Brostrøm Nielsen Netfugl
              Tirsdagsanalysen - uge 21. Esben Eriksen DOF-FYN
              Nattergaleturen blev en ”fiasko”. Niels Bomholt. DOF-FYN
              Skagen Fuglestation Årsskrift 2020
              Tårnenes dag 2021 - resultat. DOF Vestjylland
              Trods et koldt forår ser 2021 lovende ud for den hvide stork. af Jan Skriver DOF
              Tirsdagsanalysen - uge 20. Af Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Første odder spottet i Tryggelev Nor!
              Silkehejre ved Vejlen - Blishøns ved Broholm og Gul vipstjert ved Bøjden Nor
              Et godt år for Rødtoppet Fuglekonge. Per Rasmussen DOF-FYN
              Flere vil se på fugle. DOF
              Nyhedsbrev Projekt hedehøg - maj. DOF-Sønderjylland
              Fra Israel til Skagen: Gærdesanger fløj 3.650 kilometer på halvanden måned. Jan Skriver DOF
              Naturstyrelsen ophæver beskyttelsen af sjælden ynglefugl i Gribskov. DOF
              Tirsdagsanalysen - uge 19. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Arter.dk er nu officielt "online". Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Processerne bag en feltbestemmelse - den lille bjergand i Vejlerne. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Nyt fra DOF-FYNs bestyrelse 4. maj 2021
              Projekt ørn årsrapport 2020 + se alle
              Hjælp med at registrere rågekolonier. Søren Gjaldbæk DOF-FYN + Status SVD 2020
              Dovns Klint - også et forårstræksted. Michael Mosebo Jensen DOF-FYN
              Find en af de små spætter. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Registrer ynglende Husskader og Krager. Esben Eriksen DOF-FYN
              Tur til Lyø den 27. april, referat af Vibeke Hestekær. DOF-FYN + (Referat)
              Fugletællingen omfavner det fynske øhav. Ian Heilmann Gylle.dk
              Vindmølledræbt havørn på Vesttåsinge. Poul V. Rasmussen
              Død havørn med afhugget vinge fundet på Tåsinge: - Den er pløjet ned af vindmøllen FAA
              Mangler en vinge: Endnu en havørn fundet død på Tåsinge TV2Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 18. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              En beretning fra ø-undersøgelsen. Tekst Niels Bomholt. Fotos Lilly Sørensen. DOF-FYN
              Havørne på Monnet 8. maj (Ø-undersøgelsen 2021 - 2022). Poul V. Rasmussen DOF-FYN
              Flæskholm, Grydholm, Græsholm og Iholm Ø-undersøgelsen 2021 - 2022
              Hjælp med at beskytte sårbare Kystfugle (10. maj). John Frikke DOF-Sønderjylland
              Standardiseret Ynglefuglemærkning (CES) 2021. Hans Rytter & Peter Teglhøj DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - uge 17. Esben Eriksen DOF-FYN
              Sildemåger i gadekæret i Sdr. Højrup. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Bramgæs på langfart. Hans Skotte Møller, Agersø Danmarks Ringmærkningsforening
              Cettisanger - hvad du skal vide om forekomsten i NV Europa. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Drik en øl – og støt Sortternerne. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Find Vendehals nu. Esben Eriksen DOF-FYN
              Årsrapport fra Punkttællingsprogrammet. DOF-FYN
              Uambitiøst landbrugsudspil: Hjælpen til arterne i landbrugslandet er udeblevet. DOF
              Hvad spektrogrammerne fortæller - afrunding af Feltuds webinar ”Var det en Tajga”. Haaning Netfugl
              Vær med til at finde Sydlig Blåhals. Af Michael Fink DOF-FYN
              Mere om Dræby Fed. DOF-FYN
              Ø-undersøgelsen - feltarbejdet starter. Steen Lauritsen DOF-FYN
              Vigelsø 2020 - Naturovervågningsrapport - Fugle. DOF-FYN + Rapporten
              Dele af Klelundplantage spærres af for offentligheden: Ulve skal have lov til at yngle. JydskeVestkysten
              DOF-fugletur med Lilly Sørensen og Niels Bomholt 10. april. Merry Sunke Larsen. DOF-FYN
              Koloniruger i skudlinjen: Regulering får Danmarks råger til at sprede sig. DOF
              Høgeørn returnerede til Skagen på årsdagen for sidste års observation. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Netop nu er chancen størst for at se storken på Fyn. TV2FYN
              Tirsdagsanalysen - uge 15. Esben Eriksen DOF-FYN
              Leif Sørensen har modtaget data på den ringmærkede Sydlig blåhals fra Taasinge.
              Nyt fra DOF-FYN-bestyrelsen 8. april 2021. DOF-FYN + Referat
              Hjælp med at tælle Hjejle og Lysbuget Knortegås
              DOF Fyns Facebookside runder 1000 medlemmer. Per Rasmussen DOF-FYN
              Tårnenes dag: Lørdag d. 8. maj i tidsrummet fra kl. 5.00 – 13.00
              Blåvand Fuglestation udgiver rapport om områdets sjældne fugle + rapporten
              Planlagt naturområde ved Odense Fjord i fare. DOF-FYN
              Første hul i ægget 2021 - Ørne-TV Havørn
              Tirsdagsanalysen - uge 14. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Boligbirding - midtvejsstatus. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Alpejernspurv: Landets første fund og status i de nordiske lande. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Sommerfuglene går på vingerne. Ian Heilmann Gylle.dk
              Stærene yngler - på Langeland - i vores have. Johannes Hansen DOF-FYN
              UgleTV slukker efter mislykket yngleforsøg: Vi krydser fingre for næste år. DOF
              Dårlig oplevelse for en redekoordinator. Ivan Sejer Beck DOF-FYN
              Vær med til at finde Sydlige Blåhalse øst for Storebælt! Michael Fink Jørgensen Netfugl
              Tirsdagsanalysen - uge 13. Esben Eriksen DOF-FYN
              En kvart mio. fredede fugle skydes årligt – selv svaler bliver ramt. Kjeld Hansen Gylle.dk + Regulering FYN
              Malthe-Ludvig: Øerne og søerne (marts 2021 ) - sidst Karlsmosen . Foto: Henning Steen Hansen
              Set i Felten, første kvartal 2021. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Stor Skrigeørn: Historien bag landets første fund. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              DOF søger naturformidlere til nyt projekt for børn. Anders Odd Wulff Nielsen DOF-FYN
              Mærkningsdata på finsk mærket Stormmåge, CT141588. Hans Rytter DOF-FYN
              Ederfugle til tælling: Østersøens bestand af ederfugle er halveret. DOF
              Birding Nordsjælland. Netfugl
              Tirsdagsanalysen - uge 12. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Rewilding på Thurø? Et pløret ælte af kokasser og mudder. Kjeld Hansen Gylle.dk
              Ornitologens gode råd: Sådan spotter du havørnen. Fyens.dk
              Langbenet gæst fra fjerne egne: Prærietrane på turné i Danmark. DOF
              Renovering af storkereder ved Skjern å. DOF Vestjylland
              Stærens ankomst. Johannes Hansen DOF-FYN 
              Havørne nyt. Lilly Sørensen DOF-FYN
              Viber truet af udryddelse kan måske reddes. TV2FYN
              Hollandsk gæst ved Skovsøen. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Tranens rejse mod nord har skiftet karakter. DOF
              Tirsdagsanalysen - uge 11. Esben Eriksen Esben Eriksen
              Ø-undersøgelsen - Plakat. Steen Lauritsen. DOF-FYN
              Uglemor forsvundet: Flygtede fra reden og æggene. DOF
              Ugle-lytte-weekend update. Per Rasmussen DOF-FYN
              Vild milepæl: Tim har indtastet en million fugleobservationer. DOF
              Har du set en sjælden eller truet art? Naturstyrelsen
              Viber i vildrede. Erik Hansen Effektivtlandbrug.landbrugnet.dk + LF.dk
              Sidste udkald på Monnet, referat fra tur den 14. marts. Poul V. Rasmussen DOF-FYN
              Nyt fra bestyrelsen, den 8. marts 2021. DOF-FYN
              Mårhund på Tåsinge. FAA
              Tirsdagsanalysen - uge 10. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              ”Jeg går lige ud og finder Nords’en!” – en finderberetning om Danmarks første nordsanger. Netfugl
              Isfuglen frøs til is. Jesper Tofft DOF Sønderjylland
              Ny punkttælling - der er plads til flere punkttællere. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Ugle-lytte-weekend. Per Rasmussen DOF-FYN
              Død Vandrefalk ved Middelfart - fugleinfluenza?. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Tur til Monnet i morgen søndag den 14. marts kl. 9.00
              Storkesæsonen er i gang: Storke på rederne i Smedager og Gundsølille + TV-Smedager + TV-Bækmarksbro
              Danmark Udforsker. KU
              Danske Forårsklassikere: Dovns Klint Af Michael Mosebo Jensen Club300
              Danske Forårsklassikere: Nordfyn Af: Søren Gjaldbæk Club300 + DOF-FYN
              Danske Forårsklassikere: Gjerrild Nordstrand. Af: Jørgen Staarup Christensen CLUB300 + bloggen
              Kend din Fugl - afsnit 2: Havørnen DKsyd
              Fugleinfluenzaen hærger i Danmark. DOF
              Projekt – Flere storke i Vestjylland. DOF Vestjylland
              Tirsdagsanalysen - Uge 9. Esben Eriksen DOF-FYN
              Stor Skrigeørn: Historien bag landets første fund. Morten Bentzon Netfugl + Skandinaviens Fugle
              Sibirisk Krikand - ny art til den fynske liste. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Tårnfalk på ormejagt. Erik Ehmsen
              Boligbirding - så er vi i gang. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Nu har vi mistet mere end 5 mio. fugle i landbrugslandet. Niels Andersen DOF-FYN
              Frygt for fugleinfluenza i falke: Vandrefalk fundet død på Nordjyllandsværket. Jan Skriver DOF
              P-forhold ved Brændegaard Sø. Erik Thomsen
              Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, marts 2021. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Afgørelsen af ”ØRNENS DAG". Børge L Rasmussen DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - uge 8. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Brilleand: Landets første fund og status i de nordiske lande. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              DOF Fyns generalforsamling 2021 - referat og beretninger. Michael Mosebo Jensen DOF-FYN
              "Perleugen" Andreas Winding Netfugl
              Grågås 7FX - Pitstop! Foto: Lars Kirk, Tekst: Hans Rytter DOF-FYN
              Bjørnemosen. Henrik Mørup-Petersen, Naturpolitisk Udvalg DOF Fyn
              Bestemmelse af Grønlandsk (flavirostris) vs Blisgås (albifrons). Af Cian Cardiff Club300
              En halvgammel Sølvmåge. Hans Rytter. DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - Uge 7. Esben Eriksen DOF-FYN
              Operation Oprydning af Det Borende X. Redaktionen Club300
              Generalforsamling kl. 19 i dag. DOF-FYN
              Rekordmange Havørne på Fyn. Esben Eriksen DOF-FYN
              Forårstrækket så småt i gang. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Første omgang forår, men det kan stadig gå galt! af Rasmus Strack CLUB300
              Nocmig i Skagen. Simon S. Christiansen Netfugl
              Hedehøg årsrapport 2020. Jesper Leegaard DOF Sønderjylland
              Se video af Prærietranen ved Gravlev Sø. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Influx eller Outflux! (Skovsnepper) Af Ole Goldschmidt
              Statens Naturhistoriske Museum: Fonde giver millioner til danskernes nye portal om arter og natur + Arter.dk
              Tirsdagsanalysen - uge 6. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Nyt fra DOF-FYN's bestyrelse den 8. februar 2021
              Ringmærket stationær Silkehale er svær at aflæse; men nu har Hans Rytter fundet data.
              Fynsk Ørnetælling den 13. og 14. februar. Esben Eriksen DOF-FYN
              Fyns natur - fremragende bog, som du bør læse.
              Halsbåndstroldand - historien bag landets første fund. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Vejlen Tåsinge - en lokalitet under forandring af Poul Vestergaard Rasmussen DOF-FYN 
              Ny afhandling: Danmarks fuglebestand større end for 200 år siden. Hans Meltofte Netfugl
              Tirsdagsanalysen - uge 5. Esben Eriksen DOF-FYN
              Kulde og sne får nattens troldfugle frem i lyset. Knud Flensted DOF
              Da Troldfuglen kom forbi. Jane Ditzel DOF-FYN
              Naturfotografer truer sjældne rovfugle. DOF
              Mandarinand - et lille tilbageblik. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Mandarinand i Dalum Havn. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
               Find din egen perle! Andreas Winding Netfugl
              Hvidskægget sanger-komplekset er blevet mere komplekst: Genbehandling af fund i Danmark Netfugl
              Var det en Tajga!?. Anders Wiig Nielsen Netfugl
              Vejlby Fed - normalt en ørkenvandring, men… .Michael Mosebo Jensen DOF-FYN
             Trofast Rødben ved Slipshavn. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Dødsfælde i fuglebeskyttelsesområde: Fiskeørne og store hornugler truet. Jan Skriver DOF
              Månedens fugl februar 2021.Helle Regitze Boesen DOF Sønderjylland
              Tirsdagsanalysen - uge 4. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Det fynske fugleår 2020. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Tranetælling 30.-31. januar 2021. Jesper Leegaard DOF Sønderjylland
              Prærietrane: Nu i Nordsjælland! Netfugl
              European Breeding Bird Atlas 2. Hans Rytter DOF-FYN + EBBA2's hjemmeside + Eksempel
              Ringmærkning ved Gedser Odde 2020. Bo Kayser
              Kongeørnen 271H. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Live facebook: Fugletur: Dykændernes rasteplads Bøjden Nor d. 28. januar kl 13:00
              Tirsdagsanalysen - Uge 3. Esben Eriksen
              Udsætning af gråænder er fem gange højere end officielle tal: DOF kræver stop for udsætning
              Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, januar 2021. Netfugl
              Skerylens land ved Beringshavet. Jens Kirkeby Netfugl
              Dompap. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Tid til fuglekasser. Esben Eriksen DOF-FYN
              Nye fugletårne i Sybergland - og lidt om hitpotentialet!. Mogens Ribo Petersen DOF-FYN
              Nyheder fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet Netfugl
              Kun fodring kan redde de sidste kirkeugler. Gylde.dk
              GPS-teknik fortæller nyt om fugletrækket: Solsort fløj nonstop...Jan Skriver DOF
              Tirsdagsanalysen - uge 2. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Nyt fra bestyrelsen. Virtuelt møde i DOF Fyn
              Manglende 2020 fund til SU. Netfugl
              Nødhjælp til fjordens fugle: Godsejeres marker forvandles til nyt naturområde. Fyns.dk
              826172x - en drilagtig Vandstær. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Glentetælling 2021. FYN + Glentetælling 2021 DK. Per Rasmussen
              Kun anden gang i Danmark: Prærietrane fra Nordamerika holder vinter på Sydsjælland
. Jan Skriver
              Midvintertælling af vandfugle. Jesper Leegard DOF Sønderjylland
              Lancering af nye statistiksider. DOF-basen
              Invasion af Hvidkindet Værling i gang? Morten Bentzon Hansen Netfugl + Club300
              Birding uden filter. Gæst Sebastian Klein ("Elløbehjul-birder"). Club300
              Havørnen Tove fra Vilsted Sø holder vinter ved Vadehavet. Jan Skriver Aage V. Jensens Fond
              Tirsdagsanalysen - uge 1. Esben Eriksen DOF-FYN
              DOF Fyns ”bedemandsforretning” - fund af døde fugle. Søren Gjaldbæk DOF-Fyn
              Mission possible - Kabylerspætmejse. Mads Elley Netfugl
              Havørn og jæger i samarbejde. Peter Lillesø DOF-FYN
              Store oplevelser på Borris Hede. Ole Olesen, Aulum DOFVestjylland
              Vintertælling af Rød glente 2021. Per Rasmussen, Artscaretaker. DOF-FYN + Se kort
              Albino Great Northern Diver Gavia immer Salcombe, Devon UK
              Ø-undersøgelsen - en opdatering. Steen Lauritsen
              Ø-undersøgelsen 2021-2022 – vi har brug for din hjælp! Steen Lauritsen DOF-FYN
              Aflæsning af Musvåge. Hans Rytter. DOF-FYN
              BTO: The State Of The UK’s Birds Netfugl
              Sortspættereder i Asserbo Plantage og i Tisvilde Hegn i 2020. Bo Thyge Johansen Netfugl
              Efterlysning: Døde måger i vandkanten. Hans Meltofte Netfugl
              Falken på Monnet. Ian Heilmann på Gylle.dk
              Boligbirding foråret 2021. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Sidste års flittigste bidragsyder til Dof-basen, FYN + arter + lokaliteter + ynglepar
              Ny p-plads: Hvad i alverden foregår der ved Brændegård Sø? FAA
              Tirsdagsanalysen uge 1. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Målet er 250 ædelårsarter! Henrik Böhmer Netfugl
              Set i Felten, fjerde kvartal 2020. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Første kvinde til 300 årsarter! Laila Neermann Club300
              Rekordmange havørne i år. TV2
              Nytårsbirdrace - klimaklassen. Søren Gjaldbæk DOF-FYN + DOF-basen
              Opfølgning på Nytårsbirdrace 2021. Netfugl
              329 arter! Big year – By coincidence. Lars Grøn Club300 + Netfugl
              Den Store stygge Statistik lll. Sebastian Klein. Netfugl
              Danske årsarter fortsætter på det nye Netfugl i 2021. Netfugl
              Ny bog: Erik har fulgt livet omkring Arreskov Sø i 40 år. FAA
              Høve strand (26-12-2020): Asiatisk Fløjlsand (SU). Oskar Nilsson
              Tirsdagsanalysen - Uge 52. Esben Eriksen DOF-FYN
              Grønt nytårsbirdrace 2021. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Den sidste tur til foderkasserne. DN
              Fugle på afveje - eller? Simon S. Christiansen, Anders Brinkmann, Skagen Fuglestaion
              Birdguides: Review of the Week: 16-22 December 2020
              Vinterpunkttælling fra den 20. december til den 20. januar. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
+ DOF
              Boligbirding 2021. Søren Gjaldbæk DOF-FYN             
              Færøerne - Det forjættede land. Silas Kristian Krag Olofson, Søren Haaning Nielsen
              Ø-undersøgelsen - godt nyt. Steen Lauritsen DOF-FYN
              Endelig kom solen!
              Tirsdagsanalysen, uge 51. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              ID-udfordring: Brundroslen på Bornholm. Henrik Haaning Nielsen og Sakari Kauppinen Netfugl
              Hvidhovedet And ved Bagenkop. Sigrid Kistrup Ilsøe Club300
              Efterårstrækket 2020. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Indstilling til DOF´s Hæderspris, "Spætte Hans" DOF-SYD
              Find mellemflagspætten. Bentzon Netfugl
              Aflæsning af Svartbag. Hans Rytter. DOF-FYN
              Grønspætten har hakket sig fast i Fyn. DOF
              Genstart: Fuglekrig. DR'S NYHEDSPODCAST
             
MOSAiC
              Ung havørn fra i år ved Brændegård Sø. Foto og tekst Erik Thomsen
              Meld fund af døde fugle med ny app. Miljø- og Fødevareministeret
              Feltudvalgets aktivitetskalender 2021. Netfugl
              Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget. Netfugl
              Tirsdagsanalysen - Uge 50. Esben Eriksen DOF-FYN
              Joshua Haahr ønsker, at flere unge opdager fuglenes magi: De giver mig noget helt særligt
              Pandions artikler online på Netfugl. Morten Bentzon Hansen
              Opdatering på fugleinfluenza.... Hans Rytter DOF-FYN
              De 10 næste nye arter for landet. Rasmus Strack CLUB300
              Olieræddike - ikke noget for svaner og gæs. Kurt Due Johansen DOF-FYN
              Nyt fra bestyrelsen 7.12.2020. DOF-FYN
              GPS-mærkning af Solsorte. Hans Rytter DOF-FYN
              TV-ørn død af smitsom fugleinfluenza: Fundet via GPS. Anton Gundersen Lihn DOF
              Danmarks fugle skrevet i mandtal: Her finder du isfuglen, mosehornuglen og den røde glente. Politiken.dk
              Birdguides: Review of the Week: 25 November-1 December 2020
              Tirsdagsanalysen uge 49 (mand. 30. nov.-Søn d. 6. dec.). Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Blast from the past - Rubinnattergal Christiansø 1985 og 1995. Søren Haaning Nielsen. Netfugl
              Ø-undersøgelsen - vi mangler stadig nogle få optællere. Steen Lauritsen DOF-FYN
              Fra Ukraine til Damhuskroen. Kjeld Tommy Pedersen. RING-DK
              Opgradering af min gamle hjemmeside www.tytoalba.dk Klaus Dichmann
              Skægmejse. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Brunhovedet værling ved Blåvand? Netfugl
              Gps-mærket solsort fanget i fuld fart over Nordsøen for første gang
              Tirsdagsanalysen - Uge 48. Esben Eriksen. DOF-FYN
              Tur Langs den vestfynske kyst den 22. november 2020. Ib Bager DOF-FYN
              Neverending story. ABK
              Danskmærket brun løvsanger genfanget i Belgien. Benzon Netfugl
              De lukkede og slukkede 2020. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Danske skarver går atter frem, men havørne bremser dem. Gylle.dk + Læs rapporten.
              Ugens gennemgang: 18.-24. November 2020. Birdguides.com
              "Standardiseret ynglefuglemærkning", CES, på Fyn, 2020. Hans Rytter DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - uge 47. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Finderberetning: Den hvidkindede værling på Fanø. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Finderberetning - Stor Gulben på Fanø. Søren Brinch
              Bjergirisk. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Sorthalset svane på afveje.
              Naturpleje på Fiskeholm ved Gl. Avernæs. Peter Pelle, Naturkonsulent.dk DOF-FYN
              En stedtro Hættemåge. Hans Rytter DOF-FYN
              Drama ved vendehalsbolig. Bo Thyge Johansen Netfugl
              Hit: Stor gulben, Fanø

              Tirsdagsanalysen - Uge 46. Esben Eriksen DOF-FYN
              50 Nye Naturhistorier. Ian Heilmann Thurø
              Nyt fra bestyrelsen den 9. november 2020. DOF FYN
              Endnu en død Havørn på Tåsinge. Esben Eriksen DOF-FYN + Fyns Amts Avis
              Rekord mange havørne ved Højer. Harry Antonisen DOF
              Stor Hornugle - dead and alive - ny art for Fyn. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              OBS af Hvidøjet And i Tarup-Davinde. DOF Fyn og Tarup/Davinde I/S
              Naturpleje med overraskelse. Erik Ehmsen
              Fuglelys i novembers mørke. Jan Skriver DOF
              Screening for fugleinfluena i vildtlevende fugle. Hans Rytter DOF-FYN
              Bog om Arreskov Sø. Erik Ehmsen
              ID-udfordring: Tornskaden fra Bredfjed. Haaning. Netfugl
              Tirsdagsanalysen - Uge 45. Esben Eriksen DOF-Fyn
              Blast from the past - Dværgtrappen ved Reersø. Netfugl
              Yngler kun på Anholt: Danmark mister snart to arter ynglefugle. DOF
              Turkestantornskade ved Bredfjed, Dragsminde sluse, Lolland Club300
              Med Imbone på rejse. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Vibeforår i landbrugslandet - 2020. Nu på rødlisten. DOF-FYN
              Nu to Hvidøjede Ænder i Tarup-Davinde. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Brundrossel på Bornholm. TV2 + Brundrossel på Bornholm (opdateres). Bentzon Netfugl
              ID-udfordring: Sneppekliren på Agger Tange. Haaning Netfugl
              Data på Tårnfalk ringmærket i Finland. Hans Rytter DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - Uge 44. Esben Eriksen DOF-FYN
              Endnu en tysker i Bagenkop. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Finderberetning - Stor Gulben ved Sneum Digesø. Morten Bentzon Netfugl
              Hvidøjet And i Tarup/Davinde grusgrave- en finderberetning. Per Rasmussen DOF-FYN
              Møde om Bhutan. DOF-FYN
              Gulbenbonanza. Benzon Netfugl
              Thorshane i Tryggelev Nor. DOF-FYN
              Ny fugleart for Danmark: Ekstremt sjælden kaffersejler sæt ved kysten af ​​Nordsjælland
              Niels Bomholt Fyns flittigste Atlas III-tæller på Fyn.
              Mange tak for de mange fotos tilsendt Snatur
              Rød glente udsætter beslutningen om vindmøller ved Broholm
              Tirsdagsanalysen - uge 43. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Efter giftdrab på fredede ørne: Oprust politiet til opklaring af faunakriminalitet. DOF
              Øget fokus på faunakriminalitet. DOF
              Traneåret 2020. Jesper Leegaard DOF-Sønderjylland
              Mærkning af trækfugle i CES området–Svendborg. Peter Teglhøj DOF-FYN
              Rød Glente på Fyn 2020. Per Rasmussen DOF-FYN
              Her overnatter Sølvhejrene. Tekst Erik Ehmsen + Sølvhejrer Erik Ehmsen DOF-FYN
              Keldsnor Fuglestation - tak for i år. Hans Rytter DOF-FYN   
              Valnøddetid
              Danmarks største fugleundersøgelse nogensinde udkommer som bog. DOF
              Tirsdagsanalysen - uge 42. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN   
              Fredede rovfugle udsættes for giftdrab: »Hvad i himlens navn skulle man have imod en havørn?« POL
              Referat af bestyrelsesmøde i DOF Fyn d. 1.10.2020
              Ø-undersøgelsen 2021 - 2022. Steen Lauritsen. + Selvstændig side på DOF-FYN
              Udbred nyheden om: Ø-undersøgelsen, DOF-Fyn 2021-2022
              Dykkertur med overraskende resultat. Steen Winkel
              Forgiftede havørne: Fyns Politi efterforsker sagen. FAA
              På landdækkende tv om havørnene: Dr1 18:30-nyheder ca 15:20- 17:20 minutter inde. + TV2 (med drone)
             
