Monnet (Lokalt kaldet "Månen")

Tilbage til oversigt
Tilbage til FUGLE.

"Månen"

En 122 hektarer stor strandeng på det sydlige Tåsinge. Monnet har aldrig været under plov undtagen Vårø Knude,
hvilket er årsagen til et specielt planteliv.
Kreaturer, får og heste sørger for afgræsning.Området byder på store vidder med mange små tuer af Gule Engmyrer.
Yderst på Monnet ligger Vårø Knude (8 m o.h.), hvorfra man har en flot udsigt over Ø-havet.

I 1983 blev Monnet fredet. Området kan besøges det meste af året; men i fuglenes yngletid
mellem den 15. marts og 1. juli er der ikke offentlig adgang.
Mange trækfugle bruger området, og i farvandet ud for Tåsinge ligger der masser af svaner.
Her kan de i fred og ro skifte fjer og alligevel finde rigeligt med føde i den tid, hvor de ikke kan gå på vingerne.

Botanik:
Strand-Annelgræs, Harril, Rød Svingel, Tætblomstret Hindebæger, Jordbærkløver, Kveller, Strandgåsefod, Tangurt.

Padder:
Grønbroget tudse, Strandtudse og Grøn frø.

Fugleliv:
Klyde, rødben, stor kobbersneppe, alm ryle?, stormmåge, havterne, engpiber, gul hvipstjert og viber hører til ynglefuglene.
Forår og efterår: Knortegås, Canadagås, Bramgås, bjergirisk, snespurv, skeand, pibeand, krikand, gravand, gråand,
toppet skallesluger, stor skallesluger, hvidklire, tinksmed, hjejler, stær. 


Fuglearkivet 1997-2002:

 

Monnet, Taasinge Fredag (Bededag) den 26. april 2002. Kl 10:10-15:15
Skarv 14 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 25 YF (1 par på rede), Grågås 4 R, Bramgås 153 R, Mørkbuget Knortegås 444 R, Gravand 64 YF (heraf 3 par), Pibeand 12 R, Knarand 4 YF (2 par), Krikand 28 R (muligvis 1 par), Gråand 17 YF (her af 5 par), Spidsand 5 YF (heraf 2 par), Skeand 8 YF (heraf 2 par), Ederfugl 63 YF (her af 5 par), Fløjlsand 18 Ø, Toppet Skallesluger 18 YF (heraf 2 par), Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 101 YF ( heraf 44 par), Klyde 14 R, Stor Præstekrave 8 YF (4 par), Hjejle 4085 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 48 YF (her af 22 par), Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Kobbersneppe 7 YF (heraf 1-2 par), Lille Kobbersneppe 28 Ø, Stor Regnspove 18 R, Rødben 70 YF (heraf 22 par), Hvidklire 11 R, Hættemåge 79 R, Stormmåge 131 YF (her af 48 par), Sølvmåge 54 R, Svartbag 13 R, Havterne 44 R, Dværgterne 2 YF (1 par), Sanglærke 102 YF, Digesvale 2 R, Landsvale 11 OF, Engpiber 20 R, Hvid Vipstjert 3 R, Stenpikker 2 R, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 2 R (i vildroser på knuden), Stær 45 R, Poul Rasmussen

Monnet,  Tåsinge  Onsdag den 28. november 2001  Kl 10:45-13:45
Knopsvane 1 R (mærket med
gul halsring/sort skrift: PK42), Mørkbuget Knortegås 2 V, Mørkbuget Knortegås 3 R, Skærpiber 8 R, Engpiber 11 R, Pibeand 103 R, Gravand 8 R, Bjergirisk 18 R, Gråand 110 R, Strandhjejle 1 R, Snespurv 17 R. Hans Rytter  [ DOF-FYN ]

Monnet, Tåsinge   Søndag den 18. november 2001 Kl 11:00-12:45
Knortegås 29, Pibeand 90, Gravand 37, Toppet Skallesluger 22, Fjeldvåge 1, Strandhjejle 10, Almindelig Ryle 400, Bjergirisk 90, Snespurv 16.  Niels Bomholt Jensen, Lilly Sørensen   [ DOF-FYN ]

      Bramgæs på Monnet søndag den 4. november  

Monnet, Tåsinge   Fredag den 9. november 2001
Knopsvane 131, Gravand 139, Råge/krage/allike 250, Pibeand 226, Gråand 239, Blishøne 115, Kanadagås 6, Mørkbuget knortegås 8, Bramgås 138, Sangsvane 33, Toppe skallesluger 5, Toppet lappedykker 1, STRANDSKADE 2, Spidsand 3, Grågås 1. Poul Rasmussen

Monnet,  (Operation kyst) Tåsinge  Søndag den 4. november.2001 kl: 12:00-13:15
Bramgås 175 R, Mørkbuget Knortegås 26, Råge/Allike/Gråkrage 450, Pibeand 200, Krikand 30, Stær 300, Skarv 40, Blishøne 300, Bjergirisk 200, Skærpiber 4, Engpiber 2, Toppet skallesluger 6, Spidsand 1, Knopsvane 60, Gråand 28, Musvåge 6 sv, Snespurv 3.

                  To af de tre snepurve fra Monnet den 4. november 2001.  

Monnet,  Tåsinge  Lørdag den 3. november.2001 kl: 15:00
Vandrefalk 1 AD, Claus Dalskov [ DOF-FYN
Bramgås 175 R, Mørkbuget Knortegås 15 R, Råge 450 R (Råge/Allike/Gråkrage R før overnatning), Kurt Due Johansen [ DOF-FYN

Monnet,  Tåsinge  Søndag den 28. oktober 2001 kl: 6.55-11.15
Havørn 1  Ts, Gråkrage 273, Allike 583, Bramgås 219 , Fiskehejre 10, Blishøne 215, Grønirisk 310 S, Tårnfalk 2, Gravand 18, Gråand 269, Knopsvane 87, Hjejle 419, Toppet skallesluger 8, Engpiber 27, Krikand 611, Skarv 54, Dobbeltbekkasin 3, Skærpiber 2, Strandhjejle 28, Grågås 9, Pibeand 647, Mørkbuget knortegås 127, Sanglærke 36, Blå kærhøg 1 brun, Spurvehøg 2, Stær 87, Bjergirisk 97, Stillids 5, Ringdue 475, Skeand 2, Alm. ryle 22, Musvåge 18 S, Sangsvane 2, Stor regnspove 10. Desuden 5 hare + 1 admiral S. Poul Rasmussen

Monnet,  Tåsinge  Lørdag den 13. oktober 2001.Kl 12:00-14:00
Knopsvane 400 FU, Knortegås 28 R, Bramgås 3 FU, Almindelig Ryle 6 R, Strandhjejle 1 R, Hvidklire 1 R. Leif Bisschop-Larsen

Monnet,  Tåsinge  Fredag den 28. september 2001. 
Grågås 268, Landsvale 175, Sanglærke 24, Stær 584, Engpiber 37, Stillits 25, Fiskehejre 17, Bramgås 398, Krikand 468 ( heraf en flok på 320), Knopsvane 468, Almindelig ryle 16, Strandhjejle 3, Skarv 58, Blishøne 322, Pibeand 173, Svartbag 3,Tårnfalk 1, Gravand 4, Spidsand 18, Stor præstekrave 1, Toppet Skallesluger 14, Mørkbuget. knortegås 39, Toppet Lappedykker 28, Ederfugl 1, Stenpikker 2, Musvåge 1, Spurvehøg 2. Poul Rasmussen

Monnet,  Tåsinge  Søndag den 16. september 2001 (12:30-14:00)
Knopsvane 900 R (3 halsringe PK55, PK15, se [PJ06]), Grågås 200 FU, Pibeand 20 R (1 hun anskudt!), Stor Regnspove 15 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Almindelig Ryle 25 FU, Hvidklire 5 R, [LBL RBL]

Monnet,  Tåsinge  Søndag den 26. august 2001 Kl 715-1045 Dof-Fyn-tur 18 deltagere 
Skarv 30, Fiskehejre 4, Knopsvane 100+, Sort Svane 4, Grågås 18, Gravand 2, Gråand 40, Krikand 10, Ederfugl 6, Rørhøg 2, Spurvehøg 3, Vibe 2, Stor Præstekrave 1, Hjejle 3, Strandhjejle 1, Dobbeltbekkasin 2, Hvidklire 4, Rødben 5, Stor Regnspove 75, Alm. Ryle 3, Svartbag 2, Ringdue 2, Landsvale 20, Digesvale 20, Sanglærke 11, Engpiber 3, Skovpiber 1, Gul Vipstjert 90, Hvid Vipstjert 3, Stenpikker 2, Bynkefugl 1, Stær 40, Blåmejse 3, Krage 2, Tornirisk 35, Stillits 25. Hilsen NBJ  

Søby Monnet & vestlige Monnet,  Tåsinge  Tirsdag den 21. august 2001. Bl a
Sort svane 4, Stor regnspove 18, Hvidklire 8, Stor præstekrave 4, Alm ryle 1, Hjejle 2, Skeand 3, Gravand 3, Fiskehejre 4, Gråand 30 - 40. Poul Rasmussen & EEE 

              4 sorte svaner ved Søby Monnet den 21. august 01.  

Monnet,  Tåsinge  Søndag den 19. august 2001 
Alm ryle 1, Stor regnspove 8, Hvidklire 4, Svaleklire 2, Hvid vipstjert 12, Engpiber 18, Grågås 8, Bynkefugl 1, Gravand 1, Stenpikker 2.
(Sort svane 3 set af Torben Pouplier) 

            Læge-Alant findes ved markvejen til Monnet.  

