Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 31. - 35. ( 1. august - 31. august 2013).                     Sidst opdateret 02 september 2013 08:45:13 

 

          Lille kjove

Lørdag den 31. august 2013                                                    Solopgang: 06:22 Solnedgang: 20:13

Eskebjerg: Lærkefalk 1 R,
Gulstav: Fiskehejre 12 R, Hvepsevåge 1 TF, Rørhøg 1 1K FU, Spurvehøg 3 FU, Hvidklire 3 OF, Gul Vipstjert 3 TF, Stenpikker 1 R, Gråkrage 60 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R
Strandeng v/Føllesbjerg: Havørn 1 R, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 2 R
Åmosen, Ollerup: Fiskeørn 1 S. Peder Skou  [Apollo Books]
Espe, matriklen: Lille Korsnæb 15, Stor Flagspætte 3, Tyrkerdue 2, Landsvale 6, Hvid Vipstjert 2, Lille Gråsisken 1. Pindsvin 1 gammel + 3 unger unge, Hare 1, Sydflagermus 2, Dværgflagermus 5. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Slambassinet, Odense
(14:30):
Stribet ryle 1 R (sydligste bassin). Kristoffer Hansen
Odense havn: Kaspisk måge 1 1K. Kristoffer Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Slambassinet
: Lille Lappedykker 1 FU, Stor Præstekrave 28 FU, Temmincksryle 1 FU,
Stribet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 27 FU, Brushane 27 FU, Dobbeltbekkasin 16 FU, Hvidklire 11 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 7 FU, Hvid Vipstjert 16 R. Kell Grønborg
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Lille Lappedykker 7 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Knarand 21 R, Gråand 120 R, Skeand 5 R, Troldand 38 FU,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R, Stor Præstekrave 19 FU, Hjejle 1 M FU, Strandhjejle 1 M FU, Vibe 125 R, Islandsk Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 42 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 48 FU, Sortklire 11 FU, Hvidklire 13 FU, Mudderklire 4 FU, Digesvale 40 OF, Råge 30 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 18 FU. Kell Grønborg
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 450 R, Krikand 78 R, Gråand 120 R, Havørn 1 JUV R, Musvåge 1 OF, Vandrefalk 1 FU, Stor Præstekrave 62 FU, Almindelig Ryle 27 FU, Lille Kobbersneppe 14 FU, Storspove 98 FU. Kell Grønborg
Å vest for Brydegård: Stenpikker 1 R. Erik Busk


       

Fredag den 30. august 2013                                                    Solopgang: 06:20 Solnedgang: 20:15

Svendborg, matriklen: Stor Flagspætte 1 FU
Vejlen, Taasinge
(07:20): Hjejle 300 R. Poul Rasmussen
Espe, matriklen: Fiskehejre 1, Stor Flagspætte 2, Spætmejse 1, Lille Korsnæb 3 min., Tyrkerdue 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Bøjden Nor: (13:24 - ?): Stor kobbersneppe 1 R (ssp. islandica?). Anders Odd Wulff Nielsen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:20-10:20): Fiskehejre 2 FU/R, Pibeand 10 FU, Toppet Skallesluger 1 YUF 4 pull, Tårnfalk 1 FU, Vibe 20 FU/R, Almindelig Ryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 17 FU, Stor Regnspove 9 FU, Rødben 10 FU, Hvidklire 12 FU, Hættemåge 100 FU/R, Sølvmåge 60 FU/R, Svartbag 6 FU, Isfugl 1 FU (Læs mere... ), Landsvale 20 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense: Grågås 330 FU, Canadagås 2 FU. Niels Andersen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 146 FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 10 R, Grågås 800 R, Pibeand 1 R, Knarand 11 R, Krikand 3 R, Skeand 3 R, Taffeland 275 R, Troldand 2800 R, Hvinand 1 R, Havørn 2 AD OF, Musvåge 2 R, Vibe 30 R, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Fjordterne 4, Sortterne 1 FU, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Digesvale 200 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 2 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 21 FU, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 R, Tornsanger 2 R, Munk 1 F R, Gransanger 1 FU, Løvsanger 1 FU, Sumpmejse 5 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 3 FU, Rødrygget Tornskade 1 R, Stær 25 FU, Skovspurv 30 FU, Bogfinke 6 R, Stillits 3 R, Grønsisken 2 R, Lille Gråsisken 1 OF, Dompap 4 R, Kernebider 1 OF, Gulspurv 20 R. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 22 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knarand 14 R, Krikand 30 R, Taffeland 6 R,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Vibe 31 R, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 11 FU, Dobbeltbekkasin 44 FU, Mudderklire 2 FU. John Jensen


        Almindelig ryle

Torsdag den 29. august 2013                                                    Solopgang: 06:18 Solnedgang: 20:18

Ny Gesinge, matriklen: Havørn 1 JUV, Hjejle 300 OF. Poul Rasmussen
Lundeborg
(06:30): Spurvehøg 1 FU (gråspurv). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Stor Flagspætte 2, Spætmejse 1, Gransanger 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Keldsnor: Almindelig ryle 1 FU . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense, Svendborg: Vibe 15 FU, Hættemåge 200 , Stormmåge 280 , Sølvmåge 3 FU, Ringdue 30 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Allike 18 FU, Råge 6 FU, Gråkrage 22 FU, Stær 325. Niels Andersen
Dovns Klint: Skarv 10 OF, Hvepsevåge 2, Rørhøg 1 1K TF, Spurvehøg 6, Tårnfalk 2, Lærkefalk 1 OF, Dværgmåge 2 V, Ringdue 2 OF, Digesvale 20 FU, Skovpiber 4 S, Grå Fluesnapper 2 FU, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Skarv 50 V, Spidsand 9 SV, Ederfugl 26 SV, Sortand 2 SV, Hvepsevåge 1 T, Rørhøg 4 S, Spurvehøg 20 T, Musvåge 1 T, Stor Præstekrave 25 SV, Hjejle 1 SV, Strandhjejle 2 V, Dværgryle 1 SV, Dværgmåge 3 SV, Splitterne 10 SV, Fjordterne/Havterne 3 SV, Huldue 7 TF, Landsvale 21 S, Bysvale 5 S, Skovpiber 30 S, Skovspurv 15 R, Lille Korsnæb 4 T. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Fiskehejre 1 N, Sortand 9 Ø, Rørhøg 3 T, Spurvehøg 23 T, Svaleklire 1 T, Digesvale 60 T, Landsvale 270 T, Bysvale 110 T, Skovpiber 352 T, Gul Vipstjert 91 T, Stillits 2 TF, Grønsisken 2 T, Lille Korsnæb 41 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Rørhøg 1 T, Spurvehøg 10 T, Strandskade 27 T. Frank Jensen-Hammer
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 10 R, Skarv 91 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 1 R, Grågås 800 R, Gravand 3 R, Pibeand 10 R, Knarand 52 R, Krikand 80 R, Gråand 10 R, Skeand 52 R, Troldand 40 R, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 57 R, Stor Præstekrave 9 R, Vibe 142 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Sortklire 5 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 43 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 1 R, Rovterne 1 R, Splitterne 1 R, Digesvale 8 R, Gul Vipstjert 5 R, Hvid Vipstjert 4 R, Stenpikker 4 R, Rødrygget Tornskade 4 R. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Kassebølle: Rød Glente 1 SV, Rørhøg 1 SV, Musvåge 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Tullebølle: Rød Glente 3, Havørn 1 R, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 8. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 14 FU, Toppet Lappedykker 1 1K R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 11 R, Grågås 2 R, Pibeand 3 FU, Knarand 51 R, Troldand 10 R, Toppet Skallesluger 1 FU, Rørhøg 2 1K FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Grønbenet Rørhøne 7 FU, Blishøne 30 FU, Vibe 55 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Sanglærke 2 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Bynkefugl 1 R, Gråkrage 22 R, Stær 40 R. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 6 R, Krikand 5 FU, Gråand 4 FU, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 1 FU, Ringdue 3 OF, Landsvale 21 FU, Råge 1 R, Gråkrage 4 R, Gulspurv 2 FU. Leif Kristensen


         Traner 2 AD øverst + 1 1K nederst

Onsdag den 28. august 2013                                                     Solopgang: 06:16 Solnedgang: 20:20

Svendborg, matriklen: Hvidklire 1 OF, Sølvmåge 3 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Bysvale 26 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 FU, Gråspurv/Skovspurv 100 R NAT
Salme Nor:
Stylteløber 1 1K FU. Michael Mosebo Jensen
Salme Nor: Rørhøg 1 FU,
Stylteløber (SU) 1 1K FU , Stor Præstekrave 2 R, Dværgryle 1 FU, Storspove 3 R, Sortklire 5 R, Hvid Vipstjert 3 R, Stenpikker 1 R, Tornsanger 1 R. Niels Bomholt Jensen, Erhardt Ecklon
Knudshoved Gl. Færgehavn (10:00 -11:00: Stenpikker 1 FU, Ederfugl 2 FU, Hvid vipstjert 6 FU, Skarv 8 R, Mudderklire 1 R, Rørhøg 2 OF. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Vintravedal, Faaborg-Midtfyn: Nældens Takvinge 1000 AD,
Orange Høsommerfugl 2 AD, Storplettet Perlemorsommerfugl 2 AD, Tidselsommerfugl 5 AD. Morten DD Hansen
Østerby, Faaborg-Midtfyn: Lille Ildfugl 1 AD, Stor Grøn Løvgræshoppe 1 AD, Skovfirben 1, Hvepseedderkop 1, Korsedderkop 5, Kvadratedderkop 1. Morten DD Hansen
Slambassinet:
Stribet Ryle 1 FU (Dag 4). Michael Mosebo Jensen
Sønderhjørne: Digesvale 40, Gul Vipstjert 7, Rørhøg 1, Spurvehøg 2, Tårnfalk 2 . Morten DD Hansen 
Sønderhjørne (09:45-10:15): Rødstjert 1 FU, Gærdesanger 2 FU/R, Tornsanger 10 FU/R, Havesanger 1 FU, Munk 10 FU/R, Grå Fluesnapper 1 FU, Ravn 12 FU/R, Lille Korsnæb 4 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Egsgyden ( Horne Land ) (09:00-09:30): Landsvale 100 FU, Gul Vipstjert 15 FU, Hvid Vipstjert 40 FU, Lille Korsnæb 4 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Skarv 10 V, Fiskehejre 1 R, Gråand 44, Ederfugl 6 R, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 2 V, Mudderklire 1 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 3 R, Splitterne 1 FU, Ringdue 2 R, Gøg 1 1K R, Sanglærke 2 R, Digesvale 1 OF, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Stenpikker 1 R, Musvit 1 R, Allike 1 R, Gråkrage 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30 - 10:30): Kærsanger 3 RI, Rørsanger 7 RI, Gulbug 2 RI, Tornsanger 17 RI, Havesanger 7 RI, Munk 4 RI, Løvsanger 15 RI, Broget Fluesnapper 1 RI. I dag 56 fugle ringmærket. Keldsnor Fuglestation /Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 3 Ø, Skarv 17 V, Gravand 8 SV, Krikand 14 SV, Spidsand 3 SV, Hvepsevåge 21 T, Rød Glente 2 TF, Havørn 1 OF, Rørhøg 3 S, Blå Kærhøg 1 S,Kærhøg sp. 1 S, Spurvehøg 109 S, Tårnfalk 2 S, Dværgfalk 1 S, Trane 3 TF, Strandskade 2 T, Klyde 1 SV, Hjejle 150 S, Hvidklire 5 SV, Mudderklire 2 R, Splitterne 5 Ø, Mursejler 3 T, Bysvale 3 S, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 2 R, Tornsanger 1 R, Stær 17 S, Skovspurv 20 TF, Stillits 1 R, Lille Korsnæb 28 T, Gulspurv 1 R. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Gulstav: Hvepsevåge 3 S, Rød Glente 2 T, Havørn 1 TF, Rørhøg 1 1K OF, Spurvehøg 11 TF, Musvåge 1 OF, Lærkefalk 1 S, Trane 3 TF, Mursejler 1 T, Digesvale 50 FU, Landsvale 50 S, Bysvale 7 OF, Skovpiber 1 OF, Gul Vipstjert 6 OF, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Skovspurv 15 TF, Grønirisk 1 R, Lille Korsnæb 39 TF. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Lærkefalk 1 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Fakkebjerg: Hvepsevåge 3 Ø. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 10 R, Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 60 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 560 R, Gravand 1 R, Pibeand 4 FU, Knarand 74 FU, Krikand 85 R, Spidsand 10 FU, Skeand 148 FU, Taffeland 8 R, Troldand 82 FU, Hvinand 6 FU, Rørhøg 1 OF, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 160 FU,
Stylteløber (SU) 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 50 R, Dværgryle 1 FU, Brushane 2 FU, Sortklire 5 R, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 20 R, Stormmåge 10 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 OF, Digesvale 5 FU, Landsvale 5 FU, Gul Vipstjert 19 S, Hvid Vipstjert 4 FU, Gråkrage 1 OF, Gråspurv 2 R, Stillits 7 OF. Niels Bomholt Jensen
Tullebølle: Havørn 2 OF, Musvåge 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Løvsanger 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 8 FU, Skarv 81 R, Fiskehejre 19 R, Knopsvane 8 , Grågås 600 R, Gravand 3 R, Pibeand 36 R, Gråand 114 R, Taffeland 42 T, Troldand 42 R, Blishøne 162 FU, Stor Præstekrave 35 FU, Hjejle 400 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 81 FU, Islandsk Ryle 4 FU, Sandløber 1 FU, Dværgryle 2 FU, Temmincksryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Dobbeltbekkasin 5 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Stenvender 1 R, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 44 FU, Sortkrage 4 OF, Stær 100 FU, Tornirisk 60 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 8 FU, Skarv 82 R, Fiskehejre 19 R, Knopsvane 8, Grågås 600 R, Gravand 3 JUV R, Pibeand 36 R, Knarand 2 R, Krikand 37 FU, Gråand 216, Taffeland 42 FU, Troldand 42 R, Blishøne 162 R, Stor Præstekrave 35 FU, Hjejle 400 R, Strandhjejle 1 OF, Vibe 82 R, Islandsk Ryle 4 FU, Sandløber 1 FU, Dværgryle 2 FU, Temmincksryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Dobbeltbekkasin 5 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 FU, Stenvender 1 R, Hættemåge 18 R, Sølvmåge 7 R,
Svartbag 2 R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 2 OF, Digesvale 2 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 1 FU, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 44 FU, Sortkrage 4 OF, Stær 100 FU, Skovspurv 1 R Tornirisk 60 FU. Gunnar Jørgensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R, Grågås 122 R, Havørn 1 OF, Fiskeørn 1 OF, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 3 R, Fjordterne 1 1K FU, Gul Vipstjert 4 R, Stenpikker 1 R, Rørsanger 8 R, Munk 1 R, Gransanger 19 R. Jørgen Lund Bjerregaard
Slambassinet: Gravand 1 1K FU, Krikand 16 OF, Gråand 102 R, Troldand 51 R, Stor Præstekrave 26 FU, Vibe 23 R, Islandsk Ryle 4 FU, Sandløber 1 FU, Temmincksryle 1 FU,
Stribet Ryle 1 FU (Dag 4), Almindelig Ryle 16 R, Brushane 22 FU, Dobbeltbekkasin 12 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 16 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 6 FU. Kell Grønborg
Slambassinet:
Stribet Ryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 31 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 15 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 1 1K R, Fiskehejre 8 R, Pibeand 4 R, Knarand 55 R, Krikand 40 R, Gråand 30 R, Atlingand 2 R, Skeand 30 R, Taffeland 5 R, Troldand 15 R, Hvinand 12 R,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M R (Dag 34!), Vandrikse 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Brushane 20 R, Dobbeltbekkasin 45 R, Storspove 3 OF, Sortklire 2 R, Hvidklire 8 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R, Hvid Vipstjert 25 R. Lars Rudfeld
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 23 FU. Dieter Maaszen
Båring Vig: Sortstrubet Lom 2 R N. Jens Friis-Walsted


Pandions nyhedsbrev d 19/08-2013:
            Nyt fokus på hvidbrystet præstekrave (Kræver login!)
            BirdLife Malta afholder Raptor Camp i september
            Blåvand Fuglestation fyldte 50 år den 10. august 2013


         Odinshane

Tirsdag den 27. august 2013                                                     Solopgang: 06:15 Solnedgang: 20:22

Vejlen, Taasinge (13:30): Havørn 1 AD + 1 1K. Poul Rasmussen
Vårø, Taasinge
(09:30): Ravn 2 R. Poul Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge
(08:30): Storspove 75 R. Poul Rasmussen
Åmosen, Ollerup: Havørn 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Kirkeby Sand: Isfugl 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Skarø Rev: Fiskehejre 2 R, Rørhøg 1 1K R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 16 FU, Hjejle 400 R, Dværgryle 4 FU, Temmincksryle 2 R, Almindelig Ryle 30 FU, Dobbeltbekkasin 12 FU, Sortklire 5 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R, Odinshane 1 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 12 FU, Stær 60 R.
Espe, matriklen: Havørn 1, Lille Korsnæb 1 (var nede at drikke i fuglebadet), Spætmejse 2, Stor Flagspætte 2 (er i gang med at rydde mit nøddehegn for nødder), Fiskehejre 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Slambassinet (20:30)
Stribet Ryle 1 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Sundet, Faaborg (10:45-11:10): Skeand 35 FU/R, Havørn 1 FU AD. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Holstenshuus, Diernæs (09:15-10:30): Hvepsevåge 1 SV, Rørhøg 1 SV AD han, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 FU/R, Fiskeørn 1 SV, Tårnfalk 1 FU, Huldue 2 SY, Sortmejse 3 FU/R, Skovskade 2 FU, Ravn 2 R, Lille Korsnæb 11 FU/R, Dompap 4 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint
: Skarv 88 T, Fiskehejre 3 T, Knopsvane 2 R, Pibeand 117 T, Ederfugl 70 SV, Hvepsevåge 49 T, Rød Glente 1 S, Havørn 1 1K OF, Rørhøg 16 T, Hedehøg 1 T, Spurvehøg 82 T, Musvåge 5, Fiskeørn 2 T, Tårnfalk 6 T, Lærkefalk 1 S, Hjejle 27 T, Mudderklire 10 T, Splitterne 2 T, Huldue 2 R, Mursejler 1 T, Digesvale 16 T, Landsvale 72 T, Skovpiber 14 T, Gul Vipstjert 800 T, Stær 120 T, Lille Korsnæb 18 T. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint:
Rødstrubet Lom 1 V, Skarv 226 T, Fiskehejre 3 T, Gravand 20 T, Pibeand 168 T, Krikand 19 T, Spidsand 50 T, Ederfugl 15 T, Sortand 15 T, Hvepsevåge 40 T, Havørn 1 OF, Rørhøg 10 T, Hedehøg 1 1K T, Spurvehøg 125 T, Musvåge 2 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 9 T, Lærkefalk 1 AD T, Strandskade 7 T, Stor Præstekrave 7 T, Hjejle 28 T, Strandhjejle 1 T, Vibe 13 T, Islandsk Ryle 2 T, Almindelig Ryle 16 T, Splitterne 6 T, Mursejler 2 T, Digesvale 240 T, Landsvale 60 T, Bysvale 50 T, Skovpiber 211 T, Gul Vipstjert 151 T, Hvid Vipstjert 6 T, Grønsisken 2 T, Lille Korsnæb 75 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Pibeand 100 SV, Hvepsevåge 48 SV, Rød Glente 1 S, Havørn 1 1K OF, Rørhøg 7 SV, Hedehøg 1 S, Spurvehøg 66 SV, Musvåge 5 SV, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 2 S, Lærkefalk 1 S, Hjejle 200 OF, Lille Korsnæb 15 T. Dieter Maaszen 
Gulstav
: Rørhøg 1 1K S, Spurvehøg 7 S, Mursejler 5 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 17 S, Skovpiber 57 S, Gul Vipstjert 15, Stenpikker 1 R, Grå Fluesnapper 3 R, Skovskade 2 R, Stær 7 R, Skovspurv 11 OF, Stillits 1 R, Lille Korsnæb 6 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Skarv 80 R, Pibeand 1 R, Krikand 7 R, Spurvehøg 2 T, Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 37 R, Hjejle 120 R, Vibe 140 R, Islandsk Ryle 4 R, Dværgryle 2 1K R, Krumnæbbet Ryle 9, Almindelig Ryle 107 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Lille Kobbersneppe 1 AD ODR R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 4 R, Skovpiber 4 T, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 8 R, Tornirisk 14 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Nattergal 1 R, Gulbug 1 RI,  Gærdesanger 2 RI,  Munk 1 R,  Løvsanger 1 RI. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Havørn 1 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Hvepsevåge 33 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Sortemosen
(05:45 - 10:30): Havørn 3 R (1 AD + 2 JUV), Duehøg 1 OF. Hans Rytter
Nyborg
Fjord:Lille Kobbersneppe 1 R. Evald Mehlsen
Slambassinet: Krikand 30 R,
Stribet Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 10 R, Brushane 15 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 8 R, Tinksmed 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Slambassinet, Odense Fjord: Stor Præstekrave 15 FU,
Stribet Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 27 FU, Brushane 32 FU, Dobbeltbekkasin 47 FU. Søren G. Nielsen
Slambassinet, Odense Fjord:
Stribet Ryle 1 FU. Steen Lauritsen
Slambassinet, Odense Fjord
(08:30 - 10:00):
Stribet Ryle 1 FU (Dag 3). Søren Louis Rasmussen, Ivan Sejer Beck, Niels Aage Madsen
Gyldensteen Gods: Grågås 550 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Krikand 190 R, Havørn 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1 R, Hjejle 185 R, Vibe 220 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 3 R, Hvid Vipstjert 3 R, Stær 12 R. Jens Bækkelund