De fire havørne blev forgiftet! + TV2FYN
              Alle fire Havørne forgiftet. Esben Eriksen DOF-FYN
              Efterårs-Boligbirding
              Spætmejseværksted. Foto og tekst Leif Kristensen
              Havørn - redekoordinator og fotograf, Erik Thomsen
              Bhutan, Tordendragens rige den 13.-26. februar 2020. Niels Bomholt m.fl
              Sort stork på Vestfyn. Mads Syndergaard
              Hedehøge fra Ballum Enge. Foto Lars Kirk
              Keldsnor Fuglestation, 28/7 - 2020. Hans Rytter DOF-FYN
              Agurkeand. Andreas Bruun Kristensen "udstødningsrøret"
              Stære går i seng kl 19:30 ved Keldsnor. Tekst og foto:Erik Thomsen
              Keldsnor Fuglestation åbner efterårssæsonen. Hans Rytter DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 19/10-2020. Hans Rytter DOF-FYN
              Keldsnor Fuglestation, 18/10-2020. Hans Rytter DOF-FYN
              Resultatet af Felttræf 2020   
              Keldsnor Fuglestation, 17/10-2020. Hans Rytter DOF-FYN
              Keldsnor Fuglestation, 16/10-2020. Hans Rytter DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - uge 41. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Vi har brug for en politienhed til efterforskning af faunakriminalitet!
              Felttræf 2020 program
              En gammel Sølvmåge. Hans Rytter DOF-Fyn
              Fugleværnsfondens Fri. Arbejdsgruppe på Skovsgaard d. 12. oktober
              De fynske Traner 2020. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Keldsnor Fuglestation, 9/10-2020 Hans Rytter DOF-FYN
              Keldsnor Fuglestation, 8/10-2020 Hans Rytter DOF-FYN
              Kender du forskel på Bram- og Blisgås. Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk DOF-FYN             
              Tirsdagsanalysen uge 40. Esben Eriksen DOF-FYN
              Keldsnor Fuglestation: 6/10-2020, 5/10-2020, 4/10-2020, 3/10-2020. Hans Rytter DOF-FYN
              Rekordstort iltsvind breder sig yderligere. Kjeld Hansen Gylle.dk
              Langelandsk havørn opholder sig ved Brændgaard Sø
              Vil du levere fotos til en bog om Arreskov sø?
              Naturpolitisk Udvalg. august 2020. DOF-FYN
              Keldsnor Fuglestation, 30/9 - 2020. Hans Rytter DOF-FYN + Tårnfalk i Dansk Trækfugleatlas
              Tirsdagsanalysen - uge 39. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Tur til Helnæs Made den 24. september - referat. Ib Bager/Kell Grønborg DOF-FYN
              Er der steder på Øhavsstien, hvor den er ufarbar?
              På tur med ringmærkeren på KNF. Michael Bjerregaard DOF-FYN
              Forgiftede fugle gennem 10 år. FynsAmtsAvis
              Tre døde havørne fundet på det nordøstlige Taasinge + TV2Fyn om fundet. + DRFYN + FAA
              Rovterne - en succeshistorie. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Se billederne: Dyrlæge Tim Jensen obducerer de sydfynske havørne FAA
              Keldsnor Fuglestation, 24/9-2020 Hans Rytter DOF-FYN
              Flere døde Havørne. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Den forgiftede Røde Glente på Tåsinge. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Keldsnor Fuglestation, 23/9 - 2020. Hans Rytter DOF-FYN
              Rødryggede Tornskader i de midt- og østfynske skove 2020. Per Rasmussen DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - Uge 38. Esben Eriksen DOF-FYN
              Gode fugleoplevelser på Tåsinge uge 37.
              Invasion af grønsiskener. DOF
              Havørn fundet død på Tåsinge. Søren Gjaldbæk DOF-FYN + Fyns Amts Avis + TV2-nyheder
              Knopsvanepar adopterer en grågås. Tekst og foto: Lars Kirk
              Salturten og pragtnelliken. Ian Heilmann Gylle.dk
              Referat DOF Fyn bestyrelsesmøde d. 2.9.2020.
              Keldsnor Fuglestation, 16/9-2020 Hans Rytter DOF-FYN
              Plettet Rørvagtel i Tryggelev Nor. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - uge 37. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Fuglene på de fynske småøer. Ø-undersøgelsen 2021-2022. Steen Lauritsen DOF-FYN
              Keldsnor Fuglestation, 14/9-2020. Hans Rytter DOF-FYN
              Spontantælling 4 - resultat. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Turrapport fra DOF Fyn-tur lørdag den 5. september 2020 Ivan Sejer Beck DOF-FYN
              Vadegræs - Nærå Strand og Agernæs Flak.  Kurt Due Johansen DOF-FYN.
              Hollandske Candagæs gæster Tarup/Davinde grusgrave. Per Rasmussen DOF-FYN
              DM i hjemmebirding i dag lørdag Club300 + Spontantælling nr 4.
              Siø - gode nyheder. Esben Eriksen DOF-FYN
              Det tidlige rovfugletræk på Falsterbo, beskrevet af Klaus Malling Olsen.
              Foto-objektiv fundet i Skånemosen nord for Fåborg.
              Tirsdagsanalysen - Uge 36. Esben Eriksen DOF-FYN
              Aftale om Bjørnemosen, Svendborg. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Mon det er danske skestorke, som er nået til Nordvesttyskland?
              Vejlen, Tåsinge - igen. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Vejlen Taasinge august 2020. Tekst og foto: Erik Thomsen
              Tirsdagsanalysen - uge 35. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Vejlen, ikke meget vand tilbage. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Siø - en usleben diamant . Esben Eriksen
              Tirsdagsanalysen - Uge 34. Esben Eriksen DOF-FYN
              Vadefugle ved Vejlen, Taasinge august 2020
              Møde i DOF FYN's webredaktionen. Søren Gjaldbæk DOF-FYN + Referat 16/8-20.
              Drama i "have-dammen". Poul Vestergaard Rasmussen
              Halsmærket Grågås D065 i Keldsnor. Niels Bomholt DOF-FYN             
              Keldsnor Fuglestation, 20. & 21. august, 2020. Hans Rytter DOF-FYN
              Tur til Gyldensteen, den 16. august. Steen Christensen DOF-FYN
              Keldsnor Fuglestation, 19/8-2020. Hans Rytter DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen uge 33. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Nyt fra bestyrelsesmøde i DOF Fyn d. 5.8.2020
              En solskinshistorie - korttået træløber på matriklen. Poul Vestergaard Rasmussen
              Keldsnor Fuglestation, 16/8-2020. Hans Rytter DOF-FYN
              Lærkefalk, en fynsk ynglefugl? Tekst: Per Rasmussen DOF-FYN
              Trækket er i gang ved Gulstav. Foto Lars Kirk
              Fugleværnsfondens arbejdsgruppe (Tryggelev og Nørreballe Nor) august 2020.
              Siden sidst. Søren Gjladbæk DOF-FYN
              Weekend på Skovsgaard. Poul Vestergaard Rasmussen
              Øerne omkring Fyn Fredningsstyrelsen 1977. Niels Andersen, Bent Staugaard, H.Rasmussen
              Birdingplaces.eu + Add birdingplaces and win! fx Gulstav
              Fiskeørn + Stork + 1 + Holland
              Sommerfugletid. Tekst og foto Arne Bruun
              Keldsnor Fuglestation, 10/8 2020. Hans Rytter DOF-Fyn
              Keldsnor Fuglestation, 9/8 2020. Hans Rytter DOF-Fyn
              Keldsnor Fuglestation: 8/8 + 6.-7./8 og 4/8 2020. Hans Rytter DOF-Fyn
              Terner til tælling på sandstrande og revler d 8.-9. august. Jan Skriver DOF
              Eventyrplante dukket op i Gadevang Mose
              Grønspætte med unger ses flere steder på Fyn
              ØrneTV + Fiskeørn + 2 + UgleTV + Stork 1+ 2 + Tårnfalk + Kongeørn + Holland
              Høgeørn i DK lige nu. Club300
              Set i Felten andet kvartal 2020. Haaning Pandion
              Boligbirding, slutstilling. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              The Steppe Eagle (Aquila nipalensis) On Tour
              Mursejler ved Nyborg slot. Foto og tekst Erik Thomsen
              Bestyrelsesmøde i DOF Fyn 24.06.2020
              Boligbirding 2020 på Fyn - 23 deltagere * + DK-kort + Deltagere DK
+ FYN + Microbirding
              Tirsdagsanlysen - Uge 26. Esben Eriksen DOF-FYN
              Første fund af Argusblåfugl på Fyn i mere end 30 år. Naturbasen
              Isfugl - hvad påvirker bestandens størrelse. Mads Syndergaard. DOF-FYN
              Det billige skidt - juni 2020. Vicky & Sebastian
              Prikladet perikon skal plukkes lige nu! Poul Brugs Rasmussen
              Samarbejde om at hjælpe Viben. Niels Andersen DOF-FYN
              P-forhold ved Brændegård Sø Leif Bisschop-Larsen og Henrik Kalckar Hansen, DOF-Fyn
              Forårsankomster for udvalgte arter 2020. Søren Gjaldbæk.
              Tirsdagsanalysen uge 25. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Svendborgs Råger. Opdatering 2020. Niels Andersen DOF-FYN
              Dramatisk kollaps for danske sommerfugle
              Klyde skyller æg! - hvorfor? Foto og tekst, Erik Thomsen
              Tilskud til formidling fra Friluftsrådet. Søren Gjaldbæk
              Feltbestemmelse af Lille Sejler. Haaning Pandion
              Høslet samler rovfuglene. Tekst og foto Poul Brugs Rasmussen
              Spontantælling 3 lørdag. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Forårstrækket 2020. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - Uge 24. Esben Eriksen DOF-FYN
              Hvidskægget terne ved Nørreballe Nor. Niels Larsen
              Tårnfalke på Østfyn. Poul Brugs Rasmussen
              DOF-Fyns kasseprojekt for Stor Skallesluger. Opdatering 2020. Niels Andersen DOF-FYN
              Parkeringspladser ved Brændegård Sø. DOF-FYN
              Boligbirding, status før slutspurten. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Søby Monnet og Kongshøj Mølle d. 11. juni 2020.
              Havørnestatus, juni 2020. Lilly Sørensen DOF-FYN
              The UK's barn owls are growing in number – and for once it's thanks to humans
              Ud i Naturen, Clima Bombina. Knudshoved Odde. TV2Øst
              Europas sydligste Tejst-koloni. Esben Eriksen. DOF-FYN
              Vandrefalke, det fynske ynglepar. Foto: Erik Thomsen
              Køer flytter ind i Sofielund - Skov. FAA
              Sybergland er et eldorado for fugle og naturinteresserede mennesker. FAA
              Tirsdagsanalysen uge 23. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Feltbestemmelse af Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) om foråret
              Spontantælling 2 - resultat. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Husk dagens spontantælling i dag, lørdag den 6. juni mellem 09.00 - 10.00. DOF-FYN
              Sorthalsede Lappedykkere ”slår til”! Kurt Due Johansen DOF-FYN
              Se Vandrefalkeungerne før de flyver. Esben Eriksen DOF-FYN
              Spontantælling lørdag den 6. juni. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - Uge 22. Esben Eriksen DOF-Fyn
              Har fuglene noen framtid i jordbrukslandskapet? Birdlife.no
              DOF Fyns nattergaletur. Tekst: Merry Sunke Larsen, Fotos: Jens Kjær Larsen DOF-FYN
              Overvågning af dværgterne og hvidbrystet præstekrave. Martin Iversen DOF-SYD
              Ringmærkning i ØrneTV-reden 2020  + ØrneTV
              Splitternerne har forladt Siø. Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Vitsø Nor 2020. Kurt Due Johansen
              Katastrofe for både Vejlen, Taasinge og Siø - for lidt vand! Tekst og foto: Poul Brugs Rasmussen
              En punkttæller beretter. Anne Veber Døssing og Sandra Døssing DOF-FYN
              Fisk, havpattedyr og nu reptiler i Sundet. Steen Winkel
              Tirsdagsanalysen uge 21. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Spontantælling. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              De første kuld er flyveklare.Erik Thomsen
              Stylteløbere lukker sti ved Nørreballe Nor. Esben Eriksen DOF-FYN
              Makabre fund i Vornæs Skov!
              God ynglefertilitet hos knopsvaner på Østfyn. Foto Poul Brugs
              Vigelsø, naturovervågningsrapport 2019. Kurt Due Johansen
              Punkttælling 2.0. Lørdag d 23 maj. Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Groft hærværk mod sydfynsk fugleområde
              Bestyrelsesreferat DOF Fyn d. 12. 05. 2020
              SKARVEN Danmark, 1943 Tranekær ver. II.
              Boligbirding - running score. Søren Gjaldbæk DOF-FYN              
              Tirsdagsanalysen - Uge 20. Esben Eriksen DOF-FYN
              Lappspurv er Årets fugl 2020 NOF
              Skarven, Tranekær 1943 9. min
              Feltbestemmelse af storryle Haanning på Pandion
              Oplev flyvende Rørdrummer. Esben Eriksen DOF-FYN
              Den graciøse og groteske. Haaning på Pandion
              Naturstyrelsens skovningsplan. Henrik Kalckar DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen uge 19. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Syv storkepar er på rede i Danmark
              Årsskrift 2019 Skagens Fuglestation + Årsskrift 2019
              Fugleognatur er blevet til Naturbasen - Danmarks Nationale Artsportal
              Både Tommy og ungerne er døde – men... TV2
              ”Tårnenes dag 2020” lørdag d. 9. maj 2020. To fynboer blandt vinderne!
              Bornholmske billeder: Svineri med Roundup på solskinsøen. Gylle.dk
              Det forsømte forår, der forsvandt… Michael Mosebo Jensen DOF-FYN
              Maj-tælling på Monnet. Poul Vestergaard Rasmussen
              Punkttællinger af ynglefuglebestanden, 2020 Hans Rytter DOF-FYN
              Vejlen Taasinge med meget lav vandstand. Tekst Poul V. Rasmussen og foto Bettina Gerti Groß
              Tirsdagsanalysen - Uge 18. Esben Eriksen DOF-FYN
              Stylteløbere ved Sybergland. Esben Eriksen DOF-FYN
              Botofte Skovmose – fra dårlig landbrugsjord til fugleeldorado. Af Claus Dalskov
              Stork ved Sandholt - så blev reden straks fikset. Leif Kristensen
              Den 28. april - ny Høgeørn i Danmark Club300 + Soveplads Kolding S d 2./3. maj 2020
              Vådområde på Siø tørlagt. Henrik Mørup-Petersen DOF-FYN
              Halsbåndstroldand i Nørreballe Nor. Esben Eriksen DOF-FYN
              Vær med til punkttælling af ynglefugle. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Vejlen ved Taasinge næsten tørlagt plus optælling. Poul Vestergaard Rasmussen
              Tirsdagsanalysen uge 17. Søren Gjaldbæk.DOF-FYN
              Derfor skal du stå tidligt op! serien Naturen i Danmark
              Introduktion til Nattræk. Michael Brunhøj Hansen DOF-FYN
              Ynglepar på Fyn: Under 50 arter Palle Rosendahl DOF-FYN + Ynglefugle i DOF-basen
              Lille skrigeørn ved Påø våde enge. Poul V. Rasmussen
              På luksustwitch efter høgeørn. Haaning på Pandion
              Lidt fra en dag på Sydlangeland 24. april. Tekst og foto Poul Vestergaard Rasmussen
              Arbejdet på Keldsnor er godt i gang. Joakim Dybbroe DOF-FYN
              Bestemmelse af Tundra- og Tajgasædgæs. AEWA
              Blå Glente ved Keldsnor den 23. april 2020. Tekst og fotos Leif Bisschop-Larsen DOF-FYN
              Hugorm // Den danske giftslange serien Naturen i Danmark
              Moden havørn fra Tyskland besøgte Lammesø. Foto Leif J. Kristensen + Læs også...
              Referat fra DOF-Fyns bestyrelse d 15. april 2020
              Monnet og adgangsforbud. Poul Vestergaard Rasmussen
              Døde suler i dusinvis
              Høgeørn i DK - Sovepladsen i går nat NØ for Ribe  Følg med på Club300 + Nordjyske
              Tirsdagsanalysen - Uge 16. Tekst Esben Eriksen DOF-FYN
              Ingen succes for de gråstrubede ved Broholm i år og dog! De er der stadig!
              Lumby Middelgrund. Peter Lillesø DOF-FYN
              Luftduel ved Hesselagergård. Poul Brugs Rasmussen
              Varmefremstød. H. Haaning Pandion
              Læsø er ramt af mystisk andedød overalt på øen
              Sterk vårforekomst av svartstrupe NOF
              Tirsdagsanalysen uge 15. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Et påskeeventyr. : Jane Ditzel DOF-FYN
              Munkegribben ved Aarsdale. Foto Arne Møller
              Råger ved Broholm Påsken 2020. Tekst og foto Poul Brugs Rasmussen
              'En kæmpe katastrofe': Derfor flyder det med døde fugle i Grækenland
              Tyrkerdue - i tilbagegang. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen uge 14. Esben Eriksen DOF-FYN
              Set i Felten, første kvartal 2020. H. Haaning Pandion
              Hvilke fugle bor nær dig? Voresnatur.dk
              Mange Spidsænder ved Agernæs Flak på Nordfyn. Kurt Due Johansen DOF-FYN
              Da idyllen på Broholm blev brudt. Tekst og foto Poul "Brugs" Rasmussen
              Fyn blev finere …men ikke fin nok. Niels Andersen og Steen Lauritsen
              Boligbirding - midtvejsstatus. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Vild oplevelse på gåtur - to havørne var oppe at slås og måtte hives fra hinanden. TV2ØST
              Tirsdagsanalysen uge 13. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Blåhals, lad den synge selv. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Totaloptælling på Monnet, Taasinge den 26. marts 2020.
              Hollandske webkameraer med 8 forskellige fugle
              Hold udkig efter farveringmærkede Dværgterner! U. Berthelsen og T. Bregnballe. Pandion
              Byg bolig til Skovhornugler. Esben Eriksen DOF-FYN
              Referat fra DOF Fyns bestyrelsesmøde d. 18. 3. 2020
              Off-topic - bortfløjen Bjerglori er set ved Lundeborg! Snatur-bloggen
              Tirsdagsanalysen - Uge 12. Esben Eriksen DOF-FYN
              DOF Fyns Fuglestemmekursus 2020. DOF-FYN
              Det billige skidt - 2  Vicky & Sebastian
              Hvilke træløbere er fotograferet af Lars Kirk? Giv dit bud!         Se svarene.
              Fugletur til Sprogø 2020 (Pris 450,- kr). Den 9. maj 2020. Peter Pelle
              Borgerforslag: Fjern vildsvinehegnet ved den dansk/tyske grænse + Læs også Gylle.dk
              Fokus på Pibe- og Sangsvaner fra dec. 2019-april 2020. DCE/Institut for Bioscience
              Følg GPS-havørnens bevægelser
              Elmelund. Ella Mikkelsen DOF-FYN
              Munkegribben Brinzolas ublide møte med norsk industrialisert natur
              Jeg kom til verden på femte sal! Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Genmelding af Splitterne. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Fælles nedtur for danske insekter og danske svaler gennem 22 år. Gylle.dk
              Tirsdagsanalysen uge 11. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Monnet-tur den 8. Marts. Poul V. Rasmussen DOF-FYN
              DOF Fyns generalforsamling 2020 - referat og beretninger. Michael Mosebo Jensen DOF-FYN
              Årets DOF-Fynbo 2020. DOF-FYN
              Test Beta-netfugl.dk!
              Tirsdagsanalysen Uge 10. Esben Eriksen DOF-FYN
              Havørnene ligger nu på æg. Lilly Sørensen DOF-FYN
              Boligbirdere, slå ørerne ud! Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Kommune-konkurrencen 2020. Michael Mosebo Jensen DOF-FYN
              Projekt ørn Årsrapport 2019
              DOF Fyn turen til Firtalsstrand og Ølundgård den 27. februar. Kell Grønborg
              Rovfuglene i min have. Jane Ditzel DOF-FYN
              DOF Fyn generalforsamling i aften torsdag d. 5. marts kl. 19.00
              Tirsdagsanalysen uge 9. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              VANDLØBENES NATUR 1:2 + 2:2
              Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2019 –
              Mose- eller Skovhornugle? Esben Eriksen DOF-FYN
              Den dag der gik forår i naturen. Poul Vestergaard Rasmussen
              Tejster samles ved Sprogø
              Genmelding af gammel Munk. Hans Rytter DOF-FYN
              Anonym aktionsgruppe fjerner 22 meter vildsvinehegn
              Tirsdagsanalysen - Uge 8.Esben Eriksen DOF-FYN
              Havlit - status på Fyn. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Boligbirding 2020- Statusrapporter
              Boligbirding månedsrapport for januar. Af Lasse Braae
              Frozen bird turns out to be 46,000-year-old horned lark
              Bestemmelse af knortegæs – af Cian Cardiff. Club300
              Det Sydfynske Øhav - Svendborg & Faaborg 2020
              Svar fra Ringmærkningscentralen på Kongeørnen på Fyn
              Endnu et besøg fra Holland. Søren Gjaldbæk DOF-FYN.
              Miljøminister vil sætte en stopper for jagt på fire fuglearter
              Tirsdagsanalysen uge 7. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Søby-Monnet og Vejlen februar d. 17. Poul Brugs Rasmussen
              Et fynsk hit. ABK
              Lækat og halsmærket knopsvane i weekendens stormvejr.  
              Kommunekonkurrencen update. Per Rasmussen DOF-FYN
              Brasilien, Pantanal og Amazonas. 8 - 21 oktober 2019. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
              En skjult perle. Foto og tekst Poul Vestergaard Rasmussen
              Det fynske fugleår 2019. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Hvem bestemmer at der er Roundup i vores vand? Kjeld Hansen
              Sortemosen trækker fugle og folk af huse. Fredag d. 7. feb. 20.
              Optagelse på vildtkamera fra Espe den 14. februar 2019. Hvilken lyd?
              Det billige skidt. Vicky & Sebastian
              "I vibens tjeneste" Niels Andersen
              Tirsdagsanalysen uge 6. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Næsten 1. mio. skydefugle udsættes hvert år - de fleste i det østlige Danmark
              Herlig formiddagstur på Stige Ø. Tekst: Ivan Sejer Beck DOF-Fyn
              Kært barn har mange navne: Kohejren ved Sortemosen februar 2020.
              "Buller" (Kohejren) på besøg ved Sortemosen. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              De - lidt for - kloge fugle i min have. Jane Ditzel DOF-FYN
              Aflæsning af Klyde ringmærket på Knudshoved. Hans Rytter DOF-FYN
              Stor aktivitet på en flot dag i starten af februar
              Fredede rovfugle dræbes med farlig gift og hagl. FAA.dk
              Tirsdagsanalysen uge 5. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Bøjden-fisker om oversvømmelse: Det er helt ude i hampen
              Drone monitorering af hættemåge koloni i Birkum grusgrav. Henrik Kalckar Hansen DOF-FYN
              Referat af Langtur til? Tekst: Kell Grønborg. Fotos: Michael Mosebo Jensen                
              Danish Birder Awards. 2020 Haaning på Pandion
              Øresvin ved flydedokken, Svendborgsund. Poul Vestergaard Rasmussen
              Tirsdagsanalysen uge 4. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Nyt fra DOF-FYN's bestyrelse d 20.01.2020.
              En lidt hurtig Rørsanger. Hans Rytter DOF-FYN
              Musvågens mange farver. JP
              Delfinen er blevet Svendborgs nye attraktion FAA
              Fyn blev finere, fugletårnene. Niels Andersen DOF FYN
              Pas på kongen. Søren Gjaldbæk og Henrik Kalckar DOF-FYN
              Mere Kongeørn. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Det er en svensker! Esben Eriksen DOF-FYN
              Kongeørnen ved Fangel - Nr. Søby er ringmærket. Foto Lars Kirk
              Boligbirding 2020 - en klimavenlig konkurrence. DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen uge 3. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Stor Skallesluger - en fynsk vintergæst på retur. Esben Eriksen DOF-Fyn
              Lægehus skal bygges hvor Toplærken søger føde!
              Ny rødliste i en grøn tid: Det ser sort ud for flere danske fugle på rødlisten
              Kongeørnen ved Fangel - Nørre Søby er fortsat et tilløbsstykke!
              Langtur til? søndag d. 19. januar. Michael Mosebo Jensen DOF-FYN
              Polsk Ryle ved Flyvesandet. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Min fuglehave. Jane Ditzel DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen uge 2. Esben Eriksen DOF-FYN
              DOF Fyns kommune-konkurrence - hvordan går det? Per Rasmussen DOF-Fyn
              Kongeørn på Midtfyn. Esben Eriksen DOF-FYN
              Min oplevelse med Sortgrå ryle. Foto og tekst Erik Thomsen
              Mere Sortgrå Ryle. Søren Gjaldbæk DOF-Fyn
              Sortgrå ryle AHL fra Vresen på besøg ved Knudshoved
              Ringmærket Sortgrå Ryle ved Knudshoved. Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Rekord mange glenter ved vintertællingen. Per Rasmussen DOF-FYN
              Landsdækkende midvintertælling januar 2020. Århus Universitet
              Sangsvane [6E08] på vinterophold ved Otterup 2019 Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Naturen i Danmark - videoserie på you tube.
              Regler om hold af hjemmehørende rovfugle i fangenskab lempes ikke
              Tirsdagsanalysen uge 1 (d. 30. dec 19.- d. 5. januar 20). Søren Gjaldbæk DOF-FYN.
              Naturen i vores have. Poul Vestergaard Rasmussen
              Oversigt over konkurrencer med start ved Nytår 2019/2020.
              Seneste nyt: Sovepladsen for Rød glente ved Gultved, Trunderup og Håstrup.
              Punkttælling - bliv punkttæller. DOF FYN + 20. dec-20.jan. + Punkttællingsrapport 2018.
              Sølv og bronze til Fyn i Operation Nytårskur 2020. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Opsamling på Operation Nytårskur 2020. Netfugl
              Vær med til at beskytte redetræerne i statsskovene. Jens Bækkelund DOF FYN
              Naturpolitisk Udvalg DOF FYN referat fra d. 5. december 2019
              Aktive bidragsydere på Fyn 2019+   (2018).
              Stillingen i Nytårskonkurrencen 2020 1. januar 2020
              Boligbirding 2019 fortsætter i 2020. Resultatet 2019.
              Tirsdagsanalysen - Uge 52. Esben Eriksen DOF-FYN
              Operation NYTÅRSKUR 2020. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 51 (d. 16. dec.-22.dec. 2019). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2019
              Birdid.no
              Dansk Trækfugleatlas (beta-version)
              Fyn blev finere, III. Efterlysning af fotos. Niels Andersen DOF-FYN
              Operation NYTÅRSKUR 1. januar 2020. Pandion + Følg konkurrencen 2020
              Kommune-konkurrence. Michael Mosebo Jensen DOF FYN
              Jernspurv. Delresultater fra 5 års ringmærkning. Hans Rytter DOF-FYN
              Vinterkraver ved Bogense Marina. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Aspekter af livet på en havørnerede i rugetiden. Lars Ulrich Rasmussen
              IBOC side 108 + Foredrag og præsentationer fra IBOC d. 28.-31. marts 2019.
              Tirsdagsanalysen uge 50 (d.9. dec. -15. dec.). Tekst: Søren Gjaldbæk
              Gode resultater i kampen mot fugleslakten
              Keldsnor Fuglestation. Oversigt 2019. Hans Rytter DOF-FYN
              De lukkede og slukkede. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Efterårstrækket 2019. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Nakkebølle Inddæmning, den 7. og 8. december - referat. Niels Bomholt DOF FYN
              “Vi vil have færre svin”. Gylle.dk
              Halsmærket Grågås i Bøllemosen. Hans Rytter DOF FYN
              Ny trend: Piger vil også kigge på fugle TVmv
              Referat fra bestyrelsesmøde d. 5.12.2019. DOF FYN
              Det Nordfynske Øhav. Kurt Due Johansen DOF FYN
              Tirsdagsanalysen - Uge 49 (d. 2. dec.- 8. dec.). Esben Eriksen DOF FYN
              Hvornår overvintrer Pibesvane i DK?
              Fjern nu det hegn!
              Til sidste fjer. Weekendavisen
              Delfin - Øresvin Svendborgsund efterår 2019.
              Find din egen isfugl. Mads Syndergaard
              Bliv Sommerfuglepartner.
              Ornitologer: Biodiversitetspakke skal tage afsæt i Natura 2000-områder
              Tirsdagsanalysen uge 48 (24.nov.-1. dec.). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Lille lavning, stor virkning. Niels Andersen DOF FYN
              At tælle Viber op. Niels Andersen DOF FYN
              Nærå Strand og Agernæs Flak. Fuglelivet 1974-2018 Kurt Due Johansen
              Langs den vestfynske kyst - referat. Ib Bager DOF FYN
              Jan viste fynske fuglebilleder. Esben Eriksen DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 47 (18.-24. november 2019). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Redekoordinator i Projekt Ørn – hvad indebærer det? Mads Syndergaard DOF FYN
              Overvågning af fugleinfluenza blandt vildtlevende vandfugle. Hans Rytter DOF FYN
              Høgeugle.dk
              Trods rekordår: Antallet af havørneunger falder på Fyn. TV2Fyn
              Havørnestatus for Fyn. Lilly Sørensen DOF FYN
              Lækat og skægmejse, Vejlen den 20. november. Poul Vestergaard Rasmussen
              Enebærodde i november. Ella Mikkelsen DOF FYN
              Havørne sætter rekord i Danmark
              Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget. Haaning på Pandion
              Tirsdagsanalysen uge 46 (11. nov- 17. nov). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Nr. Nærå Strand og Agernæs Flak. Kurt Due Johansen DOF FYN
              Skovskade. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Viben på Siø og Langeland. Niels Andersen DOF FYN
              Historisk godt år for den røde glente. Per Rasmussen DOF FYN
              Dansk landbrug er en skændsel. Kronik Kjeld Hansen Politiken
              Insect declines and why they matter. Professor Dave Goulson, FRES
              Ein grenzwertiger Zaun - Dänemark macht dicht
              Keldsnor Fuglestation, oktober 2019. Tekst: Hans Rytter og Jacob Sterup DOF FYN
              Tirsdagsanalysen Uge 45. Esben Eriksen DOF FYN
              DOF Fyns bestyrelsesreferat fra den 4. november  2019.
              Himalayasanger eller hvidbrynet løvsanger? Haaning på Pandion
              Dof Fyn Naturpolitisk Udvalg. Referat 7. oktober 2019
              Udviklingen i de danske fuglebestande DCE
              Fra over 400 par til under 10. Niels Andersen DOF FYN
              DOF-Fyn Fuglekursus. Børge L Rasmussen og Niels Bomholt DOF FYN
              Vandråd. Henrik Kalckar, formand DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 44. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              En ørn etter rev. NRKtv
              Lokale Krognæb - Ålborg Rune Sø Neergaard
              Grågås i Klise Nor. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Det dårlige vibeforår 2019 (Del 1). Niels Andersen DOF FYN
              Mere felttræf ABK udstødningsrøret
              Kortnæbbet gås ringmærket d. 29/7-1953 genmeldt d. 27/10-2019!
              Keldsnor Fuglestation, 31/10-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Så kom Vandstæren. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 29/10-2019. Jacob Sterup DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 43 (21.-27. oktober). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Nu kommer krognæbbene! Haaning på Pandion
              Keldsnor Fuglestation, 28/10-2019. Joakim Dybbroe DOF FYN
              Taasinge en søndag på en sen-oktober dag. Poul V. Rasmussen
              Sort glente, nu også som vinterfugl på Fyn?. Per Rasmussen DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 24/10-2019. Joakim Dybbroe DOF FYN
              Delfin leger videre i Svendborgsund
              Tirsdagsanalysen - Uge 42 (d. 14.-20. oktober). Esben Eriksen DOF FYN
              Østlig lundsanger. Haaning Pandion
              Tid til Sortgrå. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Overvågning af ulve i Danmark via vildtkameraer fra november 2018 til oktober 2019. Ulveatlas.dk
              Oppdatering af handlingsplanen for Nordisk lappedykker i 2020? NOF
              Keldsnor Fuglestation, 23/10-2019. Joakim Dybbroe DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 22/10-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 21/10-2019. Hans Rytter og Jacob Sterup DOF FYN
              Vand gi’r liv. Kurt Due Johansen DOF FYN
              Fyn blev finere. Niels Andersen - koordinator på "Fyn blev finere".
              Keldsnor Fuglestation, 18/10-2019. Jacob Sterup DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 41. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Ny natur på Knudshoved Odde, Sydsjælland
              "Fotografen og nuet" i Nowhuset i Tullebølle - 10. oktober. Esben Eriksen DOF FYN
              Nordisk lappedykker, Strynø. Steen Winkel
              Fugl 2019. Johannes Larsen Museet september - januar
              Korsnæb? Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Ringduer i hopetall på EuroBirdwatch
              Keldsnor Fuglestation. 10/10 på 2019. Hans Rytter DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 40 (30. sept.- 6. okt.). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation fejrede Trækfuglene. Bjerregaard & Eriksen DOF FYN
              Tur til Helnæs den 2. oktober. Kirsten Pedersen DOF FYN
              Amerikansk fyrretæge fundet ved Lundeborg. Poul Brugs Rasmussen  
              Keldsnor Fuglestation, 5/10-2019. Hans Rytter DOF FYN
              DOF Fyntur til Skåne, 20.-22. september. Merry Sunke Larsen DOF FYN + Rapport
              Fotos modtaget midt-uge i uge 40. fra Midt-fyn.
              "Natur & Ungdom blev min skæbne". Niels Riis
              Keldsnor Fuglestation, 2/10-2019. Michael Bjerregaard DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation. Opdatering 30/9 på 2019. Hans Rytter DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 39 d. 23.-29. sept. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Sybergland – et nyt naturområde i Kerteminde Kommune. Ivan Sejer Beck DOF FYN
              Flydeskjulet ved Tryggelev Nor. Erik Thomsen
              Vandrefalk på pølserov. Esben Eriksen DOF FYN
              Guide til andefugles køn og alder (Lidt nørdet)
              Ringmærkningstur med Keldsnor Fuglestation. Jane Ditzel DOF FYN
              Havørnetræf ved Brændegaard Sø. Erik Thomsen
              Vandrikse ved Nakkebølle Fjord. Bent Staugaard
              Vandrefalk i pleje hos Søren
              Rovfugletræk ved Knudshoved. Per Rasmussen DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 25/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 38 (d. 16. - 22. sept.). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Hvid Gærdesanger ringmærket ved Svendborg. Hans Rytter. Foto: Peter Teglhøj DOF FYN
              Hollandsk gæst i Bøjden Nor. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 24/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Fyns Hoved i nordvestkuling. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Vandfugletælling den 21.- 22. september 2019. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 23/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Tyskland vedtager storstilet plan, der skal beskytte insekterne. Gylle.dk
              Danmarks MEST nuttede dyr?! // Hasselmus. Svanning Bjerge
              Tirsdagsanalysen uge 37 (2.sept.-8.sept). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 19/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Danske fugle ulovligt til salg i Den Blå Avis!
              Ung steppehøg opholder sig fire dage ved Davinde, Midtfyn
              Ravne ved Skovballe. Poul Vestergaard Rasmussen
              Klar til Steppehøge? Esben Eriksen DOF FYN
              Sortvinget Braksvale-bonanza ved Ballum Sluse. Jørn Vinther Sørensen Club300
              Keldsnor Fuglestation, 14/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Stadig nedgang i antallet af skarver i Danmark. Kjeld Hansen Gylle.dk
              Det gamle færgeleje. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Nye boliger til Mursejler. Peter Pelle DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 36 (d. 2. sep. - 8. sep.). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Fuglemanden. TV2-Nord
              Keldsnor Fuglestation, 9/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Hvepsevågens dag. Esben Eriksen DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 8/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Vandrefalkene på Fynsværket - fortsat. Torben Hvass DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 5/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              En koldfront sætter gang i trækket.
              Keldnor Fuglestation, 7/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 6/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Varmt vand, for mange næringsstoffer og ingen kraftig blæst gav tidligt iltsvind i år
              Keldsnor Fuglestation, 4/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Tur med DOF Fyns Fuglekursus. Niels Bomholt DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 35 (26. august- 1. sept.) Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Sort Sol over Vejlen, Taasinge. Poul Vestergaard Rasmussen
              Havørneparret ved Brændegård Sø. Erik Thomsen
              Keldsnor Fuglestation, 3/9-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation. Opsummering af ringmærkningen i juli-august. Hans Rytter DOF FYN
              Efteråret er kommet!
              I nordvest er Morten DD bedst. Esben Eriksen DOF FYN
              Ny art til Fynslisten. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 31/8-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Netfugl genopstår
              Keldsnor Fuglestation 27/8-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 34 (19. august - 25. august). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Nyt fra bestyrelsen DOF FYN
              Dobbeltbekkasiner ud for Klydeskjulet Bøjden. Erik Thomsen
              Kamp om siddepladserne, Nørresø. Bent Staugaard  Midtfyns Naturfoto
              Rovterne ved Vejlen,Tåsinge. Poul Vestergaard Rasmussen
              Fuglekendingskursus. Børge L. Rasmussen. DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 24/8-2019 + tre dage frem. Hans Rytter DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 23/8-2019 + tre dage frem. Hans Rytter DOF FYN
              Hvepsevågen - musvågens hemmelighedsfulde fætter. Per Rasmussen DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 22/8-2019 + tre dage frem. Hans Rytter DOF FYN
              Vadefugletur til Keldsnor. Niels Bomholt DOF FYN
              Tirsdagsanalysen Uge 33 (12. - 18. august) Esben Eriksen DOF FYN
              Sangere til tælling på Ærø. Lars Tom-Petersen DOF FYN
              Ringmærker godt 1000 svaleunger: Peter Teglhøj + DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 14/8-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Engsøen på Gyldensteen er god for vadefugle lige nu. Kurt Due Johansen DOF FYN
              Et eldorado for vadefugle - havnen ved Vejlen. Poul V Rasmussen
              Rødrygget Tornskade Langeland 2019. Ole Goldschmidt (2. Version - se nederst)
              Ørne-TV.dk + Ugle-TV + Ørne-TV. Ungarn + Ørne-TV Letland + Fiskeørne-TV Full + Skrigeørn-TV
              Tirsdagsanalysen uge 32. Søren Gjaldbæk. DOF FYN
              DOF Fyn Naturpolitisk udvalg referat 1. august 2019
              Tak for fotos fra uge 32.
              Det er oldenår i år med masser af bog og nødder. Nationalpark THY
              Juvenil Dværgmåge på Gyldensteen. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 7/8-2019. Jacob Sterup DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 31 (29. juli - 4. august). Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Tak for 3 mails fra lørdag den 3. august
              CES-ringmærkning på Fyn, 2019. Hans Rytter DOF FYN
              Storkeflok på rundtur. Jacob Sterup DOF FYN
              Slut på lang natlyttesæson - Savisanger, Taasinge d. 3. august 2019. FugleKnudsen.dk
              Tirsdagsanalysen uge 30. Esben Eriksen DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 31/7-2019. Jacob Sterup DOF FYN
              Ringmærkningen på Sprogø 2019. Jacob Sterup DOF FYN
              Nordisk lappedykker på sommerferie ved Strynø. Foto Leif Sørensen
              Kig efter farveringmærkede Splitterner! Jacob Sterup DOF FYN
              Støt: Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler...
              Storke-TV  - -        Sort stork-TV
              Boligbirding status ved indgangen til ultimo marts - Fyn KUN 3 deltagere!!!!
              Boligbirding foråret 2019 på Fyn og resten af landet.
             Fotos fra weekenden mellem uge 30. og 31. den 26.-28. juli 2019.
             Ung Splitterne fløj fra Sydfyn til Wales. Jacob Sterup DOF FYN
             Stor sorthovedet måge, Polen. Clanga.com
             To unge grønspætter ved Tange å. Poul "Brugs" Rasmussen
             Illegale Greifvogelverfolgung. NABU.de
             Keldsnor Fuglestation, 25/7-2019. Hans Rytter DOF FYN
             Keldsnor Fuglestation, 24/7-2019. Hans Rytter DOF FYN
             Keldsnor Fuglestation, 23/7-2019. Hans Rytter DOF FYN
             Keldsnor Fuglestation, 22/7-2019. Sæsonstart på efteråret. Hans Rytter
              Audubon Photography Awards
             17 år gammel Splitterne ved Lundeborg. SnaturBloggen
              Brombær og sommerfugle. Ian Heilmann Gylle.DK
              Det myldrer med ynglefugle lige nu og de skal fodres. SnaturBloggen
              Armensk Måge (Larus armenicus) godkendt af SU. Club300
              Frivillige finder døde havfugle fyldt med plastik ( ens i flere dagblade!)
              Foto modtaget i weekenden og i går
              Historisk heftig juli i Nordjylland. Haaning på Pandion
              Rødtoppfuglekonge – ny hekkeart for Norge!
              Sjælden fugl i DK: Gærdeværling ved Tornby
              Re: Staatsfeind Wildschwein Dänemark und sein eiserner Vorhang
              Grønspætte har haft ynglesucces ved Tange å. Poul "Brugs" Rasmussen
              Dværgflagermus-koloni på Thurø.
              Historien om en fuglekasse, der blev til mere... . Børge L Rasmussen
              Toppet skallesluger fra Siø og Sprogø får lokalisationssendere. Jan Stener Jørgensen
              Sommervader 2019! Club 300
              Seagull Swallows Rabbit Whole. Irene Mendez Cruz
              Er insekterne ved at forsvinde? Hans Henrik Bruun
              Nordisk lappedykker ved Strynø havn - dag 3. Jette Gøttrup og Steen Winkel
              Rød glente - en midtvejsstatus. Per Rasmussen DOF FYN
              De fynske havørne - status 2019. Lilly Sørensen DOF FYN
              Sultne havørne fordriver skarven. Jan Skriver DOF
              Tirsdagsanalysen uge 26 (24. - 30. juni). Esben Eriksen DOF FYN
              Højer, Hohenwarte d. 1/7-19 (14:56): Pelikan 1 V. Dorte Skaarenborg
              Forårstrækket på Fyn 2019. Søren gjaldbæk DOF FYN
              Ynglepar af sortspætte 2019 Af Hans Christensen. DOF Sønderjylland
              Nyt fra bestyrelsen. Bestyrelsesmøde den 17. juni 2019. Kell Grønborg og Henrik Kalckar DOF FYN
              Aftenfugletur i Lundager og det nordlige Assens. Kirsten Pedersen DOF FYN
              Mærkning af Landsvaler på Akselbjerggård. Peter Teglhøj DOF FYN
              Den tyske Havørn ved Ravnholt. Foto: Leif Sørensen
              Gode nyheder om Fyns første ynglende vandrefalke. Torben Hvass
              Tirsdagsanalysen - uge 25. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Hvem finder Pelikanen næste gang?
              Skarvens endeligt farvel til Brændegård Sø. Erik Thomsen
              Svendborgs Råger, opdatering 2019. Niels Andersen DOF FYN
              Biblomst – nu også ved Svendborg. Gylle.dk
              Referat fra møde i Naturpolitisk udvalg. Søren Gjaldbæk DOF FYN + Referat
              Fotos fra Færøerne. Steen Winkel
              Tirsdagsanalysen uge 24. Søren Gjaldbæk DOF FYN
             Trappebækken ramt af forurening igen!
             Tirsdag den 18. juni med stor aktivitet af ornitologer med kamera.
              Forårsankomst for udvalgte arter, Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Hesselagergård juni 2019. Poul "Brugs" Rasmussen 
              Kasseprojekt: Stor Skallesluger. Tilsyn 2019. Niels Andersen DOF FYN
              Danmark ramt af spraglet invasion fra Afrika og Arabien + Dansk Natur
              Tirsdagsanalysen - Uge 23 (3. juni - 9. juni)! Esben Eriksen DOF FYN
              CES-ringmærkning på Fyn, 2019. Hans Rytter DOF FYN
              Fyns første vandrefalkeunger er ses nu frit fremme. Torben Hvaas
              Så lykkedes det – storkeunger i Lemvig Kommune. Storkene.dk
              Naturstyrelsen er den største trussel mod naturen i statsskovene
              Karmindompap - snart historie? Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 9/6-2019. Tekst og foto: Hans Rytter DOF FYN
              Sortspætte ved Hindsgavl i baglæns hop!
              Viber ved Glorup Gods. Tekst og foto Poul "Brugs" Rasmussen
              Mårhund. Vi har modtaget følgende fra Naturstyrelsen. DOF FYN
              Gul vipstjert - ændring af levested? Poul Vestergaard Rasmussen             
              Sortspætte tog broen eller Fænø til Fyn. Tekst: Hans Christensen, Tønder. DOF FYN
              Chilensk vildfarelse. Arne Bruun
              Sommerskovning i Gråsten. Hans Christensen & Per Bangsgaard DOF Sønderjylland
              Lokalhistorisk naturvandring med nattergal. Klaus Johannessen
              Tirsdagsanalysen uge 22. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Tur til Gyldensteen den 2. juni. Tekst: Gunhild Brink DOF FYN
              Det er en tysker... Foto: Leif Sørensen, Tekst Per Rasmussen DOF FYN
              Tur til den fantastiske ø, Romsø, i Storebælt. Tekst og foto: Hans-Henrik Wienberg DOF FYN
              Gråstrubet lappedykker har ikke ventet forgæves. Poul Brugs Rasmussen  CFR
              Vandrefalkene på Fynsværket. Af Torben Hvass DOF FYN
              Godt nyt for havfugleentusiaster. Haaning på Pandion
              Tirsdagsanalysen - uge 21 (20. maj -26. maj)! Esben Eriksen DOF FYN
              CES-ringmærkning på Fyn, 2019. Hans Rytter DOF FYN
              Bent forkæler frøer med sin opsparing Gitte Kjeldal FAA
              Keldsnor Fuglestation, fangsterne i foråret 2019. Hans Rytter DOF FYN