Monnet,  Tåsinge  Juni 2001 
I juni fandt jeg en stub i Vårø Knude. Jeg syntes den så noget gammel ud og forhørte mig ved Jens Bech. 
Efter hvad han beskriver er der tale om en 8000-9000 års fyrrestub. Den er fra 7000-6000 f. Kr,, som nu af vind og hav er kommet frem i dagens lys.
Poul Rasmussen 

         En 8000-9000 års gammel fyrrestub, der er fra 7000-6000 f.Kr, Foto: Anne-Dorte Rasmussen

                                            1aug01vkP.jpg (182397 bytes)
                                            Panoramabillede fra Vårø Knude 178 kb 

Monnet Søby:  Torsdag den 9. august 2001 kl.17:00. 
Sort svane
(Black swan Cygnus atratus) 3, Rødben (Redshank Tringa totanus) 10, Fiskehejre (Grey Heron Ardea cinerea) 2, Strandskade (Oystercatcher Haematopus ostralegus) 6, Knopsvane  (Mute Swan Cygnus olor) 4, Vibe (Lapwing Vanellus vanellus ) 3, Stor kobbersneppe ( Black-tailed Godwit Limosa limosa) 4. TMØ

Nyt om knopsvane  mrk: P JO6:

Monnet Tåsinge  Onsdag den 1. august 2001.
Knopsvane
(Mute Swan Cygnus olor) 1 mrk: P JO6. Ifølge[ http://www.cr-birding.be/ ]skulle det være en hollandsk ringmærket fugl! Det har et vist sig at være.

Yellow neckband and yellow ring with the same code, metal ring. on other tarsus. 
Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen, p/a Jeroen Nienhuis, Helper Oostsingel 50, 9722 AW Groningen, The Netherlands. e-mail: Jnienhuis@prvgron.nl The letters PJ and PK are used. 
Many thanks for your observation of PJ06. This bird was ringed near Noordlaren, province of Groningen, the Netherlands (coordinates 53.08N / 06.40E). On the ringing date (9 August 1999) this bird was a male cygnet. Next summer I will send you a complete listing of all observations of this
bird.
If you have more observations of PJ06 or other swans ringed by us please let
me know. Best wishes, Jeroen Nienhuis
Tak for Deres meddelelse om en KNOPSVANE (Cygnus olor) oprindelig mærket med nr...... 242R
Da knopsvaner kan blive gamle er det undertiden nødvendigt at udskifte ringene fordi de bliver slidt.
I listen nedenfor kan De se fuglens aktuelle ringnummer i kolonnen "aluring" og eventuelle numre p†
plastikringe i kolonnen "plast" (for plastik-benringe står det første bogstav for ringens farve H=hvid,
G=gul, B=blå, D=rød, =grøn

Knopsvanen var ved mærkningen .................................................................................unge
og det var en ..................................................................................................han
Forældrenes ringnumre - hvis kendt - er: og
I tabellen nedenfor er der anført de oplysninger, vi har om fuglen. Skulle De finde fejl i listen eller
have supplerende oplysninger, beder vi Dem returnere dette ark med rettelserne. Et nyt rettet ark vil der-
efter blive sendt til Dem.

Vi håber De vil have ulejligheden med at underrette os, hvis De en anden gang skulle have oplysninger om
mærkede svaner.
Med venlig hilsen
Pelle Andersen-Harild
e-mail: pelle.andersen.harild@get2net.dk
tlf: 44 95 47 76 (aften)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALURING PLAST DATO LOKALITET KOORDINAT LAND REG.MET STATUS PARTNER UNGER V’GT REFNR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
242R PJ06 9.08.99 OOSTPOLDER NOORDLAREN GRONING 5308/0640E NL mærket i kuld CTQ
242R PJ06 1.08.01 MONNET FYN 5457/1034E DK ring afl. CTM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorte svaner og mærket Knopsvane med nr. P J06. EE-foto  

Monnet,  Tåsinge  Lørdag den 4. august 2001 
Kl: 11:00-13:30
Stor Regnspove (Curlew Numenius arquata)  30, Lille Regnspove (Whimbrel Numenius phaeopus ) 1, Hjejle (Golden Plover Pluvialis apricaria) 86, Stor Præstekrave (Ringed Plover Charadrius hiaticula) 5, Hvidklire (Greenshank Tringa nebularia ) 3, Rødben (Redshank Tringa totanus)  1, Mudderklire (Common Sandpiper Tringa (Actitis) hypoleucos) 5, Alm. Ryle (Dunlin Calidris alpina)  9, Rørhøg (Marsh Harrier Circus aeruginosus)  1, Sort Svane (Black swan Cygnus atratus) 3 Hilsen Lilly og NBJ
Kl: 6:30-10:45. 

Fiskehejre (Grey Heron Ardea cinerea) 8, Hættemåge (Black-headed Gull Larus ridibundus) 54, Lille Regnspove  (Whimbrel Numenius phaeopus )  3, Engpiber (Meadow Pipit Anthus pratensis)  54, Stor Regnspove (Curlew Numenius arquata) 47, Landsvale (Swallow Hirundo rustica)  18, Rødben  (Redshank Tringa totanus) 20, Sanglærke (Skylark Alauda arvensis) 86, Sølvmåge( Herring Gull Larus argentatus) 21, Gråand (Mallard Anas platyrhynchos) 38, Hvidklire (Greenshank Tringa nebularia ) 22, Knopsvane (Mute Swan Cygnus olor) 138 , Strandskade (Oystercatcher Haematopus ostralegus)14, Skarv (Great Cormorant Phalacrocorax carbo ) 54 , Svartbag (Great Black-backed Gull Larus marinus ) 10, Hjejle (Golden Plover Pluvialis apricaria) 76, Vibe (Lapwing Vanellus vanellus )  67, Musvåge  (Buzzard Buteo buteo) 1, Hvid Vipstjert (White Wagtail Motacilla alba) 28, Dobbeltbekkasin (Snipe Gallinago gallinago ) 4, Mudderklire (Common Sandpiper Tringa (Actitis) hypoleucos) 4, Gravand  (Shelduck Tadorna tadorna ) 37, Stor Præstekrave (Ringed Plover Charadrius hiaticula) 6, Almindelig Ryle (Dunlin Calidris alpina) 9, Rørhøg 4, Tornirisk (Linnet Carduelis (Acanthis) cannabina ) 48, Stær (Starling Sturnus vulgaris ) 165, Tårnfalk (Kestrel Falco tinnunculus) 1, Digesvale (Sand Martin Riparia riparia )149, Strandhjejle ( Grey Plover Pluvialis squatarola ) 4, Sortklire (Spotted Redshank Tringa erythropus) 2, Toppet Skallesluger (Red-breasted Merganser Mergus serrator ) 1, Krumnæbbet Ryle ( Curlew Sandpiper Calidris ferruginea ) 2, Islandsk Ryle (Knot Calidris canutus) 2, Sort Svane (Black swan Cygnus atratus) 3, Stormmåge ( Common (Mew) Gull Larus canus )17.
Øhavet rundt fra Hjortø til Strynø: Knopsvane (Mute Swan Cygnus olor)  ca. 5300.
Poul Rasmussen 

                                            1aug01vkP.jpg (182397 bytes)
                                            Panoramabillede fra Vårø Knude 178 kb

Monnet (vestlige del) Tåsinge  Onsdag den 1. august 2001.
Sort svane 3, Hvidklire 2, Rødben 8, Vibe 36, Stor Præstekrave 3, Stær 60, Stor regnspove 3, Strandskade 16, Hvid vipstjert 12, Alm Ryle, Gravand 2 par + 3 Pull og 5 Pull (2 døde), Sortklire 1, Knopsvane 8 (1 mrk:
P JO6). Ifølge[ http://www.cr-birding.be/ ]skulle det være en hollandsk ringmærket fugl!

Monnet Tåsinge  Onsdag den 18. juli 2001. 
Sort svane 2, Hvidklire 2. Poul Rasmussen

Monnet Tåsinge  Tirsdag den 17. juli 2001. 
Skeand med 6 små ællinger. Mange grønne frøer. Ulla Friborg

Monnet Tåsinge  Fredag den 6. juli 2001. Kl 4.10 -9.40
Gråand 29 ( 4 par), Sølvmåge 21, Rødben 28, Sanglærke 94, Svartbag 10, Vibe 133, Gøg 1, Strandskade 122, Engpiber 29, Stormmåge 29, Hættemåge 92, Toppet Skallesluger 11 ( 2 par med unger), Krikand 6, Grågås 67, Knopsvane 146, Fiskehejre 4, Hvidklire 5, Almindelig ryle 5, Skarv 25, Gravand 15 ( 4 par med unger), Ederfugl 18, Havterne 2, Landsvale 8, Stær 462, Stor Præstekrave 7, Digesvale 75( Ca. 40 par), Stor regnspove 58, Hvid vipstjert 4, Hjejle 1, Bysvale 2. Poul Rasmussen

Monnet Tåsinge  Lørdag den 9. juni 2001
Gulbug 1, Gravand 125 6 par( 4 med pull.), Strandskade 57 par + 9, Sanglærke 108 sy, Klyde 14 par, Rørhøg 1 par, Tårnfalk 1, Rødben 29 par, Havterne 23 par, Engpiber 18 par, Stor regnspove 47, Vibe 35 par, Skeand 2 par+ 2, Stormmåge 32 par + 15, Knopsvane 107 + 3 par ( heraf 1 med pull.)
Ederfugl 86 + 6 par med pull., Toppet skallesluger 28 +9 par, Skarv 8, Hættemåge 220, Gøg 3, Gråand 25 + 8 par, Stor Kobbersneppe 2 par, Stær 316, Stor Præstekrave 8 par, Svartbag 2 par, Pibeand 1, Digesvale 75, Mørkbuget Knortegås 1, Almindelig Ryle 2 par, Landsvale 22, Fiskehejre 5 Knarand 7 2-3 par. Poul Rasmussen

Monnet Tåsinge: Lørdag den 5 .maj 2001
Dværgterne 1 R Hans Rytter

Monnet Tåsinge: Søndag den 6. maj
Mørkbuget knortegås 32, Alm hedehjejle 60, Stor regnspove 1, Klyde 1 par, Havterne  4 par, Tornirisk 20.