         Stribet ryle

Mandag den 26. august 2013                                                     Solopgang: 06:13 Solnedgang: 20:25

Vornæs skov: Rød glente 2 SØ. Poul Rasmussen
Hønsehavens grusgrav
: Sortklire 13 OF FU, Mudderklire 4 FU, Hvidklire 2 FU, Stor præstekrave 2 FU, Hvid vipstjert 6 FU, Ringdue 4 FU, Lille lappedykker 2 FU, Troldand 6 FU, Gråand 8 FU, Blishøne 6 FU, Gråkrage 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 7 AD FU ( Havørnen med farveringe er fra 2011 altså 1 3K). Kai Nissen
Mellemstykket, Ølund (17:50):
Amerikansk Skarveand 1 R (Dag 32!). Finn Folkvardsen
Slambassinet:
Stribet Ryle 1 FU .
Horne Næsskov (11:00-12:00): Grønspætte 1 SY, Landsvale 20 FU, Spætmejse 1 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (09:10-10:30): Fiskehejre 20 FU/R, Knopsvane 4 YUF, Grågås 440 R, Gråand 90 FU/R, Skeand 4 FU, Pibeand 25 FU, Krikand 35 FU/R, Taffeland 10 R, Troldand 20 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 160 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Hjejle 570 R, Strandhjejle 2 FU, Vibe 60 FU/R, Islandsk Ryle 15 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU/R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 FU, Stenvender 4 FU, Hættemåge 70 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Rødrygget Tornskade 1 FU Juv, Stær 40 FU, Tornirisk 30 FU/R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Skarv 86 T, Skeand 6 T, Hvepsevåge 10 T, Rød Glente 2 TF, Rørhøg 11 T, Spurvehøg 40 T, Musvåge 1 TF, Tårnfalk 5 T, Stor Præstekrave 4 T, Dobbeltbekkasin 4 T, Storspove 1 T, Dværgmåge 2 1K Ø, Digesvale 25 T, Landsvale 34 T, Bysvale 7 T, Skovpiber 200 T, Gul Vipstjert 400 T, Stær 20 T, Stillits 8 TF, Tornirisk 4 T, Lille Korsnæb 31 T. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor: Hjejle 200 R. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 6 FU, Skarv 80 R, Fiskehejre 26 R, Grågås 600 R, Pibeand 41 FU, Krikand 52 R, Gråand 14 , Skeand 2 FU, Taffeland 25 R, Troldand 37 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 R, Blishøne 197 FU, Stor Præstekrave 37 R, Hjejle 500 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 81 R, Islandsk Ryle 5 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 43 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Hvidklire 5 R, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 FU, Stenvender 3 FU, Hættemåge 88 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 7 R,
Svartbag 6 R, Fjordterne 1 R, Hvid Vipstjert 5 FU, Stær 60 FU, Tornirisk 21 FU. Leif Kristensen
Slambassinet: Lille Lappedykker 1 R, Gravand 7 FU, Krikand 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 14 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 1 R, Stribet Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 25 FU, Dobbeltbekkasin 10 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 70 R, Sølvmåge 2 R, Digesvale 3 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt Jensen
Slambassinet: Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 8 OF, Musvåge 1 OF, Vandrikse 1 FU, Stor Præstekrave 5 FU,
Stribet Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 15 FU, Brushane 25 FU, Dobbeltbekkasin 8 FU, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 3 FU. Niels Larsen, Henrik Kingo Andersen
Slambassinet:
Stribet Ryle 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Slambassinet: Dobbeltbekkasin 19 FU, Svaleklire 2 OF. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 5 R, Knarand 32 R, Krikand 80 R, Atlingand 1 R, Skeand 13 R, Troldand 13 R,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R (Dag 32!), Rørhøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 50 FU, Vibe 27 R, Brushane 9 FU, Dobbeltbekkasin 37 FU, Storspove 2 R, Sortklire 4 R, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 40 FU. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 30 R, Skeand 1 FU,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R, (Dag 32!) Strandskade 1 R, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 10 FU, Storspove 1 FU, Mudderklire 2 FU, Engpiber 3 R, Gråkrage 1 R. Hans Knakkergaard
Helnæs Made: Skarv 6 OF, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 4 R, Grågås 325, Gravand 2 R, Pibeand 8 FU, Krikand 90 FU, Gråand 80 FU, Skeand 1 FU, Rørhøg 2, Tårnfalk 2 FU, Dværgfalk 1 FU, Blishøne 16 FU, Klyde 7 FU, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 11 R, Vibe 140 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Brushane 9 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Storspove 7 FU, Sortklire 2 R, Hvidklire 12 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 50 FU, Svartbag 2 R, Ringdue 8 R, Digesvale 2 R, Landsvale 200 FU, Bysvale 15 FU, Engpiber 10 FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Bynkefugl 4 FU, Stenpikker 7 FU, Gråkrage 14 FU, Ravn 3 FU, Gråspurv 6 FU, Skovspurv 12 FU, Grønirisk 1 R, Stillits 5 FU, Gulspurv 8 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Hegnedskov: Musvåge 1 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen Gods: Grågås 600 FU, Rørhøg 2 JUV FU, Rødrygget Tornskade 3 R. Jens Bækkelund


         Hedehøg Morten Müller

Søndag den 25. august 2013                                                     Solopgang: 06:11 Solnedgang: 20:27

Espe, matriklen: Lille Korsnæb 14, Hvidklire 1, Grå Fluesnapper 1, Gransanger 2, Stor Flagspætte 2, Landsvale 100 FU, Bysvale 7, Hvid Hvipstjert 7, Tyrkerdue 4, Grønirisk 2, Lille Gråsisken 1 . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sundet, Faaborg
(18:15-19:15): Sorthalset Lappedykker 1 FU Juv, Lille Lappedykker 2 YUF 2 pull, Fiskehejre 4 FU, Grågås 200 FU/R, Knarand 35 FU, Skeand 35 FU, Krikand 4 FU/R, Taffeland 25 FU/R, Grønbenet Rørhøne 8 FU, Vibe 20 FU/R, Dobbeltbekkasin 8 FU/R, Sortklire 1 FU, Digesvale 100 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Slambassinet
(13:30 - 14:00):
Stribet ryle FU. Kristoffer Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bjernemark: Hvepsevåge 1 SØ. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 7, Toppet Lappedykker 1 YF BR, Rød Glente 1 Ø. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge (10:00 - 14:00): Grågås 12 OF, Pibeand 7 R, Rørhøg 3 R, Hedehøg 1 1K FU (Set i 2 perioder, pletter ovenpå vingen, ingen ansigtstegninger), Spurvehøg 1 SV, Musvåge 1 N, Tårnfalk 2, Hjejle 35 OF, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 4 R, Gul Vipstjert 25 R. Naturtur med 75 deltagere, Arne Bruun
Dovns Klint: Skarv 46 T, Knopsvane 3 T, Gravand 20 T, Pibeand 26 V, Krikand 10 V, Gråand 2 OF, Toppet Skallesluger 2 Ø, Hvepsevåge 34 T, Rød Glente 2 TF, Rørhøg 15 T, Hedehøg 1 1K S, Spurvehøg 105 T, Fiskeørn 3 T, Tårnfalk 12 T, Dværgfalk 1 T, Strandhjejle 1 T, Storspove 2 T, Sortklire 3 T, Mudderklire 15 T, Dværgmåge 5 T, Hættemåge 4 T, Splitterne 3 T, Landsvale 48 T, Skovpiber 55 T, Gul Vipstjert 150 T, Hvid Vipstjert 1 T, Stær 30 T, Skovspurv 8 TF, Lille Korsnæb 20 T. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Skarv 246 T, Knopsvane 5 T, Gravand 35, Pibeand 40 T, Krikand 25 T, Spidsand 6 T, Ederfugl 70 T, Hvepsevåge 25 T, Rød Glente 3 TF, Rørhøg 9 T, Blå Kærhøg 1 BR T, Hedehøg 1 1K S, Kærhøg sp. 2 BR S, Spurvehøg 138 T, Fiskeørn 3 T, Tårnfalk 15 T, Dværgfalk 1 T, Strandskade 2 T, Hjejle 2 T, Islandsk Ryle 14 T, Almindelig Ryle 7 T, Storspove 2 T, Hvidklire 3 T, Dværgmåge 4 T, Hættemåge 15 T, Splitterne 6 T, Mursejler 2 T, Digesvale 80 T, Landsvale 80 T, Bysvale 60 T, Skovpiber 203 T, Gul Vipstjert 266 T, Hvid Vipstjert 4 T, Grønsisken 6 TF, Lille Korsnæb 13 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Spurvehøg 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Kærløber 1 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Lille Kobbersneppe 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav (06:41-06:48): Hedehøg 1 1K FU (Fouragerede langs Gulstavvej og rastede flere gange på asfalten, trak syd fra klinten 07:23) . Morten Müller
Gulstav: Rørhøg 2 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 3 R, Hvidklire 4 R, Mudderklire 1 R, Skovpiber 4 R, Gul Vipstjert 25 R, Bynkefugl 2 R, Tornsanger 4 R, Halemejse 4 R, Tornirisk 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Bagenkop: Rød Glente 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Vibe 125 R, Brushane 69 R. Henrik Mørup-Petersen
Haven v/Søby, Ærø: Rørhøg 1 1K FU, Stenpikker 1 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Grågås 3 SV, Sortand 2 SV, Hvepsevåge 1 T, Rørhøg 1 1K SV, Spurvehøg 4 T, Hvidklire 1 OF, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R, Splitterne 3 SØ, Digesvale 6 T, Landsvale 35 T, Skovpiber 5 TF, Gul Vipstjert 12 , Løvsanger 2 R, Husskade 1 R, Sortkrage 1 R, Stær 20 R, Bomlærke 4 TF. Lars Tom-Petersen
Søby, Ærø: Hvepsevåge 1 SØ, Lille Korsnæb 20 NV. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Lille Lappedykker 24 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 11 R, Nilgås 2 R, Knarand 9 R, Krikand 65 R,  Skeand 60 R,Rød Glente 1 OF, Stor Præstekrave 3 R,  Vibe 100 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 16 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 2 R. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 16, Skarv 21 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9, Grågås 700 R, Gravand 6 JUV R, Knarand 8 R, Krikand 24 R, Gråand 112, Skeand 69 FU, Taffeland 12 R, Troldand 235, Hvinand 10 R, Havørn 8, Rørhøg 2 OF, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 JUV R, Blishøne 14 R, Vibe 95 R, Brushane 13 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 3 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 52 R, Sølvmåge 8, Svartbag 6, Fjordterne 2 FU, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 2 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 45 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 OF, Allike 4 OF, Gråkrage 8 R, Ravn 6 OF, Stær 350 OF, Skovspurv 1 OF, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 24 R, Grågås 500 FU, Tårnfalk 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 25 FU, Hjejle 1000 FU, Islandsk Ryle 15 FU, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 1 FU, Rødben 14 FU, Hvidklire 11 FU, Stenvender 7 FU, Odinshane 1 1K FU , Stenpikker 2 FU, Grå Fluesnapper 1 R, Tornirisk 25 FU, 4 TF. Søren G. Nielsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Lille Lappedykker 1 PUL YF, Musvåge 2 R, Grå Fluesnapper 3 R. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Gråand 1 F AD R, Spurvehøg 1 R, Hvidklire 2 Ø, Grønspætte 2 R, Skovpiber 5 R, Grå Fluesnapper 5 R, Rødrygget Tornskade 6 YF UF. Jacob Sterup
Grusgrave v/Davinde: Fiskeørn 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 15 FU, Sorthalset Lappedykker 1 1K FU, Fiskehejre 10 R, Knarand 10 FU,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 45 R, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 31 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet (12:45 - 14:05): Krikand 7 R, Hjejle 1 AD R,
Stribet Ryle 1 R (I det sydlige bassin, hvor der nu pludselig er rigtigt godt til vaderne. Sammen med gravænder og brushøns. Først opdaget i 2. gennemgang af vaderne. Sås godt, men på nogen afstand fra den sydlige tværvej til cykelstien langs kysten ved jordbunker, hvor stien er gravet op. Gulgrønne ben, mørkt næb med lys basis, lyse flanker og stribet på hals og bryst skarpt afgrænset mod hvid bug og flanker. Lyse linjer på ryggen kunne anes i felten, issen tydeligt rødbrun. Jeg er ikke sikker på alderen, men måske issens farve siger 1k?), Krumnæbbet Ryle 21 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Brushane 20 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 2 FU. Kristoffer Hansen
Slambassinet:
Stribet Ryle 1 1K R . Søren Gjaldbæk
Slambassinet: Fiskehejre 27 R, Gravand 14 R, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Krumnæbbet Ryle 21 FU, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 31 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Sortklire 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 2 R, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 R, Rørsanger 2 R. Lars Philip Nørtoft
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 900 R, Krikand 45 R, Stor Præstekrave 50 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Svaleklire 2 FU, Digesvale 200 FU, Gul Vipstjert 2 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Grågås 1100 R, Havørn 1 AD R. Gregers Johannesen
Fællesstrand/Tornen: Splitterne 110 R. Mogens Ribo Petersen
Horseklint: Rødstrubet Lom 1 S, Sule 1 1K N, Almindelig Kjove 4 FU, Ride 3 1K S. Mogens Ribo Petersen
Bågø: Havørn 1 AD OF, Landsvale 60 FU, Stenpikker 3 FU, Stær 500 OF. Kirsten Pedersen
Ferskesø (Bågø): Fiskehejre 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 7 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 2 FU. Svaleklire 1 FU. Landsvale 12 FU. Hvid Vipstjert 5 R. Kirsten Pedersen
Vestermose (Bågø): Grågås 600 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Sort Glente 1 FU. Tom Giersing
Føns Vang: Svaleklire 2 FU . Ole Bo Olsen
Bredbjerg: Ravn 1 OF KA. Flemming G. Andersen
Harritslev: Hjejle 160 R, Vibe 80 R. Jens Friis-Walsted
Sandager Mølle + Dam: Hjejle 20 R, Vibe 40 R. Jens Friis-Walsted


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 19/08-2013:
            Dværgterner reddet ved Blåvand Strand
           
Danmarks dværgterner har brug for hjælp 


        Rovterne Keldsnor Foto: Søren Gjaldbæk

Lørdag den 24. august 2013                                                     Solopgang: 06:09 Solnedgang: 20:30

Vesteregn: Almindelig kjove 1 AD lys (T Ø over land), Fiskeørn 7 SV, Gul vipstjert 1600 S NAT (overnatningstræk), Orange høsommerfugl 4 R. Esben Eriksen
Keldsnor
: Rovterne 1 AD + 1 1K , Kærløber 1 R, Dværgryle 1 FU , Krumnæbbet ryle 1 FU . Søren Gjaldbæk
Dovns Klint
: Fiskeørn 5 S , Hvepsevåge 2 S Søren Gjaldbæk
Bagenkop campingplads
(15.00-?): Hedehøg 1 1K R ( Mark øst for), Rovterne Ad SØ. Esben Eriksen
Nørreballe Nor
(12:35 - ?):
Hvid stork 3 OF (ses fra Vesteregn). Esben Eriksen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Fiskeørn 1 SV, Gul Vipstjert 3 OF. Arne Bruun
Dovns Klint: Skarv 90 SV, Fiskehejre 5 S, Grågås 6 S, Gravand 2 T, Pibeand 105 SV, Skeand 17 T, Ederfugl 330 SV, Sortand 1 V, Hvepsevåge 52 T, Rød Glente 1 T, Rørhøg 17 T, Spurvehøg 34 T, Musvåge 2 TF, Fiskeørn 7 T, Tårnfalk 14 T, Strandskade 5 SV, Storspove 2 T, Mudderklire 22 T FU, Hættemåge 80 SV,
Splitterne 2 T, Fjordterne/Havterne 12 T, Landsvale 1 S, Skovpiber 23 S, Gul Vipstjert 290 T, Hvid Vipstjert 2 T, Stær 30 T, Skovspurv 25 TF, Lille Korsnæb 20 T. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor: Rovterne 1 T R. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor: Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 50 R, Hjejle 90 R, Islandsk Ryle 3 FU, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 100 R, Kærløber 1 FU, Rovterne 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor: Kærløber 1 FU . Ole Bo Olsen
Keldsnor: Stor Præstekrave 47 R, Hjejle 130 R, Islandsk Ryle 6 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 7 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 91 R, Kærløber 3 1K R, Dobbeltbekkasin 2 R, Tinksmed 1 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Skarv 439, Fiskehejre 4 R, Gravand 2 R, Pibeand 39 T, Krikand 115 T, Ederfugl 30 T, Hvepsevåge 1 T, Rørhøg 1 T, Fiskeørn 1 T, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 50 R, Hjejle 200 R, Vibe 250 R, Islandsk Ryle 6 R, Dværgryle 1 T, Krumnæbbet Ryle 5 R, Almindelig Ryle 110 R, Kærløber 1 R, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 12 R, Tinksmed 2 R, Stenvender 2 R, Fjordterne 2 T, Gul Vipstjert 40 R. Frank Jensen-Hammer
Klise Nor: Rovterne 1 AD R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor: Hedehøg 1 1K R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 165 R, Brushane 77 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:Hvepsevåge 12 SØ, Rørhøg 24 S, Spurvehøg 50 S, Fiskeørn 5 , Tårnfalk 20 S, Stenpikker 8 R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose, Langeland: Blå Kærhøg 1 T FU. Jørgen Mikkelsen
Drejet, Ærø (06:20 - 09:40): Skarv 254 SV, Grågås 6 SV, Skeand 11 SV, Hvepsevåge 55 SV (De første 2 dukkede op allerede 6.34, og kl. 7.00 havde 20 passeret. Resten jævnt fordelt til 9.00. Herefter blot 1, og obs sluttede kl. 9.40. Hvepsevågerne er nok kommet til Ærø fra N eller NØ, fulgte en kurs V om Gråsten Nor mod Vejsnæs, hvor de kredsede rundt. Ingen sås trække ud herfra, så de er nok fortsat ad den ærøske landevej/højderyg mod NØ), Rørhøg 3 1K T, Spurvehøg 9 T, Tårnfalk 3, Skovpiber 3 T, Gul Vipstjert 60 SV, Stenpikker 1 R, Sortkrage 1 R, Stillits 3 R. Lars Tom-Petersen
Sortemosen: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 1 FU, Krikand 9 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Vibe 130 FU, Temmincksryle 2 FU, Brushane 15 FU, Dobbeltbekkasin 50 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 10 FU, Gul Vipstjert 5 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Rødrygget Tornskade 1 1K R. Hans Rytter
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 15, Grågås 1000 R, Gravand 4 JUV R, Knarand 4 R, Krikand 125 R, Gråand 80 R, Skeand 25 FU, Taffeland 14 R, Troldand 190 R, Hvinand 2 R, Havørn 4, Rørhøg 2 OF, Duehøg 2 OF, Spurvehøg 2 OF, Fiskeørn 1 R, Fasan 3 R, Blishøne 28 R, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 1 FU, Brushane 13 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 22 R, Svartbag 4, Fjordterne 1 FU, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Bysvale 60 FU, Solsort 3 R, Gråkrage 4 R, Ravn 3 OF, Stær 18 FU, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Skaboeshuse: Rørhøg 2 SV. Kurt Kaack Hansen
Teglværkskoven, Nyborg: Hvepsevåge 19 SV, Rørhøg 7 SV, Spurvehøg 4 SV. Eske Frank Morthensen
Brylle: Topmejse 2 FU. Søren G. Nielsen
Østerøsø - Knudshoved: Grågås 500 OF. Svend Aage Linderström
Husby Strand, Wedellsborg: Skarv 8 R, Havørn 1 R, Rørhøg 4 FU, Tårnfalk 1 FU. Kirsten Stevn
Helnæs Made: Fiskehejre 9 R, Grågås 250 R, Canadagås 2 R, Gravand 3 R, Krikand 150 R, Gråand 100 R, Spidsand 1 R, Skeand 1 R, Spurvehøg 2, Tårnfalk 1 FU, Klyde 2 YF UF, Stor Præstekrave 6 , Vibe 150 R, Islandsk Ryle 1 1K R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 AD ODR R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 11 FU, Storspove 11 R, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 FU, Gul Vipstjert 20 FU, Bynkefugl 8 R, Stenpikker 5 R. Arne Bruun
Bågø: Hvepsevåge 1 V, Hjejle 14 V, Stenpikker 5 FU. Kirsten Pedersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 3 R, Rørhøg 2 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Brushane 14 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 R. Søren G. Nielsen
Helnæs Made: Rørhøg 1 F AD FU, Ravn 2 OF. Tom Giersing
Vestermose, Bågø: Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 5 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 FU, Grågås 150 R, Pibeand 1 FU, Knarand 4 FU, Troldand 6 FU, Havørn 1 OF, Strandskade 1 FU, Hjejle 64 R, Vibe 227, Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 42 FU, Brushane 14 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Småspove 1 FU, Storspove 3 FU, Sortklire 4 FU, Hvidklire 12 FU, Ringdue 7 FU, Landsvale 8 FU, Gråkrage 7 FU, Stær 700, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 400 SØ. Kirsten Pedersen
Lindø + vade v/Jersore: Havørn 2 AD OF, Rørhøg 1 JUV OF. Jens Bækkelund