              Det nye skjul ved Tryggelev Nor version 2 medio maj 2019. Finn Skov
              Tornsanger i sangflugt. Poul Brugs Rasmussen
              Kæmpe Bramgåsedag. Esben Eriksen DOF FYN
              Sydlig vs (Nordlig) Nattergal. Esben Eriksen DOF FYN
              Monnet - version 2. Poul V. Rasmussen
              Monnet – en nekrolog? Poul V. Rasmussen
              Efter 25 år ruger Klyde igen på Thurø Rev. Arne Bruun
              Vådområderne virker. Kurt Due Johansen
              Nattergaletur til Sollerup tirsdag den 21.maj. Michael Bjerregaard DOF FYN
              Sortspætter Ole Bo Olsen.
              Tirsdagsanalyse uge 20. D. 13.-19. maj 2019. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              SeK* slår til på Salthom, Lille Rørsanger! Rasmus Strack Club300
              Nyt fra bestyrelsen. Søren Gjaldbæk/Esben Eriksen DOF FYN
              Forårsglæde to steder på Fyn & Langeland
              Kvadderkær – ”Hvor pokker er det”? Tekst og foto Poul V Rasmussen
              Tirsdagsanalysen - Uge 19. DOF FYN
              Skarver ved Brændegård Sø og Nørresø. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Ofrar vi vipa for å redde klimaet? Norsk Ornitologisk Forening
              Hr. Fugl gæster Otterup. Esben Eriksen DOF FYN
              Hvor gamle bliver fuglene?. Hans Rytter DOF FYN
              Hjælp Projekt Hedehøg med at lokalisere yngleparrene!
              Trækfuglenes motorvej går over Gulstav Mose side 26 - 28.
              Keldsnor Fuglestation, 11/5-2019. Hans Rytter DOF FYN
              For første gang i over 50 år: Nyt storkepar har slået sig ned i Vestjylland
              En hyldest til Langeland. Kurt Due Johansen + på DOF FYN
              Strandenge v/Jersore: Silkehejre 2 R. Leif Sørensen
              Efterlysning: Rød glente. Per Rasmussen DOF FYN
              Fluesnappere på Fynshoved. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Første Blå Glente i Østjylland! Sigrid Kistrup Ilsøe Club300
              Det nye skjul ved Tryggelev Nor lader dig komme tæt på fuglene.
              CES-ringmærkning på Fyn, 2019. Hans Rytter DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 18. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              En helt almindelig hverdagscykeltur på Nevrestien, Ærø i maj. Foto og tekst Kim Bang Jensen
              Keldsnor Fuglestation, 5/5-2019. Peter Teglhøj & Hans Rytter DOF FYN
              Tillykke med sejren, Gulstav Mose, Tårnenes Dag 2019.
              Overvågning af de almindelige fuglearter i DK 1975-2018. Hans Rytter DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation & Tårnenes Dag, 4/5-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Fuglekiggere kan være livsfarlige: - Pas nu på de ærøske ørne og forstyr dem ikke!
              Nattergalen til inspiration og fascination. Henrik Kalckar DOF FYN
              Nordisk Lappedykker på Gyldensteen. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Meget aktive flyvende rørdrum ved Gulstav. Erik Thomsen og Finn Skov
              Stor rede ved Holmdrup. Poul Vestergaard Rasmussen
              Tirsdagsanalysen - Uge 17 Esben Eriksen DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 30/4-2019 Hans Rytter DOF FYN
              Rødme Svinehaver. Størrelsen betyder noget. Niels Andersen DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 29/4-2019. Hans Rytter DOF FYN
              Adamsii Tours. Haaning på Pandion
              Sydlig blåhals, Ballen ved Syltemade å's udløb siden 4. april 2019. Foto Bent Staugaard
              Fra den fynske ørnegruppe. Lilly Sørensen DOF FYN
              Påske i sydhavet. Andreas Bruun Kristensen
              Disse fugle synger før og efter solopgang
              Tid til Skovsanger. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Ynglefugletælling på Monnet, Påsken 2019
              Ærøs fristelser. Lars Tom-Petersen DOF FYN
              Svaler og spurve på Enebærodde. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Tirsdagsanalysen uge 16. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Sydlig Nattergal på Hou Nordstrand. Esben Eriksen DOF FYN
              Sydlig Blåhals - nu også ringmærket på Fyn. Hans Rytter DOF FYN
              Trane-TV + Transtatistik Hornborgasjön
              Blå glente ved Skagen 1. påskedag. Erik Christophersen
              Syge finkefugle. Poul Brugs & Esben Eriksen. DOF FYN
              Keldsnor Fuglestation, 20/4. Alejandro & RYT. DOF FYN
              Grågås på 1. sal. Nørreskoven Taasinge  DOF FYN
              Steppehøgene kommer! Haaning på Pandion
              Forårsringmærkning på Keldsnor Fuglestation. Alejandro & Hans Rytter DOF FYN
              Damklire ved Noret, Taasinge d. 17. april
              Fugleelskere og landmænd går sammen om at hjælpe den truede vibe. dof.dk og lf.dk
              Tirsdagsanalysen uge 15. DOF FYN
              Det er ikke alle fugleunger, der er lige kønne. Foto Finn Skov
              Find Ringdrosler i Påsken DOF FYN
              Noret og Vejlen, Taasinge april 2019. Poul Vestergaard Rasmussen
              Luftfotos af Bjørnemosen ved Thurø dæmningen
              Bjørnemosen april 2019. Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Sildemåge ved Skovsøen. Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Gråmåge i Bagenkop Havn. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Ref. fra DOF FYN bestyrelsesmøde den 4. april 2019
              Tirsdagsanalysen - Uge 14. Esben Eriksen DOF FYN
              Fynshoved den 7. april 2019. Poul Vestergaard Rasmussen
              Forår i starten af april
              Find din egen Sydlig blåhals -arten er meget tidlig i år.   
              Årsskrift Fugleværnsfonden 2018.
              Amerikansk pibeand, Firetalsstranden, Ølund. Foto Leif Sørensen
              Forårets fuglesang: Sanglærken. Niels Andersen
              DOF Vores generations vigtigste folketingsvalg. Direkte til  ’Så er det nu
              Tirsdagsanalysen uge 13. Søren Gjaldbæk
              Referat fra turen til Enebærodde den 2. april 2019. Søren Gjaldbæk
              Dof Fyn Naturpolitisk Udvalg marts 2019
              Leucistisk grågås stadig ved Vejlen, Taasinge. Rasa Ohmann
              "Hvidhals" i Ulbølle. Niels Bomholt
              STØT Naturfredningsforeningens vildsvinehegnappel til EU
              Beretning fra Ørnens Dag. Børge Rasmussen
              Rødstrubet lom Odense kanal ved Stige Ø. Foto Leif Sørensen
              Amerikansk Pibeand på Firtalsstranden. Ella Mikkelsen, Søren Gjaldbæk
              Tirsdagsanalysen uge 12. Søren Gjalbæk DOF FYN
              Laplandsugle Haaning på Pandion
              Ny rågekoloni, Odense. Søren Gjaldbæk
              Gyldensteen Strand. Jens Bækkelund
              En sulten lappedykker. Tekst: Søren Gjaldbæk og Poul Brugs Rasmussen
              For fuglenes skyld. Kurt Due Johansen
              Grønspætte-effekten. Niels Andersen
              Gråstrubet lappedykker venter fortsat på magen.
              Tirsdagsanalysen - uge 11. Søren Gjaldbæk
              Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2018. Hans Rytter
              Landbrug og ornitologer går sammen: Flere fugle på landet
              Årsmøde. Projekt Ørn. Hans Rytter + Årsrapporter fra Projekt Ørn
              Dværggås - et lille forsøg på en status. Jan Lindgaard Rasmussen Club300 + Satelit-gås
              Gråstrubet lappedykker. Foto Poul "Brugs" Rasmussen
              DOFBASEN-APP iOS indtastningsapp til brug på iPhone og iPad i betatest
              Den kvidrende forårsquiz. Samvirke
              Sorthovedet måger returnerer til de samme lokaliteter. Foto: Leif Sørensen
              Sorthovedet måge - den sjældne hættemåge. Per Rasmussen
              Møde i DOF Fyns redaktionsgruppe. Søren Gjaldbæk
              Vandrefalke på Fynsværket. Torben Hvass             
              Auto-fangst af Gråspurv Hans Rytter DOF FYN
              Tirsdagsanalysen - uge 10. Esben Eriksen DOF FYN
              Territoriekamp ved Broholm. Poul "Brugs" Rasmussen
              Flåter – og flåtbårne patogener hos trækfugle. Hans Rytter DOF FYN
              Referat DOFFYN-bestyrelsen d. 7. marts 2019
              To ture til Monnet før lukketid. Poul Vestergaard Rasmussen
              Hedelærker på træk efter blæsten, søndag d. 10. marts 2019. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Redematerialer samles ind til nye rede ved Ravnholt. Leif Sørensen
              Øhop - Taasinge - Siø - Langeland. FugleKnudsen
              Havemejse. Niels Bomholt DOF FYN
              Rejsbysvanen. Haaning på Pandion
              Plan-Bi stiller borgerforslag - vild natur- tak!
              Data fra den gamle fynweb. Søren Gjaldbæk  + Den gamle DOF-FYN base
              Havørn fundet død med hagl i kroppen
              Forår over Stige Ø. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Tager pulsen på foråret på Langeland d. 6/3-19. FugleKnudsen
              Tirsdagsanalysen - uge 9. Esben Eriksen DOF FYN
              Overvågning af ynglefugle ved brug af droner. DCE
              Klaus er besat af ugler! Klaus Dichmann
              Lindkær ved Ravnholt - mini Hornborgasjön? Foto: Leif Sørensen
              Er du også i tvivl, når du finder en stor rede i en grenkløft?
              Springfrø æg lagt usædvanligt tidligt, 2019. Arne Bruun
              Stor tornskade og mere Gråmåge. FugleKnudsen.dk
              Campingpladsen på Flyvesandet. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Mejsedag på klinten. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Jagten på det perfekte skud på DR.2 - se igen
              Glente haleløs på Langeland. Ella Mikkelsen DOF FYN
              Viking gull eller Gråmåge? Foto: Finn Skov
              Det skæmmer naturen..             
              Det umulige er sket - Sumpmejse på Ærø. Michael Larsen
              DOF-Fyn turen til Firtalsstrand i onsdags. Tekst: Kell Grønborg. Foto: Søren Gjaldbæk
              Ørne TV på DR
              Tirsdagsanalysen - uge 8.Esben Eriksen DOF FYN
              Thorkild Lunds Tegninger på Club300.
              Ørnene huskede Ørnens dag
              “GRÅMÅGEN” i Bagenkop havn. Fugleknudsen.dk
              Duehøgen på Fyn. Per Rasmussen DOF FYN
              DOF Fyns generalforsamling 2019 - referat og beretninger. Michael Mosebo DOF FYN
              Frit udsyn fra Vejlens fugleskjul.
              Rydning af øen i Valdemarsslotssøen. Poul V Rasmussen
              Forårets fuglesang: Bogfinken. Niels Andersen DOF FYN
              Vipe i knipe - erfaringer fra Sogn og Fjordane
              Fugleobs plus fotos fra Monnet. Poul Vestergaard Rasmussen
              Mere hybridsnak - "Cactus" Bagenkop. Fugleknudsen.dk
              Aftenlyt efter stor hornugle på Vestfyn. Per Rasmussen DOF FYN
              Lille Flagspætte i Åløkkeskoven. Esben Eriksen DOF FYN
              Silke å Brahetrolleborg vandstær. Erik Thomsen
              Varm weekend. Esben Eriksen DOF FYN
              Ringmærkning af Sjagger. Hans Rytter DOF FYN             
              Årets første stork er landet i Danmark
              Vildsvinehegnet til 35 mill virkningsløst!
              Stor hornugle en ny fynsk art? Per Rasmussen DOF FYN
              Danmarks mest frugtbare kongeørn er død
              Årets første oliebille på Ærø. Kim Bang Jensen
              Flere udnyttede det solrige vejr en mandag i februar.
              Endelig en ny 1. vinter Kaspisk måge i Bagenkop havn. Knudsen.dk
              Så er trækket i gang. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Gang i lærkerne. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Belønningstur i Lille Vildmose. Esben Eriksen DOF FYN
              Ørnedilemma i Davinde: Nysgerrige skræmmer ynglende havørne væk
              Tranerne flyver mod nord nu!
              New Zealand - En aften med Hans Rytter. Ella Mikkelsen DOF FYN
              Stor hornugle har succes lige syd for grænsen
              Ikke meget forår over Nordfyn. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Forårsfornemmelser. Esben Eriksen DOF FYN
              Referat af bestyrelsesmøde i DOF Fyn d. 8. 1. 2019
              Spændende aflæsning i Bagenkop d. 3. februar 19. Knudsen.dk
              Resultatet af årets ørnetælling 2019. Per Rasmussen DOF FYN
              Den ringmærkede Havørn fra Tranekærparret. Claus Dalskov
              Nordlangeland med udsyn til Fyn. Poul Brugs Rasmussen
              Husrødstjert i Spodsbjerg. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Knudshoved Færgehavn Sortgrå ryle. Bent Staugaard
              Vibens kummerlige situation i vores land(brug). Steen Lauritsen DOF FYN
              Vandstær Silke å. Foto: Finn Skov
              Feltornitologi baseret på undren. Esben Eriksen. DOF FYN
              Fredning er i fare!
              Borgerforslag: Oprettelse af sprøjtefri zone omkring beboelse + Gylle.dk
              Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2017
              En stille dag på kontoret i Bagenkop Havn. Knudsen.dk
              5 mio kvækerfinker, godt nok i Slovenien, men alligevel. Birdlife
              Allike med melanindefekt fra Christianminde, Svendborg. Finn Skov
              Trane. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              MIN EGEN mågebog. Knudsen.DK
              Æblekrigen - nu med Munk. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Arbejdsdagen på Keldsnor Fuglestation. Hans Rytter DOF FYN
              Verdens ældste pindsvin er fundet i Gudme: Forsker kalder det en sensation
              Nord-  og Midtlangeland januar 2019. Finn Skov
              Gensyn med Assistens Kirkegård. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Henrik Haaning Nielsens foredrag onsdag, den 23. januar 2019 Ella Mikkelsen DOF FYN
              Opfølgning på "Fuglelivet i Odense Fjord er kollapset". Steen Lauritsen DOF FYN
              Ornitologernes ønske: Flere søer bag digerne
              DOF FYN Langtur. Michael Mosebo Jensen
              Vinterpibere. Henrik Haaning Pandion
              Spændende program: Biodiversitetssymposiet 2019
              Langelandsrekord i Stenvender. Esben Eriksen DOF FYN
              Danske forskere afslører et rigt insektliv på vilde blomster fra usynlige dna-spor
              Fynske vinterfugle 7 - Skærpiber. Steen Lauritsen DOF FYN
              Helnæs Made melder Mosehornugle. Fotos Leif Kristensen
              Vigelsø 2018 Naturovervågningsrapport Fugle. Kurt Due Johansen
              Sjælden spætte spøger på ny i skovene ved Gråsten DOF
              De sydfynske vandhuller. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Storkene Tommy og Annika får deres eget spisekammer. TVSYD.DK
              Storspove er Årets fugl 2019: hvor er de nå om vinteren? NOF
              Henrik Knudsens bestemmelse af Kaspisk Måge. Ella Mikkelsen DOF FYN
              Sidste måned med Turdus-Sound ved Gunnar Knudsen
              Svar på de seneste fugleinfluenzaprøver. Hans Rytter DOF FYN
              Vinterkraver. Søren Gjaldbæk DOF FYN web
              Hvad sker der på Skagen Fuglestation? Haaning Pandion
              Sølvhejren holder stand ved søerne på Sydfyn. Fotos: Finn Skov og Erik Thomsen
              Bidræber må bruges til sukkerroer DN
              Det fynske fugleår 2018. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Er jeg blevet klogere?…. Bestemmelse af CANUS VS HEINIE. FugleKnudsen.dk
              Sangsvaner. Søren Gjaldbæk DOF FYN web
              Fotokavalkade Korttået træløber VS Træløber. FugleKnudsen.dk
              Grønspætte - en fynsk succeshistorie. Per Rasmussen DOF FYN
              Sønderjyske storke får spisekammer til 100.000 kroner
              Resultatet af den fynske glentetællingen 2019. Per Rasmussen DOF FYN
              Kernebider. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Fjellfuglene går tilbake: – Urovekkende, sier forsker NRK
              Højvandet på 150 cm omkring på Sy'Fyn.
              Stormflod, fugle, Langeland d. 2. januar 2019. FugleKnudsen.dk
              Tæl røde glenter i denne weekend d. 5. - 6. januar  +   Pandion
              Trofætwitch eller feltornitologi. Haaning Pandion
              Nordfyn rundt. Søren Gjaldbæk DOF FYN  + Antal årsarter for observatører på Fyn 2019
              Træktælling ved Gedser Odde, efteråret 2018
              Stor Skallesluger holder skansen. Gylle.dk
              Vinterbirdrace, resultat for Fyn. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Julefugle 2018
              Fuglekugletest. Esben Eriksen DOF FYN
              Årets sidste indlæg... mere Husrødstjert d. 31. december 2018. Knudsen.dk
              Nye fotos af Husrødstjerten fra Spodsbjerg Havn. Erik Thomsen
              Mulig “PARADOXUS” Husrødstjert, Spodsbjerg. Knudsen.dk + opfølgning
              Flyde-skjul i Tryggelev Nor genåbnet. Esben Eriksen DOF FYN
              Sne -spurvene er kommet. Foto: Bent Staugaard Nielsen Midtfyns-Naturfoto
              Ulv (GW781m): Fra Mecklenburg op til Skagen
              Middelhavsstenpikker, ups måske nyt split... Club300 + foto
              Værd at overveje!
              Vådområde: Holmsmose tager form. GITTE KJELDAL FAA
              Grønne organisationer går mod DF’s opgør med naturfredninger
              Herlig genmelding af solsort. Knudsen.dk
              Tusenvis av fugler drept ulovlig
              Topløse mejser på Langeland og Ærø. Esben Eriksen DOF FYN
              Kaspiske måge med grøn ring, Spodsbjerg Havn. Knudsen.dk
              Tur langs Odense Å. Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Bramgås trækker fra Vest Stadil til Rusland. Ringmærkningscentralen
              Natugler i bolignød. Erik Thomsen & Søren Gjaldbæk DOF FYN
              Julegaveideer til fugleinteresserede. DOF Sydvest
              Fuglenes nytår. Esben Eriksen DOF FYN
              Ugler i bolignød: Fuglekasser rådnet væk før yngletid. TV2FYN
              New Foundland og Nova Scotia juli 6.-19. 2018. Lilly Sørensen & Niels Bomholt
              Detektivarbejde i Bagenkop Havn. Henrik Knudsen
              Genmelding af Havesanger ringmærket på KNF. Hans Rytter DOF FYN web
              Plan for Natur og friluftsliv, Svendborg
              Naturpolitisk Udvalgsmøde d. 4. december 2018 - DOF FYN
              Halsmærket Blisgås. Søren Gjaldbæk DOF FYN web
              Greta Thunberg COP24
              Gammel Havørn. Erik Thomsen og Søren Gjaldbæk DOF FYN web
              Langs hegnet #1 – Podcast om en rejse langs grænsen
              Rød glente sovepladsen ved Sallinge Å, 2018.
              Så er der ringmærkningsbesked fra Canada!!!! FugleKnudsen.dk
              Lille Lappedykker. Søren Gjaldbæk DOF FYN web
              Færre fugle bliver dræbt i den danske trafik. DOF
              Blæst over Fynshoved. Søren Gjaldbæk DOF FYN web   
              Dialogmøde med Naturstyrelsen. Henrik Kalckar Hansen DOF FYN web
              Færøske ornitologer kæmper for at få totalfredet lunden
              Ynglefuglene på Sprogø i 2018. Peter Pelle Clausen Naturkonsulent.dk
              Ravne over Odins by. Esben Eriksen DOF FYN web
              Jeg har fundet en ringmærket fugl! Hans Rytter DOF FYN web
              Tur til Brændegård Sø. Esben Eriksen DOF FYN web
              1 hval i DK - i Australien 145!
              Lille smut til Østerøsø. Søren Gjaldbæk DOF FYN web
              Kortnæbbet Gås. Søren Gjaldbæk DOF FYN web
              Sølvhejre - en art med succes. Steen Lauritsen DOF FYN web
              Referat - Nyt fra bestyrelsen DOF FYN
              Ynglefugle på Sprogø 2018. Steen Lauritsen DOF FYN web
              “Guller” Bagenkop havn…d. 26. november 2018. Fugleknudsen.dk
              Das große Insektensterben
              Jul i Fugleværnsfonden. Børge Langkilde Rasmussen DOF FYN web
              The Insect Apocalypse Is Here
              For et halvt år siden… Niels Andersen DOF FYN web
              Hvalros var strandet ved Fjand
              Overvågning af fugleinfluenza. Hans Rytter DOF FYN web
              Vandmangel på Ølund. Søren Gjaldbæk på DOF FYN web
              Tre polarlomvier på fire dage. Haaning på Pandion
              Turen går til: Tarup/Davinde grusgrave. Per Rasmussen på DOF FYN web
              Fuglelivet i Odense Fjord er kollapset. Steen Lauritsen DOF FYN web
              Svanegang. Søren Gjaldbæk, DOF FYN web
              Mongolsk piber i Skagen. Haaning på Pandion
              Keldsnor Fuglestation, 2018. Hans Rytter DOF FYN web
              Vestfyn rundt. Michael Mosebo Jensen DOF FYN web
              Nyt fugletårn ved Gulstav Mose. Esben Eriksen DOF FYN web
              Sejlere på Flyvesandet, Søren Gjaldbæk DOF FYN web
              Må man byde på en Enkelt? Esben Eriksen DOF FYN web
              Enkeltbekkasin
              Nyt skjult ved Tryggelev Nor midlertidigt lukket. DOF FYN web
              Isfugl. Nyt fra felten, Søren Gjaldbæk DOF FYN web
              Rød Glente på Fyn 2018. Per Rasmussen DOF FYN web
              Fra hvid bogfinke til gråsejler. Haaning Pandion
              Sortgrå Ryle. Søren Gjaldbæk DOF FYN web
              Tid til Vandstær. Søren Gjaldbæk DOF FYN web
              DOF FYN Naturpolitisk Udvalg 23. oktober 2018
              Dof-Fyn - Nyt fra bestyrelsen 22. oktober 2018
              Beskyt Europa's vandressourcer
              Hvordan trækker våger og andre rovfugle ved vestlige vinde over Langeland
              Fuglenes tavshed
              Ellekrage i Thy. Haaning på Pandion
              Ellekrage på kanten af Nationalpark Thy 17. oktober 2018
              Ældre fotos af Halsbåndsallike. Erik Thomsen
              Spændende side          
              Felttræf retur til Vadehavsområdet - Programmet i denne uge
              Vandrefalk ved Brændegaard sø. Foto: Leif Sørensen
              Schwarz - og brun løvsanger kan muntre os op. Haaning, Pandion
              Vibeforår i landbrugslandet, opdatering 2018. Niels Andersen
              Allike med hvid ring om halsen ved Brændegaard sø. Foto: Leif Sørensen
              Ung GPS-havørn reddet ved Wedellsborg Gods
              Et fotostudie af en Gærdesmutte. Poul "Brugs" Rasmussen
              Stor Dværgmåge dag - mange trækkende. Kilde DOF-basen             
              Keldsnor Fuglestation, mandag den 8. oktober 2018. Hans Rytter
              Årsagen til fiskedøden i Filsø er nu klarlagt
              Fugle- og Naturavisen for FANØ uge 40 (01.-07. oktober 2018). Knudsen
              Kap-Verde/-petrel i Kikhavn. Troels Eske Ortvad, Pandion
              Keldsnor Fuglestation den 6. oktober. Michael Bjerregaard
              Storkjovedag på Nordfyn d. 3. oktober 2018. Søren Gjaldbæk
              Se Selja (Steppehøg) flyve til Danmark/Tyskland sidst i september Læs også...
              Keldsnor Fuglestation, søndag den 30. september 2018
              Havørnene ved søen. Erik Thomsen
              Keldsnor Fuglestation, 29/9-2018. Hans Rytter
              Keldsnor Fuglestation, fredag den 28. september 2018. Hans Rytter
              Godt nyt til ornitologer: Tættere på via nyt fuglekig. FAA
              Hvepsevåge Dovns Klint. Leif Sørensen
              Fugle- & naturavisen Fanø UGE 37 (10.-16. sep. 2018). FugleKnudsen.dk
              Keldsnor Fuglestation, torsdag den 20. september 2018
              Fugle på træk ved Dovns klint den 19. sep. Fotos Claus Dalskov
              God trækdag på ved Dovns Klint tirsdag den 18. september 2018.
              Keldsnor Fuglestation, søndag den 16. september 2018
              Flot trækdag på Dovns Klint. Finn Skov             
              Keldsnor Fuglestation, lørdag den 15. september 2018
              Norsk Ornitologisk Forening: Tilbagegang for Nordisk lappedykker og Riden
              Ringmærkning på Sydlangeland søndag den 16-09-2018. Michael Bjerregaard
              Fugletræk over Sydlangeland søndag 16. september 2018 kl. 10:00
              Keldsnor Fuglestation, fredag den 14. september 2018
              Naturfonden køber arealer på Fyns Hoved
              Keldsnor Fuglestation, torsdag den 13. september 2018
              Fugletårnet ved Gulstav ved fjernes i dag
              Keldsnor Fuglestation, onsdag den 12. september 2018
              Arbejdsgruppe omkring fjernelse af fugletårnet ved Gulstav mose
              Ny art for Danmark - Træfårekylling + lyd
              Mange døde fisk ved Vejlen Taasinge melder Poul V. Rasmussen
              Erik Ehmsen træder ud af styregruppen for Projekt ørn
              Tilbage som dansk ynglefugl... Rovternen. Henrik Knudsen
              Tynd kop the uden toiletmuligheder.
              Keldsnor Fuglestation, den 2/9-2018  
              Keldsnor Fuglestation den 1. september 2018
              Keldsnor Fuglestation sidste dag i august.
              Sort stork over Sydlangeland. Tekst og foto Morten Müller
              Almindelige kjove ikke så almindelig i UK
              Ringmærkningstal, Keldsnor Fuglestation, 29/8-2018
              Nøddekriger invasion igang?
              Slagfalken ved Ballum. Haaning på Pandion
              Langt fra Borgen: Vildsvinehegn eller ej? DR.dk
              En perfekt morgen til ringmærkning!. Hans Rytter
              Referat af bestyrelsesmøde den 13. august 2018 i DOF Fyn
              Melding fra hængekøjen. Hans Rytter
              Kald - det`kærlighed af Lars Tom-Petersen. Rastende sangere på Ærø
              Der ringmærkes på KNF i dag og i morgen!
              Satelitmærkede fugle fra Finland bl a Selja (Steppehøg - der måske kommer forbi DK?)             
              Ny hjemmeside: Fugleknudsen.dk
              Ørne TV (alternativ  Ugle TV   Fiskeørn TV  Storke TV   Vandrefalk TV
              Grækenland. Stortur i dagene 7. maj – 14. maj 2018. Natur Østfyn
              Keldsnor Fuglestation – efteråret 2018 + KNF kalender
              Stillehavslom i Skagen. Haaning på Pandion + Finderberetning af Troels Eske Ortvad på Club300
              Erik Christophersens fotoblog Stillehavslom - dag 2. (Husk at se foto i stor størrelse)
              Drama på afstand. Finn Skov
              Steppehøg på KNF. Michael Bjerregaard
              Regn lukker ringmærkning på KNF. Hans Rytter
              Referat fra naturpolitisk udvalg 7. august 2018. DOF Fyn
              Småfugletrækket er i gang over KNF. Hans Rytter
              Menukort A la Carte på KNF
              Første ørneunge i Nyborg
              Græshoppesanger ringmærket på KNF. Dagens tal fra Hans Rytter
              Keldsnor Fuglestation den 13. august 2018. Hans Rytter
              Iltsvind har udraderet fiskelivet i Filsø Søndersø
              KNF før stormen! Hans Rytter
              Bonapartemåge, Thorsminde havn, 26. juli - 5. august 2018. Sigrid Kistrup Ilsøe Club300
              Keldsnor ønsker Fanø tillykke med Vandsanger!
              Slagfalk ved Ballum siden den 3. august! + Vandsanger på Fanø.
              Tirsdagens fangst på Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
              Fuglene ved Blåvand. Henrik Knudsen på Pandion
              "Dagens fangst" på Keldsnor Fuglestation. Michael Bjerregaard
              Vagtskifte på Keldsnor Fuglestation Michael Bjerregaard afløser Hans Rytter!
              Udgravning ved Højensvej igen i år. Læs tidligere udgravninger
              Keldsnor Fuglestation d. 1. august 2018. Tekst og foto Hans Rytter
              Audubon Photography Awards 2018
              Ringmærkning på Keldsnor Fuglestation siden den 21. juli 2018
              Fynske ynglefugle 3 - Stenpikker. Steen Lauritsen
              Mudderklireadfærd en varm sommerdag. Fotos Erik Thomsen
              Vadefugle ved Keldsnor. Erik Thomsen
              EKKO: Bioblitz på Bornholm
              Fiskeørn fra Storbritannien bosætter sig i Danmark
              Hedebølgen bringer "Nordens kolibri": Duehale til landet! Foto: Bent Staugaard
              Fyn er IKKE med i millionstøtte til naturprojekter             
              Skestork - oplev ungerne hos den eksotiske ibis fra en dansk koloni
              Sjælden Søskøjteløber genfundet på Fyn. Tommy Dalnæs
              DOF Fyn på Det Fynske Fællesskue med Elseminde. Børge L. Rasmussen
              Vores dejlige fugle på foderbrættet, II. Kurt Due Johansen
              Referat af bestyrelsesmøde i DOF-Fyn 25. juni 2018          
              Referat naturpolitisk udvalg 11. juni 2018. DOF FYN
              62 millioner til bedre levevilkår for kystfugle
              Helgoland juni 2018. Leif J Kristensen
              Fynske ynglefugle 2: Havterne. Steen Lauritsen
              Farvel til fuglelivet i det kemiske landbrugsland. Gylle.dk
              Ræven lægger fugleøer øde. Kurt Due Johansen
              Niels Andersen i forsvar for forhadte råger. Fyns Amts Avis
              Det vrimler med ungefugle lige nu!
              Svendborgs Råger. Opdatering 2018. Niels Andersen
              Svendborg - Skagen - Keldsnor - Langeland:  Zello
   Vejledning på Club300       
              Velkommen hjem til vildsvinet - Stop grænsehegnet             
              De Vilde Blomsters Dag, søndag den 17. juni 2018.              Alle ture
              Har du set Insektmobilen(-erne) på Sydfyn? +  TV-avisen d. 4/6-18
              Rågen giver konflikter!  Nationalpark TV
              Årsrapporten Projekt Ørn 2017 ( + tidligere ørnerapporter)
              Mulig invasion af Rosenstær igang?
              Pomeransfugletur til Skjern Enge. Tekst og foto: Jørgen Lodal. DOF FYN
              Mursejler konvent Nyborg Slot. Erik Thomsen
              Følg med 'live' i udrugningen af falkeunger på Storebælt
              Genhusning af Mursejler, Nyborg Slot. Peter Pelle
              Fotos tilsendt Snatur på en helt almindelig onsdag!
              Mursejlernes genhusning ved Nyborg Slot. Erik Thomsen
              Mursejlerne fandt hjem. Nyborg Slot.
              Kasseprojekt Stor Skallesluger, opdatering 2018. Niels Andersen
              Græshoppesanger (2 stk) + Flodsanger ved Sundet, Faaborg      
              Drosselrørsanger ved Brændegaard Sø
              Det er forkasteligt: Storbonde ødelægger yngleområde på Siø
              Amerikansk hjejle Bøjden Nor. Erik Thomsen
              Amerikansk hjejle ved Bøjden Nor. Leif Sørensen
              Havørn fundet død på ø i Nørresø. Erik Thomsen              
              Sidste nyt om Strandtudserne på Thurø Rev. Arne Bruun           
              Den gode nyhed - Strandtudserne overlever på Thurø Rev
              Gårsdagens hit: Stendrossel. Kilde: Club300  + lokalitet ca her
              Lille skrigeørn ved Fakkebjerg. Tekst og foto: Ella Mikkelsen
              Er du fortsat interesseret i en guided tur til Sprogø? - Læs mere...
              Lunde Larsens svinehegn er fuld af huller. Gylle.dk
              Referat af bestyrelsesmøde d. 3. maj 2018 i DOF FYN           
              Insektmobilen             
              Ekskursion til Vejlerne ved Limfjorden april 2018 DOF FYN
              Referat naturpolitisk udvalg 10. april 2018. DOF FYN  +  Fynsk Naturråd       
              Bøjden Nor i dejligt forårsvejr - Sidste fuglehus. Finn Skov             
              Gulbrynet Værling - ny for landet! Club300             
              Fugletur til Jylland. Finn Skov             
              Redekasseprojekt i samarbejde med Vejdirektoratet. DOF Fyn
              Canadagås forsvarer sin mage over for en golfspiller i Michigan             
              Snefinke, ny art for landet! Klaus K. Nielsen Club300             
              Tysk havørn aflæst den 9. april Egense
              Traner ved Hornborgasjön     Webbkamera 1 + 2 + 3        Live
              Tag på Ø-hop med TV/MV            
              De levende hegn og de små vandhuller Midtfyn af Tommy Dalnæs             
              Webcam fra Norge
              Ny art for landet: Lille sejler over Skagen. Haaning på Pandion   
              Havørn aflivet i Munkebo: Fundet med brækket vinge ved 150 meter høje vindmøller  Se kommentar
              Sorthovedet måge ved Blangstedgaard den 5. april 2018. Foto: Leif Sørensen             
              Fugle i Kerteminde Fjord og Kertinge Nor 2016 - 2018. DOF Fyn
              Big Year 2017 – en rekord. Henrik Højholm Club300
              Forår, forarbejdet til en god sæson og sikring af afkom. Foto: Finn Skov        
              Nyt fra bestyrelsen i DOF Fyn             
              Fynske ynglefugle 1: Rødtoppet Fuglekonge. Steen Lauritsen på DOF Fyn             
              Sorthalsede lappedykker ved Mellemstykket. Foto: Leif Sørensen              
              Kommer varmen i april?
              Operation "Påskehakker" 2018. THH Club300             
              Årets første fiskeørn ved Vejlen, Taasinge. Foto: Leif Sørensen       
              Ny flyder det igen i Nakkebølle Inddæmning     
              DOF's Fuglestationsudvalg Ref. marts 2018             
              Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, marts 2018
              Dof Fyn's Fuglestemmekursus på ekskursion             
              Fugleinfluenza fundet i yderligere fire havørne             
              Fynske vinterfugle 6: Mosehornugle. Steen Lauritsen på DOF Fyn
              Situationen er katastrofal': Europæiske fugle forsvinder
              Grågås med blåt halsbånd ved Egense aflæst af Niels Andersen
              DOF FYN fuglestemmekursus foråret 2018
              Vores fantastiske fuglefoderplads! Af Kurt Due Johansen 
              Ulovlig droneflyvning jager havørne bort ved Odense fjord.
              Hvor er kongeørn med GPS lige nu (11. marts)
              Padderne vandrede natten mellem d. 12. - 13. marts 2018.     
              Vandrefalk ved Fynsværket måske beskudt?
              Gæs og svaner på vintersæd - Hvad gør vi?  Kurt Due Johansens indlæg          
              Fangsterne på Keldsnor Fuglestation, 2017 ved Hans Rytter + Opgørelsen
              Der fodres glenter i UK
              Odder ved Gamborg Fjord
              Vibealarm! af Niels Andersen
              28-årige Sigrid dyrker elitesportudgaven af at se på fugle             
              Fynske vinterfugle 5: Sortgrå Ryle. Dof Fyn ved Steen Lauritsen
              DOF'Fyn generalforsamling + Årets Fynbo: Per Damsgaard-Sørensen + 1 + 2 + beretninger
              Nyt fra DOF-Fyn's bestyrelse + vinder af VIB-konkurrencen: Søren Bøgelund
              Antarktisk, Falklands øerne og Syd Georgien 2017. Lilly Sørensen og Niels Bomholt                   
              Kejserørn ved Åbenrå, Varnæs        +      DOF nyhed
              DOF Fyns ”VIB-konkurrence”: Vandstær - Isfugl - Bjergvipstjert (31/01-18)            
              Vibetørke. Vibeforår i landbrugslandet 2017. Niels Andersen
              Sådan får vi fuglene tilbage i landbrugslandet
              Fynske vinterfugle 4: Gæs, gæs, gæs. Steen Lauritsen på DOF Fyn
              Er næbbet højre- eller venstre-drejet? Er der en forklaring?      
              Kan det være en ung jagtfalk?
              Naturovervågningsrapport Vigelsø 2016 og Vigelsø 2017. Kurt Due Johansen
              Ny formand for DOF UNG
              Status vinteren 2017/2018. ABK             
              Formand: - Færre fugle er katastrofalt
              Rold Skovs nye lyd: Spurveugle!
              Fynske vinterfugle 4: Lille Korsnæb. Steen Lauritsen Dof Fyn
              Publikums adfærd ved Gyldensteen Strand. Keld Skytte Petersen
              Video: Vandrefalk ved Fyns Værket. Esben Eriksen             
              Obs af havørn udsat for lyrik. Kim Bang Jensen
              Referat fra møde i naturpolitisk udvalg 30. januar 2018.            
              Nyt vådområde i Lumby Inddæmmede Strand  af Kurt Due Johansen           
              Lattermågen i Hanstholm. Haaning på Pandion    På plads i fredags (dag 29)
              DOF Fyns langtur til Sydvestjylland
              Minkfælder ved Fugleværnsfondens reservater Sydlangeland januar 2018
              Tv avisen om røde glenter             
              De rigtige indstillinger #2 - FOKUS. Mads Syndergaard
              Ny konkurrence fra FeltUD: BYDYSTEN
              Fynske vinterfugle 2: Snespurv. Steen Lauritsen DOF FYN            
              DBA - Danish Birder Awards              Prisvinderne. Club300
              Se Kim Fischer's video af Brilleand, Fanø             
              Ny Sløruglekasse er sat op på Fyn
              Havørne slår byttedyr ved Brændegaard Sø. Lars Hjortø             
              Resultatet af Dof-Fyns websidebrugerundersøgelse             
              Nyt fra Dof-Fyns bestyrelse.             
              Rønnebærinvasion i Norge
              Tæl røde glenter i denne weekend! Læs også Pandion
              Hvidsisken ved Spodsbjerg, Langeland. Fotos Erik Thomsen
              Ølund Reservatet, Odense Fjord: Artsgennemgang 2000-2016 og visioner.  
              Bestem vinterfugle og vind fuglefoder  i dag torsdag den 4. januar 2018. (Tysk)             
              Naturperle på Mandø bliver nu til virkelighed!
              Kongeår for kongeederfugl!. Haaning på Pandion
              Sånn overlever småfuglene vinteren             
              Havørnen er reddet fra udryddelse: Nyt par boltrer sig på Langeland             
              Aktive kasseopsættere fik perleuglen til at flytte mod vest 
              Super Norge
              "Øboen" om de Langelandske Hvidsiskner...    Øboen side 10         
              Langø's mølle og fugletårn indviet
              Årets naturfoto Carsten Krog Pedersen             
              Småfuglenes sande tilstand - set fra Falsterbo Fuglestation. Haaning på Pandion
              Referat naturpolitisk udvalg, DOF-Fyn 5. december 2017.             
              To mødereferater fra Poilitisk Udvalg Dof Fyn: Oktober 2017 og november 2017             
              Lunde Larsens urørte skove er politisk fup. Gylle.dk
              Gråsisken af holboelli-typen. Haaning på Pandion
              Orientering fra DOF Fyns bestyrelse d. 28. november 2017
              Holder dit kryds af hvidskægget sanger? (Det svenske blodbad!). Club300
              I Norge skyder man da havørne.....
              Lad våde, lave arealer blive til nyt vibeland             
              Dokumentärfilm, "Fågelvägen", Ottenby fågelstation
              Tillykke med DOF's hæderpris 2017, Niels Andersen (NAN)
              Uhensigtsmæssig færdsel på engene ved Bøjden Nor. Kurt Due Johansen
              Stor skrigeørn, en fugl af den sjældne form fulvescens. Haaning på Pandion             
              God fugleguide fra Libanon             
              Var den rødhovede fra Fyn: Senator eller niloticus?
              Rødhovedet tornskade set vest for Odense i forgårs- eftersøgt uden succes!
              Krognæbbet er landet og sneen falder i nettene!            
              Få kameraindstillingerne rigtige. Syndergaard                 
              Død dværghornugle fundet på Falster. Club300
              Tag ud og kig på Korsnæb. Haaning på Pandion
              Nationalpark Vadehavet. Poul "Brugs" Rasmussen 
             1,3 millioner bramgæs på vinterophold hærger langs Vadehavet. Politiken
              Død sangsvane 1K ved Hønsehave politianmeldt!
             Trappebækken, Svendborg- sidste nyt             
             Trappebækken, Svendborg forurenet! + 3 kommentarer.
              Millioner af trækfugle bliver dræbt!              
              Rød glente fra Tyskland, MAX overvintrer ved Salamanca, Spanien                           
              Dramatisk försämring för stenskvättor             
              Imponerende mange svømmefugle, Vester Enge Bogense. Kurt Due Johansen   
              Tegn på vinter - snespurvene er ankommet.             
              Forskere inviterer danskerne med på ulvejagt
              Nordens papegøje er nået til Lundeborg. Poul Brugs       
              Eksperter: Der bør være mere politisk fokus på naturen
              Deltag med dit bedste foto for august måned i "Månedens Foto" -  Se dem her.
              Ingen vinder af Månedens Foto, august
              Skægmejser på træk
              Brug "Zello"-app'en, som Walkie Talkie - kun tre brugere, bliv den fjerde - prøv den!             
              Test den nye beta-version af DOFbasen - mobil.             
              Så begynder efterårssæsonen på Keldsnor Fuglestation. Hans Rytter         Kalender    
              Nu skal Kerteminde have en naturpolitik 
              Nordens papegøje på vej?
              Ynglende Sortstrubet Bynkefugl på Fyn. Kirsten Pedersen             
              Tipperne oktober 2017. Finn Skov
              Nyt fra Dof-Fyns's bestyrelse             
              Da Danmark gik "Schwarz". Rasmus Strack Club300 
              Mere "Det store Svigt"             
              Tøndermarskens natur revses i ny bog
              Baggrund: Så mange fugle er dræbt af ulovlig gift
              Havørna – en norsk suksesshistorie!             
              Erik Johanssons billeder             
              Polygam havørn opfostrer unger i to reder.
              Musvåger sætter Langelandsrekord!! Esben Eriksen
              Skovskade, Kroatien. Søren Markussen
              Blåvand og omegn set med østrigske øjne, Christian Schano             
              Ny sortbrynet albatros på Kattegatturné, Pandion
              Pandion: Schwarz- og Brun løvsanger          
              Midtfyns-naturfoto tur til Norge i august 2017             
              Danish Birder Awards – hvem, hvad, hvor og hvorfor? - Lørdag d. 20/1-2017.
              Fiskeørne på pitstop på Sydfyn september - oktober 2017.
              Kirkeugler på Fyn!             
              Lærkefalke yngler på Fyn
              Ulovlig rovfuglefælde beslaglagt på gods: Sigtet erkender             
              World press photo     
              Nyt fra bestyrelsen i DOF-FYN
              Historiske Rørhøge-dage!!! Esben Eriksen             
              Lille historie fra Store Egholm             
              Nyt på Udsynet fra fugletårnet, Vejlen på Taasinge
              Prognosen for weekenden PGW X af Rasmus Strack CLUB300
              Glentefamilie dræbt af gift i jysk yngleområde
              Rørsanger ringmærket af Jesper Brinkmann ved Keldsnor genmeldt fra Murcia, Spanien.             
              Guide til bestemmelse af tajgapiber og skovpiber ud fra stemmeoptagelser
              Fugles påflyvning af hegnstråd i vådområder III. Kurt Due Johansen           
              Fiskeørn og rovterne er fortsat ved Vejlen, Taasinge
              Nyetablerede Egensehytte Gyldensteen Strand. Jens Bækkelund             
              Vejrprognose 1 - september 2017 af Rasmus Strack. Club300
              Skagens Odde - En vildmark i Danmark. Naturstyrelsen
              Tophejre på Ærø af Lars Tom-Petersen på Club300
              10+ Best Bird Photos Of 2017
              Atlas over Danmarks ulve
              Gammel og ung Fiskeørn holder til ved Vejlen, Taasinge.             
              Se flotte fotos af isfuglen - Leif Kristensen og Bent Staugaard             
              Langeland succes som trækrute for rovfugle - Tråd på Facebook startet af Esben Eriksen
              Fugles påflyvning af hegnstråd i vådområder, version II. Kurt Due Johansen
              Hvepsevågetræk på Sydspidsen. Esben Eriksen
              Unge danske havørne spores via GPS + Se dem på GPS
              Starbirder Magazine, Birders for Birders             
              Nyd en naturoptagelse fra Agger Tange.      
              Tarup Davinde Over sø og land
              Sidste nyt om Vresen: " Endnu mere Vresen" + Kommentar nederst
              Vresen en onsdag i august. Steen Winkel
              Nyt fra "entreprenørarbejde i Nørreballe Nor august 2017".
              Reklame: "Gyldendal: Natur/update"
              Slagfalken på Værnengene. ABK + Slagfalk på Værnet: Ny art for landet eller endnu en burfugl?
              Sensationelt mange stenvendere på Vresen. Vagn Højkjær Larsen m.m.fl.             
              Ornitolog fangede vendehals: Som når ens holder vinder i Superligaen
              Ole Bo Olsen's hjemmeside
              Oversigt over DOF's lokalrapporter             
              Dof–Fyn tur til Sydlangeland d. 13/8 2017        
              "Slagfalk?" video. Per Bækgaard  Slagfalk på Værnengene – As Good as It Gets? Club300
              Dof Fyn's Naturpolitiske Udvalgs referat fra den 3. august 2017             
              Storke-eldorada Sydlangeland 10.-14. august 2017.             
              Sort stork webcam    -   Fiskeørn webcam  -  Stor hornugle webcam    
              Fiskeørn-webcam  Angreb på fiskeørnereden i Gribskov  Fiskeørn vender tilbage i rede
              Smedager storken har unge.
              Juni skestork ved Firtalsstrand var fra Holland             
              Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget             
              El-hegn kan være farlige for fugle. Kurt Due Johansen             
              Fyns fineste strandeng, Monnet er velafgræsset i år. Kurt Due johansen           
              Vresen i forandring             
              Kan fugle sørge?             
              Grågås med gul plasthalsring 0039 ved Bøjden Nor             
              Hvidvinget korsnæb er kommet til DK
              Vadefugletrækket ved Blåvand 1972-1973 af Henning Noer             
              Gode fuglefotos fra Audubon Photography Awards!
              Landsvaler vokser op i kanonbrag. Tommy Dalnæs
              Sydfynsk øhop med Sea Hawk     
              Ørnene ved Ravnholt hoppede af reden             
              Flere trækfugle ændrer adfærd og overvintrer i Danmark. Politiken
              Ørnewebcamera . 1 æg d 4. marts + nr 2 d. 7. marts  Unger d 13/4
              Skrigeørn-webcam Tyskland             
              Ulveunger på rad og række
              Top 100 Wildlife Photography Blogs & Websites for Wildlife Photographers             
              Naturpolitiske Udvalgs referat fra DOF FYN juni 2017