Monnet/Søby Strand (Monnet obs. er kun fra leddet), Tåsinge: Fredag den 4. maj 2001 
Gøg (hørt), Vibe 12, Grågæs 36 of, Landsvale 60 fou, Klyde 7 fou, Strandskade 5 (2 rugende), Gravand 32 (16 par), Havterne 6 fou, Rødben 6 of, Alm.Ryle 4 fou, Enkelt Bekkasin 1 fou + 1 Hare. Mvh Torben Møller/TMØ 
Tirsdag den 1.maj 2001
Gærdesanger 3, Stenpikker 1, Bysvale 4, Fiskehejre 7, Sølvmåge 76, Skarv 48, Hættemåge 24, Gravand 66 (13 par), Strandskade 47 par, Sanglærke 128 par, Stormmåge 97 (55 par), Grågås 3, Tornirisk 7, Vibe 35 par, Hvinand 4, Tårnfalk 2, Engpiber 17 par, Rødben 41 par, Digesvale 2, Gråand 21 (7 par), Stor Regnspove 20, Lille Regnspove 1, Hvidklire 11, Pibeand 2, Rørhøg 1 hun, Krikand 11, Stor Kobbersneppe 5 (2 par), Knarand 2-3 par, Hjejle 771, Klyde 38 (14 par), Havterne 20 par, Toppet Skallesluger 17 (4 par ), Knopsvane 8, Dværgterne 1 par, Stor Præstekrave 8 par, Ederfugl 93 (5 par), Sortkrage 2 , Gråkrage 6 , Sortklire 1, Landsvale 17, Svartbag 4 (1 par ), Mørkbuget Knortegås 518, Hvid Vipstjert 9 (1 par), Almindelig Ryle 18 (2-3 par), Musvåge 2, Skeand 6 (2 par ), Stenvender 4, Stær 26, 
Hare 5, Rådyr 2, Grønbroget Tudse 5 han SY + 1 hun, Strandtudse 1 SY.  Poul Rasmussen

Monnet Tåsinge Onsdag den 11. april 2001.
Fiskehejre 1, Musvåge 3, Gråand 28, Sølvmåge 41, Gravand 123, Engpiber 27, Sanglærke 84 par, Stormmåge 74, Rødben 60, Skarv 23, Vibe 57, Vandrefalk 1 juv. han, SORTKLIRE 1, Dobbeltbekkasin 2, Rørspurv 1, Strandskade 123, Svartbag 13, Tårnfalk 1, Sangsvane 1, Stor regnspove 29, Grågås 5, Krikand 91, Sortkrage 1, Mørkbuget knortegås 213, Hættemåge 34, Knopsvane 30, Hvid vipstjert 7, Toppet skallesluger 77, Spidsand 3 par +1, Stær 22, Stor skallesluger 2, Edderfugl 77, Pibeand 64, Stor kobbersneppe 3 ( 1 par), Stor præstekrave 7 par +1, Klyde 15, Havterne 7, Hjejle 77, Almindelig ryle 8, Skeand 5.
Nordvest for Strynø kalv: 2 sæler som soler sig på stenene. Mon ikke spættet sæl. Poul Rasmussen

Monnet Tåsinge Onsdag den 21. marts 2001.
Sanglærke 132, Skarv 73, Sølvmåge 41, Stær 243, Strandskade 64, Gråand 149, Pibeand 136, Engpiber 62, Rødben 4, Vibe 14, Hjejle 42, Stormmåge 49, Gravand 76, Stor regnspove 24, Stor præstekrave 4, Fiskehejre 2, Almindelig ryle 3, Hættemåge 122, Pibesvane 20 overfl., Knopsvane 87, Stor skallesluger 6, Toppet skallesluger 319, SNESPURV 28, Svartbag 9, Sangsvane 12, Grågås 29, Canadagås 14, Edderfugl 40, Blå kærhøg 1 brun, Krikand 24, Mørkbuget knortegås 2, Spidsand 13, Skærpiber 13, Hvid vipstjert 3, Musvåge 1, Rørspurv 2, Knarand 2. 
Desuden 5 hare + mange spor af ræv og lækat.
Poul Rasmussen
Lørdag den 17. marts 2001. 
Først de lådne: Hare 7 + Spættet sæl 1.
Defjerede:Sangdrossel 1 sy, Gærdesmutte 1, Gravand 109, Sølvmåge 46, Gråand 148, Gråkrage 54, Råge 2, Sanglærke 89, Stær 440, Hættemåge 25, Stor regnspove 2, Engpiber 27, Vibe 47, Svartbag 22, Knopsvane 99, Sangsvane 11,Standskade 92, Grågås 47, Skærpiber 1, Toppet lappedykker 28, VANDREFALK 1 juv.hun., Musvåge 3, Pibeand 256, Tårnfalk 3, Skarv 37, Krikand 59, Dobbelt bekkasin 3, Stormmåge 33, Toppet skallesluger 111, Rødben 2, Hjejle 73, SPIDSAND 47, Ederfugl 78, Mørkbuget knortegås 13, Stor præstekrave 8, Stor skallesluger 2, Knarand 4, Hvinand 9, Almindelig ryle 4, Fiskehejre 2, SNESPURV 3, ENKELT BEKKASIN 1.
Poul Rasmussen

Se også lokalitetsbeskrivelsen + arkiv

Monnet Tåsinge Tirsdag den 6. marts 2001
Gråand 40, Gravand 28, Knopsvane 80, Musvåge 1, Allike 35, Skærpiber 2, Strandskade 48, Pibeand 18, Toppet skallesluger 4, Krikand 2, Tårnfalk 2, Sanglærke 12, Grågås 12, Sangsvane 10.

Monnet Tåsinge Søndag den 25. februar 2001
Gråand 249, Hare 1, Stor skallesluger 3, Gravand 90, Knopsvane 101, Musvåge 1, Allike 35, Skærpiber 12, Mørkbuget knortegås 5, Strandskade 24, Engpiber 3, Pibeand 6, Toppet skallesluger 5, Skarv 3, Svartbag 2, Sanglærke 22, Tårnfalk 1, Sangsvane 2, Stor regnspove 22, Grågås 5, Vibe 2, Misteldrossel 1.
Poul Rasmussen

Monnet Tåsinge Søndag den 4. februar 2001
Skærpiber 9, Sangsvane 68, Knopsvane 6, Grågås 34, Gravand 2, Hvinand 20, Sanglærke 1, Alm ryle 15 (3 flokke). (3 Settere blev luftet ! )

            En lille flok på fem Almindelig ryle, Monnet den 4. februar 2001. EE-foto 
Lørdag den 27. januar 2001 kl. 8:40 - 11:30.
Pibeand 36, Rødben 1, Skærpiber 17, Sangsvane 88, Gråand 160, Knopsvane 26, Grågås 81, Blishøne 8, Toppet.skallesluger 64, Gravand 93, Hvinand 43, Spidsand 16, Canadagås 11, Musvåge 1, Rødben 1, Sanglærke 3, Vandrefalk 1 (Langeodde).

Indgangen til Monnet
      Monnet 
Vandrefalk på Langeodde
     Vandrefalk

Tirsdag den 23. januar 2001
Pibeand 75 græssende, Dobbeltbekkasin 1, Rødben 1, Almindelig
ryle 1, Bjerglærke 1, Skærpiber 13, Engpiber 2. Kurt Due Johansen.


    Arkivbillede af bjerglærke fra marts 2000.
Lørdag den 20. januar 2001

Sangsvane 18, Pibeand 40, Gråand 90, Knopsvane 20, Skærpiber 5,  Grågås 150, Troldand 12, Blishøne 50, Toppet.skallesluger 16, Gravand 32, Hvinand 28, Spidsand 1
 
Lørdag den 13. januar 2001

Hjejle 7, Sangsvane 231, Pibeand 265, Engpiber 2, Gråand 471, Knortegås 1, Canadagås 56, Knopsvane 160, Skærpiber 11,  Grågås 8, Troldand 29, Blishøne 572, Toppet.skallesluger 46, Gravand 67, Hvinand 68, Alm.ryle 12, Fiskehejre 1, Krikand 15, Skarv 3, Dobbeltbekkasin 1, Musvåge 1, Spidsand 5, Stor regnspove 2, Svartbag 1, Bjergirisk 11.
 
Vårø haver :ca 2500 allike/ gråkrage.
Poul Rasmussen
Talt fra Vårø Knude: Knopsvane 348 ved Hjortø, Odden, Hjelmshoved og Skarø.