        Gråand

Fredag den 23. august 2013                                                     Solopgang: 06:07 Solnedgang: 20:32

Sdr. Vornæs, Taasinge (13:10): Gul vipstjert 17 R. Poul Rasmussen
Tryggelev Nor
: Fiskeørn 1 FU . Jane Ditzel
Arreskov sø
: Stær 1000 Nat (heriblandt 1 "hvid" med sort næb). Erik Ehmsen
Espe, matriklen
: Lille Korsnæb 4, Gulbug 1, Gransanger 1, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Svanninge Bakker/Bjerge
(09:15-11:15): Tårnfalk 1 FU, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Skovpiber 5 T, Gransanger 4 FU, Løvsanger 3 FU, Grå Fluesnapper 3 FU min, Broget Fluesnapper 3 FU min, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 8 FU, Rødrygget Tornskade 5 FU heraf 3 juv, Ravn 2 R, Lille Korsnæb 5 FU/R, Dompap 4 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Slambassinet, Odense Fjord
(12:00):
Citronvipstjert 1 1K OF KA. Søren Gjaldbæk
Dillemose, Assens: Havørn 1 JUV OF. Søren Pedersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurøsund/Pilekrogen: Isfugl 1 R (Vestkysten af Grasten). Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30 - 14:30): Vendehals 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 3 RI, Rørsanger 7 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 10 RI, Havesanger 4 RI, Munk 1 RI, Løvsanger 2 RI, Blåmejse 1 RI. Idag 32 fugle ringmærket. Efterår totalt 885 fugle. Keldsnor Fuglestation /Jan Holm Jensen
Dovns Klint (05:50 - 12:30): Skarv 210 SV, Fiskehejre 10 S, Knopsvane 2 S, Grågås 13 S, Gravand 8 T, Pibeand 262 SV, Knarand 3 SV, Krikand 152 SV, Spidsand 9 T, Skeand 4 SV, Ederfugl 510 SV, Sortand 27 SV, Hvinand 1 SV, Hvepsevåge 6 S, Rørhøg 6 S, Spurvehøg 20 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 7 S, Dværgfalk 1 T, Strandskade 27 SV, Hjejle 2 SV, Strandhjejle 5 SV, Storspove 15 SV, Hvidklire 28 SV, Svaleklire 1 T, Mudderklire 6 T, Hættemåge 12 T, Splitterne 14, Fjordterne/Havterne 5 SV, Vendehals 1 RI (af Jan Holm Jensen), Digesvale 40 S, Skovpiber 10 S, Gul Vipstjert 110 S, Hvid Vipstjert 6 S, Sivsanger 1 RI (af Jan Holm Jensen), Løvsanger 1 RI (af Jan Holm Jensen), Stær 7 T, Stillits 7 T FU, Lille Korsnæb 16 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Skarv 228 T, Pibeand 364 T, Krikand 191 T, Spidsand 23 T, Skeand 17 T, Ederfugl 640 T, Sortand 94 T, Fløjlsand 2 T, Strandskade 108 T, Klyde 1 T, Stor Præstekrave 3 T, Hjejle 3 T, Islandsk Ryle 1 T, Hættemåge 25 T, Fjordterne 9 T, Fjordterne/Havterne 9 T, Mursejler 4 T, Digesvale 90 T, Landsvale 80 T, Bysvale 20 T, Skovpiber 115 T, Gul Vipstjert 207 T, Lille Korsnæb 29 T, Bomlærke 1 Ø. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Kærhøg sp. 2 BR R, Skovpiber 5 T, Gul Vipstjert 60 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 1 S, Spurvehøg 1 S, Fiskeørn 1 S, Rødrygget Tornskade 2. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Hvepsevåge 10 SØ, Rød Glente 3, Rørhøg 2 1K SØ. Henrik Mørup-Petersen
Hesselbjerg: Hvepsevåge 32, Rød Glente 2 SV, Havørn 1 2K R (Olieskadet), Rørhøg 15, Spurvehøg 8 S, Fiskeørn 15, Tårnfalk 18 SV, Vandrefalk 1 SV, Hjejle 1 SV, Brushane 4 SV, Rovterne 1 AD NV, Mursejler 20 S, Digesvale 200 S, Landsvale 100 S. Ole Goldschmidt
Hennetved: Havørn 1 1K R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 AD OF, Rørhøg 2 1K R, Fiskeørn 3, Rovterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Rudkøbing: Hvepsevåge 26 AD SV, Rød Glente 1 SV, Havørn 1 AD S, Rørhøg 4 S, Fiskeørn 1 SV, Lille Korsnæb 35 S. Ole Goldschmidt
Bregninge, Ærø: Gul Vipstjert 40 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 4 R. Lars Tom-Petersen
Olde Mark: Spurvehøg 1 FU, Råge 100 R. Lars Tom-Petersen
Tranderup Mark: Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Skarv 95 V, Knopsvane 4 R, Grågås 3 SV, Gravand 4 SV, Gråand 12 V, Ederfugl 15 V, Sortand 9 V, Hvepsevåge 1 1K S, Rørhøg 2 S, Spurvehøg 7, Tårnfalk 3, Hjejle 14 OF, Lille Kobbersneppe 1 R, Småspove 1 R, Hættemåge 14 SV, Splitterne 7, Skovpiber 12 T, Gul Vipstjert 260, Hvid Vipstjert 50 R, Løvsanger 1 R, Sortkrage 2 R, Lille Korsnæb 3 SV. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 7 R, Nilgås 2 R, Knarand 2 R, Skeand 22 R, Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 3, Tårnfalk 3 FU, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 70 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 4 R, Storspove 2 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Gul Vipstjert 65 T, Stenpikker 1 R, Løvsanger 3 R, Husskade 2 R, Sortkrage 4 R, Gråkrage 6 R. Lars Tom-Petersen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 OF, Tårnfalk 2 FU, Vibe 36 R, Svaleklire 3 R, Spætmejse 1 FU, Ravn 2 OF, Skovspurv 18 OF, Dompap 1 FU. Kell Grønborg
Slambassinet (11:56):
Citronvipstjert (SU) 1 1K OF KA (Set fra diget ved gården, hvor jeg blev opmærksom på kaldet. Den fløj forbi i 10 meters højde på ca. 30 meters afstand ivrigt kaldende. Helt hvid underside og bryst, to brede hvide vingebåd. Den fløj mod fjorden, men vendte efter et par hundrede meter om og fløj mod nordvest, hvor den forsvandt bag et hegn. De to vingebånd tydelige under hele obsen). Søren Gjaldbæk
Østerøsø, Knudshoved: Rørhøg 1 JUV OF, Vandrikse 3 R , Gul Vipstjert 300 S. Jens-Gert Hansen


       Fiskeørn

Torsdag den 22. august 2013                                                     Solopgang: 06:05 Solnedgang: 20:35

Svendborgsund ved Iholm (18.14): Hættemåge 800 R
Vejlen, Tåsinge
(15:01):
Stylteløber 1 R (set fra havnen). Bettina Gerti Groß
Vester Skerninge
: Kejserkåbe 1 AD. Arne Bruun
Lundeborg: Perlemorssommerfugl 1 R, Tidselsommerfugl 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Lille Korsnæb 1, Landsvale 50, Gransanger 2, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Alleskoven, Faaborg (05:40-05:50): Natugle 1 SY, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 1 FU, Dværgflagermus 2 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 15:00): Rødstjert 2 RI, Græshoppesanger 1 RI, Kærsanger 3 RI, Rørsanger 5 RI, Gulbug 8 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 20 RI, Havesanger 4 RI, Munk 5 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 4 RI, Grå Fluesnapper 3 RI, Broget Fluesnapper 2 RI + 1 med norsk ring. Dagstotal: 61 ringmærket. 13 arter. Efterårstotal ialt 853. Keldsnor Fuglestation ved Jan Holm
Dovns Klint (06:00-13:00): Gråstrubet Lappedykker 1 T, Gravand 9 T, Pibeand 18 T, Krikand 162 T, Gråand 111 T, Spidsand 2 T, Ederfugl 680 T, Sortand 264 T, Spurvehøg 2 T, Strandskade 6 T, Stor Præstekrave 12 T, Strandhjejle 8 T, Islandsk Ryle 3 T, Almindelig Ryle 13 T, Lille Kobbersneppe 7 T, Storspove 9 T, Almindelig Kjove 1 T, Hættemåge 48 T, Fjordterne/Havterne 58 T, Mursejler 12 T, Digesvale 50 T, Skovpiber 26 T, Gul Vipstjert 310 T, Stær 240 T, Lille Korsnæb 77 T. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Hjejle 8 T, Lille Kobbersneppe 16 T, Splitterne 1 T, Skovpiber 120 T, Gul Vipstjert 230 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 25 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 180 R, Gravand 1 R, Krikand 5 R, Hvinand 1 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 10 R, Klyde 8 R, Lille Præstekrave 2 OF, Stor Præstekrave 28 R, Hjejle 39 R, Vibe 12 R, Islandsk Ryle 7 FU, Krumnæbbet Ryle 11 FU, Almindelig Ryle 62 FU,
Kærløber 2 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3 FU, Digesvale 100 R, Gul Vipstjert 5 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Stenpikker 2 R, Tornsanger 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Stær 25 FU, Grønirisk 3 R, Tornirisk 6 R. Niels Bomholt
Skjoldnæs Fyr (06:10 - 10:45): Skarv 12 V, Fiskehejre 5 V, Grågås 2 NV, Krikand 6 SV, Sortand 1 NV, Rørhøg 7 V, Spurvehøg 1 V, Dværgfalk 1 R, Stor Præstekrave 5 SV, Hjejle 12 SV, Almindelig Ryle 10 SV, Lille Kobbersneppe 2 R, småspove 2 R, Storspove 5 R, Hvidklire 1 OF, Mudderklire 1 R, Stenvender 1 SV, Hættemåge 35 V, Splitterne 2 SØ, Tyrkerdue 2 OF, Mursejler 4 V, Vendehals 1 R, Digesvale 5 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 20 FU, Skovpiber 16, Engpiber 3 R, Gul Vipstjert 60, Hvid Vipstjert 46, Rødstjert 4 R, Bynkefugl 15 R, Stenpikker 20 R, Gærdesanger 4 R, Tornsanger 20 R, Havesanger 2 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 30 R, Grå Fluesnapper 3 R, Broget Fluesnapper 1 BR R, Musvit 3 R, Gråkrage 4 R, Stær 100 R, Skovspurv 30 R, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R, Lille Korsnæb 13 T, Gulspurv 12 R. Lars Tom-Petersen
Søby, Ærø: Grønbenet Rørhøne 3 1K R, Gul Vipstjert 30 T, Lille Korsnæb 3 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Svaleklire 1 R. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 16, Skarv 37 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 14, Grågås 180 R, Gravand 4 JUV R, Knarand 4 R, Krikand 120 R, Gråand 92, Skeand 7 FU, Taffeland 8 R, Troldand 220 R, Hvinand 4 FU, Havørn 4, Spurvehøg 1 OF, Fasan 6 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 10 R, Vibe 45 R, Brushane 11 FU, Storspove 1 OF, Sortklire 3 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 12 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 22, Svartbag 3, Fjordterne 9 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 8 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Solsort 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 3 OF, Stær 12 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 FU, Stillits 1 R, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 2. Kirsten Pedersen
Jordløse Bakker: Ravn 4 OF. Kirsten Pedersen
Lørup Hede: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Fandens Mose: Stenpikker 3 R. Per Rasmussen
Herringe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Søfælde v/Krarup: Stenpikker 1 R. Per Rasmussen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 33 R, Fiskehejre 3 OF, Grågås 463 FU, Krikand 32 OF, Gråand 3 R, Troldand 6 FU, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 3 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 21 FU, Klyde 9 FU, Stor Præstekrave 26 FU, Hjejle 24 FU, Vibe 32 FU, Islandsk Ryle 3 FU, Dværgryle 4 FU, Almindelig Ryle 32 R, Lille Kobbersneppe 9 FU, Småspove 1 FU, Rødben 2 OF, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 32 FU, Splitterne 9 R, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 52 FU, Gærdesmutte 1 FU, Tornsanger 16 FU, Munk 12 FU, Løvsanger 30 R, Blåmejse 16 FU, Spætmejse 2 OF, Korttået Træløber 1 FU, Stær 600 R. Kurt Kaack Hansen
Østerøsø, Knudshoved: Sortklire 1 FU T. Jens-Gert Hansen
Christianlund, Nyborg: Bysvale 40 R. Thomas Varto Nielsen
Søndergårde Skov: Lille Korsnæb 10 R. Thomas Varto Nielsen  
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 1K FU, Knarand 5 FU,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 FU (Dag 28!), Vibe 45 R, Brushane 9 FU, Dobbeltbekkasin 23 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Krikand 210 R, Hvid Vipstjert 12 FU. Dieter Maaszen


        Stylteløber Keldsnor Foto: Helge Søgaard

Onsdag den 21. august 2013                                                     Solopgang: 06:03 Solnedgang: 20:37

Lundeborg, "Ny Camping" (07:00): Canadagæs 16 OF. Poul Brugs Rasmussen
Vejlen, Tåsinge (08:00): : Fiskeørn 1 FU. (Ingen stylteløber). Niels Larsen
Vejlen, Taasinge: Fiskeørn 1 AD FU , Havørn 1 AD FU. Tommy Dalnæs
Knudedybet, Taasinge: Mudderklire 3 R. Tommy Dalnæs
Keldsnor (09:00): Rovterne 2 AD.+1 1K,
Stylteløber 1 1K kortvarigt rast (fotos Helge Søgaard). Niels Larsen
Espe, matriklen: Gransanger 2, Landsvale 40, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Tyrkerdue 1, Gulspurv 1, Grønirisk 2, Hvid vipstjert 3. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Brændegård Sø: Havørn 2 AD + 6 JUV , Musvåge 2, Rørhøg 1, Ravn 20. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

        Stylteløber Keldsnor Foto; Helge Søgaard

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen, Tåsinge
: Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 5 R, Grågås 110 R, Canadagås 2 R, Knarand 11 R, Krikand 7 R, Skeand 2 R, Taffeland 2 R, Troldand 23 R, Rød Glente 2 OF, Musvåge 4 OF, Vandrikse 1 FU, Blishøne 70 FU, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 70 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 2 FU, Hvidklire 2 R, Ringdue 4 OF, Digesvale 2 FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Ecklon, Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint
: Gravand 4 T, Krikand 143 T, Ederfugl 45 T, Sortand 98 T, Hvepsevåge 7 T, Spurvehøg 6 T, Strandskade 32 T, Stor Præstekrave 11 T, Strandhjejle 16 T, Almindelig Ryle 16 T, Lille Kobbersneppe 6 T, Storspove 2 T, Hvidklire 1 T, Mudderklire 22 T, Hættemåge 24 T, Fjordterne 28 T, Fjordterne/Havterne 91 T, Havterne 3 T, Huldue 2 T, Gul Vipstjert 32 T, Hvid Vipstjert 4 T, Stenpikker 1 R, Stær 105 T, Tornirisk 13 T, Lille Korsnæb 87 T. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint
: Gråstrubet Lappedykker 1 T, Skarv 100 T, Knopsvane 2 T, Gravand 7 T, Krikand 153 T, Spidsand 8 T, Ederfugl 130 T, Sortand 102 T, Hvepsevåge 9 T, Rørhøg 1 T, Spurvehøg 9 T, Fiskeørn 1 TF, Strandskade 22 T, Stor Præstekrave 18 T, Hjejle 13 T, Strandhjejle 11 T, Almindelig Ryle 18 T, Lille Kobbersneppe 6 T, Småspove 1 T, Storspove 1 T, Hvidklire 1 T, Svaleklire 5 T, Mudderklire 22 T, Fjordterne 88 T, Fjordterne/Havterne 51 T, Havterne 42 T, Mursejler 68 T, Digesvale 40 T, Bysvale 10 T, Skovpiber 74 T, Gul Vipstjert 87 T, Hvid Vipstjert 1 T, Stær 25 T, Tornirisk 10 T, Lille Korsnæb 168 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav
: Rørhøg 1 T, Brushane 4 T, Dobbeltbekkasin 5 T, Storspove 4 T, Fjordterne 4 T, Mursejler 40 T, Gul Vipstjert 13 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose
: Vandrikse 2 R, Digesvale 6 FU, Blåmejse 2 R. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor (04:00 - 05:00): Rovterne 4 R. via John B. Jørgensen, Finn Jensen 
Urehoved
: Vibe 1 R, Brushane 1 R, Digesvale 30 FU, Stenpikker 2 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Rødstrubet Lom 1 V, Sortstrubet Lom 4 , Skarv 141 V, Fiskehejre 1 NV, Grågås 11 Ø, Gravand 6 SV, Krikand 15 V, Ederfugl 152 V, Sortand 7 V, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 3 FU, Strandskade 32 SV, Hjejle 12 SV, Brushane 1 V, Lille Kobbersneppe 3 V, Rødben 1 V, Hættemåge 7 SV, Svartbag 24 SV, Splitterne 8 T, Fjordterne 13 T, Fjordterne/Havterne 2 V, Landsvale 55 , Skovpiber 3 T, Gul Vipstjert 37 , Tornsanger 4 R, Rødrygget Tornskade 1 1K R, Sortkrage 1 R, Stær 60 R, Skovspurv 5 R, Rørspurv 2 R, Bomlærke 5 R. Lars Tom-Petersen
Olde, Ærø: Rørhøg 3 1K SV, Spurvehøg 3 V, Mursejler 20 OF. Lars Tom-Petersen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 50 R, Fiskehejre 18 R, Knopsvane 13, Grågås 30 R, Gravand 6, Pibeand 12 R, Krikand 16 R, Gråand 25 R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 90 R, Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 24 FU, Hjejle 600 R, Vibe 18 R, Islandsk Ryle 5 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 22 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Stenvender 1 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 1 OF, Landsvale 7 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 12 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 OF, Ravn 4 OF, Stær 50 OF, Tornirisk 11 R. Gunnar Jørgensen
Lydinge Mølle: Blå Kærhøg 1 M FU. Michael Bjerregaard
Ulbølle: Spurvehøg 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Vejle: Vandrefalk 1 OF. Michael Bjerregaard
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Krikand 5 FU, Rørhøg 1 FU, Vibe 55 FU, Brushane 1 FU, Svaleklire 2 FU, Ringdue 2 FU, Allike 12 R, Råge 39 R, Gråkrage 10 R, Stær 25 FU. Helle Suadicani
Tommerup: Fiskehejre 1 FU, Skovskade 1 FU. Helle Suadicani
Føns Vang: Dobbeltbekkasin 6 R. Ole Bo Olsen
Voldtofte: Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 LF FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 30 S. Kirsten Pedersen 
Feddet v/Brydegård: Rørhøg 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 18 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 21 R, Strandskade 1 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 26 FU, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 3 FU, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 18 FU, Brushane 4 FU, Storspove 13 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 9 FU, Hættemåge 55 R, Stormmåge 40 FU, Sølvmåge 14 R, Svartbag 6 R, Fjordterne 5 FU, Digesvale 40 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 18 SV. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Gravand 4 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 6 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 2 R, Svaleklire 1 FU, Hættemåge 32 R, Landsvale 55 FU, Hvid Vipstjert 17 FU, Stær 6 FU, Tornirisk 8 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 3 FU, Grågås 500 R, Gravand 6 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 12 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Hjejle 42 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 130 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Storspove 4 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Hættemåge 95 R, Sølvmåge 78 R, Svartbag 6 R, Ringdue 4 FU, Bysvale 15 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Stenpikker 7 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 450 FU. Helle Suadicani
Husby Strand, Wedellsborg: Skarv 8 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 50 R, Havørn 2 FU, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 R. Kirsten Stevn
Nørreby: Havørn 1 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Blishøne 2 FU, Klyde 3 FU, Hjejle 700 FU, Vibe 240 FU, Almindelig Ryle 2 FU. Suzette Frydensberg
Hav ud for Gyldensteens Inddæmning: Krikand 10 OF, Ederfugl 160 FU, Strandskade 27 FU, Lille Kobbersneppe 8 FU, Storspove 12 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 16 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 200 FU, Stormmåge 160 FU, Sølvmåge 180 FU. Suzette Frydensberg 