              Skovskadefotos plus mere... Erik Thomsen
              Svartbag – en alvorlig prædator på hættemågeunger. Kurt Due Johansen
              Gobi præstekrave/ Orientalsk præstekrave i Norge - next stop DK?  Video
              Feltbestemmelse af storryle             
              Bonapartemåger yngler på Island og fundet af danskere              
              Trist resultat for de ynglende Kongeørne i Nordjylland
              Odderen har genindtaget Fyn             
              Nyt fra bestyrelsen i DOF-Fyn             
              Nye bosteder til Refsvindinges strandtudser             
              Bjørnetur til Finland 2017. Leif Kristensen             
              Stormmåger i større stil har forladt Odense Fjord. Kurt Due Johansen
              Citronvipstjert - hvor svært kan det være !? Magnus Hellström              
              Nostalgi på hjemmesiden             
              Årets Råge-rapport 2017. Niels Andersen    -   PDF-udgaven

              Tamarisksanger versus sivsanger om foråret. Haaning på Pandion
              Sprogø - er vi nok, kan der laves en fugle-tur til Sprogø!     Obs på Dof-basen        
              "Grib chancen" af Andreas Bruun Kristensen
              Kasseprojekt Stor Skallesluger, opdatering 2017. Niels Andersen
              Kunstværk i Lundeborg             
              Faunaobs fra Øhavet fredag d. 2. juni 2017. Poul Vestergaard Rasmussen             
              Bulldozer på overdrev: Østfynsk landmand har fjernet fredet natur   Kort over overdrevet   GeoFyn
              Starbirder Vol 2. 1. juni 2017.                  
              Forårsringmærkning på Keldsnor Fuglestation af ringmærkergruppenfyn v/ Hans Rytter              
              Turrapport fra Romsø. Eva Clemmensen   
              Turrapport fra Sollerup. Sollerup , 16. maj     
              Skagens fuglefestival 2017
              DOF Fyn Naturpolitisk Udvalg referat april 2017.             
              Nordisk eller Sorthovedet gul vipstjert? Haaning på Pandion
              Find en sjældenhed: Tjek vipstjerterne. Haaning på Pandion
              Rørvig Fuglestation Rapport 2016. PDF-udgaven
              Nu falder Ti-øren......             
              Nyt fra DOF FYN bestyrelsens møde d. 1. maj 2017.
              Fugle-apps forstyrrer fuglene             
              Fuglefald over Langeland
              Spændende fugle på det vestlige Tåsinge             
              Brunt algegrums stopper fynske vinterbadere Gylle.dk          
              Havørn død af forgiftning eller fugleinfluenza. Øboen             
              Sengehalm til Stillits!             
              Gammel fynsk Strandskade. Ringmærkergruppen Fyn
              Transtatistik Hornborgasjön + Webcam
              Fuglemandssnak                     
              Havørne, vandrefalke og røde glenter foråret 2017
              Ny app: Mobilflora Pris: 39,00kr - you-tube
              Se også: Hindsholm
              Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, april 2017           
              Ingen vandrefalke ved Møns Klint i år :-(  
              Lige nu: Sådan finder du Rød glente! (Vejledning)
              Fænologien sejler. Haaning på Pandion             
              Dof-Fyns tur til Skåne marts-april 2017             
              Bliv bedre til at bestemme de svære sangere. Pandion Morten Kofoed-Hansen
              Sølvhejre ved Tange å, Østfyn. Poul Brugs Rasmussen              
              Sidste nyt om 3AAA - Sorthovedet måge             
              Blåhalseglæde af Haaning på Pandion             
              4 år gammel Sorthovedet måge er retur fra vinterophold.      
              "Albert er tilbage"  
              Forårsferejer ved Svendborg 2017!
              Undgå at fejlobse skærpiberne". Haaning på Pandion
              Gråsæl ved Rudkøbing færgeleje. Steen Winkel
              Døde fugle på Siø
              Opfordring: "Tag hensyn til havørnene – de ruger lige nu!"
              Gik du glip af foredraget om Bomholts "Kap Verde Øerne"? Her har du chancen
              Dof Fyn Naturpolitisk Udvalg Referat udvalgsmøde 11. marts 2017 
              Helt usædvanligt: Garvet fugleentusiast så ni havørne på Midtfyn
              Prognosen, forår 2017-1. Club 300