                                          Morgen  - formiddag :-) stemning på Monnet den 13. januar 2001.  (71215 bytes)
                                          Monnet-morgen-
                                          stemning 73 kb.

DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Torsdag den 28. december 2000
Sjagger 200, Gråand 140, Pibeand 36, Sangsvane 22, Gravand 46, Hvinand 20, Knopsvane 20, Toppet skallesluger 8, Skærpiber(eller engpiber??) 5, Alm.ryle 13, Blishøne 20, Alm hjejle 36 Tnv, Rødben 1, Knarand 2 par, Vandrefalk 1.

         Vandrefalk ved Knuden, Monnet den 28. december 2000. EE-foto
     Vandrefalk nord for Knuden i tåget og diset vejr :-(
                             

                                Hvilken piber?
                               Engpiber- eller 
                               Skærpiber ?

Se også lokalitetsbeskrivelsen + arkiv 

Søndag den 17. december 2000 
Vårø Haver 3200 allike/krage.
Musvåge 1, Bramgås 41, Sjagger 250, Dobbeltbekkasin 2, Gråand 453, Pibeand 238, Sølvmåge 68, Sangsvane 52, Gravand 183, Bjergirisk 47, Hvinand 262, Knopsvane 220, Toppet skallesluger 115, Fiskehejre 6, Skærpiber(eller engpiber??) 17, Stormmåge 13, Grågås 7, Spidsand 4, Krikand 5, Skarv 56, Alm.ryle 39, Svartbag 5, Blishøne 615 ,Toppet lappedykker 46, Hættemåge 69, Alm hjejle 7, Stillits 4, Mørkbuget. knortegås 17, Stor regnspove 22, Hare 4, Rådyr 4. Poul Rasmussen

Poul Rasmussen har leveret dagens fugletal fra Monnet.
Poul tæller fra Knuden, søndag.
+
Alm hjejle 120 Trv (kl 11:00), Vibe 2. EE

DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Tirsdag den 5. december 2000 
Grågås 1, Mørkbuget knortegås 6, Fiskehejre 1, Sangsvane 3, Gravand 96, Gråand 125, Pibeand 33, Spidsand 2. Arne Bruun
Søndag den 3. december 2000 kl 9:15-11:00

Vibe 1, Bjergirisk 56, Engpiber 18, Pibeand 70, Spidsand 4, Gravand 82, Knopsvane 120, Toppet skallesluger 60, Gråand 40, Musvåge 2, Alm ryle 1, Alm hjejle 30, Sangsvane 8, Skarv 40, Bramgås 7.

Engpiber ved Monnet den 3. december 2000. EE-foto.

DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Fredag den 24. november 2000
På vintersædmark mod øst,
Bramgås ca
498
Poul Rasmussen
Tirsdag den 21. november 2000 
På vintersædmark mod øst,
Bramgås ca1000, Knortegås 20. Aksel Hansen
Lørdag den 18. november 2000 kl 15:00 - 16:00
Grågås 90, Gravand 44, svartbag 4, Pibeand 18, Knopsvane 200, Skarv 30, Engpiber 8, Stor regnspove 2, Sanglærke 1, Toppet skallesluger 4, Bjergirisk 4o, Bramgås ca,100, Sangsvane 2, Gråand 30
Tirsdag den 21. november 2000 
På vintersædmark mod øst,
Bramgås ca1000, Knortegås 20. Aksel Hansen
Lørdag den 18. november 2000 kl 15:00 - 16:00
Grågås 90, Gravand 44, svartbag 4, Pibeand 18, Knopsvane 200, Skarv 30, Engpiber 8, Stor regnspove 2, Sanglærke 1, Toppet skallesluger 4, Bjergirisk 4o, Bramgås ca,100, Sangsvane 2, Gråand 30

DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Søndag den 22. oktober 2000
Allike 36, grå krage 22, hjejle 4, grågås 152, gravand 152, spidsand 7, svartbag 9, sølvmåge 21, pibeand 130, knopsvane 249, fiskehejre 2, skarv 35, engpiber 24, vibe 1, Mørkbuget. knortegås 7, stor regnspove 5, krikand 12, sanglærke 3, toppet skallesluger 4, tårnfalk 1, SKÆRPIBER 4, spurvehøg 1, bjergirisk 43, bramgås 15, ederfugl 32, hættemåge 32, VANDREFALK 1 juv.hun, stor præstekrave 1 ( ret sent?), grønirisk 35 ST, musvåge 1.
Desuden var der mange svampe således :
Gulhvid champignon, mandel champignon, ager champignon og lille blod champignon , desuden læssevis af violet hekseringsridderhat. Underligt voksested for sidstnævnte art. 

Så mums, der bliver til en god middag i aften. Hvis du ikke hører mere fra mig ved du hvorfor. :-)  Poul Rasmussen
DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Lørdag den 7. oktober 2000
Vandrefalk 1 JUV R/FOU på ådsel, Hjejle 150 R / Hans Rytter
DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Søndag den 10. september 2000
Knarand 1, KLYDE 1(ret sent), Sort svane 1, Toppet lappedykker 6 , Skarv 47, Ringdue 37, Strandhjejle 1, Spurvehøg 5, Musvåge 1, Stor regnspove 22, Fiskehejre 7, Grågås 207, Gråand 168, GUL VIPSTJERT 53 , Engpiber 33, Råge 3, Hvidklire 18 , Sanglærke 16, Gravand 5, Stor præstekrave 4, Pibeand 82, Alm.ryle 21, Toppet skallesluger 6, Tornirisk 150 , Tårnfalk 3, Ederfugl 45, Hvid vipstjert 13, Stær 155, Sølvmåge 50, Hættemåge 85, Svartbag 8, Bysvale 1, Skeand 6, Knopsvane 226, Spidsand 10, Blishøne 785, KRIKAND 345,Hvinand 13, Rødben 6, Dobbeltbekkasin 1, Krumnæbet ryle 3, Islandsk  ryle 1, Gråkrage 71 , Vibe 7, Digesvale 24, Landsvale 54, Stenpikker 8. Poul Rasmussen 
DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Lørdag den 12. august 2000
Rødben 15, Hvidklire23, Stær 690, Stor regnspove 66, Lille regnspove 5, Engpiber 19, Sanglærke 35, Grågås 63, Skarv 82, Svartbag 7, Tårnfalk 2, Fiskehejre 6, Vibe 11, Strandhjejle 4, Hættemåge 119, Alm. ryle 8, Tornirisk 37, Stenpikker 1, Alm. hjejle 1, Spurvehøg 1, Gråand 41, Sølvmåge 21, BLISHØNE 873, Toppet skallesluger 3 (+1 par med 3 juv.) , Gravand 56, KNOPSVANE 1082, Landsvale 9, Digesvale 9, Hvid vipstjert 13, Bysvale 7, Musvåge 1, Sort svane 1, Stor præstekrave 5, Spidsand 1, Ederfugl 10, Toppet lappedykker 2, Gul vipstjert 2, HUSRØDSTJERT 1 rastende.
Grønbroget tudse 1 og 3 harer.
7500 knopsvaner Ø-havet rundt ,set fra Vårø Knude. Modtaget fra Poul Rasmussen
DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Lørdag den 15. juli 2000
Sølvmåge 130, Hættemåge 163, Strandskade 90, Gravand 18+ 1par med juv., Vibe202, Engpiber 19, Fiskehejre 9, SORT SVANE 1, Ederfugl 19, hvid vipstjert 7, Rørhøg 1 hun, Tårnfalk 2, Gråkrage 12,STÆR 2767, Sanglærke 86, Rødben 20, Alm.ryle,25, Knarand 4, Hvidklire11, Svartbag 5, Hjejle 18, Stormmåge 89, Knopsvane 209, Skarv 16, Mudderklire 4, Grågås 27, Landsvale 5, Tornirisk 14, Digesvale 97(ca.50par). Stor kobbersneppe 1, STOR REGNSPOVE 50, Stor præstekrave 8, Gråand 57, Toppet skallesluger 5.
Desuden ca.4300 knopsvane set øhavet rundt fra Vårø knude. Modtaget fra Poul Rasmussen
Tirsdag den 11. juli 2000
Strandskade min 20, Grågås 23, Knopsvane på havet 360, Vibe 10, Engpiber min. 4 par, Rødben 1, Sortklire 1, Stor kobbersneppe 1, Mudderklire 1, Stær 50, Gråand 12. (Tætblomstret hindebæger Statice limónium blomstrer)
Lørdag den 3. juni 2000