          Havørn

Tirsdag den 20. august 2013                                                     Solopgang: 06:01 Solnedgang: 20:39

Vejlen, Taasinge:(11:50): Stylteløber 1 1K, Dobbeltbekkasin 20 R (16:45). Poul Rasmussen
Havn v/Vejlen: Gravand 2 FU, Krikand 6 R, Vibe 20 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 R, Hættemåge 20 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Ravn 1 R, Stær 2 FU
Vejlen, Tåsinge : Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 2, Skarv 12 R, Knopsvane 4, Grågås 600 R, Knarand 9 R, Krikand 20 R, Gråand 21, Troldand 13 R, Havørn 3 (2 AD + 1 JUV ), Blishøne 100 FU,
Stylteløber 1 1K R (Midt i Vejlen og kunne ses mod vest fra fugletårnet til højre for øen), Vibe 110 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Rørsanger 2 R, Skægmejse 1 R, Stær 20 R
Vejlen, Taasinge:
Stylteløber 1 1K . Kim Møller
Keldsnor:(12.00): Kærløber 1 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet ryle 9 R.  Henrik Knudsen
Bagenkop havn: Kaspisk måge 4 R ( 1 1K med tysk plastring) . Henrik Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 AD + 2 1K (Obs fodring af unge. Første obs i Tryggelev Nor af 2 AD + 1 1K og et kvarter senere obs 1AD + 1 1K i Salmenor). John Bang Jørgensen Karrebæksminde via Børge Langkilde Rasmussen
Espe, matriklen: Lille Korsnæb 2 , Landsvale 15 , Gulspurv 1, Grønirisk 2, Gransanger 2, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1, Bogfinke 5, Musvåge 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Bøjden Nor (09:20-11:00): Lille Lappedykker 4 FU/R, Skarv 45 R, Knopsvane 4 YUF 2 kuld, Grågås 40 R, Gravand 4 FU, Gråand 90 FU/R, Skeand 4 FU, Pibeand 15 FU, Krikand 25 FU, Troldand 15 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 100 FU, Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 25 FU/R, Hjejle 320 R, Vibe 80 FU/R, Islandsk Ryle 11 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Brushane 1 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 10 FU, Mudderklire 6 FU, Stenvender 11 FU, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 15 R, Engpiber 4 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 20 FU, Stenpikker 1 FU, Ravn 2 T, Stær 40 FU, Tornirisk 15 FU, Citronsommerfugl 1 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

        Stylteløberens opholdssted

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense ved Svendborg: Vibe 80 FU, Stormmåge 1200 FU, Landsvale 25 OF, Rødstjert 1 R. Niels Andersen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 4 R ( 2 1K Heraf en med tysk grøn ring XUDV og stålringen hed EA183952, 2 2K Heraf den russisk mærkede fugl som har rastet siden okt 2012), Lille Korsnæb 14 SV. Henrik Knudsen
Dovns Klint (05:55 - 10:15): Skarv 15 SV, Fiskehejre 2 S, Grågås 18 T FU, Canadagås 8 SV, Gravand 13 , Krikand 3 SV, Troldand 10 V, Ederfugl 37 V, Sortand 14 V, Hvepsevåge 2 S, Rørhøg 18 , Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 1 S, Strandskade 15 SV, Stor Præstekrave 12 V, Strandhjejle 4 SV, Almindelig Ryle 4 SV, Brushane 3 T, Dobbeltbekkasin 11 SV, Lille Kobbersneppe 12 V, Storspove 1 SV, Mudderklire 2 R, Dværgmåge 1 2K T, Hættemåge 32 SV, Svartbag 3 R, Splitterne 8 V, Fjordterne 51 , Terne sp. 5 SV, Mursejler 3 T, Digesvale 200 FU, Landsvale 10 T, Skovpiber 12 T, Gul Vipstjert 6 S, Stær 300 T, Skovspurv 20 TF, Lille Korsnæb 20 T. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint (05:15 - 09:20): Skarv 236 T, Gråand 4 T, Stor Præstekrave 20 T, Almindelig Ryle 7 T, Brushane 8 T, Dværgmåge 2 1K V, Skovpiber 184 T, Gul Vipstjert 68 T, Lille Korsnæb 90 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Islandsk Ryle 6 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 9 R, Kærløber 1 1K R, Lille Kobbersneppe 6 R, Tinksmed 1 R. Henrik Knudsen
Keldsnor: Kærløber 1 R. Ivan Sejer Beck
Keldsnor: Havørn 1 OF, Hjejle 170 R, Islandsk Ryle 3 FU, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 20 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Kærløber 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 6 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 3 R. Søren Louis Rasmussen
Keldsnor: Havørn 1 OF, Hjejle 130 R, Kærløber 1 1K R, Dobbeltbekkasin 3 R. Niels Aage Madsen
Keldsnor: Kærløber 1 R. Ivan Sejer Beck
Humble: Lille Korsnæb 15 R. Henrik Knudsen
Ristinge Hale: Rødstrubet Lom 1 JUV R, Skarv 60 R, Rørhøg 2 V, Spurvehøg 1 T, Stenvender 8 T, Landsvale 2 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Rødstrubet Lom 1 JUV R, Fiskehejre 1 R, Ederfugl 150 R, Tårnfalk 1 FU, Svaleklire 1 R, Mudderklire 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen    
Tullebølle, matriklen: Grå Fluesnapper 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Skovmose: Hvidklire 3 FU. Hans-Henrik Wienberg
Vejsnæs Nakke: Toppet Lappedykker 1 V, Gråstrubet Lappedykker 1 V, Skarv 20 R, Ederfugl 157, Sortand 4 V, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 13 SV, Hjejle 2 SV, Almindelig Ryle 11 SV, Lille Kobbersneppe 2 R, Småspove 2, Storspove 6 SV, Spove sp. 4 SV, Mudderklire 4 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 1600 R, Sølvmåge 150 R, Svartbag 15 R, Splitterne 1 V, Fjordterne 12, Sortterne 10 SV, Digesvale 2 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 1 FU, Gul Vipstjert 1 OF,Hvid Vipstjert 4 R, Stenpikker 1 R, Allike 1 R, Stær 500 R, Tornirisk 2 R. Lars Tom-Petersen
Jordløse Bakker: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 2 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 35 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6, Grågås 100 R, Gravand 5 JUV R, Knarand 1 R, Krikand 60 R, Gråand 176, Skeand 8 FU, Taffeland 9 R, Troldand 184, Hvinand 1 FU, Havørn 6, Rørhøg 3 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 6 R, Vibe 40 R, Brushane 5 FU, Sortklire 4 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 16 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 9 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 1 R, Gråkrage 2 FU, Ravn 2 OF, Stær 8 FU, Skovspurv 1 R, Stillits 2 OF, Tornirisk 2 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for
: Stenvender 6 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 70 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 12 R, Grågås 126 FU, Gravand 5 R, Pibeand 1 R, Krikand 4 FU, Taffeland 2 R, Troldand 14 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 130 FU, Strandskade 4 FU, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 20, Hjejle 400 R, Vibe 70 R, Islandsk  Ryle 12 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 14 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 6 FU, Stenvender 1 R, Hættemåge 65 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 46 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Havesanger 2 FU, Løvsanger 1 R, Musvit 4 FU, Stær 4 FU, Skovspurv 1 R, Stillits 2 R, Tornirisk 4 R. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 9 FU, Grågås 20 R, Gråand 8 OF, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 R, Blishøne 3 FU, Hjejle 14 R, Vibe 36 R, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Stenpikker 1 FU, Råge 4 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 7 FU, Stær 11 FU. Leif Kristensen
Teglværkskoven: Hvepsevåge 1 SV, Skovsanger 1 SY (Få men umiskendelige strofer). Evald Mehlsen
Husby Strand, Wedellsborg: Skarv 16, Havørn 1 5K R, Rørhøg 1 F R, Strandskade 4. Kirsten Stevn
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 6, Skarv 5 OF, Knopsvane 3 YF, Krikand 8 R, Gråand 15 R, Troldand 15 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 28 R, Vibe 11 R NAT, Brushane 13 JUV FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 11 FU, Hættemåge 30 OF, Måge sp. 800 V, Digesvale 30 FU, Landsvale 40 FU, Bysvale 16 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Bynkefugl 3 FU, Stenpikker 1 R, Solsort 2 R, Tornsanger 3 FU, Musvit 1 R, Stær 40 R NAT, Stillits 2 FU, Rørspurv 1 FU T. Kirsten Pedersen

Helnæs Made: Fiskehejre 3 R, Grågås 370 R, Krikand 52 FU, Gråand 54 FU, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 25 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 2 FU, Storspove 2 FU, Rødben 2 FU, Stormmåge 29 R, Sølvmåge 29 R, Svartbag 4 R, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 1 FU, Bynkefugl 7 FU, Sortkrage 3 FU, Gråkrage 27 FU, Ravn 2 FU, Stær 210 FU, Gråspurv 1 FU, Tornirisk 6. Leif Kristensen


        Nyt oplag af Monnet bogen

Mandag den 19. august 2013                                                     Solopgang: 06:00 Solnedgang: 20:46

Egense, Bjergvej nr 100: Rørhøg 1 OF M, Stor vandsalamander DØD (trafikdræbt). Niels Andersen
Åmosen, Ollerup
: Tornirsk 1 FU. Peder Skou  [Apollo Books]
Botofte Skovmose
:
Stylteløber 0. (indtil videre). Jane Ditzel
Lundeborg, matriklen
(20:10): Storespove 4 OF S. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen
(06:30): Splitterne 3 OF FU, Mursejler 6 OF FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Følgende arter blev observeret mens jeg indtog min aftensmad i drivhuset: Allike 8, Gråkrage 4, Hættemåge 21, Fiskehejre 1, Stor Flagspætte 2, Solsort 3, Skovspurv 15, Hvid Vipstjert 3, Ringdue 3, Tyrkerdue 1, Rødstjert 1, Grå Fluesnapper 1 (ny matrikkelart), Blåmejse 2, Gransanger 2, Landsvale 10, Spætmejse 1. Derudover er der set Grønirisk 3, Musvit 3, Sumpmejse 1, Duehøg 1 (ny matrikkelart), Musvåge 1, Ravn 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Holstenshuus, Diernæs (09:00-10:30): Grågås 120 T, Havørn 1 T, Musvåge 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Landsvale 25 FU, Bysvale 20 FU, Halemejse 10 FU, Spætmejse 2 FU, Skovskade 3 FU, Ravn 2 R, Dompap 4 FU/R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Havn v/Vejlen (18:08-18:11): Krikand 2 OF,
Stylteløber (SU) 1 1K FU (Fouragerede med 4 svaleklirer. Lettede da jeg steg ud af bilen og fløj over mig hvorefter den gik til rast i Vejlen), Svaleklire 4 FU, Hættemåge 32 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 3 R, Grågås 550 R, Pibeand 4 R, Rørhøg 1 1K OF, Tårnfalk 1 R, Strandskade 3 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 13 R, Hjejle 40 R, Strandhjejle 5 R, Vibe 15 R, Almindelig Ryle 17 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 40 R, Rødben 14 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 1 R, Sanglærke 20 R, Engpiber 20 R, Gul Vipstjert 7 R, Hvid Vipstjert 15 R, Bynkefugl 5 R, Stenpikker 5 R, Kærsanger 1 R, Stær 30 R, Stillits 1 R, Tornirisk 30 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Skarv 66 SV, Fiskehejre 3 V, Knopsvane 1 OF, Gravand 5 SV, Ederfugl 160 SV, Sortand 8 SV, Hvepsevåge 7 S, Havørn 1 OF, Rørhøg 16 S, Spurvehøg 4, Musvåge 7 S, Fiskeørn 1 S, Vandrefalk 1 S, Strandskade 100, Klyde 6 SV, Stor Præstekrave 34 SV, Hjejle 31 SV, Strandhjejle 21 SV, Almindelig Ryle 20 SV, Lille Kobbersneppe 21 SV, Småspove 1 SV, Storspove 10 SV, Sortklire 1 OF, Hvidklire 2 SV, Mudderklire 25 SV, Almindelig Kjove 1 V, Svartbag 7 R, Splitterne 11 SV, Fjordterne 67 SV, Terne sp. 6 SV, Ringdue 2 R, Mursejler 40 SV, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 100 FU, Landsvale 80 T, Gul Vipstjert 31 S, Rødstjert 1 T, Bynkefugl 10 T R, Gærdesanger 1 T, Tornsanger 1 T, Grå Fluesnapper 2 T FU, Rødrygget Tornskade 1 JUV R, Stær 136 T, Skovspurv 16 T, Tornirisk 4 T, Lille Korsnæb 228 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 1 AD FU, Skarv 32 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 13, Grågås 260 R, Gravand 1 JUV R, Knarand 2 OF, Krikand 49 FU, Gråand 120 R, Skeand 15 FU, Taffeland 14 R, Troldand 160 R, Hvinand 1 FU, Havørn 7, Rørhøg 2 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 7, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 44 R, Brushane 4 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 1 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 65 FU, Sølvmåge 25,Svartbag 5, Fjordterne 6 R, Ringdue 2 OF, Landsvale 14 FU, Bysvale 50 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Allike 7 OF, Gråkrage 5 FU, Ravn 6 OF, Stær 80 OF, Skovspurv 19 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 FU, Stillits 2 OF, Tornirisk 3 FU. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 3, Grågås 280 R, Gråand 19, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Blishøne 14 R, Vibe 32 OF, Fjordterne 2 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Spætmejse 1 R, Stær 28 OF. Villy-Erik Schødts
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 71 FU, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 81 R, Knarand 7 FU, Fjordterne/Havterne 12 FU. Leif Kristensen
Bredholt: Hvepsevåge 1 OF, Hvid Vipstjert 6 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Gråkrage 2 R, Gulspurv 2 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Gråand 1 FU, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 4 FU, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Spætmejse 1 R, Træløber 1 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Solsort 2 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R. Leif Kristensen
Teglværkskoven: Grønspætte 1 OF. Evald Mehlsen
Østerøsø, Knudshoved: Grågås 521 FU, Vandrikse 1 FU, Klyde 8 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 29 FU, Strandhjejle 2 FU, Dværgryle 2 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 44 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 16 FU. Kurt Hansen
Østerøsø, Knudshoved: Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Grønspætte 1 R, Rørsanger 3 R, Skægmejse 2 R. Jens-Gert Hansen


       Ravn Foto: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 18. august 2013                                                     Solopgang: 05:58 Solnedgang: 20:44

Havn v/Vejlen (20:00): Stylteløber (SU) 1 1K FU. Britta Kristensen
Dovns Klint
: Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 2 R, Gravand 1 R, Pibeand 6, Fiskeørn 1 SV, Strandskade 6 SV, Mudderklire 3 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 18 R, Splitterne 2, Mursejler 230 S, Landsvale 4 S, Engpiber 1 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Lille Korsnæb 14 S
Lundeborg (06:30): Ravn 12 OF N. Poul Brugs Rasmussen
Hønsehavens grusgrav (18:30): Vibe 110 FU OF, Mudderklire 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Gråstrubet lappedykker 3 FU, Blishøne 12 FU, Stormmåge 5 R, Spurvehøg 1 OF, Lille lappedykker 2 FU, Tårnfalk 4 FU (2 AD + 2 store unger). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Ravn 1, Stor Flagspætte 1, Tyrkerdue 1, Ringdue 2, Landsvale 15, Rødstjert 1, Gransanger 2, Musvit 3. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Strandhjejle 17 AD SDR SV, Almindelig Ryle 6 SV, Lille Kobbersneppe 5 SV. Arne Bruun
Dovns Klint: Skarv 56 OF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 1 OF, Krikand 18 SV, Ederfugl 160 SV, Sortand 18 SV, Rørhøg 5 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 3 R, Tårnfalk 3 FU, Vandrikse 1 R, Klyde 2 SV, Hjejle 1 SV, Strandhjejle 4 SV, Lille Kobbersneppe 14 SV, Småspove 1 SV, Sølvmåge 4 R, Svartbag 5 OF, Splitterne 9 V, Fjordterne 3 SV, Ringdue 2 R, Mursejler 290 SV, Digesvale 70 FU, Landsvale 2 SV, Gul Vipstjert 85 S, Hvid Vipstjert 4 S, Rødrygget Tornskade 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 16 T. Keldnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Havet ud for Keldsnor: Tejst 1 1K R. Martin Strømkjær
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 FU, Rørhøg 3 T, Blå Kærhøg 1 T, Strandskade 1 FU, Klyde 2 FU, Strandhjejle 1 FU, Islandsk Ryle 9 FU, Krumnæbbet Ryle 11 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Kærløber 1 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 11 FU. Martin Strømkjær
Botofte Skovmose: Hvepsevåge 1 OF, Landsvale 20 FU, Rødrygget Tornskade 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tullebølle: Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Landsvale 7 FU, Grønirisk 6 FU, Tornirisk 5 FU. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø: Grågås 422 FU, Krikand 150 FU, Havørn 4 2K+ FU, Landsvale 100 FU, Bysvale 200 FU, Ravn 28 FU. Kurt Hansen
Særslev:Musvåge 1 R, Storspove 9 OF, Grå Fluesnapper 1 R, Topmejse 1 R, Lille Korsnæb 9 OF. Jens Friis-Walsted
Helnæs Made: Havørn 1 FU. Tom Giersing
Husby Strand, Wedellsborg:  Fiskehejre 6 R, Havørn 2 R, Rørhøg 1 F FU, Vibe 4 OF. Kirsten Stevn
Østerøsø, Knudshoved: Strandhjejle 3 R, Islandsk Ryle 1 R, Lille Kobbersneppe 22 FU, Skærpiber 1 R KA. Jens-Gert Hansen
Håre Bjerge: Rødrygget Tornskade 1 JUV FU. Jens Bækkelund
Barløse: Løvsanger 4 FU, Husskade 9 FU. Villy-Erik Schødts
Favrskov Bjerge: Musvåge 3 OF, Blishøne 3 R, Ringdue 5 OF, Sangdrossel 1 FU, Gulspurv 2 R. Villy-Erik Schødts


         Ung Stylteløber Vejlen Taasinge

Lørdag den 17. august 2013                                                     Solopgang: 05:56 Solnedgang: 20:46

Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 1 YF UF, Toppet Lappedykker 1 YF B, Knarand 2 R, Toppet Skallesluger 1 YF UF, Blishøne 40 R, Stylteløber (SU) 1 1K+ FU (Ingen stylteløber da jeg ankom til havnen ved Vejlen. Efter et længere tidsforløb dukkede den pludselig op i området nord for havnen - vest for dæmningen og fouragerede i den næste halve time, hvor Poul nåede frem. På et tidspunkt fløj Stylteløberen ud af bugten og tættere på havnen, hvor den fouragerede i ca 5 minutter, hvorefter den fløj over dæmningen mod øst og lavt over vandet over i området med den lille stenfyldte ø, hvor den landede uden at vi kunne se den mere fra dæmningen) Vibe 80 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 6 R, Fjordterne 30 SV, Gul Vipstjert 1 V. Poul Rasmussen, Erhardt Ecklon
Botofte Skovmose
(12:20 - ):
Stylteløber (SU) 1 1K R (Dag 9!). Nis Rattenborg
Ristinge hale: Stenvender 10 . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Kirkebysand: Isfugl 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Brændegård Sø:
Havørn 8 R. Hans Villum Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Havn v/Vejlen (18:15):
Stylteløber (SU) 1 1K FU, Svaleklire 1 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 1 F FU, Hvidklire 1 OF, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Rørhøg 1 F R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 2 FU. Peder Rasmussen
Thurø Rev: Gråand 9, Tårnfalk 1 1K FU, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Tornsanger 3 R, Tornirisk 10. Arne Bruun
Botofte Skovmose (12:00 - 15:00):
Stylteløber (SU) 1 1K FU . Jane Ditzel
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 2 V, Fiskehejre 3 OF, Gravand 5 SV, Pibeand 32 V, Knarand 2 Ø,
Spidsand 1 V, Ederfugl 620 SV, Sortand 60 V, Rørhøg 3, Spurvehøg 3 T R, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 3 FU, Strandskade 1 T, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 3 V, Almindelig Ryle 4 V, Lille Kobbersneppe 11 V, Småspove 2 TF, Mudderklire 3 R, Vader sp., Lille 1 V, Almindelig Kjove 3 V, Dværgmåge 2 JUV T, Hættemåge 6 V, Splitterne 3 SV, Fjordterne 27 SV, Ringdue 2 R, Digesvale 40 FU, Tornsanger 2 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Rødrygget Tornskade 3 1K R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Gulstav: Fiskeørn 1 S, Huldue 1 R, Mursejler 23 SV, Solsort 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 280 R, Knopsvane 6 R, Grågås 350 R, Gravand 4 R, Krikand 12 R, Rørhøg 3 R, Spurvehøg 3 R, Fiskeørn 2 S, Blishøne 20 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 18 R, Hjejle 222 R, Vibe 163 R, Islandsk Ryle 17 R, Dværgryle 2 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 15 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 46 R, Kærløber 1 1K R, Brushane 2 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Småspove 2 R, Storspove 1 R, Mudderklire 7 R, Stenvender 4 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 15 R, Gul Vipstjert 45 R, Hvid Vipstjert 25 R, Bynkefugl 1 R, Stær 150 R, Tornirisk 15 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 15 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Knarand 16 R, Skeand 6 R, Taffeland 4 R, Troldand 13 R, Hvinand 4 R, Havørn 3 , Blishøne 190 R, Digesvale 40 R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Lindelse: Hvepsevåge 1 S, Fiskeørn 1 S. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:Hjejle 1 R, Vibe 220 R, Brushane 6 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 3 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Pibeand 1 R, Knarand 14 R, Krikand 42 R, Skeand 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 17 R, Vibe 180 R, Brushane 11 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 7 R, Stenpikker 3 R, Rødrygget Tornskade 7 R. Ole Goldschmidt
Piledybet (17:00 - ): Vendehals 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Præstekrave 19 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Bynkefugl 5 R, Stenpikker 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Magleby: Fiskeørn 1 S. Morten Müller
Tullebølle: Hvepsevåge 1 AD S, Fiskeørn 1 S. Morten Müller
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 2, Skarv 29 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 12, Grågås 70 R, Gravand 1 JUV R, Knarand 2 R, Krikand 3 R, Gråand 79, Skeand 55 FU, Taffeland 12 R, Troldand 184 FU, Hvinand 4 FU, Havørn 4, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 6 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 9, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 9 R, Brushane 2 FU, Sortklire 8 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 3 R, Hættemåge 36 R, Sølvmåge 36, Svartbag 8, Fjordterne 12,
Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 13 R, Bysvale 60 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Musvit 1 R, Allike 8 OF, Gråkrage 1 OF, Ravn 4 OF, Stær 400 OF, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 2 FU, Stillits 2 OF, Tornirisk 1 R, Gulspurv 4 R. Gunnar JørgensenAssens: Stenpikker 2 FU. Kirsten Pedersen
Bjørnø Holme: Skarv 100 R, Gravand 5 1K R, Ederfugl 60 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Islandsk Ryle 1 1K FU, Hvidklire 1 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 3 , Mursejler 1 OF. Jacob Sterup
Nyborg: Allike 800 R NAT. Jens-Gert Hansen
Barløse: Løvsanger 1 R. Villy-Erik Schødts
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Præstekrave 2 R, Mudderklire 12 FU. Kirsten Pedersen


          Kærløber Keldsnor Foto: Søren Gjaldbæk

Fredag den 16. august 2013                                                     Solopgang: 05:54 Solnedgang: 20:49

Vejlen, Taasinge: Stylteløber 1 AD R (Set om formiddagen og igen om aftenen i det NV hjørne under det private fugletårn). Britta Kristensen
Vejlen,
Taasinge (13:20 - ): Vibe 300 R. Poul Rasmussen
Havnen v/Vejlen,
Taasinge (07:40 - ): Stylteløber 1 AD R (i bugten ved havnen. Er det mon Botoftes voksne fugl? Desværre ingen foto. Fuglen var forsvundet igen kl 08:20!). Poul Rasmussen
Havn v/Vejlen, Taasinge (08:20 - 08:55): Gravand 7 R, Krikand 22 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 1 FU T, Hættemåge 26 FU, Hvid Vipstjert 1 R
Vejlen, Tåsinge (09:00 - 09:30): Lille Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 400 R TI Grønbenet Rørhøne 1 YF UF, Stor Præstekrave 3 FU, Hjejle 12 R, Vibe 14 FU, Småspove 1 R KA TITinksmed 3 FU, Mudderklire 1 R, Rørsanger 1 R
Ristinge Hale (09:40 - 09:59): Kærløber 1 R, Islandsk ryle 8 R, Rovterne 1 R, Dværgmåge 1 R, Dværgterne 1 R. Børge Langkilde Rasmussen
Keldsnor: Kærløber 1 R, Dværgryle 1 R. Søren Gjaldbæk
Kirkebysand: Grønspætte 1 R, Isfugl 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Broholm: Grønbenet rørhøne 4 (2 AD - 2 1K). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Stor Flagspætte 1, Sumpmejse 1, Gransanger 1, Spætmejse 1, Landsvale 4 + 5 unger der netop i dag har været ude at flyve for første gang, Tyrkerdue 1, Gulspurv 2, Grønirisk 2, Solsort 2, Ringdue 3, Råge 50. Sydflagermus 1, Hare 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Lindved (10:38): Grønspætte 1 R (Meget stabil Grønspætte set de sidste par uger i og omkring frugtplantagen). Lars Andersen [Lindved Frugt]
Bøjden Nor (09:20-11:00): Skarv 30 R, Fiskehejre 17 FU/R, Gravand 2 FU, Gråand 70 FU/R, Gråand 1 YUF 4 pull, Spidsand 2 FU, Pibeand 10 FU, Krikand 40 FU/R, Musvåge 1 FU, Blishøne 85 FU, Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 30 FU/R, Hjejle 300 R, Strandhjejle 2 FU, Vibe 20 FU/R, Islandsk Ryle 10 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 10 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 8 FU, Mudderklire 4 FU, Stenvender 1 FU, Hættemåge 80 R, Stormmåge 10 R, Landsvale 50 FU, Gul Vipstjert 2 FU Hvid Vipstjert 20 FU, Tornirisk 10 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hvedholm Skov (08:55-09:00): Rørhøg 1 FU AD han. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

      Dværgryle Foto: Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Botofte Skovmose:
Stylteløber (SU) 1 1K R. Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor & Salme Nor (11:00 - 11:45): Rovterne 2 R (1 AD, 1 1K). Søren Gjaldbæk
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 2 SV, Fiskehejre 1 OF, Pibeand 43 SV, Knarand 1 SV, Krikand 101 SV, Troldand 7 SV, Ederfugl 890 SV, Sortand 81 SV, Tårnfalk 3 R, Fjordterne 14 SV, Digesvale 60 FU, Gul Vipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 4 S. Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor: Islandsk Ryle 4 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Kærløber 1 FU (Tak til Søren Gjaldbæk), Mudderklire 4 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 4 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Rath: Rørhøg 1 1K R, Fasan 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Ristinge Hale (09:00 - 12:30): Skarv 32 FU, Ederfugl 24 FU, Strandskade 1 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Islandsk Ryle 13 FU, Kærløber 1 FU, Lille Kobbersneppe 11 FU, Småspove 1 FU, Storspove 5 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 4 FU, Stenvender 3 FU, Dværgmåge 2 1K FU, Hættemåge 47 FU, Stormmåge 1 FU, Sølvmåge 4 FU, Svartbag 1 R, Rovterne 1 R, Splitterne 1 FU, Dværgterne 1 FU, Digesvale 80 FU, Landsvale 12 FU, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 2, Stenpikker 1 FU, Gråkrage 2 OF, Stær 20 OF, Tornirisk 20 FU, Rørspurv 2. DOF Fyn, naturpolitisk udvalg: + Niels Andersen, Kurt Due Johansen, Henrik Mørup-Petersen, Børge Langkilde Rasmussen
Storeholm + Havet omkr. (KA44) (09:00 - 12:30): Skarv 125 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 35 R, Gravand 5 R, Krikand 17 R, Gråand 4 R, Spidsand 2 R, Ederfugl 50 R, Rørhøg 1 R, Strandskade 73 FU, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 170 FU, Hjejle 55 R, Strandhjejle 89 FU, Islandsk Ryle 51 R, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle 175 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 33 R, Storspove 67 R, Sortklire 6 R, Rødben 7 R, Hvidklire 19 R, Mudderklire 4 R, Stenvender 3 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 25 R, Splitterne 30 R, Havterne 1 1K R, Dværgterne 6 R, Sanglærke 15 R, Digesvale 25 OF, Gul Vipstjert 15 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 40 R, Rørspurv 5 R. DOF Fyn, naturpolitisk udvalg: + Niels Andersen, Kurt Due Johansen, Børge Langkilde Rasmussen, Henrik Mørup-Petersen
Faaborg Havn (13:30 - ): Sølvmåge 65 R (To aflæst, rød H.V18 og Cop. 4288772), Svartbag 30 R (Mange for havnen. Primært ældre fugle. 3 m/sorte farveringe: JYA61, JYA73 og JYA82. Dertil en 2k med metalring). Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 41 R, Fiskehejre 21 FU, Knopsvane 13, Grågås 61 R, Gravand 9, Pibeand 6 FU, Krikand 7 R, Gråand 72, Skeand 1 R, Troldand 22 R, Blishøne 45 R, Strandskade 3 FU, Stor Præstekrave 24 R, Hjejle 500 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 13 R, Islandsk Ryle 8 FU, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 44 FU, Stor Kobbersneppe 4 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Rødben 7 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 1 R, Stenvender 1 FU, Hættemåge 80 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 FU, Sanglærke 1 R,Landsvale 11 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 12 FU, Solsort 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 FU, Stær 5 FU, Tornirisk 13 FU, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Krikand 30 R, Skeand 4 OF, Havørn 3, Rørhøg 3 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 50 FU, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 20 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 10 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 1 FU, Ravn 5 OF. Per Rasmussen
Broby Sø: Rørhøg 4 FU, Stillits 6 R. Finn Just Christensen
Østerøsø, Knudshoved: Lille Præstekrave 3 JUV R KA TI, Lille Kobbersneppe 10 FU. Jens-Gert Hansen


          

Torsdag den 15. august 2013                                                     Solopgang: 05:53 Solnedgang: 20:51

Monnet, Taasinge: Havørn 1 R, Dværgterne 1 R, Stor præstekrave 22 R, Islandsk ryle 4 R, Klyde 1 R, Almindelig ryle 75 R, Hvidklire 12 R, Strandhjejle 8 R, Dværgryle 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rørhøg 2 R, Storspove 20 R, Stenpikker 1 R. DN-tur, Poul Rasmussen
Nyborg, Slipshavn
: Ederfugl 2 R , Stær 100 FU, Hvid vipstjert 1 FU, Sølvmåge 25 R, Rødben 2 R. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Tryggelev Nor (15:40): Rovterne 2 AD + 2 1K. Jørgen og Ella Mikkelsen
Sortemosen: Havørn 2 AD NAT (De raster fast hver nat i det store poppeltræ, der ses SØ for fugletårnet, Sortemosevej 23, Gudbjerg). Hans Rytter
Espe, matriklen: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Tyrkerdue 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Brændegård Sø:
Havørn 7 (6 unge + 1 gammel Se fotoserie ), Ravn 6, Fjordterne 9. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Nørre Sø: Ravn 12. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen: Blishøne 1 R, Fjordterne 1 AD + 1 1K R. Per Rasmussen, Erhardt Ecklon
Sudden, Hindsgavl: Havørn 1 OF. Mike Vesterskov, Henrik Kingo Andersen, Per Rasmussen, Erhardt Ecklon
Sundet, Faaborg (11:25-12:10): Toppet Lappedykker 14 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 2 FU/R, Skarv 7 FU/R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 100 R, Gråand 25 FU/R, Knarand 10 FU/R, Taffeland 5 FU/R, Troldand 2 YUF 2,6, Havørn 1 T, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Blishøne 210 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Skovpiber 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Botofte Skovmose: Fiskehejre 6 FU, Musvåge 1 FU,
Stylteløber (SU) 1 1K FU, Vibe 22 FU, Svaleklire 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Skovmose: Gråstrubet Lappedykker 3, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 7, Gråand 11 R, Rørhøg 3, Vandrikse 2, Blishøne 24 R,
Stylteløber (SU) 1 JUV FU, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 8 FU, Sortklire 4 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 8 R, Ringdue 4 OF, Landsvale 20 FU, Hvid Vipstjert 1 R Jørgen og Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 1 FU,
Stylteløber (SU) 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 5 FU, Tinksmed 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 R. Finn Just Christensen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 3 R, Grågås 270 R, Pibeand 11 R, Knarand 187 R, Krikand 70 R, Gråand 80 R, Atlingand 6 R, Skeand 33 R, Taffeland 3 R, Troldand 60 R, Rørhøg 4 R, Musvåge 2 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 8 R, Blishøne 260 R,
Stylteløber (SU) 1 1K R, Vibe 19 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Storspove 8 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 7 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 1 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Stær 150 R, Stillits 2 R. Ole Goldschmidt
Botofte Strand: Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Gulstav Mose: Tårnfalk 1 FU. Jørgen og Ella Mikkelsen
Hav ved Tryggelev Nor: Ederfugl 5 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 R, Grågås 600 R, Gravand 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 92 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 4, Grågås 600 R, Pibeand 1 R, Knarand 2 OF, Krikand 60 R, Gråand 20 R, Skeand 4 R, Troldand 92 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 1 1K FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 56 R, Stor Præstekrave 32 FU, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 14 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Storspove 2 OF, Rødben 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Rovterne 4, Fjordterne 6 FU, Ringdue 1 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Rørsanger 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Skægmejse 1 R, Rødrygget Tornskade 1 1K R, Gråkrage 4 R, Stær 40 R, Stillits 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Vesteregn: Allike 3 R, Råge 100 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Faaborg Havn (17:30 - ): Hvidklire 1 OF, Svartbag 13 R (Hele fire med sorte farveringe: JYA61, JYA73, JYA82 og JYC03). Jacob Sterup
Grusgrave v/Davinde: Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD FU. Henrik Kalckar Hansen
Østerøsø, Knudshoved: Fiskehejre 12 R, Grågås 312 FU, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 21 FU, Strandskade 1 OF, Klyde 6 FU, Stor Præstekrave 24 FU, Strandhjejle 3 FU, Vibe 33 R, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 43 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Lille Kobbersneppe 5 R, Rødben 5 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 7 FU, Sølvmåge 21 R, Svartbag 1 R, Mursejler 23 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 2 OF, Digesvale 98 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 4 FU, Skovpiber 1 OF, Engpiber 2 R, Skærpiber 1 R, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 29 FU, Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 6 FU, Sangdrossel 1 FU, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 3 FU, Munk 2 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 2 R, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 OF, Skovskade 1 OF, Husskade 12 FU, Allike 2 R, Råge 22 OF, Gråkrage 12 OF, Stær 233 FU, Gråspurv 2 OF, Skovspurv 26 OF, Bogfinke 2 OF, Grønirisk 12 FU, Stillits 22 FU, Tornirisk 2 R, Dompap 1 R, Kernebider 1 FU, Gulspurv 12 FU, Rørspurv 1 OF. Kurt Kaack Hansen
Skaboeshuse:  Skarv 9 OF, Sortand 23 SØ, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 6 FU, Agerhøne 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Løvsanger 2 R, Halemejse 2 R, Skovspurv 200 R, Grønirisk 200 R. Kurt Kaack Hansen
Ullerslev: Grønspætte 1 OF. André Jensen
Ejby: Rørhøg 1 F OF. Torben Skytte Hvass
Helnæs, havet ud for Maden: Fiskeørn 1 SV. Kirsten Pedersen
Vejle Granskov: Rød Glente 1 OF, Musvåge 4 OF, Landsvale 100 OF. Freddy Hansen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Grågås 1180 R, Krikand 40 R, Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 13 R, Hjejle 280 R, Strandhjejle 3 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Lille Kobbersneppe 8 R, Storspove 3 R, Hvidklire 8 R. Jens Bækkelund


          Arkiv foto fra Spanien

Onsdag den 14. august 2013                                                     Solopgang: 05:50 Solnedgang: 20:53

Botofte Skovmose (16:00): Stylteløber 1 AD . Allan Østergaard
Flyvesand, farvandet
:
Sodfarvet skråpe 1 T V (07:50), Fjordterne 300 (06:15 - 07:50). Søren Gjaldbæk
Fredericia - Strib (07:25):
Storkjove 4 SV. Sigrid Kistrup Ilsøe, Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lundby, Tåsinge: Hvepsevåge 1 SV. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Grågås 83 R, Skeand 7 , Grønbenet Rørhøne 1 FU,
Stylteløber (SU) 2 FU (Dag 6!), Lille Præstekrave 2 FU, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Sortklire 4 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Fjordterne 2 R. Leif Kristensen
Botofte Skovmose:
Stylteløber (SU) 2 R (Dag 6!), Lille Præstekrave 2 R, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 13 FU, Sortklire 4 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 3 FU, Fjordterne 2 R, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 57 R, Stillits 3 OF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose:
Stylteløber (SU) 2 FU . Steen Lauritsen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 7 FU, Toppet Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 2 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 13 YF UF, Grågås 54 FU, Knarand 4 FU, Skeand 10 R, Troldand 16 FU, Toppet Skallesluger 4 YF UF, Rørhøg 2 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 SY,
Stylteløber (SU) 2, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 26 FU, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 2 FU, Fjordterne 3 YF UF, Hvid Vipstjert 3 FU, Stær 70 FU. Helle Suadicani
Botofte Skovmose: Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Lærkefalk 1 FU,
Stylteløber (SU) 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Strand: Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Stillits 4 FU, Tornirisk 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Nørreballe Nor: Nilgås 1 R, Skeand 7 R, Temmincksryle 2 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 5 R, Tinksmed 1 R. Steen Lauritsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU , Rørhøg 1 F FU, Stor Præstekrave 37 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 18 FU, Hvidklire 2 R, Rovterne 2 R. Steen Lauritsen
Brændegård Sø: Hvinand 6 R, Havørn 4 FU, Brushane 3 FU. Leif Kristensen
Brylle: Topmejse 1 FU, Grønirisk 1 FU. Søren G. Nielsen
Roerslev v/Nr. Aaby: Rød Glente 1 OF. Kell Grønborg
Båring Vig: Skarv 136 R, Rørhøg 3 , Strandskade 7 R, Hættemåge 1030 FU, Stormmåge 55 FU, Sølvmåge 76 FU, Svartbag 5 R, Stor Flagspætte 1 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Tornsanger 1 R, Gråkrage 4 R, Tornirisk 4 OF, Lille Gråsisken 1 OF, Rørspurv 1 R. Jens Friis-Walsted
Brahesborg og Brahesborg Skov: Musvåge 1 FU, Skovskade 1 R, Ravn 3 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 9 R, Knopsvane 13 R, Gravand 4 R, Stor Præstekrave 42 FU, Strandhjejle 2 FU, Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 2 FU, Almindelig Ryle 34 FU, Lille Kobbersneppe 7 R, Storspove 14 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 5 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Rørhøg 2 BR FU. Tom Giersing
Helnæs Made: Knopsvane 2 OF, Grågås 110 R, Gravand 2 OF, Rørhøg 3 FU, Agerhøne 1 R, Storspove 5 FU, Sanglærke 5 R, Landsvale 20 FU, Engpiber 4 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 5 FU, Stær 35 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Tårnfalk 2 FU, Klyde 7 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 3 R, Mudderklire 3 FU, Sanglærke 3 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 12 FU. Kirsten Pedersen


          Småspove

Tirsdag den 13. august 2013                                                     Solopgang: 05:48 Solnedgang: 20:55