              Nyt fra Dof-Fyns bestyrelse, marts 2017
              Beder folk om at være 300 meter fra reden.
              Sæt uret efter fuglene
              Brilleand Lumsås Nordstrand
              Stationær stor skrigeørn i Skagen. Haaning/Pandion
              Kan nåes endnu! - Forårets fuglestemmekursus marts til juni. Dof-Fyn
              Hvinandekasse projektet nedlægges i Tarup-Davinde
              DOF Fyns årsberetninger
              Dof Fyn Generalforsamling referat, balance og årsregnskab
              Traner tanker på Taasinge.
              Sejl med M/F Højestene fra Svendborg til Skarø og Drejø
              Bysvalen i tilbagegang i hele Europa
              Referat fra Dof Fyn Naturpolitiske Udvalg januar 2017
              Tur til Pulken og Carl Christian
UDSOLGT Tofte i weekenden 31. marts med Dof-Fyn.
              Så kom der alligevel en kasse op til vandrefalkene. Mail fra Erik Thomsen
              Spor af ulve-DNA fundet på Fyn
              Første ikke svenske projektstorke har sat sine ben i DK.
              Atlas III kvadrat bingo
              Store Mosse webcam, Sverige
              Tips om fugle-fotografering og udstyr
              Google Timelapse
              Åbne lands fugle og skovfugle sulter!
              Trækruter for lommer
              Siden sidst december 2016 - februar 2017. Andreas Bruun Kristensen Club300.
              Nyt "Starbirder!" på gaden/nettet
              Ornitologer (Eske og Pelle) leverede varen: To havørne i et træ.
              Vinderen af Månedens Foto, januar blev Keld Skytte. Tillykke
              Stor konkurrence: DOF kårer Årets Fuglefoto 2017
              Holckenhavn Fjord virker som en magnet på Havørnen
              Feltbestemmelse af hedepiber. Henrik Haaning Nielsen, Pandion
              Grønlandsk blisgås. Henrik Haaning Nielsen, Pandion
              Fotokonkurrence: "Europas naturskatte" 
              Morten D.D.: Vandløbenes karismatiske fugle og Lærkernes tid
              Mere om oliefugle på Dof-FYN: "Behov for overvågning"  & "Også andre steder "             
              Olieramte fugle ved Fyns Hoved video + Få fugle skudt!
              Udryddet rovfugl tilbage i Danmark
              Duehøg i stærk tilbagegang i Atlas III
              Natugler mangler i Atlas III - Natugle Opråb
              Statens Naturhistoriske Museums ulvehjemmeside             
              Trækket hos de danske mursejlere, natravne og gøge!       
              Musvåger kæmper, men om hvad eller hvorfor!                Har du en forklaring?
              Langturen til Sønderjylland - turrapport ved Kell Grønborg
              Vintertælling af ørne d. 21. - 22. januar 2017.
              60 procent af verdens primater tæt på udryddelse. Videnskab.dk
              Var nøddekrigen i Gørlev tyndnæbbet eller tyknæbbet?
              Nyt fra bestyrelsen i DOF-FYN den 11. januar 2017
              Splitterne fra Nyborg genmeldt fra Sydafrika.
              Fuglenørden Sebastian Klein er besat af sjældne fugle DR  Natursyn
              Sæt alder på høgeuglerne. Haaning - Pandion
              Wildes Skandinavien - Dänemark. NDR
              Fugleinfluenza beredskab
              Evig kærlighed: Fjordternepar bliver sammen hele livet
              Flere fuglearter i DK. Politiken
              Nordlige blåhalse overvintrer i Indien
              Taksvale er Årets fugl i 2017. NOF
              Fynsk birdrace 1. Nytårsdag - Vinderen blev Jacob Sterup!  Se også DOF-Fyn
              Præriemåge i omløb - Læs Club300 og Pandion   Bloker
              Fuglefondens årsskrift 2016.   Fugleværnsfonden
              Nyeste referat fra Naturpolitiske Udvalg Dof-Fyn november 2016.
              De tre vildeste fugleoplevelser i 2016
              Ulven i Norge lever farligt!          Nyeste vedtagelse!
              Red skoven - Giv din underskrift!
              Hvad var årets fuglehit for dig? Pandion
              Svensk havørn kløvet af vindmølle!              Videnskab.dk
              Dyrk også agerlandsfuglene. Niels Andersen - Link til artikel: "Dyrk også agerlandsfuglene"
              Hvidsisken eller gråsisken? Kommenter gerne.             
              Hvidsiskenbestemmelse. Pandion
              Nyt fra bestyrelsen i DOF-FYN
              Hærfugl ved Munkebo i fredags.
              Førerfugle bliver gjort til skamme - når de farer vild
              Naturen er skrevet ud af nyt klagenævn. DN
              Væverfugle i elletræerne – gråsiskener på besøg. Morten D D
              Vivara's webcam med bla a Musvit, Isfugl, Kirkeugle, Slørugle bl a.
              Vær med igen i år: Markviber eller engviber?  Google-Map
              Kirkeugler i Aalborg Zoo (Kræver login)
              Jo vådere, jo Vibere. Niels Andersen + De 114 småsøers land
              En helt almindelig dag på Savannen. Den 11. november 2016.
              Sjældne ynglefugle er i farezonen i danske skove. DOF
              Kæmpesejr for naturen: EU freder love, der beskytter naturen
              De store lokaliteter i efteråret. Club300
              Gærdesanger med sibirisk blod!. Gedser på Pandion.
              DOF-Fyn's Naturpolitiske Udvalg. Referat udvalgsmøde d. 16. november 2016.
              Shh... Fortæl ikke til nogen, at Snatur linker til: "Starbirder - Birders for Birders"             
              Opfølgning på "Azurmejse på Langeland?"
              TURRAPORT - Vestfyn tur 25. november 2016
              DOF-Fyn's Naturpolitisk Udvalg. Referat fra d. 25/10-2016
              Forsker flyver 7000 km med pibesvaner
              Nyt fra DOF-FYN bestyrelsen             
              BOOM! American Tree Sparrow i Skåne! Club300
              Sibirisk jernspurv i Hirtshals
              Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation, efteråret 2016
              Tophejre ved Slivsøen, 4. november 2016. Club300
              Hærfugl på Fyn?            
              Rejsebrev fra Sønderjylland. Poul "Brugs" Rasmussen
              Skærbæk-fisker fandt sjælden sværdfisk
              Naturfond vil købe Mandø og skabe paradis for trækfugle
              Bliv klogere på de små sibiriske sangere KMO 2015
              Keldsnor Fuglestation – efterårssæsonen 2016 + KNF-kalender + KNF på Dof-Basen
              Nyt fra Dof-Fyn
              11 spetakulære fotos fra 2016