Stor. regnspove 25, Fiskehejre 14, Strandskade 55 par + 10, Rødben 41 par+ 8, Gravand 5 par+ 74, Gråand 5 par+ 48, Engpiber 17 par, Vibe 44 par + 25, Stær 235, Skarv 12, Svartbag 3 par, Gøg 2, Tårnfalk 1, Digesvale 29 par, Havterne 11 par, Spidsand 1 par, Klyde 5 par, Alm. ryle 1 par, Dværgterne 1 par, Tornirisk 2 par, Grågås 8, Knopsvane 290, Hættemåge 75, Stor kobbersneppe 2-4 par, Mørkbuget knortegås 1, Ederfugl 1 par m. 5 pul.+ 19, Strandhjejle 5, Stormmåge 43 par, Sølvmåge 12,  Hvid vipstjert 2 par+2, Toppet skallesluger 6 par+ 2, Gråkrage 7, Sortkrage 1, Landsvale 5, Skeand 1 par+ 2, Bysvale 3, Rørhøg 2 (1 par?), Knarand 2 par+3, Stor præstekrave 4 par. Ræv 1, Hare 7, Grønbrogret tudse 1 sy.,
Søby monnet : Rødrygget tornskade 1 par. Modtaget fra Poul Rasmussen  den 4. juni
DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Lørdag den 29. april 2000  
Stær 132, Gravand 10 par+58, Tornirisk 1 par+11, Hvid vipstjert 3 par, Strandskade 46 par+7, Sanglærke 103 par, Dværgterne 1-2 par, Rødben 41 par+2, Sølvmåge 12, Knopsvane 2 par+19, Vibe 34 par, Mudderklire 1, Havterne18 par, Spidsand 3 par+3, Blishøne 24, Sortklire 2, Hvidklire 6, Rådyr 1, Hare 3, Stenpikker 4, Musvåge 3, Digesvale 12, Landsvale 4, Bysvale 2, Gråand 6 par+1, Rørhøg 1, Engpiber 18 par, Stor regnspove 7, Knortegås 399, Grågås 8, Skarv 26, Hjejle 2170, Tårnfalk 1, Krikand 1 p(?), Klyde 12 par+6, Toppet skallesluger 2 pa+4, Ederfugl 9 par+12, Stormmåge 52 par, Fiskehejre 4, Knarand 3 par, Svartbag 1 par+4, Stor kobbersneppe 2 par, Skeand 2 par+2, Alm.ryle 2-3 par, Stor præstekrave 3 par. Modtaget fra Poul Rasmussen  
DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Søndag den 16. april 2000
Gravand 8 par+46, Strandskade 49 par+20, Rødben 46 par+8, Sanglærke 83 par, Stær 503, Alm.hjejle 895, Gråand 7 par +15, Knarand 2 par, Grågås 9, Engpiber 16 par, Vibe 37 par + 7, Mørkbuget.knortegås 731, Toppet skallesluger 4 par +3, Knopsvane 22, Sølvmåge 34, Havterne 7, Alm. ryle 1-2 par +6 , Stor kobbersneppe 1 par, Stormmåge ca, 75 par + 45, Krikand 0 -1 par + 27, Skarv 10, Svartbag 2 par +3, Stor regnspove 4, Stor præstekrave 4 par, Klyde 39, VANDREFALK 1 ad.hun, Skeand 2 par,  Hvid vipstjert 2 par + 4, Ederfugl 3-4 par + 20, Spidsand 5 par +1, Tårnfalk 2, Hættemåge 24, Hvidklire 2, Pibeand 0 -1 par, Rørspurv 1, Dobbeltbekkasin 4, Fiskehejre. Modtaget fra Poul Rasmussen  
DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Fredag den 31. marts 2000.
Gravand 3 par+ 50, Fiskehejre 6, Gråand 9 par+ 38, Gråkrage 14,  Stær 702, Ederfugl 145, Rødben 43,  Hjejle 46, Engpiber 15 par+ 6, Vibe 63, klyde 4, Strandskade 53, Knopsvane 87, Krikand 152, Stor præstekrave 25,  Toppet skallesluger 3 par+73, Grågås 15, Mørk buget knortegås 316, Spidsand 2 par+2, Skarv 1 , Stormmåge 27, Hvid vipstjert 6, Toppet lappeykker 42 (syd for Monnet ), Pibeand 61, Stor regnspove 2, Blishøne 76, Bjerglærke 1, Alm. ryle 2, Svartbag 4,  ENKELT BEKKASIN 2, Dobbelt.bekkasin 3, Musvåge 1, Vindrossel 3.Modtaget fra Poul Rasmussen  
  DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Tirsdag den 14. marts 2000.
Vandrefalk 1 ad slog bytte ved Søby-Monnet og fløj senere med byttet til østlige Monnet, Snespurv 2, Bjerglærke 4, Kanadagås 10, Grågås 8, Tårnfalk 2, Vibe 60, Stær 200, Gravand 60, Svartbag 1 par, Alm hjejle 30, Hvidklire 1, Stor præstekrave 3, Gråkrage 32, Sanglærke 10- 12 par, Engpiber 6 par, Hvinand 12, Toppet skallesluger 12, Dobbeltbekkasin 5, Blishøne 60, Krikand 5, Strandskade min 10 par, Skarv 2.

Søndag den 12. marts 2000. (Dof-tur ledet af
Poul Rasmussen 12 deltagere)
Hvinand 26, Grågås 5, Gravand ca. 40, Pibeand 27, Tårnfalk 1, Musvåge 2, Vibe ca. 40, Stær 30, Sanglærke 8-10 par, Engpiber 6, Spidsand 3 par, Kanadagår 16, Strandskade 20, Knarand 2 par, Svartbag 1, Alm ryle 4, Stor præstekrave 5, Knopsvane 48, Bjergirisk 6, Ringdue 18, Skarv 4, Sangsvane 6, Gråkrage 22, Ederfugl ca 60, Knortegås 12, Toppet skallesluger 18, Blishøns ca 60, Gråand ca. 80, Fiskehejre 4, Bjerglærke 4
DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Torsdag den 2. marts 2000.
Søby Monnet Bl.kærhøg 1 hun, Spidsand 11. Modtaget fra Poul Rasmussen  
Vårø ( mark N/Ø for Monnet): 27 Kanadagæs og 3 Sædgæs. Modtaget fra Poul Rasmussen  

Søndag den 27. februar 2000
.

Vandrefalk 1 Modtaget fra Carsten Müller via Poul Rasmussen  
DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Søndag den 20. februar 2000.
Se også DOF-Fyn
Torsdag den 17. februar 2000.
 
Silkehale 3, Storspove 1, Gravand 163, Musvåge 2, Tårnfalk 1, Blishøne187, Sjagger 115, Gråand 94, Sangsvane 75, Bjergirisk 46, Sanglærke 96, Strandskade 3, Alm.hjejle 70, Gråkrage105, Spidsand 2, Knopsvane 74, Engpiber 13,  Grågås 85, MOSEHORNUGLE 1, Hvinand 91, Toppet skallesluger 207, Pibeand 21, Toppet lappedykker. 3, Kanadagås 137, Ederfugl 54, Mørkbuget .knortegås 4. Modtaget fra Poul Rasmussen  
475040: Monnet Tåsinge Mandag den 7. februar 2000
Optalt fra Søby Monnet: 
Gravand 14, Musvåge 2, Sjagger 22, Sangsvaner 12, Strandskade 6, Gråand 14, Gråkrage 8, Sanglærke 4, Pibeand 4.

Søndag den 23. januar 2000
Se DOF-Fyn Niels Bomholt se under datoen på DOF-Fyns siden.
Søndag den
16. januar 2000
Grågås 30, Kanadagås min. 85 (rast ved Vårø Isvej efter indflyvning fra hhv øst og vest), Sangsvaner mange, Fjeldvåge 1, Stor skallesluger 2.
Grøn Guide - Arne Bruun Hjemmeside
Lørdag den 15. januar 2000
Allike/krage 4000 går fra overnatning ved skov nord for Monnet., Fiskehejre 4, Musvåge 2,  Alm.ryle 1, Sangsvane 166, Hvinand 123, Gråand 301, gravand 139 , Svartbag 2, Kanada gås161, Skærpiber 8, Knortegås 16, Bjergand 1, Pibeand 53, Blishøne 666, Knopsvane 75, Knarand 1, Stor skallesluger 6, Toppet skallesluger 434 (øhavet rundt), Vandrefalk1 ad.han, Fjeldvåge 1, Bjerglærke 6, Grågås 60, Snespurv 4, Toppet lappedykker 257(øhavet rundt), Ederfugl 7, Spidsand 2, Tårnfalk 1, Engpiber 1. Modtaget fra Poul Rasmussen 
DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Søndag den 9. januar 2000
Sangsvane ca. 400, Kanadagås ca 100, Vandrefalk 1, Bjerglærke 6, Stær 3, Gravand 16, Grågås 12.
Se også DOF-FYN