Espe, matriklen: Landsvale 10, Rødstjert 1, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Brændegård Sø: Havørn 5 , Rød Glente 1, Rørhøg 1, Ravn 7, Fjordterne 3. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Dobbeltbekkasin 30, Sortklire 7, Brushane 4. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Langø, Fyns Hoved
(11:05): Havørn 1 R (Rastende på sten ved Bogø),
Hvidvinget korsnæb 1 OF (11:03) (Overflyvende med alm korsnæb). Søren Nygaard

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Stor Præstekrave 51 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Brushane 1 FU, Sortklire 1 FU, Tinksmed 3 FU, Stenpikker 4 FU. Peder Rasmussen
Botofte Skovmose (10:45 - 12:15):
Stylteløber 1 AD ( I nogle vinkler ser den gamle helt hvidhoved ud, mens den i andre belysninger efterlader et fælled, grumset indtryk, næppe mørke aftegninger på hoved og hals)+ Stylteløber 1 1K (Der stor forskel på benlængden fra juv til ad. Målt på foto hvor de ses sammen, er den gamle fugls "overben" ca 25% længere end den unges. Var der samme iøjnefaldende forskel på fuglene i Lille Vildmose?). Morten Müller
Botofte Skovmose: Stylteløber (SU) 2 R , Mudderklire 1 FU . Lise Nielsen
Botofte Skovmose (11:00-15:00) : Lille Lappedykker 36 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 9 FU, Grågås 14 R, Pibeand 33 FU, Knarand 6 FU, Krikand 43 R, Gråand 22 FU, Skeand 26 FU, Troldand 88 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 6 R, Grønbenet Rørhøne 9 FU, Blishøne 166 FU,
Stylteløber (SU) 2 FU (1 ad og 1 juv rastede på mudderbankerne), Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 66 FU, Krumnæbbet Ryle 14 FU, Almindelig Ryle 22 FU, Brushane 17 FU, Dobbeltbekkasin 37 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 36 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 11 FU, Mudderklire 16 FU, Hættemåge 122 R, Fjordterne 9 R, Stillits 22 R. Kurt Kaack Hansen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 21, Tårnfalk 2 OF,
Stylteløber (SU) 2, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 3 FU. Peder Rasmussen
Keldsnor: Stor Præstekrave 19 , Hjejle 75 OF, Islandsk Ryle 9 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 45 FU, Brushane 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Hvidklire 2 OF, Rovterne 2 ,Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 14 FU, Stenpikker 1 R, Tornirisk 20 FU. Peder Rasmussen
Løkkeby Enge: Rørhøg 2 1K OF. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Vibe 55 R, Brushane 7 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Mudderklire 4 FU. Peder Rasmussen
Sortemosen: Knopsvane 6 FU, Sangsvane 1 FU, Krikand 56 FU, Vibe 121 FU, Dværgryle 1 R, Brushane 19 FU, Dobbeltbekkasin 23 FU, Lille Kobbersneppe 8 FU, Hvidklire 23 FU, Tinksmed 16 FU. Kurt Kaack Hansen
Sortemosen: Havørn 3 R. Hans Rytter
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Ringdue 5 OF, Landsvale 5 FU, Solsort 1 R. Leif Kristensen
Sanderum: Strandskade 4 OF. Ella Mikkelsen
Østerøsø, Knudshoved: Spurvehøg 1 OF, Klyde 18 R, Hjejle 1 OF, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 2 2K+ R , Dobbeltbekkasin 9 R, Lille Kobbersneppe 1 BR OF, Rødben 12 R, Grønspætte 1 R. Jens-Gert Hansen
Kærum Mose v/Assens: Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Brenderup, Bro Frihed: Hjejle 28 R, Vibe 78 R, Hættemåge 59 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 6 R, Stær 9 R. Jens Friis-Walsted


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 12/08-2013:
            Storken vender tilbage
            Verdens største fuglesponsor er dansk


            Stylteløber AD
              Større foto - klik her......

            
              Større foto - klik her......

Mandag den 12. august 2013                                                     Solopgang: 05:47 Solnedgang: 20:58

Svendborg, matriklen (23:00): Småspove 1 OF KA, kun hørt
Ny Gesinge
: Ravn 2 R. Poul Rasmussen
Botofte Skovmose
:
Stylteløber (SU) 2 FU. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Lundeborg: Tornirisk 1 R, Tidselsommerfugl. Poul Brugs Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:20-10:15): Fiskehejre 5 R, Gravand 5 FU heraf 3 juv, Gråand 10 FU, Toppet Skallesluger 1 YUF 10 pull, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 5 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Stor Regnspove 8 FU, Rødben 10 FU, Hvidklire 25 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 40 FU/R, Svartbag 6 R, Grå Fluesnapper 1 FU, Tornirisk 50 FU, Storplettet Perlemorsommerfugl 1 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

            Stylteløber
             Større foto - klik her......

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lehnskov/Fredskov
(17:00 - ): Sildemåge 1 FU (På nyharvet stubmark nord for Fredskoven ved Egensevang), Sølvmåge 75 FU, Ringdue 1 FU, Landsvale 25 FU. Niels Andersen
Botofte Skovmose
: Lille Lappedykker 4, Gråstrubet Lappedykker 2, Skarv 2 OF, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 13, Grågås 70 R, Pibeand 3 R, Knarand 1 R, Krikand 3 R, Gråand 26 R, Atlingand 6 R, Skeand 17 FU, Troldand 27, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 5, Blishøne 25,
Stylteløber (SU) 2 , Vibe 7 OF, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 12 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 9 OF, Fjordterne 1 OF, Ringdue 2 OF, Digesvale 3 FU, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Rørsanger 1 OF, Blåmejse 2 FU, Stær 200 OF, Stillits 1 OF, Rørspurv 1 R. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur], Gunnar Jørgensen
Botofte Skovmose
: Havørn 1 OF, Tårnfalk 1 FU,
Stylteløber (SU) 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Skovmose
(10:50 - 12:00): 
Stylteløber (SU) 2 FU. Søren Louis Rasmussen, Niels Aage Madsen, Ivan Sejer Beck
Botofte Skovmose (19:50 - 20:10): Tårnfalk 1 FU,
Stylteløber (SU) 2 FU, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 11 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 5 FU. Michael Bjerregaard
Tryggelev Nor & Salme Nor
(14:00 - 15:00):
Sølvhejre 1 R, Rovterne 2 R. Søren Louis Rasmussen, Niels Aage Madsen, Ivan Sejer Beck
Sandholt
: Fiskehejre 2 FU, Gråand 9, Rørhøg 1 R, Musvåge 2 R, Ringdue 6 R, Gråkrage 6 FU, Grønirisk 1 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
(06:45 - 07:30): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6, Grågås 53, Krikand 8 FU, Gråand 13 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Brushane 10 FU,
Dobbeltbekkasin 31 FU, Hættemåge 2 R, Sanglærke 1 R, Digesvale 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Husskade 1 OF, Råge 1 R, Gråkrage 4 R. Leif Kristensen
Højme: Ringdue 600 OF. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 7 R, Atlingand 1 1K R,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M 2K+ R (Dag 19!), Rørhøg 2 R, Hjejle 19 R, Brushane 5 R, Sortklire 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket (14:30 - 16:00):
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M AD R (For 14 dage siden havde anden blåt næb og kridthvid kind. Nu er næbet gråt og kinden grumset) (Dag 19!) , Dobbeltbekkasin 46 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 17 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 FU. Lise Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 22 FU, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Knarand 4 FU, Taffeland 5 FU,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 FU, Vibe 16 FU, Dobbeltbekkasin 52 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 4 R. Gunhild Brink
Østerøsø, Knudshoved: Stor Præstekrave 30 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 8 R, Almindelig Ryle 45 R, Lille Kobbersneppe 1 AD R, Småspove 1 OF, Storspove 1 R. Jens-Gert Hansen
Østerøsø, Knudshoved (16:30 - 17:30): Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU. Søren Louis Rasmussen, Niels Aage Madsen, Ivan Sejer Beck
Fiskeholm: Skarv 5 R, Knopsvane 3 YF, Stormmåge 26 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 2 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 220 FU,  Sølvmåge 30 FU,
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 12 R, Gravand 11 R, Gråand 23 R, Stor Præstekrave 32 FU, Strandhjejle 6 FU, Islandsk Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 24 FU, Storspove 5 FU, Hvidklire 2 FU, Sølvmåge 6 R, Svartbag 8 R, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stenpikker 1 R, Tornirisk 2 FU. Kirsten Pedersen
Kirke Søby: Musvåge 1 R. Kirsten Pedersen
Kærum Mose v/Assens: Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Langø v. Gyldensteen: Rørhøg 1 M 2K R, Landsvale 82 R, Bysvale 1 R,
Skarris Odde: Skarv 55 R, Knopsvane 10 R, Gravand 1 R, Gråand 35 R, Vibe 70 R, Storspove 4 R, Svartbag 2 R. Kirsten Pedersen
Voldbro: Måge sp. 5000 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Skarv 2 OF, Knarand 2 R, Krikand 16 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, Klyde 7 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 72 R, Vibe 154 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Storspove 8 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 10 R, Landsvale 37 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 10 R, Tornsanger 6 R, Gråkrage 2 R, Stær 230 R, Tornirisk 3 R, Rørspurv 5 R. Jens Friis-Walsted
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 9 R, Strandskade 71 R, Klyde 7 R, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 4 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 32 R, Rødben 9 R, Hvidklire 30 R, Tinksmed 1 R. Jens Friis-Walsted


       

Søndag den 11. august 2013                                                     Solopgang: 05:45 Solnedgang: 21:00

Botofte Skovmose (08:45 - 09:15): Stylteløber 1 AD + 1 1K (Begge stylteløbere er på plads i Skovmosen. Opholdt sig i det sydlige bassin ved P-pladsen). Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Grågås 40 R, Pibeand 4 R, Toppet Skallesluger 1 F YF UF, Havørn 1 AD FU,
Stylteløber 1 AD + 1 1K , Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Hvidklire 2 R, Mudderklire 6 FU, Fjordterne 4 R, Husskade 1 R
Botofte Skovmose (15:20):
Stylteløber 1 R. Anders Myrthue
Botofte Skovmose:
Stylteløber 1 AD + 1 1K . Jane Ditzel
Tryggelev/Salme Nor (17:45):
Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Lundeborg, matriklen: Hvid vipstjert 6 R (2AD+ 4, 1K.), Landsvale 6 OF, Musvåge 2 OF Ø. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Landsvale 2 AD + 5 unger . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Brændegård sø:
Havørn 8 OF. Jens Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket
Citronvipstjert/citronvipstjert-hybrid 2K+ han i sodr (kun 1 foto haves Kan fuglen på dette ene foto mon bestemmes? - set (ikke hørt) 30 sek på øen v p-plads (amr skarveand-sted) Firtalsstrand Odense Fjord (potentiel ny art for Fyn.Dato=oversomrende fugl?) Jan Skruppeltrang

        Stylteløber

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Botofte Skovmose:
Stylteløber (SU) 2 FU. Bodil og Hans Rytter
Botofte Skovmose: Sorthalset Lappedykker 2 R,
Stylteløber (SU) 1 AD R, Dobbeltbekkasin 10 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 6 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Vibe 45 R, Brushane 6 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 26 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 60 R, Vibe 85 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 6 R, Brushane 1 R, Sortklire 8 R, Hvidklire 7 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 6 R, Rovterne 3 R, Fjordterne 13 R. Ole Goldschmidt 
Drejø, Færgemolen
: Mudderklire 1 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 3 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 1 FU. Jørgen og Ella Mikkelsen
Græsholm v/Drejø
: Skarv 500 R, Knopsvane 45 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Skarø: Grågås 1000 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 9, Fiskehejre 2 R, Grågås 15 R, Gråand 8 R, Troldand 37 R, Hættemåge 2 R, Svale sp. 200 FU. Jørgen og Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Fiskehejre 12 R, Knopsvane 6, Grågås 600 R, Gråand 72 R, Taffeland 31 R, Troldand 180 R, Havørn 5, Musvåge 3 R, Blishøne 14 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Sortklire 5 R, Mudderklire 3 FU, Sølvmåge 36 R, Fjordterne 5 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gråkrage 6 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Lindkær v/Ravnholt
: Lille Lappedykker 3, Gråstrubet Lappedykker 2 AD R, Skarv 2 R, Fiskehejre 7 R, Krikand 18 R, Skeand 12 R, Havørn 1 JUV R, Rørhøg 2 AD R, Duehøg 1 AD R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 10 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 7 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU, Ravn 2 OF, Dompap 3 R. Palle Bo Larsen
Ravnholt
: Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 50 FU, Stillits 1 R. Palle Bo Larsen
Østerøsø, Knudshoved
: Fiskehejre 8 R, Grågås 182 R, Gravand 13 R, Klyde 8 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 23 FU, Vibe 65 R, Dværgryle 2 FU, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 24 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 6 R, Rødben 2 R, Hvidklire 6 SV, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 16 FU, Rovterne 2 FU SØ, Splitterne 12 R, Fjordterne 6 R, Stær 300 R. Kurt Kaack Hansen
Østerøsø, Knudshoved: Strandhjejle 1 AD ODR R, Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Småspove 1 OF. Jens-Gert Hansen
Slambassinet: Havørn 1 R (Kredsende over Vigelsø), Odinshane 1 1K R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand & Mellemstykket
:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 FU (Dag 18!) Jan Skrubbeltrang
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 11 FU, Sorthalset Lappedykker 2 AD FU,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 23 FU, Hvidklire 8 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 FU, Grågås 210 R, Knarand 7 FU, Krikand 83 R,
Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 59 FU, Hjejle 77 R, Dobbeltbekkasin 41 FU, Storspove 6 FU, Hvidklire 21 FU, Stær 100 OF. Dieter Maaszen
Agernæs
: Rørhøg 1 OF, Villy-Erik Schødts
Feddet v/Brydegård: Tårnfalk 1 FU. Villy-Erik Schødts
Helnæs Made: Rørhøg 2, Tårnfalk 1 FU, Storspove 8 FU, Bynkefugl 5 R, Stenpikker 8 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Made: Knopsvane 5 FU, Grågås 500 FU, Gravand 8 FU, Krikand 34 R, Gråand 45 R, Skeand 1 R, Rørhøg 4, Musvåge 1 R, Klyde 4 R, Vibe 75 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Småspove 1 FU, Storspove 3 FU, Sildemåge 2 FU, Sanglærke 1 R, Digesvale 40 FU, Bysvale 10 R, Engpiber 7 FU, Hvid Vipstjert 18 FU, Bynkefugl 6 R, Stenpikker 2 R, Gråkrage 6 FU, Ravn 2 FU, Stær 80 FU, Gråspurv 4 R. Kirsten Pedersen
Voldbro: Måge sp. 1000 FU, Kragefugl sp. 150 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Skarv 8 OF, Fiskehejre 3, Gravand 9 R, Tårnfalk 1 OF, Klyde 7 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Vibe 16 NV, Islandsk Ryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 35, Storspove 20 R, Rødben 2 OF, Mudderklire 1 FU, Ringdue 2 OF, Gøg 2 OF, Landsvale 8 FU, Bysvale 35 FU, Hvid Vipstjert 12 OF, Stær 22 OF. Villy-Erik Schødts
Helnæs, Halen: Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 26 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Mudderklire 3 FU, Hvid Vipstjert 12 R, Bynkefugl 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Grågås 440 R, Gravand 11 R, Krikand 7 R, Havørn 1 3K OF, Tårnfalk 1 JUV R, Strandskade 6 R, Klyde 11 R, Stor Præstekrave 32 R, Hjejle 550 R, Strandhjejle 12 R, Vibe 144 R, Islandsk Ryle 8 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 20 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 4 R, Hvidklire 5 R, Sanglærke 1 R, Digesvale 2 R, Landsvale 4 R, Engpiber 1 R, Tornsanger 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 60 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 2 R. Jens Friis-Walsted
Langø v. Gyldensteen: Rørhøg 1 M AD R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Landsvale 43 R, Bysvale 2 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Enge (Lillestrand): Rørhøg 3 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Jens Bækkelund


  DOF's aktuelle nyhedsbrev d 5/08-2013:
            Stylteløbere holdt balancen – nu flyver ungerne
           
Blåvand melder stormende godt fugletræk


          Tårnfalk

Lørdag den 10. august 2013                                                       Solopgang: 05:43 Solnedgang: 21:02

Ny Gesinge: Rødt ordensbånd 1 R. Poul Rasmussen
Botofte Skovmose (17:35):
Stylteløber 1 AD + 1 1K (Ny art for Langeland). Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose (15:21):
Stylteløber 1 AD + 1 1K. Jacob Sterup
Botofte Skovmose:
Stylteløber 1 FU Jane Ditzel
Broholm
: Hjejle 6 FU R, Vibe 18 R FU, Stormmåge 200+ R FU. Poul Brugs Rasmussen
Broholm, parken
: Hvid Vipstjert 30 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg
: Brun Bjørnespinder 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket
:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R. (09:39) (Dag 17!). Luise Ekberg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Drejø Enge v/Mejlhoved: Odinshane 1 FU. Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose: Havørn 1 AD OF,
Stylteløber (SU) 2. Jane Ditzel
Botofte Skovmose: Atlingand 2 R, Hvepsevåge 2 AD S, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2, Musvåge 2 OF, Fiskeørn 1 SV,
Stylteløber (SU) 2 (Til min overraskelse var der ikke "kun" én, men to Stylteløbere! Den gamle fugle var fundet af Jane Ditzel dagen før (dvs. opdaget i dag på et foto taget i går af en Knopsvanefamilie!). Men der var altså også en ungfugl. Er det mon nogle af Lille Vildmose-fuglene, der er på vej sydpå?). Ole Goldschmidt, Nis Rattenborg, Jane Ditzel, Jacob Sterup
Botofte Skovmose:
Atlingand 12 R, Stylteløber (SU) 2 R. Esben Eriksen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 11 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 12 R, Grågås 370 R, Knarand 151 R, Krikand 20 R, Gråand 40 R, Atlingand 3 R, Skeand 41 R, Troldand 55 R, Hvepsevåge 2 AD S, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 R, Musvåge 2 R, Fiskeørn 1 AD SV, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 180 R,
Stylteløber (SU) 2 , Vibe 4 R, Brushane 7 R, Dobbeltbekkasin 23 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 300 R, Stormmåge 500 R, Fjordterne 3 R, Mursejler 10 R, Digesvale 30 R, Landsvale 10 R, Husskade 2 R, Stillits 3 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Havn: Sildemåge 1 AD R (Med farvering, gul V0SC), Svartbag 35 R (To med farveringe: Sort J823W (2K) og sort JY598 (1K)). Jacob Sterup
Sortemosen: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 1 R, Sangsvane 1 R, Krikand 20 R, Gråand 8 OF, Rød Glente 1 SV, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Sortklire 4 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 6 R, Tornsanger 1 R, Rødrygget Tornskade 3 YF UF. Arne Bruun
Sortemosen: Havørn 2 1K OF, Rørhøg 1 F FU, Lille Præstekrave 10 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 17 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 8 FU, Rødrygget Tornskade 4 1K R. Peder Rasmussen 
Brændegård Sø: Fiskehejre 13 R,
Havørn 7 R, Svaleklire 1 FU, Fjordterne 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 3 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 150 R, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 7, Grågås 200 R, Knarand 3 R, Krikand 18 OF, Gråand 70 R, Skeand 35 FU, Taffeland 4 R, Troldand 4 PUL R, Hvinand 2 R, Hvepsevåge 1 OF,
Havørn 8, Fasan 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 9, Vibe 9 R, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 80 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 86, Svartbag 4 R, Fjordterne 1 JUV FU, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 2 FU, Bysvale 9 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 OF, Gråkrage 1 R, Stær 8 FU, Skovspurv 7 R, Bogfinke 7 FU, Grønirisk 16 OF,  Tornirisk 2 OF, Lille Korsnæb 20 OF. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Grågås 376 R, Knarand 3 FU, Hvepsevåge 1 YF, Havørn 1 AD OF, Tårnfalk 1 FU, Trane 4 R, Fjordterne 12 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 2 FU, Rødrygget Tornskade 3 FU. Erik Ehmsen
Pennsylvanien: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Sandholt: Trane 3 YF. Esben Eriksen
Dalene: Hvepsevåge 1 OF, Korttået Træløber 1 R. Lars Mogensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 3 AD FU, Stor Præstekrave 15 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 20 R, Sortklire 3 R, Hvidklire 14 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 3 R. Anders Vedel
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R (Dag 17!) Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 28 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 5 R. Carina Hulgard, Lars Philip Nørtoft
Lammesø: Stor Præstekrave 15 R, Hjejle 20 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 20 R, Brushane 10 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 5 R. Anders Vedel
Slambassinet: Rørhøg 1 F FU, Klyde 19 R,
Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 67 R, Islandsk Ryle 3 R, Almindelig Ryle 28 R, Brushane 3 R, Lille Kobbersneppe 7 R, Sortklire 1 R, Rødben 15 R, Hvidklire 12 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 12 R, Rørsanger 2 R. Carina Hulgard, Lars Philip Nørtoft
Ølundgårds Inddæmning: Stor Præstekrave 35 R, Hjejle 45 R, Almindelig Ryle 15 R, Brushane 30 R, Dobbeltbekkasin 58 R, Storspove 10 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 10 R. Anders Vedel
Sønder Åby, enge SV for: Skarv 17 R, Gråand 2 OF, Ederfugl 35 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 5 OF, Storspove 2 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 2 OF, Digesvale 50 OF, Landsvale 28 R, Hvid Vipstjert 22 OF, Bogfinke 3 OF, Gulspurv 8 FU. Villy-Erik Schødts
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 3 5K R (Havørneparret med 1 unge fra i år. Ungen sad i træ nær forældrene,meget smuk men noget tynd.) Kirsten Stevn
Teglværkskoven: Dompap 2. Evald Mehlsen