              Aldersbestemmelse af Sibirisk jernspurv. Amur Birds Project
              Sibirisk jernspurv DK . Antal. - Se kort - Video
              Skrigeørnen Tönn sender igen  Tönn's trækrute  Tönn's vinteropholdssted
              Flotte naturfotos Audun Rikardsen
              Knudshoved Fuglestation. "Småfugle i krattene". Eske Morthensen   
              Felttræf program 2016.

             "Ørnedag" ved Brændegaard Sø. Foto Finn Skov
              Sibirisk jernspurv på Stubben Club 300
              Hvidkindet værling på Fanø! Club 300 + Pandion
              Hvor er tranerne på træk lige nu?
              Referater fra Naturpolitisk Udvalg DoF-Fyn
              Gamle og unge havørne ved Brændegaard Sø                Se fotos...                 
              En dag på KNF             
              Havørnene ved Brændegaard Sø
              16 sølvhejrer ved Brændegaard Sø!             
              Lille kjove og alm. kjove - forskellen. Pandion
              Hermelin ved Vejlen, Taasinge. Foto og tekst Poul Brugs.

              DOF-Fyns nye lokaler. Se flere fotos på DoF-Fyn-Web
              Blå glente ved Gedser den 15. september 2016. Club300

              Bestil Fugleåret 2015!
              Se hvor de danske kongeørne opholder sig lige nu!
              En sjældenhed. Erik Ehmsen
              Scanbird katalog 2017
              Langeland august 2016. Esben Eriksen
              Delfin, Søby havn onsdag d. 7. september 2016.   
              Tur-rapport fra Polen maj 2016
              "Jægere" er klar lige uden for fuglereservat, Tryggelev Nor!  Læs også kommentarerne!        
              Hvilken fugl set den 4. september ved Tryggelev Nor?
              Trofast fiskeørn ved Vejlen Taasinge. Foto: Finn Skov
              Naturstyrelsen retablerer strandengene på Vigelsø + Bilag: Projektkort + TV2Fyn
              Jordløse's Sorte stork på Sydlangeland i dag!
              Sort stork ved Jordløse. Tekst Kirsten Pedersen og fotos Leif Kristensen
              Nyt fra DOF-Fyn's bestyrelse
              Tre Hvide storke ved Brahetrolleborg
              Vandrefalkeunger muligvis stjålet på Møn
              Fuglefotos 2016
              "Stære går til ro", Taasinge Vejle den 23. august 2016
              "Poul Brugs og fuglene" side 19/32 i Lokalavisen
              "Hjernekassen" med Allan Gudio Nielsen på P1
              Hvid stork på Midtfyn. Tekst og foto Lars Peter Bøgner
              Fotos fra Keldsnor. Fotograf Erik Thomsen
              Lattermåge på Bornholm d. 16. august 2016 Club300             
              Dof Fyn, Naturpolitisk Udvalg. Referat fra udvalgsmøde 2.august 2016.
              Ny generation af leucistiske solsorte ved Lundeborg
              Barycz River Valley Polen. Britta Larsen og Henrik Kalckar
              Skestorke, Vejlen, Taasinge
              Odinshane i Keldsnor             
              Nyt dansk storkepar giver løfter for fremtiden. Pandion
              Storke-webcams
              Norsk fuglefjeld - webcam             
              Jomfrutrane Bøtø Nor den 31. juli 2016.
              Frøgræsslåning tilrækker rovfugle. Erik Thomsen             
              Græsslåning tilrækker rovfugle. Bent Staugaard Midtfyns Naturfoto
              Kom på "flyvetur med Havørn". TV2
              Noget helt andet end natur: Gode portrætter ;-)
              Højpotent højsommer. Pandion
              Pæne fugle – ingen overraskelser, Ærø 17. -  25. juli 2016
              Aftenshowet om Atlas III, men mest quiz! Erik Agertoft

              Vadefugle i Keldsnor. Fotograf Erik Thomsen
              Gåsegrib fra Jylland er nu i Italien
              Helgoland slår til igen, igen!
              Efterlad ikke fiskeredskaber i naturen!
              "Svalelivet kan være farligt II". Tommy Dalnæs
             Natugle i hvinandekasse ved Tarup Davinde af Erik Thomsen
              "Albatrossen - en drøm blev til virkelighed" af Jan Lindgaard Rasmussen
              Historien om Gedehamsen & Snyltehvepsen. Tommy Dalnæs.             
              Atlas nyhedsbrev Fyn juli 2016
              Nye vurderinger og anbefalinger om fuglelivet i Tøndermarsken
              Tysk ørn har boet to år på Taasinge
              Norsk havørn              +            Fiskehejre
              Natuglekamera
- Havørnekamera
              DOF's havørne kamera er nu igen online - God 2016 sæson! Nu med 2 unger
              Musvåge web-cam
              Stor hornugle-TV. Pandion
              Lunde Larsen nægter at stoppe giftregnen over danske æbler. Gylle.dk  
              Status på Stor skallesluger kasseprojekt, Svendborg Kommune 2016 af Niels Andersen
              Nyt fra verden: Mangrovehejre
              Gåsegribbene i Nordjylland. Foto: Lars Paaby + Club300 finderberetning
              Isfuglene på midtfyn er klar med andet kuld.
             Strandtudser reddes ved opdræt bl a på Skarø            
             Lilly og Niels's rejseberetning fra Columbia februar 2016         
             Si nei til jakt på kongeørn – støtt NOFs underskriftskampanje
             Starbirder. Birders for Birders             
              Lars Hansen, Nyborg er død!          Mogens Ribo's nekrolog   
              Lille Fugl - stort hit           
              Er Nordisk lappedykker ynglefugl ved Odense Fjord? Af Kurt Due Johansen
              Vanvittige jagtforhold på Vadehavsøen Mandø. Gylle.dk
              Sinkiang-løvsanger Netfugl + Læs mere på Pandion + Fotos + TV2
              Maj måned på Turdus-Sound ved Gunnar Knudsen
              Ringmærkning af Havørne
              Læs sidste nyt på Fuglestation Nordlangeland
              "Sort Sol" over Bjørnemose af Finn og Susanne Skov
              Sidste nyt om Hvide storke på Langeland den 13. maj 2016.
              Svendborgs Rågekolonier er atter talt op , sæson 2016. Niels Andersen
              Skal fjorden have ro eller roere
              Fynsk Nattergal ER den ældste!             
              Øresvin ved Nyborg havn den 12. maj 2016.       
              Sorthovedet måge på hustag i Odense. Kurt Due Johansen  Tidligere artikel
              Hvornår kommer fuglene?  Fuglestation Nordlangeland
              3.160 km! Ringmærkergruppen Fyn ved Jacob Sterup
              9V44864, Nattergal – ny aldersrekord? RMGF ved Hans Rytter
              Så er der danske storkeunger (hm.. æg)

              Isfugl starter på andet kuld i år. Erik Thomsen
              DR- Det stor Fugletræk 
              Langeland 2016. Opdatering 2/5. Ringmærkergruppen Fyn           
              Spurvehøg på jagt BBC
              Mysteriet om ørnedrabet   Rejsebrev: Høgedræberen
              30 gratis dage med BirdAlarm                   
              Kongeørn på Fyn i Bededagene             
              Sy'Fyn i havørneperspektiv
              Mysteriet om ørnedrabet   Sidste nyt fra Dof  Rejsebrev fra i den 28. april
              24-28 April på Fuglestationen.  Fuglestation Nordlangeland
              Lesbos mangler fuglekiggere
              Nye tiltag i DOF-Fyn forbindelse med Fuglværnsfondens 50 års jubilæum.
              Havørn dræbt af vindmølle nær fuglereservat
              Havørn i uheldig nødlanding. Facebook
              Havørn i livsfare: En uhyggelig mordserie! (På tysk!)
              Bøgen er sprunget ud ved Svendborg og Nyborg             
              Lunderne sulter ihjel!
              Nordlangelands Fuglestation's blog med mulighed for kalendertilmelding!
              Havørn skudt på reden
              I Norge tæller de måger!
              Storke på vej mod nord i tusindetal - det tegner til et godt storke-år + Smedager
              Traner webcam Hornborgarsjön  1 2 3  +   Antal traner
              Endnu en død kongeørn: Kamp om tronen i Store Vildmose
              Referat fra mødet i DOF FYN's Naturpolitiske Udvalg marts 2016.
              Gunnar Knudsen og Søren Bøgelund hjælper fuglene 1982
              Ringmærkning Eliat: Anders Odd Wulff Nielsen, Heidi Vibe Frederiksen
              Røde glenter på Fyn - Facebookopslag
              Utryddelsen av vipa
              Fuglene i Kerteminde Fjord og Kertinge Nor af Kurt Due Johansen og Steen Lauritsen
              Langeland 2016. Ringmærkergruppen Fyn
             "Årsrapporten 2015: Projekt ørn"
              ”Gyldenssteen Strand 2012-2015 – en undersøgelse af fuglelivet” af Kurt Due Johansen
              Toplærke på Fyn
              Lille flagspætte - den svære kunst at finde den som ynglefugl
              Fugleværnsfonden fylder 50 år
              Hillerstorp – Utfodring av Kungsörn och Havsörn
              Kongeederfuglen i Svendborgsund. Finderberetning: Kristoffer Hansen Club300
              Kortnæbbet gås X56 ringmærket i Norge og nu i Vestjylland
              Dusør på 50.000 kroner i sagen om skuddræbt kongeørn
              Dværggås - sammenarbejde over grænserne!
              Fuglebilleder fra Tasmanien. Bent Staugaard             
              Her befinder "vores" Sorthovede måger sig om vinteren.
              "Den flyvende Dør" fotograferet af Finn Skov - Nu ringoplysning - "Det er en tysker"
              Lesvos Birds 2015
              Dansk kongeørn fundet skudt ved Limfjorden
              Første lune forårsdag gav årets første landsvale
              Nordmænd kan noget, som vi kan lære af!
+ Hele forslaget
              DOF-Fyn: PR-gruppens rapport fra "Ørnens Dag" d. 28/2-2016
              100 uglefotos
              Ulve-debat
              En dag skinner solen også på en birders skop!
              Bramgås og Kortnæbbet gås tælles denne weekend
              Stille før storm - daglig rapport fra Nordlangelands Fuglestation
              Bevar Flådeegene i statsskovene!
              Eight million birds killed illegally at 20 Mediterranean locations each year
              Åbent hus i Sandbjerggaard Forskningsstation af Leif Kristensen
              Hybrid pibeand/gråand ved Nr. Broby -Lundegård. Leif Kristensen
              Storken er allerede tilbage... i Tyskland
              Nora - Hjortø
              Skuddag på Hou. Nordlangelands Fuglestation
              Kongshøj å en februardag af Tommy Dalnæs
              En fynsk ornits prøvelser i nordvestgrønland 250 km nord for polarcirklen
              Muren, The Wall eller die Mauer - eller bare tåget!
              Henrik Knudsen i medierne i dag   + JVS
              Nordlangelands Fuglestationen i Øboen             
              På lørdag går Eske op i en spids..
              Hunden kunne ikke stoppes ved Bøjden Nor!
              Operation Vinter-MEGA. Club300
              Skånsk Rødben ved Slipshavn
              Kyabobo National Park 11/2 - 12/2-2016 OddBirding
              Nordlangelands Fuglestation Strategi og drift Februar – Juni 2016
              Islom i vinterdragt - en guide til aldersbestemmelse
              Daboya 10/2-2016 (Egyptian Plover) OddBirding
              Forårstrækket går i stå...
              Dof-turen i søndags
              Mole National Park Anders O W Nielsen
              Fugletællere har spottet næsten 300 havørne gennem tågen

              CES 2015, “Lunget”. Michael Højgaard og Hans Rytter
              Årets 2015 som det gik i DOF-Fyn regi.
              Velbesøgt ATLAS III møde lørdag den 16. januar                         
              Samvirkes fuglequiz
              Julegættefuglequiz af Rune Sø Neergaard Club300
              Jægere kræver flere skydefugle            
              Hellig ibis Rudkøbing Vejle den 29. - 30. november 2015
              De første lysbugede knortegæs set den 20. nov. 2015 set af Kurt Due Johansen
              Ny viden om tredækkerens imponerende træk

              Fotos som du gerne ville have taget!
              Himalayasanger og brun løvsanger på Stevns. Pandion
              Weekendens snekaos forårsagede fangeflugt i Skåne             
             Gode råd og nyttige tips om at fodre fugle på foderbrættet i haven
             Ørkensanger – etterlengtet, ettersøkt og funnet            
             Bortførte gøge er overraskende selvstændige Videnskab.dk            
             Turrapport fra Vestfyn d. 15. nov 2015 med DoF-Fyn af Poul-Asger Olesen
             "Let´s twitch again", Henrik Haaning Nielsen Pandion            
             Foredrag og billeder fra Chukotka i Sibirien d. 18/11 af Mads Syndergaard Husk tilmelding!            
             Alkeshow på Horseklint Mogens Ribo, DOF-Fyn + Video
             Høgeuglen fra Bornholm + Video  TV2 Bornholm            
             Byg dit eget fuglehus
             Blåstrupene overvintrer i India og Pakistan Av Frode Falkenberg
             Bartramsklire mandag den 9. november, Snatur-bloggen + video med finderen
             Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2015 af Jacob Sterup            
             Bartramsklire og nu er den måske væk Club300