Søndag den
2. januar 2000
Mark NØ for Monnet
Sangsvane 417  Kanadagås 145, Mørkbuget knortegås 11, Grågås 14, Sædgås 1 (Anser fabalis/Skovsædgås). 
Havet øst for Monnet: ca.1350 blishøns
Modtaget fra Poul Rasmussen 
DOF-DK : 475040: Monnet Tåsinge Tirsdag den 28. december 1999
Krage/allike 4500, Sangsvane 285, Dobbeltbekkasin 2, Musvåge 2, Knopsvane 52, Troldand 7, Stor skallesluger 186, Skarv 20, Engpiber 4, Skærpiber 7, Hvinand 31, Fiskehejre 4, Gravand 136, Gråand 515, Pibeand 132, Grågås 33 , Knortegås 35, Blishøne 55, Gråstrubet  lappedykker.1, Hjejle ca.300 tr.nord for Monnet, Bjerglærke 6, Kanadagås 117, Bjergririsk 23, Tårnfalk 1, Stor regnspove 1, Svartbag 7,Sølvmåge 36 Modtaget fra Poul Rasmussen
Onsdag den 22. december 1999
Vandrefalk 1 gl. hun, Tårnfalk 1, Fiskehejre 1, Bjerglærke 5-10, Stor regnspove 1,  Sangsvaner30-40, Knopsvane 10,  Musvåge 2, Blishøne ca. 400, Knortegås ca. 10. Modtaget fra Carsten Müller via Poul Rasmussen
Søndag den 19. december 1999
Krage/allike ca. 500, Musvåge 2, Sangsvane 39, Gravand 141, Grågås 59, Dobbeltbekkasin 1, Hættemåge 65, Bjergirisk 24, Blishøne 377, Knopsvane 40, Skarv 15, Kanadagås 3, Gråand 101, Pibeand 148, Mørkbuget knortegås 5, Svartbag 2, Spidsand 4, Engpiber 1, Fjeldvåge 1, Ederfugl 2, Toppet skallesluger 9, Bjerglærke 5, Vandrefalk 1 ung hun, Hvinand 1, Tårnfalk1  Modtaget fra Poul Rasmussen.
Lørdag den 20. november 1999 kl 14:00 - 15:30.
Sangsvane 80, Gravand 60, Pibeand 26, Bjergirisk 170 (1 meget lys) + 40, Engpiber 6, Snespurv 2, Gråand 80, Knopsvane 120, Kanada gås 2, Grågås 14, Alm ryle 1.
  : 475040: Monnet Tåsinge Mandag den 15. november 1999 kl 14:00 - 15:00
Vandrefalk sad på østodden i en times tid kl. ca. 14 - 15. Bjergirisk 170.Grøn Guide - Arne Bruun Hjemmeside
Mandag den 15. november 1999 kl 8:30 - 10:00
Vandrefalk 1
(solede sig på Knuden), Snespurv 2, Bjerglærke 3, Engpiber 7, Dobbeltbekkasin 5, Strandhjejle 1, Alm ryle 15, Musvåge 2, Gråkrage 24, Sangsvane 85, Pibeand 40, Gråand 90, Gravand 80, Toppet skallesluger 18, Knopsvane 60, Skovskade 2, Skarv 22, Knortegås 12 (Birkholm Rev).
Søndag den 31. oktober 1999
Se også DOF-FYN.
Lørdag den 30. oktober 1999 kl 12:00 -13:30

Knopsvane 60, Sangsvane 22, Gravand 26, Fiskehejre 2, Pibeand 50, Engpiber 9, Sanglærke 3 (synger), Strandhjejle 12, Alm. ryle 40, Knortegås 5, Skærpiber 2, Grågås 58, Bramgås 36, Svartbag 2, Bjergirisk 40, Spurvehøg 1 (Hun), Sjagger 80 (Mark nord for), Stær 60, Gråkrage 30, Stillits 2, Skovskade 1, Skarv 66.
: 475040: Monnet Tåsinge Mandag den 25. oktober 1999
Smålom: 2, fiskehejre: 1, knopsvane: 57, sangsvane: 22, ederfugl: 127, gravand: 15, pibeand: 50, hvinand: 6, krikand: 2, toppet skallesluger: 1, grågås: 8, tårnfalk: 1, spurvehøg: 2, strandhjejle: 12, almindelig ryle: 40, dobbeltbekkasin: 1, landsvale: 2 juv, sanglærke: 13, bjergirisk: 100, stær: 100, engpiber: 23, tornirisk: 2, stillits: 2, dompap: 1, lille korsnæb: 6, sjagger: 10.Modtaget fra Jan Sørensen.
: : 475040: Monnet Tåsinge Lørdag den 16. oktober 1999
Vandrefalk 1 juv Han, Gråand 175, Blishøne 925, Ringdue 275, Stær 350, Hvidklire 4, Sanglærke 27, Dobbeltbekkasin 8, Krikand 85, Grågås 199, Gravand 34, Skarv 235,  Knopsvane 297, Tårnfalk 1, Fiskehejre 11, Alm. ryle 224, Hvid vipstjert 1, Engpiber 60, Pibeand 328, Spidsand 10, Strandhjejle 16, Knortegås 39, Bjergirisk 152, Dværgfalk 1, Hvinand 9, Toppet lappedykker 93, Grå krage 125, Allike 55, Skeand 17, Svartbag 4, Stillits 3, Pibesvane 6, Grønsisken 16, Skærpiber 1, Skovskade 4, SÆL ved Knuden. Modtaget fra Poul Rasmussen.
: 475040: Monnet Tåsinge Søndag den 5. september 1999
Rødben 4, Landsvale 36, Gråand 161, Sølvmåge 29, BLISHØNE 2862, Stor regnspove 31, Ringdue 17, STÆR 2721, Stenpikker 1 par + 3 juv., Hvidklire 18, Sanglærke 23, Dobbelt bekkasin 4 , Hættemåge 84, KRIKAND 262, Svartbag 6, Grågås 39, Gravand 18, Skarv 57,  KNOPSVANE 738, Tårnfalk 2, Fiskehejre 4, Rørhøg 1, Alm. ryle 24, Gul vipstjert 3, Engpiber 2, Spurvehøg 1, Tornirisk 9, Pibeand 17, Vibe 5, Spidsand 12, KANADAGÅS 1, Ravn 1, Strandhjejle 2, Musvåge 1, Alm. hjejle 150. Modtaget fra Poul Rasmussen.
: 475040: Monnet Tåsinge Søndag den 29. august 1999
Kl 16:00: Rørhøg 1 1k SV, 1 ad hun SV  Hans Rytter og Jan H Jensen 
Fredag den 27. august 1999
Kl. 11:15 Vandrefalk 1 / KNF-IB.
Lørdag den 14. august 1999

Rørhøg 3 (hanner), Mursejler 12, TORNIRISK 347, Digesvale 18, Vibe 166, Mudderklire 8, Strandskade 27, Ederfugl 75, Strandhjejle 8, Stor regnspove 29, Lille regnspove 5, Brushøne 1, Rødben 26, Gul vipstjert 1, Skarv 43, Gravand 52, Landsvale 52, Dobbelt bekkasin 1, Stormmåge 1, Hvidklire 6, Fiskehejre 4, Hvid vipstjert 6, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, KNOPSVANE 434, Engpiber 38, Stær 765, Alm. hjejle 37, Sanglærke 114, Gråand 221, BLISHØNE 865, Krikand 125, Svartbag 4, Alm. ryle 132, Stor præstekrave 10, Skeand 49, Sølvmåge 8, Stenpikker 2 (1par?), Spidsand 20, Krumnæbet ryle 4, Islandsk ryle 11, Hættemåge 75. Modtaget fra Poul Rasmussen.
: 475040: Monnet Tåsinge Søndag den 18. juli 1999
Strandskade 132, Krumnæbet ryle 11, Alm.ryle 11, Hvidklire 14, Klyde 13, Rødben 97, Stor præstekrave 7, Landsvale 19, Stær 475, Bysvale 12, Knopsvane 209, Musvåge 1, Fiskehejre 10, Grågås 958 (de fleste trækkende), Sanglærke 110, Hvid vipstjert 3, Krikand 2, Gråand 40, Spidsand 6, Dværgterne 1,Toppet skallesluger 12, Engpiber 22, Gravand 94, Vibe 400, Knarand 1, Digesvale56, Mudderklire 5, Stormmåge 22, Sølvmåge 32, Stor regnspove 7, Stor kobbersneppe 4, Pibeand 3, Hættemåge 80, Dobbelt bekkasin 13, Svartbag 9, Havterne 7, Bynkefugl 1.
Øhavet set fra Vårø knude 18-7-99: Knopsvane Ca.6000.
Søby - Monnet18-7-99 Rødrygget tornskade 1 par
Grønbroget tudse 1 i den østlige ende
af Monnet. Modtaget fra Poul Rasmussen
: 475040: Monnet Tåsinge Søndag den 16. maj 1999 Kl 5.45-11.45
Gulbug 1, Gulspurv 1 par, Mudderklire 1, Gøg 1, Landsvale 14, Tornsanger 1 par, Løvsanger 1 par, Tornirisk1 par+5, Stillids 1 par, Munk 2 par, Bogfinke 1 par, Stær 57, Fiskehejre 6,  Gråkrage 16, Klyde 24 par, Vibe 32 par, Grågås 93, Knopsvane 3 par+44, Gravand 10 par +34, Rødben 29 par, Strandskade 73 par, Hvidklire 4, Skeand 1 par, STENVENDER 3, Stenpikker 15 (mindte træk sammen med 6 gul vipstjert), Svartbag11, Stor regnspove 14,  Hvid vipstjert 2 par, Musvåge 1, Hvepsevåge 1 , Sanglærke 102 par, Havterne 28 par, Toppet skallesluger 4 par+10, Stor kobbersneppe 3 par+5(flot), Engpiber 19 par, Skarv 35, Knortegås mørkbuget 8, (hvor er de henne??), Stormmåge 68 par, DVÆRGTERNE 1 par, Ederfugl 7 par(Pull)+56, ALM RYLE Min 2 par +16, Stor præstekrave 6 par, Digesvale 3, BRUSHØNE 1 han+1 hun(1 par ??), Spidsand 3 par, Gråand 4 par, Knarand 1 par, Tårnfalk 1. Poul Rasmussen
Søndag den 25. april 1999 kl 6.60-10.15
Toppet skallelsuger. 4 par+5, Knopsvane 3 par+14, Skarv 11, Knortegås 64, Hættemåge 44, Havterne 8 par, Ederfugl 8 par+13, Engpiber 17 par + 9, Gråand 5 par+8, Svartbag 11, HJEJLE 1786, Fiskehejre 6, Sanglærke 83 par (ahh..måske var der 84??), Strandskade 47 par +3, Hvid vipstjert 3, Sølvmåge 75, Gravand 8 par+17, Rødben 30 par, Stormmåge 79 par, Vibe 28 par, Stær 39, Landsvale 1, Digesvale 3, Mudderklire 1, Musvåge 2, Stor regnspove 1, Klyde 3 par +3, Stor præstekrave 6 par, Stor kobbersneppe. 2 par+1, Spidsand 1 par, Skeand 3 par+1, Pibeand 25, Tornirisk 6, Knarand 1 par, Grågås 4 , Alm.ryle 20, Dobbeltbekkasin 4, Tårnfalk 1, Grå krage 17. Og så lige et dødt marsvin ved kysten Poul Rasmussen
Lørdag den 3. april 1999 kl 6:30-12:20.
Grågås 12, Sølvmåge 95, Sanglærke 107 par, Knopsvane 19, Gravand 68 (9 par), Gråand 31 (10 par), Skarv 38, Stær 322, Fiskehejre 6, Engpiber 53,  Stor regnspove 19, Stormmåge 82, Alm.ryle 1, Strandskade 103 (26 par), Ringdue 7 , Tornirisk 2, Musvåge 2, Ederfugl 370 (1-8 par), Skærpiber 1, Hvid vipstjert 10, MOSEHORNUGLE 1, ENKELT BEKKASIN 2 , Dobbelt bekkasin 4, VANDREFALK 1,   BJERGLÆRKE 4, Bramgås 4, HAVTERNE 3, Hvinand 14, Rødben 29, Skeand 2 par, Svartbag 25, Klyde 3, HJEJLE 900, Hættemåge 44, Vibe 44, Stor præstekrave 22 ( 3 par), Spidsand 25 ( 3-5-par), Krikand 6. Mørkbuget knortegås 43, Gråkrage 15, Pibeand 56, Toppet skallesluger 41 (1 par), hare 4, rådyr 2 Poul Rasmussen
Lørdag den 13. marts 1999.
Enkeltbekkasin 1, Gravand 170, Fjeldvåge 1, Engpiber 17, Sanglærke 72, Dobbelt bekkasin 1,
Strandskade 43, Knopsvane 56, Pibeand 8, Svartbag 4, Spidsand 8, Gråand 76, Bjergirisk 4,
Kanadagås 2, Grågås 27, Stor præstekrave 3, Skarv 21, Toppet skallesluger 9, Hvinand 4,
Stor regnspove 1, Mørkbuget knortegås 1, Vibe 1, Tårnfalk 1, Gråstrubet lappedykker 1.
Poul Rasmussen
Onsdag den 10. februar 1999
Enkeltbekkasin 1(lettede fra bækken, 50 meter fra indgangen),
Sanglærke 35. Tim H. Hansen