         Digesvale

Fredag den 9. august 2013                                                         Solopgang: 05:41 Solnedgang: 21:04

Svendborg, grusgraven ved Stevneskoven: Snog 1 FU (ved at sluge en skrubtudse), Skrubtudse (de 2 forsvandt i brombærkrattet så ved ikke om den blev spyttet ud igen), Markfirben 1 R. Arne Bruun
Botofte Skovmose
:
Stylteløber 1 FU. Jane Ditzel
Lundeborg
: Gærdesanger 1 FU, Iris 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen: Havørn 1 1K . Ole Grønqvist
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:15-10:10): Skarv 17 R, Fiskehejre 3 FU/R, Knopsvane 2 YUF 3 pull, Toppet Skallesluger 2 YUF 7 pull, Blishøne 40 FU, Stor Præstekrave 11 FU, Vibe 30 FU/R, Almindelig Ryle 5 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Stor Regnspove 5 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 17 FU, Hættemåge 60 FU/R, Digesvale 15 FU, Sortkrage 1 FU, Stær 50 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Firtalsstrand & Mellemstykket: Amerikansk Skarveand (SU) 1 R. Anders Bojesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Drejø Enge v/Mejlhoved
: Skarv 20 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 9 R, Grågås 400 R, Gravand 4 1K R, Pibeand 3 R, Skeand 8 R, Rørhøg 5, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 1 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 56 R, Almindelig Ryle 4 FU, Dobbeltbekkasin 11 FU, Storspove 3 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 8 FU, Tinksmed 5 FU, Hættemåge 14 R, Sølvmåge 110 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 5 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 FU, Gråkrage 3 R, Stær 40 FU. Jørgen og Ella Mikkelsen
Drejø Nørresø: Lille Lappedykker 1 R, Rørdrum 2 R (set flyvende) , Fiskehejre 3 R, Grågås 96 R, Gråand 68 R, Skeand 6 R, Rørhøg 5, Blishøne 76, Vibe 6 R, Storspove 2 R, Hættemåge 4 R, Landsvale 30 FU, Bysvale 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 2 SY, Gråkrage 2 R, Stær 115 FU, Gulspurv 1 SY. Jørgen og Ella Mikkelsen
Drejø Søndersø m/enge: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 5, Fasan 1 R, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 1 R, Musvit 1 R, Skovspurv 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Siø: Havørn 1 N. Peder Rasmussen
Keldsnor: Gravand 14 1K R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 19 , Hjejle 31 R, Vibe 35 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Brushane 4 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 4 OF, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 R, Digesvale 110 R, Landsvale 12 FU, Gul Vipstjert 8 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Tornirisk 35 FU. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 OF, Lille Præstekrave 8 FU, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 70 R, Vibe 100 R, Brushane 4 FU, Hvidklire 2 OF, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 4 FU, Klippedue/Tamdue 1 R, Tornsanger 3 R, Rødrygget Tornskade 2 FU. Peder Rasmussen 
Rudkøbing Havn
(13:48): Lærkefalk 1 SV. Morten Müller
Tullebølle
: Tyrkerdue 2 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 2 FU, Sangdrossel 1 FU, Havesanger 1 FU, Gransanger 3 FU. Hans-Henrik Wienberg
Stengade Skov: Stor Flagspætte 1 FU, Halemejse 5 FU, Sortmejse 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Lyø: Fiskehejre 1 OF, Grågås 80 R, Gravand 26 R, Gråand 19 , Ederfugl 5 R, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 2 FU, Grønbenet Rørhøne 5 , Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 8 R, Digesvale 38 FU, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Gærdesmutte 1 SY, Stenpikker 1 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 5 FU, Stær 21 FU, Skovspurv 5 R, Tornirisk 2 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Fiskehejre 5 FU, Havørn 5 JUV R, Svartbag 4. Jacob Sterup
Østerøsø, Knudshoved: Duehøg 1 JUV OF Lille Præstekrave 1 JUV R, Temmincksryle 2 AD FU, Krumnæbbet Ryle 3 AD ODR FU, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 13 FU, Brushane 6 FU, Lille Kobbersneppe 1 1K R, Storspove 1 R, Svaleklire 2 FU, Skægmejse 4 R. Jens-Gert Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker/Gråstrubet Lappedykker 12 FU, Sorthalset Lappedykker 9 FU,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R (Dag 16!), Rørhøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 7 FU, Dobbeltbekkasin 13 FU, Sortklire 2 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 12 FU, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 7 FU. Kell Grønborg
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R. Christian Michael Mortensen
Nyskov/Grevindeskov: Havørn 1 OF, Duehøg 1 R, Musvåge 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Fuglekonge 15 FU, Skovskade 1 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Knopsvane 5 , Gravand 9 1K FU, Krikand 20 R, Blishøne 20 R, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 70 R, Vibe 15 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Storspove 1 OF, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 5 FU, Sildemåge 2 R, Stenpikker 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Lindø + vade v/Jersore: Lærkefalk 1 AD T. Jens Bækkelund


          Trist syn!

Torsdag den 8. august 2013                                                         Solopgang: 05:39 Solnedgang: 21:06

Svendborg, matriklen: Bysvale 48 FU + 3 ynglepar
Svendborgsund øst for Iholm: Terne sp. 8 V (sandsynligvis Havterne!)
Dovns Klint: Mudderklire 24 R, Digesvale 200 FU
Gulstav Mose: Fiskehejre 1 S, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 R,  Dobbeltbekkasin 2 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 2 FU, Klippedue/Tamdue 1 R, Mursejler 120 S
Hannebjerg Mose: Ravn 2 R
Magleby: Rørhøg 1 M FU
Lundeborg, matriklen (11:00): Landsvale 8 R, Gærdesmutte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt, obs. fra alleen første sving fra Ryslinge siden (11:00): Rørhøg med 2 JUV (der øvede sig i balancens kunst på grene), Trane 2AD+1 JUV. Karsten Urup Nielsen
Sortmosen: Havørn 2 Ad   + 2 1K . Ole Grønqvist
Espe, matriklen: Ravn 3, Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Dompap 1, Tyrkerdue 2, Gulbug 1, Gransanger 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg Havn: Skarv 4 OF, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 4 R, Mursejler 18 FU. Jørgen og Ella Mikkelsen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Skarv 6 R, Ederfugl 110 R, Hættemåge 17 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 4 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Hav øst for Thurø: Ederfugl 5 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Rørhøg 1 F AD R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 5 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R, Hvid Vipstjert 10 R, Stær 50 R, Stillits 7 FU. Arne Bruun
Drejø, Færgemolen: Hættemåge 1 R, Fjordterne 3 SV, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 3 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Drejø Nørresø (12:40 - 15:00): Lille Lappedykker 1 FU, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 39 R, Gråand 62 R, Skeand 14 R, Rørhøg 4, Blishøne 58 R, Vibe 9 R, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Digesvale 13 FU, Bysvale 40 FU, Gråkrage 2 R, Stær 60 R, Gulspurv 2 SY. Jørgen og Ella Mikkelsen
Græsholm v/Drejø: Skarv 800 R, Knopsvane 40 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Drejø, Kirkeløkke: Solsort 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Drejø Enge v/Mejlhoved: Skarv 42 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 220 R, Canadagås 10 R, Gravand 17, Pibeand 3 R, Krikand 5 R, Gråand 18 R, Skeand 20 R, Rørhøg 4, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 6 FU, Strandhjejle 1 R, Vibe 18 R, Almindelig Ryle 4 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 4 FU, Rødben 4 R, Hvidklire 8 FU, Tinksmed 3 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 36 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Stær 37 R, Rørspurv 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Drejø Knappen: Ederfugl 1 R, Rørhøg 1 M FU, Hættemåge 1 R, Ringdue 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Drejø Langesodde: Storspove 5 FU, Hvidklire 4 R, Sanglærke 2 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Drejø Tørvegr.s/for Skoven: Ederfugl 7 R, Musvåge 3 FU, Mudderklire 3 R, Digesvale 300 FU, Hvid Vipstjert 2 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Højestene Løb (Omr.26): Toppet Lappedykker 1 NV, Skarv 40 FU, Stormmåge 1 R, Svartbag 4 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Skarø: Skarv 70 R, Grågås 126 R, Rørhøg 3, Landsvale 140 FU. Jørgen og Ella Mikkelsen
Botofte: Musvåge 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Landsvale 30 FU, Hvid Vipstjert 5 FU. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Strand: Stor Præstekrave 1 FU, Landsvale 18 FU, Bysvale 20 FU, Skovspurv 16 FU, Grønirisk 6 FU, Stillits 34 FU, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 4 FU. Hans-Henrik Wienberg
Gudbjerg: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Sortemosen (12:40 - 13:30): Fiskehejre 3 FU, Krikand 1 R, Havørn 4 (2 AD + 2 1K), Rørhøg 1 F OF, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Hjejle 3 OF, Vibe 15 R, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 33 FU, Sortklire 5 FU, Hvidklire 12 FU, Svaleklire 8 FU, Tinksmed 6 FU, Ringdue 4 R, Bysvale 4 FU,, Engpiber 2 R,, Hvid Vipstjert 3 FU, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 61 R, Fiskehejre 13 FU, Knopsvane 12 , Grågås 599 R, Gravand 4 R, Gråand 30 , Blishøne 64 FU, Strandskade 2 FU T, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Hjejle 89 R, Strandhjejle 1 T, Vibe 28 R, Almindelig Ryle 28 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 48 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 4 R, Havterne 1 R, Ringdue 2 OF, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 22 FU, Gråkrage 2 R, Stær 17 FU, Skovspurv 1 R. Leif Kristensen
Højrup v/Hillerslev: Vandrefalk 1 OF. Per Rasmussen
Kobbermosen v/Lykkesholm: Havørn 1 AD R. Palle Bo Larsen
Egsmarken v/Ringe: Rørhøg 1 M AD FU. Palle Bo Larsen
Østerøsø, Knudshoved: Fiskehejre 12 R, Gravand 26 R, Gråand 44 R, Troldand 11 R, Klyde 7 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 19 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 23 FU, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 16 FU, Storspove 1 R, Rødben 11 FU, Hvidklire 8 FU, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 22 FU, Hættemåge 600 R, Splitterne 6 FU, Fjordterne 6 R, Stor Flagspætte 1 OF, Tornsanger 4 R, Rødrygget Tornskade 1 1K R, Rørspurv 2 FU. Kurt Kaack Hansen 
Stavids Å v/Margård: Agerhøne 3, Mursejler 27 FU, Ravn 9 FU. Martin Strømkjær
Trente Mølle m.m.: Dompap 2 R. Niels Bomholt Jensen
Ørritslev: Bomlærke 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R.(Dag 15!).  Niels Bomholt Jensen 
Ølundgårds Inddæmning: Odinshane 2 FU. Kirsten Pedersen

Ølundgårds Inddæmning: Odinshane 2 FU. Niels Aage Madsen
Ølundgårds Inddæmning: Odinshane 2 R. Ivan Sejer Beck
Jersore: Spurvehøg 1 F FU. Jens Bækkelund


          Sorthalset lappedykker Mellemstykket Ølund

Onsdag den 7. august 2013                                                         Solopgang: 05:37 Solnedgang: 21:08

Svendborg Naturskole: Storke sp. 2 OF (måske sorte - trak vest). Erik Ehmsen
Grasten, Thurø: Grønspætte 1 FU (Arne Green Slumstrup har i dag set en grønspætte på myrejagt i sin plæne. Hans grund grænser op til Fredsskoven. Han så den også for 14 dage siden). Via Hans Schlichtkrull
Åmosen, Ollerup
: Havørn 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Brændegaard sø
:
Havørn 4 1K. Erik Ehmsen
Espe, matriklen
: Natugle 1, Stor Flagspætte 1, Løvsanger 1, Rødstjert 1, Grønirisk 2, Landsvale 25, Hvid Vipstjert 2, Dompap 1. Hare 1. Storplettet Perlemorsommerfugl 1, Tidselsommerfugl 1, Skovrandøje 1, + mange flere, Hvepseedderkop +. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Svanninge Bakker/Bjerge
(08:50-10:30): Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Landsvale 15 FU, Skovpiber 2 FU, Rødhals 1 FU, Munk 1 SY, Løvsanger 2 SY, Halemejse 10 FU et kuld, Sortmejse 1 SY, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 2 SY, Rødrygget Tornskade 3 FU en juv, Skovskade 1 FU, Allike 20 FU, Lille Korsnæb 5 FU/R, Dompap 2 FU/R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lindved
(07:08): Grønspætte 1 R. Lars Andersen [Lindved Frugt]
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 FU (Dag 14!)
Ølundgårds Inddæmning: Odinshane 2 FU (øst for tårnet - set samtidig)

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen: Fiskehejre 2 FU, Sangsvane 1 R, Krikand 30 FU, Vibe 12 FU, Dobbeltbekkasin 30 FU, Sortklire 11 FU, Hvidklire 16 FU, Svaleklire 10 R, Tinksmed 50 FU, Fjordterne 1 FU. Hans Rytter
Bremerhave: Duehøg 1 R. Niels Bomholt
Nørresø: Toppet Lappedykker 62 R, Skarv 300 YF, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 YF, Grågås 41 T, Taffeland 22 R, Troldand 310 R, Hvinand 5 R, Havørn 1 IMM R, Blishøne 230 R, Strandskade 2 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 2 FU, Stor Flagspætte 1 1K FU, Landsvale 1 OF, Rødhals 3 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 FU, Løvsanger 1 R, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 7 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 3 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 7 FU, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 R, Dompap 3 FU. Niels Bomholt
Håstrup: Musvåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 SY, Ravn 1 OF. Leif Kristensen Faaborg Havn: Knopsvane 3, Svartbag 9 R (Heraf to 1k med farveringe, sort JYA82 og sort JYC03, og en 2k med metalring.). Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M AD FU . Henrik Brandt
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 R,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M AD FU , Stor Præstekrave 30 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Tinksmed 10 R. Anton Herrig Liebermann
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 3 R,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 FU . Steen Christensen
Ølundgårds Inddæmning: Odinshane 2 ODR FU . Anton Herrig Liebermann 
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 15 R, Rørhøg 1 M AD FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 10 FU, Stor Præstekrave 48 FU, Hjejle 80 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 5 FU, Odinshane 1 FU, Måge sp. 200 R, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 300 FU. Jørgen og Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Hjejle 40 R, Strandhjejle 2 FU, Dobbeltbekkasin 12 FU, Odinshane 2 FU. Søren Louis Rasmussen
Kirkendrup Mose: Ravn 1 OF, Lille gråsisken 1 OF. Henrik Kingo Andersen
Østerøsø, Knudshoved (07:00 - 08:00): Klyde 8 FU, Lille Præstekrave 3 1K FU, Brushane 1 FU, Storspove 1 OF, Svaleklire 1 FU, Grønspætte 1 R, Gul Vipstjert 3 FU, Skægmejse 1 R. Jens-Gert Hansen
Helnæs Made: Skarv 5 OF, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 15, Grågås 1000 OF, Gråand 34 R, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 14 FU, Klyde 10 R, Lille Præstekrave 4 FU, Stor Præstekrave 9, Hjejle 85 R, Vibe 97 R, Almindelig Ryle 5 FU, Småspove 5 FU, Storspove 4 FU, Rødben 15, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 13 FU, Hættemåge 36 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 11, Digesvale 16 FU, Landsvale 52 FU, Bysvale 30 FU, Engpiber 17 R, Hvid Vipstjert 10 FU, Bynkefugl 2 R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 18 R, Tornsanger 5 R, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 2 R, Husskade 2 OF, Gråkrage 9 R, Stær 82 OF, Gråspurv 4 R, Skovspurv 3 R, Tornirisk 72 OF, Gulspurv 6. Gunnar Jørgensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 8 R, Gravand 14 R, Strandskade 4 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Skarv 6 OF, Tårnfalk 2 FU, Klyde 5, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 7 FU, Vibe 7 R, Almindelig Ryle 10 R, Storspove 3 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 9 FU, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 6 R, Tornsanger 2 R, Tornirisk 4 FU, Rørspurv 1 R. Kirsten Pedersen
Melbyskov: Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen


         Skovspurv

Tirsdag den 6. august 2013                                                         Solopgang: 05:35 Solnedgang: 21:10

Lindved (13:49): Grønspætte 1 R. Lars Andersen [Lindved Frugt]
Påøenge: Det hvide C 1 R, Almindelig blåfugl 1 R. Poul Rasmussen
Lundeborg, Gravvænge: Rørhøg 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg: Grønirisk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tange å: Perlemor sommerfugl 2 R. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Botofte Strand: Strandskade 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Tornsanger 2 FU, Skovspurv 34 FU. Hans-Henrik Wienberg
Stengade Skov: Musvåge 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tullebølle: Rørhøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 12 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 5 R, Grågås 680 R, Gravand 5 R, Pibeand 2 R, Knarand 45 R, Krikand 106 R, Gråand 291 R, Spidsand 3 R, Skeand 43 R, Taffeland 1 R, Troldand 53 R, Hvinand 14 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 299 R, Lille Præstekrave 6 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 115 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 2 R, Brushane 7 R, Dobbeltbekkasin 25 R, Småspove 1 R, Storspove 6 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 11 R, Mudderklire 11 R, Hættemåge 31 R, Sølvmåge 24 R, Svartbag 5 R, Rovterne 3 , Fjordterne 24 R, Havterne 2 1K R, Dværgterne 2 R, Sortterne 2 , Sanglærke 5 R, Skægmejse 2 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 15 R, Stær 40 R, Tornirisk 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Vibe 20 R, Brushane 8 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R. Ole Goldschmidt
Vitsø: Lille Lappedykker 34 FU, Toppet Lappedykker 16, Gråstrubet Lappedykker 39, Sorthalset Lappedykker 27 FU, Skarv 43 R, Fiskehejre 17 FU, Knopsvane 43, Grågås 550 FU, Dværgsnegås 1 2K+ FU, Canadagås 1 M 5K+ YF UF,  Canadagås x Grågås (hybrid) 4 1K FU, Nilgås 1 2K+ FU, Knarand 12 FU, Krikand 2 FU, Gråand 100 FU, Skeand 24, Taffeland 45 FU, Troldand 110 FU, Hvinand 3 FU, Rørhøg 2 F FU, Grønbenet Rørhøne 2 JUV FU, Blishøne 1850 FU, Stor Præstekrave 9, Hjejle 1 2K+ FU, Vibe 4 FU, Storspove 2 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 11 FU, Svaleklire 7 FU, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 12 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 3K+ R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 6 R, Ringdue 5 R, Sanglærke 1 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 4 1K FU, Tornsanger 1 FU, Råge 65 FU, Sortkrage 6 FU, Gråkrage 5 FU, Stær 1000 FU, Gulspurv 1 R. Morten Müller
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Stor Flagspætte 1 R, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Ravn 1 OF, Bogfinke 4 FU. Leif Kristensen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 66 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 9 R, Grågås 126 FU, Gravand 6 FU, Pibeand 2 R, Krikand 6 R, Gråand 24 R, Ederfugl 1 R, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 4 FU, Klyde 9 FU, Stor Præstekrave 25 R, Vibe 9 FU, Almindelig Ryle 13 R, Småspove 1 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 13 FU, Mudderklire 16 FU, Hættemåge 860 R, Stormmåge 23 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 5 R, Digesvale 89 FU, Landsvale 16 FU, Bysvale 33 FU, Engpiber 11 FU, Stær 55 FU, Rørspurv 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Allerup Mark v/Højby: Rød Glente 1 FU. Michael L.J. Glentedal
Firtalsstrand & Mellemstykket (13:30 - 15:00):
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M R (13. dag. Mellemstykket. Øst for nærmeste ø.). Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Knarand 20 FU, Skeand 20 FU,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M FU, Stor Præstekrave 18 FU, Almindelig Ryle 5 OF, Brushane 15 FU, Sortklire 1 R, Hvidklire 10 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 12 FU, Mudderklire 2 FU, Stenvender 1 1K FU. Henrik Kingo Andersen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 15 FU, Stor Præstekrave 135 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Brushane 12 FU, Sortklire 8 FU, Hvidklire 15 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 17 FU, Odinshane 1 FU, Stær 150 FU. Henrik Kingo Andersen
Kongebroskoven: Ringdue 7 , Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 , Gransanger 1 R, Løvsanger 2 R, Grå Fluesnapper 1 R, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 , Spætmejse 3 R, Træløber 1 R, Træløber/Korttået Træløber 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R, Bogfinke 6 R, Grønirisk 2 R, Dompap 2 R, Gulspurv 2 SY. Jens Friis-Walsted