             Bartramsklire Værnengene fundet og foto af Birthe Lindholm Pedersen + TV2
             Ny blog fra Anders Odd Wulf Nielsen: oddbirding.blogspot.dk
             Seks Sølvhejrer ved Nakkebølle Inddæmning d. 27. oktober 2015
             Støt op om Skerylen   +  Læs også Pandion
             Røde glenter ved Vantinge lørdag den 24. oktober. Fotos Erik Thomsen            
             Hvordan går det med fuglene efter digebruddet på Vigelsø? Af Kurt Due Johansen (Tidligere ...)
             Ni havørne-unger vokset op ved Ravnholt siden 2012
            Ornitologer: Er regeringens naturpakke fyldt med varm luft?            
             Rød Glente på Fyn 2015 af Per Rasmussen            
             Grønspætte ringmærket på Østfyn. Hans Rytter            
             Tysk langtidsprognose for november
             Dansk naturforvaltning er amatørernes legeplads            
             Vipe, tjeld og lunde med på ny global rødliste NOF            
             Keldsnor Fuglestation – så er vi i gang med sensommer-/efterårssæsonen Kalender
             Rød glente overnatter dette efterår ved Vantinge af Tommy Dalnæs
             DOF Fyn aften d. 20. oktober 2015            
             Fantastiske oktober af RingmærkergruppenFyn  
             Klimaforandringer ændrer på sammensætning af vores fugle            
             Den lydløse flyver
             Fugleflugt: Naturen skal genoprettes på Fyn
             Sorthovedet Sanger, han på Mandø 20.10.2015 Club300
             Randzoners effekt DR.dk

             Hvordan kan en fugl, der vejer seks gram nå til England?
             Den kluntede blishøne kan flyve langt
             Minister-gave til jægerne Gylle.dk
             Natursyn: Frø på spring med Henrik Bringsøe
             Keldsnor Fuglestation – opdatering 4. oktober af Hans Rytter
             Nyt fra Vestkysten af Poul Brugs Rasmussen
             Felttræf 2015 – Program    På Pandion
             Aftenfalk – sådan kender du den fra lærkefalk af Klaus Malling Olsen
             To gange rød by Ringmaerkergruppenfyn             
             Tusindvis af naturbeskyttede arealer er ødelagt i Danmark

             Danmark får flere besøg af sibiriske sangfugle            
             Prognosen - primo uge 41 Club300
             Har en råbuk hjørnetænder? Foto: Erik Thomsen
             Bliv klogere på de små sibiriske sangere
             Euro BirdWatch 2015 d 03.- 04. oktober 2015

             En fin dag på KNF af RingmærkergruppenFyn
             PGW VII, Mandø 25-27.9.15 – afrunding - Tillykke AOWN  + RSN's blog
             Prøv kræfter med udækkede atlaskvadrater - en opfordring!
             Vær med til at kortlægge padderne
             Undersøgelse: Vær med til undersøge vibernes ynglebiotop        
             Fyns Amts Avis: Vil du dele en tur i naturen?
             En næsten “100” dag Nyt fra KNF
             Ny bredtægebog hos Apollo-Books
             Indspil til forvaltning af bramgås
             Miraklet i Engsøen på Gyldensteen af Kurt Due Johansen
             Opfordring om foto af langhalet digesvale ved Brændegaard Sø            
             Miraklet i Filsø
             Fremvisning af ringmærkning Sydlangeland i dag søndag d. 13. september 2015
             Naturens DAG 2015 d. 13. september
             "De kigger på fugle"
             Godt nyt for Sneuglerne i norden, 65 ynglepar i år skriver RoadRunner
             Sådan findes en Tredækker
             Er det det vi vil med vores mest værdifulde naturområder, jagten i Odense Fjord af Kurt Due Johansen
             Hør ringmærker Jan Holm m. flere fra Gulstav Mose i Natursyn            
             "Mere natur til Fyn – fynboerne og fynsk fugleliv” Refererat DOF-Fyn
             "Ram gumpene og vind" Pandion - Forlænget til d. 7. sep.
             Tråd fra BioBlitz, Gulstav Mose den 22. august 2015
             Keldsnor Fuglestation – opdatering 24. august 2015 ved Hans Rytter
             Danmarks største rovfugl: Havørneunger på Fyns Hoved            
             Stop nu den ulovlige fangst omkring Middelhavet
             Det myldrer med moskusbukke af Carsten Hunding
             Lille fremgang for ynglende skarver 31.076 i 2015
             Måske er ulven nået til Vestfyn
             Så kom 100+ dagene endelig i august
             Prognosen ult. august af Rasmus Strack. Club300
             Lille tårnfalk ved Blåvand ?
             Danmark har fået en ny art guldsmed
             Fiskeørn webcam
             Hyllekroghavørnene
             Fiskehejrekolonier via Google Maps. Ide Mogens Ribo.
             Havørne jagter "Kong Albert"
             Natursyn: Spættefugle Allan Gudio Nielsen
             Delfinerne fra Svendborg på video
             Digesvale med tysk ring på KNF af Hans Rytter
             Husk Bioblitz, Gulstav Mose i dag kl 10:00 - 22. august 2015
             4 Havørne til Ålegilde
             Blygrå rapssnudebiller i mængder i øjeblikket
             Drone nedlægges
             Tyskerne undersøger farvevarianter hos Musvåge - Skema-PDF
             Natursyn: Insekternes supermodeller            
             Øresvin på vej mod nord set ved Nyborg
             Danmark har vendt viben ryggen og Manualen til landmænd! DOF-nyhedsbrev
             Rapport fra Gotland uge 26 juni 2015 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
             "Tøsingerne"s udstilling sommeren 2015.
             Se Bent Staugaards flotte fotos fra Canada på midtfyns-naturfoto.dk
             Nej til storvildsjægeres jagt på løver!
             Hvalfærgen til Korsika, 2015 af Arne Bruun            
             Naturgenopretning og kunst ved Sollerup af Leif Kristensen
             Vi redder kysterne. Vil du være med?            
             Amerikastorlom – ny art for Norge
             Øresvin ved Odense Fjord
             Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr. Heidi Vibe Frederiksen & Anders Odd Wulff Nielsen            
             Status for Mellemflagspætte i DK. Tim Hesselballe Club300          
             Sort stork webcam fra Baltikum - forlod reden medio juli!
             Havørne igen ofre for gift           
             Storkeungerne i Smedager blev ringmærket
             Skovrider Staun  - nekrolog af Nis Rattenborg formand DN-Langeland             Ø-boen
             Video: Hvidskægget terne Salme Nor d. 3. juli 2015 optaget af Anders Odd Wulff Nielsen
             Havørn Letland
             Kirkeugle i Holland på webcam
             Ny lille fugleperle I Kerteminde kommune af Mogens Ribo Petersen DOF-Fyn
             Citronvipstjert - husk at blive på P-plads
             Amerikansk Skarveand – The end is near...af Tim Hesselballe Hansen Club300
             Skestorken sætter rekord som ynglefugl i Danmark
             Musvåge Letland
             Rovfugle i felten, Klaus Malling - en anderledes anmeldelse af Rasmus Strack Club300
             Hættemågekoloni på hustag i Kerteminde
             Book en Shelter     
             Hvepsevåge webcam
             Stor hornugle igen på nettet
             NATUR-tur i Rødme Svinehaver i aften d. 24. juni 2015
             Canadagæs – hvorfor nu? af Tim Hesselballe Hansen Club300       
             Rørdrum webcam - ungerne er fløjet fra reden
             Lovløsheden hersker, når danskerne lufter hund            
             Halemejseynglesucces ved Tange å tekst og foto Poul Brugs Rasmussen
             Video: Citronvipsjert optaget af  Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
             Citronvipstjert - ny ynglefugl for Fyn og Danmark             +            Club300

             Sumpvibe Dalarna, Sverige
             Sortstrubet bynkefugl ynglende på Fyn (Ærø) for 2. gang            
             Rethink Urban Habitats - kom nu København - Odense - Svendborg!
             Forsøg på ringmærkning Filsø 2015 Karin Gustausen            
             Sjælden fugl set på Grenen     +      Club300
             Find foråret - Nyt Forum
             Nyeste Miljø og Natur den 2. juni 2015
             Spændende med mange Aftenfalke på vej fra Sydeuropa
             Turrapport fra Romsø lørdag den 30. maj 2015. DOF-Fyn af Ole Bog            
             Større hættemågekoloni på hustag midt Odense By!
             Bekæmp Bjørneklo  -  Japansk pileurt
             Den opdaterede fynske fugleliste (25/5-15) af Michael Mosebo Jensen         
             Finderberetningen: Sumpviben af Martin Strømkjær            
             Ny art for Fyn: Sumpvibe af Michael Mosebo Jensen            
             Diget på Vigelsø bør snarest renoveres. Af Kurt Due Johansen
             Lattermåge ved Krogsgård Grusgrav Club300 
             DOFFYN-Pomeransfugletur til Skjern Enge.Tekst: Ivan Sejer Foto: Kim Møller
             Hejrekoloni fældet ulovligt i Odense
             Digesvaler ved Lundborg truet igen!
             Sidste nyt om "Stor skallesluger projektet"            
             Svendborgs råger for 12. gang optalt af Niels Andersen            
             Hvor yngler gråspurve frit i træer?
             Nu dukker store natugleunger snart op           
             Sæsonstart 2015 af Ringmærkergruppen-Fyn af Hans Rytter             
             Nu kan man tage på Nattergaletur- den er ankommet!
             Albatros på havnen i Hirtshals            
             Når Staten vil, så kan den! Maden på Helnæs af Kurt Due Johansen
             Hvor mange hvide storke er der på Fyn lige nu?
             Hybrid Sorthovedet/hættemåge ved Mellemstykket Club300           
             Sidste nyt fra Gyldensteen - april 2015 af Jens Bækkelund og Kurt Due Johansen            
             Fugleværnsfondens tur i dag d. 3. maj til Gulstav og Tryggelev Nor 2015             
             Første Vibe-unger ved Egense, Svendborg            
             Havørn plyndrer Sort stork rede
             Rapport fra DOF Fyn-tur til Mandø d. 19. april af Vibeke Sørensen
             Transtatistik Hornborgasjön        Webcamera 3 stk - vælg Live 
             Steppehøge - den store guide til køns- og aldersbestemmelse af Klaus Malling Olsen Club300
             Sorthovedet måger fra Sydfyn af Lars Hansen            
             FANTASTISK FUND: Mellemflagspætte på Ærø af Lars Tom-Petersen
             Havørn ved Møgeltønder død af gift!            
             Rødhøne på Sydlangeland
             Invasion af Rødtoppede Fuglekonger på Sydlangeland af Michael Mosebo Jensen
             Maltas jægere kan fortsætte med forårsjagten Gylle DK af Kjeld Hansen
             Landsvale kom massivt i går den 11. april 2015 - den første den 9. april
             Lille præstekrave ved Birkum, Tarup Davinde af Per Rasmussen
             Historie fra Felten: Grønspætter på Langeland af Anders Mørup-Petersen             
             Mellemskarvens tilbagekomst til Danmark i 1930-erne. Af Claus Dalskov 
             Jane Ditzel, Langeland            
             Kødædende kæmpefugl fra fortiden fundet i Sydamerika            
             Farvemærket Skarv fra Mågeøerne er i Skagen
             Skagen Fuglestations Blog ved Anders Odd Wulff Nielsen            
             Natursyn DR1: Truthornet og de andre nye fugle i Danmark
             Nyt fugletårn klar i dag ved Gyldensteen            
             Fantastisk fund i Antarktis 1.april 2015.
             Sensationel video af æggetyvens besøg i havørnereden
             Det flyder med plastik og net i Skagerrak    Se også Mikroplastik        
             Nyt fund af ulovlig fælde - denne gang Fyn            
             Tysk havørn C743 henter føde på Ærø
             Store Mosse nationalpark Webkamera
             Havørneæggetyven ved Hyllekrogen
             Flere og flere ankomster på Fyn
             Forårsferejevideo fra Sofielund 2015            
             Tranetræk 2015
             Hold afstand til ørnereder
             En opfordring: Forstyr ikke ørnene!
             Sønderjylland i uge 10 af Poul Brugs Rasmussen
             Storke på træk eller Hvepsevåger eller Tjaldur FU
             Danmark før og nu (2014 - 1954) og  se, hvor meget natur er forsvundet!
             Naturdatabase App Ver 2.
             Store Skrigeørn på Langeland marts 1978... af Jan Stener Jørgensen                        
             Prognose for weekenden Club300            
             Endnu et vandhul er fyldt med Forårsfereje
             Springfrø vandrer på Taasinge
             "Kasseprojekt for stor skallesluger 2015". Niels Andersen m.fl
             Traner set på Fyn indtil videre!            
             2 Gråmåger på Langeland den 22. februar 2015! Af Jacob Sterup     
             Forårsferejene er fremme nu!
             Verdens hasselmusforskere besøger faunapassage 2014            
             Find foråret (Forum): Storkene er ankommet umiddelbart syd for grænsenLæs Facebook           
             Følg 6 Fynboer på rejse til Japan lige nu!
             Så er storkene på vej mod nord
             Vil du støtte Nepals gribbe? - så er muligheden her.      Se også Øboen
             Ung vintertrane på Langeland           
             Det fynske Helnæs-naturprojekt blandt de bedste i EU på Gylle.dk            
             Nyt fund af Mellemflagspætte, 10.2.2015 af Henrik Brandt på Club300            
             Mellemflagspætte fundet i Draved Skov.   Se hvor :              
             Find obs af en fugleart i DK         Fx Hvid vipstjert   
             Kongeederfugl ved Bergen, Norge
             Forskellige ornitter
             I USA er den populære Monarch-sommerfugl truet DR1
             DN og Guldborgsund kommune har gjort noget for sjældne padder
             DOF-Fyns generalforsamling 2015
             Tillykke til Niels Andersen med titlen: "Årets DOF-Fynbo" Formandens tale til NAN
             Mere naturforvildelse, mindre naturforvaltning  Gylle.dk    
             Havørn fanget i fælde giver fængsel i Norge
             Ringmærkernes digitale guide fra Øland
             Gråmåge/Stormmåge fra Sydøstfyn debat på Facebook  
             Nye fotos i "Gamle billeder" - Tak til Kurt Hansen            
             Mindst 346 ørne holder vinter i Danmark
             Turrapport fra Stige Ø.Gunhild Brink på DOF-Fyn            
            
DOF-FYN tilbyder Fugle UDSOLGT stemmekursus i foråret 2015
             Kvækerfinkerne ved Haiger-Steinbach + 2
             Indiske gæs tager en rutsjebanetur            
             MEGA: Dværgflagspætte (Picoides pubescens) ved Fredericia i 1902   
             Ca 38 havørne set på Fyn søndag den 25. januar 2015
             Club300 's webshop - Nyhed!
             Rød glentes fælles soveplads ved Allested på Fyn
             Årets fugl i Norge: Årets fugl er havelle            
             Status på sidste weekends glentetælling: 268 overvintrende glenter
             Sånn overlever småfuglene vinteren                   
             Danmarks ørne skal tælles i weekenden - Tæl ørne den 24.- 25. januar 2015
             Find "sjove" ænder ved Blåvand!        
             Langtur til ..  Blåvandsområdet .. Ring og tilmelding Michael Mosebo 2682 0729
             Folkeafstemning om forårsjagt på Malta skydes i gang            
             Cypern og ulovlig fuglefangst
             Ulovlig fuglefangst på Langeland! - ?             
             Krydsning mellem Gråspurve og Skovspurve Club300
             Norsk undersøgelse af Ederfuglbestanden ved Vest-Ager Fylke           
             Hvem finder Dværggåsen? Af Morten Bentzon Hansen            
             Genmelding af Almindelig Ryle ringmærket på KNF. Hans Rytter
            Tæl glenter i dag søndag den 11. januar 2015
             Flest arter på årets første dag: 44 arter. Tak til deltagerne.      
             Truslen om en himmel uden fugle DR2            
             Så er de her igen - de lysbugede knortegæs. Kurt Due Johansen            
             Dværgtrappe samler twicherne i England på årets første dag      
             Hr. Sandtjenna, norsk fjeldvåge på vinterferie i DK
             Hvad der interesserede vores nordlige nabo i 2014
             Mellemflagspætte hitter på Gotland
             Lilly Sørensens og Niels Bomholts rapport fra Taiwan november 2014
             DOF-FYN tilbyder Fuglestemmekursus i foråret 2015
             To Hærfugle på Fyn!
             Tæl glenter den 10.-11. januar 2015
             Tæl ørne den 24.- 25. januar 2015            
             Store Mosse nationalpark Webkamera
             Vibealarm 2014 af Niels Andersen
             Plejegruppe for Strandtudser - Tarup-Davinde            
             Webcam 1 døgn eller 30 dage            
             Fugleåret ved Svendborg af Niels Andersen  - december - Læs hele bogen!
             Levende hegn bliver til hække af Niels Andersen og mere på Mit Fyn.dk            
             Nye atlasprojekter i 2015: Padder og krybdyr
             Dværgværling på Sydhavnstippen d. 22. nov. -? af Jan Speiermann Club300
             NU ER DEN HER! Finderberetning - Gråstrubet Drossel af Anders Odd Wulff Nielsen            
             Usædvanligt tordenvejr rammer uheldige gæs  DMI          
             Ringmærkede Kaspiske Måger i Bagenkop Havn af Jacob Sterup RFW
             Kort resumé af CES-mærkningen 2014, Lunget. Michael Højgaard og Hans Rytter            
             Europæisk rødhals skaber røre i Kina
             Spændende med flerårig overnatningsplads for Rød glente i DK
             Sort sol - video
             Arbejdet i "Det Grønne Råd" i Svendborg kommune af Niels Andersen
             Norsk rapport om Stor hornugle i Norge           
             Trods dødsulykke: Æbelø-rute forbliver i mørke
             Dobbeltgenfund af Rødhals! Ringmaerkergruppenfyn ved Jacob Sterup
             Endnu en Gransanger genmeldt fra Spanien (torsdag d. 27. nov 14) Jacob Sterup
             Metoder til vurdering af levesteder for ynglefugle (lidt nørdet!)
             Nyt fra Gyldensteen IV af Jens Bækkelund og Kurt Due Johansen, DOF-Fyn (I, II, III)
             Norsk ringmærkningsatlas online med genfund!
             Intensivert kamp mot forgiftning av fugler
             Naturstyrelsens vilde heste er i topform            
             Universet
             Levende hegn bliver døde hække, september 2014. Niels Andersen       PDF     
             Ung dansk skestork besøger De Kanariske Øer
             Efteråret 2014 på KNF af Jacob Sterup
             Nu er det tid for Enkeltbekkasiner af Kurt Due Johansen, DOF-FYN
             Forsvaret og naturen
             Hvem kontrollerer landbrugets sprøjtning? Carsten Friager
             Nyt fra Gyldensteen III af Jens Bækkelund og Kurt Due Johansen, DOF-Fyn
             Nyt vådområde ved Hårby Å af Kurt Due Johansen
             Duehøg (Accipiter gentilis) årets fugl i Tyskland 2015             Duehøg video WDR
             Prognose for operation Find et HIT!!
             Operation "Find et HIT" fra 8.nov. -16. nov. Club300
             Fotos af den mulige Dværgørn ved Sønderhjørne er kommet!            
             Gråsejler - Mursejlerkomplekset og Mandø fuglen            Bestemmelseslitteratur
             Nyt fra Gyldensteen II af Jens Bækkelund og Kurt Due Johansen, DOF-Fyn
             "Åbne atelierdøre", Taasingekunst i dag den 16. november kl: 11-17
             Referat fra DOF-Fyns møde med kommunerepræsentanter og naturpolitisk udvalg            
             Alpesejler på Bornholm seneste dage!     Dof-basen  Club300
             "Landmalerne"  - SAK-udstilling fra den 26. oktober
             "Fugleøen - Vigelsø" + DANE på Johannes Larsens Museum            
             Træet med ørnereden ved Skovsgaard er væltet       
             Nyt fra Gyldensteen af Jens Bækkelund og Kurt Due Johansen, DOF-Fyn            
             Færre fugle i Europa læs på - JP - DR - NOF            
             Sjældne fugle findes via Facebook (i Norge)            
             DDR-derude            
             Naturplan Danmark          
             Fugleåret ved Svendborg af Niels Andersen  - oktober - Læs hele bogen!
             Holland har spansk spurv - se spurveflokkene godt igennem
             Fugleprognose for uge 43.-44. Klaus Malling Olsen for Club300            
             Røde glenter status på Fyn af Per Rasmussen            
             Hvilken fugl, Lundeborg? Poul Brugs Rasmussen
             Nyt fra DOF-Fyns bestyrelse med bl a Jagt, Tårnenes Dag m.m.
             The Chrø Double 2012 - hele historien! af Sigrid Kistrup Ilsøe
             Bramgås i fast rutefart Danmark - Rusland i over 10 år            
             "Gul sol" i GULstav Mose                         
             Fugleprognose for uge 41.-42. Klaus Malling Olsen for Club300            
             Enkeltbekkasin tror den er usynlig         
             Gråspurvehanners udseende efter alder og årstid. Poul Brugs Rasmussen
             Gedser har fanget DK's førsteFoto: Anders O.W. NIelsen Gråstrubet drossel  I       
             Mulig Stor skrigeørn på Sydlangeland            
             Felttræf 2014 - program           Google-map 
             Fanges der ulovligt Stillitser i DK? Læs DOF eller DOF-Fyn
             Floristiske fund fra Fyn 2013. Henrik Tranberg
             Rødhovedet and ved Vejlen, Taasinge
             Gårsdagens Fugl og hit:
Stor sorthovedet måge - Stevns            
             Knortegåseeventyr i Lunkebugten!
             Kom så Fyn!
             Hvidbrynet Løvsanger på KNF
             Børge L Rasmussen laver igen fuglekursus efteråret 2014
             Fynboer besøgte Uganda februar 2014. Lilly Søren & Niels Bomholt
             Følg fynboen Anders på Gedser-bloggen!
             KNF har passeret 4.200 ringmærkede fugle i 2014
             Fugle på transit - Gedser        
             Årets bedste plante-foto            
             Naturfond på plads: Den bedste nyhed for dansk natur i årtier 
             Storkedrab udløser øjeblikkeligt jagtstop for hele Malta        Sidste nyhed  
             Turen går til Føns Vang. DOF-Fyn af Kurt Due Johansen            
             Henrik [HKn] savner sin reservekikkert i Ringe - kan du hjælpe?
             Yngleforsøg på Fyn af Nordisk Lappedykker Af Tore Pettersen og Henrik Mørup-Petersen
             Operation 1-2-tredækker - Felt-UD          
             Almindelig kjove: Archie's vej fra Finland til Nordsøen            
             Norske fjeldvågers træk
             Natur&Miljø nr.3. sep. 2014 DN              
             Anders og Heidi i Vores Vejr DR1, søndag (ca 9 minutter inde i indslaget)  
             Ny Blog fra Ringmærkerne          
             Fugleprognose for uge 35 Klaus Malling Olsen for Club300
             Storke- og vadefugletur til Eidermundingen DOF-Fyn af Else Klint
             Ringmærkning af rørskovsfugle på KNF 2014
             Vendehals Gulstav fra weekenden            
             PGW IV på Langeland 22.-24. august Club300                
             Prognose, uge 34 Club300 af Klaus M. Olsen
             Dværgørn (- eller lys musvåge!) ved Sønderhjørne onsdag            
             Oslo havde besøg af Stor sorthovedet måge onsdag-lørdag!
             Havørnene har efter mange år succes ved Odense Fjord af Kurt Due Johansen
             Havørnens usynlige fjende            
             Regnvejrsblog med to videoer             
             Referat fra DOF-Fyns Naturpolitisk Udvalg             
             Tårnenes Dag 2014 afholdes i dag søndag d. 17. august
             Interview med Klaus Malling Olsen om ny mågebog Af: Sigrid Kistrup Ilsøe Club300
             Hestesko vandnymfe ved Søby Strandvej Taasinge
             Grøn frø nordvest for Svendborg
             Storkebyen Bergenhusen/Eidermündung d. 15. - 17.august. Kontakt Lilly & Niels 6224 1959
             Det højeste antal i 100 år: Havørne sætter ynglerekord Politiken eller DR.dk
             Blåhals ringmærket på KNF
             Guidet tur til Øen og Klise Nor torsdag d 14. aug kl 15-17. Nis Rattenborg        
             Poul V Rasmussen udstiller med Tøsingerne fra d. 19. juli -10. august
             Langelandske træer og andre motiver. Udstilling Skovsgaard 19. juli 2014.
             Hjalte Kjærby finder en ny græshoppeart for DK på Romsø! Flot Hjalte  Video fra DR
             Rovfugle til salg i bur hos dyrehandler 4 billeder DOF            
             Sort stork T609 Salme Nor filmet den 2. august af Esben Eriksen
             Hvide storke ved Humble
             En morgentræt fuglekiggers bekendelser Af Lars Sund                         
             Fiskedød i Sundet, Faaborg -  Fugle-Faaborg           
             Hval i Svendborgsund
             Pukkelhval ved Middelfart     Videooptagelse       
             Vadefugletræktur. Søndag - Aflyst - 3. aug.14 kl. 05:30 - 14:00.
             Sort Stork (T609) aflæst på KNF            

