Syltemade Ådal

Tilbage til oversigt
Tilbage til FUGLE.

                                                        [ Kort ] [ Fugle ] [ Padder ] [ Botanik ]

Syltemade Ådal set mod sydøst.  (8kb) Foto fra den 18. april 1999. EE-foto

 

Syltemade Ådal har op til 20 m stejle skrænter, der er dannet af en rivende strøm af smeltevand fra gletcher  under istiden. Isranden lå i en periode ved Syltemade Å´s udspring fra Ollerup Sø. Smeltevand løb fra øst under isen igennem en tunnel, hvor de dybeste dele i dag er Hvidkilde Sø, Nielstrup Sø og Ollerup Sø. Fyns Amt har indgået aftaler med nogle af lodsejerne om afgræsning af enge og overdrev mod at arealerne ikke gødskes eller sprøjtes. Formålet er at få mange blomster på enge og overdrev.
Kort over området  (27kb) EE- Foto 18. april 1999
Kort over sti-forløbet langs Syltemade Å.

Padder:

Springfrø, Butsnudet frø

Botanik:

Iris pseudacorus (15kb) Gul iris, Syltemade den 6 .juni 99. EE - foto.

Gul iris, Tvebo baldrian, Trævlekrone, Kødfarvet gøgeurt?  (6.juni 99)
Stor fladstjerne, Skovgaltetand, Kornet stenbræk, Alm hønsetarm, Dag-pragtstjerne, Engkarse, Alm mjødurt, Eng-nellikerod, Stinkende storkenæb, Alm brunelle, Krybende læbeløs, Vandmynte,
Hulrodet lærkespore, Hvid og Gul anemone, Bingelurt, Engkabbeleje, Lungeurt, Dansk ingefær, Brøndkarse, Ramsløg, Skælrod, Småbladet milturt, Vorterod

Fuglearkivet 1998 - 2001:

 
 
Syltmade Ådal, Egebjerg  Mandag den 25. juni 2001
Tårnfalk 1 Fou, Gråand 1 par, Løvsanger sy, Gransanger sy, Gulspurv sy, Tornsanger sy, Munk sy, Sangdrossel sy, Solsort sy, Rørspurv sy, Hvid vipstjert 2, Gulbug sy, Gøg 2 sy, Havesanger sy, Gærdesmutte sy, Musvåge 1, Fiskehejre 1, Stillits 2, Rørsanger 1 sy, Vibe 2 + 1 overfly., Rørhøg 1. 

                        Valmue lyser for tiden i grøfter og på markerne. EE-foto  

Syltmade Ådal, Egebjerg  Mandag den 21. maj 2001 kl 21:00-22:15
Græshoppesanger 1 ( måske 2?), Nattergal 5, Gråand 2 par, Løvsanger, Gransanger, Gulspurv, Tornsanger, Munk, Sangdrossel, Solsort, Musvit, Blåmejse, Rørspurv, Kærsanger 2, Broget fluesnapper 1 + flagermus 1 (art?)

Syltmade Ådal, Egebjerg  Torsdag den 10. maj 2001 kl 19:00-20:30
Nattergal min 2, Rørhøg 1 par, Skeand 1 par, Gråand 2 par, Løvsanger, Gransanger, Gulspurv, Tornsanger, Munk, Sangdrossel, Solsort, Musvit, Blåmejse, Landsvale, Rørspurv, Stillits, Fiskehejre 2.

                           Engkabbeleje i Syltemade Ådal den 10. maj 2001. EE-foto.

 

DOF-DK 427720 Syltmade Ådal, Egebjerg  Lørdag den 21. oktober 2000
Halemejse 6, Fiskehejre 1 + Rødlistearten:
Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana) Kendt fra ca. 30 lokaliteter i DK

Vertigo moulinsiana eller Sumpvindelsnegl

Se også lokalitetsbeskrivelsen + arkiv  

Tirsdag den 23. maj 2000 10.00 -11:30
Nattergal min 2, Munk, Havesanger, Gærdesmutte, Stillits, Tornsanger, Gransanger, Musvåge 2, Kærsanger, Gulbug, Gulspurv, Sangdrossel, Solsort, Ringdue, Gærdesanger, Rørspurv, Rørsanger, Gøg, Stær, Gråkrage, Tårnfalk, Gråand. 
Knortegås 350 mod øst 11:15
Mandag den 15. maj 2000
Engsnarre se DOF-Fyn
Mandag den 8. maj 2000
Nattergal 1, Rørhøg 1 han, Gråand 2 par, Fiskehejre 1, Gråkrage 4, Munk, Havesanger, Løvsanger, Gransanger, Sangdrossel, Bogfinke, Rødhals, Musvit, Blåmejse, Gulspurv,Tornsanger, Stillids, Rødrygget tornskade, Ringdue, Landsvale.
Søndag den 6. juni 1999
Gøg 2, nattergal, gulbug, kærsanger, musvåge, fiskehejre, gransanger, tornsanger, sangdrossel, munk, gærdesmutte, bogfinke, musvit, solsort, gråkrage, gråand, gulspurv, stær, løvsanger.
Torsdag den 20. maj 1999
Gøg, nattergal, gulbug, kærsanger, grå fluesnapper, musvåge og tårnfalk.Grøn Guide - Arne Bruun Hjemmeside
Mandag den 17. maj 1999
Tornsanger, Munk, Havesanger, Gransanger, Ringdue, Musvit,Sangdrossel, Gråkrage, Gulspurv, Nattergal, Jernspurv, Gærdesmutte, Solsort, , Bogfinke, Løvsanger,  Stær, Gråand, Skarv, Grågås.
Onsdag den 27. maj 1998.
Gøg 1, Tornsanger, Munk, Havesanger, Gransanger, Ringdue, Musvit,Sangdrossel, Gråkrage, Gulspurv, Kærsanger, Nattergal, Jernspurv, Gærdesmutte, Solsort, Rørspurv, Bogfinke, Løvsanger, Sanglærke, Stær, Blåmejse, Landsvale, Stor flagspætte, Gråand, Gravand, Dobbeltbekkasin, Musvåge, Fiskehejre.

 

Hulrodet lærkespore, Gul anemone, Hvid anemone, Dansk ingefær (21kb) EE-foto 18. april 1999
Mosaik
 

 

 

Skælrod 18 april 1999 (20kb) EE-Foto
Skælrod

 

Tilbage til oversigt
Tilbage til FUGLE.


Tid:Time in Denmark Dato:Dagens dato Antal besøgende siden september 1997: [How many]

15 jan 2002
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon
This site was created with 100% recycled electrons.