        Før sengetid

Mandag den 5. august 2013                                                         Solopgang: 05:34 Solnedgang: 21:13

Elsehoved: Stormmåge 300+ FU (på græsstubmark), Stær 10 R-FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Musvåge 2, Landsvale 10 + min. 5 unger i reden. Storplettet Perlemorsommerfugl 1 , Skovrandøje 1, + mange flere, Hvepseedderkop + . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Bøjden Nor
(09:20-11:00): Lille Lappedykker 7 FU/R, Skarv 50 R, Fiskehejre 20 FU/R, Knopsvane 4 YUF, Grågås 900 R, Gråand 30 FU/R, Krikand 10 FU/R, Blishøne 35 FU, Strandskade 4 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 12 FU/R, Hjejle 200 FU/R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 50 FU/R, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 7 FU, Hættemåge 100 R, Stormmåge 10 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 R, Hvid Vipstjert 10 FU, Tornirisk 15 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Egense (09:15 - ): Hvepsevåge 1 OF. (Bjergvej, cirklende ved nr. 91). Niels Andersen
Havet ud for Keldsnor: Splitterne 4. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Lille Lappedykker 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Kaspisk Måge 2 2K R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Fjordterne 24 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 13 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 10 R, Grågås 35 R, Pibeand 1 R, Knarand 22 R, Krikand 72 R, Gråand 180 R, Spidsand 5 R, Skeand 48 R, Troldand 57 R, Hvinand 11 R, Havørn 1 5K+ R, Tårnfalk 2 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 320 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 2 R, Vibe 142 R, Temmincksryle 2 R, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 17 R, Hvidklire 11 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 15 R, Mudderklire 14 R, Hættemåge 45 R, Stormmåge 3 R, Svartbag 1 R, Rovterne 1 AD R, Fjordterne 34 R, Dværgterne 3 R, Sortterne 3 1K R. Ole Goldschmidt
Sortemosen: Fiskehejre 3 R, Havørn 1 AD R, Vibe 28 R, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 15 FU, Sortklire 6 FU, Hvidklire 12 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 14 FU, Engpiber 1 OF. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD OF. Niels Bomholt Jensen
Falsled, Duered: Grønspætte 1 SY. Leif Kristensen
Svanninge Bakker: Gråstrubet Lappedykker 1 FU. Leif Kristensen
Sallinge Lunde: Rød Glente 1 AD OF. Niels Bomholt Jensen
Sandholt: Trane 2 R. Niels Bomholt Jensen
Sollerup: Rødrygget Tornskade 2. Peder Blommegård
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 15 FU, Gråstrubet Lappedykker 28 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 17 R, Knopsvane 11 R, Knarand 18 R, Krikand 26 R, Skeand 7 R, Troldand 30 FU, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 6 FU, Blishøne 250 FU, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 4 R, Vibe 53 R, Temmincksryle 2 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Lille Kobbersneppe 23 R, Sortklire 1 FU, Hvidklire 11 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 35 FU, Mudderklire 3 FU, Ringdue 1 OF, Landsvale 4 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 7 R, Stær 25 FU. Niels Bomholt
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 25 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 35 R, Grågås 150 R, Krikand 20 R, Gråand 150 R, Skeand 5 FU, Troldand 30 R, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 250 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 30 R, Temmincksryle 2 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 22 FU, Storspove 8 OF, Hvidklire 12 FU, Svaleklire 2 R, Tinksmed 31 FU, Mudderklire 4 FU. John Jensen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 9 FU, Gråstrubet Lappedykker 9 FU, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 45 R, Grågås 230 FU, Knarand 14 R, Krikand 220 R, Skeand 18 R, Troldand 20 R, Rørhøg 1 F FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 250 FU, Strandskade 30 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 27 FU, Hjejle 300 R, Vibe 36 R, Sandløber 1 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Brushane 16 FU, Dobbeltbekkasin 41 FU, Storspove 10, Sortklire 4 FU, Tinksmed 5 FU, Odinshane 1 FU, Gulbug 1 R, Stillits 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Ølundgårds Inddæmning: Krikand 100 R, Gråand 250 R, Strandskade 22 R, Stor Præstekrave 27 R, Hjejle 300 R, Sandløber 1 R, Almindelig Ryle 10 R, Brushane 16 FU, Sortklire 2 R, Hvidklire 57 R, Odinshane 1 FU. John Jensen 
Nyborg, Teglværkskoven: Grønspætte 1 R. (I brynet u.m. Chr.Lund. H ofte i 2 uger nu. Ungfugl på farten? Ingen synlige myreturer i skoven & Flagspætte, der vist også fou i tuer, optræder sjældent på lok. Men så er jo foderbrætter måske til vinter, hvis det rækker til YF.). Evald Mehlsen


         Lille lappedykker

Søndag den 4. august 2013                                                         Solopgang: 05:32 Solnedgang: 21:15

Tange å (15:30): Kejserkåbe 2, Dagpåfugleøje 25+, Nældens takvinge 8, Tidselsommerfugl 1, Bredpande 100 +, Gammaugle 25, Stor kålsommerfugl 15. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Tyrkerdue 2, Krikand 1 hun, Stillits 1, Stor Flagspætte 1, Munk 1, Rådstjert 2, Sumpmejse 1, Hvid Vipsyjert 2 AD + 2 unger, Landsvale 10. Skråstregbredpande 1, Stor Kålsommerfugl +, Lille Kålsommerfugl +, Grønåret Kålsommerfugl +, Dagpåfugleøje 1, Nældens Takvinge 2, Nældesommerfugl 1, Storplettet Perlemorsommerfugl 1, Græsrandøje +, Engrandøje 3, Almindelig Blåfugl 4, Skovblåfugl 1 , Admiral 1, Skovrandøje 1. (18 forskellige sommerfuglearter på tre dage). Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sundet, Faaborg (18:15-19:15): Sorthalset Lappedykker 1 FU Juv, Lille Lappedykker 2 FU/R, Grågås 230 FU/R, Knarand 20 FU/R, Skeand 15 FU/R, Krikand 3 FU/R, Troldand 2 YUF 2 kuld, Mudderklire 1 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Svaleklire 2 FU. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 11:00): Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 2 R, Trane 1 OF, Hjejle 1 OF, Svaleklire 3 OF, Tinksmed 2 OF, Kærsanger 6 RI, Rørsanger 5 RI, Gulbug 2 RI, Tornsanger 3 RI, Munk 2 RI, Rødrygget Tornskade 4 R, Skovskade 1 R, Lille Korsnæb 45 S. Dagstotal 18 på 5 arter. Efterår i alt: 368. Keldsnor fuglestation 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2. Børge Langkilde Rasmussen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 4 T, Skarv 120 R, Fiskehejre 3 T, Grågås 800 R, Gravand 14 T, Pibeand 1 R, Krikand 57 T, Gråand 1 T, Spidsand 1 T, Skeand 1 T, Taffeland 2 R, Troldand 12 T, Bjergand 1 M R, Ederfugl 3250 T, Sortand 74 T, Rørhøg 1 M R, Trane 3 N, Strandskade 164 T, Stor Præstekrave 3 T, Strandhjejle 7 T, Almindelig Ryle 82, Kærløber 1 R, Brushane 5 T, Dobbeltbekkasin 5 T, Lille Kobbersneppe 19 T, Småspove 4 T, Storspove 14 T, Sortklire 2 T, Rødben 5 R, Svaleklire 8, Mudderklire 6 T, Hættemåge 19 T, Rovterne 2 R, Splitterne 3 T, Fjordterne 129 T, Fjordterne/Havterne 158 T, Havterne 51 T, Dværgterne 18 T, Alk 1 T, Stor Flagspætte 1 SV, Digesvale 24 T, Lille Korsnæb 12 T. Frank Jensen-Hammer
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 7 FU, Rød Glente 1 FU, Havørn 5 R, Rørhøg 2 FU, Dobbeltbekkasin 12 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 9 FU, Tinksmed 7 FU. Henrik Kalckar Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 7 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 22 R, Sortkrage 1 R. Palle Bo Larsen
Sundet - Faaborg: Toppet Lappedykker 11, Gråstrubet Lappedykker 5, Skarv 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 16, Grågås 341 R, Knarand 6 2K+ R, Taffeland 1 2K+ R, Troldand 8 PUL YF UF, Rørhøg 1 F 2K+ FU, Grønbenet Rørhøne 5 R, Vibe 3 2K+ R, Tinksmed 1 FU. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 FU. .Ole Bo Olsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R. Martin Strømkjær
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M AD SDR FU. Peter Leth Olsen 
Ølundgårds Inddæmning: Odinshane 1 FU. Martin Strømkjær
Tvingsbjerg v/Aborg: Stillits 1 R. Leif Schack-Nielsen
Mesinge: Stor flagspætte 2 R. Ebbe Munk Andersen
Æbelø: Havørn 1 OF, Huldue 2 SY, Husrødstjert 1 FU, Pirol 2 FU. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 31/07-2013:
            Bregentved Gods, DN og DOF Storstrøm udlover dusør på kr. 30.000 i giftsag
           
Byens måger tilbage til havnene
            Fra kystnation til lystnation


       Bysvale

Lørdag den 3. august 2013                                                           Solopgang: 05:30 Solnedgang: 21:17

Broholm (16:00): Bysvale 8 R, Landsvale 6 R, Hvid vipstjert 18 AD + ungfugle.
Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket
(11:15 - 12:00):
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R (Fortsat i Mellemstykket og R på NØ-hjørnet af Sydvestøen blandt Blishøns), Brushane 3 FU, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 6 FU.

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 1 AD FU, Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 350 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 13, Grågås 230 R, Rustand 1 R, Knarand 4 R, Gråand 79 R, Skeand 31 FU, Taffeland 23 R, Troldand 107, Hvinand 4 FU, Rød Glente 1 FU, Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Lærkefalk OF, Fasan 1 R, Blishøne 26, Vibe 8 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 13 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 114, Svartbag 6, Fjordterne 6, Ringdue 5 OF, Isfugl 1 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 12 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 OF, Rødrygget Tornskade 1 M OF, Allike 3 OF, Gråkrage 4 FU, Ravn 4 OF, Stær 17 FU, Skovspurv 2 OF, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 1 OF, Stillits 3 FU, Tornirisk 3 OF, Gulspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Sandholt: Fiskehejre 3 T, Gråand 7, Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Musvåge 2 OF,  Tornsanger 4 FU, Munk 1 SY, Skovspurv 4 FU, Stillits 1 R, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 8 FU, Sorthalset Lappedykker 3 R, Fiskehejre 1 R,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 400 R, Brushane 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 1 JUV FU, Hvidklire 12 R, Tinksmed 20 FU, Mudderklire 3 FU. Søren Blanke
Ølundgårds Inddæmning (16:45 - 18:15): Stor Præstekrave 50 R, Hjejle 40 R, Krumnæbbet Ryle 10 R, Almindelig Ryle 110 R, Brushane 18 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Sortklire 6 R, Hvidklire 57 R, Tinksmed 15 R, Odinshane 1 FU (Fouragerede ved dæmningen ved det lille tårn). Anders Vedel 
Tårup Inddæmmede Strand: Skarv 2 R, Gråand 7 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 15 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 2 R, Tornirisk 1 R. Lars Philip Nørtoft
Klakkebjerg: Ringdue 2 R, Grønspætte 1 OF,  Stor Flagspætte 1 M FU, Sangdrossel 1 OF, Dompap 2 R. Villy-Erik Schødts
Barløseborg Golfbane: Rørhøg 1 FU. Villy-Erik Schødts
Hagenskov Slotsmølle: Rød Glente 1 OF. Thomas Kampmann
Vejrup Skov: Havørn 2 5K+ OF. Jan Sørensen
Dræet (12:30):
Hvid Stork 3 R S. (Opdages da de kom på vingerne sammen med ca 20 hejre på grund af en forbiflyvende havørn. Hejrerne gik ned igen, men storkerne trak mod syd ind over Fyn). Dag Cato


        Dværgryle

Fredag den 2. august 2013                                                           Solopgang: 05:28 Solnedgang: 21:18

Taasinge, Skiftekær (10:55): Rovterne 1 S. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge: Islandsk ryle 2 FU, Strandhjejle 4 R, Hvidklire 21 R, Hættemåge 2000 - 3000 FU på Gule engmyrer!. Poul Rasmussen
Gulstav :
Sort stork 1 TF (11:40 - ) (derefter kredsende over Søgaard Mose), Trane 1 TF. Søren Bøgelund
Tange å (16:00): Bækørred 1 FU. Blåbåndet pragtvandnymfe 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Hvid Vipstjert 2 (fodrer stadig unger i reden), Rødstjert 1 1K (fra tredje kuld), Landsvale 10. Hare 1, Sydflagermus 1, Dværgflagermus 3. 15 sommerfuglearter registreret på matriklen i dag: Stregbredpande +, Skråstregbredpande +, Stor Kålsommerfugl +, Lille Kålsommerfugl +, Grønåret Kålsommerfugl +, Citronsommerfugl 1, Dagpåfugleøje 1, Tidselsommerfugl 1, Nældens Takvinge 2, Nældesommerfugl 1, Storplettet Perlemorsommerfugl 1, Græsrandøje +, Engrandøje 3, Lille Ildfugl 4, Almindelig Blåfugl 10. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Christiansminde: Troldand 7 YF UF (Hun med 6 pull (3/4 størrelse)). Arne BruunVejlen, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 187 R, Skeand 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Vibe 21 R, Stillits 1 R. Leif Schack-Nielsen
Rudkøbing Havn: Rød Glente 1 2K NV. Morten Müller
Tullebølle: Hættemåge 100 FU, Stormmåge 100 FU, Mursejler 14 FU, Landsvale 8 FU. Hans-Henrik Wienberg
Skarø Rev: Stor Præstekrave 16 R, Hjejle 12 R, Almindelig Ryle 24 R, Brushane 4 R, Hvidklire 4 R, Stenvender 1 R. Thomas Hellesen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Trane 1 FU. Palle Bo Larsen
Brændegård Sø: Havørn 1 JUV R, Musvåge 1 OF. Leif Schack-Nielsen
Hvidkilde Sø: Havesanger 1 SY. Leif Schack-Nielsen
Herrested: Havørn 1 AD NØ. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Hvepsevåge 3 R, Rød Glente 1 AD OF, Rørhøg 2 FU, Lille Korsnæb 2 OF. Per Rasmussen
Lyndelse: Trane 2 OF. Leif Kristensen
Snarup Mose: Stor Flagspætte 2 FU,  Havesanger 1 SY,  Skovskade 1 R, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M AD R. Niels Aage Madsen
Kerteminde: Natugle 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bogensø: Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 1 R. Ella Mikkelsen
Dalby:Mursejler 3 FU. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Skarv 300 R, Fiskehejre 6 R, Gråand 2 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 7, Rørhøg 1 F AD SV, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 2, Blishøne 7, Strandskade 1 R, Vibe 44 R, Storspove 58 FU, Rødben 6 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 3 R, Splitterne 45 R, Digesvale 40 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 10 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Tornsanger 1 R, Grå Fluesnapper 1 R, Rødrygget Tornskade 2, Gråkrage 1 R, Stær 70 FU, Stillits 1 R, Gulspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Nordskov (Hindsholm): Fiskehejre 4 R, Knopsvane 8, Vibe 5 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 20 R, Ringdue 1 R. Ella Mikkelsen
Scheelenborg Skov + Gods: Musvåge 1 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Nyborg: Mursejler 1000 FU. Jens-Gert Hansen
Langø v. Gyldensteen: Tårnfalk 1 R, Ravn 2 R. Jens Friis-Walsted


         

Torsdag den 1. august 2013                                                          Solopgang: 05:26 Solnedgang: 21:20

Lundeborg Kirke på havet: Gravand 10 (2 Ad + 8 Ungfugle). Poul Brugs Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00-11:00): Gulbug 3 RI, Kærsanger 5 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 3 RI, Rørsanger 4 RI, Tornirisk 2 RI. Ingen aflæsninger. Dagstotal 20 på 6 arter. Efterår i alt:157. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Bøjden Nor (09:25-11:00): Skarv 31 R, Fiskehejre 20 FU/R, Knopsvane 4 YUF 2 kuld, Grågås 360 FU/R, Gravand 2 YUF et kuld, Gråand 2 YUF 2 kuld, Gråand 20 FU/R, Taffeland 10 R, Troldand 10 R, Strandskade 6 FU, Lille Præstekrave 1 FU AD, Stor Præstekrave 15 FU/R, Hjejle 20 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 20 FU/R, Islandsk Ryle 7 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 9 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 25 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Havterne 1 FU, Digesvale 15 FU/R, Hvid Vipstjert 10 FU, Stær 25 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Stengade Skov: Gulspurv 3 SY. Hans-Henrik Wienberg
Tullebølle: Spurvehøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Lindelse Nor: Havørn 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Grågås 1720 R, Sort Glente 1 R, Havørn 1 AD R, Rovterne 2 R, Fjordterne 20 R, Sortterne 1 AD R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Nilgås 1 FU, Havørn 1 AD OF, Fjordterne 10 FU, Sortterne 1 VDR FU. Freya Mørup-Petersen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Klyde 29 R, Stor Præstekrave 52 R, Temmincksryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 8 R, Storspove 191 R, Hvidklire 98 R, Hættemåge 900 R, Svartbag 60 R, Gul Vipstjert 34 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Rød Glente 7 2K R, Stormmåge 1400 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 550 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 16, Grågås 360 R, Rustand 1 R, Knarand 4 R, Gråand 49, Skeand 27 FU, Taffeland 74 R, Troldand 133, Hvinand 4 FU, Havørn 2 AD R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Blishøne 23, Vibe 8 R, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 11 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 74, Svartbag 7, Fjordterne 6 FU, Ringdue 2 OF, Landsvale 4 FU, Bysvale 24 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 1 R, Skovskade 1 OF, Gråkrage 3 FU, Ravn 1 OF,
Stær 6 FU, Skovspurv 4 R, Grønirisk 1 FU, Stillits 4 OF, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Sebbelung-søerne: Trane 2 OF. Niels Bomholt Jensen 
Egensedybet: Stor Præstekrave 12 R, Rødben 41 R, Hvidklire 57 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 R,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M 2K+ R. Jens Friis-Walsted
Firtalsstrand & Mellemstykket: Strandhjejle 6 R, Islandsk Ryle 11 R, Dobbeltbekkasin 31 R, Lille Kobbersneppe 56 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 15 R. Gregers Johannesen
Ølundgårds Inddæmning: Strandskade 55 R, Stor Præstekrave 38 R, Hjejle 25 R, Islandsk Ryle 48 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 44 R, Sortklire 8 R, Hvidklire 45 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 32 R, Odinshane 1 R. Gregers Johannesen
Tårup Inddæmmede Strand (10:30 - 11:00): Agerhøne 8 R, Svaleklire 7 FU, Tinksmed 3 R, Mudderklire 1 FU, Hvid Vipstjert 16 R. Carina Hulgard, Lars Philip Nørtoft
Østerøsø - Knudshoved: Klyde 22 YF UF, Stor Præstekrave 22 YF UF. Helle Suadicani
Østerøsø - Knudshoved:Klyde 23 R, Temmincksryle 1 R. Thomas Varto Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 3 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Havørn 1 AD OF, Lille Præstekrave 5 FU. Henrik Kalckar Hansen 
Helnæs Made: Grågås 500 R,Lille Præstekrave 4 FU,Dobbeltbekkasin 36 FU. Kirsten Pedersen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 sep 2013
This page is part af: Http://www.Snatur.dk