Lørdag den 30.  januar 1999
Vandrefalk 1 hun, Hvinand 105, Sangsvane 26, Gravand 44, Knopsvane 109, Musvåge 2,
Engpiber 7, Fjeldvåge 1, Toppet Skallesluger 570, Knortegås 18, Strandskade 1,
Toppet lappedykker 18, Gråand 32, Pibeand 35, Tårnfalk1, Blå kærhøg 1 hun.

Carsten Müller og Poul Rasmussen
: 475040: Monnet Tåsinge Søndag den 10.  januar 1999
Bjergpiber 2, Bjerglærke 8, Engpiber 8, Kanadagås 60, Grågås 9, Gravand 82,
Pibeand 150, Gråand 120, Hvinand 120, Toppet skallesluger 830, Toppet lappedykker 100,
Sangsvane 175, Knopsvane 60.
Hans Rytter (Hjemmeside) & Bent Staugård Nielsen
Musvåge 1, Fiskehejre 1.
Søndag den 3.  januar 1999.
Mosehornugle 2, Sangsvaner 310, Kanadagås 56, Grågås 3.Grøn Guide - Arne Bruun Hjemmeside
Lørdag den 2. januar 1999.
Hvinand 117, Gråand 207, Blishøne 575, Pibeand 110, Gravand 124, Knopsvane 85,
SANGSVANE 486 (+47 på mark ved Vårø havn), BJERGLÆRKE 6, Engpiber 13,
Grågås 1, SÆDGÅS 2, Spidsand 1, Skarv 2, Snespurv 11, Skærpiber 1, Strandhjejle 2,
Vandrefalk 1 hun. 
Poul Rasmussen & Hans Rytter. (kl 11:00 - 15:30).
Onsdag den 30. december 1998
Gravand 40, Blå kærhøg 1, Blishøne 150. (Set fra Vårø Isvej)
Mandag den 28. december 1998.
Sjagger 238, Gråand 75, Gravand 155, Blishøne 535, Engpiber 10, Knopsvane 117,
Sangsvane 99, Kanadagås 14, Musvåge 2, Hvinand 185, Svartbag 4, Gråkrage 94,
Sanglærke 8, Spidsand 15, Pibeand 55, Skarv 3, Bjerglærke 2, Toppet skallesluger 64,
Vandrefalk 1 han
(ny fugl i forhold til tidligere registrering), Gråstrubet lappedykker 2,
Blå kærhøg 1 han, Stor skallesluger 1, Snespurv 12, Ederfugl 12.
Poul Rasmussen
Søndag den 20. december 1998 Kl. 10:10-12:30.
Havørn 3 R (2 ad (voksne). + 1 juv (ungfugl) Rastede helt ude mod SØ. Fløj mod Fyn kl. 12:00, Snespurv 13 R,
Sangsvane 260 R i vigen mod ØSØ.
Hans Rytter
Søndag den 13. december 1998
Sangsvane 2, Knopsvane 22, Toppet skallesluger 24, Snespurv 5, Krage,allike, råge 300,
Blå kærhøg 3, Gravand 2, Gråand 20, Fiskehejre 1, Engpiber 1.
Søndag den 6. december 1998
Vandrefalk 1 AD. Hun, Sangsvane 6, Knopsvane 53, Toppet skallesluger 5,
Hvinand 104,
Snespurv 65, Havørn 1 gammel Han (hvid hale),
Gråand  44, Pibeand 24, Gravand 33, Knortegås 1, Blishøne 270, Sølvmåge 65,
Svartbag 3, Skærpiber 2, Dobbelt bekkasin 2, Bjergirisk 2, Råge/gråkrage 350.
Poul Rasmussen
Søndag den 29. november 1998
Bjerglærke 8, Bramgås 28, Fjeldvåge 1 Michael M. Jensen, Ullerslev "Se: DOF-FYN"
Lørdag den 21. november 1998.
Vandrefalk 1 Carsten Muller
Søndag den 15. november 1998.
Gravand 120, Bramgås 32, Enkeltbekkasin 2, Knortegås 10, Toppet skallesluger 10, Knopsvane 56, Sangsvane 3 (Ved Bjerreby ca. 200 ), Blå kærhøg 2 (hunner), Blishøne 100, Alm ryle 38, Islandsk ryle 4, Gråand 150, Pibeand 22.
(Hans Rytter, Bent Staugård Nielsen & Erhardt Ecklon)
Lørdag den 7. november 1998.
Vibe 89, Engpiber 19, Grå krage 45, Stær 89, Gravand 124, Gråand 248,
Pibeand 28, Alm.ryle 86, Vandrefalk 1 hun, Mørkbuget knortegås 5, Bjergirisk 38,
Sanglærke 17, Knopsvane 52, Skærpiber 2, Toppet skallesluger 31,
Ederfugl 24, Bramgås 35, Hvinand 29, Snespurv 4, Blå kærhøg 1 ,
Strandhjejle 5, Blishøne 107, Tårnfalk 1, Fiskehejre 1, Sølvmåge 6,
Svartbag 1, Skarv 6, Sangsvane 2, Grågås 20, Råge 6.
Vandrefalken ,en gammel hun,ser ud til at være meget stationær.Den holdt til på Monnets østlige del ,det der hedder Langodde,og det brede område nord for ,op til stien.Fuglen er set tidligere i år,den fløj kun lidt rundt,tilsyneladende ikke sønderlig forstyrret af min tilstedeværelse,så meget kunne tyde på den vil blive i længere tid.Der lå mange fugle, som var slået på. Da damen mest sad på de små tuer, var det meget fint at studere den i skopet,og det var muligt at komme rimeligt tæt på uden at forstyrre den.Poul Rasmussen
Søndag den 11. oktober 1998
Sanglærke 18TTV + 16, Engpiber 28, Stær 60, Hjejler 3, Pibeand 80,
Knopsvaner 60, Knortegås 8, Gravand 6, Gråand 20, Skarv 40, Landsvale 6 TTV,
Gråkrage 18.