             Sort stork T609 Søgaard Mose/Salme Nor Dag 15. RI-info  - Tak til Jacob Sterup
             Sort ibis ved Ølund (dag 21) - Googlemap
             Sjælden Vejrandøje set ved Gyldensteen            
             Sandholt-traner fremviser deres yngel ved Vester Hæsinge Leif Kristensen
             Webcam til storkeparret ved Smedager
             Ung og gammel Sivsanger KNF af Jan Holm           
             Naturfotografering - Lyslokning på Sprogø af Frank Joe Hansen
             Udsigten til Snatur fra Bregninge Kirke            
             Lidt statistik på CES-data fra Tarup Grusgrave            
             Breaking News - Invasion af Østlig Takvinge - ud og find dem!
             Mindst 56 par havørne yngler i Danmark i år          
             Albatros-ugen i Skagen            
             KNF 2014 efterår skudt igang! Jan Holm             Ringmærkenes kalender
             Sortbrynet albatros video
             Lundernes unger dør af sult!             
             Operation Vadeflade 4 - 13 Juli Club300 - sidste dag            
             Højt at flyve, dybt at ...  
             CES – Ringmærkning på Lunget 7.runde 7/7-14 Af Michael Højgård Hansen
             Dagens historie i alle medier: Kæmpefuglen med et vingefang som et fodboldmål
             Fugleungetransport eller hva?            
             Rødhovedet tornskade ved Knudshoved den 1. - 4. juli 2014
             Havørnewebcam             
             Opfordring til debat om de danske fuglenavne. Pandion            
             Havørnunge reddet efter første flyveforsøg!            
             Første Atlas-lejr er afholdt DOF-Nordjylland. Svend Erik Mikkelsen
             Nyt fra Naturpolitisk udvalg, DOF-Fyn - juni 2014.              Naturpolitisk udvalg
             Lille flagspætte Odense den 25. juni 2014 af Signe knudsen            
             Landsvale søger læ i Rudkøbing af Morten Müller            
             Biodiversitet Nu DN
             Svanninge Bjerges ornitologiske artsdiversitet, Bikubefonden
             Ederfuglens tilbagegang på Christiansø kan forklares NetNatur          Rapport  
             Referat af stormøde i DOF om nye digitale initiativer - DOF            
             Hvordan hjælpes gravændeællinger bedst?
             Sølvhejrer yngler på Saltholm - de første ynglepar i DK            
             Stor hornugle-webcam Pandion    Se Video    Ringmærket
             Fiskeørn Estland
             Havørne forstyrret på Djurs!
             Stormøde for feltfolk om DOF’s platforme d. 11. juni kl. 17.00            
             Lille Fluesnapper ringmærket på KNF af Jan Holm Jensen
             Fuglekikker sætter ny rekord (9000 arter) og sætter kikkerten på hylden!             
             Gyldensteen en dag i junimåned 2014
             Turrapport, Romsø d. 1. juni DOF Fyn. Birgitte Elizabeth Petersen + Gunhild Brink                      
             Hvidøjet and ved Firetalsstranden            
             Storkebyen Bergenhusen/Eidermündung d. 15. - 17.august. Kontakt Lilly & Niels 6224 1959
             Traner med succes ved Sollerup/Arreskov            
             Ørn over Store Egholm trækkende mod syd, men hvilken?              
             Havørneunge ud af sækken            
             Albatros ved Skagen. Club300              Fotos fra Skagen
             "Det ny Maden" på Helnæs er alle pengene værd! Af Kurt Due Johansen            
             Fugleåret ved Svendborg af Niels Andersen  - Maj - Læs hele bogen! 
             Prognosen for uge 21 af Klaus Malling Olsen Club300
             Ny salgsudstilling af værker fra Aksel Hansen i dag fra d. 16. maj -28. maj 11:00 - 17:00
             Digesvalekoloni ved Lundeborg igen truet
             Spillende tredækkere på Vestamager af Tim Hesselballe Hansen Club300
             Sjælden perleugle fra Tyskland yngler i Danmark
             God dag på KNF af Jan Holm            
             St. Bededag forstyrret af Hvidvinget Terne-invasion af bibelske dimensioner af THH            
             Invasion af Hvidvingede Terner – også på Fyn! af Michael Mosebo Jensen på DOF-fyn            
             Æg fra Nakkebølle Inddæmning - Blishøne
             Webcam Grævlinger - advarsel: Starter med reklamer!
             Rullefald i stor hornugle-reden, DOF   ;-)            
             Ny for DK? Sporevibe, Flyndersø af Tim Hesselballe Hansen
             Havternene på Vigelsømolen får indhegning og info!          Kolonien
             Turrapport fra Filsø med DOF-Fyn
             Hvidskægget sanger - Snatur-bloggen
             Beretning fra fugletur til Gyldensteen Strand den 4. maj 2014 på Dof-Fyn
             Prognose for weekenden uge 19 - Skagens Fuglefestival på Club300
             Albino solsorte ved Lundeborg plus dødfundne spurvefugle!        
             Skagen Fuglefestival 2014 den 9.-11. maj
             Prognose for weekenden læst på Club300 - gode betingelser ved Dovns
             Natursyn på P1. Emnet er Vibeforår i landbrugslandet med Niels Andersen          
             Status for Agerhøne vest for Svendborg 2012 - 2014 af Niels Andersen            
             Nathejre ved Broholm Gods
             Hør Esben Eriksen fortælle om storkeinvasionen. Lyt ca. 02:06:03 inde på P4FYN
             Dof-Fyntur til Sønderjylland
             Video: Adamsii-tour 2014 - en 16 timer sejltur fra Jens Kirkeby            
             Svendborgs Råger 2014 af Niels Andersen         Tallene!
             Ringmærkergruppen Fyn: Forårs tur til Catalonien
             Adamsii Tour, 20. april 2014 – turreferat    (Så kom den ;-) )        
             Akvareller, pasteller og oliemalerier af Aksel Hansen sættes til salg d. 26.- 27. april     Se eks.
             Kaspiske måger på Langeland vinteren dec. 2013 - feb. 2014 af Henrik Knudsen            
             Levende hegn bliver til hække af Niels Andersen            
             "Det tabte Land.dk" Fortællinger om vådområder på FYN           
             Hjælp med at finde Springfrøer!  Kort
             Drejø-posten - ynglefugleefterlysning
             Fugleåret ved Svendborg af Niels Andersen  - April - Læs hele bogen!           
             Kaspisk præstekrave - Finland - Sverige (25. - 9. april): Næste stop DK!  Video 
             Trane-video fra Sollerup af Tommy Dalnæs            
             Påskens fugleprognose af Klaus Malling Olsen
             Læs om Storkereden på Drejø i FAA
             Første unge klækket i havørnereden  Video
             Keldsnor Fuglestation forår 2014 af Jan Holm
             Tag årets bedste billede af en fynsk blomst inden 1. nov. 2014
             Nye lokaliteter med masser af ny natur ved Gyldensteen af Jens Bækkelund
             Havørn lagde æg for åben skærm
             Prøv Bird Alarm gratis i hele april måned
             Fuglequizzer
             Leucistisk hættemåge ved Middelfart Morten Müller
             "Munken" - Den ukronede Fuglekonge
             Hornborgasjön     Antal traner ankommet       
             Skrigeørnen Tönn på vej!
             Hedehøgene (Lea og Mathilde) er på vej nordpå
             Vigelsø er truet af digebrud af Kurt Due Johansen
             Om Johannes Larsen i forb. med udstillingen på Nordatlantens Brygge
             Massakre på rød glente i Skotland
             Vi har et hugormeår i sigte
             Fortsat trækfugle som bliver skudt i 2014
             Danske kirkeugler truet af mangel på føde Pandion           
             Springfrøen kvækker en ”forårssang” P1 Morgen       
             Gyldensteen indvielse Tv2Fyn         Droneoptagelse   Dag 2
             Blåstjert Tornby Klitplantage, Hirtshals Kurt Prentow      Dof-basen      
             Fugleåret ved Svendborg af Niels Andersen  - Marts - Læs hele bogen! 
             Se diget bliver åbnet! Gyldensteen Strand Lørdag d 29. marts     Program
             Nathejre på Djursland af Ales Sand Frich      +      Kent Olsen      
             Sverige er oversvømmet af Rødtoppet fuglekonger søndag     DK i søndag
             De Spidssnudede frøer lægger også æg nu!            
             Nu lægger de Butsnudede frøer æg!
             Havørneliv i februar
             Prærietranehybrid i Pulken            
             Padderne på vej til deres ynglevandhuller DR P1-morgen
             Vandrefalk på Thurø Rev 4. marts 2014 Nicklas Boserup          
             Springfrøerne er meget aktive. Læs mere på bloggen
             Lille flagspætte ved Ravnholt februar 2014
             Dof Fyns blad: Havrevimpen nu på nettet
             Fortegnelse over Fugle i Fyns Amt udgivet 1998. Dof-Fyn
             Store Mosse Nationalpark, utfodring av Kungsörn och Havsörn    
             Kunsten er at tegne, det man ser. Portræt af Jens Overgaard Christensen            
             Traner på Heden af Bo Skelmose            
             Mellemflagspætte obset nyt sted!            
             Så er Club300.dk klar med et fotoarkiv           
             Naturpleje på Tredækkermarken Ringmærkergruppenfyn ved Jan Holm                    
             Forårsferejer - læs bloggen
             Fernisering: ”Brændegaard Sø” Lørdag d. 15. marts 2014 kl. 11:00 - 14:00  
             Turrapport fra DOFFyn-tur til Monnet af Claus Dalskov    
             Finsk mærket Sildemåge aflæst i Uganda af Annemarie, BBC, LIS, KUH, NBJ & RYT            
             Stormmåge med russisk ring. Ringmaerkergruppenfyn
             Apropos generalforsamling og Svalbard: Video 1 + 2 + 3          
             Har de danske traner overvintret i Tyskland?
             Tyske storkes rejse retur!           
             Årets DOF-fynbo: Dieter Maaszen
             Riden er et nordatlantisk forårstegn. Nationalpark THY TV             
             Så forsvandt der lige en plantelokalitet!!!            
             Tranerne ved Lindkær optaget af Tommy Dalnæs            
             Fugleåret ved Svendborg af Niels Andersen  - Februar - Læs hele bogen!
             Gyldensteen enge TV2/Fyn            
             Tranen, strandtudsen får bedre livsvilkår i genskabt natur i Nationalpark Thy.
             Sjælden gæst fra Rusland - Lorry            Høgeuglen - DOF
             Vibeforår i landbrugslandet, opdatering 2013 af Niels Andersen
             Kongeguldsmed Bo Skelmose            
             Havørneredekoordinatorer til det årlige møde
             Naturgucker Nr. 11            
             Sortgrå ryle i Øhavet
             Den gamle rapport: "Øerne omkring Fyn 1977" tilgængelig på DOFFyn
             "Ørnens Dag", DoF-Fyn Stige Ø TV2-Fyn    +    Dof-Fyn ved Børge L Rasmussen 
             Artikel afslører ny viden om nordeuropæiske hedehøge set på Pandion    
             Syngende Perleugle en stjerneklar frostnat
             Det sorte egern er tilbage i villahaverne
             Dværgtrappe i Holland - DK next stop!
             Cirka 350 ørne holder vinter i Danmark            
             Årets bedste dag! af Niels Andersen
             Rødben på Fyn om vinteren - hvilken art: ssp. totanus eller ssp. robusta ?
             Derfor graves der på Siø
             Ringmærkning af Landsvaler i Sydafrika. Af Peter Teglhøj
             Sneugle i Holland fra Amerika? Club300 af Tim Hesselballe
             Danmarks natur skal undersøges til bunds! Biowide
             Fond truer med at trække støtte til naturfond. ALTINGET.DK    Høring i Miljøudvalget
             Antalet häckande fågelarter minskar i Danmark. SOF
             Kongeederfugl x Ederfugl (hybrid), han, 5.-6.2.2014, Bønnerup Strand, Djursland
             Store fugleflokke på Tåsinge lige nu! af Nis Rattenborg og Poul Rasmussen            
             Beskyttede diger skal beskyttes bedre. DN
             Igen og igen i medierne: NU ER lærken, viben eller stæren kommet!  ;-)
             Kaspisk måge ny rekord for Fyn af Henrik Knudsen
           Turrapport fra DOF-FYN-langtur søndag d. 26. januar 2014 af Børge L. Rasmussen            
             Ca 30 Havørne på Fyn talt i weekenden        FYN       Havørneobs DK
             Stor Hornugle er Europas største. Kirkeuglen er den mindste. Nationalpark Thy
             Tysker i Kongens Mose for at følge traner og slutter ved Aventoft
             Floristiske Fund fra Fyn 2012 Henrik Tranberg             
             Er der noget, der hedder Kinderballe Nor?           
             Vinteropholdsstederne for Sortgrå ryle ved Storebælt
             Fugleåret ved Svendborg af Niels Andersen  - Januar - Læs hele bogen!
             En Kaspisk måge på rundtur i England            
             Plads til en DOF-feltstation på Skagens Fyr!
             Filmen ReDane på Vimeo
             Fugleværnsfonden's over 100 spændende ture i 2014
             Live kamera fra naturen - se hvem der kommer til middag fri.TV2.dk             
             Mandarinand fra Norge aflæst i Tyskland              Ægsamlere findes stadig!
             Sennheiser ME Mikrofoner til lydoptagelse til salg, Odense            

             Nyt fra Dof-Fyn's bestyrelse
            
             Derfor flyver fugle i V-formation
             Thy-ulven kom fra Sachsen         Kort over ulve (Danmark - Tyskland - Polen)
             Ringmærknings-højdepunkter 2013. Ringmærkergruppen-Fyn
             Redekasseprojekt Svendborg 2013. Ringmærkergruppen-Fyn             
             §3-hærværk er bødefrit på Langeland Gylle.DK
             Vintertraner på Fyn            
             Tranernes Træk. Afsnit 1 - Indledning ved Mark Desholm
             Tranernes Træk. Afsnit 2 - Fangsten i Sverige
             Tranernes Træk. Afsnit 3 - Daglige Gåture.
             Tranernes Træk. Afsnit 4 - Efterårstrækket.            
             Helle Hjort, Fugleværnsfonden's mindeord om Aksel Hansen            
             Ismåge pp d. 9. jan + Sneugle pp d. 5. jan!  +  Læs Henrik Haanings blog  +  Google Maps  
             Hvid pelikan i pleje i Tierpark Niendorf  + avisartikel 1 + avisartikel 2       
             Sneuglen henter bytte på havet!
             Set på Dof-Fyn: Nyt fra Naturpolitisk udvalg            
             Bestemmelse af Hvidvinget måge Hanstholm den 4. januar 2014!
             Aktuel vintergæst på Fyn – Sortgrå Ryle Dof-Fyn           
             Operation Nytårskur 2014 – afrunding  Årsartsliste 1. januar 2014 Netfugl
             Sjælden ugle på besøg i Danmark            
             Nye rekorder i 2014?
             Kort over naturværdier i det åbne land + Læs mere om hvordan du bidrager!
             Levende hegn bliver til hække af Niels Andersen            
             Vibeforår i landbrugslandet, opdatering 2013 af Niels Andersen
             Gør det NU - vælg dit ATLAS III kvadrat!         Læs om Atlas III     Bliv atlasdeltager    
             Brug mobilen og fortæl om spændende obs - en opfordring!
             I Norge tæller de fugle ved huset/foderpladsen
             Pelikan set ved Aabenraa            
             Bag om julekalenderbilledet den 24. december - Glædelig Jul!
             Vindrossel fra Sydlangeland aflæst på North Ronaldsay
             Hør Rolf Christensen på DR P4 (03:15:42 inde i udsendelsen!)
             Wanted DEAD or ALIVE - Reward 1000 KR            
             Hvad betyder betegnelsen "Bubbere"? Spørger Poul Rasmussen
             Sådan lokkes en Ismåge til ;-)     
             DNA resultatet fra Hanstholm-mågen er kommet       
             "In Britain, bird-watching gone wild" - de er en anelse foran!            
             Mellemflagspætte i Gram Slotspark Af: Thomas W. Johansen på Club300
             Hvidhovedet værling i Norge En overset art i DK?
             Sortstrubet jernspurv Norge    Video
             Sådan laver du nemt foderkugler til fuglene
             Nyt fra Dof-fyn's bestyrelsesmødet den 3. december
             Se og hør mere om Atlasundersøgelsen fra Nationalpark Thy             
             Sortstrubet jernspurv – ny art for Norge   +    Læs mere...  
             Nu også Ismåge i Sverige og Finland           
             Musvåge på ”foderbrættet”. Af Steen Lauritsen Dof-Fyn             
             Ismåge i Norge    +     Sortstrubet jernspurv
             Ny race af gråsisken for landet? John Kyed, Arne Urvang, Henrik Haaning Nielsen
             Nordisk Kongeørnesymposium 2013 Dovrefjeld Norge DOF-Nordjylland  + Kongeørn.se 
             Dof Fyn-tur den 24. nov. af Kurt Holm         
             "Doffyn dag" 2013 med 25 aktive har været afholdt
             Endnu en video fra Felttræf 2013
             KNF Ringmærkning 2013 af Hans Rytter og Jan Holm Jensen            
             De vilde heste får mere plads FAA            
             Nyt fra DOF-Fyn-bestyrelsen. Mødet d. 31. oktober
             Naturstyrelsen fanger mårhund på Fyn
             Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2013           
             Birdlife Malta arbejder for at ulovliggøre jagt på trækfugle           
             "Naturen er en nøgle til forståelsen af os selv". Ida Auken Kronik i Politiken            
             Hold godt øje med mågerne!!! af Ringmaerkergruppenfyn
             Lär dig skilja på seglarna i fält. Larsson, H. & Wallin, M. 2012. Vår Fågelvärld. 5/2012            
             Høgeugle Norge
             Færre pibesvaner i Danmark
             Svalernes tilbagekomst i Sydafrika
             DOF: Knækkede træer er godt for naturen            
             "Sejler" indlæg fra Poul Rasmussen i Forum!
             Massakre på ørne over Malta efter årets Raptor Camp på Pandion            
             Video af Michael Køie Poulsen: "Kan Havørnen fange en Sule?"            
             Kaffersejler i Sverige i går Club300.se           
             Læs Søren Rasmussens Turrapport fra Dovns Klint på Dof-Fyn            
             Ture i Odenseområdet. Kristoffer Hansen
             Grønspætten - årets fugl i Tyskland 2014           Info 
             Hvor bliver musvågerne af???
             Sorthovedet måge 1K (3AAE), Valdemarsslot genmeldt fra Wales            
             Svendborgsundbroens nye Webcam
              Webcamera Baltiske område     Fiskeørn 2 1K + DØD       Lille skrigeørn
             Atlaskvadrater skal vælges                       
             Tranerne i Tyskland er på vej sydpå            
             30 Års overvågning af rastende vandfugle i Vadehavet                 Se Rapporten            
             Er det en Schwarz løvsanger optaget på Mandø af Alex Frich?
             Ørkenstenpikkeren på Felttræf - video
             Uge 42 - Felttræffet - Plot dine steder ind!- Rømø- Kratlusk- Program           
             Jetski - dispensation ved Rantzausminde havn d. 20. -22. september 2013            
             Hvad er det for en rovfugle Erik har fotograferet i Syltemade å-dal?                         
             Fuglenørdernes univers     Hør udsendelsen eller Hent udsendelsen
             Endnu to Atlasprojekter i 2014 - Sommerfugle & Guldsmede
             Prognosen uge 41 af Klaus Malling på Club300             
             Fik du set "Rhinens dyreverden"?            
             SU-rapport på Ellekrage 21. juni 1986!
             Se på fugle i Tivoli, Ærø ;-)         
             Lofoten slog europæisk fuglerekord 
             Tyske sattelit-skrigeørne på vej til Afrika           
             Prognosen uge 40 af Klaus Malling på Club300

             Danmarks fugle – især de fynske Kursus. Børge Rasmussen            
             Prognosen for weekenden uge 39 Club300 af Klaus Malling Olsen   
             Store mængder af Bramgæs trak i går torsdag         
             Guide til Fyns Hoved fra Naturstyrelsen            
             Rekord af Hvidbrynet løvsangere i Norge            
             Billeder fra Sydlangeland af Jesper Vingtoft             
             Havørnefotos fra Hans Villum Christensen på Bloggen

             Landsvalesæson 2013 ved at være til ende. Peter Teglhøj            
             Kursus med Klaus Malling Olsen i starten af 2014            
             Nyt fra DOF-Fyn bestyrelsen bl a om Traner og arrangementer
             Prognosen for weekenden uge 37 Club300 af Klaus Malling Olsen            
             Opsætning af Birdcall på smartphone - se den hos Cub300            

             Tyskerne gør noget ved ulovlig Hortulanfangst i Frankrig         Video   
             Stylteløbere på Fyn ved Botofte/Vejle/Keldsnor/Salme. Michael Mosebo Jensen

             Gyldensteens Inddæmmede er forsinket Tv2Fyn            
             Nationalpark THY Webcam            
             DOF Fyn-tur til Vestkysten søndag den 1. september 2013 af Ivan Sejer Beck            
             Hun er sandsynligvis Norges ældste havørn + Video om RI Bemærk ringfarve!    
             CES 2013 i Tarup Grusgrav. Delresultater!    Se også PDF        
       
             Efterlysning af billeder og materialer om de fynske lokaliteter til "Det tabte Land.dk"
             Sidste dages padder og krybdyr på Dofbasen & padder og krybdyr på FugleogNatur      
             Prognosen for weekenden uge 35 på Club300 af Klaus Malling Olsen [KMO]
             Lær at bestemme: Storkjove, Alm Kjove, Mellemkjove & Lille kjove
             Walkie Talkies på Sydlangeland          
             Fødevalget hos Mosehornuglerne Skarø vinteren 2013 ved Jørgen Terp Laursen
             Gåsegrib og Blå glente på vej gennem DK!  Læs nyt på Pandion     
             Tarsk Force ønsker synspunkter og indspark fra feltornitologerne på Pandion  & Netfugl          
             Citronvipstjert i Slambassinet af Søren Gjaldbæk. Læs mere på DOF FYN
             Det sorte egern er tilbage i villahaverne i Lohals
             Stylteløbere ved Botofte og Vejlen. Hvilken har været ved Keldsnor i forgårs?             
             Lærkefalk på ungarsk webcam 3 JUV           
             Stylteløber-snak på Netfugl - flere ynglepar eller Lille Vildmose fuglene?                                 
             Skrigeørnen Tönn er fløjet over Langeland, Ærø og Als til Tyskland
             CES 2013 i Tarup Grusgrav. 12. og sidste runde ved Hans Rytter             
            Tårnenes dag 2013 Dovns Klint med 67 arter     På Snatur-bloggen   
             Nyt fra bestyrelsen Dof-Fyn august 2013
             Hans Rytter ringmærker på Kelds Nor Fuglestation i denne weekend - Vandsanger!
             Er Høgesangeren også forsvundet som ynglefugl i Norge?          
             CES 2013 i Tarup Grusgrav. 11. runde
             Keldsnor Fuglestation. Opdatering på sæsonstart         
             Phonescoping på Dof-Fyn + Link til adapter + PRA's model til I-Phone