Se også lokalitetsbeskrivelsen + arkiv 
Mandag den 14. september 1998
Vandrefalk 1 AD + 1 JUV Erik Ehmsen
Mandag den 1. september 1998
Grågås 185, Blishøne 530, Dværgryle 11, Hvidklire 13, Dobbelt bekkasin 4, Alm. ryle 13,
Krumnæbet ryle 14, Rødben 17, Dværgfalk 1, Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Krikand 152,
Stær 650, Tornirisk 92, Stor regnspove 1, Spidsand 3, Gul vipstjert 7, Svaleklire 1,
Knopsvane 124, Pibeand 3, Gravand 8,  Engpiber 3, Hvid vipstjert4, Tårnfalk 1.
På en mark lige nord for Søby Monnet:
Dværgryle 8, Hvidklire 4, Alm. ryle 3. Poul Rasmussen
Søndag den 9. august 1998.
Vandrefalk 1, Tårnfalk 1, Grågås 6, Svaleklire 2, Hvidklire 19, Stær 157, Engpiber 97,
Dobbelt bekkasin 1, Skarv 11,Hvid vipstjert 4, Svartbag 2, Fiskehejre 2, Sanglærke 61,
Rødben 11, Sortklire 2, Strandhjejle 20, Strandskade 10, Mudderklire 20,
Knopsvane 39, Sølvmåge 3, Gravand 12, Rørhøg 1, Alm ryle 33, Stor præstekrave 3,
Tornirisk 95, Stor kobbersneppe 1, Gråand 38, Pibeand 1, Digesvale 150,
Hættemåge 21, Alm hjejle 18 og Bysvale 1.
Poul Rasmussen
475040: Monnet Tåsinge Mandag den 1. juni1998.
Stær 17, Tornsanger 1, Gulspurv 1, Rørspurv 1, Mursejler 1, Løvsanger1, Munk 1,
Gulbug 1, Ringdue 3, Landsvale 4, Ravn 1, Strandskade 70 par, Gravand 6 par+25,
Svartbag 1 par+3, Skarv 9, Rødben 43 par, Klyde 8 par, Vibe 39 par, Skeand 1-2 par+2 han,
Tornirisk 1 par, Digesvale 85 par, Bysvale 30, Gråkrage 5, Rørhøg 1, Alm.ryle 1 par
,
Dværgterne 1 par, Engpiber 9 par, Stormmåge 45 par, Hættemåge 96,
Toppet skallesluger 5 par+8, Gråand 4 par+11, Knopsvane 1 par+23,
Stor Kobbersneppe 2 par, Havterne 27 par, Strandhjejle 4, Stor regnspove 15,
Stor præstekrave 5 par, Mørkbuget knortegås 9, Ederfugl 3 par+124,
STENVENDER 2, Spidsand 2 par, Knarand 1 par + 1 han,
Grågås 2, Fiskehejre 5.
Poul Rasmussen
Søndag den 3.maj 1998.
Sanglærke 78 par, Klyde 41, Rødben 42 par, Mørkbuget knortegås 87, Gravand 10 par+77,
Strandskade 48 par, Vibe 38 par, Engpiber 7 par, Stor kobbersneppe 2 par, Hvidklire 22,
Stær 125, Gråand 2 par+16, Havterne 22 par, Alm.hjejle 830, Landsvale 7,
Stormmåge 72, Hættemåge 14, Sølvmåge 16, DVÆRGFALK 1, Skarv 30,
Knopsvane 1 par+5, Spidsand 4 par+14, Svartbag 1 par +3, Toppet skallesluger 3 par +21,
Stor præstekrave 5 par, Hvid vipstjert 1 par+6, Ravn 1, Ederfugl 3 par, Tårnfalk 1 , Skeand 2, Fiskehejre 3,
Alm.ryle 1 par, Stor regnspove 1, Digesvale 6

Søby Monnet Lørdag den 25.4.1998.
Knorte gås mrk.bg. 187, Lille regnspove 18, Strandskade 36, Rødben 34, Gravand 54, Klyde 2,
Stor præstekrave 1, Havterne 4, Gråand 1 par, Vibe 3, Ederfugl 1 par +1, Toppet skallesluge 7,
Sortklire 2, Stor kobbersneppe 1, Grågås 4, Tårnfalk 1, Musvåge 1, Skarv 3, Hættemåge 120,
Spidsand 1 par, Svartbag,1, Stormmåge 27, Knopsvane 2, Stær 75
. Poul Rasmussen
DOF475040: Monnet Tåsinge Torsdag den 9. april 1998.
Tornirisk  250 R på mark ved Skovballe.

Onsdag den 8.april 1998.
Mørkbuget knortegås 640, Bramgås 30, Stær ca.2000.Poul Rasmussen
Lørdag d. 21. marts 1998.
Gravand 152, Sanglærke 45, Engpiber 8, Hættemåge 44, Fiskehejre 2,
Vibe 90, Stær 230, Strandskade 79, Knortegås 200, Dobbelt.bekkasin 4,
Svartbag 2, Rødben 4, Alm. ryle 22, Stormmåge 43, Stor præstekrave 10,
Knopsvane 36 (1 med halsring), Skarv 2, Tårnfalk 1, Gråkrage 15, Gråand 89,
Bjerglærke 2, Pibeand 67, Spidsand 58, Toppet skallesluger 25, Hvinand 19,
Grågås 7, Sølvmåge 8, Krikand 4, Hjejle 2, Ravn 2
.Poul Rasmussen
DOF475040: Monnet Tåsinge Søndag d. 8.marts 1998.
Kl. 16.30 - 17.30. Vandrefalk 1 jagede krager uden held. Ravn 1 i baglandet.
Havørn ad. 1 fløj fra Søby Monnet forbi skuret ude på Monnet og mod Siø.Grøn Guide - Arne Bruun
Strandskade 80, Vibe 40, Pibeand 25, Gravand 90, Sangsvane 2,
Gråand 40, Alm.ryle 3, Gråkrage 60, Stær 70, Sanglærke 28,
Ringdue 3, Fiskehejre 1, Engpiber 16, Knortegås 26, Stor regnspove 2,
Grågås 6, Toppet skallesluger 130, Knopsvane 200 +
(Blåt halsbånd: XE19),
Stor præstekrave 2 par, Toppet lappedykker 7, Snespurv 4,
Sølvmåge 20, Musvåge 2, Svartbag 2,
Vandrefalk.(DOF-TUR).
Rød glente trak mod nord kl. ca.13.30 Poul Rasmussen
DOF475040: Monnet Tåsinge Lørdag d. 21. februar 1998..
Strandskade 44, Vibe 15, Knarand 2, Pibeand 69, Gravand 33, Sangsvane 32,
Spidsand 4, Gråand 148, Blå kærhøg 1 brun, Alm.hjejle 36 , Gråkrage 56,
Svartbag 2, Musvåge 1.
Poul Rasmussen
DOF475040: Monnet Tåsinge Søndag d. 8. februar 1998..
Gråkrage 18, Gravand 90, Knopsvane 60, Sangsvane 61,
Hvinand 100, Pibeand 33, Engpiber 10, Gråand 47, Mørkbuget knortegås 2,
Toppet skallesluger 27, Sanglærke
2, Ravn (hørt), Skarv 2, Ederfugl 6, Tårnfalk 1,
Grågås 7, Blå kærhøg 1 (hun), Sjagger 250, Musvåge 1,
VANDREFALK 1 han.. (EE + Poul Rasmussen.)
DOF475040: Monnet Tåsinge Lørdag d. 3. januar 1998..
Gråkrage 78, Fjeldvåge 1, Gravand 176, Knopsvane 97, Sangsvane 117,
Hvinand 84, Pibeand 176, Engpiber 13, Gråand 338, Mørkbuget knortegås 8,
Toppet skallesluger 9, Bjergirisk 40. Meddelt af
Poul Rasmussen
DOF475040: Monnet Tåsinge Lørdag d. 27.december 1997.
Snespurv 30, Bjergirisk 24.Desuden tusindevis af vandfugle i havet omkring Monnet.
Eksempelvis: Hvinand 250, Toppet skallesluger ca.100, Stor skallesluger 25, Sangsvane ca.50,
Mørkbuget knortegås 8, Skarv 77.
Der var utrolig mange fugle ude i Øhavet, men da jeg ikke havde teleskop med
var det ikke muligt at artsbestemme dem, men der er tale om tusindvis.
Poul Rasmussen
DOF: Monnet Tåsinge Fredag d. 19.december 1997.
Snespurv 1, Alm ryle 1, Stor regnspove 3, Sangsvaner 27.Meddelt af Poul Rasmussen.
DOF: Monnet Tåsinge Lørdag d. 13.december 1997.
Knopsvane 100, Hættemåge 8, Engpiber 2, Gravand 24,
Sølvmåge 10, Gråand 20, Råge 40, Sangsvane 24, Gråkrage 60,
Allike 80, Skarv 80, Toppet skallesluger 40, Hvinand 40, Tårnfalk 1.
DOF: Monnet Tåsinge Lørdag d. 8. november 1997.
Knopsvane 40, Hvidklire 1, Alm ryle 20, Hættemåge100, Engpiber 18, Stær 3, Gravand 140,
Sølvmåge 20, Gråand 250, Råge 10, Sangsvane 8, Strandhjejle 7, Gråkrage 80, Troldand 60,
Skarv 30, Pibeand 120, Toppet skallesluger 6, Svartbag 2, Sanglærke, Snespurv 3
Vandrefalk på Monnet (weekenden 1.-2.november)
Sjagger 1000 ved Skovballe.
Vandrefalk på Monnet (weekenden 1/2 november)
DOF: Monnet Tåsinge
Søndag 12.oktober 97.
Knopsvane 80, Krikand 4, Stor Regnspove 3, Hvidklire 4, Alm ryle 400, Vibe 100,
Engpiber 2, Stær 40, Gravand 5, Sølvmåge 20, Hættemåge 60, Piber spc., Blishøne 20
Råge 20,
Stor tornskade1.
DOF: Monnet Tåsinge. Søndag d.31. august 97.
Knopsvane 1000, Svartbag 4, Skarv 30, Krikand 14, Pibeand 16, Gråand 12, Rødben 22,
Fiskehejre 8, Stor Regnspove 10, Hvidklire 14, Alm ryle 4, Mudderklire 6, Vibe 40, Strandhjejle 1,
Engpiber 6, Stær 26, Tinksmed 2, Ravn 6 TSØ, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Landsvale, Digesvale,
Gravand 12.


02 jul 2013
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm
This site was created with 100% recycled electrons.